Các công ty ở Vương quốc Anh có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty ở Vương quốc Anh với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MMSYSMICROSAIC SYSTEMS PLC ORD GBP0.00001106.871 K GBP1.0500 GBX0.00%264.804 K0.54Công nghệ Sức khỏe
GGPLGRAFT POLYMER (UK) PLC ORD GBP0.001168.431 K GBP0.135 GBX0.00%400 K0.300.00%Sản xuất Chế tạo
VVOXVOX VALOR CAPITAL LIMITED ORD GBP0.01 (DI)288 K GBP0.200 GBX0.00%00.000.00%Tài chính
TTRAFTRAFALGAR PROPERTY GROUP PLC ORD GBP0.001293.896 K GBP0.0450 GBX0.00%202.02 K0.01−0.00 GBP+96.28%0.00%Tài chính
DDKEDUKEMOUNT CAPITAL PLC ORD GBP0.001315.028 K GBP0.0350 GBX+7.69%30.345 M0.54Tài chính
SSCGLSEALAND CAPITAL GALAXY LTD ORD GBP0.0001 (DI)543.68 K GBP0.0750 GBX0.00%00.000.00%Dịch vụ Thương mại
IINSPINSPIRIT ENERGY HOLDINGS PLC ORD GBP0.00001565.847 K GBP0.0086 GBX−5.56%50.244 M0.890.00 GBP+100.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
AEGACTIVE ENERGY GROUP ORD GBP0.0035566.521 K GBP0.350 GBX0.00%2.327 M0.610.00%Công nghiệp Chế biến
CCHFCHESTERFIELD RESOURCES PLC ORD GBP0.001586.477 K GBP0.450 GBX0.00%37.427 K0.030.00%Tài chính
AAGTAAGRITERRA LTD ORD GBP0.10610.547 K GBP0.850 GBX0.00%1.169 K0.17−0.04 GBP+48.23%0.00%Công nghiệp Chế biến
CCRVCRAVEN HOUSE CAPITAL PLC ORD USD1620.656 K GBP0.200 USD0.00%0−1.14 GBP−132.51%0.00%Tài chính
BBYOTBYOTROL ORD GBP0.0025680.836 K GBP0.100 GBX−33.33%10.232 M0.62−0.00 GBP−720.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCMRSCRITICAL MINERAL RESOURCES PLC ORD GBP0.01796.352 K GBP1.05 GBX−6.67%932.562 K0.270.00%Khoáng sản phi năng lượng
UURUURU METALS LTD ORD NPV (DI)823.346 K GBP50.0 GBX0.00%00.000.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGUNGUNSYND PLC ORD GBP0.00085829.105 K GBP0.135 GBX−6.90%00.00−0.00 GBP−193.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PPTYPARTWAY GROUP PLC ORD GBP0.02850.374 K GBP0.875 GBX+6.06%710.000.00%Dịch vụ Công nghệ
PPPPPENNPETRO ENERGY PLC ORD GBP0.01852.542 K GBP0.850 GBX0.00%407.715 K0.560.00%Năng lượng Mỏ
EECHOECHO ENERGY PLC ORD GBP0.000001878.276 K GBP0.0046 GBX−4.26%226.532 M1.480.00%Năng lượng Mỏ
MMNRGMETALNRG PLC ORD GBP0.0001892.986 K GBP0.0725 GBX0.00%16.727 M0.720.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTABBECKET INVEST PLC ORD GBP0.01902.001 K GBP1.10 GBX0.00%00.000.00%Tài chính
IINXI-NEXUS GLOBAL PLC ORD GBP0.10961.077 K GBP3.26 GBX0.00%00.00−0.03 GBP−3.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OORNTORIENT TELECOMS PLC ORD GBP0.101 M GBP10.00 GBX0.00%62 K11.630.01 GBP−28.93%0.00%Truyền thông
EEISBEAST IMPERIAL PLC ORD GBP0.0011.03 M GBP0.280 GBX0.00%00.000.00%Dịch vụ Phân phối
KKENKENDRICK RESOURCES PLC ORD GBP0.00031.037 M GBP0.426 GBX0.00%3670.000.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAMOIANEMOI INTERNATIONAL LTD ORD USD0.001 (DI)1.06 M GBP0.675 GBX0.00%00.000.00%Tài chính
MMDZMEDIAZEST ORD GBP0.00011.06 M GBP0.0625 GBX0.00%1.207 M0.48−0.00 GBP−300.00%0.00%Công nghệ Điện tử
TTIRTIGER ROYALTIES AND INVESTMENTS PLC ORD GBP0.0011.079 M GBP0.200 GBX0.00%00.000.00%Tài chính
NNTOGNOSTRA TERRA OIL & GAS COMPANY PLC ORD GBP0.0011.098 M GBP0.103 GBX−4.65%4.843 M0.660.00%Năng lượng Mỏ
GGBPGLOBAL PETROLEUM LIMITED NPV1.118 M GBP0.0550 GBX−4.35%6.611 M0.59−0.00 GBP+72.22%0.00%Năng lượng Mỏ
HHPACHERMES PACIFIC INVESTMENTS PLC ORD GBP11.167 M GBP50.0 GBX0.00%00.00−0.00 GBP+90.36%0.00%Tài chính
CCTAICATENAI PLC ORD GBP0.0021.184 M GBP0.300 GBX0.00%00.000.00%Dịch vụ Thương mại
UUKRUKRPRODUCT GROUP LIMITED ORD GBP0.11.19 M GBP3.00 GBX0.00%00.000.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMASTMAST ENERGY DEVELOPMENTS PLC ORD GBP0.0011.253 M GBP0.450 GBX−5.26%8.344 M0.560.00%Công ty dịch vụ công cộng
TOMTOMCO ENERGY PLC ORD NPV1.269 M GBP0.0350 GBX+7.69%144.223 M11.50−0.00 GBP+66.67%0.00%Năng lượng Mỏ
AAC8ACCELER8 VENTURES PLC ORD GBP0.011.275 M GBP170 GBX0.00%00.000.00%Tài chính
CLAICEL AI PLC ORD GBP0.0011.355 M GBP0.2250 GBX0.00%2.871 M1.67−0.01 GBP+7.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AMGOAMIGO HOLDINGS PLC ORD GBP0.00251.373 M GBP0.275 GBX0.00%200.916 K0.020.00%Tài chính
MMACMARECHALE CAPITAL PLC ORD GBP0.0081.377 M GBP1.30 GBX0.00%00.00−0.00 GBP−119.43%0.00%Tài chính
RREEALTONA RARE EARTHS PLC ORD GBP0.011.41 M GBP1.63 GBX0.00%136.035 K0.27−0.03 GBP+41.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGVMHGRAND VISION MEDIA HOLDINGS PLC ORD GBP0.11.444 M GBP1.50 GBX0.00%00.00%Dịch vụ Thương mại
GGFINGFINITY PLC ORD GBP0.00011.445 M GBP0.0350 GBX−17.65%5.994 M1.300.00%Dịch vụ Công nghệ
EUZEUROPA METALS LTD ORD NPV (DI)1.514 M GBP1.55 GBX0.00%4.031 K0.15−0.01 GBP+58.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKATKATORO GOLD PLC ORD GBP0.0011.517 M GBP0.0925 GBX−2.63%17.123 M0.380.00%Khoáng sản phi năng lượng
LLMELIMITLESS EARTH PLC ORD GBP0.011.541 M GBP2.26 GBX0.00%0−0.01 GBP−300.00%0.00%Tài chính
SSALSPACEANDPEOPLE ORD GBP0.11.562 M GBP80.0 GBX0.00%00.000.00%Dịch vụ Thương mại
MMFAIMINDFLAIR PLC ORD GBP0.00251.577 M GBP0.550 GBX−4.35%736.707 K1.130.00%Tài chính
UUKOGUK OIL & GAS PLC ORD GBP0.0000011.605 M GBP0.0425 GBX−15.00%29.689 M0.64−0.00 GBP+66.67%0.00%Năng lượng Mỏ
PPYCPHYSIOMICS ORD GBP0.0041.626 M GBP1.200 GBX0.00%224.169 K0.34−0.00 GBP−48.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
OORCPORACLE POWER PLC ORD GBP0.000011.632 M GBP0.0326 GBX−2.99%28.078 M1.140.00%Năng lượng Mỏ
IIGEIMAGE SCAN HLDGS ORD GBP0.011.642 M GBP1.20 GBX0.00%120.275 K0.7313.330.00 GBP−50.00%0.00%Công nghệ Điện tử
EEVSTEVEREST GLOBAL PLC ORD GBP0.021.645 M GBP2.13 GBX0.00%00.00−0.01 GBP+71.43%0.00%Bán Lẻ
TTRACT42 IOT TRACKING SOLUTIONS PLC ORD NPV1.654 M GBP3.00 GBX0.00%00.000.00%Công nghệ Điện tử
BBLUBLUE STAR CAPITAL ORD GBP0.0011.655 M GBP0.0326 GBX0.00%3.18 M0.07−0.00 GBP−360.00%0.00%Tài chính
GILDGUILD ESPORTS PLC ORD GBP0.0011.661 M GBP0.225 GBX0.00%438.603 K0.13−0.01 GBP+51.76%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NNFXNUFORMIX PLC ORD GBP0.0011.68 M GBP0.205 GBX0.00%322.484 K0.22−0.00 GBP+65.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LLVCGLIVE COMPANY GROUP PLC ORD GBP0.011.697 M GBP0.550 GBX0.00%587.771 K0.73Dịch vụ Thương mại
VRSVERSARIEN PLC ORD GBP0.00011.711 M GBP0.1165 GBX+1.30%12.655 M0.53−0.05 GBP−129.71%0.00%Sản xuất Chế tạo
RRDTROSSLYN DATA TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.251.722 M GBP9.75 GBX0.00%120.00−0.02 GBP+93.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KKRSKERAS RESOURCES PLC ORD GBP0.011.731 M GBP2.10 GBX−2.33%29.51 K0.350.00%Khoáng sản phi năng lượng
DDSGDILLISTONE GROUP ORD GBP0.051.77 M GBP9.00 GBX0.00%00.000.00%Dịch vụ Công nghệ
AADMEADM ENERGY PLC ORD GBP0.011.819 M GBP0.376 GBX0.00%00.000.00%Năng lượng Mỏ
TTASTTASTY ORD GBP0.0011.881 M GBP1.20 GBX0.00%00.000.00%Dịch vụ Khách hàng
AAIQAIQ LTD ORDS GBP0.01 (DI)1.943 M GBP3.00 GBX0.00%00.00−0.01 GBP+56.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TTHALTHALASSA HOLDINGS LTD ORD SHS USD0.01 (DI)1.947 M GBP24.6 GBX0.00%00.000.00%Tài chính
NN4PN4 PHARMA PLC ORD GBP0.0041.949 M GBP0.850 GBX+17.24%2.167 M2.530.00%Công nghệ Sức khỏe
UUOGUNITED OIL & GAS PLC ORD GBP0.000011.966 M GBP0.1700 GBX0.00%2.393 M0.330.00%Năng lượng Mỏ
SRESSUNRISE RESOURCES ORD GBP0.000012.031 M GBP0.0475 GBX0.00%3.617 M0.42−0.00 GBP0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRRRRED ROCK RESOURCES ORD GBP0.00012.04 M GBP0.0576 GBX0.00%33.939 M0.79−0.00 GBP+43.48%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBZTBEZANT RESOURCES PLC ORD GBP0.000022.049 M GBP0.0210 GBX+16.67%102.01 M2.260.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCLONCLONTARF ENERGY ORD GBP0.00012.059 M GBP0.0326 GBX0.00%14.968 M0.150.00%Khoáng sản phi năng lượng
VVELAVELA TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.00012.068 M GBP0.0120 GBX−4.00%22.448 M0.310.00 GBP0.00%Tài chính
SSTKSTREAKSAI PLC ORD GBP0.0012.083 M GBP0.550 GBX0.00%00.00%Dịch vụ Công nghệ
MMSMNMOSMAN OIL & GAS LTD ORD NPV (DI)2.097 M GBP0.0180 GBX+5.88%308.571 M1.27−0.00 GBP0.00%0.00%Năng lượng Mỏ
AARGOARGO GROUP LTD ORD USD0.012.143 M GBP5.50 GBX0.00%00.000.00%Tài chính
WTEWESTMOUNT ENERGY LTD ORD NPV2.161 M GBP1.50 GBX0.00%406.469 K6.11−0.01 GBP+85.59%130.31%Tài chính
MMENMOLECULAR ENERGIES PLC ORD GBP0.012.166 M GBP11.5 GBX−34.29%227.609 K0.440.00%Năng lượng Mỏ
CCMHCHAMBERLIN PLC ORD GBP0.0012.242 M GBP1.13 GBX−10.00%964.619 K0.887.030.00 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHAMAHAMAK GOLD LTD ORD NPV (DI)2.275 M GBP4.50 GBX0.00%00.000.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBENBENS CREEK GROUP PLC ORD GBP0.0012.299 M GBP0.300 GBX−47.83%3.325 M1.87−0.06 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
PPIPPIPEHAWK ORD GBP0.012.36 M GBP6.00 GBX−7.69%190.215 K2.39−0.04 GBP−449.57%0.00%Công nghệ Điện tử
PPHSCPHSC ORD GBP0.102.365 M GBP22.6 GBX−2.17%44.777 K3.5110.230.02 GBP+300.00%7.61%Dịch vụ Thương mại
CCDLCLOUDBREAK DISCOVERY PLC ORD GBP0.0012.431 M GBP0.400 GBX0.00%120.592 K0.10−0.00 GBP+78.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSCIRSCIROCCO ENERGY PLC ORD GBP0.0022.476 M GBP0.276 GBX0.00%124.886 K0.050.00%Năng lượng Mỏ
FFCMFIRST CLASS METALS PLC ORD GBP0.0012.502 M GBP2.96 GBX−3.28%631.347 K0.680.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSENXSERINUS ENERGY PLC ORD NPV2.548 M GBP3.26 GBX+41.30%1.867 M7.32−0.09 GBP−1 718.97%0.00%Năng lượng Mỏ
AAPTAAPTAMER GROUP PLC ORD GBP0.0012.57 M GBP0.526 GBX−4.55%3.303 M0.73−0.08 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBANKFIINU PLC ORD GBP0.102.607 M GBP0.950 GBX0.00%264.679 K0.360.00%Tài chính
SSLNGSLINGSBY(H.C.) ORD GBP0.252.625 M GBP250 GBX0.00%00.000.00%Sản xuất Chế tạo
GGROCGREENROC MINING PLC ORD GBP0.0012.69 M GBP1.75 GBX+9.37%750.617 K3.760.00%Khoáng sản phi năng lượng
ZEDZENOVA GROUP PLC ORD GBP0.0012.734 M GBP1.70 GBX−12.82%2.047 M2.940.00%Công nghiệp Chế biến
TTYMTERTIARY MINERALS PLC ORD GBP0.00012.768 M GBP0.1050 GBX−2.33%48.259 M0.74−0.00 GBP+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMOSMOBILE STREAMS ORD GBP0.00012.863 M GBP0.0450 GBX0.00%6.194 M0.20−0.00 GBP−16.67%0.00%Bán Lẻ
JJWNGJAYWING PLC ORD GBP0.052.893 M GBP3.10 GBX0.00%00.00−0.15 GBP−12 675.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSNTSABIEN TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.032.899 M GBP12.5 GBX0.00%40.1 K1.35−0.03 GBP+44.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
XSGXEROS TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.0012.925 M GBP1.40 GBX+7.69%523.73 K0.470.00%Sản xuất Chế tạo
SSNDSONDREL (HOLDINGS) PLC ORD GBP0.0012.974 M GBP4.00 GBX+17.65%8.243 M1.990.00%Công nghệ Điện tử
LLDSGLEEDS GROUP PLC ORD GBP0.123.005 M GBP11.0 GBX0.00%00.00−0.21 GBP−240.45%0.00%Dịch vụ Phân phối
TTRLSTRELLUS HEALTH PLC ORD GBP0.00063.23 M GBP2.00 GBX0.00%62.681 K0.100.00%Dịch vụ Công nghệ
UURAHURA HOLDINGS PLC ORD GBP0.00013.262 M GBP2.30 GBX0.00%469.518 K0.180.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCRTMCRITICAL METALS PLC ORD GBP0.0053.302 M GBP4.90 GBX0.00%483.068 K0.85−0.04 GBP−238.26%0.00%Tài chính