Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO. LTD. 1210.0049.20%399.00Sức mua mạnh10037.229B35.6833.40232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5216 KURAMOTO SEISAKUSHO CO 204.0032.47%50.00Mua2.548M2.486B-26.16161.00Công nghệ
3776 BROADBAND TOWER INC 392.0021.36%69.00Mua23.465M16.528B-6.46281.00Dịch vụ Viễn thông
2373 CARE TWENTYONE CORP 2873.0021.07%500.00Mua2.500K5.357B24.1798.184143.00Chăm sóc sức khỏe
2540 YOMEISHU SEIZO CO. LTD. 2489.0019.32%403.00Sức mua mạnh10040.590B22.72108.27276.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5331 NORITAKE CO. LIMITED 7020.0017.98%1070.00Sức mua mạnh100100.939B6.991006.435012.00Công nghiệp
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD 1372.0017.67%206.00Mua300526.684B-3.1414269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4563 ANGES INC 544.0017.24%80.00Mua6.905M42.165B-32.5648.00Chăm sóc sức khỏe
3793 DRECOM CO.LTD 706.0016.50%100.00Mua121.100K17.138B-24.92407.00Công nghệ
8341 77TH BANK 2444.0016.38%344.00100197.069B9.70273.653015.00Tài chính
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2900.0015.68%393.00Mua1002610.436B17.06170.4231033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3932 AKATSUKI INC 3955.0013.32%465.00Mua2.258M48.246B9.37398.52314.00Công nghệ
6037 FIRSTLOGIC INC 800.0012.83%91.00Mua971.600K8.346B20.7934.3045.00Công nghệ
6835 ALLIED TELESIS HOLDINGS KK 125.0012.61%14.00Mua3.084M12.161B11.559.671621.00Công nghệ
7919 NOZAKI INSATSU SHIGYO CO 367.0012.58%41.00Mua1.215M6.996B581.990.56489.00Vật liệu cơ bản
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD 1323.0011.18%133.00Mua1.175M37.229B35.6833.40232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1893 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD. 717.0011.16%72.00Mua500203.809B11.4062.643175.00Công nghiệp
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD 10.0011.11%1.00Bán7.793M4.252B-2.7940.00Tài chính
2926 SHINOZAKIYA INC 121.0011.01%12.00Mua3.469M1.543B-4.2817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9780 HARIMA B-STEM CORP 3575.0010.51%340.00Mua5.100K3.073B8.00404.631591.00Công nghiệp
7544 THREE F CO LTD 370.0010.45%35.00Sức mua mạnh192.600K2.538B3.11107.74121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3967 ELTES CO LTD 1603.0010.32%150.00Mua163.600K7.451B294.375.0290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP 3535.0010.30%330.00Bán400923.332B20.36171.9112449.00Công nghiệp
3807 FISCO LTD 264.0010.00%24.00Mua10.805M9.192B-12.50352.00Công nghiệp
7813 PLATZ CO LTD 1016.009.48%88.00Mua86.800K3.457B11.1883.01255.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD 2907.009.45%251.00Mua37.100K4.769B162.00Công nghiệp
3655 BRAINPAD INC. 4955.009.38%425.00Sức mua mạnh1.009M30.625B75.2860.18219.00Công nghệ
2315 CAICA INC 48.009.09%4.00Mua9.151M15.869B14.193.10679.00Công nghệ
6584 SANOH INDUSTRIAL CO 781.009.08%65.00Mua2.636M26.059B7.5495.018650.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4206 AICA KOGYO COMPANY LIMITED 4470.009.02%370.00Mua100296.396B24.25187.333850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7013 IHI CORPORATION 4500.008.96%370.00Sức mua mạnh100684.497B252.6117.6029706.00Công nghiệp
6752 PANASONIC CORPORATION 1354.008.76%109.00Bán1003142.866B12.85104.89274143.00Công nghệ
3784 VINX CORPORATION 1442.008.75%116.00Sức mua mạnh884.400K23.493B31.7542.761359.00Công nghệ
7488 YAGAMI INC. 2500.008.70%200.00Mua10017.004B15.73158.93225.00Chăm sóc sức khỏe
8095 IWAKI & CO 563.008.69%45.00Mua465.700K16.774B16.8730.70953.00Chăm sóc sức khỏe
1419 TAMA HOME CO LIMITED 1117.008.66%89.00Mua614.900K30.897B15.0968.113196.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3925 DOUBLE STANDARD INC 5280.008.42%410.00Mua253.400K32.726B82.2059.9935.00Công nghiệp
5020 JX HOLDINGS INC. 828.008.38%64.00Mua1002831.178B5.84143.0239784.00Năng lượng
7259 AISIN SEIKI CO. LTD. 5240.008.38%405.00Bán1001439.076B10.13527.15114478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5332 TOTO LTD. 4900.008.29%375.00Mua400828.657B22.55217.5932428.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8739 SPARX GROUP CO.LTD 279.008.14%21.00Mua1.262M51.943B10.4824.64140.00Tài chính
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC 1980.007.96%146.00Mua471.300K33.434B40.8746.0897.00Công nghệ
5614 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD 598.007.75%43.00Mua209.400K10.996B9.9255.971830.00Vật liệu cơ bản
4824 MEDIASEEK INC 878.007.73%63.00Mua503.500K7.941B-0.95176.00Công nghệ
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION 2612.007.71%187.00Mua1.290M155.744B32.0475.68337.00Công nghệ
7102 NIPPON SHARYO LTD. 312.007.59%22.00Bán1.000K43.303B-94.472017.00Công nghiệp
3987 ECOMOTT INC 1150.007.58%81.00Mua2005.463B80.7221.6671.00Công nghệ
4389 PROPERTY DATA BANK INC 2560.007.56%180.00Mua13.400K4.625B53.00Công nghệ
7859 ALMEDIO INC 188.007.43%13.00Mua1.651M1.702B-46.31180.00Công nghiệp
7648 TOKAN CO. LTD. 2298.007.38%158.00Sức mua mạnh20015.087B397.615.38394.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8462 FUTURE VENTURE CAPITAL CO 929.007.27%63.00Mua438.200K7.709B-46.8535.00Tài chính
5411 JFE HOLDINGS INC. 2450.007.22%165.00Mua1001439.549B9.67258.3561234.00Vật liệu cơ bản
4288 ASGENT INC 2135.007.18%143.00Mua56.300K7.601B-63.44102.00Công nghệ
4875 MEDICINOVA INC 1320.007.06%87.00Mua493.500K51.637B-40.699.00Chăm sóc sức khỏe
9270 SOU INC 6720.007.01%440.00Sức mua mạnh30.500K38.108B399.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6184 KAMAKURA SHINSHO LTD 1553.006.88%100.00Sức mua mạnh1.275M53.978B189.078.1475.00Công nghệ
3134 HAMEE CORP 1700.006.85%109.00Sức mua mạnh394.500K25.541B29.6954.61285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6902 DENSO CORPORATION 5550.006.71%349.00Bán6004456.460B13.86411.76168813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9519 RENOVA INC 1340.006.69%84.00Sức mua mạnh1.582M93.309B123.6210.86128.00Công ty dịch vụ công cộng
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP 2016.006.67%126.00Mua157.800K10.469B43.3643.59158.00Công nghệ
4572 CARNA BIOSCIENCES INC 1489.006.66%93.00Mua898.800K13.433B-95.5261.00Chăm sóc sức khỏe
8377 HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC 1461.006.64%91.00100205.873B11.20140.325490.00Tài chính
2498 ACKG LIMITED 2123.006.31%126.00Mua32.300K12.144B11.11179.722430.00Công nghiệp
5724 ASAKA RIKEN CO LTD 2330.006.15%135.00Sức mua mạnh69.700K5.609B18.91116.41180.00Vật liệu cơ bản
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD 1266.006.12%73.00Mua43.400K8.192B22.9052.09130.00Công nghệ
6067 MEDIAFLAG INC 1579.006.12%91.00Sức mua mạnh60.200K7.420B17.6386.66196.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2228 CYBELE CO.LTD 2015.006.00%114.00Bán16.500K3.435B-243.10188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO 553.005.94%31.00Mua868.000K2.442B-21.52264.00Công nghiệp
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION 6780.005.94%380.00Mua237.500K20.398B100.0363.9855.00Công nghiệp
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION 1992.005.90%111.00Sức mua mạnh143.600K16.879B29.8365.26498.00Công nghệ
1690 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS WTI CRUDE OIL 1185.005.90%66.00Sức mua mạnh990
3753 FLIGHT HOLDINGS INC 1275.005.90%71.00Sức mua mạnh405.600K11.385B-14.8394.00Công nghệ
4734 BEING CO LTD 779.005.84%43.00Mua76.200K5.760B19.5437.67356.00Công nghệ
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 2266.005.74%123.00Bán2002039.261B9.27249.3393557.00Vật liệu cơ bản
6914 OPTEX GROUP COMPANY LTD 2318.005.46%120.00Theo dõi439.000K82.336B21.94100.361585.00Công nghiệp
1802 OBAYASHI CORP 1127.005.43%58.00Bán1.000K780.987B8.53127.6214359.00Công nghiệp
8747 YUTAKA SHOJI CO 585.005.41%30.00Mua117.900K4.448B6.9579.85394.00Tài chính
3356 TERILOGY CO LTD 1501.005.33%76.00Mua3.938M21.916B123.5311.5483.00Công nghệ
6897 TWINBIRD CORP 675.005.30%34.00Mua19.100K5.601B-3.54298.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4396 SYSTEM SUPPORT INC 2774.005.28%139.00Mua55.900K6.634B22.65116.32882.00Công nghệ
7895 CHUO KAGAKU CO 420.005.26%21.00Mua259.000K8.039B-199.761900.00Vật liệu cơ bản
6305 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY 3710.005.25%185.00Mua3.029M749.614B11.33311.1123925.00Công nghiệp
8031 MITSUI & CO. LTD. 1950.005.23%97.00Mua8003415.816B8.10242.7642304.00Công nghiệp
6065 LIKE KIDSNEXT CO LTD 1370.005.22%68.00Mua114.600K13.647B9.27160.302534.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6567 SERIO HLDGS CO LTD 1675.005.21%83.00Mua25.600K5.027B78.4020.31386.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4681 RESORTTRUST INC. 1736.005.21%86.00Bán200199.800B17.98112.947331.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1697 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS SOYBEANS 1990.005.18%98.00Bán210
9425 NIPPON TELEPHONE INC 673.005.16%33.00Theo dõi493.900K2.182B-30.3853.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3628 DATA HORIZON CO.LTD 1693.005.16%83.00Mua20.400K5.700B28.2659.68184.00Chăm sóc sức khỏe
8205 SHAKLEE GLOBAL GROUP INC 8980.005.03%430.00Bán20022.162B-138.58912.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1803 SHIMIZU CORPORATION 1004.005.02%48.00Bán100785.337B10.0499.7516024.00Công nghiệp
6556 WELBE INC 2152.004.92%101.00Mua306.600K56.484B77.3229.00546.00Công nghiệp
6050 E-GUARDIAN INC 2791.004.89%130.00Mua321.400K27.209B39.3867.63230.00Công nghiệp
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD 2230.004.84%103.00Mua100101.205B20.78109.86252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5331 NORITAKE COMPANY LIMITED 7370.004.84%340.00Mua109.300K100.939B6.991006.435012.00Công nghiệp
4696 WATABE WEDDING COR 549.004.77%25.00Mua9.800K5.192B20.1226.042323.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6062 CHARM CARE CORPORATION 1735.004.77%79.00Mua269.300K23.274B36.5045.39821.00Chăm sóc sức khỏe
8053 SUMITOMO CORPORATION 1825.004.73%82.50Bán2002343.260B7.29257.6473016.00Công nghiệp
7191 ENTRUST INC 603.004.69%27.00Mua135.400K12.769B25.4622.8392.00Tài chính
7713 SIGMA KOKI CO LTD 1877.004.68%84.00Bán40.900K12.699B12.94138.61454.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất