Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Anh với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Anh này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Biến động 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CCJSCC JAPAN INCOME & GROWTH TRUST PLC SUB GBP0.001947.90%0.5250GBX0.00%0.0000GBX
Bán
5.625K2.953KHỗn hợp
KLSOKELSO GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.0171.34%8.25GBX26.92%1.75GBX
Sức mua mạnh
334.276K2.758MDịch vụ Thương mại
UKRUKRPRODUCT GROUP ORD GBP0.162.50%3.26GBX0.00%0.00GBX
Mua
1.592K5.174K1.289MGBP14.130.00GBPHàng tiêu dùng không lâu bền
BLVNBOWLEVEN ORD GBP0.1054.13%2.20GBX12.82%0.25GBX
Theo dõi
280.243K616.535K6.538MGBP−0.01GBPNăng lượng Mỏ
SMLSTRATEGIC MINERALS PLC ORD GBP0.00150.00%0.250GBX0.00%0.000GBX
Bán
303.049K75.762K5.04MGBP0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
SAESIMEC ATLANTIS ENERGY LTD ORD NPV (DI)45.75%1.825GBX10.61%0.175GBX
Mua
31.948M58.306M11.926MGBP−0.11GBPCông ty dịch vụ công cộng
PDGPENDRAGON ORD GBP0.0541.35%20.2GBX−28.37%−8.0GBX
Bán Mạnh
11.338M229.033M392.29MGBP6.240.05GBP5.254KBán Lẻ
MBTMOBILE TORNADO GRP ORD GBP0.0240.23%2.30GBX35.29%0.60GBX
Sức mua mạnh
1.793M4.125M6.456MGBP−0.00GBPDịch vụ Thương mại
PYCPHYSIOMICS ORD GBP0.00436.23%2.95GBX34.09%0.75GBX
Mua
2.035M6.004M2.143MGBP−0.00GBP8Dịch vụ Thương mại
RDTROSSLYN DATA TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.00532.37%0.950GBX0.00%0.000GBX
Bán
110.149K104.642K3.229MGBPDịch vụ Công nghệ
MEALPARSLEY BOX GROUP PLC ORD GBP0.0130.37%4.20GBX−15.15%−0.76GBX
Bán
1.987M8.347M3.594MGBP−0.14GBPVận chuyển
NFXNUFORMIX PLC ORD GBP0.00129.97%0.355GBX1.43%0.005GBX
Bán
3.542M1.257M2.483MGBP−0.00GBPCông nghệ Sức khỏe
BONHBONHILL GROUP PLC ORD GBP0.0129.51%7.25GBX26.09%1.50GBX
Sức mua mạnh
1.195M8.665M6.859MGBP−0.08GBPDịch vụ Thương mại
PROCPROCOOK GROUP PLC ORD GBP0.0125.67%28.0GBX−15.28%−5.0GBX
Bán Mạnh
720.61K20.177M36.01MGBP−0.00GBPKhách hàng Lâu năm
TRAFTRAFALGAR PROPERTY GROUP PLC ORD GBP0.00125.13%0.210GBX−14.29%−0.036GBX
Bán
29.139M6.119M675.838KGBPTài chính
RRRRED ROCK RESOURCES ORD GBP0.000125.00%0.360GBX0.00%0.000GBX
Bán
2.796M1.007M4.666MGBPKhoáng sản phi năng lượng
EUAEURASIA MINING ORD GBP0.00125.00%4.500GBX−2.30%−0.106GBX
Bán
3.441M15.486M131.435MGBP153.530.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
STASTAR PHOENIX GROUP LTD ORD NPV (DI)23.93%1.60GBX0.00%0.00GBX
Theo dõi
54.37K86.992K2.414MGBPNăng lượng Mỏ
MCLMORSES CLUB PLC ORD GBP0.0123.39%2.55GBX5.37%0.13GBX
Bán
171.872K438.274K3.24MGBP−0.39GBPTài chính
MIRAMIRADA ORD GBP123.33%35.0GBX7.69%2.6GBX
Mua
43915.365K2.895MGBP−0.24GBPDịch vụ Công nghệ
EEEEMPIRE METALS LTD NPV (DI)23.31%1.700GBX11.48%0.175GBX
Mua
3.321M5.645M6.517MGBP−0.01GBPKhoáng sản phi năng lượng
MAFLMINERAL & FINANCIAL INVESTMENTS LTD ORD GBP0.01 (DI)23.06%16.8GBX8.06%1.3GBX
Sức mua mạnh
554.355K9.285M5.497MGBPTài chính
BMVBLUEBIRD MERCHANT VENTURES LTD ORD NPV (DI)22.47%1.800GBX−10.00%−0.200GBX
Bán Mạnh
6.522M11.74M12.762MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
GTCGETECH GROUP ORD GBP0.002522.44%17.50GBX12.90%2.00GBX
Mua
458.243K8.019M10.431MGBP−0.04GBPCông nghệ Điện tử
ORRORIOLE RESOURCES PLC ORD GBP0.00122.21%0.1100GBX−4.35%−0.0050GBX
Bán
14.689M1.616M3.128MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
BSFABSF ENTERPRISE PLC ORD GBP0.0121.77%13.8GBX0.36%0.1GBX
Sức mua mạnh
4.463M61.585M11.795MGBP3Tài chính
NOGNOSTRUM OIL & GAS PLC ORD GBP0.0121.00%2.21GBX2.80%0.06GBX
Bán
15.99K35.258K3.973MGBP559Năng lượng Mỏ
DSGDILLISTONE GROUP ORD GBP0.0520.77%14.5GBX0.00%0.0GBX
Bán
2413.495K2.852MGBP−0.00GBPDịch vụ Công nghệ
THRTHOR MINING ORD GBP0.000120.48%0.365GBX0.00%0.000GBX
Bán
321.533K117.36K8.734MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
BVCBATM ADVANCED COMMUNICATIONS ORD ILS0.0120.48%24.20GBX15.24%3.20GBX
Bán
3.023M73.157M92.47MGBP50.000.00GBPCông nghệ Điện tử
ESTEAST STAR RESOURCES PLC ORD GBP0.0120.31%3.43GBX16.10%0.48GBX
Theo dõi
3.154M10.804M5.376MGBP−0.02GBPDịch vụ Thương mại
ARGARGOS RESOURCES LTD ORD GBP0.02 (DI)20.03%1.75GBX0.00%0.00GBX
Theo dõi
27.582K48.269K4.115MGBP−0.00GBPNăng lượng Mỏ
DMTRDEEPMATTER GROUP PLC ORD GBP0.000119.23%0.0350GBX0.00%0.0000GBX
Bán
34.187M1.197M1.412MGBP−0.00GBP37Dịch vụ Công nghệ
ABDXABINGDON HEALTH PLC ORD GBP0.0002519.05%4.500GBX0.00%0.000GBX
Bán
151.277K680.747K5.477MGBP−0.17GBPCông nghệ Sức khỏe
CARCARCLO ORD GBP0.0518.57%14.00GBX14.75%1.80GBX
Bán
378.362K5.297M8.957MGBP9.380.01GBP1.062KSản xuất Chế tạo
ZIOCZANAGA IRON ORE CO LTD ORD NPV (DI)18.40%4.66GBX0.43%0.02GBX
Mua
228.409K1.062M14.216MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
PXSPROVEXIS ORD GBP0.00118.32%0.730GBX0.00%0.000GBX
Bán
7.341K5.341K16.135MGBP−0.00GBP2Công nghệ Sức khỏe
HMIHARVEST MINERALS LTD ORD NPV (DI)18.02%8.15GBX11.64%0.85GBX
Mua
2.501M20.386M13.809MGBPKhoáng sản phi năng lượng
OTBON THE BEACH GROUP PLC ORD GBP0.0117.80%137.8GBX15.80%18.8GBX
Sức mua mạnh
1.74M239.73M197.847MGBP125.260.01GBPDịch vụ Khách hàng
EAASEENERGY GROUP PLC ORD GBP0.00317.46%3.90GBX14.71%0.50GBX
Bán
5.062M19.743M11.927MGBP−0.00GBPDịch vụ Công nghiệp
CNNCALEDONIAN TRUST PLC ORD GBP 0.217.17%145GBX0.00%0GBX
Theo dõi
7010.15K17.086MGBPTài chính
SUNSURGICAL INNOVATIONS GROUP ORD GBP0.0116.94%1.60GBX−3.03%−0.05GBX
Bán Mạnh
117K187.2K15.391MGBP−0.00GBPCông nghệ Sức khỏe
QUIZQUIZ PLC ORD GBP0.00316.67%15.75GBX−10.00%−1.75GBX
Theo dõi
633.139K9.972M21.74MGBP0.04GBPHàng tiêu dùng không lâu bền
BORBORDERS & SOUTHERN PETROLEUM ORD GBP0.0116.63%1.810GBX−0.82%−0.015GBX
Bán
1.351M2.445M12.66MGBP−0.00GBPNăng lượng Mỏ
ARSASIAMET RESOURCES LTD COM SHS USD0.01 (DI)16.52%1.285GBX7.08%0.085GBX
Mua
3.066M3.94M26.245MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
REATREACT GROUP PLC ORD GBP0.002516.50%1.075GBX−6.52%−0.075GBX
Bán
3.143M3.378M12.163MGBP28.750.00GBPDịch vụ Khách hàng
KNBKANABO GROUP PLC ORD GBP0.02516.28%2.300GBX−2.13%−0.050GBX
Bán
312.762K719.353K9.939MGBP−0.02GBPTài chính
MODEMODE GLOBAL HLDGS PLC ORD GBP0.0115.94%1.850GBX−2.63%−0.050GBX
Bán
239.427K442.94K1.991MGBP−0.09GBPDịch vụ Công nghệ
AMLASTON MARTIN LAGONDA GBL HLDGS PLC ORD GBP0.115.87%160.45GBX9.90%14.45GBX
Mua
3.267M524.14M1.02BGBP−1.30GBP2.207KKhách hàng Lâu năm
YGENYOURGENE HEALTH PLC ORD GBP0.00115.82%1.875GBX−8.54%−0.175GBX
Bán
407.39K763.856K14.906MGBP−0.00GBPCông nghệ Sức khỏe
NANONANOCO GROUP ORD GBP0.1015.79%41.0GBX7.89%3.0GBX
Sức mua mạnh
2.452M100.512M122.525MGBP−0.02GBPCông nghệ Điện tử
SAVSAVANNAH RESOURCES PLC ORD GBP0.0115.56%2.30GBX−8.00%−0.20GBX
Bán Mạnh
10.998M25.294M42.224MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
HELDHELLENIC DYNAMICS PLC ORD GBP0.00115.56%0.180GBX−13.46%−0.028GBX32.443M5.84M3.853MGBPDịch vụ Công nghiệp
ALKALKEMY CAPITAL INVESTMENTS PLC ORD GBP0.0215.56%310GBX5.08%16GBX
Mua
72.274K22.405M21.24MGBP−0.35GBP1Tài chính
VDTKVERDITEK PLC ORD GBP0.000415.38%0.700GBX0.00%0.000GBX
Bán
21.828K15.28K3.105MGBP−0.00GBPCông nghệ Điện tử
GCATCARACAL GOLD PLC ORD GBP0.00115.38%0.704GBX0.57%0.004GBX
Mua
14.115M9.937M13.765MGBPTài chính
PYXPYX RESOURCES LTD NPV (DI)15.22%33.3GBX4.06%1.3GBX
Bán
265.187K8.831M206.235MGBP−0.01GBPNăng lượng Mỏ
PXCPHOENIX COPPER LIMITED (BVI) ORD NPV (DI)15.11%24.5GBX8.89%2.0GBX
Theo dõi
351.127K8.603M27.475MGBP−0.01GBPKhoáng sản phi năng lượng
PNPLPINEAPPLE POWER CORP PLC ORD GBP0.0114.80%5.375GBX0.00%0.000GBX
Mua
1.138M6.115M3.852MGBP0Tài chính
TRRTRIDENT ROYALTIES PLC ORD GBP0.0114.49%50.6GBX7.45%3.6GBX
Sức mua mạnh
1.968M99.36M136.831MGBP−0.01GBP4Tài chính
WCATWILDCAT PETROLEUM PLC ORD GBP0.00002814.29%1.500GBX0.00%0.000GBX
Mua
9341.401K36.421MGBP−0.00GBPTài chính
SYMESUPPLY@ME CAPITAL PLC ORD GBP0.0000214.29%0.0750GBX0.00%0.0000GBX
Bán
69.966M5.247M42.466MGBP−0.00GBPTài chính
PFPPATHFINDER MINERALS ORD GBP0.00114.29%0.575GBX0.00%0.000GBX
Bán
4.512M2.594M3.062MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
GROCGREENROC MINING PLC ORD GBP0.00114.28%4.76GBX−8.65%−0.46GBX
Theo dõi
1.498M7.113MKhoáng sản phi năng lượng
IQAIIQ-AI LTD ORD GBP0.0113.99%2.050GBX−4.65%−0.100GBX
Bán
584.601K1.198M3.926MGBP−0.00GBPDịch vụ Công nghệ
INSPINSPIRIT ENERGY HOLDINGS PLC ORD GBP0.0000113.89%0.0306GBX1.67%0.0006GBX
Bán
8.463M258.122K1.281MGBPSản xuất Chế tạo
DKLDEKEL AGRI-VISION PLC ORD EUR0.0003367 (DI)13.82%3.30GBX−1.49%−0.05GBX
Bán
65.1K214.83K18.003MGBP20.940.00GBPHàng tiêu dùng không lâu bền
IESINVINITY ENERGY SYSTEMS PLC ORD EUR0.0113.81%45.0GBX−1.10%−0.5GBX
Mua
381.616K17.173M52.843MGBP−0.24GBPSản xuất Chế tạo
IGASIGAS ENERGY PLC ORD GBP0.0000213.73%16.90GBX−5.98%−1.10GBX
Bán
1.687M28.508M22.78MGBP0.940.20GBPNăng lượng Mỏ
COROCORO ENERGY PLC ORD GBP0.00113.33%0.320GBX−1.54%−0.005GBX
Theo dõi
52.998M16.959M7.605MGBP−0.00GBPNăng lượng Mỏ
VLGVENTURE LIFE GROUP PLC ORD GBP0.00313.29%35.0GBX9.38%3.0GBX
Sức mua mạnh
255.846K8.955M40.479MGBP16.160.02GBPCông nghệ Sức khỏe
GHHGOOCH & HOUSEGO ORD GBP0.2013.29%480GBX10.85%47GBX
Mua
29.19K14.011M108.427MGBP−0.08GBPCông nghệ Điện tử
PRVPORVAIR ORD GBP0.0213.21%590GBX11.53%62GBX
Sức mua mạnh
291.105K171.752M244.344MGBP20.670.26GBP910Sản xuất Chế tạo
PCFPCF GROUP PLC ORD GBP0.0513.16%0.676GBX0.00%0.000GBX
Bán
169.67K114.527K2.248MGBP−0.05GBPTài chính
MATDPETRO MATAD LTD ORD USD0.0113.11%3.15GBX8.62%0.25GBX
Sức mua mạnh
11.729M36.946M26.064MGBP−0.00GBPNăng lượng Mỏ
VCPVICTORIA ORD GBP0.0513.03%478GBX7.66%34GBX
Mua
898.515K429.49M510.604MGBP13.740.33GBP4.913KKhách hàng Lâu năm
FTCFILTRONIC ORD GBP0.00112.68%15.50GBX12.73%1.75GBX
Sức mua mạnh
709.666K11M29.579MGBP20.220.01GBPCông nghệ Điện tử
MOREHOSTMORE PLC ORD GBP0.212.51%14.24GBX0.28%0.04GBX
Theo dõi
567.703K8.084M17.91MGBP−0.05GBP4.883KDịch vụ Khách hàng
SRESSUNRISE RESOURCES ORD GBP0.00112.50%0.1350GBX0.00%0.0000GBX
Bán
87.496K11.812K5.283MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
AEGACTIVE ENERGY GROUP ORD GBP0.003512.50%4.25GBX0.00%0.00GBX
Bán
48.82K207.485K6.879MGBPCông nghiệp Chế biến
AGMAPPLIED GRAPHENE MATERIALS PLC ORD GBP0.0212.50%4.25GBX0.00%0.00GBX
Bán
31.796K135.133K2.734MGBPCông nghiệp Chế biến
BEMBEOWULF MINING ORD GBP0.0112.50%4.25GBX0.00%0.00GBX
Bán
119.475K507.769K35.348MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
NNNNANOSYNTH GROUP PLC ORD GBP0.000112.39%0.3350GBX−2.90%−0.0100GBX
Bán Mạnh
3.054M1.023M9.148MGBP−0.00GBPCông nghệ Điện tử
AGTAAGRITERRA LTD ORD GBP0.1012.36%4.65GBX0.00%0.00GBX
Bán
48223987.689KGBP−0.08GBPCông nghiệp Chế biến
PBEEPENSIONBEE GROUP PLC ORD GBP0.00112.34%47.6GBX3.26%1.6GBX
Bán
89.659K4.259M102.482MGBP−0.13GBP177Tài chính
AAUARIANA RESOURCES ORD GBP0.00112.12%3.50GBX0.00%0.00GBX
Mua
532.307K1.863M40.123MGBP31.820.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
BRSDBRANDSHIELD SYSTEMS PLC ORD GBP0.0112.07%6.10GBX0.00%0.00GBX
Bán
212.172K1.294M10.39MGBP−0.05GBPKhoáng sản phi năng lượng
7DIG7DIGITAL GROUP PLC ORD GBP0.000112.04%0.400GBX0.00%0.000GBX
Mua
4.333M1.733M10.888MGBP−0.00GBPDịch vụ Công nghệ
DGIDG INNOVATE PLC ORD GBP0.00112.00%0.1350GBX−3.57%−0.0050GBX
Bán Mạnh
3.416M461.157K12.38MGBPHỗn hợp
VRCIVERICI DX PLC ORD GBP0.00112.00%12.50GBX0.00%0.00GBX
Bán
130.498K1.631M21.29MGBP−0.06GBPDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CBXCELLULAR GOODS PLC ORD GBP0.00112.00%1.275GBX−3.77%−0.050GBX
Bán
163.555K208.533K6.721MGBP2Công nghệ Sức khỏe
ORCAORCADIAN ENERGY PLC ORD GBP0.00111.90%22.0GBX−6.38%−1.6GBX
Bán Mạnh
20.76K456.72K14.983MGBPNăng lượng Mỏ
ARAAURA RENEWABLE ACQUISITIONS PLC ORD GBP0.0111.82%5.75GBX9.52%0.50GBX
Mua
130.7K751.525KTài chính
BVXBIVICTRIX THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.0111.76%17.0GBX0.00%0.0GBX
Theo dõi
2.971K50.507K11.24MGBP−0.05GBP7Công nghệ Sức khỏe
SENXSERINUS ENERGY PLC ORD NPV11.76%9.00GBX0.00%0.00GBX
Bán Mạnh
46.079K414.711K9.981MGBP1.320.07GBPNăng lượng Mỏ
ACTACTUAL EXPERIENCE PLC ORD GBP0.00211.67%1.50GBX−10.45%−0.18GBX
Bán Mạnh
409.903K614.855K3.591MGBP−0.11GBPDịch vụ Công nghệ
LSTLIGHT SCIENCE TECHNOLOGIES HOLDINGS ORD GBP0.0111.58%3.25GBX0.00%0.00GBX
Bán
10.803K35.11KDịch vụ Công nghệ
CLONCLONTARF ENERGY ORD GBP0.000111.44%0.0700GBX−6.67%−0.0050GBX
Bán Mạnh
9.43M660.123K1.778MGBP−0.00GBPKhoáng sản phi năng lượng
MHCMYHEALTHCHECKED PLC ORD GBP0.00111.33%1.600GBX0.00%0.000GBX
Bán
281.871K450.994K12.481MGBP3.720.00GBPCông nghệ Sức khỏe
EOGEUROPA OIL & GAS(HLDGS) ORD GBP0.0111.30%1.050GBX7.69%0.075GBX
Bán
4.155M4.363M9.352MGBP5.420.00GBPCông nghiệp Chế biến