Cổ phiếu MalaysiaCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Malaysia này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BABABABA ECO GROUP BERHAD
0.440 MYR0.00%098.877M MYR27.330.02 MYR−75.86%0.75%Sản xuất Chế tạo
BERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
0.150 MYR0.00%2.1K0.0537.216M MYR1.770.08 MYR0.00%Khách hàng Lâu năm
BPLANTBOUSTEAD PLANTATIONS BHD
1.550 MYR0.00%4.174M0.513.472B MYR33.990.05 MYR−82.78%5.26%Công nghiệp Chế biến
Bán
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.080 MYR+6.67%8.066M0.31252.729M MYR−0.04 MYR+6.49%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CBIPCB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
1.280 MYR+0.79%214.7K0.99614.415M MYR36.570.04 MYR−64.50%3.94%Sản xuất Chế tạo
CPETECHCPE TECHNOLOGY BERHAD
0.990 MYR+8.20%34.228M614.253M MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
DSRDSR TAIKO BERHAD
1.280 MYR0.00%0341.006M MYR336.840.00 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
ENGTEXENGTEX GROUP BHD
0.730 MYR+5.04%2.217M5.88303.258M MYR143.140.01 MYR−96.45%1.41%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EPICONEPICON BERHAD
0.330 MYR+4.76%8.742M2.63187.361M MYR3.820.09 MYR0.00%Dịch vụ Khách hàng
GFMGFM SERVICES BERHAD
0.265 MYR−1.85%8.391M1.29186.425M MYR7.980.03 MYR+21.17%1.48%Dịch vụ Thương mại
GTRONICGLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.690 MYR+1.81%5.523M2.201.116B MYR35.430.05 MYR−37.73%2.11%Công nghệ Điện tử
Bán
IDEALIDEAL CAPITAL BERHAD
2.400 MYR0.00%00.001.2B MYR0.42%Tài chính
IMPIANAIMPIANA HOTELS BERHAD
0.275 MYR+7.84%20.394M2.42219.124M MYR−0.03 MYR−218.81%0.00%Tài chính
JISHANJISHAN BERHAD
0.490 MYR0.00%0115.224M MYR15.810.03 MYR−23.46%0.00%Công nghiệp Chế biến
LEFORMLEFORM BERHAD
0.355 MYR0.00%66.024M0.93525.76M MYR−0.02 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
1.660 MYR0.00%485.7K0.282.077B MYR8.670.19 MYR−0.73%5.27%Tài chính
Sức mua mạnh
MINETECMINETECH RESOURCES BHD
0.065 MYR0.00%30.471M6.6199.378M MYR−0.00 MYR+70.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MSMMSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
1.550 MYR+5.44%5.589M1.661.033B MYR−0.19 MYR+9.14%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
OIBORIENTAL INTEREST BHD
1.310 MYR+2.34%21.5K3.18594.656M MYR7.940.16 MYR−2.14%3.91%Dịch vụ Công nghiệp
POLYDMPOLYDAMIC GROUP BERHAD
0.750 MYR0.00%00.0066.177M MYR9.320.08 MYR+78.89%1.33%Công nghệ Điện tử
RCECAPRCE CAPITAL BHD
2.990 MYR+4.91%1.439M2.211.986B MYR15.150.20 MYR+6.65%4.21%Tài chính
Bán
SANCYSANCY BERHAD
0.350 MYR0.00%0224.128M MYR159.090.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SCIBSARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.815 MYR+0.62%54.548M0.97518.595M MYR−0.04 MYR+51.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SRIDGESILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.970 MYR0.00%8.72M1.36214.922M MYR−0.01 MYR+14.01%0.00%Truyền thông
SSFSSF HOME GROUP BERHAD
0.265 MYR+3.92%8.688M7.84Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SYNERGYSYNERGY HOUSE BERHAD
0.685 MYR+6.20%8.467M2.31322.5M MYR0.00%Khách hàng Lâu năm
UMWUMW HOLDINGS BHD
4.960 MYR+0.20%588.7K0.315.783B MYR8.080.61 MYR+30.60%2.87%Khách hàng Lâu năm
Mua
WELLCALWELLCALL HOLDINGS BHD
1.760 MYR+0.57%2.515M1.73871.408M MYR15.510.11 MYR+70.16%4.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh