Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
6998 NIPPON TUNGSTEN CO
2561.0091.12%1221.00Sức mua mạnh1005.992B7.12349.54486.00Công nghiệp
8143 LAPINE CO
1300.0023.81%250.00Sức mua mạnh236.300K3.597B-69.10219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3528 PROSPECT CO LTD
29.0020.83%5.00Bán42.890M12.885B7.804.51188.00Tài chính
8682 MORGAN STANLEY ASIA-PACIFIC FUND
1668.0019.14%268.00Mua90
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
2554.0018.79%404.00Mua109.400K3.978B381.186.70236.00Công nghiệp
6033 EXTREME CO LTD
4010.0017.42%595.00Bán1.762M21.701B126.2032.60339.00Công nghệ
9980 MRK HOLDINGS INC
182.0017.42%27.00Sức bán mạnh7.537M18.436B23.027.911827.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3674 AUCFAN CO LIMITED
1140.0015.15%150.00Sức mua mạnh1.064M11.242B-8.63120.00Công nghệ
6069 TRENDERS INC
722.0011.08%72.00Bán1.140M5.266B12.6662.0899.00Công nghiệp
3956 KOKUSAI CHART CORP
516.0010.49%49.00Mua1.068M3.096B71.587.21135.00Vật liệu cơ bản
3927 FUVA BRAIN LTD
1717.0010.35%161.00Sức mua mạnh361.200K7.234B-0.7133.00Công nghệ
7011 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
4310.0010.09%395.00Mua5001442.431B17.55245.4780652.00Công nghiệp
8918 LAND CO LTD
11.0010.00%1.00Bán29.347M15.848B19.351.487.00Tài chính
2579 COCA COLA BOTTLERS JAPAN INC
3310.009.97%300.00Mua200614.862B40.9080.3217197.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2372 I'ROM GROUP CO LTD
2421.009.85%217.00Sức mua mạnh3.498M28.310B34.1373.56666.00Chăm sóc sức khỏe
9085 HOKKAIDO CHUO BUS CO
4705.009.80%420.00Mua20014.802B19.12246.133003.00Công nghiệp
4235 ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
2550.009.77%227.00Mua287.500K15.411B40.3084.71222.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5704 JMC CORPORATION
4020.009.39%345.00Mua623.500K10.513B95.2447.3091.00Vật liệu cơ bản
6531 REFINVERSE INC
1160.009.23%98.00Bán64.300K3.486B62.8019.04149.00Công nghiệp
3960 VALUEDESIGN INC
3395.009.16%285.00Sức mua mạnh191.600K4.986B179.5922.8364.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3322 ALPHA GROUP INC
1680.009.09%140.00Mua5005.848B109.8215.30256.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8894 HARAKOSAN CO LTD
12.009.09%1.00Bán1.020M884.262M-13.5928.00Tài chính
9685 KYCOM HOLDINGS CO LTD
523.008.96%43.00Mua217.000K2.657B22.1823.58759.00Công nghệ
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
493.008.35%38.00Bán771.600K6.904B-11.63216.00Công nghệ
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
95.007.95%7.00Mua1.776M5.457B63.242.02179.00Công nghiệp
4420 ESOL CO LTD
5600.007.49%390.00Mua708.600K28.478B420.00Công nghệ
7747 ASAHI INTECC CO. LTD.
5150.007.29%350.00Mua100670.454B61.6184.316998.00Chăm sóc sức khỏe
3415 TOKYO BASE CO LTD
741.007.24%50.00Mua1.440M34.949B34.7822.50160.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7725 INTER ACTION CORP
2347.006.97%153.00Mua587.100K22.116B29.1480.54151.00Công nghiệp
4395 ACCRETE INC
997.006.75%63.00Bán269.100K5.382B10.00Công nghiệp
9941 TAIYO BUSSAN KAISHA
687.006.68%43.00Mua400912.486M474.221.4540.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4833 PADO CORPORATION
272.006.67%17.00Bán506.700K5.441B70.833.84367.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4978 REPROCELL INCORPORATED
243.006.58%15.00Mua1.526M17.269B-32.1163.00Chăm sóc sức khỏe
3202 DAITO WOOLEN SPINNING & WEAVING COMPANY LIMITED
98.006.52%6.00Mua2002.903B75.901.29103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4240 CLUSTER TECHNOLOGY CO LTD
513.006.43%31.00Mua467.700K2.920B148.633.4559.00Công nghệ
2681 GEO HOLDINGS CORP
1890.006.42%114.00Sức mua mạnh654.400K82.917B12.26155.154222.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5194 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
1908.006.41%115.00Bán189.200K20.717B16.27117.27798.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
1016.006.39%61.00Sức mua mạnh11.000K1.987B-6.7995.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2415 HUMAN HLDGS CO.LTD
2050.006.38%123.00Mua22.600K22.300B18.44111.163459.00Công nghiệp
9048 NAGOYA RAILROAD CO. LTD.
2854.006.18%166.00Mua100541.249B21.39147.4229904.00Công nghiệp
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4670.006.14%270.00Bán1003367.762B24.06179.8127230.00Chăm sóc sức khỏe
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
7180.006.06%410.00Sức mua mạnh1.320M356.960B-59.1032.00Chăm sóc sức khỏe
2185 CMC CORPORATION
1989.006.02%113.00Sức bán mạnh10.100K13.854B10.54188.70931.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4696 WATABE WEDDING COR
827.005.89%46.00Sức mua mạnh83.900K8.195B-12.012323.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4331 TAKE & GIVE NEEDS CO
1992.005.79%109.00Mua313.500K25.802B14.59136.562364.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5938 LIXIL GROUP CORPORATION
1490.005.67%80.00Bán200432.236B14.49117.2261140.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1313 SAMSUNG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT SAMSUNG KODEX200 ETF
2810.005.64%150.00Mua10
3360 SHIP HEALTH CARE HOLDINGS INC
4065.005.58%215.00Bán578.100K202.700B19.12212.575802.00Chăm sóc sức khỏe
6099 ELAN CORPORATION
3240.005.54%170.00Sức mua mạnh253.800K49.020B56.9357.53232.00Chăm sóc sức khỏe
1518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
1587.005.45%82.00Bán290.100K20.639B7.65207.331309.00Năng lượng
6839 FUNAI ELECTRIC CO
687.005.21%34.00Mua222.500K23.440B-680.302408.00Công nghệ
7857 SEKI CO LTD
1630.005.16%80.00Mua7006.790B42.0838.74441.00Công nghiệp
3088 MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD
4220.005.11%205.00Mua907.300K446.593B18.90223.346249.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8309 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC.
4560.005.07%220.00Mua1001718.841B10.14447.7622351.00Tài chính
1770 FUJITA ENGINEERING CO
838.005.01%40.00Bán252.700K9.805B5.50152.35564.00Công nghiệp
2761 TOSHIN GROUP CO
5600.004.87%260.00Sức mua mạnh90063.870B22.86245.00665.00Công nghiệp
4506 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
2938.004.85%136.00Sức mua mạnh1.811M1167.259B32.2391.166268.00Chăm sóc sức khỏe
7839 SHOEI CO LTD
4890.004.82%225.00Sức mua mạnh69.500K67.344B25.68190.39443.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3962 CHANGE INC
5510.004.75%250.00Sức mua mạnh313.200K37.022B151.1339.3467.00Công nghệ
4397 TEAMSPIRIT INC
3465.004.68%155.00Sức mua mạnh216.900K27.051B266.7612.9965.00Công nghệ
9826 JEUGIA CORP
1378.004.55%60.00Mua1001.133B-16.66183.00Công nghiệp
2435 CEDAR. CO LTD
253.004.55%11.00Bán30.100K2.903B21.8111.601057.00Chăm sóc sức khỏe
1728 MISAWA HOMES CHUGOKU CO.LTD
276.004.55%12.00Mua4.000K3.176B-70.79547.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5999 IHARA SCIENCE CORP
1959.004.54%85.00Sức bán mạnh20.700K27.426B7.25270.49550.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2901 ISHIGAKI FOODS CO
162.004.52%7.00Bán160.800K1.094B-30.1676.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3186 NEXTAGE CO LTD
1117.004.49%48.00Mua822.000K77.500B31.7437.841284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6538 CAREERINDEX INC
1780.004.46%76.00Sức mua mạnh458.200K37.150B75.1223.9228.00Công nghiệp
5802 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD.
1616.004.39%68.00Bán1001212.715B9.76161.39255133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6046 LINKBAL INC
1150.004.36%48.00Mua193.300K21.738B47.4024.26110.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6095 MEDPEER INC
2262.004.24%92.00Mua816.900K20.794B-18.3579.00Công nghệ
7751 CANON INC
3320.004.24%135.00Bán1004290.717B14.74218.21197776.00Công nghệ
3070 AMAGASA CO.LTD
425.004.17%17.00Bán600791.859M-68.42136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7299 FUJI OOZX INC
3930.004.11%155.00Bán4.500K8.072B10.17386.501136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7014 NAMURA SHIPBUILDING CO
508.004.10%20.00Sức bán mạnh387.300K35.085B-275.533055.00Công nghiệp
6737 EIZO CORP
4400.004.02%170.00Mua334.200K93.811B15.87277.301984.00Công nghệ
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1300.004.00%50.00Bán1001.887B10.10128.66100.00Công nghiệp
4062 IBIDEN CO. LTD.
1710.003.95%65.00Bán200224.813B21.1875.9515574.00Công nghệ
8540 FUKUOKA CHUO BANK
3690.003.94%140.00Mua2009.993B14.76249.99491.00Tài chính
6287 SATO HOLDINGS CORPORATION
3050.003.92%115.00Bán220.300K102.369B28.60106.745076.00Công nghệ
9919 KANSAI SUPERMARKET
1046.003.87%39.00Bán32.700K32.891B23.0745.331147.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3796 E-SEIKATSU CO
322.003.87%12.00Mua40.900K2.222B-2.23148.00Công nghệ
7638 NEW ART HOLDINGS CO LTD
27.003.85%1.00Mua475.200K8.801B38.720.70662.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6615 UMC ELECTRONICS CO TLD
2486.003.84%92.00Mua130.400K47.623B36.0072.9410495.00Công nghệ
8279 YAOKO CO LTD
6260.003.81%230.00Mua58.600K243.074B21.57290.273287.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9878 SEKIDO CO LTD
633.003.77%23.00Bán1.300K1.055B-6.3495.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3344 WONDER CORPORATION
578.003.77%21.00Sức bán mạnh71.200K4.367B-99.72820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8045 YOKOHAMA MARUUO CO
717.003.76%26.00Bán4.200K5.067B12.0359.59199.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
1434.003.76%52.00Sức bán mạnh1.400K5.931B28.4650.3947.00Công nghiệp
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1643.003.72%59.00Mua344.200K17.135B29.4857.26344.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2158 FRONTEO INC
780.003.72%28.00Sức bán mạnh562.500K29.728B-6.12362.00Công nghệ
2767 FIELDS CORP
985.003.68%35.00Mua204.200K32.686B-230.631514.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2340 GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
620.003.68%22.00Mua152.400K10.847B-4.15579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2820 YAMAMI COMPANY
1700.003.66%60.00Mua29.000K11.791B16.81101.47179.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
2850.003.64%100.00Theo dõi174.500K5.254B2860.271.00215.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3091 BRONCO BILLY CO. LTD.
2976.003.62%104.00Sức bán mạnh30043.206B22.59127.07461.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2326 DIGITAL ARTS INC
6020.003.61%210.00Sức mua mạnh142.500K83.679B50.61119.17207.00Công nghệ
5449 OSAKA STEEL CO LTD
2050.003.54%70.00Mua14.100K79.789B20.24101.31927.00Vật liệu cơ bản
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
3830.003.51%130.00Mua30014.580B37.84101.22177.00Công nghiệp
3668 COLOPL INC
858.003.50%29.00Sức mua mạnh1.351M109.055B26.2533.091248.00Công nghệ
7727 OVAL CORP
268.003.47%9.00Bán49.700K6.004B27.049.91672.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất