Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

All stocks — Thị trường Chứng khoán Singapore

Common stocks are securities that represent ownership in a company — buying these you become entitled to a share in a company's profits in the form of dividends. If you choose the right stock, you can make considerable gains. In the table below you will see a list of all common stocks along with detailed stats.

            
1A0 KATRINA
0.07-4.00%-0.00Sức bán mạnh50036.0016.670M-0.05Dịch vụ Khách hàng
1A1 WONG FONG IND
0.155.48%0.01Sức mua mạnh25.000K3850.0036.190M12.070.01329.00Dịch vụ Công nghiệp
1A4 AGV
0.0111.11%0.00Bán3.416M34161.009.980M-0.01110.00Công nghiệp Chế biến
1AZ AUDIENCE
0.2112.57%0.02Bán10021.50Dịch vụ Thương mại
1B0 MM2 ASIA
0.051.89%0.00Bán3.825M206544.60125.583M-0.04Dịch vụ Khách hàng
1B1 HC SURGICAL
0.550.00%0.00Bán39.000K21450.0081.088M10.300.05Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1B6 OCEAN SKY INTL
0.040.00%0.00Bán30.000K1290.0018.516M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
1D0 KIMLY
0.411.23%0.01Sức mua mạnh6.153M2522771.00509.126M13.110.03Dịch vụ Khách hàng
1D1 UNUSUAL
0.157.69%0.01Mua2.267M349179.60158.494M-0.01Dịch vụ Thương mại
1D3 LIFEBRANDZ
0.000.00%0.00Bán3.984M11951.706.181M1.110.00Dịch vụ Khách hàng
1D4 AOXIN Q & M
0.242.08%0.01Mua604.000K147980.00124.668M-0.00Dịch vụ Phân phối
1D8 SINGAPORE O&G
0.281.85%0.01Mua27.100K7452.50130.938M12.620.02Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1E3 SANLI ENV
0.09-8.00%-0.01Bán70.000K6440.0024.512M23.810.00Dịch vụ Công nghiệp
1F0 SHOPPER360
0.121.69%0.00Bán30.000K3600.0013.728M6.820.02Bán Lẻ
1F1 Y VENTURES
0.05-4.08%-0.00Sức bán mạnh141.100K6631.7011.602M-0.0030.00Bán Lẻ
1F2 UNION GAS
0.77-1.28%-0.01Bán136.100K104797.00176.306M14.720.05256.00Công ty dịch vụ công cộng
1F3 ASPEN
0.1311.30%0.01Mua3.293M421504.00138.659M4.980.02Tài chính
1G1 RE&S HLDG
0.21-2.27%-0.01Bán54.400K11696.0076.110M8.210.031600.00Dịch vụ Khách hàng
1G6 NO SIGNBOARD
0.04-2.38%-0.00Bán62.500K2562.5018.958M-0.02145.00Dịch vụ Khách hàng
1H2 OLIVE TREE
0.10-1.03%-0.00Bán25.000K2400.006.609M-0.02Công nghiệp Chế biến
1H3 CLEARBRIDGE
0.127.34%0.01Mua3.493M408669.3072.777M-0.02Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1H4 MEMORIES
0.030.00%0.00Bán15.100K437.9014.563M-0.05Dịch vụ Khách hàng
1H8 LY CORP
0.12-1.65%-0.00Sức bán mạnh5.100K606.9058.171M302.500.00Dịch vụ Thương mại
1J0 SLB DEV
0.124.35%0.01Mua33.800K4056.00109.560M7.880.01Tài chính
1J3 ASIAN HEALTHCARE
0.17-1.19%-0.00Theo dõi60099.6090.737M21.000.0162.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1J4 JEP
0.23-8.00%-0.02Bán122.000K28060.0095.090M-0.01Công nghệ Điện tử
1J5 HYPHENS PHARMA
0.303.39%0.01Mua170.600K52033.0091.631MCông nghệ Sức khỏe
1V3 MOOREAST
0.23-6.12%-0.01804.300K184989.00Dịch vụ Phân phối
1Y1 VIKINGOFFSHORE
0.1217.00%0.02Sức mua mạnh972.000K113724.0064.275M-1.24Sản xuất Chế tạo
40B HEALTHBANK
0.090.00%0.00Bán84.000K7560.007.020MDịch vụ Phân phối
40D STARBURST
0.230.00%0.00Mua212.100K48783.0057.109M3.920.0699.00Hỗn hợp
40E SPACKMAN
0.000.00%0.00Sức bán mạnh500.100K2000.407.607M-0.02Dịch vụ Khách hàng
40N VERSALINK
0.07-2.86%-0.00Bán60.100K4086.809.180M-0.01Sản xuất Chế tạo
40T ISEC
0.300.00%0.00Bán69.200K20760.00165.105M28.300.01Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
40V ALSET
0.051.89%0.00Bán1.353M73056.60175.027M-0.03Khách hàng Lâu năm
40W ZICO HLDGS
0.094.65%0.00Mua40.000K3600.0029.433M-0.01Dịch vụ Thương mại
41B HUATIONG GLOBAL
0.10-8.93%-0.01Sức bán mạnh3.173M323686.8017.991M1.460.08Dịch vụ Công nghiệp
41F GSS ENERGY
0.07-4.00%-0.00Sức bán mạnh1.722M124005.6041.774M6.470.012049.00Dịch vụ Công nghiệp
41H BLACKGOLDNATURAL
0.01-7.14%-0.00Sức bán mạnh3.039M39505.7013.643M-0.00Năng lượng Mỏ
41O LHN
0.36-2.67%-0.01Mua1.789M652839.00149.265M4.220.09633.00Tài chính
41T GCCP
0.02-10.00%-0.00Bán80.300K1445.4024.425M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
42C IX BIOPHARMA
0.230.00%0.00Bán1.557M358064.00171.619M-0.01Công nghệ Sức khỏe
42D NAUTICAWT
0.0133.33%0.00Mua30.200K362.409.530M-0.00Năng lượng Mỏ
42E CHOO CHIANG
0.28-6.67%-0.02Mua10.000K2800.0058.173M9.620.03Bán Lẻ
42F TOTM TECH
0.188.48%0.01Bán3.006M538002.40152.025M-0.03Truyền thông
42L TAKA JEWELLERY
0.06-5.88%-0.00Bán401.500K25696.0035.802M15.810.00Dịch vụ Phân phối
42N IPS SECUREX
0.050.00%0.00Bán108.300K5523.3024.727M255.000.0049.00Dịch vụ Công nghệ
42R JUMBO
0.29-3.28%-0.01Sức bán mạnh163.300K48173.50189.485M-0.02Dịch vụ Khách hàng
42T TRENDLINES
0.110.00%0.00Mua699.300K74825.1084.657M48.00Tài chính
42W CHINA STAR FOOD
0.020.00%0.00Bán2.900M69600.0033.212M-0.00379.00Khách hàng Lâu năm
42Z EINDEC
0.06-20.29%-0.01Sức bán mạnh15.200K836.005.923M16.050.00Sản xuất Chế tạo
43A GS HLDG
0.35-1.39%-0.01Bán614.500K218147.5067.093M-0.00Dịch vụ Thương mại
43B SECURA
0.07-3.95%-0.00Sức bán mạnh567.000K41391.0029.200M18.100.00Dịch vụ Thương mại
43E VCPLUS
0.02-5.00%-0.00Sức bán mạnh3.584M68101.7086.240M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
43F ACROMEC
0.08-2.47%-0.00Sức bán mạnh90.000K7110.0010.947M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
43P UNITED GLOBAL
0.405.26%0.02Bán4.000K1600.00126.485M18.720.02199.00Công nghiệp Chế biến
49B AMOS GROUP
0.160.00%0.00Bán15.500K2511.0028.928M-0.15Dịch vụ Công nghiệp
500 TAI SIN ELECTRIC
0.390.00%0.00Bán297.200K114422.00177.201M10.240.04939.00Sản xuất Chế tạo
502 3CNERGY
0.010.00%0.00Bán1.353M18942.0042.939M-0.00Tài chính
504 HS OPTIMUS
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.553M6212.0021.522M10.000.00Khoáng sản phi năng lượng
505 ASIAMEDIC
0.020.00%0.00Bán3.915M66548.2019.032M-0.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
528 SECOND CHANCE
0.323.28%0.01Mua1.504M473791.50235.791M23.460.01Bán Lẻ
532 DISA
0.00100.00%0.00Mua6001.2020.213M-0.0014.00Công nghệ Điện tử
533 ABR
0.471.09%0.01Bán3.000K1395.0093.463M15.230.03Dịch vụ Khách hàng
540 TUNG LOK REST
0.14-0.70%-0.00Bán40056.4038.690M38.380.00Dịch vụ Khách hàng
541 ABUNDANCE INTL
0.030.00%0.00Bán991.200K33700.8043.577M20.000.00Dịch vụ Thương mại
543 NOEL GIFTS INTL
0.20-2.38%-0.01Sức bán mạnh1.200K246.0021.008M14.580.01121.00Bán Lẻ
544 CSE GLOBAL
0.49-2.00%-0.01Sức bán mạnh373.500K183015.00251.077M11.140.041400.00Dịch vụ Công nghệ
546 MEDTECS INTL
0.4037.93%0.11Mua57.617M23046720.00218.565M1.050.28Công nghệ Sức khỏe
554 KING WAN
0.04-2.17%-0.00Sức bán mạnh4.144M186457.5031.426M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
558 UMS
1.47-3.92%-0.06Mua8.670M12745194.00980.744M20.960.07518.00Công nghệ Điện tử
564 SPINDEX IND
1.17-6.40%-0.08Bán1.000K1170.00134.977M6.780.18Công nghiệp Chế biến
566 SHS
0.15-0.64%-0.00Sức bán mạnh293.200K45446.00106.190M-0.03375.00Vận chuyển
567 COLEX
0.20-10.00%-0.02Sức bán mạnh3.900K772.2026.239M33.330.01Dịch vụ Công nghiệp
569 VICPLAS INTL
0.242.08%0.01Sức mua mạnh3.307M810166.00125.214M11.880.02Sản xuất Chế tạo
570 TRANSIT CONCRETE
0.14-4.83%-0.01Theo dõi24.200K3339.6014.392M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
573 CHALLENGER
0.560.00%0.00Mua400224.00224.985M8.430.07284.00Bán Lẻ
575 ASTI^
0.030.00%0.00Bán224.000K6720.0019.642M10.710.00Công nghệ Điện tử
579 OCEANUS
0.030.00%0.00Bán31.458M975207.30753.205MHàng tiêu dùng không lâu bền
581 SUNRISE SHARES
0.08-8.05%-0.01Bán8.678M694264.0016.747M43.500.00Dịch vụ Phân phối
583 PROGEN
0.04-2.22%-0.00Bán4.945M217566.8017.183M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
584 OEL
0.01-7.14%-0.00Mua2.751M35761.7012.139M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
585 ASIAN MICRO
0.010.00%0.00Bán1.035M8283.2012.466M-0.00Công nghệ Điện tử
586 GLOBAL DRAGON
0.129.91%0.01Sức mua mạnh1.000K122.0083.201M27.750.00Tài chính
594 CAPALLIANZ
0.000.00%0.00Bán6.114M12228.4015.136M-0.00Năng lượng Mỏ
595 GKE
0.13-2.29%-0.00Sức bán mạnh6.363M814476.8098.111M8.850.01Vận chuyển
596 PAVILLON
0.03-3.12%-0.00Bán21.300K660.3012.020M-0.02Dịch vụ Khách hàng
5AB TREK 2000 INTL
0.09-1.05%-0.00Bán50.000K4700.0029.443M73.080.0050.00Công nghệ Điện tử
5AE POLLUX PROP
0.03-20.00%-0.01Sức bán mạnh13.000K364.0077.265MTài chính
5AI P5 CAPITAL
0.03-3.33%-0.00Bán6.031M174901.9019.996M-0.01Sản xuất Chế tạo
5AL ANNICA
0.000.00%0.00Bán8.000K8.0016.675M-0.0043.00Công nghệ Sức khỏe
5AU AP OIL
0.17-5.03%-0.01Bán10017.0027.970M11.700.02111.00Năng lượng Mỏ
5BI POLARIS
0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh4.880M9760.0034.106M0.0053.00Công nghệ Điện tử
5CF OKP
0.19-1.05%-0.00Bán7.100K1334.8057.709M22.090.01788.00Hỗn hợp
5CP SILVERLAKE AXIS
0.32-3.08%-0.01Bán4.869M1533766.50842.910M18.060.022076.00Dịch vụ Công nghệ
5CR ASIATIC
0.010.00%0.00Bán202.000K1414.0010.895M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
5DD MICRO-MECHANICS
3.25-0.91%-0.03Theo dõi41.100K133575.00451.854M24.810.13515.00Sản xuất Chế tạo
5DM YING LI INTL
0.072.94%0.00Mua51.100K3577.00178.993M-0.01Tài chính
5DO SAKAE
0.120.00%0.00Bán60072.0016.737M7.230.02Dịch vụ Khách hàng
5DP HEETON
0.29-3.28%-0.01Bán440.000K129800.00143.882M44.850.01Tài chính
5DS MEGACHEM
0.420.00%0.00Mua5.000K2125.0056.653M9.140.05233.00Công nghiệp Chế biến
5DX METAL COMPONENT
0.05-5.26%-0.00Bán13.374M722185.2023.633M114.000.00Sản xuất Chế tạo
5EB CFM
0.155.59%0.01Bán2.981M450115.9030.432M68.100.00Sản xuất Chế tạo
5EF ADVENTUS
0.01-11.11%-0.00Bán2.480M19840.0015.605M-0.0024.00Công nghệ Điện tử
5EG ZHONGXIN FRUIT
0.04-5.41%-0.00Bán2.485M86985.5036.941M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
5EK SINOCLOUD
0.00-50.00%-0.00Bán512.700K512.7015.878M-0.00Dịch vụ Công nghệ
5EV HOSEN
0.06-3.08%-0.00Sức bán mạnh683.100K43035.3020.469M7.650.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
5EW PAN ASIAN
0.104.40%0.00Mua1009.5020.349M-0.00Sản xuất Chế tạo
5F4 FIGTREE
0.060.00%0.00Sức bán mạnh1.000K60.0021.563M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
5F7 WILTON RESOURCES
0.02-4.76%-0.00Sức bán mạnh930.000K18600.0051.583M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
5FW ACESIAN PARTNERS
0.020.00%0.00Bán100.000K1600.007.976M10.000.00Sản xuất Chế tạo
5FX NEW WAVE
0.010.00%0.00Bán1.003M8021.6013.820M-0.00Công nghệ Điện tử
5G1 EUROSPORTS GBL
0.180.00%0.00Bán100.000K17800.0046.235M-0.0181.00Bán Lẻ
5G2 KIM HENG
0.08-2.41%-0.00Bán2.660M215476.2057.303M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
5G3 TALKMED
0.41-3.57%-0.01Bán2.300K931.50534.644M24.280.02Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5G9 TRITECH
0.024.76%0.00Mua37.222M818895.0022.327M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
5GD SUNPOWER
0.48-3.96%-0.02Bán2.475M1200569.00385.908M0.10Sản xuất Chế tạo
5GI INTERRA RESOURCE^
0.04-4.65%-0.00Bán807.200K33095.2026.875M-0.00Năng lượng Mỏ
5GJ AUSGROUP
0.020.00%0.00Sức bán mạnh16.530M396727.2073.518M60.000.00Dịch vụ Công nghiệp
5GZ HGH
0.02-16.00%-0.00Bán96.740M2031544.2037.398M-0.00Khách hàng Lâu năm
5H0 SINGHAIYI
0.120.00%0.00Mua11.986M1402315.20492.807M130.000.0041.00Dịch vụ Khách hàng
5HC NTEGRATOR INTL
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh7.130M49910.709.978M-0.0067.00Dịch vụ Công nghệ
5HG EDITION
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh1.300K9.1017.576M-0.00Truyền thông
5HH SINJIA LAND
0.12-6.11%-0.01Mua8.896M1094232.6021.780M-0.01Sản xuất Chế tạo
5HT IMPERIUM CROWN
0.010.00%0.00Mua100.100K1401.4011.046M-0.01Dịch vụ Thương mại
5HV KOH ECO
0.05-2.00%-0.00Sức bán mạnh6.314M309381.10138.067M33.330.00Dịch vụ Công nghiệp
5I0 QT VASCULAR
0.01-25.00%-0.00Bán42.307M253845.0013.610M-0.00Bán Lẻ
5I1 KOP
0.070.00%0.00Mua784.400K55692.4078.665M-0.01Dịch vụ Khách hàng
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh3.882M34941.6028.005M-0.00Sản xuất Chế tạo
5IC SINGHOLDINGS
0.390.00%0.00Mua81.800K31493.00154.383M12.830.03Tài chính
5IG GALLANT VENTURE
0.130.00%0.00Mua55.200K7120.80704.747M-0.011227.00Bán Lẻ
5JK HIAP HOE
0.650.00%0.00Bán21.000K13650.00305.862M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
5JS INDOFOOD AGRI
0.330.00%0.00Mua30099.00460.649M8.170.04Công nghiệp Chế biến
5KI SOUP RESTAURANT
0.094.76%0.00Mua79.300K6978.4024.581M30.000.00251.00Dịch vụ Khách hàng
5LE SITRA
0.010.00%0.00Mua852.000K12780.0015.093M-0.00Hỗn hợp
5LY MARCOPOLO MARINE
0.033.57%0.00Mua34.592M1003173.80102.156M-0.00404.00Vận chuyển
5MD SOON LIAN
0.13-2.26%-0.00Mua380.100K49413.0014.040M4.020.03Dịch vụ Phân phối
5ML OLD CHANG KEE
0.700.00%0.00Mua2.800K1960.0084.962M9.720.07Dịch vụ Khách hàng
5MZ KINGSMENCREATIVE
0.260.00%0.00Bán18.200K4732.0052.507M-0.04Dịch vụ Thương mại
5NF MENCAST^
0.03-15.79%-0.01Sức bán mạnh110.600K3539.2014.328M-0.01Sản xuất Chế tạo
5NG HEALTHWAY MED
0.04-2.78%-0.00Bán3.950M138250.00158.461M18.000.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5NV CHASEN
0.070.00%0.00Bán341.300K24573.6027.866M12.000.01Dịch vụ Thương mại
5OC KOYO INTL
0.073.03%0.00Mua80.200K5453.6012.908M17.370.00Dịch vụ Công nghệ
5OI JAPAN FOODS
0.410.00%0.00Mua20.200K8282.0071.514M42.270.01408.00Dịch vụ Khách hàng
5OQ TEHO INTL
0.050.00%0.00Mua30014.4011.300M3.500.01Dịch vụ Phân phối
5OT SINGMEDICAL
0.31-1.59%-0.01Bán427.400K132494.00150.778M12.210.03287.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5OX MARY CHIA
0.040.00%0.00Sức bán mạnh250.800K9279.608.461M3.700.01Dịch vụ Khách hàng
5PC GOODLAND
0.140.00%0.00Bán2.000K280.0050.403M-0.01Tài chính
5PF JASON MARINE
0.143.05%0.00Bán15.100K2038.5014.175M-0.00123.00Công nghệ Điện tử
5PO HIAP TONG
0.070.00%0.00Sức mua mạnh224.200K16815.0023.105M-0.00Tài chính
Tải thêm