Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
7607 SHINWA CO. LTD. 2220.0057.78%813.00Sức mua mạnh50034.972B11.24215.93609.00Công nghiệp
1686 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS INDUSTRIAL METALS 1563.0031.12%371.00Sức mua mạnh10
3825 REMIXPOINT INC 1236.0020.47%210.00Mua7.000M58.529B24.6642.4184.00Công nghệ
7608 SK JAPAN CO LTD 648.0018.25%100.00Sức mua mạnh484.200K4.608B9.1559.9293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3906 ALBERT 6530.0018.08%1000.00Mua142.300K15.213B-62.0588.00Công nghệ
1685 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS ENERGY 460.0016.46%65.00Mua110
2338 FASTEPS CO LTD 741.0015.60%100.00Bán801.000K4.540B-90.1495.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9820 MT GENEX CORPORATION 3340.0015.41%446.00Mua35.900K3.124B17.81162.4630.00Công nghiệp
8462 FUTURE VENTURE CAPITAL CO 758.0015.20%100.00Mua397.600K5.858B-32.9133.00Tài chính
2462 LIKE CO LTD 1903.0013.61%228.00Mua760.000K33.702B27.4362.033898.00Công nghiệp
6176 BRANGISTA INC 1198.0012.59%134.00Mua3.359M15.452B-20.74218.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7781 HIRAYAMA HOLDINGS CO LTD 2550.0011.84%270.00Mua23.000K4.026B13.06188.431333.00Công nghiệp
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC 7720.0011.72%810.00Sức mua mạnh53.800K18.203B44.43156.97226.00Công nghệ
6058 VECTOR INC. 2291.0011.43%235.00Mua1.087M95.331B67.7131.31659.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3678 MEDIA DO HOLDINGS CO LTD 2308.0011.23%233.00Mua322.500K23.674B80.1431.45279.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1606 JAPAN DRILLING CO.LTD 40.0011.11%4.00Bán5.202M648.000M-2525.53339.00Năng lượng
3856 ABALANCE CORPORATION 824.0010.31%77.00Bán49.700K3.877B6.23120.1766.00Công nghiệp
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC 6550.0010.08%600.00Sức mua mạnh289.600K36.381B235.6325.8797.00Công nghệ
3904 KAYAK INC 1017.009.71%90.00Mua1.102M13.973B42.6522.10392.00Công nghệ
3922 PR TIMES INC 3140.009.64%276.00Sức mua mạnh99.100K19.120B68.4642.9453.00Công nghệ
2216 KANRO CO LTD 4000.009.59%350.00Mua5.900K13.975B24.07151.66521.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2437 SHINWA WISE HLDGS CO LTD 401.009.56%35.00Mua960.900K2.654B57.637.7643.00Công nghệ
3633 GMO PEPABO INC 4400.009.32%375.00Mua7.300K10.937B73.9554.43257.00Công nghệ
3733 SOFTWARE SERVICE INC 8600.009.14%720.00Sức mua mạnh18.300K43.245B17.58448.201178.00Công nghệ
3646 EKITAN & CO LTD 1566.009.13%131.00Mua958.500K9.885B24.6058.8568.00Công nghệ
7271 YASUNAGA CORP 1791.008.94%147.00Bán323.800K21.271B15.56105.661668.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7238 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO 270.008.87%22.00Bán7.059M33.726B42.555.879240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6069 TRENDERS INC 4140.008.66%330.00Sức mua mạnh245.000K14.180B53.3576.6399.00Công nghiệp
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD 3495.008.54%275.00Mua3003.766B-324.90164.00Công nghiệp
9417 SMARTVALUE CO LTD 1161.008.40%90.00Mua215.200K10.994B24.7543.28260.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3962 CHANGE INC 3375.008.35%260.00Bán339.700K20.928B85.2140.1067.00Công nghệ
3370 FUJITA CORP CO.LTD. 1550.008.32%119.00Mua23.800K2.070B187.407.64112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD 431.008.29%33.00Sức mua mạnh113.300K4.221B14.5627.33734.00Công nghiệp
2183 LINICAL CO LTD 2547.008.29%195.00Sức mua mạnh201.400K58.188B41.2557.02599.00Chăm sóc sức khỏe
2307 CROSS CAT CO LTD 1337.008.17%101.00Mua73.700K11.385B21.4357.68606.00Công nghệ
4388 AI INC 3315.008.16%250.00Sức bán mạnh201.700K14.838B124.3224.6529.00Công nghệ
3042 SECUAVAIL INC 1399.008.11%105.00Sức mua mạnh90.900K4.199B653.312.2251.00Công nghiệp
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD 387.008.10%29.00Bán2.577M12.488B-5.3735.00Công nghệ
7282 TOYODA GOSEI CO. LTD. 2707.008.02%201.00Sức mua mạnh100347.907B16.36163.6038234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8705 OKATO HLDGS INC 243.008.00%18.00Mua2.114M2.467B-20.18158.00Tài chính
9740 CENTRAL SECURITY PATROLS CO 4830.007.81%350.00Mua182.000K66.379B40.60110.355843.00Công nghiệp
6553 SOLDOUT INC 4605.007.72%330.00Bán49.200K41.952B78.2258.59221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD 2699.007.32%184.00Mua49.700K13.523B45.5055.67178.00Công nghiệp
9263 VISIONARY HOLDINGS CO LTD 191.007.30%13.00Sức mua mạnh20.430M40.222B63.304.01Chăm sóc sức khỏe
7776 CELLSEED INC 883.007.16%59.00Bán369.200K9.418B-77.5337.00Chăm sóc sức khỏe
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD 286.007.12%19.00Bán873.100K11.175B-41.2942.00Chăm sóc sức khỏe
6172 METAPS INC. 2731.007.01%179.00Bán351.900K34.345B-15.66246.00Công nghệ
4387 ZUU CO LTD 7500.006.84%480.00Mua281.300K14.298B261.3926.8652.00Công nghiệp
6637 TERASAKI ELECTRIC CO.LTD. 1392.006.83%89.00Mua3.600K16.978B11.70111.371819.00Công nghiệp
3558 LOCONDO INC 1069.006.79%68.00Mua703.100K10.904B22388.730.0480.00Công nghệ
3990 UUUM CO LTD 5530.006.76%350.00Mua192.100K31.492B167.4435.32202.00Công nghệ
6262 PEGASUS SEWING MACHINE MFG.CO.LTD 1032.006.72%65.00Mua198.600K24.009B18.8851.221381.00Công nghiệp
4763 CREEK & RIVER 1191.006.72%75.00Sức mua mạnh214.900K25.232B21.9352.35947.00Công nghiệp
3996 SIGNPOST CORPORATION 2579.006.66%161.00Mua120.300K24.087B88.00Công nghệ
6719 FUJITSU COMPONENT LIMITED 723.006.64%45.00Mua48.200K9.919B49.5913.673251.00Công nghiệp
8946 ASIAN STAR CO 227.006.57%14.00Mua1.521M3.836B101.992.0947.00Tài chính
8186 OTSUKA KAGU 377.006.50%23.00Bán239.100K6.868B-359.381489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD 2263.006.49%138.00Sức mua mạnh10097.883B20.07109.86252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1407 WEST HOLDINGS CORP 848.006.40%51.00Mua680.600K21.706B14.1156.49404.00Công nghiệp
7448 JEANS MATE CORP 649.006.39%39.00Bán60.500K9.822B103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3186 NEXTAGE CO LTD 969.006.37%58.00Bán1.141M62.896B26.2337.661284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4712 KEYHOLDER INC 152.006.29%9.00Mua7.681M19.914B16.548.6587.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD 507.006.29%30.00Sức mua mạnh20.200K879.493M-20.91215.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4728 TOSE CO LTD 1096.006.20%64.00Bán27.500K8.011B29.0935.48610.00Công nghệ
9467 ALPHAPOLIS CO LTD 2600.006.17%151.00Mua149.800K23.724B45.4053.9552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1711 SDS HOLDINGS CO LTD 537.006.13%31.00Bán183.500K1.393B-58.1924.00Công nghiệp
3681 V-CUBE INC 625.006.11%36.00Sức mua mạnh367.400K14.196B-139.98450.00Công nghệ
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD 1288.006.10%74.00Sức mua mạnh46.600K6.737B43.3828.54155.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD 1497.006.09%86.00Mua221.000K5.559B36.5638.60560.00Công nghệ
3624 AXEL MARK INC 1305.006.01%74.00Bán152.000K5.973B-108.72111.00Công nghệ
6823 RION CO LTD 2628.006.01%149.00Sức mua mạnh90.100K30.478B16.12153.77831.00Chăm sóc sức khỏe
2158 FRONTEO INC 1063.005.88%59.00Mua943.200K38.184B-19.09362.00Công nghệ
6814 FURUNO ELECTRIC CO 1178.005.75%64.00Mua1.752M35.531B28.4039.222920.00Công nghệ
2397 DNA CHIP RESEARCH INC 884.005.74%48.00Bán13.200K3.543B-30.1129.00Chăm sóc sức khỏe
6255 NPC INCORPORATED 296.005.71%16.00Bán720.100K6.175B12.9221.67166.00Năng lượng
4845 SCALA INC 1204.005.71%65.00Mua507.000K19.257B49.7423.49393.00Công nghệ
5942 NIPPON FILCON CO 580.005.65%31.00Bán35.000K12.170B12.4644.041246.00Công nghiệp
1693 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS COPPER 3090.005.64%165.00Mua130
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC 1441.005.57%76.00Sức mua mạnh306.700K9.278B22.2662.80167.00Công nghệ
6323 RORZE CORP 2438.005.54%128.00Mua403.500K40.748B13.64169.331488.00Công nghệ
3150 GREMZ INC 4000.005.54%210.00Mua44.400K22.068B31.41120.99268.00Công nghiệp
4586 MEDRX CO LTD 762.005.54%40.00Bán223.800K7.365B-111.8423.00Chăm sóc sức khỏe
8682 MORGAN STANLEY ASIA-PACIFIC FUND 1890.005.53%99.00Mua300
4772 DIGITAL ADVENTURE 345.005.50%18.00Bán45.500K5.402B18.9717.2647.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8424 FUYO GENERAL LEASE CO LTD 7480.005.50%390.00Mua66.600K214.741B9.85726.421715.00Tài chính
3093 TREASURE FACTORY CO LTD 750.005.49%39.00Mua288.300K8.247B23.2931.20638.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2730 EDION CORPORATION 1164.005.43%60.00Mua100129.367B16.0493.948653.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8173 JOSHIN DENKI CO 3410.005.41%175.00Bán31.800K93.116B15.36210.573807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6575 HUMAN ASSOCIATES HLDGS INC 2010.005.40%103.00Bán58.000K5.663B29.6564.31111.00Công nghiệp
3995 SKIYAKI INC 5020.005.24%250.00Mua13.300K9.914B52.00Dịch vụ Viễn thông
6478 DAIBEA CO LTD 1029.005.11%50.00Sức mua mạnh18.100K8.553B11.5584.74609.00Công nghiệp
6034 MRT 1442.005.10%70.00Bán44.500K7.759B253.285.9360.00Công nghiệp
3040 SOLITON SYSTEMS K.K. 1053.005.09%51.00Bán355.400K19.778B21.6746.24576.00Công nghệ
6081 ALLIED ARCHITECTS INC 559.005.08%27.00Bán161.800K7.461B3275.660.16216.00Công nghệ
6039 JAPAN ANIMAL REFERRAL MED CNTR CO L 3235.005.03%155.00Mua18.800K7.421B36.9787.59142.00Chăm sóc sức khỏe
7949 KOMATSU WALL INDUSTRY CO 2255.005.03%108.00Mua74.100K23.409B12.24175.461277.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3851 NIPPON ICHI SOFTWARE INC. 1172.005.02%56.00Bán72.400K5.701B11.07101.07198.00Công nghệ
6177 APPBANK INC 717.004.98%34.00Bán241.800K4.687B-64.5291.00Công nghệ
6864 NF CORPORATION 2750.004.96%130.00Mua56.100K16.585B20.01130.97365.00Công nghiệp
6958 CMK CORP 741.004.96%35.00Mua762.600K44.520B11.4961.454512.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất