Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
FLO FLOWTECH FLUIDPOWER PLC ORD 50P 119.50-29.29%-49.50Bán1.269M89.264M17.560.10414.00Công nghiệp
ASBE ASSOCIATED BRITISH ENGINEERING PLC ORD 2.5P 30.00-25.00%-10.00Bán30819.596K-0.2126.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OXT OXFORD TECHNOLOGY VENTURE CAPITAL TRUST PLC ORD 10P 30.11-24.73%-9.89Sức bán mạnh1.040K2.173M188.680.000.00Tài chính
I3E I3 ENERGY PLC ORD 0.01P 82.95-23.90%-26.05Bán829.929K44.709M-0.1610.00Năng lượng
HPAC HERMES PACIFIC INVESTMENTS PLC ORD 100P 60.00-17.24%-12.50Sức bán mạnh21.692M-0.041.00Tài chính
NIPT PREMAITHA HEALTH PLC ORD 0.1P 12.65-14.53%-2.15Sức mua mạnh1.651M57.253M-0.0343.00Công nghệ
SG26 SG ISSUER SG NATURAL GAS X5 DAILY LONG 71.78-13.46%-11.16Bán0
SG20 SG ISSUER SG NATURAL GAS X5 LONG 76.25-13.33%-11.73Bán0
CBUY CLOUDBUY PLC ORD 1P 2.65-13.11%-0.40Bán60.645K3.456M-0.0283.00Công nghệ
SBTX SKINBIOTHERAPEUTICS PLC ORD 1P 25.00-12.28%-3.50Mua538.987K33.832M-0.014.00Chăm sóc sức khỏe
3SUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG SUGAR 6.78-11.75%-0.90Bán7.590K
CRW CRANEWARE PLC ORD 1P 3180.00-11.30%-405.00Mua24.240K955.842M78.250.46263.00Chăm sóc sức khỏe
AFN ADVFN PLC ORD 0.2P 27.50-11.29%-3.50Bán20.000K7.047M27.890.0153.00Công nghiệp
OBC ONLINE BLOCKCHAIN PLC ORD 5P 24.22-10.30%-2.78Bán19.593K2.339M-0.003.00Tài chính
NSCI NETSCIENTIFIC PLC ORD 5P 28.00-9.68%-3.00Bán11.204K24.354M-0.1423.00Chăm sóc sức khỏe
OVZC ETFS METAL SECURITIES LIMITED ETFS PHYSICAL SILVER (DT ZERT) 11.55-9.51%-1.213.900K
KIBO KIBO ENERGY PLC ORD EUR0.015 3.88-9.36%-0.40Bán5.141M27.117M-0.0116.00Vật liệu cơ bản
ETX E-THERAPEUTICS PLC ORD 0.1P 6.80-9.33%-0.70Bán25.000K20.145M-0.0220.00Chăm sóc sức khỏe
MIN MINOAN GROUP PLC ORD 1P 5.40-9.24%-0.55Bán884.833K13.620M-0.02203.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IDP INNOVADERMA PLC ORD EUR0.10 168.08-9.16%-16.95Mua136.628K26.812M26.560.0724.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VRE VR EDUCATION HOLDINGS PLC ORD EUR0.001 13.00-8.77%-1.25Bán167.390K27.522M-0.006.00Công nghệ
ALS ALTUS STRATEGIES PLC ORD 1P 4.11-8.67%-0.39Bán25.000K8.000M-0.01Vật liệu cơ bản
ORM ORMONDE MINING PLC ORD EUR0.01 4.60-8.46%-0.42Bán847.598K24.818M-0.0016.00Vật liệu cơ bản
CRPR CROPPER (JAMES) PLC ORD 25P 1310.00-8.44%-120.70Bán963138.998M34.070.43524.00Vật liệu cơ bản
MUBL MBL GROUP PLC ORD 7.5P 2.75-8.33%-0.25Sức bán mạnh2.580K475.642K-0.0653.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LEAF LEAF CLEAN ENERGY COMPANY ORD 0.01P (DI) 16.50-8.33%-1.50Bán29.102K9.463M-0.010.00Tài chính
CALL CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P 111.00-8.26%-10.00Bán96.602K29.225M-0.1083.00Công nghệ
SG24 SG ISSUER SG NATURAL GAS X3 DAILY LONG 91.47-8.21%-8.18Bán0
NGL3 SG ISSUER SG NAT GAZ X3 DAILY LONG GBP 2.33-8.10%-0.21Sức bán mạnh0
TECH TECHFINANCIALS INC ORD USD0.0005 (DI) 5.52-8.00%-0.48Sức bán mạnh10.000K5.099M-0.0393.00Công nghiệp
XSG XEROS TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 0.15P 37.80-7.80%-3.20Bán67.804K40.663M-0.31146.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AIQ AIQ LIMITED ORDS GBP0.01 (DI) 35.50-7.79%-3.00Bán2.000K19.471MCông nghệ
INDI INDUS GAS LIMITED ORD 1P 264.00-7.69%-22.00Bán2.000K523.305M24.050.12Năng lượng
2NFL LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X NETFLIX ETP 4789.50-7.67%-398.00Bán3
RMA RASMALA PLC ORD 50P 136.25-7.63%-11.25Bán623.324M-0.0580.00Tài chính
FISH FISHING REPUBLIC PLC ORD 1P 6.10-7.58%-0.50Bán23.152K3.446M-0.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CNKS CENKOS SECURITIES PLC ORD 1P 91.25-7.36%-7.25Sức bán mạnh188.771K54.480M6.580.15123.00Tài chính
LLHO ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 2X DAILY LONG LEAN HOGS 2.10-7.31%-0.17Mua778
RBGP ROSENBLATT GROUP PLC ORD GBP0.002 96.89-7.28%-7.61Bán126.124K
PYC PHYSIOMICS PLC ORD 0.4P 4.27-7.26%-0.33Bán180.780K3.308M-0.016.00Chăm sóc sức khỏe
ESG ESERVGLOBAL LIMITED ORD NPV (DI) 6.15-7.17%-0.47Bán365.754K54.588M179.00Công nghệ
ELX EL ORO LTD ORD NPV 65.00-7.14%-5.00Bán40044.221M11.250.06Tài chính
VEL VELOCITY COMPOSITES PLC ORD 0.25P 33.00-7.04%-2.50Sức bán mạnh4.566K12.707M-0.03Công nghiệp
PIRI PIRES INVESTMENTS PLC ORD 0.25P 2.65-7.02%-0.20Mua116.164K898.371K91.380.004.00Tài chính
ENET ETHERNITY NETWORKS LTD ORD NIS0.001 (DI) 20.00-6.98%-1.50Bán6.423K6.991M-0.0313.00Công nghệ
MWE MTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0.01 19.20-6.80%-1.40Bán5.300K17.930M11.380.02184.00Công nghệ
MED MEDAPHOR GROUP PLC ORD 1P 10.50-6.67%-0.75Sức bán mạnh26.000K9.524M-0.0922.00Công nghiệp
WLFE WOLF MINERALS LIMITED ORD NPV (DI) 2.10-6.67%-0.15Sức bán mạnh129.038K22.639M-0.04Vật liệu cơ bản
TERN TERN PLC ORD 0.02P 14.33-6.63%-1.02Bán1.427M36.093M-0.012.00Công nghệ
OMI OROSUR MINING INC COM SHS NPV 8.97-6.56%-0.63Mua2.051M10.696M-0.20231.00Vật liệu cơ bản
KNOS KAINOS GROUP PLC ORD 0.5P 432.00-6.49%-30.00Mua10.040K554.808M47.910.10964.00Công nghệ
WEB WEBIS HOLDINGS PLC ORD 1P 2.62-6.43%-0.18Bán57.903K11.013M77.840.0068.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NFC NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP PLC ORD 2.5P 538.00-6.27%-36.00Bán8.299K451.237M60.290.111777.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TUNE FOCUSRITE PLC ORD 0.1P 419.52-6.25%-27.98Bán73.100K260.050M26.900.17183.00Công nghệ
ZOL ZOLTAV RESOURCES INC ORD SHS USD0.20 (DI) 15.00-6.25%-1.00Sức bán mạnh10.374K22.713M-0.10239.00Tài chính
RLM REALM THERAPEUTICS PLC ORD 10P 9.50-6.03%-0.61Bán10.000K11.073M-0.1315.00Chăm sóc sức khỏe
ERGO ERGOMED PLC ORD 1P 156.00-6.02%-10.00Bán13.454K74.466M-0.11560.00Chăm sóc sức khỏe
IWG IWG PLC ORD 1P 214.50-6.02%-13.73Sức bán mạnh3.496M2.072B22.350.108788.00Tài chính
ACID ACER INCORPORATED GDR (REPR 5 SHS COM STK TWD10)(REG S) 3.76-6.00%-0.24Sức bán mạnh5081.816B17.960.037967.00Công nghệ
TCN TRICORN GROUP PLC ORD 10P 31.50-5.97%-2.00Bán50.300K10.645M16.890.02283.00Công nghiệp
PPS PROTON POWER SYSTEMS PLC ORD 1P 4.75-5.94%-0.30Mua132.761K30.632M-0.0274.00Công nghiệp
VLS VELOCYS PLC ORD 1P 5.88-5.92%-0.37Sức bán mạnh135.451K23.771M-0.3242.00Năng lượng
AEO AEOREMA COMMUNICATIONS PLC ORD 12.5P 27.30-5.86%-1.70Bán28.370K2.625M85.800.0019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GEO GEORGIAN MINING CORPORATION ORD NPV (DI) 8.24-5.83%-0.51Bán65.576K10.025M-0.020.00Vật liệu cơ bản
FASS FIDELITY ASIAN VALUES PLC SUB SHS 0.001P 24.03-5.76%-1.47Bán15.891K274.678M10.970.360.00Tài chính
SYS SYSGROUP PLC ORD 1P 43.40-5.65%-2.60Bán12.723K10.628M44.790.0174.00Công nghệ
AUTG AUTINS GROUP PLC ORD GBP0.02 42.00-5.62%-2.50Bán579.614M15.730.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EDEN EDEN RESEARCH PLC ORD 1P 10.10-5.61%-0.60Sức bán mạnh156.703K20.926M-0.005.00Vật liệu cơ bản
POL POLO RESOURCES LIMITED ORD NPV (DI) 3.11-5.54%-0.18Bán122.879K10.258M-0.0229.00Tài chính
AMZ2 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP 50.09-5.53%-2.93Bán273
SG22 SG ISSUER SG NATURAL GAS X2 DAILY LONG 93.69-5.52%-5.47Bán0
EZH EASYHOTEL PLC ORD 1P 104.00-5.45%-6.00Bán22.585K160.550M156.250.0147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAU CENTAUR MEDIA PLC ORD 10P 40.10-5.42%-2.30Sức bán mạnh39.700K57.923M212.170.00515.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K3C K3 CAPITAL GROUP PLC ORD 1P 332.00-5.41%-19.00Mua13.444K148.159M24.890.14121.00Tài chính
MAB1 MORTGAGE ADVICE BUREAU (HOLDINGS) PLC ORD 0.1P 647.20-5.38%-36.80Mua49.881K344.964M29.150.24157.00Tài chính
BILN BILLINGTON HOLDINGS PLC ORD 10P 260.25-5.36%-14.75Bán28.769K35.569M9.450.29360.00Công nghiệp
ATMA ATLAS MARA LIMITED ORD NPV (DI) 2.31-5.33%-0.13Bán1.712K317.310M5.330.355899.00Tài chính
CRA CRADLE ARC PLC ORD GBP0.0001 3.60-5.26%-0.20Bán10.333K10.503M-0.5421.00Vật liệu cơ bản
GBP GLOBAL PETROLEUM LIMITED ORD NPV 2.42-5.10%-0.13Mua253.274K4.436M-0.014.00Năng lượng
DNL DIURNAL GROUP PLC ORD GBP0.05 132.00-5.04%-7.00Bán2.212K85.258M-0.2019.00Chăm sóc sức khỏe
TAN TANFIELD GROUP PLC ORD 5P 9.05-4.99%-0.47Sức bán mạnh19915.801M-0.003.00Công nghiệp
OBRA LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT BRAZIL IBOVESPA C EUR 13.82-4.91%-0.71Sức bán mạnh237
ASC ASOS PLC ORD 3.5P 5750.00-4.90%-296.00Sức bán mạnh517.341K5.056B76.120.803463.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
N4P N4 PHARMA PLC ORD 0.4P 6.85-4.86%-0.35Bán29.416K6.549M-0.0331.00Chăm sóc sức khỏe
MIRI MIRRIAD ADVERTISING PLC ORD GBP0.00001 29.02-4.85%-1.48Bán4.145K31.079MCông nghệ
NAH NAHL GROUP PLC ORD GBP0.0025 114.90-4.84%-5.85Mua258.222K55.761M5.570.22206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KZG KAZERA GLOBAL PLC ORD 1P 2.50-4.76%-0.12Mua65.600K6.742M-0.00100.00Vật liệu cơ bản
STX SHIELD THERAPEUTICS PLC ORD 1.5P 30.00-4.76%-1.50Bán2.000K36.674M-0.1747.00Chăm sóc sức khỏe
KAY KINGS ARMS YARD VCT PLC ORD 1P 20.20-4.72%-1.00Bán23.055K64.803M10.300.020.00Tài chính
SBID STATE BANK OF INDIA GDR (EACH REP 10 SHS INR1)(REG S) 37.55-4.70%-1.85Sức bán mạnh83.875K26.929B-0.14264041.00Tài chính
MRS MANAGEMENT RESOURCE SOLUTIONS PLC ORD EUR0.01 7.72-4.67%-0.38Bán1.477M15.953M-0.04Công nghiệp
WAND WANDISCO PLC ORD 10P 695.10-4.65%-33.90Bán44.346K318.883M-0.28122.00Công nghệ
2AAP LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP 2361.00-4.63%-114.75Bán81
BLOC BLOCKCHAIN WORLDWIDE PLC ORD 1P 4.53-4.63%-0.22Sức bán mạnh50.000K
EDV ELDERSTREET DRAPER ESPRIT VCT PLC ORD 5P 52.00-4.59%-2.50Sức bán mạnh2.347K37.075M0.00Tài chính
AFM ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING PLC ORD 0.075P 238.70-4.52%-11.30Bán24.594K255.739M-0.00245.00Tài chính
SUMM SUMMIT THERAPEUTICS PLC ORD 1P 32.00-4.48%-1.50Bán75.478K27.512M-0.0944.00Chăm sóc sức khỏe
TSTL TRISTEL PLC ORD 1P 276.56-4.47%-12.95Bán12.486K126.512M35.570.08111.00Công nghiệp
ASH ASHLEY HOUSE PLC ORD 1P 13.04-4.47%-0.61Bán43.390K8.194M4.680.0385.00Công nghiệp
C21 21ST CENTURY TECHNOLOGY PLC ORD 6.5P 3.25-4.41%-0.15Mua14.960K3.030M11.820.0073.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất