Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Singapore có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Singapore ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1B0MM2 ASIA
0.021 SGD0.00%1.751M0.4487.904M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
1H3CLEARBRIDGE
0.012 SGD−7.69%3.716M10.158.048M SGD−0.01 SGD+60.67%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1L2HIAP SENG IND
0.005 SGD−16.67%474KDịch vụ Công nghiệp
43EVCPLUS
0.002 SGD0.00%5.314M1.7110.001M SGD−0.00 SGD+88.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
532DISA
0.001 SGD0.00%4K0.0110.107M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%Công nghệ Điện tử
541ABUNDANCE INTL
0.016 SGD−15.79%828.5K7.7124.352M SGD20.000.00 SGD−52.94%3.68%Dịch vụ Thương mại
579OCEANUS
0.009 SGD+28.57%118.331M33.48179.655M SGD−0.00 SGD−175.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
5AEPOLLUX PROP
0.032 SGD−3.03%1.24M2.6391.062M SGD13.330.00 SGD+380.00%0.00%Tài chính
5CPSILVERLAKE AXIS
0.240 SGD0.00%453.4K1.19601.624M SGD12.900.02 SGD−11.00%2.50%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
5G9TRITECH
0.011 SGD0.00%200K0.6212.997M SGD−0.00 SGD−21.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5I4ICP LTD
0.008 SGD+14.29%33.1K0.1423.331M SGD80.000.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
5NFMENCAST
0.034 SGD−8.11%9.703M12.0416.875M SGD10.630.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
5TJFAR EAST
0.064 SGD−1.54%1000.017.245M SGD−0.01 SGD+84.95%3.08%Sản xuất Chế tạo
9CICAPITALANDINVEST
2.74 SGD−1.08%13.23M1.1014.185B SGD18.240.15 SGD4.33%Tài chính
Sức mua mạnh
9G2SAM HOLDINGS
0.094 SGD−6.00%670.8K100.783M SGD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9QXBEVERLYJCG
0.021 SGD0.00%3.071M0.9412.225M SGD−0.01 SGD+15.38%0.00%Dịch vụ Phân phối
AYNGLOBAL TESTING
0.880 SGD+0.57%79.8K19.4230.548M SGD2.890.30 SGD+263.60%11.43%Dịch vụ Thương mại
BHKSIIC ENVIRONMENT
0.173 SGD−12.63%4.432M14.64509.982M SGD3.880.04 SGD−28.06%7.58%Dịch vụ Công nghiệp
C13CH OFFSHORE^
0.049 SGD−2.00%59.3K1.7035.245M SGD−0.02 SGD+59.30%0.00%Vận chuyển
E27THE PLACE HLDG
0.006 SGD+20.00%607.4K1.1129.403M SGD−0.00 SGD−1300.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
F10FJ BENJAMIN
0.013 SGD0.00%1.709M1.8015.435M SGD−0.00 SGD+96.43%0.00%Bán Lẻ
F86MYP
0.034 SGD−5.56%305.5K10.3557.329M SGD−0.00 SGD+97.07%0.00%Tài chính
H13HO BEE LAND
1.67 SGD−2.34%159K5.971.135B SGD−0.21 SGD−192.00%4.68%Tài chính
H20HOE LEONG
0.001 SGD−50.00%4.001M7.1330.142M SGD0.00 SGD−100.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
I11RENAISSANCE UNITED^
0.001 SGD0.00%2M0.866.181M SGD−0.00 SGD+40.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
L02METIS ENERGY^
0.020 SGD−16.67%184.9K8.0872.8M SGD−0.00 SGD−20.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
L23ENVIRO-HUB
0.019 SGD0.00%253K0.3829.282M SGD27.140.00 SGD−30.00%5.26%Dịch vụ Phân phối
M15MATEX INTL
0.024 SGD0.00%1.182M0.188.681M SGD0.910.03 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
NR7RAFFLES EDU
0.049 SGD+2.08%7.9K0.0166.425M SGD−0.01 SGD−182.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
P36PAN HONG
0.072 SGD−4.00%200.1K2.3538.423M SGD11.430.01 SGD−87.67%0.00%Hỗn hợp
S20STRAITS TRADING
1.59 SGD−1.24%304.2K1.35724.42M SGD−0.24 SGD−167.65%4.97%Khoáng sản phi năng lượng
U06SINGAPORELANDGRP
1.82 SGD+1.11%7.3K0.202.579B SGD9.650.19 SGD−18.43%1.94%Tài chính
XVGAEDGE GROUP
0.250 SGD−5.66%20K2.4328.09M SGD−0.02 SGD−27.73%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Y3DMDR LIMITED
0.054 SGD−1.82%276K5.6548.156M SGD−0.01 SGD+64.79%8.83%Bán Lẻ
Z59YOMA STRATEGIC
0.047 SGD+4.44%14.642M1.40100.995M SGD−0.02 SGD+46.38%0.00%Tài chính