Chứng khoán Singapore đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Singapore này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
41HBLACKGOLDNATURAL
0.007SGD0.00%0.000SGD
Bán
1.473M10.311K7.346MSGD−0.00SGDNăng lượng Mỏ
594CAPALLIANZ
0.001SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
7.5M7.5K8.553MSGD0.340.00SGDNăng lượng Mỏ
5ALANNICA
0.001SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
100K10016.975MSGD−0.00SGD43Công nghệ Sức khỏe
5RAAP STRATEGIC
0.001SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
2.805M2.805K17.826MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
C06CSC
0.011SGD10.00%0.001SGD
Bán
360K3.96K35.678MSGD−0.00SGD1.4KDịch vụ Công nghiệp
R14ENECO ENERGY^
0.010SGD−16.67%−0.002SGD
Bán Mạnh
5.666M56.662K27.752MSGD3.640.00SGD900Vận chuyển
SEJNOONTALK MEDIA
0.220SGD0.00%0.000SGD248.3K54.626KDịch vụ Thương mại
VFPBEVERLY JCG
0.001SGD0.00%0.000SGD
Bán
600K60019.681MSGD−0.00SGD129Dịch vụ Phân phối
VT1VERTEX SPAC
4.53SGD0.00%0.00SGD
Bán
1K4.53K181.2MSGDTài chính