Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

            
3237 INTRANCE CO.LTD
100.0042.86%30.00Mua8.255M2.595B-27.34Tài chính
2370 MEDINET CO LTD
167.0042.74%50.00Sức mua mạnh2.942M16.653B-5.3976.00Công nghệ Sức khỏe
7612 NUTS INC
38.0040.74%11.00Mua41.352M2.312B-8.679.00Khách hàng Lâu năm
3900 CROWDWORKS INC
1415.0024.78%281.00Mua1.117M17.265B-10.40336.00Dịch vụ Công nghệ
6577 BESTONE.COM CO LTD
2123.0023.22%400.00Mua78.400K2.139B25.1486.4125.00Dịch vụ Khách hàng
3933 CHIERU CO LTD
3780.0022.73%700.00Sức mua mạnh997.800K11.876B95.2840.21Dịch vụ Công nghệ
4586 MEDRX CO LTD
433.0022.66%80.00Sức mua mạnh2.907M5.600B-112.4226.00Công nghệ Sức khỏe
7093 ADISH CO LTD
2527.0022.14%458.00Mua163.100KDịch vụ Công nghệ
5341 ASAHI EITO CO LTD
443.0022.04%80.00Mua50.800K783.458M-182.8549.00Sản xuất Chế tạo
7687 MICREED CO LTD
1401.0021.30%246.00Sức mua mạnh1.590MBán Lẻ
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
75.0020.97%13.00Mua49.275M4.142B-20.4930.00Tài chính
7776 CELLSEED INC
464.0020.83%80.00Sức mua mạnh1.444M5.300B-66.8540.00Công nghệ Sức khỏe
6619 W-SCOPE CORPORATION
473.0020.36%80.00Mua6.392M14.293B-97.381046.00Công nghiệp Chế biến
9318 ASIA DEVELOPMENT CAPITAL CO LTD
6.0020.00%1.00Mua1.118M2.362B-2.26102.00Tài chính
6982 LEAD CO INC
485.0019.75%80.00Mua505.300K1.042B11.0843.76Sản xuất Chế tạo
3909 SHOWCASE INC
625.0019.05%100.00Mua207.200K3.560B40.2515.5478.00Dịch vụ Công nghệ
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC
319.0019.03%51.00Mua3.058M5.201B-30.24346.00Dịch vụ Công nghệ
3929 SOCIALWIRE CO LTD
940.0018.99%150.00Sức mua mạnh20.400K4.761B65.4112.24Dịch vụ Khách hàng
3467 AGRATIO URBAN DESIGN INC
525.0017.98%80.00Sức mua mạnh94.200K2.537B8.4762.32Khách hàng Lâu năm
6408 OGURA CLUTCH CO
3295.0017.89%500.00Sức mua mạnh36.500K4.184B10.13325.36Sản xuất Chế tạo
6548 TABIKOBO CO LTD
1568.0017.72%236.00Mua232.400K6.332B23.5968.65362.00Dịch vụ Khách hàng
9878 SEKIDO CO LTD
490.0017.51%73.00Mua215.000K716.006M-338.77Bán Lẻ
7298 YACHIYO INDUSTRY CO
537.0017.51%80.00Mua252.500K10.974B-131.97Sản xuất Chế tạo
6030 ADVENTURE INC
3375.0017.43%501.00Sức mua mạnh119.000K19.403B60.6555.79363.00Dịch vụ Khách hàng
3375 ZOA CORPORATION
1013.0017.38%150.00Sức mua mạnh30.600K1.255B9.90102.37Bán Lẻ
3528 PROSPECT CO LTD
34.0017.24%5.00Sức mua mạnh9.214M12.885B63.540.54Tài chính
6734 NEWTECH CO LTD
2182.0016.81%314.00Sức mua mạnh71.400K3.581B16.20134.71Công nghệ Điện tử
2354 YE DIGITAL CORPORATION
557.0016.77%80.00Sức mua mạnh569.200K8.647B26.9420.86641.00Dịch vụ Công nghệ
7048 VELTRA CORP
707.0016.47%100.00Mua1.292M18.178B112.475.93259.00Dịch vụ Công nghệ
3416 PIXTA INC
1444.0016.45%204.00Mua190.800K2.793B68.9921.12109.00Dịch vụ Công nghệ
6191 AIRTRIP CORP
1287.0015.95%177.00Mua1.085M22.328B13.5283.231527.00Dịch vụ Công nghệ
7077 ALINK INTERNET INC
2914.0015.63%394.00Mua67.600KDịch vụ Thương mại
6628 ONKYO CORP(NEW)
15.0015.38%2.00Bán13.088M3.821B-23.331368.00Khách hàng Lâu năm
7972 ITOKI CORPORATION
369.0015.31%49.00Mua386.900K14.579B-0.314151.00Sản xuất Chế tạo
3999 KNOWLEDGESUITE INC
806.0015.14%106.00Mua37.100K3.572B40.1420.43130.00Dịch vụ Công nghệ
4331 TAKE & GIVE NEEDS CO
761.0015.13%100.00Mua342.100K8.563B9.8377.42Dịch vụ Khách hàng
4487 SPACE MARKET INC
1142.0015.12%150.00Mua827.900KDịch vụ Công nghệ
6881 KYODEN COMPANY LIMITED
327.0014.74%42.00Sức mua mạnh766.800K14.161B10.0232.62Công nghệ Điện tử
3479 TKP CORPORATION
2429.0014.68%311.00Mua1.768M79.610B49.1251.04Dịch vụ Thương mại
2398 TSUKUI CORP
545.0014.50%69.00Sức mua mạnh2.345M33.826B19.7927.69Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
3020 APPLIED CO.LTD
2859.0014.41%360.00Mua44.100K6.361B6.44443.93Dịch vụ Phân phối
8836 RISE INC
24.0014.29%3.00Sức mua mạnh1.004M2.016B-0.39Tài chính
3998 SURALA NET CO LTD
8440.0014.21%1050.00Mua225.400K9.370B65.58132.7242.00Dịch vụ Thương mại
3653 MORPHO INC
2153.0013.98%264.00Mua173.500K10.178B42.0451.45100.00Dịch vụ Công nghệ
5781 TOHO KINZOKU(METAL)
804.0013.72%97.00Mua3.900K1.639B-72.99Sản xuất Chế tạo
8894 REVOLUTION CO LTD
25.0013.64%3.00Mua6.635M4.723B224.620.1129.00Tài chính
9271 WAGOKORO CO LTD
534.0013.38%63.00Mua6.900K1.328B-118.4889.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7049 SHIKIGAKU CO LTD
1165.0013.33%137.00Mua142.000K7.684B50.0423.98Dịch vụ Công nghệ
6731 PIXELA CORPORATION
26.0013.04%3.00Mua11.846M1.888B-28.20140.00Công nghệ Điện tử
8914 AREALINK CO LTD
992.0012.98%114.00Mua142.000K11.090B-159.8879.00Tài chính
4970 TOYO GOSEI CO LTD
8010.0012.98%920.00Mua273.100K56.274B34.31233.43Công nghiệp Chế biến
4288 ASGENT INC
1759.0012.97%202.00Mua130.800K5.941B101.5917.32104.00Dịch vụ Công nghệ
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
1159.0012.85%132.00Mua225.700K8.551B3.97291.81Dịch vụ Công nghệ
6952 CASIO COMPUTER CO
1848.0012.48%205.00Sức mua mạnh4.304M398.539B25.6872.35Khách hàng Lâu năm
3996 SIGNPOST CORPORATION
1699.0012.44%188.00Mua128.000K16.533B-24.13Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6038 IID INC
873.0012.36%96.00Mua297.800K3.855B24.2536.81192.00Dịch vụ Thương mại
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
2748.0012.16%298.00Sức mua mạnh130.700K8.627B38.2277.40439.00Dịch vụ Thương mại
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
603.0012.08%65.00Sức mua mạnh505.800K10.609B91.266.61Dịch vụ Công nghệ
4826 COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN
940.0012.04%101.00Sức mua mạnh273.800K14.031B13.9267.531603.00Dịch vụ Công nghệ
7685 BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD
1974.0011.90%210.00Mua91.300K12.112B537.00Dịch vụ Công nghệ
6196 STRIKE COMPANY LTD
4890.0011.90%520.00Sức mua mạnh421.200K83.485B46.39105.73119.00Dịch vụ Thương mại
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1800.0011.80%190.00Sức mua mạnh21.900K2.709B31.1458.33253.00Dịch vụ Công nghệ
3461 PALMA CO LTD
796.0011.80%84.00Mua108.200K4.421B17.4249.8938.00Dịch vụ Thương mại
6092 ENBIO HOLDINGS INC
629.0011.72%66.00Mua139.900K3.700B7.5285.01Dịch vụ Thương mại
9876 COX CO LTD
153.0011.68%16.00Mua1.752M3.781B-32.51409.00Bán Lẻ
1446 CANDEAL CO LTD
558.0011.60%58.00Mua110.600K5.177B30.0619.24629.00Dịch vụ Công nghiệp
4388 AI INC
1986.0011.57%206.00Sức mua mạnh168.600K8.932B58.9134.08Dịch vụ Công nghệ
9421 NJ HOLDINGS INC
1375.0011.52%142.00Mua71.700K6.526B103.1013.34Bán Lẻ
6560 LTS INC
2583.0011.48%266.00Sức mua mạnh170.700K9.340B50.0355.57259.00Dịch vụ Thương mại
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
379.0011.47%39.00Mua1.029M9.053B35.1910.79Dịch vụ Thương mại
4475 HENNGE K K
3695.0011.46%380.00Mua483.800K51.880B154.00Dịch vụ Công nghệ
3193 TORIKIZOKU CO LTD
1950.0011.43%200.00Mua638.600K20.278B50.2538.80861.00Dịch vụ Khách hàng
8789 FINTECH GLOBAL INC
59.0011.32%6.00Mua9.720M10.659B-4.59167.00Tài chính
7076 MEINAN M&A CO LTD
5400.0011.23%545.00Mua12.300K7.578B27.00Tài chính
6888 ACMOS INC
556.0011.20%56.00Mua1.179M4.850B15.7935.22387.00Dịch vụ Công nghệ
4398 BROADBAND SECURITY INC
2100.0011.17%211.00Mua484.700K7.491B35.7159.58189.00Dịch vụ Công nghệ
3489 FAITHNETWORK CO LTD
1090.0011.11%109.00Mua64.100K4.885B9.90110.08Tài chính
6786 RVH INC
111.0011.00%11.00Mua651.800K1.933B-158.366088.00Dịch vụ Công nghệ
8746 DAIICHI COMMODITIES CO
333.0011.00%33.00Mua1.483M4.631B8.3539.90258.00Tài chính
3970 INNOVATION INC
3150.0010.95%311.00Mua111.900K5.541B67.3547.18Dịch vụ Thương mại
9275 NARUMIYA INTERNATIONAL CO LTD
634.0010.84%62.00Mua57.100K5.790B6.4099.42Bán Lẻ
4725 CAC HOLDINGS CORP
1289.0010.83%126.00Mua167.800K19.210B16.0680.255077.00Dịch vụ Công nghệ
9060 JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP
4985.0010.78%485.00Sức mua mạnh22.500K6.158B11.14447.30Vận chuyển
7041 CRG HOLDINGS CO LTD
608.0010.75%59.00Mua86.400K2.993B12.1353.58448.00Dịch vụ Thương mại
3926 OPEN DOOR INC
1331.0010.73%129.00Mua707.000K37.278B44.6129.85Dịch vụ Công nghệ
3550 STUDIO ATAO CO LTD
516.0010.73%50.00Mua161.400K5.941B12.3242.6266.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4293 SEPTENI HOLDINGS
229.0010.63%22.00Mua3.274M26.176B-1.641147.00Dịch vụ Thương mại
9266 IKKA DINING PROJECT LTD
677.0010.62%65.00Mua41.900K3.763B-19.68Dịch vụ Khách hàng
4427 EDULAB INC
4720.0010.54%450.00Sức mua mạnh72.400K38.405B58.6886.41136.00Dịch vụ Công nghệ
6561 HANATOUR JAPAN CO LTD
792.0010.31%74.00Mua52.500K7.819B-192.30438.00Dịch vụ Khách hàng
9423 FORVAL REALSTRAIGHT INC.
118.0010.28%11.00Mua3.200M2.508B45.232.61Dịch vụ Thương mại
6089 WILL GROUP INC
741.0010.27%69.00Mua225.400K14.936B6.96108.94Dịch vụ Thương mại
9360 SUZUYO SHINWART CORP
849.0010.26%79.00Mua15.800K2.265B15.5854.50Vận chuyển
6547 GREENS CO LTD
562.0010.20%52.00Mua523.700K6.567B-12.85720.00Dịch vụ Khách hàng
4484 LANCERS INC
836.0010.00%76.00Mua583.400K11.784BDịch vụ Công nghệ
9726 KNT-CT HOLDINGS LIMITED
1195.009.94%108.00Mua547.800K29.700B-272.40Dịch vụ Khách hàng
9625 CERESPO CO LTD
897.009.93%81.00Mua331.200K4.508B6.19144.97Dịch vụ Thương mại
7936 ASICS CORP
1177.009.90%106.00Mua3.343M195.600B89.1013.219039.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
9603 H.I.S. CO LTD
2080.009.88%187.00Mua4.872M108.704B10.54210.3915202.00Dịch vụ Khách hàng
7074 TWENTY-FOUR SEVEN INC
1280.009.87%115.00Mua76.500K5.242B379.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất