Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.01100.00%0.01Mua2.295M35.980M-0.0161.00Tài chính
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.0150.00%0.01Mua915.700K20.429M-0.0858.00Năng lượng
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.0233.33%0.01Sức mua mạnh6.413M35.197M-0.0063.00Công nghiệp
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01Mua1.054M84.968M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
8605PB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 18/28
0.0823.08%0.01Sức mua mạnh17.600K38.815M6.120.07170.00Công nghiệp
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.0320.00%0.01Mua8.717M64.355M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
7243 IMPIANA HOTELS BERHAD
0.0320.00%0.01Bán53.323M139.884M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9601 HO WAH GENTING BHD
0.1011.76%0.01Mua4.235M30.351M-0.101744.00Công nghiệp
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.0511.11%0.01Bán325.000K57.117M-0.01103.00Tài chính
5131 ZHULIAN CORPORATION BHD
1.6011.11%0.16Mua912.700K662.400M12.240.12615.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0082 GREEN PACKET BHD
0.449.88%0.04Mua47.395M364.992M-0.081000.00Công nghệ
7097 TA WIN HOLDINGS BHD
0.179.68%0.01Bán3.575M49.361M-0.04201.00Công nghiệp
5062 HUA YANG BHD
0.448.54%0.03Sức mua mạnh1.257M144.320M-0.0670.00Tài chính
7241 NEXTGREEN GLOBAL BERHAD
0.478.14%0.03Mua7.437M207.439M143.810.00128.00Công nghiệp
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.208.11%0.01Mua11.000K131.189M-0.01281.00Công nghiệp
7073 SEACERA GROUP BERHAD
0.217.69%0.01Mua9.227M92.492M-0.11432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.077.69%0.01Mua11.171M136.638M9.850.0185.00Công nghệ
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.077.69%0.01Sức mua mạnh11.226M266.170M-0.012662.00Vật liệu cơ bản
2828 C.I. HOLDINGS BHD
1.407.69%0.10Mua11.200K210.600M9.900.13644.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5068 LUSTER INDUSTRIES BHD
0.077.14%0.01Mua275.000K138.322M11.860.012788.00Công nghệ
5172 K-STAR SPORTS LIMITED
0.077.14%0.01Mua130.000K27.087M-0.111063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6874 KUB MALAYSIA BHD
0.386.94%0.02Sức mua mạnh7.452M200.327M-0.002753.00Năng lượng
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD
0.176.45%0.01Mua2.597M38.500M-0.02Dịch vụ Viễn thông
8346 PERAK CORPORATION BHD
0.416.41%0.03Mua20.100K39.000M-1.10434.00Công nghiệp
0007 PUC BERHAD
0.096.25%0.01Mua10.263M172.629M21.220.0063.00Công nghệ
0173 REV ASIA BERHAD
0.195.56%0.01Mua11.000K24.235M-0.0099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3115 KARAMBUNAI CORP BHD
0.105.26%0.01Sức mua mạnh855.400K548.776M57.930.001060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0116 FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.315.08%0.02Mua35.203M602.619M-0.0019.00Công nghiệp
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.114.76%0.01Mua1.607M42.294M-0.09491.00Công nghiệp
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.584.46%0.02Bán30.000K132.829M13.490.04700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6971 KOBAY TECHNOLOGY BHD
1.644.46%0.07Sức mua mạnh65.700K160.287M8.320.19302.00Công nghiệp
5649 GOLDEN PHAROS BHD
0.234.44%0.01Mua5.000K30.778M-0.00845.00Vật liệu cơ bản
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.744.23%0.03Mua27.000K142.462M76.840.01Chăm sóc sức khỏe
7773 EP MANUFACTURING BHD
0.374.23%0.02Mua5.000K56.320M-0.08835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7201 PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.124.17%0.01Bán23.600K78.944M173.910.00209.00Công nghiệp
7016 CHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.384.17%0.01Bán10.100K60.721M7.270.05574.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.134.00%0.01Mua10.000K26.002M-0.0146.00Công nghệ
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.264.00%0.01Mua49.000K43.899M23.810.01110.00Công nghiệp
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.143.85%0.01Mua22.000K46.724M-0.07361.00Vật liệu cơ bản
7004 MCE HOLDINGS BERHAD
0.683.82%0.03Bán20.300K29.085M-0.09414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7085 LTKM BHD
1.113.74%0.04Sức mua mạnh99.300K139.211M6.640.16385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0079 ORION IXL BERHAD
0.143.57%0.01Mua8.890M99.005M-0.00Công nghệ
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD
0.143.57%0.01Mua258.300K99.176M16.950.01652.00Vật liệu cơ bản
5087 MYCRON STEEL BHD
0.293.51%0.01Mua50093.211M-0.02110.00Công nghiệp
0175 HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.153.45%0.01Mua226.500K49.238M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.153.33%0.00Bán5.000K31.491M-0.00274.00Tài chính
4758 ANCOM BHD
0.473.26%0.01Mua45.000K118.597M8.270.061940.00Vật liệu cơ bản
0180 KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
0.163.23%0.01Bán302.000K79.093M7.940.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7501 HARN LEN CORPORATION BHD
0.653.17%0.02Bán37.700K109.129M-0.13230.00Vật liệu cơ bản
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
0.993.13%0.03Bán2.000K179.187M-0.02442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0126 MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.542.86%0.02Mua70.000K87.868M94.940.01Công nghệ
9571 MITRAJAYA HOLDINGS BHD
0.372.82%0.01Mua547.200K315.834M13.680.03521.00Công nghiệp
7216 KAWAN FOOD BHD
1.472.80%0.04Mua385.300K514.113M25.250.06580.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7757 UPA CORPORATION BHD
2.222.78%0.06Bán1.000K166.769M18.980.11547.00Vật liệu cơ bản
5090 MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT
0.182.78%0.00Bán466.000K321.310M-0.033327.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8893 MK LAND HOLDINGS BHD
0.182.78%0.00Mua490.300K217.307M13.250.01814.00Tài chính
5105 CAN-ONE BHD
3.362.75%0.09Bán293.200K628.340M4.760.69694.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9741 ROHAS TECNIC BERHAD
0.562.75%0.01Mua74.400K257.598M24.680.02575.00Vật liệu cơ bản
5106 AXIS REITS
1.872.75%0.05Mua465.500K2.252B14.950.1274.00Tài chính
9938 BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
0.192.70%0.01Sức mua mạnh50037.986M-0.0078.00Vật liệu cơ bản
7323 KEN HOLDINGS BHD
0.582.63%0.01Bán600102.222M4.500.13147.00Tài chính
7617 MAGNA PRIMA BHD
0.982.62%0.03Sức mua mạnh150.000K317.659M-0.19104.00Tài chính
6963 V.S INDUSTRY BHD
1.182.61%0.03Mua24.595M2.096B14.040.086506.00Công nghệ
7935 MILUX CORPORATION BHD
0.802.56%0.02Mua152.300K42.441M-0.04477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5289 TECHBOND GROUP BERHAD
0.802.56%0.02Sức mua mạnh704.300K179.400MVật liệu cơ bản
7121 XIAN LENG HOLDINGS BHD
0.412.50%0.01Bán5.000K31.823M-0.01100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0041 MSCM HOLDINGS BERHAD
0.212.44%0.00Mua60.100K54.425M-0.0522.00Công nghệ
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.212.44%0.00Bán1.613M62.776M3.840.12281.00Vật liệu cơ bản
0106 REXIT BHD
0.652.34%0.01Mua2.000K113.393M14.740.0493.00Công nghệ
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.222.33%0.01Bán20.000K92.642M24.100.0147.00Công nghiệp
1643 LANDMARKS BHD
0.442.30%0.01Mua4.500K230.068M-0.09773.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5029 FAR EAST HOLDINGS BHD
2.682.29%0.06Mua13.100K1.556B43.810.06173.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7412 SHH RESOURCES HOLDINGS BHD
0.452.27%0.01Mua3.000K21.999M-0.162381.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5040 MERIDIAN BERHAD
0.222.27%0.00Bán1.409M106.258M-0.05455.00Tài chính
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.232.17%0.01Mua812.300K32.281M16.590.01104.00Công nghệ
3891 MALAYAN UNITED INDUSTRIES BHD
0.232.17%0.01Mua1.953M674.489M-0.029800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8524 TALIWORKS CORPORATION BHD
0.942.16%0.02Sức mua mạnh2.854M1.865B17.910.058954.00Công ty dịch vụ công cộng
5028 HEITECH PADU BHD
0.962.13%0.02Mua916.500K95.152M-0.271155.00Công nghệ
0169 SMTRACK BERHAD
0.242.08%0.01Mua24.678M35.736M-0.04Công nghệ
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.012.02%0.02Bán5.000K87.148M-0.02850.00Công nghiệp
5797 CHOO BEE METAL INDUSTRIES BHD
1.522.01%0.03Mua2.000K194.786M9.080.16246.00Vật liệu cơ bản
9822 SAM ENGINEERING & EQUIPMENT
8.261.98%0.16Mua9.300K1.095B13.940.58704.00Công nghiệp
5665 SOUTHERN STEEL BHD
1.071.90%0.02Mua498.700K455.324M-0.112835.00Vật liệu cơ bản
6637 PNE PCB BHD
0.541.89%0.01Sức mua mạnh5.195M69.693M-0.04714.00Công nghiệp
3417 EASTERN & ORIENTAL BHD
0.811.87%0.01Mua255.400K1.146B17.330.05785.00Tài chính
8273 PUBLIC PACKAGES HOLDINGS BHD
0.611.68%0.01Mua83.900K112.231M5.690.10934.00Vật liệu cơ bản
2984 FACB INDUSTRIES INCORPORATED
1.221.67%0.02Mua20.000K100.659M68.570.021102.00Vật liệu cơ bản
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.311.67%0.01Sức mua mạnh160.200K240.949M9.600.03178.00Tài chính
4995 VERSATILE CREATIVE BHD
0.331.54%0.01Bán149.300K46.143M-0.13467.00Vật liệu cơ bản
7070 VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.991.54%0.01Mua493.900K548.205M8.320.131354.00Tài chính
1929 CHIN TECK PLANTATIONS BHD
6.601.54%0.10Bán2.500K593.861M11.060.59944.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5249 IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.351.50%0.02Bán1.174M7.323B9.310.142309.00Tài chính
0021 GHL SYSTEMS BHD
1.381.47%0.02Bán1.377M1.019B40.090.03225.00Công nghiệp
2216 IJM PLANTATIONS BHD
1.451.40%0.02Bán32.900K1.259B-0.049931.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5160 HOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.731.40%0.01Mua5.440M214.507M8.970.08451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9016 EKSONS CORPORATION BHD
0.731.39%0.01Bán5.000K115.474M-0.071675.00Vật liệu cơ bản
4324 HENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD
5.151.38%0.07Bán214.600K1.524B-0.1193000.00Năng lượng
4197 SIME DARBY BHD
2.231.36%0.03Bán1.988M14.962B16.140.1420249.00Công nghiệp
7084 QL RESOURCES BHD
6.851.33%0.09Mua1.484M10.968B50.620.134000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9008 OMESTI BHD
0.401.28%0.01Bán92.000K186.500M-0.04570.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất