Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
0005 UCREST BERHAD
0.13-7.14%-0.01Bán9.354M60.324M8.820.0120.00Công nghệ
0008 WILLOWGLEN MSC BHD
0.38-3.75%-0.02Bán60.000K187.334M13.320.03132.00Công nghệ
0060PA VORTEX CONSOLIDATED BERHAD - ICPS 2019/2024
0.060.00%0.00Bán062.435M-0.0166.00Công nghệ
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.09-10.53%-0.01Sức bán mạnh51.069M32.816M-0.0016.00Công nghệ
0079 ORION IXL BERHAD
0.07-6.25%-0.01Sức bán mạnh2.290M53.038M22.870.00Công nghệ
0098 BAHVEST RESOURCES BERHAD
0.51-0.97%-0.01Sức bán mạnh4.958M624.710M58.290.0174.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.090.00%0.00Bán018.721M-0.0246.00Công nghệ
0147 INNITY CORPORATION BHD
0.44-2.22%-0.01Sức bán mạnh19.000K61.206M28.830.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0168 BOILERMECH HOLDINGS BHD
0.56-1.74%-0.01Bán153.500K291.540M10.370.0598.00Công nghiệp
0185 HSS ENGINEERS BERHAD
0.74-3.87%-0.03Bán1.855M369.417M-0.23Công nghiệp
0211 TASHIN HOLDINGS BERHAD
0.27-3.57%-0.01Bán348.300K94.228MVật liệu cơ bản
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.410.00%0.00Bán054.610M0.02Công nghệ
03019 MATRIX PARKING SOLUTION HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00Bán032.000MCông nghiệp
03024 CE TECHNOLOGY BERHAD
0.280.00%0.00Bán098.642MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1295 PUBLIC BANK BHD
20.160.00%0.00Bán2.630M78.264B14.151.4318721.00Tài chính
2542 RIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
2.83-0.00%-0.00Bán0183.527M650.570.00268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
1.50-0.66%-0.01Sức bán mạnh108.500K251.544M11.210.13356.00Vật liệu cơ bản
3026 DUTCH LADY MILK INDUSTRIES BHD
57.561.52%0.86Bán41.500K3.684B31.871.81600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3107 FIMA CORPORATION BHD
1.780.00%0.00Bán0427.224M7.740.231717.00Công nghiệp
3158 YNH PROPERTY BHD
2.43-2.41%-0.06Bán232.000K1.292B64.250.04113.00Tài chính
3182 GENTING BHD
5.77-0.52%-0.03Bán6.761M22.218B14.450.4056000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3417 EASTERN & ORIENTAL BHD
0.73-2.01%-0.01Sức bán mạnh559.500K1.046B18.940.04785.00Tài chính
3719 PANASONIC MANUFACTURING MSIA
37.820.11%0.04Bán4.700K2.297B21.331.772284.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4065 PPB GROUP BHD
18.22-0.00%-0.00Bán737.700K25.920B26.190.704600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.260.00%0.00Bán033.626M-0.04305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4448 TASEK CORPORATION BHD
5.31-0.00%-0.00Bán0643.268M-0.25579.00Vật liệu cơ bản
4936 MALPAC HOLDINGS BHD
0.70-0.71%-0.01Bán5.000K52.500M-0.0714.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5011 MESINIAGA BHD
1.05-0.94%-0.01Bán17.300K63.422M-0.311000.00Công nghệ
5032 BINTULU PORT HOLDINGS BHD
3.66-2.40%-0.09Bán29.500K1.684B10.360.351446.00Công nghiệp
5069 BLD PLANTATION BHD
5.85-0.00%-0.00Bán0546.975M-0.56Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.58-0.00%-0.00Bán0137.573M14.960.04700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5082 CYMAO HOLDINGS BHD
0.307.14%0.02Sức bán mạnh2.000K22.001M-0.001472.00Vật liệu cơ bản
5084 IBRACO BHD
0.59-0.00%-0.00Bán0292.879M9.050.07119.00Tài chính
5085 MUDAJAYA GROUP BHD
0.20-6.82%-0.01Bán1.012M120.924M-0.61818.00Công nghiệp
5112 TH PLANTATIONS BHD
0.34-1.43%-0.01Bán10.000K304.929M-0.71Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5127 AMANAHRAYA REITS
0.79-1.86%-0.01Sức bán mạnh597.600K452.844M39.090.020.00Tài chính
5129 MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.42-0.00%-0.00Bán049.858M23.230.02Công nghiệp
5130 ATRIUM REITS
1.06-0.00%-0.00Bán145.500K216.903M12.200.090.00Tài chính
5223 MENTIGA CORPORATION BHD
0.560.00%0.00Bán039.200M-0.03316.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5237 MPHB CAPITAL BERHAD
1.06-0.93%-0.01Bán36.900K757.900M21.500.05725.00Tài chính
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.12-4.00%-0.01Sức bán mạnh2.507M70.602M-0.21730.00Công nghiệp
5606PB IGB BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2018/2025
3.000.00%0.00Sức bán mạnh4.000K1.837B10.330.36827.00Tài chính
5789PA LBS BINA GROUP BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES
0.730.00%0.00Sức bán mạnh200799.165M11.700.04400.00Tài chính
5843 KUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
0.71-1.38%-0.01Bán128.400K384.230M-0.471214.00Vật liệu cơ bản
6084 STAR MEDIA GROUP BERHAD
0.54-1.82%-0.01Sức bán mạnh121.500K398.453M-0.001324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6149 METROD HOLDINGS BERHAD
1.500.00%0.00Bán0180.000M25.950.06545.00Công nghiệp
6378 WMG HOLDINGS BERHAD
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh104.700K36.224M-0.031090.00Tài chính
6904 SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.44-3.30%-0.01Bán24.100K82.768M-0.172181.00Vật liệu cơ bản
7004 MCE HOLDINGS BERHAD
0.57-10.94%-0.07Bán10.000K25.311M-0.09414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7025 WOODLANDOR HOLDINGS BHD
0.620.00%0.00Bán024.601M62.440.01305.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7055 PLB ENGINEERING BHD
1.100.00%0.00Bán0123.635M112.940.01150.00Công nghiệp
7119 DEGEM BHD
0.76-0.00%-0.00Bán099.432M24.830.03377.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7121 XIAN LENG HOLDINGS BHD
0.380.00%0.00Bán030.232M-0.01100.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7128 CAM RESOURCES BHD
0.21-0.00%-0.00Bán040.300M16.290.01707.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7149 ENG KAH CORPORATION BHD
0.87-13.00%-0.13Sức bán mạnh15.500K61.559M7.950.11356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7155 SKP RESOURCES BHD
1.04-1.89%-0.02Bán1.252M1.300B14.560.071001.00Công nghệ
7163 PJBUMI BHD
0.21-0.00%-0.00Bán017.220M16.520.01501.00Công nghiệp
7170 LFE CORPORATION BHD
0.11-18.52%-0.03Sức bán mạnh5.400K22.484M-0.02127.00Công nghiệp
7174 CAB CAKARAN CORPORATION BHD
0.41-2.41%-0.01Sức bán mạnh339.900K266.549M22.080.02878.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7176 TPC PLUS BHD
0.31-3.12%-0.01Sức bán mạnh30.800K72.477M8.110.06274.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7178 Y.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING
2.29-0.43%-0.01Bán35.000K319.643M13.050.18519.00Chăm sóc sức khỏe
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.130.00%0.00Sức bán mạnh1.420M76.166M1.730.19281.00Vật liệu cơ bản
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20
0.040.00%0.00Bán072.883M0.680.10683.00Năng lượng
7211 TAFI INDUSTRIES BHD
0.24-0.00%-0.00Sức bán mạnh018.590M-0.04462.00Công nghiệp
8044 COMPUTER FORMS (M) BHD
1.110.00%0.00Bán045.510M-0.07334.00Công nghiệp
8052 CENTRAL GLOBAL BERHAD
0.52-0.00%-0.00Bán047.250M-0.05219.00Tài chính
8532 SINOTOP HOLDINGS BERHAD
0.18-7.69%-0.01Sức bán mạnh23.800K71.082M-0.00501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8583 MAH SING GROUP BHD
0.79-1.87%-0.01Bán2.128M1.906B12.750.06899.00Tài chính
8702 TEXCHEM RESOURCES BHD
0.37-6.41%-0.02Sức bán mạnh114.700K44.270M-0.054530.00Công nghiệp
9539 MULTI-USAGE HOLDINGS BHD
0.400.00%0.00Bán022.568M-0.0150.00Tài chính
9695 PLS PLANTATIONS BERHAD
0.73-5.81%-0.04Bán135.800K256.011M-0.04259.00Công nghiệp
9806 NATIONWIDE EXPRESS HOLDINGS BERHAD
0.160.00%0.00Sức bán mạnh019.718M-0.241600.00Công nghiệp
9946 REX INDUSTRY BHD
0.29-1.69%-0.01Bán3.000K71.522M-0.05965.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất