Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
FIHB-PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.1058.33%0.04Mua115.600K37.940M8.170.07170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KHEESAN KHEE SAN BHD
0.4835.21%0.12Mua104.992M54.912M17.150.03402.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Bán1.020M23.465M-0.0063.00Công nghiệp
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.01-33.33%-0.01Bán1.342M20.688M-0.01137.00Công nghệ
SINOTOP SINOTOP HOLDINGS BERHAD
0.1838.46%0.05Mua5.056M71.082M147.540.00501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PARLO PARLO BERHAD
0.1421.74%0.03Mua43.369M50.965M-0.0387.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PUNCAK PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.3428.85%0.07Mua4.481M149.828M-0.414744.00Công ty dịch vụ công cộng
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00Mua2.070M72.808M-0.018.00Công nghiệp
COMPUGT COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00Bán40.100K49.510M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VIVOCOM VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua1.025M113.291M-0.0242.00Công nghiệp
MNC M N C WIRELESS BERHAD
0.020.00%0.00Bán900.100K22.769M-0.0160.00Công nghệ
EMICO EMICO HOLDINGS BHD
0.2324.32%0.04Mua13.472M24.269M19.780.01537.00Công nghiệp
MCLEAN MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.17-16.67%-0.04Bán8.573M31.286M-0.03201.00Công nghiệp
TFP TFP SOLUTIONS BHD
0.0633.33%0.01Bán188.100K12.481M-0.0246.00Công nghệ
KIALIM KIA LIM BHD
0.2215.79%0.03Mua224.100K13.626M-0.09243.00Vật liệu cơ bản
EDUSPEC EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.0325.00%0.01Bán2.051M35.652M-0.0054.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IMPIANA IMPIANA HOTELS BERHAD
0.030.00%0.00Bán3.608M156.184M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COMCORP COMINTEL CORPORATION BHD
0.0823.08%0.01Mua240.200K11.200M-0.021364.00Công nghiệp
ICON ICON OFFSHORE BERHAD
0.0511.11%0.01Mua1.869M58.859M-0.38Năng lượng
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.0325.00%0.01Bán916.300K20.895M-0.41Năng lượng
SHCHAN SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.33-8.33%-0.03Mua39.700K43.516M-0.04305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCNWOLF SCANWOLF CORPORATION BHD
0.297.41%0.02Mua36.414M27.674M-0.06Vật liệu cơ bản
RSAWIT RIMBUNAN SAWIT BHD
0.2817.02%0.04Mua33.621M435.425M-0.07786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SUNZEN SUNZEN BIOTECH BHD
0.12-14.29%-0.02Bán170.000K63.541M-0.0238.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GETS GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.1713.33%0.02Mua7.147M21.420M-0.08346.00Công nghiệp
PINEPAC PINEHILL PACIFIC BERHAD
0.487.87%0.04Mua16.038M71.906M-0.04640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BIG B.I.G. INDUSTRIES BHD
0.3813.64%0.04Sức mua mạnh943.600K18.035M18.890.02286.00Vật liệu cơ bản
KEYASIC KEY ASIC BHD
0.06-8.33%-0.01Bán27.674M52.281M-0.0123.00Công nghệ
IDMENSN IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.03-16.67%-0.01Bán1.520M6.799M-0.06146.00Công nghệ
ANZO ANZO HOLDINGS BERHAD
0.03-16.67%-0.01Bán437.000K22.020M-0.00156.00Vật liệu cơ bản
FINTEC-PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027
0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh4.316M37.379M46.610.0221.00Tài chính
DBE D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.030.00%0.00Mua4.492M80.347M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
YLI YLI HOLDINGS BHD
0.2712.77%0.03Mua320.200K27.250M-0.19379.00Vật liệu cơ bản
SCABLE SARAWAK CABLE BERHAD
0.365.80%0.02Mua18.784M115.723M-0.12300.00Công nghiệp
AASIA ASTRAL ASIA BHD
0.1618.52%0.03Sức mua mạnh553.600K105.597M-0.00100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TURIYA TURIYA BHD
0.1213.64%0.01Mua123.800K28.591M-0.01324.00Công nghệ
ZECON ZECON BHD
0.59-7.09%-0.04Mua13.652M85.030M-0.15366.00Công nghiệp
WMG WMG HOLDINGS BERHAD
0.1017.65%0.01Mua10.300K42.617M-0.031090.00Tài chính
LONBISC LONDON BISCUITS BHD
0.09-5.56%-0.01Bán10.210M24.717M27.420.00470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SMI SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.1717.86%0.03Sức mua mạnh2.294M34.640M50.460.00274.00Công nghiệp
TAWIN-PA TA WIN HOLDINGS BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.030.00%0.00Bán790.700K30.378M5.410.02201.00Công nghiệp
BRAHIMS BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.192.70%0.01Mua6.522M44.894M-0.711319.00Công nghiệp
DATAPRP DATAPREP HOLDINGS BHD
0.2013.89%0.03Mua13.589M95.025M-0.03330.00Công nghệ
DOLMITE DOLOMITE CORPORATION BHD
0.1416.67%0.02Mua927.000K39.893M-0.18141.00Vật liệu cơ bản
SMTRACK SMTRACK BERHAD
0.1011.11%0.01Bán2.278M17.669M-0.01Công nghệ
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.070.00%0.00Bán511.700K163.913M-0.04285.00Công nghiệp
SUBUR SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.7215.20%0.10Sức mua mạnh26.800K135.438M-0.192181.00Vật liệu cơ bản
CYL CYL CORPORATION BHD
0.34-4.29%-0.01Bán31.100K33.500M452.700.00465.00Vật liệu cơ bản
JAG JAG BERHAD
0.040.00%0.00Bán432.200K53.016M-0.0110.00Công nghệ
HBGLOB HB GLOBAL LIMITED
0.077.69%0.01Bán1.384M32.760M2.140.031749.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
JKGLAND JKG LAND BERHAD
0.07-12.50%-0.01Bán321.000K159.245M17.110.0058.00Tài chính
MATANG MATANG BERHAD
0.070.00%0.00Mua12.495M135.750M74.260.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PASUKGB PASUKHAS GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Bán30.100K28.505M-0.0162.00Công nghiệp
PUC PUC BERHAD
0.04-12.50%-0.01Bán17.409M83.078M9.140.0063.00Công nghệ
ZELAN ZELAN BHD
0.070.00%0.00Sức bán mạnh1.471M63.367M-0.02371.00Công nghiệp
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Bán1.993M73.574M5.070.0185.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HHGROUP HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.04-12.50%-0.01Bán180.700K11.885M-0.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TECFAST TECHFAST HOLDINGS BHD
0.4511.11%0.04Mua6.960M102.298M32.280.01134.00Công nghiệp
PAOS PAOS HOLDINGS BHD
0.378.82%0.03Sức mua mạnh96.100K67.031M-0.00132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UCREST UCREST BERHAD
0.15-6.25%-0.01Bán10.505M69.605M-0.0220.00Chăm sóc sức khỏe
KTB KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.0913.33%0.01Mua479.000K34.238M-0.09491.00Công nghiệp
RGTBHD RGT BERHAD
0.176.45%0.01Mua4.164M95.194M16.070.01267.00Vật liệu cơ bản
NIHSIN NI HSIN RESOURCES BHD
0.1713.33%0.02Mua2.161M53.902M-0.02224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TDM TDM BHD
0.248.89%0.02Mua43.776M412.247M-0.074403.00Chăm sóc sức khỏe
FIBON FIBON BERHAD
0.3911.59%0.04Mua10.100K37.621M14.480.03Công nghiệp
KAMDAR KAMDAR GROUP(M)BHD
0.29-1.67%-0.01Mua10.100K58.407M-0.001368.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GPHAROS GOLDEN PHAROS BHD
0.208.33%0.01Mua150.800K26.675M90.280.00845.00Vật liệu cơ bản
EURO EURO HOLDINGS BHD
0.1710.00%0.01Mua4.092M44.105M-0.03496.00Công nghiệp
EDARAN EDARAN BHD
0.490.00%0.00Mua3.393M28.663M-0.0998.00Công nghệ
COMPLET COMPLETE LOGISTIC SERVICES BHD
0.712.90%0.02Mua50.500K89.942M9.210.08162.00Công nghiệp
DOLPHIN DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.1412.50%0.01Mua2.298M32.967M-0.0083.00Công nghiệp
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.04-11.11%-0.01Bán2.974M163.797M-0.042662.00Vật liệu cơ bản
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.040.00%0.00Mua309.700K56.059M-0.02177.00Công nghiệp
XOX XOX BHD
0.040.00%0.00Bán2.408M43.696M-0.0246.00Dịch vụ Viễn thông
SMCAP SINMAH CAPITAL BERHAD
0.173.12%0.01Mua2.434M35.276M-0.241928.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.04-11.11%-0.01Bán2.532M43.756M-0.192000.00Năng lượng
SMRT SMRT HOLDINGS BERHAD
0.095.88%0.01Mua385.000K36.634M-0.0245.00Công nghệ
BSLCORP BSL CORPORATION BERHAD
0.28-10.94%-0.04Bán9.500K27.541M21.330.01947.00Vật liệu cơ bản
CAELY CAELY HOLDINGS BHD
0.454.71%0.02Sức mua mạnh1.009M73.016M373.950.001147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OPCOM OPCOM HOLDINGS BHD
0.6911.29%0.07Mua9.092M111.262M-0.02133.00Công nghệ
LEONFB LEON FUAT BERHAD
0.4610.98%0.04Mua4.100K141.050M7.400.06296.00Vật liệu cơ bản
ASB ADVANCE SYNERGY BHD
0.148.00%0.01Mua4.672M125.441M-0.011647.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THPLANT TH PLANTATIONS BHD
0.599.17%0.05Mua5.879M525.891M-0.72Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TOCEAN TRANSOCEAN HOLDINGS BHD
0.43-10.42%-0.05Sức bán mạnh1.400K17.629M-0.00315.00Công nghiệp
PLB PLB ENGINEERING BHD
1.190.00%0.00Mua32.000K145.650M17.670.07150.00Công nghiệp
YKGI YKGI HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Mua12.100K35.068M9.030.01418.00Vật liệu cơ bản
LOTUS-WB KUALALUMPUR STOCKS
0.04-10.00%-0.01247.500K
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Bán7.141M18.487M-0.0016.00Công nghệ
BENALEC BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.1511.11%0.01Mua3.253M127.363M-0.03384.00Công nghiệp
MHC MHC PLANTATIONS BHD
0.659.32%0.06Sức mua mạnh1.930M126.771M-0.00342.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DGB DGB ASIA BERHAD
0.14-3.33%-0.01Bán25.894M111.495M-0.02Công nghệ
EDEN EDEN INC. BHD
0.157.14%0.01Sức mua mạnh8.511M60.504M-0.01575.00Công ty dịch vụ công cộng
KRETAM KRETAM HOLDINGS BHD
0.403.90%0.01Sức mua mạnh2.103M931.051M-0.021505.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IGBB IGB BERHAD
3.68-6.12%-0.24Mua438.500K2.495B14.280.35827.00Tài chính
SOLUTN SOLUTION GROUP BERHAD
0.1010.53%0.01Mua1.388M32.178M-0.0110.00Công nghiệp
GSB GSB GROUP BHD
0.207.89%0.01Mua7.074M113.250M42.090.00173.00Tài chính
PERDANA PERDANA PETROLEUM BERHAD
0.375.71%0.02Bán13.059M288.034M-0.032487.00Năng lượng
MUDAJYA MUDAJAYA GROUP BHD
0.415.06%0.02Mua34.570M244.798M-0.61818.00Công nghiệp
LOTUS LOTUS KFM BERHAD
0.105.26%0.01Bán1.750M68.970M-0.02188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INIX INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh2.300M14.913M-0.0262.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất