Cổ phiếu của các công ty có số lượng nhân viên lớn nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Một trong những thông số có thể giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trước khi bạn quyết định đầu tư, là số lượng nhân viên mà công ty đó có. Đó không phải là yếu tố duy nhất, nhưng lực lượng lao động lớn có thể chỉ ra rằng một công ty đang phát triển hoặc đã giữ vị trí ổn định trên thị trường.

           
J36 JMH USD
55.700.58%0.32Mua333.500K22.048B59.811.25403000.00Sản xuất Chế tạo
C07 JARDINE C&C
23.04-2.58%-0.61Mua1.107M9.347B14.901.59240000.00Bán Lẻ
D01 DAIRYFARM USD
3.51-0.28%-0.01Mua576.600K6.426B27.740.17220000.00Bán Lẻ
F34 WILMAR INTL
4.38-0.23%-0.01Mua5.425M27.680B12.330.36100000.00Công nghiệp Chế biến
O32 OLAM INTL
1.760.57%0.01Mua1.101M6.458B20.760.0981650.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.270.00%0.00Mua17.098M3.363B7.300.0470993.00Công nghiệp Chế biến
UD2 JAPFA
0.750.67%0.01Mua2.613M1.525B3.130.2440000.00Công nghiệp Chế biến
O39 OCBC BANK
11.87-0.08%-0.01Mua4.469M53.517B11.111.0730538.00Tài chính
D05 DBS
30.41-0.03%-0.01Sức mua mạnh3.424M78.124B12.902.3629000.00Tài chính
S07 SHANGRI-LA HKD
6.50-2.11%-0.14Bán41.400K4.008B-0.0925600.00Dịch vụ Khách hàng
C6L SIA
5.550.00%0.00Mua7.616M16.456B-1.4425547.00Vận chuyển
U11 UOB
26.710.41%0.11Mua2.828M44.605B13.392.0125466.00Tài chính
C52 COMFORTDELGRO
1.590.63%0.01Mua10.575M3.425B21.560.0723721.00Vận chuyển
BN4 KEPPEL CORP
5.511.85%0.10Sức mua mạnh7.428M9.844B29.910.1818452.00Công ty dịch vụ công cộng
5VJ HALCYON AGRI
0.26-1.92%-0.01Mua218.200K414.703M-0.0215731.00Hỗn hợp
V03 VENTURE
19.042.75%0.51Sức mua mạnh2.333M5.384B17.571.0612000.00Công nghệ Điện tử
S61 SBS TRANSIT
3.010.00%0.00Mua29.400K938.713M11.330.2710670.00Vận chuyển
Q01 QAF
0.880.00%0.00Bán131.500K503.360M21.770.0410000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
H22 HONG LEONG ASIA
0.841.20%0.01Mua163.300K624.501M9.170.097929.00Sản xuất Chế tạo
F99 F & N
1.41-0.70%-0.01Bán45.600K2.062B12.940.117700.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
G20 GP INDUSTRIES
0.550.93%0.01Bán11.000K261.385M8.240.077480.00Sản xuất Chế tạo
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.230.00%0.00Sức mua mạnh1.855M592.403M4.280.056164.00Dịch vụ Công nghiệp
Z25 YANLORD LAND
1.140.88%0.01Mua2.506M2.183B3.690.316100.00Tài chính
TQ5 FRASERS PROPERTY LIMITED
1.180.85%0.01Sức mua mạnh143.700K4.582B20.030.065664.00Tài chính
U96 SEMBCORP IND
1.961.03%0.02Mua3.588M3.466B-0.465426.00Công ty dịch vụ công cộng
T15 H TCIL HK$
2.040.00%0.00Sức bán mạnh12.000K705.161M36.750.015407.00Sản xuất Chế tạo
T14 TIANJIN ZX USD
1.110.00%0.00Mua7.800K3.338B7.040.214840.00Công nghệ Sức khỏe
G07 GREAT EASTERN
21.651.31%0.28Mua31.200K10.115B7.792.744726.00Tài chính
Z59 YOMA STRATEGIC
0.141.49%0.00Mua3.035M299.821M-0.044300.00Tài chính
T39 SPH
1.99-0.50%-0.01Mua6.382M3.216B-0.043875.00Dịch vụ Khách hàng
L09 LUNG KEE BERMUDA
0.700.72%0.01Mua8.000K391.012M11.430.063600.00Hỗn hợp
E28 FRENCKEN
2.240.45%0.01Mua2.134M952.215M17.270.133400.00Công nghệ Điện tử
U10 UOB KAY HIAN
1.570.64%0.01Mua15.500K1.347B7.410.213053.00Tài chính
H78 HONGKONGLAND USD
5.021.41%0.07Sức mua mạnh3.164M15.521B-0.972686.00Tài chính
8AZ AZTECH GBL
1.07-1.83%-0.02Mua4.588M843.470M2685.00Công nghệ Điện tử
N02 NSL
0.8810.00%0.08Sức mua mạnh6.400K298.847M-0.032611.00Khoáng sản phi năng lượng
BWM ZHENENG JINJIANG
0.471.09%0.01Mua100668.851M7.840.062391.00Tài chính
BAI DIGILIFE TECH
1.3210.00%0.12Bán1.800K17.846M-0.332374.00Dịch vụ Phân phối
U9E CHINA EVERBRIGHT
0.32-1.56%-0.01Mua1.960M915.481M4.510.072231.00Dịch vụ Công nghiệp
BQD ENVICTUS
0.120.87%0.00Bán500.000K28.418M-0.132200.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
41F GSS ENERGY
0.081.27%0.00Sức mua mạnh13.365M45.835M6.810.012049.00Dịch vụ Công nghiệp
BLH HAI LECK
0.570.88%0.01Sức mua mạnh21.800K127.826M10.600.052000.00Dịch vụ Công nghiệp
U14 UOL
7.270.55%0.04Mua991.300K6.104B32.690.222000.00Tài chính
CC3 STARHUB
1.25-0.79%-0.01Mua716.700K2.182B15.570.081899.00Truyền thông
QZG ACCRELIST LTD
0.071.35%0.00Mua1.552M22.476M-0.001897.00Dịch vụ Phân phối
NHD JUBILEE
0.065.36%0.00Mua336.800K17.603M-0.011858.00Dịch vụ Phân phối
B49 WORLD PRECISION
0.392.67%0.01Sức mua mạnh69.000K150.000M6.310.061836.00Sản xuất Chế tạo
Y03 YEO HIAP SENG
0.880.00%0.00Mua17.000K519.783M-0.011821.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
F10 FJ BENJAMIN
0.03-3.57%-0.00Bán1.410M29.885M-0.011600.00Bán Lẻ
1G1 RE&S HLDG
0.212.38%0.01Sức mua mạnh69.300K74.340M7.840.031600.00Dịch vụ Khách hàng
C06 CSC
0.010.00%0.00Mua407.100K39.246M-0.001500.00Dịch vụ Công nghiệp
544 CSE GLOBAL
0.523.00%0.01Sức mua mạnh1.192M256.201M11.140.041400.00Dịch vụ Công nghệ
5IG GALLANT VENTURE
0.130.00%0.00Bán122.300K693.821M-0.011227.00Bán Lẻ
NPW MSC
0.827.89%0.06Sức mua mạnh195.800K340.460M17.570.041213.00Sản xuất Chế tạo
BXE CDW
0.230.00%0.00Bán93.200K52.167M50.000.001133.00Công nghệ Điện tử
8K7 UGHEALTHCARE
0.341.49%0.01Bán1.563M206.447M1.730.191118.00Công nghệ Sức khỏe
AZY PAN OCEAN
7.900.00%0.00Mua5004.015B20.030.391061.00Vận chuyển
LJ3 OUE
1.360.74%0.01Mua87.000K1.186B-0.12991.00Tài chính
QS9 G INVACOM
0.10-1.03%-0.00Bán2.400M26.351M17.320.01984.00Dịch vụ Phân phối
AIY IFAST
9.551.06%0.10Mua775.500K2.617B93.380.11970.00Dịch vụ Thương mại
I07 ISDN
0.65-0.77%-0.01Mua1.731M285.115M15.930.04950.00Công nghệ Điện tử
500 TAI SIN ELECTRIC
0.400.00%0.00Mua83.000K184.105M10.640.04939.00Sản xuất Chế tạo
F83 COSCO SHP SG
0.280.00%0.00Bán581.600K626.989M45.900.01902.00Vận chuyển
CHZ HRNETGROUP
0.810.62%0.01Sức mua mạnh475.600K807.151M13.070.06859.00Dịch vụ Thương mại
BLW GLOBAL PALM RES
0.18-1.67%-0.00Mua1.100K42.269M12.680.01824.00Công nghiệp Chế biến
T24 TUAN SING
0.51-0.98%-0.01Mua1.366M612.984M3.960.13813.00Tài chính
5CF OKP
0.18-2.12%-0.00Bán50.300K56.788M21.980.01788.00Hỗn hợp
G50 GRAND BANKS
0.300.00%0.00Mua20.000K55.390M13.100.02710.00Khách hàng Lâu năm
M05 MTQ
0.264.08%0.01Sức mua mạnh746.900K52.957M-0.03694.00Dịch vụ Công nghiệp
BTJ A-SONIC AERO^
0.591.72%0.01Mua2.600K33.918M5.350.11670.00Dịch vụ Công nghiệp
AWX AEM
4.090.74%0.03Sức mua mạnh1.476M1.256B15.920.26645.00Dịch vụ Công nghiệp
C9Q SINOSTAR PEC
0.30-1.61%-0.01Bán110.500K198.400M3.450.09640.00Năng lượng Mỏ
41O LHN
0.350.00%0.00Sức mua mạnh3.908M145.176M3.990.09633.00Tài chính
BFT FABCHEM CHINA^
0.392.67%0.01Sức mua mạnh12.000K18.018M-0.07630.00Công nghiệp Chế biến
BEW JB FOODS
0.56-0.89%-0.01Bán23.000K169.792M9.610.06625.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
S41 HONG LEONG FIN
2.410.00%0.00Mua88.000K1.079B14.970.16617.00Tài chính
H07 STAMFORD LAND
0.491.03%0.01Bán96.000K379.235M45.750.01582.00Dịch vụ Khách hàng
H12 HOTEL ROYAL
3.080.00%0.00Theo dõi300310.464M-0.20568.00Dịch vụ Khách hàng
BCV QIAN HU
0.210.00%0.00Bán30.000K23.841M-0.00547.00Công nghiệp Chế biến
AWZ MULTI-CHEM
1.78-1.66%-0.03Bán3.000K163.072M7.410.24537.00Dịch vụ Phân phối
558 UMS
1.620.62%0.01Theo dõi5.830M858.237M18.480.09518.00Công nghệ Điện tử
5DD MICRO-MECHANICS
3.230.62%0.02Sức mua mạnh61.100K446.292M24.710.13515.00Sản xuất Chế tạo
I15 ISETAN
4.190.00%0.00Bán5.000K172.838M-0.45492.00Bán Lẻ
BVQ PROCURRI
0.29-3.33%-0.01Sức bán mạnh2.400K85.329M38.960.01480.00Dịch vụ Công nghệ
A34 AMARA
0.36-1.35%-0.01Mua10.400K212.738M-0.01458.00Dịch vụ Khách hàng
OU8 CENTURION
0.33-1.52%-0.01Sức bán mạnh92.700K277.457M56.900.01457.00Dịch vụ Khách hàng
C41 CORTINA
2.972.41%0.07Sức mua mạnh500491.768M12.140.24418.00Bán Lẻ
5OI JAPAN FOODS
0.421.20%0.01Sức mua mạnh19.400K73.226M19.950.02408.00Dịch vụ Khách hàng
5LY MARCOPOLO MARINE
0.03-3.45%-0.00Mua24.841M102.156M-0.00404.00Vận chuyển
5TJ FAR EAST
0.102.13%0.00Sức bán mạnh1.000K10.700M-0.04400.00Dịch vụ Phân phối
RQ1 OVERSEAS EDU
0.250.00%0.00Bán64.300K103.841M11.470.02400.00Dịch vụ Khách hàng
9CI CAPITALANDINVEST
3.41-0.87%-0.03Mua4.339M17.899B396.00Tài chính
5IF NATURAL COOL
0.040.00%0.00Bán6.700K10.769M8.600.01387.00Sản xuất Chế tạo
42W CHINA STAR FOOD
0.03-3.70%-0.00Bán2.256M23.863M-0.00379.00Khách hàng Lâu năm
566 SHS
0.15-0.64%-0.00Sức bán mạnh150.000K106.190M-0.03375.00Vận chuyển
BDR WILLAS-ARRAY
0.684.62%0.03Mua95.000K57.941M3.440.19361.00Dịch vụ Phân phối
T41 TELECHOICE INTL
0.175.59%0.01Bán30.000K73.038M-0.01339.00Dịch vụ Phân phối
1A1 WONG FONG IND
0.154.14%0.01Bán30.100K34.075M11.980.01329.00Dịch vụ Công nghiệp
5VS HAFARY
0.17-0.59%-0.00Mua31.700K72.763M6.070.03325.00Bán Lẻ
OAJ FORTRESSMINERALS
0.43-6.45%-0.03Bán1.395M232.500M8.300.06298.00Khoáng sản phi năng lượng
5OT SINGMEDICAL
0.323.23%0.01Sức mua mạnh608.000K150.778M12.020.03287.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
573 CHALLENGER
0.550.00%0.00Mua30.100K188.138M8.210.07284.00Bán Lẻ
BTX ANCHUN INTL
0.23-8.00%-0.02Bán20.100K11.084M-0.05270.00Dịch vụ Công nghiệp
1F2 UNION GAS
0.901.13%0.01Mua112.100K202.637M16.700.05256.00Công ty dịch vụ công cộng
BCD CHINA YUANBANG
0.290.00%0.00Bán19.300K20.126M4.220.07255.00Tài chính
BEI LHT
0.65-0.76%-0.01Mua50034.875M16.210.04255.00Công nghiệp Chế biến
N01 NERATEL
0.150.00%0.00Bán172.600K54.285M-0.01254.00Dịch vụ Công nghệ
5KI SOUP RESTAURANT
0.090.00%0.00Bán50024.860M31.790.00251.00Dịch vụ Khách hàng
MIJ ALLIANCE HC
0.184.71%0.01Sức mua mạnh1.000K37.004M22.970.01225.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
B26 BAN LEONG
0.380.00%0.00Mua30.000K43.008M6.160.06220.00Dịch vụ Phân phối
43P UNITED GLOBAL
0.408.11%0.03Bán30.000K116.998M18.230.02199.00Công nghiệp Chế biến
RE4 GEO ENERGY RES
0.41-2.38%-0.01Mua51.229M591.571M5.760.07191.00Năng lượng Mỏ
AWV CAPTII
0.412.50%0.01Mua1.500K13.102M4.990.08181.00Truyền thông
S35 SING INV & FIN
1.46-0.68%-0.01Bán18.300K230.134M9.870.15167.00Tài chính
AVX HL GLOBAL ENT
0.297.41%0.02Mua50.400K27.937M-0.00159.00Dịch vụ Khách hàng
BQN BH GLOBAL
0.3425.93%0.07Mua10.000K102.000M67.500.00156.00Dịch vụ Phân phối
H20 HOE LEONG
0.000.00%0.00Bán904.800K18.813M7.500.00151.00Dịch vụ Phân phối
1G6 NO SIGNBOARD
0.052.04%0.00Mua1.172M22.657M-0.02145.00Dịch vụ Khách hàng
VFP BEVERLY JCG
0.00-50.00%-0.00Bán16.121M35.855M-0.00137.00Dịch vụ Phân phối
BKY AVI-TECH
0.40-1.25%-0.01Mua33.300K68.418M19.610.02134.00Sản xuất Chế tạo
S56 SAMUDERASHIPPING
0.56-2.61%-0.01Mua1.124M309.372M6.310.09134.00Vận chuyển
NEX RECLAIMS GLOBAL
0.200.00%0.00Bán3.000K26.200M4.740.04131.00Dịch vụ Công nghiệp
PH0 HATTEN LAND
0.0812.86%0.01Sức mua mạnh321.907M117.262M-0.06124.00Bán Lẻ
S20 STRAITS TRADING
3.170.32%0.01Mua173.400K1.282B7.630.41123.00Khoáng sản phi năng lượng
5PF JASON MARINE
0.13-4.35%-0.01Bán30013.860M46.000.00123.00Công nghệ Điện tử
543 NOEL GIFTS INTL
0.24-5.77%-0.01Mua2.000K26.644M18.060.01121.00Bán Lẻ
XJB GHY CULTURE
0.580.00%0.00Bán47.300K628.168M21.990.03120.00Dịch vụ Khách hàng
BIX ELLIPSIZ
0.380.00%0.00Mua5.000K63.334M20.770.02118.00Dịch vụ Phân phối
5AU AP OIL
0.16-2.38%-0.00Sức bán mạnh20.300K26.983M10.980.02111.00Năng lượng Mỏ
1A4 AGV
0.010.00%0.00Bán331.700K8.982M-0.01110.00Công nghiệp Chế biến
I06 INTRACO
0.27-11.67%-0.04Bán72.900K30.845M-0.09108.00Công nghiệp Chế biến
S23 SPURA FINANCE
0.833.11%0.03Bán200127.742M16.530.05105.00Tài chính
U13 UOI
6.95-0.14%-0.01Bán6.200K425.027M103.00Tài chính
40D STARBURST
0.202.50%0.01Mua148.400K49.660M3.410.0699.00Hỗn hợp
M11 MFG INTEGRATION
0.06-1.59%-0.00Mua50.100K15.159M-0.0199.00Công nghệ Điện tử
H30 HONG FOK
0.790.00%0.00Mua138.500K526.997M-0.0188.00Tài chính
BCY POWERMATIC DATA
3.000.00%0.00Mua900104.858M14.130.2184.00Công nghệ Điện tử
5G1 EUROSPORTS GBL
0.192.67%0.01Bán8.600K48.572M-0.0181.00Bán Lẻ
B9S COSMOSTEEL^
0.093.33%0.00Bán50.900K27.007M12.500.0181.00Dịch vụ Phân phối
CHJ UNI-ASIA GRP
1.370.00%0.00Mua136.700K107.682M25.320.0570.00Tài chính
5HC NTEGRATOR INTL
0.010.00%0.00Bán63.163M11.277M-0.0067.00Dịch vụ Công nghệ
OTX MEDINEX
0.232.27%0.01Mua2.800K29.522M8.270.0366.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AWC BROOK CROMPTON
0.63-1.56%-0.01Bán50022.339M10.160.0664.00Hỗn hợp
1J3 ASIAN HEALTHCARE
0.171.20%0.00Bán39.100K92.376M20.880.0162.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5BI POLARIS
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.700K34.106M0.0053.00Công nghệ Điện tử
5AB TREK 2000 INTL
0.107.37%0.01Bán2.000K29.757M73.080.0050.00Công nghệ Điện tử
42N IPS SECUREX
0.06-1.64%-0.00Mua190.000K29.575M305.000.0049.00Dịch vụ Công nghệ
42T TRENDLINES
0.100.00%0.00Mua206.000K81.493M48.00Tài chính
5AL ANNICA
0.000.00%0.00Bán13.000K16.675M-0.0043.00Công nghệ Sức khỏe
5H0 SINGHAIYI
0.110.00%0.00Mua3.407M454.899M-0.0041.00Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm