Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.1420.83%0.03Sức mua mạnh10022.368M-0.05112.00Vật liệu cơ bản
7243 IMPIANA HOTELS BERHAD
0.0320.00%0.01Mua3.651M139.884M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7382 GOLDEN LAND BERHAD
0.4317.57%0.07Mua22.000K79.374M-0.091196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.0416.67%0.01Bán459.600K25.074M-0.41Năng lượng
8672 KAMDAR GROUP(M)BHD
0.3214.29%0.04Mua20055.437M271.840.001368.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7128 CAM RESOURCES BHD
0.2513.64%0.03Mua72.300K42.219M17.070.01707.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7192 GOODWAY INTEGRATED INDUSTRIES
0.2113.51%0.03Mua1.407M22.490M-0.23692.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.0913.33%0.01Mua748.500K92.993M-0.01980.00Công nghiệp
7036 BORNEO OIL BHD
0.0412.50%0.01Mua1.360M207.550M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0203 SECUREMETRIC BERHAD
0.5311.70%0.06Mua14.100K114.492MCông nghiệp
0190 EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.2411.63%0.03Sức mua mạnh3.000K51.728M39.020.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.0511.11%0.01Mua73.100K20.884M-0.02276.00Công nghiệp
0075 LYC HEALTHCARE BERHAD
0.4011.11%0.04Mua9.374M116.951M-0.02Công nghệ
0180 KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
0.1610.34%0.01Mua2.018M73.990M7.850.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2429 TANCO HOLDINGS BHD
0.0610.00%0.01Mua486.700K37.072M-0.02371.00Tài chính
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.0610.00%0.01Mua20.200K46.064M-0.02391.00Công nghiệp
0022 PARLO BERHAD
0.1110.00%0.01Mua4.833M36.403M-0.0387.00Dịch vụ Viễn thông
3913 MUI PROPERTIES BHD
0.179.38%0.01Bán664.400K122.250M6.940.0249.00Tài chính
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.069.09%0.01Sức mua mạnh3.451M102.873M22.630.00Vật liệu cơ bản
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.069.09%0.01Mua14.337M60.600M-0.0154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7168 PRG HOLDINGS BERHAD
1.089.09%0.09Sức mua mạnh4.416M359.375M-0.06954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
0.957.95%0.07Bán15.200K62.267M8.040.11356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0140 MACPIE BERHAD
0.147.69%0.01Bán433.000K45.928M-0.0188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0080 STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD
0.227.32%0.01Mua8.898M133.385M21.600.01Năng lượng
5256 REACH ENERGY BHD
0.227.32%0.01Mua13.131M224.764M-0.03Năng lượng
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
1.627.28%0.11Bán120.300K253.221M11.290.13356.00Vật liệu cơ bản
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.387.14%0.03Mua2.565M165.031M16.780.0363.00Công nghiệp
7099PA ATTA GLOBAL GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022
0.077.14%0.01Bán461.000K91.247M17.960.02377.00Vật liệu cơ bản
7180 SERN KOU RESOURCES BHD
0.687.09%0.05Sức mua mạnh1.562M152.400M14.940.05657.00Vật liệu cơ bản
7676 GUNUNG CAPITAL BERHAD
0.316.90%0.02Sức mua mạnh12.700K68.492M-0.02505.00Công nghiệp
7246 SIGNATURE INTERNATIONAL BHD
0.506.38%0.03Sức mua mạnh83.000K105.838M47.720.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3069 MEGA FIRST CORPORATION BHD
4.196.35%0.25Sức mua mạnh2.205M1.591B13.410.31728.00Công ty dịch vụ công cộng
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.096.25%0.01Mua310.000K38.411M-0.04319.00Công nghiệp
7158 SCOMI GROUP BHD
0.096.25%0.01Mua8.878M87.513M-0.242000.00Năng lượng
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.266.12%0.01Sức mua mạnh5.000K43.021M10.340.02110.00Công nghiệp
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.095.88%0.01Bán22.600K36.224M-0.031090.00Tài chính
8419 PANSAR BERHAD
0.555.83%0.03Sức mua mạnh3.690M235.858M33.660.02Công nghiệp
5175 IVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.205.41%0.01Mua1.000K90.665M-0.00422.00Tài chính
0161 SCH GROUP BERHAD
0.105.00%0.01Bán70.000K55.551M-0.01116.00Công nghiệp
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD
0.105.00%0.01Mua10.100K35.068M9.030.01418.00Vật liệu cơ bản
7188 BTM RESOURCES BHD
0.105.00%0.01Mua57.400K14.134M-0.04168.00Vật liệu cơ bản
7154 CAELY HOLDINGS BHD
0.454.65%0.02Mua1.102M70.406M48.810.011147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7043 JADE MARVEL GROUP BERHAD
1.174.46%0.05Sức mua mạnh74.800K141.999M-0.0171.00Vật liệu cơ bản
8613 ENRA GROUP BERHAD
1.204.35%0.05Bán23.200K155.156M-0.19240.00Tài chính
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.124.35%0.01Mua36.391M269.286M-0.04285.00Công nghiệp
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.384.17%0.01Sức mua mạnh31.000K217.154M25.070.011735.00Công nghiệp
7114 DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.394.05%0.01Mua109.900K96.680M-0.011182.00Vật liệu cơ bản
7412 SHH RESOURCES HOLDINGS BHD
0.524.00%0.02Mua30.000K24.999M-0.162381.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8966 PROLEXUS BHD
0.654.00%0.03Mua620.600K108.991M-0.001929.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.403.95%0.01Sức mua mạnh8.678M190.000M-0.05Công nghiệp
1481 ADVANCE SYNERGY BHD
0.143.85%0.01Mua3.946M120.795M-0.011647.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
3.803.83%0.14Bán20.000K1.684B10.360.351446.00Công nghiệp
7119 DEGEM BHD
0.823.80%0.03Bán2.000K103.357M25.810.03377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
2.763.76%0.10Mua839.300K6.046B15.710.17Vật liệu cơ bản
5606 IGB BERHAD
2.803.70%0.10Sức mua mạnh602.800K1.837B10.330.36827.00Tài chính
6807 PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.283.70%0.01Bán208.400K120.757M-0.414744.00Công ty dịch vụ công cộng
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD
0.143.70%0.00Bán514.800K213.754M-0.07786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0173 REV ASIA BERHAD
0.143.70%0.00Bán50.000K18.176M-0.0099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9695 PLS PLANTATIONS BERHAD
0.723.57%0.03Bán30.000K245.490M-0.04259.00Công nghiệp
0056 GRAND-FLO BERHAD
0.293.57%0.01Mua1.311M131.717M13.640.02152.00Công nghệ
5289 TECHBOND GROUP BERHAD
0.743.50%0.03Mua78.000K164.450M23.210.03Vật liệu cơ bản
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.153.45%0.01Bán75.200K123.118M-0.03384.00Công nghiệp
5517 SHANGRI-LA HOTELS (M) BHD
5.203.38%0.17Mua15.300K2.213B35.860.142364.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.313.33%0.01Mua20.100K28.991M15.760.02947.00Vật liệu cơ bản
7215 NI HSIN RESOURCES BHD
0.153.33%0.00Bán170.000K47.561M-0.00224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7176 TPC PLUS BHD
0.333.17%0.01Bán10073.646M8.240.06274.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0060 VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.173.12%0.01Bán208.800K62.435M-0.0166.00Công nghệ
7173 TOYO INK GROUP BHD
0.673.08%0.02Bán21.000K69.550M18.230.04244.00Vật liệu cơ bản
5210 BUMI ARMADA BERHAD
0.343.03%0.01Mua116.266M1.939B-0.281762.00Năng lượng
2135 GOPENG BHD
0.712.90%0.02Mua100185.605M34.710.02121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7134 PWF CONSOLIDATED BERHAD
0.732.82%0.02Bán25.300K122.377M9.920.08555.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7120 ACOUSTECH BHD
0.382.70%0.01Mua7.500K71.937M-0.041531.00Công nghệ
0209 I-STONE GROUP BERHAD
0.202.63%0.01Sức mua mạnh8.360M232.081MCông nghệ
7204 D&O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
0.592.61%0.02Mua11.325M639.153M24.950.03Công nghệ
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.202.56%0.01Bán1.021M115.026M-0.61818.00Công nghiệp
0041 MSCM HOLDINGS BERHAD
0.202.56%0.01Bán919.900K62.124M-0.0522.00Công nghệ
5088 APEX EQUITY HOLDINGS BHD
0.802.56%0.02Bán1.000K158.059M15.580.05175.00Tài chính
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.822.50%0.02Sức mua mạnh6.000K160.520M70.800.01Chăm sóc sức khỏe
0008 WILLOWGLEN MSC BHD
0.412.50%0.01Mua237.400K194.633M13.840.03132.00Công nghệ
7210 FREIGHT MANAGEMENT HLDGS BHD
0.622.48%0.01Mua41.500K168.930M12.420.051384.00Công nghiệp
1198 MAA GROUP BERHAD
0.842.44%0.02Bán461.800K249.570M-0.063115.00Tài chính
3182 GENTING BHD
5.942.41%0.14Bán5.595M22.333B14.530.4056000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4898 TA ENTERPRISE BHD
0.642.40%0.01Bán427.800K1.070B-0.00702.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.212.38%0.01Bán394.700K29.474M-0.04104.00Công nghệ
5657 PARKSON HOLDINGS BHD
0.212.38%0.01Bán234.200K229.719M-0.12287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9385 LAY HONG BHD
0.442.33%0.01Mua3.668M283.924M10750.000.012556.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5222 FGV HOLDINGS BERHAD
0.922.23%0.02Bán43.266M3.262B-0.3118742.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2925 CYCLE & CARRIAGE BINTANG BHD
1.382.22%0.03Mua10.000K136.005M-0.09847.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6963 V.S INDUSTRY BHD
1.382.22%0.03Mua8.171M2.478B16.490.086506.00Công nghệ
0090 ELSOFT RESEARCH BHD
0.942.17%0.02Mua8.496M613.738M19.970.0549.00Công nghệ
0202 RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.242.08%0.01Mua315.100K126.048M42.780.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3158 YNH PROPERTY BHD
2.452.08%0.05Bán157.300K1.276B63.460.04113.00Tài chính
7214 A-RANK BHD
0.492.06%0.01Mua8.000K82.242M6.750.07143.00Vật liệu cơ bản
0206 GAGASAN NADI CERGAS BERHAD
0.252.04%0.01Sức bán mạnh30.000K184.485M5.810.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7668 HAI-O ENTERPRISE BHD
2.571.98%0.05Mua765.700K731.721M15.350.16526.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0169 SMTRACK BERHAD
0.261.96%0.01Sức mua mạnh1.939M41.767M-0.04Công nghệ
5576 MINHO (M) BHD
0.261.96%0.01Mua79.100K86.837M11.310.03910.00Vật liệu cơ bản
5131 ZHULIAN CORPORATION BHD
1.591.92%0.03Sức mua mạnh146.500K717.600M11.650.13615.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3883 MUDA HOLDINGS BHD
1.601.91%0.03Mua24.800K478.930M6.300.252364.00Vật liệu cơ bản
7189 MB WORLD GROUP BERHAD
1.601.91%0.03Mua15.000K247.082M5.140.31494.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất