Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
3010 KACHIKAIHATSU CO L
138.0027.78%30.00Bán2.140M2.237B-21.26176.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3931 VALUE GOLF INC
1440.0026.32%300.00Mua240.000K2.581B34.7341.5566.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4380 M MART INC
1451.0026.06%300.00Mua7.500K3.548B39.9736.3033.00Công nghệ
6966 MITSUI HIGH TEC INC
1058.0025.65%216.00Bán40043.917B150.377.753291.00Công nghệ
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO. LTD.
1485.0025.32%300.00Mua10048.960B41.8937.34217.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3665 ENIGMO INC
2685.0022.88%500.00Mua987.300K55.848B34.4977.8577.00Công nghệ
5964 TOYO KNIFE CO LTD
1620.0022.73%300.00Sức mua mạnh7.600K2.486B8.51222.29260.00Công nghiệp
4591 RIBOMIC INC
890.0020.27%150.00Mua2.005M12.807B-64.4321.00Chăm sóc sức khỏe
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
483.0019.85%80.00Mua321.000K2.030B-202.4826.00Công nghiệp
3995 SKIYAKI INC
918.0019.53%150.00Sức mua mạnh903.400K9.572B106.308.8052.00Dịch vụ Viễn thông
6969 MATSUO ELECTRIC CO
636.0018.66%100.00Sức mua mạnh29.500K1.635B-148.74289.00Công nghệ
6407 CKD CORPORATION
1035.0017.75%156.00Bán10062.540B11.1390.784284.00Công nghiệp
7034 PRORED PARTNERS CO
9700.0017.29%1430.00Sức mua mạnh133.100K24.813B79.00Công nghiệp
6131 HAMAI CO LTD
864.0017.07%126.00Mua53.900K2.974B13.3564.71130.00Công nghiệp
4813 ACCESS CO LTD
1030.0016.12%143.00Mua1.025M39.871B-9.05559.00Công nghệ
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1084.0016.06%150.00Mua772.600K4.196B-304.18128.00Công nghệ
9927 WATT MANN CO
1085.0016.04%150.00Mua4.500K1.186B6.28172.8874.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4596 KUBOTA PHARMACEUTICAL HLDGS CO LTD
743.0015.55%100.00Mua239.100K31.340B-78.3134.00Chăm sóc sức khỏe
6955 FDK CORPORATION
1120.0015.46%150.00Mua1.692M35.665B-16.713971.00Công nghiệp
4350 MEDICAL SYSTEM NETWORK CO LTD
501.0015.44%67.00Mua342.600K15.221B34.1714.862815.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9446 SAKAI HOLDINGS CO LTD
1149.0015.02%150.00Mua198.500K11.761B89.3013.36515.00Dịch vụ Viễn thông
4369 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC.
5070.0014.58%645.00Mua335.300K39.606B21.11240.12134.00Vật liệu cơ bản
7325 IRRC CORPORATION
3495.0013.84%425.00Sức mua mạnh65.200K14.518B252.00Tài chính
4386 SIG CO LTD
795.0013.57%95.00Mua425.900K4.466B18.2044.87300.00Công nghệ
4393 BANK OF INNOVATION INC
1913.0013.53%228.00Sức mua mạnh500.800K7.478B141.00Công nghệ
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
6580.0012.10%710.00Sức mua mạnh165.100K11.992B43.16156.30178.00Công nghiệp
3054 HYPER INC
510.0012.09%55.00Mua500.100K4.355B25.0621.64261.00Công nghệ
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
1541.0010.70%149.00Mua148.600K3.796B190.178.10124.00Công nghệ
8704 TRADERS HOLDINGS
63.0010.53%6.00Mua5.190M6.558B-13.77163.00Tài chính
6834 SEIKOH GIKEN CO
2693.0010.41%254.00Mua87.700K24.894B23.46114.78902.00Công nghệ
4427 EDULAB INC
5390.0010.34%505.00Mua145.800K46.842B115.00Công nghệ
6240 YAMASHIN-FILTER CORP
744.0010.22%69.00Mua742.400K51.477B36.1920.56514.00Công nghiệp
6264 MARUMAE CO.LTD
700.009.72%62.00Bán206.400K9.137B10.7565.12107.00Công nghệ
1722 MISAWA HOMES CO LTD
791.009.71%70.00Mua127.900K34.061B12.9760.988859.00Tài chính
4651 SANIX INC
252.009.57%22.00Mua2.215M12.047B11.6721.591788.00Năng lượng
6552 GAMEWITH INC
1242.009.52%108.00Mua285.100K21.837B31.7042.1071.00Công nghệ
4575 CANBAS CO LTD
618.009.19%52.00Mua130.700K3.495B-78.6013.00Chăm sóc sức khỏe
2483 HONYAKU CENTER INC
2695.009.07%224.00Mua56.200K9.079B14.75182.65518.00Công nghiệp
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
1674.009.06%139.00Mua236.800K29.838B31.9152.46160.00Công nghiệp
4347 BROADMEDIA CORPORATION
85.008.97%7.00Mua10.126M6.629B-0.52405.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6639 CONTEC CO.LTD.
1525.008.93%125.00Mua23.700K9.996B8.05189.48526.00Công nghệ
5757 CK SAN-ETSU CO LTD
2994.008.87%244.00Mua20.700K24.231B6.58455.23944.00Vật liệu cơ bản
6182 ROZETTA CORPORATION
2517.008.68%201.00Sức mua mạnh697.100K25.796B-106.52101.00Công nghiệp
6966 MITSUI HIGH TEC INC
1166.008.57%92.00Mua1.828M43.917B150.377.753291.00Công nghệ
3692 FFRI INC
3370.008.53%265.00Mua199.700K27.600B178.9918.8389.00Công nghệ
6745 HOCHIKI CORP
1139.008.48%89.00Bán38.000K28.513B9.17124.152004.00Công nghệ
3545 DEFACTOSTANDARD LTD
500.008.46%39.00Mua182.200K4.562B40.4712.9566.00Công nghệ
3810 CYBERSTEP INC
1235.008.33%95.00Mua415.000K8.371B117.0617.87366.00Công nghệ
3039 HEKI CO LTD
1300.008.33%100.00Mua1.300K767.000M198.606.5560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
147.008.09%11.00Bán526.200K5.140B-8.1135.00Công nghệ
8739 SPARX GROUP CO.LTD
254.008.09%19.00Mua6.296M51.139B15.6716.21140.00Tài chính
9790 FUKUI COMPUTER HOLDINGS INC
2051.008.06%153.00Mua262.900K42.406B15.46132.70488.00Công nghệ
6531 REFINVERSE INC
1624.008.05%121.00Mua178.900K4.880B-51.01149.00Công nghiệp
3113 OAK CAPITAL CORPORATION
148.008.03%11.00Mua3.600M7.938B-21.9622.00Tài chính
3159 MARUZEN CHI HOLDINGS CO LTD
366.007.96%27.00Sức mua mạnh182.700K33.873B77.694.711408.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5610 DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
1025.007.89%75.00Mua14.200K1.388B-46.11183.00Công nghiệp
6666 RIVER ELETEC CORP
247.007.86%18.00Mua213.400K1.821B-101.22285.00Công nghiệp
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
537.007.83%39.00Mua544.800K40.683B16.1433.29408.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4659 AJIS CO LTD
3255.007.78%235.00Mua11.800K35.060B11.16291.79718.00Công nghiệp
2454 ALL ABOUT INC
707.007.77%51.00Mua80.200K9.275B-5.18302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1419 TAMA HOME CO LIMITED
1018.007.50%71.00Bán90030.927B6.59156.143408.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6026 GMO TECH INC
2149.007.45%149.00Mua1.800K2.280B-165.84113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1899 FUKUDA CORP
4290.007.38%295.00Bán14.800K37.916B6.72638.602011.00Công nghiệp
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
8010.007.37%550.00Theo dõi1001625.563B16.33517.5847869.00Công nghiệp
4396 SYSTEM SUPPORT INC
2953.007.30%201.00Mua42.600K7.434B869.00Công nghệ
3653 MORPHO INC
2226.007.28%151.00Mua131.500K11.978B27.8180.4296.00Công nghệ
8059 DAIICHI JITSUGYO CO
3335.007.23%225.00Bán26.200K35.536B7.22464.611134.00Công nghiệp
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
1575.007.22%106.00Mua164.500K6.271B17.8693.36240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3671 SOFTMAX CO LTD
2012.007.19%135.00Mua21.400K3.997B22.8288.17180.00Công nghệ
8131 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO LTD
929.007.15%62.00Mua226.100K57.548B19.6847.221801.00Năng lượng
7647 ONTSU CO LTD
30.007.14%2.00Bán6.231M5.820B197.520.15215.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6336 ISHII HYOKI
650.007.08%43.00Mua31.500K5.300B4.95131.19586.00Công nghệ
6574 CONVANO INC
777.007.02%51.00Sức bán mạnh28.300K1.719B19.1241.64258.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9066 NISSIN CORP
1902.006.91%123.00Mua44.100K37.594B8.49224.036066.00Công nghiệp
4323 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1423.006.91%92.00Mua33.800K7.468B11.68121.84920.00Công nghệ
3674 AUCFAN CO LIMITED
1084.006.90%70.00Bán320.400K10.594B24.4046.32172.00Công nghệ
3992 NEEDS WELL INC
529.006.87%34.00Mua81.100K4.462B14.1337.95533.00Công nghệ
2715 ELEMATEC CORPORATION
1694.006.74%107.00Bán24.800K34.682B8.05210.521179.00Công nghiệp
4026 KONOSHIMA CHEMICAL CO
808.006.74%51.00Sức mua mạnh159.400K7.395B12.8063.15624.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6625 JALCO HOLDINGS INC
159.006.71%10.00Bán282.500K13.598B5.00Tài chính
3267 PHIL COMPANY LTD
5090.006.71%320.00Sức mua mạnh163.200K28.238B71.1474.9440.00Công nghiệp
8014 CHORI CO LTD
1609.006.70%101.00Mua23.000K39.511B7.59211.93991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2130 MEMBERS CO LTD
1701.006.65%106.00Mua553.000K21.715B39.2244.73819.00Công nghệ
4355 LONGLIFE HOLDINGS
360.006.51%22.00Mua154.200K3.685B-16.30889.00Chăm sóc sức khỏe
3092 ZOZO INC
2255.006.47%137.00Mua16.373M688.441B39.5557.02904.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6235 OPTORUN CO LTD
2092.006.46%127.00Bán491.600K86.784B11.87187.72639.00Công nghiệp
4776 CYBOZU INC
760.006.44%46.00Sức mua mạnh346.400K34.868B53.4014.23586.00Công nghệ
4719 ALPHA SYSTEMS INC
2799.006.43%169.00Sức mua mạnh30.300K39.298B18.53151.082563.00Công nghệ
6537 WASHHOUSE CO LTD
933.006.39%56.00Mua43.500K6.407B2927.150.32112.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8023 DAIKO DENSHI TSUSHIN CO
620.006.35%37.00Mua22.500K8.490B9.2067.38955.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
539.006.31%32.00Mua187.200K7.551B-26.19216.00Công nghệ
9704 AGORA HOSPITALITY GROUP CO LTD
34.006.25%2.00Mua1.718M8.634B-1.76407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1757 CREA HOLDINGS INC
17.006.25%1.00Bán315.400K2.092B-8.7366.00Công nghiệp
9467 ALPHAPOLIS CO LTD
2148.006.23%126.00Bán44.600K20.808B24.3488.2652.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3135 MARKETENTERPRISE CO LTD
1354.006.20%79.00Mua61.600K6.910B69.9920.52137.00Công nghệ
6274 SHINKAWA LTD
463.006.19%27.00Bán227.900K8.421B-62.46755.00Công nghệ
3186 NEXTAGE CO LTD
1153.006.17%67.00Sức mua mạnh667.000K80.728B29.1342.211944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6890 FERROTEC HOLDINGS CORPORATION
1051.006.16%61.00Mua800.200K38.890B14.9270.606719.00Công nghệ
9310 JAPAN TRANSCITY CORP
483.006.15%28.00Mua109.400K30.966B12.8437.612238.00Công nghiệp
3937 UBICOM HOLDINGS INC
1411.006.09%81.00Mua387.400K16.096B42.3735.22881.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất