Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
0069 VIVOCOM INTL HOLDINGS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Bán739.300K84.968M-0.0242.00Dịch vụ Viễn thông
0107 EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.03-14.29%-0.01Bán270.100K33.054M-0.0154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0036 KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.04-12.50%-0.01Bán35.000K18.225M-0.0153.00Dịch vụ Viễn thông
7003 Y&G CORPORATION BHD
0.90-9.55%-0.10Bán1.000K179.446M30.710.0435.00Tài chính
7208 EURO HOLDINGS BHD
0.10-9.09%-0.01Bán70.000K26.730M-0.02496.00Công nghiệp
7045 SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.10-8.70%-0.01Mua10.708M245.870M-0.01285.00Công nghiệp
0105 ASIA POLY HOLDINGS BHD
0.06-7.69%-0.01Sức bán mạnh33.700K27.192M-0.01248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.12-7.69%-0.01Mua100.000K24.962M-0.0146.00Công nghệ
3778 MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.12-7.41%-0.01Bán3.000K44.927M-0.07361.00Vật liệu cơ bản
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.07-7.14%-0.01Mua9.184M266.170M-0.012662.00Vật liệu cơ bản
5649 GOLDEN PHAROS BHD
0.22-6.38%-0.01Bán1.000K30.094M-0.00845.00Vật liệu cơ bản
9741 ROHAS TECNIC BERHAD
0.52-6.25%-0.04Bán850.600K248.145M23.780.02575.00Vật liệu cơ bản
5078 MARINE & GENERAL BERHAD
0.07-6.25%-0.01Sức bán mạnh371.100K54.291M-0.08164.00Năng lượng
9199 LYSAGHT GALVANIZED STEEL BHD
2.42-5.84%-0.15Sức bán mạnh4.000K100.624M12.280.20229.00Vật liệu cơ bản
5255 ICON OFFSHORE BERHAD
0.09-5.56%-0.01Bán1.852M100.061M-0.38Năng lượng
9962 GROMUTUAL BHD
0.26-5.36%-0.02Sức bán mạnh6.400K99.536M15.580.0243.00Tài chính
9601 HO WAH GENTING BHD
0.09-5.26%-0.01Mua565.900K32.136M-0.101744.00Công nghiệp
9938 BRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
0.18-5.26%-0.01Bán13.700K36.959M-0.0078.00Vật liệu cơ bản
0173 REV ASIA BERHAD
0.18-5.26%-0.01Bán71.200K24.235M-0.0099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7226 WATTA HOLDING BHD
0.55-5.22%-0.03Bán4.900K46.042M-0.04153.00Công nghiệp
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD
0.10-5.00%-0.01Mua1.300K17.562M52.780.00478.00Vật liệu cơ bản
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD
0.19-5.00%-0.01Mua55.000K43.889M-0.02654.00Công nghiệp
7114 DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.39-4.88%-0.02Sức bán mạnh1.082M101.899M144.440.001182.00Vật liệu cơ bản
0116 FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.29-4.84%-0.02Mua19.279M602.619M-0.0019.00Công nghiệp
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD
0.10-4.76%-0.01Bán91.700K35.068M11.150.01418.00Vật liệu cơ bản
0152 DGB ASIA BERHAD
0.10-4.76%-0.01Bán20.000K75.617M-0.02Công nghệ
0153 OVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.10-4.76%-0.01Bán100.000K24.252M-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5042 TSR CAPITAL BHD
0.40-4.76%-0.02Sức bán mạnh15.000K69.780M-0.01108.00Công nghiệp
7191 ADVENTA BHD
0.40-4.76%-0.02Mua35.500K61.114M-0.181114.00Chăm sóc sức khỏe
2879 CHEMICAL COMPANY OF MALAYSIA
1.92-4.48%-0.09Bán173.200K321.976M14.660.13356.00Vật liệu cơ bản
5040 MERIDIAN BERHAD
0.21-4.44%-0.01Sức bán mạnh281.800K103.843M-0.05455.00Tài chính
0183 SALUTICA BERHAD
0.43-4.40%-0.02Mua3.750M168.425M-0.00Công nghệ
5160 HOMERITZ CORPORATION BERHAD
0.69-4.14%-0.03Mua4.196M208.507M8.720.08451.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7986 CN ASIA CORPORATION BHD
0.47-4.04%-0.02Mua9.800K23.712M19.020.0261.00Công nghiệp
5265 DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.12-4.00%-0.01Bán171.000K29.304M-0.0083.00Công nghiệp
8907PA EG INDUSTRIES BERHAD - REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2017/2022
0.37-3.95%-0.01Bán3.100K95.144M8.590.05966.00Công nghệ
5135 SARAWAK PLANTATION BHD
1.49-3.87%-0.06Sức bán mạnh106.000K416.477M23.710.063518.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0160 HIAP HUAT HOLDINGS BHD
0.12-3.85%-0.01Mua1.961M41.663M12.150.01Công nghiệp
9407 PARAGON UNION BHD
0.25-3.85%-0.01Sức bán mạnh14.000K16.175M-0.02467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7120 ACOUSTECH BHD
0.38-3.75%-0.02Sức bán mạnh23.000K74.853M-0.031531.00Công nghệ
6971 KOBAY TECHNOLOGY BHD
1.58-3.66%-0.06Mua6.600K161.308M8.370.19302.00Công nghiệp
7595 MGB BERHAD
0.70-3.45%-0.03Bán200348.119M16.440.05300.00Công nghiệp
0079 ORION IXL BERHAD
0.14-3.45%-0.01Bán1.950M99.005M-0.00Công nghệ
0175 HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.14-3.33%-0.01Mua220.000K49.238M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0180 KIM TECK CHEONG CONSOLIDATED BERHAD
0.15-3.12%-0.01Bán50079.093M7.940.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5248 BERMAZ AUTO BERHAD
2.54-3.05%-0.08Bán2.609M2.946B11.140.23570.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD
0.16-3.03%-0.01Bán1.758M39.742M-0.02Dịch vụ Viễn thông
7031 AMTEL HOLDINGS BHD
0.65-2.99%-0.02Mua15.000K35.228M21.160.0389.00Công nghệ
7126 LONDON BISCUITS BHD
0.17-2.94%-0.00Sức bán mạnh20.132M47.979M2.030.08470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5190 BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.17-2.86%-0.01Sức bán mạnh201.000K144.345M-0.02384.00Công nghiệp
1694 MENANG CORPORATION (M) BHD
0.35-2.78%-0.01Mua18.000K168.280M18.650.02109.00Tài chính
5111 TOWER REITS
0.88-2.78%-0.02Bán34.000K245.438M34.970.03Tài chính
8982 CEPATWAWASAN GROUP BHD
0.53-2.75%-0.02Sức bán mạnh18.500K163.753M317.370.001125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8893 MK LAND HOLDINGS BHD
0.18-2.70%-0.00Bán399.500K217.307M13.250.01814.00Tài chính
5959 AMVERTON BERHAD
1.09-2.68%-0.03Bán27.500K397.920M5.460.20308.00Tài chính
5106 AXIS REITS
1.82-2.67%-0.05Mua5.936M2.252B14.950.1274.00Tài chính
8907 EG INDUSTRIES BHD
0.37-2.67%-0.01Bán324.300K95.144M8.590.05966.00Công nghệ
5022 PAOS HOLDINGS BHD
0.37-2.63%-0.01Mua31.200K67.031M48.940.01132.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5020 GLOMAC BHD
0.38-2.60%-0.01Bán5.500K292.646M21.510.02321.00Tài chính
0188 HLT GLOBAL BERHAD
0.19-2.56%-0.00Mua90.000K97.276M-0.03Công nghiệp
2054 TDM BHD
0.19-2.56%-0.00Bán319.000K319.702M-0.054403.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0064 EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.19-2.50%-0.01Mua57.000K138.280M-0.01281.00Công nghiệp
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.19-2.50%-0.01Sức mua mạnh18.371M75.283M-0.0016.00Công nghệ
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.19-2.50%-0.01Sức mua mạnh1.916M97.500M-0.04Công nghiệp
3913 MUI PROPERTIES BHD
0.20-2.44%-0.01Bán162.700K152.812M20.330.0149.00Tài chính
0171 PETERLABS HOLDINGS BHD
0.20-2.38%-0.00Bán272.400K44.022M11.590.0279.00Chăm sóc sức khỏe
7181PA ARB BERHAD - IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 2019/2024
0.20-2.38%-0.00Bán6.229M66.068M3.670.12281.00Vật liệu cơ bản
0196 QES GROUP BERHAD
0.21-2.33%-0.01Bán2.708M159.245M11.120.02335.00Công nghiệp
0106 REXIT BHD
0.64-2.29%-0.01Bán38.000K113.393M14.740.0493.00Công nghệ
5007 CHIN WELL HOLDINGS BHD
1.74-2.25%-0.04Bán164.500K510.949M8.000.221119.00Công nghiệp
9687 IDEAL UNITED BINTANG INTERNATIONAL BERHAD
1.31-2.24%-0.03Mua117.100K607.259M5.400.45103.00Tài chính
7004 MCE HOLDINGS BERHAD
0.67-2.21%-0.01Bán10.000K29.529M-0.09414.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5126 SARAWAK OIL PALMS BHD
2.25-2.17%-0.05Sức bán mạnh9.500K1.284B28.680.0812043.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7025 WOODLANDOR HOLDINGS BHD
0.69-2.14%-0.01Bán34.200K27.401M15.190.05305.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5268 IKHMAS JAYA GROUP BERHAD
0.23-2.13%-0.01Mua16.266M130.030M-0.09730.00Công nghiệp
5219 PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.41-2.08%-0.03Mua1.760M1.078B17.530.08462.00Công nghiệp
0169 SMTRACK BERHAD
0.24-2.04%-0.01Mua14.345M35.736M-0.04Công nghệ
6939 FIAMMA HOLDINGS BHD
0.48-2.04%-0.01Sức bán mạnh124.200K241.618M7.280.07227.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5657 PARKSON HOLDINGS BHD
0.25-1.96%-0.01Sức bán mạnh225.400K273.476M-0.14287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7202 CLASSIC SCENIC BHD
1.03-1.90%-0.02Bán24.900K124.115M16.200.06367.00Vật liệu cơ bản
7439 TECK GUAN PERDANA BHD
1.05-1.87%-0.02Bán46.000K42.102M5.020.21432.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD
0.27-1.82%-0.01Mua1.700K129.580M86.820.00500.00Tài chính
5041 PBA HOLDINGS BHD
1.10-1.79%-0.02Sức bán mạnh5.000K364.098M-0.301383.00Công ty dịch vụ công cộng
9334 KESM INDUSTRIES BHD
7.82-1.76%-0.14Mua20.100K336.377M21.980.36850.00Công nghệ
0192 INTA BINA GROUP BERHAD
0.28-1.75%-0.01Sức bán mạnh2.449M149.873M6.480.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3794 LAFARGE MALAYSIA BERHAD
3.39-1.74%-0.06Bán49.700K2.880B-0.332061.00Vật liệu cơ bản
7007 ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.28-1.72%-0.00Mua6.300K13.872M-0.0611.00Công nghiệp
8362 KYM HOLDINGS BHD
0.28-1.72%-0.00Bán39.200K42.719M16.070.02592.00Vật liệu cơ bản
5401 TROPICANA CORPORATION BERHAD
0.86-1.71%-0.01Bán348.800K1.234B7.350.12788.00Tài chính
2607 INCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC
0.59-1.67%-0.01Bán22.400K223.516M-0.03180.00Vật liệu cơ bản
7187 CHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.30-1.64%-0.01Sức bán mạnh191.000K88.923M27.700.01320.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3557 ECOFIRST CONSOLIDATED BHD
0.30-1.64%-0.01Bán143.500K240.949M9.600.03178.00Tài chính
5077 MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.61-1.63%-0.01Sức mua mạnh711.400K605.000M2.260.27Công nghiệp
7200 TEK SENG HOLDINGS BHD
0.31-1.61%-0.00Mua368.200K106.184M-0.13285.00Vật liệu cơ bản
0084 TECHFAST HOLDINGS BHD
0.31-1.59%-0.01Mua1.631M70.726M18.090.02134.00Công nghiệp
9288 BONIA CORPORATION BHD
0.31-1.59%-0.01Bán43.000K249.752M21.290.01833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6084 STAR MEDIA GROUP BERHAD
0.62-1.57%-0.01Sức bán mạnh198.900K461.173M-0.001324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5878 KPJ HEALTHCARE BHD
0.96-1.53%-0.02Mua1.666M4.172B25.290.0413395.00Chăm sóc sức khỏe
4995 VERSATILE CREATIVE BHD
0.32-1.52%-0.01Sức bán mạnh34.900K46.143M-0.13467.00Vật liệu cơ bản
5010 TONG HERR RESOURCES BHD
2.61-1.51%-0.04Bán43.000K403.123M8.250.32169.00Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất