All-Star Chứng khoán Singapore (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Singapore này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
O9EPARKSON RETAIL^
369.23%0.061SGD7.02%0.004SGD
Sức mua mạnh
18.036M1.1M38.407MSGD0.710.08SGDBán Lẻ
5FWACESIAN PARTNERS
168.75%0.043SGD2.38%0.001SGD
Mua
8.445M363.152K20.937MSGD5.190.01SGDSản xuất Chế tạo
AUEGOLDEN ENERGY
167.24%0.775SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
1.028M796.468K2.045BSGD3.890.20SGDNăng lượng Mỏ
AWESP CORP
128.99%1.58SGD0.00%0.00SGD
Mua
40063255.457MSGD−0.08SGD10Dịch vụ Phân phối
AYNGLOBAL TESTING
96.92%1.28SGD0.79%0.01SGD
Mua
17K21.76K44.709MSGD2.580.49SGDDịch vụ Thương mại
NO4DYNA-MAC
96.81%0.185SGD−0.54%−0.001SGD
Bán
3.397M628.519K191.675MSGDDịch vụ Công nghiệp
N32NIPPECRAFT
95.45%0.086SGD1.18%0.001SGD
Mua
8.477M728.996K29.869MSGD44.740.00SGD60Bán Lẻ
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
91.91%1.43SGD2.88%0.04SGD
Sức mua mạnh
41.026M58.667M5.454BSGDSản xuất Chế tạo
S56SAMUDERASHIPPING
74.55%0.960SGD1.59%0.015SGD
Mua
957.9K919.584K508.446MSGD1.420.67SGD151Vận chuyển
C29CHIP ENG SENG
74.12%0.740SGD0.68%0.005SGD
Sức mua mạnh
5.313M3.932M575.817MSGD83.520.01SGDTài chính
5VJHALCYON AGRI
64.58%0.395SGD0.00%0.000SGD
Mua
910.4K359.608K630.03MSGD109.720.00SGD15.203KHỗn hợp
S51SEMBCORP MARINE
64.29%0.138SGD1.47%0.002SGD
Mua
142.598M19.679M4.269BSGD−0.03SGDSản xuất Chế tạo
U96SEMBCORP IND
61.62%3.20SGD−1.23%−0.04SGD
Mua
3.737M11.959M5.766BSGD8.160.41SGD5.74KCông ty dịch vụ công cộng
5LYMARCOPOLO MARINE
55.56%0.042SGD2.44%0.001SGD
Mua
48.267M2.027M145.129MSGD6.610.01SGDVận chuyển
H20HOE LEONG
50.00%0.003SGD50.00%0.001SGD
Mua
6K1827.5MSGD143Sản xuất Chế tạo
BN4KEPPEL CORP
44.44%7.54SGD0.13%0.01SGD
Mua
6.205M46.782M13.341BSGD11.230.68SGD16.393KDịch vụ Công nghiệp
C07JARDINE C&C
39.28%30.21SGD2.83%0.83SGD
Theo dõi
11.215M338.79M11.612BSGD9.263.17SGD240KKhách hàng Lâu năm
BQDENVICTUS
38.84%0.168SGD0.00%0.000SGD
Mua
8.5K1.428K51.102MSGD−0.01SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
BTPBAKER TECHNOLOGY
38.75%0.555SGD11.00%0.055SGD
Sức mua mạnh
334K185.37K101.439MSGD9.360.05SGDDịch vụ Công nghiệp
P52PANUNITED
37.70%0.420SGD2.44%0.010SGD
Mua
304.5K127.89K286.903MSGD11.390.04SGDKhoáng sản phi năng lượng
5AEPOLLUX PROP
34.48%0.039SGD5.41%0.002SGD
Bán
5.071M197.757K102.1MSGD16.820.00SGDTài chính
5WVASIAPHOS
33.33%0.016SGD0.00%0.000SGD
Bán
10.668M170.685K16.504MSGD−0.06SGDCông nghiệp Chế biến
RE4GEO ENERGY RES
32.73%0.365SGD2.82%0.010SGD
Bán
6.271M2.289M504.41MSGD1.620.22SGD197Năng lượng Mỏ
1J4JEP
31.91%0.310SGD−3.13%−0.010SGD
Bán Mạnh
90.1K27.931K132.3MSGD11.510.03SGDSản xuất Chế tạo
5NFMENCAST^
31.25%0.042SGD−2.33%−0.001SGD
Bán
2.173M91.258K19.434MSGD3.140.01SGDSản xuất Chế tạo
5OTSINGMEDICAL
29.03%0.400SGD1.27%0.005SGD
Mua
16.1K6.44K192.121MSGD13.080.03SGD296Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
H30HONG FOK
27.92%0.985SGD2.60%0.025SGD
Sức mua mạnh
555.4K547.069K794.794MSGD14.880.06SGD87Tài chính
URRSIM LEISURE
24.39%0.255SGD2.00%0.005SGD
Sức mua mạnh
20K5.1K41.341MSGD40.980.01SGDDịch vụ Khách hàng
WPCVALLIANZ
22.22%0.055SGD0.00%0.000SGD
Mua
100666.639MSGD18.970.00SGDVận chuyển
5F7WILTON RESOURCES
21.05%0.023SGD9.52%0.002SGD
Sức mua mạnh
6.174M142.004K55.104MSGD21.000.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
5CPSILVERLAKE AXIS
20.97%0.375SGD4.17%0.015SGD
Sức mua mạnh
3.228M1.21M894.122MSGD16.440.02SGD2.244KDịch vụ Công nghệ
BECBRC ASIA
19.74%1.82SGD2.82%0.05SGD
Sức mua mạnh
749.9K1.365M485.599MSGD6.780.26SGD1KKhoáng sản phi năng lượng
5JKHIAP HOE
19.53%0.765SGD3.38%0.025SGD
Sức mua mạnh
2.3K1.76K348.213MSGD30.080.02SGDDịch vụ Khách hàng
5DSMEGACHEM
18.82%0.505SGD1.00%0.005SGD
Sức mua mạnh
6K3.03K66.65MSGD8.080.06SGD247Công nghiệp Chế biến
U11UOB
18.63%31.20SGD1.30%0.40SGD
Sức mua mạnh
8.483M264.679M51.497BSGD12.912.44SGD24.346KTài chính
C13CH OFFSHORE
18.60%0.051SGD13.33%0.006SGD
Bán
15.5K79131.72MSGD−0.01SGD147Vận chuyển
C09CITYDEV
17.76%8.29SGD0.36%0.03SGD
Sức mua mạnh
4.888M40.523M7.491BSGD6.261.37SGD408Tài chính
1E3SANLI ENV
17.58%0.107SGD3.88%0.004SGD
Mua
113.4K12.134K27.442MSGD11.700.01SGD377Dịch vụ Công nghiệp
T13RH PETROGAS
16.77%0.181SGD−0.55%−0.001SGD
Bán
3.866M699.656K151.646MSGDDịch vụ Công nghiệp
40TISEC
16.67%0.350SGD0.00%0.000SGD
Mua
1K350200.281MSGD0.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BTMPENGUIN INTL
15.20%0.720SGD−2.04%−0.015SGD
Mua
15.2K10.944K161.825MSGD8.430.09SGDSản xuất Chế tạo
567COLEX
14.80%0.225SGD−2.17%−0.005SGD
Mua
182.1K40.973K30.48MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
5EFADVENTUS
14.29%0.008SGD14.29%0.001SGD
Sức mua mạnh
3.71M29.682K17.161MSGD−0.00SGD24Dịch vụ Khách hàng
D05DBS
14.11%35.19SGD0.69%0.24SGD
Sức mua mạnh
7.985M280.999M89.757BSGD13.622.57SGD33KTài chính
IX2PEC
13.46%0.590SGD2.61%0.015SGD
Mua
101.1K59.649K146.42MSGD10.340.06SGDDịch vụ Công nghiệp
Z74SINGTEL
12.86%2.72SGD−0.37%−0.01SGD
Mua
72.452M197.069M45.057BSGD20.900.13SGDTruyền thông
1J3ASIAN HEALTHCARE
12.50%0.189SGD1.07%0.002SGD
Sức mua mạnh
10019108.155MSGD18.700.01SGD68Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
OV8SHENG SIONG
11.49%1.65SGD0.61%0.01SGD
Mua
2.785M4.595M2.466BSGD18.590.09SGDBán Lẻ
C6LSIA
10.89%5.50SGD0.55%0.03SGD
Mua
7.404M40.72M16.232BSGD20.270.27SGD14.117KVận chuyển
G13GENTING SING
10.69%0.880SGD0.57%0.005SGD
Sức mua mạnh
48.947M43.073M10.557BSGD59.120.01SGDDịch vụ Khách hàng
FRQSING PAINCARE
10.50%0.200SGD0.00%0.000SGD
Bán
3.8K76035.925MSGD8.970.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
O39OCBC BANK
9.99%12.44SGD0.57%0.07SGD
Sức mua mạnh
9.403M116.973M55.59BSGD11.051.12SGD30.809KTài chính
E5HGOLDEN AGRI-RES
9.43%0.290SGD1.75%0.005SGD
Sức mua mạnh
38.278M11.101M3.617BSGD3.730.08SGD69.008KCông nghiệp Chế biến
9CICAPITALANDINVEST
9.23%3.67SGD0.00%0.00SGD
Mua
13.983M51.316M18.794BSGD17.580.21SGD10KTài chính
BEILHT
9.02%0.665SGD3.91%0.025SGD
Bán
2.6K1.729K34.077MSGD6.630.10SGD219Công nghiệp Chế biến
P8ZBUMITAMA AGRI
8.93%0.610SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
1.608M981.124K1.058BSGD3.280.19SGDCông nghiệp Chế biến
570ABUNDANTE
8.70%0.150SGD0.00%0.000SGD
Mua
11K1.65K15.644MSGD5.950.03SGDDịch vụ Công nghiệp
5NGHEALTHWAY MED
8.33%0.039SGD2.63%0.001SGD
Sức mua mạnh
84.8K3.307K172.301MSGD13.570.00SGD120Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EB5FIRST RESOURCES
8.05%1.61SGD−1.23%−0.02SGD
Theo dõi
3.12M5.024M2.572BSGD7.370.22SGDCông nghiệp Chế biến
5WJMONEYMAX FIN
7.89%0.205SGD0.00%0.000SGD
Mua
50K10.25K90.661MSGD3.540.06SGDBán Lẻ
C41CORTINA
7.34%3.95SGD−1.25%−0.05SGD
Bán
1.4K5.53K662.314MSGD8.150.49SGD584Bán Lẻ
C8RJIUTIAN CHEMICAL
7.14%0.075SGD−1.32%−0.001SGD
Bán
6.64M497.963K151.122MSGD1.340.06SGDCông nghiệp Chế biến
5G1EUROSPORTS GBL
6.67%0.192SGD1.05%0.002SGD
Mua
65.9K12.653K49.077MSGD−0.01SGD76Bán Lẻ
G20GP INDUSTRIES
4.27%0.610SGD−2.40%−0.015SGD
Bán
4.2K2.562K302.402MSGD7.440.08SGD7.02KSản xuất Chế tạo
P34DELFI
4.00%0.780SGD0.65%0.005SGD
Mua
76K59.28K473.647MSGD9.580.08SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
L19LUM CHANG
3.95%0.395SGD3.95%0.015SGD
Sức mua mạnh
300119143.141MSGD−0.03SGD454Khách hàng Lâu năm
S3NOKH GLOBAL
3.70%0.028SGD0.00%0.000SGD
Mua
475.7K13.32K31.602MSGD−0.02SGDTài chính
F17GUOCOLAND
3.18%1.62SGD1.89%0.03SGD
Sức mua mạnh
145.9K236.358K1.765BSGD4.910.32SGDTài chính
XCFKTMG
3.09%0.200SGD0.00%0.000SGD
Mua
2004033.936MSGD8.000.03SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
OU8CENTURION
3.03%0.340SGD1.49%0.005SGD
Theo dõi
168.4K57.256K281.661MSGD3.970.08SGD540Dịch vụ Khách hàng
P15PACIFIC CENTURY
2.63%0.390SGD2.63%0.010SGD
Theo dõi
1.6K6241.006BSGD13.430.03SGDTài chính
500TAI SIN ELECTRIC
2.63%0.390SGD1.30%0.005SGD
Mua
50K19.5K177.201MSGD8.050.05SGD596Sản xuất Chế tạo
5OIJAPAN FOODS
2.44%0.420SGD0.00%0.000SGD
Bán
15K6.3K73.258MSGD10.170.04SGD409Dịch vụ Khách hàng
5MZKINGSMENCREATIVE
1.96%0.260SGD6.12%0.015SGD
Mua
1002649.477MSGD42.240.01SGDDịch vụ Thương mại
CGNBEST WORLD
1.71%1.78SGD−0.56%−0.01SGD
Bán
769.5K1.37M788.891MSGD6.630.27SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
5MLOLD CHANG KEE
1.49%0.680SGD0.00%0.000SGD
Mua
20013682.535MSGD16.750.04SGDDịch vụ Khách hàng
F10FJ BENJAMIN
0.00%0.023SGD4.55%0.001SGD
Theo dõi
80K1.84K26.121MSGD9.170.00SGD1.6KBán Lẻ
5BIPOLARIS
0.00%0.003SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
200151.16MSGD0.00SGD85Bán Lẻ
5I4ICP LTD
0.00%0.010SGD11.11%0.001SGD
Mua
200228.005MSGD−0.00SGD121Sản xuất Chế tạo
I49IFS CAPITAL
0.00%0.180SGD2.27%0.004SGD
Mua
210.3K37.854K66.171MSGD10.410.02SGDTài chính
A78SHEN YAO
0.00%0.002SGD100.00%0.001SGD
Mua
5K1033.706MSGD0.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
40ESPACKMAN
0.00%0.004SGD0.00%0.000SGD
Bán
10007.354MSGD1.480.00SGDDịch vụ Khách hàng
504HS OPTIMUS
0.00%0.003SGD0.00%0.000SGD
Bán
8.442M25.326K16.142MSGD−0.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
5EKSINOCLOUD
0.00%0.001SGD0.00%0.000SGD
Bán
5.5K615.878MSGD−0.00SGDDịch vụ Công nghệ
CHZHRNETGROUP
0.00%0.795SGD0.00%0.000SGD
Mua
570.9K453.866K797.484MSGD12.420.06SGD839Dịch vụ Thương mại
5ALANNICA
0.00%0.001SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
5.4K516.975MSGD−0.00SGD43Công nghệ Sức khỏe
ER0KSH
0.00%0.350SGD−1.41%−0.005SGD
Mua
39.8K13.93K200.006MSGD8.120.04SGDDịch vụ Công nghiệp
1J5HYPHENS PHARMA
0.00%0.300SGD−1.64%−0.005SGD
Mua
84.2K25.26K94.177MSGD10.850.03SGDCông nghệ Sức khỏe
AGSTHEHOURGLASS
−0.47%2.14SGD2.88%0.06SGD
Mua
874.9K1.872M1.399BSGD7.990.26SGDDịch vụ Phân phối
S59SIA ENGINEERING
−0.88%2.24SGD0.45%0.01SGD
Mua
569.3K1.275M2.503BSGD33.480.07SGDVận chuyển
L03LIAN BENG
−0.97%0.510SGD2.00%0.010SGD
Mua
10K5.1K249.844MSGD5.750.09SGDDịch vụ Công nghiệp
S41HONG LEONG FIN
−1.24%2.38SGD0.00%0.00SGD
Bán
65.6K156.128K1.067BSGD12.510.19SGD608Tài chính
O08OSSIA INTL^
−1.67%0.118SGD−0.84%−0.001SGD
Mua
1001230.063MSGD3.120.04SGDBán Lẻ
S68SGX
−2.06%9.05SGD−0.98%−0.09SGD
Theo dõi
6.3M57.013M9.77BSGD22.290.42SGD1.126KTài chính
F34WILMAR INTL
−2.15%4.10SGD0.24%0.01SGD
Mua
12.906M52.913M25.644BSGD8.220.50SGD100KCông nghiệp Chế biến
5G2KIM HENG
−2.41%0.081SGD0.00%0.000SGD
Bán
80K6.48K57.181MSGDVận chuyển
5JSINDOFOOD AGRI
−3.17%0.305SGD0.00%0.000SGD
Bán
11K3.355K425.751MSGD5.270.06SGDCông nghiệp Chế biến
566SHS
−3.27%0.148SGD0.00%0.000SGD
Bán
17K2.516K96.58MSGD70.480.00SGD388Dịch vụ Công nghiệp
BSLRAFFLES MEDICAL
−3.55%1.36SGD1.49%0.02SGD
Mua
3.811M5.184M2.515BSGD23.970.06SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BDAPNE INDUSTRIES
−3.57%0.810SGD−1.22%−0.010SGD
Mua
30024368.812MSGD19.070.04SGDCông nghệ Điện tử