Cổ phiếu Hungary có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Hungary sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CCHOMECHAMELEON SMART HO
2.12100.0 HUF0.00%1000.042.83 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
ENEFIENEFI SHARE
1.65208 HUF−7.14%19.045 K1.172.319 B HUF−33.25 HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
OPUSOPUS SHARE
1.64389.0 HUF−0.38%252.566 K0.72265.274 B HUF9.9439.12 HUF+116.66%0.00%Công nghệ Điện tử
APPENINNAPPENINN SHARE
1.64465 HUF−1.48%143.982 K1.7222.027 B HUF2.88161.21 HUF0.00%Tài chính
OTPOTP BANK SHARE
1.5118005 HUF−1.53%434.461 K1.334.846 T HUF4.663866.64 HUF1.67%Tài chính
Mua
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
0.879285 HUF−1.64%304.76 K1.711.724 T HUF9.071023.61 HUF+20.60%4.20%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GGLOSTERGLOSTER SHARE
0.55890 HUF0.00%5.609 K3.2616.177 B HUF128.806.91 HUF−50.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
0.5320.0 HUF0.00%13.527 K0.73589.887 M HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MOLMOL SHARE
0.503026 HUF−0.13%625.641 K1.341.952 T HUF5.02%Năng lượng Mỏ
Mua
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
0.35151.0 HUF0.00%254.659 K1.0781.064 B HUF6.7222.48 HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
EESENTESENSE HUMAN RES
0.34496 HUF−0.40%251.4 K55.554.96 B HUF19.5625.36 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
0.242900 HUF0.00%1.66 K0.4148.867 B HUF−430.91 HUF−309.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
WABERERSWABERER`S SHARE
0.244090 HUF+0.74%9280.2271.489 B HUF9.44433.09 HUF−23.20%2.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
4IG4IG SHARE
0.20803 HUF+0.12%17.434 K0.30239.469 B HUF−122.70 HUF−81.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCIVTACIVITA GROUP NYRT
0.14555 HUF−19.57%20.026.676 B HUF0.00%Công nghiệp Chế biến
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
0.128.95 EUR+0.56%1.492 K0.2135.121 B HUF8.92387.27 HUF+15.16%6.02%Tài chính
Sức mua mạnh
RABARÁBA SHARE
0.121320 HUF−2.58%2250.2117.626 B HUF14.8888.70 HUF−27.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
ALTEOALTEO SHARE
0.113980 HUF0.00%6.445 K0.4476.348 B HUF6.20642.07 HUF−2.02%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
PANNERGYPANNERGY SHARE
0.081360 HUF−0.37%1.479 K0.2521.246 B HUF12.33110.29 HUF+104.14%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
0.08949 HUF−1.35%1.635 M2.89922.009 B HUF8.68109.32 HUF+91.95%4.71%Truyền thông
Sức mua mạnh
BBETBUDAPEST STOCK EX
0.043900 HUF0.00%2000.1821.113 B HUF3.611078.97 HUF0.00%Tài chính
AASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
0.03300 HUF0.00%990.087.087 B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
DDMKERDM-KER SHARE
0.0030.2 HUF+3.42%3.256 K0.383.812 B HUF−1.86 HUF−193.77%0.66%Dịch vụ Phân phối
KKULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
−0.032240 HUF−5.08%1060.2513.44 B HUF12.39180.86 HUF+36.29%6.70%Dịch vụ Công nghệ
ANYANY SHARE
−0.093880 HUF+0.78%1.193 K0.1555.662 B HUF13.04297.46 HUF+90.16%4.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
−0.12363 HUF−0.55%18.576 K0.4134.105 B HUF11.8730.59 HUF+154.79%4.96%Tài chính
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
−0.15804 HUF−13.17%59.999 K0.7327.214 B HUF10.1679.16 HUF−9.22%13.45%Tài chính
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
−0.2123600 HUF−1.67%100.0447.2 B HUF16.751409.00 HUF−19.35%7.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NNUTEXNUTEX PLC
−0.4414.10 HUF−0.35%12.64 K0.112.089 B HUF12.431.13 HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
EEPDUFERRÉPDUFERR SHARE
−0.4532.0 HUF+0.31%1 K0.082.213 B HUF54.510.59 HUF−92.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
AKKOAKKO INVEST SHARE
−0.61250 HUF−0.79%5.703 K0.118.291 B HUF7.1934.75 HUF+95.10%0.00%Tài chính
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
−0.65454 HUF−5.02%9420.93602.557 M HUF−12.71 HUF+14.52%0.00%Tài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
−0.7266.0 HUF+0.92%5.447 M2.5525.278 B HUF15.144.36 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
BIFBIF SHARE
−0.74472 HUF−7.09%4.582 K0.49118.795 B HUF11.2741.88 HUF+27.48%7.42%Tài chính
VVERTIVERTIKAL GROUP ZRT
−1.008.00 HUF−5.33%1.86 K0.078.758 B HUF10.450.77 HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
OORMESTERŐRMESTER SHARE
−1.01436 HUF+1.40%1000.111.133 B HUF14.8429.38 HUF−10.28%0.00%Dịch vụ Thương mại
MMKBBANKMKB BANK SHARE
−1.117520 HUF−1.57%3001.192.425 T HUF13.22568.74 HUF1.37%Tài chính
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
−2.45844 HUF−0.47%5.918 K1.2691.566 B HUF13.7161.56 HUF0.00%Tài chính