Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.15-21.05%-0.04Bán20035.263M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0118 TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.02-20.00%-0.01Bán4.308M53.329M-0.0063.00Công nghiệp
7163 PJBUMI BHD
0.15-16.67%-0.03Bán20.200K14.760M-0.03501.00Công nghiệp
0150PA FINTEC GLOBAL BERHAD - ICPS A 2017/2027
0.03-16.67%-0.00Bán543.300K36.123M-0.0421.00Công nghiệp
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD
0.46-15.74%-0.09Mua14.335M80.894M-0.17640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0105PA ASIA POLY HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.04-12.50%-0.00Sức bán mạnh100.000K35.502M266.670.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0006 PINEAPPLE RESOURCES BHD
0.33-12.00%-0.04Sức bán mạnh10.100K18.188M735.290.00261.00Công nghiệp
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.04-11.11%-0.01Bán208.000K10.878M-0.06146.00Công nghệ
5239PA TITIJAYA LAND BERHAD - ICPS 2017/2022
0.04-11.11%-0.01Bán450.000K436.861M5.080.07Tài chính
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.17-10.26%-0.02Sức bán mạnh265.000K29.328M-0.01112.00Vật liệu cơ bản
4936 MALPAC HOLDINGS BHD
0.95-9.52%-0.10Bán3.600K71.250M-0.0514.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7225 P.A. RESOURCES BHD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh958.500K93.707M-0.01Vật liệu cơ bản
0150 FINTEC GLOBAL BERHAD
0.06-8.33%-0.00Bán711.300K36.123M-0.0421.00Công nghiệp
9377 FSBM HOLDINGS BHD
0.22-8.33%-0.02Mua80.000K33.654M-0.00347.00Công nghệ
3484 DAMANSARA REALTY BHD
0.34-8.11%-0.03Bán5.200K117.797M7.630.05282.00Tài chính
7773 EP MANUFACTURING BHD
0.43-7.53%-0.04Bán10073.900M-0.17835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.32-7.35%-0.03Bán4.600K151.911M59.230.01500.00Tài chính
5187 HB GLOBAL LIMITED
0.07-7.14%-0.01Bán80.000K32.760M2.370.031749.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9962 GROMUTUAL BHD
0.33-7.14%-0.02Bán13.000K131.463M7.670.0543.00Tài chính
9407 PARAGON UNION BHD
0.27-6.90%-0.02Bán5.000K17.469M-0.03467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0028 SCOPE INDUSTRIES BHD
0.14-6.67%-0.01Sức bán mạnh30.000K78.468M56.450.00704.00Công nghệ
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD
0.07-6.67%-0.01Sức bán mạnh250.600K35.496M-0.00873.00Công nghiệp
7158 SCOMI GROUP BHD
0.07-6.67%-0.01Bán1.437M82.043M-0.212000.00Năng lượng
5026 MHC PLANTATIONS BHD
0.70-6.67%-0.05Bán17.500K147.408M10.690.07342.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0189 MATANG BERHAD
0.07-6.25%-0.00Bán364.700K144.800M35.240.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.16-5.88%-0.01Mua902.400K85.000M-0.09Công nghiệp
8672 KAMDAR GROUP(M)BHD
0.33-5.71%-0.02Sức bán mạnh39.400K69.296M98.310.001368.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8532 SINOTOP HOLDINGS BERHAD
0.34-5.48%-0.02Mua655.800K144.138M608.330.00501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5673 IPMUDA BHD
0.62-5.30%-0.04Bán15.000K47.830M-0.45550.00Công nghiệp
7073 SEACERA GROUP BERHAD
0.36-5.26%-0.02Sức bán mạnh2.414M142.610M269.500.00432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7005 B.I.G. INDUSTRIES BHD
0.28-5.17%-0.01Bán20.300K13.225M-0.09286.00Vật liệu cơ bản
4375 SOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.20-4.88%-0.01Bán1.800K43.038M-0.02274.00Tài chính
7162 ASTINO BHD
0.83-4.60%-0.04Bán295.100K237.188M7.550.12325.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0190 EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.21-4.55%-0.01Sức bán mạnh6.000K52.931M60.270.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4944 NYLEX (M) BHD
0.65-4.44%-0.03Bán10.500K126.601M6.710.10667.00Dịch vụ Viễn thông
6888 AXIATA GROUP BERHAD
4.56-4.40%-0.21Bán2.113M43.263B-0.3627000.00Dịch vụ Viễn thông
5172 K-STAR SPORTS LIMITED
0.11-4.35%-0.01Mua4.385M43.809M-0.051063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9075 THETA EDGE BERHAD
0.33-4.35%-0.01Sức bán mạnh43.000K36.999M7.360.05209.00Công nghệ
3565 WCE HOLDINGS BERHAD
0.69-4.14%-0.03Bán167.500K726.984M50.980.01156.00Công nghiệp
7579 AWC BERHAD
0.81-4.12%-0.04Mua1.582M229.165M10.670.08688.00Công nghiệp
2674 ALCOM GROUP BERHAD
0.59-4.07%-0.03Bán166.700K81.998M13.350.05366.00Vật liệu cơ bản
5269 AL-SALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.84-4.00%-0.04Sức bán mạnh3.000K487.200M12.830.07Tài chính
5223 MENTIGA CORPORATION BHD
0.49-3.92%-0.02Sức bán mạnh6.500K34.300M6.810.07316.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD
0.12-3.85%-0.01Mua477.500K18.892M-0.09478.00Vật liệu cơ bản
5622 PIMPINAN EHSAN BERHAD
0.75-3.85%-0.03Bán155.900K53.918M2.700.2979.00Tài chính
7066 YONG TAI BHD
0.76-3.80%-0.03Bán5.124M383.659M27.560.03646.00Tài chính
8443 HIL INDUSTRIES BHD
0.64-3.79%-0.03Bán15.000K219.081M11.500.06533.00Vật liệu cơ bản
8567 SALCON BHD
0.26-3.77%-0.01Bán747.900K223.134M-0.03322.00Công nghiệp
7060 NEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
2.82-3.75%-0.11Bán40.500K242.230M16.010.18794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0159 ASIA MEDIA GROUP BERHAD
0.13-3.70%-0.01Mua7.902M32.328M25.380.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9601 HO WAH GENTING BHD
0.13-3.70%-0.01Sức bán mạnh93.100K43.823M-0.041744.00Công nghiệp
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.53-3.67%-0.02Bán254.700K298.861M22.180.021916.00Công nghiệp
8931 JERASIA CAPITAL BHD
0.40-3.66%-0.01Bán159.900K33.639M4.420.093978.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7216 KAWAN FOOD BHD
2.12-3.64%-0.08Bán100790.943M31.930.07499.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0182 LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.14-3.57%-0.01Sức bán mạnh31.800K60.032M-0.00Chăm sóc sức khỏe
0193 KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.27-3.57%-0.01Bán2.235M89.600M8.880.03Công nghiệp
9059 TSH RESOURCES BHD
1.09-3.54%-0.04Sức bán mạnh178.300K1.561B20.710.052094.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5202 MSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
3.28-3.53%-0.12Bán2.500K2.390B44.570.081244.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0171 PETERLABS HOLDINGS BHD
0.28-3.51%-0.01Bán1.120M59.053M14.950.0279.00Chăm sóc sức khỏe
6912 PASDEC HOLDINGS BHD
0.42-3.45%-0.01Bán118.200K174.161M-0.00267.00Tài chính
5084 IBRACO BHD
0.56-3.45%-0.02Bán21.600K287.915M19.070.03119.00Tài chính
4057 ASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.14-3.33%-0.01Bán147.100K150.383M5.520.0382.00Tài chính
5156 XIDELANG HOLDINGS LTD
0.14-3.33%-0.01Bán305.800K270.732M19.210.011500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7181 ATURMAJU RESOURCES BHD
0.29-3.28%-0.01Bán20018.636M-0.07281.00Vật liệu cơ bản
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.15-3.23%-0.01Bán139.000K55.710M-0.00361.00Vật liệu cơ bản
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.15-3.23%-0.00Mua2.900K313.454M18.430.0185.00Công nghệ
7231 WELLCALL HOLDINGS BHD
1.21-3.20%-0.04Sức bán mạnh225.600K622.434M19.460.06398.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5171 KIMLUN CORPORATION BERHAD
1.24-3.12%-0.04Sức bán mạnh64.200K424.795M7.000.19192.00Công nghiệp
6556PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024
0.78-3.11%-0.03Bán4.100K967.816M5.920.362211.00Vật liệu cơ bản
0161 SCH GROUP BERHAD
0.16-3.03%-0.01Bán196.500K77.964M32.930.01116.00Công nghiệp
8702 TEXCHEM RESOURCES BHD
0.80-3.03%-0.02Bán2.000K100.244M-0.024530.00Công nghiệp
0106 REXIT BHD
0.65-2.99%-0.02Bán8.100K119.327M15.230.0493.00Công nghệ
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD
0.17-2.94%-0.01Bán29.000K38.387M257.580.00Dịch vụ Viễn thông
8478 HWA TAI INDUSTRIES BHD
0.33-2.94%-0.01Bán35.000K25.443M63.550.01765.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7048 ATLAN HOLDINGS BHD
4.30-2.93%-0.13Bán1.500K1.124B24.980.18662.00Công nghiệp
7010 GRAND HOOVER BHD
0.67-2.92%-0.02Mua280.000K27.400M16.710.0474.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5738 COUNTRY HEIGHTS HOLDINGS BHD
1.36-2.86%-0.04Sức mua mạnh78.500K382.980M-0.041577.00Tài chính
0026 NOVA MSC BHD
0.17-2.86%-0.01Mua24.450M131.524M154.870.00103.00Công nghệ
0053 OSK VENTURES INTERNATIONAL BHD
0.51-2.86%-0.01Bán5.100K103.134M-0.136.00Tài chính
5258 BIMB HOLDINGS BHD
3.78-2.83%-0.11Sức bán mạnh35.800K6.588B9.860.393000.00Tài chính
8583 MAH SING GROUP BHD
1.04-2.80%-0.03Bán1.399M2.598B10.780.10899.00Tài chính
7315 AHB HOLDINGS BHD
0.17-2.78%-0.01Bán893.700K31.687M-0.0159.00Công nghiệp
7221 BSL CORPORATION BERHAD
0.36-2.70%-0.01Bán20.000K35.757M70.880.01947.00Vật liệu cơ bản
5219 PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.45-2.68%-0.04Bán269.500K1.139B18.780.08302.00Công nghiệp
7668 HAI-O ENTERPRISE BHD
4.01-2.67%-0.11Bán676.300K1.199B16.550.25518.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2925 CYCLE & CARRIAGE BINTANG BHD
1.85-2.63%-0.05Sức bán mạnh13.800K191.416M-0.06794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8273 PUBLIC PACKAGES HOLDINGS BHD
0.57-2.56%-0.01Sức bán mạnh46.000K110.345M7.150.08934.00Vật liệu cơ bản
9288 BONIA CORPORATION BHD
0.39-2.53%-0.01Bán1.902M318.232M22.820.02833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5398 GAMUDA BHD
3.10-2.52%-0.08Sức bán mạnh6.717M7.848B11.330.291232.00Công nghiệp
5042 TSR CAPITAL BHD
0.39-2.50%-0.01Bán30069.780M34.750.01108.00Công nghiệp
4405 TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BHD
1.56-2.50%-0.04Bán6001.044B-0.024231.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5253 ECONPILE HOLDINGS BHD
0.80-2.45%-0.02Bán2.953M1.090B12.520.07495.00Công nghiệp
4316 SIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.40-2.44%-0.01Bán15.200K54.065M-0.01305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5121 HEKTAR REITS
1.22-2.40%-0.03Bán29.400K577.450M17.190.072500.00Tài chính
4731 SCIENTEX BERHAD
8.61-2.38%-0.21Mua315.700K4.312B15.600.571200.00Vật liệu cơ bản
0100 ES CERAMICS TECHNOLOGY BHD
0.20-2.38%-0.00Bán35.700K42.131M179.820.00171.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5657 PARKSON HOLDINGS BHD
0.42-2.33%-0.01Bán2.953M458.887M-0.10287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5932 BINA PURI HOLDINGS BHD
0.21-2.27%-0.01Bán831.400K64.653M17.660.01778.00Công nghiệp
8893 MK LAND HOLDINGS BHD
0.21-2.27%-0.01Bán232.900K265.598M10.810.02774.00Tài chính
7471 EDEN INC. BHD
0.21-2.27%-0.01Bán4.364M73.020M-0.05575.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất