Định giá thấpChứng khoán Anh

Trái ngược với mua quá nhiều, bán quá mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, điều này có thể là do một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau tin tức xấu. Thông thường điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của việc phóng đại vấn đề hoặc các sự kiện khác và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Mặc dù vậy, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính xác là lý do tại sao bạn ở trên trang này - Chứng khoán Anh này đáng để bạn chú ý cũng như có một nghiên cứu thích hợp.

RSI (14) 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
LDSGLEEDS GROUP ORD GBP0.120.0012.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX3.415M GBP−0.11 GBPDịch vụ Phân phối
HPACHERMES PACIFIC INVESTMENTS PLC ORD GBP10.00120.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX2.8M GBP−0.04 GBP0Tài chính
APQAPQ GLOBAL LTD ORD NPV0.004.00 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX3.142M GBP−0.17 GBPTài chính
ELEGELECTRIC GUITAR PLC ORD GBP0.0050.002.10 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBXTài chính
ORNTORIENT TELECOMS PLC ORD GBP0.100.0010.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX1.05M GBP−0.00 GBP20Truyền thông
VOXVOX VALOR CAPITAL LIMITED ORD GBP0.01 (DI)0.000.350 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
00 GBX504K GBPTài chính
ASIAASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED ORD NPV (DI)0.006.00 USD0.00%0.00 USD
Bán
00 USD14.172M GBP−1.83 GBP3.599KTài chính
HSMHEATH(SAMUEL)& SONS ORD GBP0.100.00426 GBX0.00%0 GBX
Bán
00 GBX10.771M GBP8.230.52 GBPSản xuất Chế tạo
SIVSIVOTA PLC ORD GBP0.010.0082.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX10.383M GBP−0.21 GBP30Tài chính
IKIVIKIGAI VENTURES LIMITED ORD NPV0.0046.6 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX9.616M GBPTài chính
MIRAMIRADA ORD GBP10.023.00 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX267.253K GBP−0.24 GBPDịch vụ Công nghệ
ADAADAMS PLC ORD GBP0.010.175.25 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX7.658M GBP−0.01 GBPTài chính
AASCABRDN ASIA FOCUS PLC 2.25% CNV 31/05/2025 GBP10.3695.8 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX−0.00 GBP0Hỗn hợp
IIGINTUITIVE INVESTMENTS GROUP PLC ORD GBP0.010.455.50 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX4.074M GBP−0.02 GBPTài chính
FWDFORWARD PARTNERS GROUP PLC ORD GBP0.010.4636.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
1.091K39.276K GBX48.461M GBP−0.32 GBPTài chính
DEVODEVOLVER DIGITAL INC COM SHS USD0.0001 (DI) REG S CAT 3/144A0.5225.6 GBX−7.27%−2.0 GBX
Bán Mạnh
2.005M51.12M GBX122.329M GBP−0.17 GBPDịch vụ Công nghệ
450450 PLC0.741.75 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX11.74M GBPTài chính
AEEEAQUILA ENERGY EFFICIENCY TRUST PLC ORD GBP0.01 (EUR)1.200.835 EUR0.00%0.000 EUR
Bán
00 EUR69.75M GBP528.170.00 GBP0Tài chính
LIBLIBERTINE HOLDINGS PLC ORD GBP0.0011.267.50 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBXTài chính
FMETFULCRUM METALS PLC ORD GBP0.011.3416.3 GBX−5.25%−0.9 GBX
Bán Mạnh
136.19K2.213M GBXKhoáng sản phi năng lượng
RGDREAL GOOD FOOD PLC ORD GBP0.022.420.95 GBX−13.64%−0.15 GBX
Bán Mạnh
227.817K216.426K GBX1.095M GBP−0.24 GBP314Hàng tiêu dùng không lâu bền
STKSTREAKS GAMING PLC ORD GBP0.0012.432.76 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBXDịch vụ Công nghệ
TIATIALIS ESSENTIAL IT PLC ORD GBP0.012.5149.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
1.025K50.225K GBX11.869M GBP−0.14 GBP191Dịch vụ Công nghệ
ACCACCESS INTELLIGENCE ORD GBP0.052.6076.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
72155.157K GBX97.69M GBP−0.03 GBPDịch vụ Công nghệ
LLAILUNGLIFE AI INC ORD USD0.0001 (DI)2.8430.6 GBX−26.51%−11.0 GBX
Bán Mạnh
47.789K1.458M GBX10.577M GBP−0.24 GBPDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DARDAR GLOBAL PLC ORD USD0.013.193.70 USD0.00%0.00 USD
Bán
00 USDTài chính
ZEGZEGONA COMMUNICATIONS PLC ORD 13.4249.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
703.43K GBX3.024M GBP−0.52 GBP10Tài chính
DBOXDIGITALBOX PLC ORD GBP0.013.856.40 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX7.518M GBP9.510.01 GBPDịch vụ Thương mại
AUKAUKETT SWANKE GROUP PLC ORD GBP0.013.882.16 GBX−2.27%−0.06 GBX
Bán
137.563K295.76K GBX6.058M GBP−0.01 GBPDịch vụ Công nghiệp
CTACT AUTOMOTIVE GROUP PLC ORD GBP0.0054.1435.6 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
1.96K69.58K GBX26.127M GBP2.721KSản xuất Chế tạo
FARNFARON PHARMACEUTICALS OY ORD NPV (DI)4.30262 GBX−1.88%−6 GBX
Bán Mạnh
8.841K2.308M GBX161.097M GBP−0.46 GBPCông nghệ Sức khỏe
APTAAPTAMER GROUP PLC ORD GBP0.0014.449.00 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
13117 GBX6.218M GBP−0.05 GBPCông nghệ Sức khỏe
HDTHOLDERS TECHNOLOGY ORD GBP0.104.8472.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX3.063M GBP−0.06 GBPDịch vụ Phân phối
INXI-NEXUS GLOBAL PLC ORD GBP0.104.903.76 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX1.109M GBP−0.04 GBPDịch vụ Công nghệ
STGSTRIP TINNING HOLDINGS PLC ORD GBP0.015.0037.6 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
39.345K1.475M GBX5.677M GBPCông nghệ Điện tử
EUZEUROPA METALS LTD ORD NPV (DI)5.502.76 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
2.64K7.26K GBX2.59M GBPKhoáng sản phi năng lượng
TMITAYLOR MARITIME INVESTMENTS LTD ORD NPV (USD)5.520.986 USD−0.51%−0.006 USD
Bán Mạnh
31.606K31.132K USD260.344M GBP8Tài chính
LOGPLANSDOWNE OIL & GAS ORD GBP0.0015.620.140 GBX−6.67%−0.010 GBX
Bán Mạnh
8.802M1.232M GBX1.49M GBPNăng lượng Mỏ
ORCAORCADIAN ENERGY PLC ORD GBP0.0015.632.76 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX1.832M GBP−0.02 GBPNăng lượng Mỏ
PTDPITTARDS ORD GBP0.015.806.25 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX898.656K GBPCông nghiệp Chế biến
GRCGRC INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP0.0016.5213.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX14.557M GBP−0.01 GBPDịch vụ Thương mại
ANXANEXO GROUP PLC ORD GBP0.00057.5263.6 GBX−0.78%−0.6 GBX
Bán Mạnh
11.175K709.613K GBX75.514M GBP3.830.17 GBP0.997KDịch vụ Thương mại
ASTOASSETCO PLC ORD GBP0.017.6151.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
6.621K337.671K GBX71.915M GBP−0.07 GBPTài chính
PIRIPIRES INVESTMENTS PLC ORD GBP0.00257.992.000 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
487.257K974.514K GBX3.659M GBPTài chính
SUHSUTTON HARBOUR GROUP PLC ORD GBP0.018.6020.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
100.084K2.002M GBX28.588M GBP−0.00 GBPVận chuyển
CFYNCAFFYNS ORD GBP0.508.65476 GBX0.00%0 GBX
Bán
00 GBX12.808M GBP5.460.88 GBP427Bán Lẻ
WSLWORLDSEC LD ORD USD0.0018.861.000 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
00 GBX851.019K GBP−0.01 GBPTài chính
CICCONYGAR INVESTMENT COMPANY ORD GBP0.059.08106 GBX−0.47%−1 GBX
Bán
17K1.802M GBX63.515M GBP−0.07 GBPTài chính
ZEDZENOVA GROUP PLC ORD GBP0.0019.723.76 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
579.056K2.171M GBX3.502M GBPCông nghiệp Chế biến
SIXH600 GROUP ORD GBP0.019.726.25 GBX−3.85%−0.25 GBX
Bán Mạnh
117.936K737.1K GBX7.668M GBPSản xuất Chế tạo
BLTGBLANCCO TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.0210.05161 GBX0.00%0 GBX
Bán
919147.959K GBX120.067M GBP44.600.04 GBPDịch vụ Công nghiệp
ACTACTUAL EXPERIENCE PLC ORD GBP0.00210.060.725 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
70.072K50.802K GBX1.574M GBP−0.09 GBPDịch vụ Công nghệ
AFNADVFN ORD GBP0.00210.3523.6 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX10.811M GBP−0.08 GBPDịch vụ Công nghệ
LOOPLOOPUP GROUP PLC ORD GBP0.00510.672.30 GBX−8.00%−0.20 GBX
Bán Mạnh
420.498K967.145K GBX4.674M GBP−0.10 GBPDịch vụ Công nghệ
OTMPONTHEMARKET PLC ORD GBP0.00211.3256.5 GBX−6.61%−4.0 GBX
Bán Mạnh
78.274K4.422M GBX46.915M GBPDịch vụ Công nghệ
ALTEALTERATION EARTH PLC ORD GBP0.00311.7310.00 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBXTài chính
UKRUKRPRODUCT GROUP ORD GBP0.112.052.00 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
00 GBX793.461K GBPHàng tiêu dùng không lâu bền
PEBBTHE PEBBLE GROUP PLC ORD GBP0.0112.8093.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
11.752K1.099M GBX156.567M GBP20.590.05 GBPDịch vụ Thương mại
CRVCRAVEN HOUSE CAPITAL PLC ORD USD113.040.170 USD0.00%0.000 USD
Bán
00 USD523.062K GBP−0.05 GBPTài chính
TWDTRACKWISE DESIGNS LTD ORD GBP0.00113.300.425 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
293.461K124.721K GBX2.184M GBPCông nghệ Điện tử
SPSCSPECTRA SYSTEMS CORP COM SHS USD0.01 (DI/REGS)13.30165 GBX0.00%0 GBX
Bán
00 GBX73.241M GBP15.150.11 GBPCông nghệ Điện tử
CTEACATENAE INNOVATION PLC ORD GBP0.00213.400.130 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
13.944K1.813K GBX370.551K GBPDịch vụ Công nghệ
CNECAPRICORN ENERGY PLC ORD GBP0.0342657313.41194.6 GBX−1.32%−2.6 GBX
Bán
419.236K81.583M GBX283.05M GBP−0.38 GBP200Năng lượng Mỏ
AMCAMUR MINERALS CORP ORD NPV13.550.250 GBX−7.06%−0.019 GBX
Bán Mạnh
4.326M1.081M GBX3.747M GBPKhoáng sản phi năng lượng
RGPROSS GROUP GBP0.00113.620.700 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
00 GBX1.695M GBP−0.00 GBPCông nghệ Điện tử
PYCPHYSIOMICS ORD GBP0.00413.762.00 GBX0.00%0.00 GBX
Bán Mạnh
97.474K194.948K GBX1.948M GBP−0.00 GBP8Dịch vụ Thương mại
DISDISTIL PLC ORD GBP0.00114.210.450 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
00 GBX3.08M GBP−0.00 GBPHàng tiêu dùng không lâu bền
AFRNAFERIAN PLC ORD GBP0.0114.2513.8 GBX−8.33%−1.3 GBX
Bán Mạnh
75.455K1.038M GBX12.782M GBP−0.17 GBP304Dịch vụ Công nghệ
CODENORTHCODERS GROUP PLC ORD GBP0.0114.27248 GBX0.00%0 GBX
Bán
00 GBX19.868M GBP49.400.05 GBP101Tài chính
GPLGRAFT POLYMER (UK) PLC ORD GBP0.00114.694.10 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
12.188K49.971K GBX4.268M GBP−0.03 GBPSản xuất Chế tạo
OPTIOPTIBIOTIX HEALTH PLC ORD GBP0.0215.017.56 GBX−2.58%−0.20 GBX
Bán
170.701K1.289M GBX7.067M GBPCông nghệ Sức khỏe
MTECMADE TECH GROUP PLC ORD GBP0.000515.2116.75 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
22.554K377.78K GBX25.006M GBP−0.01 GBP478Tài chính
GFHGGRAND FORTUNE HIGH GRADE LTD ORD GBP0.0001 (DI)15.551.000 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
00 GBX1.6M GBP−0.00 GBPDịch vụ Thương mại
NBSNATIONWIDE BUILDING SOCIETY CORE CAPITAL DEFERRED GBP115.66115 GBP0.00%0 GBP
Bán Mạnh
00 GBP1.214B GBP164.68 GBPTài chính
RRRRED ROCK RESOURCES ORD GBP0.000116.000.1275 GBX−1.92%−0.0025 GBX
Bán
16.096M2.052M GBX2.738M GBP−0.00 GBPKhoáng sản phi năng lượng
RE.R.E.A.HLDGS ORD GBP0.2516.0380.5 GBX−1.23%−1.0 GBX
Bán
12.376K996.268K GBX35.722M GBP2.490.35 GBP9.138KCông nghiệp Chế biến
TRXTISSUE REGENIX GROUP PLC ORD GBP0.00116.0649.0 GBX−3.92%−2.0 GBX
Bán Mạnh
132.954K6.515M GBX27.665M GBP−0.03 GBPCông nghệ Sức khỏe
ASPLASEANA PROPERTIES LTD ORD USD0.0516.270.115 USD0.00%0.000 USD
Bán
00 USD18.197M GBP−0.07 GBP235Tài chính
INGINGENTA PLC ORD GBP0.1016.47104 GBX0.00%0 GBX
Bán
33334.632K GBX15.117M GBP11.670.09 GBPDịch vụ Công nghệ
NTOGNOSTRA TERRA OIL AND GAS COMPANY ORD GBP0.00116.560.1650 GBX−2.94%−0.0050 GBX
Bán Mạnh
1.213M200.227K GBX1.269M GBPNăng lượng Mỏ
SYS1SYSTEM1 GROUP PLC ORD GBP0.0116.66165 GBX−1.49%−3 GBX
Bán Mạnh
1.381K227.865K GBX21.237M GBP−0.03 GBPDịch vụ Thương mại
BLVNBOWLEVEN ORD GBP0.1016.721.050 GBX0.00%0.000 GBX
Bán
7.69K8.075K GBX3.395M GBP−0.01 GBPNăng lượng Mỏ
PRIMPRIMORUS INVESTMENTS PLC ORD GBP0.00216.752.86 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
222633 GBX3.985M GBPKhoáng sản phi năng lượng
CRDACRODA INTERNATIONAL ORD GBP0.1060975616.875274 GBX−12.45%−750 GBX
Bán Mạnh
1.634M8.616B GBX8.412B GBP11.354.66 GBP5.825KCông nghiệp Chế biến
PPHCPUBLIC POL HLDG CO INC COM SHS USD0.001 (DI) (REG S CAT3)16.95134 GBX0.00%0 GBX
Bán
00 GBX144.213M GBP−0.11 GBP244Dịch vụ Thương mại
NWORNATIONAL WORLD PLC ORD GBP0.00117.0517.8 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
56.254K998.509K GBX47.51M GBP9.390.02 GBP1.099KDịch vụ Công nghệ
VINOVIRGIN WINES UK PLC ORD GBP0.0117.0631.8 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
2.504K79.377K GBX17.701M GBP9.460.03 GBP200Bán Lẻ
CFXCOLEFAX GROUP ORD GBP0.1017.12755 GBX0.00%0 GBX
Theo dõi
00 GBX54.011M GBP6.581.14 GBPKhách hàng Lâu năm
FDBKFEEDBACK ORD GBP0.517.25115 GBX0.00%0 GBX
Bán
1.142K131.33K GBX15.335M GBP−0.18 GBP19Dịch vụ Công nghệ
ARECARECOR THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.0117.35246 GBX0.00%0 GBX
Bán
448109.76K GBX75.015M GBP−0.32 GBPCông nghệ Sức khỏe
RGORIVERFORT GLOBAL OPPORTUNITIES PLC ORD GBP0.000117.580.675 GBX−3.57%−0.025 GBX
Bán Mạnh
1.606M1.084M GBX5.428M GBPDịch vụ Phân phối
FIFFINSBURY FOOD GROUP ORD GBP0.0117.6191.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
71.494K6.506M GBX113.012M GBP10.900.09 GBPHàng tiêu dùng không lâu bền
LIVLIVERMORE INVESTMENTS GROUP LTD ORD NPV17.6737.0 GBX−2.12%−0.8 GBX
Bán Mạnh
17.862K660.894K GBX62.504M GBP−0.12 GBP4Tài chính
BEMBEOWULF MINING ORD GBP0.0117.801.725 GBX−1.43%−0.025 GBX
Bán Mạnh
414.301K714.669K GBX20.251M GBP−0.00 GBPKhoáng sản phi năng lượng
RNEPECOFIN U S RENEWABLES INFRA TST PLC ORD USD0.0117.8956.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
00 GBX75.048M GBP72.390.01 GBP0Tài chính
KATKATORO GOLD PLC ORD GBP0.00117.960.0850 GBX−19.05%−0.0200 GBX
Bán Mạnh
7.177M610.033K GBX702.973K GBPKhoáng sản phi năng lượng
ETPENERAQUA TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0118.03150 GBX1.69%3 GBX
Bán
12.699K1.905M GBX49.003M GBP5.880.26 GBP168Dịch vụ Công nghiệp
KNBKANABO GROUP PLC ORD GBP0.02518.161.850 GBX−7.50%−0.150 GBX
Bán
487.485K901.847K GBX10.008M GBP−0.02 GBP23Tài chính
RBDREABOLD RESOURCES PLC ORD GBP0.00118.420.1425 GBX0.00%0.0000 GBX
Bán
32.733M4.665M GBX13.018M GBP0.00 GBPNăng lượng Mỏ
GBPGLOBAL PETROLEUM LIMITED NPV18.500.1550 GBX−3.13%−0.0050 GBX
Bán
4.085M633.204K GBX1.664M GBP−0.00 GBPNăng lượng Mỏ