Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Singapore

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Singaporephải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Ticker
Tỉ suất cổ tức FWD
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
RE4GEO ENERGY RES
26.67%0.375SGD2.74%0.010SGD
Theo dõi
10.725M4.022M532.827MSGD1.670.22SGD197Năng lượng Mỏ
S56SAMUDERASHIPPING
21.81%0.940SGD0.00%0.000SGD
Mua
509.7K479.118K505.756MSGD1.410.67SGD151Vận chuyển
AP4RIVERSTONE
21.40%0.635SGD−1.55%−0.010SGD
Mua
1.073M681.165K941.177MSGD5.070.13SGDSản xuất Chế tạo
BLSHOTUNG INV
13.47%1.73SGD1.17%0.02SGD
Mua
12.9K22.317K165.257MSGD10.450.16SGDTài chính
CLNAPAC REALTY
13.16%0.570SGD0.88%0.005SGD
Theo dõi
91.1K51.927K202.463MSGD5.730.10SGDTài chính
CHJUNI-ASIA GRP
11.45%0.830SGD−0.60%−0.005SGD
Mua
13.3K11.039K65.238MSGD1.760.47SGD70Vận chuyển
C8RJIUTIAN CHEMICAL
11.15%0.078SGD1.30%0.001SGD
Mua
8.443M658.577K155.099MSGD1.360.06SGDCông nghiệp Chế biến
BTGHG METAL
10.81%0.370SGD−3.90%−0.015SGD
Bán
10K3.7K46.729MSGD3.820.10SGDTài chính
L19LUM CHANG
10.53%0.380SGD−2.56%−0.010SGD
Bán
20.8K7.904K143.141MSGD−0.03SGD454Khách hàng Lâu năm
BECBRC ASIA
9.84%1.83SGD0.55%0.01SGD
Mua
210.4K385.032K502.06MSGD6.970.26SGD1KKhoáng sản phi năng lượng
U77SARINE TECH
9.11%0.380SGD0.00%0.000SGD
Bán
22.8K8.664K133.578MSGD9.410.04SGDCông nghệ Điện tử
P15PACIFIC CENTURY
9.04%0.385SGD−1.28%−0.005SGD
Bán
11.5K4.428K1.02BSGD13.780.03SGDTài chính
O08OSSIA INTL^
9.00%0.100SGD−15.25%−0.018SGD
Bán Mạnh
9K90025.263MSGD3.100.04SGDBán Lẻ
U9ECHINA EVERBRIGHT
8.68%0.250SGD0.00%0.000SGD
Mua
154.5K38.625K715.219MSGD3.500.07SGD2.318KDịch vụ Công nghiệp
BHKSIIC ENVIRONMENT
8.33%0.180SGD2.27%0.004SGD
Mua
198.2K35.676K463.62MSGD2.840.06SGD6.031KDịch vụ Công nghiệp
B49WORLD PRECISION
8.27%0.310SGD0.00%0.000SGD
Bán
29.4K9.114K124MSGD17.130.02SGD1.905KSản xuất Chế tạo
544CSE GLOBAL
8.21%0.335SGD0.00%0.000SGD
Bán
435.3K145.826K205.985MSGD18.310.02SGD1.4KDịch vụ Công nghệ
AWITHAKRAL
8.08%0.495SGD1.02%0.005SGD
Bán
40019864.776MSGD5.780.08SGDDịch vụ Phân phối
AWZMULTI-CHEM
7.94%1.70SGD0.00%0.00SGD
Mua
4.2K7.14K153.162MSGD6.650.26SGD552Dịch vụ Phân phối
5UFASPIAL LIFESTYLE
7.91%0.158SGD−0.63%−0.001SGD
Bán
205K32.39K217.816MSGD10.670.01SGDTài chính
F13FU YU
7.86%0.210SGD0.00%0.000SGD
Bán
17K3.57K158.129MSGD8.050.03SGD1.538KSản xuất Chế tạo
OYYPROPNEX
7.62%1.64SGD1.23%0.02SGD
Sức mua mạnh
168.2K275.848K606.8MSGD10.180.16SGDTài chính
P8ZBUMITAMA AGRI
7.34%0.620SGD0.81%0.005SGD
Mua
532.4K330.088K1.075BSGD3.300.19SGDCông nghiệp Chế biến
D03DEL MONTE PAC
7.31%0.315SGD−1.56%−0.005SGD
Mua
56K17.64K612.347MSGD11.760.03SGD5.9KHàng tiêu dùng không lâu bền
S69SERIAL SYSTEM
6.83%0.082SGD7.89%0.006SGD
Theo dõi
353K28.946K73.459MSGD8.840.01SGD800Dịch vụ Phân phối
Z25YANLORD LAND
6.73%1.01SGD1.00%0.01SGD
Mua
1.338M1.352M1.951BSGD2.860.35SGDTài chính
E5HGOLDEN AGRI-RES
6.59%0.285SGD−1.72%−0.005SGD
Mua
27.018M7.7M3.617BSGD3.800.08SGD69.008KCông nghiệp Chế biến
BDAPNE INDUSTRIES
6.45%0.775SGD1.97%0.015SGD
Mua
16.3K12.633K65.035MSGD17.670.04SGDCông nghệ Điện tử
1R6AVI-TECH HLDG
6.36%0.275SGD0.00%0.000SGD
Bán
100.8K27.72K47.038MSGD14.950.02SGDDịch vụ Thương mại
T12TAT SENG PKG
6.35%0.630SGD−1.56%−0.010SGD
Bán
18.2K11.466K99.036MSGD4.310.15SGDCông nghiệp Chế biến
U10UOB KAY HIAN
6.29%1.40SGD−0.71%−0.01SGD
Mua
11.3K15.82K1.243BSGD11.020.13SGD3.005KTài chính
500TAI SIN ELECTRIC
6.10%0.385SGD−1.28%−0.005SGD
Bán
81.4K31.339K177.201MSGD8.160.05SGD596Sản xuất Chế tạo
Q01QAF
6.02%0.830SGD−0.60%−0.005SGD
Theo dõi
18.5K15.355K477.473MSGD13.320.06SGD9KHàng tiêu dùng không lâu bền
FRQSING PAINCARE
6.00%0.200SGD−4.76%−0.010SGD
Bán
86.8K17.36K35.925MSGD9.420.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
L03LIAN BENG
5.94%0.505SGD−2.88%−0.015SGD
Bán
40.2K20.301K252.343MSGD5.980.09SGDDịch vụ Công nghiệp
546MEDTECS INTL
5.93%0.140SGD−1.41%−0.002SGD
Bán
806.7K112.938K76.498MSGD−0.01SGDCông nghệ Sức khỏe
CC3STARHUB
5.93%1.08SGD0.93%0.01SGD
Mua
907.3K979.884K1.87BSGD13.840.08SGD1.824KTruyền thông
1AZAUDIENCE
5.73%0.220SGD−12.00%−0.030SGD
Bán Mạnh
1.9K41837.004MSGD8.900.03SGDDịch vụ Thương mại
ER0KSH
5.71%0.350SGD1.45%0.005SGD
Mua
8K2.8K197.189MSGD7.890.04SGDDịch vụ Công nghiệp
41OLHN
5.42%0.295SGD0.00%0.000SGD
Mua
219.3K64.694K120.639MSGD2.630.11SGDTài chính
H78HONGKONGLAND USD
5.28%4.17USD0.00%0.00USD
Mua
2.649M11.045M12.572BSGD11.820.49SGD2.88KTài chính
A55ASIA ENTERPRISES
5.16%0.155SGD6.90%0.010SGD
Sức mua mạnh
1.9K29552.875MSGD10.140.01SGDDịch vụ Phân phối
F1ELOW KENG HUAT
5.13%0.390SGD−7.14%−0.030SGD
Bán Mạnh
31.1K12.129K288.138MSGD−0.04SGDTài chính
F9DBOUSTEAD
5.10%0.785SGD−0.63%−0.005SGD
Bán
13.8K10.833K377.937MSGD11.930.07SGDDịch vụ Công nghiệp
S41HONG LEONG FIN
5.04%2.38SGD0.42%0.01SGD
Bán
45.1K107.338K1.067BSGD12.460.19SGD608Tài chính
EB5FIRST RESOURCES
5.03%1.51SGD−3.82%−0.06SGD
Bán Mạnh
5.449M8.228M2.382BSGD7.100.22SGDCông nghiệp Chế biến
G20GP INDUSTRIES
4.88%0.615SGD4.24%0.025SGD
Mua
14.8K9.102K297.564MSGD7.020.08SGD7.02KSản xuất Chế tạo
1D0KIMLY
4.80%0.350SGD−1.41%−0.005SGD
Bán
35.3K12.355K434.619MSGD12.960.03SGDDịch vụ Khách hàng
BN2VALUETRONICS
4.80%0.505SGD1.00%0.005SGD
Mua
143.7K72.569K218.117MSGD11.090.05SGDCông nghệ Điện tử
BN4KEPPEL CORP
4.71%7.64SGD0.79%0.06SGD
Sức mua mạnh
3.912M29.887M13.536BSGD11.300.68SGD16.393KDịch vụ Công nghiệp
M01METRO
4.65%0.645SGD−0.77%−0.005SGD
Theo dõi
50K32.25K534.083MSGD24.160.03SGDBán Lẻ
5WJMONEYMAX FIN
4.63%0.205SGD0.00%0.000SGD
Mua
82.6K16.933K90.661MSGD3.540.06SGDBán Lẻ
J2THOCK LIAN SENG
4.63%0.270SGD−3.57%−0.010SGD
Bán
30K8.1K138.268MSGD5.820.05SGDDịch vụ Công nghiệp
P9DCIVMEC
4.63%0.595SGD1.71%0.010SGD
Mua
84.5K50.278K300.545MSGD5.870.10SGDDịch vụ Công nghiệp
P34DELFI
4.61%0.785SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
28.9K22.687K479.758MSGD9.700.08SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
O39OCBC BANK
4.59%12.21SGD−1.13%−0.14SGD
Theo dõi
5.503M67.192M54.871BSGD11.041.12SGD30.809KTài chính
BEILHT
4.48%0.670SGD0.75%0.005SGD
Bán
50033535.674MSGD6.880.10SGD219Công nghiệp Chế biến
T55TIH
4.44%0.225SGD4.65%0.010SGD
Mua
8K1.8K54.379MSGD24.710.01SGD13Tài chính
GIHLHN LOGISTICS
4.44%0.135SGD2.27%0.003SGD
Bán
50K6.75K22.637MSGD0.300.44SGDVận chuyển
5DOSAKAE
4.39%0.114SGD25.27%0.023SGD
Mua
113.5K12.939K15.9MSGD11.970.01SGDDịch vụ Khách hàng
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
4.32%48.88USD−1.61%−0.80USD
Theo dõi
559.8K27.363M19.178BSGD5.9311.66SGD400KBán Lẻ
IX2PEC
4.31%0.580SGD−0.85%−0.005SGD
Bán
102K59.16K147.693MSGD10.520.06SGDDịch vụ Công nghiệp
V03VENTURE
4.31%17.40SGD0.35%0.06SGD
Mua
948.7K16.507M5.063BSGD14.591.19SGD12KCông nghệ Điện tử
QC7Q&M DENTAL
4.31%0.325SGD−1.52%−0.005SGD
Bán
424.4K137.93K305.319MSGD18.640.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
M14INNOTEK
4.26%0.470SGD0.00%0.000SGD
Mua
10047108.714MSGD41.230.01SGDSản xuất Chế tạo
5PCGOODLAND
4.24%0.149SGD7.97%0.011SGD
Mua
7.6K1.132K53.561MSGD4.740.03SGDTài chính
C07JARDINE C&C
4.21%29.00SGD−2.78%−0.83SGD
Bán
879.3K25.5M11.462BSGD9.403.17SGD240KKhách hàng Lâu năm
D05DBS
4.18%34.47SGD−1.37%−0.48SGD
Bán
3.469M119.566M88.525BSGD13.622.57SGD33KTài chính
E28FRENCKEN
4.13%1.00SGD0.00%0.00SGD
Bán
4.047M4.047M427.025MSGD7.990.13SGD3.691KCông nghệ Điện tử
H13HO BEE LAND
4.05%2.47SGD1.23%0.03SGD
Mua
1K2.47K1.64BSGD4.320.56SGDTài chính
F34WILMAR INTL
4.00%4.12SGD0.49%0.02SGD
Mua
3.483M14.352M25.832BSGD8.240.50SGD100KCông nghiệp Chế biến
558UMS
4.00%1.25SGD0.00%0.00SGD
Sức mua mạnh
3.295M4.119M833.966MSGD9.510.13SGD592Công nghệ Điện tử
C52COMFORTDELGRO
3.99%1.24SGD0.00%0.00SGD
Bán
4.873M6.042M2.688BSGD17.030.07SGD22.589KVận chuyển
W05WING TAI
3.97%1.51SGD0.67%0.01SGD
Theo dõi
46.8K70.668K1.149BSGD8.990.17SGDTài chính
F99F & N
3.97%1.26SGD0.00%0.00SGD
Mua
36K45.36K1.831BSGD14.700.09SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
P52PANUNITED
3.90%0.410SGD−1.20%−0.005SGD
Mua
19.5K7.995K286.903MSGD11.530.04SGDKhoáng sản phi năng lượng
U11UOB
3.88%30.91SGD−1.34%−0.42SGD
Mua
5.515M170.475M51.681BSGD13.132.44SGD24.346KTài chính
AGSTHEHOURGLASS
3.85%2.08SGD−0.95%−0.02SGD
Bán
32.9K68.432K1.399BSGD8.070.26SGDDịch vụ Phân phối
5EVHOSEN
3.85%0.052SGD−5.45%−0.003SGD
Bán
50.2K2.61K16.895MSGD10.000.01SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
U13UOI
3.84%6.51SGD0.15%0.01SGD
Bán
1.8K11.718K398.119MSGD20.220.32SGD101Tài chính
OV8SHENG SIONG
3.81%1.64SGD0.00%0.00SGD
Mua
1.945M3.189M2.466BSGD18.590.09SGDBán Lẻ
B61BUKIT SEMBAWANG
3.74%4.28SGD0.00%0.00SGD
Bán
26.7K114.276K1.108BSGD26.290.16SGDTài chính
QESCHINASUNSINE
3.70%0.405SGD0.00%0.000SGD
Bán
438.1K177.431K393.051MSGD2.790.15SGDCông nghiệp Chế biến
MR7NORDIC
3.69%0.480SGD1.05%0.005SGD
Mua
26.8K12.864K186.113MSGD10.440.05SGDVận chuyển
Y92THAIBEV
3.65%0.640SGD−0.78%−0.005SGD
Mua
17.021M10.894M16.077BSGD13.440.05SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
F17GUOCOLAND
3.61%1.66SGD3.11%0.05SGD
Sức mua mạnh
162.3K269.418K1.842BSGD4.970.32SGDTài chính
I07ISDN
3.58%0.405SGD0.00%0.000SGD
Mua
333.5K135.068K177.649MSGD7.270.06SGD1.052KDịch vụ Thương mại
1E3SANLI ENV
3.57%0.105SGD0.00%0.000SGD
Mua
159.3K16.727K27.975MSGD11.930.01SGD377Dịch vụ Công nghiệp
G07GREAT EASTERN
3.55%18.33SGD0.71%0.13SGD
Mua
12.2K223.626K8.676BSGD9.112.00SGDTài chính
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
3.52%1.42SGD1.43%0.02SGD
Mua
25.87M36.735M5.571BSGDSản xuất Chế tạo
S68SGX
3.50%9.13SGD−0.33%−0.03SGD
Mua
1.425M13.011M9.759BSGD22.340.42SGD1.126KTài chính
Z74SINGTEL
3.49%2.69SGD0.37%0.01SGD
Mua
18.261M49.121M44.397BSGD20.520.13SGDTruyền thông
WJPVICOM LTD
3.40%1.93SGD−0.52%−0.01SGD
Mua
20.9K40.337K684.316MSGD26.580.07SGD864Dịch vụ Khách hàng
8K7UGHEALTHCARE
3.28%0.195SGD0.00%0.000SGD
Bán
18.9K3.686K121.646MSGD3.280.06SGD1.076KCông nghệ Sức khỏe
9CICAPITALANDINVEST
3.27%3.67SGD−1.34%−0.05SGD
Mua
8.03M29.469M18.794BSGD17.820.21SGD10KTài chính
AWVCAPTII
3.25%0.385SGD−7.23%−0.030SGD
Bán
10.1K3.889K12.304MSGD1.470.28SGD173Truyền thông
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
3.21%0.935SGD−1.06%−0.010SGD
Theo dõi
33.4K31.229K3.671BSGD4.290.22SGDTài chính
MV4MEWAH INTL
3.20%0.300SGD1.69%0.005SGD
Bán
1.1K330450.2MSGD4.670.06SGDCông nghiệp Chế biến
Y03YEO HIAP SENG
3.13%0.640SGD−0.78%−0.005SGD
Bán
5.4K3.456K385.844MSGD−0.00SGD1.844KHàng tiêu dùng không lâu bền
H02HAW PAR
3.12%9.62SGD−0.41%−0.04SGD
Theo dõi
76.5K735.93K2.13BSGD15.920.61SGDCông nghệ Sức khỏe