Các công ty của Malaysia có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Malaysia sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EEWINTECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
108.33%0.355 MYR−1.39%824.2 K0.18864.001 M MYR−0.02 MYR+78.26%108.33%Tài chính
Theo dõi
BBONIABONIA CORPORATION BHD
43.48%1.820 MYR−1.09%123.3 K0.39368.77 M MYR9.100.20 MYR−38.11%4.35%Bán Lẻ
Mua
TIMECOMTIME DOTCOM BHD
16.73%5.110 MYR−0.39%567.3 K0.369.484 B MYR30.470.17 MYR−31.72%2.95%Truyền thông
Mua
UOADEVUOA DEVELOPMENT BERHAD
15.87%1.870 MYR−1.06%124.4 K0.724.707 B MYR16.370.11 MYR+23.19%15.87%Tài chính
Theo dõi
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
14.44%0.895 MYR−0.56%108.3 K1.35110.56 M MYR−0.09 MYR−150.24%14.44%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TAANNTA ANN HOLDINGS BHD
11.74%4.200 MYR−1.41%183.5 K0.251.876 B MYR10.130.41 MYR−46.32%8.22%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MBSBMALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
10.90%0.770 MYR−1.28%6.146 M1.016.413 B MYR12.160.06 MYR10.90%Tài chính
Bán Mạnh
KKHJBKIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
10.32%0.155 MYR0.00%100 K0.5458.9 M MYR−0.00 MYR−116.41%3.87%Bán Lẻ
AAPOLLOAPOLLO FOOD HOLDINGS BHD
10.14%6.730 MYR−2.46%49.4 K0.43552 M MYR9.860.68 MYR+90.54%6.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMBMRMBM RESOURCES BHD
9.26%4.850 MYR−0.21%180.5 K0.391.9 B MYR5.670.86 MYR+18.78%3.70%Bán Lẻ
Mua
GGPHAROSGOLDEN PHAROS BHD
8.93%0.505 MYR−1.94%400 K0.1972.499 M MYR2.860.18 MYR+113.18%11.36%Sản xuất Chế tạo
ZHULIANZHULIAN CORPORATION BHD
8.55%1.490 MYR−1.97%129 K0.98699.2 M MYR23.430.06 MYR−23.65%8.55%Sản xuất Chế tạo
AAHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
8.22%3.010 MYR−0.99%114.1 K0.852.185 B MYR5.410.56 MYR+292.45%1.59%Dịch vụ Phân phối
Bán
FPIFORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
8.19%2.800 MYR−0.36%390.1 K0.38724.992 M MYR6.100.46 MYR+10.85%7.47%Sản xuất Chế tạo
AAMWAYAMWAY (M) HOLDINGS BHD
8.09%7.270 MYR−2.02%10 K0.171.22 B MYR10.310.71 MYR+50.78%8.09%Bán Lẻ
Theo dõi
KKPSKUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
8.07%0.755 MYR−6.21%330.6 K0.37432.595 M MYR46.600.02 MYR−88.19%4.35%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
JJAYCORPJAYCORP BHD
7.89%0.725 MYR−4.61%215.7 K1.08204.237 M MYR11.210.06 MYR−32.25%7.89%Khách hàng Lâu năm
Bán Mạnh
RRVIEWRIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
7.84%3.190 MYR0.00%00.00206.873 M MYR32.390.10 MYR−54.63%2.82%Công nghiệp Chế biến
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
7.66%24.840 MYR+0.16%144.2 K0.3510.287 B MYR14.561.71 MYR+17.63%7.26%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
UCHITECUCHI TECHNOLOGIES BHD
7.62%3.830 MYR−1.03%356 K1.171.78 B MYR12.950.30 MYR+7.49%5.68%Công nghệ Điện tử
Bán
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
7.22%2.400 MYR−2.44%1.582 M0.772.874 B MYR7.750.31 MYR+27.93%7.32%Bán Lẻ
Mua
TALIWRKTALIWORKS CORPORATION BHD
7.17%0.825 MYR−0.60%1.097 M0.931.673 B MYR39.660.02 MYR−24.09%7.17%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
FFIMACORFIMA CORPORATION BHD
6.94%1.780 MYR−1.11%1.1 K0.13427.704 M MYR23.700.08 MYR−68.18%6.94%Công nghiệp Chế biến
CCSCSTELCSC STEEL HOLDINGS BERHAD
6.81%1.380 MYR0.00%68.7 K0.31509.634 M MYR10.300.13 MYR+239.24%2.17%Sản xuất Chế tạo
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
6.72%2.510 MYR+0.40%1 M0.725.666 B MYR10.220.25 MYR6.72%Tài chính
Theo dõi
INNOINNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
6.71%1.480 MYR−0.67%107.1 K0.46713.498 M MYR13.260.11 MYR−37.20%6.71%Công nghiệp Chế biến
MMTAGMTAG GROUP BERHAD
6.67%0.445 MYR−1.11%426.8 K0.44306.728 M MYR13.130.03 MYR−34.43%6.67%Dịch vụ Thương mại
AAPMAPM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
6.67%2.660 MYR−1.48%82.7 K0.50527.835 M MYR6.67%Sản xuất Chế tạo
FMFM GLOBAL LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
6.61%0.605 MYR0.00%10.3 K0.07337.859 M MYR10.020.06 MYR−29.69%6.61%Vận chuyển
Theo dõi
SSAPINDSAPURA INDUSTRIAL BHD
6.56%0.855 MYR−5.00%1 K0.0365.498 M MYR8.420.10 MYR−18.00%6.56%Sản xuất Chế tạo
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
6.36%3.560 MYR−0.56%111.8 K0.264.597 B MYR11.920.30 MYR−1.58%6.36%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
NNOVANOVA WELLNESS GROUP BERHAD
6.29%0.525 MYR0.00%28.9 K0.06167.328 M MYR13.820.04 MYR−18.80%4.67%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
6.00%1.000 MYR0.00%2.174 M0.70839.521 M MYR8.370.12 MYR−13.72%6.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
KKOTRAKOTRA INDUSTRIES BHD
5.98%4.700 MYR+0.43%5 K0.91694.11 M MYR12.460.38 MYR−17.81%5.98%Công nghệ Sức khỏe
Mua
KKFIMAKUMPULAN FIMA BHD
5.91%2.030 MYR0.00%66.2 K1.54561.954 M MYR8.880.23 MYR−33.30%4.43%Công nghiệp Chế biến
PPARAMONPARAMOUNT CORPORATION BHD
5.88%1.150 MYR−3.36%328.9 K0.75741.044 M MYR8.670.13 MYR+38.99%5.88%Tài chính
Sức mua mạnh
LLIIHENLII HEN INDUSTRIES BHD
5.75%1.030 MYR−2.83%656 K1.19572.4 M MYR5.75%Khách hàng Lâu năm
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
5.73%2.260 MYR−0.44%30.7 K0.112.211 B MYR14.850.15 MYR−9.35%4.41%Công nghiệp Chế biến
Mua
RRCECAPRCE CAPITAL BHD
5.66%2.650 MYR0.00%234.1 K0.171.847 B MYR13.470.20 MYR+6.78%5.66%Tài chính
Theo dõi
MMHCMHC PLANTATIONS BHD
5.56%1.060 MYR−1.85%257.5 K0.66212.268 M MYR9.460.11 MYR−36.38%2.78%Công nghiệp Chế biến
DSONICDATASONIC GROUP BERHAD
5.51%0.440 MYR−1.12%2.388 M1.091.279 B MYR16.300.03 MYR+10.66%5.51%Công nghệ Điện tử
Mua
ULICORPUNITED U-LI CORPORATION BHD
5.41%1.450 MYR−2.03%237.4 K0.55322.344 M MYR5.74%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BBJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
5.38%0.650 MYR0.00%5.357 M0.761.26 B MYR122.640.01 MYR−93.29%5.33%Dịch vụ Khách hàng
Bán Mạnh
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
5.36%1.810 MYR−0.55%840.2 K0.532.277 B MYR9.340.19 MYR+3.09%5.36%Tài chính
Mua
CCVIEWCOUNTRY VIEW BHD
5.34%1.310 MYR+2.34%36.6 K11.92131 M MYR16.500.08 MYR+161.18%5.34%Tài chính
CCIHLDGC.I. HOLDINGS BHD
5.30%2.830 MYR0.00%2 K0.08458.46 M MYR6.110.46 MYR−22.15%5.30%Sản xuất Chế tạo
HLINDHONG LEONG INDUSTRIES BHD
5.22%10.840 MYR−0.73%23.4 K0.403.433 B MYR10.481.03 MYR+11.41%5.22%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TAMBUNTAMBUN INDAH LAND BERHAD
5.19%1.040 MYR−3.70%704.5 K1.12474.457 M MYR11.160.09 MYR−33.24%5.19%Tài chính
Theo dõi
MMAXIMMAXIM GLOBAL BERHAD
5.06%0.395 MYR0.00%78.5 K0.12290.244 M MYR42.470.01 MYR−82.52%5.06%Khoáng sản phi năng lượng
SKPRESSKP RESOURCES BHD
5.00%0.900 MYR0.00%1.988 M0.501.406 B MYR15.250.06 MYR−47.51%5.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SSLPSLP RESOURCES BHD
5.00%0.950 MYR0.00%12 K0.75301.112 M MYR28.360.03 MYR−48.38%5.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
MMAGNIMAGNI-TECH INDUSTRIES BHD
4.98%2.170 MYR−1.81%174.7 K0.62957.926 M MYR7.860.28 MYR+24.19%4.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MSCMALAYSIA SMELTING CORPORATION
4.91%2.880 MYR+1.05%1.472 M0.991.197 B MYR14.220.20 MYR−13.54%4.91%Sản xuất Chế tạo
Bán
LBALUMLB ALUMINIUM BHD
4.90%0.510 MYR0.00%4.581 M1.42221.774 M MYR8.630.06 MYR−48.61%4.90%Khoáng sản phi năng lượng
PETRONMPETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD
4.85%4.830 MYR+1.90%166.8 K2.121.28 B MYR5.27%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
DOMINANDOMINANT ENTERPRISE BHD
4.85%0.825 MYR+1.23%33.5 K0.74136.323 M MYR8.800.09 MYR−5.82%4.85%Khoáng sản phi năng lượng
HARBOURHARBOUR-LINK GROUP BHD
4.84%1.220 MYR−1.61%128.2 K0.54494.235 M MYR4.900.25 MYR−48.69%4.84%Vận chuyển
AARANKA-RANK BHD
4.81%0.525 MYR+0.96%12.3 K0.1792.952 M MYR6.770.08 MYR−19.00%4.81%Khoáng sản phi năng lượng
LL&GLAND & GENERAL BHD
4.80%0.125 MYR0.00%5.193 M1.28371.642 M MYR10.420.01 MYR+150.00%4.80%Tài chính
DDANCODANCOMECH HOLDINGS BERHAD
4.79%0.460 MYR−2.13%305 K0.63207.999 M MYR13.610.03 MYR−20.66%4.79%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
UMSUMS HOLDINGS BHD
4.76%2.080 MYR−0.95%8 K0.5285.449 M MYR10.470.20 MYR+109.27%4.76%Dịch vụ Phân phối
AALCOMALCOM GROUP BERHAD
4.76%0.865 MYR+2.98%30 K0.53112.838 M MYR7.240.12 MYR−79.36%2.98%Khoáng sản phi năng lượng
WELLCALWELLCALL HOLDINGS BHD
4.76%1.630 MYR−0.61%195.6 K0.56816.634 M MYR13.060.12 MYR+81.13%4.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
SIMESIME DARBY BHD
4.71%2.750 MYR−0.36%6.338 M0.4118.811 B MYR5.010.55 MYR+234.10%4.71%Dịch vụ Phân phối
Mua
KKERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
4.71%1.700 MYR0.00%106.2 K0.102.146 B MYR16.210.10 MYR+25.33%4.71%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MALAKOFMALAKOFF CORPORATION BERHAD
4.69%0.635 MYR−0.78%447.7 K0.653.128 B MYR−0.10 MYR−297.42%6.17%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PPWFPWF CORPORATION BERHAD
4.64%0.860 MYR+0.58%1.308 M0.89270.417 M MYR4.820.18 MYR+224.55%2.91%Công nghiệp Chế biến
PPENERGYPETRA ENERGY BHD
4.64%1.460 MYR−3.31%900.3 K0.70484.623 M MYR8.810.17 MYR+307.37%4.64%Dịch vụ Công nghiệp
MISCMISC BHD
4.62%7.760 MYR−0.39%700.9 K0.2434.773 B MYR16.310.48 MYR+16.48%4.62%Vận chuyển
Mua
BPPLASBP PLASTICS HOLDING BHD
4.58%1.310 MYR0.00%33 K0.75368.738 M MYR10.460.13 MYR+15.39%4.58%Công nghiệp Chế biến
Mua
MAXISMAXIS BERHAD
4.57%3.460 MYR−1.14%1.184 M0.4727.412 B MYR27.290.13 MYR−15.97%4.57%Truyền thông
Theo dõi
CCHINWELCHIN WELL HOLDINGS BHD
4.55%1.220 MYR+0.83%15.5 K0.16346.621 M MYR44.200.03 MYR−91.40%4.55%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
CCRGCARLO RINO GROUP BERHAD
4.55%0.220 MYR0.00%6 K0.17177.243 M MYR8.370.03 MYR+317.46%0.00%Bán Lẻ
MMFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
4.51%0.655 MYR−1.50%1.19 M0.44824.038 M MYR−0.01 MYR−111.42%4.51%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
YSPSAHY.S.P.SOUTHEAST ASIA HOLDING
4.49%2.440 MYR−0.41%31.8 K1.17347.52 M MYR9.270.26 MYR+7.82%4.08%Công nghệ Sức khỏe
SWKPLNTSARAWAK PLANTATION BHD
4.48%2.250 MYR+0.90%13.5 K0.31622.242 M MYR9.740.23 MYR−33.35%4.48%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CJCENCJ CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BERHAD
4.48%0.340 MYR+1.49%11.4 K0.07196.613 M MYR16.830.02 MYR−58.09%4.48%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MMUIPROPMUI PROPERTIES BHD
4.44%0.220 MYR−2.22%218 K0.88166.706 M MYR4.910.04 MYR+180.00%4.44%Tài chính
WPRTSWESTPORTS HOLDINGS BERHAD
4.40%3.830 MYR−0.26%37 K0.0613.094 B MYR16.750.23 MYR+11.40%4.40%Vận chuyển
Mua
LAGENDALAGENDA PROPERTIES BERHAD
4.28%1.460 MYR−3.95%751.2 K2.781.273 B MYR9.240.16 MYR−10.58%4.28%Tài chính
Sức mua mạnh
TASCOTASCO BERHAD
4.24%0.820 MYR−0.61%113.6 K0.29660 M MYR9.990.08 MYR−30.13%4.24%Vận chuyển
Sức mua mạnh
HHUPSENGHUP SENG INDUSTRIES BHD
4.22%0.825 MYR−0.60%105.4 K0.63664 M MYR14.630.06 MYR+73.01%3.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
FFAVCOFAVELLE FAVCO BHD
4.15%2.130 MYR−1.84%31.5 K0.40510.301 M MYR9.870.22 MYR+34.68%41.01%Sản xuất Chế tạo
TMTELEKOM MALAYSIA BHD
4.12%6.050 MYR−0.33%1.273 M0.2523.294 B MYR12.420.49 MYR+62.23%2.80%Truyền thông
Mua
FFPGROUPFOUNDPAC GROUP BERHAD
4.11%0.360 MYR−1.37%485.5 K0.30199.215 M MYR29.030.01 MYR−43.64%4.11%Công nghệ Điện tử
DDELEUMDELEUM BHD
4.10%1.390 MYR0.00%86.8 K0.23558.159 M MYR12.200.11 MYR+8.48%4.10%Dịch vụ Phân phối
Mua
OOIBORIENTAL INTEREST BHD
4.10%1.210 MYR−0.82%6.1 K0.54566.782 M MYR6.920.17 MYR+4.54%4.10%Dịch vụ Công nghiệp
FFOCUSPFOCUS POINT HOLDINGS BERHAD
4.05%0.715 MYR−3.38%888.9 K0.76341.879 M MYR4.05%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
4.05%1.420 MYR−4.05%4.227 M0.594.358 B MYR20.730.07 MYR+33.79%4.05%Tài chính
Mua
IINTAINTA BINA GROUP BERHAD
4.05%0.380 MYR+2.70%14.917 M2.61200.203 M MYR8.940.04 MYR+140.11%4.05%Khách hàng Lâu năm
SSEGSEG INTERNATIONAL BHD
4.00%0.650 MYR0.00%00.00797.555 M MYR69.150.01 MYR−71.25%2.00%Dịch vụ Thương mại
TASHINTASHIN HOLDINGS BERHAD
4.00%0.380 MYR+1.33%61.1 K0.27130.872 M MYR21.470.02 MYR−52.93%5.33%Khoáng sản phi năng lượng
NN2NN2N CONNECT BHD
4.00%0.495 MYR−1.00%14 K0.09259.265 M MYR19.640.03 MYR−20.25%4.00%Dịch vụ Công nghệ
WILLOWWILLOWGLEN MSC BHD
4.00%0.370 MYR−1.33%88.6 K0.31182.076 M MYR16.520.02 MYR−29.34%4.00%Công nghệ Điện tử
PETGASPETRONAS GAS BHD
4.00%17.920 MYR−0.55%624.2 K0.7535.657 B MYR19.490.92 MYR+10.58%4.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PPOHUATPOH HUAT RESOURCES HOLDINGS
3.97%1.500 MYR−0.66%68 K0.21400.108 M MYR13.170.11 MYR−60.04%5.96%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
SSDREDSELANGOR DREDGING BHD
3.97%0.605 MYR−3.97%34.5 K0.72268.46 M MYR9.770.06 MYR3.97%Tài chính
TAKAFULSYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
3.97%3.520 MYR−0.28%294.4 K0.832.956 B MYR8.490.41 MYR+8.96%3.97%Tài chính
Mua
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
3.93%11.660 MYR−0.34%3.392 M0.6167.712 B MYR24.330.48 MYR−20.25%3.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AASIABRNASIA BRANDS BERHAD
3.92%0.510 MYR0.00%10 K0.90118.65 M MYR13.640.04 MYR−40.73%3.92%Dịch vụ Phân phối