Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.030.00%0.00Mua50.781M44.975M-0.0161.00Tài chính
0070 MQ TECHNOLOGY BHD
0.0320.00%0.01Bán6.000M19.269M-0.01712.00Công nghiệp
1201 SUMATEC RESOURCES BHD
0.0150.00%0.01Mua3.595M63.791M-0.00623.00Công nghiệp
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00Bán1.578M42.004M-0.018.00Công nghệ
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01Bán1.705M113.291M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00Bán2.227M31.031M-0.03137.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Bán637.000K35.197M-0.0063.00Công nghiệp
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.07-11.76%-0.01Mua2.989M21.656M-0.00185.00Công nghệ
7243 IMPIANA HOTELS BERHAD
0.04-22.22%-0.01Bán40.848M195.838M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5194 APFT BERHAD
0.0233.33%0.01Mua300.000K26.848M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0150PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027
0.02-20.00%-0.01Bán50.000K27.506M-0.1221.00Công nghiệp
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.07-7.14%-0.01Bán62.268M136.638M8.580.0185.00Công nghệ
7215 NI HSIN RESOURCES BHD
0.19-9.52%-0.02Bán12.387M61.088M27.780.01224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.07-17.65%-0.01Sức bán mạnh66.047M58.505M-0.07Năng lượng
7206 TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.05-16.67%-0.01Bán517.300K56.064M-0.00683.00Năng lượng
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.0320.00%0.01Mua2.046M70.432M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.030.00%0.00Mua440.000K8.159M-0.00146.00Công nghệ
0109 SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.030.00%0.00Bán174.400K22.077M16.030.0060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7163 PJBUMI BHD
0.2620.45%0.04Mua1.000K21.730M83.330.00501.00Công nghiệp
7179 D.B.E. GURNEY RESOURCES BHD
0.0416.67%0.01Sức mua mạnh675.000K93.738M-0.01431.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6254 PDZ HOLDINGS BHD
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh2.390M20.460M-0.02275.00Công nghiệp
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh50.000K380.549M7.230.04Tài chính
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.030.00%0.00Mua2.362M33.054M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7071PA OCR GROUP BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE 2016/2021
0.040.00%0.00Mua103.000K107.996M-0.02405.00Công nghiệp
0105 ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.07-7.14%-0.01Bán209.100K29.327M-0.01248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7182 EKA NOODLES BERHAD
0.0718.18%0.01Mua150.000K20.280M-0.01558.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5242 SOLID AUTOMOTIVE BHD
0.307.14%0.02Mua33.000K117.639M128.210.00267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0060PA VORTEX CONSOLIDATED BERHAD - ICPS 2019/2024
0.07-6.67%-0.0142.605M111.609M24.340.0166.00Công nghệ
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.05-13.22%-0.16Sức bán mạnh18.900K92.430M-0.01850.00Công nghiệp
7191 ADVENTA BHD
0.4113.89%0.05Mua32.000K62.642M-0.171114.00Chăm sóc sức khỏe
7082 SYF RESOURCES BHD
0.202.56%0.01Bán1.346M121.003M-0.042052.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.0414.29%0.01Sức mua mạnh100.500K37.668M-0.01124.00Công nghệ
7018 CME GROUP BHD
0.04-12.50%-0.01Bán50.000K20.448M-0.0241.00Công nghiệp
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.0414.29%0.01Mua683.300K35.232M-0.00156.00Vật liệu cơ bản
0131 DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.07-6.67%-0.01Sức bán mạnh1.413M52.201M-0.0047.00Dịch vụ Viễn thông
7253 HANDAL RESOURCES BERHAD
0.354.48%0.01Bán235.200K61.481M-0.05Công nghiệp
2283 ZELAN BHD
0.08-5.88%-0.01Bán992.200K67.594M-0.03371.00Công nghiệp
0043 METRONIC GLOBAL BHD
0.0814.29%0.01Mua3.542M77.019M-0.02177.00Công nghiệp
7108 PERDANA PETROLEUM BERHAD
0.31-10.14%-0.04Bán9.193M241.326M-0.052487.00Năng lượng
5025 NWP HOLDINGS BHD
0.12-3.85%-0.01Mua300.900K49.032M-0.0574.00Vật liệu cơ bản
7181 ARB BERHAD
0.41-7.87%-0.03Bán4.490M46.651M3.500.12281.00Vật liệu cơ bản
0161 SCH GROUP BERHAD
0.12-3.85%-0.01Mua4.581M69.439M-0.02116.00Công nghiệp
9601 HO WAH GENTING BHD
0.09-5.56%-0.01Bán247.700K30.351M-0.111744.00Công nghiệp
7079 TIGER SYNERGY BERHAD
0.0412.50%0.01Bán36.749M57.117M-0.01103.00Tài chính
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD
0.0412.50%0.01Mua579.700K189.913M-0.01759.00Tài chính
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.040.00%0.00Mua744.300K40.222M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0029 DIGISTAR CORPORATION BHD
0.040.00%0.00Bán151.000K29.293M-0.03124.00Dịch vụ Viễn thông
7036 BORNEO OIL BHD
0.040.00%0.00Mua471.900K233.966M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh326.300K23.372M-0.02219.00Công nghệ
0157 FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
0.465.75%0.03Mua2.067M75.900M10.690.04581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.25-10.71%-0.03Sức bán mạnh1.500K119.981M62.340.00500.00Tài chính
3115 KARAMBUNAI CORP BHD
0.09-10.53%-0.01Bán39.700K491.010M24.010.001060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.18-5.26%-0.01Bán4.148M46.651M3.500.12281.00Vật liệu cơ bản
7226 WATTA HOLDING BHD
0.795.33%0.04Bán66.900K66.739M-0.04153.00Công nghiệp
0177 PASUKHAS GROUP BERHAD
0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh99.900K36.649M-0.0162.00Công nghiệp
0072 AT SYSTEMATIZATION BHD
0.04-10.00%-0.01Bán374.700K20.884M-0.01276.00Công nghiệp
0093 SOLUTION ENGINEERING HOLDINGS
0.090.00%0.00Sức bán mạnh64.000K27.581M-0.0110.00Công nghiệp
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.050.00%0.00Bán362.200K33.525M-0.0126.00Công nghệ
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.10-5.00%-0.01Bán1.425M222.454M-0.07285.00Công nghiệp
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.14-3.33%-0.01Bán594.400K72.500M-0.04Công nghiệp
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD
0.32-10.00%-0.03Sức bán mạnh1.047M47.188M-0.20640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5277 FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.34-5.56%-0.02Bán4.301M176.470M20.690.02Công nghệ
5170 SARAWAK CABLE BERHAD
0.29-6.35%-0.02Sức bán mạnh89.600K93.530M-0.12300.00Công nghiệp
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.10-4.76%-0.01Bán130.900K28.971M-0.0153.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.10-9.52%-0.01Bán100.000K22.447M-0.721319.00Công nghiệp
0148 SUNZEN BIOTECH BHD
0.100.00%0.00Bán120.000K56.057M-0.0138.00Chăm sóc sức khỏe
7773 EP MANUFACTURING BHD
0.37-2.63%-0.01Bán1.200K58.700M-0.07835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0133 SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.060.00%0.00Bán435.000K60.984M-0.0376.00Công nghiệp
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh772.300K93.521M-0.00Vật liệu cơ bản
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD
0.21-4.55%-0.01Bán1.243M26.460M346.00Công nghiệp
7013 HUBLINE BHD
0.060.00%0.00Bán7.982M210.010M40.440.00573.00Công nghiệp
7130 KUMPULAN POWERNET BHD
0.509.89%0.04Mua317.700K38.075M-0.05182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9326 LB ALUMINIUM BHD
0.52-3.70%-0.02Bán109.000K129.213M14.130.04716.00Vật liệu cơ bản
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
0.72-5.88%-0.04Sức bán mạnh7.600K344.778M36.460.022344.00Vật liệu cơ bản
8605 FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.415.13%0.02Mua283.000K43.011M8.380.06170.00Công nghiệp
0116 FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.124.35%0.01Mua18.081M245.076M-0.0019.00Công nghiệp
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.069.09%0.01Bán40.000K15.788M-0.0662.00Công nghệ
7022 GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.59-5.92%-0.10Bán2.943M1.064B18.310.091700.00Công nghệ
5226 GABUNGAN AQRS BERHAD
1.24-7.46%-0.10Bán7.620M591.777M12.060.13365.00Công nghiệp
8478 HWA TAI INDUSTRIES BHD
0.310.00%0.00Bán4.800K23.198M-0.05765.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3158 YNH PROPERTY BHD
1.896.78%0.12Mua4.711M1.005B64.420.03113.00Tài chính
7154 CAELY HOLDINGS BHD
0.430.00%0.00Bán54.000K70.352M194.570.001147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6602 BCB BHD
0.26-1.92%-0.00Sức bán mạnh8.100K101.991M3.510.07362.00Tài chính
7096 GPA HOLDINGS BHD
0.138.33%0.01Mua5.579M127.464M406.250.00269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7219 MINETECH RESOURCES BHD
0.060.00%0.00Bán48.000K52.877M-0.00391.00Công nghiệp
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.06-7.69%-0.01Mua170.700K55.732M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.06-7.69%-0.01Sức bán mạnh147.700K33.492M-0.0143.00Công nghệ
0136 GREENYIELD BHD
0.124.17%0.01Bán72.000K41.718M62.500.0070.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7209 CHEETAH HOLDINGS BHD
0.30-7.69%-0.02Sức bán mạnh13.000K34.458M50.930.011003.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5286 MI TECHNOVATION BERHAD
1.60-6.43%-0.11Sức bán mạnh2.074M800.000M15.270.10172.00Công nghệ
7199 KEIN HING INTERNATIONAL BHD
0.50-7.41%-0.04Bán10.000K54.450M18.040.03694.00Công nghiệp
5022 PAOS HOLDINGS BHD
0.32-1.56%-0.00Bán8.700K57.067M41.670.01132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.40-6.67%-0.10Sức bán mạnh17.303M4.446B17.700.086490.00Công nghệ
8613 ENRA GROUP BERHAD
1.40-7.28%-0.11Bán500188.886M-0.03240.00Tài chính
3336 IJM CORPORATION BHD
1.93-4.46%-0.09Bán4.737M7.000B37.080.054611.00Công nghiệp
5169 HO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.61-3.97%-0.02Sức mua mạnh2.678M226.811M7.850.08538.00Vật liệu cơ bản
4219 BERJAYA LAND BHD
0.20-4.76%-0.01Bán4.498M997.879M-0.024724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7071 OCR GROUP BERHAD
0.340.00%0.00Mua6.248M107.996M-0.02405.00Công nghiệp
8885 AVILLION BERHAD
0.140.00%0.00Bán1.083M115.904M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0022 PARLO BERHAD
0.070.00%0.00Bán96.100K23.662M-0.0387.00Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất