Cổ phiếu SingaporeCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Singapore này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1J3ASIAN HEALTHCARE
0.189SGD1.07%0.002SGD
Sức mua mạnh
10019108.155MSGD18.700.01SGD68Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
570ABUNDANTE
0.150SGD0.00%0.000SGD
Mua
11K1.65K15.644MSGD5.950.03SGDDịch vụ Công nghiệp
5ALANNICA
0.001SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
5.4K516.975MSGD−0.00SGD43Công nghệ Sức khỏe
5DSMEGACHEM
0.505SGD1.00%0.005SGD
Sức mua mạnh
6K3.03K66.65MSGD8.080.06SGD247Công nghiệp Chế biến
5OTSINGMEDICAL
0.400SGD1.27%0.005SGD
Mua
16.1K6.44K194.553MSGD13.080.03SGD296Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BECBRC ASIA
1.83SGD3.39%0.06SGD
Sức mua mạnh
733.8K1.343M485.599MSGD6.780.26SGD1KKhoáng sản phi năng lượng
BN4KEPPEL CORP
7.49SGD−0.53%−0.04SGD
Mua
1.881M14.089M13.288BSGD11.230.68SGD16.393KDịch vụ Công nghiệp
BTPBAKER TECHNOLOGY
0.550SGD10.00%0.050SGD
Sức mua mạnh
236.6K130.13K106.511MSGD9.360.05SGDDịch vụ Công nghiệp
G13GENTING SING
0.875SGD0.00%0.000SGD
Mua
7.755M6.785M10.496BSGD59.120.01SGDDịch vụ Khách hàng
XCFKTMG
0.200SGD0.00%0.000SGD
Mua
2004033.936MSGD8.000.03SGDHàng tiêu dùng không lâu bền