Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010.00%0.00Bán1.818M71.960M-0.0161.00Tài chính
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD
0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh200.000K9.103M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua30.000K113.291M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Mua14.720M35.197M-0.0063.00Công nghiệp
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00Bán13.015M45.784M-0.008.00Công nghệ
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.1417.39%0.02Mua11.918M27.173M-0.721319.00Công nghiệp
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh10.400K81.430M-0.02405.00Công nghiệp
2682 AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL
0.2720.00%0.05Mua35.800K30.957M-0.03260.00Vật liệu cơ bản
7243 IMPIANA HOTELS BERHAD
0.030.00%0.00Bán4.002M167.861M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.03-16.67%-0.01Bán406.000K19.269M-0.01712.00Công nghiệp
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.03-16.67%-0.01Bán7.000K77.226M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00Mua216.000K38.563M-0.0154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.0416.67%0.01Sức mua mạnh10.511M127.582M-0.00623.00Công nghiệp
0055 SERSOL BERHAD
0.10-4.55%-0.01Mua680.000K23.688M-0.00144.00Vật liệu cơ bản
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.114.76%0.01Mua43.669M99.343M-0.17168.00Năng lượng
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00Mua60.000K35.232M-0.00156.00Vật liệu cơ bản
5172 K-STAR SPORTS LIMITED
0.07-12.50%-0.01Bán50.000K30.956M-0.111063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9881 LEADER STEEL HOLDINGS BHD
0.3114.81%0.04Mua50033.509M38.630.01132.00Vật liệu cơ bản
7036 BORNEO OIL BHD
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh2.041M240.317M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.040.00%0.00Mua568.200K171.811M54.050.00759.00Tài chính
7173 TOYO INK GROUP BHD
0.806.67%0.05Mua212.800K80.250M16.710.04244.00Vật liệu cơ bản
5186 MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.8610.90%0.09Sức mua mạnh3.658M1.248B-0.082071.00Năng lượng
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.050.00%0.00Bán1.064M63.463M-0.01103.00Tài chính
0207 MESTRON HOLDINGS BERHAD
0.14-6.45%-0.01Bán4.882M122.450MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7200 TEK SENG HOLDINGS BHD
0.305.17%0.02Mua2.230M100.962M-0.13285.00Vật liệu cơ bản
0060 VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.205.13%0.01Mua22.974M75.800M214.290.0066.00Công nghệ
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.215.00%0.01Sức mua mạnh16.784M77.214M-0.0016.00Công nghệ
7014 YLI HOLDINGS BHD
0.28-0.00%-0.00Sức mua mạnh94.500K28.278M-0.18379.00Vật liệu cơ bản
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.0511.11%0.01Mua32.000K26.293M-0.02219.00Công nghệ
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.060.00%0.00Mua175.000K38.634M3.180.02304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7003 Y&G CORPORATION BHD
0.806.67%0.05Bán4.500K149.538M25.590.0435.00Tài chính
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.105.00%0.01Sức mua mạnh16.135M234.162M-0.01285.00Công nghiệp
5025 NWP HOLDINGS BHD
0.10-9.09%-0.01Bán793.000K43.148M-0.0574.00Vật liệu cơ bản
8532 SINOTOP HOLDINGS BERHAD
0.210.00%0.00Bán23.900K84.903M24.830.01501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5040 MERIDIAN BERHAD
0.21-6.52%-0.01Sức bán mạnh495.100K111.088M-0.05455.00Tài chính
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.0610.00%0.01Mua313.000K93.521M-0.00Vật liệu cơ bản
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00Mua185.000K51.794M41.980.00124.00Công nghệ
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.11-8.33%-0.01Mua575.000K85.256M-0.0150.00Công nghệ
7471 EDEN INC. BHD
0.172.94%0.01Mua6.301M67.155M-0.01575.00Công ty dịch vụ công cộng
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.06-7.69%-0.01Mua1.328M54.326M-0.10Năng lượng
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.06-7.69%-0.01Bán139.000K136.638M9.850.0185.00Công nghệ
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.25-7.41%-0.02Mua1.235M148.277M37.090.0169.00Công nghệ
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.07-7.14%-0.01Mua4.193M286.645M-0.012662.00Vật liệu cơ bản
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh1.743M79.276M-0.01177.00Công nghiệp
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.14-6.90%-0.01Mua1.854M48.329M14.090.01Công nghiệp
5166 MINDA GLOBAL BERHAD
0.070.00%0.00Mua668.800K92.993M-0.01980.00Công nghiệp
2283 ZELAN BHD
0.077.14%0.01Bán237.300K59.143M-0.03371.00Công nghiệp
5104 CNI HOLDINGS BHD
0.07-6.67%-0.01Bán2.428M53.448M-0.00499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0102 CONNECTCOUNTY HOLDINGS BHD
0.07-6.25%-0.01Bán244.500K26.344M-0.03161.00Công nghiệp
0191 CABNET HOLDINGS BERHAD
0.242.13%0.01Mua27.700K42.006M9.700.03Công nghiệp
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD
0.31-6.06%-0.02Bán18.000K49.435M-0.21640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5210 BUMI ARMADA BERHAD
0.24-4.00%-0.01Mua40.624M1.469B-0.391762.00Năng lượng
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.23-6.00%-0.01Mua640.600K31.500M346.00Công nghiệp
0060PA VORTEX CONSOLIDATED BERHAD - ICPS 2019/2024
0.08-5.88%-0.01Mua225.000K75.800M214.290.0066.00Công nghệ
7086 ABLEGROUP BERHAD
0.090.00%0.00Sức mua mạnh23.600K22.431M-0.00322.00Vật liệu cơ bản
6203 KHEE SAN BHD
0.343.03%0.01Bán2.151M37.752M7.400.04402.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.651.56%0.01Mua85.200K330.240M12.430.0598.00Công nghiệp
7004 MCE HOLDINGS BERHAD
0.68-1.45%-0.01Bán23.200K30.639M-0.09414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9776 SINMAH CAPITAL BERHAD
0.17-5.56%-0.01Mua193.000K38.482M-0.291928.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5156 XIDELANG HOLDINGS LTD
0.09-5.56%-0.01Bán315.000K162.439M11.130.011500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0119 APPASIA BERHAD
0.090.00%0.00Mua128.600K31.072M-0.00Công nghệ
0007 PUC BERHAD
0.090.00%0.00Mua1.439M183.418M22.550.0063.00Công nghệ
5160 HOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.712.16%0.02Sức mua mạnh3.714M208.507M8.720.08451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5167 TURBO-MECH BERHAD
0.61-5.38%-0.03Bán5.000K70.200M10.090.06Công nghiệp
0065 EXCEL FORCE MSC BHD
0.65-3.01%-0.02Mua8.433M310.009M52.820.0239.00Công nghệ
7028 ZECON BHD
0.285.56%0.01Mua287.300K35.375M1.450.19366.00Công nghiệp
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.205.41%0.01Mua541.500K52.716M-0.44141.00Vật liệu cơ bản
7126 LONDON BISCUITS BHD
0.18-2.63%-0.01Bán2.340M55.249M2.340.08470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5256 REACH ENERGY BHD
0.190.00%0.00Bán9.394M208.318M-0.03Năng lượng
0210 KIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
0.37-2.63%-0.012.733M144.400MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5036 EDARAN BHD
0.47-4.04%-0.02Mua213.900K28.663M-0.0298.00Công nghệ
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
1.16-2.52%-0.03Mua129.800K590.076M-0.20Công nghiệp
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.100.00%0.00Mua5.639M111.833M-0.38Năng lượng
0093 SOLUTION GROUP BERHAD
0.10-5.00%-0.01Mua26.900K30.645M-0.0110.00Công nghiệp
7192 GOODWAY INTEGRATED INDUSTRIES
0.205.26%0.01Mua225.100K23.098M-0.09692.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3573 LIEN HOE CORPORATION BHD
0.305.26%0.01Mua246.500K94.754M-0.06479.00Công nghiệp
7164 KNM GROUP BHD
0.40-1.25%-0.01Mua69.675M1.032B-0.31834.00Năng lượng
0192 INTA BINA GROUP BERHAD
0.29-1.67%-0.01Mua2.753M160.578M6.950.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8478 HWA TAI INDUSTRIES BHD
0.30-1.61%-0.01Bán10.200K23.198M-0.06765.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.205.26%0.01Mua10.000K43.889M-0.02654.00Công nghiệp
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD
0.10-4.76%-0.01Sức bán mạnh211.000K36.822M11.710.01418.00Vật liệu cơ bản
0051 CUSCAPI BHD
0.20-2.44%-0.01Mua3.285M176.150M-0.02111.00Công nghệ
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.20-2.38%-0.00Sức mua mạnh1.407M105.000M-0.04Công nghiệp
5213 SENTORIA GROUP BERHAD
0.200.00%0.00Sức bán mạnh1.723M111.536M8.510.02Tài chính
5048 YI-LAI BHD
0.62-4.62%-0.03Sức bán mạnh50.000K85.242M-0.03735.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7216 KAWAN FOOD BHD
1.47-4.55%-0.07Mua145.500K553.660M27.190.06580.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0081 MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.114.76%0.01Theo dõi215.000K26.301M41.830.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0143 KEY ASIC BHD
0.100.00%0.00Bán305.900K99.810M35.470.0023.00Công nghệ
0117 SMRT HOLDINGS BERHAD
0.110.00%0.00Mua98.300K44.775M-0.0245.00Công nghệ
0171 PETERLABS HOLDINGS BHD
0.21-4.55%-0.01Mua443.000K47.243M12.440.0279.00Chăm sóc sức khỏe
2097 EASTLAND EQUITY BHD
0.105.00%0.01Mua50.000K29.480M-0.03430.00Tài chính
5243 VELESTO ENERGY BERHAD
0.33-1.52%-0.01Sức mua mạnh44.587M2.711B-0.01658.00Năng lượng
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.32-1.54%-0.00Bán30.100K103.041M-0.13300.00Công nghiệp
5192 K. SENG SENG CORPORATION BHD
0.560.91%0.00Mua515.300K52.800M-0.00Vật liệu cơ bản
9318 FITTERS DIVERSIFIED BHD
0.431.16%0.00Mua8.245M203.158M11.520.04225.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5102 GUAN CHONG BHD
3.572.00%0.07Mua558.600K1.672B8.200.43127.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4634 POS MALAYSIA BHD
1.75-3.31%-0.06Mua3.639M1.417B-0.2122915.00Công nghiệp
5183 PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
7.92-3.88%-0.32Bán2.554M65.920B13.980.594436.00Vật liệu cơ bản
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.11-4.35%-0.01Mua776.600K46.322M-0.09491.00Công nghiệp
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.33-4.35%-0.01Bán3.000K182.287M31.650.011735.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất