Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.2861.76%0.10Sức mua mạnh45.000K39.964M-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD
0.12-29.41%-0.05Bán9.000K18.825M1.070.161841.00Công nghiệp
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh2.517M188.361M-0.002194.00Công nghiệp
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.020.00%0.00Mua1.612M42.663M-0.0163.00Công nghiệp
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.1633.33%0.04Mua27.000K34.194M-0.40141.00Vật liệu cơ bản
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.020.00%0.00Bán107.000K40.859M-0.0358.00Năng lượng
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.040.00%0.00Mua810.800K26.720M-0.00106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.020.00%0.00Sức bán mạnh3005.439M146.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.0325.00%0.01Mua1.376M56.006M-0.008.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh1.452M141.613M53.190.0042.00Dịch vụ Viễn thông
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Bán10.054M43.725M-0.0161.00Tài chính
7245 WZ SATU BERHAD
0.21-14.29%-0.04Bán55.000K113.965M-0.1899.00Vật liệu cơ bản
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.030.00%0.00Bán23.311M106.318M-0.03623.00Công nghiệp
5204 PRESTARIANG BERHAD
0.6511.21%0.07Bán33.729M279.735M17.260.03213.00Công nghệ
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.3214.29%0.04Mua35.700K153.576M55.750.01500.00Tài chính
0163 CAREPLUS GROUP BERHAD
0.2312.20%0.03Mua8.700M108.929M-0.01Chăm sóc sức khỏe
0165 XOX BHD
0.078.33%0.01Mua6.527M65.544M-0.0146.00Dịch vụ Viễn thông
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.060.00%0.00Mua6.282M89.488M-0.0047.00Dịch vụ Viễn thông
7131 ACME HOLDINGS BERHAD
0.2920.83%0.05Mua23.000K55.194M10.910.02959.00Vật liệu cơ bản
8591 CREST BUILDER HOLDINGS BHD
1.0712.63%0.12Mua5.595M162.157M4.710.20247.00Công nghiệp
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.0416.67%0.01Mua480.000K93.589M50.080.01405.00Công nghiệp
0150PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027
0.030.00%0.00Bán4.104M42.196M-0.0421.00Công nghiệp
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.14-3.57%-0.01Bán1.800K50.318M-0.00361.00Vật liệu cơ bản
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.070.00%0.00Bán19.000K57.938M9.100.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.03-14.29%-0.01Bán4.519M33.696M-0.00177.00Công nghiệp
7013 HUBLINE BHD
0.040.00%0.00Bán3.654M82.638M8.250.00573.00Công nghiệp
0051 CUSCAPI BHD
0.249.09%0.02Mua12.554M189.039M-0.04111.00Công nghệ
5157 SAUDEE GROUP BERHAD
0.370.00%0.00Mua54.100K48.891M-0.02326.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7165PA SPRING GALLERY BERHAD - ICPS 2016/2021
0.230.00%0.00Bán122.100K145.976M-0.03477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.35-12.50%-0.05Bán100106.349M-0.09459.00Công nghiệp
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.040.00%0.00Bán40.100K33.371M250.000.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Mua639.500K27.280M-0.01275.00Công nghiệp
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00Bán5.881M40.072M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00Mua2.026M102.940M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.07-12.50%-0.01Bán850.000K23.100M-0.00185.00Công nghệ
7018 CME GROUP BHD
0.0414.29%0.01Mua5.000M20.448M-0.0241.00Công nghiệp
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.04-12.50%-0.01Bán801.900K44.851M-0.15683.00Năng lượng
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.040.00%0.00Bán2.099M17.420M-0.01712.00Công nghiệp
7854 TIMBERWELL BHD
0.56-12.40%-0.08Sức bán mạnh10057.438M15.690.04350.00Vật liệu cơ bản
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.4615.00%0.06Mua3.000K19.469M129.870.0011.00Công nghiệp
9997 PENSONIC HOLDINGS BHD
0.44-12.00%-0.06Sức bán mạnh4.200K57.054M-0.03633.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9385 LAY HONG BHD
0.467.06%0.03Mua14.632M280.623M9.220.06928.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2682 AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL
0.26-11.86%-0.03Bán1.100K35.772M3.990.07260.00Vật liệu cơ bản
9741 ROHAS TECNIC BERHAD
0.82-7.87%-0.07Bán3.200K420.665M13.920.06575.00Vật liệu cơ bản
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.07-11.76%-0.01Bán100.000K34.238M-0.04491.00Công nghiệp
0026 NOVA MSC BHD
0.124.17%0.01Bán12.415M90.188M106.190.00103.00Công nghệ
5035 KNUSFORD BHD
0.62-11.43%-0.08Sức bán mạnh13.000K61.780M-0.26317.00Công nghiệp
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.13-3.70%-0.01Mua120.200K65.000M-0.09Công nghiệp
4359 TURIYA BHD
0.124.17%0.01Bán20.000K28.591M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
6912 PASDEC HOLDINGS BHD
0.401.27%0.01Mua91.000K158.146M-0.01267.00Tài chính
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.04-11.11%-0.01Bán100.000K14.987M15.850.00304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.040.00%0.00Bán857.200K457.024M5.140.07Tài chính
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.040.00%0.00Bán1.553M93.665M-0.09285.00Công nghiệp
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.040.00%0.00Theo dõi5.739M184.272M6.620.012662.00Vật liệu cơ bản
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.40-11.11%-0.05Sức bán mạnh1.000K52.747M-0.01305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7382 GOLDEN LAND BERHAD
0.4313.16%0.05Mua10.000K92.245M-0.071196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7181 ATURMAJU RESOURCES BHD
0.33-10.96%-0.04Bán20021.843M-0.07281.00Vật liệu cơ bản
7085 LTKM BHD
1.1710.38%0.11Mua255.300K137.910M58.180.02385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.143.70%0.01Mua7.547M149.905M-0.0776.00Công nghiệp
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.338.33%0.03Mua3.449M164.670M23.270.0169.00Công nghệ
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.475.56%0.03Bán6.000K20.422M12.520.0461.00Công nghiệp
5172 K-STAR SPORTS LIMITED
0.090.00%0.00Mua298.200K34.246M-0.051063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4952 AMANAH HARTA TANAH PNB
0.722.84%0.02Bán9.600K155.100M8.940.08Tài chính
7114 DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.639.57%0.06Mua3.797M121.138M46.790.011182.00Vật liệu cơ bản
2283 ZELAN BHD
0.050.00%0.00Bán2.452M42.245M-0.10371.00Công nghiệp
7036 BORNEO OIL BHD
0.0511.11%0.01Bán1.438M236.319M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh30.200K44.041M-0.01156.00Vật liệu cơ bản
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh1.550M32.401M21.790.00Công nghiệp
0011 BRITE-TECH BHD
0.23-4.08%-0.01Bán1.772M61.740M15.970.02122.00Công nghiệp
5147 SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.766.34%0.04Sức bán mạnh399.900K193.120M8.850.08101.00Vật liệu cơ bản
5167 TURBO-MECH BERHAD
0.70-2.78%-0.02Bán27.000K77.760M24.770.03Công nghiệp
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.150.00%0.00Bán24.000K64.040M-0.121090.00Vật liệu cơ bản
0200 REVENUE GROUP BERHAD
1.554.03%0.06Mua12.768M332.044M36.750.04Công nghiệp
9954 ASIA KNIGHT BERHAD
0.200.00%0.00Mua13.529M112.501M-0.01267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8192 MERCURY INDUSTRIES BHD
1.003.09%0.03Mua14.400K38.977M15.200.06100.00Vật liệu cơ bản
0172 OCK GROUP BERHAD
0.45-5.32%-0.03Bán17.724M409.592M18.350.03167.00Dịch vụ Viễn thông
7501 HARN LEN CORPORATION BHD
0.49-9.26%-0.05Bán6.100K93.539M-0.04230.00Vật liệu cơ bản
5259 E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.51-1.94%-0.01Sức mua mạnh7.379M259.560M3.340.15Công nghiệp
5132 DELEUM BHD
1.03-4.63%-0.05Bán672.100K433.215M12.500.09852.00Năng lượng
5218 SAPURA ENERGY BERHAD
0.384.17%0.01Mua87.497M2.157B-0.47Năng lượng
7094 EUROSPAN HOLDINGS BHD
0.60-0.00%-0.00Bán24.000K26.653M-0.03564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7230 TOMEI CONSOLIDATED BHD
0.550.00%0.00Mua3.500K76.230M8.490.06508.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7184 G3 GLOBAL BERHAD
0.839.93%0.07Sức mua mạnh73.000K342.375M-0.03343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0035 OPCOM HOLDINGS BHD
0.775.52%0.04Mua3.976M116.906M17.130.04133.00Công nghệ
6399 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.18-3.28%-0.04Bán24.553M6.361B12.250.104622.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0120 VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
0.54-2.70%-0.01Bán1.155M93.815M12.250.0546.00Công nghệ
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.120.00%0.00Mua8.600K209.051M-0.01442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0039 GFM SERVICES BERHAD
0.492.06%0.01Mua2.444M220.579M23.130.0263.00Công nghiệp
7073 SEACERA GROUP BERHAD
0.224.76%0.01Sức bán mạnh42.366M87.532M148.940.00432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9237 SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.570.00%0.00Bán30.500K48.953M-0.07255.00Vật liệu cơ bản
7249 EWEIN BERHAD
0.624.20%0.03Mua7.708M179.443M6.530.09394.00Công nghiệp
8362 KYM HOLDINGS BHD
0.347.94%0.03Bán1.800K47.215M-0.01592.00Vật liệu cơ bản
6904 SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.70-8.50%-0.06Bán2.000K143.910M-0.102181.00Vật liệu cơ bản
0082 GREEN PACKET BHD
0.346.25%0.02Bán1.996M288.389M-0.031000.00Công nghệ
0024 JAG BERHAD
0.060.00%0.00Mua1.435M90.884M21.900.0010.00Công nghệ
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.060.00%0.00Bán45.000K74.394M-0.05980.00Công nghiệp
7158 SCOMI GROUP BHD
0.069.09%0.01Bán75.000K60.165M-0.212000.00Năng lượng
5156 XIDELANG HOLDINGS LTD
0.124.35%0.01Bán13.862M207.562M14.680.011500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9113 SANBUMI HOLDINGS BHD
0.354.41%0.01Mua15.375M76.967M-0.02442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0068 ASDION BHD
0.189.09%0.01Mua4.141M19.185M-0.0426.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất