Cổ phiếu Malaysia đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Malaysia này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
SCABLESARAWAK CABLE BERHAD
0.060MYR−42.86%−0.045MYR
Bán Mạnh
3.575M214.488K41.893MMYR−0.10MYRSản xuất Chế tạo
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
0.070MYR−26.32%−0.025MYR
Bán Mạnh
13.2K92422.987MMYR−0.02MYRDịch vụ Thương mại
IQZANIQZAN HOLDING BERHAD
0.030MYR−25.00%−0.010MYR
Bán Mạnh
100K3K8.874MMYR−0.02MYRKhoáng sản phi năng lượng
KSSCK. SENG SENG CORPORATION BHD
0.515MYR−20.16%−0.130MYR
Bán Mạnh
14.5K7.468K83.592MMYR9.980.06MYR246Khoáng sản phi năng lượng
ZENTECHZEN TECH INTERNATIONAL BERHAD
0.020MYR−20.00%−0.005MYR
Bán
291K5.82K20.211MMYR5.000.01MYRSản xuất Chế tạo
LKLLKL INTERNATIONAL BERHAD
0.025MYR−16.67%−0.005MYR
Bán Mạnh
3.549M88.735K29.148MMYRCông nghệ Sức khỏe
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.030MYR−14.29%−0.005MYR
Bán Mạnh
2.297M68.919K55.918MMYR−0.04MYRDịch vụ Công nghiệp
IHBINFRAHARTA HOLDINGS BERHAD
0.100MYR−13.04%−0.015MYR
Bán Mạnh
27.5K2.75K36.706MMYR−0.13MYRKhách hàng Lâu năm
SMTRACKSMTRACK BERHAD
0.040MYR−11.11%−0.005MYR
Bán
662.3K26.492K39.802MMYR−0.01MYRCông nghệ Điện tử
CMECME GROUP BHD
0.040MYR−11.11%−0.005MYR
Theo dõi
166K6.64K44.71MMYR−0.01MYRKhách hàng Lâu năm
AXTERIAAXTERIA GROUP BERHAD
0.125MYR−10.71%−0.015MYR
Bán Mạnh
498K62.25K69.799MMYR31.820.00MYRTài chính
LBALUMLB ALUMINIUM BHD
0.425MYR−10.53%−0.050MYR
Bán Mạnh
659.9K280.458K206.554MMYR4.040.12MYR858Khoáng sản phi năng lượng
SMCAPSINMAH CAPITAL BERHAD
0.100MYR−9.09%−0.010MYR
Bán Mạnh
95.1K9.51K43.167MMYR−0.04MYRCông nghiệp Chế biến
MINDAMINDA GLOBAL BERHAD
0.050MYR−9.09%−0.005MYR
Bán Mạnh
431K21.55K72.705MMYR15.710.00MYRDịch vụ Khách hàng
MEGASUNMEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.055MYR−8.33%−0.005MYR
Bán Mạnh
225.6K12.408K35.52MMYR−0.01MYRDịch vụ Thương mại
MAGNAMAGNA PRIMA BHD
0.440MYR−8.33%−0.040MYR
Bán
28.5K12.54K191.593MMYR2.840.17MYRTài chính
STELLASTELLA HOLDINGS BERHAD
0.880MYR−8.33%−0.080MYR
Bán Mạnh
1.2K1.056K64.32MMYR52.170.02MYRDịch vụ Công nghiệp
ATTAATTA GLOBAL GROUP BERHAD
0.285MYR−8.06%−0.025MYR
Bán Mạnh
5K1.425K77.887MMYR53.450.01MYRKhách hàng Lâu năm
SPRINGSPRING ART HOLDINGS BERHAD
0.180MYR−7.69%−0.015MYR
Bán Mạnh
34K6.12K81.059MMYR13.540.01MYRKhách hàng Lâu năm
QUALITYQUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
0.960MYR−7.69%−0.080MYR
Bán Mạnh
3.1K2.976K60.28MMYR18.710.06MYRKhoáng sản phi năng lượng
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.060MYR−7.69%−0.005MYR
Theo dõi
1.641M98.478K34.482MMYR−0.25MYR466Vận chuyển
HTPADUHEITECH PADU BHD
0.670MYR−6.94%−0.050MYR
Bán Mạnh
290.1K194.367K72.882MMYR−0.15MYRDịch vụ Công nghệ
SFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
1.620MYR−6.90%−0.120MYR
Theo dõi
18.876M30.579M1.392BMYRDịch vụ Công nghiệp
FITTERSFITTERS DIVERSIFIED BHD
0.070MYR−6.67%−0.005MYR
Bán
526.9K36.883K45.599MMYR−0.03MYR15Sản xuất Chế tạo
GHLSYSGHL SYSTEMS BHD
0.720MYR−6.49%−0.050MYR
Bán
613.6K441.792K877.817MMYR34.380.02MYR1KDịch vụ Công nghệ
ITRONICINDUSTRONICS BHD
0.075MYR−6.25%−0.005MYR
Bán
226.5K16.988K35.002MMYR−0.03MYRCông nghệ Điện tử
CNERGENCNERGENZ BERHAD
0.995MYR−6.13%−0.065MYR
Mua
18.93M18.835M444.134MMYRCông nghệ Điện tử
EDGENTAUEM EDGENTA BERHAD
1.080MYR−6.09%−0.070MYR
Bán Mạnh
73.1K78.948K956.368MMYR19.200.06MYR22.359KDịch vụ Thương mại
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.080MYR−5.88%−0.005MYR
Bán Mạnh
315K25.2K55.707MMYR−0.01MYR661Dịch vụ Thương mại
DNONCEDNONCE TECHNOLOGY BHD
0.080MYR−5.88%−0.005MYR
Bán Mạnh
514.5K41.16K31.939MMYRCông nghệ Điện tử
SALCONSALCON BHD
0.160MYR−5.88%−0.010MYR
Bán Mạnh
236K37.76K171.381MMYR188.890.00MYR383Dịch vụ Phân phối
DATAPRPDATAPREP HOLDINGS BHD
0.165MYR−5.71%−0.010MYR
Bán Mạnh
1.926M317.724K118.067MMYR−0.02MYRDịch vụ Công nghệ
ECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
0.165MYR−5.71%−0.010MYR
Bán Mạnh
1.084M178.844K248.062MMYR−0.03MYRDịch vụ Công nghiệp
PEBPIMPINAN EHSAN BERHAD
1.180MYR−5.60%−0.070MYR
Bán Mạnh
35K41.3K86.406MMYR56.310.02MYRTài chính
SERSOLSERSOL BERHAD
0.085MYR−5.56%−0.005MYR
Bán
378.2K32.147K48.929MMYR−0.01MYRCông nghiệp Chế biến
KAREXKAREX BERHAD
0.340MYR−5.56%−0.020MYR
Bán Mạnh
240.8K81.872K379.246MMYR−0.01MYRSản xuất Chế tạo
BIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.085MYR−5.56%−0.005MYR
Bán Mạnh
463.9K39.432K124.026MMYR−0.01MYRCông nghệ Sức khỏe
ECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.085MYR−5.56%−0.005MYR
Bán Mạnh
99.2K8.432K34.422MMYR−0.03MYRDịch vụ Công nghiệp
OCNCASHOCEANCASH PACIFIC BHD
0.265MYR−5.36%−0.015MYR
Bán Mạnh
7.7K2.041K73.024MMYR14.580.02MYRCông nghiệp Chế biến
LGMSLGMS BERHAD
1.060MYR−5.36%−0.060MYR
Bán
6.935M7.351M510.72MMYR90Dịch vụ Công nghệ
KYMKYM HOLDINGS BHD
0.540MYR−5.26%−0.030MYR
Bán
1.015M548.262K86.52MMYR7.680.07MYRCông nghiệp Chế biến
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.185MYR−5.13%−0.010MYR
Bán
23.787M4.401M188.975MMYR162.500.00MYRDịch vụ Công nghiệp
CSCENICCLASSIC SCENIC BHD
1.140MYR−5.00%−0.060MYR
Theo dõi
13.431M15.311M290.597MMYR27.150.05MYR343Khách hàng Lâu năm
INGENIEUINGENIEUR GUDANG BERHAD
0.095MYR−5.00%−0.005MYR
Bán
3.2K30498.793MMYR4.880.02MYRDịch vụ Công nghiệp
CHGPCHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
0.950MYR−5.00%−0.050MYR
Bán
6.543M6.215M470.738MMYR129.870.01MYRKhách hàng Lâu năm
ADVPKGADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY
2.550MYR−4.85%−0.130MYR
Bán Mạnh
2K5.1K51.221MMYR−0.08MYRCông nghiệp Chế biến
MENANGMENANG CORPORATION (M) BHD
0.495MYR−4.81%−0.025MYR
Bán
168.4K83.358K263.251MMYR0.54MYRDịch vụ Công nghiệp
TOPGLOVTOP GLOVE CORPORATION BHD
0.595MYR−4.80%−0.030MYR
Bán
78.489M46.701M5.004BMYR21.260.03MYRCông nghệ Sức khỏe
ATECHAURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
1.800MYR−4.76%−0.090MYR
Mua
1.895M3.412M676.96MMYR29.620.06MYRCông nghệ Điện tử
ENCORPENCORP BHD
0.200MYR−4.76%−0.010MYR
Bán Mạnh
19.3K3.86K66.423MMYR−0.04MYRTài chính
JETSONKUMPULAN JETSON BHD
0.200MYR−4.76%−0.010MYR
Bán
1.792M358.34K56.273MMYR−0.03MYRSản xuất Chế tạo
SWSCAPSWS CAPITAL BERHAD
0.205MYR−4.65%−0.010MYR
Bán
2.453M502.927K59.142MMYR24.430.01MYRKhách hàng Lâu năm
SIGNSIGNATURE INTERNATIONAL BHD
1.650MYR−4.62%−0.080MYR
Bán
1.044M1.723M477.48MMYR18.660.09MYRKhách hàng Lâu năm
DPHARMADUOPHARMA BIOTECH BERHAD
1.240MYR−4.62%−0.060MYR
Bán Mạnh
365.5K453.22K1.238BMYR17.620.07MYR1.594KCông nghệ Sức khỏe
EMETALLEONMETALL GROUP BHD
0.625MYR−4.58%−0.030MYR
Bán
1.059M662.063K181.152MMYR4.260.15MYRKhoáng sản phi năng lượng
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
0.210MYR−4.55%−0.010MYR
Bán Mạnh
33K6.93K39.325MMYR70.970.00MYRDịch vụ Công nghiệp
YONGTAIYONG TAI BHD
0.210MYR−4.55%−0.010MYR
Bán
555.5K116.655K83.181MMYR−1.26MYRTài chính
E&OEASTERN & ORIENTAL BHD
0.420MYR−4.55%−0.020MYR
Bán Mạnh
10.1K4.242K638.504MMYR8.940.05MYRTài chính
ICONICICONIC WORLDWIDE BERHAD
0.105MYR−4.55%−0.005MYR
Bán Mạnh
1.762M184.989K61.859MMYR5.910.02MYRDịch vụ Khách hàng
UNIQUEUNIQUE FIRE HOLDINGS BERHAD
0.215MYR−4.44%−0.010MYR
Bán Mạnh
3.498M752.135KSản xuất Chế tạo
SMRTSMRT HOLDINGS BERHAD
0.110MYR−4.35%−0.005MYR
Bán
155.1K17.061K51.203MMYR7.140.02MYRDịch vụ Thương mại
PENTAPENTAMASTER CORPORATION BHD
3.970MYR−4.34%−0.180MYR
Bán
751K2.981M2.932BMYR37.250.11MYR703Sản xuất Chế tạo
DUFUDUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
2.460MYR−4.28%−0.110MYR
Bán Mạnh
918.6K2.26M1.362BMYR15.870.16MYR904Công nghệ Điện tử
TAKAFULSYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
3.160MYR−4.24%−0.140MYR
Bán Mạnh
1.896M5.99M2.763BMYR7.170.46MYR931Tài chính
IRISIRIS CORPORATION BHD
0.115MYR−4.17%−0.005MYR
Bán Mạnh
1.468M168.82K391.549MMYR50.000.00MYR436Công nghệ Điện tử
NICENICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.115MYR−4.17%−0.005MYR
Bán Mạnh
386.6K44.459K105.302MMYR−0.01MYRKhách hàng Lâu năm
OIBORIENTAL INTEREST BHD
0.930MYR−4.12%−0.040MYR
Bán Mạnh
126K117.18K450.638MMYR7.840.12MYRDịch vụ Công nghiệp
ENGKAHENG KAH CORPORATION BHD
0.350MYR−4.11%−0.015MYR
Bán Mạnh
80.7K28.245K43.115MMYR−0.06MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
WTKWTK HOLDINGS BHD
0.470MYR−4.08%−0.020MYR
Bán Mạnh
131.3K61.711K229.997MMYR8.770.06MYRKhoáng sản phi năng lượng
CAREPLSCAREPLUS GROUP BERHAD
0.235MYR−4.08%−0.010MYR
Bán
1.124M264.187K140.39MMYR−0.14MYR1.728KSản xuất Chế tạo
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
3.320MYR−4.05%−0.140MYR
Bán Mạnh
270.8K899.056K4.332BMYR39.100.09MYR821Sản xuất Chế tạo
PWORTHPRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.120MYR−4.00%−0.005MYR
Bán
1.369M164.244K181.765MMYR−0.01MYR470Khoáng sản phi năng lượng
YGLYGL CONVERGENCE BHD
0.120MYR−4.00%−0.005MYR
Bán Mạnh
36.8K4.416K31.939MMYR−0.00MYRDịch vụ Công nghệ
STRAITSSTRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD
0.120MYR−4.00%−0.005MYR
Bán Mạnh
549.4K65.928K117.768MMYR13.440.01MYRDịch vụ Phân phối
IWCITYISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
0.245MYR−3.92%−0.010MYR
Bán Mạnh
258.5K63.333K234.888MMYR−0.03MYR46Dịch vụ Công nghiệp
PHARMAPHARMANIAGA BHD
0.495MYR−3.88%−0.020MYR
Bán Mạnh
1.623M803.583K674.629MMYR4.120.13MYR3.642KDịch vụ Phân phối
JHMJHM CONSOLIDATION BHD
0.990MYR−3.88%−0.040MYR
Bán Mạnh
1.337M1.323M574.328MMYR16.140.06MYRCông nghệ Điện tử
HOHUPHO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.250MYR−3.85%−0.010MYR
Bán Mạnh
20050128.664MMYR−0.08MYR237Tài chính
RSAWITRIMBUNAN SAWIT BHD
0.125MYR−3.85%−0.005MYR
Bán
477.5K59.688K265.424MMYR15.660.01MYRCông nghiệp Chế biến
PARKSONPARKSON HOLDINGS BHD
0.125MYR−3.85%−0.005MYR
Bán Mạnh
1.804M225.438K149.357MMYR−0.11MYRBán Lẻ
GENETECGENETEC TECHNOLOGY BERHAD
2.270MYR−3.81%−0.090MYR
Bán
1.83M4.155M1.609BMYR24.460.10MYRSản xuất Chế tạo
HWATAIHWA TAI INDUSTRIES BHD
0.510MYR−3.77%−0.020MYR
Bán Mạnh
107K54.57K39.662MMYR−0.06MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
BDBBINA DARULAMAN BHD
0.255MYR−3.77%−0.010MYR
Bán
230.9K58.88K80.522MMYR12.860.02MYRTài chính
TASCOTASCO BERHAD
0.770MYR−3.75%−0.030MYR
Bán Mạnh
311.7K240.009K640MMYR8.660.09MYRVận chuyển
CBIPCB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
1.040MYR−3.70%−0.040MYR
Bán Mạnh
729.8K758.992K522.495MMYR5.910.18MYRSản xuất Chế tạo
KOSSANKOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
1.040MYR−3.70%−0.040MYR
Bán
2.976M3.095M2.756BMYR3.120.35MYR7KSản xuất Chế tạo
JCYJCY INTERNATIONAL BERHAD
0.130MYR−3.70%−0.005MYR
Bán Mạnh
608.4K79.092K284.958MMYR192.860.00MYR8.1KCông nghệ Điện tử
WCTWCT HOLDINGS BERHAD
0.395MYR−3.66%−0.015MYR
Bán
783.2K309.364K575.255MMYR5.540.07MYR2.302KDịch vụ Công nghiệp
EDARANEDARAN BHD
0.530MYR−3.64%−0.020MYR
Bán
86.7K45.951K31.848MMYR61.110.01MYRDịch vụ Công nghệ
ANCOMNYANCOM NYLEX BERHAD
0.930MYR−3.63%−0.035MYR
Bán Mạnh
726.8K675.924K884.322MMYR12.650.09MYRCông nghiệp Chế biến
BONIABONIA CORPORATION BHD
1.860MYR−3.63%−0.070MYR
Bán Mạnh
179.5K333.87K386.808MMYR8.620.22MYRBán Lẻ
IJMIJM CORPORATION BHD
1.610MYR−3.59%−0.060MYR
Bán Mạnh
640.9K1.032M6.021BMYR7.910.21MYR2.878KDịch vụ Công nghiệp
HPPHBHPP HOLDINGS BERHAD
0.405MYR−3.57%−0.015MYR
Theo dõi
44.5K18.023K163.141MMYR19.440.02MYRCông nghiệp Chế biến
PAOSPAOS HOLDINGS BHD
0.275MYR−3.51%−0.010MYR
Bán Mạnh
515K141.625K51.632MMYR−0.02MYR121Hàng tiêu dùng không lâu bền
PADINIPADINI HOLDINGS BHD
3.040MYR−3.49%−0.110MYR
Bán Mạnh
583.9K1.775M2.072BMYR13.450.23MYRBán Lẻ
KERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.110MYR−3.48%−0.040MYR
Bán Mạnh
116.9K129.759K1.452BMYR13.940.09MYR1.563KDịch vụ Công nghiệp
SDSSDS GROUP BERHAD
0.555MYR−3.48%−0.020MYR
Theo dõi
2.458M1.364M235.538MMYR14.940.04MYR1.2KHàng tiêu dùng không lâu bền
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
0.835MYR−3.47%−0.030MYR
Bán
2.537M2.118M1.661BMYR12.720.07MYRDịch vụ Khách hàng
PARAGONPARAGON UNION BHD
1.430MYR−3.38%−0.050MYR
Bán Mạnh
13K18.59K122.807MMYR−0.20MYRSản xuất Chế tạo
REXREX INDUSTRY BHD
0.145MYR−3.33%−0.005MYR
Bán Mạnh
357K51.765K98.651MMYR41.670.00MYRHàng tiêu dùng không lâu bền