Các công ty Singapore với giới hạn thị trường nhỏ

"Tôi xin lỗi vì một bức thư dài như vậy", nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal từng viết, "Tôi không có thời gian để viết một bức thư ngắn." Đối với giá trị vốn hóa thị trường cũng vậy. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều có thể đầu tư vào các doanh nghiệp khổng lồ và mong đợi một số khoản lợi nhuận có thể hợp lý, ổn định, nhưng không thay đổi cuộc sống trong dài hạn. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi những động thái táo bạo hơn và tiềm năng nhận được phần thưởng lớn hơn, thì ý kiến phổ biến cho rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ là nơi săn tìm tốt hơn. Nhưng điều này nằm ở chỗ: đầu tư vốn hóa nhỏ đòi hỏi rủi ro lớn hơn và - quan trọng nhất - nghiên cứu kỹ hơn trước khi cam kết. Đó hy vọng là lý do tại sao bạn đến trang chính xác này. Dù bằng cách nào: chúc bạn may mắn, nhà giao dịch và có thể Chứng khoán Singapore này bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn.

Ticker
Vốn hóa
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BFKPHARMESIS INTL
1.909MSGD0.109SGD31.33%0.026SGD
Theo dõi
50055−0.01SGDCông nghệ Sức khỏe
5QRMSM INTL
3.162MSGD0.059SGD96.67%0.029SGD
Sức mua mạnh
100.3K5.918K2.160.01SGDSản xuất Chế tạo
5VPGDS GLOBAL
3.248MSGD0.035SGD0.00%0.000SGD
Bán
6K210−0.02SGDSản xuất Chế tạo
1D3LIFEBRANDZ
4.121MSGD0.002SGD0.00%0.000SGD
Bán
2.525M5.051K−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
BJDVIBROPOWER
4.79MSGD0.065SGD0.00%0.000SGD
Mua
32K2.08KSản xuất Chế tạo
YYBARION ENT
5.604MSGD0.006SGD0.00%0.000SGD
Bán
67.384M404.305K−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
1F1Y VENTURES
6.171MSGD0.023SGD−8.00%−0.002SGD
Bán
1.228M28.246K−0.01SGD25Bán Lẻ
43FACROMETA
6.513MSGD0.049SGD4.26%0.002SGD
Bán
519.2K25.441K4.050.01SGDDịch vụ Công nghiệp
42DNAUTICAWT
7.148MSGD0.009SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
1.952M17.565K−0.00SGDDịch vụ Công nghiệp
BEHCHINA INTL
7.739MSGD0.102SGD0.00%0.000SGD
Bán
10010−0.18SGDTài chính
V2YV2Y CORP
7.785MSGD0.022SGD0.00%0.000SGD
Bán
166K3.652K−0.01SGDDịch vụ Công nghệ
M15MATEX INTL
7.792MSGD0.026SGD4.00%0.001SGD
Mua
470.3K12.228K−0.02SGDCông nghiệp Chế biến
BLZADVANCED
7.798MSGD0.068SGD−11.69%−0.009SGD
Bán
11.6K789−0.02SGDCông nghệ Điện tử
585ASIAN MICRO
8.033MSGD0.006SGD20.00%0.001SGD
Mua
11K66−0.00SGDCông ty dịch vụ công cộng
581SUNRISE SHARES
8.373MSGD0.046SGD15.00%0.006SGD
Mua
6.187M284.62K28.570.00SGDTài chính
41HBLACKGOLDNATURAL
8.601MSGD0.008SGD0.00%0.000SGD
Bán
4.8M38.4K−0.00SGDNăng lượng Mỏ
FQ7JASPER INV
8.708MSGD0.002SGD0.00%0.000SGD
Bán
1000−0.00SGDVận chuyển
5HHSINJIA LAND
9.111MSGD0.053SGD20.45%0.009SGD
Mua
17.094M905.971K−0.01SGDSản xuất Chế tạo
5023CNERGY
9.201MSGD0.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
600.9K1.803K0.00SGDTài chính
584OEL
9.338MSGD0.009SGD−10.00%−0.001SGD
Mua
2.46M22.14K−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
AZAIPC CORP
10.576MSGD0.130SGD4.84%0.006SGD
Mua
3.5K455−0.08SGDDịch vụ Khách hàng
SJYMEGROUP
10.757MSGD0.090SGD0.00%0.000SGD
Bán
95.1K8.559K7.830.01SGDBán Lẻ
5HTIMPERIUM CROWN
11.046MSGD0.014SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
1.47M20.58K−0.05SGDDịch vụ Khách hàng
M11MFG INTEGRATION
11.091MSGD0.055SGD19.57%0.009SGD
Mua
1.2K66−0.01SGD95Công nghệ Điện tử
M03MIYOSHI
11.273MSGD0.019SGD11.76%0.002SGD
Mua
362K6.878KSản xuất Chế tạo
5QYNET PACIFIC FIN
12.089MSGD0.024SGD4.35%0.001SGD
Mua
551K13.224KTài chính
505ASIAMEDIC
12.315MSGD0.013SGD18.18%0.002SGD
Mua
1.142M14.847K−0.00SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8YYBIOLIDICS
12.742MSGD0.024SGD0.00%0.000SGD
Bán
5.185M124.44K−0.02SGD34Công nghệ Sức khỏe
NHDJUBILEE
12.888MSGD0.038SGD−7.32%−0.003SGD
Bán
396.3K15.059K−0.01SGD1.75KDịch vụ Phân phối
OMKVIVIDTHREE
13.003MSGD0.037SGD5.71%0.002SGD
Mua
2.292M84.797K−0.02SGDDịch vụ Khách hàng
5VIBOLDTEK
13.086MSGD0.040SGD8.11%0.003SGD
Mua
3.856M154.24KDịch vụ Công nghiệp
5DXMETA HEALTH
13.564MSGD0.025SGD0.00%0.000SGD
Bán
219K5.475K1.910.01SGDSản xuất Chế tạo
40NVERSALINK
13.77MSGD0.119SGD16.67%0.017SGD
Sức mua mạnh
40.8K4.855K26.840.00SGDSản xuất Chế tạo
V3MMETECH INTL
13.792MSGD0.099SGD8.79%0.008SGD
Bán
208.7K20.661K−0.01SGDDịch vụ Phân phối
5FXNEW WAVE
13.82MSGD0.008SGD0.00%0.000SGD
Bán
120.2K96211.430.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
BTXANCHUN INTL
14.457MSGD0.295SGD−1.67%−0.005SGD
Theo dõi
16.2K4.779K4.700.06SGD273Sản xuất Chế tạo
42NIPS SECUREX
14.545MSGD0.031SGD3.33%0.001SGD
Theo dõi
60K1.86K60.000.00SGD51Dịch vụ Công nghệ
QS9G INVACOM
14.67MSGD0.056SGD3.70%0.002SGD
Theo dõi
60.5K3.388K−0.01SGD660Công nghệ Điện tử
40BHEALTHBANK
14.899MSGD0.150SGD−5.06%−0.008SGD
Bán
10015−0.01SGDDịch vụ Thương mại
RCUREVEZ
15.075MSGD0.080SGD−11.11%−0.010SGD
Bán
7K560−0.01SGDDịch vụ Công nghệ
J03JADASON
15.17MSGD0.021SGD0.00%0.000SGD
Mua
4008−0.01SGDSản xuất Chế tạo
570ABUNDANTE
15.644MSGD0.140SGD−6.67%−0.010SGD
Bán
3.2K4485.950.03SGDDịch vụ Công nghiệp
RXSPACIFICRADIANCE
15.891MSGD0.039SGD8.33%0.003SGD
Theo dõi
5K1950.040.90SGD120Vận chuyển
504HS OPTIMUS
16.142MSGD0.003SGD0.00%0.000SGD
Bán
1M3K−0.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
KUXOIO
16.288MSGD0.088SGD1.15%0.001SGD
Bán
4K352−0.03SGDDịch vụ Công nghiệp
5WVASIAPHOS
17.536MSGD0.017SGD0.00%0.000SGD
Bán
4.44M75.482K−0.06SGDCông nghiệp Chế biến
5RAAP STRATEGIC
17.826MSGD0.001SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
5001−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
583PROGEN
19.135MSGD0.050SGD2.04%0.001SGD
Mua
122.3K6.115K−0.01SGDDịch vụ Phân phối
5EFADVENTUS
19.613MSGD0.008SGD0.00%0.000SGD
Mua
7.03M56.24K−0.00SGD24Dịch vụ Khách hàng
VFPBEVERLY JCG
19.681MSGD0.001SGD0.00%0.000SGD
Bán
200K200−0.00SGD129Dịch vụ Phân phối
5NFMENCAST^
20.338MSGD0.045SGD0.00%0.000SGD
Mua
2.603M117.135K3.280.01SGDSản xuất Chế tạo
43QADVANCER GLOBAL
20.597MSGD0.080SGD−2.44%−0.002SGD
Bán
100K8K−0.01SGDDịch vụ Thương mại
BCVQIAN HU
20.775MSGD0.182SGD−0.55%−0.001SGD
Bán Mạnh
84.8K15.434K12.360.01SGD563Công nghiệp Chế biến
1H3CLEARBRIDGE
21.019MSGD0.034SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
3.3K112−0.03SGD172Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5EBCFM
21.161MSGD0.102SGD−2.86%−0.003SGD
Bán
823.7K84.017K11.170.01SGDSản xuất Chế tạo
5EWSEVENS ATELIER
21.42MSGD0.110SGD10.00%0.010SGD
Bán
2.7K29727.780.00SGDSản xuất Chế tạo
5GIINTERRA RESOURCE^
21.631MSGD0.035SGD6.06%0.002SGD
Theo dõi
113K3.955K2.050.02SGDNăng lượng Mỏ
43AGS HLDG
21.734MSGD0.120SGD4.35%0.005SGD
Mua
1.8K216−0.04SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
5G4RICH CAPITAL
22.028MSGD0.004SGD33.33%0.001SGD
Mua
28.441M113.764K−0.00SGDTài chính
5NVCHASEN
22.448MSGD0.062SGD6.90%0.004SGD
Theo dõi
33.3K2.065K11.600.01SGDVận chuyển
GIHLHN LOGISTICS
22.469MSGD0.133SGD−0.75%−0.001SGD
Bán
50.3K6.69K0.310.44SGDVận chuyển
AOFAMPLEFIELD LTD
23.286MSGD0.027SGD3.85%0.001SGD
Sức mua mạnh
500K13.5K−0.01SGDTài chính
5FWACESIAN PARTNERS
23.429MSGD0.047SGD0.00%0.000SGD
Mua
10.851M509.974K5.800.01SGDSản xuất Chế tạo
BKWDATAPULSE TECH
23.441MSGD0.115SGD7.48%0.008SGD
Mua
5.4K621−0.02SGDDịch vụ Khách hàng
5AIH2G GREEN
24.182MSGD0.022SGD0.00%0.000SGD
Mua
1.911M42.031K−0.00SGDSản xuất Chế tạo
5KISOUP HOLDINGS
24.302MSGD0.087SGD0.00%0.000SGD
Bán
100914.260.01SGDDịch vụ Khách hàng
BAZLION ASIAPAC
24.331MSGD0.310SGD3.33%0.010SGD
Bán
6K1.86K−0.03SGDKhoáng sản phi năng lượng
42WZIXIN
24.909MSGD0.018SGD0.00%0.000SGD
Bán
201K3.618K30.000.00SGDKhách hàng Lâu năm
A04ASL MARINE^
25.225MSGD0.040SGD0.00%0.000SGD
Mua
132.8K5.312K−0.05SGDSản xuất Chế tạo
R14ENECO ENERGY^
25.439MSGD0.012SGD9.09%0.001SGD
Theo dõi
23.907M286.888K3.330.00SGD900Vận chuyển
Q0XLEY CHOON
25.598MSGD0.017SGD0.00%0.000SGD
Bán
700K11.9K4.860.00SGDCông nghệ Điện tử
554KING WAN
25.839MSGD0.037SGD0.00%0.000SGD
Mua
315.9K11.688K−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
H20HOE LEONG
27.5MSGD0.003SGD50.00%0.001SGD
Sức mua mạnh
16.5K50143Sản xuất Chế tạo
MF6MUN SIONG ENGG
27.869MSGD0.048SGD0.00%0.000SGD
Mua
792.1K38.021K−0.00SGDDịch vụ Công nghiệp
43BSECURA
28MSGD0.066SGD−5.71%−0.004SGD
Bán Mạnh
21K1.386K13.460.01SGDDịch vụ Thương mại
5I4ICP LTD
28.005MSGD0.009SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
42.4K382−0.00SGD121Sản xuất Chế tạo
1E3SANLI ENV
28.242MSGD0.106SGD0.00%0.000SGD
Mua
113.5K12.031K12.050.01SGD377Dịch vụ Công nghiệp
BJZKODA
29.071MSGD0.325SGD−7.14%−0.025SGD
Bán Mạnh
5.9K1.918K3.760.09SGDKhách hàng Lâu năm
41FGSS ENERGY
30.249MSGD0.048SGD0.00%0.000SGD
Bán
10055.780.01SGD2.07KCông nghệ Điện tử
532DISA
30.32MSGD0.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
9.182M27.547K−0.00SGD12Công nghệ Điện tử
I06INTRACO
30.461MSGD0.290SGD7.41%0.020SGD
Bán
19.5K5.655K−0.02SGD96Dịch vụ Phân phối
5WFISOTEAM
31.245MSGD0.090SGD0.00%0.000SGD
Bán
4.8K432−0.03SGD306Dịch vụ Công nghiệp
5G9TRITECH
31.901MSGD0.030SGD11.11%0.003SGD
Sức mua mạnh
30.207M906.201K−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
DRXST GROUP FOOD
32.095MSGD0.135SGD2.27%0.003SGD
Sức mua mạnh
91K12.285K264.000.00SGDDịch vụ Khách hàng
N01NERATEL
32.933MSGD0.093SGD2.20%0.002SGD
Mua
36.1K3.357K−0.04SGD234Dịch vụ Công nghệ
N32NIPPECRAFT
33.031MSGD0.100SGD6.38%0.006SGD
Sức mua mạnh
26.402M2.64M49.470.00SGD60Bán Lẻ
K03KHONG GUAN
33.556MSGD1.28SGD−1.54%−0.02SGD
Bán
2K2.56K90.280.01SGDDịch vụ Phân phối
A78SHEN YAO
33.706MSGD0.001SGD0.00%0.000SGD
Bán
250.2K2500.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
5EGZHONGXIN FRUIT
33.775MSGD0.032SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
738K23.616K3.370.01SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
5BIPOLARIS
34.106MSGD0.002SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
10000.00SGD85Bán Lẻ
S71SUNRIGHT
35MSGD0.295SGD3.51%0.010SGD
Mua
4K1.18K−0.03SGD2.109KDịch vụ Thương mại
CTOHONG LAI HUAT
35.213MSGD0.067SGD−1.47%−0.001SGD
Bán Mạnh
39.7K2.66KTài chính
FRQSING PAINCARE
35.745MSGD0.198SGD−0.50%−0.001SGD
Bán
163.8K32.432K8.920.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TVVOXPAY FINANCIAL
35.86MSGD0.126SGD−3.08%−0.004SGD
Bán
10K1.26K7.980.02SGDDịch vụ Công nghệ
BEILHT
36.473MSGD0.685SGD0.00%0.000SGD
Mua
3.9K2.672K7.090.10SGD219Công nghiệp Chế biến
B9SCOSMOSTEEL^
37.258MSGD0.134SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
10K1.34K16.750.01SGDDịch vụ Phân phối
42LTAKA JEWELLERY
37.48MSGD0.062SGD−7.46%−0.005SGD
Bán Mạnh
429.9K26.654K6.380.01SGDDịch vụ Phân phối
PH0HATTEN LAND
39MSGD0.020SGD−4.76%−0.001SGD
Bán Mạnh
122.9K2.458K−0.01SGDBán Lẻ
BRDSAPPHIRE
39.129MSGD0.098SGD2.08%0.002SGD
Mua
40K3.92K5.520.02SGD991Dịch vụ Công nghiệp
C06CSC
39.246MSGD0.010SGD−9.09%−0.001SGD
Bán
55K550−0.00SGD1.4KDịch vụ Công nghiệp