Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
1342.0028.79%300.00Sức mua mạnh159.400K2.192B112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2144 YAMANE MEDICAL CO LTD
466.0020.73%80.00Mua257.800K5.103B13.3135.01356.00Chăm sóc sức khỏe
8848 LEOPALACE 21 CORP
399.0019.10%64.00Mua54.906M97.282B-281.297690.00Tài chính
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
1644.0015.77%224.00Mua111.900K13.599B15.37106.9347.00Công nghiệp
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
8.0014.29%1.00Mua1.461M3.779B-1.8740.00Tài chính
8918 LAND CO LTD
8.0014.29%1.00Bán14.042M11.526B143.060.667.00Tài chính
3967 ELTES CO LTD
1775.0014.00%218.00Mua415.500K9.127B-12.3890.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6092 ENBIO HOLDINGS INC
819.0013.91%100.00Mua1.010M5.323B69.1612.6283.00Công nghiệp
6628 ONKYO CORP(NEW)
54.0012.50%6.00Mua22.166M7.338B-16.461661.00Công nghệ
7820 NIHON FLUSH CO LTD
2506.0011.97%268.00Sức mua mạnh144.600K31.397B12.64198.281393.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7676 GOODSPEED CO LTD
3240.0011.53%335.00Mua1.578M4.698B277.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7036 EMNET JAPAN CO LTD
7750.0011.51%800.00Mua188.900K7.130B76.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7577 HAPINS CO LTD
227.0011.27%23.00Mua404.500K3.355B-3.88169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3137 FUNDELY CO LTD
1708.0011.27%173.00Mua394.200K10.904B24.9969.2049.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9424 JAPAN COMMUNICATIONS INC.
129.0011.21%13.00Mua27.127M20.693B-3.1598.00Dịch vụ Viễn thông
4736 NIPPON RAD INC
756.0011.18%76.00Mua33.400K3.996B135.035.60270.00Công nghệ
4833 PADO CORPORATION
225.0010.84%22.00Mua1.564M4.501B-16.53367.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4422 VALUENEX JAPAN INC
3080.0010.00%280.00Mua44.300K8.631B18.00Công nghiệp
3977 FUSION CO LTD
1010.009.78%90.00Mua400727.200M-315.6453.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3350 RED PLANET JAPAN INC
139.009.45%12.00Mua2.270M7.826B-5.0086.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9471 BUNKEIDO CO. LTD.
1601.008.84%130.00Sức mua mạnh2.400K10.031B17.2592.80257.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6232 AUTONOMOUS CNTRL SYS LABORATORY LTD
5050.008.72%405.00Mua307.900K51.836B-20.1844.00Công nghệ
3083 CS MEN CO.LTD.
517.008.61%41.00Bán22.800K1.490B-9.13122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7612 NUTS INC
154.008.45%12.00Mua6.341M11.471B-13.637.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4999 CEMEDINE CO LTD
830.008.07%62.00Mua24.000K12.397B12.0768.32535.00Vật liệu cơ bản
7064 HOWTELEVISION INC
3845.008.01%285.00Mua99.000K4.873B69.9155.0032.00Công nghệ
7175 IMAMURA SECURITIES CO LTD(THE)
961.007.49%67.00Bán3.400K2.556B12.4277.41185.00Tài chính
8165 SENSHUKAI CO
288.007.46%20.00Mua1.078M15.042B29.2661.511792.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4341 SEIRYO ELECTRIC CORPORATION
943.007.40%65.00Mua19.000K3.299B21.1544.59585.00Công nghệ
2667 IMAGEONE CO LTD
568.007.37%39.00Bán458.900K3.753B-45.9434.00Chăm sóc sức khỏe
5704 JMC CORPORATION
1944.007.23%131.00Sức mua mạnh560.300K10.212B33.6061.76103.00Vật liệu cơ bản
5216 KURAMOTO SEISAKUSHO CO
149.007.19%10.00Mua4.511M2.405B-18.20141.00Công nghệ
6659 MEDIA LINKS CO LTD
314.007.17%21.00Bán67.700K1.771B51.636.7595.00Công nghệ
2586 FRUTA FRUTA INC
428.007.00%28.00Mua20.300K834.441M-277.9832.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3633 GMO PEPABO INC
3975.006.71%250.00Mua92.100K20.972B36.78108.55278.00Công nghệ
3288 OPEN HOUSE CO LTD
4700.006.70%295.00Mua836.000K265.381B7.82604.812263.00Tài chính
6568 KNC LABORATORIES CO LTD
1335.006.63%83.00Bán49.800K10.306B12.46107.13245.00Vật liệu cơ bản
4384 RAKSUL INC
4030.006.47%245.00Mua394.000K111.638B729.626.42180.00Công nghệ
6336 ISHII HYOKI
538.006.32%32.00Sức bán mạnh6.200K4.386B4.15129.54599.00Công nghệ
6871 MICRONICS JAPAN CO
892.006.32%53.00Mua470.300K34.036B1285.00Công nghệ
3528 PROSPECT CO LTD
17.006.25%1.00Bán1.463M7.553B-22.18188.00Tài chính
5269 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO
308.006.21%18.00Sức mua mạnh309.600K17.495B12.1525.35996.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3656 KLAB INC
926.006.19%54.00Mua9.115M34.599B17.3455.29597.00Công nghệ
4712 KEYHOLDER INC
103.006.19%6.00Bán5.298M15.886B-1.1487.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6088 SIGMAXYZ INC
1342.006.17%78.00Mua601.000K25.840B28.8646.83434.00Công nghiệp
7198 ARUHI CORPORATION
1859.006.11%107.00Mua555.500K65.671B16.04120.5570.00Tài chính
1446 CANDEAL CO LTD
1074.006.02%61.00Mua42.000K5.533B28.7741.38618.00Công nghiệp
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
670.006.01%38.00Mua56.700K4.267B46.6014.38148.00Công nghiệp
8938 LC HOLDINGS INC
1245.005.96%70.00Mua23.100K6.922B5.06245.9674.00Tài chính
1724 SYNCLAYER INC
1195.005.85%66.00Mua1.734M4.341B6.59181.25293.00Công nghệ
6541 GRACE TECHNOLOGY INC
2529.005.77%138.00Mua661.800K34.961B109.0124.4643.00Công nghiệp
6064 ACTCALL INC
1218.005.73%66.00Mua166.900K9.657B177.357.74188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8107 KIMURATAN CORP
37.005.71%2.00Mua766.700K4.107B-6.1556.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9110 NS UNITED KAIUN KA
2246.005.59%119.00Bán71.000K52.931B5.67396.44670.00Công nghiệp
7638 NEW ART HOLDINGS CO LTD
38.005.56%2.00Sức mua mạnh2.210M12.386B13.522.81662.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6620 MIYAKOSHI HOLDINGS INC
867.005.47%45.00Bán126.500K34.693B46.3218.7238.00Công nghiệp
6335 TOKYO KIKAI SEISAKUSHO
425.005.46%22.00Mua261.200K3.710B4.7190.31431.00Công nghiệp
7555 OTA FLORICULTURE AUCTION CO
817.005.42%42.00Sức mua mạnh6.900K4.157B119.426.84194.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4113 TAOKA CHEMICAL CO
3530.005.37%180.00Bán6.400K10.119B5.56634.70393.00Vật liệu cơ bản
6840 AKIBA HOLDINGS CO LTD
3490.005.28%175.00Mua45.100K3.206B13.08266.75105.00Công nghiệp
6036 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO LTD
1446.005.24%72.00Sức mua mạnh56.900K20.391B27.2753.16385.00Vật liệu cơ bản
3922 PR TIMES INC
2820.005.18%139.00Mua92.900K18.928B60.7247.0253.00Công nghệ
1728 MISAWA HOMES CHUGOKU CO.LTD
305.005.17%15.00Sức mua mạnh15.300K3.509B64.334.74547.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3710 JORUDAN CO LTD
1806.005.12%88.00Sức mua mạnh302.400K9.266B70.8225.50189.00Công nghệ
7625 GLOBAL-DINING INC
232.004.98%11.00Mua7.600K2.372B31.067.93254.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9995 RENESAS EASTON CO LTD
450.004.90%21.00Mua52.800K10.761B16.0428.05460.00Công nghệ
6071 IBJ INC
968.004.88%45.00Sức mua mạnh353.300K38.121B35.8127.15486.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9476 CHUOKEIZAI-SHA HOLDINGS INC
498.004.84%23.00Mua7002.190B50.009.96104.00Công nghiệp
9629 PCA CORPORATION
3690.004.83%170.00Mua27.300K24.543B27.42134.60471.00Công nghệ
3762 TECHMATRIX CORP
1933.004.83%89.00Mua693.900K36.865B23.9681.62966.00Công nghệ
9425 NIPPON TELEPHONE INC
458.004.81%21.00Mua229.900K1.561B-14.8353.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2432 DENA CO LTD
2182.004.75%99.00Mua5.781M317.153B24.9887.482475.00Công nghệ
4326 INTAGE HOLDINGS INC
1058.004.65%47.00Mua64.700K43.547B15.6867.882527.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4914 TAKASAGO INTERNATIONAL CORP
2954.004.64%131.00Bán21.100K58.339B12.22241.703354.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7719 TOKYO KOKI CO LTD
295.004.61%13.00Sức mua mạnh7.100K2.104B3.8876.08371.00Công nghiệp
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1149.004.55%50.00Mua102.200K12.075B18.3863.70344.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2334 EOLE INC
2123.004.53%92.00Mua13.200K4.896B370.656.9576.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4755 RAKUTEN INC
1138.004.50%49.00Mua11.210M1539.516B6.76170.1017214.00Công nghệ
6551 TSUNAGU GROUP HOLDINGS INC
582.004.49%25.00Bán19.900K4.268B77.617.97364.00Công nghiệp
1879 SHINNIHON CORP
934.004.47%40.00Mua60.300K54.603B5.42172.18520.00Công nghiệp
2221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO
3970.004.47%170.00Bán6.400K22.247B16.97233.96891.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7462 DAIYA TSUSHO
865.004.47%37.00Bán3.900K623.532M6.76127.9446.00Năng lượng
6378 KIMURA CHEMICAL PLANTS CO
352.004.45%15.00Bán38.300K6.961B4.5976.62364.00Công nghiệp
5632 MITSUBISHI STEEL MFG CO
1208.004.41%51.00Bán90.400K18.584B66.3718.204774.00Vật liệu cơ bản
2437 SHINWA WISE HLDGS CO LTD
357.004.39%15.00Sức mua mạnh171.900K2.352B-17.1043.00Công nghệ
3328 BEENOS INC
1835.004.38%77.00Mua338.300K22.007B46.3139.62304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6771 IKEGAMI TSUSHINKI CO
1134.004.32%47.00Mua58.600K8.262B8.09140.25891.00Công nghệ
7014 NAMURA SHIPBUILDING CO
293.004.27%12.00Bán380.700K20.236B36.739.003055.00Công nghiệp
3923 RAKUS CO LTD
2105.004.26%86.00Sức mua mạnh374.500K95.364B93.6322.48561.00Công nghệ
3299 MUGEN ESTATE CO LTD
566.004.24%23.00Bán213.700K13.788B4.76119.21201.00Tài chính
4613 KANSAI PAINT CO LTD
1951.004.22%79.00Bán1.938M501.686B33.5267.6715731.00Vật liệu cơ bản
2264 MORINAGA MILK INDUSTRY CO
4075.004.22%165.00Mua385.900K201.543B14.41283.325987.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
744.004.20%30.00Bán1001.455B7410.360.1095.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6333 TEIKOKU ELECTRIC MFG
1179.004.15%47.00Mua42.100K23.300B22.9251.451277.00Công nghiệp
5563 NIPPON DENKO CO LTD
201.004.15%8.00Bán1.224M29.433B64.413.12994.00Vật liệu cơ bản
3452 B-LOT COMPANY LIMITED
1940.004.13%77.00Mua77.300K15.315B5.63345.37201.00Tài chính
3665 ENIGMO INC
3160.004.12%125.00Mua231.900K65.794B42.8373.7783.00Công nghệ
2222 KOTOBUKI SPIRITS
5820.004.11%230.00Mua150.900K181.116B45.60127.641339.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9698 CREO CO LTD
2034.004.09%80.00Mua114.400K16.880B25.4280.011038.00Công nghệ
3344 WONDER CORPORATION
796.004.05%31.00Mua34.500K6.014B-547.52820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất