Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
8704 TRADERS HOLDINGS
58.0031.82%14.00Mua19.772M4.580B-16.05163.00Tài chính
7709 KUBOTEK CORP
350.0029.63%80.00Mua13.290M3.717B16.0116.86105.00Công nghiệp
6433 HEPHAIST SEIKO CO LTD
355.0029.09%80.00Mua422.300K1.736B13.5320.32111.00Công nghiệp
3987 ECOMOTT INC
1987.0025.20%400.00Mua384.900K7.190B160.0516.5871.00Công nghệ
2930 KITANOTATSUJIN CORP
465.0023.34%88.00Bán50063.704B47.549.9571.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6564 MIDAC CO LTD
2651.0023.25%500.00Mua1007.151B10.87198.43180.00Công nghiệp
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
2170.0022.60%400.00Mua25.900K1.412B74.3423.8131.00Công nghiệp
6564 MIDAC CO LTD
2730.0022.42%500.00Theo dõi21.400K7.151B10.87198.43180.00Công nghiệp
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1280.0022.14%232.00Mua127.100K1.660B-4.75219.00Công nghiệp
3824 MEDIA FIVE CO.
2847.0021.30%500.00Mua13.600K2.121B25.6696.31198.00Công nghệ
6837 KYOSHA CO LTD
463.0020.89%80.00Sức mua mạnh48.200K5.488B14.9325.651411.00Công nghệ
9969 SHOKUBUN CO. LTD.
265.0019.91%44.00Bán1003.059B-22.55625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3990 UUUM CO LTD
6080.0019.69%1000.00Mua4.170M94.667B191.7129.14259.00Công nghệ
3911 AIMING INC
510.0018.60%80.00Mua552.700K14.456B-64.89827.00Công nghệ
3047 TRUCK-ONE CO
283.0016.94%41.00Mua105.000K580.534M21.2311.4070.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3692 FFRI INC
3625.0016.75%520.00Mua373.100K25.430B123.9325.0689.00Công nghệ
6697 TECHPOINT INC
700.0016.67%100.00Mua22.200K10.370B50.6712.871.00Công nghệ
7037 TENO HOLDINGS CO LTD
2237.0016.51%317.001003.124B1643.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1449 FUJI JAPAN CO LTD
724.0016.03%100.00Mua4.800K443.040M55.00Công nghiệp
7046 TECNOS DATA SCI ENG INC
6050.0015.90%830.00Mua283.400K10.701B97.00Công nghệ
9082 DAIWA MOTOR TRANSPORTATION CO
1095.0015.87%150.00Mua2.000K4.961B6.46146.212186.00Công nghiệp
6634 NCXX GROUP INC
275.0015.06%36.00Mua226.900K3.562B6.5936.46272.00Công nghệ
3558 LOCONDO INC
1641.0014.20%204.00Mua477.200K15.885B-12.5280.00Công nghệ
6346 KIKUKAWA ENTERPRISE INC
9450.0013.86%1150.00Mua38.400K10.242B7.491107.72182.00Công nghiệp
3547 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
2152.0013.62%258.00Bán937.000K17.426B41.1047.24178.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2172 INSIGHT INC
555.0013.03%64.00Mua50.600K788.055M39.5512.4186.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4310 DREAM INCUBATOR INC
1552.0012.87%177.00Mua232.200K13.495B11.38124.54457.00Tài chính
3987 ECOMOTT INC
1420.0012.70%160.00Sức mua mạnh2007.190B160.0516.5871.00Công nghệ
6573 AGILE MEDIA NETWORK INC
1318.0012.65%148.00Mua130.400K2.410B48.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3267 PHIL COMPANY LTD
5370.0012.58%600.00Sức mua mạnh422.900K26.463B66.6674.9428.00Công nghiệp
1491 CHUGAI MINING CO
18.0012.50%2.00Mua360.600K4.634B-0.92107.00Vật liệu cơ bản
6058 VECTOR INC.
1425.0012.38%157.00Bán1.740M59.020B51.4625.26659.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6062 CHARM CARE CORPORATION
1373.0012.26%150.00Mua346.900K17.188B25.5547.901009.00Chăm sóc sức khỏe
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
3800.0012.26%415.00Mua67.900K9.387B142.00Công nghiệp
3042 SECUAVAIL INC
1067.0012.20%116.00Mua346.800K3.216B94.2410.3351.00Công nghiệp
3593 HOGY MEDICAL CO
3600.0012.15%390.00Mua509.200K96.894B15.58206.001472.00Chăm sóc sức khỏe
3935 EDIA CO LTD
408.0012.09%44.00Bán454.000K1.745B-243.4360.00Công nghệ
9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO LTD
28.0012.00%3.00Mua2.229M6.349B-1.10407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6659 MEDIA LINKS CO LTD
285.0011.76%30.00Bán416.100K1.438B-14.9695.00Công nghệ
6531 REFINVERSE INC
1547.0011.54%160.00Mua1.657M4.168B-5.81149.00Công nghiệp
1574 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS TOPIX RISK CONTROL (10%) ETF
1647.0011.51%170.00Mua50
7043 ALUE CO LTD
1635.0011.38%167.00Mua201.400K3.750B160.00Công nghiệp
9685 KYCOM HOLDINGS CO LTD
524.0011.25%53.00Mua251.600K2.392B19.9823.58759.00Công nghệ
3300 AMBITION CORPORATION
1040.0011.11%104.00Mua232.900K6.369B9.12114.94239.00Tài chính
4394 EXMOTION CO LTD
3910.0011.08%390.00Mua90.600K4.647B49.00Công nghệ
2389 OPT HOLDING INC
1564.0010.92%154.00Bán434.700K32.289B21.6865.501573.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7042 ACCESS GROUP HLDGS CO LTD
1530.0010.87%150.00Bán60.500K1.683B10.82127.56170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6902 DENSO CORPORATION
4960.0010.71%480.00Sức bán mạnh2003965.179B14.24359.49168813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2469.0010.67%238.00Bán1002141.885B14.46168.7631033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3719 GEXEED CO LTD
104.0010.64%10.00Mua1.323M1.739B-0.3639.00Công nghiệp
6548 TABIKOBO CO LTD
2007.0010.58%192.00Mua229.900K8.497B56.4336.14321.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
3470.0010.33%325.00Mua193.900K27.121B65.4752.19164.00Công nghệ
4422 VALUENEX JAPAN INC
2930.0010.15%270.00Mua90.300K7.362B18.00Công nghiệp
3962 CHANGE INC
4330.0010.04%395.00Sức mua mạnh928.800K53.828B165.3925.5973.00Công nghệ
4391 LOGIZARD CO LTD
3715.009.91%335.00Mua190.100K10.769B71.00Công nghệ
6300 APIC YAMADA CORPORATION
190.009.83%17.00Theo dõi756.900K2.149B255.010.68491.00Công nghệ
2315 CAICA INC
34.009.68%3.00Mua9.055M11.181B17.181.80679.00Công nghệ
4317 RAY CORPORATION
333.009.54%29.00Mua157.700K4.356B12.0325.27420.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4388 AI INC
2043.009.37%175.00Mua206.500K9.202B28.00Công nghệ
7751 CANON INC
3130.009.17%263.00Bán1.000K4065.311B13.97218.21197776.00Công nghệ
7776 CELLSEED INC
1234.009.11%103.00Mua2.195M12.938B37.00Chăm sóc sức khỏe
4293 SEPTENI HOLDINGS
204.009.09%17.00Mua3.406M23.636B28.046.711189.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3655 BRAINPAD INC.
6310.008.98%520.00Mua675.500K39.143B75.4776.72263.00Công nghệ
3415 TOKYO BASE CO LTD
704.008.98%58.00Mua4.060M30.468B30.3222.50160.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7624 NAITO & CO LTD
209.008.85%17.00Mua251.500K10.514B13.3914.34328.00Công nghiệp
6579 LOGLY INC
5170.008.84%420.00Mua53.400K8.854B33.00Công nghệ
3186 NEXTAGE CO LTD NPV
1300.008.33%100.00Mua30085.155B30.9042.211284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6177 APPBANK INC
287.008.30%22.00Mua721.600K2.010B-58.0791.00Công nghệ
3494 MULLION CO LTD
1248.008.15%94.00Mua7.100K1.807B5.44212.1319.00Tài chính
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
226.008.13%17.00Mua196.600K4.055B-14.08360.00Công nghiệp
2484 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI
1481.008.10%111.00Bán1.240M55.870B111.3112.54159.00Công nghệ
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP
2910.008.10%218.00Bán100763.742B15.95181.4812449.00Công nghiệp
3690 LOCKON CO LTD
1135.008.10%85.00Mua14.700K6.669B-14.03141.00Công nghệ
3326 RUNSYSTEM CO LTD
859.008.05%64.00Mua6.000K1.543B17.2945.97210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6775 TB GROUP INC
296.008.03%22.00Mua131.600K2.392B-23.60136.00Công nghiệp
4685 RYOYU SYSTEMS CO LTD
7450.007.97%550.00Mua1009.451B6.411162.712062.00Công nghệ
3865 HOKUETSU CORPORATION
582.007.78%42.00Mua1.837M102.060B13.6940.384779.00Vật liệu cơ bản
3556 RENET JAPAN GROUP INC
1137.007.77%82.00Mua913.200K9.558B797.062.62287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1435 TATERU INC
324.007.64%23.00Bán6.776M26.719B5.0364.67417.00Tài chính
3912 MOBILE FACTORY INC
1256.007.63%89.00Mua214.900K10.686B19.8858.8582.00Công nghệ
1313 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT SAMSUNG KODEX200 ETF
2720.007.59%192.00Mua20
6479 MINEBEA CO. LTD.
1703.007.58%120.00Bán100698.964B15.62108.9478351.00Công nghiệp
7771 NIHON SEIMITSU CO
100.007.53%7.00Bán428.000K1.814B22.974.052892.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3541 NOUSOUKEN CORPORATION
5290.007.52%370.00Sức mua mạnh322.200K20.669B-6.94105.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1419 TAMA HOME CO LIMITED
1018.007.50%71.00Bán90036.848B13.5890.303408.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
797.007.41%55.00Mua365.200K6.247B-7.1357.00Chăm sóc sức khỏe
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1439.007.39%99.00Mua366.000K98.511B16.3282.741790.00Công nghiệp
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
8010.007.37%550.00Theo dõi1001540.736B15.62512.6847869.00Công nghiệp
6625 JALCO HOLDINGS INC
176.007.32%12.00Mua614.600K14.026B5.00Tài chính
4420 ESOL CO LTD
5000.007.30%340.00Mua367.900K23.698B420.00Công nghệ
6046 LINKBAL INC
1507.007.26%102.00Sức mua mạnh312.800K26.558B57.9224.2686.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6334 MEIJI MACHINE CO
328.007.19%22.00Mua132.200K3.485B10.0930.31168.00Công nghiệp
3905 DATASECTION INC
747.007.17%50.00Mua397.100K8.297B836.401.3867.00Công nghệ
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
553.007.17%37.00Mua363.900K4.486B-0.8136.00Công nghệ
8257 SANYO DEPARTMENT STORE CO
3000.007.14%200.00Mua2002.407B9.07330.72297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6736 SUN CORPORATION
781.007.13%52.00Sức mua mạnh4.933M16.462B-13.031000.00Công nghệ
4335 IPS CO LTD
1310.007.11%87.00Mua549.400K2.922B69.6517.6693.00Công nghệ
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD
1764.007.04%116.00Mua63.300K9.216B56.0030.19155.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6087 ABIST CO LTD
3435.007.01%225.00Mua26.200K12.775B11.91269.521106.00Công nghiệp
1802 OBAYASHI CORP
1001.006.94%65.00Bán400729.396B7.83129.7014359.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất