Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu penny — Thị trường Chứng khoán Singapore

phù hợp cho số đông các nhà đầu tư hơn, cổ phiếu giá rẻ rất dễ mua và có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Nhưng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan: cổ phiếu giá thấp thường thiếu tính thanh khoản, nghĩa là thường có ít người mua hơn, vì vậy có thể khó bán những tài sản này.

            
532 DISA
0.000.00%0.00Bán7.221M7220.7010.107M-0.0014.00Công nghệ Điện tử
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Bán211.500K211.5015.878M-0.00Dịch vụ Công nghệ
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00Bán100.000K100.0022.324MCông nghệ Điện tử
5BI POLARIS
0.000.00%0.00Bán151.800K303.6034.106M0.0053.00Công nghệ Điện tử
I11 RENAISSANCE UNITED
0.000.00%0.00Bán1.300M2600.0012.362M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
H20 HOE LEONG
0.000.00%0.00Bán19.700K39.4012.542M5.000.00151.00Dịch vụ Phân phối
VFP BEVERLY JCG
0.000.00%0.00Sức mua mạnh26.700K53.4035.855M-0.00137.00Dịch vụ Phân phối
5RA AP STRATEGIC
0.00100.00%0.00Sức mua mạnh20.100K40.2035.651M-0.00Dịch vụ Khách hàng
594 CAPALLIANZ
0.0050.00%0.00Mua7.307M21921.3022.704M-0.00Năng lượng Mỏ
A78 SHEN YAO
0.000.00%0.00Mua23.300K69.90101.119M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
FQ7 JASPER INV
0.0033.33%0.00Sức mua mạnh300.000K1200.0017.417M-0.00Vận chuyển
A33 BLUMONT
0.000.00%0.00Mua41.200K164.80110.283M0.00Dịch vụ Thương mại
1D3 LIFEBRANDZ
0.000.00%0.00Mua5002.008.241M1.480.00Dịch vụ Khách hàng
504 HS OPTIMUS
0.000.00%0.00Bán29.300K117.2021.522M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RDR INCREDIBLE
0.000.00%0.00Mua2000.8011.974M-0.01Bán Lẻ
40E SPACKMAN
0.000.00%0.00Bán2.002M8008.007.607M-0.02Dịch vụ Khách hàng
5HG EDITION
0.01-14.29%-0.00Mua2.047M12284.4015.066M-0.00Truyền thông
5I0 QT VASCULAR
0.010.00%0.00Mua1.072M7504.7015.878M-0.00Bán Lẻ
5EF ADVENTUS
0.010.00%0.00Bán1.350M9450.0013.654M-0.0024.00Công nghệ Điện tử
5HC NTEGRATOR INTL
0.010.00%0.00Bán2.117M16934.4011.403M-0.0067.00Dịch vụ Công nghệ
585 ASIAN MICRO
0.010.00%0.00Bán250.100K2000.8012.466M-0.00Công nghệ Điện tử
5CR ASIATIC
0.010.00%0.00Sức mua mạnh100.000K800.0012.452M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Bán9.100K81.9028.005M-0.00Sản xuất Chế tạo
5FX NEW WAVE
0.0112.50%0.00Mua8007.2015.547M-0.00Công nghệ Điện tử
YYB ARION ENT
0.01-9.09%-0.00Mua7.782M77815.009.340M-0.00Dịch vụ Khách hàng
RS1 CHINA ENV RES
0.010.00%0.00Mua241.200K2412.0024.350M-0.0039.00Dịch vụ Phân phối
O9E PARKSON RETAIL^
0.010.00%0.00Bán50.000K550.007.412M-0.02Bán Lẻ
584 OEL
0.01-8.33%-0.00Mua3.669M40362.3010.272M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
5WV ASIAPHOS
0.010.00%0.00Bán60.200K722.4012.378M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
42D NAUTICAWT
0.010.00%0.00Mua11.000K132.009.530M-0.00Năng lượng Mỏ
5HT IMPERIUM CROWN
0.010.00%0.00Bán1.301M15610.809.468M-0.01Dịch vụ Thương mại
41H BLACKGOLDNATURAL
0.010.00%0.00Mua1.103M13240.8012.593M-0.00Năng lượng Mỏ
502 3CNERGY
0.010.00%0.00Bán108.100K1405.3039.872M-0.00Tài chính
A31 ADDVALUE TECH
0.01-7.14%-0.00Bán9.110M118430.0029.235M-0.00Công nghệ Điện tử
C06 CSC
0.010.00%0.00Mua1.232M17248.0049.950M20.000.001500.00Dịch vụ Công nghiệp
Q0X LEY CHOON
0.010.00%0.00Bán1.000M15000.0017.772M2.460.01Công nghệ Điện tử
5LE SITRA
0.01-6.25%-0.00Mua834.000K12510.0015.093M-0.00Hỗn hợp
505 ASIAMEDIC
0.020.00%0.00Bán1.935M30961.6017.912M-0.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5FW ACESIAN PARTNERS
0.020.00%0.00Bán100.000K1600.007.976M10.000.00Sản xuất Chế tạo
5G9 TRITECH
0.02-5.26%-0.00Bán10.705M192690.0018.268M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
5F7 WILTON RESOURCES
0.020.00%0.00Bán119.900K2158.2046.424M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
41T GCCP
0.020.00%0.00Mua2003.8025.782M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
43E VCPLUS
0.020.00%0.00Mua10.318M196040.1086.240M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
5GZ HGH
0.020.00%0.00Theo dõi22.566M428746.4033.836M-0.00Khách hàng Lâu năm
Y35 ANAN INTL
0.025.00%0.00Bán15.000K315.0088.897M40.000.00Công nghiệp Chế biến
BOU INFORMATICS^
0.020.00%0.00Bán30.800K646.803.724M-0.01Dịch vụ Khách hàng
1H4 MEMORIES
0.02-27.59%-0.01Mua63.700K1337.7010.546M-0.01Dịch vụ Khách hàng
F10 FJ BENJAMIN
0.020.00%0.00Bán731.400K16090.8023.481M-0.011600.00Bán Lẻ
GU5 CHINAKUNDATECH
0.0210.00%0.00Bán250.100K5502.209.016M-0.01Dịch vụ Phân phối
5GJ AUSGROUP
0.020.00%0.00Bán3.187M73303.3070.454M76.670.00Dịch vụ Công nghiệp
42W CHINA STAR FOOD
0.020.00%0.00Bán531.700K12229.1031.828M46.000.00379.00Khách hàng Lâu năm
E6R SAMKO TIMBER
0.020.00%0.00Bán4.500K103.5055.101M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
5TN MEDI LIFESTYLE
0.029.52%0.00Bán102.700K2362.1011.789M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
S3N OKH GLOBAL
0.038.70%0.00Mua8.829M220730.0028.216M7.190.00Tài chính
J03 JADASON
0.034.00%0.00Bán501.000K13026.0018.782M-0.01Dịch vụ Phân phối
5QY NET PACIFIC FIN
0.030.00%0.00Bán350.100K9102.6013.666M-0.00Hỗn hợp
M03 MIYOSHI
0.034.00%0.00Bán860.100K22362.6015.986M-0.01Sản xuất Chế tạo
5LY MARCOPOLO MARINE
0.033.85%0.00Bán2.145M57909.6095.111M6.190.00Vận chuyển
KUO INTL CEMENT
0.03-3.57%-0.00Mua4.471M120706.20154.838M10.000.00Khoáng sản phi năng lượng
575 ASTI^
0.030.00%0.00Bán2.000K56.0018.332M10.000.00Công nghệ Điện tử
M15 MATEX INTL
0.030.00%0.00Mua318.000K9222.009.039M-0.03Công nghiệp Chế biến
5AI P5 CAPITAL
0.030.00%0.00Bán150.300K4358.7019.996M-0.01Sản xuất Chế tạo
541 ABUNDANCE INTL
0.03-6.45%-0.00Mua682.400K19789.6037.169M18.240.00Dịch vụ Thương mại
5AE POLLUX PROP
0.03-9.38%-0.00Mua54.800K1589.2080.025MTài chính
5NF MENCAST^
0.03-9.38%-0.00Mua100.600K2917.4012.985M-0.01Sản xuất Chế tạo
AOF AMPLEFIELD LTD
0.033.57%0.00Bán700.900K20326.1025.973M70.000.00Công nghệ Điện tử
579 OCEANUS
0.033.45%0.00Bán10.918M327528.00728.908MHàng tiêu dùng không lâu bền
5EG ZHONGXIN FRUIT
0.03-5.88%-0.00Mua1.008M32256.0033.775M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
5NG HEALTHWAY MED
0.040.00%0.00Bán333.000K11655.00158.461M17.500.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5OX MARY CHIA
0.040.00%0.00Mua402.400K14084.008.004M3.500.01Dịch vụ Khách hàng
1G6 NO SIGNBOARD
0.04-2.70%-0.00Mua224.800K8092.8016.646M-0.01Dịch vụ Khách hàng
5WA OUE LIPPO HC
0.040.00%0.00Mua200.100K7403.70164.396M10.000.00Hỗn hợp
596 PAVILLON
0.0426.67%0.01Sức mua mạnh40.100K1523.8014.734M-0.02Dịch vụ Khách hàng
5GI INTERRA RESOURCE^
0.04-2.50%-0.00Bán3.600K140.4025.564M-0.00Năng lượng Mỏ
554 KING WAN
0.04-2.50%-0.00Bán5.693M222038.7027.236M28.570.00Dịch vụ Công nghiệp
583 PROGEN
0.040.00%0.00Bán1.608M65936.2016.011M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
N32 NIPPECRAFT
0.04-4.65%-0.00Mua479.400K19655.4014.407M-0.00Sản xuất Chế tạo
V2Y V2Y CORP
0.040.00%0.00Bán587.900K24103.9012.542MDịch vụ Công nghệ
5HV KOH ECO
0.050.00%0.00Bán1.314M61762.70132.432M31.330.00Dịch vụ Công nghiệp
1F1 Y VENTURES
0.050.00%0.00Bán194.000K9118.0011.602M-0.0030.00Bán Lẻ
5OQ TEHO INTL
0.054.44%0.00Mua1004.7011.065M3.280.01Dịch vụ Phân phối
1B6 OCEAN SKY INTL
0.059.30%0.00Mua50.000K2350.0020.239M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
AXB YONGNAM
0.054.44%0.00Bán22.500K1057.5030.200M-0.14Hỗn hợp
5DX METAL COMPONENT
0.05-6.00%-0.00Bán23.719M1114793.0020.573M100.000.00Sản xuất Chế tạo
MF6 MUN SIONG ENGG
0.050.00%0.00Bán635.200K30489.6027.869M120.000.00Dịch vụ Công nghiệp
40V ALSET
0.050.00%0.00Bán269.400K13200.60158.821M-0.03Khách hàng Lâu năm
AYV ACMA
0.058.89%0.00Mua1.100K53.902.077M-0.13Sản xuất Chế tạo
BHD CHINA MINING
0.0522.50%0.01Mua20.700K1014.308.623M-0.0226.00Tài chính
42N IPS SECUREX
0.05-5.66%-0.00Mua50.000K2500.0024.242M265.000.0049.00Dịch vụ Công nghệ
5QR MSM INTL
0.050.00%0.00Mua50.000K2500.005.270M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
WPC VALLIANZ
0.050.00%0.00Bán2.600K130.0060.581M-0.05Dịch vụ Phân phối
NHD JUBILEE
0.050.00%0.00Mua50.000K2600.0016.346M-0.001858.00Dịch vụ Phân phối
PH0 HATTEN LAND
0.05-3.70%-0.00Bán9.894M514493.2090.229M-0.04Bán Lẻ
1B0 MM2 ASIA
0.050.00%0.00Bán125.000K6500.00120.932M-0.03Dịch vụ Khách hàng
42Z EINDEC
0.06-12.70%-0.01Mua79.900K4394.505.923M14.650.00Sản xuất Chế tạo
AJ2 OUHUA ENERGY
0.060.00%0.00Bán50027.5021.081M1.850.03Công ty dịch vụ công cộng
5RC ES
0.06-1.79%-0.00Mua211.900K11654.507.766M-0.02Vận chuyển
QZG ACCRELIST LTD
0.06-8.20%-0.01Bán483.300K27064.8017.009M-0.001897.00Dịch vụ Phân phối
5RF MERCURIUS
0.06-3.33%-0.00Mua1.423M82534.0076.926M-0.00Công nghiệp Chế biến
BRS USP GROUP^
0.06-25.64%-0.02Mua256.100K14853.805.237M3.940.02Sản xuất Chế tạo
Tải thêm