Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ — Thị trường Chứng khoán Singapore

Mặc dù số liệu về vốn hóa thị trường của các công ty như vậy có vẻ không ấn tượng, nhưng bạn không nên loại bỏ chúng ngay lập tức. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường liên quan đến các công ty trẻ, có nghĩa là luôn có khả năng giá trị tăng mạnh sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể. Không giống như các cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn ít có khả năng khiến bạn giàu có chỉ qua một đêm, đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ dưới đây có thể cực kỳ hiệu quả.

            
AYV ACMA
0.058.89%0.00Mua1.100K53.902.077M-0.13Sản xuất Chế tạo
BFK PHARMESIS INTL
0.134.07%0.01Bán1.000K128.002.944M-0.02Công nghệ Sức khỏe
BOU INFORMATICS^
0.020.00%0.00Bán30.800K646.803.724M-0.01Dịch vụ Khách hàng
8A1 FORISE INT
0.11-0.88%-0.00Mua3.000K336.004.771M-0.02Tài chính
KUH TSH
0.120.00%0.00Bán14.800K1731.605.190M-0.03Khách hàng Lâu năm
BRS USP GROUP^
0.06-25.64%-0.02Mua256.100K14853.805.237M3.940.02Sản xuất Chế tạo
5QR MSM INTL
0.050.00%0.00Mua50.000K2500.005.270M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
BCZ TRAVELITE
0.09-3.23%-0.00Bán37.100K3339.005.679M-0.03193.00Khách hàng Lâu năm
42Z EINDEC
0.06-12.70%-0.01Mua79.900K4394.505.923M14.650.00Sản xuất Chế tạo
1H2 OLIVE TREE
0.10-1.03%-0.00Bán25.000K2400.006.609M-0.02Công nghiệp Chế biến
40B HEALTHBANK
0.090.00%0.00Mua200.000K18000.007.020MDịch vụ Phân phối
LUY RAFFLES INFRASTRUCTURE^
0.100.00%0.00Bán10010.507.135M16.670.01Công nghiệp Chế biến
O9E PARKSON RETAIL^
0.010.00%0.00Bán50.000K550.007.412M-0.02Bán Lẻ
40E SPACKMAN
0.000.00%0.00Bán2.002M8008.007.607M-0.02Dịch vụ Khách hàng
5RC ES
0.06-1.79%-0.00Mua211.900K11654.507.766M-0.02Vận chuyển
5FW ACESIAN PARTNERS
0.020.00%0.00Bán100.000K1600.007.976M10.000.00Sản xuất Chế tạo
5OX MARY CHIA
0.040.00%0.00Mua402.400K14084.008.004M3.500.01Dịch vụ Khách hàng
1D3 LIFEBRANDZ
0.000.00%0.00Mua5002.008.241M1.480.00Dịch vụ Khách hàng
BHD CHINA MINING
0.0522.50%0.01Mua20.700K1014.308.623M-0.0226.00Tài chính
BLZ ADVANCED
0.090.00%0.00Bán121.000K10648.008.912M-0.04Sản xuất Chế tạo
GU5 CHINAKUNDATECH
0.0210.00%0.00Bán250.100K5502.209.016M-0.01Dịch vụ Phân phối
M15 MATEX INTL
0.030.00%0.00Mua318.000K9222.009.039M-0.03Công nghiệp Chế biến
YYB ARION ENT
0.01-9.09%-0.00Mua7.782M77815.009.340M-0.00Dịch vụ Khách hàng
40N VERSALINK
0.072.94%0.00Bán63.100K4417.009.450M-0.01Sản xuất Chế tạo
5HT IMPERIUM CROWN
0.010.00%0.00Bán1.301M15610.809.468M-0.01Dịch vụ Thương mại
42D NAUTICAWT
0.010.00%0.00Mua11.000K132.009.530M-0.00Năng lượng Mỏ
5TJ FAR EAST
0.09-1.10%-0.00Bán90081.0010.032M-0.04400.00Dịch vụ Phân phối
532 DISA
0.000.00%0.00Bán7.221M7220.7010.107M-0.0014.00Công nghệ Điện tử
584 OEL
0.01-8.33%-0.00Mua3.669M40362.3010.272M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
43F ACROMEC
0.085.56%0.00Bán68.100K5175.6010.531M120.000.00Dịch vụ Công nghiệp
1H4 MEMORIES
0.02-27.59%-0.01Mua63.700K1337.7010.546M-0.01Dịch vụ Khách hàng
5OQ TEHO INTL
0.054.44%0.00Mua1004.7011.065M3.280.01Dịch vụ Phân phối
5HC NTEGRATOR INTL
0.010.00%0.00Bán2.117M16934.4011.403M-0.0067.00Dịch vụ Công nghệ
5OC KOYO INTL
0.06-7.58%-0.01Mua56.400K3440.4011.579M17.370.00Dịch vụ Công nghệ
1F1 Y VENTURES
0.050.00%0.00Bán194.000K9118.0011.602M-0.0030.00Bán Lẻ
BKZ SUNTAR ECO-CITY
0.18-31.48%-0.09Bán38.800K7178.0011.611M0.00Công nghệ Sức khỏe
5TN MEDI LIFESTYLE
0.029.52%0.00Bán102.700K2362.1011.789M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
BLR DARCO WATER TECH
0.13-18.71%-0.03Mua18.600K2343.6011.823M14.490.01Công ty dịch vụ công cộng
RDR INCREDIBLE
0.000.00%0.00Mua2000.8011.974M-0.01Bán Lẻ
I11 RENAISSANCE UNITED
0.000.00%0.00Bán1.300M2600.0012.362M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
5WV ASIAPHOS
0.010.00%0.00Bán60.200K722.4012.378M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
5CR ASIATIC
0.010.00%0.00Sức mua mạnh100.000K800.0012.452M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
585 ASIAN MICRO
0.010.00%0.00Bán250.100K2000.8012.466M-0.00Công nghệ Điện tử
V2Y V2Y CORP
0.040.00%0.00Bán587.900K24103.9012.542MDịch vụ Công nghệ
H20 HOE LEONG
0.000.00%0.00Bán19.700K39.4012.542M5.000.00151.00Dịch vụ Phân phối
41H BLACKGOLDNATURAL
0.010.00%0.00Mua1.103M13240.8012.593M-0.00Năng lượng Mỏ
BBP HOR KEW
0.242.08%0.01Mua10024.5012.756MDịch vụ Công nghiệp
BTX ANCHUN INTL
0.271.92%0.01Sức mua mạnh140.300K37179.5012.771M-0.05270.00Dịch vụ Công nghiệp
AZA IPC CORP
0.150.00%0.00Bán30045.0012.794M-0.13Công nghệ Điện tử
5NF MENCAST^
0.03-9.38%-0.00Mua100.600K2917.4012.985M-0.01Sản xuất Chế tạo
AWV CAPTII
0.420.00%0.00Mua5.100K2142.0013.422M4.250.10181.00Truyền thông
1F0 SHOPPER360
0.12-1.67%-0.00Bán25.000K2950.0013.499M6.940.02Bán Lẻ
AWK FUXING CHINA
0.790.00%0.00Mua2.000K1580.0013.593M-1.61Sản xuất Chế tạo
YYN PLATOCAPITAL
1.12-6.67%-0.08Bán2.800K3136.0013.640M-0.07Dịch vụ Công nghệ
5EF ADVENTUS
0.010.00%0.00Bán1.350M9450.0013.654M-0.0024.00Công nghệ Điện tử
5QY NET PACIFIC FIN
0.030.00%0.00Bán350.100K9102.6013.666M-0.00Hỗn hợp
M11 MFG INTEGRATION
0.063.51%0.00Bán50.000K2950.0014.196M-0.0199.00Công nghệ Điện tử
5MD SOON LIAN
0.131.54%0.00Mua95.200K12566.4014.256M3.930.03Dịch vụ Phân phối
570 TRANSIT CONCRETE
0.140.00%0.00Theo dõi6.000K828.0014.392M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
N32 NIPPECRAFT
0.04-4.65%-0.00Mua479.400K19655.4014.407M-0.00Sản xuất Chế tạo
SJY MEGROUP
0.127.08%0.01Bán11.600K1403.6014.462M-0.01Sản xuất Chế tạo
596 PAVILLON
0.0426.67%0.01Sức mua mạnh40.100K1523.8014.734M-0.02Dịch vụ Khách hàng
CYW TRICKLESTAR
0.18-19.56%-0.04Mua10.100K1828.1014.964M28.480.0118.00Sản xuất Chế tạo
5HG EDITION
0.01-14.29%-0.00Mua2.047M12284.4015.066M-0.00Truyền thông
5LE SITRA
0.01-6.25%-0.00Mua834.000K12510.0015.093M-0.00Hỗn hợp
BEZ BENG KUANG
0.094.44%0.00Sức mua mạnh140.300K13188.2015.229M-0.12Dịch vụ Thương mại
BCD CHINA YUANBANG
0.22-8.33%-0.02Mua2.000K440.0015.268M3.490.07255.00Tài chính
581 SUNRISE SHARES
0.072.82%0.00Bán4.492M327923.3015.282M35.500.00Dịch vụ Phân phối
BDU FEDERAL INT
0.110.00%0.00Bán100.500K11055.0015.473M-0.03Sản xuất Chế tạo
5FX NEW WAVE
0.0112.50%0.00Mua8007.2015.547M-0.00Công nghệ Điện tử
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Bán211.500K211.5015.878M-0.00Dịch vụ Công nghệ
5I0 QT VASCULAR
0.010.00%0.00Mua1.072M7504.7015.878M-0.00Bán Lẻ
M03 MIYOSHI
0.034.00%0.00Bán860.100K22362.6015.986M-0.01Sản xuất Chế tạo
583 PROGEN
0.040.00%0.00Bán1.608M65936.2016.011M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
NHD JUBILEE
0.050.00%0.00Mua50.000K2600.0016.346M-0.001858.00Dịch vụ Phân phối
1G6 NO SIGNBOARD
0.04-2.70%-0.00Mua224.800K8092.8016.646M-0.01Dịch vụ Khách hàng
5DO SAKAE
0.120.00%0.00Bán5.000K600.0016.737M7.890.02Dịch vụ Khách hàng
QZG ACCRELIST LTD
0.06-8.20%-0.01Bán483.300K27064.8017.009M-0.001897.00Dịch vụ Phân phối
1A0 KATRINA
0.070.00%0.00Bán30.600K2295.0017.364M-0.05Dịch vụ Khách hàng
5UA LUMINOR
0.12-6.25%-0.01Bán66.900K8028.0017.368M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
FQ7 JASPER INV
0.0033.33%0.00Sức mua mạnh300.000K1200.0017.417M-0.00Vận chuyển
Q0X LEY CHOON
0.010.00%0.00Bán1.000M15000.0017.772M2.460.01Công nghệ Điện tử
41B HUATIONG GLOBAL
0.104.12%0.00Bán982.000K99182.0017.815M1.270.08Dịch vụ Công nghiệp
505 ASIAMEDIC
0.020.00%0.00Bán1.935M30961.6017.912M-0.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BAI DIGILIFE TECH
1.336.40%0.08Mua700931.0017.981M-0.332374.00Dịch vụ Phân phối
SES SHANAYA
0.16-5.88%-0.01Mua88.900K14224.0018.050M-0.06Công nghệ Điện tử
BFT FABCHEM CHINA^
0.392.63%0.01Sức mua mạnh5.000K1950.0018.252M-0.07630.00Công nghiệp Chế biến
5G9 TRITECH
0.02-5.26%-0.00Bán10.705M192690.0018.268M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
575 ASTI^
0.030.00%0.00Bán2.000K56.0018.332M10.000.00Công nghệ Điện tử
J03 JADASON
0.034.00%0.00Bán501.000K13026.0018.782M-0.01Dịch vụ Phân phối
C04 CASA
0.1014.46%0.01Sức mua mạnh1.100K104.5019.933M7.350.01Dịch vụ Phân phối
5AI P5 CAPITAL
0.030.00%0.00Bán150.300K4358.7019.996M-0.01Sản xuất Chế tạo
QS9 G INVACOM
0.07-1.33%-0.00Bán1.135M83997.4020.103M13.390.01984.00Dịch vụ Phân phối
1B6 OCEAN SKY INTL
0.059.30%0.00Mua50.000K2350.0020.239M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
BKV SHENSHAN^
0.26-1.92%-0.01Bán25.000K6375.0020.356M-0.21Hàng tiêu dùng không lâu bền
5HH SINJIA LAND
0.12-0.86%-0.00Mua5.973M686952.5020.363M-0.01Sản xuất Chế tạo
5EV HOSEN
0.061.61%0.00Bán338.200K21306.6020.469M7.290.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
5VI BOLDTEK
0.070.00%0.00Bán2.270M156657.6020.493M18.160.00Dịch vụ Công nghiệp
5DX METAL COMPONENT
0.05-6.00%-0.00Bán23.719M1114793.0020.573M100.000.00Sản xuất Chế tạo
AJ2 OUHUA ENERGY
0.060.00%0.00Bán50027.5021.081M1.850.03Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm