Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
8894 HARAKOSAN CO LTD 17.00-26.09%-6.00Sức bán mạnh13.178M1.695B-13.7928.00Tài chính
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO. LTD. 811.00-25.46%-277.00Sức bán mạnh10013.835B16.1450.98148.00Công nghiệp
5344 MARUWA CO. LTD. 7400.00-19.04%-1740.00Mua10091.727B15.36483.221815.00Công nghệ
1766 TOKEN CORPORATION 6850.00-18.06%-1510.00Mua10096.969B7.63944.456439.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1840 TSUCHIYA HLDG 250.00-15.54%-46.00Sức mua mạnh2005.699B-1.52790.00Tài chính
5332 TOTO LTD 4560.00-13.96%-740.00Mua100818.500B22.27217.5932428.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9602 TOHO CO LTD 3455.00-13.62%-545.00100634.916B21.58163.553207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3496 AZOOM CO LTD 6400.00-13.28%-980.00462.000K10.723B64.00Công nghệ
6330 TOYO ENGINEERING CORP 862.00-12.49%-123.00Bán1.379M37.760B-691.604085.00Công nghiệp
7414 ONOKEN CO LTD 1709.00-11.04%-212.0030038.711B8.91227.55664.00Vật liệu cơ bản
3230 STAR MICA CO LTD 2066.00-10.45%-241.00Bán616.600K42.054B17.10139.70133.00Tài chính
4997 NIHON NOHYAKU CO 738.00-9.89%-81.00Bán1.022M54.739B28.0929.161461.00Vật liệu cơ bản
6625 JALCO HOLDINGS INC 209.00-8.73%-20.00Bán893.300K12.316B95.242.445.00Công nghệ
1401 MBS INC 1629.00-8.53%-152.00Mua20011.735B43.0739.20102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8356 THE JUROKU BANK LTD. 2751.00-8.45%-254.00Bán300107.372B11.25255.843265.00Tài chính
6407 CKD CORPORATION 1429.00-8.22%-128.00Bán20088.353B9.50150.274284.00Công nghiệp
8944 LAND BUSINESS CO LTD 381.00-8.19%-34.00Mua170.800K10.411B23.9217.3520.00Tài chính
2673 YUMEMITSUKETAI CO LTD 173.00-7.98%-15.00Mua3.037M1.902B24.147.797.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3359 TAISEI CO.LTD. 1813.00-7.45%-146.00Mua105.300K7.089B26.3875.2487.00Vật liệu cơ bản
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP 2134.00-7.22%-166.00Bán1002064.856B9.38249.3393557.00Vật liệu cơ bản
9399 BEAT HOLDINGS LTD 246.00-7.17%-19.00Sức bán mạnh4.810M7.062B-69.4479.00Công nghiệp
3787 TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD 1320.00-6.65%-94.00Mua140.000K3.667B-34.5765.00Công nghệ
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD 3450.00-6.63%-245.00Mua1.500K4.320B-293.60164.00Công nghiệp
2926 SHINOZAKIYA INC 113.00-6.61%-8.00Mua573.600K1.713B-4.2817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1801 TAISEI CORPORATION 4850.00-6.55%-340.00Bán1001114.425B9.43534.3314032.00Công nghiệp
7519 GOYO INTEX CO LTD 410.00-6.39%-28.00Sức bán mạnh217.000K8.847B-6.2864.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6696 TRANZAS INC 1079.00-6.09%-70.00Bán29.800K3.630B-9.7943.00Công nghệ
5341 ASAHI EITO CO LTD 1526.00-5.98%-97.00Mua102.000K2.347B-170.2388.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7725 INTER ACTION CORP 1711.00-5.73%-104.00Bán671.000K17.154B24.9972.62151.00Công nghiệp
9927 WATT MANN CO 150.00-5.66%-9.00Mua684.000K1.739B9.5316.6874.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2454 ALL ABOUT INC 812.00-5.58%-48.00Bán149.800K11.279B55.5416.06302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3793 DRECOM CO.LTD 667.00-5.52%-39.00Mua1.816M19.966B-24.92407.00Công nghệ
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD 1494.00-5.44%-86.00Mua111.200K4.511B24.9563.33195.00Công nghệ
8077 KOBAYASHI METALS 333.00-5.40%-19.00Mua50.600K9.113B17.0520.79288.00Công nghiệp
3977 FUSION CO LTD 1109.00-5.21%-61.00Bán200842.400M26.3744.3853.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3995 SKIYAKI INC 801.00-5.21%-44.00Sức bán mạnh353.200K8.789B115.657.3152.00Dịch vụ Viễn thông
9902 NICHIDEN CORP 1962.00-4.90%-101.00Bán44.000K64.785B13.94147.95858.00Công nghiệp
7895 CHUO KAGAKU CO 400.00-4.76%-20.00Bán134.400K8.463B-199.761900.00Vật liệu cơ bản
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD 2776.00-4.51%-131.00Mua25.100K5.220B162.00Công nghiệp
6030 ADVENTURE INC 9960.00-4.51%-470.00Mua69.700K70.447B228.3446.2537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8081 KANADEN CORP 1170.00-4.41%-54.00Mua35.400K36.285B11.71104.54790.00Công nghiệp
3803 IMAGE INFORMATION INC 795.00-4.33%-36.00Bán19.800K1.385B-208.7356.00Công nghệ
6184 KAMAKURA SHINSHO LTD 1486.00-4.31%-67.00Mua2.731M57.693B202.088.1475.00Công nghệ
3849 NIPPON TECHNO LAB INC. 655.00-4.24%-29.00Bán200545.627M20.6033.2031.00Công nghiệp
9438 MTI LTD 611.00-4.23%-27.00Sức bán mạnh109.300K34.845B15.9940.06993.00Công nghệ
6624 TABUCHI ELECTRIC CO 136.00-4.23%-6.00Sức bán mạnh322.100K5.739B-216.122981.00Công nghiệp
5938 LIXIL GROUP CORPORATION 2130.00-4.14%-92.00Bán3.837M644.503B12.13202.8161140.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD 2915.00-4.11%-125.00Sức mua mạnh80.500K14.477B92.1238.9482.00Công nghệ
7612 NUTS INC 70.00-4.11%-3.00Sức bán mạnh332.000K5.438B-17.017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7518 NET ONE SYSTEMS CO 2545.00-4.07%-108.00Mua1.258M224.591B34.8076.452317.00Công nghệ
6284 NISSEI ASB MACHINE CO 4660.00-4.02%-195.00Bán137.700K72.907B13.74353.391693.00Công nghiệp
3664 MOBCAST HLDGS INC 586.00-3.93%-24.00Bán1.546M10.628B-64.55120.00Công nghệ
4335 IPS CO LTD 687.00-3.92%-28.00Mua37.400K1.708B389.791.8774.00Công nghệ
6558 COOKBIZ CO LTD 2000.00-3.89%-81.00Bán3.500K4.529B145.00Công nghệ
2501 SAPPORO HOLDINGS LIMITED 2230.00-3.88%-90.00Bán300179.932B22.12105.777902.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4098 TITAN KOGYO K.K. 2996.00-3.82%-119.00Sức mua mạnh68.800K9.370B30.42102.40264.00Vật liệu cơ bản
3856 ABALANCE CORPORATION 735.00-3.80%-29.00Sức bán mạnh12.700K3.963B5.60136.7166.00Công nghiệp
3932 AKATSUKI INC 3805.00-3.79%-150.00Mua658.700K54.675B10.62398.52314.00Công nghệ
3442 MIE CORPORATION CO. LTD 102.00-3.77%-4.00Bán110.000K1.277B6.2017.10115.00Công nghiệp
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC 1202.00-3.76%-47.00Bán96.200K8.487B21.5059.43167.00Công nghệ
1724 SYNCLAYER INC 693.00-3.75%-27.00Bán38.300K2.595B5.47131.52284.00Công nghệ
5332 TOTO LTD 4655.00-3.72%-180.00Bán2.109M818.500B22.27217.5932428.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3370 FUJITA CORP CO.LTD. 1011.00-3.71%-39.00Bán4.200K1.519B-5.68112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3840 PATH CORPORATION 234.00-3.70%-9.00Bán180.800K6.862B10620.630.0546.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9797 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS 713.00-3.65%-27.00Mua45.000K5.300B9.5878.62695.00Công nghiệp
4452 KAO CORP 8645.00-3.64%-327.00Mua3.461M4309.443B28.81311.5433560.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6405 SUZUMO MACHINERY CO 1589.00-3.58%-59.00Bán16.500K10.674B14.58113.00369.00Công nghiệp
1992 KANDA TSUSHINKI CO 2401.00-3.57%-89.00Bán6001.995B14.25174.68278.00Công nghệ
1788 SANTO CO LTD 2699.00-3.57%-100.00Sức mua mạnh1001.850B25.21107.0481.00Công nghiệp
3667 ENISH INC 728.00-3.45%-26.00Bán181.800K6.787B-98.25141.00Công nghệ
8398 CHIKUHO BANK 2052.00-3.44%-73.00Bán2.400K12.948B11.68184.17637.00Tài chính
6846 CHUO SEISAKUSHO LTD. 1664.00-3.42%-59.00Mua6.400K1.334B11.18154.17202.00Công nghiệp
3807 FISCO LTD 255.00-3.41%-9.00Bán2.094M10.111B-12.50352.00Công nghiệp
4345 CTS CO LTD 769.00-3.39%-27.00Bán902.500K34.542B32.9124.19244.00Công nghiệp
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO 826.00-3.39%-29.00Bán58.200K37.109B8.24103.751103.00Công nghiệp
3611 MATSUOKA CORPORATION 3285.00-3.38%-115.00Sức bán mạnh46.900K33.927B11026.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4080 TANAKA CHEMICAL CORP 1435.00-3.37%-50.00Bán147.300K37.644B55.9026.57201.00Vật liệu cơ bản
8769 ADVANTAGE RISK MANAGEMENT CO. LTD 1083.00-3.30%-37.00Mua74.100K19.222B35.5131.74257.00Chăm sóc sức khỏe
2484 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI 3085.00-3.29%-105.00Bán223.200K129.200B297.1110.98142.00Công nghệ
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC 442.00-3.28%-15.00Bán268.100K12.008B-23.0615.00Chăm sóc sức khỏe
2191 TELLA INC 238.00-3.25%-8.00Bán601.700K4.283B-38.4629.00Chăm sóc sức khỏe
7747 ASAHI INTECC CO LTD 4780.00-3.24%-160.00Sức mua mạnh4.245M638.464B63.9477.766220.00Chăm sóc sức khỏe
3529 ATSUGI CO LTD 1136.00-3.24%-38.00Bán76.200K18.826B63.8218.391694.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2686 GFOOT CO. LTD. 748.00-3.23%-25.00Bán10032.289B50.7514.991436.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3002 GUNZE LTD 5440.00-3.20%-180.00Bán169.700K102.551B27.88203.146754.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9470 GAKKEN HOLDINGS CO LTD 5490.00-3.17%-180.00Sức mua mạnh72.400K53.209B19.60293.873651.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP 1952.00-3.17%-64.00Mua103.300K11.167B46.2543.59158.00Công nghệ
6856 HORIBA LTD 6120.00-3.16%-200.00Bán638.900K266.436B13.16482.147399.00Công nghiệp
2211 FUJIYA CO LTD 2486.00-3.16%-81.00Mua41.900K66.165B3.96647.452125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6630 YA-MAN LTD. 2018.00-3.07%-64.00Mua1.218M118.733B31.4566.19214.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3983 ORO CO LTD 6390.00-3.03%-200.00Mua150.700K54.697B68.3696.40337.00Công nghệ
7615 KYOTO KIMONO YUZEN CO 545.00-3.02%-17.00Bán232.900K8.710B-10.00609.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC 5460.00-3.02%-170.00Bán19.800K16.065B34.93162.61226.00Công nghệ
7956 PIGEON CORP 5850.00-2.99%-180.00Mua903.000K722.158B44.77134.694306.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6094 FREAKOUT HOLDINGS INC 1667.00-2.97%-51.00Mua100.800K22.637B149.6912.50417.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7192 MORTGAGE SERVICE JAPAN LTD 1537.00-2.97%-47.00Bán37.500K11.023B16.4096.59171.00Tài chính
9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO LTD 33.00-2.94%-1.00Bán353.800K8.634B-0.97407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4222 KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO 132.00-2.94%-4.00Bán825.000K4.952B-7.11866.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7751 CANON INC 3475.00-2.93%-105.00Bán4004706.852B15.10233.76197776.00Công nghệ
6538 CAREERINDEX INC 1524.00-2.93%-46.00Sức mua mạnh409.200K32.767B66.2523.9228.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất