Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Nhật có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Nhật sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5595INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPA
4.112985 JPY−3.37%4.418M0.53116.025B JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
4492GENETEC CORPORATION
3.53872 JPY+2.71%56.3K0.2410.01B JPY24.7035.30 JPY0.77%Dịch vụ Công nghệ
6731PIXELA CORPORATION
3.40103 JPY−1.90%1.054M0.711.609B JPY−263.30 JPY+62.75%0.00%Công nghệ Điện tử
6173AQUALINE LTD
3.20540 JPY−0.55%8.8K0.431.991B JPY−11.35 JPY+92.70%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5892YUTORI INC
2.945740 JPY+2.14%331K1.497.695B JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
3133KAIHAN CO LTD
2.871254 JPY−1.34%4.288M1.2856.249B JPY−29.28 JPY−4.51%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5136TRIPLA CO LTD
2.811853 JPY−4.73%268.6K0.9210.824B JPY63.2829.28 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3896AWA PAPER MFG CO LTD
2.76488 JPY−2.20%63.9K0.644.84B JPY85.655.70 JPY−88.56%1.13%Công nghiệp Chế biến
3041BEAUTY KADAN HOLDINGS CO LTD
2.69865 JPY−0.57%39.7K0.543.681B JPY46.8718.46 JPY−14.26%0.99%Công nghiệp Chế biến
4586MEDRX CO LTD
2.57134 JPY0.00%462.1K0.705.064B JPY−27.26 JPY+36.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
7936ASICS CORP
2.486353 JPY+2.29%1.327M0.541.15T JPY33.03192.37 JPY+77.36%1.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
3692FFRI SECURITY INC
2.371981 JPY+6.62%238.2K1.5414.647B JPY44.1944.83 JPY+266.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
9812T.O.HOLDINGS CO LTD
2.37615 JPY−0.49%2.731M2.533.441B JPY−100.63 JPY−3877.37%0.00%Dịch vụ Phân phối
6266TAZMO CO LTD
2.363485 JPY−1.41%420.9K0.4052.877B JPY21.65161.00 JPY−1.23%0.66%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
9522RENEWABLE JAPAN CO LTD
2.301058 JPY−4.77%501.6K0.9331.253B JPY29.4235.96 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
7426YAMADAI CORP
2.273305 JPY+17.91%424.2K2.212.558B JPY−82.26 JPY−138.03%1.30%Dịch vụ Phân phối
9553MICROAD INC
2.26639 JPY−1.24%425.2K0.8316.856B JPY37.9816.83 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
8890RAYSUM CO LTD
2.253595 JPY+3.30%260.9K1.5599.312B JPY7.60473.29 JPY+365.97%1.59%Tài chính
6201TOYOTA INDUSTRIES CORP
2.1915225 JPY−0.85%458.6K0.804.743T JPY18.58819.49 JPY+36.24%1.31%Sản xuất Chế tạo
Mua
5852AHRESTY CORPORATION
2.10796 JPY+2.18%713.9K1.2119.503B JPY12.5363.55 JPY+42.42%1.95%Sản xuất Chế tạo
3652DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
2.093090 JPY−3.59%98.7K0.7510.327B JPY31.8996.90 JPY0.00%Công nghệ Điện tử
4499SPEEE INC
2.082090 JPY−0.43%15.8K0.2621.079B JPY−114.73 JPY−220.74%0.00%Dịch vụ Thương mại
2980SRE HLDGS CORP
2.053745 JPY+7.77%474.6K2.1653.989B JPY47.4578.92 JPY+22.58%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
4264SECURE INC
2.051589 JPY−0.31%26K0.287.374B JPY46.6334.08 JPY0.00%Công nghệ Điện tử
7033MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
2.053085 JPY+5.83%174.6K1.1648.154B JPY31.5897.70 JPY+214.73%0.63%Dịch vụ Thương mại
Mua
9218MENTAL HEALTH TECHNOLOGIES CO LTD
2.051071 JPY+5.41%92.9K0.6210.37B JPY25.6341.78 JPY+53.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
4168YAPPLI INC
2.041220 JPY−2.32%94.5K0.3215.328B JPY−5.90 JPY+92.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5269NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO
2.01429 JPY−1.61%222.5K0.8625.025B JPY72.825.89 JPY+18.04%1.46%Khoáng sản phi năng lượng
9563ATLAS TECHNOLOGIES CORPORATION
1.99403 JPY+2.81%22.7K0.402.749B JPY40.949.84 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
4235ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
1.971227 JPY+0.99%81.2K0.4520.265B JPY10.20120.28 JPY+14.35%3.19%Sản xuất Chế tạo
3854I'LL INC
1.963700 JPY+1.65%55.6K0.9790.752B JPY33.69109.82 JPY+68.19%0.94%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
6777SANTEC HOLDINGS CORPORATION
1.935360 JPY+3.88%60.6K0.4162.566B JPY18.98282.43 JPY+17.10%1.69%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6526SOCIONEXT INC
1.933954 JPY−0.85%10.664M0.46722.934B JPY28.36139.41 JPY1.60%Công nghệ Điện tử
Mua
5240MONOAI TECHNOLOGY CO LTD
1.92722 JPY−9.41%1.29M0.217.966B JPY−19.73 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
6254NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD
1.9117530 JPY+7.74%2.718M1.49143.54B JPY17.85982.25 JPY+166.53%1.09%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6525KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
1.904640 JPY−0.85%1.724M0.401.123T JPY42.74108.56 JPY0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
7003MITSUI E&S CO LTD
1.901742 JPY−0.11%64.413M5.78145.634B JPY6.45269.89 JPY0.21%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5031MOI CORPORATION
1.90260 JPY−1.89%102K1.133.464B JPY18.7813.85 JPY+165.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6147YAMAZAKI CO LTD
1.90367 JPY+1.94%12.1K1.101.589B JPY−8.38 JPY+82.70%2.79%Sản xuất Chế tạo
8031MITSUI & CO
1.886596 JPY+0.09%4.502M0.879.44T JPY9.86669.10 JPY−5.42%2.46%Công nghiệp Chế biến
Mua
6580WRITEUP CO LTD
1.87720 JPY−3.87%40K0.663.718B JPY32.4622.18 JPY−55.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
9211F CODE INC
1.874335 JPY−0.23%90.1K0.6323.913B JPY56.3276.97 JPY+77.24%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
4891TMS CO LTD
1.87337 JPY+5.31%2.814M1.7910.725B JPY−18.37 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
2138CROOZ INC
1.83833 JPY−7.13%637.9K0.809.766B JPY7.80106.86 JPY+596.16%0.00%Bán Lẻ
9983FAST RETAILING CO LTD
1.8343510 JPY−0.30%1.337M0.8613.6T JPY41.911038.23 JPY+20.36%0.65%Bán Lẻ
Mua
6324HARMONIC DRIVE SYSTEMS
1.834055 JPY+8.57%1.159M2.43336.921B JPY202.8919.99 JPY−74.40%0.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
5253COVER CORPORATION
1.802550 JPY−0.47%1.642M0.40150.671B JPY43.0159.29 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4438WELBY INC
1.79582 JPY0.00%6.6K0.364.496B JPY−64.51 JPY−1591.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6305HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY
1.794229 JPY+0.76%559.8K0.66891.222B JPY9.16461.73 JPY+35.58%3.46%Sản xuất Chế tạo
Mua
1515NITTETSU MINING CO
1.795140 JPY−0.58%28.2K0.7386.356B JPY9.64533.23 JPY−1.57%3.75%Khoáng sản phi năng lượng
6707SANKEN ELECTRIC CO
1.797879 JPY+1.80%189.6K0.66190.95B JPY25.72306.31 JPY−8.31%0.38%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
5247BTM INC
1.782518 JPY+0.24%25.5K1.463.305B JPY38.1266.06 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
4192SPIDERPLUS & CO
1.77713 JPY+3.03%198.5K0.5724.71B JPY−13.36 JPY+56.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
9159W TOKYO INC
1.752763 JPY−2.33%31.3K0.227.791B JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
4055T&S INC
1.752340 JPY−0.76%141.3K1.0317.182B JPY37.6462.18 JPY+8.30%0.29%Dịch vụ Công nghệ
5445TOKYO TEKKO CO LTD
1.745630 JPY+3.49%177.4K1.3648.107B JPY7.50750.65 JPY2.81%Khoáng sản phi năng lượng
6368ORGANO CORP
1.727350 JPY+3.23%274K0.81333.612B JPY23.39314.23 JPY+25.65%1.02%Sản xuất Chế tạo
Mua
3674AUCFAN CO LIMITED
1.72470 JPY+1.29%43.1K0.384.8B JPY23.4320.06 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
6871MICRONICS JAPAN CO
1.727260 JPY+2.69%2.614M1.03277.326B JPY67.86106.98 JPY−45.24%0.46%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
2158FRONTEO INC
1.70815 JPY−0.37%1.149M0.9029.241B JPY−32.67 JPY−84.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7927MUTO SEIKO CO
1.702083 JPY+2.51%108.9K0.6614.481B JPY9.26225.01 JPY+27.34%3.85%Sản xuất Chế tạo
7715NAGANO KEIKI CO LTD
1.702209 JPY−0.81%136.1K0.5743.654B JPY7.96277.66 JPY+82.37%1.48%Công nghệ Điện tử
9343IBIS INC
1.703475 JPY−0.57%94.4K0.3212.468B JPY43.4180.06 JPY0.41%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
9560PROGRIT INC
1.691400 JPY−2.37%169.7K0.9316.786B JPY41.7233.56 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
6432TAKEUCHI MFG CO
1.695480 JPY+1.48%958.2K2.17246.06B JPY10.89503.41 JPY+75.70%1.90%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
4169ENECHANGE LTD
1.681246 JPY−0.80%625.2K0.5338.547B JPY−40.94 JPY+6.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
6473JTEKT CORPORATION
1.681385.0 JPY+0.04%1.252M1.23476.551B JPY9.08152.57 JPY+81.25%2.52%Sản xuất Chế tạo
Mua
5410GODO STEEL LTD
1.676140 JPY+0.66%219.4K1.0987.912B JPY5.511113.90 JPY+116.81%4.83%Khoáng sản phi năng lượng
3760CAVE INTERACTIVE CO LTD
1.671795 JPY+4.36%102.3K0.6711.339B JPY6.70267.71 JPY+49.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5596OUTLOOKCONSULTING CO LTD
1.661335 JPY−2.05%33.9K0.654.848B JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
7231TOPY INDUSTRIES
1.653030 JPY+0.66%46.2K0.9069.555B JPY11.64260.28 JPY−8.72%3.28%Sản xuất Chế tạo
4194VISIONAL INC
1.658980 JPY+0.22%238.4K1.14358.423B JPY34.22262.45 JPY+65.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
6361EBARA CORP
1.6511975 JPY+2.26%633.7K0.831.074T JPY18.35652.45 JPY+19.21%1.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
7283AISAN INDUSTRY CO
1.651544 JPY+1.78%294.5K1.1395.683B JPY7.36209.72 JPY+54.61%3.11%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
7585KAN-NANMARU CORPORATION
1.65381 JPY−0.52%2.2K0.481.456B JPY−49.13 JPY+31.04%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4180APPIER GROUP INC
1.641916 JPY+0.31%1.838M0.72182.428B JPY196.609.75 JPY+4700.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
9225BRIDGE CONSULTING GROUP INC
1.641457 JPY−0.21%5.4K0.422.934B JPY33.9442.93 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
7069CYBERBUZZ INC
1.642676 JPY+16.15%93.6K1.438.959B JPY32.3182.82 JPY+158.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
8002MARUBENI CORP
1.632511.5 JPY−1.45%7.178M1.044.179T JPY9.43266.21 JPY−17.95%3.29%Công nghiệp Chế biến
Mua
6584SANOH INDUSTRIAL CO
1.631048 JPY+0.96%245.3K0.3239.312B JPY9.34112.15 JPY2.30%Sản xuất Chế tạo
6027BENGO4.COM INC
1.633970 JPY−0.63%175.4K0.5482.444B JPY105.3237.70 JPY+43.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
4485JTOWER INC
1.634705 JPY0.00%276.3K0.47102.733B JPY−20.30 JPY+35.73%0.00%Truyền thông
Mua
3987ECOMOTT INC
1.62416 JPY+3.48%23.7K0.542.086B JPY−37.22 JPY−1872.90%0.00%Dịch vụ Công nghệ
4420ESOL CO LTD
1.62982 JPY+1.13%115.5K0.2219.406B JPY146.466.70 JPY0.58%Dịch vụ Công nghệ
7351GOODPATCH INC
1.60606 JPY+3.06%49.7K0.685.391B JPY26.5122.86 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
4783NCD CO LTD
1.601811 JPY−0.39%33.7K0.2614.609B JPY14.19127.62 JPY+94.11%1.60%Dịch vụ Thương mại
9341GENOVA INC
1.601431 JPY+6.00%102.8K0.5323.437B JPY16.2388.18 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
2127NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC
1.591010.5 JPY−1.22%4.874M0.57341.189B JPY32.8130.80 JPY+27.04%2.23%Tài chính
Theo dõi
6326KUBOTA CORP
1.592186.0 JPY+1.25%3.597M0.692.563T JPY10.84201.69 JPY+54.28%2.20%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
7280MITSUBA CORP
1.591347 JPY+1.51%308.6K0.4959.635B JPY7.31184.19 JPY+457.38%0.23%Sản xuất Chế tạo
3968SEGUE GROUP CO LTD
1.592050 JPY−3.85%256.9K0.3623.109B JPY35.1558.33 JPY−11.35%1.46%Dịch vụ Công nghệ
2130MEMBERS CO LTD
1.58921 JPY−0.22%49.9K0.6312.305B JPY50.0718.39 JPY−77.62%3.25%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
5138REBASE INC
1.581015 JPY+0.69%26.9K0.424.345B JPY25.5739.69 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
6292KAWATA MANUFACTURING CO LTD
1.581077 JPY−0.83%26.7K0.877.478B JPY9.76110.30 JPY+148.51%3.82%Sản xuất Chế tạo
4397TEAMSPIRIT INC
1.58447 JPY+9.83%568.3K6.236.564B JPY−12.91 JPY−141.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3902MEDICAL DATA VISION CO LTD
1.58583 JPY+0.52%194.2K0.8222.462B JPY22.7525.62 JPY+12.60%1.13%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
6250YAMABIKO CORPORATION
1.581851 JPY+3.29%110.1K0.7074.043B JPY8.45218.95 JPY+44.46%3.09%Sản xuất Chế tạo
5440KYOEI STEEL LTD
1.582405 JPY+2.25%156.3K1.5199.695B JPY5.65425.30 JPY+131.99%3.49%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
6407CKD CORP
1.582987 JPY+3.36%523.8K0.85196.552B JPY20.05148.94 JPY−31.94%2.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
7203TOYOTA MOTOR CORP
1.573582 JPY+0.48%26.141M0.7247.703T JPY10.77332.55 JPY+87.39%1.85%Khách hàng Lâu năm
Mua