Chứng khoán Anh bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Anh quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PPRISPRISTINE CAPITAL PLC ORD GBP0.010,000,500 GBX0,00%00,00Tài chính
HHVTHEAVITREE BREWERY ORD GBP0.050,00266 GBX0,00%00,009,087 M GBP9,630,28 GBP−23,69%2,08%Dịch vụ Khách hàng
VVOXVOX VALOR CAPITAL LIMITED ORD GBP0.01 (DI)0,000,200 GBX0,00%0288 K GBP0,00%Tài chính
SSIVSIVOTA PLC ORD GBP0.010,007,50 GBX0,00%00,00943,875 K GBP−0,53 GBP−57,29%0,00%Tài chính
AAOTIAOTI INC. COM SHS USD0.00001 (DI) REGS CAT 30,00134 GBX0,00%00,00142,521 M GBP0,00%Công nghệ Sức khỏe
FFADLFADEL PARTNERS INC COM STK USD0.001 (DI) REGS CAT 3/144A0,02137 GBX0,00%00,00−0,06 GBPDịch vụ Công nghệ
AAC8ACCELER8 VENTURES PLC ORD GBP0.010,05170 GBX0,00%00,001,275 M GBP−0,07 GBP+89,03%0,00%Tài chính
AADAADAMS PLC ORD GBP0.010,065,00 GBX0,00%00,007,293 M GBP−0,00 GBP+92,50%0,00%Tài chính
AARAAURA RENEWABLE ACQUISITIONS PLC ORD GBP0.010,095,50 GBX0,00%00,00Tài chính
TTIRTIGER ROYALTIES AND INVESTMENTS PLC ORD GBP0.0010,260,175 GBX0,00%00,00944,351 K GBP−0,00 GBP−33,33%0,00%Tài chính
CCTAICATENAI PLC ORD GBP0.0020,270,250 GBX0,00%00,00986,436 K GBP−0,00 GBP0,00%Dịch vụ Thương mại
EEVSTEVEREST GLOBAL PLC ORD GBP0.020,491,75 GBX−12,50%00,001,354 M GBP−0,01 GBP+71,43%0,00%Bán Lẻ
SSNTSABIEN TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.030,579,50 GBX0,00%10,417 K0,262,204 M GBP−0,03 GBP+44,19%0,00%Sản xuất Chế tạo
VVAREVARIOUS EATERIES PLC ORD GBP0.010,6418,0 GBX0,00%00,0031,508 M GBP−0,05 GBP−34,40%0,00%Dịch vụ Khách hàng
JJADEJADE ROAD INVESTMENTS LTD ORD NPV (DI)1,031,38 GBX0,00%664,889 M GBP0,00%Hỗn hợp
RROCROCKPOOL ACQUISITIONS PLC ORD GBP0.051,192,00 GBX0,00%0254,5 K GBP−0,04 GBP−1.570,37%0,00%Tài chính
AASPLASEANA PROPERTIES LTD ORD USD0.051,220,0850 USD0,00%010,498 M GBP−0,03 GBP+14,92%0,00%Tài chính
OOHTOCEAN HARVEST TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.011,6812,3 GBX0,00%9,217 K0,6915,417 M GBP−0,02 GBP0,00%Công nghiệp Chế biến
SSUHSUTTON HARBOUR GROUP PLC ORD GBP0.012,7410,3 GBX0,00%86,57 K15,1714,651 M GBP0,00%Vận chuyển
KKBTK3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP ORD GBP0.253,0187,5 GBX0,00%00,0039,1 M GBP−0,06 GBP+22,95%0,00%Dịch vụ Công nghệ
HHAMAHAMAK GOLD LTD ORD NPV (DI)3,611,08 GBX0,00%2570,00871,566 K GBP−0,01 GBP0,00%Khoáng sản phi năng lượng
AALBAALBA MINERAL RESOURCES ORD GBP0.00013,880,0400 GBX0,00%40,835 M1,813,332 M GBP0,00 GBP+100,00%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
TTIATIALIS ESSENTIAL IT PLC ORD GBP0.014,8152,5 GBX0,00%440,0412,772 M GBP−0,06 GBP+90,62%0,00%Dịch vụ Công nghệ
TTNDTANDEM GROUP ORD GBP0.255,74163 GBX0,00%00,008,892 M GBP−0,23 GBP−132,24%0,00%Khách hàng Lâu năm
CCGHCHAARAT GOLD HLDGS LTD ORD USD0.01 (DI)5,770,200 GBX−20,00%4,469 M1,601,439 M GBP0,00%Khoáng sản phi năng lượng
AARECARECOR THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.015,8092,5 GBX0,00%13,454 K2,0828,33 M GBP−0,28 GBP−25,70%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BBAYBAY CAPITAL PLC ORD GBP0.015,865,25 GBX0,00%00,00Tài chính
44GBL4GLOBAL PLC ORD GBP0.016,6446,0 GBX0,00%1110,0012,119 M GBP−0,01 GBP+86,08%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SSTMSTM GROUP PLC ORD GBP0.0017,3652,5 GBX0,00%360,0030,617 M GBP72,920,01 GBP−76,00%2,29%Tài chính
CCOMCOMPTOIR GROUP PLC ORD GBP0.017,784,76 GBX0,00%1,5 K0,025,827 M GBP−0,01 GBP−197,01%0,00%Dịch vụ Khách hàng
PPIPPIPEHAWK ORD GBP0.017,951,80 GBX0,00%6,098 K0,01653,631 K GBP−0,04 GBP−449,57%0,00%Công nghệ Điện tử
RRNEPECOFIN U S RENEWABLES INFRA TST PLC ORD USD0.018,0438,8 GBX0,00%9,272 K0,2055,474 M GBP−0,04 GBP−254,37%6,72%Tài chính
NNTQENTEQ TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.018,257,50 GBX0,00%00,005,375 M GBP0,00%Dịch vụ Thương mại
TTRUTRUFIN PLC ORD GBP0.918,3850,0 GBX−0,99%82,856 K0,1452,931 M GBP−0,07 GBP+21,90%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AAURRAURRIGO INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.0028,4777,5 GBX0,00%1100,0135,531 M GBP−0,09 GBP−5.564,71%0,00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
JJWNGJAYWING PLC ORD GBP0.058,761,45 GBX0,00%00,001,353 M GBP0,00%Dịch vụ Thương mại
SSTKSTREAKSAI PLC ORD GBP0.0019,390,376 GBX0,00%00,001,42 M GBP−0,00 GBP0,00%Dịch vụ Công nghệ
SSYMSYMPHONY ENVIRONMENTAL TECH PLC ORD GBP0.019,462,26 GBX0,00%4,767 K0,025,065 M GBP−0,01 GBP−49,37%0,00%Công nghiệp Chế biến
LLASLONDON & ASSOCIATED PROPERTIES ORD GBP0.109,7710,50 GBX0,00%00,008,959 M GBP−0,05 GBP−2.411,11%0,00%Tài chính
AASHIASHINGTON INNOVATION PLC ORD GBP0.019,810,800 GBX0,00%00,00Tài chính
DDSGDILLISTONE GROUP ORD GBP0.0510,399,00 GBX0,00%00,001,77 M GBP450,000,00 GBP0,00%0,00%Dịch vụ Công nghệ
AACPARMADALE CAPITAL PLC ORD GBP0.00110,840,350 GBX0,00%5,488 K0,002,306 M GBP−0,01 GBP−1.328,57%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
EBQEBIQUITY PLC ORD GBP0.2511,0838,6 GBX0,00%00,0050,027 M GBP−0,03 GBP+66,56%0,00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SSORTSORTED GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.62511,2774,5 GBX0,00%870,113,156 M GBP−0,41 GBP+89,31%0,00%Dịch vụ Công nghệ
NNBBNORMAN BROADBENT PLC ORD GBP0.0111,546,75 GBX0,00%00,004,516 M GBP17,310,00 GBP0,00%Dịch vụ Thương mại
SSALSPACEANDPEOPLE ORD GBP0.112,1882,5 GBX0,00%1 K0,581,61 M GBP11,620,07 GBP−19,95%0,00%Dịch vụ Thương mại
AARGOARGO GROUP LTD ORD USD0.0112,224,00 GBX0,00%00,001,558 M GBP−0,30 GBP−5.788,46%0,00%Tài chính
SSENXSERINUS ENERGY PLC ORD NPV12,532,30 GBX0,00%133,107 K0,412,642 M GBP−0,09 GBP−773,27%0,00%Năng lượng Mỏ
TTONTITON HLDGS ORD GBP0.1012,6070,0 GBX0,00%3,05 K0,177,874 M GBP−0,09 GBP−354,23%1,43%Sản xuất Chế tạo
CCLCOCLOUDCOCO GROUP PLC ORD GBP0.0112,850,175 GBX−22,22%928,881 K2,471,236 M GBP−0,00 GBP+26,83%0,00%Dịch vụ Công nghệ
TTANDTAN DELTA SYSTEMS PLC ORD GBP0.00113,1212,0 GBX0,00%08,787 M GBP−0,02 GBP0,00%Sản xuất Chế tạo
SS247SMARTTECH247 GROUP PLC. ORD GBP0.0113,7817,0 GBX0,00%15 K3,8519,3 M GBP−0,00 GBP−120,00%0,00%Dịch vụ Công nghệ
FFPPFRAGRANT PROSPERITY HLDGS LTD ORD NPV (DI)13,920,450 GBX−5,26%71,261 K2,20280,005 K GBP0,00%Tài chính
VVCAPVECTOR CAPITAL PLC ORD GBP0.00515,1528,0 GBX0,00%2700,0212,668 M GBP8,020,03 GBP−33,27%9,04%Tài chính
AAJAXAJAX RESOURCES PLC ORD GBP0.0115,403,26 GBX0,00%00,00Tài chính
DDISDISTIL PLC ORD GBP0.00115,450,450 GBX0,00%16,123 K0,154,073 M GBP−0,00 GBP−900,00%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FFMETFULCRUM METALS PLC ORD GBP0.0115,5714,9 GBX0,00%3360,00Khoáng sản phi năng lượng
SSFTSOFTWARE CIRCLE PLC ORD GBP0.0115,6917,5 GBX0,00%78,421 K1,2768,265 M GBP0,00%Dịch vụ Thương mại
BBLOEBLOCK ENERGY PLC ORD GBP0.002515,700,900 GBX−2,70%677,839 K1,366,601 M GBP−0,00 GBP+54,55%0,00%Năng lượng Mỏ
BBIOMBIOME TECHNOLOGIES ORD GBP0.0515,8432,6 GBX−7,14%16,592 K0,721,229 M GBP−0,41 GBP−35,76%0,00%Sản xuất Chế tạo
SDXSDX ENERGY PLC ORD GBP0.0115,913,10 GBX0,00%100 K0,506,341 M GBP0,00%Năng lượng Mỏ
SSTCMSTEPPE CEMENT ORD NPV16,0615,00 GBX0,00%880,0032,85 M GBP9,090,02 GBP−70,95%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
SSEENSEEEN PLC ORD GBP0.00116,333,26 GBX0,00%00,003,86 M GBP−0,04 GBP+3,29%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TTAVITAVISTOCK INVESTMENTS PLC ORD GBP0.0116,652,90 GBX0,00%110,688 K0,1116,252 M GBP2,41%Tài chính
AAEOAEOREMA COMMUNICATIONS PLC ORD GBP0.12517,0858,5 GBX0,00%30,005,58 M GBP20,310,03 GBP−20,44%5,13%Dịch vụ Thương mại
EELEGELECTRIC GUITAR PLC ORD GBP0.00517,480,650 GBX0,00%00,00Tài chính
ZAMZAMBEEF PRODUCTS ZMW0.0117,875,40 GBX0,00%2,453 K0,0316,156 M GBP0,00%Dịch vụ Phân phối
AARCARCONTECH GROUP PLC ORD GBP0.12517,9688,5 GBX0,00%1,842 K0,1611,835 M GBP10,340,09 GBP+18,40%3,95%Dịch vụ Công nghệ
KKRSKERAS RESOURCES PLC ORD GBP0.0118,042,76 GBX0,00%100 K1,822,214 M GBP−0,01 GBP+85,00%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
JJELJERSEY ELECTRICITY PLC ORD GBP0.05 A18,06462 GBX−3,75%6,703 K4,77141,557 M GBP12,580,37 GBP−15,81%4,29%Công ty dịch vụ công cộng
XSGXEROS TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.00118,571,15 GBX0,00%8,14 K0,015,988 M GBP−0,03 GBP+89,40%0,00%Sản xuất Chế tạo
CCTACT AUTOMOTIVE GROUP PLC ORD GBP0.00518,7961,0 GBX−0,81%3 K0,4344,895 M GBP8,650,07 GBP0,00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MMRITMERIT GROUP PLC ORD GBP0.2819,1972,5 GBX0,00%1,858 K0,1317,368 M GBP31,660,02 GBP0,00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SSTGSTRIP TINNING HOLDINGS PLC ORD GBP0.0119,5642,6 GBX0,00%17,989 K0,607,746 M GBP−0,05 GBP+8,44%0,00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EEAHECO ANIMAL HEALTH ORD GBP0.0519,62114,0 GBX−1,72%77,176 K1,6677,229 M GBP75,000,02 GBP0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
WWYNWYNNSTAY GROUP ORD GBP0.2520,52350 GBX+0,72%26,303 K0,9180,484 M GBP12,780,27 GBP−53,02%4,93%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GGROCGREENROC STRATEGIC MATERIALS PLC ORD GBP0.00120,601,45 GBX−9,38%801,661 K3,342,826 M GBP−0,01 GBP0,00%Khoáng sản phi năng lượng
RRCGHRC365 HOLDING PLC ORD GBP0.0121,351,950 GBX0,00%301,106 K1,582,805 M GBP0,00%Dịch vụ Công nghệ
BBLUBLUE STAR CAPITAL ORD GBP0.00121,960,0226 GBX0,00%800 K0,051,146 M GBP−0,00 GBP−375,00%0,00%Tài chính
VVLEVOLVERE ORD GBP0.000000122,081.450 GBX0,00%2,127 K3,4632,174 M GBP15,970,91 GBP0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GGR1TGRIT REAL ESTATE INCOME GRP LTD ORD NPV22,3516,5 GBX0,00%00,0079,579 M GBP−0,08 GBP+29,54%7,18%Tài chính
DDBOXDIGITALBOX PLC ORD GBP0.0122,593,80 GBX0,00%00,004,481 M GBP−0,06 GBP−1.764,71%0,00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PRTCPURETECH HEALTH PLC ORD GBP0.0122,78166,4 GBX−1,65%429,033 K0,89398,226 M GBP−0,19 GBP−25,59%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
NNXQNEXTEQ PLC ORD GBP0.00122,80123,5 GBX−0,40%28,071 K0,4481,975 M GBP9,600,13 GBP+230,00%2,43%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
FFKEFISKE ORD GBP0.2522,8775,0 GBX0,00%00,008,865 M GBP15,000,05 GBP+12.400,00%0,33%Tài chính
OORCAORCADIAN ENERGY PLC ORD GBP0.00122,917,00 GBX+3,70%293,5 K3,115,53 M GBP−0,02 GBP0,00%Năng lượng Mỏ
SSCHOSCHOLIUM GROUP PLC ORD GBP0.0123,1336,0 GBX0,00%00,004,896 M GBP0,00%Bán Lẻ
VVASTVAST RESOURCES PLC ORD GBP0.00123,220,105 GBX−2,33%16,062 M0,311,521 M GBP−0,02 GBP+95,15%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
ADT1ADRIATIC METALS PLC ORD GBP0.01335523,23172,0 GBX−1,26%197,769 K0,88551,482 M GBP−0,08 GBP−77,54%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
OOHGONE HERITAGE GROUP PLC ORD GBP0.0123,597,00 GBX0,00%00,002,707 M GBP−0,07 GBP−114,33%0,00%Tài chính
DDESTDESTINY PHARMA PLC ORD GBP0.0123,864,70 GBX+10,59%1,817 M1,274,501 M GBP−0,06 GBP+30,04%0,00%Công nghệ Sức khỏe
FFDBKFEEDBACK ORD GBP0.523,8960,5 GBX0,00%14,77 K2,768,067 M GBP−0,26 GBP+28,27%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NNEONEO ENERGY METALS PLC ORD GBP0.000124,050,375 GBX0,00%133,073 K0,125,236 M GBP0,00%Tài chính
LLDSGLEEDS GROUP PLC ORD GBP0.1224,096,50 GBX+4,00%00,001,776 M GBP−0,21 GBP−240,45%0,00%Dịch vụ Phân phối
TTCFTHERACRYF PLC ORD GBP0.002524,550,825 GBX0,00%117,313 K0,063,526 M GBP−0,01 GBP−15,15%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SSNDSONDREL (HOLDINGS) PLC ORD GBP0.00124,793,25 GBX−13,33%5,271 M7,77Công nghệ Điện tử
CCORACORA GOLD LTD ORD NPV (DI)24,901,60 GBX0,00%00,007,235 M GBP−0,01 GBP−27,27%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
CCADCADOGAN ENERGY SOLUTIONS PLC ORD GBP0.0324,982,16 GBX0,00%50 K2,525,249 M GBP5,240,00 GBP0,00%Năng lượng Mỏ
BB90B90 HOLDINGS PLC ORD NPV25,093,06 GBX+3,39%212,161 K1,0113,405 M GBP−0,01 GBP+11,52%0,00%Dịch vụ Khách hàng
MMINMINOAN GROUP ORD GBP0.0125,610,575 GBX0,00%1,281 M0,804,855 M GBP−0,00 GBP+53,33%0,00%Dịch vụ Khách hàng