Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Singapore có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Singapore có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
425K40.64 USD−3.03%213.6K1.0116.164B SGD23.722.32 SGD+84.31%5.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
D01DFIRG USD
216K2.07 USD−1.90%419K0.6816.715B SGD−0.05 SGD−128.34%0.55%Bán Lẻ
D05DBS
40.594K33.57 SGD+0.72%3.081M0.7285.905B SGD5.805.79 SGD5.02%Tài chính
Mua
UD2JAPFA
38K0.210 SGD0.00%954.2K1.41450.248M SGD−0.04 SGD−218.08%4.55%Công nghiệp Chế biến
C52COMFORTDELGRO
22.972K1.37 SGD+1.48%5.281M1.072.969B SGD21.780.06 SGD−14.19%3.40%Vận chuyển
Sức mua mạnh
D03DEL MONTE PAC
11K0.104 SGD+0.97%356.2K1.72229.387M SGD−0.02 SGD−140.35%1.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
F99F & N
7.2K1.05 SGD0.00%1K0.021.53B SGD11.500.09 SGD−5.39%5.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
6.8K0.830 SGD0.00%64.8K0.643.278B SGD26.430.03 SGD−85.64%5.39%Tài chính
Sức mua mạnh
G20GP INDUSTRIES
6.62K0.555 SGD−0.89%2.1K0.44268.533M SGD24.130.02 SGD−66.18%4.50%Sản xuất Chế tạo
Z59YOMA STRATEGIC
5.432K0.046 SGD+2.22%852.1K0.09105.483M SGD−0.02 SGD+46.38%0.00%Tài chính
H78HONGKONGLAND USD
2.932K3.25 USD−3.85%3.084M1.629.749B SGD−0.26 SGD+73.68%6.71%Tài chính
Theo dõi
AWXAEM SGD
2.883K2.25 SGD+5.14%5.487M2.04818.589M SGD11.010.20 SGD−19.91%3.89%Dịch vụ Thương mại
Mua
5CPSILVERLAKE AXIS
2.85K0.230 SGD0.00%408.1K0.85601.624M SGD12.370.02 SGD−11.00%2.50%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BSLRAFFLES MEDICAL
2.8K1.03 SGD+0.98%2.177M1.151.922B SGD21.370.05 SGD+7.11%3.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
BWMZHENENG JINJIANG
2.456K0.295 SGD−39.18%20K0.81559.8M SGD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BQDENVICTUS
2.3K0.300 SGD0.00%106.6K0.9391.254M SGD−0.03 SGD+46.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BLHHAI LECK
2.2K0.375 SGD0.00%3.2K0.4484.84M SGD15.240.02 SGD−4.28%5.33%Dịch vụ Thương mại
41FGSS ENERGY
2.184K0.026 SGD−3.70%716.5K1.1917.015M SGD−0.03 SGD−364.66%0.00%Công nghệ Điện tử
S71SUNRIGHT
2.136K0.215 SGD0.00%5.1K0.6926.403M SGD−0.03 SGD−336.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
B49WORLD PRECISION
1.883K0.260 SGD−1.89%40K2.04104M SGD22.030.01 SGD−34.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
Y03YEO HIAP SENG
1.781K0.560 SGD−2.61%31.8K3.38355.706M SGD74.670.01 SGD3.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
U9ECHINA EVERBRIGHT
1.755K0.220 SGD0.00%67.9K0.22629.393M SGD3.090.07 SGD−1.93%9.05%Dịch vụ Công nghiệp
BFITIONG SENG^
1.691K0.063 SGD+1.61%243.2K9.5627.368M SGD−0.13 SGD−168.80%0.00%Khách hàng Lâu năm
F10FJ BENJAMIN
1.662K0.013 SGD0.00%1.509M2.3815.435M SGD−0.00 SGD+96.43%0.00%Bán Lẻ
ENVLS 2 HOLDINGS
1.503K0.082 SGD−1.20%565.9K1.2715.17M SGD9.210.01 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
NHDJUBILEE
1.453K0.050 SGD0.00%690.9K4.8715.717M SGD3.290.02 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
C06CSC
1.3K0.006 SGD−25.00%1.081M5.4828.543M SGD−0.00 SGD−628.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
S08SINGPOST
1.2K0.395 SGD0.00%2.861M1.82899.831M SGD25.320.02 SGD−4.88%1.45%Vận chuyển
Sức mua mạnh
F9DBOUSTEAD
1.176K0.875 SGD−0.57%1.6K0.02421.268M SGD8.440.10 SGD−55.34%4.57%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
G0INAM LEE METAL
1.165K0.265 SGD0.00%10K0.2264.145M SGD−0.00 SGD−106.32%0.94%Sản xuất Chế tạo
BQMTIONG WOON
1.11K0.495 SGD+1.02%19K0.09113.795M SGD5.960.08 SGD+36.51%0.82%Tài chính
Sức mua mạnh
P9DCIVMEC
1.1K0.785 SGD−1.26%89.4K0.39400.997M SGD7.390.11 SGD+24.79%5.60%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
8K7UGHEALTHCARE
1.054K0.117 SGD−0.85%94.7K0.1073.611M SGD−0.03 SGD−124.35%2.71%Công nghệ Sức khỏe
1H8LY CORP
1.042K0.055 SGD−30.38%10.1K0.2919.553M SGD−0.01 SGD−1925.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
BXECDW
1.021K0.181 SGD−4.23%80.7K2.5142.178M SGD2.290.08 SGD+1582.98%8.44%Công nghệ Điện tử
1G1RE&S HLDG
1.008K0.250 SGD−3.85%20.5K0.3692.04M SGD19.530.01 SGD−16.34%6.92%Dịch vụ Khách hàng
LJ3OUE
9931.08 SGD+3.85%159.5K3.63815.403M SGD6.530.17 SGD2.38%Tài chính
500TAI SIN ELECTRIC
9500.395 SGD0.00%1.9K0.02184.105M SGD15.610.03 SGD+52.41%5.88%Sản xuất Chế tạo
Q0XLEY CHOON
9410.037 SGD−2.63%605K0.4558.725M SGD5.360.01 SGD+13.11%0.00%Công nghệ Điện tử
G50GRAND BANKS
8800.350 SGD0.00%10K0.0464.622M SGD4.850.07 SGD2.86%Khách hàng Lâu năm
F83COSCO SHP SG
8800.135 SGD−1.46%3.966M0.40309.016M SGD−0.04 SGD−780.33%0.00%Vận chuyển
5OIJAPAN FOODS
8230.275 SGD0.00%72.9K1.4047.967M SGD25.700.01 SGD+10.31%4.73%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
BECBRC ASIA
7531.87 SGD0.00%11.8K0.45513.034M SGD6.770.28 SGD+41.30%9.09%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
H07STAMFORD LAND
7090.390 SGD−1.27%30.5K0.04589.638M SGD3.430.11 SGD+298.95%3.80%Dịch vụ Khách hàng
WKSWINKINGSTUDIOS
7010.215 SGD0.00%2.5K0.0261.534M SGD0.00%Dịch vụ Công nghệ
A50THOMSON MEDICAL
6950.053 SGD0.00%3.775M0.781.428B SGD88.330.00 SGD−14.29%0.74%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
C41CORTINA
6133.00 SGD0.00%5000.18496.735M SGD7.140.42 SGD+37.94%5.33%Bán Lẻ
C9QSINOSTAR PEC
6040.138 SGD−1.43%61.8K2.1990.88M SGD2.370.06 SGD+189.55%0.00%Năng lượng Mỏ
ZB9UNIONSTEEL
5490.450 SGD−7.22%10059.658M SGD4.210.11 SGD+41.97%3.30%Khoáng sản phi năng lượng
5EBCFM
5410.086 SGD0.00%360K1.4617.332M SGD8.110.01 SGD+186.49%8.65%Sản xuất Chế tạo
1E3SANLI ENV
5400.098 SGD0.00%8.2K0.1826.11M SGD5.830.02 SGD+300.00%7.84%Dịch vụ Công nghiệp
5DDMICRO-MECHANICS
5241.66 SGD−1.19%16.3K0.48228.012M SGD29.800.06 SGD−52.84%5.49%Sản xuất Chế tạo
OU8CENTURION
5230.425 SGD0.00%196.5K0.37369.943M SGD4.650.09 SGD+1475.86%3.41%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BCVQIAN HU
5220.165 SGD0.00%17.7K2.2517.256M SGD−0.08 SGD−641.06%1.97%Công nghiệp Chế biến
5RCES
5010.022 SGD−15.38%2000.003.671M SGD−0.03 SGD−66.88%0.00%Vận chuyển
1A0KATRINA
4910.019 SGD+5.56%7.3K0.094.453M SGD5.940.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
41OLHN
4590.340 SGD+1.49%40.5K0.12141.086M SGD6.940.05 SGD−29.39%5.80%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
A34AMARA
4410.605 SGD0.00%99K2.31347.856M SGD49.190.01 SGD0.83%Dịch vụ Khách hàng
OAJFORTRESSMINERALS
4340.280 SGD+3.70%1000.00141.295M SGD10.770.03 SGD−28.18%2.96%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BVQPROCURRI
4260.225 SGD+12.50%33.1K2.7373.116M SGD−0.02 SGD−309.09%4.44%Dịch vụ Công nghệ
M05MTQ
4140.305 SGD−3.17%10.3K0.2069.711M SGD7.110.04 SGD3.23%Dịch vụ Công nghiệp
1F2UNION GAS
4030.385 SGD−1.28%168K11.62123.929M SGD14.260.03 SGD−49.06%2.31%Công ty dịch vụ công cộng
5TJFAR EAST
4000.064 SGD−1.54%9K0.407.134M SGD−0.01 SGD+84.95%3.13%Sản xuất Chế tạo
1A1WONG FONG IND
3940.124 SGD+6.90%29.6K0.5327.26M SGD8.860.01 SGD+15.70%5.17%Dịch vụ Phân phối
MIJALLIANCE HC
3200.135 SGD−3.57%2000.0128.325M SGD22.500.01 SGD−46.43%2.19%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
42WZIXIN
3170.023 SGD0.00%354.1K1.0831.828M SGD−0.00 SGD−600.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
5WFISOTEAM
3170.035 SGD0.00%418.3K0.5124.415M SGD6.140.01 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
QS9G INVACOM
3040.051 SGD+2.00%2.015M0.3414.941M SGD−0.06 SGD−1192.86%0.00%Công nghệ Điện tử
N01NERATEL
2920.082 SGD−1.20%596.5K14.3928.952M SGD−0.00 SGD+45.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BTXANCHUN INTL
2780.285 SGD−3.39%14.2K2.1613.734M SGD2.860.10 SGD8.12%Sản xuất Chế tạo
504HS OPTIMUS
2400.002 SGD−33.33%1M0.6210.761M SGD−0.00 SGD−125.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
O08OSSIA INTL
2270.126 SGD0.00%18.5K0.8431.831M SGD4.770.03 SGD+43.48%14.29%Bán Lẻ
TWLMEMIONTEC HLDGS
2210.101 SGD+1.00%50.7K3.2666.738M SGD23.490.00 SGD+59.26%1.17%Dịch vụ Công nghiệp
E3BWEE HUR
2100.193 SGD+0.52%6.2K0.04177.414M SGD4.490.04 SGD2.59%Dịch vụ Công nghiệp
5I4ICP LTD
1950.007 SGD0.00%1000.0023.331M SGD70.000.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
BQFXMH^
1920.380 SGD+1.33%3K0.0840.02M SGD4.450.09 SGD+629.91%0.68%Sản xuất Chế tạo
OTSOTS HOLDINGS
1730.118 SGD−11.28%5.8K0.3125.252M SGD−0.01 SGD−274.51%1.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BCDCHINA YUANBANG
1650.250 SGD+37.36%22.6K6.3312.631M SGD−0.58 SGD−947.31%0.00%Tài chính
1F3ASPEN
1550.038 SGD0.00%730K0.1242.248M SGD−0.03 SGD−229.00%0.00%Tài chính
42LTAKA JEWELLERY
1510.062 SGD−1.59%27.8K0.7634.683M SGD4.280.01 SGD+202.08%0.00%Dịch vụ Phân phối
5CRASIATIC
1450.002 SGD−33.33%326K0.358.012M SGD−0.00 SGD+84.75%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
XJBGHY CULTURE
1360.315 SGD+5.00%9.9K0.16348.982M SGD−0.01 SGD−134.21%0.31%Dịch vụ Khách hàng
BDUFEDERAL INT
1340.110 SGD−6.78%76.3K10.8716.599M SGD−0.03 SGD+10.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
H20HOE LEONG
1330.002 SGD0.00%1M1.0330.142M SGD0.00 SGD−100.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
BFTLINCOTRADE
1310.115 SGD+15.00%118K33.3317.203M SGD7.820.01 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
PH0HATTEN LAND
1290.013 SGD+8.33%20.1K0.0422.285M SGD−0.00 SGD+57.45%0.00%Bán Lẻ
9QXBEVERLYJCG
1200.017 SGD−10.53%2.559M0.8111.643M SGD−0.01 SGD+15.38%0.00%Dịch vụ Phân phối
5OXMARY CHIA
1190.020 SGD−9.09%2000.013.018M SGD−0.02 SGD−237.25%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NEXRECLAIMS GLOBAL
1190.180 SGD0.00%19.8K0.1723.58M SGD12.950.01 SGD−67.06%5.56%Vận chuyển
543NOEL GIFTS INTL
1150.260 SGD0.00%64K1.4326.644M SGD−0.00 SGD−123.48%2.31%Bán Lẻ
S19SINGSHIPPING
1100.240 SGD0.00%203K1.1996.753M SGD6.030.04 SGD+25.55%4.17%Vận chuyển
BIXELLIPSIZ
1060.200 SGD−13.04%60K3.4833.334M SGD−0.00 SGD−122.22%5.00%Dịch vụ Phân phối
ZKXEVER GLORY
1050.390 SGD+2.63%20K0.4366.066M SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
M15MATEX INTL
870.022 SGD0.00%820.4K0.158.681M SGD0.830.03 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
BCYPOWERMATIC DATA
842.93 SGD−0.68%4000.13103.112M SGD9.360.31 SGD+42.66%1.69%Công nghệ Điện tử
FRQSING PAINCARE
830.168 SGD+5.00%3000.0128.74M SGD−0.00 SGD−108.53%2.19%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
H30HONG FOK
830.840 SGD−2.33%259.4K0.83683.026M SGD2.490.34 SGD1.21%Tài chính
5G1EUROSPORTS GBL
800.168 SGD−1.18%50K1.0043.395M SGD−0.03 SGD−191.67%0.00%Bán Lẻ
508FUJI OFFSET
800.205 SGD−6.82%3.9K0.4810.232M SGD2.170.09 SGD+327.15%2.44%Khoáng sản phi năng lượng
YF8YZJ FIN HLDG
800.340 SGD−1.45%2.679M0.371.323B SGD6.690.05 SGD5.37%Tài chính
Sức mua mạnh