Chứng khoán Hungary rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Hungary đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Thử nghiệm 1N
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
OTPOTP BANK SHARE
1.1411520 HUF3.32%370 HUF
Sức mua mạnh
1.497M17.246B HUF3.001T HUF5.582065.46 HUF35.976KTài chính
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
1.112420 HUF−0.41%−10 HUF
Bán
5.308K12.845M HUF40.947B HUF11.78205.38 HUF1.499KCông nghiệp Chế biến
MOLMOL SHARE
1.033010 HUF0.80%24 HUF
Mua
688.205K2.071B HUF2.384T HUF1315.94 HUFNăng lượng Mỏ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
0.928430 HUF−1.29%−110 HUF
Mua
239.169K2.016B HUF1.585T HUF9.93848.76 HUF12.167KCông nghệ Sức khỏe
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
0.7620.00 HUF0.00%0.00 HUF
Bán
8.51K170.2K HUF589.887M HUF0Hàng tiêu dùng không lâu bền
OPUSOPUS SHARE
0.66104.8 HUF2.34%2.4 HUF
Bán
205.071K21.491M HUF69.83B HUF5.8018.07 HUF4.665KHỗn hợp
NUTEXNUTEX SHARE
0.6012.90 HUF−2.64%−0.35 HUF
Bán
74.35K959.115K HUF1.962B HUFCông nghệ Sức khỏe
ALTEOALTEO SHARE
0.562690 HUF−0.37%−10 HUF
Bán
7.415K19.946M HUF51.794B HUF3.37799.33 HUF413Công ty dịch vụ công cộng
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.54410.0 HUF−0.12%−0.5 HUF
Bán
179.947K73.778M HUF412.881B HUF7.2056.95 HUF6.711KTruyền thông
4IG4IG SHARE
0.43648 HUF−0.77%−5 HUF
Bán
18.728K12.136M HUF194.736B HUF−77.57 HUFDịch vụ Công nghệ
AKKOAKKO INVEST SHARE
0.38223 HUF0.00%0 HUF
Bán
3.211K716.053K HUF7.396B HUF7.2130.94 HUFTài chính
WABERERSWABERER`S SHARE
0.382180 HUF3.32%70 HUF
Sức mua mạnh
15.803K34.451M HUF36.881B HUF366.31 HUFVận chuyển
APPENINNAPPENINN SHARE
0.33148.0 HUF−1.33%−2.0 HUF
Bán
4.608K681.984K HUF7.105B HUF59Tài chính
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
0.3295.8 HUF0.63%0.6 HUF
Sức mua mạnh
72.718K6.966M HUF41.288B HUFBán Lẻ
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.298.14 EUR−0.73%−0.06 EUR
Bán
1431.164K EUR30.675B HUF9.16339.71 HUF24Tài chính
ORMESTERŐRMESTER SHARE
0.29500 HUF5.93%28 HUF
Bán
200100K HUF1.226B HUF12.2640.79 HUFDịch vụ Thương mại
PANNERGYPANNERGY SHARE
0.291040 HUF−0.48%−5 HUF
Bán
10.658K11.084M HUF16.325B HUF12.7981.32 HUF14Công ty dịch vụ công cộng
RABARÁBA SHARE
0.261245 HUF2.89%35 HUF
Theo dõi
8761.091M HUF16.157B HUF−52.68 HUFSản xuất Chế tạo
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
0.2335.2 HUF0.86%0.3 HUF
Mua
768.184K27.04M HUF13.367B HUF10.033.51 HUFDịch vụ Công nghệ
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
0.182080 HUF0.00%0 HUF
Sức mua mạnh
1531.2K HUF12.48B HUF74Dịch vụ Công nghệ
ANYANY SHARE
0.131705 HUF0.29%5 HUF
Sức mua mạnh
4.468K7.618M HUF24.388B HUF156.42 HUF1.082KDịch vụ Thương mại
GLOSTERGLOSTER SHARE
0.111000 HUF−1.67%−15 HUF
Bán
635633.73K HUF18.214B HUF130.837.63 HUF202Dịch vụ Công nghệ
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
0.10252 HUF−2.33%−6 HUF
Bán Mạnh
3.243K817.236K HUF24.24B HUF12.01 HUF191Tài chính
BIFBIF SHARE
0.01222 HUF−2.63%−6 HUF
Bán
12.308K2.732M HUF57.384B HUF5.5739.87 HUF64Tài chính
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
0.00750 HUF3.59%26 HUF
Mua
220.696K165.522M HUF24.507B HUF8.2291.25 HUFTài chính
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
−0.2119000 HUF0.00%0 HUF
Sức mua mạnh
91517.385M HUF38B HUF247Hàng tiêu dùng không lâu bền
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−0.2533.2 HUF−0.60%−0.2 HUF
Mua
3.35K111.22K HUF2.31B HUF−0.04 HUF68Khách hàng Lâu năm
ESENTESENSE HUMAN RES
−0.31420 HUF3.96%16 HUF
Bán
12.622K5.301M HUF4.04B HUF−5.09 HUF446Dịch vụ Thương mại
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
−0.521610 HUF0.00%0 HUF
Bán
5588.55K HUF8.05B HUFTài chính