Cổ phiếu NhậtCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Nhật Bản này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1813FUDO TETRA CORP
2168 JPY+1.55%56.8K0.6732.819B JPY12.76169.96 JPY+40.10%2.78%Dịch vụ Công nghiệp
1909NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD
2540 JPY+4.48%45.5K2.5715.956B JPY5.59454.22 JPY+37.55%1.78%Sản xuất Chế tạo
2160GNI GROUP LTD
3375 JPY−1.46%3.47M0.33152.391B JPY106.5531.68 JPY+79.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
2168PASONA GROUP INC
2317 JPY+3.99%327.6K0.3285.497B JPY18.21127.25 JPY−32.66%1.60%Dịch vụ Thương mại
2293TAKIZAWA HAM CO
3180 JPY+1.27%5000.896.469B JPY−1.74 JPY+82.02%0.00%Dịch vụ Phân phối
2309CMIC HLDGS CO LTD
2644 JPY0.00%201.9K1.5147.831B JPY6.36415.85 JPY−11.56%1.89%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2311EPCO CO LTD
810 JPY−0.12%17.4K1.157.076B JPY17.4246.49 JPY−41.74%4.03%Khách hàng Lâu năm
2329TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
1303 JPY−1.14%45K1.1157.219B JPY18.3870.90 JPY+4.39%1.49%Dịch vụ Khách hàng
2408KG INTELLIGENCE CO LTD
620 JPY+0.16%43.2K1.394.354B JPY15.8539.11 JPY−20.39%1.94%Dịch vụ Khách hàng
2453JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
997 JPY0.00%85.9K0.1533.276B JPY50.7119.66 JPY+53.20%1.81%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
2499NIHONWASOU HOLDINGS INC
368 JPY+1.10%24.2K1.033.255B JPY18.4419.96 JPY−35.04%3.62%Bán Lẻ
2805S & B FOODS INC
4020 JPY+0.88%6.9K1.4649.163B JPY12.54320.46 JPY−23.55%1.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2820YAMAMI COMPANY
3110 JPY+2.30%41.6K0.8820.595B JPY21.53144.45 JPY+70.81%1.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2984YAMAICHI UNIHEIM REAL ESTATE CO LTD
957 JPY+1.59%39.6K4.306.552B JPY18.8050.90 JPY3.29%Tài chính
3047TRUCK-ONE CO
393 JPY−1.26%29.5K2.31877.997M JPY5.8067.75 JPY+62.59%1.78%Bán Lẻ
3082KICHIRI HOLDINGS & CO LTD
1018 JPY+2.11%38.6K1.2010.147B JPY−12.63 JPY+72.72%0.50%Dịch vụ Khách hàng
3436SUMCO CORPORATION
2215.5 JPY+3.00%4.205M0.92751.459B JPY10.03220.94 JPY+16.52%4.05%Sản xuất Chế tạo
Mua
3697SHIFT INC
34220 JPY+0.62%139K0.72579.243B JPY96.67353.98 JPY+25.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3741SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
4305 JPY−1.94%43.7K1.4921.669B JPY21.80197.50 JPY+18.86%1.63%Dịch vụ Công nghệ
3778SAKURA INTERNET INC
1848 JPY−2.74%20.866M9.8154.72B JPY111.6716.55 JPY+2.08%0.23%Dịch vụ Công nghệ
3852CYBER COM CO LTD
1900 JPY−0.05%68.6K0.7615.248B JPY18.25104.12 JPY+5.21%1.16%Dịch vụ Công nghệ
3865HOKUETSU CORPORATION
1400 JPY+1.97%374.1K0.63230.905B JPY14.9493.73 JPY+123.91%1.31%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
3877CHUETSU PULP & PAPER
1713 JPY+3.01%86.9K1.7121.748B JPY5.81294.77 JPY+75.29%3.68%Công nghiệp Chế biến
3923RAKUS CO LTD
2653.0 JPY−0.13%646.2K0.49474.148B JPY233.4911.36 JPY+125.27%0.07%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3924R&D COMPUTER CO LTD
927 JPY+10.62%356.7K3.1814.931B JPY16.1857.28 JPY+46.34%2.47%Dịch vụ Công nghệ
3947DYNAPAC CO LTD
1533 JPY+0.33%3.2K0.9115.134B JPY8.76174.98 JPY+28.17%3.28%Công nghiệp Chế biến
3988SYS HOLDINGS CO LTD
959 JPY+2.02%30.4K2.144.773B JPY13.4871.12 JPY+20.27%0.88%Dịch vụ Thương mại
4094NIHON KAGAKU SANGYO CO
1244 JPY−0.16%4.3K0.2123.919B JPY14.3087.00 JPY−42.57%2.60%Công nghiệp Chế biến
4112HODOGAYA CHEMICAL CO
3570 JPY−0.97%7.5K0.2027.95B JPY16.33218.68 JPY−39.91%1.98%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
4242TAKAGI SEIKO CORPORATION
2006 JPY+7.62%21.4K7.995.241B JPY4.46450.22 JPY+93.49%1.75%Công nghiệp Chế biến
4249MORIROKU HOLDINGS CO LTD
2936 JPY−0.41%45.5K0.5443.662B JPY15.24192.68 JPY+157.79%3.56%Công nghiệp Chế biến
4293SEPTENI HOLDINGS
450 JPY0.00%305.2K1.0092.528B JPY34.0813.20 JPY−58.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
4323JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
2728 JPY+4.52%101.8K2.3330.779B JPY19.85137.44 JPY+22.10%1.29%Dịch vụ Công nghệ
4350MEDICAL SYSTEM NETWORK CO LTD
645 JPY+2.71%111.3K0.4519.495B JPY9.8965.25 JPY+34.40%1.86%Bán Lẻ
Theo dõi
4432WINGARC1ST INC
3240 JPY+2.05%71K0.59105.695B JPY22.46144.29 JPY−0.86%1.79%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
4463NICCA CHEMICAL CO
985 JPY+1.65%24.2K1.8215.352B JPY12.3479.83 JPY−41.65%3.59%Công nghiệp Chế biến
4519CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
5137 JPY+1.36%1.061M0.488.244T JPY25.10204.65 JPY−9.19%1.60%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4617CHUGOKU MARINE PAINTS
1527 JPY+3.53%279.1K0.9274.281B JPY9.15166.91 JPY3.47%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
4645ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
516 JPY+0.58%3.1K1.405.136B JPY17.1430.11 JPY−35.72%1.97%Dịch vụ Khách hàng
4651SANIX INC
381 JPY+4.38%684.3K1.4517.401B JPY9.0342.17 JPY0.00%Dịch vụ Công nghiệp
4687TDC SOFT INC
2085 JPY+1.56%29.3K0.6349.433B JPY19.89104.83 JPY+11.58%2.20%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
4733OBIC BUSINESS CONSULTANT
6743 JPY+3.06%105.1K0.79482.954B JPY42.28159.48 JPY+2.08%1.09%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
4743ITFOR INC
1156 JPY−0.26%53.9K0.7730.523B JPY13.4685.86 JPY+16.20%2.62%Dịch vụ Công nghệ
4966C. UYEMURA & CO.LTD
10520 JPY+2.33%19.9K0.53176.806B JPY19.99526.34 JPY−19.79%1.75%Công nghiệp Chế biến
5018MORESCO CORP
1318 JPY+1.70%17.4K0.9012.128B JPY17.8973.67 JPY−27.56%3.09%Công nghiệp Chế biến
5033NULAB INC
1258 JPY+3.20%425.8K1.747.412B JPY28.0444.86 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
5121FUJIKURA COMPOSITES INC
1404 JPY+3.62%200.8K1.1332.357B JPY7.85178.80 JPY−8.79%3.98%Sản xuất Chế tạo
5161NISHIKAWA RUBBER CO
1660 JPY+2.41%27.6K1.7830.747B JPY8.53194.68 JPY+314.71%2.55%Sản xuất Chế tạo
5253COVER CORPORATION
3260 JPY+2.68%3.843M0.51181.661B JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
5331NORITAKE COMPANY LIMITED
6910 JPY+2.67%45.7K1.2797.718B JPY9.38736.56 JPY+5.92%3.47%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5352KROSAKI HARIMA CORP
11150 JPY+11.95%109.1K5.9083.716B JPY8.291344.92 JPY+87.24%3.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
5363TYK CORPORATION
420 JPY+1.94%113.3K0.7018.214B JPY7.8453.57 JPY+25.38%3.40%Khoáng sản phi năng lượng
5589AUTOSERVER CO LTD
1937 JPY+0.05%32.8K0.93Bán Lẻ
5591AVILEN INC
2387 JPY+6.80%185.7K2.13Dịch vụ Công nghệ
5602KURIMOTO LTD
3310 JPY−0.30%25.4K0.9339.385B JPY6.73491.69 JPY+37.71%3.02%Khoáng sản phi năng lượng
5741UACJ CORPORATION
3475 JPY+1.91%175.4K1.33161.55B JPY−123.61 JPY−119.89%3.88%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5819CANARE ELECTRIC CO
1596 JPY+0.44%4.6K0.2210.739B JPY9.16174.28 JPY+66.05%2.70%Sản xuất Chế tạo
5982MARUZEN CO LTD
2315 JPY+0.65%16.2K0.5537.169B JPY12.67182.69 JPY−3.90%3.49%Sản xuất Chế tạo
6023DAIHATSU DIESEL MFG CO
960 JPY+1.05%96.1K1.0028.899B JPY7.43129.21 JPY+92.74%3.08%Sản xuất Chế tạo
6188FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
613 JPY0.00%10.2K0.078.289B JPY19.0832.13 JPY+1.52%1.30%Dịch vụ Công nghệ
6198CAREER CO LTD
415 JPY+1.22%36.6K1.323.394B JPY9.3244.53 JPY+93.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
6254NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD
11360 JPY+4.41%669.2K0.9196.583B JPY12.43914.22 JPY+181.73%1.62%Sản xuất Chế tạo
6323RORZE CORP
14580 JPY+2.60%231K0.86244.53B JPY13.521078.05 JPY−5.21%0.95%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6363TORISHIMA PUMP MANUFACTURING
2195 JPY+1.39%109.7K0.5355.337B JPY11.88184.72 JPY+17.46%2.75%Sản xuất Chế tạo
Mua
6364HOKUETSU INDUSTRIES CO
2243 JPY+3.22%20K0.5462.897B JPY13.95160.81 JPY+25.00%2.29%Sản xuất Chế tạo
6369TOYO KANETSU KK
3730 JPY+4.34%170.9K6.1529.358B JPY14.55256.44 JPY+8.27%4.09%Sản xuất Chế tạo
6413RISO KAGAKU CORP
2780 JPY+1.53%10.9K0.4868.421B JPY20.69134.36 JPY+6.01%4.34%Công nghệ Điện tử
6439NAKANIPPON CASTING CO. LTD.
545 JPY+0.93%9000.951.235B JPY−99.24 JPY−496.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
6498KITZ CORP
1142 JPY+0.35%73K0.69102.282B JPY9.68118.01 JPY+38.97%3.16%Sản xuất Chế tạo
Mua
6622DAIHEN CORP
5860 JPY+2.27%56.5K0.67143.677B JPY12.87455.31 JPY−6.06%2.91%Sản xuất Chế tạo
Mua
6627TERA PROBE INC
6250 JPY+2.80%80.7K0.5954.31B JPY14.36435.23 JPY+51.15%0.90%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
6677SK-ELECTRONICS CO
3615 JPY+2.41%100.1K0.5637.077B JPY11.09325.96 JPY+2.48%4.58%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6730AXELL CORP
2096 JPY+4.75%161.4K1.5321.252B JPY13.45155.80 JPY+47.43%3.97%Công nghệ Điện tử
6762TDK CORP
6840 JPY+1.77%766.9K0.422.524T JPY31.93214.24 JPY−58.53%1.67%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6853KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO
430 JPY+1.42%48.8K0.6111.564B JPY14.8129.04 JPY+20.75%3.07%Công nghệ Điện tử
6856HORIBA LTD
9896 JPY+0.34%115.8K0.46413.744B JPY10.41950.23 JPY+42.50%2.65%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6871MICRONICS JAPAN CO
3900 JPY+4.28%595.6K0.57142.312B JPY31.20125.01 JPY−40.48%1.59%Công nghệ Điện tử
Mua
6915CHIYODA INTEGRE CO
3025 JPY+0.83%5.7K0.5631.463B JPY12.57240.58 JPY+4.28%3.99%Sản xuất Chế tạo
6920LASERTEC CORP
32910 JPY+0.52%9.354M0.802.805T JPY63.02522.22 JPY+57.04%0.58%Công nghệ Điện tử
Mua
6946NIPPON AVIONICS CO
7920 JPY+4.62%26.9K1.0825.549B JPY11.97661.69 JPY+72.87%0.39%Công nghệ Điện tử
6951JEOL LTD
5891 JPY+2.22%323.1K0.75293.868B JPY16.61354.77 JPY+14.26%1.20%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6961ENPLAS CORP
13140 JPY+2.10%261.5K0.7467.428B JPY25.05524.61 JPY+36.86%0.47%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
7299FUJI OOZX INC
5750 JPY+6.88%17.4K1.7011.112B JPY15.01383.20 JPY+4.32%3.05%Sản xuất Chế tạo
7388FP PARTNER INC
4945 JPY0.00%143.3K0.55109.433B JPY33.51147.56 JPY0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
7444HARIMA-KYOWA CO
2038 JPY+0.15%3.7K0.6610.765B JPY8.05253.03 JPY−1.45%2.05%Dịch vụ Phân phối
7455PARIS MIKI HOLDINGS INC
511 JPY+8.72%697.7K3.4724.235B JPY16.6030.79 JPY1.26%Bán Lẻ
7467HAGIWARA ELECTRIC HLDS CO LTD
4910 JPY+2.72%33.3K0.3946.919B JPY8.80558.27 JPY+8.66%4.03%Công nghệ Điện tử
7520ECO'S CO LTD
2233 JPY+0.63%4.3K0.5425.22B JPY10.84206.08 JPY−20.65%2.48%Bán Lẻ
7614OM2 NETWORK CO LTD
1271 JPY+0.79%3.5K0.788.487B JPY8.19155.28 JPY−4.87%1.90%Bán Lẻ
7678ASAKUMA CO LTD
1982 JPY+1.17%4.4K1.0710.288B JPY73.5426.95 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
7734RIKEN KEIKI CO LTD
6550 JPY+3.64%49.1K1.45145.71B JPY17.59372.46 JPY+18.08%1.28%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
7735SCREEN HOLDINGS CO LTD
10655 JPY−0.33%964.7K0.471.022T JPY19.15556.30 JPY−5.80%2.53%Sản xuất Chế tạo
Mua
8023DAIKO DENSHI TSUSHIN CO
985 JPY+3.90%110.7K0.9713.086B JPY6.99140.93 JPY+112.18%2.19%Dịch vụ Công nghệ
8056BIPROGY INC
4242 JPY+1.00%223.6K0.89415.989B JPY18.66227.37 JPY+7.93%2.05%Dịch vụ Phân phối
Mua
8104KUWAZAWA HOLDINGS CORPORATION
701 JPY+7.02%701.5K3.159.423B JPY17.2240.71 JPY−15.72%1.91%Dịch vụ Phân phối
8117CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS
3980 JPY+2.71%15.8K1.0771.062B JPY9.63413.11 JPY+52.85%2.76%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
8147TOMITA CO LTD
1299 JPY+0.31%2.2K0.616.689B JPY12.52103.76 JPY+20.37%1.40%Sản xuất Chế tạo
8214AOKI HOLDINGS INC
1178 JPY−0.25%142.8K0.8397.999B JPY14.0483.91 JPY+2.88%2.23%Bán Lẻ
8275FORVAL CORP
1364 JPY+5.57%21.4K1.7432.403B JPY15.0990.39 JPY+65.37%2.14%Dịch vụ Phân phối
9034NANSO TRANSPORT CO
2070 JPY+1.77%11.2K2.4010.009B JPY8.59241.00 JPY+11.71%3.76%Vận chuyển