Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Singapore bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Singapore quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
99QXBEVERLYJCG
14.400.012 SGD−20.00%4.793M1.318.732M SGD−0.01 SGD0.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
D03DEL MONTE PAC
19.610.097 SGD−1.02%166.7K0.65190.508M SGD−0.02 SGD−140.35%1.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
S20STRAITS TRADING
21.351.46 SGD−1.35%115.9K0.18665.927M SGD−0.06 SGD−113.11%5.41%Khoáng sản phi năng lượng
CCLNAPAC REALTY
22.360.405 SGD−1.22%901.8K10.19145.631M SGD12.200.03 SGD−66.67%9.39%Tài chính
Mua
5581SUNRISE SHARES
23.060.019 SGD−32.14%1.439M19.395.861M SGD0.00%Tài chính
S08SINGPOST
23.710.385 SGD−2.53%2.196M1.26888.583M SGD24.680.02 SGD−4.88%1.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
55UALUMINOR
24.230.046 SGD0.00%1.6K0.107.702M SGD19.170.00 SGD0.00%Tài chính
Z59YOMA STRATEGIC
24.390.045 SGD0.00%1.874M0.28100.995M SGD−0.02 SGD+46.38%0.00%Tài chính
BHKSIIC ENVIRONMENT
26.410.168 SGD0.00%637.8K0.74432.712M SGD3.770.04 SGD−28.06%8.93%Dịch vụ Công nghiệp
P34DELFI
26.920.930 SGD0.00%1.194M1.48568.376M SGD9.150.10 SGD+57.76%5.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ADNFIRST SPONSOR
26.981.15 SGD−1.71%5.7K0.601.299B SGD119.790.01 SGD−89.52%3.25%Tài chính
5AEPOLLUX PROP
27.850.024 SGD−7.69%770.6K1.4871.746M SGD40.000.00 SGD−57.14%0.00%Tài chính
C07JARDINE C&C
27.8624.47 SGD−1.05%1.097M1.379.774B SGD5.934.13 SGD+83.37%6.08%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
CCHJUNI-ASIA GRP
28.070.795 SGD−2.45%55.1K0.8364.059M SGD9.320.09 SGD−72.63%12.52%Vận chuyển
442NIPS SECUREX
28.100.017 SGD0.00%1K0.018.242M SGD−0.00 SGD−175.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HMNCAPLAND ASCOTT T
28.290.890 SGD−0.56%2.637M0.413.38B SGD14.830.06 SGD−35.76%7.35%Tài chính
Mua
LVR17LIVE GROUP
28.541.20 SGD−2.44%5000.01218.167M SGD−2.41 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
C09CITYDEV
29.225.57 SGD−0.89%3.511M0.845.097B SGD16.880.33 SGD+253.32%1.42%Tài chính
Mua
EB5FIRST RESOURCES
29.401.34 SGD−2.19%2.622M2.222.161B SGD10.750.12 SGD−9.64%10.58%Công nghiệp Chế biến
Mua
CCNEMINDCHAMPS
29.500.180 SGD+4.65%102.3K0.5141.774M SGD8.490.02 SGD+112.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
S3NOKH GLOBAL
29.670.012 SGD0.00%1000.0013.544M SGD3.870.00 SGD−16.22%0.00%Tài chính