Cổ phiếu định giá thấp

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một kịch bản khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
1381 AXYZ 3690.00-0.40%-15.00Bán5.100K20.813B9.62385.331165.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1606 JAPAN DRILLING CO.LTD 35.00-12.50%-5.00Bán1.965M720.000M-2525.53339.00Năng lượng
1766 TOKEN CORPORATION 8350.00-0.83%-70.00Sức bán mạnh71.900K113.434B9.00935.306519.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2053 CHUBU SHIRYO CO 1619.000.31%5.00Sức bán mạnh341.800K49.020B11.51140.25575.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2157 KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD 1340.00-0.07%-1.00Bán594.800K110.364B28.2147.531142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2208 BOURBON CORP 2512.000.00%0.00Sức bán mạnh6.300K69.582B16.50152.223964.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2334 EOLE INC 1451.000.28%4.00Bán2.200K3.332B29.7751.5973.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2354 YASKAWA INFORMATION SYSTEMS CORP 463.00-0.43%-2.00Bán15.400K8.376B8.3355.89622.00Công nghệ
2469 HIBINO CORPORATION COM STK 1393.00-0.64%-9.00Bán11.800K14.392B13.51103.801002.00Công nghệ
2497 UNITED INC 2425.000.83%20.00Bán913.100K56.931B65.2636.94293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2669 KANEMI CO LTD 3005.000.00%0.00Bán2.100K30.050B-94.741286.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2882 EAT&CO LTD 1842.00-10.63%-219.00Bán543.200K18.414B85.3924.27371.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2911 ASAHIMATSU FOODS 377.00-0.79%-3.00Sức bán mạnh12.000K3.566B41.779.10321.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2922 NATORI CO LTD 1796.00-0.22%-4.00Sức bán mạnh15.600K27.058B27.7164.95843.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2929 PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO 454.00-3.20%-15.00Sức bán mạnh2.934M13.617B154.193.04101.00Chăm sóc sức khỏe
3053 PEPPER FOOD SERVICE CO LTD 3720.000.68%25.00Bán1.041M76.801B60.3665.41519.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3085 ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO LTD 2038.00-1.83%-38.00Sức bán mạnh92.500K68.707B28.4373.03148.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3091 BRONCO BILLY CO LTD 3640.00-2.41%-90.00Bán125.600K56.214B28.86129.35461.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3125 SHINNAIGAI TEXTILE 863.00-0.80%-7.00Sức bán mạnh2001.691B-12.1695.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3175 AP COMPANY CO LIMITED 612.00-0.33%-2.00Bán4.600K4.561B-35.041188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3224 GENERAL OYSTER INC 1014.00-0.39%-4.00Bán4.600K2.795B-157.39109.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3236 PROPERST CO. LTD 205.00-1.44%-3.00Bán312.300K5.886B8.2125.5441.00Tài chính
3319 GOLF DIGEST ONLINE INC 926.00-0.54%-5.00Bán107.000K17.013B23.5339.96366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3326 RUNSYSTEM CO LTD 887.001.84%16.00Bán4.600K1.804B-141.73220.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3387 CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC 1321.00-0.30%-4.00Bán778.400K125.507B53.3824.883508.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3415 TOKYO BASE CO LTD 650.00-5.66%-39.00Bán1.393M32.484B28.4626.95160.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3446 JTEC CORPORATION 4335.000.93%40.00Bán17.900K24.782B30.00Chăm sóc sức khỏe
3487 CRE LOGISTICS REIT INC 110400.00-0.36%-400.00Sức bán mạnh47825.611B21.845074.37Tài chính
3593 HOGY MEDICAL CO 4025.00-1.95%-80.00Bán231.000K134.161B36.11113.681472.00Chăm sóc sức khỏe
3597 JICHODO CO LTD 8220.000.12%10.00Bán10026.556B11.42719.61260.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION 535.000.38%2.00Bán1.600K3.730B11.9244.71292.00Công nghệ
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION 104.00-2.80%-3.00Bán1.190M8.557B13.938.0730.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3692 FFRI INC 2536.00-2.61%-68.00Bán118.300K21.311B95.7527.2179.00Công nghệ
3791 IG PORT INC 1592.00-0.62%-10.00Bán315.600K8.099B20.3678.68297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3796 E-SEIKATSU CO 328.00-0.61%-2.00Bán3.300K2.403B107.293.08134.00Công nghệ
3803 IMAGE INFORMATION INC 810.00-1.22%-10.00Sức bán mạnh2.400K1.460B-192.1956.00Công nghệ
3895 HAVIX CORP 753.000.27%2.00Bán32.400K6.140B7.03106.83207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3931 VALUE GOLF INC 1680.00-0.47%-8.00Bán5.600K3.024B21.6180.4266.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3967 ELTES CO LTD 1544.000.52%8.00Bán80.700K7.875B248.326.2790.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3976 SHANON INC 1599.00-0.12%-2.00Bán1.700K2.212B-250.16143.00Công nghệ
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD 2625.00-0.79%-21.00Bán8004.065B39.4276.56129.00Công nghệ
3988 SYS HOLDINGS CO LTD 1100.00-0.27%-3.00Bán1.100K2.837B32.7533.68549.00Công nghệ
4107 ISE CHEMICALS CORP 3015.000.53%16.00Bán3.600K15.400B51.0058.81301.00Vật liệu cơ bản
4239 POLATECHNO CO. LTD 807.000.75%6.00Bán4.200K33.201B16.4348.83850.00Công nghệ
4361 KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO 1255.00-1.18%-15.00Bán2.800K1.549B11.49110.57166.00Vật liệu cơ bản
4386 SIG CO LTD 2835.00-2.68%-78.00Bán30.000K5.356B26.27110.90300.00Công nghệ
4524 MORISHITA JINTAN 2652.00-0.11%-3.00Sức bán mạnh20011.018B27.4196.86278.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC 140.000.00%0.00Bán377.600K20.584B-19.3956.00Chăm sóc sức khỏe
4635 TOKYO PRINTING INK MFG CO 2807.000.50%14.00Bán8007.613B6.52428.19706.00Vật liệu cơ bản
4650 SD ENTERTAINMENT INC 733.000.14%1.00Bán2.900K6.586B315.552.32277.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4760 ALPHA CO LTD 2142.000.05%1.00Bán1.600K1.960B13.19162.26361.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4926 CBON COSMETICS CO.LTD 2827.000.68%19.00Bán2.000K12.011B29.9893.921065.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4976 TOYO DRILUBE CO LTD 3410.00-0.15%-5.00Bán1.300K4.627B8.05424.30476.00Vật liệu cơ bản
4978 REPROCELL INCORPORATED 221.00-1.34%-3.00Bán454.900K14.316B-34.1063.00Chăm sóc sức khỏe
4987 TERAOKA SEISAKUSHO CO 508.000.00%0.00Bán15.700K13.557B13.9736.36665.00Vật liệu cơ bản
5010 NIPPON SEIRO CO 285.00-0.35%-1.00Sức bán mạnh20.200K6.406B12.9322.12291.00Năng lượng
5015 BP CASTROL KK 1508.00-1.11%-17.00Bán19.300K35.037B18.4182.83112.00Năng lượng
5204 ISHIZUKA GLASS CO 2179.000.32%7.00Bán4.300K7.883B4.56476.562183.00Vật liệu cơ bản
5217 TECHNO QUARTZ 7990.00-0.25%-20.00Bán4006.232B7.131120.80399.00Công nghệ
5233 TAIHEIYO CEMENT CORP 3495.00-0.71%-25.00Bán660.700K447.534B11.31311.3613055.00Vật liệu cơ bản
5355 NIPPON CRUCIBLE CO 302.00-0.66%-2.00Sức bán mạnh46.000K4.283B10.6028.69228.00Công nghiệp
5449 OSAKA STEEL CO LTD 1936.00-0.26%-5.00Bán10.300K82.065B17.50110.94927.00Vật liệu cơ bản
5461 CHUBU STEEL PLATE CO. LTD. 685.000.15%1.00Bán11.700K20.657B8.1683.87538.00Vật liệu cơ bản
5484 TOHOKU STEEL CO 1473.00-0.27%-4.00Bán4.600K11.151B5.84253.04413.00Vật liệu cơ bản
5541 PACIFIC METALS CO 3255.00-0.76%-25.00Bán321.300K64.213B-41.51464.00Vật liệu cơ bản
5918 TAKIGAMI STEEL CONSTRUCTION CO 5340.000.19%10.00Sức bán mạnh20014.378B14.15376.62362.00Công nghiệp
5965 FUJIMAK CORP 2030.001.20%24.00Bán10.100K14.315B6.69299.881030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5987 ONEX CORP (JAPAN) 1483.00-0.74%-11.00Bán1.600K2.480B9.51157.12262.00Vật liệu cơ bản
6016 JAPAN ENGINE CORPORATION 1008.00-0.10%-1.00Bán3.600K2.825B2.64382.57272.00Công nghiệp
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD 1730.00-0.40%-7.00Sức bán mạnh2.700K8.728B20.7283.83287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6156 A-ONE SEIMITSU LTD 2447.000.99%24.00Bán2007.269B13.04185.8398.00Công nghiệp
6299 KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO LTD 1830.00-0.27%-5.00Sức bán mạnh5.200K29.580B11.61157.992263.00Công nghiệp
6416 KATSURAGAWA ELECTRIC CO 130.00-4.41%-6.00Bán131.000K2.111B-38.33369.00Công nghệ
6558 COOKBIZ CO LTD 2100.00-3.05%-66.00Bán10.400K4.714B145.00Công nghệ
6643 TOGAMI ELECTRIC MFG CO 1854.00-0.80%-15.00Bán1.100K9.399B6.05309.11968.00Công nghiệp
6666 RIVER ELETEC CORP 307.000.66%2.00Bán8.100K2.285B-59.90285.00Công nghiệp
6946 NIPPON AVIONICS CO 1702.000.06%1.00Bán5.400K4.814B53.62214.70810.00Công nghệ
6998 NIPPON TUNGSTEN CO 2027.00-0.30%-6.00Bán4.100K5.241B7.12288.35486.00Công nghiệp
7460 YAGI & CO 2062.00-2.92%-62.00Bán15.500K22.446B10.71198.32421.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7487 OZU CORP 1958.00-0.41%-8.00Bán4.200K16.584B29.5066.65342.00Vật liệu cơ bản
7571 YAMANO HOLDING CORPORATION 103.00-0.96%-1.00Bán206.300K3.588B7.0514.75969.00Tài chính
7578 NICHIRYOKU CO LTD 1409.00-0.07%-1.00Bán8001.937B-389.17125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7599 IDOM INC 400.00-4.76%-20.00Bán4.671M44.893B14.3229.343824.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7615 KYOTO KIMONO YUZEN CO 557.00-1.24%-7.00Sức bán mạnh64.300K8.741B178.663.16638.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7703 KAWASUMI LABORATORIES INC 717.00-0.97%-7.00Bán22.200K16.614B35.9020.172855.00Chăm sóc sức khỏe
7709 KUBOTEK CORP 437.000.46%2.00Bán14.800K6.016B48.828.91105.00Công nghiệp
7722 KOKUSAI CO LTD 884.00-0.11%-1.00Bán3.200K12.567B14.3061.90325.00Công nghiệp
7807 KOWA CO LTD 1616.00-0.19%-3.00Bán15.100K6.500B385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7808 C.S. LUMBER CO INC 1383.000.07%1.00Sức bán mạnh8002.488B328.00Vật liệu cơ bản
7865 PEOPLE CO(TOYS) 1311.000.23%3.00Bán2.200K5.804B18.5570.5345.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7896 SEVEN INDUSTRIES CO 1572.00-0.25%-4.00Bán2.400K2.455B7.07222.96383.00Vật liệu cơ bản
7906 YONEX CO LTD 608.00-0.65%-4.00Bán202.500K57.296B28.7521.331737.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7983 MIROKU CORPORATION 2006.00-0.55%-11.00Bán6006.062B5.53364.82529.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8147 TOMITA CO LTD 948.00-0.63%-6.00Bán2.100K5.875B7.98119.49195.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8257 SANYO DEPARTMENT STORE CO 2300.00-8.00%-200.00Bán2001.863B12.28187.34297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8423 ACCRETIVE CO LIMITED 246.00-2.38%-6.00Bán87.200K10.944B11.9321.12108.00Công nghiệp
8789 FINTECH GLOBAL INC 76.00-2.56%-2.00Bán659.500K13.981B-10.14143.00Tài chính
8940 INTELLEX CO LTD 834.00-2.91%-25.00Bán140.100K7.673B9.3092.66298.00Tài chính
8963 INVINCIBLE INVESTMENT CORP 47600.00-0.42%-200.00Bán55.383K229.114B16.192952.98Tài chính
9322 KAWANISHI WAREHOUSE CO 1502.00-0.79%-12.00Bán3.900K12.503B23.6364.07598.00Công nghiệp
9377 AGP CORP 1001.00-0.89%-9.00Bán6.400K14.089B15.4065.60654.00Công nghiệp
9441 BELL-PARK CO LTD 4510.00-0.11%-5.00Bán1.600K30.398B11.84382.711351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9601 SHOCHIKU CO LTD 13420.00-1.25%-170.00Bán44.800K189.416B62.64216.971267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9602 TOHO CO LTD 3295.00-1.35%-45.00Bán561.300K631.229B20.42163.553207.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9674 KAGETSUENKANKO CO 702.00-0.43%-3.00Bán4001.245B100.167.0419.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9835 JUNTENDO CO LTD 687.00-2.28%-16.00Bán5.800K5.857B109.936.40638.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9876 COX CO LTD 201.000.00%0.00Bán12.200K5.570B-31.35461.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9969 SHOKUBUN CO LTD 267.000.00%0.00Bán8.000K3.166B-83.96625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất