Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD 0.0233.33%0.01Bán2.365M9.103M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0020 NETX HOLDINGS BHD 0.0325.00%0.01Mua3.304M53.680M-0.008.00Công nghệ
7195 COMINTEL CORPORATION BHD 0.1721.43%0.03Mua1.215M19.600M-0.271364.00Công nghiệp
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD 0.0320.00%0.01Sức mua mạnh3.825M58.693M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6211 KIA LIM BHD 0.3017.65%0.04Mua15.800K15.794M-0.11243.00Vật liệu cơ bản
0047 PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI 0.0416.67%0.01Theo dõi110.000K37.814M-0.36235.00Năng lượng
1201 SUMATEC RESOURCES BHD 0.0416.67%0.01Mua4.788M127.582M-0.03623.00Công nghiệp
5166 MINDA GLOBAL BERHAD 0.0716.67%0.01Bán2.467M74.394M-0.05980.00Công nghiệp
5198 ABM FUJIYA BERHAD 0.6015.38%0.08Mua82.500K93.600M19.730.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD 0.0814.29%0.01Bán1.909M41.425M32.560.00124.00Dịch vụ Viễn thông
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD 0.0414.29%0.01Mua282.000K147.710M-0.01759.00Tài chính
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD 0.0414.29%0.01Bán457.800K39.245M-0.15683.00Năng lượng
7164 KNM GROUP BHD 0.1713.79%0.02Theo dõi31.324M340.184M-0.04834.00Năng lượng
8605 FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD 0.3913.04%0.04Mua20.800K35.946M9.800.04170.00Công nghiệp
7228 T7 GLOBAL BERHAD 0.4512.66%0.05Mua9.165M164.705M23.610.02600.00Năng lượng
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD 0.0412.50%0.01Bán3.391M40.072M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7018 CME GROUP BHD 0.0412.50%0.01Mua5.160M23.369M-0.0241.00Công nghiệp
7188 BTM RESOURCES BHD 0.1412.00%0.01Bán92.000K17.668M-0.02168.00Vật liệu cơ bản
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD 0.1412.00%0.01Sức mua mạnh3.460M30.525M-0.2483.00Công nghiệp
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD 0.1911.76%0.02Bán29.900K39.269M5.780.03654.00Công nghiệp
7114 DNONCE TECHNOLOGY BHD 0.3710.45%0.03Mua4.037M65.835M14.890.031182.00Vật liệu cơ bản
0200 REVENUE GROUP BERHAD 1.1710.38%0.11Mua14.867M236.219M25.920.04Công nghiệp
0055 SERSOL BERHAD 0.1110.00%0.01Bán815.300K21.535M-0.00144.00Vật liệu cơ bản
7128 CAM RESOURCES BHD 0.299.43%0.03Mua33.600K50.854M9.340.03707.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7501 HARN LEN CORPORATION BHD 0.589.43%0.05Sức mua mạnh34.200K100.468M-0.04230.00Vật liệu cơ bản
7013 HUBLINE BHD 0.069.09%0.01Mua2.440M129.915M13.250.00573.00Công nghiệp
0103 MNC WIRELESS BHD 0.069.09%0.01Bán10026.311M-0.0060.00Công nghệ
7036 BORNEO OIL BHD 0.069.09%0.01Mua25.169M288.835M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7241 NEXTGREEN GLOBAL BERHAD 0.428.97%0.04Mua4.839M168.256M-0.00128.00Công nghiệp
4022 TADMAX RESOURCES BERHAD 0.248.89%0.02Mua2.286M176.240M-0.0535.00Vật liệu cơ bản
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD 0.078.33%0.01Bán100.000K35.057M-0.01219.00Công nghệ
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS 0.078.33%0.01Bán752.500K89.488M-0.0047.00Dịch vụ Viễn thông
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD 0.138.33%0.01Mua1.928M110.935M-0.17185.00Năng lượng
0050 SYSTECH BHD 0.338.33%0.02Mua2.674M103.772M61.220.0032.00Công nghệ
0049 OCEANCASH PACIFIC BHD 0.598.26%0.04Mua143.400K121.535M13.310.04183.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9393 INDUSTRONICS BHD 0.148.00%0.01Mua1.026M12.845M-0.03405.00Công nghiệp
0011 BRITE-TECH BHD 0.278.00%0.02Mua16.300K63.000M16.300.02122.00Công nghiệp
5151 HALEX HOLDINGS BERHAD 0.807.38%0.06Bán27.000K84.778M-0.11509.00Vật liệu cơ bản
5135 SARAWAK PLANTATION BHD 1.807.14%0.12Sức mua mạnh2.200K503.215M-0.113518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0187 BCM ALLIANCE BERHAD 0.237.14%0.02Sức mua mạnh14.263M88.463M12.460.02Công nghiệp
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD 0.077.14%0.01Mua2.358M163.913M-0.09285.00Công nghiệp
8486 LION FOREST INDUSTRIES BHD 0.537.07%0.04Bán32.400K112.774M5.870.082383.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0083 NOTION VTEC BHD 0.696.98%0.05Mua13.839M214.671M30.690.021550.00Công nghiệp
7085 LTKM BHD 0.946.82%0.06Mua2.100K114.492M48.300.02385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD 0.166.67%0.01Mua3.484M43.139M3.990.04398.00Công nghiệp
5207 SBC CORPORATION BHD 0.566.60%0.04Sức mua mạnh412.100K124.429M238.740.0082.00Tài chính
5827 ORIENTAL INTEREST BHD 2.106.60%0.13Mua10.000K315.911M8.060.25427.00Tài chính
6963 V.S INDUSTRY BHD 1.626.58%0.10Mua19.586M2.575B17.450.095316.00Công nghiệp
8923 JIANKUN INTERNATIONAL BERHAD 0.336.45%0.02Mua1.000K50.054M-0.037.00Công nghiệp
6904 SUBUR TIASA HOLDINGS BHD 0.836.41%0.05Bán10.100K146.733M-0.082181.00Vật liệu cơ bản
0196 QES GROUP BERHAD 0.346.25%0.02Mua54.640M242.659M335.00Công nghiệp
3115 KARAMBUNAI CORP BHD 0.096.25%0.01Sức mua mạnh3.178M462.127M10.780.011060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7233 DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD 2.576.20%0.15Mua2.277M394.560M13.150.18Công nghiệp
7374 TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD 1.556.16%0.09Bán200211.325M-0.06829.00Công nghiệp
5568 APB RESOURCES BHD 0.886.02%0.05Sức mua mạnh3.000K92.001M-0.04301.00Công nghiệp
5576 MINHO (M) BHD 0.555.83%0.03Mua386.000K113.147M9.330.06910.00Vật liệu cơ bản
6459 MNRB HOLDINGS BHD 1.515.59%0.08Bán1.672M457.035M3.850.37885.00Tài chính
9369 TEO GUAN LEE CORPORATION BHD 1.005.26%0.05Mua15.000K40.742M8.610.12741.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0128 FRONTKEN CORPORATION BHD 0.925.17%0.04Mua33.534M911.733M24.380.04Công nghiệp
2577 YTL LAND & DEVELOPMENT BHD 0.415.13%0.02Bán201.900K339.959M-0.05237.00Tài chính
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD 0.315.08%0.02Mua20.100K75.830M-0.052.00Tài chính
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD 0.105.00%0.01Bán137.000K92.887M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0112 MIKRO MSC BERHAD 0.325.00%0.01Mua1.051M129.268M18.030.0247.00Công nghiệp
7232 RESINTECH BHD 0.325.00%0.01Bán18.100K41.161M26.110.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7099 ATTA GLOBAL GROUP BERHAD 0.854.94%0.04Mua700181.320M7.300.27377.00Vật liệu cơ bản
0098 BORNEO AQUA HARVEST BHD 0.984.81%0.04Bán2.675M570.546M36.880.0374.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7137 UMS HOLDINGS BHD 2.404.80%0.11Mua1.100K97.656M18.000.13205.00Công nghiệp
1198 MAA GROUP BERHAD 0.554.76%0.03Bán242.300K159.786M-0.073115.00Tài chính
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD 0.114.76%0.01Bán5.109M85.215M103.960.0062.00Công nghiệp
7676 GUNUNG CAPITAL BERHAD 0.344.69%0.02Bán75.400K75.578M52.980.01505.00Công nghiệp
0081 MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD 0.234.65%0.01Sức mua mạnh50.000K47.239M22.050.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8117 POLY GLASS FIBRE (M) BHD 0.464.60%0.02Bán20.100K69.589M14.910.03133.00Vật liệu cơ bản
2135 GOPENG BHD 0.804.58%0.04Bán9.000K205.780M113.840.01121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4219 BERJAYA LAND BHD 0.234.55%0.01Bán68.600K1.098B-0.046200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5136 COMPLETE LOGISTIC SERVICES BHD 0.574.55%0.02Bán28.000K67.893M6.190.09162.00Công nghiệp
5199 HIBISCUS PETROLEUM BHD 1.184.42%0.05Sức mua mạnh96.686M1.795B9.530.135.00Năng lượng
0176 KRONOLOGI ASIA BERHAD 0.714.41%0.03Mua8.875M246.537M17.430.04Công nghệ
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP 0.604.35%0.03Bán40.000K136.387M40.550.01700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7028 ZECON BHD 0.364.35%0.01Theo dõi679.200K45.201M3.560.10366.00Công nghiệp
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD 0.124.35%0.01Sức mua mạnh3.754M39.222M26.380.00Công nghiệp
9539 MULTI-USAGE HOLDINGS BHD 0.484.35%0.02Mua4.100K25.953M-0.1150.00Tài chính
7204 D&O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD 0.844.32%0.04Mua16.263M843.048M37.240.03Công nghệ
2542 RIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD 3.754.17%0.15Sức mua mạnh2.200K233.462M24.740.15268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6041 FARLIM GROUP (M) BHD 0.384.17%0.01Mua41.200K60.621M11.890.032698.00Tài chính
0108 N2N CONNECT BHD 1.274.10%0.05Sức mua mạnh1.472M698.396M33.300.0490.00Công nghệ
7080 PERMAJU INDUSTRIES BHD 0.264.08%0.01Mua3.017M45.879M-0.0332.00Tài chính
6602 BCB BHD 0.394.05%0.01Mua45.800K148.133M4.720.08362.00Tài chính
5000 HUME INDUSTRIES BHD 0.904.05%0.03Bán37.400K414.416M-0.11513.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7117 CJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD 0.654.03%0.03Mua156.800K244.423M19.360.03784.00Công nghiệp
8176 ATA IMS BERHAD 1.583.95%0.06Mua1.216M1.743B24.080.061273.00Vật liệu cơ bản
7095 P.I.E. INDUSTRIAL BHD 1.603.90%0.06Sức mua mạnh2.026M591.425M14.810.101118.00Công nghiệp
5149 TAS OFFSHORE BERHAD 0.273.85%0.01Bán60.000K45.655M55.560.00110.00Công nghiệp
7055 PLB ENGINEERING BHD 1.633.82%0.06Bán6.000K170.368M-0.01150.00Công nghiệp
3204 GEORGE KENT (M) BHD 1.403.70%0.05Mua6.128M760.413M5.970.23386.00Công nghiệp
5175 IVORY PROPERTIES GROUP BERHAD 0.283.70%0.01Bán152.400K132.322M-0.00422.00Tài chính
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD 0.143.70%0.00Bán10.517M111.565M-0.20Năng lượng
0167 MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD 0.143.70%0.00Mua3.500K25.029M-0.02201.00Công nghiệp
0086 YGL CONVERGENCE BHD 0.143.70%0.00Mua50031.359M-0.0131.00Công nghệ
3042 PETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD 8.503.66%0.30Mua193.800K2.214B5.981.37328.00Năng lượng
6076 ENCORP BHD 0.443.53%0.01Bán4.200K124.766M-0.13172.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất