Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
4185.0018.22%645.00Mua5.720M216.507B-56.7543.00Chăm sóc sức khỏe
7800 AMIFA CO LTD
989.0017.88%150.002.920M2.715B62.00Vật liệu cơ bản
6089 WILL GROUP INC
1014.0017.36%150.00Mua2.084M22.561B14.8670.123529.00Công nghiệp
4240 CLUSTER TECHNOLOGY CO LTD
542.0017.32%80.00Sức mua mạnh861.300K3.085B-0.6570.00Công nghệ
3689 IGNIS LTD
1344.0016.26%188.00Mua585.500K19.648B-166.68201.00Công nghệ
3671 SOFTMAX CO LTD
1090.0015.96%150.00Mua216.800K6.496B32.3933.65154.00Công nghệ
3668 COLOPL INC
982.0011.46%101.00Mua34.291M125.215B127.457.781283.00Công nghệ
2471 S-POOL INC
3200.0010.88%314.00Sức mua mạnh1.063M50.562B62.2751.44419.00Công nghiệp
6175 NET MARKETING CO LTD
818.0010.54%78.00Sức mua mạnh1.691M12.025B76.2211.05114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3667 ENISH INC
957.0010.38%90.00Bán3.195M10.337B-110.78134.00Công nghệ
3656 KLAB INC
1204.009.75%107.00Mua9.716M45.421B27.8944.32597.00Công nghệ
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
428.009.74%38.00Mua402.900K6.000B-27.06220.00Công nghệ
2484 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI
1654.009.46%143.00Mua365.600K67.638B421.954.04159.00Công nghệ
1663 K&O ENERGY GROUP INC
1461.009.11%122.00Mua39.700K39.630B16.7987.60641.00Năng lượng
7034 PRORED PARTNERS CO
9150.008.80%740.00Mua141.600K47.005B87.11114.8579.00Công nghiệp
6580 WRITEUP CO LTD
1128.008.78%91.00Mua179.300K2.947B22.1051.2274.00Công nghiệp
6840 AKIBA HOLDINGS CO LTD
3225.008.77%260.00Mua61.500K2.963B8.86364.09109.00Công nghiệp
3853 ASTERIA CORPORATION
687.008.02%51.00Mua602.500K11.511B42.9316.39120.00Công nghệ
7897 HOKUSHIN CO LTD
162.008.00%12.00Mua1.812M4.593B17.189.43168.00Vật liệu cơ bản
6232 AUTONOMOUS CNTRL SYS LABORATORY LTD
3210.007.90%235.00Mua338.100K32.949B-20.1844.00Công nghệ
6694 ZOOM CORPORATION
1629.007.88%119.00Mua15.700K3.714B12.97127.83117.00Công nghệ
4828 TOYO BUSINESS ENGINEERING CORP
2937.007.82%213.00Mua27.500K17.244B17.87164.31590.00Công nghệ
4391 LOGIZARD CO LTD
2104.007.62%149.00Bán58.800K6.838B51.6242.6571.00Công nghệ
3770 ZAPPALLAS INC
382.007.61%27.00Sức mua mạnh466.700K4.874B-17.73142.00Công nghệ
2375 GIG WORKS INC
1469.007.46%102.00Sức mua mạnh159.100K9.798B30.3449.40669.00Công nghiệp
9698 CREO CO LTD
1527.007.46%106.00Bán53.200K12.673B19.0980.011121.00Công nghệ
3479 TKP CORPORATION
5100.007.37%350.00Bán135.800K166.758B130.1840.131307.00Công nghiệp
9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO LTD
265.007.29%18.00Mua68.500K3.704B-66.51265.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4425 KUDAN INC
9130.007.29%620.00Mua200.500K63.751B15.00Công nghệ
6194 ATRAE INC
3100.007.19%208.00Mua258.700K41.149B72.5743.6043.00Công nghệ
6541 GRACE TECHNOLOGY INC
3120.007.14%208.00Mua640.600K43.131B117.2827.2543.00Công nghiệp
3030 HUB CO. LTD
1360.007.00%89.00Mua309.500K15.318B27.9348.69317.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1960 SANYO ENGINEERING & CONS INC
740.006.94%48.00Mua58.700K12.751B17.9141.321285.00Công nghiệp
4644 IMAGINEER CO LTD
1029.006.74%65.00Mua452.200K9.876B22.7745.2095.00Công nghệ
2352 AZIA CO LTD
1301.006.73%82.00Sức mua mạnh70.300K5.149B37.7534.48100.00Công nghệ
7869 NIHON FORM SERVICE
1814.006.71%114.00Mua600722.367M-200.84178.00Công nghệ
6721 WINTEST CORP
258.006.61%16.00Mua13.073M3.365B-49.6424.00Công nghệ
3758 AERIA INC
1124.006.54%69.00Mua2.171M25.976B-66.25580.00Công nghệ
3134 HAMEE CORP
1059.006.54%65.00Mua1.377M16.780B18.2258.66309.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6470 TAIHO KOGYO
755.006.34%45.00Bán216.100K21.904B7.10106.464465.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2148 ITMEDIA INC.
727.006.29%43.00Mua144.100K14.409B38.0919.33237.00Công nghệ
1967 YAMATO CORPORATION
739.006.18%43.00Sức mua mạnh190.900K19.336B7.05104.82890.00Công nghiệp
2437 SHINWA WISE HLDGS CO LTD
468.006.12%27.00Mua306.700K3.083B-8.6443.00Công nghệ
4586 MEDRX CO LTD
452.006.10%26.00Mua350.700K5.747B-140.5928.00Chăm sóc sức khỏe
4429 RICKSOFT CO LTD
4905.006.05%280.00Bán34.300K20.623B72.00Công nghệ
6357 SANSEI TECHNOLOGIES INC
1021.006.02%58.00Mua74.200K18.839B6.91148.861081.00Công nghiệp
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
3880.006.01%220.00Mua672.900K69.192B48.3280.30160.00Công nghiệp
6067 IMPACT HD INC
1727.005.95%97.00Bán723.400K10.183B28.5668.02247.00Công nghiệp
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
2298.005.90%128.00Bán96.600K19.133B7.09324.33114.00Công nghiệp
6284 NISSEI ASB MACHINE CO
3510.005.72%190.00Mua135.200K52.621B17.98195.241849.00Công nghiệp
3919 PIPEDO HD INC
1406.005.71%76.00Sức mua mạnh257.400K10.721B51.2427.47466.00Công nghệ
9450 FIBERGATE INC
1540.005.62%82.00Bán503.300K30.376B57.1928.90141.00Dịch vụ Viễn thông
5388 KUNIMINE INDUSTRIES CO
966.005.57%51.00Mua41.900K13.957B9.26104.36263.00Vật liệu cơ bản
8205 SHAKLEE GLOBAL GROUP INC
5700.005.56%300.00Bán30014.774B-403.38741.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2060 FEED ONE CO LTD
171.005.56%9.00Mua963.100K33.650B7.4422.99891.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9449 GMO INTERNET INC
1920.005.55%101.00Mua1.212M217.423B-181.514975.00Công nghệ
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
4375.005.55%230.00Sức mua mạnh14.700K6.591B423.00Công nghiệp
6579 LOGLY INC
2091.005.50%109.00Bán47.500K3.898B46.3546.7843.00Công nghệ
2053 CHUBU SHIRYO CO
1307.005.49%68.00Mua91.300K39.624B10.48124.68604.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7851 KAWASE COMPUTER SUPPLIES CO
298.005.30%15.00Mua352.900K1.410B-16.8798.00Công nghệ
8550 TOCHIGI BANK
204.005.15%10.00Mua993.400K21.293B14.0614.731793.00Tài chính
2046 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES NIFTY 2X LEVERAGE ETN JDR
9050.005.11%440.00Mua1.960K
2334 EOLE INC
2698.005.10%131.00Mua20.100K6.227B75.9438.6376.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2150 CARENET INC
702.005.09%34.00Mua106.300K7.445B27.1725.84100.00Công nghiệp
6832 AOI ELECTRONICS
2189.005.09%106.00Mua109.700K26.266B13.59161.072288.00Công nghệ
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1838.005.09%89.00Mua61.300K14.539B5.59329.46201.00Tài chính
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
1077.005.07%52.00Bán1.344M40.761B20.8551.731575.00Công nghệ
6184 KAMAKURA SHINSHO LTD
1500.005.04%72.00Bán671.600K56.862B119.5313.7787.00Công nghệ
4393 BANK OF INNOVATION INC
3350.005.02%160.00Mua538.300K12.949B30.21112.76141.00Công nghệ
2173 HAKUTEN CORPORATION
635.004.96%30.00Mua39.400K5.039B73.4510.32380.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7725 INTER ACTION CORP
2195.004.92%103.00Sức mua mạnh645.500K24.248B15.90138.19151.00Công nghiệp
3981 BEAGLEE INC
969.004.87%45.00Sức mua mạnh94.200K5.698B13.5175.3159.00Công nghệ
3441 SANNO CO LTD
690.004.86%32.00Mua112.900K3.185B-111.02514.00Công nghiệp
3625 TECHFIRM HOLDINGS INC
1317.004.86%61.00Sức mua mạnh188.400K9.548B-2.34279.00Công nghệ
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
1768.004.74%80.00Bán569.200K57.106B18.6195.14233.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3236 PROPERST CO. LTD
155.004.73%7.00Mua518.300K4.339B6.0226.0745.00Tài chính
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
4435.004.72%200.00Bán13.100K5.911B55.00Công nghệ
1980 DAI-DAN CO LTD
2243.004.72%101.00Mua44.100K49.269B8.72257.371600.00Công nghiệp
2925 PICKLES CORPORATION
2709.004.68%121.00Mua91.100K17.331B14.39189.68399.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6628 ONKYO CORP(NEW)
45.004.65%2.00Bán5.506M6.926B16.102.811368.00Công nghệ
3137 FUNDELY CO LTD
1534.004.64%68.00Sức mua mạnh51.000K9.862B21.8671.0355.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2412 BENEFIT ONE INC
2004.004.59%88.00Mua997.300K320.072B60.5933.07676.00Công nghiệp
3661 M UP INC
2356.004.53%102.00Mua270.500K21.428B79.00Công nghệ
9425 NIPPON TELEPHONE INC
578.004.52%25.00Mua2.090M1.970B-2.6753.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6055 JAPAN MATERIAL CO LTD
1343.004.51%58.00Mua691.900K137.820B28.3347.41972.00Công nghệ
6901 SAWAFUJI ELECTRIC CO
1788.004.50%77.00Mua5.800K7.715B28.3563.08898.00Công nghiệp
9517 EREX CO LTD
1163.004.49%50.00Mua711.500K58.942B17.7266.06139.00Công ty dịch vụ công cộng
8783 GFA CO LIMITED
212.004.43%9.00Bán118.600K2.011B-30.4229.00Tài chính
6030 ADVENTURE INC
2521.004.43%107.00Bán54.000K17.017B51.5449.06158.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6492 OKANO VALVE MFG.CO.LTD.
1987.004.41%84.00Bán7003.444B-258.78438.00Công nghiệp
2389 OPT HOLDING INC
1642.004.32%68.00Mua169.700K37.602B97.2217.071627.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8876 RELO GROUP INC
2684.004.31%111.00Mua1.485M400.739B34.9885.332302.00Tài chính
4849 EN-JAPAN INC.
4340.004.20%175.00Sức mua mạnh279.500K197.928B26.08166.853351.00Công nghiệp
4424 AMAZIA INC
3480.004.19%140.00Mua113.600K11.522B37.8494.8812.00Công nghệ
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
1298.004.17%52.00Mua320.600K51.954B157.438.25220.00Chăm sóc sức khỏe
4583 CHIOME BIOSCIENCE INC
200.004.17%8.00Mua377.500K6.642B-60.5737.00Chăm sóc sức khỏe
2315 CAICA INC (JP)
25.004.17%1.00Sức bán mạnh789.600K9.017B-0.65710.00Công nghệ
6558 COOKBIZ CO LTD
2978.004.16%119.00Sức mua mạnh26.400K6.593B53.9859.36191.00Công nghệ
4971 MEC COMPANY LTD
1512.004.13%60.00Mua160.800K28.694B21.4470.53378.00Vật liệu cơ bản
2138 CROOZ INC
1038.004.11%41.00Mua20.900K11.531B-175.52248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất