Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Nhật Bản có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Nhật Bản với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1734KITA KOUDENSHA CORP
390.375M JPY605 JPY−2.26%7.3K1.47−619.38 JPY+74.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
3824MEDIA FIVE CO.
554.6M JPY590 JPY0.00%3000.5118.3932.08 JPY+76.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
1449FUJI JAPAN CO LTD
579.36M JPY272 JPY−2.86%2000.19−29.94 JPY−256.96%0.00%Khách hàng Lâu năm
2172INSIGHT INC
590.64M JPY369 JPY+0.27%1000.096.4357.38 JPY−44.53%3.26%Dịch vụ Thương mại
8143LAPINE CO
617.041M JPY270 JPY+3.45%146.6K24.93−145.20 JPY−251.51%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
9399BEAT HOLDINGS LTD
721.68M JPY4 JPY+33.33%1.042M0.69−4.98 JPY+67.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3977FUSION CO LTD (JP)
800.974M JPY540 JPY−2.88%3000.7119.6427.49 JPY−30.63%0.00%Dịch vụ Thương mại
6846CHUO SEISAKUSHO LTD.
812.752M JPY1081 JPY+2.85%3000.86−8.24 JPY+97.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
9610WILSON LEARNING WORLDWIDE INC
834.845M JPY136 JPY+0.74%92.9K1.60−19.20 JPY+70.66%0.00%Dịch vụ Thương mại
2164CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
841.939M JPY381 JPY−2.31%20.1K0.62−4.04 JPY+77.02%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3803IMAGE INFORMATION INC
866.984M JPY435 JPY+1.16%8K1.1014.7129.57 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
3136ECONOS CO LTD
890.627M JPY675 JPY−0.44%3000.326.50103.82 JPY−19.41%0.00%Bán Lẻ
3047TRUCK-ONE CO
892.391M JPY372 JPY+0.54%1.9K1.197.4150.19 JPY+10.80%2.15%Bán Lẻ
3032GOLFϽ¥DO CO. LTD
927.748M JPY379 JPY−0.26%3000.19−49.05 JPY−234.56%2.63%Bán Lẻ
4250FRONTIER INC
948.129M JPY1510 JPY+10.62%1.2K0.8212.86117.43 JPY+108.50%1.83%Sản xuất Chế tạo
2976NIPPON GRANDE CO LTD
952.2M JPY844 JPY+1.93%1.2K1.678.29101.82 JPY−29.38%1.57%Tài chính
3384ARKCORE INC.
955.667M JPY519 JPY−3.53%16.8K1.015.19100.09 JPY−37.27%0.00%Bán Lẻ
6898TOMITA ELECTRONICS
979.265M JPY1459 JPY−1.75%1.3K0.62−69.40 JPY−148.20%0.00%Công nghệ Điện tử
3370FUJITA CORP CO.LTD.
1B JPY298 JPY+1.71%220.8K1.16−3.01 JPY+88.89%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4255THECOO INC
1.021B JPY494 JPY+0.41%3.2K0.69−368.40 JPY−55.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2997STORAGE-OH CO LTD
1.033B JPY567 JPY+1.25%9.7K0.828.4666.99 JPY0.00%Vận chuyển
4018GEOLOCATION TECHNOLOGY INC
1.086B JPY710 JPY+1.28%3000.4580.168.86 JPY−83.19%0.71%Truyền thông
7851KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO
1.121B JPY239 JPY+0.84%6.6K0.36−37.87 JPY−3324.91%1.27%Dịch vụ Khách hàng
4995SANKEI CHEMICALS CO
1.126B JPY1175 JPY0.00%3000.8830.0439.12 JPY−82.34%2.13%Công nghiệp Chế biến
2673YUMEMITSUKETAI CO LTD
1.133B JPY112 JPY0.00%206.1K3.229.5911.68 JPY+134.85%0.00%Dịch vụ Thương mại
6439NAKANIPPON CASTING CO. LTD.
1.141B JPY499 JPY+2.67%2000.10−121.18 JPY−224.04%0.00%Sản xuất Chế tạo
4834CAREER BANK
1.151B JPY1151 JPY−0.69%3000.4813.9282.70 JPY+39.78%1.21%Dịch vụ Thương mại
3189ANAP INC
1.172B JPY232 JPY+1.75%40.5K0.96−237.97 JPY−69.16%0.00%Bán Lẻ
7042ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
1.178B JPY859 JPY+3.87%13.4K1.30−1.47 JPY−110.49%1.45%Dịch vụ Thương mại
5380SHINTO COMPANY(JP)
1.193B JPY1542 JPY−0.52%6000.77−23.33 JPY−178.48%2.42%Khoáng sản phi năng lượng
2156SAYLOR ADVERTISING INC.
1.198B JPY315 JPY−0.63%26K3.339.7632.26 JPY+449.25%1.58%Dịch vụ Thương mại
9241FUTURE LINK NETWORK CO LTD
1.198B JPY1465 JPY+2.30%5.1K1.65−50.11 JPY+51.11%0.00%Dịch vụ Thương mại
8925ARDEPRO CO LTD
1.201B JPY98 JPY−1.01%1.021M0.2979.831.23 JPY−98.08%15.15%Tài chính
7138TORICO CO LTD
1.212B JPY998 JPY+0.81%1.1K0.12−161.92 JPY−320.87%0.00%Bán Lẻ
7886YAMATO INDUSTRY CO
1.215B JPY931 JPY+1.09%3.9K2.11−67.78 JPY+60.50%0.00%Công nghiệp Chế biến
6085ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
1.216B JPY510 JPY+2.82%42.1K5.47−137.49 JPY−31.97%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
3260ESPOIR CO. LTD.
1.219B JPY730 JPY−0.14%1.1K0.17−551.46 JPY−992.99%0.00%Tài chính
4760ALPHA CO LTD
1.229B JPY1506 JPY−1.44%3.3K0.17−372.66 JPY−66.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
6977JAPAN RESISTOR MANUFACTURING CO
1.239B JPY1006 JPY+0.50%1.4K0.8214.7868.06 JPY−36.78%3.00%Công nghệ Điện tử
7345AI PARTNERS FINANCIAL INC
1.272B JPY415 JPY+4.27%63K3.19−13.35 JPY+58.05%1.01%Tài chính
5342JANIS LTD.
1.273B JPY346 JPY+0.29%2000.26−83.66 JPY−2.23%0.00%Khách hàng Lâu năm
2926SHINOZAKIYA INC
1.274B JPY90 JPY0.00%81.4K1.06−4.05 JPY−26.40%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
6836PLAT'HOME CO LTD
1.286B JPY805 JPY−5.07%47.3K0.63−61.73 JPY+5.56%0.00%Công nghệ Điện tử
5610DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
1.301B JPY986 JPY−0.20%3.4K1.4419.6050.31 JPY−6.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
6025JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1.303B JPY726 JPY−3.07%1.1K1.75−15.10 JPY+90.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3849NIPPON TECHNO LAB INC.
1.314B JPY821 JPY+1.99%1000.0518.8843.48 JPY−28.64%1.86%Dịch vụ Công nghệ
7615YU-WA CREATION HOLDINGS CO LTD
1.317B JPY148 JPY−0.67%108.3K0.94−85.14 JPY−703.01%4.03%Bán Lẻ
7462CAPITA INC
1.319B JPY370 JPY+1.09%1K0.4249.457.48 JPY−68.06%0.55%Bán Lẻ
6416KATSURAGAWA ELECTRIC CO
1.333B JPY865 JPY−0.57%1.3K0.50−137.32 JPY+61.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
6696TRAAS ON PRODUCT INC
1.339B JPY289 JPY+3.96%970.4K12.30−11.97 JPY+68.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
4316BEMAP INC
1.349B JPY398 JPY−4.56%62.6K1.0015.9225.00 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
2586FRUTA FRUTA INC
1.37B JPY40 JPY+5.26%813.2K1.55−9.20 JPY+18.43%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
4179G-NEXT INC
1.373B JPY338 JPY+3.68%17.5K1.58−41.17 JPY+46.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7997KUROGANE KOSAKUSHO
1.378B JPY815 JPY+0.74%3K0.951.14713.11 JPY0.00%Sản xuất Chế tạo
3469DUALTAP CO LTD
1.38B JPY399 JPY−0.75%3.3K0.28−120.39 JPY−189.58%3.11%Tài chính
3083CS MEN CO.LTD.
1.413B JPY490 JPY0.00%9.2K0.50−70.24 JPY+29.28%0.00%Bán Lẻ
7585KAN-NANMARU CORPORATION
1.437B JPY379 JPY+0.53%3.7K0.73−49.13 JPY+31.04%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3261GRANDES INC
1.439B JPY413 JPY+2.23%10.2K2.838.0951.06 JPY+172.12%3.71%Tài chính
6786RVH INC
1.443B JPY63 JPY+10.53%1.262M2.77−8.49 JPY−17.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
9978BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO LTD
1.458B JPY33 JPY−2.94%179.8K2.5225.591.29 JPY−11.58%0.00%Bán Lẻ
334621LADY CO. LTD.
1.46B JPY84 JPY+1.20%6.2K0.32−20.63 JPY−256.94%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4016MIT HOLDINGS CO LTD
1.466B JPY696 JPY+0.14%3.3K0.3229.7023.43 JPY+9.52%1.15%Dịch vụ Công nghệ
7363BABY CALENDAR INC
1.467B JPY1627 JPY0.00%5K0.56−111.81 JPY−601.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3223SLD ENTERTAINMENT INC
1.469B JPY933 JPY−0.85%8.2K0.94149.676.23 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
8225TAKACHIHO CO LTD
1.476B JPY2370 JPY+2.16%2.3K0.452.98793.99 JPY+295.69%0.00%Bán Lẻ
3787TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
1.481B JPY569 JPY−0.35%1K0.45−55.49 JPY−316.96%0.00%Công nghệ Điện tử
9562BUSINESS COACH INC
1.482B JPY1356 JPY+1.12%1.3K0.4627.8848.63 JPY3.73%Dịch vụ Thương mại
2721J-HOLDINGS CORP
1.487B JPY226 JPY+2.26%74.4K1.26−44.77 JPY+11.27%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
7083AHC GROUP INC
1.497B JPY716 JPY−0.56%2.8K0.3322.8631.31 JPY0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4349TISC CO. LTD.
1.5B JPY4550 JPY−7.14%1000.535.27862.56 JPY+24.68%1.22%Dịch vụ Công nghệ
8209FRIENDLY CORP
1.506B JPY529 JPY+0.19%3.9K1.28−12.54 JPY+84.20%0.00%Dịch vụ Khách hàng
7093ADISH CO LTD
1.516B JPY826 JPY−1.78%5K0.47−110.18 JPY−363.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7413SOKEN CO LTD
1.524B JPY2181 JPY+0.14%5000.72105.5920.66 JPY+0.02%0.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
7815TOKYO BOARD INDUSTRIES CO LTD
1.527B JPY608 JPY+3.23%3.9K1.13−492.87 JPY−498.58%0.00%Công nghiệp Chế biến
5025MERCURY REALTECH INNOVATOR INC
1.54B JPY571 JPY−1.72%10.6K0.5836.6015.60 JPY−50.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7074TWENTY-FOUR SEVEN INC
1.55B JPY293 JPY+8.92%452.8K11.36−102.98 JPY+72.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7362TERMINALCARE SUPPORT INSTITUTE INC
1.568B JPY1035 JPY+1.17%2.4K0.4812.5082.83 JPY−19.66%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
3442MIE CORPORATION CO. LTD
1.577B JPY1340 JPY+2.29%5000.553.57375.72 JPY+72.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
2137HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.LTD.
1.584B JPY758 JPY−1.04%1000.1731.4724.08 JPY−42.45%1.58%Dịch vụ Khách hàng
3814ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
1.587B JPY405 JPY+0.25%2.8K0.09−3.31 JPY+97.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3908COLLABOS CORPORATION
1.597B JPY343 JPY−0.29%14.5K0.94−18.63 JPY−303.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6982LEAD CO INC
1.6B JPY622 JPY0.00%3.4K0.5912.9048.22 JPY+35.51%2.41%Sản xuất Chế tạo
5962ASAKA INDUSTRIAL CO
1.602B JPY1653 JPY−0.90%2K0.555.26314.01 JPY+65.75%2.40%Khách hàng Lâu năm
8166TAKA-Q CO LTD
1.608B JPY67 JPY+1.52%178.4K1.60−14.21 JPY+72.33%0.00%Bán Lẻ
6731PIXELA CORPORATION
1.609B JPY160 JPY+45.45%9.236M5.70−263.30 JPY+62.75%0.00%Công nghệ Điện tử
9213SEYFERT LTD
1.611B JPY1200 JPY−1.64%7.5K0.7312.8793.23 JPY−17.70%3.44%Dịch vụ Thương mại
4124OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
1.614B JPY1522 JPY−0.39%9000.62−92.29 JPY−175.83%2.29%Dịch vụ Thương mại
6147YAMAZAKI CO LTD
1.62B JPY364 JPY−0.27%6.7K0.67−8.38 JPY+82.70%2.74%Sản xuất Chế tạo
2459AUN CONSULTINGS INC
1.621B JPY207 JPY−4.17%338.6K2.19−8.37 JPY−49.90%0.00%Dịch vụ Thương mại
3845I-FREEK MOBILE INC
1.623B JPY92 JPY+1.10%100K0.77−2.29 JPY−122.72%3.30%Dịch vụ Công nghệ
6433HEPHAIST CO LTD
1.627B JPY259 JPY−1.89%41.1K2.34−11.74 JPY−217.67%0.38%Sản xuất Chế tạo
4616KAWAKAMI PAINT MFG CO
1.627B JPY1654 JPY+1.22%5000.328.11203.90 JPY+25.16%1.84%Công nghiệp Chế biến
4361KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO
1.635B JPY1345 JPY+0.15%1.8K0.906.41209.88 JPY+16.77%3.72%Công nghiệp Chế biến
3929SOCIALWIRE CO LTD
1.648B JPY275 JPY−0.36%13.2K0.42−138.74 JPY−242.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
3913SMEDIO INC
1.652B JPY700 JPY−5.02%49.7K0.20−72.52 JPY+10.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5952AMATEI INCORPORATED
1.659B JPY140 JPY−0.71%15.7K0.2817.088.19 JPY−23.00%1.06%Sản xuất Chế tạo
3639VOLTAGE INCORPORATION
1.676B JPY262 JPY+0.38%12.2K0.77−18.68 JPY−352.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
7067BRANDING TECHNOLOGY INC
1.684B JPY1090 JPY+1.87%1.3K0.80101.4510.74 JPY−76.81%1.50%Dịch vụ Thương mại
2736FESTARIA HOLDINGS CO LTD
1.685B JPY1430 JPY+0.35%1.2K1.67−31.03 JPY−121.08%1.40%Khách hàng Lâu năm
9253SLOGAN INC
1.689B JPY631 JPY−0.94%4000.2416.1139.16 JPY+50.39%1.26%Dịch vụ Thương mại