Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mặc dù số liệu về vốn hóa thị trường của các công ty như vậy có vẻ không ấn tượng, nhưng bạn không nên loại bỏ chúng ngay lập tức. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường liên quan đến các công ty trẻ, có nghĩa là luôn có khả năng giá trị tăng mạnh sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể. Không giống như các cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn ít có khả năng khiến bạn giàu có chỉ qua một đêm, đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ dưới đây có thể cực kỳ hiệu quả.

            
7886 YAMATO INDUSTRY CO
662.000.15%1.00Bán200132400.00663.967M-453.681084.00Công nghiệp Chế biến
1382 HOB CO.LTD
969.001.25%12.00Mua400387600.00728.986M5.03190.4342.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
315.001.29%4.00Bán4.200K1323000.00746.842M-57.64109.00Dịch vụ Khách hàng
7901 MATSUMOTO INC
2109.004.98%100.00Bán200421800.00758.327M-727.23199.00Dịch vụ Thương mại
5380 SHINTO COMPANY(JP)
2214.000.64%14.00Sức mua mạnh300664200.00778.461M9.94221.37109.00Sản xuất Chế tạo
8143 LAPINE CO
349.002.95%10.00Bán2.500K872500.00801.451M-431.22174.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2721 J-HOLDINGS CORP
184.00-1.08%-2.00Bán2.200K404800.00806.027M-40.237.00Khoáng sản phi năng lượng
8225 TAKACHIHO CO LTD
1429.005.62%76.00Mua200285800.00860.765M-323.38247.00Dịch vụ Phân phối
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
514.006.20%30.00Mua60.700K31199800.00923.004M-46.940.00Dịch vụ Thương mại
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
610.001.33%8.00Mua1.000K610000.00939.590M-122.48162.00Dịch vụ Thương mại
6380 ORIENTAL CHAIN MFG CO
687.000.88%6.00Sức mua mạnh4.300K2954100.00944.158M36.2718.78183.00Sản xuất Chế tạo
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
790.000.25%2.00Bán5.300K4187000.00947.511M-358.27Dịch vụ Thương mại
3803 IMAGE INFORMATION INC
482.000.21%1.00Bán900433800.00969.812M15.0232.0261.00Dịch vụ Công nghệ
2156 SAYLOR ADVERTISING INC.
255.00-0.78%-2.00Bán2.800K714000.00970.862M-4.89175.00Dịch vụ Thương mại
2323 FONFUN CORPORATION
296.001.02%3.00Bán7.500K2220000.00977.398M175.131.6719.00Dịch vụ Công nghệ
6416 KATSURAGAWA ELECTRIC CO
677.004.15%27.00Mua3.200K2166400.00995.820M-331.86285.00Sản xuất Chế tạo
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
253.000.40%1.00Bán600151800.001.020B10.5024.00225.00Dịch vụ Thương mại
3578 SOKO SEIREN CO
404.001.00%4.00Bán1.600K646400.001.022B-62.49126.00Công nghiệp Chế biến
8209 FRIENDLY CORP
364.000.00%0.00Bán3.600K1310400.001.038B-22.8623.00Dịch vụ Khách hàng
4760 ALPHA CO LTD
1284.00-0.54%-7.00Bán1.600K2054400.001.038B-858.36365.00Dịch vụ Thương mại
3181 KAITORI OKOKU CO LTD
579.00-1.03%-6.00Mua6.700K3879300.001.046B10.3456.57131.00Bán Lẻ
9610 WILSON LEARNING WORLDWIDE INC
205.000.49%1.00Bán34.900K7154500.001.051B-46.58108.00Dịch vụ Thương mại
3326 RUNSYSTEM CO LTD
488.003.83%18.00Bán20.300K9906400.001.058B-359.73210.00Dịch vụ Khách hàng
3779 J ESCOM HOLDINGS
101.00-0.98%-1.00Bán11.200K1131200.001.068B16.516.1822.00Dịch vụ Thương mại
6173 AQUALINE LTD
534.00-0.37%-2.00Bán1.700K907800.001.070B-261.26388.00Dịch vụ Công nghiệp
5610 DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
815.000.12%1.00Mua400326000.001.072B-195.96177.00Sản xuất Chế tạo
7426 YAMADAI CORP
998.003.21%31.00Bán3.900K3892200.001.074B11.7882.1185.00Dịch vụ Phân phối
7597 TOKYO KIHO CO LTD
2601.000.04%1.00Mua5001300500.001.092B22.72114.4288.00Dịch vụ Phân phối
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC
454.002.71%12.00Bán15.100K6855400.001.098B-152.3274.00Dịch vụ Thương mại
7997 KUROGANE KOSAKUSHO
645.000.00%0.00Bán10064500.001.099B-135.79291.00Sản xuất Chế tạo
7623 SUNAUTAS CO LTD
344.00-2.82%-10.00Bán38.300K13175200.001.109B5.5164.30218.00Công ty dịch vụ công cộng
6177 APPBANK INC
145.000.69%1.00Bán56.600K8207000.001.130B-19.8625.00Dịch vụ Công nghệ
8072 JAPAN PUBLICATION TRADING CO
1642.000.00%0.00Mua100164200.001.145B4.14396.1588.00Dịch vụ Phân phối
3286 TRUST HOLDINGS INC
316.001.28%4.00Bán6.500K2054000.001.148B46.026.78221.00Dịch vụ Thương mại
7851 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO
243.00-0.41%-1.00Bán29.100K7071300.001.154B8.7627.87113.00Dịch vụ Thương mại
6836 PLAT'HOME CO LTD
885.002.67%23.00Bán2.300K2035500.001.160B-65.1638.00Công nghệ Điện tử
7878 KOHSAI CO LTD
3120.00-1.42%-45.00Bán200624000.001.184B11.65271.6768.00Khách hàng Lâu năm
8995 MAKOTO CONSTRUCTION CO.LTD
597.00-0.17%-1.00Bán300179100.001.203B7.3281.7027.00Tài chính
7815 TOKYO BOARD INDUSTRIES CO LTD
469.00-0.42%-2.00Mua1.100K515900.001.221B-446.37267.00Công nghiệp Chế biến
2673 YUMEMITSUKETAI CO LTD
121.000.00%0.00Bán20.800K2516800.001.224B7.9315.269.00Bán Lẻ
6977 JAPAN RESISTOR MANUFACTURING CO
1003.000.00%0.00Bán200200600.001.241B53.5718.72323.00Công nghệ Điện tử
9271 WAGOKORO CO LTD
381.001.60%6.00Bán6.300K2400300.001.246B-268.0145.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3189 ANAP INC
296.006.47%18.00Bán67.100K19861600.001.257B-175.33205.00Bán Lẻ
2304 CSS HOLDINGS LTD
260.001.96%5.00Bán17.800K4628000.001.272B-83.26Dịch vụ Thương mại
7771 NIHON SEIMITSU CO
58.000.00%0.00Bán63.600K3688800.001.278B-18.412382.00Công nghệ Điện tử
6696 P3 INC
358.002.87%10.00Bán8.300K2971400.001.284B-131.7645.00Sản xuất Chế tạo
3306 NIHON SEIMA CO LTD
356.001.14%4.00Bán8.400K2990400.001.291B31.2511.26259.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2872 SEIHYO CO LTD
3165.00-0.31%-10.00Bán100316500.001.298B19.31164.3985.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7985 NEPON INC
1364.000.00%0.00Bán500682000.001.306B8.59158.79270.00Sản xuất Chế tạo
3490 AZPLANNING CO LTD
1353.00-1.89%-26.00Bán500676500.001.311B98.4414.3760.00Tài chính
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
454.00-0.66%-3.00Bán7.700K3495800.001.314B11.7638.87380.00Dịch vụ Thương mại
6982 LEAD CO INC
523.001.95%10.00Bán10.800K5648400.001.320B-37.14182.00Sản xuất Chế tạo
1439 YASUE CORPORATION
1028.002.70%27.00Bán200205600.001.330B10.8992.49184.00Khách hàng Lâu năm
9425 NIPPON TELEPHONE INC
404.003.59%14.00Bán18.900K7635600.001.338B26.3714.7963.00Dịch vụ Phân phối
6786 RVH INC
68.001.49%1.00Bán100.100K6806800.001.347B1.5543.23135.00Dịch vụ Công nghệ
3913 SMEDIO INC
706.001.00%7.00Bán3.500K2471000.001.353B-18.9757.00Dịch vụ Công nghệ
8254 SAIKAYA CO LTD
283.001.80%5.00Bán3.900K1103700.001.377B-176.95193.00Bán Lẻ
2459 AUN CONSULTINGS INC
186.001.09%2.00Bán18.400K3422400.001.381B-13.2072.00Dịch vụ Công nghệ
8215 GINZA YAMAGATAYA CO
803.000.00%0.00Mua600481800.001.385B-99.06374.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7080 SPORTSFIELD CO LTD
1640.005.67%88.00Bán9.700K15908000.001.390B-111.45233.00Dịch vụ Thương mại
4336 CRIE ANABUKI INC
612.001.66%10.00Bán400244800.001.392B17.2334.93442.00Dịch vụ Thương mại
2926 SHINOZAKIYA INC
101.002.02%2.00Bán70.300K7100300.001.402B107.350.92Hàng tiêu dùng không lâu bền
8946 ASIAN STAR CO
80.009.59%7.00Bán238.300K19064000.001.403B-6.24105.00Tài chính
7462 CAPITA INC
388.00-1.77%-7.00Mua1.600K620800.001.424B36.9010.7049.00Bán Lẻ
1971 CHUO BUILD INDUSTRY CO
614.000.00%0.00Bán10061400.001.444B-371.2161.00Dịch vụ Công nghiệp
3358 Y.S.FOOD CO LTD
249.001.22%3.00Bán2.400K597600.001.494B-8.1071.00Dịch vụ Khách hàng
1730 ASO FOAM CRETE CO
464.005.94%26.00Bán12.300K5707200.001.495B26.3516.62102.00Dịch vụ Công nghiệp
7827 ORVIS CORPORATION
869.000.70%6.00Theo dõi6.200K5387800.001.505B11.4875.18189.00Sản xuất Chế tạo
6276 SIRIUSVISION CO LTD
350.00-0.28%-1.00Bán14.200K4970000.001.520B-38.98193.00Sản xuất Chế tạo
2901 ISHIGAKI FOODS CO
133.000.00%0.00Bán11.900K1582700.001.521B-15.6248.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
5987 ONEX CORP (JAPAN)
938.001.52%14.00Bán5.600K5252800.001.530B-50.77267.00Sản xuất Chế tạo
8740 FUJITOMI SECURITIES CO LTD
230.00-1.29%-3.00Mua4.000K920000.001.544B-13.30121.00Tài chính
2666 AUTOWAVE CO LTD
110.002.80%3.00Bán43.700K4807000.001.546B22.964.66210.00Bán Lẻ
1788 SANTO CO LTD
2550.001.55%39.00Mua100255000.001.549B5.25478.0695.00Dịch vụ Công nghiệp
4361 KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO
1300.001.25%16.00Bán10.700K13910000.001.564B5.49234.08173.00Công nghiệp Chế biến
9376 EURASIA TRAVEL CO
440.003.77%16.00Bán6.500K2860000.001.565B-33.60Dịch vụ Khách hàng
3192 SHIROHATO CO LTD
316.0033.90%80.00Mua1.570M496056800.001.571B-31.6492.00Bán Lẻ
9914 UEMATSU SHOKAI CO
686.00-0.58%-4.00Mua200137200.001.572B30.1422.9079.00Dịch vụ Phân phối
7413 SOKEN CO LTD
2226.00-1.07%-24.00Bán300667800.001.574B37.6059.8545.00Dịch vụ Phân phối
5962 ASAKA INDUSTRIAL CO
1605.00-2.07%-34.00Bán9001444500.001.575B8.55191.70148.00Khách hàng Lâu năm
7939 KENSOH CO LTD
424.000.47%2.00Bán500212000.001.579B3.88108.81274.00Sản xuất Chế tạo
7899 MICS CHEMICAL CO.LTD
301.000.00%0.00Bán1.800K541800.001.581B35.338.52105.00Công nghiệp Chế biến
3261 GRANDES INC
445.000.23%1.00Mua1.200K534000.001.582B9.2647.9233.00Tài chính
5104 NITTO KAKO CO
417.000.48%2.00Bán7.100K2960700.001.593B17.9923.07156.00Công nghiệp Chế biến
7422 TOHO LAMAC CO
3115.00-0.48%-15.00Mua7002180500.001.594B-207.6893.00Dịch vụ Phân phối
4016 MIT HOLDINGS CO LTD
765.00-1.03%-8.00Bán1.500K1147500.001.594B39.0919.99297.00Dịch vụ Công nghệ
5964 TOYO KNIFE CO LTD
1116.001.45%16.00Bán400446400.001.600B2.18505.18254.00Sản xuất Chế tạo
5950 JAPAN POWER FASTENING CO
101.002.02%2.00Bán18.700K1888700.001.606B1382.680.95169.00Sản xuất Chế tạo
7067 BRANDING TECHNOLOGY INC
1023.000.89%9.00Bán5.700K5831100.001.616B28.4335.85226.00Dịch vụ Thương mại
3787 TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
645.003.37%21.00Bán4.300K2773500.001.618B-95.9563.00Công nghệ Điện tử
9362 HYOKI KAIUN KAISHA
1405.001.08%15.00Bán13.500K18967500.001.633B6.98199.16230.00Vận chuyển
6574 CONVANO INC
749.004.03%29.00Bán10.000K7490000.001.633B10.1471.07360.00Dịch vụ Khách hàng
6898 TOMITA ELECTRONICS
2504.001.09%27.00Sức mua mạnh42.800K107171200.001.634B48.4851.09296.00Công nghệ Điện tử
8912 AREA QUEST INC
93.001.09%1.00Bán85.000K7905000.001.656B16.455.5938.00Tài chính
2776 SHINTO HOLDINGS INC
66.003.12%2.00Bán59.100K3900600.001.659B-10.1029.00Dịch vụ Phân phối
4444 INFONET INC
839.000.24%2.00Bán10.200K8557800.001.659B-40.4490.00Dịch vụ Công nghệ
4690 NIPPON PALLET POOL CO
996.000.81%8.00Bán11.800K11752800.001.663B5.38183.6399.00Tài chính
5905 NIHON SEIKAN K.K.
1245.001.55%19.00Mua500622500.001.666B4.18299.78212.00Công nghiệp Chế biến
3802 ECOMIC CO.LTD
442.000.45%2.00Bán2.200K972400.001.671B26.7216.48100.00Dịch vụ Thương mại
5952 AMATEI INCORPORATED
145.002.11%3.00Bán58.000K8410000.001.671B-2.00171.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm