Cổ phiếu penny — Chứng khoán Anh

Cổ phiếu Anh có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EECHOECHO ENERGY PLC ORD GBP0.0000010.0034 GBX0.00%243.419 M1.50616.662 K GBP0.00%Năng lượng Mỏ
IINSPINSPIRIT ENERGY HOLDINGS PLC ORD GBP0.000010.0086 GBX0.00%200.091 M0.47700.87 K GBP0.00 GBP+100.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
VVELAVELA TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.00010.0100 GBX0.00%12.842 M0.241.655 M GBP0.00 GBP0.00%Tài chính
TTRPTOWER RESOURCES ORD GBP0.000010.0120 GBX0.00%99.433 M0.342.14 M GBP−0.00 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BBCEBEACON ENERGY PLC ORD NPV0.0135 GBX−6.90%611.686 M1.182.499 M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
SSYMESUPPLY@ME CAPITAL PLC ORD GBP0.000020.0147 GBX−3.92%174.754 M0.3110.545 M GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
UUKOGUK OIL & GAS PLC ORD GBP0.0000010.0180 GBX−5.26%77.594 M1.15780.588 K GBP−0.00 GBP+66.67%0.00%Năng lượng Mỏ
BBZTBEZANT RESOURCES PLC ORD GBP0.000020.0208 GBX−7.56%9.184 M0.222.367 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OORCPORACLE POWER PLC ORD GBP0.000010.0240 GBX0.00%6.668 M0.111.789 M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
GGFINGFINITY PLC ORD GBP0.00010.0286 GBX0.00%2.475 M0.19968.724 K GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBLUBLUE STAR CAPITAL ORD GBP0.0010.0326 GBX0.00%1.581 M0.101.655 M GBP−0.00 GBP−360.00%0.00%Tài chính
TOMTOMCO ENERGY PLC ORD NPV0.0326 GBX−4.41%72.544 M5.211.269 M GBP−0.00 GBP+66.67%0.00%Năng lượng Mỏ
DDKEDUKEMOUNT CAPITAL PLC ORD GBP0.000010.0350 GBX0.00%107.75 M1.72601.761 K GBP0.00%Tài chính
IIRONIRONVELD PLC ORD GBP0.0010.0385 GBX0.00%2.572 M0.461.515 M GBP−0.00 GBP+83.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMOSMOBILE STREAMS ORD GBP0.00010.0426 GBX−5.56%5.329 M0.232.73 M GBP−0.00 GBP−16.67%0.00%Bán Lẻ
RRRRRED ROCK RESOURCES ORD GBP0.00010.0426 GBX0.00%6.601 M0.101.759 M GBP−0.00 GBP+43.48%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCLONCLONTARF ENERGY ORD GBP0.00010.0430 GBX+2.38%128.49 M0.113.093 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMSMNMOSMAN OIL & GAS LTD ORD NPV (DI)0.0466 GBX+8.64%732.033 M1.275.934 M GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Năng lượng Mỏ
SRESSUNRISE RESOURCES ORD GBP0.000010.0525 GBX0.00%714.807 K0.452.315 M GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AALBAALBA MINERAL RESOURCES ORD GBP0.00010.0576 GBX0.00%2.446 M0.304.79 M GBP0.00 GBP+100.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGBPGLOBAL PETROLEUM LIMITED NPV0.0576 GBX−4.17%2.637 M0.971.118 M GBP−0.00 GBP+72.22%0.00%Năng lượng Mỏ
MMDZMEDIAZEST ORD GBP0.00010.0625 GBX0.00%00.001.06 M GBP−0.00 GBP−300.00%0.00%Công nghệ Điện tử
DDPADP AIRCRAFT I LTD ORD PREF NPV0.0650 USD0.00%00.0012.29 M GBP0.00%Tài chính
VRSVERSARIEN PLC ORD GBP0.00010.0676 GBX−0.74%1.291 M0.061.005 M GBP−0.04 GBP−55.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
RRBDREABOLD RESOURCES PLC ORD GBP0.0010.0700 GBX0.00%187.693 M1.397.136 M GBP−0.00 GBP−133.33%0.00%Năng lượng Mỏ
DDGIDG INNOVATE PLC ORD GBP0.00010.0726 GBX−6.45%216.401 M3.218.011 M GBP−0.00 GBP0.00%Hỗn hợp
AEGACTIVE ENERGY GROUP ORD GBP0.00350.0750 GBX−25.00%1.219 M0.92121.397 K GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
SSCGLSEALAND CAPITAL GALAXY LTD ORD GBP0.0001 (DI)0.0800 GBX0.00%0579.925 K GBP−0.00 GBP+62.50%0.00%Dịch vụ Thương mại
BBOILBARON OIL PLC ORD GBP0.000250.0900 GBX+5.88%164.946 M0.2422.96 M GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Năng lượng Mỏ
AASPLASEANA PROPERTIES LTD ORD USD0.050.0900 USD0.00%00.0011.366 M GBP−0.03 GBP+14.92%0.00%Tài chính
NNTOGNOSTRA TERRA OIL & GAS COMPANY PLC ORD GBP0.0010.105 GBX0.00%1.658 M0.651.073 M GBP−0.00 GBP+54.55%0.00%Năng lượng Mỏ
PREMPREMIER AFRICAN MINERALS LTD ORD NPV (DI)0.1120 GBX+2.75%73.343 M0.2235.147 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTYMTERTIARY MINERALS PLC ORD GBP0.00010.1150 GBX0.00%9.553 M0.462.961 M GBP−0.00 GBP+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DEMGDELTEX MEDICAL GROUP ORD GBP0.00010.120 GBX0.00%364.165 K0.152.275 M GBP−0.00 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
CEGCHALLENGER ENERGY GROUP PLC ORD GBP0.00020.1225 GBX0.00%26.775 M0.8612.855 M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
KKATKATORO GOLD PLC ORD GBP0.0010.125 GBX+25.00%119.666 M15.191.996 M GBP−0.00 GBP+66.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSYNSYNERGIA ENERGY LTD NPV0.1250 GBX+11.11%109.916 M3.0913.297 M GBP−0.00 GBP+33.33%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CCRCLCORCEL PLC ORD GBP0.00010.1250 GBX+8.70%7.61 M0.333.073 M GBP−0.00 GBP+62.16%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
UFOALIEN METALS LTD COM SHS NPV (DI)0.1300 GBX−3.70%7.982 M0.209.046 M GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGUNGUNSYND PLC ORD GBP0.000850.130 GBX0.00%00.00743.335 K GBP−0.00 GBP−500.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMASTMAST ENERGY DEVELOPMENTS PLC ORD GBP0.0010.1350 GBX0.00%18.216 K0.00575.578 K GBP−0.02 GBP−86.42%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SSMLSTRATEGIC MINERALS PLC ORD GBP0.0010.150 GBX−16.67%12.5 M8.293.024 M GBP−0.00 GBP−3700.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLAICEL AI PLC ORD GBP0.0010.1550 GBX0.00%242.115 K0.61933.488 K GBP−0.00 GBP+47.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
WWCATWILDCAT PETROLEUM PLC ORD GBP0.0000280.1750 GBX0.00%3.922 M0.874.905 M GBP0.00 GBP+100.00%0.00%Năng lượng Mỏ
VVASTVAST RESOURCES PLC ORD GBP0.0010.180 GBX0.00%5.243 M0.092.175 M GBP−0.01 GBP+94.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCRVCRAVEN HOUSE CAPITAL PLC ORD USD10.180 USD−10.00%5000.92549.411 K GBP−1.14 GBP−132.51%0.00%Tài chính
AMGOAMIGO HOLDINGS PLC ORD GBP0.00250.1850 GBX0.00%1.328 M0.541.055 M GBP0.00%Tài chính
NNFXNUFORMIX PLC ORD GBP0.0010.188 GBX−1.05%259.379 K0.051.54 M GBP−0.00 GBP+73.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
UUOGUNITED OIL & GAS PLC ORD GBP0.000010.1900 GBX0.00%1.335 M0.132.197 M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
RROCKROCKFIRE RESOURCES PLC ORD GBP0.0010.190 GBX0.00%1.311 M0.424.856 M GBP−0.00 GBP−25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCPXCAP-XX LTD ORD NPV0.1975 GBX+14.49%542.072 M1.185.744 M GBP−0.01 GBP−17.02%0.00%Công nghệ Điện tử
TTIRTIGER ROYALTIES AND INVESTMENTS PLC ORD GBP0.0010.200 GBX0.00%00.001.079 M GBP0.00%Tài chính
VVOXVOX VALOR CAPITAL LIMITED ORD GBP0.01 (DI)0.200 GBX0.00%0288 K GBP0.00%Tài chính
BBLVNBOWLEVEN PLC ORD GBP0.0010.200 GBX0.00%12.5 K0.013.772 M GBP−0.00 GBP−3.33%0.00%Năng lượng Mỏ
EECRECR MINERALS PLC ORD GBP0.000010.270 GBX0.00%7.09 M0.645.014 M GBP−0.00 GBP+29.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMNRGMETALNRG PLC ORD GBP0.00010.300 GBX+25.00%97.619 M5.073.695 M GBP−0.00 GBP+45.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCTAICATENAI PLC ORD GBP0.0020.300 GBX0.00%29.765 K0.991.184 M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
JAYBLUEJAY MINING PLC ORD GBP0.00010.300 GBX−6.25%12.95 M1.234.518 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
OORRORIOLE RESOURCES PLC ORD GBP0.0010.325 GBX−3.70%9.707 M0.4412.662 M GBP−0.00 GBP+30.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IDHCINTEGRATED DIAGNOSTICS HLDGS PLC ORD USD0.250.327 USD+1.08%38.957 K0.21154.764 M GBP8.640.03 GBP+29.45%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
HAYDHAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC ORD GBP0.0010.335 GBX0.00%270.537 K0.126.025 M GBP−0.01 GBP+33.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
AADMEADM ENERGY PLC ORD GBP0.010.346 GBX0.00%00.001.948 M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
GILDGUILD ESPORTS PLC ORD GBP0.0010.350 GBX+9.37%733.636 K0.562.817 M GBP−0.01 GBP+51.76%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CCLCOCLOUDCOCO GROUP PLC ORD GBP0.010.350 GBX0.00%72.145 K0.092.472 M GBP−0.00 GBP+11.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TTM1TECHNOLOGY MINERALS PLC ORD GBP0.0010.3750 GBX0.00%280.439 K0.036.036 M GBP−0.00 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBODBOTSWANA DIAMONDS PLC ORD GBP0.00250.376 GBX0.00%150 K0.204.2 M GBP−0.00 GBP−500.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AANGSANGUS ENERGY PLC ORD GBP0.0020.375 GBX0.00%60.475 K0.0316.582 M GBP0.120.03 GBP0.00%Năng lượng Mỏ
CCDLCLOUDBREAK DISCOVERY PLC ORD GBP0.0010.375 GBX0.00%253.608 K1.252.735 M GBP−0.00 GBP+78.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKZGKAZERA GLOBAL PLC ORD GBP0.0010.426 GBX−10.53%822.801 K0.813.983 M GBP−0.00 GBP−37.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSUNSURGICAL INNOVATIONS GROUP ORD GBP0.010.426 GBX0.00%28.944 K0.093.964 M GBP−0.00 GBP0.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
NNEONEO ENERGY METALS PLC ORD GBP0.00010.425 GBX0.00%6.51 M0.825.935 M GBP0.00%Tài chính
WWBIWOODBOIS LTD ORD GBP0.00010.4500 GBX−3.23%37.6 M3.0720.389 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCHFCHESTERFIELD RESOURCES PLC ORD GBP0.0010.450 GBX−10.00%157.759 K0.36586.477 K GBP−0.01 GBP−14.29%0.00%Tài chính
DDISDISTIL PLC ORD GBP0.0010.476 GBX0.00%00.004.299 M GBP−0.00 GBP−800.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMFAIMINDFLAIR PLC ORD GBP0.00250.476 GBX0.00%641.314 K0.191.303 M GBP0.00%Tài chính
FFPPFRAGRANT PROSPERITY HLDGS LTD ORD NPV (DI)0.476 GBX0.00%20 K0.04295.561 K GBP0.00%Tài chính
LLVCGLIVE COMPANY GROUP PLC ORD GBP0.010.500 GBX+5.26%2.107 M2.041.709 M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
GGPLGRAFT POLYMER (UK) PLC ORD GBP0.0010.525 GBX+17.98%24.225 M1.64655.011 K GBP−0.03 GBP−1053.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
NN4PN4 PHARMA PLC ORD GBP0.0040.525 GBX0.00%10 K0.012.073 M GBP−0.01 GBP+38.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSTKSTREAKSAI PLC ORD GBP0.0010.526 GBX0.00%18.465 K1.988 M GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPRISPRISTINE CAPITAL PLC ORD GBP0.010.525 GBX0.00%0Tài chính
KKODKODAL MINERALS PLC ORD GBP0.00031250.547 GBX+1.30%35.697 M0.71110.753 M GBP−0.00 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BMNBUSHVELD MINERALS LTD ORD GBP0.010.600 GBX+5.26%4.39 M0.2913.866 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMILAMILA RESOURCES PLC ORD GBP0.010.600 GBX0.00%00.003.252 M GBP−0.00 GBP+92.52%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPXSPROVEXIS ORD GBP0.0010.600 GBX0.00%00.0013.578 M GBP−0.00 GBP−100.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KEFIKEFI GOLD AND COPPER PLC ORD GBP0.0010.622 GBX+1.97%16.293 M1.1437.688 M GBP−0.00 GBP+26.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAEEEAQUILA ENERGY EFFICIENCY TRUST PLC ORD GBP0.01 (EUR)0.650 EUR0.00%047.845 M GBP187.860.00 GBP0.00%Tài chính
GGRLGOLDSTONE RESOURCES LTD ORD GBP0.010.650 GBX0.00%826.432 K0.764.266 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AACPARMADALE CAPITAL PLC ORD GBP0.0010.675 GBX0.00%92.355 K0.133.966 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAMOIANEMOI INTERNATIONAL LTD ORD USD0.001 (DI)0.675 GBX0.00%15.626 K1.121.06 M GBP−0.01 GBP+63.23%0.00%Tài chính
BOXETRITAX EUROBOX PLC ORD EUR0.01 (GBP)0.686 EUR−0.58%31.11 K0.21471.98 M GBP−0.02 GBP−112.50%7.30%Tài chính
Theo dõi
AAPTAAPTAMER GROUP PLC ORD GBP0.0010.700 GBX0.00%694.697 K0.563.271 M GBP−0.08 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
HE1HELIUM ONE GLOBAL LTD ORD NPV (DI)0.710 GBX+2.16%156.465 M0.3237.742 M GBP−0.00 GBP+36.84%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MMINMINOAN GROUP ORD GBP0.010.725 GBX0.00%1.303 M0.536.122 M GBP−0.00 GBP+53.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ENETETHERNITY NETWORKS LTD ORD ILS0.001 (DI)0.726 GBX+16.00%13.92 M1.583.028 M GBP−0.04 GBP+68.09%0.00%Công nghệ Điện tử
GGSTGSTECHNOLOGIES LTD ORD NPV (DI)0.755 GBX+0.67%4.892 M0.2414.906 M GBP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PPPPPENNPETRO ENERGY PLC ORD GBP0.010.776 GBX0.00%50 K0.29777.318 K GBP0.00%Năng lượng Mỏ
AAGTAAGRITERRA LTD ORD GBP0.100.800 GBX0.00%103.256 K1.15574.632 K GBP−0.04 GBP+48.23%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMIIMILTON CAPITAL PLC ORD GBP0.010.800 GBX0.00%0Tài chính
QQBTQUANTUM BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.00250.825 GBX0.00%3.291 M0.4910.653 M GBP0.00%Tài chính