Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.01-66.67%-0.01Bán104.498M21.264M-0.03623.00Công nghiệp
8605PB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 18/28
0.03-53.85%-0.03Sức bán mạnh10.800K31.749M7.620.05170.00Công nghiệp
7181PA ATURMAJU RESOURCES BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.040.00%0.0022.846M
7854 TIMBERWELL BHD
0.62-4.62%-0.03Bán8.100K55.211M13.810.04350.00Vật liệu cơ bản
5028 HEITECH PADU BHD
0.8653.57%0.30Sức mua mạnh6.310M87.053M-0.121155.00Công nghệ
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.0833.33%0.02Mua61.951M66.863M-0.14Năng lượng
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD
0.0150.00%0.01Bán196.400K9.103M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.030.00%0.00Bán9.029M58.693M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.010.00%0.00Bán6.576M20.429M-0.0458.00Năng lượng
5210 BUMI ARMADA BERHAD
0.2237.50%0.06Mua574.799M1.292B-0.171762.00Năng lượng
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.32-28.09%-0.12Sức bán mạnh10.000K42.197M-0.03305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua59.733M41.375M-0.03137.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00Mua2.625M56.006M-0.008.00Công nghệ
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh119.300K76.085M-0.0149.00Công nghệ
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Mua3.598M23.870M-0.01275.00Công nghiệp
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán373.500K31.998M-0.0063.00Công nghiệp
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.234.55%0.01Sức mua mạnh1.700K54.070M-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7158 SCOMI GROUP BHD
0.0620.00%0.01Mua15.001M65.634M-0.202000.00Năng lượng
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.0433.33%0.01Mua3.000M93.312M71.960.01405.00Công nghiệp
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh49.550M115.808M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
7181 ATURMAJU RESOURCES BHD
0.47-21.85%-0.13Mua895.900K31.253M-0.04281.00Vật liệu cơ bản
9075 THETA EDGE BERHAD
0.3518.64%0.06Sức mua mạnh3.540M37.535M-0.02209.00Công nghệ
9431 SENI JAYA CORPORATION BHD
0.68-20.93%-0.18Bán2.400K27.563M57.970.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0175 HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.140.00%0.00Bán411.400K49.238M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.4926.92%0.10Mua7.100K20.871M-0.04311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Bán270.000K34.980M-0.0161.00Tài chính
4286 SEAL INCORPORATED BHD
0.34-16.25%-0.07Mua99.600K79.414M2.930.1176.00Tài chính
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Bán2.045M113.291M-0.0042.00Dịch vụ Viễn thông
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.1017.65%0.01Mua15.220M117.719M-0.06Năng lượng
4359 TURIYA BHD
0.1421.74%0.03Mua151.500K32.022M-0.01324.00Vật liệu cơ bản
7017 KOMARKCORP BHD
0.1510.71%0.01Mua3.632M23.925M-0.10741.00Công nghiệp
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.25-16.67%-0.05Sức bán mạnh4.100K30.810M-0.081600.00Công nghiệp
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.030.00%0.00Bán1.295M30.054M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Bán49.500K14.932M-0.01712.00Công nghiệp
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.03-16.67%-0.01Bán1.520M105.507M-0.00759.00Tài chính
5149 TAS OFFSHORE BERHAD
0.2620.93%0.04Mua436.700K45.655M18.110.01110.00Công nghiệp
0157 FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
0.16-15.79%-0.03Sức bán mạnh7.000K26.400M7.390.02581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7164 KNM GROUP BHD
0.0912.50%0.01Mua30.737M211.149M-0.05834.00Năng lượng
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.0920.00%0.01Mua30.100K42.596M-0.00873.00Công nghiệp
7198 DPS RESOURCES BHD
0.078.33%0.01Mua605.600K38.205M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.095.88%0.01Mua6.525M83.201M-0.18185.00Năng lượng
0041 PANPAGES BERHAD
0.2315.38%0.03Mua4.806M59.734M-0.0922.00Công nghệ
5042 TSR CAPITAL BHD
0.41-14.58%-0.07Mua20.000K71.525M37.440.01108.00Công nghiệp
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.482.13%0.01Bán15.000K21.784M13.410.0461.00Công nghiệp
2283 ZELAN BHD
0.070.00%0.00Mua1.681M59.143M-0.10371.00Công nghiệp
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.148.00%0.01Mua4.811M52.119M-0.0116.00Công nghệ
5104 CNI HOLDINGS BHD
0.070.00%0.00Mua200.900K46.335M260.000.00499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.1010.53%0.01Mua14.026M27.210M-0.0662.00Công nghệ
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.359.38%0.03Mua1.188M206.456M-0.30815.00Công nghiệp
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.0320.00%0.01Bán10.000K80.347M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7033 KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
1.3017.12%0.19Mua9.900K47.549M13.340.10227.00Công nghiệp
7501 HARN LEN CORPORATION BHD
0.4714.63%0.06Mua16.000K81.413M-0.07230.00Vật liệu cơ bản
7245 WZ SATU BERHAD
0.359.38%0.03Mua4.862M162.808M-0.1999.00Vật liệu cơ bản
0146 JF TECHNOLOGY BHD
0.768.57%0.06Mua61.600K159.600M188.590.01Công nghệ
7165PA SPRING GALLERY BERHAD - ICPS 2016/2021
0.280.00%0.00Mua78.700K154.913M-0.03477.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7025 WOODLANDOR HOLDINGS BHD
0.631.61%0.01Bán20.100K25.201M-0.02305.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2135 GOPENG BHD
0.7514.50%0.10Mua79.600K201.745M27.750.03121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.0716.67%0.01Mua5.000K31.749M7.620.05170.00Công nghiệp
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.0414.29%0.01Mua3.807M44.850M-0.03683.00Năng lượng
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.040.00%0.00Mua202.000K26.720M-0.00106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5078 MARINE & GENERAL BERHAD
0.0814.29%0.01Mua574.000K57.910M-0.27164.00Năng lượng
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Mua4.543M32.960M-0.01124.00Công nghệ
03016 CRG INCORPORATED BERHAD
0.0414.29%0.01Sức mua mạnh9.500K32.226MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.28-12.50%-0.04Bán3.700K13.580M254.550.00261.00Công nghiệp
6912 PASDEC HOLDINGS BHD
0.405.33%0.02Mua193.700K158.146M-0.02267.00Tài chính
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
1.04-3.70%-0.04Mua5.652M515.697M18.310.06Công nghiệp
5256 REACH ENERGY BHD
0.3210.34%0.03Mua14.787M350.852M-0.06Năng lượng
8532 SINOTOP HOLDINGS BERHAD
0.295.36%0.01Bán483.300K116.495M31.820.01501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.529.57%0.04Mua33.056M688.813M8.510.06515.00Công nghiệp
5178 TATT GIAP GROUP BERHAD
0.124.55%0.01Bán28.264M27.273M-0.05319.00Công nghiệp
0162 WIDAD GROUP BERHAD
0.2911.54%0.03Mua4.709M711.846M-0.02Công nghiệp
5157 SAUDEE GROUP BERHAD
0.30-11.76%-0.04Bán16.900K39.642M-0.03326.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0026 NOVA MSC BHD
0.124.17%0.01Mua13.976M93.946M55.560.00103.00Công nghệ
7146 AE MULTI HOLDINGS BHD
0.138.33%0.01Mua669.000K38.923M-0.01543.00Công nghệ
8931 JERASIA CAPITAL BHD
0.4014.49%0.05Mua10032.408M4.210.093978.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8486 LION FOREST INDUSTRIES BHD
0.43-11.22%-0.06Bán16.200K99.105M10.480.042383.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.148.00%0.01Mua908.000K67.500M-0.07Công nghiệp
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.0414.29%0.01Mua20.000K423.085M6.400.05Tài chính
7243 BIO OSMO BHD
0.040.00%0.00Mua422.700K31.815M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.04-11.11%-0.01Bán150.000K39.636M-0.01156.00Vật liệu cơ bản
5257 CARIMIN PETROLEUM BERHAD
0.6011.11%0.06Mua8.066M140.327M-0.06Năng lượng
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.12-10.71%-0.01Sức bán mạnh3.000K15.750M346.00Công nghiệp
0149 FIBON BERHAD
0.50-2.91%-0.01Bán18.800K48.999M20.820.02Công nghiệp
7140 OKA CORPORATION BHD
0.59-1.67%-0.01Bán246.000K144.783M7.510.08124.00Vật liệu cơ bản
0037 RGB INTERNATIONAL BHD
0.2411.63%0.03Mua18.194M369.382M11.250.02415.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD
0.140.00%0.00Mua2.489M19.622M-0.08478.00Vật liệu cơ bản
9938 BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
0.180.00%0.00Mua50.000K40.039M-0.0278.00Vật liệu cơ bản
8141 MAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.234.55%0.01Mua252.500K59.122M12.640.022.00Tài chính
5070 PROTASCO BHD
0.283.70%0.01Mua22.961M138.710M51.850.011385.00Công nghiệp
5178PA TATT GIAP GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.0511.11%0.01Sức bán mạnh25.183M27.273M-0.05319.00Công nghiệp
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh1.496M184.272M-0.002662.00Vật liệu cơ bản
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.04-10.00%-0.01Bán2.260M30.173M-0.0126.00Công nghệ
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.0511.11%0.01Bán2.112M61.995M-0.03980.00Công nghiệp
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.04-10.00%-0.01Mua698.000K89.920M9.300.00304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4944 NYLEX (M) BHD
0.709.38%0.06Sức mua mạnh357.800K131.198M6.450.11667.00Dịch vụ Viễn thông
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.300.00%0.00Bán23.000K28.991M-0.01947.00Vật liệu cơ bản
7412 SHH RESOURCES HOLDINGS BHD
0.49-5.77%-0.03Bán3.500K24.499M-0.262381.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5036 EDARAN BHD
0.527.29%0.04Mua3.659M29.821M26.560.0298.00Công nghệ
7028 ZECON BHD
0.215.00%0.01Bán158.300K27.514M11.650.02366.00Công nghiệp
5703 MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
2.80-6.35%-0.19Bán4.531M1.349B9.580.301243.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất