All-Star Chứng khoán Singapore (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Singapore này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5ULATLANTIC NAV
+200.00%0.285 SGD+11.76%45.9K2.08133.496M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
ZKXEVER GLORY
+120.90%0.370 SGD0.00%6.7K0.3462.678M SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Q0XLEY CHOON
+100.00%0.034 SGD−2.86%1.76M0.4652.702M SGD4.930.01 SGD+13.11%0.00%Công nghệ Điện tử
URRSIM LEISURE
+90.20%0.485 SGD+5.43%2.6K0.1876.068M SGD11.660.04 SGD+357.14%3.25%Dịch vụ Khách hàng
A34AMARA
+84.62%0.600 SGD0.00%548.8K1.16344.981M SGD48.780.01 SGD0.83%Dịch vụ Khách hàng
F03FOOD EMPIRE
+76.56%1.13 SGD+3.67%1.632M3.01590.315M SGD7.410.15 SGD+146.20%4.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
41BHUATIONG GLOBAL
+76.19%0.148 SGD+5.71%120K0.9924.814M SGD2.170.07 SGD−10.72%5.71%Dịch vụ Công nghiệp
BLZADVANCED
+71.62%0.127 SGD−4.51%7K0.1713.469M SGD−0.07 SGD−60.32%0.00%Công nghệ Điện tử
QNSSOUTHERNALLIANCE
+60.98%0.660 SGD−1.49%12K1.25327.63M SGD−0.00 SGD−104.97%0.33%Khoáng sản phi năng lượng
Y45SMI VANTAGE^
+58.06%0.049 SGD−2.00%6.761M0.4130.134M SGD−0.01 SGD+60.43%0.00%Dịch vụ Phân phối
A04ASL MARINE^
+55.00%0.062 SGD+1.64%393.9K0.6739.92M SGD2.670.02 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
BAIDIGILIFE TECH
+53.72%1.86 SGD+5.68%3000.3323.795M SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
U96SEMBCORP IND
+51.23%4.90 SGD−0.81%4.629M1.238.791B SGD10.030.49 SGD1.82%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
40TISEC
+47.62%0.465 SGD+1.09%34K0.52264.08M SGD19.960.02 SGD4.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
C13CH OFFSHORE^
+46.81%0.069 SGD0.00%20K0.5448.638M SGD−0.02 SGD+59.30%0.00%Vận chuyển
CNEMINDCHAMPS
+45.71%0.255 SGD−5.56%30.1K0.5565.575M SGD7.200.04 SGD+218.92%0.00%Dịch vụ Khách hàng
M05MTQ
+43.18%0.315 SGD−1.56%10.1K0.1871.959M SGD7.340.04 SGD3.13%Dịch vụ Công nghiệp
P34DELFI
+43.04%1.13 SGD0.00%319.8K0.49690.607M SGD10.180.11 SGD+166.83%4.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
5VSHAFARY
+39.02%0.285 SGD+1.79%1000.00120.554M SGD3.530.08 SGD+188.21%8.04%Sản xuất Chế tạo
BN4KEPPEL CORP
+38.08%6.70 SGD−1.62%4.02M0.9711.931B SGD2.982.25 SGD+1142.23%4.85%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AIYIFAST
+35.59%8.00 SGD−1.84%931.8K0.792.408B SGD147.870.05 SGD+29.43%0.59%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
5DOSAKAE
+35.14%0.150 SGD−14.29%1.4K0.0824.408M SGD16.130.01 SGD−38.82%2.86%Dịch vụ Khách hàng
P9DCIVMEC
+30.70%0.745 SGD0.00%31K0.32378.155M SGD7.250.10 SGD+46.86%5.94%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DRXST GROUP FOOD
+28.79%0.170 SGD−2.86%1.2K0.0042.551M SGD22.970.01 SGD+57.45%2.22%Dịch vụ Khách hàng
BQDENVICTUS
+28.74%0.215 SGD−2.27%31.6K2.1966.92M SGD−0.03 SGD+46.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1AZAUDIENCE
+27.66%0.300 SGD0.00%26.7K3.1350.79M SGD8.130.04 SGD6.00%Dịch vụ Thương mại
543NOEL GIFTS INTL
+27.50%0.255 SGD−1.92%142.4K1.2026.644M SGD115.910.00 SGD−84.72%2.31%Bán Lẻ
5CFOKP
+27.39%0.200 SGD−2.44%70K1.7962.927M SGD1.840.11 SGD+1163.95%3.41%Dịch vụ Công nghiệp
E28FRENCKEN
+24.62%1.24 SGD+3.33%5.376M1.30512.431M SGD14.030.09 SGD−31.53%3.03%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
B58BANYAN TREE
+24.14%0.360 SGD+1.41%29.9K0.49307.68M SGD257.140.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
NO4DYNA-MAC
+23.12%0.245 SGD−2.00%3.286M0.76259.231M SGD12.630.02 SGD1.16%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
O08OSSIA INTL^
+21.70%0.129 SGD+4.03%1.1K0.0331.326M SGD4.890.03 SGD+43.48%14.52%Bán Lẻ
5POHIAP TONG
+21.05%0.092 SGD−2.13%792.3K0.7629.832M SGD2.810.03 SGD+388.06%5.32%Tài chính
BEILHT
+20.44%0.825 SGD+4.43%1.9K0.9642.064M SGD7.630.11 SGD+167.57%6.33%Công nghiệp Chế biến
5F4FIGTREE
+20.00%0.054 SGD+20.00%9000.0616.172M SGD−0.02 SGD−112.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AWITHAKRAL
+20.00%0.600 SGD0.00%3.1K0.1176.722M SGD3.490.17 SGD+47.47%6.67%Dịch vụ Phân phối
544CSE GLOBAL
+19.12%0.405 SGD−1.22%984.4K1.37250.599M SGD22.130.02 SGD−58.97%6.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AJ2OUHUA ENERGY
+19.12%0.081 SGD+1.25%332K1.3630.663M SGD10.250.01 SGD−73.49%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BBWAZEUS
+17.65%9.00 SGD0.00%1K0.43270M SGD27.130.33 SGD+90.74%3.13%Dịch vụ Thương mại
AWZMULTI-CHEM
+16.46%1.91 SGD0.00%6.9K2.22172.082M SGD7.910.24 SGD−1.19%10.42%Dịch vụ Phân phối
NHDJUBILEE
+16.22%0.043 SGD0.00%457.9K0.4213.516M SGD2.830.02 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
OU8CENTURION
+16.18%0.395 SGD0.00%202.6K1.72332.108M SGD4.320.09 SGD+1475.86%3.80%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
M15MATEX INTL
+16.00%0.029 SGD0.00%1.161M0.6210.489M SGD1.090.03 SGD0.00%Công nghiệp Chế biến
5SODUTY FREE INTL
+15.22%0.106 SGD−0.93%32K0.99128.207M SGD23.040.00 SGD+228.57%3.50%Bán Lẻ
DU4MERMAID MARITIME
+14.47%0.087 SGD0.00%157.2K0.09122.96M SGD11.600.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
BLUGRP^
+13.73%0.058 SGD−9.38%10K0.6511.533M SGD−0.03 SGD−125.68%0.00%Dịch vụ Phân phối
C6LSIA
+13.62%6.34 SGD+1.44%4.913M1.1818.547B SGD7.060.90 SGD6.08%Vận chuyển
Bán
NTANOVO TELLUS SPAC
+12.93%4.89 SGD+0.41%4K1.43188.825M SGD33.720.14 SGD0.00%Tài chính
B28BONVESTS
+12.09%1.02 SGD−0.97%1.2K0.10413.562M SGD27.870.04 SGD1.55%Dịch vụ Khách hàng
CHJUNI-ASIA GRP
+11.52%0.920 SGD+1.66%3000.0171.133M SGD3.370.27 SGD+404.44%11.27%Vận chuyển
BKASIN HENG MACH
+11.36%0.490 SGD−1.01%4K0.0555.706M SGD10.650.05 SGD+103.54%2.02%Tài chính
8AZAZTECH GBL
+11.25%0.890 SGD−1.11%552.3K0.98694.758M SGD10.220.09 SGD5.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BN2VALUETRONICS
+10.78%0.565 SGD−1.74%1.094M1.14248.351M SGD9.230.06 SGD+1.32%7.10%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EHGECON HEALTHCARE
+10.53%0.210 SGD0.00%1000.0053.97M SGD11.170.02 SGD+16.05%3.19%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
H07STAMFORD LAND
+10.00%0.385 SGD−1.28%134.2K0.61582.174M SGD3.390.11 SGD+298.95%3.85%Dịch vụ Khách hàng
BDXGSH
+9.94%0.177 SGD+1.72%12K0.70342.334M SGD−0.01 SGD+34.92%0.00%Tài chính
5SRZHONGMIN BAIHUI
+9.56%0.745 SGD+2.05%13.3K1.03139.99M SGD36.340.02 SGD−64.35%1.37%Bán Lẻ
AAJSUNMOONFOOD
+9.52%0.023 SGD+15.00%1.259M2.9418.065M SGD−0.00 SGD−116.67%0.00%Dịch vụ Phân phối
S63ST ENGINEERING
+9.47%3.70 SGD−0.54%2.221M0.6911.592B SGD21.660.17 SGD−4.42%4.30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
5LYMARCOPOLO MARINE
+8.70%0.050 SGD−1.96%2.157M0.28191.222M SGD7.580.01 SGD+57.14%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
G20GP INDUSTRIES
+8.47%0.640 SGD0.00%21.4K0.86309.66M SGD27.830.02 SGD−66.18%3.91%Sản xuất Chế tạo
41OLHN
+8.33%0.325 SGD0.00%1.127M1.23132.907M SGD6.630.05 SGD−29.39%6.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HQUOILTEK
+7.89%0.205 SGD−4.65%1000.0030.745M SGD6.530.03 SGD+19.39%5.58%Năng lượng Mỏ
G13GENTING SING
+7.30%0.955 SGD+3.24%54.778M2.7111.16B SGD21.660.04 SGD+94.27%3.78%Dịch vụ Khách hàng
Mua
F9DBOUSTEAD
+7.01%0.840 SGD+1.20%226.5K1.73399.603M SGD8.100.10 SGD−55.34%4.82%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
528SECOND CHANCE
+6.52%0.245 SGD+2.08%225.2K1.20221.863M SGD11.560.02 SGD+63.08%4.17%Bán Lẻ
546MEDTECS INTL
+6.43%0.149 SGD−1.97%26.452M2.8983.055M SGD−0.08 SGD−127.80%5.49%Công nghệ Sức khỏe
5IGGALLANT VENTURE
+6.40%0.133 SGD0.00%56.1K1.92726.6M SGD190.000.00 SGD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
C52COMFORTDELGRO
+6.40%1.33 SGD−0.75%9.947M1.692.904B SGD21.140.06 SGD−14.19%3.48%Vận chuyển
Mua
5GIINTERRA RESOURCE^
+6.06%0.035 SGD+2.94%452K6.5822.287M SGD3.180.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
+5.76%1.47 SGD−1.34%8.806M0.705.846B SGD9.360.16 SGD+21.88%3.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
N08NEW TOYO
+5.00%0.210 SGD0.00%60K3.0892.279M SGD8.860.02 SGD+33.15%8.57%Hỗn hợp
PGSPEGASUS SPAC
+4.57%4.81 SGD−0.41%31.6K10.29183.896M SGD−0.21 SGD0.00%Tài chính
G92CHINA AVIATION
+4.35%0.840 SGD−1.75%207.5K1.21735.457M SGD15.820.05 SGD−40.47%1.87%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
S41HONG LEONG FIN
+4.22%2.47 SGD−0.40%18.2K0.591.112B SGD5.080.49 SGD6.75%Tài chính
JLBGRAND VENTURE
+4.08%0.510 SGD−0.97%303.7K5.38174.734M SGD18.020.03 SGD−34.94%1.17%Công nghệ Điện tử
Mua
5DPHEETON
+3.85%0.270 SGD−1.82%185K0.89134.127M SGD−0.01 SGD−188.24%1.36%Dịch vụ Khách hàng
BEZBENG KUANG^
+3.70%0.056 SGD−1.75%322.9K0.4911.355M SGD−0.06 SGD+50.13%0.00%Dịch vụ Thương mại
C07JARDINE C&C
+3.60%29.32 SGD−0.10%222.4K0.6911.6B SGD9.523.08 SGD+94.15%5.13%Khách hàng Lâu năm
Mua
G50GRAND BANKS
+3.39%0.305 SGD−3.17%20K0.5358.16M SGD5.590.05 SGD+138.43%3.17%Khách hàng Lâu năm
S68SGX
+3.37%9.51 SGD−0.73%1.789M1.1510.24B SGD18.370.52 SGD+25.95%3.39%Tài chính
Theo dõi
B26BAN LEONG
+2.90%0.355 SGD−4.05%1000.0041.96M SGD7.000.05 SGD−32.40%6.35%Dịch vụ Phân phối
O39OCBC BANK
+2.88%12.51 SGD−0.79%5.636M1.4856.669B SGD8.751.43 SGD6.34%Tài chính
Mua
H15HPL
+1.70%3.58 SGD0.00%3.3K0.451.866B SGD34.690.10 SGD1.40%Dịch vụ Khách hàng
P8ZBUMITAMA AGRI
+1.65%0.615 SGD+0.82%207K0.901.058B SGD6.470.10 SGD+50.55%9.30%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
S35SING INV & FIN
+1.38%0.980 SGD0.00%2000.02231.71M SGD6.830.14 SGD+44.51%6.80%Tài chính
OYYPROPNEX
+1.21%0.835 SGD−0.60%133.6K0.69621.6M SGD5.65%Tài chính
CC3STARHUB
+0.93%1.09 SGD−0.91%409.2K0.481.905B SGD26.780.04 SGD−49.69%4.55%Truyền thông
Mua
BJVYAMADA GREEN RES
+0.72%0.140 SGD+0.72%2K0.0624.575M SGD22.220.01 SGD+75.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
40ESPACKMAN
0.00%0.003 SGD0.00%671.1K0.745.515M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
O10FAR EAST ORCHARD
0.00%1.02 SGD−0.97%38.6K0.63502.39M SGD22.130.05 SGD+3446.15%2.91%Tài chính
AP4RIVERSTONE
0.00%0.620 SGD+0.81%626.1K0.74911.533M SGD15.820.04 SGD−88.50%12.87%Sản xuất Chế tạo
Mua
5G4RICH CAPITAL
0.00%0.001 SGD−50.00%2.005M2.9914.685M SGD−0.00 SGD+66.67%0.00%Tài chính
RQ1OVERSEAS EDU
0.00%0.215 SGD0.00%20.3K0.1989.303M SGD12.950.02 SGD−23.85%5.12%Dịch vụ Khách hàng
5TPCNMC GOLDMINE
0.00%0.198 SGD−0.50%11.9K0.0481.131M SGD34.740.01 SGD2.01%Khoáng sản phi năng lượng
S19SINGSHIPPING
0.00%0.230 SGD−2.13%15K0.7594.737M SGD5.780.04 SGD+25.55%4.26%Vận chuyển
558UMS
0.00%1.26 SGD+2.44%3.582M1.44820.623M SGD13.950.09 SGD−31.28%4.23%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
VFPBEVERLY JCG
0.00%0.001 SGD0.00%26.9K0.1329.108M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
5MZKINGSMENCREATIVE
0.00%0.275 SGD+1.85%1000.0054.526M SGD8.180.03 SGD3.70%Dịch vụ Thương mại
LS9LEADER ENV
0.00%0.055 SGD0.00%715.3K1.4584.418M SGD−0.00 SGD+49.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp