Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.5544.74%0.17Sức mua mạnh14.200K26.771M178.570.0011.00Công nghiệp
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.0325.00%0.01Bán2.300K5.439M146.00Công nghệ
1007PA AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES A
0.3320.37%0.06Mua3.400K337.772M2.860.241058.00Tài chính
9407 PARAGON UNION BHD
0.3518.64%0.06Sức mua mạnh1.000K22.644M-0.03467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021
0.0718.18%0.01Mua100.000K
0149 FIBON BERHAD
0.5417.39%0.08Mua1.000K52.919M22.480.02Công nghiệp
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.3417.24%0.05Mua5.800K163.175M59.230.01500.00Tài chính
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.0716.67%0.01Bán278.100K36.665M10.000.03170.00Công nghiệp
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.1416.00%0.02Mua92.300K16.056M0.910.161841.00Công nghiệp
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.1915.15%0.03Mua242.300K39.889M-0.02274.00Tài chính
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.0414.29%0.01Mua5.200K37.668M-0.02124.00Công nghệ
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.0414.29%0.01Mua281.000K23.380M-0.00106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.0414.29%0.01Mua301.500K90.073M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.0414.29%0.01Bán1.062M23.870M-0.01275.00Công nghiệp
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.0414.29%0.01Bán4.924M17.420M-0.01712.00Công nghiệp
0140 STERLING PROGRESS BERHAD
0.1812.12%0.02Bán50.100K59.440M-0.0288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7191 ADVENTA BHD
0.4511.11%0.04Mua6.000K68.754M36.140.011114.00Chăm sóc sức khỏe
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.3011.11%0.03Sức mua mạnh70072.590M-0.0283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.6410.34%0.06Mua80088.834M34.610.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0055 SERSOL BERHAD
0.1110.00%0.01Mua265.000K23.688M-0.00144.00Vật liệu cơ bản
5026 MHC PLANTATIONS BHD
0.7110.00%0.07Mua11.900K140.529M10.190.07342.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8702 TEXCHEM RESOURCES BHD
0.799.72%0.07Mua10095.991M-0.034530.00Công nghiệp
7004 MCE HOLDINGS BERHAD
0.689.68%0.06Bán10030.195M-0.04414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6904 SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.779.29%0.07Bán100143.910M-0.102181.00Vật liệu cơ bản
3484 DAMANSARA REALTY BHD
0.359.23%0.03Mua38.000K113.022M7.320.05282.00Tài chính
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.069.09%0.01Bán295.000K68.195M-0.05980.00Công nghiệp
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.069.09%0.01Bán516.900K48.471M-0.00391.00Công nghiệp
8885 AVILLION BERHAD
0.258.70%0.02Mua33.000K197.467M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.078.33%0.01Bán277.000K53.481M8.400.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.078.33%0.01Mua6.544M102.225M-0.01Vật liệu cơ bản
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.078.33%0.01Mua5.931M30.165M-0.01276.00Công nghiệp
7198 DPS RESOURCES BHD
0.078.33%0.01Theo dõi149.100K35.266M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9954 ASIA KNIGHT BERHAD
0.207.89%0.01Mua8.457M109.617M-0.02267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8192 MERCURY INDUSTRIES BHD
0.977.78%0.07Bán5.000K38.977M15.200.06100.00Vật liệu cơ bản
7182 EKA NOODLES BERHAD
0.077.69%0.01Mua64.500K21.840M-0.01558.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7157 CYL CORPORATION BHD
0.567.69%0.04Bán5.000K56.000M-0.01465.00Vật liệu cơ bản
7935 MILUX CORPORATION BHD
0.727.46%0.05Bán3.000K39.176M-0.01477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.047.22%0.07Bán2.100K104.388M13.780.0967.00Công nghiệp
8443 HIL INDUSTRIES BHD
0.597.21%0.04Bán5.000K197.505M10.370.06533.00Vật liệu cơ bản
7134 PWF CONSOLIDATED BERHAD
0.767.09%0.05Bán56.600K130.520M9.750.09555.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5165 HOCK HENG STONE INDUSTRIES BHD
0.476.90%0.03Bán3.000K34.783M109.570.00149.00Vật liệu cơ bản
0189 MATANG BERHAD
0.086.67%0.01Mua2.871M135.750M33.040.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.086.67%0.01Mua12.435M48.551M-0.01103.00Tài chính
3743 SUNSURIA BERHAD
0.836.37%0.05Bán100667.028M6.240.13267.00Tài chính
7099 ATTA GLOBAL GROUP BERHAD
0.786.12%0.04Mua26.700K166.388M6.700.27377.00Vật liệu cơ bản
5022 PAOS HOLDINGS BHD
0.356.06%0.02Bán11.000K59.784M73.170.00132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8966 PROLEXUS BHD
0.625.98%0.04Mua8.000K101.840M12.360.051929.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7165 SPRING GALLERY BERHAD
0.805.96%0.04Sức mua mạnh1.000K158.885M-0.03477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.095.88%0.01Bán10073.042M89.110.0062.00Công nghiệp
7544 QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
0.835.73%0.04Mua10048.108M-0.17578.00Vật liệu cơ bản
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.105.26%0.01Mua17.000K48.314M24.300.00104.00Công nghệ
7005 B.I.G. INDUSTRIES BHD
0.315.08%0.01Mua1.400K14.187M-0.09286.00Vật liệu cơ bản
7245 WZ SATU BERHAD
0.215.00%0.01Bán10.000K93.033M-0.1899.00Vật liệu cơ bản
0022 PARLO BERHAD
0.105.00%0.01Mua315.500K36.403M0.590.1787.00Dịch vụ Viễn thông
7187 CHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.425.00%0.02Mua34.000K124.787M18.550.03320.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7066 YONG TAI BHD
0.644.92%0.03Theo dõi7.141M296.243M26.010.03390.00Tài chính
7071 OCR GROUP BERHAD
0.334.84%0.01Bán454.000K95.028M50.860.01405.00Công nghiệp
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.224.76%0.01Bán65.100K107.515M-0.03Công nghiệp
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.224.76%0.01Mua152.700K156.009M-0.01281.00Công nghiệp
5008 HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
3.794.70%0.17Mua1.000K247.884M11.790.31934.00Công nghiệp
6211 KIA LIM BHD
0.234.65%0.01Bán90013.936M-0.11243.00Vật liệu cơ bản
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.124.55%0.01Mua6.121M40.715M-0.0776.00Công nghiệp
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.124.55%0.01Bán10.000K22.416M-0.0046.00Công nghệ
7201 PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.124.55%0.01Bán13.900K75.690M106.480.00209.00Công nghiệp
7773 EP MANUFACTURING BHD
0.474.44%0.02Mua3.000K74.695M-0.17835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.594.39%0.03Theo dõi10.000K150.696M12.200.0575.00Công nghiệp
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.124.35%0.01Mua165.000K34.765M-0.0253.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7188 BTM RESOURCES BHD
0.124.35%0.01Mua168.800K16.255M-0.02168.00Vật liệu cơ bản
8044 COMPUTER FORMS (M) BHD
1.214.31%0.05Mua5.000K49.610M-0.07334.00Công nghiệp
4588 UMW HOLDINGS BHD
4.614.30%0.19Bán1.493M5.164B15.590.289169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5136 COMPLETE LOGISTIC SERVICES BHD
0.624.17%0.03Mua9.000K74.065M6.750.09162.00Công nghiệp
7146 AE MULTI HOLDINGS BHD
0.124.17%0.01Mua366.000K37.426M-0.01543.00Công nghệ
3514 MARCO HOLDINGS BHD
0.124.17%0.01Bán53.000K126.517M9.100.0174.00Công nghiệp
1082 HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD
19.064.04%0.74Mua93.500K20.976B10.991.6728000.00Tài chính
6637 PNE PCB BHD
0.524.00%0.02Mua1.000K68.378M32.580.02714.00Công nghiệp
9601 HO WAH GENTING BHD
0.134.00%0.01Sức bán mạnh91.300K40.576M-0.041744.00Công nghiệp
7252 TEO SENG CAPITAL BHD
0.803.90%0.03Mua23.000K230.840M9.840.08Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4359 TURIYA BHD
0.143.85%0.01Bán10.000K29.735M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
7010 GRAND HOOVER BHD
0.693.79%0.03Sức mua mạnh424.000K26.400M-0.0474.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5048 YI-LAI BHD
0.693.73%0.03Mua4.000K101.902M-0.03735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7164 KNM GROUP BHD
0.143.70%0.01Bán238.000K316.723M-0.04834.00Năng lượng
5209 GAS MALAYSIA BERHAD
2.803.70%0.10Sức bán mạnh20.500K3.467B16.530.16487.00Công ty dịch vụ công cộng
2852 CAHYA MATA SARAWAK BHD
3.133.64%0.11Mua604.400K3.236B12.650.242600.00Vật liệu cơ bản
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.283.64%0.01Bán100118.496M16.530.0247.00Công nghiệp
1007 AMCORP PROPERTIES BERHAD
0.573.64%0.02Bán21.900K337.772M2.860.241058.00Tài chính
5272 RANHILL HOLDINGS BERHAD
1.193.48%0.04Sức mua mạnh3.539M1.022B13.490.092916.00Công ty dịch vụ công cộng
5186 MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.623.31%0.02Theo dõi89.900K968.000M-0.032107.00Năng lượng
8923 JIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.323.28%0.01Bán2.000K47.778M-0.037.00Công nghiệp
0202 RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.323.23%0.01Mua18.424M162.812MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9881 LEADER STEEL HOLDINGS BHD
0.323.23%0.01Bán22.000K39.888M6.270.05132.00Vật liệu cơ bản
5101 EVERGREEN FIBREBOARD BHD
0.483.19%0.01Bán1.159M397.527M8.470.062700.00Vật liệu cơ bản
9148 ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
2.033.05%0.06Sức mua mạnh5.000K38.798M25.330.0889.00Công nghiệp
7208 EURO HOLDINGS BHD
0.182.86%0.01Mua158.700K46.778M-0.01496.00Công nghiệp
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.372.78%0.01Bán20.000K114.138M-0.15300.00Công nghiệp
0197 WEGMANS HOLDINGS BERHAD
0.372.78%0.01Sức mua mạnh2.969M180.000M498.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8893 MK LAND HOLDINGS BHD
0.182.78%0.01Bán241.000K217.307M8.840.02774.00Tài chính
2216 IJM PLANTATIONS BHD
1.902.70%0.05Bán8.000K1.673B164.500.0110133.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7249 EWEIN BERHAD
0.582.63%0.01Bán2.006M171.904M6.250.09394.00Công nghiệp
5263 SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.622.53%0.04Mua2.700K2.042B14.780.111161.00Công nghiệp
5112 TH PLANTATIONS BHD
0.612.50%0.01Bán10.800K530.311M24.350.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất