Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
6407 CKD CORPORATION 1762.00-22.04%-498.00Bán100114.941B11.30147.654284.00Công nghiệp
7245 DAIDO METAL CO. LTD. 1095.00-16.35%-214.00Sức mua mạnh30050.127B13.5382.426728.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3202 DAITO WOOLEN SPINNING & WEAVING COMPANY LIMITED 92.00-14.81%-16.00Mua3.000K2.880B27.803.47103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3186 NEXTAGE CO LTD NPV 1020.00-14.57%-174.00Bán10066.900B27.9037.661284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1606 JAPAN DRILLING CO.LTD 35.00-12.50%-5.00Bán1.413M720.000M-2525.53339.00Năng lượng
6718 AIPHONE CO. LTD. 1695.00-11.72%-225.00Sức mua mạnh30030.865B18.0293.981883.00Công nghệ
6565 ABHOTEL CO LTD 1960.00-10.91%-240.00Bán10028.253B37.6453.1818.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2930 KITANOTATSUJIN CORP 745.00-10.67%-89.00Bán100104.534B93.508.2871.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 5920.00-10.30%-680.00Bán1001984.370B11.24541.6661152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4208 UBE INDUSTRIES 2837.00-9.94%-313.00Bán600308.830B9.67301.7210799.00Vật liệu cơ bản
1401 MBS INC 1781.00-9.87%-195.00Mua50011.495B42.2039.2084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2882 EAT&CO LTD 1862.00-9.66%-199.00Bán424.900K18.414B85.3924.27371.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4712 KEYHOLDER INC 138.00-9.21%-14.00Bán8.142M21.167B17.588.6587.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5101 THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY LIMITED 2338.00-9.20%-237.00Bán400391.319B8.94258.2125439.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5108 BRIDGESTONE CORP 4160.00-8.37%-380.00Bán1003213.684B10.98384.92142669.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3205 DAIDOH LIMITED 427.00-8.37%-39.00Bán10015.983B50.929.61924.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8257 SANYO DEPARTMENT STORE CO 2300.00-8.00%-200.00Bán2001.863B12.28187.34297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2811 KAGOME CO. LTD. 3420.00-7.57%-280.00Bán100354.138B32.47109.582456.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3086 J.FRONT RETAILING CO. LTD. 1590.00-7.29%-125.00Sức bán mạnh100443.728B15.27107.466723.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7608 SK JAPAN CO LTD 602.00-7.10%-46.00Mua1.265M5.449B10.8159.9293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1893 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD. 695.00-6.71%-50.00Mua100199.638B11.1862.413175.00Công nghiệp
3359 TAISEI CO.LTD. 2315.00-6.50%-161.00Mua51.300K9.085B32.1378.0387.00Vật liệu cơ bản
2437 SHINWA WISE HLDGS CO LTD 375.00-6.48%-26.00Bán489.400K2.908B63.147.7643.00Công nghệ
6902 DENSO CORPORATION 5260.00-6.41%-360.00Sức bán mạnh1004399.141B13.50410.48168813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC 1349.00-6.38%-92.00Mua171.700K9.794B23.5062.80167.00Công nghệ
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC 7240.00-6.22%-480.00Mua31.000K20.336B49.64156.97226.00Công nghệ
6044 SANKI SERVICE CORPORATION 2249.00-6.21%-149.00Mua97.600K13.883B28.1886.02304.00Công nghiệp
4921 FANCL CORP 5750.00-6.05%-370.00Mua672.900K398.881B63.4297.591288.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6551 TSUNAGU SOLUTIONS INC 1508.00-5.99%-96.00Bán92.500K11.730B109.7915.58311.00Công nghiệp
3415 TOKYO BASE CO LTD 648.00-5.95%-41.00Bán1.090M32.484B28.4626.95160.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3139 LACTO JAPAN CO.LTD 5280.00-5.88%-330.00Bán38.500K27.447B21.66263.95231.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4387 ZUU CO LTD 7060.00-5.87%-440.00Bán188.400K15.276B279.2726.8652.00Công nghiệp
8185 CHIYODA CO LTD 2173.00-5.81%-134.00Bán179.300K95.994B21.72106.671806.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8031 MITSUI & CO 1870.00-5.79%-115.00Mua3003303.487B7.99237.4142304.00Công nghiệp
6197 SOLASTO CORPORATION 1118.00-5.65%-67.00Bán225.700K110.672B40.9429.5125318.00Chăm sóc sức khỏe
2158 FRONTEO INC 1005.00-5.46%-58.00Bán767.200K40.428B-19.09362.00Công nghệ
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD 1399.00-5.41%-80.00Mua34.200K6.023B19.1579.46240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2706 BROCOLLI CO LTD 371.00-5.12%-20.00Mua544.000K17.102B42.229.2694.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2337 ICHIGO INC 521.00-5.10%-28.00Mua3.018M277.062B17.8330.82202.00Tài chính
7170 CHUOU INTERNATIONAL GROUP CO LTD 380.00-5.00%-20.00Bán3001.335B46.058.6930.00Tài chính
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC 6230.00-4.89%-320.00Mua260.700K40.049B259.3925.8797.00Công nghệ
3134 HAMEE CORP 1450.00-4.86%-74.00Bán165.000K24.466B28.4754.66233.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4388 AI INC 3155.00-4.83%-160.00Mua81.300K16.048B134.4724.6529.00Công nghệ
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC 1170.00-4.80%-59.00Bán70.300K49.178B65.6418.7238.00Công nghiệp
2440 GURUNAVI INC 839.00-4.77%-42.00Bán346.500K42.883B12.9368.271808.00Công nghệ
3053 PEPPER FOOD SERVICE CO LTD 3520.00-4.74%-175.00Sức bán mạnh555.200K76.801B60.3665.41519.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3038 KOBE BUSSAN CO LTD 5440.00-4.73%-270.00Mua221.700K195.282B16.96344.052041.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3920 INTERNETWORKING & BROADBAND CONS 2327.00-4.71%-115.00Mua258.400K13.894B84.6832.3357.00Công nghệ
7956 PIGEON CORP 5680.00-4.70%-280.00Mua949.200K725.055B47.92124.364306.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1419 TAMA HOME CO LIMITED 1145.00-4.66%-56.00Mua549.500K36.097B21.2756.463196.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1711 SDS HOLDINGS CO LTD 512.00-4.66%-25.00Bán52.100K1.478B-58.1924.00Công nghiệp
3003 HULIC CO LTD 1131.00-4.64%-55.00Sức bán mạnh1.272M786.392B17.6167.37862.00Tài chính
8698 MONEX GROUP INC 601.00-4.60%-29.00Bán24.185M169.915B25.8524.38853.00Tài chính
9176 SADO STEAM SHIP CO 271.00-4.58%-13.00Mua627.700K4.054B-8.85882.00Công nghiệp
4549 EIKEN CHEMICAL CO 2393.00-4.55%-114.00Mua89.600K109.158B35.6371.19704.00Chăm sóc sức khỏe
4384 RAKSUL INC 2687.00-4.51%-127.00Theo dõi360.100K77.433B147.00Công nghệ
2761 TOSHIN GROUP CO 4485.00-4.47%-210.00Mua10053.548B20.19232.57672.00Công nghiệp
6555 MS&CONSULTING CO LTD 1240.00-4.47%-58.00Bán102.900K6.005B17.0179.69131.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2930 KITANOTATSUJIN CORP 708.00-4.45%-33.00Bán2.001M104.534B93.508.2871.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3843 FREEBIT CO.LTD 1050.00-4.37%-48.00Sức bán mạnh281.800K25.709B-25.56880.00Dịch vụ Viễn thông
2137 HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.LTD. 1100.00-4.35%-50.00Mua2002.298B10.51104.69252.00Chăm sóc sức khỏe
7599 IDOM INC 402.00-4.29%-18.00Bán2.695M44.893B14.3229.343824.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6408 OGURA CLUTCH CO 450.00-4.26%-20.00Bán64.000K7.301B7.3563.922106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD 3515.00-4.22%-155.00Mua36.400K45.945B15.77232.77726.00Chăm sóc sức khỏe
6558 COOKBIZ CO LTD 2075.00-4.20%-91.00Bán7.100K4.714B145.00Công nghệ
4911 SHISEIDO COMPANY LIMITED 8426.00-4.20%-369.00Bán2.781M3518.000B94.0794.1537438.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7952 KAWAI MUSICAL INSTRUMENT MANUF.CO 4810.00-4.18%-210.00Bán45.000K45.238B23.46213.962833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9179 KAWASAKI KINKAI KISEN KAISHA 3795.00-4.17%-165.00Mua3.000K11.692B9.26427.70422.00Công nghiệp
7903 NAGOYA LUMBER CO. LTD. 1840.00-4.17%-80.00Mua300768.000M11.64164.9378.00Vật liệu cơ bản
3655 BRAINPAD INC. 4160.00-4.15%-180.00Mua928.300K29.341B90.1048.17219.00Công nghệ
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD 1435.00-4.14%-62.00Mua88.000K5.898B38.7938.60560.00Công nghệ
2222 KOTOBUKI SPIRITS 5100.00-4.14%-220.00Bán110.600K165.566B46.85113.561339.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4391 LOGIZARD CO LTD 2148.00-4.11%-92.00Sức bán mạnh129.900K6.858B72.00Công nghệ
4824 MEDIASEEK INC 584.00-4.11%-25.00Bán150.500K5.948B-0.95176.00Công nghệ
4927 POLA ORBIS HOLDINGS INC 4675.00-4.10%-200.00Bán546.600K1117.039B38.89125.544139.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4816 TOEI ANIMATION 3280.00-4.09%-140.00Sức bán mạnh31.500K143.640B17.84191.76695.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3194 KIRINDO HOLDINGS CO LTD 2552.00-4.06%-108.00Bán64.200K30.144B21.84121.801710.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD 3355.00-4.01%-140.00Bán1004.087B-324.90164.00Công nghiệp
6625 JALCO HOLDINGS INC 168.00-4.00%-7.00Mua601.200K9.342B20.928.375.00Công nghệ
3696 CERES INC. 1604.00-3.95%-66.00Bán236.500K18.953B32.3453.2489.00Công nghệ
3739 COMMSEED CORPORTION 705.00-3.95%-29.00Mua38.300K4.211B-8.4656.00Công nghệ
6196 STRIKE COMPANY LTD 3890.00-3.95%-160.00Bán148.900K78.385B81.7549.6449.00Công nghiệp
4743 ITFOR INC 1270.00-3.93%-52.00Mua214.800K38.906B33.0540.01537.00Công nghệ
9733 NAGASE BROTHERS INC 4045.00-3.92%-165.00Bán1.000K42.725B14.30294.351162.00Công nghiệp
4390 IPS INC 7640.00-3.90%-310.00Theo dõi210.900K18.428B33.06240.50274.00Dịch vụ Viễn thông
9262 SILVER LIFE CO LTD 5440.00-3.89%-220.00Theo dõi41.800K29.717B64.6089.5571.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3633 GMO PEPABO INC 4230.00-3.86%-170.00Mua3.100K11.956B80.8354.43257.00Công nghệ
3088 MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD 5010.00-3.84%-200.00Mua254.300K569.308B24.24215.036249.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7513 KOJIMA CO LTD 557.00-3.80%-22.00Mua237.300K45.111B12.5246.262498.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4516 NIPPON SHINYAKU CO 6140.00-3.76%-240.00Bán178.800K448.204B33.18192.311928.00Chăm sóc sức khỏe
6069 TRENDERS INC 3985.00-3.74%-155.00Mua78.900K15.408B57.9776.6399.00Công nghiệp
7417 NANYO CORP 2240.00-3.74%-87.00Bán10015.016B8.63263.07409.00Công nghiệp
8186 OTSUKA KAGU 363.00-3.71%-14.00Bán92.900K7.314B-359.381489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3936 GLOBALWAY INC 3505.00-3.71%-135.00Bán5.000K4.231B-258.3086.00Công nghệ
8705 OKATO HLDGS INC 234.00-3.70%-9.00Mua1.563M2.665B-20.18158.00Tài chính
1435 TATERU INC 1697.00-3.69%-65.00Bán344.500K151.812B37.1452.04417.00Tài chính
6541 GRACE TECHNOLOGY INC 2454.00-3.65%-93.00Mua284.500K34.712B130.7721.1243.00Công nghiệp
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO 4360.00-3.65%-165.00Bán112.300K40.376B14.35315.37683.00Vật liệu cơ bản
5704 JMC CORPORATION 2210.00-3.58%-82.00Mua107.500K5.968B108.7825.1791.00Vật liệu cơ bản
3550 STUDIO ATAO CO LTD 2480.00-3.54%-91.00Mua52.300K16.074B46.1457.4258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất