Chứng khoán Singapore

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Singapore bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1B0MM2 ASIA
0.045SGD−2.17%−0.001SGD
Bán
1.35M60.737K128.368MSGD−0.01SGDDịch vụ Khách hàng
1D0KIMLY
0.345SGD0.00%0.000SGD
Bán
134.1K46.265K428.41MSGD12.590.03SGDDịch vụ Khách hàng
1D3LIFEBRANDZ
0.002SGD0.00%0.000SGD
Bán
16.924M33.848K4.121MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
1E3SANLI ENV
0.106SGD0.00%0.000SGD
Mua
122.1K12.943K28.242MSGD12.050.01SGD377Dịch vụ Công nghiệp
1F1Y VENTURES
0.025SGD8.70%0.002SGD
Mua
2.319M57.97K5.678MSGD−0.01SGD25Bán Lẻ
1F2UNION GAS
0.480SGD1.05%0.005SGD
Theo dõi
135K64.8K150.94MSGD12.310.04SGDCông ty dịch vụ công cộng
1F3ASPEN
0.039SGD2.63%0.001SGD
Bán
36.2K1.412K41.164MSGD−0.03SGDTài chính
1H3CLEARBRIDGE
0.034SGD−2.86%−0.001SGD
Bán Mạnh
149.4K5.08K21.637MSGD−0.03SGD172Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1J4JEP
0.320SGD0.00%0.000SGD
Bán
41K13.12K132.3MSGD11.510.03SGDSản xuất Chế tạo
1J5HYPHENS PHARMA
0.310SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
65K20.15K95.721MSGD11.030.03SGDCông nghệ Sức khỏe
1Y19R
0.055SGD0.00%0.000SGD
Mua
758.3K41.707K55.348MSGD−0.01SGDSản xuất Chế tạo
40BHEALTHBANK
0.158SGD16.18%0.022SGD
Mua
2003212.825MSGD−0.01SGDDịch vụ Thương mại
40ESPACKMAN
0.003SGD−25.00%−0.001SGD
Bán Mạnh
70K2107.354MSGD1.480.00SGDDịch vụ Khách hàng
40NVERSALINK
0.102SGD6.25%0.006SGD
Mua
83.9K8.558K12.96MSGD25.260.00SGDSản xuất Chế tạo
40VALSET
0.036SGD−2.70%−0.001SGD
Theo dõi
334.5K12.042K129.23MSGD−0.01SGDKhách hàng Lâu năm
41BHUATIONG GLOBAL
0.084SGD−3.45%−0.003SGD
Bán Mạnh
62.8K5.275K15.42MSGD1.880.05SGDDịch vụ Công nghiệp
41FGSS ENERGY
0.048SGD−2.04%−0.001SGD
Bán
205K9.84K30.879MSGD5.900.01SGD2.07KCông nghệ Điện tử
41HBLACKGOLDNATURAL
0.008SGD0.00%0.000SGD
Bán
7.901M63.21K8.395MSGD−0.00SGDNăng lượng Mỏ
41OLHN
0.305SGD3.39%0.010SGD
Mua
93.6K28.548K120.639MSGD2.630.11SGDTài chính
42CIX BIOPHARMA
0.125SGD−1.57%−0.002SGD
Bán
5K62597.142MSGD−0.01SGD43Công nghệ Sức khỏe
42DNAUTICAWT
0.009SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
3.448M31.035K7.148MSGD−0.00SGDDịch vụ Công nghiệp
42FTOTM TECH
0.102SGD0.00%0.000SGD
Bán
354.9K36.2K97.278MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
42NIPS SECUREX
0.030SGD−6.25%−0.002SGD
Bán
120.3K3.609K15.515MSGD64.000.00SGD51Dịch vụ Công nghệ
42RJUMBO
0.270SGD0.00%0.000SGD
Mua
11.6K3.132K173.427MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
42TTRENDLINES
0.092SGD−1.08%−0.001SGD
Mua
190.4K17.517K81.436MSGD−0.02SGD53Tài chính
42WZIXIN
0.018SGD5.88%0.001SGD
Bán
142.9K2.572K23.525MSGD28.330.00SGDKhách hàng Lâu năm
43EVCPLUS
0.009SGD0.00%0.000SGD
Mua
1.221M10.99K40.951MSGD−0.00SGD31Khoáng sản phi năng lượng
43FACROMETA
0.047SGD−2.08%−0.001SGD
Bán
210K9.87K6.651MSGD4.140.01SGDDịch vụ Công nghiệp
500TAI SIN ELECTRIC
0.385SGD0.00%0.000SGD
Bán
40.3K15.516K177.201MSGD8.050.05SGD596Sản xuất Chế tạo
505ASIAMEDIC
0.011SGD−8.33%−0.001SGD
Bán
150K1.65K13.434MSGD−0.00SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
532DISA
0.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
2.38M7.14K30.32MSGD−0.00SGD12Công nghệ Điện tử
541ABUNDANCE INTL
0.026SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
371.4K9.656K33.324MSGD65.000.00SGDDịch vụ Thương mại
544CSE GLOBAL
0.335SGD0.00%0.000SGD
Bán
993.3K332.756K205.985MSGD18.310.02SGD1.4KDịch vụ Công nghệ
546MEDTECS INTL
0.136SGD−1.45%−0.002SGD
Bán
726.4K98.79K75.405MSGD−0.01SGDCông nghệ Sức khỏe
554KING WAN
0.037SGD2.78%0.001SGD
Mua
2.012M74.44K25.141MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
558UMS
1.25SGD−1.57%−0.02SGD
Mua
3.347M4.183M847.31MSGD9.670.13SGD592Công nghệ Điện tử
567COLEX
0.225SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
80K18K29.818MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
573CHALLENGER
0.535SGD0.00%0.000SGD
Bán
200107214.941MSGD14.940.04SGD271Bán Lẻ
579OCEANUS
0.017SGD0.00%0.000SGD
Mua
2.322M39.476K434.644MSGD85.000.00SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
581SUNRISE SHARES
0.040SGD−2.44%−0.001SGD
Mua
840.1K33.604K8.583MSGD29.290.00SGDTài chính
583PROGEN
0.049SGD−3.92%−0.002SGD
Theo dõi
330.3K16.185K19.916MSGD−0.01SGDDịch vụ Phân phối
584OEL
0.010SGD25.00%0.002SGD
Sức mua mạnh
21.227M212.265K7.47MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
585ASIAN MICRO
0.005SGD−16.67%−0.001SGD
Bán Mạnh
250K1.25K9.639MSGD−0.00SGDCông ty dịch vụ công cộng
586GLOBAL DRAGON
0.090SGD1.12%0.001SGD
Bán
5004560.696MSGD7.120.01SGDTài chính
594CAPALLIANZ
0.001SGD−50.00%−0.001SGD
Bán Mạnh
9.4K917.105MSGD0.690.00SGDNăng lượng Mỏ
595GKE
0.088SGD−2.22%−0.002SGD
Bán
235.8K20.75K69.761MSGD14.750.01SGDVận chuyển
5AEPOLLUX PROP
0.044SGD−2.22%−0.001SGD
Mua
6.05M266.2K124.176MSGD20.450.00SGDTài chính
5AIH2G GREEN
0.022SGD4.76%0.001SGD
Mua
1.621M35.669K23.083MSGD−0.00SGDSản xuất Chế tạo
5BIPOLARIS
0.002SGD−33.33%−0.001SGD
Bán
101.1K20251.16MSGD0.00SGD85Bán Lẻ
5CPSILVERLAKE AXIS
0.385SGD0.00%0.000SGD
Mua
822.3K316.586K956.213MSGD17.580.02SGD2.244KDịch vụ Công nghệ
5DDMICRO-MECHANICS
2.65SGD−0.75%−0.02SGD
Bán
18K47.7K371.215MSGD19.450.14SGD524Sản xuất Chế tạo
5DMYING LI INTL
0.051SGD18.60%0.008SGD
Mua
333.2K16.993K109.953MSGD−0.02SGDTài chính
5DPHEETON
0.280SGD1.82%0.005SGD
Bán
27.1K7.588K134.127MSGD7.580.04SGDDịch vụ Khách hàng
5EBCFM
0.105SGD−1.87%−0.002SGD
Bán
64.6K6.783K21.564MSGD11.380.01SGDSản xuất Chế tạo
5EFADVENTUS
0.008SGD0.00%0.000SGD
Mua
4.947M39.574K19.613MSGD−0.00SGD24Dịch vụ Khách hàng
5EGZHONGXIN FRUIT
0.032SGD3.23%0.001SGD
Theo dõi
1.229M39.312K32.719MSGD3.260.01SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
5F7WILTON RESOURCES
0.022SGD0.00%0.000SGD
Mua
3.2M70.4K57.728MSGD22.000.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
5FWACESIAN PARTNERS
0.047SGD4.44%0.002SGD
Sức mua mạnh
17.987M845.408K22.432MSGD5.560.01SGDSản xuất Chế tạo
5FXNEW WAVE
0.008SGD0.00%0.000SGD
Bán
299.3K2.394K13.82MSGD11.430.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
5G2KIM HENG
0.083SGD−3.49%−0.003SGD
Bán
80.1K6.648K60.711MSGDVận chuyển
5G3TALKMED
0.395SGD2.60%0.010SGD
Mua
5.8K2.291K509.183MSGD19.350.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5G9TRITECH
0.027SGD3.85%0.001SGD
Mua
3.026M81.702K30.72MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
5GDSUNPOWER
0.275SGD1.85%0.005SGD
Mua
220.3K60.583K214.835MSGD15.880.07SGDSản xuất Chế tạo
5GIINTERRA RESOURCE^
0.033SGD−5.71%−0.002SGD
Bán
531.2K17.53K22.942MSGD2.170.02SGDNăng lượng Mỏ
5GZHGH
0.014SGD0.00%0.000SGD
Mua
70K98024.932MSGD−0.00SGDVận chuyển
5HHSINJIA LAND
0.044SGD7.32%0.003SGD
Mua
12.378M544.61K8.49MSGD−0.01SGDSản xuất Chế tạo
5HTIMPERIUM CROWN
0.014SGD−17.65%−0.003SGD
Bán
7.468M104.548K13.413MSGD−0.05SGDDịch vụ Khách hàng
5I4ICP LTD
0.009SGD−10.00%−0.001SGD
Bán Mạnh
3K2731.117MSGD−0.00SGD121Sản xuất Chế tạo
5IFNATURAL COOL
0.025SGD8.70%0.002SGD
Bán
10035.76MSGD−0.01SGD462Dịch vụ Phân phối
5IGGALLANT VENTURE
0.129SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
11K1.419K704.747MSGD−0.01SGD1.167KCông ty dịch vụ công cộng
5JKHIAP HOE
0.770SGD0.00%0.000SGD
Mua
5.9K4.543K362.329MSGD31.300.02SGDDịch vụ Khách hàng
5JSINDOFOOD AGRI
0.315SGD3.28%0.010SGD
Mua
9.3K2.93K425.751MSGD5.270.06SGDCông nghiệp Chế biến
5LYMARCOPOLO MARINE
0.045SGD−4.26%−0.002SGD
Mua
40.261M1.812M166.811MSGD7.580.01SGDVận chuyển
5NFMENCAST^
0.045SGD2.27%0.001SGD
Mua
3.524M158.571K19.886MSGD3.210.01SGDSản xuất Chế tạo
5NGHEALTHWAY MED
0.037SGD−2.63%−0.001SGD
Bán
315.1K11.659K172.301MSGD13.570.00SGD120Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5OTSINGMEDICAL
0.395SGD−1.25%−0.005SGD
Mua
58.5K23.108K194.553MSGD13.250.03SGD296Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5OXMARY CHIA
0.030SGD7.14%0.002SGD
Mua
2K606.501MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
5POHIAP TONG
0.079SGD9.72%0.007SGD
Sức mua mạnh
1.286M101.61K22.181MSGD2.990.02SGDTài chính
5QYNET PACIFIC FIN
0.023SGD−4.17%−0.001SGD
Bán
300K6.9K12.615MSGDTài chính
5RAAP STRATEGIC
0.001SGD−50.00%−0.001SGD
Bán Mạnh
280K28035.651MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
5RFMERCURIUS
0.041SGD2.50%0.001SGD
Mua
303.3K12.435K55.719MSGD−0.00SGDTài chính
5TPCNMC GOLDMINE
0.192SGD−2.54%−0.005SGD
Theo dõi
220.5K42.336K80.316MSGD33.390.01SGDKhoáng sản phi năng lượng
5UFASPIAL LIFESTYLE
0.158SGD0.00%0.000SGD
Bán
90K14.22K217.816MSGD10.600.01SGDTài chính
5UOSYSMA
0.125SGD4.17%0.005SGD
Bán Mạnh
10K1.25K30.282MSGD4.600.03SGD400Khách hàng Lâu năm
5UXOXLEY
0.151SGD0.00%0.000SGD
Mua
117K17.667K639.944MSGD215.710.00SGDTài chính
5VIBOLDTEK
0.037SGD−5.13%−0.002SGD
Theo dõi
4.898M181.237K13.793MSGDDịch vụ Công nghiệp
5VJHALCYON AGRI
0.400SGD−1.23%−0.005SGD
Mua
2.528M1.011M645.98MSGD112.500.00SGD15.203KHỗn hợp
5VSHAFARY
0.190SGD−7.32%−0.015SGD
Bán
8.7K1.653K88.263MSGD5.230.04SGD324Sản xuất Chế tạo
5WAOUE LIPPO HC
0.031SGD0.00%0.000SGD
Mua
6K186137.737MSGD44.290.00SGD94Hỗn hợp
5WFISOTEAM
0.090SGD0.00%0.000SGD
Bán
60.9K5.481K31.245MSGD−0.03SGD306Dịch vụ Công nghiệp
5WHREX INTL
0.225SGD−4.26%−0.010SGD
Bán Mạnh
5.512M1.24M306.045MSGD4.700.05SGDNăng lượng Mỏ
5WJMONEYMAX FIN
0.200SGD0.00%0.000SGD
Mua
72.5K14.5K88.45MSGD3.450.06SGDBán Lẻ
5WVASIAPHOS
0.017SGD−5.56%−0.001SGD
Bán
4.942M84.009K18.567MSGD−0.06SGDCông nghiệp Chế biến
8AZAZTECH GBL
0.790SGD−1.86%−0.015SGD
Bán Mạnh
1.165M920.666K621.422MSGD7.070.11SGDCông nghệ Điện tử
8K7UGHEALTHCARE
0.190SGD−2.06%−0.004SGD
Bán
13.2K2.508K121.022MSGD3.270.06SGD1.076KCông nghệ Sức khỏe
8YYBIOLIDICS
0.024SGD−4.00%−0.001SGD
Bán
11.114M266.726K13.273MSGD−0.02SGD34Công nghệ Sức khỏe
9CICAPITALANDINVEST
3.54SGD−3.80%−0.14SGD
Bán
13.133M46.49M18.846BSGD17.620.21SGD10KTài chính
A04ASL MARINE^
0.040SGD14.29%0.005SGD
Mua
3K12022.072MSGD−0.05SGDSản xuất Chế tạo
A26SINARMAS LAND
0.185SGD−0.54%−0.001SGD
Bán Mạnh
10K1.85K736.835MSGD4.220.04SGDTài chính
A30ASPIAL CORP
0.087SGD8.75%0.007SGD
Mua
5K435173.296MSGD−0.00SGDCông nghiệp Chế biến