Chế tạo Kim loại (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
922.157M
Giá trị vốn hóa thị trường
223.075K
Khối lượng
−2.76%
Thay đổi
+12.46%
Hiệu suất Tháng
+72.71%
Hiệu suất Năm
+23.96%
Hiệu suất YTD
          
AMG AMG
29.98-3.85%-1.20Mua791.175K922.748M-0.233064.00
Tải thêm