Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Singapore

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1G1 RE&S HLDG
0.222.33%0.01Sức mua mạnh45.800K77.880M8.020.031600.00Dịch vụ Khách hàng
500 TAI SIN ELECTRIC
0.412.53%0.01Sức mua mạnh88.600K186.406M10.510.04939.00Sản xuất Chế tạo
528 SECOND CHANCE
0.320.00%0.00Mua898.700K240.610M41.030.01Bán Lẻ
543 NOEL GIFTS INTL
0.289.80%0.03Sức mua mạnh43.300K28.693M17.710.01121.00Bán Lẻ
564 SPINDEX IND
1.332.31%0.03Sức mua mạnh40.500K153.435M7.050.18Công nghiệp Chế biến
5HH SINJIA LAND
0.098.86%0.01Mua51.225M15.228M-0.01Sản xuất Chế tạo
5QR MSM INTL
0.054.00%0.00Mua16.000K5.480M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
5UL ATLANTIC NAV
0.0621.28%0.01Mua119.500K29.840M-0.04Sản xuất Chế tạo
BKA SIN HENG MACH
0.415.19%0.02Sức mua mạnh327.000K46.175M17.040.02Dịch vụ Phân phối
BPF YHI INTL
0.512.00%0.01Sức mua mạnh117.800K148.104M5.890.08Dịch vụ Phân phối
C33 CHUAN HUP
0.261.96%0.01Sức mua mạnh664.200K241.351M13.140.02Dịch vụ Công nghiệp
CHJ UNI-ASIA GRP
1.402.94%0.04Mua377.300K110.040M25.140.0570.00Tài chính
IX2 PEC
0.582.63%0.01Sức mua mạnh116.200K148.967M6.940.08Dịch vụ Công nghiệp
K1Q TTJ
0.202.04%0.00Mua12.800K69.900M-0.03Dịch vụ Công nghiệp
NPW MSC
0.949.88%0.09Sức mua mạnh703.700K417.343M19.880.041213.00Sản xuất Chế tạo
S20 STRAITS TRADING
3.522.33%0.08Sức mua mạnh488.600K1.428B8.300.41123.00Khoáng sản phi năng lượng
VFP BEVERLY JCG
0.000.00%0.00Sức bán mạnh5.482M17.928M-0.00137.00Dịch vụ Phân phối
Tải thêm