Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
PDZ PDZ HOLDINGS BHD
0.18105.56%0.10Sức mua mạnh812.012M75.360M-0.01Vận chuyển
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh14.372M78.686M-0.01Dịch vụ Công nghệ
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.0150.00%0.01Sức mua mạnh15.034M33.555M-0.00Sản xuất Chế tạo
MLAB MLABS SYSTEMS BHD
0.0412.50%0.01Mua137.413M41.047M-0.0116.00Dịch vụ Công nghệ
TDEX TECHNODEX BHD
0.0833.33%0.02Sức mua mạnh112.066M46.025MDịch vụ Công nghệ
GPA GPA HOLDINGS BHD
0.1221.05%0.02Mua8.211M93.147M950.000.00Khách hàng Lâu năm
TALAMT TALAM TRANSFORM BERHAD
0.0325.00%0.01Mua34.986M85.853M9.090.00Tài chính
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.0637.50%0.01Mua24.984M49.831M-0.02Dịch vụ Công nghệ
PRKCORP PERAK CORPORATION BHD
0.179.38%0.01Mua129.700K13.000M-0.77Tài chính
EAH EA HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Mua633.600K76.085M-0.01Dịch vụ Thương mại
PHB PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.0233.33%0.01Sức mua mạnh11.814M200.060M-0.00Tài chính
MQTECH MQ TECHNOLOGY BHD
0.0715.38%0.01Sức mua mạnh171.056M39.410M-0.01Sản xuất Chế tạo
EDUSPEC EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Theo dõi10.031M47.625M-0.00Dịch vụ Khách hàng
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.0233.33%0.01Mua2.515M84.898M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.0833.33%0.02Mua217.411M56.696M-0.02Dịch vụ Công nghệ
MINDA MINDA GLOBAL BERHAD
0.0620.00%0.01Sức mua mạnh23.034M55.796M-0.03Dịch vụ Khách hàng
GPACKET GREEN PACKET BHD
0.6427.00%0.14Bán95.396M515.691M-0.07159.00Công nghệ Điện tử
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.0416.67%0.01Mua48.309M153.673M-0.00Dịch vụ Khách hàng
INIX INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.0928.57%0.02Sức mua mạnh52.110M20.878M-0.01Hỗn hợp
PA Palladium
0.0716.67%0.01Sức mua mạnh88.434M123.448M14.100.00Khoáng sản phi năng lượng
AMEDIA ASIA MEDIA GROUP BERHAD
0.0620.00%0.01Mua361.100K11.973M-0.01Dịch vụ Thương mại
MNC-PA M N C WIRELESS BERHAD - ICPS 2019/2029
0.030.00%0.00Mua110.000K
JASKITA JASA KITA BHD
0.0913.33%0.01Mua705.500K33.716M-0.01Sản xuất Chế tạo
COMPUGT COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.030.00%0.00Sức mua mạnh3.497M51.485M-0.00Hỗn hợp
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.0325.00%0.01Mua14.466M66.800M8.930.00Dịch vụ Công nghệ
EKA EKA NOODLES BERHAD
0.0412.50%0.01Mua6.249M14.040M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
PASUKGB PASUKHAS GROUP BERHAD
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh6.364M32.577M-0.01Sản xuất Chế tạo
HBGLOB HB GLOBAL LIMITED
0.1214.29%0.01Sức mua mạnh20.245M42.120M4.790.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.0823.08%0.01Sức mua mạnh87.602M106.816M-0.01Dịch vụ Công nghệ
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.077.14%0.01Mua9.845M50.775M-0.00Dịch vụ Công nghệ
KGROUP KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.0715.38%0.01Mua82.467M44.235M-0.02Dịch vụ Công nghệ
FOCUS FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
1.10-12.70%-0.16Mua11.012M2.310B-0.00Công nghệ Điện tử
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.0412.50%0.01Mua13.615M33.431M-0.30Dịch vụ Công nghiệp
M&G MARINE & GENERAL BERHAD
0.086.67%0.01Sức mua mạnh380.000K50.672M-0.04111.00Dịch vụ Công nghiệp
GETS GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.1115.79%0.01Mua3.812M12.600M-0.04Vận chuyển
DOLPHIN DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.1417.39%0.02Mua39.315M23.199M-0.00Sản xuất Chế tạo
LOTUS LOTUS KFM BERHAD
0.359.23%0.03Mua32.557M228.008M-0.01Công nghiệp Chế biến
NOVAMSC-PA NOVA MSC BERHAD - ICPS A 2020/2025
0.0325.00%0.01Mua201.000K
SMRT SMRT HOLDINGS BERHAD
0.0913.33%0.01Mua9.759M30.401M-0.09Dịch vụ Công nghệ
NATWIDE NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.090.00%0.00Bán4.300K9.859M-0.31Vận chuyển
DBE D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.030.00%0.00Sức mua mạnh1.218M85.117MCông nghiệp Chế biến
JADI JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.0620.00%0.01Sức mua mạnh6.991M56.979M-0.01Công nghiệp Chế biến
MARCO MARCO HOLDINGS BHD
0.129.52%0.01Sức mua mạnh4.992M110.702M7.720.01Dịch vụ Phân phối
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.030.00%0.00Mua39.161M51.719M-0.01Dịch vụ Công nghệ
VC-PA VORTEX CONSOLIDATED BERHAD - ICPS 2019/2024
0.030.00%0.00Mua797.600K
YONGTAI YONG TAI BHD
0.1214.29%0.01Mua15.398M119.725M-0.14362.00Công nghiệp Chế biến
L&G LAND & GENERAL BHD
0.090.00%0.00Bán33.947M252.717M16.350.01Tài chính
M3TECH M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.096.25%0.01Sức mua mạnh32.887M51.417M-0.02Truyền thông
DYNACIA DYNACIATE GROUP BERHAD
0.078.33%0.01Sức mua mạnh5.210M35.407M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
CNI CNI HOLDINGS BHD
0.0610.00%0.01Mua2.718M39.195M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
TOMYPAK TOMYPAK HOLDINGS BHD
0.6513.04%0.07Mua3.941M226.229M-0.04Công nghiệp Chế biến
PARAMON PARAMOUNT CORPORATION BHD
0.91-7.14%-0.07Bán784.000K605.227M5.950.172111.00Tài chính
THHEAVY TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.1018.75%0.01Sức mua mạnh12.790M95.325M15.180.01Dịch vụ Công nghiệp
ANZO ANZO HOLDINGS BERHAD
0.21-8.51%-0.02Mua141.402M204.201M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PRG PRG HOLDINGS BERHAD
0.256.38%0.01Mua45.838M70.965M-0.12Công nghiệp Chế biến
OCR-PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.03-14.29%-0.01Bán600.000K
NOVAMSC NOVA MSC BHD
0.07-7.14%-0.01Sức mua mạnh26.743M47.422M-0.00Dịch vụ Công nghệ
XOX-PA XOX BHD - ICPS A 2020/2030
0.030.00%0.00Mua210.000K
JAG JAG BERHAD
0.078.33%0.01Mua94.843M107.359M-0.00Dịch vụ Công nghệ
SCBUILD SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.040.00%0.00Mua5.865M35.324M-0.00Dịch vụ Phân phối
PARKSON PARKSON HOLDINGS BHD
0.095.88%0.01Bán15.173M96.046M-0.25Bán Lẻ
YKGI YKGI HOLDINGS BERHAD
0.1011.11%0.01Mua1.370M33.315M-0.01Sản xuất Chế tạo
DYNACIA-PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.0320.00%0.01Mua230.000K
YONGTAI-PA YONG TAI BERHAD - ICPS 2016/2026
0.1220.00%0.02Mua15.000K
SCIB SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
2.749.16%0.23Mua5.054M316.391M38.800.07281.00Khoáng sản phi năng lượng
MPAY MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.105.26%0.01Sức mua mạnh30.276M57.239M-0.01Dịch vụ Công nghệ
BENALEC BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.105.00%0.01Mua3.282M84.909M-0.06140.00Hỗn hợp
MERIDIAN MERIDIAN BERHAD
0.100.00%0.00Sức mua mạnh5.271M52.163M-0.00Tài chính
SAUDEE SAUDEE GROUP BERHAD
0.2615.56%0.04Mua2.168M32.934M-0.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.070.00%0.00Mua46.850M45.949M-0.00Dịch vụ Công nghệ
BPURI BINA PURI HOLDINGS BHD
0.0715.38%0.01Mua8.041M53.486M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
HUBLINE HUBLINE BHD
0.077.14%0.01Mua50.384M270.154M-0.00Công nghiệp Chế biến
DPS DPS RESOURCES BHD
0.077.14%0.01Sức mua mạnh1.353M44.083M3.610.02Khách hàng Lâu năm
AVI AVILLION BERHAD
0.070.00%0.00Bán3.860M66.109M-0.02Dịch vụ Khách hàng
TOYOINK TOYO INK GROUP BHD
0.7811.43%0.08Mua200.800K74.900M11.570.06Công nghiệp Chế biến
CENSOF CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.129.52%0.01Mua3.138M52.685M-0.14Dịch vụ Công nghệ
CME CME GROUP BHD
0.04-12.50%-0.01Mua350.000K23.369M-0.03Sản xuất Chế tạo
ZELAN ZELAN BHD
0.077.14%0.01Sức mua mạnh9.122M54.920M20.970.00Dịch vụ Công nghiệp
AGES-PA AGESON BERHAD - ICPS 2020/2030
0.04-12.50%-0.01Bán5.247M
DGB DGB ASIA BERHAD
0.0414.29%0.01Mua20.420M34.992M-0.02Khách hàng Lâu năm
PRIVA PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.0814.29%0.01Mua8.323M41.865M-0.01Dịch vụ Công nghệ
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.0414.29%0.01Mua3.721M38.287M-0.35Dịch vụ Công nghiệp
JOHAN JOHAN HOLDINGS BHD
0.070.00%0.00Mua1.607M40.492M-0.06Sản xuất Chế tạo
MGB MGB BERHAD
0.473.33%0.01Bán129.600K225.744M20.930.03Khoáng sản phi năng lượng
CABNET CABNET HOLDINGS BERHAD
0.2311.90%0.03Sức mua mạnh2.253M37.538M15.560.01Dịch vụ Công nghiệp
PUC PUC BERHAD
0.1710.00%0.01Mua9.484M68.836M-0.03Dịch vụ Thương mại
FINTEC FINTEC GLOBAL BERHAD
0.096.25%0.01Mua22.934M77.590M0.430.38Tài chính
TIGER TIGER SYNERGY BERHAD
0.080.00%0.00Mua6.286M117.491M-0.01Tài chính
GMUTUAL GROMUTUAL BHD
0.23-11.76%-0.03Bán10.000K93.902M8.930.03Tài chính
JKGLAND JKG LAND BERHAD
0.0814.29%0.01Sức mua mạnh10.300M159.245M8.970.01Tài chính
DGSB DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.124.35%0.01Mua16.065M85.759M18.850.01Dịch vụ Công nghệ
TAWIN TA WIN HOLDINGS BHD
0.128.70%0.01Mua38.677M35.739M6.760.01Sản xuất Chế tạo
PARAGON PARAGON UNION BHD
0.260.00%0.00Mua2.300K16.822M8.610.03Khách hàng Lâu năm
SMTRACK SMTRACK BERHAD
0.120.00%0.00Mua2.484M22.970M-0.01Công nghệ Điện tử
NAIM NAIM HOLDINGS BHD
1.018.60%0.08Mua28.736M473.202M12.100.08Dịch vụ Công nghiệp
PERMAJU PERMAJU INDUSTRIES BHD
0.33-2.99%-0.01Bán69.784M47.752M-0.04Bán Lẻ
TAWIN-PA TA WIN HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.0412.50%0.01Mua12.564M
VIVOCOM VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh8.309M254.904M90.000.00Dịch vụ Công nghệ
MEDIA MEDIA PRIMA BHD
0.179.38%0.01Mua64.621M171.926M-0.153689.00Dịch vụ Khách hàng
IDMENSN IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.0414.29%0.01Sức mua mạnh10.000K10.879M-0.05Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất