Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
43.675B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.845K
Khối lượng
−0.60%
Thay đổi
+13.60%
Hiệu suất Tháng
+39.22%
Hiệu suất Năm
−15.69%
Hiệu suất YTD
           
AQUA RUSSIAN AQUACULTUR
497.00-0.60%-3.00Mua7.845K3898965.0043.675B
Tải thêm