Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.0150.00%0.01Bán82.700K76.085M-0.0149.00Công nghệ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.0320.00%0.01Sức mua mạnh6.569M70.432M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.0718.18%0.01Bán972.900K18.769M-0.00185.00Công nghệ
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.0416.67%0.01Sức mua mạnh2.682M93.738M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.0814.29%0.01Mua10.100K37.863M-0.00873.00Công nghiệp
0103 MNC WIRELESS BHD
0.0414.29%0.01Mua895.000K19.135M-0.0160.00Công nghệ
8923 JIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.3512.90%0.04Sức mua mạnh20.100K58.396M112.180.007.00Công nghiệp
03023 SMILE-LINK HEALTHCARE GLOBAL BERHAD
0.0912.50%0.01Bán78.000K85.466MChăm sóc sức khỏe
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.0412.50%0.01Mua95.000K55.796M-0.01980.00Công nghiệp
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.0511.11%0.01Bán22.543M63.463M-0.01103.00Tài chính
7382 GOLDEN LAND BERHAD
0.4110.81%0.04Mua10.100K87.951M-0.121196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7617 MAGNA PRIMA BHD
0.9110.30%0.09Mua15.000K302.691M-0.19104.00Tài chính
0060PA VORTEX CONSOLIDATED BERHAD - ICPS 2019/2024
0.069.09%0.0174.935M91.483M19.950.0166.00Công nghệ
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.069.09%0.01Bán65.643M126.127M7.920.0185.00Công nghệ
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.328.62%0.03Bán116.100K99.871M-0.12300.00Công nghiệp
8745 LEWEKO RESOURCES BHD
0.198.57%0.01Mua56.500K61.160M-0.01310.00Vật liệu cơ bản
0161 SCH GROUP BERHAD
0.138.33%0.01Mua14.370M72.217M-0.02116.00Công nghiệp
2674 ALCOM GROUP BERHAD
0.557.84%0.04Mua100.100K73.882M21.480.03366.00Vật liệu cơ bản
0059 ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.227.32%0.01Bán8.800K35.796M-0.03Công nghệ
7234 MESB BHD
0.297.27%0.02Mua50024.160M-0.05445.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2283 ZELAN BHD
0.077.14%0.01Bán161.600K63.369M-0.03371.00Công nghiệp
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.316.90%0.02Bán126.500K40.879M-0.05305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6769 JKG LAND BERHAD
0.086.67%0.01Bán2.275M181.994M87.910.0058.00Tài chính
7198 DPS RESOURCES BHD
0.086.67%0.01Bán105.900K47.022M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7209 CHEETAH HOLDINGS BHD
0.326.67%0.02Mua1.000K36.755M54.330.011003.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5213 SENTORIA GROUP BERHAD
0.336.45%0.02Bán14.700K184.035M8.840.04Tài chính
5078 MARINE & GENERAL BERHAD
0.096.25%0.01Mua546.000K61.530M-0.06164.00Năng lượng
0180 KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
0.176.25%0.01Theo dõi639.900K86.747M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4596 SAPURA RESOURCES BHD
0.696.15%0.04Mua10.100K96.324M-0.04217.00Tài chính
03010 MYKRIS INTERNATIONAL BERHAD
0.365.88%0.02Mua20.000K108.000MDịch vụ Viễn thông
0119 APPASIA BERHAD
0.095.88%0.01Bán43.200K31.072M126.760.00Công nghệ
9237 SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.745.76%0.04Mua856.700K63.124M-0.11255.00Vật liệu cơ bản
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.195.41%0.01Bán105.000K138.280M-0.01281.00Công nghiệp
7130 KUMPULAN POWERNET BHD
0.595.36%0.03Sức mua mạnh81.100K44.928M-0.05182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.395.30%0.07Bán25.343M4.415B21.300.076490.00Công nghệ
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.105.26%0.01Sức bán mạnh100.900K20.673M-0.0146.00Công nghệ
0026 NOVA MSC BHD
0.105.26%0.01Bán2.832M75.156M35.970.00103.00Công nghệ
7164 KNM GROUP BHD
0.205.26%0.01Mua30.827M469.219M-0.33834.00Năng lượng
9369 TEO GUAN LEE CORPORATION BHD
1.055.00%0.05Sức mua mạnh14.300K42.779M6.850.15741.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7155 SKP RESOURCES BHD
1.284.92%0.06Bán174.400K1.600B15.100.081001.00Công nghệ
3565 WCE HOLDINGS BERHAD
0.544.90%0.03Bán426.900K536.464M62.350.01156.00Công nghiệp
7165PA DWL RESOURCES BERHAD - ICPS 2016/2021
0.224.76%0.01Bán117.000K148.466M-0.04477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5277 FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.334.76%0.02Bán3.870M171.280M20.090.02Công nghệ
7154 CAELY HOLDINGS BHD
0.444.76%0.02Bán19.000K71.988M199.090.001147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0127 JHM CONSOLIDATION BHD
1.124.67%0.05Bán1.126M624.512M14.960.07Công nghệ
7250 UZMA BHD
0.804.61%0.04Sức bán mạnh1.576M254.423M14.490.05Năng lượng
0138 MY E.G. SERVICES BHD
1.414.44%0.06Bán15.377M4.935B65.220.0273.00Công nghệ
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
3.074.42%0.13Sức bán mạnh1.334M6.978B11.730.26Vật liệu cơ bản
6068 PCCS GROUP BHD
0.374.23%0.02Bán1.195M77.716M5.710.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3662 MALAYAN FLOUR MILLS BHD
0.744.20%0.03Bán13.664M744.857M24.110.032246.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5204 PRESTARIANG BERHAD
0.384.17%0.01Bán4.173M180.863M258.620.00213.00Công nghệ
7097 TA WIN HOLDINGS BHD
0.543.88%0.02Mua378.500K42.593M-0.05201.00Công nghiệp
0140 MACPIE BERHAD
0.143.85%0.01Bán454.200K43.807M-0.0188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5152 MUAR BAN LEE GROUP BERHAD
1.373.79%0.05Sức mua mạnh1.046M140.077M11.490.1467.00Công nghiệp
8605 FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.413.75%0.01Mua93.200K43.536M8.480.06170.00Công nghiệp
7676 GUNUNG CAPITAL BERHAD
0.283.70%0.01Bán2.000K66.130M-0.00505.00Công nghiệp
5077 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.563.70%0.02Bán289.900K560.000M2.120.26Công nghiệp
5576 MINHO (M) BHD
0.283.70%0.01Sức bán mạnh4.000K95.351M9.040.04910.00Vật liệu cơ bản
5276 DANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.563.70%0.02Bán309.800K170.243M11.270.05Công nghiệp
8885 AVILLION BERHAD
0.143.70%0.00Bán1.044M120.197M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7096 GPA HOLDINGS BHD
0.143.70%0.00Mua7.014M137.269M437.500.00269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD
0.143.70%0.00Sức bán mạnh10.100K99.176M30.300.00652.00Vật liệu cơ bản
7089 LII HEN INDUSTRIES BHD
2.843.65%0.10Sức mua mạnh1.189M511.200M8.940.322880.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1538 SYMPHONY LIFE BERHAD
0.433.61%0.02Mua69.400K253.633M2.540.17337.00Tài chính
5181 SIG GASES BERHAD
0.873.59%0.03Bán25.000K162.188M32.230.03193.00Vật liệu cơ bản
7035 CCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
0.603.48%0.02Bán2.574M373.899M14.500.04924.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5196 BERJAYA FOOD BERHAD
1.793.47%0.06Mua298.700K649.667M28.680.061102.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7595 MGB BERHAD
0.753.45%0.02Bán218.800K372.871M13.730.06300.00Công nghiệp
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.313.39%0.01Sức mua mạnh435.000K244.965M9.760.03178.00Tài chính
1643 LANDMARKS BHD
0.463.37%0.02Bán52.000K243.290M-0.07773.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5141 DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
0.923.37%0.03Bán34.109M887.625M5.540.172000.00Năng lượng
5184 CYPARK RESOURCES BERHAD
1.613.21%0.05Bán368.000K737.834M9.010.18138.00Công nghiệp
5080 POH KONG HOLDINGS BHD
0.493.13%0.02Mua135.000K203.124M8.770.061200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7253 HANDAL RESOURCES BERHAD
0.352.94%0.01Sức bán mạnh387.600K61.481M-0.05Công nghiệp
5020 GLOMAC BHD
0.362.86%0.01Bán468.100K281.405M10.550.03321.00Tài chính
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
0.722.86%0.02Bán5.300K344.778M37.090.022344.00Vật liệu cơ bản
2739 SINO HUA-AN INTERNATIONAL BHD
0.182.86%0.01Bán7.503M202.015M6.830.0380.00Vật liệu cơ bản
7174 CAB CAKARAN CORPORATION BHD
0.552.80%0.01Bán218.400K361.022M14.850.04878.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5210 BUMI ARMADA BERHAD
0.182.78%0.00Bán33.568M1.087B-0.391762.00Năng lượng
8893 MK LAND HOLDINGS BHD
0.182.78%0.00Bán165.100K223.343M10.890.02814.00Tài chính
7439 TECK GUAN PERDANA BHD
1.132.73%0.03Bán11.300K45.309M17.790.06432.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5090 MEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT
0.192.70%0.01Bán315.000K307.108M-0.033944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.392.63%0.01Bán24.500K64.740M14.210.03Công nghiệp
0023 IFCA MSC BHD
0.402.60%0.01Bán8.920M239.765M21.020.02274.00Công nghệ
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
1.982.59%0.05Bán146.700K332.038M15.120.13356.00Vật liệu cơ bản
4219 BERJAYA LAND BHD
0.202.56%0.01Sức bán mạnh2.383M997.879M-0.024724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0186 PERAK TRANSIT BERHAD
0.202.56%0.01Bán3.219M284.556M9.620.03Tài chính
1996 KRETAM HOLDINGS BHD
0.412.53%0.01Mua132.000K942.689M-0.021505.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0050 SYSTECH BHD
0.202.50%0.01Bán120.000K70.911M38.390.0132.00Công nghệ
0200 REVENUE GROUP BERHAD
1.252.46%0.03Bán215.900K289.999M31.200.04Công nghiệp
7073 SEACERA GROUP BERHAD
0.212.44%0.00Bán8.688M99.607M-0.11432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0202 RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.212.38%0.01Bán301.000K112.918M30.200.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7162 ASTINO BHD
0.662.33%0.02Bán29.900K179.912M8.670.08325.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0056 GRAND-FLO BERHAD
0.222.33%0.01Mua710.900K103.586M18.790.01152.00Công nghệ
4197 SIME DARBY BHD
2.202.33%0.05Bán6.902M14.962B17.810.1220249.00Công nghiệp
7031 AMTEL HOLDINGS BHD
0.672.29%0.02Sức mua mạnh20.000K36.312M21.810.0389.00Công nghệ
7237 POWER ROOT BERHAD
1.352.27%0.03Mua272.300K532.937M42.630.03318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.462.25%0.01Bán2.369M214.266M26.260.0263.00Công nghiệp
7167 JOHORE TIN BHD
1.372.24%0.03Bán564.300K425.345M11.740.12230.00Vật liệu cơ bản
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.462.22%0.01Mua5.000K19.395M-0.11311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất