Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
6537 WASHHOUSE CO LTD
1045.00-59.02%-1505.00Bán1006.861B101.9410.11112.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3528 PROSPECT CO LTD
22.00-45.00%-18.00Sức bán mạnh62.499M17.772B10.754.51188.00Tài chính
8682 MORGAN STANLEY ASIA-PACIFIC FUND
1379.00-35.17%-748.00Mua100
6562 GENIEE INC
860.00-25.86%-300.00Sức bán mạnh9.300K20.536B242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
1011.00-22.88%-300.00Sức bán mạnh93.100K52.474B384.953.41212.00Chăm sóc sức khỏe
7282 TOYODA GOSEI CO. LTD.
2202.00-22.52%-640.00Mua300287.476B18.68118.9038234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5194 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
1877.00-21.03%-500.00Sức bán mạnh218.700K25.810B20.27117.27798.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6473 JTEKT CORPORATION
1323.00-20.92%-350.00Bán100453.753B11.33116.7749589.00Công nghiệp
6586 MAKITA CORPORATION
3985.00-20.30%-1015.00Mua1001172.740B20.67209.0716137.00Công nghiệp
4395 ACCRETE INC
1015.00-20.14%-256.00Bán407.000K6.861B10.00Công nghiệp
7809 KOTOBUKIYA CO LTD
1595.00-20.05%-400.00Bán11.300K5.476B13.00160.43171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4833 PADO CORPORATION
320.00-19.60%-78.00Sức bán mạnh175.000K7.961B103.643.84367.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5334 NGK SPARK PLUG CO. LTD.
2505.00-19.19%-595.00Mua100521.889B11.38220.3915322.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6574 CONVANO INC
1097.00-19.10%-259.00Bán104.300K2.999B33.7840.21258.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3925 DOUBLE STANDARD INC
4300.00-18.87%-1000.00Bán444.600K35.615B84.6563.3035.00Công nghiệp
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
1132.00-18.27%-253.00Bán200184.306B16.8364.0123104.00Công nghiệp
9980 MRK HOLDINGS INC
212.00-17.83%-46.00Sức bán mạnh1.314M26.134B32.637.911827.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1959 KYUDENKO CORP
4490.00-17.16%-930.00Mua100303.440B12.84332.339752.00Công nghiệp
7030 SPRIX LTD
2217.00-17.00%-454.00Bán644.400K45.757B387.00Công nghiệp
7577 HAPINS CO LTD
268.00-16.51%-53.00Sức bán mạnh162.000K4.745B1408.760.23169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3998 SURALA NET CO LTD
6530.00-16.50%-1290.00Mua85.600K9.905B27.00Công nghiệp
6400 FUJI SEIKI CO
410.00-16.33%-80.00Bán314.300K4.436B19.1326.32468.00Công nghiệp
7187 J-LEASE CO LTD
515.00-16.26%-100.00Bán151.500K5.404B22.8327.98326.00Tài chính
6407 CKD CORPORATION
1130.00-16.23%-219.00Bán10071.822B7.72150.274284.00Công nghiệp
6547 GREENS CO LTD
1472.00-15.89%-278.00Sức bán mạnh60018.891B16.7287.68691.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3985 TEMONA INC
833.00-15.26%-150.00Bán164.400K10.539B48.0821.9547.00Công nghệ
6545 INTERNET INFINITY INC(JP)
836.00-15.21%-150.00Bán13.600K5.338B65.7017.33323.00Chăm sóc sức khỏe
6664 OPTOELECTRONICS CO LTD
1142.00-15.09%-203.00Bán911.200K8.309B-80.30251.00Công nghệ
7259 AISIN SEIKI CO. LTD.
4235.00-14.79%-735.00Bán1001150.720B8.07529.16114478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2928 RIZAP GROUP INC
425.00-14.49%-72.00Sức bán mạnh3.987M276.440B62.827.917063.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7102 NIPPON SHARYO LTD.
2579.00-14.46%-436.00Sức bán mạnh10038.424B3.54752.662017.00Công nghiệp
6258 HIRATA CORPORATION
5960.00-14.37%-1000.00Sức bán mạnh460.700K73.135B13.98498.481773.00Công nghiệp
4398 BROADBAND SECURITY INC
2619.00-14.13%-431.00Bán487.400K12.090B61.1449.89183.00Công nghệ
6125 OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS
2616.00-13.95%-424.00Bán163.300K14.342B5.82522.021950.00Công nghiệp
1724 SYNCLAYER INC
618.00-13.93%-100.00Sức bán mạnh418.300K2.588B5.46131.52284.00Công nghệ
7448 JEANS MATE CORP
550.00-13.79%-88.00Sức bán mạnh457.300K9.170B103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7896 SEVEN INDUSTRIES CO. LTD.
1393.00-13.75%-222.00Bán1002.052B8.21167.90383.00Vật liệu cơ bản
2150 CARENET INC
986.00-13.58%-155.00Bán383.000K12.224B32.8834.7093.00Công nghiệp
6034 MRT
1345.00-13.50%-210.00Bán452.000K8.805B128.5412.0760.00Công nghiệp
2743 PIXEL COMPANYZ INC
318.00-13.35%-49.00Bán2.227M7.397B-182.2459.00Công nghiệp
3047 TRUCK-ONE CO
271.00-13.14%-41.00Mua178.100K748.457M20.4315.2770.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6977 JAPAN RESISTOR MANUFACTURING CO
1138.00-12.80%-167.00Bán105.000K1.615B7.94164.42336.00Công nghệ
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
1768.00-12.65%-256.00Bán143.300K50.668B51.4539.34750.00Chăm sóc sức khỏe
8203 MRMAX HOLDINGS LTD
507.00-12.59%-73.00Bán10020.915B6.9376.24745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6198 CAREER CO LTD
1100.00-12.35%-155.00Bán136.500K10.710B31.1640.32163.00Công nghiệp
2730 EDION CORPORATION
1111.00-11.97%-151.00Mua100131.263B15.1092.748653.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4820 EM SYSTEMS CO LTD
1036.00-11.75%-138.00Sức bán mạnh223.600K41.524B17.8866.26526.00Công nghệ
1435 TATERU INC
456.00-11.63%-60.00Bán15.161M45.804B10.6552.61417.00Tài chính
2038 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES NIKKEI-TOCOM LEV CRUD OIL ETN
1678.00-11.59%-220.00Bán760.232K
2916 SEMBA TOHKA INDUSTRIES CO
955.00-11.57%-125.00Bán57.500K12.295B17.8660.48526.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6995 TOKAI RIKA CO. LTD.
2145.00-11.55%-280.00Bán100193.906B7.96266.8418919.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6618 OHIZUMI MFG CO LTD
787.00-11.37%-101.00Bán411.600K7.430B16.5753.801592.00Công nghiệp
9417 SMARTVALUE CO LTD
717.00-11.37%-92.00Sức bán mạnh164.200K8.032B21.6837.32294.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3681 V-CUBE INC
497.00-11.25%-63.00Bán449.300K13.486B-108.60450.00Công nghệ
7776 CELLSEED INC
830.00-10.85%-101.00Bán328.700K10.641B-55.7037.00Chăm sóc sức khỏe
1893 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD.
665.00-10.74%-80.00Bán2.000K191.191B10.1865.843175.00Công nghiệp
4331 TAKE & GIVE NEEDS CO
1945.00-10.70%-233.00Mua458.300K28.211B15.95136.562364.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6046 LINKBAL INC
1055.00-10.59%-125.00Mua451.000K22.305B48.6424.26110.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2352 AZIA CO LTD
1275.00-10.46%-149.00Bán139.500K5.731B24.4558.27100.00Công nghệ
6203 HOWA MACHINERY LTD.
812.00-10.38%-94.00Sức bán mạnh80010.973B16.8652.55849.00Công nghiệp
6189 GLOBAL GROUP CORP
1270.00-10.18%-144.00Bán149.600K12.874B13.52106.891846.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6134 FUJI MACHINE MFG. CO. LTD.
1495.00-9.94%-165.00Bán100134.186B7.73201.722229.00Công nghiệp
6099 ELAN CORPORATION
2964.00-9.91%-326.00Mua200.000K49.777B57.8157.53232.00Chăm sóc sức khỏe
6569 NISSO CORPORATION
2043.00-9.80%-222.00Sức bán mạnh328.000K37.904B311.00Công nghiệp
8904 SANYO HOUSING NAGOYA CO. LTD.
994.00-9.80%-108.00Bán10014.887B19.2553.04514.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3918 PCI HOLDINGS INC
2643.00-9.70%-284.00Sức bán mạnh125.000K12.319B29.9398.121124.00Công nghệ
7814 JAPAN CREATIVE PLATFORM GRP CO LTD
701.00-9.55%-74.00Sức bán mạnh94.100K9.694B6.51119.082162.00Công nghiệp
4422 VALUENEX JAPAN INC
3695.00-9.55%-390.00Theo dõi202.400K10.998B110.6136.9318.00Công nghiệp
4770 ZUKEN ELMIC INC
385.00-9.41%-40.00Bán274.500K2.671B39.0510.8850.00Công nghệ
8105 HOTTA MARUSHO CO
106.00-9.40%-11.00Bán494.100K6.581B63.341.85130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
850.00-9.38%-88.00Mua14.300K748.243M39.4023.8131.00Công nghiệp
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
331.00-9.32%-34.00Sức bán mạnh147.200K9.987B27.6513.20395.00Công nghiệp
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
5210.00-9.23%-530.00Bán681.300K426.459B100.1257.65654.00Công nghiệp
8508 J TRUST CO. LTD
542.00-9.21%-55.00Bán915.700K61.522B-16.462509.00Tài chính
6069 TRENDERS INC
769.00-9.21%-78.00Bán446.600K6.178B14.8562.0899.00Công nghiệp
7213 LECIP HOLDINGS CORPORATION
790.00-9.20%-80.00Sức mua mạnh2008.116B-26.61564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3996 SIGNPOST CORPORATION
4650.00-9.18%-470.00Mua506.300K52.494B229.6726.2188.00Công nghệ
6247 HISAKA WORKS LTD
974.00-9.06%-97.00Sức bán mạnh210.800K31.975B15.8367.65691.00Công nghiệp
2345 ISTUDY CO LTD
1049.00-8.94%-103.00Bán48.100K4.613B61.1418.8431.00Công nghệ
7837 R. C. CORE CO.LTD.
1020.00-8.93%-100.00Sức bán mạnh17.600K4.711B40.7627.58200.00Tài chính
3913 SMEDIO INC
1002.00-8.74%-96.00Sức bán mạnh45.300K2.091B-70.8160.00Công nghệ
4301 AMUSE INC
2601.00-8.64%-246.00Sức bán mạnh328.700K49.188B19.85143.44434.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
1572.00-8.60%-148.00Mua306.500K4.237B34.6849.59108.00Công nghệ
6361 EBARA CORP
2980.00-8.45%-275.00Bán1.949M331.175B19.29170.0516219.00Công nghiệp
1805 TOBISHIMA CORP
1587.00-8.32%-144.00Bán311.900K33.325B5.22331.811322.00Công nghiệp
5352 KROSAKI HARIMA CORP
6900.00-8.24%-620.0010060.670B9.22781.074439.00Vật liệu cơ bản
4396 SYSTEM SUPPORT INC
2402.00-8.22%-215.00Bán40.700K6.588B22.50116.32869.00Công nghệ
3321 MITACHI CO. LTD
777.00-8.16%-69.00Mua8006.268B7.35112.27445.00Công nghệ
2144 YAMANE MEDICAL CO LTD
429.00-8.14%-38.00Sức bán mạnh94.600K5.114B-12.75356.00Chăm sóc sức khỏe
6092 ENBIO HOLDINGS INC
788.00-8.05%-69.00Bán178.100K5.519B22.4739.8983.00Công nghiệp
7294 YOROZU CORP
1440.00-8.05%-126.00Bán260.000K37.223B15.69101.426590.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
1027.00-7.97%-89.00Bán240.100K26.981B8.94124.88397.00Vật liệu cơ bản
6376 NIKKISO CO LTD
1147.00-7.95%-99.00Bán890.500K88.700B18.1876.641877.00Công nghiệp
6185 SO-NET MEDIA NETWORKS CORPORATION
1660.00-7.93%-143.00Bán93.100K23.034B37.5052.29139.00Công nghệ
3624 AXEL MARK INC
932.00-7.91%-80.00Sức bán mạnh170.400K4.910B-92.63111.00Công nghệ
8789 FINTECH GLOBAL INC
118.00-7.81%-10.00Bán15.441M23.806B-10.13143.00Tài chính
6433 HEPHAIST SEIKO CO LTD
369.00-7.75%-31.00Bán38.100K2.525B20.6719.35111.00Công nghiệp
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1348.00-7.73%-113.00Bán295.700K17.291B27.8153.06538.00Công nghệ
1690 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS WTI CRUDE OIL
949.00-7.68%-79.00Sức bán mạnh2.040K
6448 BROTHER INDUSTRIES LTD.
1920.00-7.60%-158.00Bán200475.049B8.52215.2238628.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất