Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Singapore có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty Singapore sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AZAUDIENCE
0.355 SGD+14.52%15.9K0.2960.102M SGD9.620.04 SGD5.07%Dịch vụ Thương mại
5BIPOLARIS
0.001 SGD0.00%2000.0017.053M SGD−0.00 SGD0.00%Bán Lẻ
5GZHGH
0.013 SGD+18.18%1.65M3.9623.151M SGD−0.00 SGD+84.62%0.00%Vận chuyển
5NVCHASEN
0.099 SGD+5.32%37.13M4.0438.316M SGD26.050.00 SGD−36.67%0.00%Vận chuyển
5WJMONEYMAX FIN
0.240 SGD+2.13%10K0.24106.14M SGD4.680.05 SGD+6.88%4.17%Bán Lẻ
8AZAZTECH GBL
0.990 SGD+1.54%2.839M1.11764.233M SGD7.640.13 SGD+34.58%4.55%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AWZMULTI-CHEM
2.40 SGD0.00%6000.03216.229M SGD7.970.30 SGD+8.70%8.29%Dịch vụ Phân phối
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
1.79 SGD+2.29%17.193M1.077.072B SGD11.390.16 SGD+21.88%2.79%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
E28FRENCKEN
1.65 SGD+3.13%7.314M1.03704.592M SGD21.710.08 SGD−44.65%2.21%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
HQUOILTEK
0.250 SGD+2.04%215.5K1.0435.75M SGD6.380.04 SGD+78.18%4.80%Năng lượng Mỏ
T6IVALUEMAX
0.370 SGD+2.78%265.5K0.77297.355M SGD5.270.07 SGD+10.20%5.41%Bán Lẻ