Cổ phiếu Malaysia tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Malaysia sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BBORNOILBORNEO OIL BHD
+100.00%0.010 MYR4.779 M0.5556.257 M MYR−0.01 MYR−221.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ZENTECHZEN TECH INTERNATIONAL BERHAD
+33.33%0.020 MYR625.1 K0.2146.66 M MYR−0.00 MYR−500.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
MMTRONICMETRONIC GLOBAL BHD
+33.33%0.020 MYR402 K0.1822.966 M MYR−0.01 MYR+78.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
+20.00%0.030 MYR13.634 M0.33143.744 M MYR20.000.00 MYR0.00%Dịch vụ Phân phối
OOCBOCB BHD
+13.82%0.865 MYR493.6 K22.2778.166 M MYR7.420.12 MYR0.00%Dịch vụ Phân phối
EUROEURO HOLDINGS BHD
+13.33%0.085 MYR12.657 M2.6699.598 M MYR−0.01 MYR+61.73%0.00%Khách hàng Lâu năm
GCBGUAN CHONG BHD
+12.69%4.350 MYR24.732 M3.644.534 B MYR30.190.14 MYR+33.30%0.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PPERMAJUPERMAJU INDUSTRIES BHD
+12.50%0.045 MYR61.7 K0.0778.012 M MYR−0.01 MYR+66.67%0.00%Bán Lẻ
PPARAGONPARAGON UNION BHD
+10.19%3.460 MYR491.8 K2.44260.551 M MYR28.520.12 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
SMETRICSECUREMETRIC BERHAD
+9.30%0.235 MYR5.854 M0.99124.069 M MYR−0.00 MYR+53.33%0.00%Công nghệ Điện tử
XOXTECHXOX TECHNOLOGY BERHAD
+9.09%0.060 MYR92.1 K0.1349.149 M MYR37.500.00 MYR−63.64%0.00%Truyền thông
LLYCLYC HEALTHCARE BERHAD
+8.70%0.125 MYR935.1 K0.4082.219 M MYR−0.03 MYR−15.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LLFECORPLFE CORPORATION BHD
+8.51%0.255 MYR7.56 M1.34260.528 M MYR20.900.01 MYR+1933.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PPNEPCBPNE PCB BHD
+8.33%0.065 MYR639.6 K0.3133.634 M MYR−0.03 MYR+33.51%0.00%Công nghệ Điện tử
IIVORYIVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
+8.33%0.065 MYR85 K0.3429.405 M MYR−0.13 MYR+42.32%0.00%Tài chính
TDEXTECHNODEX BHD
+8.33%0.065 MYR19.4 K0.0550.628 M MYR−0.01 MYR+20.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
PPESONAPESONA METRO HOLDINGS BHD
+8.11%0.200 MYR16.772 M23.97128.573 M MYR14.600.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CCCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
+8.00%1.620 MYR12.88 M4.36939.967 M MYR11.910.14 MYR+36.82%2.33%Bán Lẻ
Bán
AVIAVILLION BERHAD
+7.69%0.070 MYR21.87 M2.3573.664 M MYR−0.00 MYR−1633.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
GGOBGLOBAL ORIENTAL BERHAD
+7.69%0.210 MYR4.364 M3.8988.662 M MYR−0.00 MYR−115.11%0.00%Tài chính
SSMRTSMRT HOLDINGS BERHAD
+7.53%1.000 MYR6.202 M2.45421.253 M MYR−0.12 MYR−1027.78%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MMAYUMAYU GLOBAL GROUP BERHAD
+7.46%0.360 MYR1.402 M6.93148.644 M MYR9.760.04 MYR+9125.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
DDNONCEDNONCE TECHNOLOGY BHD
+7.14%0.075 MYR2.889 M1.2460.78 M MYR−0.02 MYR−143.97%0.00%Công nghệ Điện tử
REVENUEREVENUE GROUP BERHAD
+6.82%0.235 MYR38.573 M0.69133.121 M MYR−0.11 MYR−715.56%0.00%Công nghệ Điện tử
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
+6.67%0.080 MYR324.6 K0.4949.153 M MYR−0.00 MYR+75.17%0.00%Dịch vụ Thương mại
JJIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
+6.67%0.160 MYR15.512 M0.7874.1 M MYR−0.04 MYR+54.12%0.00%Công nghiệp Chế biến
EEATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
+6.25%0.340 MYR19.64 M1.42169.76 M MYR7.820.04 MYR−28.22%0.00%Vận chuyển
PIEP.I.E. INDUSTRIAL BHD
+5.93%6.250 MYR1.559 M1.522.266 B MYR34.380.18 MYR+6.44%1.19%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AAXAIRASIA X BERHAD
+5.77%1.650 MYR11.709 M5.22697.434 M MYR6.080.27 MYR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MMBRIGHTMETA BRIGHT GROUP BERHAD
+5.71%0.185 MYR1.977 M0.74438.448 M MYR51.390.00 MYR−7.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MMENTIGAMENTIGA CORPORATION BHD
+5.43%0.485 MYR542.5 K14.6032.2 M MYR−0.16 MYR+36.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
NADIBHDGAGASAN NADI CERGAS BERHAD
+5.36%0.295 MYR297 K2.36210.84 M MYR98.330.00 MYR0.00%Khách hàng Lâu năm
RENEUCORENEUCO BERHAD
+5.26%0.100 MYR4.352 M0.17108.535 M MYR−0.22 MYR−482.99%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SSMISCORSMIS CORPORATION BHD
+5.10%0.825 MYR27.5 K1.4733.098 M MYR−0.01 MYR−101.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
TANCOTANCO HOLDINGS BHD
+5.08%0.930 MYR24.82 M1.041.847 B MYR175.470.01 MYR+278.57%0.00%Tài chính
BIGB.I.G. INDUSTRIES BHD
+5.07%0.725 MYR2.225 M4.2543.802 M MYR7.830.09 MYR+184.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMAGNAMAGNA PRIMA BHD
+5.00%0.525 MYR19.8 K0.20199.576 M MYR−0.27 MYR−321.70%0.00%Tài chính
DLADYDUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD
+4.92%35.420 MYR97.5 K3.962.161 B MYR25.041.41 MYR+164.56%1.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
AASIAPACASIAN PAC HOLDINGS BHD
+4.76%0.110 MYR220.1 K0.21156.329 M MYR44.000.00 MYR0.00%Tài chính
LLGMSLGMS BERHAD
+4.73%1.550 MYR2.307 M1.20674.88 M MYR63.270.02 MYR−9.26%0.88%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NOVAMSCNOVA MSC BHD
+4.55%0.115 MYR1.905 M0.71131.913 M MYR−0.00 MYR+64.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KOBAYKOBAY TECHNOLOGY BHD
+4.41%2.130 MYR3.496 M0.65653.169 M MYR63.770.03 MYR−73.15%0.98%Sản xuất Chế tạo
RRSAWITRIMBUNAN SAWIT BHD
+4.35%0.240 MYR1.375 M0.48469.596 M MYR20.000.01 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
JTIASAJAYA TIASA HOLDINGS BHD
+4.27%1.220 MYR5.727 M2.361.133 B MYR6.370.19 MYR+29.15%3.59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PPLENITUPLENITUDE BHD
+4.27%1.710 MYR430.4 K3.90625.715 M MYR9.270.18 MYR+147.52%1.83%Tài chính
RRADIUMRADIUM DEVELOPMENT BERHAD
+4.17%0.500 MYR11.881 M15.211.665 B MYR106.380.00 MYR2.08%Tài chính
BBENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
+4.17%0.125 MYR156 K0.07122.266 M MYR−0.06 MYR−31.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
JSBJENTAYU SUSTAINABLES BERHAD
+4.05%0.900 MYR3.74 M0.43379.69 M MYR−0.06 MYR+12.68%0.00%Dịch vụ Phân phối
PPGLOBEPARAGON GLOBE BERHAD
+4.00%0.260 MYR772.8 K0.73186.656 M MYR−0.00 MYR−129.82%0.00%Tài chính
GHLSYSGHL SYSTEMS BHD
+3.96%1.050 MYR117.842 M9.651.151 B MYR41.670.03 MYR+2.02%1.98%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
WTHORSEWHITE HORSE BHD
+3.90%0.800 MYR44.9 K0.89169.805 M MYR−0.08 MYR−1842.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
MMUDAJYAMUDAJAYA GROUP BHD
+3.85%0.135 MYR164.9 K0.27243.87 M MYR−0.03 MYR−309.09%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
LL&GLAND & GENERAL BHD
+3.70%0.140 MYR3.532 M0.70401.373 M MYR11.670.01 MYR+150.00%4.44%Tài chính
PPCCSPCCS GROUP BHD
+3.70%0.420 MYR66 K1.0090.323 M MYR87.500.00 MYR−93.71%2.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IINTAINTA BINA GROUP BERHAD
+3.57%0.435 MYR6.749 M1.19228.496 M MYR10.240.04 MYR+140.11%3.57%Khách hàng Lâu năm
PPRGPRG HOLDINGS BERHAD
+3.57%0.145 MYR138.6 K0.3660.494 M MYR−0.03 MYR−156.95%0.00%Công nghiệp Chế biến
RESINTCRESINTECH BHD
+3.57%0.580 MYR206 K0.69109.614 M MYR16.860.03 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
SSCCSCC HOLDINGS BERHAD
+3.51%0.295 MYR1000.0140.231 M MYR24.380.01 MYR−31.64%3.51%Dịch vụ Phân phối
PPARKSONPARKSON HOLDINGS BHD
+3.45%0.300 MYR16.917 M3.25333.182 M MYR−0.02 MYR+82.87%0.00%Bán Lẻ
SSALCONSALCON BHD
+3.39%0.305 MYR3.161 M2.05304.863 M MYR−0.02 MYR−34.37%0.00%Dịch vụ Phân phối
KKOMARKKOMARKCORP BHD
+3.33%0.155 MYR627.5 K1.2234.636 M MYR−0.03 MYR+83.66%0.00%Dịch vụ Thương mại
EVERGRNEVERGREEN FIBREBOARD BHD
+3.23%0.320 MYR3.331 M1.59262.199 M MYR−0.01 MYR+83.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
+3.16%0.490 MYR26.4 K0.2533.061 M MYR21.970.02 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EEIBECOSCIENCE INTERNATIONAL BERHAD
+3.08%0.335 MYR556.2 K1.87121.55 M MYR−0.03 MYR−1.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
+2.78%1.110 MYR2.941 M2.33906.893 M MYR8.770.13 MYR−8.72%5.56%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TECGUANTECK GUAN PERDANA BHD
+2.72%1.890 MYR120.8 K3.5573.778 M MYR9.850.19 MYR−74.15%2.72%Công nghiệp Chế biến
SOLIDSOLID AUTOMOTIVE BHD
+2.70%0.190 MYR777 K3.9596.084 M MYR15.830.01 MYR−24.05%1.62%Dịch vụ Phân phối
GGCAPG CAPITAL BERHAD
+2.70%0.380 MYR45.1 K0.07121.318 M MYR−0.03 MYR+47.77%0.00%Vận chuyển
MMYCRONMYCRON STEEL BHD
+2.63%0.390 MYR37.5 K0.12124.282 M MYR130.000.00 MYR−92.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PESTECHPESTECH INTERNATIONAL BERHAD
+2.56%0.200 MYR2.853 M0.94192.722 M MYR−0.31 MYR−13981.82%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMKLANDMK LAND HOLDINGS BHD
+2.38%0.215 MYR173.3 K0.12252.964 M MYR22.630.01 MYR−16.67%0.00%Tài chính
TAANNTA ANN HOLDINGS BHD
+2.31%3.990 MYR664.1 K1.161.718 B MYR9.820.41 MYR−40.92%8.97%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SCNWOLFSCANWOLF CORPORATION BHD
+2.22%0.460 MYR37.3 K0.3990.112 M MYR−0.06 MYR+13.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
HHRGHHRG BERHAD
+2.17%0.235 MYR41.044 M17.84199.692 M MYR13.510.02 MYR−55.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BINACOMBINASAT COMMUNICATIONS BERHAD
+1.96%0.260 MYR642.9 K1.0299.015 M MYR−0.02 MYR−265.47%0.00%Truyền thông
IIBRACOIBRACO BHD
+1.85%1.100 MYR214.4 K0.41589.73 M MYR14.690.07 MYR+12.46%3.24%Tài chính
Sức mua mạnh
HHAILYHAILY GROUP BERHAD
+1.85%0.550 MYR2.031 M3.3196.293 M MYR13.350.04 MYR+11.35%2.30%Khách hàng Lâu năm
TITIJYATITIJAYA LAND BERHAD
+1.79%0.285 MYR349.1 K0.51351.365 M MYR57.000.01 MYR−55.36%0.00%Tài chính
TSRCAPTSR CAPITAL BHD
+1.75%0.290 MYR127.7 K1.5249.718 M MYR3.180.09 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MESTRONMESTRON HOLDINGS BERHAD
+1.72%0.295 MYR4.593 M1.24290.222 M MYR24.580.01 MYR+11.11%0.52%Sản xuất Chế tạo
SDSSDS GROUP BERHAD
+1.70%0.895 MYR813.8 K0.74360.475 M MYR11.260.08 MYR+32.50%2.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAGXAGX GROUP BERHAD
+1.69%0.300 MYR617.4 K1.13127.695 M MYR0.00%Vận chuyển
LIONINDLION INDUSTRIES CORPORATION
+1.69%0.300 MYR581.5 K0.33200.837 M MYR−0.60 MYR−28.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
+1.68%1.820 MYR4.319 M2.532.24 B MYR9.240.20 MYR+6.89%5.45%Tài chính
Mua
PPERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
+1.67%2.430 MYR4.908 M0.701.047 B MYR−0.02 MYR+83.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
+1.67%0.305 MYR1.581 M0.03508.741 M MYR−0.19 MYR−155.93%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MASTEELMALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
+1.59%0.320 MYR1.27 M0.79213.92 M MYR118.520.00 MYR−88.31%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHTPADUHEITECH PADU BHD
+1.56%1.950 MYR2.168 M0.73194.353 M MYR27.310.07 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDELEUMDELEUM BHD
+1.47%1.380 MYR247.9 K0.56546.113 M MYR12.120.11 MYR+8.48%4.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
SSJCSENI JAYA CORPORATION BHD
+1.47%0.345 MYR357.1 K0.6872.606 M MYR11.200.03 MYR−49.17%0.00%Dịch vụ Thương mại
HPMTHPMT HOLDINGS BERHAD
+1.43%0.355 MYR34.9 K0.08114.971 M MYR19.830.02 MYR−22.17%1.86%Sản xuất Chế tạo
HHARNLENHARN LEN CORPORATION BHD
+1.41%0.360 MYR21 K0.15204.527 M MYR−0.01 MYR−700.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
PPENERGYPETRA ENERGY BHD
+1.35%1.500 MYR879.8 K0.48474.995 M MYR8.480.18 MYR+104.87%4.73%Dịch vụ Công nghiệp
KKJTSKJTS GROUP BERHAD
+1.35%0.750 MYR2.704 M1.26509.12 M MYR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NNHFATTNEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
+1.35%4.500 MYR83.6 K0.95367.065 M MYR7.800.58 MYR+78.67%2.93%Sản xuất Chế tạo
SAMSAM ENGINEERING & EQUIPMENT
+1.34%6.040 MYR228 K0.214.035 B MYR32.720.18 MYR+11.20%0.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
FFAVCOFAVELLE FAVCO BHD
+1.33%2.280 MYR114.7 K1.49529.631 M MYR10.610.21 MYR+34.00%39.56%Sản xuất Chế tạo
IITMAXITMAX SYSTEM BERHAD
+1.32%2.300 MYR2.496 M1.132.336 B MYR36.390.06 MYR0.53%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TAKAFULSYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
+1.30%3.910 MYR1.985 M2.883.232 B MYR9.210.42 MYR+9.18%3.63%Tài chính
Sức mua mạnh
UPAUPA CORPORATION BHD
+1.27%0.800 MYR5 K0.15186.733 M MYR29.740.03 MYR−58.87%3.38%Công nghiệp Chế biến