Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.0233.33%0.01Bán508.000K40.859M-0.0358.00Năng lượng
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD
0.0233.33%0.01Mua50.000K12.137M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0325.00%0.01Mua3.647M141.613M53.190.0042.00Dịch vụ Viễn thông
9407 PARAGON UNION BHD
0.3518.64%0.06Sức mua mạnh1.000K22.644M-0.03467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5028 HEITECH PADU BHD
0.5218.39%0.08Mua10.100K52.131M-0.171155.00Công nghệ
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.1717.24%0.03Mua68.000K18.825M1.070.161841.00Công nghiệp
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.0716.67%0.01Bán278.100K33.310M9.280.03170.00Công nghiệp
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.0416.67%0.01Bán480.000K93.589M50.080.01405.00Công nghiệp
7245 WZ SATU BERHAD
0.2416.67%0.04Mua100113.965M-0.1899.00Vật liệu cơ bản
7209 CHEETAH HOLDINGS BHD
0.3815.15%0.05Mua11.000K43.647M40.860.011003.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0172 OCK GROUP BERHAD
0.4714.63%0.06Bán33.038M409.592M18.350.03167.00Dịch vụ Viễn thông
8591 CREST BUILDER HOLDINGS BHD
0.9514.46%0.12Sức mua mạnh2.077M162.157M4.710.20247.00Công nghiệp
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.3214.29%0.04Mua35.700K153.576M55.750.01500.00Tài chính
5141 DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
0.7113.60%0.09Mua16.519M685.015M-0.04Năng lượng
7382 GOLDEN LAND BERHAD
0.4313.16%0.05Mua10.000K92.245M-0.071196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5843 KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
1.4212.70%0.16Mua1.786M763.087M13.770.10983.00Công ty dịch vụ công cộng
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.1412.50%0.01Mua18.358M149.905M-0.0776.00Công nghiệp
7191 ADVENTA BHD
0.4512.50%0.05Mua1.400K68.754M36.140.011114.00Chăm sóc sức khỏe
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.7212.50%0.08Sức mua mạnh10099.938M38.940.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5167 TURBO-MECH BERHAD
0.7212.50%0.08Bán2.000K77.760M24.770.03Công nghiệp
8079 LEE SWEE KIAT GROUP BHD
1.0511.70%0.11Sức mua mạnh851.300K171.284M19.320.05192.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2283 ZELAN BHD
0.0511.11%0.01Theo dõi54.500K42.245M-0.10371.00Công nghiệp
9393 INDUSTRONICS BHD
0.1011.11%0.01Bán200.000K10.276M-0.03405.00Công nghiệp
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.3011.11%0.03Sức mua mạnh70072.590M-0.0283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5198 ABM FUJIYA BERHAD
0.6011.11%0.06Bán130.000K108.000M22.760.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7501 HARN LEN CORPORATION BHD
0.5410.20%0.05Mua13.000K93.539M-0.04230.00Vật liệu cơ bản
7080 PERMAJU INDUSTRIES BHD
0.3910.00%0.04Mua25.730M72.096M-0.0332.00Tài chính
7230 TOMEI CONSOLIDATED BHD
0.5510.00%0.05Mua35.500K76.230M8.490.06508.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7184 G3 GLOBAL BERHAD
0.839.93%0.07Mua73.000K342.375M-0.03343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0127 JHM CONSOLIDATION BHD
1.259.65%0.11Sức mua mạnh3.535M697.000M20.040.06Công nghệ
8303 KUANTAN FLOUR MILLS BHD
0.128.70%0.01Mua2.000K8.529M-0.15188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8346 PERAK CORPORATION BHD
0.508.70%0.04Bán16.800K50.000M-1.88434.00Công nghiệp
0093 SOLUTION ENGINEERING HOLDINGS
0.128.70%0.01Mua641.300K38.307M-0.0010.00Công nghiệp
7811 SAPURA INDUSTRIAL BHD
0.768.57%0.06Bán11.600K55.310M10.840.07760.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8478 HWA TAI INDUSTRIES BHD
0.338.33%0.03Theo dõi133.200K24.321M60.750.01765.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7198 DPS RESOURCES BHD
0.078.33%0.01Mua198.000K38.205M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.078.33%0.01Mua1.012M30.165M-0.01276.00Công nghiệp
7081 PHARMANIAGA BHD
3.098.04%0.23Mua177.800K804.961M16.620.193322.00Chăm sóc sức khỏe
5100 BP PLASTICS HOLDING BHD
1.018.02%0.07Mua207.400K189.530M11.190.09184.00Vật liệu cơ bản
8192 MERCURY INDUSTRIES BHD
0.977.78%0.07Bán5.000K38.977M15.200.06100.00Vật liệu cơ bản
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.147.69%0.01Theo dõi10050.318M-0.00361.00Vật liệu cơ bản
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.077.69%0.01Mua10.024M42.196M-0.0421.00Công nghiệp
9288 BONIA CORPORATION BHD
0.287.55%0.02Bán130.500K229.611M16.460.02833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.457.41%0.10Mua171.000K127.641M-0.03850.00Công nghiệp
0200 REVENUE GROUP BERHAD
1.497.19%0.10Mua13.166M332.044M36.750.04Công nghiệp
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.457.14%0.03Sức bán mạnh4.200K20.422M12.520.0461.00Công nghiệp
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.077.14%0.01Mua94.400K35.496M-0.00873.00Công nghiệp
7108 PERDANA PETROLEUM BERHAD
0.307.02%0.02Mua14.224M237.434M-0.152487.00Năng lượng
6912 PASDEC HOLDINGS BHD
0.406.76%0.03Mua72.700K158.146M-0.01267.00Tài chính
5025 NWP HOLDINGS BHD
0.086.67%0.01Bán340.500K31.380M-0.0574.00Vật liệu cơ bản
7235 SUPERLON HOLDINGS BHD
1.286.67%0.08Mua553.800K203.264M17.560.07Công nghiệp
5102 GUAN CHONG BHD
3.056.64%0.19Sức mua mạnh3.771M1.457B9.170.33127.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5797 CHOO BEE METAL INDUSTRIES BHD
1.656.45%0.10Mua54.600K215.385M4.850.34246.00Vật liệu cơ bản
7189 MB WORLD GROUP BERHAD
1.656.45%0.10Mua8.000K259.672M3.940.42494.00Công nghiệp
7034 THONG GUAN INDUSTRIES BHD
2.486.44%0.15Mua233.500K337.854M13.160.24865.00Vật liệu cơ bản
9172 FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
1.876.25%0.11Mua5.806M462.560M12.530.154084.00Công nghệ
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.096.25%0.01Mua180.000K34.238M-0.04491.00Công nghiệp
8524 TALIWORKS CORPORATION BHD
0.856.25%0.05Sức mua mạnh8.391M1.713B41.360.02900.00Công ty dịch vụ công cộng
5269 AL-SALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.856.25%0.05Mua700493.000M12.980.07Tài chính
7157 CYL CORPORATION BHD
0.596.25%0.04Mua2.500K59.500M-0.01465.00Vật liệu cơ bản
5259 E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.526.19%0.03Mua2.364M259.560M3.340.15Công nghiệp
5054 TRC SYNERGY BHD
0.526.12%0.03Mua568.400K249.858M12.200.04743.00Công nghiệp
7085 LTKM BHD
1.066.00%0.06Mua237.600K137.910M58.180.02385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4588 UMW HOLDINGS BHD
4.995.94%0.28Mua2.692M5.830B17.600.289169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5172 K-STAR SPORTS LIMITED
0.095.88%0.01Mua2.998M34.286M-0.051063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0100 ES CERAMICS TECHNOLOGY BHD
0.185.71%0.01Bán23.200K38.020M298.390.00171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5249 IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.695.62%0.09Mua4.207M9.305B11.870.142309.00Tài chính
0146 JF TECHNOLOGY BHD
0.945.62%0.05Sức mua mạnh18.000K197.400M602.560.00Công nghệ
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.105.56%0.01Mua20.667M65.440M-0.01103.00Tài chính
6807 PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.475.56%0.03Mua989.800K212.443M-0.334744.00Công ty dịch vụ công cộng
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.485.43%0.03Mua2.238M220.579M23.130.0263.00Công nghiệp
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.205.41%0.01Mua47.800K40.938M-0.02274.00Tài chính
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
0.695.38%0.04Sức bán mạnh10.400K328.018M11.570.062351.00Vật liệu cơ bản
7249 EWEIN BERHAD
0.595.31%0.03Mua3.402M179.443M6.530.09394.00Công nghiệp
7200 TEK SENG HOLDINGS BHD
0.305.26%0.01Mua2.668M104.443M-0.06285.00Vật liệu cơ bản
7172 PMB TECHNOLOGY BHD
4.005.26%0.20Sức mua mạnh357.500K626.217M64.260.06326.00Vật liệu cơ bản
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.105.26%0.01Bán4.111M92.887M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7202 CLASSIC SCENIC BHD
1.235.13%0.06Mua61.900K148.215M17.650.07367.00Vật liệu cơ bản
7119 DEGEM BHD
1.055.00%0.05Mua5.000K137.374M15.100.07377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0079 ORION IXL BERHAD
0.105.00%0.01Mua25.839M62.890M-0.00Công nghệ
8664 SP SETIA BHD
2.144.90%0.10Theo dõi934.900K8.468B11.420.23942.00Tài chính
7161 KERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.294.88%0.06Mua423.200K1.602B12.790.11450.00Công nghiệp
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.224.76%0.01Mua50.100K112.635M-0.03Công nghiệp
5371 KIM HIN INDUSTRY BHD
1.344.69%0.06Mua16.000K187.920M-0.031560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7617 MAGNA PRIMA BHD
0.914.60%0.04Bán300302.691M75.580.03104.00Tài chính
7248 SLP RESOURCES BHD
1.164.50%0.05Mua1.262M367.674M17.240.07236.00Vật liệu cơ bản
7016 CHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.354.48%0.01Sức bán mạnh8.000K59.034M196.630.00574.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3247 GUH HOLDINGS BHD
0.584.46%0.03Mua5.200K160.502M-0.011282.00Công nghệ
5022 PAOS HOLDINGS BHD
0.354.41%0.01Bán1.000K64.313M78.710.00132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8443 HIL INDUSTRIES BHD
0.594.39%0.03Bán15.000K197.505M10.370.06533.00Vật liệu cơ bản
9717 SYCAL VENTURES BHD
0.244.35%0.01Mua355.000K99.918M47.810.01169.00Công nghiệp
5073 NAIM HOLDINGS BHD
0.484.35%0.02Mua565.500K120.000M-0.591030.00Công nghiệp
5006 MERGE ENERGY BHD
0.844.32%0.04Mua2.342M56.615M-0.1336.00Công nghiệp
5041 PBA HOLDINGS BHD
1.254.17%0.05Sức mua mạnh48.200K413.751M10.010.121340.00Công ty dịch vụ công cộng
4359 TURIYA BHD
0.124.17%0.01Bán20.000K28.591M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
8885 AVILLION BERHAD
0.264.08%0.01Mua193.000K218.931M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0028 SCOPE INDUSTRIES BHD
0.134.00%0.01Bán362.100K72.863M54.620.00704.00Công nghệ
2097 EASTLAND EQUITY BHD
0.134.00%0.01Mua218.200K31.937M-0.04430.00Tài chính
5213 SENTORIA GROUP BERHAD
0.403.90%0.01Bán40.500K223.142M4.530.09Tài chính
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
4.813.89%0.18Mua638.800K10.933B9.480.511005.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất