Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Singapore có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Singapore sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5CRASIATIC
5.310.002 SGD0.00%1000.008.012M SGD−0.00 SGD+84.75%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
596PAVILLON
4.160.012 SGD−72.09%15.4K0.3917.22M SGD−0.00 SGD+92.07%0.00%Bán Lẻ
594CAPALLIANZ
4.040.002 SGD0.00%965.1K0.7717.105M SGD−0.00 SGD−109.52%0.00%Năng lượng Mỏ
H20HOE LEONG
3.900.002 SGD0.00%1M1.0330.142M SGD0.00 SGD−100.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPCPROSPERCAP
3.590.186 SGD+0.54%1K0.09297.104M SGD−0.20 SGD+30.14%0.00%Tài chính
BFTLINCOTRADE
2.930.115 SGD+15.00%118K33.3319.783M SGD7.820.01 SGD3.30%Công nghiệp Chế biến
KUHTSH
2.820.100 SGD−21.26%4.9K2.114.436M SGD11.360.01 SGD0.00%Khách hàng Lâu năm
BQNBH GLOBAL
2.520.146 SGD+16.80%10K0.4943.8M SGD12.700.01 SGD−30.72%3.42%Dịch vụ Phân phối
NO4DYNA-MAC
2.340.310 SGD+1.64%137.9K0.01316.262M SGD12.060.03 SGD0.95%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
5F7WILTON RESOURCES
2.290.019 SGD+11.76%171.3K0.2349.856M SGD−0.00 SGD−316.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
S51SEATRIUM
1.920.094 SGD−1.05%145.576M0.196.483B SGD−0.03 SGD+56.66%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
PH0HATTEN LAND
1.870.013 SGD0.00%1000.0024.143M SGD−0.00 SGD+57.45%0.00%Bán Lẻ
Q0XLEY CHOON
1.860.037 SGD−2.63%905.6K0.6755.713M SGD5.360.01 SGD+13.11%0.00%Công nghệ Điện tử
532DISA
1.840.001 SGD−50.00%5.2K0.0220.213M SGD−0.00 SGD0.00%0.00%Công nghệ Điện tử
Z25YANLORD LAND
1.810.445 SGD−3.26%609.9K0.35888.506M SGD−0.09 SGD−130.10%0.00%Tài chính
Theo dõi
AWXAEM SGD
1.802.25 SGD+0.45%412.6K0.13691.939M SGD−0.00 SGD−101.41%4.60%Dịch vụ Thương mại
Mua
5NVCHASEN
1.760.102 SGD+3.03%6.766M0.5538.316M SGD26.840.00 SGD−36.67%0.00%Vận chuyển
BLUGRP^
1.710.048 SGD0.00%1000.018.649M SGD−0.03 SGD−993.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
5RAAP STRATEGIC
1.650.001 SGD0.00%10K4.6317.829M SGD−0.00 SGD+66.67%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DU4MERMAID MARITIME
1.640.097 SGD0.00%824.6K0.30137.093M SGD10.540.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
C06CSC
1.600.008 SGD0.00%1.2K0.0028.543M SGD−0.00 SGD−628.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
9CICAPITALANDINVEST
1.582.72 SGD+0.37%1.532M0.1113.878B SGD78.610.03 SGD−86.73%4.43%Tài chính
Sức mua mạnh
5I4ICP LTD
1.570.007 SGD0.00%1000.0023.331M SGD70.000.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
541ABUNDANCE INTL
1.560.014 SGD−12.50%800K2.5817.944M SGD−0.00 SGD−108.00%5.00%Dịch vụ Thương mại
BN4KEPPEL
1.557.15 SGD−0.28%262.4K0.0912.562B SGD3.172.25 SGD+303.11%4.60%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
5WHREX INTL
1.530.138 SGD+2.99%3.212M0.19174.511M SGD−0.07 SGD−195.53%3.73%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
5TYADVANCED SYSTEMS
1.530.001 SGD0.00%3.001M124.1622.324M SGD−0.00 SGD0.00%Công nghệ Điện tử
BEZBENG KUANG^
1.510.077 SGD0.00%482.9K0.1115.339M SGD4.480.02 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
1F2UNION GAS
1.510.385 SGD−1.28%168K11.62122.34M SGD10.000.04 SGD−28.44%2.34%Công ty dịch vụ công cộng
1F1Y VENTURES
1.480.015 SGD0.00%550K1.333.703M SGD−0.00 SGD+70.67%0.00%Bán Lẻ
I07ISDN
1.440.315 SGD0.00%37.1K0.03140.49M SGD28.130.01 SGD−80.82%2.54%Dịch vụ Thương mại
BRSUSP GROUP^
1.430.042 SGD−2.33%10K0.473.792M SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
1F3ASPEN
1.430.038 SGD0.00%305K0.0641.164M SGD−0.03 SGD−229.00%0.00%Tài chính
Y45SMI VANTAGE^
1.420.030 SGD0.00%373.2K0.0518.08M SGD−0.01 SGD+60.43%0.00%Dịch vụ Phân phối
L23ENVIRO-HUB
1.410.020 SGD0.00%69K0.1130.823M SGD28.570.00 SGD−66.67%5.00%Dịch vụ Phân phối
S58SATS
1.412.68 SGD+0.75%1.499M0.223.96B SGD−0.00 SGD−103.19%0.00%Vận chuyển
Mua
U14UOL
1.405.70 SGD−0.52%1.038M0.114.841B SGD6.810.84 SGD+130.05%2.62%Tài chính
Mua
BLZADVANCED
1.390.129 SGD0.00%8.2K0.1813.064M SGD−0.04 SGD−52.81%0.00%Công nghệ Điện tử
T13RH PETROGAS
1.350.162 SGD+2.53%915.4K0.41131.958M SGD39.510.00 SGD−79.60%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
5G9TRITECH
1.350.011 SGD0.00%9000.0012.997M SGD−0.00 SGD−21.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5FWACESIAN PARTNERS
1.350.045 SGD0.00%442.9K0.8121.878M SGD2.900.02 SGD+307.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
E9LJOYAS INTL
1.330.001 SGD0.00%2.5K0.012.214M SGD0.00 SGD−100.00%0.00%Tài chính
583PROGEN
1.310.039 SGD−2.50%137K1.6115.23M SGD−0.00 SGD+58.82%0.00%Dịch vụ Phân phối
V03VENTURE
1.2614.19 SGD+1.36%238.9K0.254.071B SGD15.320.93 SGD−13.60%5.36%Công nghệ Điện tử
Mua
AIYIFAST
1.267.10 SGD−0.56%85.4K0.072.111B SGD76.340.09 SGD+340.76%0.67%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
C09CITYDEV
1.265.70 SGD0.00%413.9K0.105.169B SGD17.270.33 SGD+253.32%1.40%Tài chính
Mua
J03JADASON^
1.250.004 SGD−33.33%200K0.392.89M SGD−0.01 SGD+25.17%0.00%Sản xuất Chế tạo
Y35ANAN INTL
1.240.007 SGD0.00%252K0.0729.632M SGD3.890.00 SGD−73.91%0.00%Công nghiệp Chế biến
C6LSIA
1.236.44 SGD−0.31%1.178M0.1119.17B SGD7.170.90 SGD5.88%Vận chuyển
Theo dõi
OMKVIVIDTHREE
1.200.029 SGD0.00%300K0.6410.774M SGD−0.01 SGD+45.83%0.00%Dịch vụ Khách hàng
544CSE GLOBAL
1.190.420 SGD−1.18%213K0.16259.767M SGD11.480.04 SGD+25.77%6.47%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
JLBGRAND VENTURE
1.170.480 SGD0.00%4K0.03162.859M SGD29.450.02 SGD−72.23%1.25%Công nghệ Điện tử
Mua
558UMS
1.171.38 SGD0.00%1.231M0.141.031B SGD15.420.09 SGD−39.12%3.91%Công nghệ Điện tử
Mua
G92CHINA AVIATION
1.160.910 SGD+0.55%473.8K0.33778.466M SGD9.880.09 SGD+46.42%1.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
UD2JAPFA
1.160.210 SGD0.00%201K0.26429.782M SGD−0.02 SGD−492.16%4.76%Công nghiệp Chế biến
AWGASCENT BRIDGE^
1.140.250 SGD+25.00%8000.1221.768M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
F13FU YU
1.130.130 SGD0.00%5000.0099.059M SGD−0.01 SGD−157.26%7.69%Sản xuất Chế tạo
U96SEMBCORP IND
1.135.07 SGD−0.39%383.2K0.069.058B SGD9.750.52 SGD+237.53%1.77%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1H3CLEARBRIDGE
1.130.012 SGD−7.69%310.1K0.447.429M SGD−0.05 SGD−60.00%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KUXOIO
1.120.065 SGD−15.58%33K0.3312.178M SGD−0.01 SGD+91.70%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
O9EPARKSON RETAIL^
1.100.054 SGD−3.57%454.4K0.4137.733M SGD1.380.04 SGD−7.58%0.00%Bán Lẻ
C07JARDINE C&C
1.1025.09 SGD+0.36%77.4K0.109.881B SGD6.084.13 SGD+83.37%6.02%Khách hàng Lâu năm
Bán
546MEDTECS INTL
1.090.131 SGD+0.77%301.7K0.0671.033M SGD−0.05 SGD−222.99%0.00%Công nghệ Sức khỏe
5F4FIGTREE
1.080.021 SGD0.00%10K0.467.547M SGD−0.02 SGD−20.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
F34WILMAR INTL
1.073.35 SGD+0.60%1.506M0.2520.879B SGD10.210.33 SGD−18.72%5.11%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
NHDJUBILEE
1.060.050 SGD0.00%690.9K4.8715.717M SGD3.290.02 SGD0.00%Dịch vụ Phân phối
U77SARINE TECH
1.060.265 SGD0.00%40.4K0.5292.55M SGD−0.01 SGD−117.33%6.31%Công nghệ Điện tử
Z74SINGTEL
1.052.34 SGD0.00%8.2M0.3538.62B SGD12.140.19 SGD+206.03%5.56%Truyền thông
Sức mua mạnh
RE4GEO ENERGY RES
1.040.365 SGD+7.35%12.494M0.54475.113M SGD6.180.06 SGD−62.16%15.88%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
1J0SLB DEV
1.030.112 SGD0.00%100K1.75102.256M SGD−0.01 SGD−137.33%0.89%Tài chính
BIPVIBRANT GROUP
1.020.041 SGD0.00%2K0.0128.392M SGD−0.01 SGD−241.27%2.44%Vận chuyển
C04CASA
1.010.079 SGD+5.33%7K0.1116.576M SGD8.230.01 SGD−15.04%3.80%Dịch vụ Phân phối
5ULATLANTIC NAV
0.990.260 SGD−3.70%48K1.38136.113M SGD5.600.05 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
O39OCBC BANK
0.9912.99 SGD0.00%832.8K0.1258.377B SGD8.381.55 SGD6.16%Tài chính
Mua
SESSHANAYA
0.980.050 SGD0.00%2K0.315.641M SGD−0.01 SGD−126.52%0.00%Công nghệ Điện tử
5GDSUNPOWER
0.980.220 SGD−4.35%5.8K0.03175.051M SGD5.850.04 SGD+97.89%0.59%Sản xuất Chế tạo
MZHNANOFILM
0.980.735 SGD+1.38%524.3K0.07480.996M SGD153.130.00 SGD−94.87%1.97%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
T24TUAN SING
0.960.250 SGD0.00%280K0.62309.569M SGD62.500.00 SGD−94.33%2.80%Tài chính
1B1HC SURGICAL
0.960.290 SGD−1.69%49.1K1.1844.604M SGD10.390.03 SGD−45.72%5.86%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5G2KIM HENG
0.960.079 SGD+1.28%300K1.2355.769M SGD35.910.00 SGD3.59%Vận chuyển
U11UOB
0.9628.20 SGD+0.04%567.5K0.1447.133B SGD5.694.96 SGD5.68%Tài chính
Mua
8AZAZTECH GBL
0.951.010 SGD+2.02%1.783M0.67764.233M SGD7.790.13 SGD+34.58%4.55%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AZAIPC CORP^
0.940.100 SGD+5.26%3.3K0.278.529M SGD−0.01 SGD+92.86%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5FXNEW WAVE
0.930.003 SGD0.00%2.095M11.925.182M SGD−0.00 SGD−550.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
F83COSCO SHP SG
0.920.135 SGD0.00%720.9K0.08302.298M SGD168.750.00 SGD−94.03%0.00%Vận chuyển
5NFMENCAST
0.920.031 SGD+3.33%100K0.0613.683M SGD9.690.00 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
S63ST ENGINEERING
0.913.94 SGD−0.76%299.8K0.0712.371B SGD21.080.19 SGD+2.69%4.03%Công nghệ Điện tử
Mua
AJ2OUHUA ENERGY
0.910.081 SGD+2.53%25K0.1031.046M SGD9.200.01 SGD−51.11%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CNEMINDCHAMPS
0.900.168 SGD−28.51%1.432M24.3040.802M SGD7.920.02 SGD+112.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BSLRAFFLES MEDICAL
0.901.02 SGD0.00%44.5K0.021.922B SGD21.160.05 SGD+7.11%3.73%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
41OLHN
0.890.335 SGD−1.47%31.5K0.10139.041M SGD6.840.05 SGD−29.39%5.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
D05DBS
0.8933.41 SGD−0.42%745.3K0.1986.162B SGD5.775.79 SGD5.01%Tài chính
Mua
1A1WONG FONG IND
0.890.124 SGD+6.90%29.6K0.5329.14M SGD7.900.02 SGD+10.56%4.84%Dịch vụ Phân phối
BWMZHENENG JINJIANG
0.880.300 SGD−38.14%23.1K0.94436.207M SGD8.040.04 SGD−40.61%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
B49WORLD PRECISION
0.880.260 SGD−1.89%40K2.04104M SGD78.790.00 SGD−74.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
N32NIPPECRAFT
0.880.045 SGD−2.17%12.2K0.0116.164M SGD8.650.01 SGD+300.00%0.00%Bán Lẻ
AGSTHEHOURGLASS
0.871.55 SGD+0.65%1000.001.036B SGD6.190.25 SGD+52.31%5.19%Dịch vụ Phân phối
E28FRENCKEN
0.861.67 SGD+1.21%1.183M0.17704.592M SGD21.970.08 SGD−44.65%2.21%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LS9LEADER ENV
0.820.051 SGD+2.00%20K0.0476.744M SGD−0.01 SGD−677.78%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
554KING WAN
0.820.024 SGD0.00%69K0.2716.76M SGD5.220.00 SGD+228.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp