Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
5194 APFT BERHAD
0.0150.00%0.01Mua1.013M13.424M0.840.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0109 SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.0416.67%0.01Mua798.800K26.492M15.310.0060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0148 SUNZEN BIOTECH BHD
0.1115.79%0.01Mua680.000K50.303M-0.0238.00Chăm sóc sức khỏe
8966 PROLEXUS BHD
0.6614.78%0.09Sức mua mạnh1.403M100.271M-0.001929.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8117 POLY GLASS FIBRE (M) BHD
0.3914.71%0.05Mua18.200K54.391M10.790.03133.00Vật liệu cơ bản
0022 PARLO BERHAD
0.0814.29%0.01Mua472.000K25.482M-0.0387.00Dịch vụ Viễn thông
03023 SMILE-LINK HEALTHCARE GLOBAL BERHAD
0.0912.50%0.01Mua110.000K75.970MChăm sóc sức khỏe
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.0412.50%0.01Bán1.270M23.372M-0.02219.00Công nghệ
7154 CAELY HOLDINGS BHD
0.4112.33%0.04Mua1.376M59.763M41.430.011147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0035 OPCOM HOLDINGS BHD
0.7011.90%0.07Sức mua mạnh46.691M101.587M-0.01133.00Công nghệ
7232 RESINTECH BHD
0.3411.29%0.04Sức mua mạnh197.700K42.534M10.190.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.0511.11%0.01Bán8.043M184.272M-0.042662.00Vật liệu cơ bản
7471 EDEN INC. BHD
0.1511.11%0.01Mua4.195M54.454M-0.01575.00Công ty dịch vụ công cộng
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.3710.45%0.04Mua62.100K63.282M-0.501392.00Công nghiệp
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.0610.00%0.01Bán174.300K27.910M-0.0143.00Công nghệ
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.0610.00%0.01Sức bán mạnh4.691M56.626M-0.02177.00Công nghiệp
0103 MNC WIRELESS BHD
0.1110.00%0.01Mua30.526M47.838M-0.0160.00Công nghệ
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.349.84%0.03Mua228.700K29.474M16.030.02947.00Vật liệu cơ bản
7053 SEE HUP CONSOLIDATED BHD
0.879.43%0.07Mua7.000K63.642M-0.05579.00Công nghiệp
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.078.33%0.01Mua509.300K17.325M-0.00185.00Công nghệ
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.078.33%0.01Mua10.100K55.732M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7239 SCANWOLF CORPORATION BHD
0.157.14%0.01Mua8.100K13.360M-0.06Vật liệu cơ bản
7233 DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
2.526.78%0.16Mua3.898M604.890M12.620.19Công nghiệp
3441 JOHAN HOLDINGS BHD
0.086.67%0.01Theo dõi30.900K46.721M-0.141845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4596 SAPURA RESOURCES BHD
0.656.56%0.04Bán100.100K85.156M-0.05217.00Tài chính
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.096.25%0.01Mua584.700K99.192M-0.01980.00Công nghiệp
1503 GUOCOLAND (MALAYSIA) BHD
0.706.06%0.04Mua11.700K462.303M-0.05294.00Tài chính
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.095.88%0.01Mua8.518M24.625M-0.0053.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0119 APPASIA BERHAD
0.095.88%0.01Mua705.300K29.346M-0.00Công nghệ
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.095.88%0.01Bán750.100K27.991M-0.03161.00Công nghiệp
7208 EURO HOLDINGS BHD
0.105.56%0.01Bán20.000K24.057M-0.03496.00Công nghiệp
0152 DGB ASIA BERHAD
0.105.56%0.01Bán158.100K68.055M-0.02Công nghệ
2097 EASTLAND EQUITY BHD
0.105.56%0.01Bán20.000K26.532M-0.03430.00Tài chính
0117 SMRT HOLDINGS BERHAD
0.105.56%0.01Bán10.000K36.634M-0.0245.00Công nghệ
6807 PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.285.56%0.01Bán97.000K120.757M-0.414744.00Công ty dịch vụ công cộng
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.205.41%0.01Bán76.100K109.007M18.990.0147.00Công nghiệp
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.295.36%0.01Mua7.567M153.853M190.480.0069.00Công nghệ
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.405.33%0.02Sức mua mạnh4.847M132.417M16.880.02Công nghiệp
8613 ENRA GROUP BERHAD
1.205.26%0.06Bán1.000K153.807M-0.19240.00Tài chính
1643 LANDMARKS BHD
0.505.26%0.03Mua122.100K251.223M-0.10773.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5277 FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.415.19%0.02Sức mua mạnh31.567M200.248M17.040.02Công nghệ
6203 KHEE SAN BHD
0.315.08%0.01Mua14.319M33.748M6.620.04402.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.105.00%0.01Mua140.500K71.047M-0.0150.00Công nghệ
6548 MALAYSIA PACIFIC CORP BHD
0.105.00%0.01Mua93.200K28.766M-0.2866.00Tài chính
8648 JASA KITA BHD
0.105.00%0.01Bán845.200K44.955M-0.03106.00Công nghiệp
0083 NOTION VTEC BHD
0.534.95%0.03Mua402.900K168.254M4.860.111550.00Công nghiệp
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.504.90%0.07Mua3.400K399.017M22.710.063518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7180 SERN KOU RESOURCES BHD
0.654.88%0.03Sức mua mạnh1.792M147.600M14.470.05657.00Vật liệu cơ bản
0075 LYC HEALTHCARE BERHAD
0.344.69%0.01Mua2.079M103.956M-0.02Công nghệ
6912 PASDEC HOLDINGS BHD
0.364.35%0.01Bán15.000K138.127M-0.05267.00Tài chính
7097 TA WIN HOLDINGS BHD
0.124.35%0.01Bán19.306M41.077M-0.04201.00Công nghiệp
0207 MESTRON HOLDINGS BERHAD
0.124.35%0.01Mua4.391M90.850MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5070 PROTASCO BHD
0.254.17%0.01Bán85.900K119.024M-0.081385.00Công nghiệp
4057 ASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.124.17%0.01Mua1.414M124.455M3.560.0382.00Tài chính
7160 PENTAMASTER CORPORATION BHD
4.024.15%0.16Mua3.260M1.833B24.420.16514.00Công nghiệp
0176 KRONOLOGI ASIA BERHAD
0.634.13%0.03Sức mua mạnh16.934M296.013M12.960.05Công nghệ
5087 MYCRON STEEL BHD
0.264.00%0.01Bán13.100K81.764M-0.04110.00Công nghiệp
7164 KNM GROUP BHD
0.403.95%0.01Mua81.774M981.184M-0.30834.00Năng lượng
0151 KELINGTON GROUP BERHAD
1.323.94%0.05Sức mua mạnh1.869M394.131M18.680.07127.00Công nghiệp
3867 MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
9.363.88%0.35Mua1.600K1.792B13.340.6812222.00Công nghệ
9148 ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
2.183.81%0.08Mua298.600K40.136M205.480.0189.00Công nghiệp
6521 SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.373.79%0.05Mua375.000K456.483M9.130.14890.00Công nghiệp
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD
0.143.70%0.01Bán1.718M213.754M-0.07786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD
0.283.64%0.01Bán36.500K41.196M-0.21640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0187 BCM ALLIANCE BERHAD
0.143.57%0.01Bán1.218M58.975M9.660.01Công nghiệp
0173 REV ASIA BERHAD
0.143.57%0.01Bán5.000K18.850M-0.0099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9776 SINMAH CAPITAL BERHAD
0.143.57%0.01Bán140.000K29.931M-0.241928.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7676 GUNUNG CAPITAL BERHAD
0.293.57%0.01Mua13.000K66.130M-0.02505.00Công nghiệp
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.153.45%0.01Bán892.700K123.118M-0.03384.00Công nghiệp
7249 EWEIN BERHAD
0.633.28%0.02Bán883.500K180.399M4.020.15394.00Công nghiệp
4383 JAYA TIASA HOLDINGS BHD
0.483.23%0.01Mua168.800K450.116M-0.282881.00Vật liệu cơ bản
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.333.17%0.01Mua341.000K250.773M10.620.03178.00Tài chính
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD
1.722.99%0.05Sức mua mạnh12.544M1.750B26.600.06Công nghiệp
5090 MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT
0.172.94%0.01Mua594.500K288.509M-0.033327.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.172.94%0.01Mua23.600K39.964M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.172.94%0.01Bán2.484M21.420M-0.08346.00Công nghiệp
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.362.86%0.01Sức bán mạnh43.500K14.757M-0.01311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7017 KOMARKCORP BHD
0.362.86%0.01Mua37.787M60.319M-0.05741.00Công nghiệp
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.182.86%0.01Mua53.000K49.867M-0.18141.00Vật liệu cơ bản
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.372.78%0.01Mua3.770M180.000M-0.05Công nghiệp
7253 HANDAL ENERGY BERHAD
0.382.70%0.01Mua275.800K80.851M-0.06Công nghiệp
5249 IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.162.65%0.03Bán1.712M6.222B9.410.122309.00Tài chính
3883 MUDA HOLDINGS BHD
1.592.58%0.04Mua213.800K472.829M6.220.252364.00Vật liệu cơ bản
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.802.58%0.02Sức mua mạnh6.973M1.037B40.620.02515.00Công nghiệp
5014 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
8.782.57%0.22Sức mua mạnh1.408M14.203B31.650.279668.00Công nghiệp
7889 THRIVEN GLOBAL BERHAD
0.202.56%0.01Bán553.400K106.654M3.690.05Tài chính
7184 G3 GLOBAL BERHAD
2.462.50%0.06Sức mua mạnh396.800K995.244M-0.04343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4219 BERJAYA LAND BHD
0.202.50%0.01Bán5.349M997.879M7.590.034724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9385 LAY HONG BHD
0.422.44%0.01Mua2.328M270.719M10250.000.012556.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7197 GE-SHEN CORPORATION BHD
0.432.38%0.01Bán7.600K32.309M-0.08662.00Công nghiệp
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.772.31%0.04Sức mua mạnh12.759M5.500B29.080.066490.00Công nghệ
3743 SUNSURIA BERHAD
0.672.29%0.01Bán16.700K586.826M3.760.17267.00Tài chính
6963 V.S INDUSTRY BHD
1.362.26%0.03Sức mua mạnh11.255M2.440B16.240.086506.00Công nghệ
4863 TELEKOM MALAYSIA BHD
3.662.23%0.08Bán5.633M13.480B42.880.0824000.00Dịch vụ Viễn thông
0082 GREEN PACKET BHD
0.702.17%0.01Mua9.472M623.368M-0.081000.00Công nghệ
6399 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.412.17%0.03Mua1.875M7.196B11.660.124600.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5181 SIG GASES BERHAD
0.952.15%0.02Mua13.400K174.375M83.110.01193.00Vật liệu cơ bản
0202 RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.242.08%0.01Mua61.700K126.048M42.780.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9121 KPS CONSORTIUM BHD
0.492.08%0.01Bán27.000K70.957M9.400.05336.00Vật liệu cơ bản
3905 MULPHA INTERNATIONAL BHD
2.002.04%0.04Sức bán mạnh26.500K626.154M-0.021211.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất