Cổ phiếu định giá cao

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một kịch bản khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
1380 AKIKAWA FOODS & FARMS 840.002.94%24.00Sức mua mạnh13.000K3.399B40.9820.50274.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1401 MBS INC 1781.00-9.87%-195.00Mua50011.006B39.6039.2084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1407 WEST HOLDINGS CORP 860.000.82%7.00Mua328.700K23.153B15.2256.49404.00Công nghiệp
1984 SANSHIN CORP 669.000.00%0.00Mua7.000K6.667B14.9544.74143.00Công nghiệp
2154 TRUST TECH INC. 4385.000.00%0.00Mua87.700K92.872B36.82119.6110041.00Công nghiệp
2475 WDB HOLDINGS CO LTD 3845.001.99%75.00Mua109.800K75.371B22.80168.642513.00Công nghiệp
2655 MAXVALU TOHOKU 1459.000.48%7.00Mua1.300K19.009B62.4923.39672.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2767 FIELDS CORP 1218.001.92%23.00Mua276.400K41.327B-231.771514.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2773 MUTUAL CORPORATION 975.000.41%4.00Mua31.400K7.374B28.0434.77159.00Công nghiệp
2872 SEIHYO CO LTD 4440.004.10%175.00Mua13.800K1.837B373.0711.9077.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2877 NITTOBEST CORP 979.001.56%15.00Mua7.400K11.628B11.8082.971119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2901 ISHIGAKI FOODS CO 195.0017.47%29.00Mua3.198M1.005B-22.6676.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2907 AHJIKAN CO LTD 1544.001.71%26.00Mua5.900K11.649B15.6798.53782.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3080 JASON CO LTD (JP) 488.005.63%26.00Mua58.500K5.899B15.5231.44201.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3183 WIN-PARTNERS CO LTD 1616.000.87%14.00Mua24.500K48.702B15.44104.69447.00Chăm sóc sức khỏe
3264 ASCOT CORP 381.00-1.80%-7.00Mua4.731M22.795B181.752.5537.00Tài chính
3356 TERILOGY CO LTD 807.00-0.62%-5.00Mua2.645M12.689B80.5610.0283.00Công nghệ
3440 NISSO PRONITY CO LTD 1070.003.08%32.00Mua8.500K7.614B11.8890.08200.00Vật liệu cơ bản
3627 NEOS CORPORATION 600.00-1.80%-11.00Mua3.551M5.767B-69.65248.00Công nghệ
3646 EKITAN & CO LTD 1469.00-2.72%-41.00Mua375.000K10.367B25.1858.8568.00Công nghệ
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG 2799.001.16%32.00Mua95.600K52.557B48.6257.641485.00Công nghệ
3660 ISTYLE INC 1422.001.07%15.00Mua777.500K93.839B79.2518.39860.00Công nghệ
3661 M UP INC 2542.001.23%31.00Mua1.469M18.784B196.8413.0079.00Công nghệ
3904 KAYAK INC 1136.00-0.61%-7.00Mua450.500K17.229B52.2722.10392.00Công nghệ
3905 DATASECTION INC 954.006.00%54.00Mua6.779M10.415B1102.671.3967.00Công nghệ
3922 PR TIMES INC 3430.007.52%240.00Mua126.700K21.225B81.9942.9453.00Công nghệ
3951 ASAHI PRINTING CO LTD 1285.002.15%27.00Mua6.000K29.180B16.8085.071280.00Vật liệu cơ bản
3990 UUUM CO LTD 5880.007.30%400.00Mua322.500K33.203B190.0635.32202.00Công nghệ
4287 JUSTPLANNING INC 6610.0010.54%630.00Mua266.900K25.165B109.9960.5154.00Công nghệ
4355 LONGLIFE HOLDINGS 611.00-0.65%-4.00Mua224.200K6.859B50.4812.10849.00Chăm sóc sức khỏe
4508 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP 2117.007.52%148.00Mua3.095M1101.709B20.48103.357187.00Chăm sóc sức khỏe
4523 EISAI CO 11150.00-0.31%-35.00Mua1.602M3305.930B61.61181.1710456.00Chăm sóc sức khỏe
4555 SAWAI PHARMACEUTICAL 5320.000.38%20.00Mua191.700K232.787B14.77360.493252.00Chăm sóc sức khỏe
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 4798.002.81%131.00Mua3.230M3297.812B53.0390.7414446.00Chăm sóc sức khỏe
4617 CHUGOKU MARINE PAINTS 1218.000.58%7.00Mua170.600K83.361B32.6037.362293.00Vật liệu cơ bản
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD 517.001.17%6.00Mua658.700K5.401B18.9127.33734.00Công nghiệp
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING 941.005.14%46.00Mua42.500K4.290B13.0771.99427.00Công nghệ
4781 NIHON HOUSING CO 3210.000.94%30.00Mua60050.962B15.67204.812536.00Tài chính
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 4541.000.71%32.00Mua1.466M2312.633B14.15322.0577739.00Công nghệ
4996 KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO 933.000.11%1.00Mua653.600K123.710B14.0966.221533.00Vật liệu cơ bản
5019 IDEMITSU KOSAN CO.LTD 4955.000.10%5.00Mua1.119M1026.132B5.97829.358955.00Năng lượng
5279 NIHON KOGYO CO LTD 963.008.45%75.00Mua121.000K2.712B18.9650.80333.00Vật liệu cơ bản
5367 NIKKATO CORP 1575.001.61%25.00Mua182.800K18.747B25.0063.00284.00Công nghiệp
6027 BENGO4.COM INC 3460.003.44%115.00Mua341.500K73.898B238.2614.64149.00Công nghiệp
6138 DIJET INDUSTRIAL 1946.003.79%71.00Mua1.600K5.593B14.00139.02425.00Công nghiệp
6356 NIPPON GEAR CO LTD 518.000.00%0.00Mua17.600K7.372B34.0215.33359.00Công nghiệp
6648 KAWADEN CORP 2770.000.76%21.00Mua2.300K11.485B6.86403.63775.00Công nghiệp
6718 AIPHONE CO. LTD. 1695.00-11.72%-225.00Sức mua mạnh30030.815B18.2793.981883.00Công nghệ
6719 FUJITSU COMPONENT LIMITED 797.000.25%2.00Mua75.100K11.591B58.3013.673251.00Công nghiệp
6755 FUJITSU GENERAL 1890.001.34%25.00Mua2.482M203.116B15.38122.867392.00Công nghiệp
6814 FURUNO ELECTRIC CO 1203.00-0.82%-10.00Mua649.500K38.558B12.6295.332920.00Công nghệ
7246 PRESS KOGYO CO 706.001.88%13.00Mua584.400K78.741B13.1353.786767.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7264 MURO CORPORATION 1803.002.15%38.00Mua10.000K11.515B6.32285.17971.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7269 SUZUKI MOTOR CORP 6679.000.15%10.00Mua1.959M3263.571B14.11488.8665179.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7320 JAPAN LIVING WARRANTY INC 4740.0017.33%700.00Mua48.800K6.386B57.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7462 DAIYA TSUSHO 1517.00-0.59%-9.00Mua36.700K1.250B509.372.9846.00Năng lượng
7544 THREE F CO LTD 395.001.02%4.00Sức mua mạnh12.100K3.003B3.67107.74121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7608 SK JAPAN CO LTD 633.002.93%18.00Mua728.600K5.154B10.5659.9293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7649 SUGI HOLDINGS CO . LTD. 5980.000.84%50.00Mua100383.123B23.63257.285263.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7775 DAIKEN MEDICAL CO LTD 815.002.00%16.00Sức mua mạnh169.600K25.354B24.1433.80196.00Chăm sóc sức khỏe
8179 ROYAL HOLDINGS CO 2905.001.75%50.00Mua2.000K114.396B31.6690.582646.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8709 INVAST SECURITIES CO LTD 1076.00-0.37%-4.00Mua2.700K6.355B10.59101.6077.00Tài chính
8715 ANICOM HOLDINGS INC 4725.005.59%250.00Sức mua mạnh204.100K80.829B64.7973.44466.00Tài chính
8976 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP 674000.000.45%3000.00Mua1.415K330.050B31.0321721.32Tài chính
9034 NANSO TRANSPORT CO 1424.000.92%13.00Mua1007.031B7.35193.68715.00Công nghiệp
9519 RENOVA INC 2111.0012.95%242.00Mua4.502M69.404B131.1717.1976.00Công ty dịch vụ công cộng
9820 MT GENEX CORPORATION 3600.0011.11%360.00Sức mua mạnh2.500K3.486B22.16162.4630.00Công nghiệp
9900 SAGAMI CHAIN CO. LTD. 1381.00-0.29%-4.00Mua10037.479B62.4022.66585.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9984 SOFTBANK GROUP CORP 9857.001.01%99.00Mua12.345M10704.070B10.85933.5174952.00Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất