Cổ phiếu MalaysiaCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Malaysia này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AMTELAMTEL HOLDINGS BHD
0.885MYR−2.21%−0.020MYR
Mua
737.4K652.599K86.335MMYR26.540.04MYRDịch vụ Công nghệ
CCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
0.675MYR8.00%0.050MYR
Sức mua mạnh
4.523M3.053M422.985MMYR6.940.09MYR2KBán Lẻ
COMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
0.015MYR50.00%0.005MYR
Sức mua mạnh
24.414M366.215K68.755MMYR−0.00MYRDịch vụ Phân phối
CYLCYL CORPORATION BHD
1.140MYR−1.72%−0.020MYR
Mua
906.1K1.033M114MMYR44.270.03MYRCông nghiệp Chế biến
DAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
1.360MYR1.49%0.020MYR
Sức mua mạnh
5.455M7.418M1.575BMYR−0.16MYRDịch vụ Công nghiệp
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.140MYR0.00%0.000MYR
Sức mua mạnh
2.447M342.538K74.27MMYR−0.21MYR466Vận chuyển
FAREASTFAR EAST HOLDINGS BHD
3.750MYR−3.60%−0.140MYR
Theo dõi
3K11.25K2.227BMYR9.860.39MYR271Công nghiệp Chế biến
HHGROUPHENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.470MYR0.00%0.000MYR
Sức mua mạnh
2.565M1.205M366.687MMYR13.510.04MYRKhoáng sản phi năng lượng
HILHIL INDUSTRIES BHD
1.100MYR−2.65%−0.030MYR
Sức mua mạnh
17.3K19.03K365.135MMYR11.240.10MYRSản xuất Chế tạo
ICONICON OFFSHORE BERHAD
0.150MYR3.45%0.005MYR
Sức mua mạnh
105.423M15.813M405.726MMYR15.260.01MYR707Dịch vụ Công nghiệp
KAREXKAREX BERHAD
0.565MYR−1.74%−0.010MYR
Mua
1.836M1.037M595.205MMYR−0.01MYRSản xuất Chế tạo
MASTERMASTER-PACK GROUP BERHAD
2.190MYR0.46%0.010MYR
Sức mua mạnh
50.1K109.719K119.618MMYR7.570.29MYRCông nghiệp Chế biến
MCOMMCOM HOLDINGS BERHAD
0.200MYR0.00%0.000MYR
Mua
0037.712MMYR−0.07MYRDịch vụ Thương mại
MESTRONMESTRON HOLDINGS BERHAD
0.465MYR0.00%0.000MYR
Mua
10.079M4.687M432.659MMYR55.360.01MYR173Sản xuất Chế tạo
MFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
0.705MYR0.71%0.005MYR
Mua
6.674M4.705M719.163MMYR13.380.07MYRCông nghiệp Chế biến
MHBMALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.470MYR−3.09%−0.015MYR
Mua
806.6K379.102K752MMYR−0.04MYR2.649KDịch vụ Công nghiệp
MICROLNMICROLINK SOLUTIONS BHD
1.000MYR−1.96%−0.020MYR
Mua
6.038M6.038M1.069BMYR16.400.06MYRDịch vụ Phân phối
NHFATTNEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
2.800MYR−6.35%−0.190MYR
Mua
6.5K18.2K231.482MMYR7.220.41MYR923Sản xuất Chế tạo
PERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
1.750MYR1.16%0.020MYR
Mua
11.913M20.847M758.381MMYR−0.02MYRCông nghiệp Chế biến
POLYDMPOLYDAMIC GROUP BERHAD
0.400MYR0.00%0.000MYR
Mua
0035.294MMYR4.660.09MYRCông nghệ Điện tử
PTRANSPERAK TRANSIT BERHAD
1.170MYR0.00%0.000MYR
Mua
2.611M3.055M817.956MMYR13.600.09MYR364Vận chuyển
SDSSDS GROUP BERHAD
0.745MYR1.36%0.010MYR
Mua
2.585M1.925M305.175MMYR19.090.04MYR1.2KHàng tiêu dùng không lâu bền
TGLTEO GUAN LEE CORPORATION BHD
1.270MYR−1.55%−0.020MYR
Mua
14.9K18.923K105.69MMYR6.640.19MYR569Hàng tiêu dùng không lâu bền
TROPTROPICANA CORPORATION BERHAD
1.410MYR0.00%0.000MYR
Mua
391.6K552.156K2.779BMYR−0.07MYR917Tài chính
UNIMECHUNIMECH GROUP BHD
1.530MYR10.07%0.140MYR
Sức mua mạnh
99.4K152.082K225.989MMYR6.760.21MYRSản xuất Chế tạo