Chứng khoán Nhật Bản rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Nhật Bản đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
9563ATLAS TECHNOLOGIES CORPORATION
4.551967JPY−0.51%−10JPY
Bán
68.4K134.543M14.037BJPY24Dịch vụ Công nghệ
3936GLOBALWAY INC
3.90237JPY−1.66%−4JPY
Bán Mạnh
171.4K40.622M8.772BJPY93.612.73JPY98Dịch vụ Thương mại
4412SCIENCE ARTS INC
3.74986JPY0.00%0JPY
Bán
37.5K36.975M6.469BJPY732.761.37JPY29Dịch vụ Công nghệ
4268EDGE TECHNOLOGY INC
3.45999JPY−0.10%−1JPY
Mua
102.4K102.298M10.544BJPY66Dịch vụ Công nghệ
9560PROGRIT INC
3.35806JPY0.12%1JPY
Bán
18.9K15.233M3.09BJPY141Dịch vụ Thương mại
6966MITSUI HIGH TEC INC
3.357560JPY−2.33%−180JPY
Bán Mạnh
321.4K2.43B282.919BJPY15.45500.82JPY3.803KCông nghệ Điện tử
4591RIBOMIC INC
3.25210JPY−16.00%−40JPY
Theo dõi
13.621M2.86B8.924BJPY−63.04JPY26Công nghệ Sức khỏe
4890TSUBOTA LABORATORY INCORPORATED
3.06970JPY−2.90%−29JPY
Bán Mạnh
1.025M994.25M25.108BJPY9Dịch vụ Thương mại
6890FERROTEC HOLDINGS CORPORATION
2.873160JPY−3.36%−110JPY
Theo dõi
1.387M4.381B153.195BJPY6.03573.62JPY9.348KCông nghệ Điện tử
4488AI INSIDE INC
2.855000JPY−0.79%−40JPY
Theo dõi
24.7K123.5M19.615BJPY57.0289.43JPY116Dịch vụ Công nghệ
3966UZABASE INC
2.851498JPY0.00%0JPY
Mua
654K979.692M55.574BJPY70.6121.76JPY779Dịch vụ Công nghệ
4479MAKUAKE INC
2.821402JPY−0.36%−5JPY
Bán
24.6K34.489M17.684BJPY−107.47JPYDịch vụ Công nghệ
4270BEEX INC
2.802131JPY−0.09%−2JPY
Theo dõi
1.3K2.77M4.739BJPY125Dịch vụ Công nghệ
9211F CODE INC
2.782324JPY2.29%52JPY
Mua
5.8K13.479M9.42BJPY52.6845.89JPY22Dịch vụ Thương mại
5031MOI CORPORATION
2.77427JPY0.95%4JPY
Bán
99.6K42.529M5.57BJPY34Dịch vụ Công nghệ
5807TOTOKU ELECTRIC CO
2.735660JPY0.18%10JPY
Mua
34.7K196.402M38.051BJPY18.53304.91JPY971Công nghệ Điện tử
3491GA TECHNOLOGIES CO LTD
2.721744JPY4.87%81JPY
Sức mua mạnh
291.9K509.074M60.903BJPY−31.21JPY739Dịch vụ Công nghệ
6920LASERTEC CORP
2.6926280JPY−4.97%−1375JPY
Mua
11.071M290.949B2.494TJPY83.16332.82JPY662Công nghệ Điện tử
6338TAKATORI CORP
2.687160JPY−2.59%−190JPY
Mua
236.6K1.694B40.133BJPY39.03188.33JPYCông nghệ Điện tử
4435KAONAVI INC
2.642524JPY−1.90%−49JPY
Bán
116K292.784M29.789BJPY131.0620.99JPY229Dịch vụ Công nghệ
4165PLAID INC
2.63956JPY1.16%11JPY
Mua
4.161M3.978B36.483BJPY−24.28JPYDịch vụ Công nghệ
4397TEAMSPIRIT INC
2.61335JPY2.13%7JPY
Bán
153.5K51.423M5.341BJPY−5.55JPY162Dịch vụ Công nghệ
4369TRI CHEMICAL LABORATORIES INC.
2.592318JPY−3.13%−75JPY
Bán
392.2K909.12M77.765BJPY14.64163.42JPY211Sản xuất Chế tạo
4418JAPAN DATA SCIENCE CONSORTIUM CO LT
2.57999JPY−0.79%−8JPY
Sức mua mạnh
1.908M1.906B12.901BJPY−6.38JPY74Dịch vụ Công nghệ
4475HENNGE K K
2.561151JPY4.54%50JPY
Sức mua mạnh
1.628M1.874B35.783BJPY111.399.88JPYDịch vụ Công nghệ
3328BEENOS INC
2.552719JPY0.41%11JPY
Theo dõi
493.1K1.341B34.785BJPY−17.07JPYBán Lẻ
3810CYBERSTEP INC
2.54515JPY−3.01%−16JPY
Bán Mạnh
123.2K63.448M5.737BJPY−242.43JPY352Dịch vụ Công nghệ
9258CS C CO LTD
2.52540JPY0.37%2JPY
Bán
32.3K17.442M3.536BJPY22.0924.35JPYDịch vụ Công nghệ
4384RAKSUL INC
2.442942JPY−0.57%−17JPY
Bán
195.4K574.867M85.997BJPY89.4135.24JPY423Dịch vụ Thương mại
5026TRIPLEIZE CO LTD
2.44998JPY−3.67%−38JPY
Bán
126.9K126.646M7.199BJPY224Dịch vụ Công nghệ
2484DEMAE-CAN CO LTD
2.40509JPY−3.78%−20JPY
Bán
1.722M876.447M69.688BJPY−285.23JPY410Vận chuyển
4443SANSAN INC
2.381576JPY−0.51%−8JPY
Theo dõi
2.301M3.626B198.054BJPY−0.97JPY1.205KDịch vụ Công nghệ
3856ABALANCE CORPORATION
2.372970JPY5.28%149JPY
Mua
426.1K1.266B47.039BJPY86.8532.67JPY1.008KCông nghệ Điện tử
7383NET PROTECTIONS HLDGS INC
2.33497JPY0.40%2JPY
Theo dõi
468K232.596M47.839BJPY−3.25JPY221Dịch vụ Thương mại
1757SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
2.3332JPY−5.88%−2JPY
Theo dõi
1.351M43.229M8.78BJPY−1.94JPY19Dịch vụ Khách hàng
4168YAPPLI INC
2.321116JPY5.78%61JPY
Bán
234.8K262.037M13.304BJPY−80.21JPY215Dịch vụ Công nghệ
8209FRIENDLY CORP
2.32707JPY−0.42%−3JPY
Mua
3.4K2.404M2.025BJPY−90.15JPY10Dịch vụ Khách hàng
3267PHIL COMPANY LTD
2.321029JPY2.69%27JPY
Bán
6.6K6.791M5.575BJPY−27.46JPY48Dịch vụ Khách hàng
6951JEOL LTD
2.324185JPY−1.76%−75JPY
Bán
802.7K3.359B217.302BJPY13.72310.51JPY3.291KCông nghệ Sức khỏe
4449GIFTEE INC
2.312259JPY3.39%74JPY
Mua
469.7K1.061B63.011BJPY373.346.43JPY210Dịch vụ Công nghệ
7092FAST FITNESS JAPAN INCORPORATED
2.301252JPY−1.34%−17JPY
Bán Mạnh
77.7K97.28M23.745BJPY14.1291.05JPY217Dịch vụ Khách hàng
4478FREEE K K
2.273005JPY0.17%5JPY
Bán
519.3K1.56B171.085BJPY−254.30JPY916Dịch vụ Công nghệ
3696CERES INC.
2.26930JPY0.22%2JPY
Bán
66.4K61.752M10.542BJPY−26.14JPY431Dịch vụ Thương mại
6387SAMCO INC
2.223760JPY−1.57%−60JPY
Mua
28.5K107.16M30.685BJPY29.14131.08JPY173Sản xuất Chế tạo
4970TOYO GOSEI CO LTD
2.219000JPY−7.12%−690JPY
Mua
169.8K1.528B76.91BJPY18.85514.04JPY790Công nghiệp Chế biến
4584KIDSWELL BIO CORPORATION
2.21289JPY3.58%10JPY
Mua
275.4K79.591M8.897BJPY−3.65JPY38Công nghệ Sức khỏe
4490VISASQ INC
2.201886JPY0.32%6JPY
Bán
53.4K100.712M17.147BJPY−52.03JPY416Dịch vụ Công nghệ
4175COLY INC
2.201311JPY−1.80%−24JPY
Bán
12.2K15.994M7.346BJPY17.1178.03JPY338Dịch vụ Công nghệ
9212GREEN EARTH INSTITUTE CO LTD
2.20468JPY−0.64%−3JPY
Bán Mạnh
142.9K66.877M5.25BJPY−23.47JPYCông nghiệp Chế biến
4448CHATWORK CO LTD
2.16675JPY6.30%40JPY
Sức mua mạnh
999.2K674.46M25.266BJPY−20.68JPY251Dịch vụ Công nghệ
4062IBIDEN CO LTD
2.165430JPY−3.72%−210JPY
Theo dõi
938K5.093B787.392BJPY15.50363.77JPY12.958KCông nghệ Điện tử
4053SUN INC
2.151219JPY−1.77%−22JPY
Mua
274.2K334.25M47.104BJPY56.4523.55JPY1.633KDịch vụ Công nghệ
9229SUNWELS CO LTD
2.147200JPY8.11%540JPY
Mua
185.2K1.333B66.208BJPYDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6315TOWA CORP
2.141963JPY−1.55%−31JPY
Theo dõi
184.5K362.174M49.89BJPY5.70349.98JPY1.817KSản xuất Chế tạo
6728ULVAC INC
2.145920JPY−2.15%−130JPY
Theo dõi
275.4K1.63B297.956BJPY13.52447.34JPY6.235KCông nghệ Điện tử
3393STARTIA HLDGS INC
2.141072JPY−3.86%−43JPY
Bán
321.6K344.755M11.051BJPY7.87141.63JPY872Dịch vụ Công nghệ
6787MEIKO ELECTRONICS CO
2.132963JPY−2.21%−67JPY
Bán
218.3K646.823M77.967BJPY5.68533.47JPY13.637KCông nghệ Điện tử
6616TOREX SEMICONDUCTOR LTD
2.132857JPY−1.14%−33JPY
Bán
131K374.267M31.616BJPY7.27397.27JPY1.034KCông nghệ Điện tử
2146UT GROUP CO LTD
2.122513JPY−0.20%−5JPY
Bán
227.7K572.21M101.634BJPY14.79170.21JPY48.163KDịch vụ Thương mại
7033MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
2.113440JPY2.08%70JPY
Theo dõi
185.9K639.496M56.242BJPY122.5127.59JPY490Dịch vụ Thương mại
6762TDK CORP
2.104730JPY−2.27%−110JPY
Bán
1.594M7.541B1.834TJPY9.37517.72JPY116.808KCông nghệ Điện tử
6323RORZE CORP
2.108210JPY−3.53%−300JPY
Bán
192.8K1.583B147.064BJPY7.481139.47JPY3.67KCông nghệ Điện tử
6976TAIYO YUDEN CO LTD
2.104325JPY−2.15%−95JPY
Bán
999.2K4.322B555.096BJPY10.91406.39JPY22.312KCông nghệ Điện tử
4176COCONALA INC
2.09557JPY1.46%8JPY
Bán
437.5K243.688M12.944BJPY−21.46JPY179Dịch vụ Công nghệ
4055T&S INC
2.091582JPY3.67%56JPY
Sức mua mạnh
57K90.174M11.648BJPY30.2152.38JPY296Dịch vụ Công nghệ
4777GALA INC
2.09598JPY1.36%8JPY
Theo dõi
229.3K137.121M14.771BJPY53.7411.97JPY52Dịch vụ Công nghệ
4167KOKOPELLI INC
2.09713JPY−4.17%−31JPY
Bán Mạnh
48.4K34.509M5.886BJPY52.6014.42JPY64Dịch vụ Công nghệ
7378ASIRO INC
2.08817JPY0.00%0JPY
Bán
134K109.478M6.347BJPY17.7850.46JPY51Dịch vụ Công nghệ
6957SHIBAURA ELECTRONICS CO
2.085200JPY−2.44%−130JPY
Theo dõi
26.4K137.28M40.98BJPY10.79494.09JPY4.449KCông nghệ Điện tử
7050FRONTIER INTERNATIONAL INC
2.082660JPY0.87%23JPY
Bán
42K111.72M11.929BJPY5.16511.99JPY248Dịch vụ Thương mại
4375SAFIE INC
2.06959JPY0.21%2JPY
Mua
152.5K146.248M51.383BJPY−20.40JPY256Dịch vụ Công nghệ
4587PEPTIDREAM INC
2.061556JPY−1.39%−22JPY
Bán
911.1K1.418B204.865BJPY1550.101.02JPY141Công nghệ Sức khỏe
4173WACUL INC
2.06524JPY−0.76%−4JPY
Bán Mạnh
22K11.528M3.741BJPY19.8629.01JPY57Dịch vụ Công nghệ
4057INTERFACTORY INC
2.061266JPY−0.31%−4JPY
Theo dõi
600759.6K5.088BJPY80.2315.94JPY144Dịch vụ Công nghệ
4238MIRAIAL CO.LTD
2.061714JPY−0.70%−12JPY
Theo dõi
188.5K323.089M15.541BJPY8.22209.89JPY419Công nghệ Điện tử
4385MERCARI INC
2.032882JPY−3.19%−95JPY
Theo dõi
6.329M18.239B479.423BJPY−44.00JPY2.209KBán Lẻ
6200INSOURCE CO LTD
2.033080JPY−3.45%−110JPY
Bán
142.6K439.208M134.273BJPY64.7049.32JPY382Dịch vụ Thương mại
6723RENESAS ELECTRONICS CORP
2.021274.0JPY−1.70%−22.0JPY
Bán Mạnh
6.818M8.685B2.32TJPY10.48125.37JPY20.962KCông nghệ Điện tử
6967SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO
2.023745JPY−3.85%−150JPY
Bán
1.491M5.584B526.175BJPY7.65509.21JPY5.352KCông nghệ Điện tử
6590SHIBAURA MECHATRONICS CO
2.0110960JPY−1.35%−150JPY
Mua
55.7K610.472M49.083BJPY8.691277.93JPY1.204KSản xuất Chế tạo
6337TESEC CORP
2.013280JPY−2.53%−85JPY
Mua
115.9K380.152M19.006BJPY8.01420.11JPY213Công nghệ Điện tử
5125FINES INC
2.011516JPY0.00%0JPY
Bán
139.2K211.027M6.807BJPY259Dịch vụ Công nghệ
6035IR JAPAN HOLDINGS LTD
2.001744JPY−1.69%−30JPY
Bán Mạnh
465.7K812.181M31.512BJPY20.3487.24JPY203Dịch vụ Thương mại
7878KOHSAI CO LTD
1.996090JPY−0.33%−20JPY
Bán
1K6.09M2.286BJPY192.2831.78JPY69Khách hàng Lâu năm
3660ISTYLE INC
1.99580JPY8.21%44JPY
Sức mua mạnh
6.744M3.912B40.345BJPY−5.87JPY967Dịch vụ Công nghệ
2158FRONTEO INC
1.98979JPY4.37%41JPY
Mua
692.6K678.055M36.876BJPY−4.03JPY310Dịch vụ Công nghệ
4487SPACE MARKET INC
1.98277JPY0.73%2JPY
Bán
53.1K14.709M3.284BJPY−9.17JPY69Dịch vụ Công nghệ
3923RAKUS CO LTD
1.981719JPY−1.26%−22JPY
Theo dõi
1.203M2.067B315.494BJPY345.185.04JPY1.72KDịch vụ Công nghệ
2127NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC
1.981809JPY−2.58%−48JPY
Bán
2.138M3.868B614.236BJPY72.5125.73JPY972Tài chính
4169ENECHANGE LTD
1.971045JPY−0.76%−8JPY
Theo dõi
463.8K484.671M31.636BJPY−25.84JPY122Dịch vụ Công nghệ
4425KUDAN INC
1.972928JPY1.04%30JPY
Theo dõi
66K193.248M24.6BJPY−253.81JPY43Dịch vụ Công nghệ
2980SRE HLDGS CORP
1.974290JPY3.13%130JPY
Theo dõi
385.3K1.653B67.208BJPY50.3783.88JPY177Tài chính
2427OUTSOURCING INC
1.96985JPY−0.51%−5JPY
Bán
1.001M986.379M124.691BJPY48.0720.59JPY121.153KDịch vụ Công nghệ
4598DELTA FLY PHARMA INC
1.96840JPY−4.11%−36JPY
Bán
967.9K813.036M4.747BJPY−190.50JPY12Công nghệ Sức khỏe
2371KAKAKU.COM. INC
1.962260JPY−0.75%−17JPY
Bán Mạnh
1.322M2.987B463.348BJPY28.1580.96JPY1.238KDịch vụ Khách hàng
6194ATRAE INC
1.961361JPY−2.02%−28JPY
Bán
229.3K312.077M37.424BJPY57.7324.19JPYDịch vụ Công nghệ
7342WEALTHNAVI INC
1.961537JPY0.39%6JPY
Bán
447.6K687.961M73.865BJPY−2.00JPY114Tài chính
7809KOTOBUKIYA CO LTD
1.9611510JPY0.35%40JPY
Mua
24.7K284.297M30.156BJPY17.13682.86JPY173Bán Lẻ
6597HPC SYSTEMS INC
1.952095JPY2.70%55JPY
Bán
14.7K30.797M8.714BJPY24.3586.11JPY108Dịch vụ Công nghệ
4378CINC CORP
1.951474JPY1.52%22JPY
Mua
14.3K21.078M4.881BJPY31.8248.67JPY87Dịch vụ Thương mại