Cổ phiếu có giá cao nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nào đó để đầu tư, giá cổ phiếu có thể không phải là một thông số xác định giá trị của công ty, nhưng nó vẫn quan trọng. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người phải suy nghĩ kỹ trước khi mua một cổ phiếu vì giá cổ phiếu quá cao có thể gây khó khăn trong giao dịch. Danh sách bên dưới hiển thị các công ty có giá cổ phiếu cao nhất cũng như các chỉ số hữu ích khác.

           
9284 CANADIAN SOLAR INFRASTRUCTURE FUND
125000.000.00%0.00Bán56848.332B19.746333.68Tài chính
9281 TAKARA LEBEN INFRASTRUCTURE FUND
122000.000.08%100.00Mua12326.914B17.936797.16Tài chính
9283 RENEWABLE JAPAN ENGY INFRASTRUCTURE
108300.000.09%100.00Mua2621.725B29.263698.34Tài chính
9285 TOKYO INFRASTRUCTURE ENGY INV CORP
102600.00-0.10%-100.00Mua8011.400B27.893682.93344.00Tài chính
9287 JAPAN INFRASTRUCTURE FUND INV CORP
100200.00-0.60%-600.00Mua58213.499B25.154007.33Tài chính
9286 ENEX INFRASTRUCTURE INVESTMENT CORP
99000.000.10%100.00Mua1.408K34.558B40.302453.85Tài chính
9983 FAST RETAILING CO LTD
72780.00-0.12%-90.00Bán1.059M7434.089B43.881663.15Bán Lẻ
6861 KEYENCE CORP
67700.003.66%2390.00Mua609.300K16419.040B69.36941.558380.00Công nghệ Điện tử
9282 ICHIGO GREEN
65900.00-0.15%-100.00Bán876.785B38.221726.85Tài chính
6273 SMC CORP
65530.004.50%2820.00Bán282.900K4329.883B28.782179.1820619.00Sản xuất Chế tạo
7974 NINTENDO CO LTD
51530.00-0.23%-120.00Bán742.500K6045.629B13.193917.316574.00Khách hàng Lâu năm
8035 TOKYO ELECTRON
49550.002.97%1430.00Mua1.251M7707.949B26.241844.3814479.00Công nghệ Điện tử
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
48900.003.93%1850.00Mua491.900K749.450B54.44866.402161.00Dịch vụ Thương mại
4628 SK KAKEN CO LTD
38600.000.00%0.00Bán400104.077B14.252707.832181.00Công nghiệp Chế biến
5217 TECHNO QUARTZ
30550.000.16%50.00Mua90023.628B13.662232.41498.00Công nghệ Điện tử
7309 SHIMANO INC
30340.001.44%430.00Bán166.900K2812.504B31.41952.2512244.00Khách hàng Lâu năm
6146 DISCO CORPORATION
30000.003.16%920.00Bán219.500K1082.616B24.351198.864091.00Sản xuất Chế tạo
4051 GMO FINANCIAL GATE INC
29690.006.53%1820.00Mua26.300K121.916B315.6491.1158.00Dịch vụ Thương mại
6920 LASERTEC CORP
26210.009.53%2280.00Mua5.310M2363.563B112.19213.47529.00Công nghệ Điện tử
6367 DAIKIN INDUSTRIES
25570.003.35%830.00Mua982.100K7483.070B35.90689.5084870.00Sản xuất Chế tạo
3697 SHIFT INC
25230.007.13%1680.00Mua436.600K442.198B148.78162.16Dịch vụ Công nghệ
6954 FANUC CORPORATION
24525.005.62%1305.00Mua973.100K4704.187B35.57652.798256.00Sản xuất Chế tạo
4684 OBIC CO LTD
22300.003.72%800.00Sức mua mạnh98.200K1983.595B49.04438.402049.00Dịch vụ Công nghệ
9605 TOEI CO LTD
22080.001.10%240.00Sức mua mạnh9.200K274.046B31.87685.381036.00Dịch vụ Khách hàng
6702 FUJITSU
21435.003.80%785.00Sức mua mạnh625.000K4253.802B19.791045.79126371.00Dịch vụ Công nghệ
4816 TOEI ANIMATION
20640.00-2.41%-510.00Mua57.900K844.149B79.19267.07819.00Dịch vụ Khách hàng
9843 NITORI HOLDINGS CO LTD
20050.00-0.45%-90.00Bán270.500K2264.082B23.62852.7918400.00Bán Lẻ
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
19695.002.77%530.00Mua1.181M8184.802B24.90770.4624069.00Công nghiệp Chế biến
4880 CELLSOURCE CO LTD
19420.003.30%620.00Mua35.700K120.165B221.1788.3368.00Công nghệ Sức khỏe
6806 HIROSE ELECTRIC CO
18550.003.23%580.00Mua59.000K655.661B29.31613.174859.00Công nghệ Điện tử
3349 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
18320.002.23%400.00Bán119.000K725.455B27.39654.284872.00Bán Lẻ
4661 ORIENTAL LAND CO
17985.001.32%235.00Sức mua mạnh581.500K5889.592B-108.048782.00Dịch vụ Khách hàng
9435 HIKARI TSUSHIN INC
17590.000.63%110.00Bán83.600K799.107B13.061342.405848.00Truyền thông
7741 HOYA CORP
17225.003.21%535.00Mua859.900K6354.129B44.15378.5737245.00Công nghệ Sức khỏe
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
17020.000.32%55.00Mua565.100K3349.522B-799.9830153.00Vận chuyển
7476 AS ONE CORPORATION
15880.002.98%460.00Theo dõi25.900K296.770B45.14342.06631.00Dịch vụ Phân phối
4970 TOYO GOSEI CO LTD
15240.008.62%1210.00Mua54.000K120.961B39.44355.74728.00Công nghiệp Chế biến
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
14480.003.06%430.00Mua164.200K1098.201B121.04118.58625.00Tài chính
6869 SYSMEX CORP
14140.001.87%260.00Mua353.200K2955.773B75.18184.968445.00Công nghệ Sức khỏe
3391 TSURUHA HOLDINGS INC
13990.001.45%200.00Sức mua mạnh90.300K679.163B27.21508.7010810.00Bán Lẻ
4922 KOSE CORPORATION
13860.00-0.07%-10.00Mua123.100K790.681B61.95223.908767.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
13640.001.64%220.00Sức mua mạnh143.700K928.743B14.37934.0617422.00Tài chính
4934 PREMIER ANTI-AGING CO LTD
12910.003.69%460.00Bán258.200K112.574B38.84320.52Dịch vụ Phân phối
6758 SONY GROUP CORPORATION
12890.002.67%335.00Sức mua mạnh4.141M15973.267B13.65932.78109700.00Khách hàng Lâu năm
9601 SHOCHIKU CO LTD
12840.005.33%650.00Mua69.600K176.342B-307.181427.00Dịch vụ Khách hàng
9663 NAGAWA CO LTD
12560.000.72%90.00Mua21.100K196.683B62.00201.13494.00Khách hàng Lâu năm
6594 NIDEC CORPORATION
12390.001.93%235.00Mua1.538M7252.315B52.59231.14112551.00Sản xuất Chế tạo
4443 SANSAN INC
11980.000.59%70.00Mua132.900K373.721B505.5024.05954.00Dịch vụ Công nghệ
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
11730.001.65%190.00Bán61.500K208.367B71.15162.20190.00Dịch vụ Thương mại
5947 RINNAI CORP
11630.001.48%170.00Mua119.300K579.201B19.63583.8810386.00Sản xuất Chế tạo
6645 OMRON CORP
10940.004.19%440.00Mua592.300K2208.058B39.37266.7328254.00Công nghệ Điện tử
5344 MARUWA CO LTD
10830.002.95%310.00Bán20.100K133.618B16.85624.321380.00Sản xuất Chế tạo
6626 SEMITEC CORPORATION
10640.005.35%540.00Mua35.100K30.244B12.56804.133709.00Công nghệ Điện tử
4716 ORACLE CORP JAPAN
10530.001.54%160.00Sức mua mạnh182.700K1348.323B26.11397.432407.00Dịch vụ Công nghệ
5922 NASU DENKI-TEKKO CO
10520.002.04%210.00Mua4.500K12.272B9.541080.35522.00Dịch vụ Công nghiệp
4365 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
10410.000.10%10.00Bán1.800K33.685B8.601208.63380.00Công nghiệp Chế biến
6383 DAIFUKU CO LTD
10130.003.58%350.00Bán382.400K1276.539B37.66259.7111697.00Sản xuất Chế tạo
6963 ROHM CO LTD
10040.003.72%360.00Bán702.900K985.278B23.77421.0522370.00Công nghệ Điện tử
6465 HOSHIZAKI CORPORATION
10000.002.15%210.00Mua71.400K724.264B40.19243.5912555.00Sản xuất Chế tạo
6323 RORZE CORP
9880.004.11%390.00Sức mua mạnh702.000K170.739B18.93502.212473.00Công nghệ Điện tử
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP
9690.003.64%340.00Sức mua mạnh678.000K3008.562B15.26612.6966947.00Khách hàng Lâu năm
8227 SHIMAMURA CO
9620.002.23%210.00Bán155.900K353.540B10.46899.753110.00Bán Lẻ
2326 DIGITAL ARTS INC
9620.004.00%370.00Sức mua mạnh105.600K134.994B59.57159.03295.00Dịch vụ Công nghệ
1766 TOKEN CORPORATION
9540.003.14%290.00Bán23.100K128.267B12.56736.305283.00Khách hàng Lâu năm
6960 FUKUDA DENSHI CO
9430.00-1.05%-100.00Bán7.900K142.580B9.161040.903291.00Công nghệ Sức khỏe
7735 SCREEN HOLDINGS CO LTD
9400.002.73%250.00Bán956.800K437.733B23.37413.155982.00Công nghệ Điện tử
6866 HIOKI E.E. CORP
9390.003.99%360.00Sức mua mạnh85.200K128.143B30.65294.65965.00Công nghệ Điện tử
2801 KIKKOMAN CORP
9240.001.99%180.00Sức mua mạnh480.200K1772.097B51.95174.397645.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
9229.001.76%160.00Mua1.466M3689.944B17.24527.8173275.00Khách hàng Lâu năm
4516 NIPPON SHINYAKU CO
9200.003.84%340.00Mua179.000K619.650B21.93403.962059.00Công nghệ Sức khỏe
6857 ADVANTEST CORP
9100.001.68%150.00Bán2.851M1790.188B22.55399.645261.00Công nghệ Điện tử
4485 JTOWER INC
8970.004.18%360.00Sức mua mạnh101.700K197.026B359.5324.37114.00Dịch vụ Công nghiệp
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
8870.001.26%110.00Mua176.500K918.235B25.04351.8314467.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7071 AMVIS HOLDINGS INC
8860.002.19%190.00Mua65.600K214.800B94.5293.62972.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6981 MURATA MANUFACTURING CO
8785.002.93%250.00Bán2.987M5620.776B19.88429.3375184.00Công nghệ Điện tử
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
8760.001.86%160.00Bán126.000K684.708B35.63241.393473.00Công nghệ Sức khỏe
4488 AI INSIDE INC
8620.005.12%420.00Bán76.200K32.844B19.58436.40102.00Dịch vụ Công nghệ
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
8610.002.86%239.00Sức mua mạnh611.700K1891.386B32.47257.809550.00Khách hàng Lâu năm
9058 TRANCOM CO LTD
8590.002.14%180.00Sức mua mạnh18.800K84.120B13.14641.454097.00Vận chuyển
6951 JEOL LTD
8570.006.20%500.00Mua619.900K437.010B88.7690.923198.00Công nghệ Điện tử
3733 SOFTWARE SERVICE INC
8390.002.19%180.00Mua1.700K45.591B16.03512.141472.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6030 ADVENTURE INC
8380.000.36%30.00Mua49.800K56.585B66.38125.95255.00Dịch vụ Khách hàng
7095 MACBEE PLANET INC
8360.005.69%450.00Mua50.500K26.813B39.31214.5446.00Dịch vụ Công nghệ
7464 SAFTEC CO LTD
8350.00-0.12%-10.00Sức bán mạnh1.100K3.998B5.811438.42339.00Dịch vụ Thương mại
4194 VISIONAL INC
8340.00-0.12%-10.00Mua215.100K299.056BTài chính
7649 SUGI HOLDINGS CO.LTD.
8300.001.84%150.00Mua94.500K513.052B27.38297.696710.00Bán Lẻ
9735 SECOM CO
8300.001.63%133.00Mua422.200K1811.585B22.44363.9259436.00Dịch vụ Thương mại
1884 NIPPON ROAD CO LTD
8270.001.85%150.00Mua7.900K72.690B10.41779.781860.00Dịch vụ Công nghiệp
3994 MONEY FORWARD INC
8210.006.07%470.00Mua585.000K436.823B-33.69865.00Dịch vụ Công nghệ
3914 JIG-SAW INC
8140.005.85%450.00Mua53.100K53.849B194.3440.35158.00Dịch vụ Công nghệ
6988 NITTO DENKO CORP
8140.002.65%210.00Mua659.100K1204.546B14.85534.1825424.00Công nghệ Điện tử
4523 EISAI CO
8139.001.61%129.00Bán768.600K2333.783B38.37208.8111237.00Công nghệ Sức khỏe
4478 FREEE K K
8130.003.70%290.00Bán96.800K447.149B-53.74656.00Dịch vụ Công nghệ
9632 SUBARU ENTERPRISE CO
8110.000.37%30.00Mua2.100K20.862B8.25978.97663.00Vận chuyển
7826 FURUYA METAL CO LTD
7970.005.42%410.00Mua83.200K55.531B7.551003.13361.00Công nghệ Điện tử
6902 DENSO CORP
7902.003.33%255.00Sức mua mạnh2.010M6126.667B19.46392.87168391.00Sản xuất Chế tạo
6521 OXIDE CORPORATION
7840.0014.62%1000.00Sức mua mạnh732.100K38.160B160.00Công nghệ Điện tử
4825 WEATHERNEWS INC
7790.0010.18%720.00Sức mua mạnh133.000K85.491B38.06186.211101.00Dịch vụ Thương mại
4507 SHIONOGI & CO
7700.000.82%63.00Mua1.294M2321.269B19.04401.175485.00Công nghệ Sức khỏe
4483 JMDC INC
7700.005.77%420.00Sức mua mạnh328.400K432.988B151.8751.18757.00Dịch vụ Công nghệ
8424 FUYO GENERAL LEASE CO LTD
7700.001.72%130.00Mua16.300K231.016B7.291045.822637.00Tài chính
9062 NIPPON EXPRESS CO
7690.002.67%200.00Bán258.900K705.825B11.22667.5772366.00Vận chuyển
6856 HORIBA LTD
7680.001.99%150.00Theo dõi111.700K324.076B18.70404.588269.00Công nghệ Điện tử
4023 KUREHA CORPORATION
7660.002.82%210.00Mua59.200K149.506B9.87755.514293.00Công nghiệp Chế biến
3097 MONOGATARI CORPORATION
7650.002.41%180.00Sức mua mạnh51.200K92.322B33.14226.151429.00Dịch vụ Khách hàng
6966 MITSUI HIGH TEC INC
7630.007.01%500.00Mua766.800K278.901B39.66179.763602.00Công nghệ Điện tử
4911 SHISEIDO COMPANY LIMITED
7619.000.36%27.00Bán1.639M3043.613B-18.9339035.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2980 SRE HLDGS CORP
7500.005.93%420.00Mua96.700K116.559B155.5647.07136.00Tài chính
2760 TOKYO ELECTRON DEVICE
7500.007.91%550.00Mua362.300K75.726B15.36452.351247.00Dịch vụ Phân phối
9101 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
7490.003.88%280.00Bán12.727M1265.133B4.371650.0535057.00Vận chuyển
2413 M3 INC
7471.002.10%154.00Bán1.621M5071.080B105.4869.438249.00Dịch vụ Công nghệ
9441 BELL-PARK CO LTD
7470.002.05%150.00Sức mua mạnh30047.910B13.04561.311855.00Bán Lẻ
3549 KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
7460.001.08%80.00Bán81.200K235.231B19.29382.533990.00Bán Lẻ
2815 ARIAKE JAPAN CO
7390.00-1.34%-100.00Mua60.100K235.153B32.33231.651024.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3046 JINS HOLDINGS INC
7380.001.79%130.00Bán58.100K172.251B56.93141.04Bán Lẻ
2269 MEIJI HOLDINGS CO LTD
7350.001.24%90.00Sức mua mạnh409.800K1066.469B16.26446.4317832.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
7350.001.51%109.00Sức mua mạnh4.513M12012.775B63.74113.8646800.00Dịch vụ Công nghệ
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO
7271.000.62%45.00Bán1.131M2742.912B-1324.0471973.00Vận chuyển
7951 YAMAHA CORP
7260.002.54%180.00Sức mua mạnh498.900K1276.284B29.75237.9820021.00Khách hàng Lâu năm
2593 ITO EN LTD
7230.001.83%130.00Mua81.500K712.308B97.1673.218180.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
5273 MITANI SEKISAN CO
7180.002.13%150.00Mua15.500K137.598B23.43300.081103.00Khoáng sản phi năng lượng
3288 OPEN HOUSE CO LTD
7160.000.56%40.00Mua560.500K902.869B12.97550.322876.00Tài chính
8595 JAFCO GROUP CO LTD
7120.003.04%210.00Mua79.500K186.284B4.311604.24132.00Tài chính
6258 HIRATA CORPORATION
7070.006.64%440.00Sức mua mạnh56.900K73.383B17.05389.391862.00Sản xuất Chế tạo
4985 EARTH CORPORATION
7040.004.61%310.00Sức mua mạnh87.300K155.378B27.94244.494255.00Công nghệ Sức khỏe
2761 TOSHIN GROUP CO
7000.000.72%50.00Mua2.300K55.638B34.96198.82664.00Dịch vụ Phân phối
6590 SHIBAURA MECHATRONICS CO
6990.009.91%630.00Mua89.600K30.865B16.45386.571224.00Công nghệ Điện tử
2222 KOTOBUKI SPIRITS
6980.000.58%40.00Bán68.000K217.213B537.2712.921583.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
8111 GOLDWIN INC
6920.001.32%90.00Mua93.000K314.121B25.33269.691424.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO
6910.004.38%290.00Bán488.000K287.339B23.57281.461750.00Công nghệ Điện tử
4011 HEADWATERS CO LTD
6900.001.02%70.00Bán5.700K6.460B179.6339.4375.00Dịch vụ Công nghệ
2264 MORINAGA MILK INDUSTRY CO
6880.001.47%100.00Mua101.700K340.598B14.48469.026871.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
8088 IWATANI CORPORATION
6860.001.18%80.00Sức mua mạnh119.000K394.534B14.84465.4410130.00Dịch vụ Phân phối
3597 JICHODO CO LTD
6830.00-1.44%-100.00Mua50019.690B12.93535.85231.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
6971 KYOCERA CORP
6764.002.07%137.00Bán1.062M2451.544B22.12299.6278490.00Công nghệ Điện tử
7276 KOITO MANUFACTURING CO LTD
6760.002.11%140.00Mua389.100K1086.574B20.01331.0023799.00Sản xuất Chế tạo
4919 MILBON CO LTD
6750.002.43%160.00Mua52.900K219.453B41.46158.94975.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
5384 FUJIMI INC
6690.004.21%270.00Sức mua mạnh44.600K165.383B25.37253.06958.00Công nghiệp Chế biến
1515 NITTETSU MINING CO
6690.003.24%210.00Sức mua mạnh33.700K55.653B9.55678.601941.00Khoáng sản phi năng lượng
6501 HITACHI
6683.002.23%146.00Sức mua mạnh2.930M6464.219B15.79414.48350864.00Sản xuất Chế tạo
4452 KAO CORP
6659.001.19%78.00Bán1.251M3155.556B24.63267.2133409.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
9627 AIN HOLDINGS INC
6630.001.53%100.00Bán82.000K233.557B32.29202.249019.00Bán Lẻ
4490 VISASQ INC
6610.004.26%270.00Mua197.500K58.506B-7.37144.00Dịch vụ Công nghệ
6368 ORGANO CORP
6600.003.77%240.00Mua39.900K75.748B9.18692.762319.00Sản xuất Chế tạo
6965 HAMAMATSU PHOTONICS
6590.003.62%230.00Mua281.200K1020.314B44.30143.585195.00Công nghệ Điện tử
4385 MERCARI INC
6580.003.46%220.00Mua1.212M1049.659B181.3436.491752.00Bán Lẻ
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
6570.002.98%190.00Mua417.800K931.685B26.45241.212688.00Công nghiệp Chế biến
8279 YAOKO CO LTD
6550.001.71%110.00Bán63.500K254.383B18.60370.363804.00Bán Lẻ
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
6550.001.08%70.00Mua88.200K522.801B61.43105.639195.00Công nghệ Sức khỏe
4025 TAKI CHEMICAL CO
6500.004.84%300.00Mua6.500K56.250B31.49196.87612.00Công nghiệp Chế biến
Tải thêm