Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS 4.0033.33%1.00Mua245.500K
1686 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS INDUSTRIAL METALS 1563.0031.12%371.00Sức mua mạnh10
9909 AIKO CORP 3735.0020.48%635.00Mua11.600K2.726B19.48191.73145.00Công nghiệp
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC 638.0018.59%100.00Mua110.400K5.944B-108.4029.00Chăm sóc sức khỏe
2901 ISHIGAKI FOODS CO 195.0017.47%29.00Mua3.198M1.005B-22.6676.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7320 JAPAN LIVING WARRANTY INC 4740.0017.33%700.00Mua48.800K6.386B57.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4571 NANOCARRIER CO LTD 556.0016.81%80.00Mua282.700K21.923B-125.3951.00Chăm sóc sức khỏe
3996 SIGNPOST CORPORATION 2975.0016.67%425.00Mua329.300K25.402B88.00Công nghệ
2176 INA RESEARCH INC 1084.0016.06%150.00Sức mua mạnh16.900K2.791B22.9247.29175.00Chăm sóc sức khỏe
9519 RENOVA INC 2111.0012.95%242.00Mua4.502M69.404B131.1717.1976.00Công ty dịch vụ công cộng
4591 RIBOMIC INC 539.0012.53%60.00Mua767.700K6.889B-55.4620.00Chăm sóc sức khỏe
6099 ELAN CORPORATION 2986.0012.17%324.00Sức mua mạnh767.800K39.663B65.0746.60232.00Chăm sóc sức khỏe
7725 INTER ACTION CORP 1366.0011.24%138.00Mua1.728M12.302B23.3258.57116.00Công nghiệp
9820 MT GENEX CORPORATION 3600.0011.11%360.00Sức mua mạnh2.500K3.486B22.16162.4630.00Công nghiệp
4287 JUSTPLANNING INC 6610.0010.54%630.00Mua266.900K25.165B109.9960.5154.00Công nghệ
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD 428.0010.31%40.00Mua6.427M13.489B-5.3735.00Công nghệ
2338 FASTEPS CO LTD 912.009.88%82.00Mua1.944M5.878B-90.1495.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4579 RAQUALIA PHARMA INC 1552.009.07%129.00Mua4.466M28.893B-15.8660.00Chăm sóc sức khỏe
4651 SANIX INC 311.008.74%25.00Mua2.632M13.944B12.6024.681830.00Năng lượng
5279 NIHON KOGYO CO LTD 963.008.45%75.00Mua121.000K2.712B18.9650.80333.00Vật liệu cơ bản
3446 JTEC CORPORATION 4695.008.30%360.00Bán78.000K24.929B30.00Chăm sóc sức khỏe
3266 FUND CREATION GROUP CO LTD 159.008.16%12.00Bán6.393M5.490B-0.1526.00Tài chính
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD 305.008.16%23.00Bán3.369M11.763B-41.2942.00Chăm sóc sức khỏe
6158 WAIDA MFG CO LTD 1110.008.08%83.00Mua38.200K7.193B12.0592.10161.00Công nghiệp
7282 TOYODA GOSEI CO. LTD. 2707.008.02%201.00Sức mua mạnh100350.363B16.44163.6038234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7774 JAPAN TISSUE ENGINEERING CO LTD 1285.007.89%94.00Mua287.400K48.204B228.995.61174.00Chăm sóc sức khỏe
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC 151.007.86%11.00Bán2.065M20.515B-19.3956.00Chăm sóc sức khỏe
3922 PR TIMES INC 3430.007.52%240.00Mua126.700K21.225B81.9942.9453.00Công nghệ
3547 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO 2788.007.52%195.00Mua331.200K23.591B74.1638.57178.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4508 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP 2117.007.52%148.00Mua3.095M1101.709B20.48103.357187.00Chăm sóc sức khỏe
3990 UUUM CO LTD 5880.007.30%400.00Mua322.500K33.203B190.0635.32202.00Công nghệ
1711 SDS HOLDINGS CO LTD 551.007.20%37.00Bán320.900K1.410B-58.1924.00Công nghiệp
6255 NPC INCORPORATED 347.007.10%23.00Mua2.915M7.121B16.0221.67166.00Năng lượng
5351 SHINAGAWA REFRACTORIES CO 3870.006.91%250.00Sức mua mạnh73.100K34.019B10.60364.932786.00Vật liệu cơ bản
7505 FUSO DENTSU CO LTD 4340.006.90%280.00Mua1007.042B-92.63960.00Công nghệ
5903 SHINPO CO LTD 1724.006.68%108.00Sức mua mạnh55.200K9.890B19.3389.1782.00Công nghiệp
9692 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING 4480.006.67%280.00Sức mua mạnh378.400K78.694B25.84174.672245.00Công nghệ
8893 SHIN-NIHON TATEMONO CO 342.006.54%21.00Mua888.800K6.371B6.3254.0945.00Tài chính
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD 2263.006.49%138.00Sức mua mạnh10098.742B20.19109.86252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1446 CANDEAL CO LTD 1508.006.27%89.00Sức mua mạnh105.700K7.071B630.00Công nghiệp
3825 REMIXPOINT INC 1298.006.22%76.00Mua4.575M69.710B31.1942.4184.00Công nghệ
3905 DATASECTION INC 954.006.00%54.00Mua6.779M10.415B1102.671.3967.00Công nghệ
6414 KAWASAKI THERMAL ENGINEERING CO 1380.005.99%78.00Mua1.000K10.919B27.1050.91495.00Công nghiệp
6776 TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES CO 266.005.98%15.00Bán45.200K4.256B5.4548.81425.00Công nghiệp
6740 JAPAN DISPLAY INC 142.005.97%8.00Mua26.180M113.004B-411.0811542.00Công nghệ
2148 ITMEDIA INC. 582.005.82%32.00Bán1.341M11.112B23.2525.45209.00Công nghệ
3906 ALBERT 7410.005.71%400.00Mua951.600K19.220B-62.0588.00Công nghệ
1693 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS COPPER 3090.005.64%165.00Mua130
3080 JASON CO LTD (JP) 488.005.63%26.00Mua58.500K5.899B15.5231.44201.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD 1469.005.61%78.00Mua36.100K5.646B19.0279.46240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6300 APIC YAMADA CORPORATION 358.005.60%19.00Theo dõi106.000K4.382B96.173.72479.00Công nghệ
8715 ANICOM HOLDINGS INC 4725.005.59%250.00Sức mua mạnh204.100K80.829B64.7973.44466.00Tài chính
8682 MORGAN STANLEY ASIA-PACIFIC FUND 1890.005.53%99.00Mua300
6171 C.E.MANAGEMENT INTEGRATED LABORATOR 635.005.48%33.00Mua171.600K8.936B41.8315.30394.00Công nghiệp
8095 IWAKI & CO 483.005.46%25.00Mua765.500K15.752B15.7330.70953.00Chăm sóc sức khỏe
9698 CREO CO LTD 1006.005.45%52.00Mua55.300K8.225B27.3236.821038.00Công nghệ
2730 EDION CORPORATION 1164.005.43%60.00Mua100128.596B15.6793.948653.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2814 SATO FOODS INDUSTRIES CO 1936.005.33%98.00Mua7.000K17.084B12.73152.86169.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6167 FUJI DIE CO LTD 899.005.27%45.00Mua195.100K17.022B19.2946.601116.00Công nghiệp
5020 JX HOLDINGS INC. 803.505.25%40.10Mua2.200K2707.026B7.58105.9339784.00Năng lượng
6175 NET MARKETING CO LTD 805.005.23%40.00Sức mua mạnh1.103M11.134B26.8331.73111.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING 941.005.14%46.00Mua42.500K4.290B13.0771.99427.00Công nghệ
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO 984.005.13%48.00Mua706.600K7.855B-7.1957.00Chăm sóc sức khỏe
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED 829.005.07%40.00Mua84.500K15.047B-47.2721.00Chăm sóc sức khỏe
8747 YUTAKA SHOJI CO 505.004.99%24.00Mua133.000K4.265B15.1233.39292.00Tài chính
7776 CELLSEED INC 906.004.98%43.00Bán638.600K9.830B-77.5337.00Chăm sóc sức khỏe
9790 FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC 1919.004.98%91.00Mua201.900K41.902B18.17105.63488.00Công nghệ
9419 WIRELESSGATE INC 1334.004.96%63.00Mua241.200K13.455B26.4453.2923.00Dịch vụ Viễn thông
6058 VECTOR INC. 2352.004.95%111.00Mua849.300K103.559B77.4631.31659.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3791 IG PORT INC 1670.004.90%78.00Bán158.300K8.021B21.2278.68297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV 930.004.85%43.00Sức mua mạnh195.000K1.262B-9.84236.00Công nghiệp
3484 TENPO INNOVATION CO LTD 1317.004.77%60.00Mua35.500K10.554B45.8029.0160.00Tài chính
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD 1318.004.77%60.00Sức mua mạnh34.600K6.958B47.0928.54155.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6625 JALCO HOLDINGS INC 176.004.76%8.00Mua863.200K8.938B21.048.375.00Công nghệ
2706 BROCOLLI CO LTD 398.004.74%18.00Mua568.000K16.565B42.989.2694.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6501 HITACHI LTD. 785.004.67%35.00Bán1.000K3846.522B10.1478.50307275.00Công nghiệp
4824 MEDIASEEK INC 606.004.66%27.00Bán125.900K5.636B-0.95176.00Công nghệ
1697 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS SOYBEANS 1999.004.66%89.00Bán10
3230 STAR MICA CO LTD 2408.004.65%107.00Mua205.000K41.944B17.85139.70133.00Tài chính
6200 INSOURCE CO LTD 2593.004.64%115.00Mua180.500K42.104B80.2432.85227.00Công nghiệp
8601 DAIWA SECURITIES GROUP INC. 663.504.62%29.30Bán1.000K1125.434B9.9167.0114791.00Tài chính
3753 FLIGHT HOLDINGS INC 1360.004.62%60.00Mua519.800K12.252B334.244.0794.00Công nghệ
4714 RISO KYOIKU CO LTD 862.004.61%38.00Mua416.500K42.761B30.5128.25702.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC 456.004.59%20.00Mua523.700K18.427B69.367.01167.00Công nghiệp
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD 139.004.51%6.00Bán1.173M8.530B-81.5678.00Chăm sóc sức khỏe
4385 MERCARI INC 4800.004.46%205.00Mua2.570M632.804B28.00Công nghệ
4597 SOLASIA PHARMA K K 329.004.44%14.00Mua1.347M27.839B-12.4121.00Chăm sóc sức khỏe
6081 ALLIED ARCHITECTS INC 611.004.44%26.00Mua246.800K8.204B3762.080.16216.00Công nghệ
9765 OHBA CO LTD 645.004.37%27.00Sức mua mạnh133.500K11.458B20.2734.81524.00Vật liệu cơ bản
1610 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX ELECTRIC APPLIANCE - ETF 2496.004.35%104.00Bán20
3039 HEKI CO LTD 1200.004.35%50.00Mua3.000K676.215M21.4955.8360.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7807 KOWA CO LTD 1686.004.33%70.00Bán7.000K6.466B385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9533 TOHO GAS CO. LTD. 3995.004.31%165.00Sức mua mạnh1.000K427.682B24.12169.175892.00Công ty dịch vụ công cộng
7519 GOYO INTEX CO LTD 391.004.27%16.00Bán222.000K7.551B-9.8764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6307 SANSEI CO LTD 367.004.26%15.00Sức mua mạnh32.000K3.153B8.4843.30229.00Công nghiệp
3935 EDIA CO LTD 936.004.23%38.00Mua195.200K4.302B-148.0460.00Công nghệ
3845 I-FREEK MOBILE INC 374.004.18%15.00Mua748.400K5.479B-2.51113.00Công nghệ
9517 EREX CO LTD 1158.004.14%46.00Mua768.600K56.502B19.4160.27137.00Công ty dịch vụ công cộng
6125 OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS 3535.004.12%140.00Bán31.900K15.963B7.89448.251950.00Công nghiệp
4316 BEMAP INC 1012.004.12%40.00Mua89.500K3.125B235.624.7571.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất