Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
FINTEC FINTEC GLOBAL BERHAD
0.0416.67%0.01Bán64.696M144.456M0.080.70Tài chính
AVI AVILLION BERHAD
0.1313.04%0.01Mua15.918M123.044M-0.01Dịch vụ Khách hàng
FOCUS FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.0412.50%0.00Bán161.062M286.748M12.500.00Công nghệ Điện tử
CNOUHUA CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.0511.11%0.01Mua560.000K33.400M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.1010.53%0.01Mua46.042M63.204M-0.02Dịch vụ Công nghệ
EATECH E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.1110.00%0.01Bán985.200K58.355M-0.28Vận chuyển
CME CME GROUP BHD
0.0610.00%0.00Mua252.000K48.411M-0.01Sản xuất Chế tạo
GOB GLOBAL ORIENTAL BERHAD
0.419.46%0.04Mua9.033M177.324M12.750.03Tài chính
IMPIANA IMPIANA HOTELS BERHAD
0.069.09%0.00Bán2.133M72.541M-0.08Hàng tiêu dùng không lâu bền
PERTAMA PERTAMA DIGITAL BERHAD
0.528.33%0.04Sức mua mạnh9.027M212.347M306.250.00Công nghiệp Chế biến
ORION ORION IXL BERHAD
0.078.33%0.01Bán798.000K55.673M-0.01Dịch vụ Công nghệ
PASUKGB PASUKHAS GROUP BERHAD
0.227.32%0.02Mua23.087M254.715M-0.23Sản xuất Chế tạo
MQTECH MQ TECHNOLOGY BHD
0.077.14%0.00Bán3.098M54.790M-0.01Sản xuất Chế tạo
ALAM ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.077.14%0.00Bán2.140M107.541M-0.09184.00Dịch vụ Công nghiệp
ECOWLD ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
0.706.82%0.04Sức mua mạnh7.811M1.987B12.120.061373.00Tài chính
JHM JHM CONSOLIDATION BHD
1.916.70%0.12Mua3.206M1.009B40.130.05Công nghệ Điện tử
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.105.26%0.01Mua194.400K44.491M-0.46Dịch vụ Công nghiệp
EFFICEN EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.205.13%0.01Mua1.785M152.463M-0.01Dịch vụ Công nghệ
FREIGHT FREIGHT MANAGEMENT HLDGS BHD
0.764.86%0.04Bán2.108M418.834M21.430.041280.00Vận chuyển
TOCEAN TRANSOCEAN HOLDINGS BHD
4.194.75%0.19Bán272.300K188.962M-0.06Dịch vụ Thương mại
WONG WONG ENGINEERING CORPORATION
1.164.50%0.05Mua2.193M125.203M27.830.04Sản xuất Chế tạo
KSSC K. SENG SENG CORPORATION BHD
1.404.48%0.06Mua2.401M162.432M160.230.01122.00Khoáng sản phi năng lượng
SASBADI SASBADI HOLDINGS BHD
0.244.35%0.01Mua3.747M103.769M-0.03Dịch vụ Khách hàng
TRIMODE TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.614.27%0.03Sức mua mạnh369.500K99.600M18.990.03Vận chuyển
SMILE SMILE-LINK HEALTHCARE GLOBAL BERHAD
0.244.26%0.01Mua110.000K58.845M58.750.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MSM MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.244.20%0.05Bán777.900K864.665M-0.011049.00Công nghiệp Chế biến
KTB KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.124.17%0.01Bán700.000K48.336M-0.04Dịch vụ Khách hàng
MAXIM MAXIM GLOBAL BERHAD
0.264.00%0.01Bán110.000K331.959M-0.07Khoáng sản phi năng lượng
CNH CITRA NUSA HOLDINGS BERHAD
0.134.00%0.01Bán696.600K96.207M56.250.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
KEYASIC KEY ASIC BHD
0.134.00%0.01Bán9.323M171.330M-0.0232.00Công nghệ Điện tử
MPHBCAP MPHB CAPITAL BERHAD
1.564.00%0.06Mua455.200K1.144B53.330.03Tài chính
MINDA MINDA GLOBAL BERHAD
0.143.85%0.01Mua1.471M185.067M73.680.00Dịch vụ Khách hàng
SAPNRG SAPURA ENERGY BERHAD
0.143.85%0.01Mua12.358M2.156B-0.01Dịch vụ Công nghiệp
MULPHA MULPHA INTERNATIONAL BHD
1.953.72%0.07Sức mua mạnh299.100K587.538M-0.07Dịch vụ Khách hàng
QES QES GROUP BERHAD
0.863.59%0.03Sức mua mạnh30.728M713.189M52.780.02350.00Dịch vụ Phân phối
APB APB RESOURCES BHD
0.763.40%0.03Bán20.000K83.688M14.580.05Sản xuất Chế tạo
ULICORP UNITED U-LI CORPORATION BHD
1.223.39%0.04Bán824.700K272.250M19.780.06Sản xuất Chế tạo
PUC PUC BERHAD
0.153.33%0.01Mua23.614M171.704M-0.10Dịch vụ Thương mại
WZSATU WZ SATU BERHAD
0.153.33%0.01Bán5.341M109.384M-0.06336.00Khoáng sản phi năng lượng
HHHCORP HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.153.33%0.01Mua5.199M52.670M-0.00Vận chuyển
MERIDIAN MERIDIAN BERHAD
0.153.33%0.01Bán637.900K116.787M-0.01Tài chính
IVORY IVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.153.33%0.01Bán10078.413M-0.05Tài chính
KOBAY KOBAY TECHNOLOGY BHD
2.803.32%0.09Sức mua mạnh6.216M713.634M29.160.08Sản xuất Chế tạo
MYCRON MYCRON STEEL BHD
0.653.17%0.02Bán183.800K215.858M6.940.10Khoáng sản phi năng lượng
GLOMAC GLOMAC BHD
0.333.13%0.01Bán193.800K264.189M17.690.02198.00Tài chính
EDEN EDEN INC. BHD
0.173.13%0.01Mua2.817M68.571M-0.02153.00Công ty dịch vụ công cộng
PCCS PCCS GROUP BHD
0.503.09%0.02Mua454.100K106.876M33.780.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
MINETEC MINETECH RESOURCES BHD
0.173.03%0.01Bán5.893M203.933M291.670.00Dịch vụ Công nghiệp
ANNJOO ANN JOO RESOURCES BHD
2.072.99%0.06Bán761.600K1.116B0.012029.00Sản xuất Chế tạo
CONNECT CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.172.94%0.00Bán2.303M152.434M-0.01Công nghệ Điện tử
ADVENTA ADVENTA BHD
1.412.92%0.04Bán6.153M212.372M-0.09Công nghệ Sức khỏe
CNASIA CN ASIA CORPORATION BHD
0.552.80%0.02Bán1.450M88.341M-0.06Sản xuất Chế tạo
ALCOM ALCOM GROUP BERHAD
0.762.72%0.02Bán93.700K104.106M9.440.08Khoáng sản phi năng lượng
MELEWAR MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.582.65%0.02Mua1.652M208.462M6.450.10Khoáng sản phi năng lượng
HIAPTEK HIAP TECK VENTURE BHD
0.582.65%0.02Mua7.134M878.206M17.310.04Khoáng sản phi năng lượng
PWF PWF CORPORATION BERHAD
0.592.59%0.02Bán18.000K110.227M12.250.05Công nghiệp Chế biến
STRAITS STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD
0.202.56%0.01Bán657.300K156.158M51.280.00Dịch vụ Thương mại
KUCHAI KUCHAI DEVELOPMENT BHD
1.652.48%0.04Mua3.000K205.421M15.170.11Tài chính
HCK HCK CAPITAL GROUP BERHAD
1.732.37%0.04Mua532.600K742.084M213.920.01Tài chính
PMETAL PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
4.822.34%0.11Bán2.973M38.766B69.160.075986.00Sản xuất Chế tạo
MNRB MNRB HOLDINGS BHD
1.322.33%0.03Mua159.300K1.026B5.330.25Tài chính
VS V.S INDUSTRY BHD
1.342.29%0.03Bán2.825M5.104B19.910.077988.00Sản xuất Chế tạo
SEALINK SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.232.27%0.01Bán4.149M115.000M-0.10Sản xuất Chế tạo
WTHORSE WHITE HORSE BHD
0.682.27%0.02Mua169.800K154.843M-0.18Sản xuất Chế tạo
MMSV MMS VENTURES BHD
0.922.22%0.02Sức mua mạnh258.800K180.423M65.000.01Công nghệ Điện tử
PARLO PARLO BERHAD
0.232.17%0.00Bán250.000K104.840M-0.0353.00Công nghệ Điện tử
HANDAL HANDAL ENERGY BERHAD
0.232.17%0.00Sức mua mạnh970.100K52.827M-0.09451.00Dịch vụ Công nghiệp
DNONCE DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.472.17%0.01Bán1.816M154.998M11.510.04Hỗn hợp
THPLANT TH PLANTATIONS BHD
0.482.13%0.01Bán20.400K428.668M10.590.057560.00Công nghiệp Chế biến
LOTUS LOTUS KFM BERHAD
0.242.13%0.01Bán161.400K239.459M41.230.01Công nghiệp Chế biến
INCKEN INCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC
0.482.13%0.01Mua2.100K177.977M-0.04153.00Dịch vụ Khách hàng
ICONIC ICONIC WORLDWIDE BERHAD
0.482.11%0.01Bán2.398M201.998M0.02Dịch vụ Khách hàng
WIDETEC WIDETECH (M) BHD
3.032.02%0.06Mua60.800K140.078M-0.05Sản xuất Chế tạo
MIKROMB MIKRO MSC BERHAD
0.262.00%0.01Bán741.100K153.199M36.110.0195.00Công nghệ Điện tử
TIENWAH TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD
1.031.98%0.02Mua12.700K151.980M1166.670.00Dịch vụ Thương mại
FOCUSP FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
0.791.95%0.02Mua32.500K255.750M20.560.04Bán Lẻ
ACO ACO GROUP BERHAD
0.271.92%0.01Bán29.800K93.228M28.720.01Dịch vụ Phân phối
PRESTAR PRESTAR RESOURCES BHD
1.071.90%0.02Bán552.000K235.562M5.870.19571.00Sản xuất Chế tạo
SPSETIA SP SETIA BHD
1.091.87%0.02Mua980.300K4.381B-0.102162.00Tài chính
SURIA SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.111.83%0.02Sức mua mạnh54.300K373.486M11.990.091099.00Tài chính
FIHB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.561.82%0.01Bán32.500K64.059M25.230.03Khách hàng Lâu năm
BJCORP BERJAYA CORPORATION BHD
0.281.82%0.01Bán7.887M1.422B-0.09Dịch vụ Khách hàng
LKL LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.281.79%0.00Bán9.762M164.365M35.800.01Công nghệ Sức khỏe
HHGROUP HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.871.75%0.02Sức mua mạnh84.600K115.127M-0.31Khoáng sản phi năng lượng
MASTER MASTER-PACK GROUP BERHAD
1.751.74%0.03Bán6.000K95.039M8.270.21Công nghiệp Chế biến
OVH OCEAN VANTAGE HOLDINGS BERHAD
0.291.72%0.01Bán614.000K129.465M17.030.02Tài chính
GIIB GIIB HOLDINGS BERHAD
0.301.67%0.01Mua1.170M107.067M-0.11Sản xuất Chế tạo
HARNLEN HARN LEN CORPORATION BHD
0.611.67%0.01Mua17.000K110.416M1.140.52530.00Khách hàng Lâu năm
PELIKAN PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.311.64%0.01Mua613.700K193.026M29.360.011539.00Vận chuyển
CYPARK CYPARK RESOURCES BERHAD
0.941.61%0.01Bán1.469M462.059M6.770.15124.00Dịch vụ Công nghiệp
FITTERS FITTERS DIVERSIFIED BHD
0.321.59%0.01Mua2.928M172.401M-0.0215.00Sản xuất Chế tạo
JFTECH JF TECHNOLOGY BHD
1.301.56%0.02Bán754.300K1.229B85.260.02111.00Công nghệ Điện tử
HSL HOCK SENG LEE BHD
0.981.55%0.02Sức mua mạnh14.700K533.032M15.540.061200.00Dịch vụ Công nghiệp
PHARMA PHARMANIAGA BHD
5.311.53%0.08Mua865.000K1.389B49.170.113603.00Công nghệ Sức khỏe
LEONFB LEON FUAT BERHAD
1.001.52%0.02Bán2.037M351.230M5.010.21400.00Khoáng sản phi năng lượng
SLP SLP RESOURCES BHD
1.011.51%0.02Mua459.200K332.808M18.100.06Sản xuất Chế tạo
ASTINO ASTINO BHD
1.391.46%0.02Mua660.800K387.009M9.710.15Sản xuất Chế tạo
MAYBULK MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.691.46%0.01Mua5.744M670.000M-0.05Vận chuyển
CABNET CABNET HOLDINGS BERHAD
0.351.43%0.01Mua13.782M63.456M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
RGTECH RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.361.41%0.01Bán424.900K191.698M52.900.01Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter