Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.010.00%0.00Mua1.414M42.527M-0.00623.00Công nghiệp
0091 DAYA MATERIALS BHD
0.01-50.00%-0.01Bán600.000K10.215M-0.0858.00Năng lượng
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00Bán1.162M42.004M-0.018.00Công nghệ
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.1110.00%0.01Mua82.000K31.345M-0.41141.00Vật liệu cơ bản
8885 AVILLION BERHAD
0.15-25.00%-0.05Bán26.599M128.783M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.36-28.00%-0.14Bán30017.523M-0.0511.00Công nghiệp
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh11.600K35.197M-0.0063.00Công nghiệp
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán382.700K31.031M-0.03137.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua715.200K113.291M-0.0142.00Dịch vụ Viễn thông
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.71-24.74%-0.23Sức bán mạnh900178.745M3108.700.0042.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7054 ASTRAL ASIA BHD
0.160.00%0.00Mua22.100K105.597M-0.01100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.040.00%0.00Mua15.768M168.811M-0.00759.00Tài chính
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.02-20.00%-0.01Bán70082.082M-0.02405.00Công nghiệp
7315 AHB HOLDINGS BHD
0.1511.11%0.01Mua7.760M26.406M-0.0659.00Công nghiệp
7143 STONE MASTER CORPORATION BHD
0.10-16.00%-0.02Bán50.100K9.440M-0.05323.00Vật liệu cơ bản
7201 PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.147.69%0.01Sức mua mạnh5.272M92.144M202.900.00209.00Công nghiệp
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.030.00%0.00Mua690.100K33.054M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Mua14.057M17.932M-0.01712.00Công nghiệp
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.030.00%0.00Bán101.200K6.799M-0.00146.00Công nghệ
6556PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024
0.49-10.91%-0.06Bán17.900K822.644M6.290.282211.00Vật liệu cơ bản
7195 COMINTEL CORPORATION BHD
0.114.76%0.01Bán11.200K15.400M-0.361364.00Công nghiệp
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.46-14.81%-0.08Bán30.000K92.299M50.270.01Chăm sóc sức khỏe
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.0416.67%0.01Bán103.300K413.355M7.850.04Tài chính
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Bán623.700K23.870M-0.02275.00Công nghiệp
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.0416.67%0.01Bán3.309M90.073M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.128.70%0.01Sức mua mạnh1.328M29.036M-0.0131.00Công nghệ
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.100.00%0.00Mua7.609M111.833M-0.37Năng lượng
0011 BRITE-TECH BHD
0.3514.75%0.04Mua4.869M88.200M21.110.02122.00Công nghiệp
7157 CYL CORPORATION BHD
0.40-13.98%-0.07Sức bán mạnh116.000K40.000M-0.02465.00Vật liệu cơ bản
7854 TIMBERWELL BHD
0.61-2.38%-0.01Sức bán mạnh29.000K54.766M8.430.07350.00Vật liệu cơ bản
9628 LEBTECH BERHAD
0.76-11.70%-0.10Sức bán mạnh3.400K103.045M955.700.0073.00Công nghiệp
7130 KUMPULAN POWERNET BHD
0.31-10.14%-0.04Sức bán mạnh116.000K23.607M-0.05182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.80-1.85%-0.01Bán1.802M171.720M32.680.02Công nghiệp
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.124.35%0.01Sức mua mạnh634.300K34.765M-0.0153.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7132 SMIS CORPORATION BHD
0.455.95%0.03Bán8.800K18.763M-0.11311.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.086.67%0.01Sức mua mạnh2.761M187.330M-0.07285.00Công nghiệp
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh4.462M30.828M-0.01156.00Vật liệu cơ bản
0103 MNC WIRELESS BHD
0.040.00%0.00Bán100.100K19.135M-0.0160.00Công nghệ
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.37-8.64%-0.04Mua18.200K35.755M74.300.00947.00Vật liệu cơ bản
7722 ASIA BRANDS BERHAD
0.44-12.00%-0.06Bán5.000K102.365M-0.111675.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.080.00%0.00Bán6.760M77.019M-0.02177.00Công nghiệp
7211 TAFI INDUSTRIES BHD
0.30-11.76%-0.04Bán1.000K24.081M-0.06462.00Công nghiệp
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.244.35%0.01Mua26.421M92.656M-0.0016.00Công nghệ
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
1.00-0.99%-0.01Bán113.200K70.757M10.610.09356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0036 KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.04-11.11%-0.01Bán267.900K20.828M-0.0253.00Dịch vụ Viễn thông
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.170.00%0.00Mua123.900K39.269M-0.02654.00Công nghiệp
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.0412.50%0.01Mua901.000K30.173M-0.0126.00Công nghệ
7036 BORNEO OIL BHD
0.0412.50%0.01Mua1.909M233.966M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.040.00%0.00Bán74.000K35.753M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.0412.50%0.01Bán282.000K41.799M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7181 ATURMAJU RESOURCES BHD
0.367.35%0.03Mua3.790M39.569M5.870.06281.00Vật liệu cơ bản
7115 SKB SHUTTERS CORPORATION BHD
0.58-10.77%-0.07Mua1.000K23.200M11.100.05214.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0136 GREENYIELD BHD
0.14-3.57%-0.01Mua362.000K45.055M48.210.0070.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5078 MARINE & GENERAL BERHAD
0.09-5.26%-0.01Mua298.000K65.149M-0.06164.00Năng lượng
7181PA ATURMAJU RESOURCES BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.185.71%0.01Mua2.099M39.569M5.870.06281.00Vật liệu cơ bản
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26
0.09-10.53%-0.01Mua99.100K52.452M10.210.06170.00Công nghiệp
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.147.41%0.01Bán386.900K27.028M-0.03112.00Vật liệu cơ bản
7184 G3 GLOBAL BERHAD
0.71-10.13%-0.08Sức bán mạnh11.000K292.875M-0.04343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9431 SENI JAYA CORPORATION BHD
0.54-10.00%-0.06Bán12.000K21.888M-0.0243.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0155 MSIAN GENOMICS RES CENTRE BHD
0.27-10.00%-0.03Mua15.000K27.948M-0.0419.00Chăm sóc sức khỏe
5178PA DYNACIATE GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2018/2023
0.04-10.00%-0.01Bán200.500K42.291M-0.05319.00Công nghiệp
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD
0.0511.11%0.01Mua564.400K32.548M-0.03124.00Dịch vụ Viễn thông
5178 DYNACIATE GROUP BERHAD
0.10-5.00%-0.01Bán61.899M42.291M-0.05319.00Công nghiệp
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.45-10.00%-0.05Mua20.000K20.422M12.590.0461.00Công nghiệp
3158 YNH PROPERTY BHD
1.227.96%0.09Mua4.273M648.620M41.600.03113.00Tài chính
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.349.68%0.03Mua1.968M200.558M-0.67815.00Công nghiệp
8117 POLY GLASS FIBRE (M) BHD
0.43-7.53%-0.04Bán30068.789M12.040.04133.00Vật liệu cơ bản
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.14-6.45%-0.01Bán1.950M34.261M-0.431369.00Công nghiệp
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.6611.86%0.07Mua10.000K156.548M20.480.03700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0079 ORION IXL BERHAD
0.217.50%0.01Mua57.806M128.776M-0.00Công nghệ
9776 SINMAH CAPITAL BERHAD
0.217.50%0.01Sức mua mạnh7.461M45.965M-0.281928.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.0511.11%0.01Bán20.000K23.204M-0.01276.00Công nghiệp
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.150.00%0.00Sức bán mạnh91.700K35.263M-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7243 BIO OSMO BHD
0.060.00%0.00Theo dõi3.361M43.745M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0165 XOX BHD
0.05-9.09%-0.01Bán3.126M54.620M-0.0146.00Dịch vụ Viễn thông
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.05-9.09%-0.01Bán111.600K12.957M-0.0662.00Công nghệ
0024 JAG BERHAD
0.05-9.09%-0.01Bán1.921M68.847M52.630.0010.00Công nghệ
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.05-9.09%-0.01Bán357.000K33.400M-0.02106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.060.00%0.00Mua3.045M225.221M-0.012662.00Vật liệu cơ bản
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.05-9.09%-0.01Bán398.900K30.547M-0.1221.00Công nghiệp
9407 PARAGON UNION BHD
0.3010.91%0.03Sức mua mạnh1.000K19.733M-0.01467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0080 STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD
0.275.88%0.01Sức mua mạnh37.268M168.658M32.180.01Năng lượng
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.474.44%0.02Bán179.600K56.009M23.520.02Công nghiệp
7209 CHEETAH HOLDINGS BHD
0.340.00%0.00Mua035.606M52.630.011003.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
03006 NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.3110.71%0.03Sức mua mạnh5.000K46.193M21.060.01Công nghiệp
7773 EP MANUFACTURING BHD
0.408.11%0.03Bán47.900K63.570M-0.07835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6173 BINA DARULAMAN BHD
0.472.20%0.01Mua518.200K141.293M-0.14459.00Công nghiệp
0126 MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.412.50%0.01Bán1.300K68.621M-0.32Công nghệ
5035 KNUSFORD BHD
0.43-8.51%-0.04Bán7.000K42.847M-0.29317.00Công nghiệp
7013 HUBLINE BHD
0.069.09%0.01Mua2.089M229.102M44.120.00573.00Công nghiệp
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.11-8.33%-0.01Bán18.044M101.691M-0.19185.00Năng lượng
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Mua507.100K48.471M-0.00391.00Công nghiệp
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.060.00%0.00Mua1.085M67.274M-0.00683.00Năng lượng
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD
0.12-4.17%-0.01Sức bán mạnh6.100K25.968M-0.02Dịch vụ Viễn thông
9237 SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.55-8.33%-0.05Mua67.200K47.235M-0.11255.00Vật liệu cơ bản
03021 EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.17-8.11%-0.0125.000K41.740MTài chính
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD
0.124.35%0.01Bán281.800K42.082M-0.38418.00Vật liệu cơ bản
7080 PERMAJU INDUSTRIES BHD
0.483.23%0.01Mua12.790M89.886M-0.0232.00Tài chính
7164 KNM GROUP BHD
0.12-4.17%-0.01Mua18.614M269.801M-0.33834.00Năng lượng
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.124.35%0.01Bán1.158M85.256M-0.0150.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất