Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
AME AME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.995.85%0.11Sức mua mạnh2.954M1.275B21.320.09416.00Khách hàng Lâu năm
AMLEX AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.230.00%0.00Mua060.325M17.860.01Công nghệ Điện tử
BABA BABA ECO GROUP BERHAD
0.450.00%0.00Mua0101.124M6.750.07Sản xuất Chế tạo
CHINHIN CHIN HIN GROUP BERHAD
1.507.14%0.10Sức mua mạnh2.106M1.328B30.170.05Khoáng sản phi năng lượng
DYNAFNT DYNAFRONT HOLDINGS BERHAD
0.300.00%0.00Mua0Tài chính
ENEST ENEST GROUP BERHAD
0.140.00%0.00Mua065.100M9.330.01Công nghiệp Chế biến
HONGSENG HONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
3.6010.43%0.34Mua8.554M9.190B392.770.01Hỗn hợp
INNATURE INNATURE BERHAD
0.83-0.60%-0.01Mua9.021M585.882M28.310.03Bán Lẻ
JISHAN JISHAN BERHAD
0.470.00%0.00Mua0Công nghiệp Chế biến
LSH LIM SEONG HAI CAPITAL BERHAD
0.400.00%0.00Mua0Tài chính
MMIS MMIS BERHAD
0.300.00%0.00Mua0180.000M35.710.01Sản xuất Chế tạo
MSC MALAYSIA SMELTING CORPORATION
3.078.48%0.24Sức mua mạnh8.601M1.289B21.180.131213.00Sản xuất Chế tạo
NESTCON NESTCON BERHAD
0.473.33%0.01Mua7.504MKhách hàng Lâu năm
NGGB NEXTGREEN GLOBAL BERHAD
1.265.88%0.07Mua14.265M917.824M0.01Dịch vụ Thương mại
SKBSHUT SKB SHUTTERS CORPORATION BHD
2.25-3.85%-0.09Mua3.254M99.000M0.13Sản xuất Chế tạo
UTAMA UCI RESOURCES BERHAD
0.270.00%0.00Mua0Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm