Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1798 MORIYA CORPORATION
2302.001.54%35.00Sức mua mạnh7005.039B6.82332.40404.00Dịch vụ Công nghiệp
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
13620.00-0.07%-10.00Mua215.700K927.382B14.60934.0617422.00Tài chính
2158 FRONTEO INC
2358.005.46%122.00Sức mua mạnh2.902M92.488B109.4720.45315.00Dịch vụ Công nghệ
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
1369.0016.31%192.00Sức mua mạnh7.260M56.994B10.11116.38986.00Công nghệ Sức khỏe
2750 S. ISHIMITSU & CO LTD
598.003.10%18.00Sức mua mạnh20.900K4.609B6.9084.03412.00Dịch vụ Phân phối
3143 O WILL CORPORATION
1188.002.59%30.00Sức mua mạnh7.900K3.742B7.27159.31106.00Dịch vụ Phân phối
3192 SHIROHATO CO LTD
430.00-0.92%-4.00Mua1.190M2.862B-31.6492.00Bán Lẻ
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
1197.001.96%23.00Mua1.045M39.154B231.835.52272.00Dịch vụ Công nghệ
3936 GLOBALWAY INC
9590.0018.54%1500.00Sức mua mạnh2.404M57.557B-10.3479.00Dịch vụ Công nghệ
3996 SIGNPOST CORPORATION
1707.002.34%39.00Mua11.564M21.609B-68.62135.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4326 INTAGE HOLDINGS INC
1835.002.51%45.00Mua113.600K73.335B21.2184.413080.00Dịch vụ Thương mại
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
3540.001.58%55.00Mua68.800K174.219B11.14323.773456.00Công nghệ Sức khỏe
4591 RIBOMIC INC
394.00-1.50%-6.00Mua4.243M11.016B-45.0825.00Công nghệ Sức khỏe
4849 EN JAPAN INC
4670.001.97%90.00Sức mua mạnh266.100K209.566B46.7398.222853.00Dịch vụ Thương mại
5204 ISHIZUKA GLASS CO
2351.001.38%32.00Mua10.400K9.841B-404.842075.00Công nghiệp Chế biến
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
2038.000.84%17.00Sức mua mạnh1.300K9.791B13.25152.54534.00Tài chính
6522 ASTERISK INC
10040.0017.56%1500.00Sức mua mạnh1.190MDịch vụ Công nghệ
6533 ORCHESTRA HOLDINGS
4820.005.36%245.00Sức mua mạnh202.300K47.205B64.7672.27374.00Dịch vụ Thương mại
6626 SEMITEC CORPORATION
11810.001.55%180.00Sức mua mạnh57.600K33.570B14.46804.133709.00Công nghệ Điện tử
6668 ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO LTD
2360.006.98%154.00Sức mua mạnh488.200K20.258B21.64101.96Công nghệ Điện tử
7082 JIMOTY INC
4515.006.74%285.00Mua296.300K24.449B70.7662.82Dịch vụ Công nghệ
7126 TANGOYA CO LTD
2504.005.03%120.00Sức mua mạnh42.200KBán Lẻ
7338 INV INC
825.000.86%7.00Mua1.200K4.848B89.00Tài chính
7373 AIDMA HOLDINGS INC
7640.002.69%200.00Mua1.130MDịch vụ Thương mại
7375 REFINVERSE GROUP INC
1790.00-2.08%-38.00Mua116.900KCông nghiệp Chế biến
7723 AICHI TOKEI DENKI CO
4870.001.88%90.00Sức mua mạnh4.700K24.960B7.65626.121794.00Sản xuất Chế tạo
8929 AOYAMA ZAISAN NETWORKS CO LIMITED
1200.000.93%11.00Sức mua mạnh98.700K28.960B20.1059.47247.00Dịch vụ Thương mại
9245 LIVERO INC
2984.0020.13%500.00Sức mua mạnh2.528M15.690B92.00Dịch vụ Thương mại
9369 K.R.S.CORP
1909.001.33%25.00Sức mua mạnh45.300K23.726B15.19123.996342.00Vận chuyển
9478 SE HOLDINGS AND INCUBATIONS
223.00-6.69%-16.00Bán2.936M4.880B6.6336.07263.00Dịch vụ Khách hàng
9755 OYO CORP
1693.000.83%14.00Mua126.600K42.964B18.3691.472243.00Dịch vụ Công nghiệp
9757 FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORATED
3120.001.30%40.00Mua66.300K154.066B38.5080.921303.00Dịch vụ Thương mại
Tải thêm