Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.0325.00%0.01Mua250.000K82.082M-0.02405.00Công nghiệp
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.4922.50%0.09Mua9.828M121.542M-0.14459.00Công nghiệp
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.4118.84%0.07Sức mua mạnh205.600K33.339M69.280.00947.00Vật liệu cơ bản
0169 SMTRACK BERHAD
0.1017.65%0.01Mua1.376M12.462M-0.05Công nghệ
0146 JF TECHNOLOGY BHD
0.9215.72%0.12Sức mua mạnh403.700K166.950M176.670.00Công nghệ
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.1815.62%0.03Mua90017.717M-1.691841.00Công nghiệp
2224 SELANGOR DREDGING BHD
0.7314.06%0.09Sức mua mạnh3.006M272.722M25.410.03340.00Tài chính
5223 MENTIGA CORPORATION BHD
0.6213.64%0.07Mua32.500K38.500M10.320.05316.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0032 REDTONE INTERNATIONAL BHD
0.2913.46%0.04Sức mua mạnh12.608M194.669M22.950.01357.00Dịch vụ Viễn thông
5649 GOLDEN PHAROS BHD
0.2411.36%0.03Sức mua mạnh272.000K29.870M57.440.00845.00Vật liệu cơ bản
5022 PAOS HOLDINGS BHD
0.4011.27%0.04Sức mua mạnh153.000K64.313M52.440.01132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9407 PARAGON UNION BHD
0.3010.91%0.03Sức mua mạnh1.000K17.792M-0.01467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.3110.71%0.03Sức mua mạnh5.000K46.193M21.060.01Công nghiệp
7152 JAYCORP BHD
1.0010.50%0.10Sức mua mạnh1.865M122.261M11.340.081259.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7108 PERDANA PETROLEUM BERHAD
0.4310.26%0.04Mua86.051M303.604M-0.052487.00Năng lượng
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.2110.26%0.02Mua6.259M97.500M-0.04Công nghiệp
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.0610.00%0.01Sức mua mạnh50.000K33.400M-0.02106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.0610.00%0.01Mua90014.438M-0.00185.00Công nghệ
0024 JAG BERHAD
0.0610.00%0.01Bán99.725M68.847M52.630.0010.00Công nghệ
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.0610.00%0.01Mua16.587M30.547M-0.1221.00Công nghiệp
5222 FGV HOLDINGS BERHAD
1.239.82%0.11Mua51.298M4.080B-0.3019101.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0140 STERLING PROGRESS BERHAD
0.189.09%0.01Mua56.000K53.014M-0.0188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8907PA EG INDUSTRIES BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022
0.498.89%0.04Mua62.700K118.694M8.840.06966.00Công nghệ
8907 EG INDUSTRIES BHD
0.498.89%0.04Mua5.666M118.694M8.840.06966.00Công nghệ
7195 COMINTEL CORPORATION BHD
0.128.70%0.01Bán73.200K17.500M-0.361364.00Công nghiệp
7143 STONE MASTER CORPORATION BHD
0.128.70%0.01Mua52.400K10.339M-0.05323.00Vật liệu cơ bản
0175 HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.138.33%0.01Mua992.000K40.748M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.078.33%0.01Bán137.400K33.492M-0.0143.00Công nghệ
5186 MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.858.28%0.07Sức mua mạnh1.290M1.256B-0.082071.00Năng lượng
7157 CYL CORPORATION BHD
0.478.14%0.03Bán52.600K46.500M-0.02465.00Vật liệu cơ bản
7217 EONMETALL GROUP BHD
0.417.89%0.03Mua448.600K71.542M23.130.02Vật liệu cơ bản
7097 TA WIN HOLDINGS BHD
0.557.84%0.04Mua443.200K40.603M-0.04201.00Công nghiệp
8567 SALCON BHD
0.297.41%0.02Mua5.245M228.721M75.420.00322.00Công nghiệp
7208 EURO HOLDINGS BHD
0.147.41%0.01Mua1.190M36.086M-0.02496.00Công nghiệp
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.147.41%0.01Mua26.800K57.533M-0.031090.00Tài chính
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.297.41%0.02Bán42.200K33.274M-0.061600.00Công nghiệp
7198 DPS RESOURCES BHD
0.077.14%0.01Sức mua mạnh660.300K41.144M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.077.14%0.01Sức bán mạnh747.800K81.577M-0.01103.00Tài chính
5088 APEX EQUITY HOLDINGS BHD
1.086.93%0.07Sức mua mạnh57.400K204.666M24.960.04175.00Tài chính
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD
0.156.90%0.01Sức mua mạnh1.191M21.229M-0.01478.00Vật liệu cơ bản
7054 ASTRAL ASIA BHD
0.166.67%0.01Mua46.000K105.597M-0.01100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6769 JKG LAND BERHAD
0.086.67%0.01Sức mua mạnh8.097M170.620M36.060.0058.00Tài chính
7501 HARN LEN CORPORATION BHD
0.656.56%0.04Mua55.500K105.664M-0.12230.00Vật liệu cơ bản
7162 ASTINO BHD
0.706.06%0.04Mua71.000K179.912M7.990.08325.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
0.806.00%0.04Mua1.000K359.143M35.340.022351.00Vật liệu cơ bản
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.455.95%0.03Bán8.800K17.708M-0.11311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6963 V.S INDUSTRY BHD
1.025.70%0.06Mua33.570M1.747B11.950.096506.00Công nghệ
8192 MERCURY INDUSTRIES BHD
0.855.59%0.04Bán7.000K34.155M23.030.04100.00Vật liệu cơ bản
0180 KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
0.195.56%0.01Mua229.400K91.850M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.105.56%0.01Mua306.500K51.403M10.010.06170.00Công nghiệp
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.105.56%0.01Bán38.900M36.913M-0.05319.00Công nghiệp
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.195.56%0.01Sức mua mạnh7.264M37.789M8.800.02274.00Tài chính
0119 APPASIA BERHAD
0.105.56%0.01Bán801.000K31.072M140.620.00Công nghệ
6076 ENCORP BHD
0.385.56%0.02Bán1.500K111.555M-0.01172.00Công nghiệp
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
1.165.45%0.06Mua1.336M545.448M-0.22Công nghiệp
7253 HANDAL RESOURCES BERHAD
0.395.41%0.02Mua350.400K59.085M-0.05Công nghiệp
9881 LEADER STEEL HOLDINGS BHD
0.305.26%0.01Mua55.000K35.371M7.420.04132.00Vật liệu cơ bản
8532 SINOTOP HOLDINGS BERHAD
0.305.26%0.01Mua15.100K112.546M36.730.01501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7016 CHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.415.13%0.02Sức mua mạnh12.500K65.781M8.350.05574.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0127 JHM CONSOLIDATION BHD
1.245.08%0.06Mua3.818M657.968M15.840.07Công nghệ
7096 GPA HOLDINGS BHD
0.105.00%0.01Mua110.000K98.049M312.500.00269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.214.88%0.01Bán952.900K65.600M7.630.03Công nghiệp
5160 HOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.654.84%0.03Mua331.900K186.006M9.480.07451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8435 CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
0.664.76%0.03Mua1.600K49.252M-0.09498.00Vật liệu cơ bản
8362 KYM HOLDINGS BHD
0.344.69%0.02Mua7.100K50.213M-0.01592.00Vật liệu cơ bản
2038 NEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
3.404.62%0.15Mua1.000K238.687M-0.02789.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8117 POLY GLASS FIBRE (M) BHD
0.474.49%0.02Sức mua mạnh26.200K74.388M13.020.04133.00Vật liệu cơ bản
7130 KUMPULAN POWERNET BHD
0.354.48%0.01Bán61.000K25.510M-0.05182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5533 OCB BHD
0.474.44%0.02Sức mua mạnh17.800K46.282M-0.05551.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.124.35%0.01Mua959.100K49.312M-0.00Chăm sóc sức khỏe
5098 MALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
0.484.35%0.02Mua2.025M195.895M28.380.02367.00Vật liệu cơ bản
7187 CHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.364.29%0.01Mua570.200K103.989M21.070.02320.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7103 SPRITZER BHD
2.194.29%0.09Mua200440.934M18.200.12893.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7017 KOMARKCORP BHD
0.254.17%0.01Mua7.588M37.046M-0.10741.00Công nghiệp
7200 TEK SENG HOLDINGS BHD
0.254.17%0.01Mua228.600K83.555M-0.14285.00Vật liệu cơ bản
4057 ASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.124.17%0.01Mua1.961M124.455M7.100.0282.00Tài chính
8273 PUBLIC PACKAGES HOLDINGS BHD
0.634.13%0.03Sức mua mạnh705.000K114.118M6.000.10934.00Vật liệu cơ bản
8761 BREM HOLDINGS BHD
0.784.00%0.03Mua53.900K267.828M55.200.01111.00Tài chính
7128 CAM RESOURCES BHD
0.264.00%0.01Mua25.000K49.895M20.020.01707.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5070 PROTASCO BHD
0.273.92%0.01Mua2.143M126.325M-0.101385.00Công nghiệp
6637 PNE PCB BHD
0.533.92%0.02Mua4.000K67.063M-0.02714.00Công nghiệp
7439 TECK GUAN PERDANA BHD
1.073.88%0.04Mua5.800K41.300M-0.04432.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7214 A-RANK BHD
0.543.85%0.02Mua459.900K88.121M6.560.08143.00Vật liệu cơ bản
5271 PECCA GROUP BERHAD
1.083.85%0.04Mua677.100K191.024M13.890.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.143.70%0.01Bán20.000K69.117M-0.05Công nghiệp
0136 GREENYIELD BHD
0.143.57%0.01Sức mua mạnh368.000K46.724M50.000.0070.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.143.57%0.01Mua10.310M415.280M-0.02684.00Công nghệ
7055 PLB ENGINEERING BHD
1.173.54%0.04Bán1.000K131.502M-0.05150.00Công nghiệp
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.293.51%0.01Mua1.230M50.045M19.850.01110.00Công nghiệp
5243 VELESTO ENERGY BERHAD
0.293.51%0.01Mua33.791M2.341B-0.00645.00Năng lượng
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.303.45%0.01Mua13.500K14.550M625.000.00261.00Công nghiệp
5087 MYCRON STEEL BHD
0.313.33%0.01Mua30.000K98.117M30.960.01110.00Công nghiệp
4596 SAPURA RESOURCES BHD
0.633.28%0.02Bán3.500K85.156M8.020.08217.00Tài chính
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.473.26%0.01Mua18.811M615.250M25.870.02515.00Công nghiệp
6939 FIAMMA HOLDINGS BHD
0.493.16%0.01Bán6.100K239.240M7.310.07227.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6114 MKH BERHAD
1.333.10%0.04Sức mua mạnh814.200K746.979M9.500.14649.00Tài chính
9261 GADANG HOLDINGS BHD
0.673.10%0.02Mua4.706M426.810M5.250.13555.00Công nghiệp
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
1.013.06%0.03Bán1.200K69.342M10.400.09356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3859 MAGNUM BERHAD
2.393.02%0.07Mua581.500K3.301B31.510.07479.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7207 SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.693.01%0.02Mua173.800K155.894M31.190.02324.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất