Các công ty của Malaysia có lợi nhuận trên mỗi nhân viên cao nhất

Lợi nhuận trên mỗi nhân viên tính ra số lợi nhuận mà mỗi nhân viên mang lại cho công ty trong một khoảng thời gian. Số liệu này có thể cho thấy mức độ lợi nhuận của một công ty so với số lượng nhân viên mà công ty đó có.
Thu nhập ròng/nhân viên
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PETGASPETRONAS GAS BHD
999.231 K MYR17.92 MYR+0.56%1.137 M2.4535.459 B MYR19.150.94 MYR+11.64%4.02%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
KKSLKSL HOLDINGS BHD
736.562 K MYR1.96 MYR−0.51%1.29 M0.511.994 B MYR4.690.42 MYR+63.02%0.00%Tài chính
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
677.984 K MYR17.50 MYR+0.92%1.117 M1.6617.385 B MYR20.050.87 MYR−9.66%4.57%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
611.482 K MYR3.58 MYR−0.56%905.8 K1.724.597 B MYR11.760.30 MYR−0.59%6.36%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
486.066 K MYR2.36 MYR−0.84%3.678 M1.121.9 B MYR3.940.60 MYR−2.12%2.75%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CDBCELCOMDIGI BERHAD
424.708 K MYR3.61 MYR−2.70%9.13 M3.1942.351 B MYR26.290.14 MYR+45.91%3.66%Truyền thông
Theo dõi
AAHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
407.775 K MYR2.86 MYR+0.35%16 K0.182.058 B MYR5.180.55 MYR+258.97%1.75%Dịch vụ Phân phối
Bán
BURSABURSA MALAYSIA BHD
394.959 K MYR8.86 MYR+0.80%1.968 M1.287.17 B MYR26.430.34 MYR+26.30%3.27%Tài chính
Mua
TAKAFULSYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
323.913 K MYR3.88 MYR+4.30%2.245 M3.323.249 B MYR9.140.42 MYR+9.18%3.61%Tài chính
Sức mua mạnh
MFCBMEGA FIRST CORPORATION BHD
302.609 K MYR4.70 MYR+0.86%984.3 K2.114.453 B MYR10.850.43 MYR+6.07%1.76%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MAXISMAXIS BERHAD
269.69 K MYR3.52 MYR−0.85%4.576 M2.9527.569 B MYR26.870.13 MYR−14.77%4.55%Truyền thông
Theo dõi
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
268.364 K MYR1.37 MYR0.00%29.471 M1.249.317 B MYR19.800.07 MYR+44.77%1.82%Tài chính
Sức mua mạnh
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
262.336 K MYR6.46 MYR−0.92%7.428 M2.9351.68 B MYR28.210.23 MYR−61.65%2.01%Công nghiệp Chế biến
Bán
AAXAIRASIA X BERHAD
248.132 K MYR1.49 MYR0.00%923.3 K0.69666.138 M MYR5.490.27 MYR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MYEGMY E.G. SERVICES BHD
236.837 K MYR1.01 MYR−2.88%75.698 M1.017.45 B MYR13.970.07 MYR+31.93%1.41%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PPBPPB GROUP BHD
222.804 K MYR14.30 MYR−0.83%3.571 M5.6020.343 B MYR15.030.95 MYR−40.39%2.94%Công nghiệp Chế biến
Mua
CTOSCTOS DIGITAL BERHAD
207.573 K MYR1.47 MYR+2.08%6.164 M1.253.396 B MYR27.680.05 MYR+62.39%2.41%Dịch vụ Thương mại
Mua
TIMECOMTIME DOTCOM BHD
204.276 K MYR5.02 MYR+0.20%3.004 M1.369.281 B MYR31.470.16 MYR−38.25%3.02%Truyền thông
Mua
MISCMISC BHD
203.5 K MYR8.53 MYR+0.95%14.824 M3.1738.076 B MYR16.770.51 MYR+10.25%4.22%Vận chuyển
Mua
GAMUDAGAMUDA BHD
193.109 K MYR6.38 MYR−0.93%22.103 M2.4117.677 B MYR20.030.32 MYR−54.67%1.88%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DIALOGDIALOG GROUP BHD
186.05 K MYR2.39 MYR−2.45%12.101 M1.6613.486 B MYR23.920.10 MYR+12.25%1.55%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
174.813 K MYR1.63 MYR+3.16%11.964 M1.044.802 B MYR23.220.07 MYR+23.16%3.68%Tài chính
Mua
MBSBMBSB BERHAD
171.661 K MYR0.870 MYR−2.79%12.531 M0.897.153 B MYR13.920.06 MYR9.77%Tài chính
Bán Mạnh
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
165.998 K MYR5.70 MYR−1.72%21.369 M1.8546.966 B MYR34.990.16 MYR+4.76%1.23%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PPARAMONPARAMOUNT CORPORATION BHD
161.791 K MYR1.13 MYR+0.89%87.7 K0.14703.681 M MYR8.930.13 MYR+19.45%6.19%Tài chính
Sức mua mạnh
SPSETIASP SETIA BHD
161.217 K MYR1.42 MYR+1.43%16.15 M1.186.758 B MYR29.340.05 MYR+24.42%0.94%Tài chính
Mua
MMBMRMBM RESOURCES BHD
151.939 K MYR5.22 MYR0.00%134.7 K0.202.04 B MYR6.100.86 MYR+22.98%3.45%Bán Lẻ
Theo dõi
F&NFRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
140.66 K MYR32.00 MYR0.00%489.5 K2.6511.732 B MYR20.511.56 MYR+14.61%1.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
137.745 K MYR3.56 MYR−0.84%1.124 M0.642.4 B MYR23.540.15 MYR+56.36%1.12%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WPRTSWESTPORTS HOLDINGS BERHAD
137.103 K MYR4.19 MYR+1.70%2.301 M1.2114.288 B MYR17.850.23 MYR+9.42%4.04%Vận chuyển
Mua
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
135.963 K MYR0.255 MYR−1.92%111.388 M2.482.095 B MYR15.840.02 MYR0.98%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
VITROXVITROX CORPORATION BHD
129.729 K MYR4.35 MYR−1.14%1.818 M0.388.229 B MYR73.600.06 MYR−33.30%0.62%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NESTLENESTLE (M) BHD
123.664 K MYR124.0 MYR0.00%236.6 K3.5129.078 B MYR44.182.81 MYR+7.50%2.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
DLADYDUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD
120.657 K MYR36.32 MYR−1.30%39.7 K1.032.324 B MYR25.681.41 MYR+164.56%1.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
HLINDHONG LEONG INDUSTRIES BHD
118.133 K MYR11.22 MYR+1.08%13.2 K0.403.527 B MYR9.841.14 MYR+22.02%5.08%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
112.683 K MYR2.56 MYR+5.35%4.114 M4.415.802 B MYR10.270.25 MYR6.57%Tài chính
Theo dõi
SCIENTXSCIENTEX BERHAD
109.81 K MYR4.29 MYR+1.42%1.678 M3.276.655 B MYR12.690.34 MYR+16.96%2.33%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
106.849 K MYR24.08 MYR+1.18%659.7 K2.469.988 B MYR13.711.76 MYR+11.39%7.89%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
103.461 K MYR5.17 MYR+1.97%2.785 M2.306.484 B MYR41.030.13 MYR+20.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
103.25 K MYR2.12 MYR−0.47%75.9 K0.732.066 B MYR13.930.15 MYR−9.35%4.72%Công nghiệp Chế biến
Mua
FFAVCOFAVELLE FAVCO BHD
99.516 K MYR2.13 MYR−0.93%81.4 K1.00501.723 M MYR9.660.22 MYR+23.75%41.78%Sản xuất Chế tạo
TMTELEKOM MALAYSIA BHD
99.015 K MYR6.71 MYR+0.15%19.874 M1.2825.751 B MYR13.120.51 MYR+72.31%3.73%Truyền thông
Mua
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
98.349 K MYR1.75 MYR0.00%10.578 M0.414.48 B MYR18.980.09 MYR+35.99%2.29%Tài chính
Sức mua mạnh
PENTAPENTAMASTER CORPORATION BHD
95.324 K MYR4.82 MYR−4.55%3.01 M1.483.405 B MYR39.000.12 MYR+5.55%0.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
MMAGNIMAGNI-TECH INDUSTRIES BHD
94.897 K MYR2.40 MYR+2.56%719.4 K1.141.04 B MYR8.690.28 MYR+24.19%4.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KKOTRAKOTRA INDUSTRIES BHD
88.393 K MYR4.28 MYR−1.38%31.5 K0.90634.784 M MYR14.030.31 MYR−33.97%6.54%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SIGNSIGNATURE INTERNATIONAL BHD
87.844 K MYR1.34 MYR+4.69%608.8 K0.67839.174 M MYR15.090.09 MYR+145.30%0.00%Hỗn hợp
PPENERGYPETRA ENERGY BHD
85.311 K MYR1.51 MYR−0.66%86.5 K0.13484.623 M MYR8.540.18 MYR+104.87%4.64%Dịch vụ Công nghiệp
UEMSUEM SUNRISE BERHAD
82.587 K MYR1.10 MYR−1.79%14.776 M0.665.564 B MYR80.880.01 MYR−10.53%0.68%Tài chính
Bán
FRONTKNFRONTKEN CORPORATION BHD
82.317 K MYR4.61 MYR+0.88%4.709 M0.907.242 B MYR61.220.08 MYR−1.70%0.48%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
80.199 K MYR13.72 MYR−0.58%48.083 M3.7679.402 B MYR31.960.43 MYR−30.63%3.35%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
79.359 K MYR5.01 MYR+1.21%2.605 M1.906.676 B MYR20.910.24 MYR+274.38%1.20%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
DDELEUMDELEUM BHD
78.18 K MYR1.36 MYR+0.74%631.8 K0.87546.113 M MYR11.910.11 MYR+6.23%4.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
FFEYTECHFEYTECH HOLDINGS BERHAD
75.259 K MYR1.08 MYR+0.93%899.9 K0.13910.656 M MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
POHKONGPOH KONG HOLDINGS BHD
73.172 K MYR1.19 MYR+0.85%1.284 M0.55488.319 M MYR4.890.24 MYR−2.64%2.77%Khách hàng Lâu năm
HEXTARHEXTAR GLOBAL BERHAD
72.178 K MYR0.900 MYR+2.27%870.6 K0.633.545 B MYR58.440.02 MYR+40.00%1.11%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
INNOINNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
71.28 K MYR1.41 MYR−0.70%83.2 K0.37675.19 M MYR12.020.12 MYR−13.18%7.09%Công nghiệp Chế biến
CCSCSTELCSC STEEL HOLDINGS BERHAD
71.191 K MYR1.37 MYR0.00%261.9 K0.59505.941 M MYR11.910.12 MYR+132.32%2.19%Sản xuất Chế tạo
GCBGUAN CHONG BHD
69.893 K MYR3.78 MYR+1.61%2.152 M0.714.44 B MYR26.230.14 MYR+33.30%0.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BBONIABONIA CORPORATION BHD
69.886 K MYR1.70 MYR+0.59%65.2 K0.30340.711 M MYR8.920.19 MYR−39.01%4.71%Bán Lẻ
Theo dõi
PADINIPADINI HOLDINGS BHD
69.591 K MYR3.85 MYR+3.49%614.5 K2.692.533 B MYR14.260.27 MYR−26.88%2.60%Bán Lẻ
Theo dõi
ANCOMNYANCOM NYLEX BERHAD
67.621 K MYR1.10 MYR0.00%2.525 M0.551.099 B MYR13.870.08 MYR−13.62%0.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MMGBMGB BERHAD
67.095 K MYR0.825 MYR−1.79%548.9 K0.44488.113 M MYR9.570.09 MYR+159.64%1.29%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
PPERDANAPERDANA PETROLEUM BERHAD
66.633 K MYR0.365 MYR0.00%11.316 M0.61812.002 M MYR13.930.03 MYR+240.26%0.00%Vận chuyển
MSCMALAYSIA SMELTING CORPORATION
65.829 K MYR2.67 MYR+0.75%515.2 K0.511.121 B MYR16.520.16 MYR−2.24%5.24%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SUNWAYSUNWAY BERHAD
62.383 K MYR3.75 MYR+0.81%14.482 M1.0821.13 B MYR31.300.12 MYR+5.00%1.47%Khách hàng Lâu năm
Mua
SIMESIME DARBY BHD
61.067 K MYR2.56 MYR+1.19%30.018 M1.4717.448 B MYR4.550.56 MYR+244.46%5.08%Dịch vụ Phân phối
Mua
SYGROUPSHIN YANG GROUP BERHAD
59.067 K MYR0.780 MYR+0.65%624.8 K0.17911.491 M MYR6.680.12 MYR−38.61%3.85%Vận chuyển
CMSBCAHYA MATA SARAWAK BHD
57.222 K MYR1.34 MYR+2.29%9.495 M0.661.439 B MYR12.980.10 MYR−58.72%2.24%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
55.53 K MYR3.26 MYR+1.87%5.577 M4.4711.54 B MYR82.950.04 MYR+24.76%0.00%Dịch vụ Phân phối
ZHULIANZHULIAN CORPORATION BHD
54.041 K MYR1.34 MYR+1.52%153.1 K0.76616.4 M MYR21.440.06 MYR+35.57%9.70%Sản xuất Chế tạo
CCPETECHCPE TECHNOLOGY BERHAD
50.154 K MYR1.24 MYR−4.62%6.65 M8.48832.43 M MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
SSPRITZERSPRITZER BHD
47.766 K MYR2.62 MYR+1.55%105.8 K0.54836.54 M MYR14.700.18 MYR+54.96%1.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
47.12 K MYR0.420 MYR+1.20%11.44 M0.70731.737 M MYR10.500.04 MYR+131.21%1.19%Dịch vụ Phân phối
LBALUMLB ALUMINIUM BHD
44.083 K MYR0.530 MYR+0.95%841.2 K0.27230.471 M MYR8.970.06 MYR−48.61%4.72%Khoáng sản phi năng lượng
NNHFATTNEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
43.648 K MYR4.45 MYR+0.23%21.3 K0.34367.892 M MYR7.790.57 MYR+38.47%2.92%Sản xuất Chế tạo
KEINHINKEIN HING INTERNATIONAL BHD
42.892 K MYR1.46 MYR+0.69%21.8 K0.42158.994 M MYR10.800.14 MYR−42.05%1.37%Sản xuất Chế tạo
SSCGBHDSOUTHERN CABLE GROUP BERHAD
42.724 K MYR0.955 MYR−0.52%8.112 M0.53782.115 M MYR20.810.05 MYR+115.49%0.29%Sản xuất Chế tạo
TAANNTA ANN HOLDINGS BHD
42.719 K MYR3.87 MYR+0.26%482.7 K1.201.705 B MYR9.530.41 MYR−40.92%9.04%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
IHHIHH HEALTHCARE BERHAD
42.17 K MYR6.18 MYR−0.48%9.439 M1.8954.427 B MYR23.360.26 MYR−3.57%1.46%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
IOICORPIOI CORPORATION BHD
39.779 K MYR3.73 MYR−0.53%12.77 M3.8023.308 B MYR28.940.13 MYR−50.56%2.55%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SOPSARAWAK OIL PALMS BHD
38.902 K MYR2.86 MYR−0.35%663.2 K4.422.551 B MYR7.590.38 MYR+1.40%3.50%Công nghiệp Chế biến
Mua
UZMAUZMA BHD
38.219 K MYR1.15 MYR−0.86%331.6 K0.37445.315 M MYR9.620.12 MYR+30.60%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FFOCUSPFOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
37.877 K MYR0.825 MYR0.00%736.7 K0.30381.149 M MYR11.070.07 MYR−4.85%3.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PMBTECHPMB TECHNOLOGY BHD
36.622 K MYR2.51 MYR0.00%172.5 K1.394.068 B MYR97.290.03 MYR−51.32%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
HHUPSENGHUP SENG INDUSTRIES BHD
36.33 K MYR1.15 MYR+1.77%4.69 M0.52920 M MYR18.640.06 MYR+70.44%2.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KKERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
35.288 K MYR1.84 MYR+2.79%346.1 K0.502.323 B MYR17.010.11 MYR+25.09%4.35%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
KKAWANKAWAN FOOD BHD
35.156 K MYR1.75 MYR−0.57%208 K1.11636.438 M MYR20.090.09 MYR−16.57%2.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
TRCTRC SYNERGY BHD
34.1 K MYR0.460 MYR−1.08%516.7 K0.38212.557 M MYR9.450.05 MYR+25.19%2.61%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KKITACONKUMPULAN KITACON BERHAD
33.582 K MYR0.700 MYR0.00%308.6 K0.39350 M MYR9.430.07 MYR2.86%Khách hàng Lâu năm
DKSHDKSH HOLDINGS(M)BHD
32.629 K MYR5.29 MYR−0.75%87.8 K1.29834.011 M MYR7.320.72 MYR−1.08%3.02%Vận chuyển
Mua
MMHCMHC PLANTATIONS BHD
32.444 K MYR0.950 MYR0.00%56.9 K0.79186.717 M MYR8.230.12 MYR−12.64%3.16%Công nghiệp Chế biến
SURIASURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
31.492 K MYR1.96 MYR−1.01%46.3 K1.11677.809 M MYR17.310.11 MYR−30.38%2.30%Vận chuyển
Theo dõi
KKTCKIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
31.19 K MYR0.225 MYR0.00%83.7 K0.08153.418 M MYR7.260.03 MYR−0.64%0.00%Vận chuyển
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
31.149 K MYR1.91 MYR−1.55%14.024 M1.1418.052 B MYR31.260.06 MYR+15.50%1.88%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GHLSYSGHL SYSTEMS BHD
30.26 K MYR1.07 MYR0.00%5.706 M1.541.22 B MYR45.530.02 MYR−9.62%1.87%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CCABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
30.025 K MYR0.765 MYR+1.32%261.7 K0.24536.531 M MYR6.050.13 MYR−14.06%0.65%Công nghiệp Chế biến
CCCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
29.738 K MYR1.59 MYR+0.63%1.128 M0.41996.365 M MYR11.000.14 MYR+34.42%2.67%Bán Lẻ
Bán
PIEP.I.E. INDUSTRIAL BHD
28.21 K MYR6.71 MYR+1.82%852.4 K0.852.577 B MYR36.910.18 MYR+6.44%1.04%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
KRETAMKRETAM HOLDINGS BHD
27.511 K MYR0.590 MYR−1.67%167.9 K3.631.373 B MYR13.560.04 MYR+13.28%2.54%Công nghiệp Chế biến