Cổ phiếu Nhật mất giá nhiều nhất

Các công ty Nhật Bản sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
9235URERU NET ADVERTISING CO LTD.
−14.71%4350 JPY578.3K1.58Dịch vụ Thương mại
9244DIGITALIFT INC
−10.22%1230 JPY234.7K0.381.946B JPY148.648.28 JPY−90.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5240MONOAI TECHNOLOGY CO LTD
−9.41%722 JPY1.29M0.218.256B JPY−19.73 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
6391KAJI TECHNOLOGY CORP
−9.27%4745 JPY42.6K6.928.655B JPY13.87342.07 JPY+360.50%0.76%Sản xuất Chế tạo
5033NULAB INC
−9.07%1774 JPY1.211M3.0712.594B JPY28.7361.74 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
8746DAIICHI COMMODITIES CO
−8.06%171 JPY4.04M0.295.446B JPY39.854.29 JPY0.00%Tài chính
6836PLAT'HOME CO LTD
−7.81%862 JPY83.6K0.751.418B JPY−61.73 JPY+5.56%0.00%Công nghệ Điện tử
5871SOLIZE CORPORATION
−7.64%3745 JPY366.7K0.16Sản xuất Chế tạo
135AVRAIN SOLUTION INC.
−7.64%6290 JPY2.599MDịch vụ Công nghệ
3329TOWA FOOD SERVICE CO LTD
−7.38%2009 JPY282.2K13.0117.503B JPY25.4978.83 JPY+347.93%0.69%Dịch vụ Khách hàng
130AVERITAS IN SILICO INC
−7.28%2356 JPY255.2K0.09Công nghệ Sức khỏe
4707KITAC CORP
−7.14%494 JPY739.7K8.362.979B JPY11.9641.32 JPY+69.93%0.94%Dịch vụ Thương mại
2138CROOZ INC
−7.13%833 JPY637.9K0.809.977B JPY7.80106.86 JPY+596.16%0.00%Bán Lẻ
9330AGEHA INC
−6.69%1129 JPY146.3K1.47Dịch vụ Thương mại
5660KOBELCO WIRE CO LTD
−6.53%1345 JPY78.1K1.508.48B JPY9.66139.25 JPY−25.91%3.47%Sản xuất Chế tạo
7066PEERS CO LTD
−6.47%1373 JPY3.036M3.0414.642B JPY35.4638.72 JPY+861.11%0.57%Dịch vụ Thương mại
4040NANKAI CHEMICAL COMPANY LIMITED
−6.27%5680 JPY187K0.9914.122B JPY8.78646.73 JPY0.50%Công nghiệp Chế biến
4412SCIENCE ARTS INC
−6.11%630 JPY319.5K2.504.418B JPY−12.19 JPY−1277.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7477MURAKI CORP
−5.38%1687 JPY66.2K1.912.531B JPY12.83131.46 JPY+29.51%1.12%Dịch vụ Phân phối
3088MATSUKIYOCOCOKARA & CO
−5.36%2543.5 JPY1.94M1.181.133T JPY21.04120.90 JPY+37.84%1.18%Bán Lẻ
Mua
8103MEIWA CORPORATION
−5.34%673 JPY2.208M27.0129.694B JPY15.5843.21 JPY−23.25%3.52%Dịch vụ Phân phối
9704AGORA HOSPITALITY GROUP CO LTD
−5.13%37 JPY3.849M0.949.904B JPY−0.59 JPY+88.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2164CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
−4.88%390 JPY40K1.39885.116M JPY−4.04 JPY+77.02%0.00%Dịch vụ Khách hàng
6030ADVENTURE INC
−4.82%3650 JPY171.7K1.1328.857B JPY19.10191.06 JPY−23.00%0.57%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3878TOMOEGAWA CORPORATION
−4.79%894 JPY106.6K1.219.499B JPY54.5416.39 JPY−90.37%1.60%Công nghiệp Chế biến
9163NARERU GROUP INC
−4.77%3490 JPY206.6K2.1230.882B JPY16.85207.07 JPY+40.01%2.59%Dịch vụ Thương mại
9522RENEWABLE JAPAN CO LTD
−4.77%1058 JPY501.6K0.9333.164B JPY29.4235.96 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
3416PIXTA INC
−4.74%1408 JPY1.283M1.253.393B JPY11.34124.12 JPY+127.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5136TRIPLA CO LTD
−4.73%1853 JPY268.6K0.9211.18B JPY63.2829.28 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3841JEDAT INC.
−4.73%1109 JPY9.3K1.014.516B JPY15.6470.92 JPY+7.02%2.15%Dịch vụ Công nghệ
9238VALUE CREATION CO LTD
−4.55%2620 JPY31.6K0.83Dịch vụ Thương mại
7646PLANT CO LTD
−4.48%1729 JPY38.8K0.8313.889B JPY86.3420.02 JPY−71.84%1.77%Bán Lẻ
8011SANYO SHOKAI
−4.46%2675 JPY593.6K5.2633.976B JPY11.18239.16 JPY+11.55%1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
6590SHIBAURA MECHATRONICS CO
−4.41%6500 JPY952.9K0.7289.741B JPY9.44688.56 JPY+20.12%2.75%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3955IMURA & CO LTD
−4.41%1085 JPY39K4.1111.378B JPY11.0798.04 JPY+13.51%3.08%Sản xuất Chế tạo
6740JAPAN DISPLAY INC
−4.35%22 JPY21.625M0.8689.249B JPY−10.78 JPY−70.86%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
2468FUETREK CO.LTD
−4.33%265 JPY302.4K0.372.592B JPY−60.46 JPY−84.08%1.08%Dịch vụ Công nghệ
6942SOPHIA HOLDINGS CO LTD
−4.23%1291 JPY55.8K0.394.177B JPY131.379.83 JPY−87.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3976SHANON INC
−4.21%592 JPY172.5K1.051.966B JPY−145.89 JPY−16.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
3816DAIWA COMPUTER CO LTD
−4.17%1379 JPY37.3K2.185.607B JPY13.9498.93 JPY+19.96%1.25%Dịch vụ Công nghệ
4391LOGIZARD CO LTD
−4.13%1393 JPY55.4K0.704.636B JPY24.6256.58 JPY−24.25%0.83%Dịch vụ Công nghệ
7460YAGI & CO
−4.10%1777 JPY17.5K1.1715.317B JPY6.99254.20 JPY2.59%Dịch vụ Phân phối
7692EARTH INFINITY CO LTD
−4.10%117 JPY19.808M1.1813.436B JPY44.522.63 JPY0.90%Công nghệ Điện tử
4933I-NE CO LTD
−4.10%1989 JPY141.6K0.8636.858B JPY9.11218.39 JPY+104.99%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
5341ASAHI EITO HOLDINGS CO LTD
−4.09%445 JPY33.4K0.712.152B JPY−152.41 JPY−209.13%0.00%Sản xuất Chế tạo
5870NALNET COMMUNICATIONS INC.
−4.07%1037 JPY519.8K1.385.764B JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
3494MULLION CO LTD
−4.07%495 JPY140.8K0.584.115B JPY80.046.18 JPY−76.30%0.54%Tài chính
2216KANRO CO LTD
−4.05%2394 JPY67.4K0.3736.699B JPY13.51177.25 JPY+84.47%2.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4992HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO
−4.04%1163 JPY210K1.8832.823B JPY8.46137.51 JPY−11.63%1.98%Công nghiệp Chế biến
9722FUJITA KANKO INC
−4.03%6430 JPY111.7K0.8880.306B JPY9.50676.98 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
6227AIMECHATEC LTD
−4.01%4065 JPY343.3K0.8123.843B JPY20.60197.37 JPY+556.40%1.06%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
9009KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
−4.01%7164 JPY1.207M1.761.25T JPY30.07238.24 JPY+71.62%0.33%Vận chuyển
Bán
7031INBOUND TECH INC
−3.98%1157 JPY36.7K0.373.153B JPY18.4062.87 JPY−45.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
5578AR ADVANCED TECHNOLOGY INC
−3.97%2706 JPY101.5K0.779.223B JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
9090AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC
−3.94%1414 JPY521.4K1.23198.54B JPY20.9567.50 JPY+29.55%1.82%Vận chuyển
Theo dõi
3655BRAINPAD INC.
−3.90%1653 JPY1.768M1.5137.678B JPY59.1027.97 JPY−2.71%0.47%Dịch vụ Công nghệ
6228JET CO LTD
−3.89%8890 JPY224K0.6840.977B JPY23.84372.98 JPY+60.70%1.10%Công nghệ Điện tử
6580WRITEUP CO LTD
−3.87%720 JPY40K0.663.95B JPY32.4622.18 JPY−55.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
9160NOVARESE INC
−3.87%298 JPY115.9K0.603.189B JPY7.9137.69 JPY−49.19%0.00%Dịch vụ Khách hàng
9869KATO SANGYO CO
−3.85%4740 JPY58.8K1.26155.279B JPY12.86368.57 JPY+5.29%1.91%Dịch vụ Phân phối
3647G THREE HOLDINGS CORPORATION
−3.85%125 JPY139.6K1.742.19B JPY−28.94 JPY−3593.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
3968SEGUE GROUP CO LTD
−3.85%2050 JPY256.9K0.3623.916B JPY35.1558.33 JPY−11.35%1.41%Dịch vụ Công nghệ
6279ZUIKO CORPORATION
−3.79%1750 JPY59.9K0.7247.816B JPY20.8483.98 JPY−0.41%1.00%Sản xuất Chế tạo
3963SYNCHRO FOOD CO LTD
−3.72%672 JPY125.4K0.5218.568B JPY25.3626.50 JPY+17.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7048VELTRA CORP
−3.71%467 JPY309.3K0.5017.692B JPY−2.15 JPY+90.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7689COPA CORP INC
−3.70%807 JPY57.9K0.082.483B JPY−426.74 JPY−1228.40%0.00%Dịch vụ Phân phối
4377ONE CAREER INC
−3.68%4190 JPY87.8K1.6525.583B JPY36.88113.60 JPY+54.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3842NEXTGEN INC.
−3.67%865 JPY39.5K1.372.731B JPY−79.37 JPY−228.85%0.00%Công nghệ Điện tử
6096RAREJOB INC
−3.66%896 JPY143.4K1.668.802B JPY15.0959.37 JPY+244.61%1.29%Dịch vụ Khách hàng
5161NISHIKAWA RUBBER CO
−3.63%2019 JPY25.7K0.6241.054B JPY6.57307.22 JPY+937.90%1.91%Sản xuất Chế tạo
4099SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPORATION
−3.63%1727 JPY110.7K1.2990.595B JPY11.29152.97 JPY+23.24%1.56%Công nghiệp Chế biến
4583CHIOME BIOSCIENCE INC
−3.61%160 JPY1.461M0.989.123B JPY−24.66 JPY+13.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
3652DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
−3.59%3090 JPY98.7K0.7510.091B JPY31.8996.90 JPY0.00%Công nghệ Điện tử
6547GREENS CO LTD
−3.55%2067 JPY114.4K0.4529.72B JPY5.38384.54 JPY+196.15%0.42%Dịch vụ Khách hàng
9708IMPERIAL HOTEL LIMITED
−3.54%1007 JPY3.148M46.06123.948B JPY35.0428.74 JPY0.57%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
4403NOF CORP
−3.54%6859 JPY309.9K1.03571.815B JPY16.18423.86 JPY+10.73%1.60%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
4563ANGES INC
−3.53%82 JPY5.655M4.2116.875B JPY−37.48 JPY+60.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4075BRAINS TECHNOLOGY INC
−3.52%1259 JPY131.7K0.737.26B JPY58.4921.53 JPY+31.46%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3798ULS GROUP INC
−3.51%4535 JPY12.4K0.7526.595B JPY24.65183.95 JPY−16.97%0.96%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
2585LIFEDRINK CO INC
−3.51%4675 JPY207.1K1.1063.092B JPY19.73236.95 JPY+32.75%0.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
3384ARKCORE INC.
−3.51%578 JPY36.8K4.401.064B JPY5.77100.09 JPY−37.27%0.00%Bán Lẻ
7358POPPINS CORPORATION
−3.51%1404 JPY66.2K0.2814.11B JPY20.5068.49 JPY−17.56%2.75%Dịch vụ Khách hàng
2459AUN CONSULTINGS INC
−3.48%222 JPY139K0.881.726B JPY−8.37 JPY−49.90%0.00%Dịch vụ Thương mại
5592KUSURINOMADOGUCHI INC
−3.48%1388 JPY228.8K1.0315.789B JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
9260NISHIMOTO CO LTD
−3.41%6240 JPY88.9K1.3792.72B JPY14.41433.04 JPY−8.40%2.48%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
4062IBIDEN CO LTD
−3.38%7261 JPY3.114M1.911.049T JPY28.55254.35 JPY−25.77%0.53%Công nghệ Điện tử
Mua
5595INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPA
−3.37%2986 JPY4.418M0.53108.15B JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
3675CROSS MARKETING GROUP INC
−3.34%578 JPY74.2K0.4811.714B JPY13.8241.82 JPY−30.98%2.09%Dịch vụ Thương mại
2820YAMAMI COMPANY
−3.31%3650 JPY87K0.5826.302B JPY18.93192.82 JPY+130.33%0.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
3566UNIFORM NEXT CO LTD
−3.29%617 JPY17.2K0.386.375B JPY17.5535.16 JPY+27.87%0.63%Bán Lẻ
9164TRYT INC
−3.29%647 JPY1.081M0.5666.9B JPY13.1849.10 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
7887NANKAI PLYWOOD CO
−3.27%6500 JPY2.4K1.356.494B JPY12.27529.68 JPY−73.70%2.23%Khoáng sản phi năng lượng
3237INTRANCE CO.LTD
−3.27%148 JPY410.2K0.845.672B JPY−6.19 JPY+43.95%0.00%Tài chính
2212YAMAZAKI BAKING LTD
−3.26%3617 JPY986.1K0.71780.088B JPY24.73146.25 JPY+147.49%0.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
6496NAKAKITA SEISAKUSHO
−3.23%4040 JPY9.4K0.7914.909B JPY14.08286.86 JPY+34.78%1.68%Sản xuất Chế tạo
3719GEXEED CO LTD
−3.23%150 JPY326.6K0.793.765B JPY−3.05 JPY−579.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
8830SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
−3.21%4467 JPY2.099M1.672.187T JPY12.31362.73 JPY+9.46%1.24%Tài chính
Mua
4167KOKOPELLI INC
−3.20%424 JPY110K0.853.467B JPY−2.60 JPY−155.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
9906FUJII SANGYO CORP
−3.18%2647 JPY11K1.4423.12B JPY6.64398.79 JPY+34.83%2.74%Dịch vụ Phân phối
2389DIGITAL HOLDINGS INC
−3.18%1128 JPY76.2K0.5717.296B JPY82.9813.59 JPY−95.30%6.44%Dịch vụ Thương mại