Cổ phiếu NhậtCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Nhật Bản này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1662JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD
4335JPY0.35%15JPY
Mua
433.5K1.879B225.311BJPY2.012145.98JPY1.634KNăng lượng Mỏ
1663K&O ENERGY GROUP INC
2427JPY2.36%56JPY
Mua
171.8K416.959M57.995BJPY15.60152.83JPY633Công ty dịch vụ công cộng
1975ASAHI KOGYOSHA CO
2132JPY1.67%35JPY
Mua
15.3K32.62M27.579BJPY14.61143.55JPY987Dịch vụ Công nghiệp
2156SAYLOR ADVERTISING INC.
306JPY7.37%21JPY
Sức mua mạnh
500.7K153.214M1.073BJPY108.952.62JPY167Dịch vụ Thương mại
2334EOLE INC
1214JPY7.43%84JPY
Sức mua mạnh
4.474M5.431B2.355BJPY−49.10JPY77Dịch vụ Thương mại
2338QUANTUM SOLUTIONS CO LTD
912JPY5.80%50JPY
Sức mua mạnh
39.4K35.933M11.4BJPY−14.29JPY54Dịch vụ Công nghệ
2349NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1799JPY2.92%51JPY
Mua
2.4K4.318M19.413BJPY10.08173.43JPY1.507KDịch vụ Công nghệ
2653AEON KYUSHU CO LTD
2344JPY0.39%9JPY
Mua
3.2K7.501M80.81BJPY23.11101.11JPY5.269KBán Lẻ
2674HARD OFF CORPORATION CO LTD
1424JPY−1.86%−27JPY
Mua
93.7K133.429M19.543BJPY14.5999.46JPY635Bán Lẻ
2819EBARA FOODS INDUSTRY INC
3195JPY−0.78%−25JPY
Mua
4K12.78M31.944BJPY11.73274.49JPY707Hàng tiêu dùng không lâu bền
2932STI FOODS HLDGS INC
3030JPY1.47%45JPY
Sức mua mạnh
11.3K34.239M16.876BJPY18.13170.80JPY285Hàng tiêu dùng không lâu bền
2986LA HOLDINGS CO LTD
3500JPY−0.85%−30JPY
Mua
94.6K331.1M18.23BJPY15.14240.85JPY46Tài chính
3048BIC CAMERA INC.
1265JPY1.61%20JPY
Mua
746.2K943.943M220.275BJPY38.0132.91JPY9.699KBán Lẻ
3057ZETTON INC.
966JPY0.63%6JPY
Mua
2.2K2.125M6.16BJPY5.59171.74JPY422Dịch vụ Khách hàng
3073DD HOLDINGS CO LTD
684JPY−2.70%−19JPY
Mua
121.4K83.038M12.093BJPY−8.09JPY1.203KDịch vụ Khách hàng
3093TREASURE FACTORY CO LTD
2396JPY1.01%24JPY
Sức mua mạnh
299.9K718.56M25.766BJPY20.07118.65JPY867Bán Lẻ
3187SANWACOMPANY LTD
1264JPY5.51%66JPY
Mua
262.7K332.053M21.469BJPY35.9833.49JPYDịch vụ Phân phối
3241WILL CO.LTD
384JPY0.26%1JPY
Mua
2.6K998.4K4.322BJPY6.9155.62JPY188Tài chính
3484TENPO INNOVATION CO LTD
994JPY2.26%22JPY
Sức mua mạnh
37.3K37.076M17.179BJPY23.1242.05JPY83Tài chính
3608TSI HOLDINGS CO LTD
481JPY−0.41%−2JPY
Mua
261.5K125.782M43.098BJPY30.9815.59JPY4.521KHàng tiêu dùng không lâu bền
3623BILLING SYSTEM CORPORATION
1604JPY23.01%300JPY
Sức mua mạnh
1.137M1.823B7.885BJPY28.5145.74JPY72Dịch vụ Thương mại
3625TECHFIRM HOLDINGS INC
731JPY13.86%89JPY
Sức mua mạnh
672.5K491.598M4.442BJPY−14.57JPY269Truyền thông
3796E-SEIKATSU CO
483JPY1.90%9JPY
Sức mua mạnh
45.5K21.977M3.071BJPY22.6620.92JPY181Dịch vụ Công nghệ
3854I'LL INC
1991JPY0.56%11JPY
Mua
36.5K72.672M49.144BJPY35.9755.04JPY820Dịch vụ Công nghệ
3904KAYAK INC
1380JPY−10.97%−170JPY
Mua
3.358M4.634B22.411BJPY27.4357.16JPY496Dịch vụ Công nghệ
3915TERRASKY CO LTD
2800JPY4.24%114JPY
Sức mua mạnh
304.6K852.88M32.24BJPY110.2224.55JPY777Dịch vụ Công nghệ
4031KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1613JPY1.51%24JPY
Sức mua mạnh
185.8K299.695M13.448BJPY7.89201.27JPY839Công nghiệp Chế biến
4310DREAM INCUBATOR INC
2826JPY−2.05%−59JPY
Mua
42K118.692M27.261BJPY24.43118.25JPY773Tài chính
4323JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1734JPY2.85%48JPY
Mua
76.2K132.131M20.635BJPY14.98112.57JPY1.448KDịch vụ Công nghệ
4334YUKE'S CO LTD
1210JPY6.23%71JPY
Sức mua mạnh
172.4K208.604M9.577BJPY9.88115.66JPY219Dịch vụ Công nghệ
4395ACCRETE INC
3285JPY−2.67%−90JPY
Mua
698.3K2.294B20.02BJPY26.40129.92JPY40Truyền thông
4413BAUDROIE INC
3835JPY4.07%150JPY
Sức mua mạnh
37.8K144.963M29.576BJPY47.8077.85JPY653Dịch vụ Công nghệ
4422VALUENEX JAPAN INC
1935JPY9.45%167JPY
Sức mua mạnh
2.268M4.388B4.167BJPY158.0311.76JPY26Dịch vụ Công nghệ
4635TOKYO PRINTING INK MFG CO
2999JPY8.38%232JPY
Sức mua mạnh
18.2K54.582M7.259BJPY16.99162.83JPY723Công nghiệp Chế biến
4681RESORTTRUST INC
2435JPY0.54%13JPY
Mua
503.6K1.226B252.425BJPY20.87117.78JPY7.903KDịch vụ Khách hàng
4771F&M CO LTD
2801JPY5.78%153JPY
Sức mua mạnh
131.6K368.612M37.547BJPY23.36113.34JPY610Dịch vụ Thương mại
4902KONICA MINOLTA INC
569JPY0.00%0JPY
Mua
3.969M2.258B279.375BJPY−57.83JPY39.121KCông nghệ Điện tử
4978REPROCELL INCORPORATED
297JPY−4.19%−13JPY
Mua
2.343M695.96M25.816BJPY−3.85JPY98Công nghệ Sức khỏe
5184NICHIRIN CO LTD
1888JPY1.67%31JPY
Mua
55.5K104.784M26.973BJPY5.77321.88JPY2.305KSản xuất Chế tạo
5185FUKOKU CO LTD
1096JPY0.64%7JPY
Mua
32.9K36.058M17.907BJPY9.03120.55JPY4.732KSản xuất Chế tạo
5284YAMAU HOLDINGS CO LTD
865JPY3.22%27JPY
Sức mua mạnh
32.9K28.459M4.944BJPY3.71225.78JPY811Khoáng sản phi năng lượng
5285YAMAX CORP
347JPY0.29%1JPY
Mua
41.8K14.505M3.612BJPY8.6140.17JPY588Khoáng sản phi năng lượng
5471DAIDO STEEL CO
4415JPY2.67%115JPY
Mua
473.9K2.092B183.509BJPY5.67758.87JPY12.605KKhoáng sản phi năng lượng
5480NIPPON YAKIN KOGYO CO
4305JPY2.14%90JPY
Mua
583.7K2.513B61.559BJPY5.53762.28JPY2.08KKhoáng sản phi năng lượng
5602KURIMOTO LTD
1796JPY−0.22%−4JPY
Mua
35.3K63.399M21.811BJPY5.04357.04JPY2.12KKhoáng sản phi năng lượng
5660KOBELCO WIRE CO LTD
894JPY0.00%0JPY
Sức mua mạnh
5K4.47M5.145BJPY5.95150.28JPY920Sản xuất Chế tạo
5807TOTOKU ELECTRIC CO
5650JPY0.00%0JPY
Mua
79.2K447.48M38.051BJPY18.53304.91JPY971Công nghệ Điện tử
5973TOAMI CORP
477JPY2.58%12JPY
Sức mua mạnh
4.8K2.29M2.93BJPY−1.95JPY254Khoáng sản phi năng lượng
6039JAPAN ANIMAL REFERRAL MED CNTR CO L
2140JPY0.61%13JPY
Mua
22.2K47.508M4.897BJPY14.27152.50JPY224Công nghiệp Chế biến
6074JSS CORPORATION
513JPY1.79%9JPY
Sức mua mạnh
2.3K1.18M1.945BJPY10.7346.95JPY514Dịch vụ Khách hàng
6081ALLIED ARCHITECTS INC
1420JPY1.14%16JPY
Mua
389.7K553.374M19.04BJPY23.6859.75JPY191Dịch vụ Thương mại
6363TORISHIMA PUMP MANUFACTURING
1550JPY3.89%58JPY
Sức mua mạnh
151.1K234.205M39.66BJPY9.49157.40JPY1.657KSản xuất Chế tạo
6417SANKYO CO LTD
5360JPY1.13%60JPY
Mua
342.3K1.835B308.796BJPY8.99596.24JPY906Sản xuất Chế tạo
6418JAPAN CASH MACHINE CO
1014JPY4.11%40JPY
Sức mua mạnh
599.4K607.792M27.83BJPY16.7658.10JPY528Sản xuất Chế tạo
6424TAKAMISAWA CYBERNETICS
848JPY3.67%30JPY
Sức mua mạnh
2.3K1.95M3.554BJPY13.9158.81JPY579Công nghệ Điện tử
6547GREENS CO LTD
1121JPY10.66%108JPY
Sức mua mạnh
380.2K426.204M12.799BJPY−7.03JPY671Dịch vụ Khách hàng
6549DM SOLUTIONS CO LTD
1087JPY−4.06%−46JPY
Mua
31.6K34.349M2.723BJPY22.7350.28JPY269Truyền thông
6596TSUKUBASEIKO CO LTD
1250JPY0.00%0JPY
Mua
200250K4.658BJPYCông nghệ Điện tử
6625JALCO HOLDINGS INC
217JPY−1.36%−3JPY
Mua
333.3K72.326M23.068BJPY37.806.40JPY9Tài chính
6819IZU SHABOTEN RESORT CO LTD
154JPY−1.91%−3JPY
Mua
72.3K11.134M4.328BJPY10.2615.30JPY114Dịch vụ Khách hàng
6899ASTI CORPORATION
2700JPY0.04%1JPY
Mua
17.6K47.52M8.053BJPY4.99540.84JPY4.517KCông nghệ Điện tử
7085CURVES HOLDINGS CO LTD
982JPY−1.70%−17JPY
Mua
362.6K356.073M91.042BJPY41.2724.21JPY557Dịch vụ Khách hàng
7191ENTRUST INC
766JPY−3.16%−25JPY
Mua
80.7K61.816M17.284BJPY20.1239.33JPY131Dịch vụ Thương mại
7199PREMIUM GROUP CO LTD
1925JPY−1.28%−25JPY
Mua
240.1K462.193M76.021BJPY17.97109.41JPY644Dịch vụ Thương mại
7298YACHIYO INDUSTRY CO
982JPY4.03%38JPY
Sức mua mạnh
325.4K319.543M22.623BJPY2.91324.09JPY6.662KSản xuất Chế tạo
7551WEDS CO LTD
515JPY0.39%2JPY
Sức mua mạnh
26K13.39M8.131BJPY7.5368.12JPY473Dịch vụ Phân phối
7593VT HOLDINGS CO LTD
508JPY0.00%0JPY
Mua
199.5K101.346M58.254BJPY8.2661.48JPY3.786KBán Lẻ
7692EARTH INFINITY CO LTD
1977JPY−1.89%−38JPY
Mua
3.464M6.848B17.474BJPY−42.41JPY30Công nghệ Điện tử
7809KOTOBUKIYA CO LTD
12500JPY4.69%560JPY
Sức mua mạnh
62.1K776.25M30.314BJPY17.83682.86JPY173Bán Lẻ
7814JAPAN CREATIVE PLATFORM GRP CO LTD
580JPY8.41%45JPY
Sức mua mạnh
128K74.24M27.161BJPY14.2937.44JPY2.771KDịch vụ Thương mại
7818TRANSACTION CO LTD
1286JPY2.31%29JPY
Sức mua mạnh
75.3K96.836M36.701BJPY16.6675.43JPY442Công nghiệp Chế biến
7895CHUO KAGAKU CO
416JPY0.00%0JPY
Mua
103.7K43.139M11.253BJPY−4.37JPY1.647KCông nghiệp Chế biến
7955CLEANUP CORP
670JPY0.90%6JPY
Sức mua mạnh
53.3K35.711M24.422BJPY8.3479.61JPY3.469KKhách hàng Lâu năm
7972ITOKI CORPORATION
535JPY0.38%2JPY
Mua
963.7K515.58M22.287BJPY6.2984.80JPY3.973KSản xuất Chế tạo
7975LIHIT LAB INC
869JPY0.00%0JPY
Sức mua mạnh
800695.2K2.898BJPY23.0837.66JPY606Sản xuất Chế tạo
8029LOOK HOLDINGS INCORPORATED
2497JPY−1.27%−32JPY
Mua
41.1K102.627M18.565BJPY5.48461.46JPY1.184KHàng tiêu dùng không lâu bền
8165SENSHUKAI CO
409JPY0.00%0JPY
Mua
61.5K25.154M19.135BJPY−188.64JPY908Bán Lẻ
8198MAXVALU TOKAI CO LTD
2811JPY−2.40%−69JPY
Mua
20.2K56.782M91.618BJPY13.27217.48JPY2.659KBán Lẻ
8411MIZUHO FINANCIAL GROUP
1717.0JPY−0.38%−6.5JPY
Mua
15.619M26.818B4.313TJPY9.12188.92JPY52.42KTài chính
8560MIYAZAKI TAIYO BANK
1038JPY0.97%10JPY
Sức mua mạnh
3.7K3.841M5.288BJPY16.43317.55JPY624Tài chính
8614TOYO SECURITIES CO
283JPY−1.05%−3JPY
Mua
201.2K56.94M22.342BJPY−9.78JPY729Tài chính
8739SPARX GROUP CO.LTD
1707JPY−1.22%−21JPY
Mua
71.7K122.392M54.926BJPY16.80102.83JPY173Tài chính
8842TOKYO RAKUTENCHI CO
4355JPY0.46%20JPY
Mua
8.1K35.276M25.92BJPY17.26251.21JPY129Tài chính
9065SANKYU INC
4945JPY1.23%60JPY
Mua
261.9K1.295B271.943BJPY11.67418.64JPY31.054KVận chuyển
9279GIFT HOLDINGS INC
3950JPY−3.66%−150JPY
Mua
79.3K313.235M39.452BJPY28.27145.45JPY486Hàng tiêu dùng không lâu bền
9709NCS&A CO LTD
592JPY0.51%3JPY
Sức mua mạnh
18.8K11.13M9.463BJPY8.4269.92JPY1.219KDịch vụ Công nghệ
9769GAKKYUSHA CO LTD
1786JPY0.34%6JPY
Mua
17K30.362M19.557BJPY11.41155.99JPY550Dịch vụ Thương mại
9852CB GROUP MANAGEMENT CO LTD
3130JPY0.00%0JPY
Sức mua mạnh
1.2K3.756M6.226BJPY3.50893.95JPY670Công nghệ Sức khỏe
9856KU HOLDINGS CO LTD
1300JPY−4.34%−59JPY
Mua
9.6K12.48M43.416BJPY6.92206.83JPY1.259KBán Lẻ
9857EIWA CORPORATION
1321JPY2.09%27JPY
Sức mua mạnh
4.2K5.548M8.025BJPY7.26178.15JPY357Công nghệ Điện tử
9889JBCC HOLDINGS INC
1959JPY0.31%6JPY
Mua
71.7K140.46M31.033BJPY12.34158.30JPY1.763KCông nghệ Điện tử