Chứng khoán Singapore

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Singapore bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1A0KATRINA
0.024 SGD−11.11%81K0.365.623M SGD7.500.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
1AZAUDIENCE
0.315 SGD+5.00%1000.0150.79M SGD8.540.04 SGD6.00%Dịch vụ Thương mại
1B0MM2 ASIA
0.031 SGD−3.13%537K0.4594.881M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
1B1HC SURGICAL
0.290 SGD+3.57%10K0.3443.066M SGD15.510.02 SGD−64.98%7.14%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1D0KIMLY
0.310 SGD0.00%148K1.35384.948M SGD10.580.03 SGD−11.21%5.42%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
1D1UNUSUAL
0.188 SGD+2.17%10K0.09189.369M SGD13.060.01 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
1D3LIFEBRANDZ
0.002 SGD+100.00%2.5K0.004.121M SGD−0.00 SGD−129.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1D5CAPITAL WORLD
0.003 SGD+50.00%1000.0028.537M SGD2.730.00 SGD−38.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
1E3SANLI ENV
0.102 SGD−1.92%1.1K0.0127.176M SGD6.070.02 SGD+300.00%7.53%Dịch vụ Công nghiệp
1F0SHOPPER360
0.098 SGD+13.95%2000.0110.663M SGD3.040.03 SGD+86.13%5.10%Dịch vụ Thương mại
1F1Y VENTURES
0.020 SGD−4.76%737.8K1.344.69M SGD28.570.00 SGD0.00%Bán Lẻ
1F2UNION GAS
0.360 SGD+1.41%1.6K0.08112.807M SGD13.330.03 SGD−49.06%2.54%Công ty dịch vụ công cộng
1F3ASPEN
0.020 SGD−4.76%2.1K0.0219.499M SGD−0.05 SGD−330.77%0.00%Tài chính
1G1RE&S HLDG
0.260 SGD0.00%9000.0592.04M SGD12.040.02 SGD−19.40%6.92%Dịch vụ Khách hàng
1H3CLEARBRIDGE
0.013 SGD+8.33%268K0.567.429M SGD−0.01 SGD+60.67%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1H8LY CORP
0.040 SGD0.00%30K1.8319.553M SGD−0.01 SGD−1925.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
1J0SLB DEV
0.100 SGD−19.35%12K0.04113.212M SGD17.240.01 SGD−60.27%0.81%Tài chính
1J4JEP
0.335 SGD0.00%60.5K0.93138.501M SGD47.180.01 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
1J5HYPHENS PHARMA
0.280 SGD0.00%5K0.1688.121M SGD9.890.03 SGD+38.05%3.89%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
1J7JAWALA
0.110 SGD+37.50%10K0.5113.032M SGD−0.00 SGD−111.56%0.00%Công nghiệp Chế biến
1R6AVI-TECH HLDG
0.245 SGD0.00%57.4K0.5142.762M SGD12.830.02 SGD−8.61%7.00%Dịch vụ Thương mại
1V3MOOREAST
0.168 SGD−10.16%2.9K0.2243.512M SGD16.800.01 SGD+40.85%0.00%Dịch vụ Phân phối
1Y19R
0.047 SGD−11.32%141.4K0.7553.569M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
40ESPACKMAN
0.003 SGD0.00%671.1K0.745.515M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
40NVERSALINK
0.051 SGD0.00%1000.006.885M SGD1.860.03 SGD35.29%Sản xuất Chế tạo
40TISEC
0.465 SGD0.00%25.5K0.37264.08M SGD19.960.02 SGD4.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
40VALSET
0.035 SGD+2.94%5.085M1.22125.738M SGD−0.01 SGD+75.56%0.00%Khách hàng Lâu năm
40WZICO HLDGS
0.051 SGD+2.00%25K0.2718.994M SGD−0.00 SGD+76.06%0.00%Dịch vụ Thương mại
41BHUATIONG GLOBAL
0.148 SGD+5.71%120K0.9924.814M SGD2.170.07 SGD−10.72%5.71%Dịch vụ Công nghiệp
41FGSS ENERGY
0.028 SGD+3.70%125.9K1.1417.645M SGD−0.03 SGD−364.66%0.00%Công nghệ Điện tử
41OLHN
0.320 SGD−1.54%87K0.09132.907M SGD6.530.05 SGD−29.39%6.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
41TGCCP
0.005 SGD−16.67%300K1.018.142M SGD7.140.00 SGD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
42CIX BIOPHARMA
0.044 SGD+2.33%39.7K0.1032.185M SGD−0.01 SGD−5.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
42DNAUTICAWT
0.003 SGD−25.00%5000.002.383M SGD7.500.00 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
42ECHOO CHIANG
0.340 SGD+1.49%25.6K1.0770.639M SGD6.920.05 SGD+57.37%6.76%Dịch vụ Phân phối
42FTOTM TECH
0.038 SGD0.00%200K0.8350.958M SGD−0.01 SGD+64.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
42LTAKA JEWELLERY
0.073 SGD−1.35%30K0.5440.837M SGD4.530.02 SGD+274.42%0.00%Dịch vụ Phân phối
42NIPS SECUREX
0.025 SGD+8.70%143.7K0.3311.151M SGD−0.00 SGD−2150.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
42RJUMBO
0.275 SGD0.00%37.7K0.57176.638M SGD12.060.02 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
42TTRENDLINES
0.090 SGD+2.27%100K0.4486.41M SGD33.330.00 SGD0.00%Tài chính
42WZIXIN
0.022 SGD−4.35%501.2K0.4530.444M SGD−0.00 SGD−600.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
43AGS HLDG
0.044 SGD+10.00%78.1K0.718.316M SGD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
43BSECURA
0.061 SGD−14.08%140K1.3224M SGD17.940.00 SGD−19.05%4.17%Dịch vụ Thương mại
43EVCPLUS
0.003 SGD0.00%2.207M3.0214.375M SGD−0.00 SGD+88.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
43FACROMETA
0.026 SGD0.00%66K0.127.205M SGD−0.03 SGD−5500.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
43QADVANCER GLOBAL
0.115 SGD0.00%2K0.0328.886M SGD−0.03 SGD−490.63%0.00%Dịch vụ Thương mại
49BAMOS GROUP^
0.046 SGD+9.52%241.1K1.458.75M SGD−0.05 SGD+56.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
500TAI SIN ELECTRIC
0.400 SGD0.00%98.7K11.41184.105M SGD11.050.04 SGD−3.72%5.88%Sản xuất Chế tạo
5023CNERGY
0.003 SGD+200.00%29.98M32.986.134M SGD−0.00 SGD+90.91%0.00%Tài chính
504HS OPTIMUS
0.002 SGD−33.33%62K0.0216.142M SGD−0.00 SGD−125.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
505ASIAMEDIC
0.011 SGD−8.33%5K0.0113.854M SGD7.330.00 SGD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
528SECOND CHANCE
0.245 SGD0.00%2000.00221.863M SGD11.560.02 SGD+63.08%4.17%Bán Lẻ
532DISA
0.002 SGD0.00%28.3K0.0120.213M SGD−0.00 SGD+33.33%0.00%Công nghệ Điện tử
533ABR
0.460 SGD−8.00%39.7K3.4892.458M SGD36.220.01 SGD−57.95%2.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
540TUNG LOK REST
0.116 SGD0.00%5K0.2331.83M SGD9.210.01 SGD6.64%Dịch vụ Khách hàng
541ABUNDANCE INTL
0.020 SGD0.00%120K1.2525.634M SGD25.000.00 SGD−52.94%3.50%Dịch vụ Thương mại
543NOEL GIFTS INTL
0.265 SGD+3.92%130K0.9926.644M SGD120.450.00 SGD−84.72%2.31%Bán Lẻ
544CSE GLOBAL
0.410 SGD+1.23%538.9K0.73250.599M SGD22.400.02 SGD−58.97%6.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
546MEDTECS INTL
0.151 SGD+1.34%6.019M0.5783.055M SGD−0.08 SGD−127.80%5.49%Công nghệ Sức khỏe
554KING WAN
0.024 SGD−4.00%1.65M1.5317.459M SGD5.220.00 SGD+228.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
558UMS
1.25 SGD−0.79%1.924M0.72820.623M SGD13.840.09 SGD−31.28%4.23%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
564SPINDEX IND
0.825 SGD−3.51%20.5K2.0295.176M SGD8.800.09 SGD−49.13%0.61%Sản xuất Chế tạo
566SHS
0.128 SGD0.00%39.9K0.6883.529M SGD13.060.01 SGD2.73%Dịch vụ Công nghiệp
569VICPLAS INTL
0.128 SGD0.00%10K0.3765.418M SGD15.610.01 SGD−59.41%3.52%Công nghệ Sức khỏe
579OCEANUS
0.010 SGD+25.00%34.187M34.00230.106M SGD−0.00 SGD−175.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
581SUNRISE SHARES
0.034 SGD−2.86%2.5K0.027.117M SGD0.00%Tài chính
583PROGEN
0.044 SGD−2.22%169.9K1.3617.573M SGD7.860.01 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
584OEL
0.005 SGD−16.67%100K0.254.669M SGD−0.00 SGD−52.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
585ASIAN MICRO
0.003 SGD0.00%30K0.065.144M SGD−0.00 SGD−25.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
594CAPALLIANZ
0.002 SGD0.00%1K0.0017.105M SGD−0.00 SGD+75.00%0.00%Năng lượng Mỏ
595GKE
0.067 SGD+3.08%1.1K0.0150.383M SGD13.400.01 SGD−66.22%3.08%Vận chuyển
596PAVILLON
0.009 SGD0.00%3000.0112.915M SGD1.670.01 SGD0.00%Bán Lẻ
5ABTREK 2000 INTL^
0.062 SGD−3.13%30K0.2419.412M SGD−0.03 SGD−3837.50%0.00%Công nghệ Điện tử
5AEPOLLUX PROP
0.031 SGD−6.06%200.6K0.4391.062M SGD12.920.00 SGD+380.00%0.00%Tài chính
5AIH2G GREEN
0.011 SGD−26.67%200K1.1019.332M SGD−0.00 SGD+20.83%0.00%Sản xuất Chế tạo
5ALANNICA
0.001 SGD0.00%886.1K0.5316.975M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
5AUAP OIL
0.112 SGD−3.45%67K2.2318.427M SGD112.000.00 SGD−93.46%4.46%Năng lượng Mỏ
5CFOKP
0.205 SGD+2.50%20K0.4962.927M SGD1.890.11 SGD+1163.95%3.41%Dịch vụ Công nghiệp
5CPSILVERLAKE AXIS
0.270 SGD0.00%401.8K1.53676.827M SGD13.170.02 SGD+13.89%2.22%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
5CRASIATIC
0.002 SGD−33.33%2.257M6.338.012M SGD−0.00 SGD+68.09%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
5DDMICRO-MECHANICS
1.81 SGD+0.56%8.6K0.84251.648M SGD30.630.06 SGD−56.96%4.97%Sản xuất Chế tạo
5DMYING LI INTL
0.019 SGD+11.76%47.2K0.7443.47M SGD−0.02 SGD−56.16%0.00%Tài chính
5DOSAKAE
0.150 SGD−14.29%1.4K0.0824.408M SGD16.130.01 SGD−38.82%2.86%Dịch vụ Khách hàng
5DPHEETON
0.265 SGD−1.85%130.9K0.68134.127M SGD−0.01 SGD−188.24%1.36%Dịch vụ Khách hàng
5DXMETA HEALTH
0.010 SGD+11.11%2000.0010.308M SGD−0.01 SGD−2425.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
5EBCFM
0.087 SGD−2.25%25K0.2117.534M SGD1.660.05 SGD+2390.48%8.56%Sản xuất Chế tạo
5EFADVENTUS
0.004 SGD0.00%1.2M1.869.806M SGD−0.00 SGD−133.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5EGZHONGXIN FRUIT
0.020 SGD+5.26%2K0.0421.109M SGD18.180.00 SGD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
5F4FIGTREE
0.053 SGD−1.85%1000.0116.172M SGD−0.02 SGD−112.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5F7WILTON RESOURCES
0.020 SGD0.00%20K0.0252.48M SGD−0.00 SGD−123.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5FWACESIAN PARTNERS
0.043 SGD+2.38%350.6K1.2320.419M SGD2.810.02 SGD+856.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
5FXNEW WAVE
0.005 SGD0.00%71K0.558.637M SGD−0.00 SGD−550.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5G1EUROSPORTS GBL
0.176 SGD+1.73%55.7K1.2645.461M SGD−0.03 SGD−191.67%0.00%Bán Lẻ
5G2KIM HENG
0.082 SGD+2.50%2000.0059.299M SGD14.390.01 SGD3.38%Vận chuyển
5G3TALKMED
0.390 SGD0.00%5.1K0.43516.952M SGD15.850.02 SGD+42.20%6.15%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5G4RICH CAPITAL
0.001 SGD−50.00%2.005M2.9914.685M SGD−0.00 SGD+66.67%0.00%Tài chính
5G9TRITECH
0.012 SGD0.00%300K0.4015.36M SGD−0.00 SGD−21.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5GDSUNPOWER
0.235 SGD−2.08%6.5K0.07190.965M SGD7.780.03 SGD+77.65%0.54%Sản xuất Chế tạo
5GIINTERRA RESOURCE^
0.034 SGD−2.86%19.1K0.1822.287M SGD3.090.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
5GZHGH
0.011 SGD−8.33%100K0.0821.37M SGD−0.00 SGD+74.07%0.00%Vận chuyển