Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Anh

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
1PAS WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT
21.20-1.33%-0.28Bán14.101KHỗn hợp
AAA ALL ACTIVE ASSET CAPITAL LIMITED ORD NPV (DI)
0.40-0.00%-0.00Bán0976.304K-0.00Tài chính
AAAP ANGLO AFRICAN AGRICULTURE PLC ORD 2P
7.60-1.94%-0.15Bán50.000K75.172K-0.65Bán Lẻ
AAOG ANGLO AFRICAN OIL & GAS PLC ORD 5P
0.70-69.57%-1.60Sức bán mạnh61.615M9.121M-0.06Năng lượng Mỏ
AASC ABERDEEN STANDARD ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV UNSEC LN STK 31/05/25
100.500.00%0.00Bán1.760K354.271M13.560.810.00Hỗn hợp
AATG ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC ORD 1P
79.000.00%0.00Bán10.040K87.925M5.840.140.00Tài chính
ABBY ABBEY PLC ORD EUR0.32
1205.000.00%0.00Bán0242.128M7.081.67Khách hàng Lâu năm
ACC ACCESS INTELLIGENCE PLC ORD 5P
49.502.06%1.00Bán022.161M-0.03Dịch vụ Công nghệ
ACT ACTUAL EXPERIENCE PLC ORD 0.2P
107.000.00%0.00Bán3.005K50.688M-0.1690.00Dịch vụ Công nghệ
ADAM ADAMAS FINANCE ASIA LIMITED ORD NPV (DI)
23.500.00%0.00Bán024.439M-0.02Hỗn hợp
ADES ADES INTERNATIONAL HOLDING PLC ORD USD1.00 (DI)
11.30-0.88%-0.10Bán67.954K377.755M8.231.093730.00Dịch vụ Công nghiệp
ADT ADEPT TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 10P
310.00-4.62%-15.00Sức bán mạnh17.707K77.031M56.620.06300.00Truyền thông
AEWL AEW UK LONG LEASE REIT PLC ORD GBP0.01
70.00-0.71%-0.50Bán114.136K56.752M13.400.050.00Tài chính
AFN ADVFN PLC ORD 0.2P
22.00-6.38%-1.50Bán06.040M-0.02Dịch vụ Thương mại
AFRK AFARAK GROUP PLC ORD NPV (DI)
37.500.00%0.00Bán091.233M-0.19942.00Khoáng sản phi năng lượng
AGL ANGLE PLC ORD 10P
60.500.00%0.00Bán51.891K104.448M-0.07Công nghệ Sức khỏe
AGOL ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (GBP)
1.58-0.31%-0.01Bán07.442M-1.670.00Hỗn hợp
AGOU ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED ORD NPV (USD)
2.540.00%0.00Bán09.022M-1.690.00Hỗn hợp
AIEA AIREA PLC ORD 25P
37.000.00%0.00Bán015.301M7.690.05Công nghiệp Chế biến
ALM ALLIED MINDS PLC ORD 1P
44.20-1.78%-0.80Bán490.946K108.619M2.580.17117.00Hỗn hợp
AMYT AMRYT PHARMA PLC ORD 6P
107.000.00%0.00Bán10.090K163.554M-0.58Công nghệ Sức khỏe
ANW ABERDEEN NEW THAI INVESTMENT TRUST PLC ORD 25P
540.000.47%2.50Bán35.424K88.832M8.690.620.00Hỗn hợp
ANX ANEXO GROUP PLC ORD 0.05P
162.000.00%0.00Bán4.200K178.200M11.690.14Dịch vụ Thương mại
APGN APPLEGREEN PLC ORD EUR0.01
447.501.13%5.00Bán8.808K533.983M52.180.09Bán Lẻ
APP APPRECIATE GROUP PLC ORD 2P
46.500.65%0.30Bán72.635K86.092M9.490.05Dịch vụ Thương mại
APQ APQ GLOBAL LIMITED ORD NPV
68.500.00%0.00Bán4953.595M-0.06Tài chính
AQX AQUIS EXCHANGE PLC ORD 10P
436.000.46%2.00Bán1.020K117.829M-0.03Tài chính
ARB ARGO BLOCKCHAIN PLC ORD 0.1P
5.30-0.00%-0.00Bán3.436M15.569M-0.01Dịch vụ Phân phối
ARO ARRICANO REAL ESTATE PLC ORD EUR0.0005 (DI)
0.450.00%0.00Bán035.267M1.220.29Tài chính
ARTL ALPHA REAL TRUST LIMITED ORD NPV
182.50-0.27%-0.50Bán638108.806M6.220.29Hỗn hợp
ASH ASHLEY HOUSE PLC ORD 1P
2.65-0.00%-0.00Bán35.957K1.623M0.710.0482.00Dịch vụ Công nghiệp
ASIZ ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC ZDP 1P
108.500.00%0.00Bán12.218KHỗn hợp
ASPL ASEANA PROPERTIES LIMITED ORD USD0.05
0.46-0.00%-0.00Bán069.362M-0.02816.00Tài chính
ATQT ATTRAQT GROUP PLC ORD 1P
34.000.00%0.00Bán061.216M-0.02Dịch vụ Công nghệ
AUCT AUCTUS GROWTH PLC ORD GBP0.10
26.500.00%0.00Bán0707.285K-0.020.00Tài chính
AUGM AUGMENTUM FINTECH PLC ORD GBP0.01
103.500.00%0.00Bán52.597K121.149M11.820.09Tài chính
AV.A AVIVA PLC 8 3/4% CUM IRRD PRF #1
148.75-0.50%-0.75Bán45.379K15.653B6.830.5931703.00Tài chính
AVGR AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED GDR (10 GDR'S REPR 1 ORD)
0.200.00%0.00Bán09.694M-0.14Công nghiệp Chế biến
AXS ACCSYS TECHNOLOGIES PLC ORD EUR0.05
92.60-0.64%-0.60Bán14.100K125.489M-0.02Công nghiệp Chế biến
BAR BRAND ARCHITEKTS GROUP PLC ORD 5P
152.500.00%0.00Bán89.682K26.132M7.380.11Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBB BIGBLU BROADBAND PLC ORD 15P
95.00-2.06%-2.00Bán93.078K55.844M-0.15Truyền thông
BBYB BALFOUR BEATTY PLC 10.75P CUM CNV RED PRF 1P
102.00-0.97%-1.00Bán5.732M1.589B14.150.1619474.00Dịch vụ Công nghiệp
BC12 BETTER CAPITAL PCC LIMITED ORD GBP1.00 (2012)
7.600.00%0.00Bán024.682M-0.120.00Tài chính
BEM BEOWULF MINING PLC ORD 1P
5.12-2.38%-0.12Bán251.756K31.618M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BERM BERMELE PLC ORD 0.1P
1.120.00%0.00Bán0Tài chính
BHGU BH GLOBAL LIMITED ORD NPV USD
15.450.00%0.00Bán150264.787M29.610.410.00Hỗn hợp
BHRD BE HEARD GROUP PLC ORD GBP0.01
0.470.00%0.00Sức bán mạnh04.944M-0.01Dịch vụ Thương mại
BIH BOSTON INTERNATIONAL HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
3.000.00%0.00Bán01.099M-0.010.00Tài chính
BIOM BIOME TECHNOLOGIES PLC ORD 5P
280.000.00%0.00Bán06.623M-0.24Công nghiệp Chế biến
BKY BERKELEY ENERGIA LIMITED ORD NPV (DI)
12.000.00%0.00Bán48.869K30.259M2.350.07Khoáng sản phi năng lượng
BLBD BLOM BANK SAL GDS REPR 1 ORD'B'SHS LBP10000(REG S)
1.802.86%0.05Bán14.100K1.91Tài chính
BLP BLUE PLANET INVESTMENT TRUST PLC ORD 1P
34.500.00%0.00Bán017.069M690.000.000.00Hỗn hợp
BLVN BOWLEVEN PLC ORD 10P
5.401.69%0.09Bán423.277K17.142M-0.16Năng lượng Mỏ
BOD BOTSWANA DIAMONDS PLC ORD 0.25P
0.700.00%0.00Bán451.203K4.393M-0.008.00Khoáng sản phi năng lượng
BONH BONHILL GROUP PLC ORD 1P
38.000.00%0.00Bán018.463M-0.30Dịch vụ Thương mại
BPM B.P. MARSH & PARTNERS PLC ORD 10P
255.00-1.92%-5.00Bán28.327K97.418M8.090.32Hỗn hợp
BRH BRAVEHEART INVESTMENT GROUP PLC ORD 2P
10.500.00%0.00Bán2.661K2.948M0.05Tài chính
BST BIG SOFA TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3P
3.600.00%0.00Bán2.000K6.705M-0.02Dịch vụ Công nghệ
BUOY LYXOR INDEX FUND LYX ETF $ FLOATING RATE DIS
100.080.00%0.00Sức bán mạnh0Hỗn hợp
CAD CADOGAN PETROLEUM PLC ORD 3P
4.85-3.48%-0.18Bán011.845M3.750.0182.00Năng lượng Mỏ
CAPD CAPITAL DRILLING LIMITED COMM SHS USD0.0001 (DI)
59.50-0.83%-0.50Bán13.220K81.749M10.510.06Dịch vụ Công nghiệp
CBA CEIBA INVESTMENTS LIMITED ORD NPV
71.000.00%0.00Bán0Hỗn hợp
CBUY CLOUDBUY PLC ORD 1P
2.15-0.00%-0.00Bán7.698K2.804M-0.02Dịch vụ Công nghệ
CCEP COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ORD EUR0.01 (DI)
44.880.00%0.00Bán017.521B22.641.7423310.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCPA CELTIC PLC 6% CNV CUM PRF 60P
155.500.00%0.00Bán0153.220M17.470.091029.00Khách hàng Lâu năm
CCSL CHENAVARI CAPITAL SOLUTIONS LIMITED RED ORD NPV
72.00-0.69%-0.50Bán17Hỗn hợp
CDFF CARDIFF PROPERTY PLC ORD 20P
1725.000.00%0.00Bán021.394M14.011.23Tài chính
CFHS CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD GDR (EACH REPR 10 TWD10)(REG S)
13.600.00%0.00Bán013.412B11.051.0054520.00Tài chính
CGW CHELVERTON GROWTH TRUST PLC ORD 1P
40.500.00%0.00Bán4.581K2.211M-0.16Hỗn hợp
CHF CHESTERFIELD RESOURCES PLC ORD 0.1P
2.850.00%0.00Bán01.765M-0.015.00Tài chính
CIFR CARADOR INCOME FUND PLC REPURCHASE POOL SHS
0.650.00%0.00Bán020.031M0.00Hỗn hợp
CIFU CARADOR INCOME FUND PLC ORD NPV (USD)
0.510.00%0.00Bán015.717M-0.390.00Hỗn hợp
CIP CIP MERCHANT CAPITAL LIMITED ORD NPV
50.00-4.76%-2.50Bán30.000KHỗn hợp
CKT CHECKIT PLC ORD 5P
37.00-3.90%-1.50Bán165.424K20.892M20.810.02Sản xuất Chế tạo
CLC CALCULUS VCT PLC ORD 1P
60.000.00%0.00Bán013.263M-0.05Tài chính
CLSU CLEARSTAR INC. ORD USD0.0001 (DI)
61.50-0.81%-0.50Bán10.897K22.508M-0.03Dịch vụ Công nghệ
CNN CALEDONIAN TRUST PLC ORD 20P
162.500.00%0.00Bán019.149M1015.630.00Tài chính
CNR CONDOR GOLD PLC ORD 20P
18.750.00%0.00Bán62.654K17.749M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
CPX CAP-XX LIMITED ORD NPV
2.850.88%0.03Bán973.273K9.168M-0.00Công nghệ Điện tử
CRPR CROPPER (JAMES) PLC ORD 25P
1225.000.00%0.00Bán2.993K117.046M43.070.28589.00Công nghiệp Chế biến
CRS CRYSTAL AMBER FUND LIMITED ORD 1P
129.000.00%0.00Bán33.928KHỗn hợp
CRWN CROWN PLACE VCT PLC ORD 1P
32.70-0.00%-0.00Bán6.896K61.079M8.720.040.00Tài chính
CSSG CROMA SECURITY SOLUTIONS GROUP PLC ORD 5P
87.500.00%0.00Bán6.670K13.039M11.190.07Công nghệ Điện tử
CYAN CYANCONNODE HOLDINGS PLC ORD 2P
1.65-2.94%-0.05Bán215.578K2.940M-0.0347.00Công nghệ Điện tử
CYS CHRYSALIS VCT PLC ORD 1P
55.250.00%0.00Sức bán mạnh015.731M115.100.000.00Tài chính
D4H DOWNING FOUR VCT PLC HEALTHCARE ORD 0.1P
80.000.00%0.00Bán099.593M-0.05Tài chính
DAL DALATA HOTEL GROUP PLC ORD EUR0.01
447.500.00%0.00Bán0820.650M12.550.384923.00Dịch vụ Khách hàng
DBPA DIAMOND BANK PLC GDR (EACH REPR 100 ORD SHS)(CCI)
3.40-0.00%-0.00Sức bán mạnh0-0.12Tài chính
DCC DCC PLC ORD EUR0.25
6298.000.16%10.00Bán292.411K6.187B25.952.4212553.00Sản xuất Chế tạo
DEV DEV CLEVER HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
1.90-7.32%-0.15Bán511.815KDịch vụ Công nghệ
DEVC DRAPER ESPRIT VCT PLC ORD 5P
51.00-0.49%-0.25Bán22.888K41.085M26.830.020.00Tài chính
DFCH DISTRIBUTION FINANCE CAPITAL HOLDINGS PLC ORD 1P
95.000.00%0.00Bán0101.310MTài chính
DFIB DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LD ORD $0.05 5/9 (BERMUDA REGD)
9.17-0.00%-0.00Bán107.500K5.934B173.570.03230000.00Bán Lẻ
DFIJ DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LD ORD $0.05 5/9 (JERSEY REG)
9.17-0.00%-0.00Bán05.934B173.570.03230000.00Bán Lẻ
DKE DUKEMOUNT CAPITAL PLC ORD GBP0.001
0.650.00%0.00Bán02.380M-0.000.00Tài chính
DNA DORIC NIMROD AIR ONE LIMITED ORD PRF SHS NPV
81.000.00%0.00Bán5.000K34.385M4.450.180.00Hỗn hợp
DNA2 DORIC NIMROD AIR TWO LIMITED ORD PREF SHS NPV
159.00-0.31%-0.50Bán22.749K275.536M6.520.240.00Hỗn hợp
DNA3 DORIC NIMROD AIR THREE LIMITED RED ORD PREF SHS NPV
80.000.00%0.00Bán39.935K176.000M8.290.100.00Công nghệ Điện tử
DODS DODS GROUP PLC ORD 1P
5.120.00%0.00Bán028.491M-0.02Dịch vụ Khách hàng
DP2F DOWNING TWO VCT PLC F SHS 0.1P
19.000.00%0.00Bán09.844M-0.110.00Tài chính
DP2G DOWNING TWO VCT PLC G SHS 0.1P
36.500.00%0.00Bán018.911M-0.110.00Tài chính
DP2K DOWNING TWO VCT PLC K SHS 0.1P
70.000.00%0.00Bán036.267M-0.110.00Tài chính
DP3F DOWNING THREE VCT PLC F SHS 0.1P
16.000.00%0.00Bán05.582M-0.190.00Tài chính
DP3H DOWNING THREE VCT PLC H SHS 0.1P
34.500.00%0.00Bán012.036M-0.190.00Tài chính
DP3J DOWNING THREE VCT PLC J SHS 0.1P
55.000.00%0.00Bán019.188M-0.190.00Tài chính
DPEU DP EURASIA N.V. ORD EUR0.12 (DI)
54.00-1.10%-0.60Bán1.008M79.373M-0.01Dịch vụ Khách hàng
DRIP DRUM INCOME PLUS REIT PLC ORD 10P
77.500.00%0.00Bán1829.607M34.750.020.00Tài chính
EAH ECO ANIMAL HEALTH GROUP PLC ORD 5P
205.00-0.97%-2.00Bán24.448K139.760M11.760.18Công nghệ Sức khỏe
EBQ EBIQUITY PLC ORD 25P
38.000.00%0.00Sức bán mạnh027.597M-0.14574.00Dịch vụ Công nghệ
EDGH EDGE PERFORMANCE VCT PLC H SHS 10P
38.50-9.41%-4.00Bán035.996M-0.090.00Tài chính
EIH EIH PLC ORD 1P
0.100.00%0.00Bán04.895M-0.03Tài chính
EJFI EJF INVESTMENTS LTD ORD NPV
175.000.00%0.00Bán293Hỗn hợp
EJFZ EJF INVESTMENTS LTD 2022 ZDP NPV
116.500.00%0.00Bán0Hỗn hợp
ELLA ECCLESIASTICAL INSURANCE OFFICE PLC 8.625% NON CUM IRRD PRF #1
153.00-0.33%-0.50Bán29.039KTài chính
EMCP ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS $ EM CORP BOND UCITS ETF USD DIST
77.58-1.79%-1.42Sức bán mạnh26Hỗn hợp
EMCR ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS $ EM CORP BOND UCITS ETF USD DIST
101.90-2.18%-2.27Bán1.608KHỗn hợp
EPRA AMUNDI ETF AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DR
5335.00-0.78%-42.00Sức bán mạnh600Hỗn hợp
EQLS EQUALS GROUP PLC ORD 1P
72.50-1.36%-1.00Bán35.033K131.236M58.330.01Tài chính
ERND ISHARES IV PLC ISHS $ ULTRASHORT BD UCITS ETF USD DIST
100.13-1.17%-1.19Sức bán mạnh5.391KHỗn hợp
ERNS ISHARES IV PLC ISHS £ ULTRASHORT BD UCITS ETFGBP DIST
100.33-0.47%-0.47Sức bán mạnh36.891KHỗn hợp
ERNU ISHARES IV PLC ISHS $ ULTRASHORT BD UCITS ETF USD DIST
76.22-0.95%-0.73Bán631Hỗn hợp
ESC ESCAPE HUNT PLC ORD 1.25P
16.000.00%0.00Bán04.308M-0.45Dịch vụ Khách hàng
EVG EVGEN PHARMA PLC ORD 0.25P
7.450.00%0.00Bán09.882M-0.037.00Dịch vụ Công nghệ
EZH EASYHOTEL PLC ORD 1P
91.500.00%0.00Bán0132.519M285.940.0090.00Dịch vụ Khách hàng
FA. FIREANGEL SAFETY TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 2P
9.75-2.50%-0.25Bán61.451K7.594M-0.12Khách hàng Lâu năm
FAR FERRO-ALLOY RESOURCES LIMITED ORD NPV
15.50-2.21%-0.35Bán028.40Khoáng sản phi năng lượng
FCAP FINNCAP GROUP PLC ORD 1P
21.800.00%0.00Bán034.322M10.79Tài chính
FETD FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION GDS (EACH REPR 10 TWD10)(REG S)
8.10-0.00%-0.00Sức bán mạnh03.290B13.140.5032241.00Sản xuất Chế tạo
FIH FIH GROUP PLC ORD 10P
313.000.00%0.00Bán039.115M13.250.24Vận chuyển
FJET FASTJET PLC ORD 1P
0.230.00%0.00Bán314.008K8.503M-0.03Vận chuyển
FKE FISKE PLC ORD 25P
61.500.00%0.00Bán07.186M-0.06Tài chính
FLOS ISHARES II PLC IS $ FLOT RATE BOND ETF GBP HEDGE (DIST)
485.400.03%0.15Bán5.199KHỗn hợp
FOX FOX MARBLE HOLDINGS PLC ORD 1P
2.65-0.00%-0.00Bán55.482K6.125M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
FRUC FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV FRK LIB USD IG CORP BOND UCITS ETF
20.70-1.60%-0.34Sức bán mạnh0Hỗn hợp
FTSV FORESIGHT SOLAR & INFRASTRUCTURE VCT PLC ORD 1P
85.000.00%0.00Bán036.511M9.850.040.00Tài chính
FUM FUTURA MEDICAL PLC ORD 0.2P
11.12-11.00%-1.38Bán4.053M25.582M-0.05Công nghệ Sức khỏe
GAL GALANTAS GOLD CORPORATION COM SHS NPV
1.620.00%0.00Bán04.640M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
GBPP WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED WISDOMTREE LONG GBP SHORT USD
2785.50-0.02%-0.50Bán0Hỗn hợp
GBRE SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR DOW JONES GLOBAL REAL EST UCITS ETF
29.34-0.81%-0.24Bán1.235KHỗn hợp
GCG GOLDEN ROCK GLOBAL PLC ORD 1P
5.500.00%0.00Bán0880.000K-0.02Hỗn hợp
GFM GRIFFIN MINING LIMITED ORD $0.01
68.50-0.72%-0.50Bán27.043K119.197M10.800.06Khoáng sản phi năng lượng
GGOV AMUNDI ETF AMUNDI J.P. MORGAN GLOBAL GOVIES DR
4454.00-0.06%-2.50Bán0Hỗn hợp
GHT GRESHAM TECHNOLOGIES PLC ORD 5P
103.500.00%0.00Bán070.645M-0.01141.00Dịch vụ Công nghệ
GIL5 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYX CORE FTSE AC GILTS 0-5Y
18.24-0.05%-0.01Bán19.238KHỗn hợp
GLIZ GLI FINANCE LIMITED ZDP NPV
121.500.00%0.00Bán013.460M-0.0743.00Hỗn hợp
GMP GABELLI MERGER PLUS+ TRUST PLC ORD USD0.01
8.750.00%0.00Bán0Tài chính
GOCO GOCO GROUP PLC ORD GBP0.0002
92.00-3.66%-3.50Bán465.248K399.723M19.770.05Dịch vụ Công nghệ
GPH GLOBAL PORTS HOLDING PLC ORD GBP0.01
242.500.62%1.50Bán15.363K151.413M-0.14646.00Vận chuyển
GR1T GRIT REAL ESTATE INCOME GROUP LIMITED ORD NPV (DI)
1.20-0.00%-0.00Bán4.820K257.938M12.000.0869.00Tài chính
GRC GRC INTERNATIONAL GROUP PLC ORD 0.1P
24.500.00%0.00Bán015.799M-0.09184.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất