Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu penny — Thị trường Chứng khoán Anh

phù hợp cho số đông các nhà đầu tư hơn, cổ phiếu giá rẻ rất dễ mua và có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Nhưng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan: cổ phiếu giá thấp thường thiếu tính thanh khoản, nghĩa là thường có ít người mua hơn, vì vậy có thể khó bán những tài sản này.

            
0MSE NYESA VALORES CORPORACION SA NYESA VALORES ORD SHS
0.000.00%0.00Bán20.702K97.308.389M-0.00Tài chính
0EJU GECI INTERNATIONAL SA GECI INTERNATIONAL ORD SHS
0.01-5.81%-0.00Sức bán mạnh19.085K154.594.189M392.00Dịch vụ Công nghệ
0OJY URBAS GRUPO FINANCIERO SA URBAS GRUPO FINANCIERO ORD SHS
0.01-4.00%-0.00Sức bán mạnh4526.5151.663M7.890.00Tài chính
0JEV OPTION NV OPTION INTERNATIONAL NV (D) ORD SHS
0.02-2.52%-0.00Sức bán mạnh75417.4933.847M-0.0077.00Công nghệ Điện tử
TOOP TOOPLE PLC ORD 0.0667P
0.050.00%0.00Bán14.889M692315.851.968M-0.0026.00Truyền thông
INSP INSPIRIT ENERGY HOLDINGS PLC ORD 0.001P
0.0526.32%0.01Mua212.368M10193685.791.623MHỗn hợp
VELA VELA TECHNOLOGIES PLC ORD 0.01P
0.05-4.76%-0.00Sức bán mạnh150.712M7535600.858.532M0.00Dịch vụ Thương mại
0RFB SENVION SA SENVION ORD SHS
0.05-45.65%-0.04Sức bán mạnh28.444K1422.203.224MSản xuất Chế tạo
KRS KERAS RESOURCES PLC ORD 0.01P
0.050.00%0.00Bán7.082M371824.483.305M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
0QKQ RELIEF THERAPEUTICS HOLDING SA RELIEF THERAPEUTICS HOLDING ORD SHS
0.065.90%0.00Bán578.374K33198.67192.725M-0.01Công nghệ Sức khỏe
0NV3 ACCENTIS NV ACCENTIS ORD SHS
0.07-2.92%-0.00Mua151.0070.387M14.890.0041.00Tài chính
BOIL BARON OIL PLC ORD 0.025P
0.070.00%0.00Bán80.848M5457253.097.819M-0.00Năng lượng Mỏ
0MMJ TOM TAILOR HOLDING AG TOM TAILOR HOLDING N ORD SHS
0.0813.96%0.01Bán19.618K1569.442.273MHàng tiêu dùng không lâu bền
0RNS RAPID NUTRITION PLC RAPID NUTRITION ORD SHS
0.080.00%0.00Bán5.644K451.522.606M-0.07Bán Lẻ
MDZ MEDIAZEST PLC ORD 0.01P
0.09-10.53%-0.01Bán29.620M2517729.581.327MCông nghệ Điện tử
0JQK VALOE OYJ VALOE ORD SHS
0.09-2.24%-0.00Bán6.000K524.4024.639M-0.0242.00Công nghệ Điện tử
0EVB INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA INYPSA INFORMES Y PROYECTOS ORD SHS
0.09-6.47%-0.01Sức bán mạnh1.549K145.4599.099MDịch vụ Công nghệ
0V1I INTERNATIONAL LITHIUM CORP INTERNATIONAL LITHIUM ORD SHS
0.10-6.67%-0.01Mua99.321K9733.4614.323M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
0V4O LOMIKO METALS INC LOMIKO METALS ORD SHS
0.10-16.67%-0.02Theo dõi35.000K3500.0013.616M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
0UJN AVALON ADVANCED MATERIALS INC AVALON ADVANCED MATERIALS ORD SHS
0.10-16.00%-0.02Bán47.500K4987.5022.158M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
UKOG UK OIL & GAS PLC ORD 0.01P
0.11-4.02%-0.00Sức bán mạnh126.935M13645484.0117.908M-0.00Năng lượng Mỏ
0RDG STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV ORD
0.11-5.88%-0.01Sức bán mạnh250.000K27225.00410.235M-0.2891519.00Bán Lẻ
0MVJ TESMEC SPA TESMEC ORD SHS
0.11-0.35%-0.00Bán3.149K355.2156.392M0.00878.00Sản xuất Chế tạo
MSMN MOSMAN OIL AND GAS LIMITED ORD NPV (DI)
0.12-4.08%-0.01Sức bán mạnh27.158M3191029.524.710MNăng lượng Mỏ
OPP ORIGO PARTNERS PLC ORD 0.01P
0.120.00%0.00Mua00.00519.684K-0.00Tài chính
0QQJ EVOLVA HOLDING SA EVOLVA HOLDING ORD SHS
0.13-3.75%-0.01Bán231.718K29798.9392.431M-0.0465.00Công nghệ Sức khỏe
0VLY TRIUMPH GOLD CORP TRIUMPH GOLD ORD SHS
0.130.00%0.00Bán1.000K130.0010.708M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
0UWG FORTUNE MINERALS LTD FORTUNE MINERAL ORD SHS
0.148.00%0.01Bán50067.5030.695M-0.006.00Khoáng sản phi năng lượng
ALBA ALBA MINERAL RESOURCES PLC ORD 0.01P
0.14-3.45%-0.01Bán12.115M1696105.469.287M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RBD REABOLD RESOURCES PLC ORD 0.1P
0.14-9.38%-0.01Sức bán mạnh74.990M10873478.0814.287M-0.000.00Năng lượng Mỏ
SYME SUPPLY@ME CAPITAL PLC ORD 0.002P
0.15-4.62%-0.01Sức bán mạnh207.029M32089422.3057.631MTài chính
BZT BEZANT RESOURCES PLC ORD 0.002P
0.16-5.88%-0.01Bán31.130M4980791.048.267M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
MSYS MICROSAIC SYSTEMS PLC ORD 0.01P
0.17-5.71%-0.01Sức bán mạnh21.758M3590011.7510.634M26.00Công nghệ Điện tử
0A9C MAWSON GOLD LTD MAWSON GOLD ORD SHS
0.17-19.51%-0.04Sức bán mạnh1.500K247.5026.636M-0.0020.00Khoáng sản phi năng lượng
0HRT CV SCIENCES INC CV SCIENCES ORD SHS
0.17-5.56%-0.01Bán100.000K17000.0017.026M-0.1296.00Công nghiệp Chế biến
0A19 AEDES SIIQ SPA AEDES ORD SHS
0.17-3.04%-0.01Sức bán mạnh53.680K9243.7043.546M-0.3647.00Tài chính
0NO6 AMPER SA AMPER ORD SHS
0.18-7.31%-0.01Sức bán mạnh59.653K10481.03173.912M0.002498.00Công nghệ Điện tử
BLU BLUE STAR CAPITAL PLC ORD 0.1P
0.18-2.70%-0.01Mua79.877M14377792.869.237M4.620.00Tài chính
OEX OILEX LD ORD NPV
0.182.86%0.01Bán15.871M2856844.989.211MNăng lượng Mỏ
MLVN MALVERN INTERNATIONAL PLC ORD 0.1P
0.18-2.67%-0.01Bán7.010M1279304.383.954M-0.00Dịch vụ Khách hàng
0VLM TREVALI MINING CORP TREVALI MINING ORD SHS
0.18-5.13%-0.01Bán12.000K2220.00102.729M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
0Z5D SEADRILL LTD SEADRILL ORD SHS
0.19-4.12%-0.01Bán5.000K931.0013.373M3175.00Dịch vụ Công nghiệp
0VKV TINKA RESOURCES LTD TINKA RESOURCES ORD SHS
0.208.33%0.01Bán24.500K4777.5031.397M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
TYM TERTIARY MINERALS PLC ORD 0.01P
0.200.00%0.00Bán3.954M771002.702.307M-0.00Hỗn hợp
PREM PREMIER AFRICAN MINERALS LIMITED ORD NPV (DI)
0.20-3.41%-0.01Mua157.177M31121060.8538.782M20.500.00Khoáng sản phi năng lượng
0QIH GRUPO EZENTIS SA GRUPO EZENTIS ORD SHS
0.20-4.16%-0.01Sức bán mạnh47.778K9524.5481.052M9411.00Truyền thông
0W8R EUROPLASMA SA EUROPLASMA ORD SHS
0.20-2.58%-0.01Bán31.361K6269.068.846M-0.50Dịch vụ Công nghiệp
SRES SUNRISE RESOURCES PLC ORD 0.1P
0.20-4.65%-0.01Sức bán mạnh7.349M1506568.577.959M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
0P3V CANADA COBALT WORKS INC CANADA COBALT WORKS ORD SHS
0.2013.89%0.03Bán500102.5014.817M-0.08Khoáng sản phi năng lượng
0FP9 BANCA PROFILO SPA BANCA PROFILO ORD SHS
0.22-1.35%-0.00Theo dõi5.000K1092.50120.784M11.480.02166.00Tài chính
0FP4 PIERREL SPA PIERREL ORD SHS
0.22-0.45%-0.00Mua4510.0442.744M20.360.0196.00Công nghệ Sức khỏe
ASPL ASEANA PROPERTIES LIMITED ORD USD0.05
0.230.00%0.00Bán50.000K11250.0033.560M-0.02620.00Tài chính
0RGO ASIT BIOTECH SA ASIT BIOTECH ORD SHS
0.235.43%0.01Bán10524.464.199M-0.01Công nghệ Sức khỏe
CLON CLONTARF ENERGY PLC ORD 0.25P
0.24-5.77%-0.01Bán4.077M998958.832.264M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
0RH8 NYRSTAR NV NYRSTAR ORD SHS
0.25-3.65%-0.01Sức bán mạnh7619.0423.199M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
MNRG METALNRG PLC ORD 0.01P
0.27-3.57%-0.01Bán2.117M571587.842.899M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CMB CAMBRIA AFRICA PLC ORD 0.01P
0.270.00%0.00Bán201.437K54387.991.470M-0.00Tài chính
0QT4 GENOMIC VISION SA GENOMIC VISION ORD SHS
0.28-1.29%-0.00Bán261.874K74398.4011.241M-0.0925.00Công nghệ Sức khỏe
CORO CORO ENERGY PLC ORD 0.1P
0.28-3.39%-0.01Bán1.893M539472.226.229M-0.00Năng lượng Mỏ
KOD KODAL MINERALS PLC ORD 0.03125P
0.29-6.45%-0.02Bán86.124M24975964.9349.080M0.00Khoáng sản phi năng lượng
0JVB LITHIUM CORP LITHIUM ORD SHS
0.297.55%0.02Bán2.000K581.0023.002M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
0M0Q SOS CORPORACION ALIMENTARIA SA SOS CUETARA ORD SHS
0.29-3.99%-0.01Sức bán mạnh24.264K7051.60126.184M1.340.19665.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
DKE DUKEMOUNT CAPITAL PLC ORD GBP0.001
0.302.76%0.01Mua3.724M1109676.311.489M-0.000.00Tài chính
0A35 JJ ENTERTAINMENT SE JJ ENTERTAINMENT ORD
0.300.00%0.00Bán404121.20151.421KDịch vụ Thương mại
TIR TIGER ROYALTIES AND INVESTMENTS PLC ORD 0.1P
0.300.00%0.00Bán00.001.344M3.330.000.00Tài chính
0R20 SANTACRUZ SILVER MINING LTD SANTACRUZ SILVER MINING ORD SHS
0.30-7.58%-0.03Bán500152.5064.607M32.040.01Khoáng sản phi năng lượng
0SYQ CODERE SA CODERE ORD SHS
0.32-4.74%-0.02Bán331104.2732.506M-1.7710888.00Dịch vụ Khách hàng
0UVX FIRST COBALT CORP FIRST COBALT ORD SHS
0.32-5.97%-0.02Bán1.000K315.0098.602M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
0N78 EYEMAXX REAL ESTATE AG EYEMAXX REAL ESTATE ORD SHS
0.3310.00%0.03Bán836275.881.585MTài chính
0P07 FIRST MINING GOLD CORP FIRST MINING GOLD ORD SHS
0.338.20%0.03Bán26.000K8580.00128.777M-0.0321.00Khoáng sản phi năng lượng
ORCP ORACLE POWER PLC ORD 0.1P
0.34-2.90%-0.01Sức bán mạnh19.470M6522559.548.271M-0.00Năng lượng Mỏ
0QPH SCHMOLZ & BICKENBACH AG SCHMOLZ + BICKENBACH ORD SHS
0.350.85%0.00Bán145.947K51079.99843.391M-0.019950.00Khoáng sản phi năng lượng
MIL MYANMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED ORD NPV
0.350.00%0.00Bán00.0010.013M-0.10Hỗn hợp
0R0D GREAT PANTHER SILVER LTD GREAT PANTHER SILVER ORD SHS
0.352.94%0.01Bán1.500K525.0087.207M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
0KD2 TUBOS REUNIDOS SA TUBOS REUNIDOS ORD SHS
0.36-6.19%-0.02Sức bán mạnh3.784K1347.1055.581M1300.00Khoáng sản phi năng lượng
CRV CRAVEN HOUSE CAPITAL PLC ORD USD1.00
0.360.00%0.00Bán00.001.044MTài chính
SML STRATEGIC MINERALS PLC ORD 0.1P
0.380.00%0.00Bán5.273M1977560.257.560M18.750.00Khoáng sản phi năng lượng
0UYS GOVIEX URANIUM INC GOVIEX URANIUM ORD SHS CLASS A
0.38-4.46%-0.02Bán22.500K8437.50128.368M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
UPL UPLAND RESOURCES LIMITED ORD NPV
0.380.00%0.00Bán00.002.575MNăng lượng Mỏ
AEG ACTIVE ENERGY GROUP PLC ORD 0.01P
0.385.56%0.02Bán4.612M1752613.9614.047M-0.01Dịch vụ Phân phối
ORR ORIOLE RESOURCES PLC ORD 0.1P
0.39-2.53%-0.01Bán6.601M2541267.587.876M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
0N6Q BEGHELLI SPA BEGHELLI ORD SHS
0.39%10.3965.023M-0.001160.00Sản xuất Chế tạo
NTOG NOSTRA TERRA OIL AND GAS COMPANY PLC ORD 0.1P
0.400.00%0.00Bán4.940M1951125.012.779M-0.00Năng lượng Mỏ
0UUM ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD ESSENTIAL ENERGY SERVICES ORD SHS
0.40-4.76%-0.02Bán500200.0033.664M-0.05280.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP TOWER RESOURCES PLC ORD GBP0.00001
0.41-10.99%-0.05Bán23.476M9507798.229.597M-0.00Năng lượng Mỏ
0KUV ATARI SA ATARI ORD SHS
0.41-6.77%-0.03Mua41.270K16755.62110.534M-0.0425.00Khách hàng Lâu năm
0IYU GOLDEN MINERALS CO GOLDEN MINERALS ORD SHS
0.42-6.99%-0.03Sức bán mạnh10042.0050.842M-0.03192.00Khoáng sản phi năng lượng
MOS MOBILE STREAMS PLC ORD 0.01P
0.42-2.30%-0.01Bán51.265M21787532.7710.784MDịch vụ Công nghệ
0THK SILVER ONE RESOURCES INC SILVER ONE RESOURCES ORD SHS
0.42-16.67%-0.09Bán1.000K425.0052.418M-0.01Hỗn hợp
0GCJ TULIKIVI OYJ TULIKIVI ORD SHS
0.45-5.43%-0.0383.6222.645M17.870.02238.00Khoáng sản phi năng lượng
0D1W BIOPHYTIS SA INSTITUT BIOPHYTIS ORD SHS
0.46-2.34%-0.01Bán3.138K1443.4848.685M-0.1723.00Công nghệ Sức khỏe
0QQ7 MEYER BURGER TECHNOLOGY AG MEYER BURGER TECHNOLOGY ORD SHS
0.46-0.05%-0.00Mua510.568K237148.621.014B-0.02607.00Sản xuất Chế tạo
0FQS PESCANOVA SA PESCANOVA ORD SHS
0.47-6.71%-0.03Bán10.4711.241M332.670.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
0UNV CANALASKA URANIUM LTD CANALASKA URANIUM ORD SHS
0.47-6.00%-0.03Bán9.000K4230.0025.769M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
RUR RURELEC PLC ORD 1P
0.470.00%0.00Bán50.000K23750.002.667M-0.01Công ty dịch vụ công cộng
LSAI LOCATION SCIENCES GROUP PLC ORD 0.1P
0.470.00%0.00Bán200.197K95093.5712.374M-0.00Dịch vụ Công nghệ
0O2X IMMSI SPA IMMSI ORD SHS
0.49-8.74%-0.05Bán10.232K4967.64137.359M7.920.066167.00Tài chính
0UXL GIGA METALS CORP GIGA METALS ORD SHS
0.49-5.77%-0.03Mua3.500K1715.0024.863M-0.027.00Khoáng sản phi năng lượng
0VA3 NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD NORTHERN DYNASTY MINERALS ORD SHS
0.492.08%0.01Bán5.000K2450.00157.320M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
0ONR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI ORD SHS
0.49-2.95%-0.01Mua15.185K7501.39531.237M17668.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm