Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
6998 NIPPON TUNGSTEN CO
2561.0091.12%1221.00Sức mua mạnh1006.429B7.64349.54486.00Công nghiệp
1689 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS NATURAL GAS
5.0025.00%1.00Mua21.263M
6538 CAREERINDEX INC
1576.0023.51%300.00Mua212.100K26.631B53.8523.9228.00Công nghiệp
3186 NEXTAGE CO LTD NPV
1058.0022.31%193.00Mua10075.349B30.8637.841284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3020 APPLIED CO.LTD
1668.0021.93%300.00Sức mua mạnh22.300K3.472B4.33315.63380.00Công nghệ
3960 VALUEDESIGN INC
2835.0021.41%500.00Mua92.200K3.424B123.5122.8364.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4241 ATECT CORPORATION
1720.0021.13%300.00Sức mua mạnh208.600K6.164B47.6830.29101.00Chăm sóc sức khỏe
4399 KUFU CO INC
880.0020.55%150.00Mua928.400K
3934 BENEFIT JAPAN CO LTD
933.0019.16%150.00Mua10.500K4.615B8.4194.77107.00Dịch vụ Viễn thông
2195 AMITA HOLDINGS CO LTD
4020.0018.24%620.00Sức mua mạnh1.800K4.700B-293.60164.00Công nghiệp
9450 FIBERGATE INC
1833.0017.88%278.00Sức mua mạnh456.400K14.810B38.6343.09141.00Dịch vụ Viễn thông
9534 HOKKAIDO GAS CO
1443.0017.80%218.0020025.396B10.59136.361343.00Công ty dịch vụ công cộng
9685 KYCOM HOLDINGS CO LTD
523.0017.79%79.00Mua330.700K2.255B18.8323.58759.00Công nghệ
3928 MYNET INC
1298.0017.68%195.00Mua856.900K9.274B-400.07378.00Công nghệ
3824 MEDIA FIVE CO.
3330.0017.67%500.00Mua42.600K2.444B30.9496.31198.00Công nghệ
7729 TOKYO SEIMITSU CO
3265.0016.98%474.00Mua1.736M115.993B9.43298.241933.00Công nghệ
7812 CRESTEC INC
1638.0016.17%228.00Mua181.600K4.327B11.05127.601619.00Công nghiệp
1684 ETFS COMMODITY SECURITIES ETFS ALL COMMODITIES
1116.0015.05%146.00Mua600
7190 MERCURIA INVESTMENT CO LTD
928.0012.62%104.00Mua594.000K14.224B9.0592.9346.00Tài chính
7747 ASAHI INTECC CO LTD
5250.0012.30%575.00Sức mua mạnh2.352M607.437B60.5177.766998.00Chăm sóc sức khỏe
3956 KOKUSAI CHART CORP
431.0012.24%47.00Mua847.700K2.304B53.277.21135.00Vật liệu cơ bản
3968 SEGUE GROUP CO LTD
1582.0011.72%166.00Mua49.200K8.074B23.6561.95350.00Công nghệ
6556 WELBE INC
1818.0011.19%183.00Mua659.400K45.028B61.6429.00546.00Công nghiệp
5704 JMC CORPORATION
3600.0010.60%345.00Mua791.500K8.512B77.1247.3091.00Vật liệu cơ bản
3445 RS TECHNOLOGIES CO LTD
5180.0010.57%495.00Mua271.700K59.051B22.89215.80434.00Công nghệ
6235 OPTORUN CO LTD
2403.0010.33%225.00Bán1.057M90.078B10.59224.72639.00Công nghiệp
7011 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
4310.0010.09%395.00Mua5001437.733B17.49245.4780652.00Công nghiệp
9085 HOKKAIDO CHUO BUS CO
4705.009.80%420.00Mua20013.481B17.41246.133003.00Công nghiệp
3922 PR TIMES INC
2120.009.62%186.00Bán121.000K12.911B49.9739.4653.00Công nghệ
7198 ARUHI CORPORATION
1935.009.57%169.00Mua693.100K63.014B18.8995.5070.00Tài chính
4384 RAKSUL INC
3055.008.99%252.00Mua314.400K77.377B-2.18180.00Công nghệ
1803 SHIMIZU CORPORATION
983.008.14%74.00Bán1.000K710.804B8.54106.1516024.00Công nghiệp
6571 QB NET HOLDINGS CO LTD
2117.008.12%159.00Mua336.500K24.264B23.6186.651811.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
1175.008.10%88.00Mua183.100K27.555B40.9226.57201.00Vật liệu cơ bản
5912 OSJB HOLDINGS CORP
296.008.03%22.00Sức mua mạnh6.173M32.755B13.2120.75825.00Công nghiệp
3484 TENPO INNOVATION CO LTD
1480.007.87%108.00Mua36.800K11.558B35.7139.9260.00Tài chính
6775 TB GROUP INC
384.007.87%28.00Bán805.200K3.108B-22.42136.00Công nghiệp
4631 DIC CORPORATION
3520.007.81%255.00Mua1.180M309.023B8.57381.0520628.00Vật liệu cơ bản
6630 YA-MAN LTD.
2140.007.54%150.00Sức mua mạnh1.889M113.486B30.0666.19214.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6480 NIPPON THOMPSON CO
621.007.44%43.00Sức bán mạnh1.157M41.338B19.2530.092232.00Công nghiệp
7157 LIFENET INSURANCE COMPANY
669.007.21%45.00Sức mua mạnh677.800K31.914B-8.86151.00Tài chính
4970 TOYO GOSEI CO LTD
1258.007.16%84.00Mua70.500K9.318B11.27104.16587.00Vật liệu cơ bản
6564 MIDAC CO LTD
2301.007.02%151.00Mua10.100K7.147B180.00Công nghiệp
8704 TRADERS HOLDINGS
61.007.02%4.00Bán3.449M5.933B-37.83163.00Tài chính
7444 HARIMA-KYOWA CO
1698.006.86%109.00Mua2.400K8.537B7.12223.22170.00Chăm sóc sức khỏe
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
578.006.84%37.00Mua1.003M14.152B71.487.5797.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9501 TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
630.006.78%40.00Mua29.661M945.321B14.87122.6441525.00Công ty dịch vụ công cộng
3202 DAITO WOOLEN SPINNING & WEAVING COMPANY LIMITED
98.006.52%6.00Mua2002.873B75.111.29103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3689 IGNIS LTD
1363.006.48%83.00Mua181.500K17.450B-84.20195.00Công nghệ
4245 DAIKI AXIS CO LTD
1117.006.38%67.00Sức bán mạnh163.700K12.585B18.4756.85715.00Công nghiệp
6640 DAI-ICHI SEIKO CO. LTD
1355.006.36%81.00Sức bán mạnh183.000K21.305B13.6093.656184.00Công nghiệp
3692 FFRI INC
3725.006.28%220.00Mua188.900K28.685B132.1126.5489.00Công nghệ
9928 MIROKU JYOHO SERVICE CO
2550.006.25%150.00Mua326.600K74.967B24.42101.311433.00Công nghệ
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
943.006.19%55.00Sức mua mạnh6.500K1.737B-6.7995.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4670.006.14%270.00Bán1003545.838B25.34179.8127230.00Chăm sóc sức khỏe
6728 ULVAC INC
4135.005.89%230.00Mua786.800K192.413B5.40723.606439.00Công nghệ
7203 TOYOTA MOTOR CORPORATION
6655.005.85%368.00Bán1.000K18779.308B7.28909.40369124.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6786 RVH INC
290.005.84%16.00Mua150.500K5.296B-11.995728.00Công nghệ
6626 SEMITEC CORPORATION
5300.005.79%290.00Bán70.700K14.211B16.61302.092931.00Công nghiệp
8165 SENSHUKAI CO
311.005.78%17.00Bán285.600K15.356B-171.911994.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2039 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES NIKK-TOCOM INV CRUDE OIL JDR
7570.005.73%410.00Mua46.320K
6030 ADVENTURE INC
7770.005.71%420.00Theo dõi114.700K49.644B160.9146.25158.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7806 MTG CO LTD
6300.005.70%340.00Sức mua mạnh332.500K231.397B1107.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1313 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT SAMSUNG KODEX200 ETF
2810.005.64%150.00Mua10
7561 HURXLEY CORP
1109.005.62%59.00Sức mua mạnh28.100K9.858B16.9661.99386.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9640 SAISON INFORMATION SYSTEMS
1435.005.59%76.00Mua8.100K22.015B6.54207.67778.00Công nghệ
8600 TOMONY HOLDINGS INC
463.005.47%24.00Mua349.800K71.757B6.3170.612412.00Tài chính
4951 S.T.CORPORATION
2170.005.29%109.00Mua142.200K45.512B21.8794.70952.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8771 EGUARANTEE INC.
1049.005.22%52.00Bán375.300K42.017B28.3736.36149.00Tài chính
3654 HITO-COMMUNICATIONS INC
1993.005.17%98.00Sức mua mạnh56.400K33.919B23.0982.06468.00Công nghiệp
7599 IDOM INC
410.005.13%20.00Mua4.723M39.549B21.2718.333824.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC.
4560.005.07%220.00Mua1001712.007B10.87416.1522351.00Tài chính
1683 ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF GOLD
3845.005.05%185.00Mua160
3926 OPEN DOOR INC
2877.005.00%137.00Mua166.200K84.895B90.8830.20158.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7867 TOMY COMPANY LTD
1330.004.89%62.00Mua1.210M120.688B13.9591.822199.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4613 KANSAI PAINT CO LTD
1743.004.81%80.00Bán2.198M427.674B29.5665.0415731.00Vật liệu cơ bản
7919 NOZAKI INSATSU SHIGYO CO
436.004.81%20.00Mua542.900K8.927B-0.91489.00Vật liệu cơ bản
3300 AMBITION CORPORATION
1375.004.80%63.00Sức mua mạnh125.100K8.809B16.5189.91239.00Tài chính
9984 SOFTBANK GROUP CORP
9362.004.71%421.00Mua13.342M9746.557B5.681601.4374952.00Dịch vụ Viễn thông
7183 ANSHIN GUARANTOR SERVICE CO LTD
290.004.69%13.00Sức bán mạnh122.200K4.980B36.717.5588.00Tài chính
3974 TBCSCAT INC
1318.004.60%58.00Mua6.800K2.293B11.86106.27197.00Công nghệ
2498 ACKG LIMITED
2270.004.51%98.00Sức mua mạnh6.600K12.114B11.45189.632430.00Công nghiệp
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1143.004.48%49.00Mua202.500K2.704B32.6434.46265.00Công nghiệp
1446 CANDEAL CO LTD
865.004.47%37.00Bán33.600K4.163B630.00Công nghiệp
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
422.004.46%18.00Sức bán mạnh58.600K1.112B-223.1826.00Công nghiệp
3436 SUMCO CORPORATION
1643.004.45%70.00Mua11.125M461.326B8.69180.917711.00Công nghệ
8934 SUN FRONTIER FUDOSAN CO LTD
1184.004.41%50.00Mua447.900K55.225B5.57203.75381.00Tài chính
5802 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD.
1616.004.39%68.00Bán1001200.236B9.66161.39255133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7291 NIHON PLAST CO LTD
953.004.38%40.00Mua111.000K17.700B6.84133.516292.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6635 KK DI-NIKKO ENGINEERING
740.004.37%31.00Mua2001.840B108.576.541407.00Công nghệ
3611 MATSUOKA CORPORATION
3515.004.30%145.00Mua60.100K33.628B11026.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7751 CANON INC
3320.004.24%135.00Bán1004338.733B14.91218.21197776.00Công nghệ
6753 SHARP CORP
1790.004.19%72.00Bán2.273M914.224B18.54116.2647171.00Công nghệ
6463 TPR CO LTD
2698.004.13%107.00Bán86.700K91.931B7.68337.867104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3559 P-BAN COM CORP
1642.004.12%65.00Bán5.600K3.460B17.20103.3618.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6276 NAVITAS CO LTD
480.004.12%19.00Mua685.900K2.638B20.2622.75156.00Công nghiệp
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
2139.004.11%84.50Bán1001872.436B7.89268.7493557.00Vật liệu cơ bản
7173 TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GP INC
1992.004.08%78.00Mua84.800K58.331B51.18100.563299.00Tài chính
6533 ORCHESTRA HOLDINGS
845.004.06%33.00Mua74.700K6.912B28.2333.24132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP
3470.004.05%135.00Mua5.077M879.820B19.77168.6612449.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất