Chứng khoán Nhật BảnCổ phiếu có giá cao nhất

Khi tìm kiếm thứ gì đó để đầu tư, giá cổ phiếu thường không phải là số liệu mà mọi người dễ dàng cân nhắc. Và vì lý do: không giống như các thước đo cơ bản hơn như doanh thu hoặc thu nhập ròng, giá cổ phiếu có thể dễ dàng thay đổi bằng cách thay đổi nguồn cung của tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Chia tách cổ phiếu là một ví dụ rất phổ biến về điều này, trong đó một cổ phiếu được chia thành hai hoặc ba cổ phiếu hoặc nhiều hơn để giá chia tách được xem là dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, nếu bạn thích ý tưởng có một cổ phiếu đắt đỏ trong danh mục đầu tư của mình, thì tốt hơn bạn nên xem danh sách sau - Chứng khoán Nhật Bản chính là những gì bạn cần.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
9284CANADIAN SOLAR INFRASTRUCTURE FUND
127700JPY−0.16%−200JPY
Mua
35345.078M49.453BJPY18.796805.23JPYTài chính
9281TAKARA LEBEN INFRASTRUCTURE FUND
126800JPY0.08%100JPY
Mua
51164.795M37.802BJPY20.236264.19JPYTài chính
9286ENEX INFRASTRUCTURE INVESTMENT CORP
96300JPY−0.21%−200JPY
Mua
2.978K286.781M33.686BJPY25.523781.67JPYTài chính
9285TOKYO INFRASTRUCTURE ENGY INV CORP
96000JPY0.31%300JPY
Mua
27126.016M17.155BJPY26.093667.40JPY382Tài chính
9287JAPAN INFRASTRUCTURE FUND INV CORP
95100JPY−0.11%−100JPY
Mua
1.347K128.1M23.921BJPY26.063653.78JPYTài chính
9983FAST RETAILING CO LTD
80070JPY0.23%180JPY
Bán
545.9K43.71B8.162TJPY29.912675.35JPY57.576KBán Lẻ
9282ICHIGO GREEN
72000JPY0.00%0JPY
Mua
473.384M7.414BJPY35.082052.72JPYTài chính
6273SMC CORP
64260JPY−1.40%−910JPY
Mua
145.3K9.337B4.306TJPY18.133594.33JPY21.62KSản xuất Chế tạo
6861KEYENCE CORP
59530JPY−0.33%−200JPY
Mua
311.1K18.52B14.486TJPY42.331411.05JPY8.961KCông nghệ Điện tử
8035TOKYO ELECTRON
45300JPY−1.56%−720JPY
Mua
838.6K37.989B7.165TJPY14.283235.88JPY15.634KSản xuất Chế tạo
6146DISCO CORPORATION
41100JPY−0.60%−250JPY
Mua
129.2K5.31B1.493TJPY19.122169.10JPY4.258KSản xuất Chế tạo
4628SK KAKEN CO LTD
36600JPY−2.66%−1000JPY
Bán
2.8K102.48M101.381BJPY8.994183.28JPY2.184KCông nghiệp Chế biến
3697SHIFT INC
28480JPY−1.49%−430JPY
Mua
246.4K7.017B509.194BJPY102.61282.82JPYDịch vụ Công nghệ
6920LASERTEC CORP
25955JPY−2.57%−685JPY
Mua
9.397M243.891B2.402TJPY80.11332.82JPY662Công nghệ Điện tử
7309SHIMANO INC
24105JPY−0.29%−70JPY
Mua
181.3K4.37B2.195TJPY15.401570.03JPY13.179KKhách hàng Lâu năm
6367DAIKIN INDUSTRIES
22860JPY0.20%45JPY
Mua
703.8K16.089B6.677TJPY28.43802.92JPY88.698KSản xuất Chế tạo
4684OBIC CO LTD
21570JPY−1.06%−230JPY
Bán
120.4K2.597B1.933TJPY41.02531.44JPY2.054KDịch vụ Công nghệ
6954FANUC CORPORATION
20445JPY−0.17%−35JPY
Bán
539.6K11.032B3.929TJPY24.40839.48JPY8.675KSản xuất Chế tạo
4661ORIENTAL LAND CO
19950JPY−0.25%−50JPY
Mua
523.7K10.448B6.55TJPY136.48148.74JPY9.094KDịch vụ Khách hàng
9435HIKARI TSUSHIN INC
19320JPY−3.69%−740JPY
Mua
184.2K3.559B881.228BJPY8.452377.14JPY5.31KBán Lẻ
6702FUJITSU
18800JPY−0.13%−25JPY
Mua
363.3K6.83B3.728TJPY18.401025.02JPY124.216KDịch vụ Công nghệ
5344MARUWA CO LTD
18720JPY−0.05%−10JPY
Mua
31.6K591.552M231.086BJPY14.101328.24JPY1.297KSản xuất Chế tạo
9605TOEI CO LTD
18630JPY1.42%260JPY
Sức mua mạnh
20.2K376.326M227.996BJPY15.951151.87JPY1.054KDịch vụ Khách hàng
6806HIROSE ELECTRIC CO
18430JPY−0.65%−120JPY
Bán
86.9K1.602B638.06BJPY17.421065.06JPY5.07KCông nghệ Điện tử
4063SHIN-ETSU CHEMICAL CO
17660JPY−0.79%−140JPY
Mua
943.6K16.664B7.112TJPY10.941628.47JPY24.954KCông nghiệp Chế biến
4051GMO FINANCIAL GATE INC
16890JPY1.81%300JPY
Mua
22.6K381.714M68.517BJPY146.31114.60JPYDịch vụ Thương mại
9022CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
16760JPY0.69%115JPY
Mua
428.8K7.187B3.276TJPY36.61454.66JPY30.323KVận chuyển
9843NITORI HOLDINGS CO LTD
16150JPY0.12%20JPY
Mua
415.6K6.712B1.821TJPY19.32834.83JPY18.984KBán Lẻ
1878DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
15620JPY−1.08%−170JPY
Mua
148.4K2.318B1.076TJPY17.29913.85JPY17.65KTài chính
4816TOEI ANIMATION
14680JPY2.37%340JPY
Mua
76.6K1.124B586.487BJPY36.21396.08JPY856Dịch vụ Khách hàng
7741HOYA CORP
14555JPY−1.02%−150JPY
Mua
1.061M15.44B5.238TJPY30.54481.92JPY38.376KCông nghệ Sức khỏe
3349COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
14420JPY−2.57%−380JPY
Bán
1.018M14.685B586.066BJPY25.05590.75JPY5.101KBán Lẻ
4922KOSE CORPORATION
14350JPY−0.49%−70JPY
Bán
172.9K2.481B822.66BJPY37.87380.76JPY8.612KHàng tiêu dùng không lâu bền
8227SHIMAMURA CO
12430JPY−0.48%−60JPY
Mua
102.8K1.278B459.011BJPY11.891050.89JPY3.086KBán Lẻ
6030ADVENTURE INC
12380JPY2.06%250JPY
Sức mua mạnh
148.9K1.843B91.026BJPY44.16284.68JPY170Dịch vụ Khách hàng
3769GMO PAYMENT GATEWAY INC
12370JPY−0.72%−90JPY
Mua
187.3K2.317B944.998BJPY41.62303.40JPYTài chính
4365MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
12200JPY−0.81%−100JPY
Bán
8009.76M39.799BJPY5.182376.37JPY379Công nghiệp Chế biến
9601SHOCHIKU CO LTD
12020JPY−0.41%−50JPY
Theo dõi
14.6K175.492M165.765BJPY20.49589.06JPY1.464KDịch vụ Khách hàng
7809KOTOBUKIYA CO LTD
11530JPY−0.35%−40JPY
Mua
28K322.84M30.419BJPY17.28682.86JPY173Bán Lẻ
6758SONY GROUP CORPORATION
11510JPY−0.78%−90JPY
Mua
2.066M23.776B14.387TJPY15.40758.83JPY108.9KCông nghệ Điện tử
6590SHIBAURA MECHATRONICS CO
11290JPY−3.17%−370JPY
Mua
75K846.75M51.512BJPY9.121277.93JPY1.204KSản xuất Chế tạo
6963ROHM CO LTD
11210JPY0.63%70JPY
Mua
673.3K7.548B1.093TJPY12.79898.23JPY23.401KCông nghệ Điện tử
3496AZOOM CO LTD
10700JPY−1.20%−130JPY
Mua
69.8K746.86M32.01BJPY54.27203.87JPYDịch vụ Khách hàng
5032ANYCOLOR INC
10650JPY−3.62%−400JPY
Bán
213.3K2.272B331.427BJPY230Dịch vụ Thương mại
5947RINNAI CORP
10490JPY0.58%60JPY
Mua
88.3K926.267M508.94BJPY21.68481.10JPY10.777KSản xuất Chế tạo
2897NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
10480JPY−0.47%−50JPY
Mua
173.4K1.817B1.07TJPY30.33348.96JPY14.633KHàng tiêu dùng không lâu bền
4194VISIONAL INC
9970JPY0.20%20JPY
Theo dõi
131.6K1.312B382.832BJPY70.83161.78JPY1.528KTài chính
7095MACBEE PLANET INC
9920JPY−0.10%−10JPY
Mua
53.9K534.688M32.251BJPY40.72253.94JPY66Dịch vụ Công nghệ
4023KUREHA CORPORATION
9800JPY−2.10%−210JPY
Theo dõi
66.5K651.7M195.371BJPY10.86923.48JPY4.259KCông nghiệp Chế biến
8111GOLDWIN INC
9720JPY0.73%70JPY
Mua
168.2K1.635B437.911BJPY24.87387.99JPY1.51KHàng tiêu dùng không lâu bền
4393BANK OF INNOVATION INC
9640JPY−8.71%−920JPY
Theo dõi
867.4K8.362B41.049BJPY−217.97JPYDịch vụ Công nghệ
6626SEMITEC CORPORATION
9610JPY−1.54%−150JPY
Mua
7.1K68.231M27.742BJPY8.751115.71JPY3.862KCông nghệ Điện tử
4523EISAI CO
9584JPY1.23%116JPY
Mua
2.086M19.991B2.715TJPY84.22112.44JPY11.322KCông nghệ Sức khỏe
2872SEIHYO CO LTD
9520JPY1.60%150JPY
Mua
100952K4.842BJPY−38.14JPYHàng tiêu dùng không lâu bền
7485OKAYA & CO. LTD.
9440JPY−0.11%−10JPY
Mua
5004.72M90.931BJPY4.172264.01JPY5.246KKhoáng sản phi năng lượng
3391TSURUHA HOLDINGS INC
9350JPY−2.40%−230JPY
Mua
315.1K2.946B465.605BJPY21.85439.79JPY11.169KBán Lẻ
6857ADVANTEST CORP
9260JPY−0.54%−50JPY
Mua
1.32M12.22B1.726TJPY14.47646.62JPY5.941KCông nghệ Điện tử
6960FUKUDA DENSHI CO
9220JPY−1.39%−130JPY
Mua
7.6K70.072M141.394BJPY8.401113.66JPY3.348KCông nghệ Sức khỏe
9632SUBARU ENTERPRISE CO
9210JPY0.22%20JPY
Mua
2.3K21.183M23.638BJPY6.921327.88JPY657Vận chuyển
3733SOFTWARE SERVICE INC
9180JPY−0.65%−60JPY
Mua
4.5K41.31M50.198BJPY15.20608.07JPY1.579KDịch vụ Công nghệ
7826FURUYA METAL CO LTD
9170JPY−2.65%−250JPY
Mua
47.3K433.741M65.634BJPY7.221310.43JPY369Công nghệ Điện tử
3906ALBERT INC
9160JPY0.00%0JPY
Mua
10.5K96.18M40.867BJPY97.7396.31JPY174Dịch vụ Công nghệ
4970TOYO GOSEI CO LTD
9090JPY−1.52%−140JPY
Mua
52K472.68M73.259BJPY17.96514.04JPY790Công nghiệp Chế biến
7735SCREEN HOLDINGS CO LTD
9050JPY−1.52%−140JPY
Mua
478.4K4.33B428.055BJPY7.781228.91JPY5.943KSản xuất Chế tạo
7832BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
9028JPY0.09%8JPY
Bán
803.1K7.25B1.982TJPY16.56544.71JPY9.886KKhách hàng Lâu năm
9086HITACHI TRANSPORT SYSTEM
8910JPY0.11%10JPY
Mua
106.6K949.806M744.829BJPY38.16233.21JPY22.918KVận chuyển
8424FUYO GENERAL LEASE CO LTD
8840JPY−0.11%−10JPY
Mua
34.4K304.096M265.524BJPY7.381205.47JPY3.189KTài chính
4967KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
8830JPY−0.67%−60JPY
Mua
117.8K1.04B659.309BJPY35.63249.49JPY3.451KCông nghệ Sức khỏe
2267YAKULT HONSHA CO
8830JPY0.46%40JPY
Mua
409.8K3.619B1.371TJPY30.02292.81JPY29.273KHàng tiêu dùng không lâu bền
6594NIDEC CORPORATION
8775JPY−0.41%−36JPY
Mua
940.1K8.249B5.157TJPY32.77268.90JPY114.371KSản xuất Chế tạo
6988NITTO DENKO CORP
8740JPY0.58%50JPY
Mua
463.2K4.048B1.286TJPY11.87732.28JPY25.961KCông nghệ Điện tử
6338TAKATORI CORP
8730JPY−0.57%−50JPY
Mua
2.256M19.698B47.942BJPY46.62188.33JPYCông nghệ Điện tử
3445RS TECHNOLOGIES CO LTD
8610JPY−1.71%−150JPY
Mua
88.1K758.541M113.246BJPY15.75568.34JPY1.333KSản xuất Chế tạo
4516NIPPON SHINYAKU CO
8600JPY−2.16%−190JPY
Mua
204.1K1.755B592.035BJPY27.28322.24JPY2.125KCông nghệ Sức khỏe
6869SYSMEX CORP
8546JPY−1.87%−163JPY
Mua
462.8K3.955B1.822TJPY39.78219.12JPY8.771KCông nghệ Sức khỏe
4716ORACLE CORP JAPAN
8530JPY−1.39%−120JPY
Mua
80K682.4M1.108TJPY21.85396.01JPY2.43KDịch vụ Công nghệ
9735SECOM CO
8526JPY0.31%26JPY
Mua
381.1K3.249B1.855TJPY20.51414.47JPY59.745KDịch vụ Thương mại
6323RORZE CORP
8470JPY−2.64%−230JPY
Mua
173.5K1.47B150.347BJPY7.651139.47JPY3.67KCông nghệ Điện tử
9749FUJI SOFT INCORPORATED
8220JPY0.24%20JPY
Mua
62.6K514.572M257.056BJPY24.04341.50JPY14.422KDịch vụ Công nghệ
6966MITSUI HIGH TEC INC
8140JPY−1.33%−110JPY
Theo dõi
236.4K1.924B301.561BJPY16.47500.82JPY3.803KCông nghệ Điện tử
9147NIPPON EXPRESS HLDGS INC
8130JPY0.25%20JPY
Mua
209.6K1.704B690.019BJPY5.411499.96JPY73.35KVận chuyển
1766TOKEN CORPORATION
8090JPY−0.61%−50JPY
Mua
18.9K152.901M109.441BJPY11.00740.07JPY5.183KKhách hàng Lâu năm
6521OXIDE CORPORATION
7970JPY5.56%420JPY
Sức mua mạnh
698.1K5.564B37.232BJPY61.01131.67JPY209Công nghệ Điện tử
9058TRANCOM CO LTD
7970JPY0.25%20JPY
Mua
9.5K75.715M77.873BJPY12.93616.95JPY4.103KVận chuyển
9663NAGAWA CO LTD
7960JPY−0.75%−60JPY
Mua
8.8K70.048M125.837BJPY40.24199.31JPY511Khách hàng Lâu năm
4825WEATHERNEWS INC
7940JPY−0.25%−20JPY
Mua
83K659.02M87.564BJPY40.43197.37JPY1.12KDịch vụ Thương mại
6201TOYOTA INDUSTRIES CORP
7920JPY0.64%50JPY
Mua
445.1K3.525B2.443TJPY13.29592.01JPY71.784KSản xuất Chế tạo
2801KIKKOMAN CORP
7860JPY−0.63%−50JPY
Bán
391.1K3.074B1.516TJPY37.11213.13JPY7.686KHàng tiêu dùng không lâu bền
3549KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
7860JPY−1.26%−100JPY
Mua
53.2K418.152M250.996BJPY21.57369.02JPY4.033KBán Lẻ
2222KOTOBUKI SPIRITS
7830JPY0.38%30JPY
Mua
58.9K461.187M242.731BJPY57.89134.73JPY1.507KHàng tiêu dùng không lâu bền
9020EAST JAPAN RAILWAY CO
7786JPY0.10%8JPY
Mua
1.21M9.423B2.934TJPY37.93205.09JPY71.24KVận chuyển
6902DENSO CORP
7684JPY−0.22%−17JPY
Mua
878.6K6.751B5.792TJPY22.91336.17JPY167.95KSản xuất Chế tạo
5922NASU DENKI-TEKKO CO
7680JPY1.99%150JPY
Mua
4.9K37.632M8.783BJPY3.811973.80JPY511Dịch vụ Công nghiệp
9229SUNWELS CO LTD
7610JPY0.66%50JPY
Mua
85.2K648.372M88.754BJPYDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6981MURATA MANUFACTURING CO
7571JPY−1.44%−111JPY
Mua
1.763M13.348B4.915TJPY15.95481.49JPY77.581KCông nghệ Điện tử
5132PLUSZERO INC
7570JPY−4.18%−330JPY
Theo dõi
335.9K2.543B19.75BJPY54Dịch vụ Công nghệ
7464SAFTEC CO LTD
7540JPY0.53%40JPY
Theo dõi
2001.508M3.591BJPY4.981506.69JPY353Dịch vụ Phân phối
9552M&A RESEARCH INSTITUTE INC
7440JPY1.22%90JPY
Mua
442.4K3.291B140.781BJPYTài chính
4901FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
7423JPY−0.30%−22JPY
Mua
866.7K6.434B2.984TJPY14.22524.13JPY75.474KKhách hàng Lâu năm
6501HITACHI
7391JPY−0.36%−27JPY
Mua
1.593M11.77B7.024TJPY16.48450.68JPY368.247KSản xuất Chế tạo