Cổ phiếu có beta cao — Sở giao dịch chứng khoán Hungary

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì chúng có đầy đủ tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể mang lại lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng lợi ích và rủi ro là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Danh sách bên dưới có thể hữu ích nếu bạn muốn xem xét thử một chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
1 phút Th.đổi %
5 phút Th.đổi %
15m Th.đổi %
1h Th.đổi %
4h Th.đổi %
Th.đổi %
1 tuần Th.đổi %
1 Tháng Th.đổi %
PERF 3 tháng
PERF 6 tháng
Hiệu quả hđ YTD
Hiệu quả hđ Năm
Beta 1 năm
Biến động
GOPDGOPD SHARE
−27.84%−27.84%−27.84%−27.84%−27.84%−27.84%−27.84%−24.83%−27.26%−31.67%−32.18%683233.33%68.0438.58%
OTPOTP BANK SHARE
−0.05%0.09%0.09%0.33%−1.06%0.71%2.72%−2.04%−39.42%−41.19%−36.27%−29.77%1.793.45%
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−5.86%−5.86%−5.86%−5.86%−5.86%−6.25%0.00%−5.86%−13.46%−16.67%−16.67%1.099.09%
OPUSOPUS SHARE
0.00%0.00%1.47%0.52%0.21%−0.21%0.63%−0.72%−4.36%−16.18%−6.21%−19.50%0.822.11%
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−6.08%−6.08%−6.08%−6.59%−5.56%−7.36%4.29%−9.33%−57.07%−63.36%−58.54%−72.84%0.789.41%
APPENINNAPPENINN SHARE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%−3.98%−12.15%−17.80%−10.70%−21.94%0.720.46%
PANNERGYPANNERGY SHARE
−0.20%−0.20%−0.20%−0.20%0.61%−0.20%−1.00%−2.94%1.64%−1.98%−4.81%21.03%0.690.81%
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
0.00%0.00%0.00%0.00%−1.61%0.00%0.50%−1.23%−27.54%−38.08%−34.21%−36.91%0.682.90%
NUTEXNUTEX SHARE
1.82%1.82%1.82%0.00%−0.44%10.89%7.18%−2.18%−21.13%−32.61%−24.83%−53.53%0.6611.39%
4IG4IG SHARE
0.00%0.25%0.64%1.28%0.13%1.67%1.41%−2.35%−4.47%−9.20%−7.49%31.01%0.642.33%
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
0.99%0.99%0.99%0.99%0.12%2.00%0.25%−0.24%−4.66%−6.62%−0.24%15.54%0.622.23%
ALTEOALTEO SHARE
0.00%0.00%0.00%0.00%−0.42%1.70%2.58%0.00%8.64%36.96%9.63%82.44%0.602.95%
WABERERSWABERER`S SHARE
−1.50%−1.50%0.00%−1.01%−3.43%−1.99%−3.90%−10.45%−12.05%−16.17%−16.53%12.57%0.583.55%
MOLMOL SHARE
0.00%0.42%0.21%0.00%−0.98%1.21%0.21%−7.33%6.46%12.55%12.46%24.41%0.574.42%
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
0.00%0.15%0.07%0.95%2.00%4.39%1.77%−3.57%−14.88%−16.93%−20.97%−17.77%0.504.44%
DMKERDM-KER SHARE
−2.33%−2.33%−2.33%−2.33%−2.33%−2.33%−1.41%−1.64%−20.75%−25.00%−30.00%−36.36%0.472.38%
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
−0.20%−0.20%−0.20%−0.20%0.00%1.22%−2.75%−8.15%−15.93%−19.68%−17.33%2.90%0.432.04%
ENEFIENEFI SHARE
−4.94%−4.94%−4.94%−4.94%−4.94%−5.33%−5.33%−10.12%−22.74%−40.77%−33.43%−41.67%0.425.63%
AKKOAKKO INVEST SHARE
−6.28%−6.28%−6.28%−3.33%−7.07%−1.72%−5.47%−5.16%−29.54%−32.22%−32.86%−31.90%0.388.33%
ANYANY SHARE
−0.61%−0.61%−0.61%−0.61%−0.30%0.31%3.14%−7.87%−0.61%5.13%5.81%19.71%0.330.92%
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
−0.37%−0.37%−0.37%−0.37%−0.37%2.65%1.88%5.04%0.37%17.83%13.87%32.20%0.323.01%
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
−1.22%−1.22%−1.22%−1.22%1.25%1.89%−1.22%1.25%−4.14%−4.71%−8.47%−14.74%0.313.13%
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
0.00%0.00%0.00%0.00%−0.31%1.89%1.57%1.25%−6.36%−13.94%−16.39%−2.70%0.312.20%
GLOSTERGLOSTER SHARE
−5.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%−5.98%−0.90%10.55%25.71%4.76%−70.74%0.315.91%
RABARÁBA SHARE
1.30%1.30%1.30%1.30%0.87%0.87%−1.69%−3.72%−14.34%−18.25%−17.08%−13.38%0.271.30%
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.00%0.00%0.00%−1.21%−1.21%−0.49%2.63%5.53%−6.18%−5.42%−0.36%−0.61%0.202.71%
EHEPEHEP SHARE
−0.61%−0.61%−0.61%2.50%2.50%2.81%27.03%26.54%10.03%−7.32%1.54%−13.19%0.1921.28%
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%2.90%0.00%−3.79%−8.97%−7.55%−7.07%−8.51%0.172.83%
BIFBIF SHARE
1.43%1.43%1.43%1.43%2.16%1.43%4.41%11.81%22.94%13.60%16.87%14.06%0.052.16%
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.74%2.04%3.86%2.94%3.55%4.79%6.71%0.041.74%
SUNDELLSUNDELL ESTATE SHARE
5.53%5.53%5.53%5.53%5.53%5.53%5.53%6.60%5.53%9.95%7.14%16.67%0.025.24%