Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
0007 PUC BERHAD
0.08-5.88%-0.01Bán1.842M183.418M26.320.0063.00Công nghệ
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.06-7.69%-0.01Bán29.054M136.638M8.580.0185.00Công nghệ
0021 GHL SYSTEMS BHD
1.580.00%0.00Bán51.500K1.166B46.100.03225.00Công nghiệp
0080 STRAITS INTER LOGISTICS BERHAD
0.23-2.13%-0.01Bán3.017M152.905M27.100.01Năng lượng
0083 NOTION VTEC BHD
0.50-2.91%-0.01Bán279.900K171.586M2.310.221550.00Công nghiệp
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD
0.27-0.00%-0.00Bán99.500K61.600M15.320.02134.00Công nghiệp
0090 ELSOFT RESEARCH BHD
0.810.00%0.00Bán400.000K539.480M13.640.0649.00Công nghệ
0104 GENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.450.00%0.00Bán7.500K61.303M5.830.25116.00Công nghiệp
0106 REXIT BHD
0.630.00%0.00Sức bán mạnh100112.002M14.850.0493.00Công nghệ
0113 MMS VENTURES BHD
0.72-0.68%-0.01Bán91.200K145.208M16.330.0481.00Công nghệ
0127 JHM CONSOLIDATION BHD
1.07-5.31%-0.06Bán573.300K630.088M15.090.07Công nghệ
0148 SUNZEN BIOTECH BHD
0.114.76%0.01Sức bán mạnh150.000K56.057M-0.0138.00Chăm sóc sức khỏe
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.33-5.00%-0.07Bán14.974M4.446B17.700.086490.00Công nghệ
0172 OCK GROUP BERHAD
0.43-1.15%-0.01Bán1.724M379.091M15.740.03167.00Dịch vụ Viễn thông
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.10-9.09%-0.01Bán10.100K47.168M-0.00Chăm sóc sức khỏe
0183 SALUTICA BERHAD
0.32-1.54%-0.00Bán26.800K125.835M56.620.01Công nghệ
0196 QES GROUP BERHAD
0.20-4.65%-0.01Sức bán mạnh2.870M163.036M11.450.02335.00Công nghiệp
1007PB AMCORP PROPERTIES BERHAD - PREFERENCE SHARES B
0.26-53.64%-0.30Bán100340.277M9.510.081058.00Tài chính
1818 BURSA MALAYSIA BHD
6.10-0.65%-0.04Bán535.000K4.958B23.980.26559.00Tài chính
1961 IOI CORPORATION BHD
4.20-0.47%-0.02Bán803.300K26.521B44.040.1028203.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2739 SINO HUA-AN INTERNATIONAL BHD
0.17-2.78%-0.01Bán3.998M202.015M6.830.0380.00Vật liệu cơ bản
2771 BOUSTEAD HOLDINGS BHD
1.160.00%0.00Bán120.900K2.351B-0.2317000.00Công nghiệp
3069 MEGA FIRST CORPORATION BHD
3.37-0.88%-0.03Sức bán mạnh29.600K1.351B10.260.36728.00Công ty dịch vụ công cộng
3182 GENTING BHD
6.35-0.47%-0.03Bán6.817M24.567B18.210.3656000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3484 DAMANSARA REALTY BHD
0.39-3.75%-0.02Bán30.100K127.349M6.660.06282.00Tài chính
3867 MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
8.83-2.97%-0.27Bán47.600K1.810B11.800.7712222.00Công nghệ
4502 MEDIA PRIMA BHD
0.40-2.44%-0.01Bán128.600K454.772M7.760.053897.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4634 POS MALAYSIA BHD
1.40-11.39%-0.18Sức bán mạnh4.668M1.237B-0.2122915.00Công nghiệp
5006 MERGE ENERGY BHD
1.23-8.21%-0.11Bán171.600K89.780M-0.1336.00Công nghiệp
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
3.36-1.18%-0.04Bán30.800K525.141M8.640.39169.00Công nghiệp
5038 KSL HOLDINGS BHD
0.810.00%0.00Bán39.400K823.945M3.660.22516.00Tài chính
5053 OSK HOLDINGS BHD
0.89-0.56%-0.00Bán152.100K1.833B5.340.172170.00Tài chính
5062 HUA YANG BHD
0.34-1.45%-0.01Sức bán mạnh52.200K121.440M10.330.0370.00Tài chính
5073 NAIM HOLDINGS BHD
0.79-12.29%-0.11Bán5.436M459.850M3.260.271030.00Công nghiệp
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.28-1.75%-0.01Bán69.700K168.114M-0.67818.00Công nghiệp
5101 EVERGREEN FIBREBOARD BHD
0.33-1.52%-0.01Bán174.200K279.115M17.070.022525.00Vật liệu cơ bản
5107 IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.04-0.95%-0.01Sức bán mạnh70.500K92.430M-0.01850.00Công nghiệp
5126 SARAWAK OIL PALMS BHD
2.26-4.64%-0.11Sức bán mạnh16.100K1.353B30.210.0812043.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5133 PETRA ENERGY BHD
0.65-5.11%-0.04Bán489.500K219.845M-0.061478.00Năng lượng
5141 DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
0.94-16.37%-0.18Bán46.255M1.090B6.810.172000.00Năng lượng
5161 JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.17-2.94%-0.01Bán271.000K350.355M-0.049200.00Công nghệ
5192 K. SENG SENG CORPORATION BHD
0.380.00%0.00Bán47.800K36.000M37.760.01Vật liệu cơ bản
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.40-1.25%-0.01Bán496.600K312.400M4.280.0915000.00Công nghiệp
5216 DATASONIC GROUP BERHAD
0.43-1.14%-0.01Bán286.400K594.000M14.040.03619.00Công nghệ
5218PA SAPURA ENERGY BERHAD - RCPS-I A 2019/2024
0.33-2.94%-0.01Bán32.000K4.954B-0.43Năng lượng
5249 IOI PROPERTIES GROUP BERHAD
1.18-0.84%-0.01Bán6.248M6.552B8.640.142309.00Tài chính
5252 SASBADI HOLDINGS BHD
0.18-0.00%-0.00Bán409.100K75.438M112.500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5256 REACH ENERGY BHD
0.24-3.92%-0.01Bán984.000K279.585M-0.04Năng lượng
5257 CARIMIN PETROLEUM BERHAD
0.70-7.28%-0.06Bán2.913M176.578M-0.02Năng lượng
5260 ONLY WORLD GROUP HOLDINGS BERHAD
0.49-8.41%-0.05Bán599.300K152.529M10.080.05337.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5264 MALAKOFF CORPORATION BERHAD
0.80-0.00%-0.00Bán409.700K3.911B14.380.061028.00Công ty dịch vụ công cộng
5283 ECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.68-2.17%-0.01Bán421.000K1.656B22.320.03Tài chính
5284 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
3.01-2.90%-0.09Sức bán mạnh499.700K7.046B11.840.26Vật liệu cơ bản
5285 SIME DARBY PLANTATION BERHAD
4.66-0.43%-0.02Bán918.600K32.220B60.860.0895000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5286 MI TECHNOVATION BERHAD
1.58-1.25%-0.02Bán1.062M800.000M15.270.10172.00Công nghệ
5289 TECHBOND GROUP BERHAD
0.690.00%0.00Bán797.000K157.550MVật liệu cơ bản
5673 IPMUDA BHD
0.451.14%0.01Bán8.000K31.886M550.00Công nghiệp
5819 HONG LEONG BANK BHD
19.22-0.10%-0.02Bán1.922M40.147B14.561.327116.00Tài chính
5843 KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
1.05-2.78%-0.03Bán170.300K580.376M-0.381214.00Vật liệu cơ bản
6033 PETRONAS GAS BHD
16.48-0.24%-0.04Bán601.700K32.689B18.060.911959.00Công ty dịch vụ công cộng
6399 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.290.00%0.00Bán855.800K6.726B14.540.094600.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6459 MNRB HOLDINGS BHD
0.940.00%0.00Sức bán mạnh347.100K721.027M5.860.16885.00Tài chính
6874 KUB MALAYSIA BHD
0.33-8.33%-0.03Bán893.500K200.327M47.680.012753.00Năng lượng
7004 MCE HOLDINGS BERHAD
0.64-13.01%-0.10Bán50032.415M-0.09414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7022 GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.54-3.14%-0.05Bán800.100K1.064B18.310.091700.00Công nghệ
7078 AHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.39-1.27%-0.01Bán531.500K235.592M16.350.02329.00Công nghiệp
7099 ATTA GLOBAL GROUP BERHAD
0.50-10.71%-0.06Sức bán mạnh2.000K118.609M6.570.09377.00Vật liệu cơ bản
7108 PERDANA PETROLEUM BERHAD
0.28-9.68%-0.03Bán8.950M241.326M-0.052487.00Năng lượng
7126 LONDON BISCUITS BHD
0.28-1.72%-0.00Bán263.300K82.877M4.430.07470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7131 ACME HOLDINGS BERHAD
0.23-8.00%-0.02Sức bán mạnh1.000K57.493M18.460.01959.00Vật liệu cơ bản
7204 D&O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
0.60-4.00%-0.03Bán1.473M692.430M26.100.03Công nghệ
7208 EURO HOLDINGS BHD
0.10-9.09%-0.01Bán156.600K29.403M-0.02496.00Công nghiệp
7215 NI HSIN RESOURCES BHD
0.18-5.26%-0.01Bán2.872M61.088M27.780.01224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7233 DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
1.49-5.10%-0.08Sức bán mạnh2.126M383.244M7.840.20Công nghiệp
7241 NEXTGREEN GLOBAL BERHAD
0.38-1.30%-0.00Bán274.500K184.672M122.220.00128.00Công nghiệp
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.04-35.71%-0.03Sức bán mạnh59.805M58.505M-0.07Năng lượng
7668 HAI-O ENTERPRISE BHD
2.39-0.83%-0.02Bán65.600K699.781M13.730.18518.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8338 DATAPREP HOLDINGS BHD
0.19-2.56%-0.00Bán461.000K82.172M-0.02330.00Công nghệ
8621 LPI CAPITAL BHD
15.020.00%0.00Bán2.700K5.984B18.770.80803.00Tài chính
9059 TSH RESOURCES BHD
0.93-3.65%-0.03Bán16.000K1.327B32.800.032094.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9121 KPS CONSORTIUM BHD
0.49-2.00%-0.01Sức bán mạnh6.000K73.914M7.210.07336.00Vật liệu cơ bản
9318 FITTERS DIVERSIFIED BHD
0.41-2.35%-0.01Bán745.600K187.348M12.070.04225.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9334 KESM INDUSTRIES BHD
7.47-0.53%-0.04Bán2.700K323.043M16.230.46850.00Công nghệ
9423 CWG HOLDINGS BERHAD
0.41-1.19%-0.00Sức bán mạnh84.700K53.042M9.920.04571.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.07-21.05%-0.02Sức bán mạnh748.100K22.447M-0.721319.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất