Các công ty ở Vương quốc Anh with the most cash on hand

It's no secret that a large cash pile can be a tried and tested insurance policy in the face of good-old volatility. And these companies are taking that knowledge very seriously, as they're currently sitting on oodles of cash reserves. On the other hand though, perhaps these businesses are hoarding their capital when they should be using it to maximize shareholder value instead. Whatever your take, here's a list of the most cash rich Các công ty ở Vương quốc Anh.

Ticker
TIền mặt (MRQ)
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
SHELSHELL PLC ORD EUR0.0732.089BGBP2182.0GBX−1.49%−33.0GBX
Mua
8.309M18.13B161.528BGBP6.053.69GBP82KNăng lượng Mỏ
BP.BP PLC $0.2527.369BGBP425.50GBX−1.17%−5.05GBX
Mua
39.127M16.649B81.215BGBP−0.40GBP65.9KNăng lượng Mỏ
GSKGSK PLC ORD 31 1/4P6.532BGBP1406.0GBX−3.03%−44.0GBX
Bán
13.81M19.417B58.632BGBP12.911.14GBP90.096KCông nghệ Sức khỏe
CCLCARNIVAL PLC ORD USD 1.665.721BGBP791.6GBX−0.33%−2.6GBX
Mua
807.506K639.222M10.906BGBP−5.99GBPDịch vụ Khách hàng
AZNASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.254.024BGBP10962GBX2.33%250GBX
Mua
1.139M12.488B165.981BGBP−0.60GBP83.1KCông nghệ Sức khỏe
AAFAIRTEL AFRICA PLC ORD USD0.501.359BGBP143.5GBX−0.55%−0.8GBX
Bán
1.675M240.416M5.423BGBP10.780.13GBP3.757KDịch vụ Công nghệ
0QY5BALLARD POWER SYSTEMS INC BALLARD POWER SYSTEMS ORD SHS826.757MGBP11.204CAD−1.75%−0.200CAD
Mua
002.202BGBP−0.46GBP1.367KSản xuất Chế tạo
INDVINDIVIOR PLC ORD USD0.10769.072MGBP315.0GBX3.28%10.0GBX
Mua
1.363M429.242M2.116BGBP19.730.16GBP885Công nghệ Sức khỏe
SEPLSEPLAT ENERGY PLC ORD NGN0.50 (DI)302.171MGBP117.0GBX−3.70%−4.5GBX
Theo dõi
168.2K19.679M714.857MGBP5.360.23GBPNăng lượng Mỏ
TRMRTREMOR INTERNATIONAL LTD ORD NIS0.01 (DI)281.644MGBP437.0GBX−3.40%−15.4GBX
Theo dõi
510.823K223.23M669.938MGBP13.140.38GBPDịch vụ Thương mại
HZMHORIZONTE MINERALS PLC ORD 20P251.761MGBP103.0GBX−0.96%−1.0GBX
Bán
367.832K37.887M198.087MGBP−0.08GBPKhoáng sản phi năng lượng
AMGOAMIGO HOLDINGS PLC ORD 0.25P141.2MGBP5.39GBX2.37%0.13GBX
Mua
389.899K2.102M25.026MGBP0.140.36GBPTài chính
NOGNOSTRUM OIL & GAS PLC ORD 1P137.335MGBP4.28GBX−1.50%−0.07GBX
Bán
53.123K227.101K8.039MGBP−0.07GBP559Năng lượng Mỏ
IDHCINTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS PLC ORD USD0.25110.754MGBP0.900USD−13.04%−0.135USD
Theo dõi
249.442K224.498K511.954MGBPDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ATYMATALAYA MINING PLC ORD 7.5P109.469MGBP257.0GBX0.78%2.0GBX
Bán
66.293K17.037M356.692MGBP4.380.60GBP506Khoáng sản phi năng lượng
CNICCENTRALNIC GROUP PLC ORD 0.1P68.811MGBP123.5GBX−1.98%−2.5GBX
Mua
414.373K51.175M363.712MGBP307.320.00GBP675Dịch vụ Thương mại
BMKBENCHMARK HOLDINGS PLC ORD 0.1P46.294MGBP43.0GBX0.35%0.2GBX
Bán
4.043M173.859M301.647MGBP−0.03GBP513Công nghệ Sức khỏe
IPFINTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC ORD 10P41.7MGBP110.0GBX−0.90%−1.0GBX
Mua
70.065K7.707M245.856MGBP6.240.19GBP8.546KTài chính
SOLGSOLGOLD PLC ORD 1P28.943MGBP22.65GBX−2.16%−0.50GBX
Bán
1.477M33.465M531.328MGBP−0.01GBP822Khoáng sản phi năng lượng
RENXRENALYTIX PLC ORD 0.25P24.578MGBP105.0GBX0.00%0.0GBX
Bán
11.953K1.255M78.498MGBP−0.44GBP54Dịch vụ Công nghệ
0VCOPEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT COR PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT ORD SHS13.661MGBP12.3CAD−7.74%−1.0CAD
Theo dõi
1001.227K1.44BGBP7.861.11GBP55Năng lượng Mỏ
AHTASHTEAD GROUP PLC ORD 10P12.186MGBP4620GBX0.90%41GBX
Mua
316.418K1.462B20.138BGBP22.242.07GBP16.068KTài chính
SDXSDX ENERGY PLC ORD 1P9.224MGBP9.76GBX0.00%0.00GBX
Theo dõi
29.682K289.4K19.945MGBP−0.09GBPNăng lượng Mỏ
SENXSERINUS ENERGY PLC ORD NPV5.562MGBP11.80GBX2.61%0.30GBX
Mua
1.167M13.767M12.883MGBP1.690.07GBPNăng lượng Mỏ
SRBSERABI GOLD PLC ORD 10P5.265MGBP42.0GBX−2.33%−1.0GBX
Theo dõi
262.076K11.007M32.566MGBPKhoáng sản phi năng lượng
MWEMTI WIRELESS EDGE LTD. ORD ILS0.014.95MGBP58.0GBX−4.13%−2.6GBX
Theo dõi
279.307K16.2M53.566MGBP19.900.03GBP200Công nghệ Điện tử
ALSALTUS STRATEGIES PLC ORD 5P3.202MGBP46.0GBX0.00%0.0GBX
Mua
20.768K955.328K53.968MGBP−0.08GBPKhoáng sản phi năng lượng
BOOKLITERACY CAPITAL PLC ORD GBP0.0012.982MGBP400GBX−0.99%−4GBX
Bán
8.032K3.205M241.8MGBP3.061.32GBP6Tài chính
BEMBEOWULF MINING PLC ORD 1P2.885MGBP5.40GBX0.00%0.00GBX
Bán
37.246K201.128K44.912MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
CNRCONDOR GOLD PLC ORD 20P408.028KGBP23.3GBX0.00%0.0GBX
Theo dõi
601.279K13.98M36.881MGBP−0.02GBPKhoáng sản phi năng lượng