Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD 0.2030.00%0.04Sức mua mạnh90.400K36.962M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9628 LEBTECH BERHAD 1.0629.27%0.24Bán400144.673M420.630.0073.00Công nghiệp
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD 0.0325.00%0.01Mua502.000K12.137M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0157 FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD 0.2422.50%0.04Sức mua mạnh20040.425M-0.00581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2682 AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL 0.3220.75%0.06Bán6.200K46.202M5.550.06260.00Vật liệu cơ bản
0011 BRITE-TECH BHD 0.2720.00%0.04Mua11.000K68.040M16.920.02122.00Công nghiệp
03002 RED IDEAS HOLDINGS BERHAD 0.4118.57%0.07Sức mua mạnh120.000K
5198 ABM FUJIYA BERHAD 0.4518.42%0.07Sức mua mạnh10.000K81.000M11.960.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD 0.0718.18%0.01Mua26.255M186.930M15.800.0042.00Dịch vụ Viễn thông
0149 FIBON BERHAD 0.6015.38%0.08Sức mua mạnh142.000K58.800M54.890.01Công nghiệp
5959 AMVERTON BERHAD 1.0314.44%0.13Mua55.400K376.016M14.270.07308.00Tài chính
7133 UNITED U-LI CORPORATION BHD 0.8814.38%0.11Mua1.613M166.617M10.040.08405.00Công nghiệp
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD 0.0414.29%0.01Mua624.800K147.710M-0.01759.00Tài chính
7004 MCE HOLDINGS BERHAD 0.8012.77%0.09Mua33.200K31.305M-0.04414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0159 ASIA MEDIA GROUP BERHAD 0.0912.50%0.01Mua4.733M19.157M11.590.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7243 BIO OSMO BHD 0.0412.50%0.01Mua210.000K31.815M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0138 MY E.G. SERVICES BHD 1.0111.60%0.10Mua120.751M3.264B14.200.0673.00Công nghệ
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD 0.1411.54%0.01Mua3.850M37.647M7.590.02398.00Công nghiệp
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD 0.5011.11%0.05Mua1.000K60.033M-0.02305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9881 LEADER STEEL HOLDINGS BHD 0.4011.11%0.04Mua1.000K51.213M7.300.05132.00Vật liệu cơ bản
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD 0.0511.11%0.01Mua23.116M115.808M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
0183 SALUTICA BERHAD 0.579.52%0.05Mua4.290M203.700M13.830.04Công nghệ
5281 ADVANCECON HOLDINGS BERHAD 0.479.41%0.04Mua314.100K170.884M10.480.04Công nghiệp
0070 MQ TECHNOLOGY BHD 0.069.09%0.01Mua50.000K27.375M-0.01712.00Công nghiệp
5673 IPMUDA BHD 0.878.75%0.07Mua29.200K63.048M-0.33550.00Công nghiệp
8532 SINOTOP HOLDINGS BERHAD 0.258.70%0.02Bán10090.827M-0.01501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD 0.518.60%0.04Mua39.049M489.847M15.650.03Công nghiệp
7010 GRAND HOOVER BHD 0.578.57%0.04Sức bán mạnh250.600K21.000M12.800.0474.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5016 WARISAN TC HOLDINGS BHD 2.198.42%0.17Sức mua mạnh900135.744M19.960.10782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7184 G3 GLOBAL BERHAD 0.928.24%0.07Mua12.200K350.625M-0.02343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0102PA CONNECTCOUNTY HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2016/2021 0.077.69%0.01Bán350.000K
7013 HUBLINE BHD 0.077.69%0.01Bán2.308M153.580M63.730.00573.00Công nghiệp
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022 0.077.69%0.01Mua860.000K531.048M5.070.08Tài chính
3883 MUDA HOLDINGS BHD 1.837.65%0.13Mua2.082M518.586M9.210.182364.00Vật liệu cơ bản
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD 0.357.58%0.03Bán5.000K26.400M14.150.02150.00Công nghiệp
7078 AHMAD ZAKI RESOURCES BHD 0.437.41%0.03Mua15.173M215.315M6.710.06329.00Công nghiệp
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD 0.527.22%0.04Mua6.158M110.652M33.450.01134.00Công nghiệp
0018 LAMBO GROUP BERHAD 0.157.14%0.01Mua332.100K313.454M18.520.0185.00Công nghệ
7182 EKA NOODLES BERHAD 0.077.14%0.01Mua100.000K23.400M-0.00558.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7120 ACOUSTECH BHD 0.387.04%0.03Mua23.500K63.127M-0.051531.00Công nghệ
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD 0.086.67%0.01Bán109.000K20.397M-0.07146.00Công nghệ
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD 0.086.67%0.01Bán26.100K35.496M-0.00873.00Công nghiệp
7722 ASIA BRANDS BERHAD 0.806.67%0.05Bán4.100K93.059M-0.181675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5226 GABUNGAN AQRS BERHAD 1.346.35%0.08Mua4.387M599.087M11.560.14281.00Công nghiệp
8931 JERASIA CAPITAL BHD 0.426.33%0.03Mua10.200K34.459M6.340.073978.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD 0.176.25%0.01Theo dõi51.000K25.467M-0.14640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6637 PNE PCB BHD 0.516.25%0.03Mua131.600K67.063M38.260.01714.00Công nghiệp
5068 LUSTER INDUSTRIES BHD 0.096.25%0.01Bán2.099M158.083M34.190.002788.00Công nghệ
7247 SCGM BHD 1.366.25%0.08Bán457.300K247.808M13.530.09463.00Vật liệu cơ bản
5182 MCT BERHAD 0.776.21%0.04Sức bán mạnh32.000K1.122B14.950.05446.00Vật liệu cơ bản
8524 TALIWORKS CORPORATION BHD 1.236.03%0.07Mua2.303M1.403B46.760.02900.00Công ty dịch vụ công cộng
5112 TH PLANTATIONS BHD 0.715.97%0.04Mua59.000K592.181M20.580.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0173 REV ASIA BERHAD 0.275.88%0.01Mua523.200K34.333M-0.0699.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7943 SAND NISKO CAPITAL BERHAD 0.275.88%0.01Bán30.000K17.820M-0.06744.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7219 MINETECH RESOURCES BHD 0.095.88%0.01Bán819.400K79.342M-0.00391.00Công nghiệp
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD 0.095.88%0.01Bán17.000K28.331M34.140.00Công nghiệp
0065 EXCEL FORCE MSC BHD 0.465.81%0.03Mua7.025M178.227M33.670.0239.00Công nghệ
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD 0.185.71%0.01Theo dõi1.528M21.249M-0.03104.00Công nghệ
7207 SUCCESS TRANSFORMER CORP BHD 0.845.66%0.04Bán14.700K208.738M8.470.10324.00Công nghiệp
9962 GROMUTUAL BHD 0.385.56%0.02Mua25.700K142.731M8.330.0543.00Tài chính
7157 CYL CORPORATION BHD 0.585.45%0.03Mua13.000K55.000M617.980.00465.00Vật liệu cơ bản
0099 SCICOM (MSC) BHD 1.955.41%0.10Mua12.500K693.135M18.260.112208.00Công nghiệp
7132 SMIS CORPORATION BHD 0.495.32%0.03Mua3.200K21.056M-0.07311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD 0.305.26%0.01Mua2.600K77.116M-0.042.00Tài chính
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD 0.105.00%0.01Mua569.300K37.014M-0.0576.00Công nghiệp
0008 WILLOWGLEN MSC BHD 0.544.90%0.03Mua380.000K252.960M15.580.03132.00Công nghệ
5047 NPC RESOURCES BHD 1.944.86%0.09Bán1.000K232.800M19.760.101631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5102 GUAN CHONG BHD 1.754.79%0.08Mua436.300K801.865M6.400.26127.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD 0.114.76%0.01Mua823.700K53.399M244.190.00104.00Công nghệ
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD 0.114.76%0.01Bán113.000K26.862M-0.2483.00Công nghiệp
5020 GLOMAC BHD 0.464.60%0.02Mua89.500K348.039M11.140.04321.00Tài chính
9393 INDUSTRONICS BHD 0.124.55%0.01Mua5.000K11.818M-0.05405.00Công nghiệp
7080 PERMAJU INDUSTRIES BHD 0.234.55%0.01Mua2.590M43.106M-0.0332.00Tài chính
8443 HIL INDUSTRIES BHD 0.694.55%0.03Bán4.000K230.486M13.590.05533.00Vật liệu cơ bản
4731 SCIENTEX BERHAD 7.674.50%0.33Mua163.900K3.589B12.980.571200.00Vật liệu cơ bản
7071 OCR GROUP BERHAD 0.354.48%0.01Bán675.600K97.952M67.000.01405.00Công nghiệp
6068 PCCS GROUP BHD 0.234.44%0.01Mua884.100K47.259M4.660.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5159 YOONG ONN CORPORATION BERHAD 1.204.35%0.05Mua111.300K184.000M7.780.15Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD 0.124.35%0.01Mua68.900K93.331M83.940.0062.00Công nghiệp
7253 HANDAL RESOURCES BERHAD 0.484.30%0.02Mua2.121M74.400M-0.03Công nghiệp
6742 YTL POWER INTERNATIONAL BHD 1.224.27%0.05Mua18.744M9.545B14.620.082054.00Công ty dịch vụ công cộng
7191 ADVENTA BHD 0.494.26%0.02Bán41.600K71.809M60.880.011114.00Chăm sóc sức khỏe
0197 WEGMANS HOLDINGS BERHAD 0.244.26%0.01Mua1.000K117.500M498.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD 0.374.23%0.01Sức bán mạnh21.000K66.138M14.110.03Công nghiệp
5169 HO HUP CONSTRUCTION COMPANY 0.494.21%0.02Mua641.400K178.063M5.010.10538.00Vật liệu cơ bản
0132 TECHNODEX BHD 0.124.17%0.01Mua1.050M65.221M-0.0047.00Công nghệ
5178 TATT GIAP GROUP BERHAD 0.124.17%0.01Sức bán mạnh106.500K21.327M-0.11319.00Công nghiệp
5065 ORNAPAPER BHD 1.264.13%0.05Theo dõi133.600K91.053M5.860.21942.00Vật liệu cơ bản
7160 PENTAMASTER CORPORATION BHD 2.594.02%0.10Sức mua mạnh3.647M788.298M22.110.11226.00Công nghiệp
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING 0.264.00%0.01Sức mua mạnh58.100K69.175M-0.0183.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD 0.134.00%0.01Bán1.130M116.108M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8648 JASA KITA BHD 0.134.00%0.01Mua482.000K56.194M-0.01106.00Công nghiệp
4677 YTL CORPORATION BHD 1.323.94%0.05Mua30.705M13.856B21.520.0611000.00Công ty dịch vụ công cộng
7113 TOP GLOVE CORPORATION BHD 10.303.94%0.39Bán10.442M12.686B29.180.3417000.00Chăm sóc sức khỏe
0185 HSS ENGINEERS BERHAD 0.673.91%0.03Bán7.271M317.352M16.640.04Công nghiệp
0162 IDEAL JACOBS (M) CORPORATION B 0.273.85%0.01Bán3.081M35.880M-0.05Công nghiệp
5088 APEX EQUITY HOLDINGS BHD 0.983.70%0.04Bán14.400K209.292M16.250.06175.00Tài chính
7201 PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION 0.143.70%0.01Mua504.000K88.830M143.620.00209.00Công nghiệp
7106 SUPERMAX CORPORATION BHD 4.523.67%0.16Mua3.549M2.965B28.180.151033.00Chăm sóc sức khỏe
5099 AIRASIA GROUP BERHAD 3.163.61%0.11Mua9.598M10.193B4.810.637615.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất