Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
5194 APFT BERHAD 0.030.00%0.00Mua23.524M33.561M-0.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6025 BERJAYA MEDIA BHD 0.23-6.12%-0.01Mua3.200K57.596M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26 0.08-11.11%-0.01Mua11.600K41.420M14.970.03170.00Công nghiệp
0201 NOVA WELLNESS GROUP BHD 0.760.00%0.0081.417M
7227 UMS-NEIKEN GROUP BHD 0.81-20.59%-0.21Bán1.000K81.600M14.580.07Công nghiệp
7172WA KUALALUMPUR STOCKS 0.820.00%0.00936.000K
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD 0.0325.00%0.01Mua830.400K34.980M-0.0161.00Tài chính
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD 0.0325.00%0.01Mua1.558M12.137M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD 0.030.00%0.00Bán1.556M53.329M-0.0063.00Công nghiệp
7099PA ATTA GLOBAL GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022 0.1819.35%0.03Mua416.500K174.988M3.210.26377.00Vật liệu cơ bản
0109 SC ESTATE BUILDER BERHAD 0.03-16.67%-0.00Bán10.100K22.077M9.470.0060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD 0.060.00%0.00Mua15.630M48.445M-0.00156.00Vật liệu cơ bản
0020 NETX HOLDINGS BHD 0.0320.00%0.01Mua5.665M67.100M-0.008.00Công nghệ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD 0.030.00%0.00Sức mua mạnh310.200K70.432M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD 0.060.00%0.00Bán13.389M186.930M15.800.0042.00Dịch vụ Viễn thông
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD 0.15-16.22%-0.03Bán22.000K27.714M-0.14640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7108 PERDANA PETROLEUM BERHAD 0.2011.11%0.02Mua13.018M140.125M-0.272487.00Năng lượng
03008 SL INFORMATION BERHAD 0.4322.86%0.08Mua1.000K44.450MCông nghệ
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD 0.0718.18%0.01Mua18.288M55.099M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1589 ISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD 0.8412.75%0.10Mua127.891M623.855M5.830.1363.00Tài chính
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD 0.0416.67%0.01Sức mua mạnh2.251M80.347M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD 0.0416.67%0.01Bán343.300K58.474M-0.01137.00Công nghệ
7051 AMTEK HOLDINGS BHD 0.2717.39%0.04Bán183.600K13.500M-0.07534.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD 0.078.33%0.01Bán196.600K27.845M-0.01276.00Công nghiệp
7498 RALCO CORPORATION BHD 0.39-13.33%-0.06Bán30018.891M-0.18308.00Vật liệu cơ bản
7181 ATURMAJU RESOURCES BHD 0.230.00%0.00Mua30.400K14.053M-0.07281.00Vật liệu cơ bản
0091 DAYA MATERIALS BHD 0.0414.29%0.01Mua2.122M71.503M-0.0258.00Năng lượng
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD 0.040.00%0.00Mua1.210M168.811M-0.01759.00Tài chính
0126 MICROLINK SOLUTIONS BHD 0.460.00%0.00Bán4.600K76.152M-0.30Công nghệ
2429 TANCO HOLDINGS BHD 0.12-8.00%-0.01Bán3.322M83.929M-0.01371.00Tài chính
2283 ZELAN BHD 0.090.00%0.00Mua376.500K71.816M-0.10371.00Công nghiệp
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD 0.080.00%0.00Sức bán mạnh858.300K46.948M-0.02219.00Công nghệ
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD 0.1713.33%0.02Mua35.300K41.891M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD 0.08-11.11%-0.01Bán12.283M92.136M13.250.012662.00Vật liệu cơ bản
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh10.600K67.276M-0.09683.00Năng lượng
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD 0.0412.50%0.01Mua778.800K42.382M-0.01124.00Công nghệ
1201 SUMATEC RESOURCES BHD 0.04-11.11%-0.01Bán1.186M191.373M-0.03623.00Công nghiệp
0047 PERISAI PETROLEUM TEKNOLOGI 0.0412.50%0.01Mua8.005M50.435M-0.36235.00Năng lượng
7219 MINETECH RESOURCES BHD 0.095.88%0.00Mua157.200K79.342M-0.00391.00Công nghiệp
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD 0.040.00%0.00Mua30.100K14.987M-0.03304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0138 MY E.G. SERVICES BHD 1.2612.50%0.14Mua114.363M4.039B17.570.0673.00Công nghệ
5198 ABM FUJIYA BERHAD 0.40-11.11%-0.05Bán6.100K81.000M11.960.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0148 SUNZEN BIOTECH BHD 0.234.65%0.01Mua999.000K112.536M54.850.0038.00Chăm sóc sức khỏe
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD 0.12-10.71%-0.01Bán10.000K70.000M-0.10Công nghiệp
5035 KNUSFORD BHD 0.67-10.67%-0.08Bán20066.762M-0.12317.00Công nghiệp
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD 0.040.00%0.00Sức bán mạnh82.000K242.178M-0.012194.00Công nghiệp
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022 0.0511.11%0.00Mua143.800K41.915M75.400.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD 0.040.00%0.00Bán2.117M115.808M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD 0.100.00%0.00Bán454.600K78.746M14.590.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7079 TIGER SYNERGY BERHAD 0.100.00%0.00Bán5.864M42.925M19.080.00103.00Tài chính
0185 HSS ENGINEERS BERHAD 0.764.14%0.03Mua11.137M359.500M18.860.04Công nghiệp
5073 NAIM HOLDINGS BHD 0.718.40%0.06Mua979.900K163.750M-0.731030.00Công nghiệp
0200 REVENUE GROUP BERHAD 0.701.44%0.0129.809M154.879M12.510.06Công nghệ
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD 0.3811.76%0.04Mua10.000K68.221MChăm sóc sức khỏe
3565 WCE HOLDINGS BERHAD 0.858.28%0.07Mua245.200K787.148M57.550.01156.00Công nghiệp
3204 GEORGE KENT (M) BHD 1.538.51%0.12Mua45.432M794.209M6.230.23386.00Công nghiệp
0085 MLABS SYSTEMS BHD 0.0610.00%0.01Bán153.000K33.525M-0.0126.00Công nghệ
6254 PDZ HOLDINGS BHD 0.060.00%0.00Mua1.285M37.510M-0.01275.00Công nghiệp
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD 0.10-4.76%-0.01Bán4.652M40.280M-0.03491.00Công nghiệp
5001 MIECO CHIPBOARD BHD 0.447.32%0.03Mua2.228M215.250M6.100.07750.00Vật liệu cơ bản
7676 GUNUNG CAPITAL BERHAD 0.360.00%0.00Mua2.100K86.206M-0.00505.00Công nghiệp
7158 SCOMI GROUP BHD 0.129.52%0.01Mua13.965M114.860M-0.242000.00Năng lượng
0022 PARLO BERHAD 0.1110.00%0.01Mua53.800K36.403M87.00Dịch vụ Viễn thông
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD 0.295.36%0.01Mua1.506M232.905M37.140.01384.00Công nghiệp
7036 BORNEO OIL BHD 0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh4.605M320.423M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021 0.069.09%0.01Mua3.202M116.958M80.000.01405.00Công nghiệp
7225 P.A. RESOURCES BHD 0.069.09%0.01Mua876.200K93.707M-0.02Vật liệu cơ bản
5167 TURBO-MECH BERHAD 0.722.86%0.02Bán35.000K77.760M32.350.02Công nghiệp
8362 KYM HOLDINGS BHD 0.362.86%0.01Bán31.300K53.960M-0.01592.00Vật liệu cơ bản
0070 MQ TECHNOLOGY BHD 0.06-8.33%-0.00Bán193.500K27.375M-0.01712.00Công nghiệp
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD 0.0610.00%0.00Bán146.000K36.740M-0.00106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9237 SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD 0.675.56%0.04Mua143.700K57.112M81.800.01255.00Vật liệu cơ bản
0055 SERSOL BERHAD 0.120.00%0.00Theo dõi41.600K25.842M-0.00144.00Vật liệu cơ bản
6556PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024 0.92-3.16%-0.03Bán20.800K1.202B6.750.382211.00Vật liệu cơ bản
5187 HB GLOBAL LIMITED 0.124.35%0.01Bán347.000K56.160M3.860.031749.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD 0.75-5.06%-0.04Bán99.000K359.144M9.750.082351.00Vật liệu cơ bản
0065 EXCEL FORCE MSC BHD 0.516.25%0.03Mua14.827M198.951M37.590.0239.00Công nghệ
7245 WZ SATU BERHAD 0.30-6.25%-0.02Bán629.900K148.853M18.670.0299.00Vật liệu cơ bản
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD 0.06-7.69%-0.01Bán30.000K16.844M-0.0362.00Công nghệ
0145 TFP SOLUTIONS BHD 0.12-7.69%-0.01Bán50.000K26.658M-0.0046.00Công nghệ
5025 NWP HOLDINGS BHD 0.120.00%0.00Bán2.113M49.032M-0.0374.00Vật liệu cơ bản
7120 ACOUSTECH BHD 0.37-5.13%-0.02Bán59.600K65.794M-0.051531.00Công nghệ
0005 UCREST BERHAD 0.406.67%0.03Mua27.081M174.012M14.830.0320.00Công nghệ
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD 0.13-3.70%-0.01Mua2.647M75.357M-0.0143.00Công nghệ
7218 TRANSOCEAN HOLDINGS BHD 0.638.62%0.05Mua5.000K23.779M-0.04315.00Công nghiệp
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD 0.19-7.32%-0.01Bán2.000K47.485M6.690.03654.00Công nghiệp
5932 BINA PURI HOLDINGS BHD 0.271.92%0.01Mua3.727M74.987M20.750.01778.00Công nghiệp
5169 HO HUP CONSTRUCTION COMPANY 0.532.94%0.01Mua4.116M191.184M5.380.10538.00Vật liệu cơ bản
9938 BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD 0.217.69%0.02Mua237.300K43.119M-0.0278.00Vật liệu cơ bản
7013 HUBLINE BHD 0.070.00%0.00Bán7.819M165.394M68.630.00573.00Công nghiệp
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD 0.134.00%0.01Bán69.500K53.600M-0.00Chăm sóc sức khỏe
8834 IREKA CORPORATION BHD 0.61-3.17%-0.02Mua7.000K113.892M17.720.031076.00Công nghiệp
7047 FAJARBARU BUILDER GRP BHD 0.474.44%0.02Mua7.248M168.229M7.090.0835.00Công nghiệp
0143 KEY ASIC BHD 0.212.44%0.01Mua14.475M186.667M140.410.0023.00Công nghệ
7071 OCR GROUP BERHAD 0.425.00%0.02Mua999.700K116.958M80.000.01405.00Công nghiệp
6874 KUB MALAYSIA BHD 0.34-2.82%-0.01Mua994.900K197.545M6.080.062753.00Năng lượng
9466 KKB ENGINEERING BHD 0.82-4.62%-0.04Mua227.400K222.990M50.350.02541.00Công nghiệp
3441 JOHAN HOLDINGS BHD 0.147.41%0.01Mua3.733M84.098M8.780.021845.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD 0.14-6.90%-0.01Bán696.500K21.072M-0.11478.00Vật liệu cơ bản
0083 NOTION VTEC BHD 0.575.56%0.03Mua758.800K179.462M-0.031550.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất