Giá thấpChứng khoán Singapore

Cổ phiếu của công ty nhỏ được giao dịch với giá dưới 5 USD mỗi cổ phiếu được gọi là cổ phiếu penny. Chúng thường không được niêm yết trên các sàn giao dịch blue chip như NYSE, mà thay vào đó được mua qua OTC - qua quầy. Cổ phiếu penny hấp dẫn đối với nhiều người vì giá thành rẻ, trong khi nắm giữ sức hấp dẫn lợi nhuận vượt trội nếu doanh nghiệp can trường đó lọt vào các giải đấu lớn. Nhưng hãy nhớ rằng, cổ phiếu penny rất rủi ro vì chứa đầy các công ty tạp nham và lừa đảo. Thật vậy, Jordan Belfort - Sói già Phố Wall - đã kiếm được lợi nhuận bất chính thông qua các kế hoạch bán và bơm cổ phiếu penny, đánh lừa các nhà đầu tư ngây thơ. Những Các công ty Singapore này có thể hứa hẹn, nhưng dù sao hãy tự nghiên cứu thật cẩn trọng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
VFPBEVERLY JCG
0.001SGD0.00%0.000SGD
Bán
1.5M1.5K19.681MSGD−0.00SGD129Dịch vụ Phân phối
1D3LIFEBRANDZ
0.002SGD0.00%0.000SGD
Bán
21.805M43.609K4.121MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
5RAAP STRATEGIC
0.002SGD100.00%0.001SGD
Mua
100017.826MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
E9LJOYAS INTL
0.002SGD0.00%0.000SGD
Bán
2M4K4.428MSGDTài chính
594CAPALLIANZ
0.002SGD100.00%0.001SGD
Mua
51.1K1028.553MSGD0.340.00SGDNăng lượng Mỏ
A78SHEN YAO
0.002SGD100.00%0.001SGD
Mua
478.3K95733.706MSGD0.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
5023CNERGY
0.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
3.3K109.201MSGD0.00SGDTài chính
532DISA
0.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
1.7K530.32MSGD−0.00SGD12Công nghệ Điện tử
5BIPOLARIS
0.003SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
200151.16MSGD0.00SGD85Bán Lẻ
YYBARION ENT
0.005SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
1.2K64.67MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
585ASIAN MICRO
0.006SGD0.00%0.000SGD
Mua
6.62M39.718K9.639MSGD−0.00SGDCông ty dịch vụ công cộng
V8YQUANTUM HEALTH
0.007SGD0.00%0.000SGD
Mua
2.466M17.265KDịch vụ Thương mại
5FXNEW WAVE
0.008SGD−11.11%−0.001SGD
Bán
300215.547MSGD12.860.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
584OEL
0.008SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
712.2K5.698K7.47MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
5EFADVENTUS
0.008SGD14.29%0.001SGD
Mua
15.943M127.542K17.161MSGD−0.00SGD24Dịch vụ Khách hàng
43EVCPLUS
0.009SGD0.00%0.000SGD
Mua
20.158M181.419K40.951MSGD−0.00SGD31Khoáng sản phi năng lượng
5I4ICP LTD
0.010SGD11.11%0.001SGD
Mua
150.2K1.502K28.005MSGD−0.00SGD121Sản xuất Chế tạo
C06CSC
0.011SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
247.4K2.721K39.246MSGD−0.00SGD1.4KDịch vụ Công nghiệp
R14ENECO ENERGY^
0.011SGD−8.33%−0.001SGD
Bán
16.982M186.805K27.752MSGD3.640.00SGD900Vận chuyển
505ASIAMEDIC
0.012SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
2.015M24.18K13.434MSGD−0.00SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
A31ADDVALUE TECH
0.012SGD9.09%0.001SGD
Bán
6.272M75.258K35.662MSGD−0.00SGDCông nghệ Điện tử
579OCEANUS
0.017SGD0.00%0.000SGD
Mua
106.568M1.812M434.644MSGD85.000.00SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
42WZIXIN
0.017SGD−10.53%−0.002SGD
Bán Mạnh
1.684M28.63K26.293MSGD31.670.00SGDKhách hàng Lâu năm
5HTIMPERIUM CROWN
0.017SGD6.25%0.001SGD
Sức mua mạnh
11.158M189.678K12.624MSGD−0.05SGDDịch vụ Khách hàng
5WVASIAPHOS
0.018SGD5.88%0.001SGD
Mua
4.878M87.797K17.536MSGD−0.06SGDCông nghiệp Chế biến
Q0XLEY CHOON
0.018SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
60K1.08K27.104MSGD5.140.00SGDCông nghệ Điện tử
J03JADASON
0.019SGD−9.52%−0.002SGD
Bán
6K11415.17MSGD−0.01SGDSản xuất Chế tạo
E6RSAMKO TIMBER
0.020SGD0.00%0.000SGD
Mua
1.799M35.974K48.163MSGD40.000.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
5AIH2G GREEN
0.021SGD5.00%0.001SGD
Mua
763.5K16.034K21.984MSGD−0.00SGDSản xuất Chế tạo
PH0HATTEN LAND
0.022SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
4.251M93.52K40.857MSGD−0.01SGDBán Lẻ
5F7WILTON RESOURCES
0.022SGD4.76%0.001SGD
Mua
1.012M22.264K55.104MSGD21.000.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
Y35ANAN INTL
0.023SGD−4.17%−0.001SGD
Bán
57.5K1.323K101.596MSGD4.070.01SGDDịch vụ Phân phối
1F1Y VENTURES
0.023SGD0.00%0.000SGD
Bán
1.221M28.076K5.678MSGD−0.01SGD25Bán Lẻ
V2YV2Y CORP
0.023SGD0.00%0.000SGD
Mua
10028.139MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghệ
F10FJ BENJAMIN
0.024SGD0.00%0.000SGD
Mua
350.1K8.402K28.496MSGD10.000.00SGD1.6KBán Lẻ
KUOINTL CEMENT
0.024SGD0.00%0.000SGD
Mua
1M24.005K137.634MSGD5.710.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
8YYBIOLIDICS
0.025SGD0.00%0.000SGD
Bán
25.374M634.34K13.273MSGD−0.02SGD34Công nghệ Sức khỏe
5DXMETA HEALTH
0.025SGD0.00%0.000SGD
Bán
881.9K22.048K13.564MSGD1.910.01SGDSản xuất Chế tạo
M15MATEX INTL
0.026SGD0.00%0.000SGD
Mua
160.2K4.165K8.104MSGD−0.02SGDCông nghiệp Chế biến
5G9TRITECH
0.026SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
3.044M79.147K30.72MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
541ABUNDANCE INTL
0.026SGD−7.14%−0.002SGD
Bán
395.4K10.28K35.887MSGD70.000.00SGDDịch vụ Thương mại
AOFAMPLEFIELD LTD
0.026SGD0.00%0.000SGD
Mua
300K7.8K23.286MSGD−0.01SGDTài chính
S3NOKH GLOBAL
0.028SGD−3.45%−0.001SGD
Mua
750K21K32.731MSGD−0.02SGDTài chính
E27THE PLACE HLDG
0.029SGD7.41%0.002SGD
Mua
161.198M4.675M158.778MSGD−0.00SGDDịch vụ Thương mại
5EGZHONGXIN FRUIT
0.031SGD3.33%0.001SGD
Bán
35.7K1.107K31.664MSGD3.160.01SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
Y45SMI VANTAGE^
0.031SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
4001216.765MSGDDịch vụ Phân phối
42NIPS SECUREX
0.032SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
189.3K6.058K15.515MSGD64.000.00SGD51Dịch vụ Công nghệ
S7PSOILBUILD CONST
0.033SGD−5.71%−0.002SGD
Bán Mạnh
23.7K78229.443MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
5HVKOH ECO
0.034SGD−2.86%−0.001SGD
Theo dõi
123K4.182K98.624MSGD50.000.00SGDDịch vụ Công nghiệp
A04ASL MARINE^
0.035SGD16.67%0.005SGD
Bán
177.5K6.213K18.919MSGD−0.05SGDSản xuất Chế tạo
OMKVIVIDTHREE
0.035SGD−2.78%−0.001SGD
Theo dõi
56.9K1.992K13.374MSGD−0.02SGDDịch vụ Khách hàng
1H3CLEARBRIDGE
0.035SGD2.94%0.001SGD
Bán
1.202M42.063K21.019MSGD−0.03SGD172Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5GIINTERRA RESOURCE^
0.035SGD−2.78%−0.001SGD
Theo dõi
350.2K12.257K23.598MSGD2.240.02SGDNăng lượng Mỏ
AYVACMA
0.036SGD2.86%0.001SGD
Bán
1K361.484MSGD−0.05SGDSản xuất Chế tạo
554KING WAN
0.036SGD2.86%0.001SGD
Bán
380.4K13.694K24.442MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
40VALSET
0.037SGD2.78%0.001SGD
Mua
1.1K41125.738MSGD−0.01SGDKhách hàng Lâu năm
NHDJUBILEE
0.038SGD−7.32%−0.003SGD
Bán
162.7K6.183K12.888MSGD−0.01SGD1.75KDịch vụ Phân phối
5NGHEALTHWAY MED
0.038SGD2.70%0.001SGD
Mua
199.3K7.573K167.767MSGD13.210.00SGD120Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1F3ASPEN
0.038SGD0.00%0.000SGD
Bán
46.1K1.752K41.164MSGD−0.03SGDTài chính
5VIBOLDTEK
0.039SGD5.41%0.002SGD
Mua
3.763M146.753K13.086MSGDDịch vụ Công nghiệp
5RFMERCURIUS
0.040SGD−2.44%−0.001SGD
Bán
221K8.84K57.112MSGD−0.00SGDTài chính
581SUNRISE SHARES
0.041SGD5.13%0.002SGD
Mua
2.544M104.292K8.164MSGD27.860.00SGDTài chính
5HHSINJIA LAND
0.041SGD7.89%0.003SGD
Mua
14.542M596.226K7.869MSGD−0.01SGDSản xuất Chế tạo
QZGACCRELIST LTD
0.042SGD0.00%0.000SGD
Bán
30.7K1.289K12.757MSGD−0.01SGD1.855KDịch vụ Phân phối
5DMYING LI INTL
0.043SGD4.88%0.002SGD
Mua
56K2.408K104.839MSGD−0.02SGDTài chính
5NFMENCAST^
0.044SGD−4.35%−0.002SGD
Theo dõi
2.171M95.511K20.79MSGD3.360.01SGDSản xuất Chế tạo
5FWACESIAN PARTNERS
0.045SGD−2.17%−0.001SGD
Mua
12.161M547.232K22.931MSGD5.680.01SGDSản xuất Chế tạo
5AEPOLLUX PROP
0.045SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
4.88M219.596K124.176MSGD20.450.00SGDTài chính
1B0MM2 ASIA
0.046SGD0.00%0.000SGD
Mua
143.4K6.596K128.368MSGD−0.01SGDDịch vụ Khách hàng
5LYMARCOPOLO MARINE
0.047SGD6.82%0.003SGD
Sức mua mạnh
66.554M3.128M156.164MSGD7.100.01SGDVận chuyển
L23ENVIRO-HUB
0.048SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
40K1.92K73.776MSGD22.860.00SGDDịch vụ Phân phối
43FACROMETA
0.048SGD4.35%0.002SGD
Bán
412K19.776K6.374MSGD3.970.01SGDDịch vụ Công nghiệp
41FGSS ENERGY
0.049SGD2.08%0.001SGD
Theo dõi
740K36.26K30.249MSGD5.780.01SGD2.07KCông nghệ Điện tử
NR7RAFFLES EDU
0.051SGD−5.56%−0.003SGD
Bán
160K8.16K74.447MSGD7.710.01SGDDịch vụ Thương mại
583PROGEN
0.051SGD0.00%0.000SGD
Mua
100K5.1K19.916MSGD−0.01SGDDịch vụ Phân phối
QS9G INVACOM
0.053SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
218.9K11.602K14.398MSGD−0.01SGD660Công nghệ Điện tử
5EVHOSEN
0.054SGD−1.82%−0.001SGD
Theo dõi
110K5.94K17.87MSGD10.000.01SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
BEZBENG KUANG
0.054SGD−1.82%−0.001SGD
Bán
15.5K83710.957MSGD−0.07SGDDịch vụ Thương mại
1Y19R
0.055SGD3.77%0.002SGD
Mua
3.298M181.401K53.335MSGD−0.01SGDSản xuất Chế tạo
M11MFG INTEGRATION
0.056SGD0.00%0.000SGD
Mua
5.8K32513.502MSGD−0.01SGD95Công nghệ Điện tử
5NVCHASEN
0.058SGD1.75%0.001SGD
Bán
67.3K3.903K22.061MSGD11.400.01SGDVận chuyển
42LTAKA JEWELLERY
0.067SGD6.35%0.004SGD
Mua
1.9K12735.243MSGD6.000.01SGDDịch vụ Phân phối
CTOHONG LAI HUAT
0.068SGD1.49%0.001SGD
Bán
43K2.924K34.696MSGDTài chính
O9EPARKSON RETAIL^
0.069SGD2.99%0.002SGD
Sức mua mạnh
11.152M769.509K45.145MSGD0.840.08SGDBán Lẻ
DU4MERMAID MARITIME
0.075SGD−3.85%−0.003SGD
Theo dõi
150.6K11.295K110.24MSGD−0.01SGDNăng lượng Mỏ
A50THOMSON MEDICAL
0.079SGD0.00%0.000SGD
Mua
4.056M320.385K2.089BSGD39.500.00SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
C8RJIUTIAN CHEMICAL
0.080SGD−2.44%−0.002SGD
Theo dõi
7.777M622.152K163.052MSGD1.450.06SGDCông nghiệp Chế biến
BRSUSP GROUP^
0.080SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
23.3K1.864K7.223MSGD1.060.08SGDDịch vụ Phân phối
S69SERIAL SYSTEM
0.084SGD−4.55%−0.004SGD
Theo dõi
72K6.048K78.834MSGD10.230.01SGD800Dịch vụ Phân phối
5G2KIM HENG
0.086SGD−2.27%−0.002SGD
Mua
307.3K26.428K62.123MSGDVận chuyển
KUXOIO
0.087SGD2.35%0.002SGD
Bán
50.2K4.367K15.914MSGD−0.03SGDDịch vụ Công nghiệp
586GLOBAL DRAGON
0.089SGD1.14%0.001SGD
Bán
6005360.014MSGD7.040.01SGDTài chính
5WFISOTEAM
0.090SGD0.00%0.000SGD
Bán
9.5K85531.245MSGD−0.03SGD306Dịch vụ Công nghiệp
595GKE
0.090SGD4.65%0.004SGD
Mua
70.3K6.327K66.661MSGD14.100.01SGDVận chuyển
5SODUTY FREE INTL
0.092SGD−3.16%−0.003SGD
Bán Mạnh
40K3.68K113.829MSGD67.860.00SGD28Bán Lẻ
N32NIPPECRAFT
0.093SGD−1.06%−0.001SGD
Mua
8.604M800.172K33.031MSGD49.470.00SGD60Bán Lẻ
42TTRENDLINES
0.093SGD0.00%0.000SGD
Mua
100981.436MSGD−0.02SGD53Tài chính
V3MMETECH INTL
0.095SGD−5.00%−0.005SGD
Bán Mạnh
20.1K1.91K15.156MSGD−0.01SGDDịch vụ Phân phối
5ULATLANTIC NAV
0.095SGD3.26%0.003SGD
Mua
1001048.163MSGD4.530.02SGDSản xuất Chế tạo
40NVERSALINK
0.096SGD−13.51%−0.015SGD
Bán
84.9K8.15K14.985MSGD29.210.00SGDSản xuất Chế tạo