Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Singapore

Cổ phiếu Singapore có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
532DISA
0.001 SGD0.00%1000.0010.107M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%Công nghệ Điện tử
E9LJOYAS INTL
0.001 SGD0.00%1.059M2.742.214M SGD0.00 SGD+100.00%0.00%Tài chính
I11RENAISSANCE UNITED^
0.001 SGD0.00%199.9K0.086.181M SGD−0.00 SGD+40.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
43EVCPLUS
0.002 SGD−33.33%13.3M6.3615.002M SGD−0.00 SGD+88.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
V8YQUANTUM HEALTH
0.002 SGD−33.33%10.046M118.94Dịch vụ Thương mại
594CAPALLIANZ
0.002 SGD0.00%753.6K0.1717.105M SGD−0.00 SGD−109.52%0.00%Năng lượng Mỏ
585ASIAN MICRO
0.003 SGD−25.00%566.4K3.006.859M SGD−0.00 SGD−150.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
5EFADVENTUS
0.003 SGD−25.00%1.016M20.649.806M SGD−0.00 SGD−133.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
J03JADASON^
0.004 SGD−33.33%200K0.394.334M SGD−0.01 SGD+19.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
E27THE PLACE HLDG
0.006 SGD0.00%2.973M9.1435.284M SGD−0.00 SGD−1300.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
1L2HIAP SENG IND
0.007 SGD+16.67%401.8KDịch vụ Công nghiệp
5WVASIAPHOS
0.008 SGD−11.11%100K0.069.284M SGD−0.00 SGD+97.98%0.00%Công nghiệp Chế biến
A31ADDVALUE TECH^
0.008 SGD0.00%1.279M0.7225.936M SGD−0.00 SGD+71.05%0.00%Công nghệ Điện tử
C06CSC
0.008 SGD0.00%30K0.0928.543M SGD−0.00 SGD−628.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
579OCEANUS
0.008 SGD0.00%13.495M8.17205.32M SGD−0.00 SGD−175.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Y35ANAN INTL
0.010 SGD−16.67%9.833M20.9750.798M SGD2.630.00 SGD−35.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
BJDVIBROPOWER
0.011 SGD0.00%600K2.09810.655K SGD−0.08 SGD+29.47%0.00%Sản xuất Chế tạo
5G9TRITECH
0.011 SGD−8.33%800K3.2014.178M SGD−0.00 SGD−21.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
505ASIAMEDIC
0.012 SGD−7.69%413K3.4515.009M SGD8.000.00 SGD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PH0HATTEN LAND
0.012 SGD0.00%781.5K1.3122.285M SGD−0.00 SGD+57.45%0.00%Bán Lẻ
F10FJ BENJAMIN
0.013 SGD−7.14%81.6K0.0516.622M SGD−0.00 SGD+96.43%0.00%Bán Lẻ
8YYBIOLIDICS
0.013 SGD+8.33%1.295M2.108.937M SGD−0.01 SGD+46.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LYYSINOCLOUD GRP
0.014 SGD+7.69%30K0.172.738M SGD−0.01 SGD+91.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Z4DMEDILIFESTYLE
0.015 SGD0.00%860K0.801.72M SGD−0.04 SGD+56.16%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KUOINTL CEMENT
0.016 SGD0.00%200.2K0.6092.89M SGD3.140.01 SGD+82.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
1F1Y VENTURES
0.017 SGD−5.56%1.245M4.304.443M SGD24.290.00 SGD0.00%Bán Lẻ
5HHSINJIA LAND
0.017 SGD0.00%1000.003.52M SGD−0.01 SGD+43.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
5DMYING LI INTL
0.018 SGD0.00%584.4K2.0046.027M SGD−0.02 SGD−56.16%0.00%Tài chính
1A0KATRINA
0.018 SGD−30.77%280K1.966.094M SGD5.630.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
M11MFG INTEGRATION^
0.020 SGD0.00%1K0.014.822M SGD−0.01 SGD−0.94%0.00%Công nghệ Điện tử
L23ENVIRO-HUB
0.020 SGD0.00%739.5K0.9930.823M SGD28.570.00 SGD−30.00%5.00%Dịch vụ Phân phối
AAJSUNMOONFOOD
0.020 SGD+5.26%6.466M9.1417.161M SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
9QXBEVERLYJCG
0.021 SGD−8.70%1.239M0.4013.39M SGD−0.01 SGD+15.38%0.00%Dịch vụ Phân phối
1B0MM2 ASIA
0.021 SGD0.00%400.6K0.1387.904M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
5EGZHONGXIN FRUIT
0.021 SGD+5.00%799.9K2.8221.109M SGD16.150.00 SGD−81.16%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
42WZIXIN
0.023 SGD0.00%169K0.4031.828M SGD−0.00 SGD−600.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
42FTOTM TECH
0.024 SGD−7.69%4.458M0.5934.866M SGD−0.01 SGD+62.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
M15MATEX INTL
0.024 SGD−4.00%21.677M4.729.042M SGD0.910.03 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
RXSPACIFICRADIANCE
0.024 SGD0.00%151.4K0.1043.02M SGD1.950.01 SGD−98.42%0.00%Vận chuyển
L02METIS ENERGY^
0.024 SGD−4.00%1000.0075.833M SGD−0.00 SGD−20.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
C8RJIUTIAN CHEMICAL
0.025 SGD0.00%3.545M0.7749.711M SGD−0.01 SGD−118.51%42.00%Công nghiệp Chế biến
40VALSET
0.027 SGD0.00%752.5K0.2694.303M SGD−0.01 SGD+75.56%0.00%Khách hàng Lâu năm
41FGSS ENERGY
0.027 SGD−6.90%648K0.4618.276M SGD−0.03 SGD−364.66%0.00%Công nghệ Điện tử
5OCKOYO INTL
0.027 SGD0.00%415.2K23.225.125M SGD−0.03 SGD−868.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Y45SMI VANTAGE^
0.028 SGD−3.45%1.955M0.1617.478M SGD−0.01 SGD+60.43%0.00%Dịch vụ Phân phối
5IFNATURAL COOL
0.029 SGD0.00%8.7K0.167.263M SGD−0.00 SGD−168.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
5WAOUE HEALTHCARE
0.029 SGD+3.57%205.2K0.60124.408M SGD−0.00 SGD−110.81%0.00%Tài chính
OMKVIVIDTHREE
0.029 SGD0.00%200K0.3410.774M SGD−0.01 SGD+45.83%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5AEPOLLUX PROP
0.031 SGD0.00%49.6K0.0985.544M SGD12.920.00 SGD+380.00%0.00%Tài chính
5WFISOTEAM
0.035 SGD0.00%55K0.0624.415M SGD6.140.01 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
V3MMETECH INTL
0.035 SGD−12.50%292.6K0.436.062M SGD−0.04 SGD−202.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
5NFMENCAST
0.036 SGD0.00%19.9K0.0216.419M SGD11.250.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
Q0XLEY CHOON
0.037 SGD−5.13%1.273M0.6958.725M SGD5.360.01 SGD+13.11%0.00%Công nghệ Điện tử
1F3ASPEN
0.038 SGD−5.00%2.122M0.2343.331M SGD−0.03 SGD−229.00%0.00%Tài chính
583PROGEN
0.040 SGD+2.56%100K1.2115.23M SGD7.140.01 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
42CIX BIOPHARMA
0.041 SGD−10.87%2.2K0.0635.343M SGD−0.01 SGD−331.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BRDSAPPHIRE
0.041 SGD−14.58%3.1K0.1819.564M SGD3.040.01 SGD−18.18%95.00%Dịch vụ Công nghiệp
BIPVIBRANT GROUP
0.043 SGD0.00%360.1K2.1129.777M SGD−0.01 SGD−241.27%2.33%Vận chuyển
5EVHOSEN
0.044 SGD0.00%30K0.3614.296M SGD12.570.00 SGD−58.82%4.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
QZGACCRELIST LTD
0.044 SGD0.00%1.982M8.0113.736M SGD5.710.01 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
N32NIPPECRAFT
0.045 SGD−6.25%1.926M1.2016.867M SGD11.840.00 SGD0.00%Bán Lẻ
5FWACESIAN PARTNERS
0.045 SGD0.00%458.4K1.6221.878M SGD2.940.02 SGD+856.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
Z59YOMA STRATEGIC
0.046 SGD−2.13%9.828M0.89105.483M SGD−0.02 SGD+46.38%0.00%Tài chính
NR7RAFFLES EDU
0.048 SGD−4.00%400.2K0.5569.193M SGD−0.01 SGD−182.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
NHDJUBILEE
0.050 SGD−5.66%16.3K0.0716.66M SGD3.290.02 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
40NVERSALINK
0.050 SGD0.00%100.6K1.696.75M SGD1.820.03 SGD36.00%Sản xuất Chế tạo
LS9LEADER ENV
0.050 SGD−5.66%10.4K0.0181.349M SGD−0.00 SGD+49.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
A50THOMSON MEDICAL
0.052 SGD+1.96%2.248M0.671.348B SGD86.670.00 SGD−14.29%0.78%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
O9EPARKSON RETAIL^
0.053 SGD−5.36%1.285M1.3737.733M SGD1.310.04 SGD−49.12%0.00%Bán Lẻ
5LYMARCOPOLO MARINE
0.056 SGD−3.45%23.812M1.93217.468M SGD9.180.01 SGD+45.24%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
QS9G INVACOM
0.057 SGD−6.56%4.222M0.6016.571M SGD−0.06 SGD−1192.86%0.00%Công nghệ Điện tử
A04ASL MARINE^
0.059 SGD−6.35%75.6K0.3341.235M SGD1.440.04 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
A52ANNAIK
0.062 SGD0.00%1000.0017.888M SGD4.110.02 SGD+174.55%6.45%Sản xuất Chế tạo
42LTAKA JEWELLERY
0.062 SGD−1.59%27.8K0.7635.243M SGD4.280.01 SGD+202.08%0.00%Dịch vụ Phân phối
595GKE
0.063 SGD−3.08%512.4K0.5850.383M SGD10.160.01 SGD−45.61%3.08%Vận chuyển
Theo dõi
Y3DMDR LIMITED
0.063 SGD+10.53%51.2K2.5349.907M SGD−0.01 SGD+64.79%8.52%Bán Lẻ
5TJFAR EAST
0.070 SGD0.00%70.1K5.227.802M SGD−0.01 SGD+84.95%2.86%Sản xuất Chế tạo
C04CASA
0.073 SGD−12.05%22.4K0.4717.416M SGD7.600.01 SGD−15.04%3.61%Dịch vụ Phân phối
BEZBENG KUANG^
0.074 SGD0.00%1.837M0.4814.742M SGD−0.06 SGD+50.13%0.00%Dịch vụ Thương mại
P36PAN HONG
0.075 SGD+7.14%18.1K0.2235.862M SGD11.900.01 SGD−87.67%0.00%Hỗn hợp
SEJNOONTALK MEDIA
0.080 SGD0.00%1.1K0.0015.84M SGD−0.01 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
5G2KIM HENG
0.080 SGD−1.23%402K1.6557.181M SGD14.040.01 SGD3.50%Vận chuyển
5NVCHASEN
0.083 SGD0.00%4.158M0.6232.123M SGD21.840.00 SGD−36.67%0.00%Vận chuyển
ENVLS 2 HOLDINGS
0.083 SGD−3.49%87.6K0.1715.91M SGD9.330.01 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
AJ2OUHUA ENERGY
0.083 SGD+1.22%240.2K0.7431.43M SGD10.510.01 SGD−73.49%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
B69BROADWAY IND
0.086 SGD−1.15%254K1.8939.87M SGD−0.01 SGD−117.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
5POHIAP TONG
0.087 SGD−1.14%250.2K0.5027.928M SGD2.660.03 SGD+388.06%5.68%Tài chính
VI2TC AUTO
0.088 SGD+8.64%5.9K0.0547.759M SGD−0.01 SGD1.62%Bán Lẻ
5KISOUP HOLDINGS
0.090 SGD−1.10%155K2.2425.419M SGD14.520.01 SGD+121.43%2.20%Dịch vụ Khách hàng
S51SEATRIUM
0.093 SGD−7.00%608.494M0.946.824B SGD−0.01 SGD+89.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
5UXOXLEY
0.093 SGD0.00%51K0.12399.265M SGD−0.02 SGD−3400.00%2.69%Tài chính
5SODUTY FREE INTL
0.094 SGD0.00%3000.01112.631M SGD22.930.00 SGD+46.43%2.71%Bán Lẻ
DU4MERMAID MARITIME
0.097 SGD−3.00%860.4K0.34141.333M SGD12.930.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
L38AF GLOBAL
0.097 SGD+6.59%3.633M9.8096.063M SGD38.800.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
UUKPASTURE HOLDINGS
0.100 SGD−23.08%2.7K2.48Dịch vụ Phân phối
BDUFEDERAL INT
0.105 SGD−11.76%10K1.3116.739M SGD−0.03 SGD+10.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
YK9YKGI
0.105 SGD+5.00%56.7K1.5642.5M SGD19.440.01 SGD5.10%Dịch vụ Khách hàng
9G2SAM HOLDINGS
0.108 SGD−11.48%1.294M122.955M SGD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8A1FORISE INT
0.108 SGD+38.46%30K2.673.323M SGD−0.04 SGD−140.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
B73GLOBAL INV
0.113 SGD+2.73%682.2K4.56162.653M SGD20.930.01 SGD−39.33%7.00%Hỗn hợp