Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Chứng khoán Nhật

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
700.000.86%6.00Bán6.189M12.159B-138.6432.00Công nghệ Sức khỏe
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
260.000.39%1.00Bán213.400K1.053B12.8220.20225.00Dịch vụ Thương mại
5952 AMATEI INCORPORATED
156.001.30%2.00Bán866.000K1.836B-0.11171.00Sản xuất Chế tạo
7815 TOKYO BOARD INDUSTRIES CO LTD
620.0017.65%93.00Sức mua mạnh71.600K1.607B-452.24267.00Công nghiệp Chế biến
3604 KAWAMOTO CORP
873.00-5.93%-55.00Mua347.700K5.059B4.43209.47389.00Công nghệ Sức khỏe
2652 MANDARAKE INC
622.002.13%13.00Mua85.200K4.121B10.8456.18364.00Bán Lẻ
2176 INA RESEARCH INC
672.00-0.30%-2.00Bán70.700K2.015B6.59102.35194.00Công nghệ Sức khỏe
7827 ORVIS CORPORATION
879.003.41%29.00Mua76.800K1.533B11.3175.18189.00Sản xuất Chế tạo
7897 HOKUSHIN CO LTD
202.0012.85%23.00Sức mua mạnh6.052M5.727B19.579.14183.00Khoáng sản phi năng lượng
9478 SE HOLDINGS AND INCUBATIONS
223.00-6.69%-16.00Bán2.936M4.880B6.6336.07263.00Dịch vụ Khách hàng
6507 SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD
1354.0014.75%174.00Sức mua mạnh1.060M39.925B10.18115.883659.00Sản xuất Chế tạo
7896 SEVEN INDUSTRIES CO
666.0017.67%100.00Sức mua mạnh412.900K2.974B10.8052.41402.00Khoáng sản phi năng lượng
7646 PLANT CO LTD
758.002.43%18.00Sức mua mạnh90.400K6.090B4.80154.10716.00Bán Lẻ
9914 UEMATSU SHOKAI CO
778.007.76%56.00Mua11.200K1.783B59.1212.2179.00Dịch vụ Phân phối
5464 MORY INDUSTRIES
2719.0012.54%303.00Sức mua mạnh272.100K21.334B6.19390.37681.00Khoáng sản phi năng lượng
2877 NITTOBEST CORP
838.000.96%8.00Sức mua mạnh8.800K10.138B11.7670.581465.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3917 IRIDGE INC
702.001.59%11.00Bán122.000K4.891B169.524.12177.00Dịch vụ Công nghệ
1518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
1599.008.11%120.00Sức mua mạnh8.258M20.798B-276.701512.00Khoáng sản phi năng lượng
9812 T.O.HOLDINGS CO LTD
337.006.98%22.00Bán409.200K2.160B-3.21621.00Khoáng sản phi năng lượng
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
1369.0016.31%192.00Sức mua mạnh7.260M56.994B10.11116.38986.00Công nghệ Sức khỏe
7363 BABY CALENDAR INC
3800.00-7.09%-290.00Sức bán mạnh67.700KDịch vụ Công nghệ
2666 AUTOWAVE CO LTD
115.00-1.71%-2.00Sức bán mạnh204.800K1.662B12.339.49210.00Bán Lẻ
4591 RIBOMIC INC
394.00-1.50%-6.00Mua4.243M11.016B-45.0825.00Công nghệ Sức khỏe
7036 EMNET JAPAN CO LTD
3515.0015.25%465.00Sức mua mạnh21.300K13.439B52.2660.4296.00Dịch vụ Thương mại
2480 SYSTEM LOCATION
1657.00-4.61%-80.00Mua24.300K5.846B13.88125.1342.00Tài chính
1723 NIHON DENGI CO
3890.001.57%60.00Mua4.500K31.143B9.11420.19858.00Sản xuất Chế tạo
1976 MEISEI INDUSTRIAL CO
685.00-4.60%-33.00Sức bán mạnh261.500K35.122B7.6593.83663.00Dịch vụ Công nghiệp
6488 YOSHITAKE INC
534.00-0.93%-5.00Bán5.300K6.816B10.9749.15469.00Sản xuất Chế tạo
7426 YAMADAI CORP
1502.0012.93%172.00Sức mua mạnh366.700K1.669B-68.9285.00Dịch vụ Phân phối
7021 NITCHITSU CO LTD
2755.00-20.26%-700.00Bán335.300K5.691B-39.18333.00Sản xuất Chế tạo
6999 KOA CORPORATION
1578.00-8.26%-142.00Sức bán mạnh1.819M58.328B19.2389.463932.00Công nghệ Điện tử
4679 TAYA CO LTD
545.00-1.80%-10.00Sức bán mạnh11.900K2.723B2.99185.841020.00Dịch vụ Khách hàng
9678 KANAMOTO CO LTD
2478.00-1.16%-29.00Sức bán mạnh984.500K93.712B10.36241.993676.00Tài chính
2743 PIXEL COMPANYZ INC
53.00-18.46%-12.00Sức bán mạnh1.887M1.630B-57.9543.00Dịch vụ Phân phối
7175 IMAMURA SECURITIES CO LTD(THE)
1062.002.61%27.00Sức mua mạnh6.700K5.649B4.06255.05203.00Tài chính
3825 REMIXPOINT INC
151.00-22.56%-44.00Sức bán mạnh14.290M16.012B-26.37181.00Dịch vụ Công nghệ
8350 MICHINOKU BANK
903.001.80%16.00Mua127.100K15.941B14.90109.751364.00Tài chính
4781 NIHON HOUSING CO
1000.000.10%1.00Mua3.800K64.313B14.0071.372898.00Tài chính
3113 OAK CAPITAL CORPORATION
95.00-1.04%-1.00Sức bán mạnh272.400K5.095B-21.6986.00Tài chính
5388 KUNIMINE INDUSTRIES CO
1140.005.07%55.00Mua31.400K14.708B8.12133.68286.00Dịch vụ Công nghiệp
3996 SIGNPOST CORPORATION
1707.002.34%39.00Mua11.564M21.609B-68.62135.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5945 TENRYU SAW MFG CO
2800.00-1.55%-44.00Bán3.400K12.957B9.33304.821079.00Sản xuất Chế tạo
8945 SUNNEXTA GROUP INC
1030.001.28%13.00Sức mua mạnh18.400K10.318B19.5353.68675.00Tài chính
9539 KEIYO GAS CO LTD
3380.000.00%0.00Mua1.500K36.249B12.38272.92804.00Công nghiệp Chế biến
1798 MORIYA CORPORATION
2302.001.54%35.00Sức mua mạnh7005.039B6.82332.40404.00Dịch vụ Công nghiệp
5609 NIPPON CHUZO KK
962.00-0.21%-2.00Mua138.000K4.936B11.6982.43283.00Sản xuất Chế tạo
5162 ASAHI RUBBER
603.00-0.17%-1.00Bán11.300K2.735B18.5032.65514.00Công nghiệp Chế biến
7945 COMANY INC
1275.002.99%37.00Sức mua mạnh5.800K11.357B9.31133.031252.00Sản xuất Chế tạo
4963 SEIKO PMC CORPORATION
787.00-1.01%-8.00Sức bán mạnh90.500K23.531B11.3270.23705.00Công nghiệp Chế biến
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC
732.0015.46%98.00Sức mua mạnh945.900K1.819B-199.1174.00Dịch vụ Thương mại
8732 MONEY PARTNERS GROUP
255.000.39%1.00Mua2.290M8.123B-20.74131.00Tài chính
8844 COSMOS INITIA CO
408.00-1.69%-7.00Sức bán mạnh33.900K13.825B7.8852.65919.00Tài chính
5966 KYOTO TOOL CO LTD
1988.000.05%1.00Mua7004.819B12.76155.77271.00Khách hàng Lâu năm
9878 SEKIDO CO LTD
1456.00-2.15%-32.00Sức bán mạnh109.300K2.950B10.62145.8675.00Bán Lẻ
7555 OTA FLORICULTURE AUCTION CO
764.002.00%15.00Mua2.600K3.887B25.3429.56192.00Dịch vụ Phân phối
3912 MOBILE FACTORY INC
1004.00-4.65%-49.00Sức bán mạnh294.800K8.410B15.7867.1290.00Dịch vụ Công nghệ
2892 NIHON SHOKUHIN KAKO CO
1744.000.63%11.00Bán1.900K8.579B6.07285.46434.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7636 HANDSMAN CO LTD
1744.002.35%40.00Sức mua mạnh7.800K24.821B12.04141.48181.00Bán Lẻ
7097 SAKURASAKU PLUS CO LTD
1848.00-0.81%-15.00Sức bán mạnh52.500K8.099B8.70232.64Dịch vụ Khách hàng
9082 DAIWA MOTOR TRANSPORTATION CO
810.000.00%0.00Bán1.300K3.426B-298.773207.00Dịch vụ Khách hàng
5950 JAPAN POWER FASTENING CO
111.000.91%1.00Sức bán mạnh103.000K1.801B-6.03169.00Sản xuất Chế tạo
2221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO
3840.000.00%0.00Bán6.900K21.518B11.33338.99912.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
9036 TOHBU NETWORK CO LTD
939.000.00%0.00Bán3.200K5.085B13.2370.99304.00Vận chuyển
7083 AHC GROUP INC
944.00-4.65%-46.00Sức bán mạnh6.900K1.959B129.927.62355.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7443 YOKOHAMA GYORUI CO
557.000.18%1.00Sức mua mạnh4.700K3.485B55.869.9593.00Dịch vụ Phân phối
2268 BR 31 ICE CREAM CO.LTD
4110.001.11%45.00Sức mua mạnh3.800K39.604B46.7986.87229.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2487 CDG CO.LTD
1455.00-1.29%-19.00Bán11.400K8.224B17.1086.21259.00Dịch vụ Thương mại
3967 ELTES CO LTD
1120.004.97%53.00Mua58.600K5.853B-70.35235.00Dịch vụ Công nghệ
8595 JAFCO GROUP CO LTD
7900.006.61%490.00Mua459.300K206.691B4.621604.24132.00Tài chính
2762 SANKO MARKETING FOODS CO
272.003.03%8.00Mua36.500K4.606B-114.48163.00Dịch vụ Khách hàng
7932 NIPPI INC
3750.001.21%45.00Mua3.100K10.785B14.52255.21606.00Công nghiệp Chế biến
9686 TOYO TEC CO LTD
988.000.00%0.00Bán9.600K10.363B17.6755.901639.00Dịch vụ Thương mại
4838 SPACE SHOWER NETWORKS INC
458.00-0.65%-3.00Mua15.500K5.189B411.201.12242.00Dịch vụ Khách hàng
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
1230.001.23%15.00Mua2.100K3.958B17.1870.9494.00Khách hàng Lâu năm
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1543.001.31%20.00Sức mua mạnh4.800K17.522B12.71119.841530.00Dịch vụ Công nghệ
7273 IKUYO CO LTD
1332.001.37%18.00Mua8002.029B-223.22198.00Sản xuất Chế tạo
6203 HOWA MACHINERY LTD
805.00-0.98%-8.00Sức bán mạnh63.300K9.980B8.1699.62845.00Sản xuất Chế tạo
1736 OTEC CORP
2420.000.00%0.00Mua90012.704B9.56253.26499.00Dịch vụ Phân phối
7908 KIMOTO CO LTD
246.002.07%5.00Mua336.700K11.599B13.0618.46546.00Công nghiệp Chế biến
7833 IFIS JAPAN LTD
699.000.29%2.00Bán12.200K6.752B13.6551.05200.00Dịch vụ Công nghệ
3954 SHOWA PAXXS CORP
1746.002.40%41.00Mua1.800K7.752B7.73220.57670.00Công nghiệp Chế biến
3900 CROWDWORKS INC
1475.00-1.01%-15.00Sức bán mạnh50.600K22.501B45.2233.41190.00Dịch vụ Công nghệ
7771 NIHON SEIMITSU CO
68.000.00%0.00Bán127.700K1.498B-21.382382.00Công nghệ Điện tử
3681 V-CUBE INC
1782.00-2.57%-47.00Mua3.410M43.143B28.1267.12405.00Dịch vụ Công nghệ
4056 NEURAL POCKET INC
2911.003.74%105.00Mua211.600K41.546B215.9413.5538.00Dịch vụ Công nghệ
9083 SHINKI BUS CO LTD
3160.00-2.02%-65.00Bán3.100K19.029B-174.713158.00Vận chuyển
9639 SANKYO FRONTIER CO
5290.000.00%0.00Mua12.000K58.787B9.99529.401112.00Khách hàng Lâu năm
4075 BRAINS TECHNOLOGY INC
2200.007.68%157.00Theo dõi128.400K11.814B38.00Dịch vụ Công nghệ
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
458.00-1.51%-7.00Sức bán mạnh36.400K4.266B-32.2665.00Công nghệ Sức khỏe
9074 JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
2670.00-0.74%-20.00Bán6.000K8.832B8.50316.501499.00Vận chuyển
3004 SHINYEI KAISHA
992.00-1.39%-14.00Sức bán mạnh15.900K3.799B5.93169.71536.00Sản xuất Chế tạo
6862 MINATO HOLDINGS INC
465.004.73%21.00Sức mua mạnh148.000K3.571B8.2454.16304.00Công nghệ Điện tử
3035 KTK INC
460.000.44%2.00Mua85.700K2.469B7.3862.05Dịch vụ Phân phối
3969 ATLED LTD
2335.00-5.00%-123.00Sức bán mạnh131.800K17.460B31.8077.4562.00Dịch vụ Công nghệ
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
876.80-1.63%-14.50Sức bán mạnh46.190M3303.146B7.19123.94243612.00Dịch vụ Thương mại
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1496.000.07%1.00Bán3.300K2.049B5.17289.42174.00Công nghiệp Chế biến
3851 NIPPON ICHI SOFTWARE INC.
1469.004.04%57.00Sức mua mạnh30.000K7.391B5.41261.95215.00Khách hàng Lâu năm
4575 CANBAS CO LTD
225.00-4.26%-10.00Sức bán mạnh147.800K1.996B-70.7412.00Công nghệ Sức khỏe
9679 HORAI CO LTD
3040.00-2.72%-85.00Sức bán mạnh1.100K4.245B11.17279.69193.00Tài chính
8742 KOBAYASHI YOKO CO
266.000.38%1.00Bán7.000K2.512B-11.52156.00Tài chính
Tải thêm