Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Singapore tại mức giá thấp nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Singapore này đang ở mức giá thấp nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, cung cấp thông tin tài chính của các công ty để giúp bạn quyết định những cổ phiếu nào thực sự có thể tăng giá trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1B0MM2 ASIA
0.021 SGD+5.00%76.1K0.0487.904M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
1H3CLEARBRIDGE
0.012 SGD−7.69%310.1K0.447.429M SGD−0.05 SGD−60.00%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
1L2HIAP SENG IND
0.005 SGD0.00%1.498MDịch vụ Công nghiệp
40ESPACKMAN
0.003 SGD0.00%434.7K0.915.515M SGD−0.01 SGD+71.51%0.00%Dịch vụ Khách hàng
41FGSS ENERGY
0.026 SGD−3.70%825.3K1.3716.385M SGD−0.01 SGD−204.08%0.00%Công nghệ Điện tử
43EVCPLUS
0.002 SGD0.00%2.975M0.8010.001M SGD−0.00 SGD+33.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
532DISA
0.002 SGD+100.00%4.4K0.0120.213M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%Công nghệ Điện tử
5BIPOLARIS
0.001 SGD0.00%2000.0017.053M SGD−0.00 SGD0.00%Bán Lẻ
5FXNEW WAVE
0.003 SGD0.00%2.095M11.925.182M SGD−0.00 SGD−550.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5RAAP STRATEGIC
0.001 SGD0.00%1000.0417.829M SGD−0.00 SGD+66.67%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5WFISOTEAM
0.035 SGD0.00%418.3K0.5124.415M SGD6.140.01 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
8YYBIOLIDICS
0.012 SGD0.00%2.352M3.358.937M SGD−0.01 SGD+46.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
9CICAPITALANDINVEST
2.71 SGD−2.52%15.304M1.1213.878B SGD78.320.03 SGD−86.73%4.43%Tài chính
Sức mua mạnh
9QXBEVERLYJCG
0.015 SGD−21.05%4.462M1.418.732M SGD−0.01 SGD0.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
E27THE PLACE HLDG
0.006 SGD0.00%2.152M2.2635.284M SGD12.000.00 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
F10FJ BENJAMIN
0.013 SGD0.00%1.519M2.4015.435M SGD−0.00 SGD+96.43%0.00%Bán Lẻ
NR7RAFFLES EDU
0.047 SGD−2.08%690.4K1.2765.041M SGD−0.01 SGD−182.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
S08SINGPOST
0.395 SGD0.00%3.146M2.00888.583M SGD25.320.02 SGD−4.88%1.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
V8YQUANTUM HEALTH
0.002 SGD−33.33%700.3K0.65Dịch vụ Thương mại
Z25YANLORD LAND
0.460 SGD−2.13%2.548M1.39888.506M SGD−0.09 SGD−130.10%0.00%Tài chính
Theo dõi