Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Singapore

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
1F0 SHOPPER360
0.14-1.45%-0.00Mua30.000K15.787M7.980.02Bán Lẻ
5AL ANNICA
0.000.00%0.00Bán90016.675M-0.0043.00Công nghệ Sức khỏe
5TN MEDI LIFESTYLE
0.046.06%0.00Mua29.345M16.915M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
8YY BIOLIDICS
0.2383.59%0.11Mua38.617M33.978M-0.0326.00Công nghệ Sức khỏe
AIY IFAST
9.730.21%0.02Mua1.381M2.689B95.950.11Dịch vụ Thương mại
E8Z ROXY-PACIFIC
0.470.00%0.00Sức mua mạnh2.119M612.871M-0.02Tài chính
PH0 HATTEN LAND
0.076.15%0.00Mua45.718M103.686M-0.06124.00Bán Lẻ
Tải thêm