Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Nhật

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
565.00-6.77%-41.00Bán1.798M21.399B6.8789.011223.00Công nghiệp
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
861.000.12%1.00Sức bán mạnh604.600K91.689B5.63152.852735.00Công nghiệp
1782 JOBAN KAIHATSU CO
5190.000.00%0.00Bán4.400K4.069B392.00Công nghiệp
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
414.00-1.19%-5.00Bán7.700K12.079B9.1645.72533.00Công nghiệp
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
521.00-1.70%-9.00Bán2.667M151.240B9.1757.823175.00Công nghiệp
2139 CHUCO CO. LTD.
553.007.38%38.00Sức bán mạnh10.000K3.692B10.6750.87381.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2158 FRONTEO INC
551.000.18%1.00Sức bán mạnh293.000K20.968B32.0317.31362.00Công nghệ
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
3070.00-7.25%-240.00Bán5.200K6.102B159.3420.77205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2186 SOBAL CORPORATION
807.00-1.47%-12.00Bán7.300K6.689B15.5052.821003.00Công nghệ
2294 KAKIYASU HONTEN
2151.00-0.51%-11.00Sức bán mạnh6.700K26.910B12.93167.171053.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2300 KYOKUTO CO LTD
545.000.18%1.00Bán3.000K2.862B24.6922.03267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2651 LAWSON INC
6230.000.16%10.00Sức bán mạnh543.500K622.356B32.18193.4110028.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2664 CAWACHI LIMITED
1815.00-1.20%-22.00Sức bán mạnh97.900K41.893B11.73156.722598.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2668 TABIO CORPORATION
1053.00-0.85%-9.00Bán2.100K7.234B26.7039.77280.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3079 DVX INC.
990.000.61%6.00Bán23.000K10.654B14.7066.92284.00Chăm sóc sức khỏe
3171 MAXVALU KYUSHU CO LTD
2135.000.00%0.00Bán2.100K16.139B11.85181.291454.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3408 SAKAI OVEX CO LTD
1704.000.24%4.00Bán14.300K10.596B4.35393.191079.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3424 MIYAKO INC
865.000.00%0.00Bán3003.968B18.4047.0284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3467 AGRATIO URBAN DESIGN INC
560.00-0.36%-2.00Bán23.200K3.204B7.6474.6265.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3546 DAIYU LIC HOLDINGS CO LTD
835.000.60%5.00Bán13.100K12.431B14.1858.881058.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3624 AXEL MARK INC
527.00-2.04%-11.00Bán66.600K2.651B-124.16109.00Công nghệ
3998 SURALA NET CO LTD
4155.000.48%20.00Bán10.100K5.238B40.03109.5427.00Công nghiệp
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
1119.00-0.97%-11.00Bán16.300K22.653B9.38120.49406.00Vật liệu cơ bản
4119 NIPPON PIGMENT CO
2646.00-1.64%-44.00Sức bán mạnh2.100K4.223B5.13524.35939.00Vật liệu cơ bản
4245 DAIKI AXIS CO LTD
842.000.48%4.00Bán24.300K10.048B11.6671.84715.00Công nghiệp
4287 JUSTPLANNING INC
498.000.20%1.00Bán143.200K6.315B25.7119.5154.00Công nghệ
4349 TISC CO. LTD.
2781.00-7.30%-219.00Sức bán mạnh100941.966M16.03173.5188.00Công nghệ
4633 SAKATA INX CORP
1040.00-1.23%-13.00Bán236.100K61.494B13.1180.344068.00Vật liệu cơ bản
4718 WASEDA ACADEMY
1418.002.01%28.00Bán54.000K11.011B13.08106.28887.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5218 OHARA INC
1289.000.00%0.00Bán116.100K31.356B12.86100.211702.00Công nghệ
5456 ASAHI INDUSTRIES CO LTD
1787.000.06%1.00Bán2.000K12.502B-134.86489.00Vật liệu cơ bản
5999 IHARA SCIENCE CORP
1240.00-3.05%-39.00Bán35.000K17.906B5.32240.83550.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6173 AQUALINE LTD
1639.003.02%48.00Bán9003.233B1.00Công nghiệp
6393 YUKEN KOGYO CO
1730.00-0.35%-6.00Bán27.400K7.124B4.98348.311165.00Công nghiệp
6424 TAKAMISAWA CYBERNETICS
1085.00-2.34%-26.00Bán11.500K4.887B15.5771.37610.00Công nghiệp
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1535.00-0.45%-7.00Bán24.600K11.905B14.39107.13245.00Vật liệu cơ bản
6579 LOGLY INC
3615.00-1.50%-55.00Bán41.300K6.841B46.1981.6133.00Công nghệ
6615 UMC ELECTRONICS CO TLD
1545.00-0.06%-1.00Bán56.100K29.830B28.0858.2210495.00Công nghệ
6822 OI ELECTRIC CO LTD
1917.000.00%0.00Bán1.800K2.473B-1679.591019.00Công nghiệp
6875 MEGACHIPS CORP
1646.001.42%23.00Sức bán mạnh804.700K35.321B249.176.56883.00Công nghệ
6943 NKK SWITCHES CO LTD
4720.00-2.88%-140.00Bán2003.885B-150.29263.00Công nghiệp
7238 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO
136.000.00%0.00Sức bán mạnh531.100K18.120B-144.309240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7269 SUZUKI MOTOR CORP
4909.00-1.90%-95.00Bán3.179M2308.015B9.75520.3565179.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7315 IJT TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD
562.00-1.23%-7.00Sức bán mạnh29.700K27.159B4.45127.744062.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7434 OTAKE CORP
1699.000.00%0.00Bán6006.843B16.05105.87230.00Công nghiệp
7465 MAXVALU HOKKAIDO
3570.00-0.28%-10.00Bán1.900K24.741B43.4584.311120.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7603 MAC HOUSE CO LTD
670.00-0.45%-3.00Bán3.600K10.322B-126.17316.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7769 RHYTHM WATCH CO
1393.00-2.59%-37.00Bán23.000K11.815B20.5569.573067.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7806 MTG CO LTD
2268.000.27%6.00Bán300.600K89.788B1205.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7846 PILOT CORP(NEW).PORSCHE INN.LEASE O
4515.000.33%15.00Bán101.200K210.665B12.17369.872604.00Công nghiệp
7875 TAKEDA PRINTING CO. LTD.
675.00-12.79%-99.00Sức bán mạnh1005.457B10.7862.611089.00Công nghiệp
7994 OKAMURA CORP
1139.000.89%10.00Bán387.900K124.359B10.31109.554903.00Công nghiệp
8016 ONWARD HOLDINGS CO LTD
573.00-1.21%-7.00Bán560.400K80.926B28.6220.584530.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8143 LAPINE CO
621.00-0.32%-2.00Bán6.200K1.724B-158.98219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8198 MAXVALU TOKAI CO LTD
2299.00-0.04%-1.00Bán1.900K40.998B13.23174.011702.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8341 77TH BANK
1576.00-0.32%-5.00Bán300.200K117.471B7.78203.113090.00Tài chính
8613 MARUSAN SECURITIES
697.00-4.39%-32.00Bán1.074M48.481B42.4317.211079.00Tài chính
8616 TOKAI TOKYO FINANCIAL HLDG INC
439.00-2.88%-13.00Bán2.182M116.780B24.2018.712753.00Tài chính
8622 MITO SECURITIES CO
218.00-0.46%-1.00Bán213.600K15.210B25.408.62752.00Tài chính
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
8630.007.74%620.00Mua1001609.983B16.17517.5847869.00Công nghiệp
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA
1234.00-2.37%-30.00Bán676.600K117.896B-320.197153.00Công nghiệp
9270 SOU INC
4920.00-3.15%-160.00Bán24.700K30.849B25.04216.72421.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9433 KDDI CORPORATION
2483.00-2.24%-57.00Sức bán mạnh9.277M6009.045B10.36245.2538826.00Dịch vụ Viễn thông
9475 SHOBUNSHA PUBLICATIONS INC
422.00-1.17%-5.00Bán43.900K7.762B-78.63447.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9658 BUSINESS BRAIN SHOWA・OTA INC.
1881.00-0.53%-10.00Bán13.900K15.128B11.64162.401248.00Công nghệ
9835 JUNTENDO CO LTD
507.00-1.55%-8.00Bán3.800K4.154B50.3410.23638.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9942 JOYFULL CO LTD
1082.00-0.18%-2.00Bán18.400K31.891B-4.281622.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9946 MINISTOP CO LTD
1719.00-1.83%-32.00Bán91.200K50.775B-3.422559.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9969 SHOKUBUN CO. LTD.
252.009.57%22.00Sức bán mạnh3002.680B-18.30625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất