Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
1689 WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD NATURAL GAS
3.0050.00%1.00Mua5.447MHỗn hợp
4597 SOLASIA PHARMA K K
200.0033.33%50.00Sức mua mạnh1.356M15.770B-24.4031.00Công nghệ Sức khỏe
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1586.0023.33%300.00Sức mua mạnh74.900K3.308B22.4157.39697.00Dịch vụ Thương mại
5939 OTANI KOGYO CO LTD
8550.0021.28%1500.00Mua7.700K5.493B19.03370.48178.00Sản xuất Chế tạo
4999 CEMEDINE CO LTD
905.0019.87%150.00Mua261.100K11.310B14.1153.51540.00Công nghiệp Chế biến
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
6560.0017.99%1000.00Sức mua mạnh67.900K3.756B6.99795.66208.00Dịch vụ Công nghiệp
3804 SYSTEM D INC
1058.0016.52%150.00Mua971.200K5.896B18.1150.14216.00Dịch vụ Công nghệ
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
8.0014.29%1.00Mua4.444M3.307B-2.34102.00Tài chính
3482 LOADSTAR CAPITAL K K
1124.0014.00%138.00Sức mua mạnh1.180M21.084B12.2880.3248.00Tài chính
3475 GOOD COM ASSET CO LTD
2146.0013.61%257.00Sức mua mạnh617.700K13.591B12.03157.09Tài chính
2673 YUMEMITSUKETAI CO LTD
152.0012.59%17.00Mua7.246M1.366B-2.528.00Bán Lẻ
3775 GAIAX CO. LTD.
770.0012.08%83.00Sức mua mạnh81.200K3.375B-79.53111.00Dịch vụ Công nghệ
8894 REVOLUTION CO LTD
49.0011.36%5.00Mua8.422M8.346B-0.9428.00Tài chính
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
3205.0010.71%310.00Sức mua mạnh85.300K16.501B12.20236.62Dịch vụ Công nghiệp
3393 STARTIA HLDGS INC
700.0010.41%66.00Mua340.400K6.214B22.6627.98623.00Dịch vụ Thương mại
6656 INSPEC INC
2162.009.80%193.00Mua4.577M6.509B26.2874.9178.00Công nghệ Điện tử
3976 SHANON INC
1586.009.15%133.00Sức mua mạnh18.600K2.020B178.558.14152.00Dịch vụ Thương mại
2375 GIG WORKS INC
2035.009.00%168.00Mua803.700K12.466B27.7167.36Dịch vụ Công nghệ
9399 BEAT HOLDINGS LTD
174.008.75%14.00Bán2.811M5.744B-16.61130.00Dịch vụ Thương mại
7855 CARDINAL CO LTD
784.008.74%63.00Mua119.900K1.468B20.6734.8880.00Dịch vụ Thương mại
9857 EIWA CORPORATION
1347.008.63%107.00Sức mua mạnh101.000K7.848B7.31169.54312.00Dịch vụ Phân phối
4022 RASA INDUSTRIES
1678.008.40%130.00Mua639.800K12.269B6.89224.71567.00Sản xuất Chế tạo
5821 HIRAKAWA HEWTECH CORP
1578.008.38%122.00Mua141.600K20.453B11.00132.342328.00Sản xuất Chế tạo
5983 IWABUCHI CORP
7140.008.35%550.00Mua22.000K7.080B23.94275.27418.00Sản xuất Chế tạo
7462 DAIYA TSUSHO
1203.008.28%92.00Mua25.000K800.860M1.17947.1141.00Bán Lẻ
3054 HYPER INC
824.007.85%60.00Mua254.700K6.634B22.5333.91259.00Dịch vụ Phân phối
8925 ARDEPRO CO LTD
69.007.81%5.00Sức mua mạnh4.259M21.582B-8.3417.00Tài chính
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1356.007.70%97.00Mua771.700K23.870B35.9635.01612.00Dịch vụ Công nghệ
5965 FUJIMAK CORP
946.007.50%66.00Mua56.200K11.534B8.57102.691040.00Khách hàng Lâu năm
3935 EDIA CO LTD
832.007.08%55.00Mua2.904M4.708B-200.45133.00Dịch vụ Công nghệ
5805 SWCC SHOWA HOLDINGS CO.LTD
1365.007.06%90.00Mua1.264M38.025B6.21205.214494.00Sản xuất Chế tạo
8165 SENSHUKAI CO
501.007.05%33.00Mua1.455M18.810B2.70173.381792.00Bán Lẻ
3840 PATH CORPORATION
154.006.94%10.00Mua3.197M4.067B45.723.1544.00Dịch vụ Công nghệ
7959 OLIVER CORP
3810.006.87%245.00Mua65.700K36.352B19.55182.36Sản xuất Chế tạo
7041 CRG HOLDINGS CO LTD
876.006.83%56.00Mua37.000K4.471B16.7948.72Dịch vụ Thương mại
8143 LAPINE CO
689.006.82%44.00Mua49.300K1.516B-418.79214.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3175 AP COMPANY CO LIMITED
568.006.57%35.00Mua30.900K3.839B-266.701080.00Dịch vụ Khách hàng
9797 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS
898.006.27%53.00Mua57.200K6.072B23.6835.68714.00Dịch vụ Công nghiệp
6736 SUNCORPORATION
1588.006.15%92.00Mua402.600K33.729B-127.341013.00Khách hàng Lâu năm
3346 21LADY CO. LTD.
122.006.09%7.00Bán91.100K952.796M-22.5990.00Dịch vụ Khách hàng
6734 NEWTECH CO LTD
1079.005.99%61.00Sức mua mạnh7.200K1.951B11.2790.3365.00Công nghệ Điện tử
5367 NIKKATO CORP
845.005.76%46.00Sức mua mạnh225.500K9.537B13.2560.28293.00Sản xuất Chế tạo
4800 ORICON INC
1756.005.72%95.00Mua472.200K22.704B32.8850.52190.00Dịch vụ Khách hàng
5187 CREATE MEDIC CO
1120.005.56%59.00Sức mua mạnh27.400K9.883B14.5373.041189.00Công nghệ Sức khỏe
7298 YACHIYO INDUSTRY CO
713.005.47%37.00Mua88.100K16.233B-60.347237.00Sản xuất Chế tạo
8057 UCHIDA YOKO CO
7540.005.45%390.00Mua416.100K69.912B14.33499.113169.00Dịch vụ Phân phối
7315 IJTT CO LTD
721.005.41%37.00Mua153.800K32.648B5.60122.214153.00Sản xuất Chế tạo
9955 YONKYU CO LTD
1680.005.33%85.00Sức mua mạnh2.300K18.465B21.2075.22146.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
6307 SANSEI CO LTD
377.005.31%19.00Mua79.000K2.782B13.9325.70238.00Dịch vụ Thương mại
1491 CHUGAI MINING CO
20.005.26%1.00Bán832.200K5.503B46.770.41107.00Khoáng sản phi năng lượng
4734 BEING CO LTD
1268.005.14%62.00Mua61.100K9.458B16.9271.29366.00Dịch vụ Công nghệ
4770 ZUKEN ELMIC INC
433.005.10%21.00Mua168.400K2.589B109.873.7551.00Công nghệ Điện tử
6166 NAKAMURA CHOUKOU CO LTD
1077.005.07%52.00Mua1.305M9.759B-377.25291.00Sản xuất Chế tạo
6928 ENOMOTO CO LTD
1178.004.99%56.00Mua61.600K7.538B10.11111.021253.00Công nghệ Điện tử
1436 FIT CORPORATION
720.004.96%34.00Mua753.100K2.938B-91.1679.00Dịch vụ Thương mại
7072 INTIMATE MERGER INC
2991.004.91%140.00Mua54.500KDịch vụ Công nghệ
2301 GAKUJO CO LTD
2155.004.87%100.00Mua814.100K29.839B21.4596.01Dịch vụ Thương mại
9765 OHBA CO LTD
977.004.83%45.00Mua325.600K15.609B9.4398.78521.00Dịch vụ Công nghiệp
3458 CRE INC
1131.004.82%52.00Sức mua mạnh51.100K27.094B37.4928.78218.00Tài chính
2667 IMAGEONE CO LTD
662.004.75%30.00Mua520.100K4.175B17.1836.80Công nghệ Sức khỏe
6822 OI ELECTRIC CO LTD
3025.004.74%137.00Mua29.500K3.731B-1788.161010.00Sản xuất Chế tạo
9445 FORVAL TELECOM
449.004.66%20.00Mua42.300K7.161B10.8539.54321.00Truyền thông
3956 KOKUSAI CHART CORP
365.004.58%16.00Sức mua mạnh164.000K2.094B21.4516.27124.00Sản xuất Chế tạo
3910 MKSYSTEM CORPORATION
1480.004.52%64.00Mua42.500K7.685B34.1141.52106.00Sản xuất Chế tạo
8848 LEOPALACE 21 CORP
329.004.44%14.00Mua11.369M76.879B-357.897600.00Tài chính
8256 MARUMITSU CO
118.004.42%5.00Mua930.400K2.883B-34.42102.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3179 SYUPPIN CO LIMITED
1238.004.38%52.00Sức mua mạnh405.700K28.010B22.0953.69200.00Bán Lẻ
3180 BEAUTY GARAGE INC
2470.004.35%103.00Sức mua mạnh110.600K14.962B35.9565.84252.00Dịch vụ Phân phối
7069 CYBERBUZZ INC
5370.004.27%220.00Mua178.400K17.621B56.98Dịch vụ Thương mại
9647 KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO
2943.004.21%119.00Mua8001.652B7.44379.42191.00Dịch vụ Công nghiệp
7599 IDOM INC
598.004.18%24.00Sức mua mạnh1.834M58.208B18.7630.604450.00Bán Lẻ
3436 SUMCO CORPORATION
1776.004.16%71.00Mua10.865M500.040B11.35150.208017.00Công nghệ Điện tử
7073 JAIC CO LTD
8770.004.16%350.00Sức mua mạnh35.700KDịch vụ Thương mại
3664 MOBCAST HLDGS INC
279.004.10%11.00Mua1.446M6.434B-89.83165.00Công nghệ Điện tử
5408 NAKAYAMA STEEL WORKS
569.004.02%22.00Mua179.700K29.613B7.9468.921142.00Khoáng sản phi năng lượng
3905 DATASECTION INC
650.004.00%25.00Mua251.800K7.509B896.830.7066.00Dịch vụ Công nghệ
4341 SEIRYO ELECTRIC CORPORATION
940.003.98%36.00Mua8.000K3.162B9.1798.62618.00Dịch vụ Công nghệ
9543 SHIZUOKA GAS CO LTD
967.003.98%37.00Sức mua mạnh113.200K68.829B14.2765.181265.00Công ty dịch vụ công cộng
7841 ENDO MANUFACTURING CO
603.003.97%23.00Mua10.500K5.067B16.6834.771814.00Sản xuất Chế tạo
3134 HAMEE CORP
1394.003.87%52.00Sức mua mạnh536.300K21.301B19.6968.17309.00Bán Lẻ
6639 CONTEC CO.LTD.
1620.003.85%60.00Sức mua mạnh14.600K10.225B5.84267.23531.00Công nghệ Điện tử
2435 CEDAR. CO LTD
217.003.83%8.00Mua18.600K2.398B-7.911160.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
3399 MARUCHIYO YAMAOKA CORP
2123.003.81%78.00Mua55.000K4.950B36.5355.98354.00Dịch vụ Khách hàng
3634 SOCKETS INC
1311.003.80%48.00Mua11.900K3.098B32.5738.7861.00Dịch vụ Công nghệ
3521 ECONACH HOLDINGS CO LTD
137.003.79%5.00Mua166.200K5.638B27.124.8716.00Công nghiệp Chế biến
5981 TOKYO ROPE MANUFACTURING CO
1347.003.78%49.00Mua123.200K20.906B8047.120.161737.00Sản xuất Chế tạo
6343 FREESIA MACROSS CORPORATION
140.003.70%5.00Mua542.800K6.076B14.759.15471.00Khách hàng Lâu năm
9715 TRANSCOSMOS INC
3010.003.65%106.00Mua116.300K120.444B47.2061.5330051.00Dịch vụ Công nghệ
7623 SUNAUTAS CO LTD
342.003.64%12.00Sức mua mạnh381.400K1.034B69.964.72359.00Công ty dịch vụ công cộng
5903 SHINPO CO LTD
1856.003.63%65.00Sức mua mạnh19.700K10.137B17.46102.55102.00Sản xuất Chế tạo
9263 VISIONARY HOLDINGS CO LTD
343.003.63%12.00Mua294.000K8.155B-1.881544.00Bán Lẻ
9698 CREO CO LTD
1834.003.62%64.00Mua97.600K14.689B17.47101.341121.00Dịch vụ Công nghệ
7647 ONTSU CO LTD
29.003.57%1.00Sức mua mạnh58.462M5.471B-0.48221.00Dịch vụ Phân phối
6306 NIKKO CO LTD
870.003.57%30.00Mua349.700K32.571B18.0846.46799.00Sản xuất Chế tạo
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
1247.003.57%43.00Mua192.700K22.000B24.8948.37229.00Dịch vụ Công nghệ
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
841.003.57%29.00Mua71.800K44.826B12.3066.041909.00Công nghiệp Chế biến
3747 INTERTRADE CO LTD
756.003.56%26.00Mua1.785M5.245B-56.78Dịch vụ Thương mại
3997 TRADE WORKS CO LTD
1431.003.55%49.00Sức mua mạnh8.600K4.548B-15.4579.00Dịch vụ Công nghệ
9409 TV ASAHI HOLDINGS CORP
2027.003.52%69.00Mua567.700K209.849B16.78116.675085.00Dịch vụ Khách hàng
8704 TRADERS HOLDINGS
118.003.51%4.00Mua5.526M16.620B8.1913.92182.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất