Chứng khoán Singapore rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Singapore đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
594CAPALLIANZ
4.570.001SGD−50.00%−0.001SGD
Bán Mạnh
8.003M8.003K17.105MSGD0.690.00SGDNăng lượng Mỏ
1D3LIFEBRANDZ
3.880.002SGD0.00%0.000SGD
Bán
5K104.121MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
532DISA
3.630.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
100030.32MSGD−0.00SGD12Công nghệ Điện tử
O9EPARKSON RETAIL^
3.600.067SGD4.69%0.003SGD
Sức mua mạnh
13.046M874.082K43.123MSGD0.800.08SGDBán Lẻ
H20HOE LEONG
3.160.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
861K2.583K41.25MSGD143Sản xuất Chế tạo
RXSPACIFICRADIANCE
2.840.036SGD24.14%0.007SGD
Theo dõi
66.5K2.394K12.801MSGD0.030.90SGD120Vận chuyển
1F1Y VENTURES
2.830.023SGD4.55%0.001SGD
Theo dõi
1.251M28.768K5.431MSGD−0.01SGD25Bán Lẻ
YYBARION ENT
2.660.005SGD−28.57%−0.002SGD
Bán Mạnh
2K106.538MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
KUXOIO
2.590.085SGD54.55%0.030SGD
Bán
1.9K16210.297MSGD−0.03SGDDịch vụ Công nghiệp
42NIPS SECUREX
2.330.032SGD6.67%0.002SGD
Mua
782K25.024K14.545MSGD60.000.00SGD51Dịch vụ Công nghệ
A04ASL MARINE^
2.040.030SGD−16.67%−0.006SGD
Bán
51K1.53K22.703MSGD−0.05SGDSản xuất Chế tạo
BQFXMH^
2.040.270SGD−1.82%−0.005SGD
Sức mua mạnh
6.5K1.755K30.152MSGD10.040.03SGDSản xuất Chế tạo
N32NIPPECRAFT
1.950.094SGD6.82%0.006SGD
Sức mua mạnh
19.708M1.853M30.923MSGD46.320.00SGD60Bán Lẻ
5FXNEW WAVE
1.870.009SGD12.50%0.001SGD
Sức mua mạnh
300313.82MSGD11.430.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
E28FRENCKEN
1.851.01SGD1.00%0.01SGD
Bán
5.426M5.48M427.025MSGD7.990.13SGD3.691KCông nghệ Điện tử
BRSUSP GROUP^
1.820.080SGD−10.11%−0.009SGD
Theo dõi
41.9K3.352K8.036MSGD1.180.08SGDDịch vụ Phân phối
5GDSUNPOWER
1.770.285SGD9.62%0.025SGD
Mua
837.3K238.631K206.878MSGD15.290.07SGDSản xuất Chế tạo
558UMS
1.741.26SGD0.80%0.01SGD
Sức mua mạnh
4.716M5.942M833.966MSGD9.510.13SGD592Công nghệ Điện tử
JLBGRAND VENTURE
1.670.500SGD0.00%0.000SGD
Bán
410.2K205.1K169.645MSGD10.160.05SGD1.153KCông nghệ Điện tử
BEZBENG KUANG
1.660.055SGD0.00%0.000SGD
Bán
511.8K28.149K10.957MSGD−0.07SGDDịch vụ Thương mại
43EVCPLUS
1.650.009SGD12.50%0.001SGD
Mua
640K5.76K36.401MSGD−0.00SGD31Khoáng sản phi năng lượng
Y45SMI VANTAGE^
1.570.031SGD3.33%0.001SGD
Mua
88.1K2.731K16.224MSGDDịch vụ Phân phối
V3MMETECH INTL
1.530.100SGD−13.04%−0.015SGD
Bán Mạnh
304.9K30.49K17.429MSGD−0.01SGDDịch vụ Phân phối
579OCEANUS
1.470.017SGD13.33%0.002SGD
Mua
59.267M1.008M383.509MSGD75.000.00SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
40BHEALTHBANK
1.470.166SGD5.73%0.009SGD
Mua
1001714.805MSGD−0.01SGDDịch vụ Thương mại
5G9TRITECH
1.430.026SGD−3.70%−0.001SGD
Mua
1.186M30.841K31.901MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
AIYIFAST
1.436.21SGD6.15%0.36SGD
Sức mua mạnh
1.728M10.73M1.714BSGD139.950.04SGD1.097KDịch vụ Công nghệ
5EWSEVENS ATELIER
1.420.100SGD4.17%0.004SGD
Bán
2002020.563MSGD26.670.00SGDSản xuất Chế tạo
V2YV2Y CORP
1.420.023SGD4.55%0.001SGD
Mua
442.9K10.187K7.785MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghệ
5EBCFM
1.400.107SGD−1.83%−0.002SGD
Theo dõi
183.3K19.613K21.967MSGD11.600.01SGDSản xuất Chế tạo
5BIPOLARIS
1.390.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
4.617M13.852K51.16MSGD0.00SGD85Bán Lẻ
TVVOXPAY FINANCIAL
1.370.128SGD−1.54%−0.002SGD
Bán
293.8K37.606K35.86MSGD7.980.02SGDDịch vụ Công nghệ
U11UOB
1.3531.00SGD0.29%0.09SGD
Mua
2.95M91.447M51.681BSGD12.962.44SGD24.346KTài chính
AWXAEM SGD
1.353.87SGD0.78%0.03SGD
Mua
1.271M4.92M1.188BSGD8.130.50SGD1.496KDịch vụ Công nghiệp
5023CNERGY
1.340.003SGD0.00%0.000SGD
Mua
201.8K6059.201MSGD0.00SGDTài chính
5TNMEDI LIFESTYLE
1.330.010SGD−9.09%−0.001SGD
Bán
100K1K6.567MSGD−0.01SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
E6RSAMKO TIMBER
1.330.020SGD5.26%0.001SGD
Mua
5.029M100.588K45.755MSGD38.000.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
41HBLACKGOLDNATURAL
1.310.008SGD0.00%0.000SGD
Bán
201K1.608K8.395MSGD−0.00SGDNăng lượng Mỏ
S58SATS
1.292.84SGD6.37%0.17SGD
Mua
11.995M34.067M2.997BSGD−0.02SGDVận chuyển
I07ISDN
1.290.415SGD2.47%0.010SGD
Mua
747.4K310.171K177.649MSGD7.270.06SGD1.052KDịch vụ Thương mại
S59SIA ENGINEERING
1.262.26SGD1.35%0.03SGD
Mua
446.3K1.009M2.503BSGD33.480.07SGDVận chuyển
YF8YZJ FIN HLDG
1.260.345SGD0.00%0.000SGD
Bán
31.899M11.005M1.358BSGD54Tài chính
CHJUNI-ASIA GRP
1.260.835SGD0.60%0.005SGD
Mua
22.6K18.871K65.238MSGD1.750.47SGD70Vận chuyển
581SUNRISE SHARES
1.250.039SGD2.63%0.001SGD
Mua
1.351M52.677K7.955MSGD27.140.00SGDTài chính
1E3SANLI ENV
1.240.107SGD1.90%0.002SGD
Mua
227.3K24.321K27.975MSGD11.930.01SGD377Dịch vụ Công nghiệp
5EGZHONGXIN FRUIT
1.230.030SGD−3.23%−0.001SGD
Bán
346.3K10.389K32.719MSGD3.260.01SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
42WZIXIN
1.230.019SGD11.76%0.002SGD
Mua
979.5K18.611K23.525MSGD28.330.00SGDKhách hàng Lâu năm
PH0HATTEN LAND
1.210.022SGD0.00%0.000SGD
Mua
6.334M139.341K40.857MSGD−0.01SGDBán Lẻ
D05DBS
1.1934.50SGD0.09%0.03SGD
Theo dõi
3.131M108.002M88.525BSGD13.432.57SGD33KTài chính
5VIBOLDTEK
1.160.037SGD8.82%0.003SGD
Mua
2.559M94.679K12.025MSGDDịch vụ Công nghiệp
O39OCBC BANK
1.1512.18SGD−0.25%−0.03SGD
Theo dõi
5.317M64.76M54.871BSGD10.911.12SGD30.809KTài chính
8AZAZTECH GBL
1.130.820SGD0.61%0.005SGD
Bán
1.072M879.122K629.142MSGD7.160.11SGDCông nghệ Điện tử
554KING WAN
1.120.035SGD0.00%0.000SGD
Bán
643.6K22.526K24.442MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
VC2OLAM GROUP
1.121.43SGD0.00%0.00SGD
Sức mua mạnh
580.1K829.543K5.408BSGD8.550.17SGD82.3KHàng tiêu dùng không lâu bền
40VALSET
1.120.036SGD−2.70%−0.001SGD
Bán
69K2.484K129.23MSGD−0.01SGDKhách hàng Lâu năm
5LYMARCOPOLO MARINE
1.110.044SGD0.00%0.000SGD
Mua
52.126M2.294M155.764MSGD7.100.01SGDVận chuyển
5HHSINJIA LAND
1.090.038SGD5.56%0.002SGD
Mua
4.418M167.899K7.455MSGD−0.01SGDSản xuất Chế tạo
Z59YOMA STRATEGIC
1.080.100SGD5.26%0.005SGD
Mua
588.1K58.81K212.56MSGD−0.01SGDTài chính
42DNAUTICAWT
1.080.009SGD12.50%0.001SGD
Theo dõi
1.751M15.757K6.353MSGD−0.00SGDDịch vụ Công nghiệp
5VJHALCYON AGRI
1.070.405SGD2.53%0.010SGD
Sức mua mạnh
5.81M2.353M630.03MSGD109.720.00SGD15.203KHỗn hợp
AUEGOLDEN ENERGY
1.070.785SGD0.64%0.005SGD
Mua
3.413M2.679M2.058BSGD3.910.20SGDNăng lượng Mỏ
S56SAMUDERASHIPPING
1.070.950SGD1.06%0.010SGD
Mua
1.149M1.091M505.756MSGD1.410.67SGD151Vận chuyển
1F2UNION GAS
1.060.485SGD5.43%0.025SGD
Mua
34.3K16.636K146.173MSGD11.920.04SGDCông ty dịch vụ công cộng
AP4RIVERSTONE
1.060.640SGD0.79%0.005SGD
Mua
664.6K425.344K941.177MSGD4.990.13SGDSản xuất Chế tạo
9CICAPITALANDINVEST
1.053.72SGD1.36%0.05SGD
Mua
6.459M24.029M18.794BSGD17.580.21SGD10KTài chính
D01DFIRG USD
1.042.62USD3.56%0.09USD
Mua
560.6K1.469M4.635BSGD119.340.03SGD230KBán Lẻ
C76CREATIVE
1.031.55SGD8.39%0.12SGD
Mua
28.65K44.408K100.668MSGD−0.21SGDCông nghệ Điện tử
C6LSIA
1.025.57SGD0.72%0.04SGD
Sức mua mạnh
3.949M21.995M16.41BSGD20.500.27SGD14.117KVận chuyển
F34WILMAR INTL
1.024.12SGD0.00%0.00SGD
Mua
6.734M27.742M25.832BSGD8.280.50SGD100KCông nghiệp Chế biến
KUOINTL CEMENT
1.020.024SGD4.35%0.001SGD
Mua
1.485M35.645K131.899MSGD5.480.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
T24TUAN SING
1.020.310SGD0.00%0.000SGD
Bán
88K27.28K377.62MSGD−0.01SGDTài chính
OMKVIVIDTHREE
1.010.036SGD5.88%0.002SGD
Mua
1.145M41.224K12.631MSGD−0.02SGDDịch vụ Khách hàng
M14INNOTEK
1.010.455SGD−3.19%−0.015SGD
Mua
95.7K43.544K108.714MSGD41.230.01SGDSản xuất Chế tạo
SJYMEGROUP
0.990.090SGD0.00%0.000SGD
Bán
5004510.757MSGD7.130.01SGDBán Lẻ
5EFADVENTUS
0.960.007SGD−12.50%−0.001SGD
Bán
2.495M17.467K19.613MSGD−0.00SGD24Dịch vụ Khách hàng
UD2JAPFA
0.960.525SGD1.94%0.010SGD
Mua
1.125M590.783K1.054BSGD15.010.03SGD40KCông nghiệp Chế biến
DU4MERMAID MARITIME
0.960.078SGD−2.50%−0.002SGD
Mua
107.4K8.377K113.066MSGD−0.01SGDNăng lượng Mỏ
BN4KEPPEL CORP
0.967.60SGD−0.52%−0.04SGD
Mua
5.06M38.458M13.536BSGD11.390.68SGD16.393KDịch vụ Công nghiệp
G92CHINA AVIATION
0.950.810SGD4.52%0.035SGD
Mua
841.4K681.534K666.642MSGD13.720.06SGDDịch vụ Phân phối
V03VENTURE
0.9517.29SGD−0.63%−0.11SGD
Theo dõi
1.195M20.656M5.063BSGD14.641.19SGD12KCông nghệ Điện tử
HMNCAPLAND ASCOTT T
0.940.975SGD4.28%0.040SGD
Mua
8.538M8.325M3.222BSGD17.810.05SGDTài chính
M15MATEX INTL
0.940.026SGD8.33%0.002SGD
Mua
2.889M75.119K7.481MSGD−0.02SGDCông nghiệp Chế biến
5QYNET PACIFIC FIN
0.940.024SGD4.35%0.001SGD
Mua
3.429M82.291K12.089MSGDTài chính
S20STRAITS TRADING
0.942.43SGD0.83%0.02SGD
Mua
73.8K179.334K1.086BSGD1.551.55SGD127Khoáng sản phi năng lượng
A78SHEN YAO
0.930.001SGD0.00%0.000SGD
Bán
25.2K2533.706MSGD0.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
BSLRAFFLES MEDICAL
0.931.39SGD0.00%0.00SGD
Mua
2.533M3.521M2.609BSGD24.870.06SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AGSTHEHOURGLASS
0.922.13SGD2.40%0.05SGD
Mua
183.7K391.281K1.399BSGD7.990.26SGDDịch vụ Phân phối
C07JARDINE C&C
0.9228.58SGD−1.45%−0.42SGD
Bán Mạnh
666.5K19.049M11.462BSGD9.143.17SGD240KKhách hàng Lâu năm
OYYPROPNEX
0.911.68SGD2.44%0.04SGD
Sức mua mạnh
450.3K756.504K606.8MSGD10.310.16SGDTài chính
CLNAPAC REALTY
0.900.600SGD5.26%0.030SGD
Mua
446.6K267.96K202.463MSGD5.780.10SGDTài chính
5AEPOLLUX PROP
0.900.045SGD7.14%0.003SGD
Sức mua mạnh
5.787M260.402K115.898MSGD19.090.00SGDTài chính
5HVKOH ECO
0.890.035SGD0.00%0.000SGD
Mua
350.6K12.271K98.624MSGD50.000.00SGDDịch vụ Công nghiệp
H30HONG FOK
0.890.985SGD1.03%0.010SGD
Sức mua mạnh
173.4K170.799K807.212MSGD15.120.06SGD87Tài chính
C09CITYDEV
0.898.28SGD−0.24%−0.02SGD
Mua
994.5K8.234M7.527BSGD6.291.37SGD408Tài chính
5WHREX INTL
0.880.240SGD2.13%0.005SGD
Mua
8.925M2.142M306.045MSGD4.700.05SGDNăng lượng Mỏ
C8RJIUTIAN CHEMICAL
0.870.082SGD5.13%0.004SGD
Mua
25.954M2.128M155.099MSGD1.380.06SGDCông nghiệp Chế biến
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
0.8747.85USD−2.11%−1.03USD
Bán
327.6K15.676M19.178BSGD5.8311.66SGD400KBán Lẻ
G13GENTING SING
0.860.885SGD0.57%0.005SGD
Sức mua mạnh
7.188M6.362M10.617BSGD59.460.01SGDDịch vụ Khách hàng
D03DEL MONTE PAC
0.860.315SGD0.00%0.000SGD
Mua
527.8K166.257K612.347MSGD11.580.03SGD5.9KHàng tiêu dùng không lâu bền
F10FJ BENJAMIN
0.860.024SGD0.00%0.000SGD
Mua
80K1.92K28.496MSGD10.000.00SGD1.6KBán Lẻ