Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
8256 MARUMITSU CO
151.0036.04%40.00Mua29.187M2.277B-34.66102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
4.0033.33%1.00Mua4.922M
6721 WINTEST CORP
258.0024.04%50.00Mua20.884M2.713B-49.6424.00Công nghệ
3917 IRIDGE INC
878.0020.60%150.00Mua268.000K4.804B-24.1778.00Công nghệ
8104 KUWAZAWA TRADING CO
490.0019.51%80.00Sức mua mạnh15.600K6.162B9.2244.491061.00Vật liệu cơ bản
3747 INTERTRADE CO LTD
1365.0019.21%220.00Mua4.808M8.228B-69.17110.00Tài chính
5287 ITO YOGYO CO LTD
961.0018.50%150.00Mua355.600K2.894B-78.09124.00Vật liệu cơ bản
6776 TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES CO
1045.0016.76%150.00Sức mua mạnh2.524M14.854B22.1040.49559.00Công nghiệp
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1161.0014.38%146.00Bán5.703M20.988B-40.0963.00Chăm sóc sức khỏe
8918 LAND CO LTD
8.0014.29%1.00Mua9.443M10.085B125.180.667.00Tài chính
3856 ABALANCE CORPORATION
564.0011.68%59.00Mua60.000K2.607B8.2861.0974.00Năng lượng
6757 OSG CORPORATION
1200.0011.01%119.00Sức mua mạnh213.100K5.206B-0.77366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4779 SOFTBRAIN CO LTD
688.0010.61%66.00Sức mua mạnh631.700K18.186B20.5830.22257.00Công nghệ
5282 GEOSTR CORP
314.0010.56%30.00Mua1.252M8.885B4.3964.65627.00Vật liệu cơ bản
7829 SAMANTHA THAVASA JAPAN LIMITED
294.008.49%23.00Mua1.130M9.565B-42.411634.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3808 O K W A V E
1670.008.44%130.00Mua166.000K13.973B8.95173.39158.00Công nghệ
9450 FIBERGATE INC
1414.007.86%103.00Bán596.400K25.859B48.6828.90141.00Dịch vụ Viễn thông
2120 LIFULL CO LTD
673.007.68%48.00Mua1.383M83.854B29.8420.941064.00Công nghệ
6194 ATRAE INC
2759.007.48%192.00Mua257.300K34.074B60.0943.6043.00Công nghệ
4651 SANIX INC
348.007.41%24.00Mua2.783M15.489B64.545.021788.00Năng lượng
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
7190.007.31%490.00Bán1.446M497.783B91.1574.62756.00Công nghiệp
6094 FREAKOUT HOLDINGS INC
1570.007.17%105.00Mua350.000K23.089B-44.46632.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3770 ZAPPALLAS INC
360.007.14%24.00Mua137.800K4.287B-17.73142.00Công nghệ
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
616.007.13%41.00Mua2.324M14.009B-166.4190.00Chăm sóc sức khỏe
4644 IMAGINEER CO LTD
966.007.10%64.00Mua360.900K8.657B19.9645.2095.00Công nghệ
3927 FUVA BRAIN LTD
983.007.08%65.00Mua986.900K3.869B-3.0646.00Công nghệ
6175 NET MARKETING CO LTD
708.006.95%46.00Mua703.100K9.731B61.6811.05114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2499 NIHONWASOU HOLDINGS INC
384.006.37%23.00Mua317.100K3.297B8.9440.36145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3689 IGNIS LTD
1105.006.25%65.00Mua666.900K15.197B-166.68201.00Công nghệ
3661 M UP INC
2259.006.21%132.00Mua379.200K19.343B79.00Công nghệ
3984 USER LOCAL INC
3820.006.11%220.00Mua125.700K26.798B87.3543.3249.00Công nghệ
3854 I'LL INC
2622.006.07%150.00Mua316.100K30.953B49.8349.61616.00Công nghệ
3260 ESPOIR CO. LTD.
535.005.94%30.00Mua1.800K751.433M74.956.745.00Tài chính
7014 NAMURA SHIPBUILDING CO
293.005.78%16.00Mua474.300K19.132B-100.252688.00Công nghiệp
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
313.005.74%17.00Mua344.000K2.381B-152.1775.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6196 STRIKE COMPANY LTD
2781.005.74%151.00Mua273.100K50.244B50.5452.1175.00Công nghiệp
6544 JAPAN ELEVATOR SERVICE HLDGS CO LTD
2604.005.72%141.00Bán432.100K99.421B78.2333.731093.00Công nghiệp
3180 BEAUTY GARAGE INC
1927.005.70%104.00Sức mua mạnh80.900K11.508B29.8261.15252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9449 GMO INTERNET INC
1804.005.68%97.00Mua1.226M193.303B-181.514975.00Công nghệ
2221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO
4065.005.58%215.00Mua25.100K21.574B16.89227.88879.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7292 MURAKAMI CORP
2578.005.40%132.00Mua47.300K31.237B6.67366.522949.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3943 OHISHI SANGYO CO
1600.005.26%80.00Mua1.300K7.089B10.44145.60505.00Vật liệu cơ bản
8614 TOYO SECURITIES CO
180.005.26%9.00Mua3.793M14.198B-30.89709.00Tài chính
9278 BOOKOFF GROUP HLDGS LTD
1224.005.06%59.00Mua349.200K23.938B8.11143.631248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3836 AVANT CORPORATION
1938.005.04%93.00Bán174.200K34.656B25.6771.87806.00Công nghệ
9790 FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC
2291.005.00%109.00Mua132.800K45.114B15.89137.31525.00Công nghệ
3668 COLOPL INC
832.004.92%39.00Mua39.468M101.112B102.927.781283.00Công nghệ
3925 DOUBLE STANDARD INC
4855.004.86%225.00Sức mua mạnh139.900K31.159B54.1086.4242.00Công nghiệp
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
432.004.85%20.00Sức mua mạnh87.900K5.562B9.9641.38475.00Công nghiệp
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
1058.004.75%48.00Mua233.100K6.076B27.5836.62389.00Công nghệ
3030 HUB CO. LTD
1260.004.74%57.00Mua171.100K13.549B24.7148.69317.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1673 ETFS METAL SECURITIES LTD ETFS PHYSICAL SILVER
1830.004.69%82.00Mua130
7065 UPR CORPORATION
5220.004.61%230.00Bán13.800K7.645B186.00Tài chính
8117 CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS
2128.004.47%91.00Mua23.300K36.754B10.06202.54260.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3189 ANAP INC
679.004.46%29.00Mua140.800K2.789B31.3822.44198.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6088 SIGMAXYZ INC
1373.004.41%58.00Mua299.200K25.459B26.5049.96494.00Công nghiệp
3932 AKATSUKI INC
7650.004.37%320.00Sức mua mạnh294.100K101.680B12.60611.79390.00Công nghệ
9010 FUJI KYUKO CO LTD
4705.004.32%195.00Sức mua mạnh127.100K239.508B109.0441.361813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
3555.004.25%145.00Mua969.000K176.413B-56.7543.00Chăm sóc sức khỏe
4389 PROPERTY DATA BANK INC
838.004.23%34.00Mua9.300K4.731B22.2436.6653.00Công nghệ
6069 TRENDERS INC
598.004.18%24.00Mua165.500K4.194B40.8414.82116.00Công nghiệp
4343 AEON FANTASY CO LTD
2846.004.17%114.00Mua221.400K53.954B37.5173.125311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6666 RIVER ELETEC CORP
250.004.17%10.00Mua511.500K1.769B-102.21238.00Công nghiệp
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA
1333.004.14%53.00Mua1.557M119.389B-902.066022.00Công nghiệp
3139 LACTO JAPAN CO.LTD
3710.004.07%145.00Mua83.300K35.002B18.43197.59260.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2039 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES NIKK-TOCOM INV CRUDE OIL JDR
7350.003.96%280.00Sức bán mạnh36.658K
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
295.003.87%11.00Bán20.800K3.537B-8.7770.00Công nghiệp
5103 SHOWA HOLDINGS CO LTD
54.003.85%2.00Mua10.800K3.944B-5.952941.00Tài chính
3387 CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
1738.003.76%63.00Sức mua mạnh426.000K156.428B79.0421.463838.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8089 NICE HOLDINGS INC
727.003.71%26.00Mua104.400K6.574B18.7837.332468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
755.003.71%27.00Sức mua mạnh1.922M6.351B-28.7461.00Chăm sóc sức khỏe
6071 IBJ INC
1069.003.69%38.00Bán386.600K40.676B38.1427.15486.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3694 OPTIM CORPORATION
2904.003.68%103.00Mua159.300K77.061B9111.020.31208.00Công nghệ
2309 CMIC HLDGS CO LTD
1780.003.67%63.00Mua108.000K31.456B14.70116.834962.00Chăm sóc sức khỏe
4722 FUTURE CORPORATION
1820.003.64%64.00Mua117.000K78.507B18.7893.501984.00Công nghệ
9629 PCA CORPORATION
3695.003.50%125.00Bán109.400K23.745B19.37184.30474.00Công nghệ
2518 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FDS MSCI JP EMPOWERINGWOMEN SEL EFT
978.003.49%33.00Sức mua mạnh11.831K
2371 KAKAKU.COM. INC
2639.003.49%89.00Mua1.393M532.073B30.5183.61977.00Công nghệ
3179 SYUPPIN CO LIMITED
1028.003.42%34.00Mua353.000K23.572B24.5941.09190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4613 KANSAI PAINT CO LTD
2337.003.41%77.00Mua875.300K581.136B38.5167.8716287.00Vật liệu cơ bản
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
3650.003.40%120.00Sức mua mạnh35.800K57.348B19.31182.763918.00Công nghệ
4699 UCHIDA ESCO CORP
1890.003.34%61.00Mua5006.576B14.11129.59564.00Công nghệ
9697 CAPCOM CO LTD
2684.003.23%84.00Bán1.722M352.161B19.91130.612832.00Công nghệ
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
1185.003.22%37.00Sức mua mạnh53.000K1.875B108.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4238 MIRAIAL CO.LTD
1360.003.19%42.00Sức mua mạnh44.600K11.846B9.85133.75427.00Công nghiệp
1384 HOKURYO CO LTD
648.003.18%20.00Mua14.800K5.312B-18.06207.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
3585.003.17%110.00Bán338.100K61.970B43.2880.30160.00Công nghiệp
6584 SANOH INDUSTRIAL CO
587.003.16%18.00Mua1.038M20.709B-236.328884.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2222 KOTOBUKI SPIRITS
6850.003.16%210.00Mua118.200K206.635B46.07144.111433.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9976 SEKICHU CO LTD
1150.003.14%35.00Mua4006.005B-300.42327.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4714 RISO KYOIKU CO LTD
460.003.14%14.00Bán665.800K65.840B41.0110.88848.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6465 HOSHIZAKI CORPORATION
8570.003.13%260.00Sức mua mạnh298.100K601.816B24.51339.0512982.00Công nghiệp
6580 WRITEUP CO LTD
1028.003.11%31.00Bán18.600K2.605B14.6268.4974.00Công nghiệp
6722 A&T CORPORATION
1030.003.10%31.00Sức mua mạnh21.300K6.251B8.54116.92430.00Chăm sóc sức khỏe
1853 MORI-GUMI CO LTD
302.003.07%9.00Mua75.500K9.596B4.4066.60350.00Công nghiệp
3416 PIXTA INC
1582.003.06%47.00Mua4.800K3.458B67.4223.40101.00Công nghệ
3070 AMAGASA CO.LTD
372.003.05%11.00Mua4.100K672.614M-441.73153.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO LTD
34.003.03%1.00Sức mua mạnh261.000K8.380B-0.56394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9413 TV TOKYO HLDG CORP
2211.003.03%65.00Mua65.600K60.685B23.3791.841576.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9267 GENKY DRUGSTORES CO LTD
2249.003.02%66.00Mua85.000K33.132B12.50174.63810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất