Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Nhật có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Nhật Bản có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
9284CANADIAN SOLAR INFRASTRUCTURE FUND
111100 JPY+0.27%3350.2950.326B JPY19.475705.91 JPY−7.02%6.73%Tài chính
6273SMC CORP
90210 JPY+2.41%111.5K0.355.713T JPY30.972913.06 JPY−16.29%1.04%Sản xuất Chế tạo
Mua
9285TOKYO INFRASTRUCTURE ENGY INV CORP
85500 JPY0.00%2780.7415.362B JPY27.333128.98 JPY−11.95%6.56%Tài chính
9286ENEX INFRASTRUCTURE INVESTMENT CORP
84300 JPY+0.12%4520.3246.953B JPY28.872920.26 JPY+13.71%7.12%Tài chính
9287JAPAN INFRASTRUCTURE FUND INV CORP
84200 JPY0.00%3020.3537.158B JPY28.402964.76 JPY−21.53%7.08%Tài chính
9282ICHIGO GREEN
72500 JPY0.00%330.317.465B JPY5.65%Tài chính
6861KEYENCE CORP
71140 JPY+0.34%206.1K0.3516.868T JPY47.741490.02 JPY+2.38%0.43%Công nghệ Điện tử
Mua
6146DISCO CORPORATION
47150 JPY+0.43%734.5K0.385.137T JPY68.96683.78 JPY−4.67%0.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
9983FAST RETAILING CO LTD
43780 JPY+0.32%620.6K0.4013.6T JPY42.171038.23 JPY+20.36%0.65%Bán Lẻ
Mua
6920LASERTEC CORP
40560 JPY+1.10%3.918M0.483.697T JPY66.83606.91 JPY+90.88%0.49%Công nghệ Điện tử
Mua
8035TOKYO ELECTRON
36160 JPY+0.44%1.678M0.3117.197T JPY47.21765.99 JPY−25.02%1.18%Sản xuất Chế tạo
Mua
5344MARUWA CO LTD
32800 JPY+0.15%21.3K0.43391.106B JPY29.561109.53 JPY−13.21%0.26%Sản xuất Chế tạo
Mua
3697SHIFT INC
27285 JPY+3.86%176.9K0.69458.412B JPY78.79346.31 JPY+26.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
9435HIKARI TSUSHIN INC
26310 JPY−0.83%18.9K0.191.14T JPY11.922207.63 JPY+4.27%2.22%Bán Lẻ
Theo dõi
4684OBIC CO LTD
23065 JPY+1.10%91K0.351.982T JPY36.63629.67 JPY+14.16%1.21%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6702FUJITSU
22985 JPY+0.37%149K0.224.279T JPY34.36668.94 JPY−23.20%1.10%Dịch vụ Công nghệ
Mua
9843NITORI HOLDINGS CO LTD
21695 JPY−1.14%202.7K0.382.474T JPY0.68%Bán Lẻ
Theo dõi
6367DAIKIN INDUSTRIES
21440 JPY+0.54%274.5K0.216.235T JPY25.88828.38 JPY−2.15%1.22%Sản xuất Chế tạo
Mua
6323RORZE CORP
21020 JPY+2.74%272.6K0.68355.995B JPY21.52976.60 JPY−28.88%0.66%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
7309SHIMANO INC
20975 JPY+1.16%108.3K0.221.841T JPY31.00676.68 JPY−51.93%1.39%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
9605TOEI CO LTD
20810 JPY+0.24%4.8K0.20253.191B JPY22.24935.83 JPY−27.08%0.64%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
4365MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
19500 JPY+1.14%1.1K1.8058.275B JPY7.892470.19 JPY+6.28%1.94%Công nghiệp Chế biến
7735SCREEN HOLDINGS CO LTD
19490 JPY+1.48%2.28M0.341.937T JPY31.49619.02 JPY+4.41%1.34%Sản xuất Chế tạo
Mua
7741HOYA CORP
19315 JPY+0.81%335.9K0.406.627T JPY40.91472.16 JPY+3.38%0.58%Công nghệ Sức khỏe
Mua
7095MACBEE PLANET INC
18750 JPY−2.09%34.8K0.4465.576B JPY28.97647.13 JPY+124.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
1878DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
17455 JPY+0.49%51.3K0.251.187T JPY15.331138.78 JPY+30.32%3.02%Tài chính
Mua
4816TOEI ANIMATION
17120 JPY−0.81%35.3K0.40675.646B JPY36.86464.42 JPY−1.46%0.94%Dịch vụ Khách hàng
Bán
6254NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD
16890 JPY+3.81%1.553M0.85143.54B JPY17.20982.25 JPY+166.53%1.09%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6806HIROSE ELECTRIC CO
16125 JPY+0.50%41.3K0.21535.056B JPY21.23759.42 JPY−28.37%3.12%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6201TOYOTA INDUSTRIES CORP
15250 JPY−0.68%154.9K0.274.743T JPY18.61819.49 JPY+36.24%1.31%Sản xuất Chế tạo
Mua
3349COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
14795 JPY−0.10%67.1K0.43582.898B JPY24.33608.16 JPY+3.76%0.80%Bán Lẻ
Mua
5352KROSAKI HARIMA CORP
14760 JPY+1.17%19.9K0.34121.111B JPY9.941485.08 JPY+97.17%2.36%Sản xuất Chế tạo
Mua
6856HORIBA LTD
14745 JPY−0.57%101.5K0.22620.511B JPY15.46953.71 JPY+18.79%1.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
7485OKAYA & CO. LTD.
14680 JPY+0.89%8000.42139.717B JPY6.062424.31 JPY+3.96%1.72%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
3498KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
14450 JPY+1.83%456.4K0.59129.783B JPY56.21257.07 JPY+18.14%0.45%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
6988NITTO DENKO CORP
13960 JPY+0.04%141.6K0.231.983T JPY21.07662.53 JPY−14.69%1.79%Công nghệ Điện tử
Mua
8424FUYO GENERAL LEASE CO LTD
13795 JPY+1.40%12K0.25412.538B JPY8.651595.15 JPY+23.45%2.76%Tài chính
Theo dõi
4011HEADWATERS CO LTD
13430 JPY−3.66%94K0.3724.833B JPY399.8933.58 JPY−9.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5885GDEP ADVANCE INC
13370 JPY+28.93%477.2K4.3312.102B JPY0.68%Dịch vụ Phân phối
6758SONY GROUP CORPORATION
13040 JPY+0.04%1.669M0.2616.51T JPY17.72735.76 JPY−0.62%0.60%Công nghệ Điện tử
Mua
6501HITACHI
12890 JPY+1.42%1.002M0.4011.94T JPY15.06855.85 JPY+92.34%1.20%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3733SOFTWARE SERVICE INC
12560 JPY−0.79%1.5K0.1970.407B JPY13.50930.38 JPY+47.93%0.93%Dịch vụ Công nghệ
7011MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
12100 JPY+3.24%2.55M0.773.876T JPY20.13601.19 JPY+55.40%1.30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3391TSURUHA HOLDINGS INC
12075 JPY−0.74%115.5K0.46533.132B JPY22.05547.60 JPY+14.57%2.53%Bán Lẻ
Theo dõi
4966C. UYEMURA & CO.LTD
12060 JPY+1.77%2.4K0.10207.308B JPY22.03547.49 JPY−18.67%1.50%Công nghiệp Chế biến
Mua
6361EBARA CORP
11875 JPY+1.41%300.9K0.401.074T JPY18.20652.45 JPY+19.21%1.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4716ORACLE CORP JAPAN
11835 JPY−0.34%17.1K0.181.475T JPY27.80425.70 JPY+5.64%1.41%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
6016JAPAN ENGINE CORPORATION
11820 JPY−5.14%49.2K0.3933.819B JPY22.93515.48 JPY+92.04%0.48%Sản xuất Chế tạo
4046OSAKA SODA CO LTD
11420 JPY+5.25%85.5K0.60269.018B JPY52.54217.38 JPY−54.81%0.78%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
3597JICHODO CO LTD
11300 JPY−0.96%1.2K0.2429.634B JPY11.77960.12 JPY+1.65%4.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9735SECOM CO
10980 JPY−0.14%73.8K0.132.406T JPY23.24472.50 JPY+10.32%1.72%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
4107ISE CHEMICALS CORP
10760 JPY−2.36%19.1K0.1655.726B JPY14.94720.40 JPY+43.35%2.47%Công nghiệp Chế biến
9601SHOCHIKU CO LTD
10760 JPY+5.28%156.9K1.68138.229B JPY85.40126.00 JPY−78.05%0.30%Dịch vụ Khách hàng
4488AI INSIDE INC
10590 JPY−1.40%202.8K0.8635.981B JPY80.89130.91 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
6946NIPPON AVIONICS CO
10320 JPY−0.39%20.5K0.5535.327B JPY15.70657.30 JPY+50.24%0.28%Công nghệ Điện tử
7826FURUYA METAL CO LTD
10290 JPY+0.78%31.4K0.3885.738B JPY9.851044.70 JPY−21.67%2.43%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
7729TOKYO SEIMITSU CO
10280 JPY+0.54%106K0.24412.547B JPY22.11464.88 JPY−14.38%2.13%Sản xuất Chế tạo
Mua
2651LAWSON INC
10250 JPY−0.05%459.5K0.511.027T JPY23.10443.68 JPY+126.28%1.88%Bán Lẻ
Theo dõi
6701NEC CORP
10210 JPY−0.34%289.9K0.242.633T JPY22.45454.85 JPY−13.40%1.16%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
4051GMO FINANCIAL GATE INC
10140 JPY+2.42%21.9K0.2282.471B JPY97.34104.17 JPY+72.14%0.46%Dịch vụ Thương mại
Mua
5922NASU DENKI-TEKKO CO
10080 JPY+0.90%6000.1511.828B JPY5.901708.24 JPY+17.72%1.97%Dịch vụ Công nghiệp
9766KONAMI GROUP CORPORATION
10075 JPY0.00%88.4K0.191.322T JPY26.36382.26 JPY+29.50%1.25%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3769GMO PAYMENT GATEWAY INC
9762 JPY+6.18%363K0.70671.586B JPY51.79188.50 JPY−39.92%1.01%Tài chính
Mua
4901FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
9733 JPY+0.91%621.2K0.323.79T JPY16.33596.10 JPY+15.16%1.48%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
1766TOKEN CORPORATION
9680 JPY+0.94%6.7K0.38131.759B JPY26.59364.03 JPY−48.33%2.55%Khách hàng Lâu năm
2801KIKKOMAN CORP
9670 JPY+0.77%173.6K0.291.832T JPY34.90277.07 JPY+26.58%0.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
8015TOYOTA TSUSHO CORP
9455 JPY+1.34%431.2K0.433.263T JPY10.41908.24 JPY+15.21%2.49%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
4970TOYO GOSEI CO LTD
9420 JPY+1.29%19.6K0.2176.275B JPY26.64353.56 JPY−28.30%0.42%Công nghiệp Chế biến
Mua
3443KAWADA TECHNOLOGIES INC
9310 JPY+0.98%13K0.2154.622B JPY7.851186.68 JPY+169.34%2.27%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
6228JET CO LTD
9220 JPY−0.32%93.7K0.2942.439B JPY24.72372.98 JPY+60.70%1.06%Công nghệ Điện tử
5939OTANI KOGYO CO LTD
9200 JPY0.00%7.8K0.246.537B JPY23.77387.11 JPY+97.12%0.36%Sản xuất Chế tạo
6504FUJI ELECTRIC CO. LTD.
9158 JPY+1.07%212.6K0.221.303T JPY18.78487.58 JPY+11.93%1.32%Sản xuất Chế tạo
Mua
6728ULVAC INC
9132 JPY−0.20%103.8K0.16450.924B JPY38.46237.42 JPY−45.39%1.19%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
4194VISIONAL INC
9020 JPY+0.67%99.7K0.48358.423B JPY34.37262.45 JPY+65.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
9020EAST JAPAN RAILWAY CO
8951 JPY−1.02%789.6K0.693.405T JPY15.91562.52 JPY+245.33%1.16%Vận chuyển
Theo dõi
9984SOFTBANK GROUP CORP
8948 JPY+1.93%9.054M0.4210.644T JPY−373.15 JPY+79.36%0.50%Truyền thông
Mua
8111GOLDWIN INC
8944 JPY−1.12%94.5K0.38399.202B JPY18.10494.28 JPY+12.40%1.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
6417SANKYO CO LTD
8773 JPY+0.56%180.2K0.27388.453B JPY8.751002.32 JPY+46.43%2.70%Sản xuất Chế tạo
Mua
8630SOMPO HOLDINGS INC
8728 JPY+0.32%389.6K0.222.779T JPY7.681136.51 JPY+399.24%3.20%Tài chính
Mua
4203SUMITOMO BAKELITE CO
8650 JPY+2.51%93.3K0.51371.612B JPY18.26473.58 JPY+21.65%1.67%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
2875TOYO SUISAN KAISHA
8650 JPY−0.69%82.9K0.20892.597B JPY18.53466.69 JPY+61.96%1.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
7464SAFTEC CO LTD
8620 JPY0.00%1K1.204.017B JPY10.95786.98 JPY−43.07%4.05%Dịch vụ Phân phối
4581TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
8597 JPY+0.05%12K0.10705.012B JPY83.83102.55 JPY−66.40%1.16%Công nghệ Sức khỏe
2791DAIKOKUTENBUSSAN CO
8570 JPY−0.70%10.1K0.30121.11B JPY24.70346.94 JPY+24.20%0.33%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
7974NINTENDO CO LTD
8555 JPY+0.07%3.21M0.439.802T JPY20.14424.81 JPY+8.63%2.41%Khách hàng Lâu năm
Mua
8279YAOKO CO LTD
8547 JPY+0.25%24.1K0.36343.773B JPY16.81508.59 JPY+38.87%1.03%Bán Lẻ
Theo dõi
6315TOWA CORP
8540 JPY−3.17%1.311M0.43217.018B JPY44.25193.01 JPY−32.43%0.46%Sản xuất Chế tạo
Mua
5918TAKIGAMI STEEL CONSTRUCTION CO
8470 JPY+1.80%1000.2218.218B JPY17.53483.20 JPY+132.62%1.20%Dịch vụ Công nghiệp
6961ENPLAS CORP
8470 JPY−1.51%53.4K0.1646.244B JPY23.16365.74 JPY−31.73%0.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
8316SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
8442 JPY+2.95%5.221M0.7110.767T JPY13.53624.16 JPY3.22%Tài chính
Mua
5444YAMATO KOGYO CO
8433 JPY+0.39%46.9K0.30522.257B JPY8.391005.30 JPY−1.85%3.56%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
3132MACNICA HOLDINGS INC
8401 JPY+0.43%132.8K0.16511.624B JPY10.85773.96 JPY+28.95%1.82%Dịch vụ Phân phối
2226KOIKE-YA INC
8360 JPY−0.59%8000.0645.34B JPY18.49452.20 JPY+156.06%0.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
8136SANRIO CO LTD
8309 JPY+0.92%373.7K0.30645.059B JPY38.39216.43 JPY+147.77%0.53%Bán Lẻ
Mua
6966MITSUI HIGH TEC INC
8305 JPY+0.90%85.4K0.29304.559B JPY24.50339.00 JPY−41.99%0.86%Công nghệ Điện tử
Mua
5331NORITAKE COMPANY LIMITED
8290 JPY+2.73%24.7K0.55117.782B JPY11.41726.86 JPY−1.10%2.88%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4922KOSE CORPORATION
8281 JPY−2.07%182.7K0.25483.555B JPY40.51204.41 JPY−37.87%1.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
6869SYSMEX CORP
8230 JPY+1.22%140.9K0.191.684T JPY38.20215.44 JPY−2.75%1.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6258HIRATA CORPORATION
8030 JPY+2.03%47.7K0.3682.309B JPY14.65548.28 JPY+80.22%1.13%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
5983IWABUCHI CORP
7990 JPY+1.01%2.4K0.498.743B JPY21.36374.10 JPY−68.61%2.46%Sản xuất Chế tạo