Chứng khoán Malaysia đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Malaysia này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ATAT SYSTEMATIZATION BHD
0.015MYR0.00%0.000MYR
Mua
1.023M15.348K90.009MMYR−0.03MYRSản xuất Chế tạo
BERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
0.055MYR0.00%0.000MYR
Bán
0013.646MMYR−0.01MYRKhách hàng Lâu năm
DSRDSR TAIKO BERHAD
0.900MYR0.00%0.000MYR
Bán
00Công nghiệp Chế biến
GLBHDGOLDEN LAND BERHAD
0.270MYR−10.00%−0.030MYR
Bán Mạnh
20K5.4K57.919MMYR−0.10MYRTài chính
INFOMINFOMINA BERHAD
0.535MYR172.628M92.356MDịch vụ Công nghệ
PHBPEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.005MYR−50.00%−0.005MYR
Bán Mạnh
821.1K4.106K54.106MMYR−0.00MYRDịch vụ Phân phối
RGSRAY GO SOLAR HOLDINGS BERHAD
0.125MYR0.00%0.000MYR
Bán
0031.875MMYRDịch vụ Công nghiệp
SAFETYSAFETYWARE GROUP BERHAD
0.190MYR0.00%0.000MYR
Theo dõi
00Công nghệ Sức khỏe