Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CLOUD CLOUDARON GROUP BERHAD
0.10375.00%0.07Sức mua mạnh5.000K78.963M4.080.00Dịch vụ Công nghệ
DAYA DAYA MATERIALS BHD
0.0150.00%0.01Mua1.822M30.644M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
PRG PRG HOLDINGS BERHAD
0.2823.91%0.06Mua425.178M122.390M-0.05Công nghiệp Chế biến
CGB CENTRAL GLOBAL BERHAD
0.62-22.98%-0.18Mua17.500K55.800M-0.00Sản xuất Chế tạo
ENGKAH ENG KAH CORPORATION BHD
1.8021.62%0.32Sức mua mạnh1.471M127.363M66.070.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
SEALINK SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.189.09%0.01Mua134.569M90.000M-0.09Sản xuất Chế tạo
EUPE EUPE CORPORATION BHD
0.9423.68%0.18Sức mua mạnh6.465M120.320M2.970.26Tài chính
KOBAY KOBAY TECHNOLOGY BHD
4.3519.18%0.70Mua1.439M444.109M15.000.24Sản xuất Chế tạo
SALUTE SALUTICA BERHAD
0.55-5.98%-0.04Mua53.729M211.745M-0.02774.00Công nghệ Điện tử
COMPUGT COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00Bán1.123M56.571M-0.00Hỗn hợp
EDUSPEC EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.0325.00%0.01Mua1.250M29.766M-0.10Dịch vụ Khách hàng
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.030.00%0.00Bán722.700K112.610M-0.02300.00Khoáng sản phi năng lượng
VERTICE VERTICE BERHAD
0.3214.29%0.04Mua106.308M77.952M-0.16Hàng tiêu dùng không lâu bền
PNEPCB PNE PCB BHD
0.42-16.00%-0.08Sức bán mạnh275.209M148.767M-0.02Công nghệ Điện tử
IPMUDA IPMUDA BHD
1.2015.38%0.16Mua1.194M95.573M-0.47Dịch vụ Phân phối
EITA EITA RESOURCES BERHAD
2.5215.60%0.34Mua4.418M327.590M16.390.13Hỗn hợp
POLY POLY GLASS FIBRE (M) BHD
0.6210.71%0.06Mua1.541M99.184M16.090.03Công nghiệp Chế biến
TOPBLDS TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.105.00%0.01Bán54.201M61.777M-0.13Dịch vụ Công nghiệp
PHB PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.030.00%0.00Bán9.948M264.125M-0.00Tài chính
TALAMT TALAM TRANSFORM BERHAD
0.0320.00%0.01Mua41.000K128.779M-0.01135.00Tài chính
EAH EA HOLDINGS BERHAD
0.0320.00%0.01Mua4.431M152.171M-0.01Dịch vụ Thương mại
PMHLDG PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.114.76%0.01Mua38.933M102.175M-0.00Dịch vụ Khách hàng
JASKITA JASA KITA BHD
0.1215.00%0.01Mua1.713M51.698M-0.0153.00Sản xuất Chế tạo
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.03-14.29%-0.01Bán212.000K32.817M-0.25Dịch vụ Công nghiệp
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh5.256M116.260M2.820.01Dịch vụ Công nghệ
BJASSET BERJAYA ASSETS BERHAD
0.4310.26%0.04Sức mua mạnh132.200K1.100B-0.05Dịch vụ Khách hàng
CUSCAPI CUSCAPI BHD
0.147.69%0.01Sức mua mạnh25.474M120.298M-0.02121.00Dịch vụ Công nghệ
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.166.42%0.07Sức mua mạnh1.224M102.113M-0.14800.00Công nghệ Điện tử
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.070.00%0.00Bán12.446M89.704M-0.05Dịch vụ Công nghệ
KOMARK KOMARKCORP BHD
0.90-1.10%-0.01Bán11.448M240.527M-0.05Dịch vụ Thương mại
EURO EURO HOLDINGS BHD
5.6212.40%0.62Mua5.977M4.507B-0.01413.00Sản xuất Chế tạo
XOX XOX BHD
0.10-8.70%-0.01Bán221.292M222.524M-0.04Truyền thông
ASIAPLY ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.3011.11%0.03Mua106.537M239.121M27.550.01141.00Sản xuất Chế tạo
SAMCHEM SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
1.3313.68%0.16Sức mua mạnh14.047M361.760M10.790.11Dịch vụ Phân phối
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.040.00%0.00Bán1.252M255.250M-0.00Dịch vụ Khách hàng
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh14.215M107.893M-0.01Dịch vụ Công nghệ
CYMAO CYMAO HOLDINGS BHD
2.252.74%0.06Mua3.863M165.005M-0.14Khoáng sản phi năng lượng
OSKVI OSK VENTURES INTERNATIONAL BHD
0.493.12%0.01Mua1.000K97.240M10.080.05Hỗn hợp
JCY JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.52-11.97%-0.07Bán116.407M1.085B48.350.01Sản xuất Chế tạo
RESINTC RESINTECH BHD
0.3811.94%0.04Mua1.369M51.452M14.570.02Sản xuất Chế tạo
OCB OCB BHD
0.6212.61%0.07Sức mua mạnh521.900K64.281M-0.19Dịch vụ Phân phối
DOLPHIN DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.096.25%0.01Bán12.164M68.012M-0.00Sản xuất Chế tạo
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.096.25%0.01Bán342.800K39.808M-0.44Dịch vụ Công nghiệp
NATWIDE NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.36-1.35%-0.01Bán564.600K44.982M-0.33Vận chuyển
EMICO EMICO HOLDINGS BHD
0.27-7.02%-0.02Bán26.400K30.445M-0.01197.00Sản xuất Chế tạo
KTG KTG BERHAD
0.2911.32%0.03Mua89.450M88.945M-0.0180.00Sản xuất Chế tạo
MCLEAN MCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.2113.16%0.03Mua9.022M42.401M67.860.00464.00Dịch vụ Thương mại
AMTEL AMTEL HOLDINGS BHD
2.5811.21%0.26Mua1.569M167.793M23.530.10Truyền thông
GPA GPA HOLDINGS BHD
0.1213.64%0.01Bán122.506M191.195M-0.00Khách hàng Lâu năm
PELIKAN PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.33-1.49%-0.01Sức mua mạnh36.812M199.058M21.470.021691.00Vận chuyển
M&G MARINE & GENERAL BERHAD
0.134.00%0.01Mua10.479M94.104M7.100.02115.00Dịch vụ Công nghiệp
DFCITY DFCITY GROUP BERHAD
0.5412.50%0.06Sức mua mạnh16.000K47.497M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
HIGHTEC KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
1.4212.70%0.16Sức mua mạnh20.600K51.939M18.980.07Hỗn hợp
NOTION NOTION VTEC BHD
0.93-6.53%-0.07Mua49.315M479.044M80.890.01Sản xuất Chế tạo
FOCUSP FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
0.968.43%0.07Mua1.898M212.300M17.050.05Bán Lẻ
AVI AVILLION BERHAD
0.09-5.56%-0.01Sức mua mạnh9.558M80.275M-0.02Dịch vụ Khách hàng
PCCS PCCS GROUP BHD
0.477.95%0.04Mua2.641M100.528M9.610.052660.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
RUBEREX RUBBEREX CORPORATION (M) BHD
1.764.76%0.08Mua60.650M1.453B17.180.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
REV REV ASIA BERHAD
0.23-8.16%-0.02Mua1.216M30.294M-0.01Dịch vụ Thương mại
SAPRES SAPURA RESOURCES BHD
0.4810.23%0.04Mua28.700K67.706M-0.22Tài chính
KGROUP KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.050.00%0.00Sức bán mạnh7.216M113.216M1.850.03Dịch vụ Công nghệ
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.040.00%0.00Bán11.098M59.877M-0.01Dịch vụ Công nghệ
MUIIND MALAYAN UNITED INDUSTRIES BHD
0.100.00%0.00Mua16.056M293.256M-0.07Bán Lẻ
HUBLINE HUBLINE BHD
0.0511.11%0.01Mua5.269M194.968M-0.02Công nghiệp Chế biến
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.040.00%0.00Bán5.939M119.645M-0.03Dịch vụ Công nghệ
MNC M N C WIRELESS BERHAD
0.050.00%0.00Mua17.121M87.941M-0.00Truyền thông
AISB AMALGAMATED INDUSTRIAL STEEL
0.28-6.56%-0.02Mua119.000K39.212M-0.03Sản xuất Chế tạo
SYMLIFE SYMPHONY LIFE BERHAD
0.564.72%0.03Mua1.416M319.814M6.640.08176.00Tài chính
ECM ECM LIBRA GROUP BERHAD
0.232.22%0.01Bán45.500K110.383M-0.03Tài chính
PJBUMI PJBUMI BHD
0.232.22%0.01Bán75.000K18.860M38.790.0122.00Hỗn hợp
MMSV MMS VENTURES BHD
1.33-2.21%-0.03Mua6.752M263.501M74.320.02Công nghệ Điện tử
KYM KYM HOLDINGS BHD
0.340.00%0.00Mua78.700K50.963M-0.04238.00Công nghiệp Chế biến
CENSOF CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.254.17%0.01Mua7.200M125.440M-0.12363.00Dịch vụ Công nghệ
XIANLNG XIAN LENG HOLDINGS BHD
0.856.88%0.06Mua8.914M68.021M0.00Công nghiệp Chế biến
MSC MALAYSIA SMELTING CORPORATION
1.526.29%0.09Mua2.562M608.000M-0.03Sản xuất Chế tạo
SIGN SIGNATURE INTERNATIONAL BHD
0.578.49%0.04Mua3.549M147.471M-0.02Khách hàng Lâu năm
JERASIA JERASIA CAPITAL BHD
0.417.79%0.03Mua905.700K34.049M-0.86Hàng tiêu dùng không lâu bền
TOYOVEN TOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD
2.650.00%0.00Sức mua mạnh1.081M283.550M62.500.04Công nghiệp Chế biến
YLI YLI HOLDINGS BHD
0.36-2.70%-0.01Theo dõi488.000K37.019M-0.05209.00Sản xuất Chế tạo
LUXCHEM LUXCHEM CORPORATION BHD
0.805.30%0.04Mua16.947M712.168M16.310.05Công nghiệp Chế biến
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.105.00%0.01Mua109.206M130.806M-0.02Dịch vụ Công nghệ
ZELAN ZELAN BHD
0.100.00%0.00Bán1.701M88.717M17.500.01Dịch vụ Công nghiệp
SCH SCH GROUP BERHAD
0.10-9.09%-0.01Mua5.443M55.551M-0.01188.00Sản xuất Chế tạo
SANICHI SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh4.600M100.237M-0.01Sản xuất Chế tạo
BDB BINA DARULAMAN BHD
0.390.00%0.00Mua53.600K116.984M9.250.04Tài chính
FIBON FIBON BERHAD
0.30-8.96%-0.03Bán45.300K29.804M18.310.02Công nghiệp Chế biến
LIENHOE LIEN HOE CORPORATION BHD
0.289.80%0.03Sức mua mạnh300.700K93.078M-0.01207.00Dịch vụ Công nghiệp
EDARAN EDARAN BHD
0.457.23%0.03Mua1.550M25.768M-0.03Dịch vụ Công nghệ
KARYON KARYON INDUSTRIES BHD
0.210.00%0.00Bán5.647M99.900M26.920.01227.00Công nghiệp Chế biến
SUBUR SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.739.77%0.07Mua31.100K137.466M-0.12Khoáng sản phi năng lượng
SMETRIC SECUREMETRIC BERHAD
0.16-3.03%-0.01Sức mua mạnh12.229M85.765M-0.00Công nghệ Điện tử
ENGTEX ENGTEX GROUP BHD
0.65-5.15%-0.04Mua12.755M282.071M219.350.00576.00Dịch vụ Phân phối
CIHLDG C.I. HOLDINGS BHD
2.27-5.02%-0.12Mua164.100K367.740M10.700.22Sản xuất Chế tạo
ULICORP UNITED U-LI CORPORATION BHD
1.26-4.55%-0.06Mua4.195M274.428M-0.00Sản xuất Chế tạo
GDB GDB HOLDINGS BERHAD
0.984.23%0.04Mua6.899M615.625M23.510.04Khách hàng Lâu năm
PINEAPP PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.478.14%0.04Mua63.900K22.552M-0.04131.00Công nghệ Điện tử
JFTECH JF TECHNOLOGY BHD
6.029.06%0.50Sức mua mạnh7.649M1.391B116.210.05111.00Công nghệ Điện tử
MTAG MTAG GROUP BERHAD
0.796.80%0.05Mua58.359M535.069M14.530.05183.00Dịch vụ Thương mại
TRIMODE TRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
0.474.40%0.02Bán301.600K78.850M15.070.03Vận chuyển
SMRT SMRT HOLDINGS BERHAD
0.124.35%0.01Mua269.900K51.000M-0.08Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất