Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Nhật

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
1835 TOTETSU KOGYO CO
2566.00-2.91%-77.00Bán78.900K90.986B7.86336.381856.00Dịch vụ Công nghiệp
1980 DAI-DAN CO LTD
2689.00-1.90%-52.00Sức bán mạnh51.800K59.446B8.99305.001617.00Dịch vụ Công nghiệp
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
1615.00-2.06%-34.00Bán96.100K67.629B36.8044.84Dịch vụ Thương mại
2148 ITMEDIA INC.
1744.00-3.33%-60.00Bán378.100K35.754B31.6457.54239.00Dịch vụ Công nghệ
2216 KANRO CO LTD
1457.00-2.35%-35.00Bán35.000K10.521B17.2386.58Hàng tiêu dùng không lâu bền
2229 CALBEE INC
2800.00-2.47%-71.00Sức bán mạnh1.004M383.683B22.70126.494053.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2266 ROKKO BUTTER CO
1650.00-2.37%-40.00Sức bán mạnh27.400K32.928B34.4249.11Hàng tiêu dùng không lâu bền
2269 MEIJI HOLDINGS CO LTD
6760.00-2.03%-140.00Sức bán mạnh835.600K1001.180B15.58442.9017571.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2294 KAKIYASU HONTEN
2488.00-3.86%-100.00Bán77.500K27.091B62.2941.551052.00Bán Lẻ
2300 KYOKUTO CO LTD
499.00-1.96%-10.00Bán8.200K2.678B-93.73252.00Dịch vụ Khách hàng
2325 NJS CO. LTD
1834.00-1.87%-35.00Bán24.500K17.817B10.46178.71Dịch vụ Công nghiệp
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
4800.00-3.32%-165.00Sức bán mạnh307.300K502.632B21.38232.2137902.00Dịch vụ Thương mại
2354 YE DIGITAL CORPORATION
671.00-2.19%-15.00Bán160.300K12.435B25.1227.63641.00Dịch vụ Công nghệ
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
627.00-2.49%-16.00Bán229.500K26.769B11.0558.17985.00Công nghệ Sức khỏe
2593 ITO EN LTD
5880.00-2.97%-180.00Bán249.900K784.865B227.5126.758338.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2653 AEON KYUSHU CO LTD
1904.00-0.83%-16.00Bán15.100K66.463B54.5135.243046.00Bán Lẻ
2669 KANEMI CO LTD
2935.00-0.17%-5.00Bán7.600K28.436B99.6029.521218.00Dịch vụ Khách hàng
2686 GFOOT CO.LTD
399.00-1.97%-8.00Sức bán mạnh91.200K17.316B-280.121357.00Bán Lẻ
2742 HALOWS CO LTD
2804.00-2.40%-69.00Bán77.400K61.337B11.70246.281127.00Bán Lẻ
2747 HOKUYU LUCKY CO.LTD.
3105.00-1.11%-35.00Bán3.400K3.969B12.08259.85480.00Bán Lẻ
2782 SERIA CO LTD
3395.00-3.00%-105.00Bán278.300K265.439B18.61188.07434.00Bán Lẻ
2802 AJINOMOTO CO INC
2119.00-4.23%-93.50Bán3.513M1213.560B20.81106.3732509.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2810 HOUSE FOODS GROUP INC
3560.00-2.47%-90.00Sức bán mạnh198.500K367.732B45.4380.346122.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2811 KAGOME CO LTD
3175.00-3.35%-110.00Sức bán mạnh275.800K293.479B39.2883.77Hàng tiêu dùng không lâu bền
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
8050.00-1.95%-160.00Bán526.800K855.252B21.53383.4812983.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2908 FUJICCO CO LTD
1910.00-3.78%-75.00Sức bán mạnh265.200K59.464B21.7391.341176.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3110 NITTO BOSEKI CO
4015.00-2.43%-100.00Sức bán mạnh111.200K159.656B16.11255.392690.00Khoáng sản phi năng lượng
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
852.00-2.07%-18.00Bán12.500K2.781B13.8268.65Dịch vụ Công nghệ
3148 CREATE SD HOLDINGS CO LTD
3235.00-2.71%-90.00Bán135.200K210.202B14.94222.613749.00Bán Lẻ
3167 TOKAI HLDGS CORP
917.00-1.50%-14.00Sức bán mạnh415.100K121.930B13.4469.294130.00Công ty dịch vụ công cộng
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
904.00-3.83%-36.00Sức bán mạnh366.400K67.392B9.5298.74Công nghiệp Chế biến
3222 UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC
1064.00-2.65%-29.00Sức bán mạnh471.000K140.187B17.2563.437348.00Bán Lẻ
3246 KOSE R.E. CO.LTD
579.00-0.86%-5.00Bán16.200K5.932B9.0064.8794.00Tài chính
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2151.00-2.98%-66.00Sức bán mạnh64.600K58.553B17.65128.43Công nghiệp Chế biến
3333 ASAHI CO LTD
1478.000.20%3.00Bán216.800K38.466B8.99164.061175.00Bán Lẻ
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
2336.00-1.89%-45.00Bán43.500K31.651B18.20130.84665.00Dịch vụ Công nghệ
3409 KITANIHON SPINNING
198.00-2.46%-5.00Sức bán mạnh67.700K3.004B-2.1469.00Công nghiệp Chế biến
3539 JM HOLDINGS CO LTD
1951.00-1.41%-28.00Sức bán mạnh87.100K52.757B14.03141.041152.00Bán Lẻ
3559 P-BAN COM CORP
821.00-2.84%-24.00Bán76.300K3.766B77.0012.5424.00Công nghệ Điện tử
3604 KAWAMOTO CORP
1451.00-3.52%-53.00Sức bán mạnh86.300K8.717B7.75194.16376.00Công nghệ Sức khỏe
3673 BROADLEAF CO LTD
496.00-1.78%-9.00Bán521.900K44.230B18.2328.16Dịch vụ Công nghệ
3678 MEDIA DO CO LTD
5540.00-3.32%-190.00Bán147.300K87.377B66.7287.81350.00Bán Lẻ
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
615.000.00%0.00Sức bán mạnh31.200K4.096B55.1111.16138.00Dịch vụ Công nghệ
3692 FFRI SECURITY INC
2060.00-0.96%-20.00Bán50.000K17.035B68.3830.4291.00Dịch vụ Công nghệ
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1734.00-2.42%-43.00Sức bán mạnh81.100K9.652B27.7068.37188.00Dịch vụ Công nghệ
3719 GEXEED CO LTD
239.00-5.16%-13.00Bán579.100K5.494B-4.07Dịch vụ Công nghệ
3762 TECHMATRIX CORP
1646.00-2.31%-39.00Bán460.700K66.965B30.2155.931038.00Dịch vụ Công nghệ
3763 PRO-SHIP INC
1318.00-1.20%-16.00Sức bán mạnh46.800K20.502B17.6176.63165.00Dịch vụ Công nghệ
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2179.00-2.20%-49.00Bán876.700K151.195B9.33240.08Dịch vụ Công nghệ
3776 BROADBAND TOWER INC
264.00-1.12%-3.00Bán1.326M15.972B46.595.73Dịch vụ Công nghệ
3788 GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.
7470.00-4.11%-320.00Bán207.900K89.736B76.66101.62Dịch vụ Công nghệ
3834 ASAHI NET INC
792.00-1.86%-15.00Bán161.600K22.522B17.8345.27193.00Dịch vụ Công nghệ
3835 EBASE CO LTD
865.00-1.93%-17.00Bán147.700K40.615B47.9918.44440.00Dịch vụ Công nghệ
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2635.00-1.61%-43.00Bán50.600K24.773B27.7898.11547.00Dịch vụ Công nghệ
3852 CYBER COM CO LTD
1536.00-1.79%-28.00Bán21.500K12.545B22.8568.45Dịch vụ Công nghệ
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
2031.00-2.45%-51.00Bán777.800K82.085B117.4417.73Dịch vụ Thương mại
3928 MYNET INC
736.00-1.74%-13.00Bán135.600K6.448B5.73131.31Dịch vụ Công nghệ
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
313.00-1.57%-5.00Bán196.600K7.317B27.3811.75Dịch vụ Công nghệ
3968 SEGUE GROUP CO LTD
1131.00-3.74%-44.00Bán91.400K13.432B21.6055.62Dịch vụ Công nghệ
3969 ATLED LTD
2207.00-2.39%-54.00Bán34.400K16.893B35.8263.2462.00Dịch vụ Công nghệ
3981 BEAGLEE INC
1396.00-2.10%-30.00Bán191.800K8.455B18.2179.60Dịch vụ Công nghệ
4016 MIT HOLDINGS CO LTD
1508.00-3.27%-51.00Bán18.700K3.186BDịch vụ Công nghệ
4019 STAMEN CO LTD
1081.00-4.00%-45.00Bán107.500K9.487BDịch vụ Công nghệ
4054 NIHON JYOHO CREATE CO LTD
2141.00-3.99%-89.00Bán200.200K30.806B216.00Dịch vụ Công nghệ
4055 T&S INC
4505.00-0.55%-25.00Bán65.600K16.243BDịch vụ Công nghệ
4171 GLOBAL INFORMATION INC
1485.00-2.69%-41.00Bán16.700K4.120BDịch vụ Thương mại
4212 SEKISUI JUSHI CORP
1937.00-3.68%-74.00Bán83.200K87.218B12.15165.531358.00Công nghiệp Chế biến
4245 DAIKI AXIS CO LTD
943.00-4.17%-41.00Bán92.100K12.350B24.9739.60Dịch vụ Công nghiệp
4248 TAKEMOTO YOHKI CO LTD
836.00-0.48%-4.00Bán49.200K10.524B21.6339.16Sản xuất Chế tạo
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
742.00-3.76%-29.00Bán342.000K98.741B32.6123.753948.00Dịch vụ Thương mại
4312 CYBERNET SYSTEMS CO
810.00-1.70%-14.00Bán161.200K25.691B16.4550.09Dịch vụ Công nghệ
4345 CTS CO LTD
825.00-3.51%-30.00Sức bán mạnh138.200K36.491B25.8833.04251.00Tài chính
4348 INFOCOM CORPORATION
2629.00-3.17%-86.00Bán305.000K148.702B23.00118.581171.00Dịch vụ Công nghệ
4364 MANAC INCORPORATED
897.00-1.21%-11.00Bán33.400K7.128B16.3555.55225.00Công nghiệp Chế biến
4367 KOEI CHEMICAL CO
2722.00-0.29%-8.00Bán22.500K13.353B6.74404.77338.00Công nghiệp Chế biến
4396 SYSTEM SUPPORT INC
1403.00-1.20%-17.00Bán60.200K14.657B26.5354.361039.00Dịch vụ Công nghệ
4465 NIITAKA CO LTD
2492.00-3.34%-86.00Sức bán mạnh36.200K15.219B9.61268.25358.00Công nghiệp Chế biến
4488 AI INSIDE INC
41050.00-2.15%-900.00Bán239.300K158.949B138.29320.0967.00Dịch vụ Công nghệ
4494 VARIO SECURE INC
1499.00-4.64%-73.00Bán64.900K5.879B12.12131.5770.00Dịch vụ Công nghệ
4495 I3 SYSTEMS INC
4480.00-1.75%-80.00Bán66.800K23.776B81.8056.4673.00Dịch vụ Công nghệ
4496 COMMERCE ONE HOLDINGS INC
5690.00-2.23%-130.00Bán19.000K21.893B67.2586.55114.00Dịch vụ Công nghệ
4514 ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
1339.00-0.74%-10.00Bán156.300K38.268B18.7971.80807.00Công nghệ Sức khỏe
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
4763.00-4.63%-231.00Sức bán mạnh3.172M8209.500B38.26130.66Công nghệ Sức khỏe
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO
2848.00-1.93%-56.00Sức bán mạnh431.300K331.259B23.85122.136619.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
2864.00-3.81%-113.50Sức bán mạnh1.694M1486.190B19.99148.993560.00Công nghệ Sức khỏe
4531 YUKI GOSEI KOGYO CO
280.00-4.44%-13.00Sức bán mạnh189.900K6.395B-2.57309.00Công nghiệp Chế biến
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO
1462.00-3.88%-59.00Sức bán mạnh2.853M608.011B24.9261.164108.00Công nghệ Sức khỏe
4558 CHUKYO IYAKUHIN CO
337.00-0.59%-2.00Bán145.100K3.275B19.5917.52218.00Dịch vụ Phân phối
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
3010.00-5.32%-169.00Sức bán mạnh6.267M6147.780B87.6836.3115348.00Công nghệ Sức khỏe
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
1268.00-3.87%-51.00Bán990.200K57.154B12.19108.97233.00Công nghệ Sức khỏe
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
3305.00-5.16%-180.00Sức bán mạnh76.400K47.792B10.65328.89784.00Công nghệ Sức khỏe
4587 PEPTIDREAM INC
5070.00-2.69%-140.00Bán726.900K664.360B152.2735.39Công nghệ Sức khỏe
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
7920.00-3.18%-260.00Bán875.700K3840.990B58.79139.17Công nghiệp Chế biến
4626 TAIYO HLDG CO LTD
5530.00-3.15%-180.00Bán93.400K162.672B25.05227.941988.00Công nghiệp Chế biến
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION
6230.00-4.01%-260.00Sức bán mạnh264.400K416.814B40.39160.68339.00Dịch vụ Công nghệ
4690 NIPPON PALLET POOL CO
2875.00-1.74%-51.00Bán7.400K2.462B4.78612.16101.00Tài chính
4704 TREND MICRO INC
5120.00-3.21%-170.00Bán1.022M736.330B27.43193.39Dịch vụ Công nghệ
4716 ORACLE CORP JAPAN
10800.00-4.26%-480.00Sức bán mạnh272.900K1446.050B29.05388.582504.00Dịch vụ Công nghệ
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
5950.00-3.57%-220.00Sức bán mạnh99.600K463.786B50.81121.43842.00Dịch vụ Công nghệ
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
3270.00-0.91%-30.00Bán940.800K762.465B27.08121.848808.00Dịch vụ Công nghệ
4743 ITFOR INC
836.00-1.07%-9.00Bán189.000K23.172B14.8257.36579.00Dịch vụ Công nghệ
4776 CYBOZU INC
2337.00-2.05%-49.00Bán494.300K109.466B76.2831.28Dịch vụ Công nghệ
4784 GMOAD PARTNERS INC
529.00-4.51%-25.00Bán53.900K8.892B34.1216.26Dịch vụ Thương mại
4820 EM SYSTEMS CO LTD
842.00-0.94%-8.00Bán76.500K60.380B42.9519.92Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4881 FUNPEP COMPANY LTD
530.00-4.85%-27.00Sức bán mạnh175.800K9.548BCông nghệ Sức khỏe
4912 LION CORP
2046.00-1.54%-32.00Bán2.109M604.107B20.24102.75Hàng tiêu dùng không lâu bền
4919 MILBON CO LTD
5860.00-4.87%-300.00Bán119.600K200.215B47.65129.27Hàng tiêu dùng không lâu bền
4951 S.T.CORPORATION
1860.00-1.90%-36.00Sức bán mạnh57.600K42.062B15.77120.361032.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4958 T.HASEGAWA CO
1853.00-3.64%-70.00Sức bán mạnh102.700K79.778B14.55132.671708.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
10060.00-2.90%-300.00Bán273.400K809.770B42.16245.70Công nghệ Sức khỏe
5194 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
1112.001.00%11.00Bán21.200K11.954B16.3967.16862.00Sản xuất Chế tạo
5355 NIPPON CRUCIBLE CO
2356.00-0.76%-18.00Bán2.500K3.193B17.93132.41238.00Khoáng sản phi năng lượng
5781 TOHO KINZOKU(METAL)
1141.00-6.86%-84.00Bán19.600K2.840B458.442.67140.00Sản xuất Chế tạo
5809 TATSUTA ELECTRIC WIRE & CABLE CO
622.00-2.51%-16.00Sức bán mạnh309.300K39.417B13.4247.54936.00Sản xuất Chế tạo
5951 DAINICHI CO LTD
815.00-1.09%-9.00Bán57.600K13.337B18.4844.60496.00Sản xuất Chế tạo
6034 MRT
1274.00-1.01%-13.00Bán38.900K7.147B54.4831.33Dịch vụ Thương mại
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
12920.00-2.49%-330.00Bán87.200K235.349B85.01155.86157.00Dịch vụ Thương mại
6067 IMPACT HD INC
2182.00-2.63%-59.00Bán47.000K14.601B-30.06Dịch vụ Thương mại
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1640.00-2.67%-45.00Sức bán mạnh138.400K18.051B12.45136.50360.00Dịch vụ Khách hàng
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
574.00-6.51%-40.00Sức bán mạnh24.100K4.772B47.3812.961339.00Dịch vụ Thương mại
6096 RAREJOB INC
1996.00-0.10%-2.00Bán105.300K18.143B50.3241.92731.00Dịch vụ Khách hàng
6145 NITTOKU CO LTD
3605.000.42%15.00Bán186.700K64.862B42.9483.61837.00Sản xuất Chế tạo
6161 ESTIC
4035.00-3.81%-160.00Sức bán mạnh2.000K10.399B14.30293.39187.00Sản xuất Chế tạo
6250 YAMABIKO CORPORATION
1111.00-4.22%-49.00Sức bán mạnh150.800K48.139B7.26159.88Sản xuất Chế tạo
6258 HIRATA CORPORATION
6520.00-2.69%-180.00Sức bán mạnh86.200K69.543B22.00304.961849.00Sản xuất Chế tạo
6291 AIRTECH JAPAN
1202.00-1.07%-13.00Bán192.700K12.550B10.83112.62Công nghệ Điện tử
6325 TAKAKITA CO LTD
652.00-1.21%-8.00Bán4.600K7.622B40.3316.51268.00Sản xuất Chế tạo
6345 AICHI CORPORATION
850.00-3.08%-27.00Bán83.200K65.923B12.1971.921111.00Sản xuất Chế tạo
6466 TVE CO LTD
1896.00-0.42%-8.00Bán1.800K4.359B8.38227.11331.00Sản xuất Chế tạo
6497 HAMAI INDUSTRIES
1052.00-1.87%-20.00Bán9.200K7.153B18.9556.57Sản xuất Chế tạo
6544 JAPAN ELEVATOR SERVICE HLDGS CO LTD
2117.000.33%7.00Bán438.300K186.875B83.8326.331234.00Dịch vụ Công nghiệp
6549 DM SOLUTIONS CO LTD
2556.00-0.39%-10.00Bán67.500K7.107B43.6165.33540.00Truyền thông
6579 LOGLY INC
1842.00-1.81%-34.00Bán67.100K6.936B66.4629.5950.00Dịch vụ Thương mại
6630 YA-MAN LTD
1653.00-4.84%-84.00Bán679.800K95.572B35.1549.42329.00Bán Lẻ
6654 FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD
1258.00-0.63%-8.00Sức bán mạnh8.300K7.243B27.5646.09128.00Công nghệ Điện tử
6670 MCJ CO LTD
907.00-2.68%-25.00Bán484.800K91.437B9.12102.162053.00Công nghệ Điện tử
6727 WACOM CO LTD
770.00-2.28%-18.00Bán2.130M128.010B14.2255.401012.00Công nghệ Điện tử
6734 NEWTECH CO LTD
1800.00-0.39%-7.00Bán27.600K3.464B12.35146.3166.00Công nghệ Điện tử
6754 ANRITSU CORP
2273.00-2.07%-48.00Bán3.570M319.020B20.60112.723881.00Công nghệ Điện tử
6794 FOSTER ELECTRIC CO
1244.00-2.43%-31.00Bán180.500K27.660B-43.4923930.00Công nghệ Điện tử
6814 FURUNO ELECTRIC CO
1053.00-4.79%-53.00Sức bán mạnh115.600K34.865B15.8269.892926.00Công nghệ Điện tử
6834 SEIKOH GIKEN CO
2384.00-1.61%-39.00Bán12.700K22.098B27.5987.94978.00Công nghệ Điện tử
6838 TAMAGAWA HOLDINGS CO LTD
1860.00-1.22%-23.00Bán66.000K10.626B37.2657.94240.00Công nghệ Điện tử
6861 KEYENCE CORP
50560.00-5.65%-3030.00Bán961.800K12997.000B71.15753.228419.00Công nghệ Điện tử
6864 NF HOLDINGS CORPORATION
1810.00-3.21%-60.00Bán71.000K13.126B17.54106.63385.00Công nghệ Điện tử
6869 SYSMEX CORP
11085.00-2.42%-275.00Bán703.500K2373.890B75.01151.658200.00Công nghệ Sức khỏe
6914 OPTEX GROUP COMPANY LTD
1588.00-3.64%-60.00Bán79.400K59.597B42.9038.58Công nghệ Điện tử
6996 NICHICON CORP
1077.00-3.23%-36.00Bán922.400K76.150B70.3418.275409.00Công nghệ Điện tử
7059 COPRO-HOLDINGS CO LTD
2725.00-1.52%-42.00Bán62.700K13.112B12.81220.702242.00Dịch vụ Thương mại
7191 ENTRUST INC
692.00-2.40%-17.00Bán156.300K15.851B21.3433.29104.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất