Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Singapore

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
1J7 JAWALA
0.12-33.52%-0.06Sức bán mạnh5.000K21.562M12.380.01Công nghiệp Chế biến
40E SPACKMAN
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh40.000K9.508M-0.02Dịch vụ Khách hàng
532 DISA
0.000.00%0.00Mua2.700K20.213M-0.0014.00Công nghệ Điện tử
5AL ANNICA
0.000.00%0.00Bán2.500M16.675M-0.0043.00Công nghệ Sức khỏe
C06 CSC
0.01-9.09%-0.00Bán807.500K39.246M-0.001500.00Dịch vụ Công nghiệp
H20 HOE LEONG
0.000.00%0.00Bán182.900K18.813M7.500.00151.00Dịch vụ Phân phối
NR7 RAFFLES EDU
0.06-6.35%-0.00Bán49.007M86.855M5.290.01Dịch vụ Thương mại
RQ1 OVERSEAS EDU
0.240.00%0.00Bán234.400K99.687M11.010.02400.00Dịch vụ Khách hàng
TVV OXPAY FINANCIAL
0.310.00%0.00Bán783.000K84.397MDịch vụ Công nghệ
VFP BEVERLY JCG
0.000.00%0.00Sức bán mạnh34.521M17.928M-0.00137.00Dịch vụ Phân phối
Tải thêm