Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
OKYO OKYO PHARMA LIMITED ORD NPV 4.25-43.33%-3.25Mua1.888M
LBP LB-SHELL PLC ORD 0.01P 0.281.61%0.00Mua37.205K704.720K436.00Tài chính
D467 DOWNING FOUR VCT PLC DP67 ORD 0.1P 15.500.00%0.00Bán4.000K64.119M-0.00Tài chính
KSK KSK POWER VENTUR PLC ORD 0.1P 2.25-10.00%-0.25Bán9.000K4.343M-0.35128.00Công ty dịch vụ công cộng
TIR TIGER RESOURCE PLC ORD 0.1P 0.38-25.00%-0.12Bán40.837K3.284M-0.000.00Tài chính
SYM SYMPHONY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES PLC ORD 1P 15.00-27.71%-5.75Bán6.674M32.026M57.690.0029.00Vật liệu cơ bản
ALPH ALPHA PYRENEES TRUST LTD ORD NPV 0.01-25.00%-0.01Bán756.674K23.530K-0.111.00Tài chính
KAT KATORO GOLD PLC ORD GBP0.01 1.50-3.23%-0.05Bán345.002K2.078M-0.04Vật liệu cơ bản
MMC MANAGEMENT CONSULTING GROUP PLC ORD 1P 1.40-17.40%-0.29Sức bán mạnh605.859K25.705M-0.03197.00Công nghiệp
GETB GETBUSY PLC ORD 0.15P 66.5033.00%16.50Mua229.116K24.200M-0.05110.00Công nghệ
ASBE ASSOCIATED BRITISH ENGINEERING PLC ORD 2.5P 40.000.00%0.00Bán134819.600K-0.3926.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MBT MOBILE TORNADO GROUP PLC ORD 2P 5.000.00%0.00Bán2.500M17.462M-0.0148.00Công nghệ
URU URU METALS LIMITED ORD USD0.01 (DI) 0.500.00%0.00Bán7.660M3.867M-0.00Vật liệu cơ bản
ADL ANDALAS ENERGY AND POWER PLC ORD NPV 0.02-7.84%-0.00Mua675.554M2.393M-0.0011.00Tài chính
GCG GOLDEN ROCK GLOBAL PLC ORD 1P 6.500.00%0.00Bán779
ALBA ALBA MINERAL RESOURCES PLC ORD 0.1P 0.5226.83%0.11Mua242.691M11.679M-0.000.00Vật liệu cơ bản
EBQ EBIQUITY PLC ORD 25P 57.500.00%0.00Sức bán mạnh57.500K42.687M22.350.03932.00Công nghiệp
FDBK FEEDBACK PLC ORD 0.25P 2.20-6.38%-0.15Bán5.084M6.618M-0.0025.00Công nghệ
PEBI PORT ERIN BIOPHARMA INVESTMENTS LIMITED ORD 0.0001P 4.1513.70%0.50Mua241.806K962.620K-0.020.00Chăm sóc sức khỏe
WSBN WISHBONE GOLD PLC ORD 0.1P (DI) 0.20-11.11%-0.03Bán1.025M2.910M-0.000.00Vật liệu cơ bản
HALO HALOSOURCE CORPORATION ORD USD0.0001 (DI) 0.900.00%0.00Bán91.966K6.984M-0.03118.00Công nghiệp
TOOP TOOPLE PLC ORD 0.0667P 0.72-9.38%-0.08Bán642.476K1.631M-0.01Dịch vụ Viễn thông
RGM REGENCY MINES PLC ORD 0.01P 0.505.26%0.03Bán10.245M3.758M500.000.004.00Vật liệu cơ bản
MIRA MIRADA PLC ORD 1P 0.800.00%0.00Sức bán mạnh24.295K1.112M-0.0579.00Công nghệ
TEK TEKCAPITAL PLC ORD £0.004 12.00-7.69%-1.00Bán138.751K5.494M1.450.080.00Công nghệ
AERO STRAT AERO PLC ORD 0.2P 1.100.00%0.00Bán2.489M3.364M-0.028.00Công nghiệp
SALV SALVARX GROUP PLC ORD 2.5P 45.40-12.69%-6.60Mua80.517K18.963M-0.056.00Chăm sóc sức khỏe
MYSQ MYSQUAR LIMITED ORD NPV (DI) 1.3512.50%0.15Mua23.126M10.492M-0.0018.00Công nghệ
EDL EDENVILLE ENERGY PLC ORD 0.02P 0.3312.07%0.04Mua45.114M4.488M-0.008.00Năng lượng
MYSL MYSALE GROUP PLC ORD NPV 49.50-13.01%-7.40Bán180.171K87.757M-0.00544.00Công nghệ
BAGR BAGIR GROUP LTD. ORD ILS0.04 (DI) 2.442.74%0.07Mua8.810M7.077M-0.011050.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PGY PROGILITY PLC ORD 0.25P 47.500.00%0.00Bán8758.730K-0.87674.00Công nghiệp
RRL RANGE RESOURCES LIMITED ORD NPV (DI) 0.170.00%0.00Bán1.239M17.272M-0.000.00Năng lượng
MSMN MOSMAN OIL AND GAS LIMITED ORD NPV (DI) 0.723.57%0.03Mua12.430M3.176M-0.02Năng lượng
PCGE PCG ENTERTAINMENT PLC ORD 0.1P (DI) 0.12-4.00%-0.01Sức bán mạnh20.167M1.541M9.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DEMG DELTEX MEDICAL GROUP PLC ORD 1P 1.000.00%0.00Bán331.220K4.927M-0.0185.00Chăm sóc sức khỏe
HAYD HAYDALE GRAPHENE INDUSTRIES PLC ORD 2P 50.90-12.99%-7.60Bán106.817K15.987M-0.2310.00Công nghiệp
THR THOR MINING PLC ORD 0.01P 1.887.14%0.12Mua3.036M11.350M-0.00Vật liệu cơ bản
JPR JOHNSTON PRESS PLC ORD 1P 3.32-10.15%-0.38Bán253.913K3.912M-0.742141.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PXS PROVEXIS PLC ORD 0.1P 0.390.00%0.00Sức bán mạnh333.289K7.258M-0.004.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FRR FRONTERA RESOURCES CORPORATION ORD SHS USD0.00004 (DI) 0.30-10.29%-0.04Bán86.866M50.006M-0.00Năng lượng
SOS SOSANDAR PLC ORD 0.1P 33.008.55%2.60Mua1.338M32.044M2.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FEDS FEDERAL BANK LIMITED (THE) GDR (EACH REPR 1 ORD) (REGS) 1.030.00%0.00Mua251.583K1.875B27.250.0312112.00Tài chính
MDZ MEDIAZEST PLC ORD 0.1P 0.1313.04%0.01Theo dõi7.790M1.479M-0.0016.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTCM PORTA COMMUNICATIONS PLC ORD 1P 1.60-13.51%-0.25Bán335.818K9.371M-0.01279.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WEB WEBIS HOLDINGS PLC ORD 1P 2.90-6.45%-0.20Mua2.235M12.082M80.290.0068.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VELA VELA TECHNOLOGIES PLC ORD 0.1P 0.500.00%0.00Mua477.238K4.185M17.240.0055.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VLG VENTURE LIFE GROUP PLC ORD 0.3P 45.008.43%3.50Mua114.310K15.287M-0.0175.00Chăm sóc sức khỏe
BEZ BEAZLEY PLC ORD 5P 549.00-1.52%-8.50Bán6.930M2.913B29.440.191327.00Tài chính
GINV GLOBAL INVACOM GROUP LIMITED ORD NPV (DI) 6.000.00%0.00Bán1.993K15.586M7.210.012593.00Công nghệ
CRA CRADLE ARC PLC ORD GBP0.0001 5.88-6.00%-0.38Bán79.034K13.022M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
MPL MERCANTILE PORTS & LOGISTICS LIMITED ORD NPV 2.200.00%0.00Bán18.314K9.108M-0.0151.00Công nghiệp
PRTC PURETECH HEALTH PLC ORD 1P 140.002.94%4.00Bán613.490K380.596M13.920.1069.00Chăm sóc sức khỏe
ARCM ARC MINERALS LIMITED ORDS NPV (DI) 5.1510.75%0.50Mua7.136M26.949M-0.0120.00Vật liệu cơ bản
RGP ROSS GROUP PLC ORD 0.1P 0.700.00%0.00Mua20.575K1.256M22.580.000.00Công nghiệp
SOLO SOLO OIL PLC ORD 0.20P 2.30-4.17%-0.10Bán4.050M11.253M-0.002.00Năng lượng
MGP MEDICA GROUP PLC ORD 0.2P 120.00-4.61%-5.80Sức bán mạnh192.685K138.667M30.810.0488.00Chăm sóc sức khỏe
MWG MODERN WATER PLC ORD 0.25P 10.37-7.85%-0.88Mua509.798K10.733M-0.0644.00Công nghiệp
CLSU CLEARSTAR INC. ORD USD0.0001 (DI) 77.509.93%7.00Mua23.677K25.360M-0.0438.00Công nghiệp
EUA EURASIA MINING PLC ORD 0.1P 0.690.88%0.01Mua10.274M13.706M-0.0019.00Vật liệu cơ bản
PHC PLANT HEALTH CARE PLC ORD 1P 16.301.24%0.20Sức bán mạnh242.281K27.570M-0.0337.00Vật liệu cơ bản
NKTN NEKTAN PLC ORD 1P (DI) 21.002.44%0.50Bán9.201K9.720M-0.3567.00Công nghệ
GYG GYG PLC ORD GBP0.002 106.0011.58%11.00Bán375.926K43.728M14.420.07431.00Công nghiệp
AUK AUKETT SWANKE GROUP PLC ORD 1P 2.230.00%0.00Bán30.000K3.684M-0.01246.00Công nghiệp
BOD BOTSWANA DIAMONDS PLC ORD 0.25P 0.970.00%0.00Bán40.686K4.965M-0.007.00Vật liệu cơ bản
COPL CANADIAN OVERSEAS PETROLEUM LIMITED COM SHS NPV (DI) 0.484.58%0.02Bán19.209M8.822M-0.0113.00Năng lượng
TIDE CRIMSON TIDE PLC ORD 0.1P 2.800.00%0.00Bán200.207K12.726M42.420.0024.00Công nghệ
TAN TANFIELD GROUP PLC ORD 5P 11.706.85%0.75Mua58817.346M-0.003.00Công nghiệp
ENET ETHERNITY NETWORKS LTD ORD NIS0.001 (DI) 32.000.00%0.00Bán10.474K10.311M46.730.0113.00Công nghệ
BOTB BEST OF THE BEST PLC ORD 5P 240.000.00%0.00Bán11.354K24.742M18.070.1363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DWHT DEWHURST PLC ORD 10P 1230.0012.84%140.00Mua92164.462M24.520.50369.00Công nghiệp
VDTK VERDITEK PLC ORD GBP0.0004 7.204.53%0.31Mua1.051M13.643M-0.01Công nghiệp
EDGI EDGE PERFORMANCE VCT PLC I SHS 10P 27.000.00%0.00Bán13.907K23.969M26.220.010.00Tài chính
SVE STARVEST PLC ORD 1P 2.85-8.06%-0.25Mua200.000K1.640M-0.000.00Tài chính
BGO BANGO PLC ORD 20P 163.000.62%1.00Bán389.559K113.481M-0.0578.00Công nghệ
ZOL ZOLTAV RESOURCES INC ORD SHS USD0.20 (DI) 16.503.12%0.50Bán44.800K23.266M-0.11239.00Tài chính
IDP INNOVADERMA PLC ORD EUR0.10 118.506.76%7.50Mua111.381K15.958M16.870.0724.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ANR ALTONA ENERGY PLC ORD 0.01P 0.320.00%0.00Bán2.227M4.911M-0.007.00Năng lượng
GDR GENEDRIVE PLC ORD 1.5P 30.500.00%0.00Bán2.000K5.729M-0.2979.00Chăm sóc sức khỏe
OPTI OPTIBIOTIX HEALTH PLC ORD 2P 93.502.75%2.50Mua948.192K76.773M38.450.028.00Chăm sóc sức khỏe
MTR METAL TIGER PLC ORD 0.01P 2.989.17%0.25Mua8.209M30.586M-0.004.00Công nghiệp
OEX OILEX LD ORD NPV 0.17-2.94%-0.01Bán5.339M3.414M-0.0045.00Năng lượng
RMM RAMBLER METALS & MINING PLC ORD 1P 4.62-2.74%-0.13Bán57.493K30.174M-0.01185.00Vật liệu cơ bản
JOUL JOULES GROUP PLC ORD 1P 354.009.60%31.00Mua82.109K282.631M41.800.091546.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STL STILO INTERNATIONAL PLC ORD 1P 3.000.00%0.00Bán3.000K3.418M11.450.0016.00Công nghệ
MAC MARECHALE CAPITAL PLC ORD 0.8P 1.250.00%0.00Bán44.093K721.010K-0.013.00Tài chính
ENGI ENERGISER INVESTMENTS PLC ORD 0.1P 1.450.00%0.00Mua235.970K1.797M3.140.002.00Tài chính
AMP AMPHION INNOVATIONS PLC ORD 1P 0.850.00%0.00Sức bán mạnh72.012K1.768M1.230.017.00Tài chính
2PAL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST PALLADIUM 2X LEVERAGE DAILY ETP 102.36-10.31%-11.77Sức bán mạnh1.578K
MYN MAYAN ENERGY LIMITED ORD NPV (DI) 0.530.00%0.00Bán11.661M7.539M-0.015.00Công nghiệp
MOS MOBILE STREAMS PLC ORD 0.2P 1.326.00%0.07Bán1.100M1.259M-0.0222.00Dịch vụ Viễn thông
IRON IRONVELD PLC ORD 1P 1.800.00%0.00Bán306.445K10.222M-0.0014.00Vật liệu cơ bản
CWR CERES POWER HOLDINGS PLC ORD 1P 16.02-7.16%-1.23Mua3.668M168.447M-0.01123.00Năng lượng
3WHL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG WHEAT 8.0110.66%0.77Mua1.019K
SIXH 600 GROUP PLC ORD 1P 18.009.09%1.50Sức mua mạnh292.724K18.641M6.750.03206.00Công nghiệp
AFID AFI DEVELOPMENT PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S) 0.18-10.00%-0.02Sức bán mạnh24280.119M-0.00Tài chính
AGTA AGRITERRA LD ORD 10P 15.000.00%0.00Bán553.157M971.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BMN BUSHVELD MINERALS LIMITED ORD 1P 23.407.09%1.55Mua4.213M237.998M4.00Năng lượng
HYDG HYDROGEN GROUP PLC ORD 1P 36.50-3.95%-1.50Sức mua mạnh5.602K12.940M-0.04215.00Công nghiệp
FASS FIDELITY ASIAN VALUES PLC SUB SHS 0.001P 23.500.00%0.00Bán14.300K281.692M11.160.360.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất