Cổ phiếu định giá thấp

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
1JAS BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST TOPIX 1X SHORT DAILY ETP 3175.00-4.28%-142.00Bán2.000K
1PAS BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST PALLADIUM 1X SHORT DAILY ETP 43.03-0.75%-0.33Bán150
3BTS BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST BTP 10Y 3X SHORT DAILY 4606.50-5.25%-255.00Bán110
5DEL SG ISSUER SG ISSUER - SG DAX X5 DAILY LONG 35.000.00%0.00Bán100
AAA ALL ASIA ASSET CAPITAL LIMITED ORD NPV (DI) 3.000.00%0.00Bán06.385M5.960.010.00Tài chính
AADV ALBION DEVELOPMENT VCT PLC ORD 1P 71.500.00%0.00Theo dõi8.036K53.721M5.200.140.00Tài chính
ABM AFRICAN BATTERY METALS PLC ORD 0.1P 2.38-13.64%-0.38Bán184.888K3.073M-0.1460.00Vật liệu cơ bản
ACID ACER INCORPORATED GDR (REPR 5 SHS COM STK TWD10)(REG S) 3.76-6.00%-0.24Sức bán mạnh5081.799B17.920.037967.00Công nghệ
ACT ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P 240.00-4.00%-10.00Bán1.000K107.766M-0.1676.00Công nghệ
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI) 0.600.00%0.00Bán037.038M4.250.110.00Tài chính
AFC AFC ENERGY PLC ORD 0.1P 6.760.15%0.01Bán375.137K26.479M-0.0144.00Năng lượng
AFMC ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED ORD NPV 52.00-0.48%-0.25Bán31.162K43.992M-0.07Tài chính
AFN ADVFN PLC ORD 0.2P 27.500.00%0.00Sức bán mạnh5.264K7.047M27.890.0153.00Công nghiệp
AFRK AFARAK GROUP PLC ORD NPV (DI) 77.500.00%0.00Bán0197.470M-0.011032.00Vật liệu cơ bản
AGGP ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS GRAINS 224.90-1.68%-3.85Sức bán mạnh1.017K
AGTA AGRITERRA LD ORD 10P 14.000.00%0.00Bán7822.974M971.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AIE ASHOKA INDIA EQUITY INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P 99.360.11%0.11Bán7.039K
AIQ AIQ LIMITED ORDS GBP0.01 (DI) 32.500.00%0.00Bán3.414K16.437MCông nghệ
ALB ALBERT TECHNOLOGIES LTD ORD NIS0.01 (DI) 28.001.82%0.50Bán15.855K27.901M-0.1545.00Công nghệ
ALS ALTUS STRATEGIES PLC ORD 1P 4.25-5.56%-0.25Bán54.000K7.556M-0.01Vật liệu cơ bản
AMYT AMRYT PHARMA PLC ORD 1P 17.20-0.29%-0.05Sức bán mạnh111.561K47.269M-0.1141.00Chăm sóc sức khỏe
ANII ABERDEEN NEW INDIA INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P 437.00-0.91%-4.00Bán45.006K258.137M205.840.020.00Tài chính
ANR ALTONA ENERGY PLC ORD 0.01P 0.23-8.16%-0.02Bán11.563M3.508M-0.007.00Năng lượng
ANX ANEXO GROUP PLC ORD 0.05P 116.500.00%0.00Bán80128.150M12.940.09390.00Công nghiệp
APH ALLIANCE PHARMA PLC ORD 1P 74.20-1.07%-0.80Bán2.198M382.224M12.300.06182.00Chăm sóc sức khỏe
APPS APPSCATTER GROUP PLC ORD 5P 31.000.00%0.00Bán11.667K27.269M-0.0930.00Công nghệ
APQ APQ GLOBAL LIMITED ORD NPV 88.000.00%0.00Bán50068.688M16.690.05Tài chính
ARDN ARDEN PARTNERS PLC ORD 10P 35.00-1.41%-0.50Bán2.348K10.847M-0.0040.00Tài chính
ARGO ARGO GROUP LIMITED ORD USD0.01 18.000.00%0.00Bán08.466M4.400.0527.00Tài chính
ASCI ABERDEEN SMALLER COMPANIES INCOME TRUST PLC ORD 50P 268.000.37%1.00Bán11.558K59.254M5.070.530.00Tài chính
ASIZ ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ZDP 1P 107.000.00%0.00Bán4.474K254.459MTài chính
ASO AVESORO RESOURCES INC. ORD NPV (DI) 187.50-1.57%-3.00Bán8.731K152.954M-0.21Vật liệu cơ bản
ASTO ASSETCO PLC ORD 10P 385.00-2.53%-10.00Bán1.300K47.013M49.380.08193.00Công nghiệp
AUGM AUGMENTUM FINTECH PLC ORD GBP0.01 102.00-0.73%-0.75Bán22.489K96.350M0.00Tài chính
AUTG AUTINS GROUP PLC ORD GBP0.02 36.50-1.35%-0.50Bán5.133K8.067M13.200.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AV.B AVIVA PLC 8 3/8% CUM IRRD PRF #1 141.500.00%0.00Sức bán mạnh25.161K19.193B17.990.2830021.00Tài chính
AVGR AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED GDR (10 GDR'S REPR 1 ORD) 0.330.00%0.00Bán015.918M-0.101787.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AVO ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ORD 25P 41.001.23%0.50Bán66.114K69.174M-0.1893.00Chăm sóc sức khỏe
AXI AXIOM EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND LIMITED ORD NPV 98.000.00%0.00Bán083.743M6.170.160.00Tài chính
BASK BASKERVILLE CAPITAL PLC ORD GBP0.005 3.550.00%0.00Bán137.362K
BC12 BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2012) 11.000.00%0.00Bán60.000K55.808M-0.030.00Tài chính
BCN BACANORA LITHIUM PLC ORDS 10P 38.750.00%0.00Bán104.219K52.105M-0.09Vật liệu cơ bản
BGHS BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (STG) 1720.000.00%0.00Bán2513.810M-0.1474.00Tài chính
BGUK BAILLIE GIFFORD UK GROWTH FUND PLC ORD 25P 183.50-0.27%-0.50Sức bán mạnh105.252K276.205M11.060.170.00Tài chính
BILL BILLING SERVICES GROUP LIMITED COM SHS USD0.59446 2.350.00%0.00Bán190.000K3.872M-0.03130.00Công nghiệp
BLEY BAILEY (C.H.) PLC ORD 10P 107.500.00%0.00Bán08.238M4.370.25123.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BLP BLUE PLANET INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P 40.001.06%0.42Bán36.493K18.800M-0.020.00Tài chính
BMV BLUEBIRD MERCHANT VENTURES LTD ORD NPV (DI) 2.15-6.52%-0.15Sức bán mạnh337.907K4.626M3.240.01Vật liệu cơ bản
BOD BOTSWANA DIAMONDS PLC ORD 0.25P 0.950.00%0.00Bán119.105K4.838M-0.007.00Vật liệu cơ bản
BON BONMARCHE HOLDINGS PLC ORD 1P 103.000.00%0.00Bán1.406K51.519M8.070.131934.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BP.A BP PLC 8% CUM 1ST PRF #1 145.500.00%0.00Bán2.505K113.723B18.690.3174000.00Năng lượng
BPC BAHAMAS PETROLEUM COMPANY PLC ORD 0.002P 1.653.12%0.05Bán2.155M25.950M-0.005.00Năng lượng
BPKD BANK PEKAO SA GDS (REPR 1 ORD PLN1)(REG S) 28.000.00%0.00Bán05.855B11.221.9917307.00Tài chính
BQAD BANK AUDI S.A.L. GDR(REPR 1'COM'SHR)(REG S) 5.00-1.96%-0.10Bán33.160K1.485B4.830.796541.00Tài chính
BRY BRADY PLC ORD 1P 66.250.00%0.00Bán17.412K55.228M-0.06243.00Công nghệ
BSE BASE RESOURCES LIMITED ORD NPV (DI) 13.400.00%0.00Bán0148.702M5.060.03Vật liệu cơ bản
BSRT BAKER STEEL RESOURCES TRUST LIMITED ORD NPV 41.04-2.98%-1.26Bán14.734K
BST BIG SOFA TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3P 7.75-1.27%-0.10Bán298.162K6.401M-0.0735.00Công nghệ
BYB BYBLOS BANK S.A.L GDR (EACH REPR 50 COM SHS) (REG S) 75.000.00%0.00Bán0813.784M5.900.301520.00Tài chính
CAB CABOT ENERGY PLC ORD 1P 2.200.00%0.00Bán45414.564M-0.0111.00Năng lượng
CAD CADOGAN PETROLEUM PLC ORD 3P 7.750.00%0.00Bán8.200K18.269M285.570.0069.00Năng lượng
CALL CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P 112.000.00%0.00Bán7.547K27.051M-0.1083.00Công nghệ
CAM CAMELLIA PLC ORD 10P 9870.00-0.94%-93.86Bán140274.337M29.313.3775013.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAMB CAMBRIA AUTOMOBILES PLC ORD 10P 53.500.00%0.00Sức bán mạnh57.085K53.500M6.330.081210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAS CRUSADER RESOURCES LIMITED ORD NPV (DI) 1.38-9.84%-0.15Bán10.000K5.519M-0.01Vật liệu cơ bản
CATC CATCO REINSURANCE OPPORTUNITIES FUND LIMITED C SHS USD0.0001 (DI) 0.98-0.51%-0.01Bán523.879K
CAU CENTAUR MEDIA PLC ORD 10P 38.50-2.53%-1.00Sức bán mạnh45.721K55.612M203.700.00515.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CBUY CLOUDBUY PLC ORD 1P 2.60-1.89%-0.05Bán13.059K3.391M-0.0283.00Công nghệ
CEPS CEPS PLC ORD 10P 30.000.00%0.00Bán10.000K5.100M-0.04178.00Tài chính
CGVD CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED GDR (REPR 5 ORD INR2)(REG S) 4.000.00%0.00Bán0350.373M-0.066288.00Công nghiệp
CGW CHELVERTON GROWTH TRUST PLC ORD 1P 56.500.00%0.00Bán03.085M11.200.050.00Tài chính
CLC CALCULUS VCT PLC ORD 1P 70.000.00%0.00Bán26411.715M-0.03Tài chính
CMB CAMBRIA AFRICA PLC ORD 0.01P 1.020.00%0.00Bán450.000K5.582M6.440.0093.00Tài chính
CMH CHAMBERLIN PLC ORD 25P 72.000.70%0.50Bán11.491K5.730M-0.10376.00Vật liệu cơ bản
CNKS CENKOS SECURITIES PLC ORD 1P 83.00-1.19%-1.00Bán42.511K45.907M9.360.09123.00Tài chính
CNR CONDOR GOLD PLC ORD 20P 35.50-1.39%-0.50Bán83.661K23.849M-0.0186.00Vật liệu cơ bản
CNSD CHINA STEEL CORPORATION GDS (REPR 20 SHS COM STK) 15.500.00%0.00Bán09.457B18.490.0328207.00Vật liệu cơ bản
CORA CORA GOLD LIMITED ORD NPV (DI) 11.25-3.23%-0.38Bán154.025K6.194M2.300.052.00Vật liệu cơ bản
COUK MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX ETF IBOXX LIQ CORP LG DA DIS TH 14143.50-0.35%-50.00Sức bán mạnh41
CRA CRADLE ARC PLC ORD GBP0.0001 3.15-5.97%-0.20Bán325.982K8.706M-0.5421.00Vật liệu cơ bản
CRHG ISHARES PLC ISH GLOBAL CORP BOND ETF GBP-H D 4.930.15%0.01Bán29.578K
CRNL LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LYXOR CRB EX-ENERGY TR - ACC 1379.50-0.16%-2.25Bán3
CRPR CROPPER (JAMES) PLC ORD 25P 1287.500.00%0.00Bán4.468K122.157M29.950.43524.00Vật liệu cơ bản
CRWN CROWN PLACE VCT PLC ORD 1P 30.000.00%0.00Theo dõi049.618M10.870.030.00Tài chính
CRWU OSSIAM LUX OSSIAM RISK WGHT COMMO EXG ETF-USD 78.26-4.88%-4.02Sức bán mạnh2
D467 DOWNING FOUR VCT PLC DP67 ORD 0.1P 15.500.00%0.00Bán064.378M-0.00Tài chính
DCD DCD MEDIA PLC ORD GBP1.00 500.000.00%0.00Bán012.707M22.730.2262.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCTA DIRECTA PLUS PLC ORD 0.25P 37.50-1.32%-0.50Bán34.263K16.580M-0.0825.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DMTR DEEPMATTER GROUP PLC ORD 0.01P 3.350.00%0.00Bán10.000K18.450M-0.0012.00Công nghiệp
DNL DIURNAL GROUP PLC ORD GBP0.05 110.00-0.90%-1.00Bán92768.084M-0.2719.00Chăm sóc sức khỏe
DO1D DOWNING FOUR VCT PLC DSO D SHS 0.1P 10.500.00%0.00Bán064.378M-0.00Tài chính
DPH DECHRA PHARMACEUTICALS PLC ORD 1P 2322.00-1.11%-26.00Bán548.240K2.376B85.800.271437.00Chăm sóc sức khỏe
DRIP DRUM INCOME PLUS REIT PLC ORD 10P 94.500.00%0.00Bán036.101M20.780.05Tài chính
DWHT DEWHURST PLC ORD 10P 1065.000.00%0.00Bán7764.658M21.320.50369.00Công nghiệp
EAST EASTPHARMA LTD GDR (EACH REPR 1 COM SHR)(REGS) 1.000.00%0.00Bán051.090M2.880.261765.00Chăm sóc sức khỏe
ECEL EUROCELL PLC ORD GBP0.001 243.000.00%0.00Bán600243.754M12.460.201496.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EDGH EDGE PERFORMANCE VCT PLC H SHS 10P 28.500.00%0.00Bán023.969M26.220.010.00Tài chính
EDGI EDGE PERFORMANCE VCT PLC I SHS 10P 27.000.00%0.00Bán023.969M26.220.010.00Tài chính
EDR EGDON RESOURCES PLC ORD 1P 7.350.00%0.00Bán129.219K19.109M-0.0112.00Năng lượng
ELX EL ORO LTD ORD NPV 70.000.00%0.00Bán40044.221M11.250.06Tài chính
EMR EMPRESARIA GROUP PLC ORD 5P 81.500.00%0.00Bán47.831K39.951M10.420.081367.00Công nghiệp
ENET ETHERNITY NETWORKS LTD ORD NIS0.001 (DI) 21.502.38%0.50Bán13.580K6.992M-0.0313.00Công nghệ
ENGI ENERGISER INVESTMENTS PLC ORD 0.1P 1.05-12.50%-0.15Bán262.697K1.301M2.270.002.00Tài chính
EPO EARTHPORT PLC ORD 10P 8.91-6.80%-0.65Bán534.992K55.554M-0.03184.00Công nghiệp
ERGO ERGOMED PLC ORD 1P 150.003.45%5.00Sức bán mạnh29.869K67.288M-0.19560.00Chăm sóc sức khỏe
ERIS ERRIS RESOURCES PLC ORD GBP0.01 8.000.00%0.00Sức bán mạnh15.000K2.486MVật liệu cơ bản
ESC ESCAPE HUNT PLC ORD 1.25P 108.50-0.91%-1.00Bán3.472K21.981M-0.3420.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ESG ESERVGLOBAL LIMITED ORD NPV (DI) 6.220.00%0.00Bán94.959K57.305M179.00Công nghệ
ESL EDDIE STOBART LOGISTICS PLC ORD GBP0.01 112.00-1.32%-1.50Bán89.852K428.663M194.490.015700.00Công nghiệp
ESNT ESSENTRA PLC ORD 25P 414.200.85%3.50Bán765.829K1.089B69.610.067962.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ET. ESTABLISHMENT INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P 189.00-0.53%-1.00Bán1.424K37.800M-0.060.00Tài chính
EVRH EVR HOLDINGS PLC ORD GBP0.01 5.85-2.50%-0.15Bán2.058M75.043M-0.0130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EZH EASYHOTEL PLC ORD 1P 104.002.97%3.00Bán13.000K151.793M147.730.0147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EZJ EASYJET PLC ORD 27 2/7P 1392.95-2.11%-30.05Bán2.672M5.539B12.651.1211655.00Công nghiệp
FA14 FAIR OAKS INCOME LIMITED 2014 SHS NPV 0.960.00%0.00Bán4.350K
FAB FUSION ANTIBODIES PLC ORD 4P 64.50-0.77%-0.50Bán8.612K14.249M-0.0630.00Chăm sóc sức khỏe
FAIR FAIR OAKS INCOME LIMITED 2017 SHS NPV 0.92-0.81%-0.01Bán43.025K
FASS FIDELITY ASIAN VALUES PLC SUB SHS 0.001P 24.000.00%0.00Bán10.000K278.798M11.140.360.00Tài chính
FCPT F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMITED ORD 1P 139.40-1.41%-2.00Bán1.841M1.114B14.320.100.00Tài chính
FDI FIRESTONE DIAMONDS PLC ORD 1P 4.750.00%0.00Sức bán mạnh34.832K24.887M-0.28202.00Vật liệu cơ bản
FEN FRENKEL TOPPING GROUP PLC ORD 0.5P 29.500.00%0.00Bán37822.307M18.910.0264.00Tài chính
FETD FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION GDS (EACH REPR 10 TWD10)(REG S) 8.100.00%0.00Bán04.702B14.220.0628557.00Dịch vụ Viễn thông
FFI FFI HOLDINGS PLC ORD 1P 32.700.62%0.20Bán588.035K50.502M40.010.0192.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FHI F&C UK HIGH INCOME TRUST PLC ORD 0.1P 100.00-0.40%-0.40Bán5.593K117.905M-0.030.00Tài chính
FHP FANDANGO HOLDINGS PLC ORD GBP0.001 0.450.00%0.00Bán0603.009K2.00Công ty dịch vụ công cộng
FISH FISHING REPUBLIC PLC ORD 1P 5.600.00%0.00Bán1.664K2.924M-0.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FJET FASTJET PLC ORD 1P 7.15-3.38%-0.25Bán5.001K44.377M-0.05211.00Công nghiệp
FLO FLOWTECH FLUIDPOWER PLC ORD 50P 121.00-3.59%-4.50Bán503.067K73.661M11.890.10414.00Công nghiệp
FOOT FOOTASYLUM PLC ORD GBP0.001 30.50-4.69%-1.50Bán999.512K31.865M-0.001312.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FPP FRAGRANT PROSPERITY HOLDINGS LIMITED ORD NPV (DI) 1.250.00%0.00Bán0
FRUT FRUTAROM INDUSTRIES LD GDR EACH REPR 1 ORD NIS1.00(REGS) 48.000.00%0.00Bán04.731B35.172.255223.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FTSV FORESIGHT SOLAR & INFRASTRUCTURE VCT PLC ORD 1P 90.000.00%0.00Bán039.127M18.180.05Tài chính
FUM FUTURA MEDICAL PLC ORD 0.2P 16.0019.63%2.62Bán781.828K15.731M-0.0310.00Chăm sóc sức khỏe
FXGB FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY FIRSTTRUSTFACTORFX UCITS CLASSB 1559.00-0.29%-4.50Sức bán mạnh0
G4M GEAR4MUSIC (HOLDINGS) PLC ORD 10P 527.000.00%0.00Sức bán mạnh2.680K110.382M79.730.07313.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GACA GENERAL ACCIDENT PLC 8 7/8% CUM IRRD PRF #1 143.500.00%0.00Bán24.833K
GACB GENERAL ACCIDENT PLC 7 7/8% CUM IRRD PRF #1 130.00-0.76%-1.00Bán10.000K
GAL GALANTAS GOLD CORPORATION COM SHS NPV 4.850.00%0.00Bán2.686K10.673M-0.0144.00Vật liệu cơ bản
GBGI GBGI LIMITED ORD USD0.001 91.50-6.15%-6.00Bán15.365K80.293M7.840.12299.00Tài chính
GCG GOLDEN ROCK GLOBAL PLC ORD 1P 6.500.00%0.00Bán0
GCLA GRUPO CLARIN S.A. GDR(EACH REPR 2 B SHS)(REG S) 3.72-2.11%-0.08Bán20.731K86.205M9.040.145449.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GDR GENEDRIVE PLC ORD 1.5P 24.50-7.55%-2.00Bán11.264K4.602M-0.2979.00Chăm sóc sức khỏe
GEC GENERAL ELECTRIC COMPANY COM STK USD0.06 11.950.00%0.00Bán079.879B-0.31313000.00Công nghiệp
GFM GRIFFIN MINING LIMITED ORD $0.01 91.503.98%3.50Bán711.172K157.571M5.330.19390.00Vật liệu cơ bản
GNS GENUS PLC ORD 10P 2442.00-4.34%-110.79Bán314.113K1.503B148.680.172535.00Chăm sóc sức khỏe
GOLD RANDGOLD RESOURCES LD ADS (EACH REPR 1 ORD USD0.05) 83.000.00%0.00Bán04.646B26.331.902975.00Vật liệu cơ bản
GPM GOLDEN PROSPECT PRECIOUS METALS LIMITED ORD SHS 0.1P 21.400.00%0.00Bán26.000K12.198M-0.050.00Tài chính
GR1T GRIT REAL ESTATE INCOME GROUP LIMITED ORD NPV (DI) 1.46-0.00%-0.00Mua6.606K300.876M-0.000.00Tài chính
GRAF ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS LONGER DATED GRAINS 5.42-0.30%-0.02Sức bán mạnh0
GRIT GLOBAL RESOURCES INVESTMENT TRUST PLC ORD GBP0.01 7.381.72%0.12Bán25.000K3.095M-0.03Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất