Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
247.000.82%2.00Bán3.400K4.010B5.0149.28162.00Dịch vụ Công nghiệp
2107 TOYO SUGAR REFINING CO
1161.000.00%0.00Bán2006.341B26.2044.3875.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
24.00-4.00%-1.00Sức bán mạnh228.500K2.490B-10.4726.00Tài chính
2191 TELLA INC
135.000.75%1.00Bán123.600K3.470B-27.8032.00Công nghệ Sức khỏe
2206 EZAKI GLICO CO
4115.000.73%30.00Bán36.800K266.246B19.81207.215360.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2215 FIRST BAKING CO
750.00-0.13%-1.00Bán5.300K5.227B-71.50902.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2340 GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
299.000.34%1.00Bán19.900K5.989B-118.63381.00Dịch vụ Khách hàng
2784 ALFRESA HOLDINGS CORP
1613.00-0.19%-3.00Bán223.100K346.719B15.74104.0912045.00Dịch vụ Phân phối
2905 OK FOOD INDUSTRY CO
1019.00-1.55%-16.00Sức bán mạnh6003.832B-32.14434.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2933 KIBUN FOODS INC
1215.000.75%9.00Bán21.300K27.989B2664.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3111 OMIKENSHI CO LTD
331.00-0.90%-3.00Bán9.900K2.230B2.89187.80112.00Công nghiệp Chế biến
3133 KAIHAN CO LTD
265.0025.00%53.00Bán940.100K3.205B-172.5872.00Dịch vụ Khách hàng
3161 AZEARTH CORPORATION
676.000.15%1.00Bán13.000K3.827B6.48104.94174.00Sản xuất Chế tạo
3195 GENERATION PASS CO LTD
393.00-2.24%-9.00Sức bán mạnh9.200K3.263B282.801.42233.00Dịch vụ Thương mại
3559 P-BAN COM CORP
680.001.80%12.00Bán12.400K3.187B22.0232.8528.00Công nghệ Điện tử
3598 YAMAKI CO LTD
155.000.00%0.00Sức bán mạnh2.100K2.224B-101.201031.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3664 MOBCAST HLDGS INC
87.001.16%1.00Bán111.900K2.865B-51.21137.00Công nghệ Điện tử
3727 APLIX CORPORATION
159.000.00%0.00Bán24.400K3.561B-3.8545.00Dịch vụ Công nghệ
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
2283.000.13%3.00Bán2.400K11.703B15.99143.19301.00Dịch vụ Công nghệ
3840 PATH CORPORATION
87.00-1.14%-1.00Sức bán mạnh167.500K3.256B-19.7450.00Bán Lẻ
3929 SOCIALWIRE CO LTD
616.00-0.16%-1.00Bán2.400K3.711B-31.87181.00Dịch vụ Khách hàng
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
861.000.12%1.00Bán40018.972B12.6568.361688.00Công nghiệp Chế biến
4012 AXIS CO LTD
1330.00-0.67%-9.00Sức bán mạnh9005.388B21.6168.02298.00Dịch vụ Công nghệ
4057 INTERFACTORY INC
1115.000.54%6.00Bán5.800K4.558B45.4225.14133.00Dịch vụ Công nghệ
4059 MAGMAG INC
852.00-1.16%-10.00Sức bán mạnh5.200K2.413B28.9231.8232.00Dịch vụ Công nghệ
4198 TENDA CO LTD
2326.000.48%11.00Bán2.600KDịch vụ Công nghệ
4344 SOURCENEXT CORPORATION
205.001.49%3.00Bán449.200K28.345B-2.09146.00Dịch vụ Công nghệ
4381 BPLATS INC
1400.000.21%3.00Bán1.300K3.480B104.4414.5151.00Dịch vụ Công nghệ
4388 AI INC
1117.004.49%48.00Bán15.600K5.613B30.0637.0744.00Dịch vụ Công nghệ
4438 WELBY INC
888.00-0.34%-3.00Bán3.700K7.081B-49.6245.00Dịch vụ Công nghệ
4586 MEDRX CO LTD
159.001.27%2.00Bán64.200K3.643B-47.0624.00Công nghệ Sức khỏe
4926 CBON COSMETICS CO.LTD
1816.00-0.22%-4.00Bán2.900K7.808B59.3630.73971.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4936 AXXZIA INC
937.001.96%18.00Bán40.700K24.562B28.2833.67Hàng tiêu dùng không lâu bền
4990 SHOWA CHEMICAL INDUSTRY CO
453.000.00%0.00Bán1.400K4.801B14.2131.94220.00Khoáng sản phi năng lượng
5856 LIFE INTELLIGENT ENT HLDGS CO LTD
65.001.56%1.00Bán152.300K4.793B10.755.96159.00Sản xuất Chế tạo
5950 JAPAN POWER FASTENING CO
110.000.00%0.00Bán9.200K1.801B-6.03169.00Sản xuất Chế tạo
6138 DIJET INDUSTRIAL
1119.000.27%3.00Bán1.600K3.305B-227.59427.00Sản xuất Chế tạo
6537 WASHHOUSE CO LTD
502.000.00%0.00Bán5.100K3.463B-13.9393.00Dịch vụ Thương mại
6625 JALCO HOLDINGS INC
159.000.63%1.00Bán92.000K17.367B16.1711.0854.00Công nghệ Điện tử
6836 PLAT'HOME CO LTD
1000.001.83%18.00Bán1.000K1.302B-95.7438.00Công nghệ Điện tử
7035 AND FACTORY INC
458.003.15%14.00Bán33.100K4.491B-57.13Dịch vụ Công nghệ
7037 TENO HOLDINGS CO LTD
830.001.47%12.00Bán10.000K3.982B13.2065.101924.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7077 ALINK INTERNET INC
1286.00-2.87%-38.00Sức bán mạnh44.500K3.077B22.3966.92Dịch vụ Thương mại
7097 SAKURASAKU PLUS CO LTD
1773.00-1.23%-22.00Sức bán mạnh5.700K8.099B8.63232.64Dịch vụ Khách hàng
7343 BROAD-MINDED CO LTD
807.000.62%5.00Bán4.400KTài chính
7381 HOKKOKU FINANCIAL HLDGS INC
1983.00-0.20%-4.00Bán20.000K55.272B5.02399.511837.00Tài chính
7462 CAPITA INC
343.000.59%2.00Bán1.500K1.258B63.935.4649.00Bán Lẻ
7575 JAPAN LIFELINE CO
1262.000.56%7.00Bán138.400K103.314B36.1535.541167.00Công nghệ Sức khỏe
7640 TOP CULTURE CO LTD
326.00-1.21%-4.00Bán48.600K4.036B-152.73266.00Bán Lẻ
7647 ONTSU CO LTD
26.000.00%0.00Bán38.406M4.954B60.860.41203.00Bán Lẻ
7689 COPA CORP INC
1638.003.21%51.00Bán2.600K4.812B10.44159.8933.00Dịch vụ Phân phối
7746 OKAMOTO GLASS CO LTD
171.000.00%0.00Bán24.900K3.983B-29.54278.00Công nghiệp Chế biến
7749 MEDIKIT CO LTD
2881.00-0.07%-2.00Sức bán mạnh40048.735B17.16169.02970.00Công nghệ Sức khỏe
9033 HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO
841.00-1.41%-12.00Sức bán mạnh6.500K26.221B-53.262363.00Vận chuyển
9262 SILVER LIFE CO LTD
1412.00-0.21%-3.00Sức bán mạnh27.000K15.670B29.2150.94Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
9325 PHYZ HOLDINGS INC
688.001.47%10.00Bán11.800K7.557B20.7634.04397.00Dịch vụ Thương mại
9506 TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC
772.000.13%1.00Bán1.589M386.754B41.6022.6124717.00Công ty dịch vụ công cộng
9531 TOKYO GAS CO
1888.001.18%22.00Bán678.100K830.012B17.05111.1016858.00Công ty dịch vụ công cộng
9533 TOHO GAS CO
3590.00-0.42%-15.00Bán144.700K377.513B52.5867.996225.00Công ty dịch vụ công cộng
9978 BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO LTD
66.001.54%1.00Bán155.800K2.645B10.0511.30Bán Lẻ
Tải thêm