Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
1676 ETFS METAL SECURITIES LTD ETFS PHYSICAL PPSG BASKET
9990.0026.62%2100.00Mua4
7857 SEKI CO LTD
2084.0022.59%384.00Mua2007.081B37.3145.57441.00Công nghiệp
3186 NEXTAGE CO LTD NPV
1152.0020.63%197.00Mua10082.759B29.8642.211944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3667 ENISH INC
492.0019.42%80.00Mua4.154M3.925B-80.61141.00Công nghệ
4598 DELTA FLY PHARMA INC
2372.0019.08%380.00Bán342.100K8.704B11.00Chăm sóc sức khỏe
7671 AMIDA HOLDINGS CO LTD
3280.0017.99%500.00Mua326.500K5.849B103.00Công nghệ
6664 OPTOELECTRONICS CO LTD
1056.0016.56%150.00Sức mua mạnh2.577M5.597B12.9869.79230.00Công nghệ
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
2929.0016.37%412.00Mua5.208M33.713B-105.0329.00Chăm sóc sức khỏe
4575 CANBAS CO LTD
640.0016.15%89.00Sức mua mạnh152.600K3.186B-78.6013.00Chăm sóc sức khỏe
8732 MONEY PARTNERS GROUP
328.0015.49%44.00Mua5.936M9.036B11.2125.3898.00Tài chính
3710 JORUDAN CO LTD
1140.0015.15%150.00Sức mua mạnh51.300K5.079B64.1015.44189.00Công nghệ
3961 SILVER EGG TECHNOLOGY CO LTD
1490.0014.79%192.00Mua295.200K3.782B43.2830.2742.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
468.0014.71%60.00Mua150.300K1.714B-202.4826.00Công nghiệp
6182 ROZETTA CORPORATION
3380.0014.62%431.00Mua2.152M30.363B-106.52101.00Công nghiệp
9820 MT GENEX CORPORATION
5550.0014.55%705.00Bán43.200K5.217B29.82162.4830.00Công nghiệp
8803 HEIWA REAL ESTATE CO
2163.0013.54%258.0030082.858B14.47148.07233.00Tài chính
7060 GEECHS INC
3965.0013.29%465.002.210M17.608B269.00Công nghệ
6067 MEDIAFLAG INC
3915.0013.15%455.00Mua512.300K17.023B58.1166.94196.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3630 DENSAN SYSTEM CO. LTD.
3280.0011.79%346.00Sức mua mạnh10032.389B31.74104.27765.00Công nghệ
1802 OBAYASHI CORP
1106.0011.60%115.00Theo dõi4.000K787.966B8.20133.8414359.00Công nghiệp
6779 NIHON DEMPA KOGYO
436.0011.22%44.00Mua486.400K7.693B-538.243514.00Công nghiệp
8285 MITANI SANGYO CO. LTD.
295.0010.90%29.00Bán10017.548B9.6129.674847.00Công nghiệp
3915 TERRASKY CO LTD
3885.0010.37%365.00Mua37.900K21.467B212.7317.85356.00Công nghệ
6349 KOMORI CORP
1276.0010.19%118.00Sức mua mạnh546.600K67.425B105.6910.962227.00Công nghiệp
2501 SAPPORO HOLDINGS LIMITED
2569.009.83%230.00Bán100193.073B25.25109.407902.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9969 SHOKUBUN CO. LTD.
252.009.57%22.00Sức bán mạnh3002.597B-18.30625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6033 EXTREME CO LTD
2443.009.45%211.00Mua996.100K12.119B41.3854.94339.00Công nghệ
3935 EDIA CO LTD
468.009.35%40.00Mua901.500K2.052B-243.4360.00Công nghệ
3950 THE PACK CORPORATION
3580.009.31%305.00Sức mua mạnh49.400K64.260B12.95253.201162.00Vật liệu cơ bản
3964 AUCNET INC
1351.009.22%114.00Sức mua mạnh37.300K34.038B20.1662.20590.00Công nghệ
3409 KITANIHON SPINNING CO
1534.009.18%129.00Mua21.700K1.735B-4.9567.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO LTD
36.009.09%3.00Sức mua mạnh6.311M8.380B-1.76407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3154 MEDIUS HLDG CO LTD
685.008.90%56.00Bán44.900K13.705B15.3740.921449.00Chăm sóc sức khỏe
3004 SHINYEI KAISHA
835.008.87%68.00Bán15.300K2.890B-90.52633.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9956 VALOR CO. LTD.
2759.008.79%223.00Mua100140.071B16.94157.545921.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1821.008.78%147.00Mua38.400K19.948B8.17204.902027.00Vật liệu cơ bản
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
905.008.77%73.00Bán172.500K1.359B112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1980 DAI-DAN CO LTD
2721.008.54%214.00Mua35.600K55.884B10.72233.951540.00Công nghiệp
3556 RENET JAPAN GROUP INC
1225.008.50%96.00Bán475.600K11.131B60.4420.72287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8037 KAMEI CORP
1245.008.45%97.00Mua62.900K38.574B6.13187.354899.00Năng lượng
8097 SAN-AI OIL CO
1004.008.42%78.00Mua141.800K64.611B8.81105.062058.00Năng lượng
9070 TONAMI HOLDINGS CO LTD
6600.008.37%510.00Mua29.800K55.203B13.47452.186440.00Công nghiệp
6406 FUJITEC CO LTD
1317.008.22%100.00Mua380.200K98.381B13.1692.539931.00Công nghiệp
7955 CLEANUP CORP
619.008.22%47.00Mua65.100K20.934B-40.773571.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
2490.008.17%188.00Sức mua mạnh3.500K1.836B48.7147.2631.00Công nghiệp
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP
3315.008.16%250.00Mua300886.416B18.51181.4812449.00Công nghiệp
6416 KATSURAGAWA ELECTRIC CO
1130.008.13%85.00Mua5001.601B-493.82369.00Công nghệ
7447 NAGAILEBEN CO
2540.008.13%191.00Mua76.100K78.096B21.98106.85506.00Chăm sóc sức khỏe
8395 BANK OF SAGA
2036.008.13%153.00Mua29.200K31.529B8.55221.411570.00Tài chính
9913 NIPPO LTD
602.008.08%45.00Sức mua mạnh285.300K5.006B27.4920.263583.00Công nghệ
3546 DAIYU LIC HOLDINGS CO LTD
899.008.05%67.00Bán75.700K12.461B14.2158.881058.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8537 TAIKO BANK
1748.008.03%130.00Mua16.900K15.351B5.58292.28879.00Tài chính
4751 CYBER AGENT
4510.008.02%335.00Mua3.145M525.776B162.1027.054853.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7971 TOLI CORP
283.008.02%21.00Mua133.200K16.162B9.9226.421801.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3361 TOELL CO.LTD
850.008.01%63.00Sức mua mạnh40.700K15.575B14.2455.26447.00Năng lượng
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
896.007.95%66.00Mua98.400K45.820B14.6056.851859.00Vật liệu cơ bản
9279 GIFT INC
3745.007.93%275.00Sức mua mạnh81.500K16.970B221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6036 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO LTD
1277.007.85%93.00Mua40.900K16.697B25.4246.71385.00Vật liệu cơ bản
8338 TSUKUBA BANK LTD
207.007.81%15.00Mua328.100K15.846B148.081.301678.00Tài chính
9842 ARC LAND SAKAMOTO
1522.007.79%110.00Sức mua mạnh180.200K57.268B9.93142.151278.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8416 BANK OF KOCHI LTD (THE)
835.007.74%60.00Mua49.300K7.840B20.1894.70882.00Tài chính
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
8630.007.74%620.00Mua1001586.516B15.94517.5847869.00Công nghiệp
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2721.007.72%195.00Mua17.800K22.169B24.63102.571366.00Chăm sóc sức khỏe
4620 FUJIKURA KASEI CO
616.007.69%44.00Mua65.400K18.206B8.5866.691259.00Vật liệu cơ bản
7612 NUTS INC
168.007.69%12.00Mua4.394M11.620B-16.317.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7481 OIE SANGYO CO
1380.007.56%97.00Sức mua mạnh20.800K11.609B20.8561.53785.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9758 JAPAN SYSTEMS CO
313.007.56%22.00Mua172.800K7.576B34.048.55611.00Công nghệ
2904 ICHIMASA KAMABOKO CO
1142.007.53%80.00Mua21.400K19.569B36.6728.96971.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9532 OSAKA GAS CO. LTD.
2258.007.52%158.00Mua500954.303B84.7327.0919997.00Công ty dịch vụ công cộng
4435 KAONAVI INC
3790.007.52%265.00188.700K18.640B107.00Công nghệ
6444 SANDEN HOLDINGS CORPORATION
801.007.52%56.00Mua342.500K20.619B61.5412.1110106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
561.007.47%39.00Mua155.600K17.841B33.2915.683723.00Vật liệu cơ bản
6335 TOKYO KIKAI SEISAKUSHO
450.007.40%31.00Sức mua mạnh416.900K3.657B8.7447.92431.00Công nghiệp
2139 CHUCO CO. LTD.
553.007.38%38.00Sức bán mạnh10.000K3.794B10.9750.87381.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
2649.007.33%181.00Sức mua mạnh44.700K10.207B11.54213.8747.00Công nghiệp
5142 ACHILLES CORP
2005.007.28%136.00Mua35.700K30.375B45.7140.891707.00Vật liệu cơ bản
8550 TOCHIGI BANK
251.007.26%17.00Mua374.800K24.406B52.034.561877.00Tài chính
7989 TACHIKAWA CORP
1200.007.24%81.00Mua34.800K21.774B9.38119.251168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7280 MITSUBA CORP
670.007.20%45.00Bán353.200K27.974B-94.5126845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8173 JOSHIN DENKI CO
2714.007.15%181.00Mua140.100K67.375B11.07228.733807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
75.007.14%5.00Sức mua mạnh3.114M3.921B-0.2220.00Tài chính
6745 HOCHIKI CORP
1175.007.11%78.00Mua49.600K27.462B8.84124.152004.00Công nghệ
4914 TAKASAGO INTERNATIONAL CORP
3545.007.10%235.00Mua45.300K65.370B8.72379.383354.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
2399.007.10%159.00Sức mua mạnh100.600K137.699B13.02172.084390.00Công nghiệp
9306 TOYO LOGISTICS CO
334.007.05%22.00Mua75.000K11.900B12.5024.96673.00Công nghiệp
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
746.007.03%49.00Mua87.900K21.273B5.30131.41756.00Công nghiệp
4619 NIHON TOKUSHU TORYO
1229.006.96%80.00Bán78.400K25.291B7.99143.791106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4241 ATECT CORPORATION
1163.006.89%75.00Bán24.800K4.766B32.8333.67101.00Chăm sóc sức khỏe
8798 ADVANCE CREATE CO LTD
1848.006.88%119.00Mua11.300K17.919B23.5473.60284.00Tài chính
4569 KYORIN HOLDINGS INC
2252.006.83%144.00Mua350.700K120.758B24.3386.632348.00Chăm sóc sức khỏe
6247 HISAKA WORKS LTD
955.006.82%61.00Mua112.000K26.691B17.2851.73691.00Công nghiệp
8131 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO LTD
895.006.80%57.00Sức mua mạnh106.900K51.911B17.7547.221801.00Năng lượng
7239 TACHI-S CO LTD
1675.006.76%106.00Mua547.000K55.602B12.49125.6512356.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9307 SUGIMURA WAREHOUSE CO
838.006.75%53.00Mua859.300K12.729B12.0565.78342.00Công nghiệp
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2863.006.75%181.00Sức mua mạnh71.100K70.470B21.03129.69293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6455 MORITA HOLDINGS
1857.006.72%117.00Mua92.400K78.711B13.80126.091799.00Công nghiệp
4420 ESOL CO LTD
4800.006.67%300.00Mua78.200K22.884B36.10124.66420.00Công nghệ
6413 RISO KAGAKU CORP
1888.006.67%118.00Mua60.200K83.909B19.2292.113638.00Công nghệ
6065 LIKE KIDSNEXT CO LTD
913.006.66%57.00Mua119.100K8.972B6.38153.092534.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7601 POPLAR CO LTD
561.006.65%35.00Mua14.500K6.200B-15.42365.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất