Cổ phiếu Anh tăng giá nhiều nhất

Các công ty ở Vương quốc Anh sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MMHCMYHEALTHCHECKED PLC ORD GBP0.015+13.80%11.38 GBX4.358 K0.045.201 M GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
BBRESBLENCOWE RESOURCES PLC ORD GBP0.005+12.63%5.35 GBX575.133 K0.9710.318 M GBP−0.01 GBP−24.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IESINVINITY ENERGY SYSTEMS PLC ORD EUR0.01+10.55%24.3 GBX302.536 K2.0042.035 M GBP0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NNSCINETSCIENTIFIC PLC ORD GBP0.05+10.34%64.0 GBX10.999 K0.5213.889 M GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
NOGNOSTRUM OIL & GAS PLC ORD GBP0.01+9.73%6.20 GBX570.019.403 M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SSARSAREUM HOLDINGS PLC ORD GBP0.0125+9.66%15.90 GBX393.983 K0.1314.294 M GBP−0.06 GBP−127.41%0.00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
TTUNTUNGSTEN WEST PLC ORD GBP0.01+8.57%3.80 GBX13.973 K0.016.548 M GBP−0.08 GBP−54.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTBLDTINYBUILD INC COM SHS USD0.001 (DI)+6.81%6.44 GBX3610.0012.273 M GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MTOMITIE GROUP ORD GBP0.025+6.04%118.4 GBX584.608 K0.271.484 B GBP17.300.07 GBP+227.27%2.87%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CCYANCYANCONNODE HOLDINGS PLC ORD GBP0.02+5.81%8.20 GBX586.394 K0.4922.445 M GBP−0.01 GBP+6.74%0.00%Công nghệ Điện tử
IOFIOFINA PLC ORD GBP0.01+5.77%22.0 GBX80.246 K0.1839.907 M GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SDRYSUPERDRY PLC ORD GBP0.05+5.76%8.99 GBX87.146 K0.018.423 M GBP−1.64 GBP−634.89%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
THRUTHRUVISION GROUP PLC ORD GBP0.01+5.56%19.0 GBX60.0028.983 M GBP−0.00 GBP+88.13%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
VP.VP PLC ORD GBP0.05+5.51%570 GBX1.673 K0.26213.841 M GBP9.500.60 GBP+47.53%7.04%Tài chính
Sức mua mạnh
OOMIPONE MEDIA IP GROUP PLC ORD GBP0.005+5.33%3.96 GBX100 K0.478.342 M GBP1.47%Dịch vụ Khách hàng
HHARLHARLAND & WOLFF GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.01+5.11%12.36 GBX461.892 K0.7020.333 M GBP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VVINOVIRGIN WINES UK PLC ORD GBP0.01+5.00%47.2 GBX8850.0525.188 M GBP277.940.00 GBP0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
RM.RM ORD GBP0.0228571428571+4.87%70.0 GBX9160.0155.206 M GBP−0.51 GBP−1122.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
UUJOUNION JACK OIL PLC ORD GBP0.05+4.76%22.0 GBX118.534 K0.1822.379 M GBP1.43%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
GEMDGEM DIAMONDS LTD ORD USD0.01 (DI)+4.70%9.14 GBX980.0012.193 M GBP−0.01 GBP−116.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
44GBL4GLOBAL PLC ORD GBP0.01+4.55%46.0 GBX10 K0.2311.592 M GBP17.040.03 GBP+45.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TTAVITAVISTOCK INVESTMENTS PLC ORD GBP0.01+4.47%4.44 GBX950.0023.818 M GBP−0.00 GBP−100.99%1.65%Tài chính
CCHHCHURCHILL CHINA ORD GBP0.10+4.35%1200 GBX5480.03126.475 M GBP17.100.70 GBP+85.63%2.78%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BBILNBILLINGTON HOLDINGS PLC ORD GBP0.10+4.26%490 GBX2.219 K0.1356.873 M GBP3.30%Dịch vụ Công nghiệp
WPSW.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC ORD GBP0.01+4.23%69.0 GBX1.706 K0.01456.43 M GBP−0.06 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CCFXCOLEFAX GROUP ORD GBP0.10+4.22%840 GBX50.0049.622 M GBP9.860.85 GBP+50.68%0.68%Khách hàng Lâu năm
Mua
TTSTTOUCHSTAR PLC ORD GBP0.05+4.17%94.0 GBX3.296 K0.837.38 M GBP1.11%Dịch vụ Công nghệ
KKEYSKEYSTONE LAW GROUP PLC ORD GBP0.002+4.07%640 GBX3.226 K0.18193.61 M GBP27.960.23 GBP+16.79%2.72%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FARNFARON PHARMACEUTICALS OY ORD NPV (DI)+3.92%133 GBX1.08 K0.0688.357 M GBP−0.41 GBP−17.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
INCHINCHCAPE ORD GBP0.10+3.87%725.5 GBX35.865 K0.042.884 B GBP11.200.65 GBP+118.68%4.42%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MCBMCBRIDE ORD GBP0.10+3.77%110.0 GBX9.021 K0.01183.834 M GBP10.910.10 GBP0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
RRFXRAMSDENS HOLDINGS PLC ORD GBP0.01+3.75%205.0 GBX5.591 K0.0862.637 M GBP8.530.24 GBP+1969.83%5.27%Tài chính
Sức mua mạnh
MIRIMIRRIAD ADVERTISING PLC ORD GBP0.00001+3.72%2.23 GBX1.255 K0.0010.52 M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
SSNTSABIEN TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.03+3.60%13.0 GBX40.1 K1.352.899 M GBP−0.03 GBP+44.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
EEGTEUROPEAN GREEN TRANSITION PLC ORD GBP0.0025+3.50%12.420 GBX130.437 KCông ty dịch vụ công cộng
NNEXSNEXUS INFRASTRUCTURE PLC ORD GBP0.02+3.41%77.5 GBX2.5 K0.216.776 M GBP0.117.04 GBP+10854.43%1.33%Dịch vụ Công nghiệp
DFSDFS FURNITURE PLC ORD GBP0.10+3.38%116.2 GBX430.00263.178 M GBP12.590.09 GBP−50.90%4.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
PHCPLANT HEALTH CARE ORD GBP0.01+3.38%3.98 GBX2510.0013.149 M GBP0.00%Công nghiệp Chế biến
AAAUARIANA RESOURCES ORD GBP0.001+3.32%2.94 GBX455.287 K0.1932.671 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ZIOCZANAGA IRON ORE CO LTD ORD NPV (DI)+3.15%7.74 GBX10.077 K0.0248.374 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TETTREATT ORD GBP0.02+3.11%480.0 GBX6.227 K0.03284.929 M GBP26.800.18 GBP−28.10%1.72%Công nghiệp Chế biến
Mua
FDMFDM GROUP (HOLDINGS) PLC ORD GBP0.01+3.11%339.5 GBX1650.00359.95 M GBP9.130.37 GBP+29.26%10.93%Dịch vụ Công nghệ
Mua
JSEJADESTONE ENERGY PLC ORD GBP0.001+3.08%30.1 GBX544.178 K0.27157.904 M GBP0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
AAFPAFRICAN PIONEER PLC ORD NPV+3.08%2.01 GBX2.487 K0.024.447 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CRSTCREST NICHOLSON HLDGS PLC ORD GBP0.05+3.07%194.5 GBX152.671 K0.19484.46 M GBP28.030.07 GBP−74.76%9.01%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
SSNDSONDREL (HOLDINGS) PLC ORD GBP0.001+2.94%3.50 GBX1.531 M0.372.974 M GBP0.00%Công nghệ Điện tử
TTENGTEN LIFESTYLE GROUP PLC ORD GBP0.001+2.94%70.0 GBX4880.0258.751 M GBP13.380.05 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TTLYTOTALLY PLC ORD GBP0.1+2.86%4.32 GBX31.087 K0.048.255 M GBP−0.01 GBP−180.65%14.88%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GGENIGENINCODE PLC ORD GBP0.01+2.72%9.25 GBX37.436 K0.0515.927 M GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAZANGLO ASIAN MINING ORD GBP0.01+2.71%66.2 GBX25.034 K0.1373.686 M GBP10.38%Khoáng sản phi năng lượng
ZNWDZINNWALD LITHIUM PLC ORD GBP0.01+2.56%6.00 GBX193.317 K0.3827.76 M GBP−0.01 GBP+15.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SBRESABRE INSURANCE GROUP PLC ORD GBP0.001+2.56%176.4 GBX3280.00430 M GBP24.500.07 GBP−39.90%1.51%Tài chính
Mua
KMKKROMEK GROUP PLC ORD GBP0.01+2.51%7.48 GBX87.512 K0.0646.794 M GBP−0.01 GBP+33.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
WIXWICKES GROUP PLC ORD GBP0.1+2.47%157.8 GBX1670.00382.7 M GBP13.520.12 GBP−49.96%7.08%Bán Lẻ
Mua
IKAILIKA PLC ORD GBP0.01+2.46%29.2 GBX13.795 K0.0545.308 M GBP−0.04 GBP−2.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GGATCGATTACA PLC ORD GBP0.01+2.45%104.5 GBX1.503 K0.0932.147 M GBP27.280.04 GBP+112.78%2.45%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SSDGSANDERSON DESIGN GROUP PLC ORD GBP0.01+2.42%105.0 GBX7.376 K0.1073.499 M GBP8.070.13 GBP+10.25%3.41%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TTGTT ELECTRONICS ORD GBP0.25+2.41%159.5 GBX14.147 K0.04275.719 M GBP−0.04 GBP−154.10%4.15%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SEPLSEPLAT ENERGY PLC NGN0.5 (DI)+2.36%151.5 GBX1.137 K0.01870.773 M GBP13.080.12 GBP+41.74%6.23%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
GDWNGOODWIN ORD GBP0.10+2.32%6180 GBX870.05453.58 M GBP29.632.09 GBP+15.26%1.90%Sản xuất Chế tạo
PXCPHOENIX COPPER LIMITED (BVI) ORD NPV (DI)+2.32%12.15 GBX27.329 K0.0317.702 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EZJEASYJET ORD GBP0.27285714+2.31%539.2 GBX704.761 K0.143.984 B GBP12.620.43 GBP0.85%Vận chuyển
Sức mua mạnh
WATRWATER INTELLIGENCE PLC ORD GBP0.01+2.26%340 GBX500.0057.851 M GBP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AAFMALPHA FINANCIAL MKTS CONSULTING PLC ORD GBP0.00075+2.23%327 GBX8210.00390.431 M GBP26.860.12 GBP+246.02%4.44%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SFRSEVERFIELD PLC ORD GBP0.025+2.18%56.2 GBX1.006 M4.82170.246 M GBP8.250.07 GBP+21.82%6.36%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AACRMACUITYRM GROUP PLC ORD GBP0.001+2.11%3.88 GBX28.382 K0.084.619 M GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
TTMTTMT INVESTMENTS PLC ORD NPV+2.09%3.90 USD470.0196.502 M GBP19.230.16 GBP−93.04%0.00%Tài chính
PPATPANTHERA RESOURCES PLC ORD GBP0.01+2.08%6.38 GBX16.417 K0.0910.999 M GBP−0.02 GBP+44.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSYS1SYSTEM1 GROUP PLC ORD GBP0.01+2.04%500 GBX1.132 K0.0362.127 M GBP51.180.10 GBP−53.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TTMOTIME OUT GROUP PLC ORD GBP0.001+2.04%50.0 GBX20.145 K0.14166.481 M GBP−0.05 GBP+55.62%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GYMGYM GROUP PLC ORD GBP0.0001+1.95%115.2 GBX950.00202.157 M GBP−0.05 GBP+77.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
AAOMACTIVEOPS PLC ORD GBP0.001+1.93%102.5 GBX5240.0671.721 M GBP640.250.00 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAPQAPQ GLOBAL LTD ORD NPV+1.91%8.00 GBX3.02 K0.096.167 M GBP0.00%Tài chính
TTMGTHE MISSION GROUP PLC ORD GBP0.10+1.89%23.0 GBX2.183 K0.0220.277 M GBP−0.13 GBP−326.69%11.11%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FFDBKFEEDBACK ORD GBP0.5+1.82%112 GBX1.053 K0.1414.668 M GBP−0.26 GBP+28.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RHIMRHI MAGNESITA N.V. ORD EUR1.00 (DI)+1.81%3470 GBX810.011.607 B GBP11.672.98 GBP−31.30%4.15%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
QQ.QINETIQ GROUP ORD GBP0.01+1.76%358.2 GBX58.632 K0.052.001 B GBP19.820.18 GBP2.24%Công nghệ Điện tử
Mua
ELIXELIXIRR INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.00005+1.75%570 GBX2.587 K0.15264.071 M GBP2.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NXRNORCROS PLC ORD GBP0.1+1.69%180.0 GBX2.126 K0.05158.586 M GBP10.830.17 GBP−47.45%5.76%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CNRCONDOR GOLD PLC ORD GBP0.001+1.69%30.0 GBX15.622 K0.0558.963 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTERNTERN PLC ORD GBP0.0002+1.67%2.75 GBX105.985 K0.0211.061 M GBP0.00%Tài chính
EEMANEVERYMAN MEDIA GROUP PLC ORD GBP0.10+1.57%57.0 GBX1.58 K0.0651.06 M GBP0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PPPHCPUBLIC POL HLDG CO INC COM SHS USD0.001 (DI)+1.57%130 GBX7620.03147.189 M GBP9.13%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FOXTFOXTONS GROUP PLC ORD GBP0.01+1.54%52.8 GBX141.511 K0.21153.969 M GBP30.000.02 GBP1.73%Tài chính
Mua
CAPDCAPITAL LIMITED ORD USD0.0001 (DI)+1.53%91.4 GBX21.92 K0.15176.631 M GBP3.45%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MGNSMORGAN SINDALL GRP PLC ORD GBP0.05+1.53%2320 GBX40.001.076 B GBP9.262.50 GBP+22.53%4.55%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IIIGINTUITIVE INVESTMENTS GROUP PLC ORD GBP0.1+1.51%135 GBX1.801 K0.04268.038 M GBP−0.02 GBP−112.15%0.00%Tài chính
ANICAGRONOMICS LIMITED ORD GBP0.000001+1.50%8.10 GBX41.22 K0.0380.551 M GBP23.820.00 GBP−34.62%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BOWLHOLLYWOOD BOWL GROUP PLC ORD GBP0.01+1.48%343.5 GBX3280.00580.812 M GBP17.330.20 GBP+1862.38%4.30%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BBBBBIGBLU BROADBAND PLC ORD GBP0.15+1.45%35.0 GBX14.286 K0.4820.2 M GBP0.00%Truyền thông
DDUKEDUKE CAPITAL LIMITED ORD NPV+1.45%33.0 GBX106.88 K0.16133.044 M GBP10.600.03 GBP−46.93%8.62%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
TRRTRIDENT ROYALTIES PLC ORD GBP0.01+1.43%35.5 GBX54.192 K0.09102.578 M GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BAKKBAKKAVOR GROUP PLC ORD GBP0.02+1.41%117.0 GBX16.479 K0.07669.237 M GBP12.790.09 GBP−4.98%6.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PAYPAYPOINT ORD GBP0.0033+1.41%492.0 GBX39.511 K0.54352.564 M GBP11.560.43 GBP+15.72%7.75%Tài chính
Mua
AANXANEXO GROUP PLC ORD GBP0.0005+1.38%65.8 GBX17.064 K0.2176.694 M GBP2.31%Dịch vụ Thương mại
WWPHOWINDAR PHOTONICS PLC ORD GBP0.01+1.37%37.0 GBX120.0025.06 M GBP0.00%Công nghệ Điện tử
LRELANCASHIRE HLDGS COM SHS USD0.50+1.35%580 GBX16.857 K0.031.396 B GBP5.471.06 GBP2.07%Tài chính
Mua
PRUPRUDENTIAL PLC GBP0.05+1.34%716.0 GBX465.024 K0.0419.335 B GBP14.360.50 GBP2.32%Tài chính
Sức mua mạnh
TYMNTYMAN PLC ORD GBP0.05+1.31%309.5 GBX2.575 K0.01595.063 M GBP15.910.19 GBP−23.09%4.48%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BEZBEAZLEY PLC (UK) ORD GBP0.05+1.30%662.5 GBX66.56 K0.044.355 B GBP5.461.21 GBP+232.01%2.06%Tài chính
Sức mua mạnh