Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Nhật

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
3.00-25.00%-1.00Bán1.359M
3747 INTERTRADE CO LTD
1065.00-21.98%-300.00Mua2.369M9.808B-69.17110.00Tài chính
8256 MARUMITSU CO
130.00-13.91%-21.00Mua7.853M3.097B-34.66102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4918 IVY COSMETICS CORP
1230.00-10.15%-139.00Mua30.900K6.987B-264.72172.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4399 KUFU CO INC
1135.00-8.25%-102.00Mua171.900K22.186B147.548.40227.00Công nghệ
6366 CHIYODA CORP
286.00-8.04%-25.00Bán8.349M80.539B-806.945243.00Công nghiệp
6563 MIRAI WORKS INC
3090.00-7.49%-250.00Bán22.900K4.104B59.3661.1836.00Công nghiệp
3911 AIMING INC
259.00-7.17%-20.00Sức bán mạnh937.200K9.872B-24.17836.00Công nghệ
3723 NIHON FALCOM CORP
1535.00-7.14%-118.00Bán844.400K16.992B14.73112.2157.00Công nghệ
9040 TAIHO TRANSPORTATION CO. LTD.
3350.00-6.94%-250.00Bán1.200K2.688B14.34250.98899.00Công nghiệp
3913 SMEDIO INC
1146.00-6.83%-84.00Mua386.000K2.356B-101.6756.00Công nghệ
2345 ISTUDY CO LTD
670.00-6.29%-45.00Mua53.400K2.843B-24.0628.00Công nghệ
6721 WINTEST CORP
242.00-6.20%-16.00Sức mua mạnh6.328M3.365B-49.6424.00Công nghệ
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
1114.00-5.99%-71.00Mua38.900K1.936B108.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
290.00-5.84%-18.00Mua730.500K5.001B10.7028.77153.00Công nghiệp
2518 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FDS MSCI JP EMPOWERINGWOMEN SEL EFT
921.00-5.83%-57.00Mua235.456K
5817 JMACS JAPAN CO LTD
417.00-5.66%-25.00Mua223.000K2.071B173.00Công nghiệp
6094 FREAKOUT HOLDINGS INC
1482.00-5.61%-88.00Mua123.300K24.744B-44.46632.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7895 CHUO KAGAKU CO
394.00-5.52%-23.00Mua169.300K8.402B43.3917.721751.00Vật liệu cơ bản
5287 ITO YOGYO CO LTD
909.00-5.41%-52.00Mua217.300K3.429B-78.09124.00Vật liệu cơ bản
7829 SAMANTHA THAVASA JAPAN LIMITED
279.00-5.10%-15.00Mua456.600K10.377B-42.411634.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2551 MARUSAN-AI CO. LTD.
3615.00-4.87%-185.00Bán3.900K8.670B6.57578.66408.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3854 I'LL INC
2496.00-4.81%-126.00Mua278.000K32.831B52.8549.61616.00Công nghệ
3782 DDS INC
364.00-4.71%-18.00Bán662.100K15.865B-20.4148.00Công nghệ
6656 INSPEC INC
1609.00-4.62%-78.00Mua40.300K5.577B15.08112.9678.00Công nghệ
8996 HOUSEFREEDOM CO.LTD
459.00-4.57%-22.00Sức mua mạnh4001.958B6.9968.83212.00Tài chính
7610 TAY TWO CO LTD
42.00-4.55%-2.00Mua465.100K2.409B12.733.46238.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6628 ONKYO CORP(NEW)
43.00-4.44%-2.00Bán5.342M6.926B16.102.811368.00Công nghệ
4446 LINK-U INC
3385.00-4.38%-155.00Bán39.500K16.043B55.0564.7141.00Công nghệ
4875 MEDICINOVA INC
861.00-4.33%-39.00Sức bán mạnh276.200K38.789B-39.749.00Chăm sóc sức khỏe
6846 CHUO SEISAKUSHO LTD.
933.00-4.31%-42.00Bán200754.399M6.91141.00209.00Công nghiệp
6852 TECHNOL SEVEN CO
1570.00-4.27%-70.00Sức bán mạnh2.000K2.428B10.51156.00300.00Công nghệ
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
390.00-4.18%-17.00Bán150.700K5.706B-27.06220.00Công nghệ
6552 GAMEWITH INC
773.00-4.09%-33.00Bán228.200K14.520B21.5839.0371.00Công nghệ
3374 NAIGAI TEC CORP
944.00-4.07%-40.00Mua9.800K2.887B369.00Công nghiệp
3479 TKP CORPORATION
4750.00-4.04%-200.00Bán249.500K161.854B126.3540.131307.00Công nghiệp
3070 AMAGASA CO.LTD
357.00-4.03%-15.00Bán1.900K693.110M-441.73153.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2315 CAICA INC (JP)
24.00-4.00%-1.00Sức bán mạnh2.057M9.017B-0.65710.00Công nghệ
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
709.00-3.93%-29.00Bán3001.443B-15.9099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6125 OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS
2301.00-3.92%-94.00Bán25.200K11.299B3.24738.632015.00Công nghiệp
7208 KANEMITSU CORPORATION
770.00-3.87%-31.00Mua7.300K4.104B5.84137.19584.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1724 SYNCLAYER INC
1153.00-3.84%-46.00Mua377.400K4.382B8.13147.43293.00Công nghệ
8705 OKATO HLDGS INC
155.00-3.73%-6.00Bán189.800K1.727B7.9021.77179.00Tài chính
1552 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO S&P500 VIX SHORT-TERM FUTURES INDEX ETF
7790.00-3.71%-300.00Bán284.940K
4113 TAOKA CHEMICAL CO
5780.00-3.67%-220.00Mua36.000K17.200B10.69561.21409.00Vật liệu cơ bản
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
1020.00-3.59%-38.00Mua110.200K6.365B28.8936.62389.00Công nghệ
7826 FURUYA METAL CO LTD
3625.00-3.59%-135.00Mua50.700K23.243B8.71432.87310.00Vật liệu cơ bản
6072 JIBANNET HOLDINGS CO LTD
189.00-3.57%-7.00Mua72.500K4.469B474.240.4296.00Công nghiệp
8202 LAOX CO LTD
272.00-3.55%-10.00Theo dõi375.900K18.181B-22.682009.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5969 LOBTEX CO LTD
2281.00-3.51%-83.00Bán1002.208B11.32208.87188.00Công nghiệp
3750 FRACTALE CORPORATION
561.00-3.44%-20.00Bán12.700K3.900B12.1447.855.00Tài chính
7986 NIHON ISK COMPANY
1178.00-3.36%-41.00Mua17.500K2.163B11.61105.02274.00Chăm sóc sức khỏe
4920 NIPPON SHIKIZAI
1729.00-3.30%-59.00Bán9.800K3.747B5.98299.19431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
418.00-3.24%-14.00Mua68.300K5.832B10.4441.38475.00Công nghiệp
9325 PHYZ INC
723.00-3.21%-24.00Bán11.100K8.081B60.7312.59254.00Công nghiệp
6069 TRENDERS INC
579.00-3.18%-19.00Mua132.700K4.369B42.5414.82116.00Công nghiệp
9950 HACHI-BAN CO
3060.00-3.16%-100.00Bán10.300K9.359B40.2478.52175.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3653 MORPHO INC
2908.00-3.07%-92.00Bán141.900K16.156B29.79101.1796.00Công nghệ
3547 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
2137.00-3.04%-67.00Mua102.500K20.278B40.5955.41280.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3624 AXEL MARK INC
511.00-3.04%-16.00Bán244.100K2.926B-226.80109.00Công nghệ
3777 FHT HOLDINGS CORP
32.00-3.03%-1.00Bán141.500K4.567B-1.059.00Công ty dịch vụ công cộng
4385 MERCARI INC
2536.00-3.02%-79.00Bán1.603M397.775B-94.071140.00Công nghệ
3436 SUMCO CORPORATION
1435.00-2.97%-44.00Mua9.876M433.758B8.12182.118017.00Công nghệ
9685 KYCOM HOLDINGS CO LTD
362.00-2.95%-11.00Bán17.900K1.895B11.4032.73603.00Công nghệ
4506 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
1851.00-2.94%-56.00Bán1.060M757.644B18.90100.896140.00Chăm sóc sức khỏe
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
598.00-2.92%-18.00Mua738.800K15.007B-166.4190.00Chăm sóc sức khỏe
6465 HOSHIZAKI CORPORATION
8320.00-2.92%-250.00Mua260.600K620.645B25.28339.0512982.00Công nghiệp
7869 NIHON FORM SERVICE
1700.00-2.86%-50.00Bán1.000K696.881M-200.84178.00Công nghệ
9909 AIKO CORP
1806.00-2.80%-52.00Bán1.300K1.626B7.49247.95136.00Công nghiệp
3970 INNOVATION INC
2000.00-2.72%-56.00Mua193.200K4.109B85.00Công nghệ
3776 BROADBAND TOWER INC
288.00-2.70%-8.00Mua2.525M17.675B-5.74319.00Dịch vụ Viễn thông
2148 ITMEDIA INC.
684.00-2.70%-19.00Bán147.000K13.933B36.8319.33237.00Công nghệ
3694 OPTIM CORPORATION
2826.00-2.69%-78.00Bán143.700K79.895B9446.050.31208.00Công nghệ
3306 NIHON SEIMA CO LTD
331.00-2.65%-9.00Sức bán mạnh3.600K1.247B1350.920.25337.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6723 RENESAS ELECTRONICS CORP
663.00-2.64%-18.00Mua6.934M1159.580B-1.3419546.00Công nghệ
3739 COMMSEED CORPORTION
516.00-2.64%-14.00Bán12.500K3.041B220.022.4354.00Công nghệ
3992 NEEDS WELL INC
746.00-2.61%-20.00Mua71.200K6.498B19.0340.82533.00Công nghệ
6195 HOPE INC
3760.00-2.59%-100.00Bán73.800K5.381B-56.21169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4755 RAKUTEN INC
1016.00-2.59%-27.00Bán10.868M1412.196B8.01131.6917214.00Công nghệ
3758 AERIA INC
1055.00-2.59%-28.00Bán1.671M25.029B-66.25580.00Công nghệ
9878 SEKIDO CO LTD
679.00-2.58%-18.00Bán7.000K1.197B-109.6194.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3446 JTEC CORPORATION
3780.00-2.58%-100.00Bán16.300K22.682B575.006.9835.00Chăm sóc sức khỏe
3935 EDIA CO LTD
456.00-2.56%-12.00Mua1.035M2.244B-220.9160.00Công nghệ
6407 CKD CORP
1260.00-2.55%-33.00Sức mua mạnh599.900K80.063B28.0646.084582.00Công nghiệp
3938 LINE CORP
4010.00-2.55%-105.00Mua894.000K984.835B-140.816488.00Công nghệ
4004 SHOWA DENKO KK
2992.00-2.54%-78.00Mua1.839M447.840B3.79810.7410476.00Vật liệu cơ bản
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
692.00-2.54%-18.00Mua12.600K12.234B17.1841.321285.00Công nghiệp
4586 MEDRX CO LTD
426.00-2.52%-11.00Bán122.400K5.556B-140.5928.00Chăm sóc sức khỏe
6393 YUKEN KOGYO CO
1588.00-2.52%-41.00Bán23.200K6.685B5.18314.441165.00Công nghiệp
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
892.00-2.51%-23.00Sức bán mạnh108.600K8.652B-43.2594.00Công nghệ
3943 OHISHI SANGYO CO
1560.00-2.50%-40.00Bán1.100K7.462B10.99145.60505.00Vật liệu cơ bản
6728 ULVAC INC
4495.00-2.49%-115.00Mua650.600K227.177B12.17378.786439.00Công nghệ
6276 NAVITAS CO LTD
391.00-2.49%-10.00Bán9.700K2.295B6.6060.83163.00Công nghiệp
4800 ORICON INC
1465.00-2.46%-37.00Bán163.600K20.748B31.8047.49190.00Công nghệ
3929 SOCIALWIRE CO LTD
762.00-2.43%-19.00Sức bán mạnh44.600K4.637B114.00Công nghiệp
6205 OKK CORP
697.00-2.38%-17.00Bán44.800K5.641B9.7873.03759.00Công nghiệp
4241 ATECT CORPORATION
1240.00-2.36%-30.00Bán131.700K5.566B45.4628.38100.00Chăm sóc sức khỏe
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1075.00-2.36%-26.00Sức mua mạnh14.700K2.832B15.6970.17697.00Công nghệ
7638 NEW ART HOLDINGS CO LTD
42.00-2.33%-1.00Bán1.454M14.016B15.292.81662.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7744 NORITSU KOKI CO
1807.00-2.32%-43.00Sức bán mạnh247.800K65.886B35.5665.901630.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất