Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.0150.00%0.01Mua1.951M20.429M-0.0458.00Năng lượng
8303 KUANTAN FLOUR MILLS BHD
0.1736.00%0.04Mua128.000K8.529M-0.04188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6874 KUB MALAYSIA BHD
0.4733.80%0.12Mua21.491M197.545M10.510.032753.00Năng lượng
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01Mua663.500K101.447M-0.0149.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.0233.33%0.01Mua1.560M42.004M-0.008.00Công nghệ
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.4926.92%0.10Mua7.100K20.871M-0.04311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5223 MENTIGA CORPORATION BHD
0.5422.73%0.10Sức mua mạnh2.600K37.800M8.610.06316.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.0920.00%0.01Mua50035.496M-0.00873.00Công nghiệp
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.0320.00%0.01Bán10.000K80.347M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.0716.67%0.01Mua5.000K30.708M7.380.05170.00Công nghiệp
5011 MESINIAGA BHD
1.7516.67%0.25Mua1.599M90.603M7.260.211000.00Công nghệ
3484 DAMANSARA REALTY BHD
0.3615.87%0.05Mua3.975M100.287M5.500.06282.00Tài chính
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.0414.29%0.01Mua2.002M37.668M-0.01124.00Công nghệ
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.0414.29%0.01Mua20.000K416.370M6.300.05Tài chính
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.0414.29%0.01Mua203.200K39.243M-0.03683.00Năng lượng
7676 GUNUNG CAPITAL BERHAD
0.3214.29%0.04Mua70.000K66.130M14.260.02505.00Công nghiệp
7115 SKB SHUTTERS CORPORATION BHD
0.5013.64%0.06Mua13.100K17.600M39.010.01214.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8362 KYM HOLDINGS BHD
0.3012.96%0.04Sức bán mạnh10040.470M-0.01592.00Vật liệu cơ bản
4383 JAYA TIASA HOLDINGS BHD
0.6111.82%0.07Mua1.847M532.395M-0.062881.00Vật liệu cơ bản
5178PA TATT GIAP GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.0511.11%0.01Bán328.100K25.528M-0.05319.00Công nghiệp
7158 SCOMI GROUP BHD
0.0511.11%0.01Bán1.138M49.226M-0.202000.00Năng lượng
8052 CENTRAL INDUSTRIAL CORPORATION
0.5110.87%0.05Mua2.000K45.900M28.990.02219.00Vật liệu cơ bản
7544 QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
0.8310.67%0.08Mua50048.108M-0.15578.00Vật liệu cơ bản
4936 MALPAC HOLDINGS BHD
0.8410.53%0.08Mua7.000K63.000M-0.0514.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0103 MNC WIRELESS BHD
0.0610.00%0.01Mua100.100K23.919M-0.0060.00Công nghệ
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.239.76%0.02Mua1.251M48.439M-0.041200.00Công nghiệp
03017 UNI WALL APS HOLDINGS BERHAD
0.249.09%0.022.000K87.768M20.460.01Công nghiệp
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.248.89%0.02Mua75.000K39.509M15.670.01110.00Công nghiệp
7094 EUROSPAN HOLDINGS BHD
0.498.89%0.04Bán1.000K21.767M-0.06564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.128.70%0.01Bán100240.849M14.230.0185.00Công nghệ
5222 FGV HOLDINGS BERHAD
1.018.60%0.08Mua80.124M3.388B-0.2219101.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0155 MSIAN GENOMICS RES CENTRE BHD
0.268.33%0.02Mua17.600K26.913M-0.0419.00Chăm sóc sức khỏe
9539 MULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.468.33%0.04Bán5.000K25.671M-0.1050.00Tài chính
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.107.84%0.08Mua1.000K205.318M-0.03442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9407 PARAGON UNION BHD
0.287.69%0.02Mua10.600K18.116M-0.03467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7203 WANG-ZHENG BHD
1.277.63%0.09Mua1.500K201.398M19.810.06424.00Vật liệu cơ bản
0189 MATANG BERHAD
0.077.14%0.01Mua290.000K126.700M39.110.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5252 SASBADI HOLDINGS BHD
0.236.98%0.01Mua9.713M90.106M44.240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7208 EURO HOLDINGS BHD
0.156.90%0.01Mua214.900K41.431M-0.01496.00Công nghiệp
5622 PIMPINAN EHSAN BERHAD
0.816.58%0.05Mua2.100K55.991M0.392.0979.00Tài chính
7245 WZ SATU BERHAD
0.336.45%0.02Mua528.100K144.201M-0.1999.00Vật liệu cơ bản
5101 EVERGREEN FIBREBOARD BHD
0.416.41%0.03Mua1.392M329.863M8.870.042700.00Vật liệu cơ bản
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.176.25%0.01Mua31.600K68.187M-0.031090.00Tài chính
5151 HALEX HOLDINGS BERHAD
0.905.88%0.05Mua22.200K95.375M-0.10509.00Vật liệu cơ bản
2682 AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL
0.275.88%0.01Mua6.600K35.084M30.910.01260.00Vật liệu cơ bản
9091 EMICO HOLDINGS BHD
0.185.88%0.01Mua10016.308M-0.00537.00Công nghiệp
5173 SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.285.66%0.01Mua50.000K311.796M15.800.022192.00Công nghiệp
3204 GEORGE KENT (M) BHD
1.135.61%0.06Mua22.994M597.058M5.080.21386.00Công nghiệp
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.105.56%0.01Mua884.600K105.947M-0.06Năng lượng
3115 KARAMBUNAI CORP BHD
0.105.56%0.01Sức mua mạnh5.433M519.893M13.200.011060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0034PA MMAG HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.105.56%0.01Bán100142.820M-0.0363.00Công nghệ
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.295.36%0.01Bán5.000K13.580M254.550.00261.00Công nghiệp
5001 MIECO CHIPBOARD BHD
0.295.36%0.01Mua1.121M147.000M-0.02750.00Vật liệu cơ bản
2569 SUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD
3.165.33%0.16Mua1.900K209.611M169.440.0236.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7167 JOHORE TIN BHD
1.195.31%0.06Sức mua mạnh1.251M350.832M14.610.08716.00Vật liệu cơ bản
8044 COMPUTER FORMS (M) BHD
1.205.26%0.06Bán1.000K46.740M-0.11334.00Công nghiệp
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.105.26%0.01Mua329.300K28.971M-0.0253.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3441 JOHAN HOLDINGS BHD
0.105.26%0.01Mua461.600K59.180M-0.111845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7164 KNM GROUP BHD
0.105.26%0.01Mua6.852M222.879M-0.05834.00Năng lượng
7382 GOLDEN LAND BERHAD
0.405.26%0.02Bán2.000K81.519M-0.071196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0138 MY E.G. SERVICES BHD
1.025.15%0.05Bán22.709M3.446B46.630.0273.00Công nghệ
7617 MAGNA PRIMA BHD
0.935.11%0.04Bán100292.712M17.160.07104.00Tài chính
0171 PETERLABS HOLDINGS BHD
0.315.08%0.01Mua882.300K63.348M16.010.0279.00Chăm sóc sức khỏe
5015 APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
2.905.07%0.14Mua800539.808M15.780.173888.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7854 TIMBERWELL BHD
0.654.84%0.03Mua6.600K55.211M13.810.04350.00Vật liệu cơ bản
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.114.76%0.01Mua3.000K31.345M-0.40141.00Vật liệu cơ bản
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.114.76%0.01Mua20.000K25.641M-0.2483.00Công nghiệp
0098 BAHVEST RESOURCES BERHAD
0.454.65%0.02Mua7.033M525.235M35.980.0274.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7050 WONG ENGINEERING CORPORATION
0.604.35%0.03Bán13.000K65.545M7.580.08373.00Công nghiệp
7471 EDEN INC. BHD
0.124.35%0.01Bán1.649M43.895M-0.04575.00Công ty dịch vụ công cộng
0143 KEY ASIC BHD
0.124.35%0.01Mua2.298M109.315M21.340.0123.00Công nghệ
4243 WTK HOLDINGS BHD
0.484.35%0.02Mua546.700K219.638M2.030.234585.00Vật liệu cơ bản
0161 SCH GROUP BERHAD
0.124.35%0.01Mua261.100K63.884M-0.02116.00Công nghiệp
5056 ENGTEX GROUP BHD
0.864.24%0.04Mua125.500K362.476M11.650.07706.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0026 NOVA MSC BHD
0.124.17%0.01Mua5.575M90.188M53.330.00103.00Công nghệ
7010 GRAND HOOVER BHD
0.624.17%0.03Bán319.800K25.000M-0.0474.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5109 YTL HOSPITALITY REIT
1.284.07%0.05Sức mua mạnh2.405M2.096B8.800.14Tài chính
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.134.00%0.01Mua524.900K62.500M-0.07Công nghiệp
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
1.044.00%0.04Mua857.800K495.862M17.600.06Công nghiệp
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD
0.134.00%0.01Mua332.400K18.169M-0.08478.00Vật liệu cơ bản
7230 TOMEI CONSOLIDATED BHD
0.533.92%0.02Mua5.800K73.458M15.540.03508.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7099PA ATTA GLOBAL GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022
0.143.85%0.01Bán30.000K125.111M5.350.26377.00Vật liệu cơ bản
9776 SINMAH CAPITAL BERHAD
0.143.85%0.01Mua11.700K27.793M0.800.161928.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7186 SWS CAPITAL BERHAD
0.683.82%0.03Mua8.600K119.435M-0.00554.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4723 JAKS RESOURCES BERHAD
0.553.77%0.02Bán9.252M289.350M2.010.26213.00Công nghiệp
1163PA ALLIANZ MALAYSIA BHD-ICPS
14.003.70%0.50Sức mua mạnh1.300K2.438B13.112.071867.00Tài chính
7315 AHB HOLDINGS BHD
0.143.57%0.01Mua25.200K24.646M-0.0459.00Công nghiệp
8745 LEWEKO RESOURCES BHD
0.143.57%0.01Mua20045.065M-0.01310.00Vật liệu cơ bản
0159 ASIA MEDIA GROUP BERHAD
0.143.57%0.01Mua120.000K33.525M168.670.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.293.57%0.01Bán184.000K95.524M14.170.02479.00Công nghiệp
7189 MB WORLD GROUP BERHAD
1.793.47%0.06Mua4.600K272.262M4.120.42494.00Công nghiệp
0140 STERLING PROGRESS BERHAD
0.153.33%0.01Bán10.000K48.194M-0.0188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.623.33%0.02Mua31.000K147.060M25.930.02700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5095 HEVEABOARD BHD
0.643.25%0.02Mua2.927M344.007M13.360.052000.00Vật liệu cơ bản
5242 SOLID AUTOMOTIVE BHD
0.323.23%0.01Mua20.100K125.459M65.840.01267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.323.23%0.01Bán44.500K94.195M-0.12459.00Công nghiệp
3174 LAND & GENERAL BHD
0.163.23%0.01Mua902.500K460.836M18.390.01454.00Tài chính
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.163.23%0.01Bán10.000K32.541M-0.02274.00Tài chính
6904 SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.493.12%0.01Theo dõi81.000K90.296M-0.092181.00Vật liệu cơ bản
0172 OCK GROUP BERHAD
0.503.09%0.01Mua6.247M422.664M17.870.03167.00Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất