Cổ phiếu Nhậtđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Nhật nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng
Giá
Thay đổi %
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
7647ONTSU CO LTD
224.06M27 JPY0.00%1.195.378B JPY29.770.91 JPY−31.51%0.92%Bán Lẻ
9432NIPPON TEL & TEL CORP
212.596M170.5 JPY−1.22%1.5414.771T JPY12.2813.88 JPY+2.39%2.83%Truyền thông
Mua
9501TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
114.617M777.8 JPY+1.67%3.301.109T JPY9.3383.40 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
8306MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
110.786M1257.0 JPY+0.24%1.5814.41T JPY8.43149.07 JPY2.93%Tài chính
Mua
7203TOYOTA MOTOR CORP
55.312M2680.5 JPY−4.08%1.8738.301T JPY9.39285.32 JPY+57.42%2.30%Khách hàng Lâu năm
Mua
8918LAND CO LTD
46.158M7 JPY0.00%1.4910.036B JPY24.630.28 JPY1.43%Tài chính
7201NISSAN MOTOR CO
36.032M560.6 JPY−1.84%1.422.277T JPY4.84115.83 JPY+307.18%2.58%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1514SUMISEKI HOLDINGS INC
34.7M1072 JPY+2.00%5.0149.591B JPY7.76138.23 JPY+261.33%0.83%Dịch vụ Phân phối
4689LY CORPORATION
34.336M453.0 JPY+4.43%2.563.304T JPY14.6630.89 JPY+267.76%1.27%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
4597SOLASIA PHARMA K K
28.813M69 JPY+21.05%2.6310.435B JPY−7.54 JPY+54.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
7267HONDA MOTOR CO
28.603M1458.0 JPY−2.57%1.718.088T JPY7.83186.24 JPY+45.69%3.21%Khách hàng Lâu năm
Mua
7182JAPAN POST BANK CO LTD
22.614M1487.0 JPY+2.27%2.625.226T JPY15.6894.84 JPY3.46%Tài chính
Theo dõi
5595INSTITUTE FOR Q-SHU PIONEERS OF SPA
22.409M810 JPY−5.81%Dịch vụ Thương mại
8308RESONA HOLDINGS
22.345M794.5 JPY+1.85%2.331.837T JPY11.7167.86 JPY2.76%Tài chính
Mua
4005SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
18.922M365.6 JPY−3.23%1.78613.984B JPY−91.99 JPY−197.46%3.20%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2181PERSOL HOLDINGS CO LTD
17.71M218.5 JPY−2.46%0.57538.667B JPY26.858.14 JPY−46.04%3.58%Dịch vụ Thương mại
Mua
8411MIZUHO FINANCIAL GROUP
16.141M2473.0 JPY−0.44%1.616.219T JPY9.84251.43 JPY3.77%Tài chính
Mua
6902DENSO CORP
15.476M2138.5 JPY−4.51%1.527.17T JPY16.97126.02 JPY+49.94%2.12%Sản xuất Chế tạo
Mua
1605INPEX CORPORATION
14.774M1907.5 JPY−2.83%2.162.696T JPY5.58342.01 JPY+35.07%3.41%Năng lượng Mỏ
Mua
5020ENEOS HOLDINGS INC
14.636M576.3 JPY−0.43%1.181.7T JPY25.9022.25 JPY−87.58%3.71%Năng lượng Mỏ
Mua
2914JAPAN TOBACCO INC
14.307M3742 JPY−2.20%2.136.819T JPY13.82270.86 JPY+19.18%5.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
7211MITSUBISHI MOTOR CORP
14.155M454.7 JPY−3.50%1.37716.401B JPY4.41103.11 JPY+13.60%2.08%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
6723RENESAS ELECTRONICS CORP
12.844M2377.0 JPY+1.04%0.904.388T JPY12.62188.40 JPY+52.38%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
4755RAKUTEN GROUP INC
12.466M579.6 JPY−0.62%0.701.252T JPY−188.36 JPY+0.37%0.77%Bán Lẻ
Theo dõi
6857ADVANTEST CORP
12.358M4214 JPY−0.24%1.263.368T JPY36.62115.08 JPY−28.44%0.76%Công nghệ Điện tử
Mua
6178JAPAN POST HLDGS CO LTD
12.169M1304.0 JPY+1.12%1.444.459T JPY13.1898.95 JPY−17.85%5.82%Tài chính
Mua
9434SOFTBANK CORP.
12.013M1808.0 JPY−0.41%1.418.567T JPY14.43125.31 JPY+33.62%4.73%Truyền thông
Theo dõi
8604NOMURA HOLDINGS INC.
11.82M596.2 JPY−1.99%1.271.802T JPY14.0642.41 JPY+21.57%3.27%Tài chính
Theo dõi
5406KOBE STEEL
11.648M1640.0 JPY−3.19%1.40681.069B JPY5.19316.27 JPY+129.45%4.06%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
6740JAPAN DISPLAY INC
11.494M27 JPY+8.00%0.44108.651B JPY−10.53 JPY−227.25%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
4503ASTELLAS PHARMA
10.899M1745.0 JPY−2.35%1.573.258T JPY93.5118.66 JPY−77.00%3.59%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6963ROHM CO LTD
10.803M2844.0 JPY+6.26%3.121.119T JPY17.52162.33 JPY−25.43%1.82%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
7003MITSUI E&S CO LTD
10.407M544 JPY−8.42%2.0560.815B JPY2.65205.62 JPY0.50%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
6752PANASONIC HOLDINGS CORP
10.306M1428.0 JPY−0.38%1.253.427T JPY7.47191.25 JPY+113.00%2.21%Khách hàng Lâu năm
Mua
9984SOFTBANK GROUP CORP
10.188M5652 JPY−0.70%1.397.002T JPY−1543.13 JPY−21.55%0.76%Truyền thông
Mua
9107KAWASAKI KISEN KAISHA
9.799M5012 JPY−3.65%1.071.187T JPY6.65753.68 JPY−78.00%7.31%Vận chuyển
Bán
8316SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
9.571M7239 JPY+0.15%1.489.603T JPY12.07599.97 JPY3.61%Tài chính
Mua
8802MITSUBISHI ESTATE CO
9.248M1923.5 JPY−3.00%2.312.606T JPY19.21100.13 JPY−24.60%1.95%Tài chính
Mua
7261MAZDA MOTOR CORP
8.617M1506.0 JPY−3.00%1.52994.558B JPY5.75261.82 JPY+14.97%3.17%Khách hàng Lâu năm
Mua
4564ONCOTHERAPY SCIENCE INC
8.353M22 JPY+4.76%1.675.006B JPY−6.06 JPY+40.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4063SHIN-ETSU CHEMICAL CO
8.218M4895 JPY−2.61%1.6610.468T JPY16.00305.85 JPY−6.01%2.02%Công nghiệp Chế biến
Mua
2413M3 INC
8.214M2101.0 JPY−4.87%2.821.562T JPY29.5171.20 JPY+2.66%0.83%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4751CYBER AGENT
8.178M816.4 JPY−0.68%0.43435.269B JPY82.239.93 JPY−78.10%1.74%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6472NTN CORP
8.098M258.4 JPY−2.20%1.70144.077B JPY8.5530.24 JPY+137.60%2.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
6503MITSUBISHI ELECTRIC CORP
7.531M1954.5 JPY−1.19%1.454.282T JPY15.90122.95 JPY+50.16%2.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
2412BENEFIT ONE INC
7.484M1912.0 JPY+26.46%10.44241.492B JPY47.9339.89 JPY−19.50%2.36%Tài chính
Sức mua mạnh
8031MITSUI & CO
7.356M5025 JPY−3.46%1.567.766T JPY7.35683.25 JPY+4.32%3.01%Công nghiệp Chế biến
Mua
3407ASAHI KASEI CORP
7.326M1014.5 JPY+0.69%1.511.402T JPY−80.95 JPY−191.82%3.56%Công nghiệp Chế biến
Mua
8766TOKIO MARINE HOLDINGS INC
7.308M3718 JPY−1.72%1.737.465T JPY14.97248.42 JPY+113.10%2.95%Tài chính
Mua
8750DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
6.964M3116 JPY−4.51%1.743.203T JPY12.79243.69 JPY−25.06%2.64%Tài chính
Mua
6981MURATA MANUFACTURING CO
6.879M2804.0 JPY−1.61%1.465.758T JPY24.25115.65 JPY−27.94%1.73%Công nghệ Điện tử
Mua
3861OJI HOLDINGS CORP
6.799M532.8 JPY+0.15%0.94528.563B JPY10.5250.63 JPY−37.17%3.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
8058MITSUBISHI CORP
6.751M6674 JPY−2.14%1.519.957T JPY10.35644.67 JPY−25.88%2.98%Dịch vụ Phân phối
Mua
8002MARUBENI CORP
6.601M2226.5 JPY−3.11%1.333.951T JPY7.91281.45 JPY−8.42%3.49%Công nghiệp Chế biến
Mua
7014NAMURA SHIPBUILDING CO
6.514M1069 JPY−7.37%1.0484.019B JPY10.18105.03 JPY−17.94%0.83%Sản xuất Chế tạo
7733OLYMPUS CORPORATION
6.462M2091.5 JPY−1.09%1.362.7T JPY9.00232.50 JPY+147.05%0.74%Công nghệ Sức khỏe
Mua
5401NIPPON STEEL CORPORATION
6.431M3301 JPY−2.97%1.263.201T JPY5.50599.66 JPY−13.70%4.75%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
9433KDDI CORPORATION
6.415M4526 JPY−1.84%1.7110.193T JPY14.11320.73 JPY+6.91%3.00%Truyền thông
Mua
4911SHISEIDO COMPANY LIMITED
6.319M3791 JPY−2.22%1.441.602T JPY59.0564.20 JPY−26.08%2.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
8601DAIWA SECURITIES GROUP
6.286M959.9 JPY−1.24%1.011.327T JPY16.3358.79 JPY+15.10%3.16%Tài chính
Theo dõi
6098RECRUIT HOLDINGS CO LTD
6.269M5236 JPY−1.39%1.258.548T JPY26.68196.25 JPY+5.95%0.42%Dịch vụ Công nghệ
Mua
7167MEBUKI FINANCIAL GROUP INC
6.26M466.7 JPY−0.13%1.70471.031B JPY17.2227.11 JPY2.47%Tài chính
Mua
9613NTT DATA GROUP CORPORATION
6.217M1708.0 JPY−2.90%1.532.489T JPY18.3992.88 JPY−9.48%1.30%Dịch vụ Thương mại
Mua
3778SAKURA INTERNET INC
6.068M2090 JPY−6.86%0.4178.797B JPY126.2916.55 JPY+2.08%0.16%Dịch vụ Công nghệ
8410SEVEN BANK LTD
6.065M305.2 JPY−0.62%1.72360.833B JPY8.6035.50 JPY3.58%Tài chính
Theo dõi
4502TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
6.045M4058 JPY−1.05%1.736.517T JPY33.38121.59 JPY−10.87%4.44%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4902KONICA MINOLTA INC
5.965M442.6 JPY−2.73%2.70226.36B JPY−204.32 JPY−253.23%5.45%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6301KOMATSU
5.856M3547 JPY−3.72%1.743.532T JPY9.08390.50 JPY+25.46%3.94%Sản xuất Chế tạo
Mua
3402TORAY INDUSTRIES INC
5.757M726.1 JPY−1.56%1.341.21T JPY27.3626.54 JPY−48.36%2.38%Công nghiệp Chế biến
Mua
4568DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
5.677M3990 JPY−2.87%1.148.073T JPY51.7777.08 JPY+135.51%0.83%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
6954FANUC CORPORATION
5.674M3959 JPY−2.75%1.404.096T JPY25.11157.65 JPY−6.10%2.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
7270SUBARU CORPORATION
5.665M2562.5 JPY−4.13%1.772.085T JPY7.15358.48 JPY+166.73%3.16%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
9201JAPAN AIRLINES CO LTD
5.568M2871.0 JPY+0.58%2.401.23T JPY12.77224.83 JPY1.95%Vận chuyển
Mua
8593MITSUBISHI HC CAPITAL INC
5.487M967.3 JPY−2.19%1.211.419T JPY13.1773.46 JPY+3.61%3.64%Tài chính
Sức mua mạnh
9101NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
5.453M3863 JPY−2.00%1.072.063T JPY4.67827.35 JPY−67.81%5.67%Vận chuyển
Theo dõi
4188MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP
5.443M941.2 JPY−3.22%1.221.374T JPY16.1458.32 JPY−46.73%3.21%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
6326KUBOTA CORP
5.427M2002.5 JPY−3.07%1.512.503T JPY11.56173.18 JPY+27.70%2.17%Sản xuất Chế tạo
Mua
6537WASHHOUSE CO LTD
5.419M417 JPY−1.65%6.623.531B JPY−0.43 JPY+95.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
3133KAIHAN CO LTD
5.371M941 JPY−4.27%0.9148.476B JPY−28.91 JPY+15.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3436SUMCO CORPORATION
5.162M2043.0 JPY−0.41%0.99730.449B JPY9.25220.94 JPY+16.52%4.17%Sản xuất Chế tạo
Mua
9503KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
5.146M2031.5 JPY−1.60%1.691.811T JPY3.90521.14 JPY2.46%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
7186CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
5.138M713.1 JPY−0.29%1.25839.831B JPY12.9954.88 JPY2.87%Tài chính
Mua
9502CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
4.931M1956.5 JPY+1.24%2.141.447T JPY3.77518.97 JPY2.61%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
8591ORIX CORPORATION
4.91M2694.0 JPY−1.16%1.553.172T JPY11.29238.55 JPY−0.77%3.11%Tài chính
Mua
3289TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
4.888M910.0 JPY−3.94%1.39695.94B JPY10.8683.81 JPY+26.28%2.95%Tài chính
Mua
7751CANON INC
4.879M3722 JPY−2.08%1.123.863T JPY14.00265.88 JPY+26.11%3.37%Công nghệ Điện tử
Mua
8801MITSUI FUDOSAN
4.665M3497 JPY−2.21%1.663.375T JPY14.52240.85 JPY+20.46%1.85%Tài chính
Sức mua mạnh
8053SUMITOMO CORP
4.6M3050 JPY−1.87%1.633.86T JPY7.53404.88 JPY−11.55%3.80%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
2353NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
4.575M187 JPY−4.59%2.5865.287B JPY13.6713.68 JPY+42.31%2.63%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
7011MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
4.473M7718 JPY−3.49%0.922.754T JPY15.42500.67 JPY+8.09%1.83%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
5411JFE HOLDINGS INC
4.395M2073.0 JPY−1.99%0.951.285T JPY8.16253.92 JPY−45.88%3.74%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
9202ANA HOLDINGS INC
4.381M3101 JPY+0.45%2.221.436T JPY9.92312.48 JPY0.00%Vận chuyển
Mua
9104MITSUI O.S.K. LINES LTD
4.371M3970 JPY−1.81%0.951.503T JPY4.17952.24 JPY−66.69%8.90%Vận chuyển
Theo dõi
8795T&D HOLDINGS INC
4.328M2299.0 JPY−1.54%1.471.178T JPY21.43107.26 JPY2.87%Tài chính
Mua
2484DEMAE-CAN CO LTD
4.292M511 JPY+6.02%3.4861.301B JPY−92.29 JPY+67.64%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
1803SHIMIZU CORP
4.29M952.6 JPY+0.47%1.16680.621B JPY13.0672.95 JPY+11.45%2.45%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
8256MARUMITSU CO
4.102M6 JPY−14.29%0.76275.782M JPY−35.52 JPY−6.95%0.00%Bán Lẻ
6594NIDEC CORPORATION
4.062M5389 JPY−0.76%1.623.232T JPY48.05112.16 JPY−58.29%1.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
7974NINTENDO CO LTD
4.053M6798 JPY−0.93%1.318.004T JPY16.71406.81 JPY−11.24%2.95%Khách hàng Lâu năm
Mua
4385MERCARI INC
3.985M2643.0 JPY−0.25%0.93447.716B JPY28.9391.37 JPY0.00%Bán Lẻ
Mua