Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Singapore có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Singapore sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
B69BROADWAY IND
574.71%0.095 SGD+9.20%4.626M34.0039.87M SGD−0.01 SGD−117.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
MR7NORDIC
178.51%0.340 SGD+1.49%30K0.76129.892M SGD8.500.04 SGD+11.73%5.69%Vận chuyển
N02NSL
59.57%0.700 SGD−0.71%146.5K4.24263.359M SGD−0.05 SGD−482.44%63.83%Khoáng sản phi năng lượng
ZKXEVER GLORY
46.05%0.390 SGD+2.63%20K0.4364.372M SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
40NVERSALINK
36.73%0.052 SGD+6.12%7000.016.615M SGD1.900.03 SGD36.73%Sản xuất Chế tạo
C8RJIUTIAN CHEMICAL
36.00%0.025 SGD0.00%1.761M0.3949.711M SGD−0.03 SGD−200.92%42.00%Công nghiệp Chế biến
S56SAMUDERASHIPPING
15.28%0.725 SGD+0.69%1.13M0.43387.388M SGD2.870.25 SGD−21.69%3.82%Vận chuyển
P15PACIFIC CENTURY
14.48%0.315 SGD+8.62%522.1K3.07767.618M SGD−0.01 SGD−153.60%3.10%Tài chính
O08OSSIA INTL
14.29%0.126 SGD0.00%18.5K0.8431.831M SGD4.770.03 SGD+43.48%14.29%Bán Lẻ
XZLARA HTRUST USD
12.47%0.280 USD+1.82%18.8K0.03214.181M SGD−0.03 SGD+20.58%12.49%Tài chính
Mua
K29KARIN TECH
10.17%0.310 SGD−8.82%1.3K0.1173.558M SGD8.420.04 SGD+30.96%10.17%Dịch vụ Công nghệ
AWZMULTI-CHEM
10.12%2.40 SGD0.00%6000.03216.229M SGD7.970.30 SGD+8.70%8.29%Dịch vụ Phân phối
BXECDW
9.81%0.189 SGD0.00%80.8K2.5141.956M SGD2.390.08 SGD+1582.98%8.49%Công nghệ Điện tử
U9ECHINA EVERBRIGHT
9.64%0.220 SGD0.00%68.9K0.22629.393M SGD3.090.07 SGD−1.93%9.05%Dịch vụ Công nghiệp
BKASIN HENG MACH
9.62%0.520 SGD0.00%10.5K0.1558.519M SGD7.290.07 SGD+115.41%1.92%Tài chính
AP4RIVERSTONE
9.44%0.685 SGD+1.48%4.935M1.491B SGD15.680.04 SGD−85.93%11.72%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
N08NEW TOYO
9.05%0.225 SGD+7.14%205.7K10.9092.279M SGD9.490.02 SGD+33.15%8.57%Hỗn hợp
41OLHN
8.96%0.340 SGD+1.49%90.5K0.27136.997M SGD6.940.05 SGD−29.39%5.97%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
P8ZBUMITAMA AGRI
8.86%0.645 SGD+0.78%69.8K0.131.11B SGD5.180.12 SGD+33.12%8.86%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
VC2OLAM GROUP
8.67%0.980 SGD0.00%1.307M0.373.706B SGD16.330.06 SGD−66.67%7.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
5EBCFM
8.65%0.086 SGD0.00%360K1.4617.332M SGD8.110.01 SGD+186.49%8.65%Sản xuất Chế tạo
BECBRC ASIA
8.56%1.86 SGD−0.53%6.2K0.27513.034M SGD6.740.28 SGD+41.30%9.09%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
S29STAMFORD TYRES
8.47%0.177 SGD0.00%5.5K0.2542.017M SGD11.570.02 SGD+155.00%8.47%Dịch vụ Phân phối
5VSHAFARY
8.33%0.330 SGD+1.54%116.6K1.24142.082M SGD3.640.09 SGD+237.17%4.55%Sản xuất Chế tạo
8AZAZTECH GBL
8.21%0.990 SGD+1.54%2.839M1.11752.654M SGD7.640.13 SGD+34.58%4.62%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1E3SANLI ENV
7.84%0.098 SGD0.00%8.2K0.1826.11M SGD5.830.02 SGD+300.00%7.84%Dịch vụ Công nghiệp
HMNCAPLAND ASCOTT T
7.35%0.895 SGD0.00%6.522M1.043.38B SGD14.920.06 SGD−35.76%7.35%Tài chính
Mua
BHUSUTL ENTERPRISE
7.25%0.685 SGD−0.72%112K1.9960.368M SGD7.360.09 SGD+62.20%7.25%Vận chuyển
B26BAN LEONG
7.23%0.325 SGD0.00%10K0.4836.856M SGD6.410.05 SGD−32.40%7.23%Dịch vụ Phân phối
540TUNG LOK REST
7.13%0.103 SGD−4.63%25K0.3329.635M SGD8.170.01 SGD7.13%Dịch vụ Khách hàng
A55ASIA ENTERPRISES
7.09%0.141 SGD0.00%11.1K0.0248.099M SGD7.920.02 SGD+63.30%5.67%Dịch vụ Phân phối
BTEBUND CENTER
7.09%0.395 SGD0.00%5000.08299.714M SGD7.09%Tài chính
OYYPROPNEX
6.86%0.865 SGD−1.14%500.1K1.35647.5M SGD13.390.06 SGD−19.15%5.14%Tài chính
Mua
BLSHOTUNG INV
6.78%1.59 SGD−0.63%4.2K0.15152.839M SGD16.270.10 SGD−73.85%6.86%Tài chính
AWITHAKRAL
6.72%0.600 SGD+0.84%1.8K0.1476.083M SGD3.490.17 SGD+47.47%6.72%Dịch vụ Phân phối
BPFYHI INTL
6.63%0.475 SGD0.00%45.3K2.59137.94M SGD10.580.04 SGD−38.41%7.58%Dịch vụ Phân phối
U10UOB KAY HIAN
6.62%1.39 SGD0.00%142.4K2.311.265B SGD7.420.19 SGD+4.63%4.32%Tài chính
1R6AVI-TECH HLDG
6.60%0.265 SGD0.00%1000.0045.327M SGD11.130.02 SGD−6.67%6.60%Dịch vụ Thương mại
HQUOILTEK
6.53%0.250 SGD+2.04%215.5K1.0435.035M SGD6.380.04 SGD+78.18%4.90%Năng lượng Mỏ
H78HONGKONGLAND USD
6.51%3.24 USD−4.14%3.616M1.9010.046B SGD−0.26 SGD+73.68%6.51%Tài chính
Theo dõi
544CSE GLOBAL
6.47%0.425 SGD0.00%1.211M0.90259.767M SGD11.610.04 SGD+25.77%6.47%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
QESCHINASUNSINE
6.41%0.400 SGD+2.56%679K11.88378.493M SGD5.450.07 SGD−32.41%6.41%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BHKSIIC ENVIRONMENT
6.40%0.169 SGD−1.74%601.7K0.72443.015M SGD3.790.04 SGD−28.06%8.72%Dịch vụ Công nghiệp
YF8YZJ FIN HLDG
6.38%0.330 SGD−4.35%6.541M0.911.363B SGD6.100.05 SGD5.22%Tài chính
Sức mua mạnh
O39OCBC BANK
6.32%12.99 SGD+0.08%6.165M0.9058.332B SGD8.381.55 SGD6.16%Tài chính
Mua
T12TAT SENG PKG
6.25%0.720 SGD+4.35%64.7K2.91113.184M SGD6.010.12 SGD−19.22%6.94%Công nghiệp Chế biến
C07JARDINE C&C
6.23%25.00 SGD−1.77%1.006M1.3710.059B SGD6.054.13 SGD+83.37%5.91%Khách hàng Lâu năm
Bán
5UFASPIAL LIFESTYLE
6.19%0.126 SGD0.00%7K0.03178.715M SGD8.750.01 SGD+3.60%6.35%Tài chính
T6IVALUEMAX
6.11%0.370 SGD+2.78%265.5K0.77289.318M SGD5.270.07 SGD+10.20%5.56%Bán Lẻ
U11UOB
6.08%28.19 SGD+0.86%5.238M1.3846.732B SGD5.694.96 SGD5.72%Tài chính
Mua
RE4GEO ENERGY RES
6.06%0.340 SGD+3.03%20.219M0.84461.139M SGD5.750.06 SGD−62.16%16.36%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
P9DCIVMEC
6.06%0.785 SGD−1.26%89.4K0.39403.535M SGD7.390.11 SGD+24.79%5.57%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RQ1OVERSEAS EDU
6.05%0.215 SGD0.00%497.3K1.3989.303M SGD13.270.02 SGD+6.58%5.12%Dịch vụ Khách hàng
N01NERATEL
6.02%0.085 SGD+2.41%673.7K16.2530.037M SGD−0.00 SGD+45.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ER0KSH
6.00%0.250 SGD0.00%957K5.73140.849M SGD−0.00 SGD−103.89%10.00%Dịch vụ Công nghiệp
1G1RE&S HLDG
6.00%0.250 SGD−3.85%20.5K0.3688.5M SGD19.530.01 SGD−16.34%6.00%Dịch vụ Khách hàng
P34DELFI
5.96%0.965 SGD0.00%539.3K0.75589.766M SGD9.500.10 SGD+57.76%5.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
500TAI SIN ELECTRIC
5.95%0.395 SGD0.00%22K0.28181.803M SGD15.610.03 SGD+52.41%5.95%Sản xuất Chế tạo
S35SING INV & FIN
5.94%1.01 SGD0.00%23.4K0.83238.803M SGD7.190.14 SGD+5.64%6.60%Tài chính
Q01QAF
5.92%0.835 SGD−1.18%62.7K0.77486.102M SGD17.470.05 SGD−42.20%5.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
L19LUM CHANG
5.88%0.280 SGD+9.80%3000.0296.055M SGD−0.07 SGD−453.89%5.88%Khách hàng Lâu năm
C33CHUAN HUP
5.88%0.170 SGD0.00%188K2.15157.298M SGD25.000.01 SGD+21.43%5.88%Tài chính
OU8CENTURION
5.88%0.425 SGD0.00%275.5K0.52357.331M SGD2.330.18 SGD+227.52%3.53%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CC3STARHUB
5.88%1.15 SGD+0.88%2.151M2.221.974B SGD13.640.08 SGD+3.56%4.39%Truyền thông
Mua
C6LSIA
5.87%6.46 SGD−0.15%4.951M0.4119.2B SGD7.190.90 SGD5.87%Vận chuyển
Theo dõi
5G3TALKMED
5.87%0.365 SGD−2.67%2000.02497.07M SGD15.080.02 SGD+28.04%6.40%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1B1HC SURGICAL
5.86%0.290 SGD−1.69%49.1K1.1844.604M SGD10.390.03 SGD−45.72%5.86%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AYNGLOBAL TESTING
5.78%0.870 SGD+0.58%4.4K0.3430.199M SGD6.650.13 SGD−63.68%11.56%Dịch vụ Thương mại
D05DBS
5.76%33.55 SGD+0.66%4.32M1.0185.597B SGD5.805.79 SGD5.04%Tài chính
Mua
42ECHOO CHIANG
5.75%0.390 SGD−2.50%5K0.5283.105M SGD7.680.05 SGD+23.30%5.75%Dịch vụ Phân phối
CLNAPAC REALTY
5.62%0.440 SGD−1.12%66.7K1.01158.063M SGD13.250.03 SGD−66.67%8.65%Tài chính
Mua
1AZAUDIENCE
5.48%0.355 SGD+14.52%15.9K0.2952.483M SGD9.620.04 SGD5.81%Dịch vụ Thương mại
41BHUATIONG GLOBAL
5.44%0.147 SGD0.00%1.52M11.1326.054M SGD2.150.07 SGD−10.72%5.44%Dịch vụ Công nghiệp
T55TIH
5.43%0.180 SGD−2.17%5000.0944.47M SGD−0.02 SGD−140.00%5.43%Tài chính
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
5.42%0.825 SGD−0.60%65.7K0.653.259B SGD26.270.03 SGD−85.64%5.42%Tài chính
Sức mua mạnh
1D0KIMLY
5.42%0.305 SGD−1.61%567.5K2.92384.948M SGD10.410.03 SGD−11.21%5.42%Dịch vụ Khách hàng
Mua
S20STRAITS TRADING
5.37%1.49 SGD0.00%769.37K1.39670.426M SGD−0.06 SGD−113.11%5.37%Khoáng sản phi năng lượng
V03VENTURE
5.36%14.00 SGD0.00%436.9K0.434.071B SGD15.120.93 SGD−13.60%5.36%Công nghệ Điện tử
Mua
BDAPNE INDUSTRIES
5.36%0.560 SGD+5.66%8K4.2646.993M SGD62.220.01 SGD5.36%Công nghệ Điện tử
C41CORTINA
5.33%3.00 SGD0.00%5000.18496.735M SGD7.140.42 SGD+37.94%5.33%Bán Lẻ
BLHHAI LECK
5.33%0.375 SGD0.00%3.2K0.4484.84M SGD15.240.02 SGD−4.28%5.33%Dịch vụ Thương mại
5POHIAP TONG
5.32%0.090 SGD−4.26%200.2K0.8929.832M SGD2.750.03 SGD+388.06%5.32%Tài chính
P52PANUNITED
5.29%0.435 SGD0.00%148.8K0.17304.397M SGD8.370.05 SGD+94.76%4.14%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BN2VALUETRONICS
5.28%0.590 SGD+1.72%53.4K0.07250.511M SGD9.640.06 SGD+1.32%7.04%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
5.25%40.49 USD−3.39%338.7K1.6016.304B SGD23.642.32 SGD+84.31%5.25%Sản xuất Chế tạo
Mua
CHJUNI-ASIA GRP
5.24%0.815 SGD−2.98%271.8K10.2366.024M SGD2.990.27 SGD+404.44%12.14%Vận chuyển
F99F & N
5.24%1.05 SGD0.00%1K0.021.53B SGD11.500.09 SGD−5.39%5.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
J2THOCK LIAN SENG
5.17%0.295 SGD+1.72%594.3K2.26148.51M SGD0.093.47 SGD+6961.91%3.45%Dịch vụ Công nghiệp
1A1WONG FONG IND
5.17%0.124 SGD+6.90%29.6K0.5327.26M SGD8.860.01 SGD+15.70%5.17%Dịch vụ Phân phối
AGSTHEHOURGLASS
5.16%1.54 SGD−0.65%247K0.551.042B SGD6.150.25 SGD+52.31%5.16%Dịch vụ Phân phối
CHZHRNETGROUP
5.16%0.715 SGD−1.38%194.7K1.24727.266M SGD11.100.06 SGD−1.38%5.16%Dịch vụ Thương mại
Mua
F34WILMAR INTL
5.12%3.33 SGD+0.30%4.587M0.7420.816B SGD10.150.33 SGD−18.72%5.12%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
S41HONG LEONG FIN
5.04%2.48 SGD0.00%116.8K0.991.112B SGD0.1220.95 SGD6.75%Tài chính
BIXELLIPSIZ
5.00%0.230 SGD+15.00%1000.0033.334M SGD−0.00 SGD−122.22%5.00%Dịch vụ Phân phối
C52COMFORTDELGRO
4.93%1.36 SGD+0.74%6.187M1.262.926B SGD16.310.08 SGD+39.00%3.45%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BEILHT
4.81%0.99 SGD−4.81%1.2K0.0755.375M SGD12.150.08 SGD−1.33%4.81%Công nghiệp Chế biến
BQNBH GLOBAL
4.79%0.146 SGD+16.80%10K0.4943.8M SGD16.220.01 SGD+125.00%3.42%Dịch vụ Phân phối
5OIJAPAN FOODS
4.73%0.275 SGD0.00%72.9K1.4047.967M SGD25.700.01 SGD+10.31%4.73%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
BN4KEPPEL
4.70%7.17 SGD−0.97%3.543M1.1812.684B SGD3.182.25 SGD+303.11%4.56%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
M01METRO
4.59%0.500 SGD+2.04%12K0.54405.738M SGD25.130.02 SGD−53.29%4.59%Bán Lẻ