Cổ phiếu Nhật tăng giá nhiều nhất

Các công ty Nhật Bản sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
11514SUMISEKI HOLDINGS INC
+25.74%1954 JPY54.351 M26.44107.549 B JPY15.74124.16 JPY+109.30%1.02%Dịch vụ Phân phối
77689COPA CORP INC
+19.79%908 JPY1.771 M2.172.69 B JPY−432.63 JPY−861.34%0.00%Dịch vụ Phân phối
44018GEOLOCATION TECHNOLOGY INC
+18.92%943 JPY24.3 K17.231.461 B JPY−13.03 JPY−129.32%0.53%Truyền thông
77426YAMADAI CORP
+15.03%1814 JPY343.7 K5.632.015 B JPY−137.11 JPY−247.88%1.38%Dịch vụ Phân phối
44166CACCO INC
+14.33%798 JPY461.5 K118.942.173 B JPY−157.08 JPY−596.73%0.00%Dịch vụ Thương mại
55255MONSTARLAB HOLDINGS INC
+13.86%378 JPY1.746 M1.3612.976 B JPY−84.34 JPY−363.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
77034PRORED PARTNERS CO
+13.73%522 JPY132.3 K3.455.7 B JPY6.0785.96 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
88152SOMAR CORPORATION
+13.71%4395 JPY36.4 K9.108.526 B JPY6.22707.03 JPY+124.40%1.59%Công nghiệp Chế biến
44884KRINGLE PHARMA INC
+13.24%650 JPY672.8 K9.884.233 B JPY−159.90 JPY−162.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
77383NET PROTECTIONS HLDGS INC
+11.63%192 JPY3.53 M2.3118.679 B JPY−8.55 JPY−87.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
33053PEPPER FOOD SERVICE CO LTD
+11.57%135 JPY1.304 M3.598.02 B JPY−9.10 JPY+83.39%0.00%Dịch vụ Khách hàng
1145AL IS B CORP
+11.25%920 JPY113.4 K1.504.715 B JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
66620MIYAKOSHI HOLDINGS INC
+10.31%1584 JPY185.1 K1.4963.383 B JPY118.2513.40 JPY+6.99%0.00%Tài chính
66800YOKOWO CO LTD
+9.97%1953 JPY845 K8.9645.527 B JPY30.1364.82 JPY−51.99%2.25%Khách hàng Lâu năm
Mua
55591AVILEN INC
+9.95%2199 JPY79.4 K1.0013.304 B JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
77408JAMCO CORPORATION
+9.95%1470 JPY700.9 K2.5639.433 B JPY23.0663.76 JPY−21.34%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
77527SYSTEMSOFT CORPORATION
+9.84%67 JPY4.937 M1.365.682 B JPY46.981.43 JPY−4.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
77078INCLUSIVE INC
+9.61%707 JPY331.2 K10.407.076 B JPY22.9330.84 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
66030ADVENTURE INC
+9.56%4585 JPY205.1 K2.3334.5 B JPY28.75159.50 JPY−42.86%0.48%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
44175COLY INC
+9.49%1500 JPY295.2 K0.898.254 B JPY−150.97 JPY−158.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
77578NICHIRYOKU CO LTD
+9.30%235 JPY872.6 K9.693.765 B JPY13.3417.62 JPY+140.31%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
22970GOOD LIFE CO INC
+9.23%3905 JPY79.1 K2.7516.679 B JPY19.71198.16 JPY+54.74%0.00%Tài chính
22813WAKOU SHOKUHIN CO
+9.18%5590 JPY61.7 K2.1515.214 B JPY12.76438.13 JPY−13.28%1.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
44586MEDRX CO LTD
+9.02%145 JPY5.437 M5.556.372 B JPY−20.98 JPY+52.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
55582GRID INC
+8.96%2723 JPY30.7 K1.7012.767 B JPY396.676.86 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
66637TERASAKI ELECTRIC CO.LTD.
+8.79%2117 JPY117.2 K1.0727.582 B JPY6.87308.13 JPY+71.18%1.56%Sản xuất Chế tạo
44888STELLA PHARMA CORPORATION
+8.57%380 JPY320.5 K3.3311.866 B JPY−24.64 JPY+8.32%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1146ACOLUMBIA WORKS INC
+8.52%3820 JPY89.1 K0.9813.257 B JPYTài chính
77711SUKEGAWA ELECTRIC CO
+8.44%1644 JPY137.2 K1.479.4 B JPY14.91110.26 JPY+96.49%1.89%Sản xuất Chế tạo
44420ESOL CO LTD
+8.40%903 JPY135.5 K1.9918.388 B JPY38.6923.34 JPY0.61%Dịch vụ Công nghệ
66640I-PEX INC
+8.18%2142 JPY406.4 K2.9640.103 B JPY472.984.53 JPY1.87%Công nghệ Điện tử
Mua
66855JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORP
+8.17%3840 JPY1.039 M1.7448.496 B JPY77.8849.30 JPY−76.21%1.04%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
22652MANDARAKE INC
+8.04%484 JPY442.6 K1.4917.215 B JPY11.3242.75 JPY+41.36%0.04%Bán Lẻ
33913GREENBEE INC.
+7.97%691 JPY203.7 K4.291.549 B JPY−59.87 JPY+34.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5707TOHO ZINC CO LTD
+7.92%858 JPY837.5 K2.9211.65 B JPY−3418.41 JPY−5945.87%8.74%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
11811ZENITAKA CORP
+7.91%4705 JPY49.3 K1.9333.698 B JPY12.31382.15 JPY+21.91%2.13%Dịch vụ Công nghiệp
55599S&J CORPORATION
+7.89%1067 JPY101.8 K6.636.004 B JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
1155AINFORMATION STRATEGY AND TECHNOLOGY
+7.81%621 JPY192.1 K1.42Dịch vụ Công nghệ
9919KANSAI FOOD MARKET LTD
+7.71%2095 JPY117.4 K3.39129.695 B JPY21.2198.78 JPY+34.75%0.86%Bán Lẻ
66941YAMAICHI ELECTRONICS
+7.59%3685 JPY663.9 K3.0672.358 B JPY36.67100.49 JPY−70.92%0.84%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
99246PROJECTHOLDINGS INC
+7.58%1320 JPY13.9 K1.457.791 B JPY18.4071.73 JPY−35.11%0.00%Dịch vụ Thương mại
1157AGREEN MONSTER INC
+7.54%1255 JPY186.9 K1.12Dịch vụ Công nghệ
33489FAITHNETWORK CO LTD
+7.51%1818 JPY295.9 K2.6618.059 B JPY19.0295.58 JPY−40.65%2.48%Tài chính
22656VECTOR HOLDINGS INC
+7.38%131 JPY503.8 K6.792.609 B JPY−49.67 JPY−60.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
88524NORTH PACIFIC BANK LIMITED
+7.34%556 JPY5.897 M2.35216.048 B JPY16.6833.33 JPY1.80%Tài chính
Theo dõi
4592SANBIO COMPANY LIMITED
+7.21%461 JPY1.268 M3.4431.638 B JPY−40.49 JPY+56.35%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
66026GMO TECH INC
+7.20%8630 JPY18.2 K0.819.156 B JPY21.19407.23 JPY2.14%Dịch vụ Thương mại
99218MENTAL HEALTH TECHNOLOGIES CO LTD
+7.17%837 JPY181.3 K2.998.46 B JPY196.464.26 JPY−82.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3103UNITIKA LTD
+7.14%240 JPY2.75 M2.3113.843 B JPY−99.04 JPY−258.66%0.00%Công nghiệp Chế biến
5631JAPAN STEEL WORKS
+7.01%4456 JPY2.481 M2.72327.944 B JPY22.97194.01 JPY+19.22%1.32%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
66787MEIKO ELECTRONICS CO
+7.00%6730 JPY746.6 K4.01173.175 B JPY15.70428.68 JPY+25.51%1.01%Công nghệ Điện tử
Mua
55871SOLIZE CORPORATION
+6.79%2908 JPY90.7 K2.48Sản xuất Chế tạo
44575CANBAS CO LTD
+6.79%519 JPY326.4 K1.289.354 B JPY−64.45 JPY+14.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
77187J-LEASE CO LTD
+6.69%1244 JPY110.3 K1.0322.241 B JPY12.4799.79 JPY+7.54%3.22%Tài chính
Sức mua mạnh
77172JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
+6.66%1377 JPY727 K0.6483.284 B JPY13.28103.68 JPY+59.01%1.44%Tài chính
Sức mua mạnh
99162BLEACH INC
+6.53%310 JPY108.2 K1.767.899 B JPY25.4512.18 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
44376KUFU COMPANY INC
+6.51%278 JPY109.1 K1.2017.841 B JPY228.451.22 JPY−76.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
44022RASA INDUSTRIES
+6.43%2963 JPY94.5 K2.2823.508 B JPY9.83301.34 JPY−26.20%3.07%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
55258TRANSACTION MEDIA NETWORKS INC
+6.42%547 JPY624.4 K1.4920.202 B JPY34.8815.68 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
66194ATRAE INC
+6.38%584 JPY1.299 M2.6815.143 B JPY25.7822.65 JPY+46.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1138AHIKARI FOOD SERVICE CO. LTD.
+6.35%4855 JPY9.1 K0.73Dịch vụ Khách hàng
22998CREAL INC
+6.32%4965 JPY135.1 K3.9629.082 B JPY46.06107.80 JPY+60.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
33431MIYAJI ENGINEERING GROUP INC
+6.26%4500 JPY305.3 K2.0161.763 B JPY14.07319.91 JPY+41.50%4.27%Dịch vụ Công nghiệp
33753FLIGHT SOLUTIONS INC
+6.25%289 JPY30.9 K1.822.733 B JPY−11.18 JPY−356.15%0.00%Công nghệ Điện tử
44251KEIWA INCORPORATED
+6.24%1465 JPY495.9 K1.4528.252 B JPY10.22143.28 JPY−25.19%1.71%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
77163SBI SUMISHIN NET BANK LTD
+6.20%2639 JPY1.723 M1.33397.842 B JPY16.02164.78 JPY0.63%Tài chính
Mua
3681V-CUBE INC
+6.17%258 JPY483.9 K3.036.572 B JPY−230.22 JPY−2878.69%1.55%Dịch vụ Công nghệ
99145BEING HOLDINGS CO LTD
+6.17%2600 JPY4.2 K0.5415.503 B JPY13.74189.29 JPY+24.23%1.31%Vận chuyển
22164CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
+6.10%609 JPY77.2 K2.161.315 B JPY39.5315.41 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
11827NAKANO CORPORATION
+6.08%541 JPY473.7 K3.8418.593 B JPY7.0376.96 JPY+38.20%2.96%Dịch vụ Công nghiệp
66031SCIGINEER INC
+6.04%720 JPY28.4 K1.429.239 B JPY40.8117.64 JPY+3.66%0.35%Dịch vụ Thương mại
7003MITSUI E&S CO LTD
+6.01%1534 JPY28.277 M0.92154.711 B JPY6.04253.98 JPY+46.74%0.33%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
44017CREEMA LTD
+5.94%339 JPY73.3 K2.342.283 B JPY29.3311.56 JPY0.00%Bán Lẻ
99264PUEQU CO LTD
+5.93%1911 JPY37.1 K1.098.885 B JPY17.84107.14 JPY1.73%Sản xuất Chế tạo
77481OIE SANGYO CO
+5.93%1930 JPY25.4 K1.0217.462 B JPY5.71337.74 JPY+87.06%3.11%Dịch vụ Phân phối
77849STARTS PUBLISHING CORP
+5.88%3600 JPY8.6 K2.0913.823 B JPY7.93454.13 JPY+12.92%1.67%Dịch vụ Khách hàng
99337TORIDORI INC
+5.76%1874 JPY24.2 K0.595.803 B JPY35.3952.96 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
66363TORISHIMA PUMP MANUFACTURING
+5.73%3230 JPY278.1 K1.7984.79 B JPY13.79234.16 JPY+41.03%1.80%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
33878TOMOEGAWA CORPORATION
+5.71%962 JPY40 K1.449.731 B JPY17.1456.12 JPY−58.46%1.56%Công nghiệp Chế biến
55210NIHON YAMAMURA GLASS CO
+5.70%1577 JPY153.8 K1.1416.106 B JPY1.311200.67 JPY3.17%Công nghiệp Chế biến
33664MOBCAST HLDGS INC
+5.66%56 JPY968.6 K1.072.5 B JPY−5.32 JPY+49.45%0.00%Công nghệ Điện tử
22962TECNISCO LTD
+5.65%561 JPY58.2 K1.455.136 B JPY−15.25 JPY0.00%Sản xuất Chế tạo
44116DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
+5.59%2891 JPY103.9 K2.1353.425 B JPY13.96207.11 JPY+90.74%2.77%Công nghiệp Chế biến
66324HARMONIC DRIVE SYSTEMS
+5.56%4175 JPY694.1 K1.52401.898 B JPY−261.00 JPY−427.30%0.48%Sản xuất Chế tạo
Mua
66229OKUMURA ENGINEERING CORP
+5.55%1370 JPY24.5 K2.446.2 B JPY12.16112.70 JPY−33.40%2.92%Sản xuất Chế tạo
77140PETGO CORPORATION
+5.54%933 JPY22.6 K4.851.733 B JPY10.5788.25 JPY+1.22%0.00%Bán Lẻ
33399MARUCHIYO YAMAOKA CORP
+5.50%3260 JPY166 K0.9832.625 B JPY22.30146.17 JPY+246.18%0.15%Dịch vụ Khách hàng
44112HODOGAYA CHEMICAL CO
+5.50%5180 JPY103.7 K2.6741.015 B JPY16.57312.52 JPY+11.38%1.45%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
99082DAIWA MOTOR TRANSPORTATION CO
+5.47%752 JPY13.7 K4.743.231 B JPY−112.30 JPY−372.31%1.06%Vận chuyển
22415HUMAN HLDGS CO.LTD
+5.47%1485 JPY51.6 K0.8215.249 B JPY7.32202.78 JPY+51.89%4.21%Dịch vụ Thương mại
44771F&M CO LTD
+5.45%1605 JPY86.3 K1.6523.421 B JPY14.55110.28 JPY−14.46%2.37%Dịch vụ Thương mại
44344SOURCENEXT CORPORATION
+5.43%194 JPY1.807 M1.1726.454 B JPY−16.01 JPY+5.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
22743PIXEL COMPANYZ INC
+5.38%235 JPY3.339 M0.9920.728 B JPY−6.84 JPY+42.38%0.00%Dịch vụ Phân phối
6923STANLEY ELECTRIC CO
+5.37%2902.0 JPY1.525 M3.77480.827 B JPY17.86162.45 JPY+0.50%1.90%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
77014NAMURA SHIPBUILDING CO
+5.34%1776 JPY6.448 M0.96123.118 B JPY6.24284.63 JPY+77.42%1.13%Sản xuất Chế tạo
44783NCD CO LTD
+5.31%1607 JPY51.2 K0.8612.97 B JPY9.44170.32 JPY+104.42%3.11%Dịch vụ Thương mại
77074TWENTY-FOUR SEVEN INC
+5.30%318 JPY26.5 K0.621.833 B JPY−94.44 JPY+73.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
33674AUCFAN CO LIMITED
+5.29%398 JPY22.8 K1.024.217 B JPY27.3314.56 JPY+212.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
99066NISSIN CORP
+5.27%4495 JPY164.8 K2.2786.805 B JPY9.97450.90 JPY−16.59%2.45%Vận chuyển
77906YONEX CO LTD
+5.24%1566 JPY591.9 K1.14135.95 B JPY15.35102.02 JPY+21.42%1.02%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh