Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh18.430M49.084M-0.008.00Công nghệ
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.010.00%0.00Mua452.500K20.429M-0.0858.00Năng lượng
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010.00%0.00Mua103.600K71.960M-0.0161.00Tài chính
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Bán1.601M31.032M-0.03137.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.01-33.33%-0.01Bán2.300K35.197M-0.0063.00Công nghiệp
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.1227.78%0.03Mua23.774M210.746M-0.04285.00Công nghiệp
0103PA M N C WIRELESS BERHAD
0.040.00%0.0051.817M55.014M-0.0160.00Công nghệ
7099PA ATTA GLOBAL GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022
0.07-22.22%-0.02Sức bán mạnh350.000K91.247M17.960.02377.00Vật liệu cơ bản
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.1018.75%0.01Mua4.584M40.685M-0.04104.00Công nghệ
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.050.00%0.00Mua148.200K55.440M-0.0276.00Công nghiệp
0022 PARLO BERHAD
0.1017.65%0.01Sức mua mạnh5.210M30.943M-0.0387.00Dịch vụ Viễn thông
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Bán30.000K16.057M-0.01712.00Công nghiệp
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.0511.11%0.01Bán46.114M184.272M-0.042662.00Vật liệu cơ bản
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.050.00%0.00Bán1.431M58.859M-0.38Năng lượng
7016 CHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.38-10.59%-0.05Bán1.226M71.685M7.540.06574.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.30-16.67%-0.06Bán14.000K17.460M-0.01261.00Công nghiệp
0079 ORION IXL BERHAD
0.0920.00%0.01Bán8.148M53.038M22.870.00Công nghệ
7158 SCOMI GROUP BHD
0.096.25%0.01Mua16.621M87.513M-0.242000.00Năng lượng
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.069.09%0.01Mua999.300K115.616M7.970.0185.00Công nghệ
7243 IMPIANA HOTELS BERHAD
0.03-16.67%-0.01Bán2.901M167.861M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.03-16.67%-0.01Bán1.522M127.582M-0.00623.00Công nghiệp
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.030.00%0.00Bán133.800K26.424M-0.00156.00Vật liệu cơ bản
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.040.00%0.00Bán239.700K29.253M-0.41Năng lượng
6912 PASDEC HOLDINGS BHD
0.34-1.43%-0.00Sức bán mạnh42.000K140.129M-0.05267.00Tài chính
5568 APB RESOURCES BHD
0.50-13.79%-0.08Sức bán mạnh40064.290M-0.14301.00Công nghiệp
0105 ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.077.69%0.01Mua987.900K29.529M-0.02248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0190 EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.20-13.04%-0.03Bán10.000K55.337M41.740.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.470.00%0.00Mua1.300K23.213M31.360.0161.00Công nghiệp
5156 XIDELANG HOLDINGS LTD
0.080.00%0.00Bán509.900K144.391M9.810.011500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7036 BORNEO OIL BHD
0.04-11.11%-0.01Bán582.700K233.493M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh130.500K26.293M-0.02219.00Công nghệ
9199 LYSAGHT GALVANIZED STEEL BHD
2.7012.50%0.30Sức mua mạnh1.400K99.792M11.570.21229.00Vật liệu cơ bản
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.095.88%0.01Bán58.875M32.816M-0.0016.00Công nghệ
0075 LYC HEALTHCARE BERHAD
0.365.88%0.02Mua6.281M110.454M-0.02Công nghệ
7173 TOYO INK GROUP BHD
0.65-4.41%-0.03Sức bán mạnh6.900K72.760M19.070.04244.00Vật liệu cơ bản
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.2011.43%0.02Sức mua mạnh3.699M41.350M-0.711319.00Công nghiệp
0165 XOX BHD
0.04-10.00%-0.01Bán416.000K54.620M-0.0046.00Dịch vụ Viễn thông
7013 HUBLINE BHD
0.0511.11%0.01Mua94.000K171.826M33.580.00573.00Công nghiệp
7097PA TA WIN HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.04-10.00%-0.01Bán6.788M42.863M-0.04201.00Công nghiệp
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.100.00%0.00Mua6.834M95.724M-0.17168.00Năng lượng
5256 REACH ENERGY BHD
0.205.13%0.01Mua5.058M213.800M-0.03Năng lượng
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.2610.64%0.03Bán25.100K56.863M-0.0183.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7119 DEGEM BHD
0.793.95%0.03Sức bán mạnh19.000K99.432M24.830.03377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.0511.11%0.01Mua100.000K28.538M38.140.0221.00Công nghiệp
0132 TECHNODEX BHD
0.05-9.09%-0.01Bán60.000K32.473M-0.0147.00Công nghệ
7126 LONDON BISCUITS BHD
0.10-4.76%-0.01Bán4.206M30.532M33.870.00470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00Bán3.424M14.913M-0.0662.00Công nghệ
2429 TANCO HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00Mua966.000K40.779M-0.02371.00Tài chính
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.060.00%0.00Bán1.349M62.288M-0.02177.00Công nghiệp
0035 OPCOM HOLDINGS BHD
0.746.43%0.05Sức mua mạnh27.371M112.875M-0.01133.00Công nghệ
0056 GRAND-FLO BERHAD
0.287.69%0.02Mua3.205M122.309M12.660.02152.00Công nghệ
0103 MNC WIRELESS BHD
0.11-4.35%-0.01Mua43.783M55.014M-0.0160.00Công nghệ
7165PA DWL RESOURCES BERHAD - ICPS 2016/2021
0.16-8.57%-0.01Sức bán mạnh10.000K126.900M-0.03477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.06-8.33%-0.01Mua1.354M112.225M24.690.00Vật liệu cơ bản
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.060.00%0.00Theo dõi5.569M60.600M-0.0154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7198 DPS RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Bán135.000K35.266M-0.00820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
0.959.20%0.08Bán20.700K61.559M7.950.11356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.305.26%0.01Mua6.160M156.601M193.880.0069.00Công nghệ
8907 EG INDUSTRIES BHD
0.415.06%0.02Mua1.831M103.162M9.820.05966.00Công nghệ
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.070.00%0.00Mua184.800K72.883M0.680.10683.00Năng lượng
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.130.00%0.00Bán1.373M76.166M1.730.19281.00Vật liệu cơ bản
03016 CRG INCORPORATED BERHAD
0.06-7.69%-0.01Bán30.000K52.367M12.060.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.070.00%0.00Bán342.100K58.099M11.070.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.069.09%0.01Bán255.000K51.088M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7233 DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
2.755.36%0.14Sức mua mạnh2.335M668.967M13.960.19Công nghiệp
0112 MIKRO MSC BERHAD
0.19-5.00%-0.01Bán66.200K117.845M20.530.0147.00Công nghiệp
7184 G3 GLOBAL BERHAD
2.953.87%0.11Mua666.200K1.178B-0.04343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.148.00%0.01Mua95.000K44.927M1.500.08361.00Vật liệu cơ bản
1481 ADVANCE SYNERGY BHD
0.148.00%0.01Mua3.823M116.149M-0.011647.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3611 PARAGON GLOBE BERHAD
1.00-7.41%-0.08Sức bán mạnh2.000K201.585M158.360.01442.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD
0.134.00%0.01Bán1.815M31.048M-0.01Dịch vụ Viễn thông
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.20-4.88%-0.01Bán2.235M120.924M-0.61818.00Công nghiệp
5049 COUNTRY VIEW BHD
1.358.00%0.10Bán1.100K125.000M1.640.76100.00Tài chính
5104 CNI HOLDINGS BHD
0.070.00%0.00Bán636.900K46.322M-0.00499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0140 MACPIE BERHAD
0.14-3.57%-0.01Bán144.000K49.461M-0.0188.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0007 PUC BERHAD
0.07-7.14%-0.01Bán10.718M154.059M18.090.0063.00Công nghệ
5210 BUMI ARMADA BERHAD
0.352.90%0.01Sức mua mạnh188.776M2.027B-0.281762.00Năng lượng
0195 BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD
0.271.89%0.01Bán1.311M68.900M12.900.02Dịch vụ Viễn thông
0099 SCICOM (MSC) BHD
0.985.38%0.05Mua22.141M330.572M16.360.062035.00Công nghiệp
9288 BONIA CORPORATION BHD
0.271.89%0.01Bán8.781M213.498M11.720.02833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0173 REV ASIA BERHAD
0.143.85%0.01Bán207.800K17.503M-0.0099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0149 FIBON BERHAD
0.41-6.82%-0.03Mua10.000K43.053M15.240.03Công nghiệp
7154 CAELY HOLDINGS BHD
0.447.32%0.03Mua755.900K67.131M46.540.011147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6521 SURIA CAPITAL HOLDINGS BHD
1.457.41%0.10Mua401.100K466.858M9.330.14890.00Công nghiệp
8419 PANSAR BERHAD
0.517.37%0.04Mua2.871M217.539M31.050.02Công nghiệp
5148 UEM SUNRISE BERHAD
0.735.04%0.04Mua2.300M3.154B30.930.021493.00Tài chính
5040 MERIDIAN BERHAD
0.070.00%0.00Bán1.956M35.986M-0.04455.00Tài chính
0183 SALUTICA BERHAD
0.686.30%0.04Mua5.054M245.862M-0.00Công nghệ
0199 TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.35-6.58%-0.03Sức bán mạnh5.000K63.080M18.260.02Công nghiệp
7121 XIAN LENG HOLDINGS BHD
0.37-2.63%-0.01Bán15.000K30.232M-0.01100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7471 EDEN INC. BHD
0.153.45%0.01Sức mua mạnh9.305M58.487M-0.01575.00Công ty dịch vụ công cộng
5036 EDARAN BHD
0.442.33%0.01Bán593.800K24.899M-0.0998.00Công nghệ
0032 REDTONE INTERNATIONAL BHD
0.474.49%0.02Sức mua mạnh8.086M333.412M17.830.03357.00Dịch vụ Viễn thông
9539 MULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.38-6.25%-0.03Bán90022.568M-0.0150.00Tài chính
0028 SCOPE INDUSTRIES BHD
0.15-6.25%-0.01Bán120.000K98.645M-0.01704.00Công nghệ
0143 KEY ASIC BHD
0.07-6.25%-0.01Bán489.400K76.046M-0.0023.00Công nghệ
9601 HO WAH GENTING BHD
0.07-6.25%-0.01Bán20.500K28.566M-0.101744.00Công nghiệp
5025 NWP HOLDINGS BHD
0.07-6.25%-0.01Bán50.000K34.180M-0.0574.00Vật liệu cơ bản
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.802.56%0.02Mua12.000K156.507M69.030.01Chăm sóc sức khỏe
8176 ATA IMS BERHAD
1.446.67%0.09Mua17.500K1.626B14.650.091273.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất