Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
FINTEC FINTEC GLOBAL BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán3.381M82.277M0.080.50Tài chính
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.070.00%0.00Bán74.200K83.788M-0.36Dịch vụ Công nghệ
PASUKGB PASUKHAS GROUP BERHAD
0.050.00%0.00Bán4.157M57.890M-0.21Sản xuất Chế tạo
PHB PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010.00%0.00Bán2.419M107.692M-0.00Tài chính
VIZIONE VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.12-4.00%-0.01Sức bán mạnh1.778M127.883M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Mua1.100M68.504M-0.02Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm