Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
PHBPEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010MYR0.00%0.000MYR
Mua
1.117M11.17K107.781MMYR−0.00MYRDịch vụ Phân phối
VSOLARVSOLAR GROUP BERHAD
0.010MYR0.00%0.000MYR
Bán
2.124M21.238K48.349MMYR−0.01MYRDịch vụ Công nghệ
MNCM N C WIRELESS BERHAD
0.020MYR−20.00%−0.005MYR
Bán Mạnh
44.163M883.266K57.172MMYR−0.01MYRTruyền thông
PASUKGBPASUKHAS GROUP BERHAD
0.020MYR0.00%0.000MYR
Bán Mạnh
2.544M50.884K38.106MMYR−0.03MYRSản xuất Chế tạo
ANZOANZO HOLDINGS BERHAD
0.010MYR−33.33%−0.005MYR
Bán Mạnh
797.3K7.973K16.742MMYR−0.02MYRKhoáng sản phi năng lượng
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.015MYR0.00%0.000MYR
Mua
2.16M32.4K66.224MMYR−0.00MYRDịch vụ Công nghệ
DFCITYDFCITY GROUP BERHAD
0.395MYR−5.95%−0.025MYR
Bán Mạnh
1K39544.33MMYR−0.01MYRKhoáng sản phi năng lượng
AEMAE MULTI HOLDINGS BHD
0.035MYR16.67%0.005MYR
Mua
509.6K17.836K64.909MMYR−0.03MYRCông nghệ Điện tử
ATAT SYSTEMATIZATION BHD
0.020MYR33.33%0.005MYR
Mua
10.053M201.056K90.009MMYR−0.00MYRSản xuất Chế tạo
MQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
0.055MYR22.22%0.010MYR
Mua
20.993M1.155M40.214MMYR−0.00MYRSản xuất Chế tạo
TALAMTTALAM TRANSFORM BERHAD
0.025MYR0.00%0.000MYR
Sức mua mạnh
154.9K3.873K107.316MMYR−0.00MYR89Tài chính
EDUSPECEDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.025MYR0.00%0.000MYR
Sức mua mạnh
1.143M28.565K76.157MMYR−0.01MYRDịch vụ Khách hàng
TOPBLDSTOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.025MYR0.00%0.000MYR
Bán
625K15.625K17.649MMYR−0.08MYRDịch vụ Công nghiệp
TOYOVENTOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD
0.770MYR18.46%0.120MYR
Mua
3.549M2.733M76.507MMYR−0.12MYRCông nghiệp Chế biến
SERBADKSERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
0.135MYR−6.90%−0.010MYR
Bán
156.511M21.129M537.895MMYR−0.06MYR1.892KDịch vụ Công nghiệp
HARNLENHARN LEN CORPORATION BHD
1.220MYR−1.61%−0.020MYR
Mua
5.958M7.268M251.455MMYR−0.11MYR481Khách hàng Lâu năm
GOBGLOBAL ORIENTAL BERHAD
0.235MYR23.68%0.045MYR
Sức mua mạnh
4.397M1.033M86.389MMYR6.130.03MYR111Tài chính
CEPCOCONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
0.860MYR−11.34%−0.110MYR
Bán Mạnh
18K15.48K72.386MMYR−0.23MYRKhoáng sản phi năng lượng
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.030MYR0.00%0.000MYR
Mua
1.13M33.903K224.77MMYR4.550.01MYRDịch vụ Khách hàng
TANCOTANCO HOLDINGS BHD
0.295MYR11.32%0.030MYR
Theo dõi
23.22M6.85M460.911MMYR−0.01MYRTài chính
FITTERSFITTERS DIVERSIFIED BHD
0.080MYR−11.11%−0.010MYR
Bán Mạnh
16.672M1.334M54.719MMYR−0.02MYRSản xuất Chế tạo
DOLPHINDOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.065MYR18.18%0.010MYR
Mua
4.958M322.244K58.025MMYR−0.05MYRSản xuất Chế tạo
TECHNAXTECHNA-X BERHAD
0.055MYR0.00%0.000MYR
Bán
107.701M5.924M121.809MMYR−0.08MYRCông nghiệp Chế biến
QUALITYQUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
1.020MYR−15.00%−0.180MYR
Bán Mạnh
2K2.04K69.554MMYR17.800.07MYRKhoáng sản phi năng lượng
XOXNETXOX NETWORKS BERHAD
0.030MYR0.00%0.000MYR
Bán
131K3.93K34.071MMYR−0.01MYRDịch vụ Khách hàng
AFUJIYAABM FUJIYA BERHAD
0.420MYR0.00%0.000MYR
Mua
26.4K11.088K75.6MMYR51.850.01MYRKhách hàng Lâu năm
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.070MYR16.67%0.010MYR
Sức mua mạnh
23.96M1.677M95.859MMYR−0.06MYRDịch vụ Công nghiệp
ANNUMANNUM BERHAD
0.500MYR8.70%0.040MYR
Bán
22.921M11.46M44.85MMYR0.600.76MYRKhoáng sản phi năng lượng
THRIVENTHRIVEN GLOBAL BERHAD
0.130MYR−13.33%−0.020MYR
Bán
59.4K7.722K82.042MMYR−0.03MYRTài chính
HUBLINEHUBLINE BHD
0.040MYR0.00%0.000MYR
Theo dõi
1.4M56K171.571MMYR26.670.00MYRCông nghiệp Chế biến
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.040MYR14.29%0.005MYR
Bán
64K2.56K18.568MMYR−0.29MYR466Vận chuyển
SCOMIESSCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.035MYR16.67%0.005MYR
Mua
44.4K1.554K14.05MMYR−0.38MYRDịch vụ Công nghiệp
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
0.075MYR0.00%0.000MYR
Bán
5.667M425.04K266.262MMYR−0.01MYRTài chính
ALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.035MYR−12.50%−0.005MYR
Mua
5.292M185.22K61.273MMYR−0.10MYRDịch vụ Công nghiệp
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.040MYR14.29%0.005MYR
Bán
983.8K39.352K35.103MMYR0.180.19MYRDịch vụ Công nghiệp
KNMKNM GROUP BHD
0.200MYR14.29%0.025MYR
Sức mua mạnh
129.858M25.972M639.611MMYR−0.18MYRDịch vụ Công nghiệp
KHINDKHIND HOLDINGS BHD
2.950MYR−10.61%−0.350MYR
Bán Mạnh
463.2K1.366M132.195MMYR0.63MYRKhách hàng Lâu năm
YONGTAIYONG TAI BHD
0.075MYR−6.25%−0.005MYR
Bán
14.758M1.107M111.487MMYR−0.07MYR124Công nghiệp Chế biến
GPACKETGREEN PACKET BHD
0.090MYR5.88%0.005MYR
Bán
2.246M202.113K135.614MMYR−0.12MYR154Dịch vụ Công nghệ
JETSONKUMPULAN JETSON BHD
0.200MYR−6.98%−0.015MYR
Bán
7.283M1.457M57.613MMYR−0.03MYRKhách hàng Lâu năm
SMTRACKSMTRACK BERHAD
0.085MYR0.00%0.000MYR
Theo dõi
18.321M1.557M65.381MMYR−0.01MYRCông nghệ Điện tử
CMECME GROUP BHD
0.045MYR0.00%0.000MYR
Bán
2.62M117.909K43.961MMYR26.470.00MYRKhách hàng Lâu năm
MJPERAKMAJUPERAK HOLDINGS BHD
0.325MYR−10.96%−0.040MYR
Bán Mạnh
366K118.95K103.814MMYR7.720.05MYRTài chính
FSBMFSBM HOLDINGS BHD
0.340MYR−2.86%−0.010MYR
Mua
253.2K86.088K59.251MMYR−0.07MYRDịch vụ Công nghệ
SRIDGESILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.140MYR−3.45%−0.005MYR
Bán
33.1K4.634K28.438MMYR−0.02MYRTruyền thông
ITRONICINDUSTRONICS BHD
0.095MYR0.00%0.000MYR
Bán Mạnh
108K10.26K39.19MMYR−0.02MYRCông nghệ Điện tử
UCRESTUCREST BERHAD
0.150MYR11.11%0.015MYR
Mua
3.962M594.225K83.953MMYR21.430.01MYRDịch vụ Công nghệ
YBSYBS INTERNATIONAL BERHAD
0.510MYR9.68%0.045MYR
Mua
2.331M1.189M117.027MMYR21.730.02MYRSản xuất Chế tạo
HANDALHANDAL ENERGY BERHAD
0.150MYR11.11%0.015MYR
Mua
112.9K16.935K31.155MMYR−0.02MYR332Dịch vụ Công nghiệp
TOCEANTRANSOCEAN HOLDINGS BHD
2.600MYR8.79%0.210MYR
Mua
175.2K455.52K155.585MMYR105.290.02MYRDịch vụ Thương mại
MERIDIANMERIDIAN BERHAD
0.055MYR10.00%0.005MYR
Mua
1.266M69.636K45.209MMYR−0.03MYRTài chính
INNOINNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
1.800MYR1.69%0.030MYR
Theo dõi
2.292M4.126M847.579MMYR9.740.18MYRDịch vụ Thương mại
PUCPUC BERHAD
0.050MYR0.00%0.000MYR
Bán Mạnh
4.721M236.06K81.263MMYR−0.06MYR84Dịch vụ Thương mại
ASBADVANCE SYNERGY BHD
0.105MYR0.00%0.000MYR
Bán
1.247M130.977K97.565MMYR−0.01MYRDịch vụ Khách hàng
L&GLAND & GENERAL BHD
0.105MYR0.00%0.000MYR
Bán
1.138M119.48K312.179MMYR11.930.01MYRHỗn hợp
SAUDEESAUDEE GROUP BERHAD
0.050MYR−9.09%−0.005MYR
Bán Mạnh
2.113M105.655K54.537MMYR−0.00MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
DESTINIDESTINI BERHAD
0.210MYR7.69%0.015MYR
Sức mua mạnh
16.9M3.549M324.389MMYR0.00MYRCông nghệ Điện tử
SMISOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.370MYR−3.90%−0.015MYR
Mua
19.429M7.189M80.827MMYR−0.01MYRSản xuất Chế tạo
KOBAYKOBAY TECHNOLOGY BHD
3.510MYR9.69%0.310MYR
Theo dõi
3.265M11.46M1.025BMYR24.350.13MYRSản xuất Chế tạo
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.110MYR−4.35%−0.005MYR
Bán Mạnh
22.927M2.522M93.719MMYR−0.01MYRDịch vụ Công nghiệp
CAELYCAELY HOLDINGS BHD
0.410MYR9.33%0.035MYR
Mua
323.7K132.717K96.841MMYR−0.06MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
MCLEANMCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.240MYR4.35%0.010MYR
Theo dõi
620K148.8K45.359MMYR−0.04MYRDịch vụ Thương mại
KANGERKANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.055MYR−8.33%−0.005MYR
Bán
1.856M102.058K36.019MMYR−0.41MYR147Sản xuất Chế tạo
GENETECGENETEC TECHNOLOGY BERHAD
2.440MYR8.44%0.190MYR
Mua
14.181M34.602M1.534BMYR42.530.05MYRSản xuất Chế tạo
ARBBARB BERHAD
0.115MYR0.00%0.000MYR
Bán Mạnh
8.204M943.495K139.89MMYR1.080.11MYRDịch vụ Công nghệ
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
0.250MYR4.17%0.010MYR
Mua
25.2K6.3K42.9MMYR35.290.01MYRDịch vụ Công nghiệp
BONIABONIA CORPORATION BHD
2.770MYR6.54%0.170MYR
Sức mua mạnh
3.373M9.344M564.514MMYR31.180.08MYR615Hàng tiêu dùng không lâu bền
IBRACOIBRACO BHD
0.600MYR9.09%0.050MYR
Sức mua mạnh
500300300.325MMYR12.220.05MYRTài chính
TAFITAFI INDUSTRIES BHD
0.570MYR5.56%0.030MYR
Bán
3.712M2.116M203.519MMYR35.530.02MYR216Sản xuất Chế tạo
MINDAMINDA GLOBAL BERHAD
0.065MYR0.00%0.000MYR
Theo dõi
33.7K2.191K85.924MMYR23.210.00MYRDịch vụ Khách hàng
BDBBINA DARULAMAN BHD
0.385MYR5.48%0.020MYR
Bán
2.721M1.047M110.907MMYR20.980.02MYRTài chính
ILBINTEGRATED LOGISTICS BHD
0.650MYR3.17%0.020MYR
Sức mua mạnh
4.511M2.932M119.007MMYR14.320.04MYRCông ty dịch vụ công cộng
PGLOBEPARAGON GLOBE BERHAD
0.190MYR−5.00%−0.010MYR
Bán Mạnh
12K2.28K149.325MMYR32.790.01MYRKhoáng sản phi năng lượng
NYLEXNYLEX (M) BHD
0.255MYR−1.92%−0.005MYR
Bán
2.715M692.376K46.615MMYR−0.21MYRCông nghiệp Chế biến
JIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.255MYR−5.56%−0.015MYR
Mua
2.562M653.285K57.701MMYR26.470.01MYRCông nghiệp Chế biến
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
2.620MYR4.80%0.120MYR
Mua
575.3K1.507M3.276BMYR113.640.03MYRKhoáng sản phi năng lượng
JTIASAJAYA TIASA HOLDINGS BHD
0.950MYR5.56%0.050MYR
Theo dõi
11.106M10.551M871.192MMYR12.890.07MYRKhoáng sản phi năng lượng
ANCOMLBANCOM LOGISTICS BERHAD
0.200MYR5.26%0.010MYR
Bán
11.42M2.284M89.924MMYR1900.000.00MYRVận chuyển
PINEAPPPINEAPPLE RESOURCES BHD
1.020MYR−0.97%−0.010MYR
Bán Mạnh
39.1K39.882K49.955MMYR234.090.00MYR178Công nghệ Điện tử
SOPSARAWAK OIL PALMS BHD
5.940MYR3.85%0.220MYR
Theo dõi
1.849M10.982M3.32BMYR6.420.89MYR7.513KCông nghiệp Chế biến
ZELANZELAN BHD
0.070MYR0.00%0.000MYR
Bán
187.1K13.097K59.144MMYR15.220.00MYRDịch vụ Công nghiệp
MINETECMINETECH RESOURCES BHD
0.070MYR0.00%0.000MYR
Bán
144K10.08K83.169MMYR−0.00MYR97Dịch vụ Công nghiệp
STRAITSSTRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD
0.135MYR−3.57%−0.005MYR
Bán
780.6K105.381K123.506MMYR26.420.01MYRDịch vụ Thương mại
SAPNRGSAPURA ENERGY BERHAD
0.070MYR7.69%0.005MYR
Mua
53.231M3.726M1.038BMYR−0.56MYRDịch vụ Công nghiệp
INIXINIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.070MYR7.69%0.005MYR
Bán
154.7K10.829K33.362MMYRDịch vụ Công nghệ
CFMCOMPUTER FORMS (M) BHD
0.770MYR3.36%0.025MYR
Sức mua mạnh
1.643M1.265M152.725MMYR1.630.46MYRDịch vụ Thương mại
AEONAEON CO. (M) BHD
1.520MYR−2.56%−0.040MYR
Bán
4.511M6.857M2.19BMYR0.06MYRBán Lẻ
SOLUTNSOLUTION GROUP BERHAD
0.290MYR1.75%0.005MYR
Bán
778.9K225.881K125.444MMYR4.110.07MYRSản xuất Chế tạo
CEPATCEPATWAWASAN GROUP BHD
1.020MYR3.55%0.035MYR
Theo dõi
4.323M4.41M304.333MMYR6.010.16MYRCông nghiệp Chế biến
LKLLKL INTERNATIONAL BERHAD
0.075MYR7.14%0.005MYR
Mua
750.5K56.288K68.012MMYRCông nghệ Sức khỏe
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
3.100MYR−1.59%−0.050MYR
Mua
3.537M10.963M4.045BMYR16.200.19MYR564Công ty dịch vụ công cộng
YGLYGL CONVERGENCE BHD
0.150MYR7.14%0.010MYR
Mua
60K9K35.772MMYR−0.00MYRDịch vụ Công nghệ
WEGMANSWEGMANS HOLDINGS BERHAD
0.210MYR2.44%0.005MYR
Bán
202.5K42.525K112.757MMYR35.340.01MYRKhách hàng Lâu năm
PERMAJUPERMAJU INDUSTRIES BHD
0.075MYR0.00%0.000MYR
Bán
2.761M207.075K144.851MMYR−0.08MYRBán Lẻ
PNEPCBPNE PCB BHD
0.070MYR−6.67%−0.005MYR
Bán Mạnh
25K1.75K42.041MMYR−0.02MYRCông nghệ Điện tử
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.140MYR−6.67%−0.010MYR
Bán Mạnh
2.983M417.676K145.365MMYR51.720.00MYRDịch vụ Công nghiệp
G3G3 GLOBAL BERHAD
0.070MYR0.00%0.000MYR
Bán
8.627M603.862K151.519MMYR−0.01MYRDịch vụ Công nghệ
MIECOMIECO CHIPBOARD BHD
0.605MYR6.14%0.035MYR
Bán
1.245M752.923K570MMYR20.800.03MYRKhoáng sản phi năng lượng
AGESAGESON BERHAD
0.220MYR4.76%0.010MYR
Bán
367.8K80.916K65.449MMYR0.640.42MYRDịch vụ Công nghiệp
SYSTECHSYSTECH BHD
0.220MYR0.00%0.000MYR
Bán
1.667M366.806K76.087MMYR−0.01MYR151Dịch vụ Công nghệ