Các công ty ở Vương quốc Anh có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty ở Vương quốc Anh có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TSCOTESCO ORD GBP0.0633333333.109K278.4 GBX−0.14%2.523M0.1319.466B GBP14.340.19 GBP+22.37%3.91%Bán Lẻ
Mua
HSBAHSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50221K617.9 GBX+0.55%4.747M0.13117.149B GBP6.740.92 GBP7.03%Tài chính
Mua
IDSINTL DISTRIBUTIONS SVCS PLC ORD GBP0.01165.329K242.3 GBX+0.04%523.765K0.402.32B GBP−1.06 GBP−221.04%0.00%Vận chuyển
Mua
GLENGLENCORE PLC ORD USD0.01140K379.25 GBX+1.09%5.898M0.1845.691B GBP13.690.28 GBP+1.73%9.29%Dịch vụ Phân phối
Mua
ABFASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P133K2281 GBX+0.35%141.583K0.2017.106B GBP17.001.34 GBP+121.76%2.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VODVODAFONE GROUP ORD USD0.2095238104K70.23 GBX+1.61%104.854M1.2318.717B GBP2.120.33 GBP11.15%Truyền thông
Mua
BT.ABT GROUP ORD GBP0.0597.1K104.25 GBX−0.19%7.26M0.3010.385B GBP5.650.18 GBP+78.68%7.37%Truyền thông
Mua
BARCBARCLAYS PLC ORD GBP0.2592.9K170.04 GBX+3.39%61.171M0.9624.923B GBP4.68%Tài chính
Mua
AZNASTRAZENECA ORD USD0.2589.9K10054 GBX+0.71%312.422K0.10154.755B GBP32.713.07 GBP+74.88%2.35%Công nghệ Sức khỏe
Mua
STANSTANDARD CHARTERED PLC ORD USD0.5084.954K690.4 GBX+3.42%3.776M0.4817.579B GBP8.040.86 GBP2.42%Tài chính
Mua
KGFKINGFISHER ORD GBP0.15714285778.099K230.7 GBX−1.62%1.284M0.254.38B GBP13.360.17 GBP−55.83%5.29%Bán Lẻ
Theo dõi
MTOMITIE GROUP ORD GBP0.02564.316K107.2 GBX+0.37%792.982K0.401.421B GBP15.670.07 GBP+227.27%3.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MKSMARKS & SPENCER GROUP ORD GBP0.0164.261K234.8 GBX−0.84%3.585M0.364.672B GBP11.990.20 GBP+1442.52%0.42%Bán Lẻ
Mua
NWGNATWEST GROUP PLC ORD GBP1.076961.6K246.6 GBX+3.14%8.346M0.2620.891B GBP5.150.48 GBP6.48%Tài chính
Mua
RTORENTOKIL INITIAL ORD GBP0.0158.592K443.1 GBX+1.10%8.088M0.6211.002B GBP36.380.12 GBP−12.06%1.80%Dịch vụ Thương mại
Mua
RIORIO TINTO ORD GBP0.1057.174K5100 GBX+0.41%645.671K0.2087.146B GBP10.284.96 GBP−47.23%6.36%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GBP0.2552K2342.0 GBX−0.13%885.248K0.1852.302B GBP−6.47 GBP−318.79%9.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
JD.JD SPORTS FASHION PLC ORD GBP0.000551.297K118.45 GBX+0.46%1.507M0.126.111B GBP30.840.04 GBP−53.62%0.82%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MABMITCHELLS & BUTLERS PLC ORD GBP0.08541650.259K237.2 GBX+0.94%64.637K0.311.398B GBP−0.01 GBP+95.73%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CPICAPITA PLC ORD GBP0.0206666650K20.02 GBX−1.37%1.232M0.33341.217M GBP−0.02 GBP−110.97%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
MCGMOBICO GROUP PLC ORD GBP0.0546.2K76.10 GBX−2.44%638.592K0.38478.303M GBP−0.48 GBP−8.06%8.59%Vận chuyển
Sức mua mạnh
JDWWETHERSPOON(J.D.) ORD GBP0.0244.156K771.0 GBX+1.72%32.758K0.17923.096M GBP16.590.46 GBP0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MROMELROSE INDUSTRIES PLC ORD GBP0.2285714243.787K623.0 GBX−1.89%879.754K0.308.412B GBP−0.01 GBP+91.09%0.94%Công nghệ Điện tử
Mua
ITRKINTERTEK GROUP ORD GBP0.0143.597K4584 GBX−0.82%45.468K0.137.445B GBP25.031.83 GBP+11.20%2.36%Dịch vụ Thương mại
Mua
SSPGSSP GROUP PLC ORD GBP0.0108541.752K220.0 GBX+0.46%46.446K0.021.747B GBP217.820.01 GBP0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SVSSAVILLS ORD GBP0.02540.433K936.0 GBX+1.46%8.891K0.081.29B GBP15.490.60 GBP−22.32%3.89%Tài chính
Theo dõi
BMEB & M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD GBP0.1 (DI)39.484K528.6 GBX+0.53%303.841K0.115.273B GBP14.950.35 GBP−17.86%2.80%Bán Lẻ
Mua
WTBWHITBREAD ORD GBP0.7679738538.819K3289 GBX−0.42%263.934K0.206.099B GBP19.481.69 GBP2.54%Dịch vụ Khách hàng
Mua
RELRELX PLC GBP0.144436.5K3412 GBX−1.42%1.44M0.3964.966B GBP36.450.94 GBP+23.01%1.62%Dịch vụ Thương mại
Mua
WG.JOHN WOOD GROUP PLC ORD GBP0.042857135.573K147.3 GBX−0.07%228.649K0.28997.651M GBP−1.00 GBP−288.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
NXTNEXT ORD GBP0.1032.324K8356 GBX+0.51%20.611K0.0610.036B GBP14.605.73 GBP+25.92%2.48%Bán Lẻ
Theo dõi
FRASFRASERS GROUP PLC ORD GBP0.1032K808.0 GBX−0.12%68.513K0.323.383B GBP7.151.13 GBP0.00%Bán Lẻ
Mua
FGPFIRSTGROUP ORD GBP0.0531.477K159.0 GBX+0.51%232.928K0.311.007B GBP44.290.04 GBP−79.15%2.78%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DGEDIAGEO PLC ORD GBP0.28 101/10830.269K2957.0 GBX−0.17%574.504K0.2266.108B GBP20.781.42 GBP+9.45%2.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SMDSSMITH(DS) ORD GBP0.1029.519K326.3 GBX+1.30%658.309K0.204.433B GBP9.550.34 GBP+93.98%5.59%Công nghiệp Chế biến
Mua
NG.NATIONAL GRID ORD GBP0.1243128929.45K1034.5 GBX−0.29%957.834K0.1238.592B GBP4.972.08 GBP+389.89%5.49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENTENTAIN PLC ORD EUR0.0128.94K920.0 GBX+0.77%1.334M0.815.832B GBP−0.85 GBP−463.47%1.91%Dịch vụ Khách hàng
Mua
GRGGREGGS ORD GBP0.0228.493K2726 GBX+1.11%69.2K0.452.747B GBP20.701.32 GBP+57.57%2.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CURYCURRYS PLC ORD GBP0.00128.174K66.90 GBX+1.33%775.419K0.09730.928M GBP18.480.04 GBP+17.15%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BABBABCOCK INTERNATIONAL GROUP ORD GBP0.6026.115K496.8 GBX+1.42%125.773K0.102.473B GBP81.700.06 GBP0.35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TIFSTI FLUID SYSTEMS PLC ORD GBP0.0125.6K151.0 GBX−0.66%34.247K0.08781.839M GBP−0.41 GBP−407.88%2.17%Sản xuất Chế tạo
Mua
AHTASHTEAD GROUP ORD GBP0.1025.355K5712 GBX+0.56%118.013K0.1424.791B GBP18.613.07 GBP+13.74%1.40%Tài chính
Mua
IMBIMPERIAL BRANDS PLC GBP0.1025.2K1694.0 GBX−0.62%502.228K0.1414.84B GBP6.752.51 GBP−16.15%8.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BBYBALFOUR BEATTY GBP0.5025K342.4 GBX+0.88%152.61K0.111.81B GBP8.190.42 GBP+350.65%3.09%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AV.AVIVA ORD GBP0.32894736824.364K447.8 GBX+0.34%4.404M0.5912.184B GBP−0.07 GBP−109.68%7.13%Tài chính
Mua
LSEGLONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.0691860424.296K8968 GBX+1.04%268.067K0.3546.367B GBP69.851.28 GBP+47.63%1.25%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EXPNEXPERIAN PLC ORD USD0.1022K3354 GBX−0.92%403.914K0.2430.9B GBP36.720.91 GBP+16.65%1.29%Dịch vụ Thương mại
Mua
FRESFRESNILLO PLC ORD USD0.5021.709K454.8 GBX−0.13%2.088M3.233.356B GBP18.210.25 GBP−59.51%2.59%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
WINWINCANTON ORD GBP0.1020.3K626 GBX+0.32%1.25M0.50774.581M GBP29.800.21 GBP−42.95%2.12%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PSONPEARSON ORD GBP0.2520.169K999.4 GBX+4.04%974.374K0.566.594B GBP24.330.41 GBP+10.82%2.28%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CCCCOMPUTACENTER ORD GBP0.07555520.097K2866 GBX−1.24%17.57K0.143.036B GBP17.031.68 GBP2.36%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TPKTRAVIS PERKINS ORD GBP0.1120510519.385K743.0 GBX+0.79%76.309K0.211.548B GBP10.900.68 GBP+8.81%5.29%Bán Lẻ
Theo dõi
BAKKBAKKAVOR GROUP PLC ORD GBP0.0218.654K96.2 GBX+1.26%81.415K1.12550.454M GBP47.390.02 GBP−77.69%7.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EZJEASYJET ORD GBP0.2728571416.697K556.8 GBX+2.39%736.298K0.314.111B GBP13.030.43 GBP0.00%Vận chuyển
Mua
COACOATS GROUP PLC ORD GBP0.0516.643K68.6 GBX+0.81%2.957M1.461.082B GBP27.980.02 GBP−42.62%3.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SMWHWH SMITH PLC ORD GBP0.22089515.753K1241 GBX+0.40%46.713K0.171.614B GBP20.740.60 GBP2.34%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SMINSMITHS GROUP PLC ORD GBP0.37515.156K1612.0 GBX+0.26%68.823K0.095.583B GBP25.290.64 GBP−10.54%2.59%Sản xuất Chế tạo
Mua
INCHINCHCAPE ORD GBP0.1014.698K682.5 GBX+0.07%44.433K0.062.816B GBP13.600.50 GBP+166.44%4.53%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PRUPRUDENTIAL PLC GBP0.0514.681K775.4 GBX−0.28%3.261M0.3821.283B GBP13.910.56 GBP2.01%Tài chính
Mua
CWKCRANSWICK ORD GBP0.1013.692K3852 GBX+0.16%64.863K1.302.073B GBP16.382.35 GBP+24.27%2.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ASAIASA INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP113.631K55.5 GBX+1.83%4.577K0.3454.5M GBP7.700.07 GBP+171.05%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
HASHAYS PLC ORD GBP0.0113.049K95.00 GBX+0.96%272.78K0.101.491B GBP18.270.05 GBP−24.96%5.57%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
JMATJOHNSON MATTHEY ORD GBP1.10924512.6K1566.0 GBX+1.59%125.121K0.392.814B GBP16.290.96 GBP+21.28%5.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AEPANGLO-EASTERN PLANTATIONS ORD GBP0.2512.479K692 GBX+1.50%1500.04269.712M GBP8.100.86 GBP−22.99%4.70%Công nghiệp Chế biến
SSESSE PLC GBP0.5012.18K1648.5 GBX+1.41%403.547K0.0917.64B GBP30.950.53 GBP−78.32%5.40%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
888888 HOLDINGS PLC ORD GBP0.00511.861K86.30 GBX−0.23%136.468K0.12388.109M GBP−0.38 GBP−1602.34%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
0HLKKRKA DD NPV11.598K65.0 EUR−44.85%00.003.2B GBP6.748.33 GBP−19.10%5.50%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DNLMDUNELM GROUP PLC ORD GBP0.0111.497K1159 GBX+0.87%21.086K0.172.323B GBP15.720.74 GBP−0.62%3.66%Bán Lẻ
Mua
SGESAGE GROUP GBP0.0105194811.326K1247.0 GBX+0.20%1.276M0.3812.563B GBP61.220.20 GBP−22.10%1.55%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ADMADMIRAL GROUP ORD GBP0.00111K2683 GBX+0.64%283.875K0.438.166B GBP5.89%Tài chính
Theo dõi
MARSMARSTON'S ORD GBP0.0737511K29.30 GBX+0.17%754.548K0.70185.171M GBP−0.01 GBP+92.62%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
IMIIMI ORD GBP0.2857142810.991K1709 GBX−1.38%264.175K0.384.525B GBP18.420.93 GBP+39.38%1.53%Sản xuất Chế tạo
Mua
SPXSPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD GBP0.26923076910.4K10280 GBX−0.44%19.522K0.127.594B GBP36.022.85 GBP+2.53%1.51%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
CTECCONVATEC GROUP PLC ORD GBP0.110.036K246.6 GBX+0.16%1.273M0.335.047B GBP88.070.03 GBP−44.88%2.05%Công nghệ Sức khỏe
Mua
KLRKELLER GROUP PLC ORD GBP0.1010K870 GBX+0.58%62.053K0.31629.518M GBP11.760.74 GBP+1.41%4.44%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FXPOFERREXPO PLC ORD GBP0.1010K73.15 GBX+1.46%437.385K0.42430.59M GBP3.100.24 GBP−81.99%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
KIEKIER GROUP PLC ORD GBP0.0110K138.0 GBX+1.47%810.899K0.76598.378M GBP14.820.09 GBP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BRBYBURBERRY GROUP ORD GBP0.00059.558K1290.5 GBX+0.43%204.261K0.164.607B GBP10.811.19 GBP+2.70%4.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
DLGDIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC ORD GBP0.1090909099.387K207.2 GBX+2.57%3.198M0.452.624B GBP−0.20 GBP−174.07%0.00%Tài chính
Mua
RE.R.E.A. HLDGS PLC ORD GBP0.259.138K71.5 GBX+0.35%30.0031.339M GBP−0.08 GBP+42.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PAGEPAGEGROUP PLC ORD GBP0.019.02K453.8 GBX+0.31%34.01K0.061.429B GBP14.370.32 GBP+192.04%7.02%Dịch vụ Thương mại
Mua
RS1RS GROUP PLC ORD GBP0.108.915K757.0 GBX+0.45%229.595K0.353.571B GBP15.190.50 GBP+26.28%2.92%Dịch vụ Phân phối
Mua
IPFINTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC ORD GBP0.108.862K112.5 GBX+0.45%237.4K1.21249.865M GBP5.910.19 GBP8.57%Tài chính
Sức mua mạnh
INVPINVESTEC ORD GBP0.00028.705K496.6 GBX+0.71%102.277K0.214.201B GBP4.711.06 GBP6.69%Tài chính
Sức mua mạnh
MGAMMORGAN ADVANCED MATERIALS PLC ORD GBP0.258.55K264.5 GBX+0.19%130.175K0.33751.154M GBP12.680.21 GBP+40.76%4.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
HLMAHALMA ORD GBP0.108.472K2301 GBX−0.04%314.757K0.398.719B GBP36.640.63 GBP−9.13%0.90%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
BGEOBANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP0.018.391K4920 GBX+4.46%83.413K0.702.153B GBP4.3011.45 GBP5.69%Tài chính
Sức mua mạnh
SFORS4 CAPITAL PLC ORD GBP0.258.308K41.16 GBX+2.69%887.944K0.27226.248M GBP−0.17 GBP−272.37%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
THGTHG PLC ORD GBP0.0058.288K61.68 GBX−1.81%1.1M0.53816.476M GBP−0.45 GBP+22.95%0.00%Bán Lẻ
Mua
QQ.QINETIQ GROUP ORD GBP0.018.268K372.0 GBX+0.38%208.256K0.222.122B GBP20.590.18 GBP2.13%Công nghệ Điện tử
Mua
VMUKVIRGIN MONEY UK PLC ORD GBP0.108.045K157.60 GBX+1.78%505.505K0.442.009B GBP11.330.14 GBP6.97%Tài chính
Mua
PFCPETROFAC ORD USD0.027.95K25.50 GBX−2.97%7.529M1.70134.336M GBP−0.75 GBP−87.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SVTSEVERN TRENT ORD GBP0.97897.939K2507 GBX+0.28%139.185K0.127.477B GBP60.250.42 GBP4.43%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
HFGHILTON FOOD GROUP PLC ORD GBP0.107.439K813 GBX+1.88%15.973K0.27713.849M GBP66.420.12 GBP−72.90%3.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
WIZZWIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.00017.389K2230 GBX+4.35%115.936K0.852.209B GBP14.961.49 GBP0.00%Vận chuyển
Mua
REDDREDDE NORTHGATE PLC ORD GBP0.507.38K347.0 GBX+0.29%41.423K0.13776.791M GBP6.060.57 GBP+42.38%7.17%Tài chính
Mua
RNKRANK GROUP ORD GBP0.13888887.3K72.5 GBX+2.69%190.086K1.36330.711M GBP24.250.03 GBP−77.04%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
FDMFDM GROUP (HOLDINGS) PLC ORD GBP0.017.276K398.0 GBX−0.25%39.714K0.22435.844M GBP11.040.36 GBP+30.18%9.02%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SHISIG ORD GBP0.107.205K31.40 GBX+1.29%720.013K1.27366.283M GBP87.220.00 GBP0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
PTECPLAYTECH PLC ORD NPV7K447.2 GBX+0.86%28.43K0.091.322B GBP−0.10 GBP−148.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh