Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Singapore có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Singapore với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BJDVIBROPOWER
810.655K SGD0.011 SGD0.00%180K0.65−0.08 SGD+29.47%0.00%Sản xuất Chế tạo
Z4DMEDILIFESTYLE
1.376M SGD0.015 SGD+25.00%7.123M17.76−0.04 SGD+56.16%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
E9LJOYAS INTL
2.214M SGD0.001 SGD−50.00%200K0.350.00 SGD+100.00%0.00%Tài chính
AYVACMA
2.289M SGD0.054 SGD−3.57%4.2K0.82−0.00 SGD+98.92%0.00%Sản xuất Chế tạo
LYYSINOCLOUD GRP
2.948M SGD0.013 SGD−7.14%2.9K0.01−0.01 SGD+91.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
42DNAUTICAWT
3.177M SGD0.004 SGD0.00%501.4K3.0410.000.00 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5EWSEVENS ATELIER
3.427M SGD0.016 SGD−38.46%12K1.29−0.02 SGD−1960.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AWKFUXING CHINA
3.441M SGD0.200 SGD−21.57%2.5K3.734.740.04 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
5HHSINJIA LAND
3.52M SGD0.017 SGD+6.25%242K0.58−0.01 SGD+43.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
BRSUSP GROUP^
3.792M SGD0.042 SGD−2.33%10K0.470.00%Dịch vụ Phân phối
5REASIA VETS
3.8M SGD0.026 SGD−58.73%7000.01−0.00 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
BKKLUXKING
4.301M SGD0.340 SGD+1.49%29K1.721.510.23 SGD+34.19%0.00%Công nghiệp Chế biến
FQ7JASPER INV^
4.354M SGD0.001 SGD0.00%2.4K0.04−0.00 SGD0.00%0.00%Vận chuyển
YYBBACUI TECH
4.358M SGD0.004 SGD+33.33%100.8K0.085.000.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
8A1FORISE INT
4.388M SGD0.078 SGD−24.27%26K2.74−0.04 SGD−140.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
GU5CHINAKUNDATECH
4.508M SGD0.011 SGD0.00%5000.00−0.00 SGD+41.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
V2YV2Y CORP
4.601M SGD0.013 SGD0.00%650K2.91−0.00 SGD+16.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
M03MIYOSHI
4.642M SGD0.007 SGD0.00%3000.00−0.00 SGD+87.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
584AJJ MEDTECH HOLDINGS LIMITED
4.669M SGD0.005 SGD0.00%384K0.95−0.00 SGD−52.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1F1Y VENTURES
4.69M SGD0.018 SGD−5.26%400K1.2725.710.00 SGD0.00%Bán Lẻ
43AGS HLDG
4.725M SGD0.025 SGD−7.41%20.1K0.470.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1D3LIFEBRANDZ
4.881M SGD0.002 SGD0.00%156.1K0.22−0.00 SGD−129.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
M11MFG INTEGRATION^
5.063M SGD0.020 SGD−4.76%36K0.47−0.01 SGD−0.94%0.00%Công nghệ Điện tử
5OCKOYO INTL
5.125M SGD0.027 SGD0.00%34K1.94−0.03 SGD−868.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
585ASIAN MICRO
5.144M SGD0.004 SGD+33.33%1.9K0.01−0.00 SGD−150.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
KUHTSH
5.633M SGD0.100 SGD−21.26%4.9K2.115.520.02 SGD0.00%Khách hàng Lâu năm
SESSHANAYA
5.641M SGD0.050 SGD0.00%5K0.78−0.01 SGD+88.40%0.00%Công nghệ Điện tử
BEHCHINA INTL
5.849M SGD0.075 SGD0.00%4.5K0.830.520.14 SGD−15.82%13.33%Tài chính
V3MMETECH INTL
6.062M SGD0.040 SGD0.00%211.3K0.31−0.04 SGD−202.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
1A0KATRINA
6.094M SGD0.026 SGD+30.00%19.4K0.108.130.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
I11RENAISSANCE UNITED^
6.181M SGD0.001 SGD0.00%1000.00−0.00 SGD+40.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
40NVERSALINK
6.615M SGD0.050 SGD+2.04%200.9K4.791.820.03 SGD36.73%Sản xuất Chế tạo
5WVASIAPHOS
7.221M SGD0.009 SGD+28.57%12.121M30.34−0.00 SGD+97.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
5IFNATURAL COOL
7.263M SGD0.029 SGD0.00%1K0.02−0.00 SGD−168.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
5G4RICH CAPITAL
7.343M SGD0.001 SGD0.00%1000.00−0.00 SGD+66.67%0.00%Tài chính
5VPGDS GLOBAL
7.504M SGD0.067 SGD+1.52%450K1.71−0.02 SGD−22.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
5F4FIGTREE
7.547M SGD0.021 SGD0.00%10K0.46−0.02 SGD−112.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BLUGRP^
7.748M SGD0.043 SGD0.00%2K0.06−0.03 SGD−993.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
5TJFAR EAST
7.802M SGD0.070 SGD+6.06%3.4K0.26−0.01 SGD+84.95%2.86%Sản xuất Chế tạo
BKVSHENSHAN^
7.983M SGD0.130 SGD+30.00%2000.052.660.05 SGD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AZAIPC CORP^
8.017M SGD0.094 SGD0.00%2000.02−0.12 SGD+6.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1H3CLEARBRIDGE
8.048M SGD0.013 SGD+8.33%504.1K1.36−0.01 SGD+60.67%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
43FACROMETA
8.195M SGD0.028 SGD+7.69%1000.00−0.03 SGD−5500.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5UALUMINOR
8.204M SGD0.045 SGD−8.16%1.6K0.00−0.00 SGD−152.63%0.00%Tài chính
42NIPS SECUREX
8.242M SGD0.017 SGD0.00%50K0.55−0.00 SGD−175.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
M15MATEX INTL
8.319M SGD0.025 SGD+8.70%14.073M4.180.940.03 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
1F0SHOPPER360
8.704M SGD0.080 SGD0.00%52K0.643.510.02 SGD+61.70%6.25%Dịch vụ Thương mại
BLRDARCO WATER TECH
8.726M SGD0.093 SGD−2.11%5000.027.500.01 SGD+15.89%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
8YYBIOLIDICS
8.937M SGD0.012 SGD0.00%10.1K0.01−0.01 SGD+46.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1H2OLIVE TREE
9.268M SGD0.080 SGD+5.26%10K0.66−0.02 SGD+24.10%0.00%Công nghiệp Chế biến
5DXMETA HEALTH
9.278M SGD0.009 SGD−10.00%100K0.32−0.01 SGD−2425.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
LVR17LIVE GROUP
9.504M SGD1.44 SGD0.00%23K0.641.151.25 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
5EFADVENTUS
9.806M SGD0.004 SGD0.00%80K0.25−0.00 SGD−133.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
43EVCPLUS
10.001M SGD0.003 SGD+50.00%100K0.04−0.00 SGD+88.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AWVCAPTII
10.226M SGD0.320 SGD−15.79%1.6K0.53−0.26 SGD−140.11%3.91%Truyền thông
BBPHOR KEW
10.413M SGD0.220 SGD+10.00%2000.2714.100.02 SGD+143.75%0.00%Sản xuất Chế tạo
508FUJI OFFSET
10.482M SGD0.210 SGD0.00%13K0.802.220.09 SGD+327.15%2.38%Khoáng sản phi năng lượng
49BAMOS GROUP^
10.625M SGD0.051 SGD+4.08%9000.05−0.05 SGD+56.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
OMKVIVIDTHREE
10.774M SGD0.029 SGD0.00%1.675M3.88−0.01 SGD+45.83%0.00%Dịch vụ Khách hàng
41TGCCP
10.856M SGD0.008 SGD+14.29%22K0.0811.430.00 SGD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PRHLIVINGSTONE
10.91M SGD0.025 SGD0.00%2000.01−0.00 SGD−113.33%4.80%Khoáng sản phi năng lượng
BCDCHINA YUANBANG
11.104M SGD0.160 SGD0.00%1.5K0.49−0.58 SGD−947.31%0.00%Tài chính
5OQTEHO INTL
11.536M SGD0.048 SGD−2.04%9000.105.050.01 SGD−4.04%2.04%Dịch vụ Phân phối
1B6OCEAN SKY INTL
11.626M SGD0.027 SGD0.00%2000.01−0.00 SGD+74.24%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5CRASIATIC
12.017M SGD0.003 SGD+50.00%95.4K0.10−0.00 SGD+84.75%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
505ASIAMEDIC
12.7M SGD0.013 SGD+18.18%585.1K7.878.670.00 SGD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9QXBEVERLYJCG
12.807M SGD0.023 SGD+4.55%4.528M1.41−0.01 SGD+15.38%0.00%Dịch vụ Phân phối
BLZADVANCED
12.962M SGD0.128 SGD+0.79%1.3K0.01−0.07 SGD−60.32%0.00%Công nghệ Điện tử
5G9TRITECH
12.997M SGD0.012 SGD+9.09%1.2M8.27−0.00 SGD−21.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
QZGACCRELIST LTD
13.424M SGD0.044 SGD+2.33%230.5K0.865.710.01 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
BTXANCHUN INTL
14.216M SGD0.295 SGD+1.72%6.4K1.042.960.10 SGD7.84%Sản xuất Chế tạo
5EVHOSEN
14.296M SGD0.044 SGD−2.22%100K1.3412.570.00 SGD−58.82%4.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BEZBENG KUANG^
14.742M SGD0.074 SGD0.00%4.506M1.31−0.06 SGD+50.13%0.00%Dịch vụ Thương mại
ENVLS 2 HOLDINGS
15.355M SGD0.086 SGD+3.61%2.348M6.859.660.01 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
KUXOIO
15.364M SGD0.082 SGD0.00%156.2K1.43−0.05 SGD−57.23%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
QS9G INVACOM
15.756M SGD0.061 SGD+5.17%10.821M1.57−0.06 SGD−1192.86%0.00%Công nghệ Điện tử
BJZKODA
15.781M SGD0.190 SGD−5.00%1000.01−0.09 SGD−174.37%5.26%Khách hàng Lâu năm
SEJNOONTALK MEDIA
15.84M SGD0.080 SGD+33.33%4.2K0.01−0.01 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
TVVOXPAY FINANCIAL
15.999M SGD0.058 SGD+20.83%20K0.24−0.01 SGD+78.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
583PROGEN
16.011M SGD0.039 SGD−4.88%6K0.076.960.01 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
504HS OPTIMUS
16.142M SGD0.003 SGD0.00%300K0.19−0.00 SGD−125.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5LESITRA
16.316M SGD0.011 SGD+10.00%370.2K1.89−0.00 SGD+63.27%0.00%Dịch vụ Phân phối
N32NIPPECRAFT
16.516M SGD0.048 SGD+2.13%843.1K0.4912.630.00 SGD0.00%Bán Lẻ
ZB9UNION STEEL HOLDINGS LTD
16.539M SGD0.530 SGD+26.19%26.2K4.960.11 SGD+41.97%3.97%Khoáng sản phi năng lượng
F10FJ BENJAMIN
16.622M SGD0.014 SGD−6.67%310K0.20−0.00 SGD+96.43%0.00%Bán Lẻ
5AIH2G GREEN
16.754M SGD0.013 SGD0.00%1.068M2.07−0.00 SGD+20.83%0.00%Sản xuất Chế tạo
5NFMENCAST
16.875M SGD0.036 SGD−2.70%729.3K0.6111.250.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
5ALANNICA
16.975M SGD0.001 SGD0.00%1000.00−0.00 SGD0.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
5BIPOLARIS
17.053M SGD0.001 SGD0.00%1000.00−0.00 SGD0.00%Bán Lẻ
AOFAMPLEFIELD LTD
17.064M SGD0.019 SGD+35.71%50.1K1.90−0.00 SGD−575.00%0.00%Tài chính
594CAPALLIANZ
17.105M SGD0.002 SGD0.00%10.002M3.01−0.00 SGD−109.52%0.00%Năng lượng Mỏ
AAJSUNMOONFOOD
17.161M SGD0.019 SGD0.00%197.1K0.210.00%Dịch vụ Phân phối
NHDJUBILEE
17.289M SGD0.053 SGD−3.64%15.6K0.073.490.02 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
5EBCFM
17.332M SGD0.085 SGD−1.16%740.3K3.858.020.01 SGD+186.49%8.65%Sản xuất Chế tạo
5VCKORI
17.36M SGD0.176 SGD+0.57%5.6K0.287.650.02 SGD+82.54%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AWGASCENT BRIDGE^
17.414M SGD0.200 SGD−2.44%1000.010.00%Sản xuất Chế tạo
C04CASA
17.416M SGD0.083 SGD+10.67%1.1K0.028.650.01 SGD−15.04%3.61%Dịch vụ Phân phối
BDUFEDERAL INT
17.443M SGD0.119 SGD−4.03%11.2K1.21−0.03 SGD+10.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
554KING WAN
17.459M SGD0.025 SGD0.00%250K0.815.430.00 SGD+228.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Y45SMI VANTAGE^
17.478M SGD0.029 SGD0.00%14.985M1.36−0.01 SGD+60.43%0.00%Dịch vụ Phân phối