Cổ phiếu định giá thấp

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một kịch bản khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
2GOL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD 2X LEVERAGE DAILY ETP 73.53-4.20%-3.22Sức bán mạnh59
3AUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG GOLD 42.09-0.75%-0.32Sức bán mạnh192
3CFL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG COFFEE 9.75-6.33%-0.66Bán13.573K
3CUL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS 3X DAILY LONG COPPER 45.07-0.73%-0.33Bán456
3GOL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD 3X LEVERAGE DAILY ETP 18.78-0.66%-0.12Bán38.343K
3HCL BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST COPPER 3X LEVERAGE DAILY ETP 14.58-1.60%-0.24Sức bán mạnh1.950K
3LGO BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST GOLD 3X LEVERAGE DAILY ETP (£) 1430.75-2.47%-36.25Bán890
3LSI BOOST ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY BOOST SILVER 3X LEVERAGE DAILY ETP (£) 185.10-2.63%-5.00Bán29.186K
5GOL SG ISSUER SG GOLD X5 DAILY LONG GBP 60.59-0.14%-0.09Bán83
5GUL SG ISSUER SG GOLD X5 DAILY LONG USD 55.31-3.07%-1.75Bán100
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P 69.00-0.72%-0.50Bán4.195K71.776M15.960.040.00Tài chính
ABF ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P 2411.00-0.58%-14.00Bán1.480M19.198B18.361.32132590.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABZA ABZENA PLC ORD GBP0.002 7.650.00%0.00Bán181.416K16.388M-0.07236.00Chăm sóc sức khỏe
ACID ACER INCORPORATED GDR (REPR 5 SHS COM STK TWD10)(REG S) 3.980.00%0.00Bán01.941B22.140.037967.00Công nghệ
AD4 ADEPT4 PLC ORD 1P 2.40-4.00%-0.10Bán77.581K5.450M-0.0043.00Dịch vụ Viễn thông
AEO AEOREMA COMMUNICATIONS PLC ORD 12.5P 26.500.00%0.00Sức bán mạnh6842.398M78.400.0019.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AEWU AEW UK REIT PLC ORD GBP0.01 96.90-0.21%-0.20Bán47.778K147.163M12.950.070.00Tài chính
AFN ADVFN PLC ORD 0.2P 25.00-3.85%-1.00Bán1.877K6.662M26.370.0153.00Công nghiệp
AFRK AFARAK GROUP PLC ORD NPV (DI) 87.500.00%0.00Bán5228.560M551.690.001015.00Vật liệu cơ bản
AGM APPLIED GRAPHENE MATERIALS PLC ORD 2P 37.00-2.63%-1.00Bán56.309K18.783M-0.1142.00Vật liệu cơ bản
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD) 4.000.75%0.03Bán15019.184M2.691.54Tài chính
AGQ ARIAN SILVER CORPORATION COM SHS NPV (DI) 0.240.00%0.00Bán465.700K1.735M-0.006.00Vật liệu cơ bản
AH50 XTRACKERS X HARVEST CHINA A-H 50 25.791.86%0.47Bán22
AIE ASHOKA INDIA EQUITY INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P 98.60-2.23%-2.25Bán68.042K
AIFZ ACORN INCOME FUND LD RED ZDP 1P 151.000.00%0.00Bán811106.672M4.800.970.00Tài chính
AIGC ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS ALL COMMODITIES £ 8.430.04%0.00Bán37.647K
AIGI ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS INDUSTRIAL METALS 11.750.38%0.04Bán312.099K
AIGP ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS PRECIOUS METALS 15.71-0.85%-0.14Sức bán mạnh4.686K
AIGX ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS EX-ENERGY 8.24-0.14%-0.01Sức bán mạnh105
AJG ATLANTIS JAPAN GROWTH FUND LD ORD NPV 217.000.84%1.80Bán61.964K107.337M2.750.800.00Tài chính
ALB ALBERT TECHNOLOGIES LTD ORD NIS0.01 (DI) 40.00-3.61%-1.50Bán23.638K41.734M-0.1545.00Công nghệ
ALPH ALPHA PYRENEES TRUST LTD ORD NPV 0.030.00%0.00Bán167.783K29.410K-0.111.00Tài chính
ALS ALTUS STRATEGIES PLC ORD 1P 7.000.00%0.00Bán30.000K12.445M-0.02Vật liệu cơ bản
ALUM ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS ALUMINIUM 3.19-0.39%-0.01Bán4.925K
AMO AMINO TECHNOLOGIES PLC ORD 1P 198.500.00%0.00Bán76.773K144.283M13.080.15202.00Công nghệ
AMP AMPHION INNOVATIONS PLC ORD 1P 0.900.00%0.00Bán104.675K1.907M1.320.017.00Tài chính
ANCR ANIMALCARE GROUP PLC ORD 20P 153.500.00%0.00Bán19.838K92.130M-0.04265.00Chăm sóc sức khỏe
ANR ALTONA ENERGY PLC ORD 0.01P 0.28-3.45%-0.01Bán3.607M4.521M-0.007.00Năng lượng
ANX ANEXO GROUP PLC ORD 0.05P 113.000.00%0.00Bán5.557K124.300M390.00Công nghiệp
AOF AFRICA OPPORTUNITY FUND LIMITED ORD USD0.01 0.760.00%0.00Bán2.000K43.221M5.280.11Tài chính
APC APC TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 2P 6.500.00%0.00Bán50.000K8.769M16.880.0076.00Công nghiệp
APGN APPLEGREEN PLC ORD EUR0.01 512.00-1.92%-10.00Bán5.866K470.397M26.860.203785.00Năng lượng
APQ APQ GLOBAL LIMITED ORD NPV 90.000.00%0.00Bán3.000K70.897M17.030.05Tài chính
ARIX ARIX BIOSCIENCE PLC ORD 0.001P 177.500.00%0.00Bán9.968K239.311M-0.1016.00Tài chính
AUTG AUTINS GROUP PLC ORD GBP0.02 41.00-2.38%-1.00Bán3.591K9.282M15.190.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AV.B AVIVA PLC 8 3/8% CUM IRRD PRF #1 146.500.00%0.00Bán41.567K19.772B14.460.3530021.00Tài chính
BC12 BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2012) 23.40-0.43%-0.10Bán3.550K
BCAP BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2009) 63.000.00%0.00Bán7.679K
BCN BACANORA LITHIUM PLC ORDS 10P 66.502.31%1.50Bán535.363K87.644M-0.09Vật liệu cơ bản
BGHL BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (EUR) 19.700.00%0.00Bán1.052K509.650M15.231.1474.00Tài chính
BGHS BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED ORD EUR0.0001 (STG) 1720.000.00%0.00Bán210509.650M15.231.1474.00Tài chính
BGLF BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (EUR) 0.890.00%0.00Bán111.532K
BGLP BLACKSTONE / GSO LOAN FINANCING LIMITED ORD NPV (GBP) 77.500.00%0.00Bán23.666K
BISI BISICHI MINING PLC ORD 10P 95.000.00%0.00Bán68810.143M13.540.07240.00Năng lượng
BLOE BLOCK ENERGY PLC ORD SHS GBP0.0025 3.350.00%0.00Bán537.000K8.678M-0.0118.00Năng lượng
BMV BLUEBIRD MERCHANT VENTURES LTD ORD NPV (DI) 2.65-2.57%-0.07Bán435.167K5.907M4.090.01Vật liệu cơ bản
BOTB BEST OF THE BEST PLC ORD 5P 240.000.00%0.00Sức bán mạnh3.500K24.742M18.440.1363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BP.A BP PLC 8% CUM 1ST PRF #1 146.000.00%0.00Bán701113.003B28.090.2074000.00Năng lượng
BP.B BP PLC 9% CUM 2ND PRF #1 163.000.00%0.00Bán3.046K113.003B28.090.2074000.00Năng lượng
BRW BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC ORD 1P 340.20-0.19%-0.66Bán145.341K961.879M19.460.181614.00Tài chính
BST BIG SOFA TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3P 10.03-5.65%-0.60Bán207.954K8.776M-0.0735.00Công nghệ
BULL ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS GOLD 14.38-0.23%-0.03Bán240
BUOY LYXOR INDEX FUND LYX ETF $ FLOATING RATE DIS 100.200.01%0.01Bán636
CAB CABOT ENERGY PLC ORD 1P 2.600.00%0.00Bán32.800K17.098M-0.0111.00Năng lượng
CALL CLOUDCALL GROUP PLC ORD 20P 140.006.46%8.50Bán85.016K31.722M-0.1083.00Công nghệ
CAPD CAPITAL DRILLING LIMITED COMM SHS USD0.0001 (DI) 40.500.00%0.00Bán8.634K55.511M13.940.03Vật liệu cơ bản
CAS CRUSADER RESOURCES LIMITED ORD NPV (DI) 1.601.59%0.03Bán139.032K7.319M-0.01Vật liệu cơ bản
CBUY CLOUDBUY PLC ORD 1P 3.05-1.61%-0.05Bán20.044K4.043M-0.0283.00Công nghệ
CC1G AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI MSCI CHINA 22680.000.11%25.00Sức bán mạnh244
CCP CELTIC PLC ORD 1P 131.000.00%0.00Bán955122.824M305.360.06507.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CDM CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC ORD 1P 216.570.15%0.32Bán28.853K303.800M465.00Công nghệ
CEPS CEPS PLC ORD 10P 32.50-5.80%-2.00Bán18.250K5.525M-0.04178.00Tài chính
CGNR CONROY GOLD & NATURAL RESOURCES PLC ORD EUR0.001 13.250.00%0.00Sức bán mạnh29.119K2.671M-0.068.00Vật liệu cơ bản
CGW CHELVERTON GROWTH TRUST PLC ORD 1P 58.500.00%0.00Sức bán mạnh6.258K3.194M11.600.050.00Tài chính
CHIP ICBC CREDIT SUISSE UCITS ETF SICAV ICBCCS WISDOMTREE S&P CH 500 B USD(GBP) 962.50-2.65%-26.25Sức bán mạnh1.100K
CHNP SOURCE CSOP MARKETS PLC CSOP SOURCE FTSE CHINA A50 UCITS ETF 1470.250.19%2.75Bán5
CIN CITY OF LONDON GROUP PLC ORD 2P 135.001.89%2.50Bán25939.427M-0.1413.00Tài chính
CJ1U AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI INDEX MSCI JAPAN DR 221.841.72%3.75Sức bán mạnh1.152K
CLON CLONTARF ENERGY PLC ORD 0.25P 0.180.00%0.00Bán87.181K1.047M-0.000.00Năng lượng
CLTV CELLCAST PLC ORD 1P 1.900.00%0.00Sức bán mạnh157.316K1.473M-0.0122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CMCU UBS AG UBS ETC (UBS BBG CMCI COMPOSITE IDX) USD 90.83-5.44%-5.23Sức bán mạnh1.030K
CMH CHAMBERLIN PLC ORD 25P 92.500.00%0.00Bán7.627K7.361M-0.10343.00Vật liệu cơ bản
CMOD INVESCO MARKETS PLC INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF 16.95-0.08%-0.01Bán4.753K
CNAA MULTI UNITS FRANCE LYX ETF FORTUNESG MSCICHINA A(DR) ACC 125.71-1.96%-2.52Bán2.000K
CNAL MULTI UNITS FRANCE LYX ETF FORTUNESG MSCICHINA A(DR) ACC 9488.00-2.37%-230.00Sức bán mạnh1.084K
CNCT CONNECT GROUP PLC ORD 5P 29.100.34%0.10Bán102.072K71.821M3.320.095951.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CNEL CHINA NEW ENERGY LIMITED ORD 0.025P 1.20-2.04%-0.03Bán213.275K5.482M1.780.0183.00Năng lượng
CNG CHINA NONFERROUS GOLD LIMITED ORD USD0.0001 (DI) 7.00-6.35%-0.47Bán55.000K26.146M-0.03321.00Vật liệu cơ bản
CNS CORERO NETWORK SECURITY PLC ORD 1P 7.750.00%0.00Bán2.500K30.111M-0.0268.00Công nghệ
CNSD CHINA STEEL CORPORATION GDS (REPR 20 SHS COM STK) 15.300.00%0.00Bán09.476B20.920.0328344.00Vật liệu cơ bản
COFF ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COFFEE 0.94-1.57%-0.01Bán62.961K
COMF LEGAL & GENERAL UCITS ETF PUBLIC LIMITED COMPANY L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES 14.02-0.11%-0.01Bán15.628K
COPA ETFS COMMODITY SECURITIES LIMITED ETFS COPPER 25.56-1.24%-0.32Sức bán mạnh21.084K
COS COLLAGEN SOLUTIONS PLC ORD 1P 2.600.00%0.00Bán60.000K8.437M-0.017.00Chăm sóc sức khỏe
CPT CONCEPTA PLC ORD 2.5P 4.85-1.02%-0.05Bán40.500K6.772M-0.0214.00Chăm sóc sức khỏe
CRAW CRAWSHAW GROUP PLC ORD 5P 5.15-1.90%-0.10Bán70.186K5.934M-0.12662.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRNO LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LYXOR CRB EX-ENERGY TR - ACC 18.87-0.42%-0.08Bán188
CRWU OSSIAM LUX OSSIAM RISK WGHT COMMO EXG ETF-USD 78.38-6.39%-5.35Sức bán mạnh42
CXAU UBS ETFS PLC UBSETF CMCI EX-AGRICULTURE USD 134.43-1.21%-1.64Sức bán mạnh120
CZN CURZON ENERGY PLC ORD 1P 7.000.00%0.00Bán26.141K5.128MNăng lượng
DCI DOLPHIN CAPITAL INVESTORS LIMITED COM SHS EUR0.01 6.150.00%0.00Bán110.000K55.907M-0.04195.00Tài chính
DCTA DIRECTA PLUS PLC ORD 0.25P 41.50-4.60%-2.00Bán27.870K19.327M-0.0825.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DEB DEBENHAMS PLC ORD 0.01P 12.41-5.63%-0.74Bán11.640M161.459M-0.018431.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DEMG DELTEX MEDICAL GROUP PLC ORD 1P 1.000.00%0.00Bán279.307K4.927M-0.0185.00Chăm sóc sức khỏe
DFIB DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LD ORD $0.05 5/9 (BERMUDA REGD) 9.170.00%0.00Bán123.617K9.424B30.750.23200000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DKL DEKELOIL PUBLIC LIMITED ORD EUR0.0003367 (DI) 6.000.84%0.05Bán17.453K17.878M12.690.0052.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DNL DIURNAL GROUP PLC ORD GBP0.05 177.500.00%0.00Bán850108.872M-0.2019.00Chăm sóc sức khỏe
DODS DODS GROUP PLC ORD 1P 11.150.00%0.00Bán5.000K38.093M33.790.00268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DRIP DRUM INCOME PLUS REIT PLC ORD 10P 94.500.00%0.00Bán2.089K36.101M20.780.05Tài chính
DSG DILLISTONE GROUP PLC ORD 5P 57.500.00%0.00Bán5.601K11.309M-0.00124.00Công nghệ
EBQ EBIQUITY PLC ORD 25P 60.00-1.64%-1.00Bán6.257K45.285M23.710.03932.00Công nghiệp
ECSC ECSC GROUP PLC ORD 1P 98.50-2.48%-2.50Bán1.465K9.189M-0.38103.00Công nghệ
EDGI EDGE PERFORMANCE VCT PLC I SHS 10P 27.000.00%0.00Bán13.907K23.969M26.220.010.00Tài chính
EJFZ EJF INVESTMENTS LTD 2022 ZDP NPV 106.500.00%0.00Bán5.000K
ELSA SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA GDR (EACH REPR 4 ORD) (REG S) 9.351.63%0.15Bán200609.508M13.630.138792.00Công ty dịch vụ công cộng
ENET ETHERNITY NETWORKS LTD ORD NIS0.001 (DI) 32.00-5.88%-2.00Bán35.253K11.158M50.500.0113.00Công nghệ
ERGO ERGOMED PLC ORD 1P 177.500.00%0.00Bán27979.625M-0.11560.00Chăm sóc sức khỏe
ERIS ERRIS RESOURCES PLC ORD GBP0.01 11.000.00%0.00Bán80.000K3.434MVật liệu cơ bản
ESG ESERVGLOBAL LIMITED ORD NPV (DI) 8.25-2.94%-0.25Bán243.782K76.253M179.00Công nghệ
ESL EDDIE STOBART LOGISTICS PLC ORD GBP0.01 138.00-0.72%-1.00Bán112.699K497.506M239.240.015700.00Công nghiệp
ESO EPE SPECIAL OPPORTUNITIES PLC ORD 5P 141.50-2.41%-3.50Bán10.105K41.035M-1.280.00Tài chính
ESUR ESURE GROUP PLC ORD 1/12P 195.60-2.21%-4.43Bán1.404M836.090M10.520.191689.00Tài chính
ETX E-THERAPEUTICS PLC ORD 0.1P 7.10-4.05%-0.30Bán5.000K19.474M-0.0220.00Chăm sóc sức khỏe
EUSP EU SUPPLY PLC ORD 0.1P 11.25-6.25%-0.75Bán24.810K8.606M-0.0046.00Công nghệ
EVE EVE SLEEP PLC ORD 0.1P 25.00-3.85%-1.00Bán69.341K36.214M-0.1796.00Công nghệ
EYE EAGLE EYE SOLUTIONS GROUP PLC ORD 1P 170.000.00%0.00Bán1.240K43.255M-0.1750.00Công nghệ
FAB FUSION ANTIBODIES PLC ORD 4P 125.00-1.57%-2.00Bán8.510K27.614M-0.0021.00Chăm sóc sức khỏe
FASS FIDELITY ASIAN VALUES PLC SUB SHS 0.001P 23.50-4.08%-1.00Bán40.152K283.875M11.220.360.00Tài chính
FBDU FLYING BRANDS LD ORD GBP0.01 2.207.32%0.15Bán1.525M1.483M-0.01207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FBH FBD HOLDINGS PLC ORD EUR0.60 10.40-2.58%-0.28Bán1.219K312.876M11.081.09871.00Tài chính
FCRM FULCRUM UTILITY SERVICES LD ORD 0.1P (DI) 64.30-0.31%-0.20Bán306.651K139.439M17.270.04211.00Công ty dịch vụ công cộng
FEN FRENKEL TOPPING GROUP PLC ORD 0.5P 35.00-4.11%-1.50Bán10.684K27.600M16.610.0264.00Tài chính
FETD FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION GDS (EACH REPR 10 TWD10)(REG S) 8.100.00%0.00Bán04.279B17.330.0528557.00Dịch vụ Viễn thông
FISH FISHING REPUBLIC PLC ORD 1P 7.25-3.33%-0.25Sức bán mạnh82.541K3.915M-0.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FKE FISKE PLC ORD 25P 81.50-1.21%-1.00Bán2.644K9.422M41.560.0225.00Tài chính
FOOT FOOTASYLUM PLC ORD GBP0.001 68.003.82%2.50Bán264.010K68.431M-0.001312.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FOXT FOXTONS GROUP PLC ORD 1P 47.000.32%0.15Bán227.162K128.886M24.120.021170.00Tài chính
FP. FONDUL PROPRIETATEA S.A. GDR (EACH REPR 50 ORD) (REG S) 10.900.00%0.00Sức bán mạnh20.260K1.589B5.970.030.00Tài chính
FPP FRAGRANT PROSPERITY HOLDINGS LIMITED ORD NPV (DI) 1.250.00%0.00Bán900
FRUT FRUTAROM INDUSTRIES LD GDR EACH REPR 1 ORD NIS1.00(REGS) 48.00-4.00%-2.00Bán2784.546B36.872.075223.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FST FRONTIER SMART TECHNOLOGIES GROUP LIMITED ORD 10P 60.250.00%0.00Bán2.770K24.522M-0.04180.00Công nghệ
G3E G3 EXPLORATION LIMITED ORD USD0.0001 (DI) 37.90-0.26%-0.10Bán38.000K59.697M-0.08125.00Năng lượng
G4M GEAR4MUSIC (HOLDINGS) PLC ORD 10P 672.000.00%0.00Sức bán mạnh3.886K140.753M101.660.07313.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GACA GENERAL ACCIDENT PLC 8 7/8% CUM IRRD PRF #1 147.25-0.51%-0.75Bán26.684K
GACB GENERAL ACCIDENT PLC 7 7/8% CUM IRRD PRF #1 132.38-0.84%-1.12Bán8.453K
GBPP ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED ETFS LONG GBP SHORT USD £ 2804.50-0.02%-0.50Bán90
GBS GOLD BULLION SECURITIES LD GOLD BULLION SECURITIES 115.61-0.25%-0.28Bán7.680K
GBSP ETFS HEDGED METAL SECURITIES LIMITED ETFS GBP DAILY HEDGED PHYSICAL GOLD 720.38-0.24%-1.75Bán53.943K
GCG GOLDEN ROCK GLOBAL PLC ORD 1P 6.500.00%0.00Bán4
GCM GCM RESOURCES PLC ORD 10P 20.75-4.60%-1.00Bán88.121K21.340M-0.0322.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất