Chứng khoán Malaysia biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Malaysia trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CCARZOCARZO HOLDINGS BERHAD
200.00%0.200 MYR−33.33%66.4 K19.083 M MYR−0.13 MYR0.00%Dịch vụ Phân phối
BBORNOILBORNEO OIL BHD
100.00%0.005 MYR−50.00%19.313 M2.7456.257 M MYR−0.01 MYR−221.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NNEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
66.67%0.020 MYR0.00%31.125 M3.0317.742 M MYR−0.04 MYR−12.27%0.00%Dịch vụ Phân phối
IINGENIEUINGENIEUR GUDANG BERHAD
57.14%0.095 MYR+26.67%355.391 M2.81144.076 M MYR9.050.01 MYR−55.88%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TALAMTTALAM TRANSFORM BERHAD
50.00%0.015 MYR0.00%1.002 M0.5164.39 M MYR−0.00 MYR−28.57%0.00%Tài chính
SSCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
50.00%0.010 MYR0.00%1.152 M1.8040.923 M MYR−0.00 MYR+50.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HONGSENGHONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
50.00%0.015 MYR+50.00%4.381 M0.7376.626 M MYR−0.01 MYR−200.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
BBCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
50.00%0.015 MYR0.00%293 K0.0130.512 M MYR−0.02 MYR−41.67%0.00%Khách hàng Lâu năm
XOXXOX BHD
50.00%0.010 MYR0.00%4.776 M1.3551.909 M MYR−0.02 MYR−343.24%0.00%Truyền thông
IHBINFRAHARTA HOLDINGS BERHAD
36.67%0.175 MYR−10.26%14.066 M22.5371.05 M MYR−0.05 MYR+62.77%0.00%Khách hàng Lâu năm
EETHEQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
33.33%0.150 MYR−25.00%350 K44.195 M MYR−0.01 MYR−342.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMTRONICMETRONIC GLOBAL BHD
33.33%0.020 MYR0.00%324.6 K0.2330.622 M MYR−0.01 MYR+78.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
33.33%0.015 MYR0.00%25.667 M1.0523.312 M MYR−0.01 MYR−1090.91%0.00%Sản xuất Chế tạo
ZENTECHZEN TECH INTERNATIONAL BERHAD
33.33%0.015 MYR0.00%2.499 M1.0946.66 M MYR−0.00 MYR−500.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCOMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
33.33%0.020 MYR+33.33%17.4 K0.01110.007 M MYR−0.00 MYR+16.67%0.00%Dịch vụ Phân phối
LLFECORPLFE CORPORATION BHD
32.43%0.220 MYR+22.22%24.227 M60.93243.898 M MYR18.030.01 MYR+1933.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TECHNAXTECHNA-X BERHAD
30.19%0.320 MYR+23.08%9.022 M3.1375.241 M MYR12.600.03 MYR−98.90%0.00%Công nghiệp Chế biến
EUROEURO HOLDINGS BHD
30.00%0.065 MYR+18.18%5.114 M7.0686.318 M MYR−0.01 MYR+61.73%0.00%Khách hàng Lâu năm
GGPACKETGREEN PACKET BHD
28.57%0.045 MYR+12.50%6.491 M3.7989.771 M MYR−0.01 MYR+90.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TOYOVENTOYO VENTURES HOLDINGS BERHAD
27.32%1.100 MYR+17.65%4.653 M8.89146.18 M MYR41.670.03 MYR1.64%Công nghiệp Chế biến
RREKATECHREKATECH CAPITAL BERHAD
27.27%0.055 MYR−21.43%50 K0.8132.56 M MYR−0.02 MYR−192.77%0.00%Dịch vụ Thương mại
JJADIJADI IMAGING HOLDINGS BHD
25.00%0.050 MYR+11.11%3.088 M4.5369.964 M MYR−0.02 MYR−81.13%0.00%Công nghiệp Chế biến
CCMECME GROUP BHD
25.00%0.025 MYR0.00%270 K1.5926.202 M MYR−0.00 MYR+71.79%0.00%Khách hàng Lâu năm
SSAPNRGSAPURA ENERGY BERHAD
25.00%0.045 MYR0.00%25.866 M0.96826.59 M MYR−0.03 MYR+85.14%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SAUDEESAUDEE GROUP BERHAD
25.00%0.025 MYR0.00%8.944 M4.9339.042 M MYR−0.01 MYR−74.47%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSCABLESARAWAK CABLE BERHAD
23.08%0.160 MYR+14.29%37.809 M3.3863.838 M MYR−0.35 MYR−230.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
KEYASICKEY ASIC BHD
22.22%0.055 MYR+10.00%6.333 M8.0776.893 M MYR−0.00 MYR+51.22%0.00%Công nghệ Điện tử
SERSOLSERSOL BERHAD
21.05%0.110 MYR+15.79%2.724 M9.3180.459 M MYR−0.02 MYR+16.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
20.00%0.030 MYR0.00%1.213 M1.6157.903 M MYR−0.02 MYR−132.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
G3G3 GLOBAL BERHAD
20.00%0.030 MYR0.00%2.722 M4.17113.207 M MYR50.000.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
DESTINIDESTINI BERHAD
20.00%0.030 MYR+20.00%773.6 K1.05149.718 M MYR−0.01 MYR+49.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
RREACHREACH ENERGY BHD
20.00%0.030 MYR+20.00%1.361 M3.0263.869 M MYR−0.09 MYR+55.44%0.00%Năng lượng Mỏ
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
20.00%0.025 MYR−16.67%24.998 M0.37143.744 M MYR16.670.00 MYR0.00%Dịch vụ Phân phối
AALRICHALDRICH RESOURCES BERHAD
20.00%0.030 MYR0.00%490.2 K1.8133.404 M MYR−0.00 MYR−150.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
AASBADVANCE SYNERGY BHD
19.05%0.125 MYR+19.05%43.079 M13.24316.149 M MYR−0.02 MYR+25.86%0.80%Dịch vụ Công nghệ
IIFCAMSCIFCA MSC BHD
18.52%0.475 MYR+17.28%41.257 M5.90288.277 M MYR135.710.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AATAT SYSTEMATIZATION BHD
17.65%0.185 MYR+2.78%11.11 M1.1241.846 M MYR−0.42 MYR+42.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
DDNONCEDNONCE TECHNOLOGY BHD
16.67%0.070 MYR+16.67%3.895 M5.1260.78 M MYR−0.02 MYR−143.97%0.00%Công nghệ Điện tử
ARBBARB BERHAD
16.67%0.035 MYR0.00%8.691 M10.9343.743 M MYR−0.02 MYR−123.34%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TAWINTA WIN HOLDINGS BHD
16.67%0.035 MYR+16.67%2.84 M0.23120.236 M MYR−0.01 MYR−127.91%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
REVENUEREVENUE GROUP BERHAD
16.67%0.225 MYR−2.17%115.917 M3.08136.147 M MYR−0.12 MYR−1016.54%0.00%Công nghệ Điện tử
DNEXDAGANG NEXCHANGE BERHAD
16.25%0.440 MYR+10.00%184.01 M6.051.402 B MYR−0.03 MYR−114.11%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PRIVAPRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
15.00%0.110 MYR0.00%24.121 M5.1573.621 M MYR100.000.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
JCYJCY INTERNATIONAL BERHAD
14.49%0.375 MYR+8.70%28.341 M2.70791.55 M MYR−0.03 MYR+53.17%0.00%Công nghệ Điện tử
PPMHLDGPAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
14.29%0.400 MYR+11.11%46.75 M1.04371.547 M MYR−0.00 MYR+5.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BBARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
14.29%0.035 MYR0.00%204 K0.6135.103 M MYR−0.01 MYR−198.11%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HHUBLINEHUBLINE BHD
14.29%0.040 MYR0.00%1.062 M0.22171.573 M MYR400.000.00 MYR−96.00%0.00%Vận chuyển
ASIAPLYASIA POLY HOLDINGS BHD
14.29%0.080 MYR+6.67%5.024 M1.5376.68 M MYR−0.01 MYR+19.47%0.00%Sản xuất Chế tạo
VIZIONEVIZIONE HOLDINGS BERHAD
14.29%0.040 MYR+14.29%1.526 M2.4981.838 M MYR−0.02 MYR+74.12%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
LLUSTERLUSTER INDUSTRIES BHD
14.29%0.070 MYR−6.67%7.356 M1.55211.587 M MYR87.500.00 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
OOCROCR GROUP BERHAD
14.29%0.075 MYR0.00%4.941 M3.23103.95 M MYR−0.02 MYR−86.52%0.00%Tài chính
CLASSITACLASSITA HOLDINGS BERHAD
14.29%0.040 MYR0.00%1.924 M0.1449.31 M MYR−0.02 MYR+36.54%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ARKAARKA BERHAD
14.14%2.020 MYR+5.76%121.6 K1.69131.499 M MYR−0.02 MYR−166.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
CCCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
14.06%1.450 MYR+7.41%5.99 M5.64908.635 M MYR10.660.14 MYR+36.82%2.41%Bán Lẻ
Mua
NNOTIONNOTION VTEC BHD
14.02%0.875 MYR+6.71%56.355 M3.01451.583 M MYR−0.07 MYR−404.17%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSINKUNGSIN-KUNG LOGISTICS BERHAD
13.79%0.150 MYR+3.45%92.112 MVận chuyển
Sức mua mạnh
WATTAWATTA HOLDING BHD
13.73%0.570 MYR−1.72%3.7 K370.0048.154 M MYR−0.02 MYR−128.43%0.00%Dịch vụ Phân phối
RENEUCORENEUCO BERHAD
13.64%0.110 MYR−8.33%25.594 M0.91125.673 M MYR−0.22 MYR−482.99%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DSONICDATASONIC GROUP BERHAD
13.54%0.525 MYR+10.53%112.594 M12.801.509 B MYR19.440.03 MYR+10.66%4.67%Công nghệ Điện tử
Mua
JJISHANJISHAN BERHAD
13.33%0.600 MYR+15.38%3 K0.30141.091 M MYR21.130.03 MYR−26.61%0.00%Công nghiệp Chế biến
TAFITAFI INDUSTRIES BHD
13.21%0.600 MYR+9.09%408.3 K1.43226.132 M MYR285.710.00 MYR−92.08%0.00%Khách hàng Lâu năm
PPERMAJUPERMAJU INDUSTRIES BHD
12.50%0.040 MYR0.00%64.2 K0.2878.012 M MYR−0.01 MYR+66.67%0.00%Bán Lẻ
SSMTRACKSMTRACK BERHAD
12.50%0.040 MYR−11.11%3.828 M0.2651.949 M MYR−0.01 MYR+39.42%0.00%Công nghệ Điện tử
AVIAVILLION BERHAD
12.50%0.045 MYR0.00%2.385 M0.8350.998 M MYR−0.00 MYR−1633.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JJIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
11.76%0.175 MYR−2.78%19.432 M0.8986.45 M MYR−0.04 MYR+50.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
SSENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
11.54%0.665 MYR−4.32%22.77 M0.51519.364 M MYR19.500.03 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMINETECMINETECH RESOURCES BHD
11.54%0.140 MYR+3.70%27.699 M1.56249.844 M MYR−0.00 MYR+67.97%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
11.11%0.045 MYR0.00%238.1 K0.6543.61 M MYR−0.10 MYR−39.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
WAJAWAJA KONSORTIUM BERHAD
11.11%0.045 MYR−10.00%71 K0.4950.181 M MYR−0.03 MYR+2.92%0.00%Công nghệ Điện tử
GGIIBGIIB HOLDINGS BERHAD
11.11%0.095 MYR+5.56%3.331 M1.6261.79 M MYR16.960.01 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
BBIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
11.11%0.095 MYR−5.00%1.139 M0.37133.617 M MYR−0.03 MYR+14.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
FITTERSFITTERS DIVERSIFIED BHD
11.11%0.050 MYR0.00%475.7 K0.01117.065 M MYR−0.05 MYR+27.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
ITRONICINDUSTRONICS BHD
11.11%0.050 MYR0.00%80.8 K0.0635.379 M MYR−0.00 MYR+89.40%0.00%Công nghệ Điện tử
MCLEANMCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
11.11%0.285 MYR+3.64%5.531 M1.6056.206 M MYR−0.02 MYR−27.22%0.00%Dịch vụ Thương mại
GGOCEANGREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
11.11%0.145 MYR0.00%873.7 K0.8530.618 M MYR−0.01 MYR+70.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
POHKONGPOH KONG HOLDINGS BHD
10.71%1.200 MYR+8.11%16.654 M8.03492.422 M MYR5.890.20 MYR−15.33%2.75%Khách hàng Lâu năm
EEUROSPEUROSPAN HOLDINGS BHD
10.67%1.500 MYR−3.23%11.2 K1.5366.633 M MYR−0.02 MYR+78.27%0.00%Khách hàng Lâu năm
MPIMALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
10.65%36.600 MYR+9.25%911.7 K3.597.262 B MYR81.280.45 MYR−33.02%0.96%Công nghệ Điện tử
Mua
IQGROUPIQ GROUP HOLDINGS BHD
10.62%0.845 MYR+6.96%630 K43.8174.384 M MYR17.790.05 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
RLRESERVOIR LINK ENERGY BHD
10.53%0.285 MYR−9.52%8.519 M1.2590.295 M MYR135.710.00 MYR−27.59%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
HLTHLT GLOBAL BERHAD
10.53%0.200 MYR0.00%13.016 M1.12155.078 M MYR−0.06 MYR+26.46%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HMHARVEST MIRACLE CAPITAL BERHAD
10.53%0.105 MYR+10.53%11.113 M0.16129.194 M MYR−0.01 MYR−154.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VSOLARVSOLAR GROUP BERHAD
10.53%0.100 MYR−4.76%2.946 M1.0749.725 M MYR−0.02 MYR+57.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SKPRESSKP RESOURCES BHD
10.48%1.130 MYR+5.61%12.425 M2.901.765 B MYR19.150.06 MYR−47.51%3.98%Sản xuất Chế tạo
Mua
MMNHLDGMN HOLDINGS BERHAD
10.19%0.830 MYR+5.73%14.56 M2.50370.086 M MYR32.170.03 MYR+130.36%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PPUNCAKPUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
10.14%0.365 MYR+7.35%2.122 M3.41163.245 M MYR18.430.02 MYR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SPSETIASP SETIA BHD
10.07%1.530 MYR0.00%59.383 M5.707.25 B MYR31.610.05 MYR+24.42%0.88%Tài chính
Mua
LLEFORMLEFORM BERHAD
10.00%0.165 MYR+10.00%9.012 M7.48244.367 M MYR−0.00 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RGTECHRADIANT GLOBALTECH BERHAD
10.00%0.370 MYR+5.71%3.159 M4.73194.324 M MYR25.690.01 MYR+1.41%1.35%Dịch vụ Công nghệ
MMERIDIANMERIDIAN BERHAD
10.00%0.055 MYR+10.00%617.7 K2.7712.038 M MYR−0.05 MYR+36.43%0.00%Tài chính
PUCPUC BERHAD
10.00%0.055 MYR0.00%4.305 M0.59135.728 M MYR−0.01 MYR+73.08%0.00%Dịch vụ Thương mại
IICONICICONIC WORLDWIDE BERHAD
10.00%0.105 MYR0.00%16.854 M0.31177.141 M MYR−0.07 MYR−3016.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RREXREX INDUSTRY BHD
10.00%0.100 MYR−9.09%1.781 M11.7365.767 M MYR−0.06 MYR−1042.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
XOXTECHXOX TECHNOLOGY BERHAD
10.00%0.055 MYR0.00%108.6 K0.5449.149 M MYR34.380.00 MYR−63.64%0.00%Truyền thông
TRIVETRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
10.00%0.055 MYR0.00%419.2 K2.5069.5 M MYR−0.01 MYR−222.22%0.00%Công nghệ Điện tử
AWANTECAWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
9.86%0.375 MYR+4.17%2.646 M0.48295.573 M MYR87.210.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ADVENTAADVENTA BHD
9.72%0.375 MYR0.00%7.194 M0.95114.589 M MYR−0.04 MYR+3.01%0.00%Dịch vụ Phân phối
LLAYHONGLAY HONG BHD
9.64%0.445 MYR+5.95%20.101 M4.45333.636 M MYR4.340.10 MYR+123.80%0.67%Công nghiệp Chế biến
AEONAEON CO. (M) BHD
9.63%1.400 MYR+4.48%38.747 M5.941.966 B MYR14.660.10 MYR+10.53%2.86%Bán Lẻ
Mua
PPTTPTT SYNERGY GROUP BERHAD
9.57%1.990 MYR+6.42%1.795 M1.46369.016 M MYR−0.02 MYR−115.47%0.00%Dịch vụ Phân phối