Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
10.0042.86%3.00Sức mua mạnh126.107M10.368B-1.2349.00Tài chính
7946 KOYOSHA INC
1640.0022.39%300.00Sức mua mạnh22.500K1.160B-100.57Dịch vụ Thương mại
3842 NEXTGEN INC.
1470.0020.39%249.00Sức mua mạnh564.800K3.095B-67.65Dịch vụ Công nghệ
7959 OLIVER CORP
3220.0018.38%500.00Sức mua mạnh4.700K27.130B18.27145.45528.00Sản xuất Chế tạo
6614 SHIKINO HIGH-TECH CO LTD
4535.0018.25%700.00Sức mua mạnh887.900K15.487BCông nghệ Điện tử
6067 IMPACT HD INC
3420.0017.28%504.00Sức mua mạnh18.600K18.380B-9.09408.00Dịch vụ Thương mại
3628 DATA HORIZON CO.LTD
4760.0017.24%700.00Sức mua mạnh79.200K14.196B166.1924.43235.00Dịch vụ Công nghệ
4489 PAYROLL INC
1379.0012.85%157.007.981M
6521 OXIDE CORPORATION
9120.0011.76%960.00Sức mua mạnh787.600K38.187B160.00Công nghệ Điện tử
5932 SANKYO TATEYAMA INC
898.0011.69%94.00Sức mua mạnh1.357M24.712B135.095.9510881.00Sản xuất Chế tạo
7806 MTG CO LTD
1905.009.42%164.00Sức mua mạnh1.054M67.357B12.95135.011146.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2158 FRONTEO INC
1120.009.16%94.00Sức mua mạnh2.804M40.619B110.409.30Công nghệ Điện tử
9973 KOZOSUSHI CO LTD
62.008.77%5.00Sức mua mạnh7.331M7.056B142.860.4669.00Dịch vụ Khách hàng
9308 INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1305.008.75%105.00Sức mua mạnh464.400K28.702B-47.56Vận chuyển
3923 RAKUS CO LTD
2738.008.74%220.00Sức mua mạnh2.642M438.720B155.3916.20Dịch vụ Công nghệ
6882 SANSHA ELECTRIC MANUFACTURING
1048.008.60%83.00Sức mua mạnh754.800K13.191B27.2835.38Sản xuất Chế tạo
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
2583.008.53%203.00Sức mua mạnh335.700K40.700B165.0414.51351.00Dịch vụ Thương mại
7094 NEXTONE INC
3540.008.42%275.00Sức mua mạnh547.300K32.161B85.9340.71Dịch vụ Thương mại
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
645.008.40%50.00Sức mua mạnh924.300K17.229B-34.90Công nghệ Sức khỏe
6238 FURYU CORPORATION
1357.008.30%104.00Sức mua mạnh346.900K34.173B18.5967.42453.00Sản xuất Chế tạo
5757 CK SAN-ETSU CO LTD
3340.008.27%255.00Bán6.300K25.243B149.1720.68916.00Sản xuất Chế tạo
3686 DLE INC
341.008.25%26.00Sức mua mạnh2.623M12.958B-12.1591.00Dịch vụ Công nghệ
3979 ULURU CO LTD
3375.008.17%255.00Sức mua mạnh26.900K10.160B256.0412.33Dịch vụ Công nghệ
6618 OHIZUMI MFG CO LTD
1055.008.09%79.00Sức mua mạnh1.338M7.742B36.6326.78Công nghệ Điện tử
3469 DUALTAP CO LTD
644.007.87%47.00Sức mua mạnh518.200K2.042B-52.33137.00Tài chính
4476 AI CROSS INC
2055.007.82%149.00Sức mua mạnh126.300K7.531B43.0945.9340.00Truyền thông
4884 KRINGLE PHARMA INC
1238.007.75%89.00Sức mua mạnh231.800K4.316B9.00Công nghệ Sức khỏe
6198 CAREER CO LTD
546.007.69%39.00Mua635.600K4.270B-3.61250.00Dịch vụ Thương mại
6840 AKIBA HOLDINGS CO LTD
6660.007.59%470.00Sức mua mạnh28.100K5.676B16.44376.41Công nghệ Điện tử
3856 ABALANCE CORPORATION
5700.007.55%400.00Sức mua mạnh273.400K27.414B39.37136.0567.00Dịch vụ Công nghệ
3646 EKITAN & CO LTD
537.007.40%37.00Sức mua mạnh829.300K2.711B22.1622.56Dịch vụ Công nghệ
4431 SMAREGI INC
6180.007.29%420.00Sức mua mạnh78.800K55.855B96.7460.47Dịch vụ Công nghệ
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
1880.007.24%127.00Sức mua mạnh1.192M29.689B-147.7332.00Công nghệ Sức khỏe
9519 RENOVA INC
4405.007.05%290.00Sức mua mạnh2.308M301.926B188.1722.58238.00Công ty dịch vụ công cộng
6232 ACSL LTD
2695.006.94%175.00Mua307.700K26.998B-139.40Công nghệ Điện tử
9384 NAIGAI TRANS LINE LTD
2082.006.93%135.00Sức mua mạnh103.600K18.337B16.16120.52644.00Vận chuyển
9381 AIT CORPORATION
1104.006.87%71.00Sức mua mạnh118.400K23.588B14.0673.451290.00Vận chuyển
7273 IKUYO CO LTD
1410.006.82%90.00Sức mua mạnh9001.988B-336.72Sản xuất Chế tạo
3996 SIGNPOST CORPORATION
991.006.67%62.00Mua490.300K11.484B-69.21135.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7095 MACBEE PLANET INC
8970.006.66%560.00Sức mua mạnh226.900K26.898B51.74173.04Dịch vụ Công nghệ
4241 ATECT CORPORATION
1075.006.54%66.00Sức mua mạnh30.800K4.576B59.0517.09Công nghiệp Chế biến
4304 ESTORE CORP
2172.006.52%133.00Mua62.600K10.477B25.55100.34Dịch vụ Công nghệ
3770 ZAPPALLAS INC
560.006.46%34.00Sức mua mạnh268.500K6.533B23.4422.44Dịch vụ Công nghệ
3496 AZOOM CO LTD
5650.006.40%340.00Sức mua mạnh53.800K15.118B57.5795.28176.00Tài chính
7726 KURODA PRECISION INDUSTRIES CO
2150.006.28%127.00Sức mua mạnh63.000K11.376B90.3122.40Sản xuất Chế tạo
7092 FAST FITNESS JAPAN INCORPORATED
5120.006.22%300.00Bán115.600K74.562BDịch vụ Khách hàng
7372 DECOLLTE HLDGS CORP
1417.006.22%83.002.234MDịch vụ Thương mại
6997 NIPPON CHEMI-CON CORP
2633.006.21%154.00Mua1.340M49.485B22.27111.42Công nghệ Điện tử
4963 SEIKO PMC CORPORATION
896.006.16%52.00Sức mua mạnh250.100K24.863B12.8365.81705.00Công nghiệp Chế biến
5998 ADVANEX INC
1337.006.11%77.00Bán2.200K5.069B8.17154.74Sản xuất Chế tạo
7361 HUMAN CREATION HOLDINGS INC
3635.005.98%205.00Sức mua mạnh190.600KDịch vụ Thương mại
4172 TOWA HI SYSTEM CO LTD
3440.005.85%190.00Sức mua mạnh25.700K6.907B127.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7360 ONDECK CO LTD
3145.005.75%171.00Mua10.600K8.505B37.00Tài chính
1724 SYNCLAYER INC
1143.005.74%62.00Mua21.300K4.014B4.88221.37303.00Dịch vụ Công nghệ
6533 ORCHESTRA HOLDINGS
3075.005.67%165.00Sức mua mạnh81.200K28.102B52.4257.38374.00Dịch vụ Thương mại
4100 TODA KOGYO CORP
2518.005.53%132.00Sức mua mạnh78.800K13.348B-718.63Công nghiệp Chế biến
5699 IBOKIN CO LTD
3835.005.50%200.00Sức mua mạnh38.100K6.146B13.52268.88150.00Dịch vụ Phân phối
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
3770.005.45%195.00Sức mua mạnh8.800K9.978B16.74213.59217.00Dịch vụ Công nghệ
6938 SOSHIN ELECTRIC CO
608.005.37%31.00Mua145.200K8.688B69.459.16745.00Công nghệ Điện tử
7711 SUKEGAWA ELECTRIC CO
860.005.26%43.00Sức mua mạnh45.800K4.707B38.8921.01192.00Công nghệ Điện tử
3089 TECHNO ALPHA CO LTD
1395.005.20%69.00Sức mua mạnh65.100K2.216B78.1316.9782.00Dịch vụ Phân phối
3418 BALNIBARBI CO LTD
1220.005.17%60.00Sức mua mạnh21.600K9.562B273.737.37598.00Dịch vụ Khách hàng
3113 OAK CAPITAL CORPORATION
125.005.04%6.00Sức mua mạnh319.000K6.275B-17.73Tài chính
6694 ZOOM CORPORATION
3660.005.02%175.00Sức mua mạnh76.500K7.671B8.55413.69143.00Khách hàng Lâu năm
7352 BRANDING ENGINEER CO LTD
1504.004.95%71.00Mua7.300K7.322B81.2618.26165.00Dịch vụ Thương mại
6613 QD LASER INC
1633.004.88%76.00Sức mua mạnh1.964M53.571BCông nghệ Điện tử
7315 IJTT CO LTD
775.004.87%36.00Sức mua mạnh141.600K33.590B41.7117.72Sản xuất Chế tạo
6298 Y.A.C HOLDINGS CO LTD
1255.004.85%58.00Sức mua mạnh799.300K10.168B32.5737.20Sản xuất Chế tạo
3446 JTEC CORPORATION
3175.004.79%145.00Mua50.700K17.143B-5.9142.00Sản xuất Chế tạo
2477 TEMAIRAZU INC
6790.004.78%310.00Sức mua mạnh57.900K39.587B55.18117.4435.00Dịch vụ Công nghệ
3377 BIKE O & CO LTD
730.004.73%33.00Sức mua mạnh368.700K9.203B11.1462.59858.00Bán Lẻ
7782 SINCERE CO LTD
671.004.68%30.00Mua44.900K3.855B28.8622.2941.00Công nghệ Sức khỏe
6305 HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY
3510.004.62%155.00Mua1.364M691.119B69.0048.62Sản xuất Chế tạo
6199 SERAKU CO LTD
2309.004.53%100.00Sức mua mạnh190.200K30.229B28.5877.812606.00Dịch vụ Công nghệ
3798 ULS GROUP INC
4680.004.46%200.00Sức mua mạnh32.300K24.582B28.21159.37Dịch vụ Công nghệ
4499 SPEEE INC
4805.004.46%205.00Sức mua mạnh65.500K44.724B228.9820.67325.00Dịch vụ Thương mại
5969 LOBTEX CO LTD
1881.004.44%80.00Mua3001.713B9.04199.15Khách hàng Lâu năm
6731 PIXELA CORPORATION
24.004.35%1.00Bán1.276M3.621B-9.38129.00Công nghệ Điện tử
3782 DDS INC
218.004.31%9.00Mua749.800K10.038B-3.3859.00Công nghệ Điện tử
4619 NIHON TOKUSHU TORYO
1116.004.30%46.00Sức mua mạnh40.300K22.530B18.0659.24Sản xuất Chế tạo
6408 OGURA CLUTCH CO
2745.004.21%111.00Mua1.000K3.937B-1054.42Sản xuất Chế tạo
3319 GOLF DIGEST ONLINE INC
1522.004.18%61.00Sức mua mạnh148.900K25.419B64.6022.62928.00Bán Lẻ
6069 TRENDERS INC
702.004.15%28.00Sức mua mạnh110.900K4.642B16.1443.93Dịch vụ Thương mại
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
1104.004.15%44.00Sức mua mạnh156.500K6.566B31.9633.17161.00Dịch vụ Công nghiệp
5381 MIPOX CORPORATION
728.004.15%29.00Mua5.615M7.869B95.437.32Công nghiệp Chế biến
6194 ATRAE INC
2093.004.13%83.00Mua170.000K52.534B82.4224.5563.00Dịch vụ Công nghệ
4586 MEDRX CO LTD
227.004.13%9.00Mua787.200K4.308B-62.9624.00Công nghệ Sức khỏe
3914 JIG-SAW INC
9660.004.09%380.00Mua118.500K58.756B218.0543.46158.00Dịch vụ Công nghệ
3393 STARTIA HLDGS INC
1675.004.04%65.00Sức mua mạnh123.500K15.608B-13.26Truyền thông
4707 KITAC CORP
336.004.02%13.00Mua17.400K1.809B20.5515.71170.00Dịch vụ Công nghiệp
9767 NIKKEN KOGAKU CO
1919.004.01%74.00Mua3.800K3.467B3.32555.98Khoáng sản phi năng lượng
2359 CORE CORPORATION
1469.003.96%56.00Sức mua mạnh14.100K19.590B14.09100.37Dịch vụ Công nghệ
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
1058.003.93%40.00Sức mua mạnh350.200K13.916B32.7931.08Dịch vụ Công nghệ
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
2312.003.91%87.00Sức mua mạnh744.600K84.548B102.2421.76237.00Dịch vụ Thương mại
7049 SHIKIGAKU CO LTD
1728.003.91%65.00Sức mua mạnh46.500K12.372B-5.73137.00Dịch vụ Công nghệ
4193 FABRICA COMMUNICATIONS CO LTD
9340.003.89%350.00Sức mua mạnh134.300K18.808BDịch vụ Công nghệ
4931 SHINNIHONSEIYAKU CO LTD
2286.003.86%85.00Mua160.900K44.816B19.90111.57330.00Bán Lẻ
7550 ZENSHO HOLDINGS CO LTD
2858.003.85%106.00Sức mua mạnh659.400K414.848B184.2114.94Dịch vụ Khách hàng
2335 CUBE SYSTEM INC
1058.003.83%39.00Mua109.600K12.708B16.4162.10Dịch vụ Công nghệ
2379 DIP CORPORATION
3555.003.80%130.00Mua121.800K184.783B286.9411.942110.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter