Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD 0.44214.29%0.30Sức mua mạnh2.456M20.973M-0.17640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5037 COMPUGATES HOLDINGS BHD 0.03-16.67%-0.01Bán3.260M70.432M-0.0087.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6254WB KUALALUMPUR STOCKS 0.0233.33%0.01Sức bán mạnh24.420M
5150 MULTI SPORTS HOLDINGS LTD 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh474.000K9.103M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0154 EA HOLDINGS BERHAD 0.020.00%0.00Bán5.423M101.447M-0.0149.00Công nghệ
0020 NETX HOLDINGS BHD 0.020.00%0.00Sức bán mạnh2.139M53.680M-0.008.00Công nghệ
0091 DAYA MATERIALS BHD 0.0325.00%0.01Bán122.500K40.859M-0.0358.00Năng lượng
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD 0.030.00%0.00Bán710.300K48.667M-0.01137.00Công nghệ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD 0.0325.00%0.01Mua960.000K42.663M-0.0063.00Công nghiệp
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD 0.040.00%0.00Mua8.664M45.081M-0.0554.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0157 FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD 0.2028.12%0.04Mua183.600K26.400M38.550.00581.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7181 ATURMAJU RESOURCES BHD 0.29-19.44%-0.07Bán1.100K21.996M-0.07281.00Vật liệu cơ bản
8052 CENTRAL INDUSTRIAL CORPORATION 0.69-19.41%-0.17Bán3.800K61.650M40.970.02219.00Vật liệu cơ bản
7163 PJBUMI BHD 0.1828.57%0.04Mua11.000K14.760M-0.03501.00Công nghiệp
5754 UTUSAN MELAYU (M) BHD 0.14-17.65%-0.03Bán21.000K18.825M1.070.161841.00Công nghiệp
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD 0.0320.00%0.01Bán2.412M141.613M53.190.0042.00Dịch vụ Viễn thông
1201 SUMATEC RESOURCES BHD 0.030.00%0.00Bán2.298M127.582M-0.03623.00Công nghiệp
4464 PEGASUS HEIGHTS BERHAD 0.03-16.67%-0.01Bán5.377M52.470M-0.0161.00Tài chính
7943 SAND NISKO CAPITAL BERHAD 0.3114.81%0.04Sức mua mạnh6.000K20.460M-0.07744.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6173 BINA DARULAMAN BHD 0.4311.54%0.04Mua15.100K118.503M-0.06459.00Công nghiệp
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD 0.1614.29%0.02Sức mua mạnh1.650M70.000M-0.09Công nghiệp
7143 STONE MASTER CORPORATION BHD 0.18-10.00%-0.02Bán21.000K17.981M-0.07323.00Vật liệu cơ bản
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD 0.070.00%0.00Bán1.102M152.205M-0.09285.00Công nghiệp
7198 DPS RESOURCES BHD 0.070.00%0.00Bán714.400K41.144M-0.01820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD 0.15-14.29%-0.03Bán5.000K42.743M-0.40141.00Vật liệu cơ bản
0150PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027 0.0320.00%0.01Bán40.000K36.123M-0.0421.00Công nghiệp
1996 KRETAM HOLDINGS BHD 0.4411.39%0.04Mua4.495M919.413M-0.001505.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5022 PAOS HOLDINGS BHD 0.34-13.92%-0.06Bán10.000K61.596M72.190.00132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7158 SCOMI GROUP BHD 0.077.69%0.01Bán3.481M71.104M-0.212000.00Năng lượng
5187 HB GLOBAL LIMITED 0.077.69%0.01Sức bán mạnh1.402M30.420M2.190.031749.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5272 RANHILL HOLDINGS BERHAD 0.8914.19%0.11Mua9.268M688.445M9.090.092916.00Công ty dịch vụ công cộng
6025 BERJAYA MEDIA BHD 0.195.56%0.01Bán1.900K42.315M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7215 NI HSIN RESOURCES BHD 0.2610.64%0.03Mua15.913M75.556M-0.00224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8532 SINOTOP HOLDINGS BERHAD 0.388.70%0.03Mua2.655M136.240M575.000.00501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2259 TALAM TRANSFORM BERHAD 0.0414.29%0.01Mua64.000K147.710M-0.01759.00Tài chính
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD 0.040.00%0.00Bán35.400K37.668M-0.02124.00Công nghệ
7139 NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD 0.040.00%0.00Bán328.200K13.322M14.080.00304.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD 0.040.00%0.00Bán120.000K102.940M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
7018 CME GROUP BHD 0.040.00%0.00Bán70.100K23.369M-0.0241.00Công nghiệp
0043 METRONIC GLOBAL BHD 0.040.00%0.00Mua581.300K38.509M-0.00177.00Công nghiệp
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26 0.07-6.25%-0.00Bán185.000K35.946M9.800.04170.00Công nghiệp
7192 GOODWAY INTEGRATED INDUSTRIES 0.2810.00%0.03Sức mua mạnh17.108M27.629M4.670.05692.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD 0.129.09%0.01Mua999.000K26.862M-0.2483.00Công nghiệp
8745 LEWEKO RESOURCES BHD 0.210.00%0.00Bán20067.598M-0.01310.00Vật liệu cơ bản
0089 TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD 0.65-4.41%-0.03Mua23.100K172.224M13.940.0575.00Công nghiệp
9393 INDUSTRONICS BHD 0.129.09%0.01Mua235.000K11.304M-0.03405.00Công nghiệp
4235 LION INDUSTRIES CORPORATION 1.0210.87%0.10Mua42.704M626.340M3.630.255139.00Vật liệu cơ bản
5011 MESINIAGA BHD 1.070.94%0.01Bán5.600K64.026M4.480.241000.00Công nghệ
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh430.000K443.582M5.160.07Tài chính
7243 BIO OSMO BHD 0.0414.29%0.01Bán120.000K27.838M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0070 MQ TECHNOLOGY BHD 0.040.00%0.00Bán376.500K22.397M-0.01712.00Công nghiệp
5220 GLOBALTEC FORMATION BERHAD 0.040.00%0.00Mua165.100K242.178M-0.002194.00Công nghiệp
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD 0.09-5.56%-0.01Bán452.700K79.046M12.610.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6076 ENCORP BHD 0.426.25%0.03Sức bán mạnh26.800K117.427M-0.13172.00Công nghiệp
5079 GREEN ENERGY TECH SOLUTION GLBL BHD 0.1713.33%0.02Bán1.000K18.900M-0.08346.00Công nghiệp
5198 ABM FUJIYA BERHAD 0.520.00%0.00Mua20.000K93.600M19.730.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7120 ACOUSTECH BHD 0.395.41%0.02Mua552.800K63.427M-0.041531.00Công nghệ
7498 RALCO CORPORATION BHD 0.35-10.26%-0.04Bán10.500K16.163M-0.22308.00Vật liệu cơ bản
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD 0.04-10.00%-0.01Bán10.000K44.041M-0.01156.00Vật liệu cơ bản
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD 0.04-10.00%-0.01Bán7.397M204.746M7.350.012662.00Vật liệu cơ bản
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD 0.105.56%0.01Bán2.706M50.238M-0.0143.00Công nghệ
0036 KEY ALLIANCE GROUP BERHAD 0.050.00%0.00Sức bán mạnh100.000K23.536M-0.0153.00Dịch vụ Viễn thông
0085 MLABS SYSTEMS BHD 0.04-10.00%-0.01Bán528.100K33.525M-0.0126.00Công nghệ
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD 0.27-10.00%-0.03Sức bán mạnh60023.904M-0.06150.00Công nghiệp
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD 1.478.09%0.11Mua100.800K119.719M-0.03850.00Công nghiệp
5049 COUNTRY VIEW BHD 1.3911.20%0.14Mua9.300K139.000M5.810.24100.00Tài chính
5255 ICON OFFSHORE BERHAD 0.140.00%0.00Mua7.322M170.692M-0.05Năng lượng
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP 0.61-9.63%-0.07Bán1.300K160.106M47.600.01700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7157 CYL CORPORATION BHD 0.57-9.52%-0.06Bán10.000K63.000M707.870.00465.00Vật liệu cơ bản
7086 ABLEGROUP BERHAD 0.1011.11%0.01Mua221.000K23.751M-0.00322.00Vật liệu cơ bản
7773 EP MANUFACTURING BHD 0.4710.71%0.05Mua25.000K66.748M-0.17835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0001 SUPERCOMNET TECHNOLOGIES BHD 0.65-0.76%-0.01Sức mua mạnh5.013M421.165M41.690.02460.00Công nghiệp
5657 PARKSON HOLDINGS BHD 0.416.41%0.03Bán13.346M416.200M-0.10287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD 0.207.89%0.01Sức mua mạnh368.400K39.889M-0.02274.00Tài chính
0100 ES CERAMICS TECHNOLOGY BHD 0.215.00%0.01Bán550.000K41.103M175.440.00171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0079 ORION IXL BERHAD 0.060.00%0.00Bán5.753M32.943M-0.00Công nghệ
5035 KNUSFORD BHD 0.7011.11%0.07Mua1.000K69.751M-0.26317.00Công nghiệp
8923 JIANKUN INTERNATIONAL BERHAD 0.313.33%0.01Bán93.000K45.503M-0.037.00Công nghiệp
5149 TAS OFFSHORE BERHAD 0.2810.00%0.03Bán31.100K48.289M58.760.00110.00Công nghiệp
0068 ASDION BHD 0.21-4.55%-0.01Bán1.676M25.579M-0.0426.00Công nghệ
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD 0.215.00%0.01Bán3.315M70.137M-0.04418.00Vật liệu cơ bản
5157 SAUDEE GROUP BERHAD 0.423.66%0.01Mua160.800K54.177M32.770.01326.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7374 TIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD 1.58-1.25%-0.02Mua30.600K231.589M-0.06829.00Công nghiệp
7137 UMS HOLDINGS BHD 2.2910.10%0.21Mua1.300K84.635M15.600.13205.00Công nghiệp
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD 0.349.52%0.03Bán1.100K154.145M60.100.01500.00Tài chính
5226 GABUNGAN AQRS BERHAD 1.10-5.98%-0.07Bán899.400K554.614M10.730.14281.00Công nghiệp
6556PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024 0.8110.27%0.07Bán3.000K935.555M5.720.362211.00Vật liệu cơ bản
7062 KHIND HOLDINGS BHD 1.72-8.51%-0.16Bán52.600K75.311M49.620.04563.00Công nghiệp
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD 0.232.27%0.01Bán552.900K348.340M-0.07786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7071 OCR GROUP BERHAD 0.35-1.41%-0.01Bán133.000K103.800M71.000.01405.00Công nghiệp
7811 SAPURA INDUSTRIAL BHD 0.86-3.91%-0.04Sức mua mạnh3.600K65.134M21.570.04760.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4081 PAN MALAYSIA CORPORATION BHD 0.176.45%0.01Mua108.000K109.802M-0.00652.00Vật liệu cơ bản
0103 MNC WIRELESS BHD 0.06-8.33%-0.01Bán593.300K28.703M-0.0060.00Công nghệ
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD 0.060.00%0.00Bán588.100K36.123M-0.0421.00Công nghiệp
7036 BORNEO OIL BHD 0.06-8.33%-0.01Bán15.849M315.092M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD 0.124.55%0.01Mua2.797M37.517M25.230.00Công nghiệp
2283 ZELAN BHD 0.060.00%0.00Bán267.500K50.694M-0.10371.00Công nghiệp
8303 KUANTAN FLOUR MILLS BHD 0.11-8.33%-0.01Sức bán mạnh5.000K7.505M-0.15188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD 0.179.38%0.01Bán629.000K36.129M242.420.00Dịch vụ Viễn thông
9962 GROMUTUAL BHD 0.35-2.78%-0.01Bán4.100K135.219M7.890.0543.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất