Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.36-28.00%-0.14Bán30017.523M-0.0511.00Công nghiệp
6025 BERJAYA MEDIA BHD
0.15-25.00%-0.05Sức bán mạnh44.900K35.263M-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán3.305M31.031M-0.03137.00Công nghệ
2755 FCW HOLDINGS BHD
0.71-24.74%-0.23Sức bán mạnh900178.745M3108.700.0042.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5115 ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.12-17.86%-0.03Bán8.722M106.313M-0.19185.00Năng lượng
03005 METRO HEALTHCARE BERHAD
0.46-14.81%-0.08Bán30.000K92.299M50.270.01Chăm sóc sức khỏe
0122 ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.24-14.29%-0.04Bán203.500K58.072M-0.0183.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0095 XINGHE HOLDINGS BERHAD
0.03-14.29%-0.01Bán298.700K77.205M-0.0184.00Dịch vụ Viễn thông
5078 MARINE & GENERAL BERHAD
0.09-14.29%-0.01Mua537.100K65.149M-0.06164.00Năng lượng
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD
0.13-13.33%-0.02Sức bán mạnh30.000K24.232M-0.03112.00Vật liệu cơ bản
9342 ANZO HOLDINGS BERHAD
0.04-12.50%-0.01Bán2.977M30.828M-0.01156.00Vật liệu cơ bản
7211 TAFI INDUSTRIES BHD
0.30-11.76%-0.04Bán1.000K24.081M-0.06462.00Công nghiệp
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.04-11.11%-0.01Bán12.452M26.820M-0.0126.00Công nghệ
0170 KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh200.000K35.753M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7036 BORNEO OIL BHD
0.04-11.11%-0.01Bán1.504M207.970M-0.00921.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6556PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024
0.49-10.91%-0.06Bán17.900K838.774M6.410.282211.00Vật liệu cơ bản
0155 MSIAN GENOMICS RES CENTRE BHD
0.27-10.00%-0.03Mua15.000K27.948M-0.0419.00Chăm sóc sức khỏe
9431 SENI JAYA CORPORATION BHD
0.54-10.00%-0.06Bán12.000K21.888M-0.0243.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.04-10.00%-0.01Bán591.800K26.293M-0.02219.00Công nghệ
8303 KUANTAN FLOUR MILLS BHD
0.18-10.00%-0.02Mua10.000K12.281M-0.03188.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2283 ZELAN BHD
0.09-10.00%-0.01Mua8.910M76.043M-0.01371.00Công nghiệp
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.45-10.00%-0.05Mua20.000K20.422M12.590.0461.00Công nghiệp
5081 ESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.59-9.92%-0.06Sức bán mạnh1.000K139.944M18.310.03700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5614 INTEGRATED LOGISTICS BHD
0.40-9.20%-0.04Sức bán mạnh250.200K74.616M-0.521392.00Công nghiệp
7234 MESB BHD
0.30-9.09%-0.03Mua297.200K24.570M-0.05445.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.10-9.09%-0.01Mua29.000K20.673M-0.0146.00Công nghệ
0165 XOX BHD
0.05-9.09%-0.01Bán234.100K54.620M-0.0146.00Dịch vụ Viễn thông
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.05-9.09%-0.01Mua8.993M204.746M-0.012662.00Vật liệu cơ bản
0074 GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.10-8.70%-0.01Mua20.000K30.420M-0.0153.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7226 WATTA HOLDING BHD
0.75-8.54%-0.07Bán424.600K63.360M-0.04153.00Công nghiệp
5035 KNUSFORD BHD
0.43-8.51%-0.04Bán7.000K42.847M-0.29317.00Công nghiệp
5182 MCT BERHAD
0.55-8.33%-0.05Bán40.000K801.347M7.040.08446.00Vật liệu cơ bản
5151 HALEX HOLDINGS BERHAD
0.83-8.24%-0.07Bán15.200K88.487M-0.11509.00Vật liệu cơ bản
7137 UMS HOLDINGS BHD
2.19-7.98%-0.19Bán2.000K89.111M18.340.12205.00Công nghiệp
4286 SEAL INCORPORATED BHD
0.35-7.89%-0.03Mua45.500K82.970M3.430.1076.00Tài chính
0190 EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.20-6.82%-0.01Sức bán mạnh154.900K49.322M58.240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8885 AVILLION BERHAD
0.21-6.67%-0.01Bán466.100K180.296M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7315 AHB HOLDINGS BHD
0.14-6.67%-0.01Mua494.100K24.646M-0.0659.00Công nghiệp
5104 CNI HOLDINGS BHD
0.07-6.67%-0.01Bán11.700K49.892M78.650.00499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.14-6.67%-0.01Mua277.000K50.318M-0.03361.00Vật liệu cơ bản
0132 TECHNODEX BHD
0.07-6.25%-0.01Bán419.300K44.282M-0.0147.00Công nghệ
7212 DESTINI BERHAD
0.33-5.80%-0.02Mua45.191M375.450M208.330.00284.00Công nghiệp
5278 RHONE MA HOLDINGS BERHAD
0.73-5.77%-0.04Sức bán mạnh25.400K134.211M13.330.06Chăm sóc sức khỏe
7181PA ATURMAJU RESOURCES BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.17-5.56%-0.01Sức mua mạnh2.101M35.485M5.630.06281.00Vật liệu cơ bản
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.09-5.56%-0.01Bán5.915M100.061M-0.37Năng lượng
0034PA MMAG HOLDINGS BERHAD - ICPS A 2017/2022
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh178.000K153.544M-0.0363.00Công nghệ
0098 BAHVEST RESOURCES BERHAD
0.69-5.52%-0.04Mua14.639M837.357M43.000.0274.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.17-5.41%-0.01Mua43.000K40.424M-0.02654.00Công nghiệp
7191 ADVENTA BHD
0.35-5.33%-0.02Bán2.900K54.239M34.700.011114.00Chăm sóc sức khỏe
7218 TRANSOCEAN HOLDINGS BHD
0.72-5.26%-0.04Bán10.200K29.519M545.450.00315.00Công nghiệp
1147 GLOBAL ORIENTAL BERHAD
0.18-5.26%-0.01Bán169.700K81.842M-0.23256.00Tài chính
0068 ASDION BHD
0.27-5.26%-0.01Mua3.945M31.393M-0.0426.00Công nghệ
5071 COASTAL CONTRACTS BHD
1.11-5.13%-0.06Theo dõi411.600K617.061M-1.06210.00Công nghiệp
7773 EP MANUFACTURING BHD
0.37-5.13%-0.02Sức bán mạnh12.000K58.802M-0.07835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8931 JERASIA CAPITAL BHD
0.38-5.00%-0.02Mua138.000K31.178M4.100.093978.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5156 XIDELANG HOLDINGS LTD
0.10-5.00%-0.01Bán17.530M171.464M11.820.011500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5026 MHC PLANTATIONS BHD
0.59-4.80%-0.03Sức bán mạnh10.000K116.944M26.560.02342.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9601 HO WAH GENTING BHD
0.10-4.76%-0.01Bán69.100K35.707M-0.111744.00Công nghiệp
5835 DOLOMITE CORPORATION BHD
0.10-4.76%-0.01Sức bán mạnh73.000K28.495M-0.41141.00Vật liệu cơ bản
7251 BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.10-4.55%-0.01Bán11.079M87.758M-0.07Năng lượng
0051 CUSCAPI BHD
0.21-4.55%-0.01Mua3.705M180.447M-0.03111.00Công nghệ
5192 K. SENG SENG CORPORATION BHD
0.43-4.44%-0.02Theo dõi904.300K41.280M43.300.01Vật liệu cơ bản
5622 PIMPINAN EHSAN BERHAD
0.86-4.44%-0.04Mua9.700K59.448M0.431.9979.00Tài chính
7146 AE MULTI HOLDINGS BHD
0.11-4.35%-0.01Bán819.900K32.934M-0.01543.00Công nghệ
3158 YNH PROPERTY BHD
1.15-4.17%-0.05Bán9.010M611.404M39.210.03113.00Tài chính
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.34-4.17%-0.01Bán160.600K189.187M27.600.011916.00Công nghiệp
7188 BTM RESOURCES BHD
0.12-4.17%-0.01Bán4.100K16.255M-0.02168.00Vật liệu cơ bản
5568 APB RESOURCES BHD
0.70-4.11%-0.03Bán27.500K77.591M-0.13301.00Công nghiệp
7889 THRIVEN GLOBAL BERHAD
0.24-4.00%-0.01Mua1.716M131.266M5.850.04Tài chính
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD
0.12-4.00%-0.01Bán227.000K42.082M-0.38418.00Vật liệu cơ bản
0026 NOVA MSC BHD
0.12-4.00%-0.01Bán2.146M90.188M43.170.00103.00Công nghệ
0041 MSCM HOLDINGS BERHAD
0.24-4.00%-0.01Mua1.602M63.717M-0.1122.00Công nghệ
5020 GLOMAC BHD
0.36-3.95%-0.01Sức bán mạnh162.200K287.320M9.670.04321.00Tài chính
5267 XIN HWA HOLDINGS BERHAD
0.86-3.89%-0.04Mua1.289M186.840M35.550.02Công nghiệp
6807 PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.38-3.85%-0.01Bán252.400K167.718M-0.384744.00Công ty dịch vụ công cộng
7145 PRINSIPTEK CORPORATION BHD
0.12-3.85%-0.01Bán1.694M43.582M30.560.00187.00Công nghiệp
3247 GUH HOLDINGS BHD
0.50-3.85%-0.02Bán14.800K138.896M-0.011282.00Công nghệ
5272 RANHILL HOLDINGS BERHAD
1.28-3.76%-0.05Bán286.300K1.137B24.970.052916.00Công ty dịch vụ công cộng
5047 NPC RESOURCES BHD
1.80-3.74%-0.07Bán2.000K213.136M-0.381631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0081 MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.13-3.70%-0.01Bán82.000K29.065M26.420.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.27-3.57%-0.01Sức bán mạnh5.000K129.580M67.330.00500.00Tài chính
4219 BERJAYA LAND BHD
0.27-3.57%-0.01Bán3.596M1.347B-0.024724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6998 BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.14-3.57%-0.01Sức bán mạnh576.700K39.095M5.950.02398.00Công nghiệp
7471 EDEN INC. BHD
0.14-3.57%-0.01Mua13.973M52.766M-0.02575.00Công ty dịch vụ công cộng
7094 EUROSPAN HOLDINGS BHD
0.41-3.57%-0.01Bán10.800K17.991M-0.06564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5281 ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.41-3.49%-0.01Mua4.997M166.527M15.810.03Công nghiệp
7062 KHIND HOLDINGS BHD
1.67-3.47%-0.06Sức bán mạnh4.100K66.899M42.390.04563.00Công nghiệp
5001 MIECO CHIPBOARD BHD
0.28-3.45%-0.01Bán790.400K147.000M-0.12750.00Vật liệu cơ bản
1481 ADVANCE SYNERGY BHD
0.14-3.45%-0.01Mua459.800K134.733M-0.011647.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0025 YBS INTERNATIONAL BERHAD
0.14-3.45%-0.01Sức bán mạnh310.000K33.879M11.220.01329.00Công nghiệp
7014 YLI HOLDINGS BHD
0.28-3.45%-0.01Mua9.000K28.792M-0.20379.00Vật liệu cơ bản
7120 ACOUSTECH BHD
0.42-3.41%-0.01Bán1.635M78.137M-0.041531.00Công nghệ
5195 CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.14-3.33%-0.01Bán107.300K72.755M-0.02147.00Công nghệ
8613 ENRA GROUP BERHAD
1.45-3.33%-0.05Sức bán mạnh1.000K195.632M-0.03240.00Tài chính
5263 SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.79-3.24%-0.06Mua296.400K2.313B15.990.112097.00Công nghiệp
7085 LTKM BHD
1.20-3.23%-0.04Bán58.200K161.329M9.950.12385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5277 FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.30-3.23%-0.01Bán2.926M155.584M18.260.02Công nghệ
5264 MALAKOFF CORPORATION BERHAD
0.91-3.21%-0.03Mua3.968M4.525B16.270.061035.00Công ty dịch vụ công cộng
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.15-3.12%-0.01Mua1.808M84.529M-0.05730.00Công nghiệp
0011 BRITE-TECH BHD
0.31-3.12%-0.01Mua512.000K78.120M18.700.02122.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất