Cổ phiếu Malaysia đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Malaysia này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AEMAE MULTI HOLDINGS BHD
−33.33%0.010 MYR70K0.2732.454M MYR−0.01 MYR+81.23%0.00%Công nghệ Điện tử
BORNOILBORNEO OIL BHD
−33.33%0.010 MYR268.9K0.06168.455M MYR−0.00 MYR−122.22%0.00%Dịch vụ Khách hàng
G3G3 GLOBAL BERHAD
−20.00%0.020 MYR902.7K0.1494.339M MYR−0.00 MYR+73.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CMECME GROUP BHD
−20.00%0.020 MYR18K0.0125.839M MYR−0.00 MYR+70.37%0.00%Khách hàng Lâu năm
KANGERKANGER INTERNATIONAL BERHAD
−17.65%0.070 MYR84.525M3.6151.989M MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
−16.67%0.025 MYR50K0.0516.177M MYR−0.05 MYR−78.01%0.00%Dịch vụ Phân phối
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
−15.79%0.320 MYR23.5K3.4225.405M MYR−0.00 MYR+98.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
−12.50%0.035 MYR450.2K1.3640.118M MYR−0.00 MYR−114.89%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
−12.50%0.035 MYR123.2K0.0342.964M MYR−0.00 MYR+64.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
−12.50%0.035 MYR442.5K0.2277.915M MYR−0.04 MYR−262.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
CORAZACORAZA INTEGRATED TECHNOLOGY BERHAD
−11.54%0.460 MYR5.096M11.74225.349M MYR17.900.03 MYR−20.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
PHARMAPHARMANIAGA BHD
−11.11%0.360 MYR5.389M11.79576.492M MYR−0.48 MYR−485.13%17.25%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
REACHREACH ENERGY BHD
−11.11%0.040 MYR70K0.2095.803M MYR−0.20 MYR−213.01%0.00%Năng lượng Mỏ
COMFORTCOMFORT GLOVES BERHAD
−9.47%0.430 MYR3.571M0.68278.613M MYR−0.10 MYR−120.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
MINETECMINETECH RESOURCES BHD
−9.09%0.050 MYR3.072M4.3776.445M MYR−0.00 MYR+70.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CLASSITACLASSITA HOLDINGS BERHAD
−9.09%0.050 MYR3.143M0.5067.802M MYR−0.03 MYR+11.49%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
−8.82%0.155 MYR2.709M1.29140.58M MYR−0.33 MYR−9.46%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AMEDIAASIA MEDIA GROUP BERHAD
−8.70%0.105 MYR12.7K0.4035.8M MYR18.100.01 MYR−76.23%0.00%Dịch vụ Thương mại
TRIVETRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
−8.33%0.055 MYR200K1.3575.817M MYR−0.01 MYR−228.97%0.00%Công nghệ Điện tử
MUDAJYAMUDAJAYA GROUP BHD
−8.33%0.165 MYR824.4K4.45328.286M MYR−0.00 MYR−114.56%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AIMFLEXAIMFLEX BERHAD
−7.89%0.175 MYR15.57M4.62279.821M MYR21.880.01 MYR−13.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PANDAPANDA ECO SYSTEM BERHAD
−7.41%0.250 MYR38.695MDịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SYGROUPSHIN YANG GROUP BERHAD
−7.41%0.625 MYR918.6K1.20788.791M MYR3.860.16 MYR+31.90%1.85%Vận chuyển
S&FCAPS & F CAPITAL BERHAD
−7.14%0.130 MYR1.024M0.7774.299M MYR28.890.00 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SINARANSINARAN ADVANCE GROUP BERHAD
−7.14%0.065 MYR507.1K8.7064.047M MYR−0.01 MYR−98.15%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AWANTECAWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
−7.14%0.325 MYR1.309M0.21264.045M MYR−0.01 MYR−200.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
−6.67%0.070 MYR3.213M0.23235.88M MYR−0.05 MYR−23.28%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PARKWDPARKWOOD HOLDINGS BERHAD
−6.45%0.145 MYR88.6K0.3741.276M MYR10.140.01 MYR0.00%Tài chính
CMSBCAHYA MATA SARAWAK BHD
−6.31%1.040 MYR12.856M9.481.203B MYR10.070.10 MYR−61.78%2.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
IVORYIVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
−6.25%0.075 MYR9.8K0.1139.206M MYR−0.17 MYR+17.50%0.00%Tài chính
OPTIMAXOPTIMAX HOLDINGS BERHAD
−5.97%0.630 MYR1.433M4.57364.503M MYR29.580.02 MYR−17.76%3.56%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
EUROEURO HOLDINGS BHD
−5.88%0.080 MYR391.5K0.09102.71M MYR−0.01 MYR+64.59%0.00%Khách hàng Lâu năm
SALCONSALCON BHD
−5.77%0.245 MYR3.123M0.41289.361M MYR−0.02 MYR−120.75%0.00%Dịch vụ Phân phối
GCBGUAN CHONG BHD
−5.58%1.860 MYR1.002M0.652.314B MYR20.310.09 MYR−44.32%3.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HWATAIHWA TAI INDUSTRIES BHD
−5.56%0.510 MYR227.3K0.3038.913M MYR−0.10 MYR−75.54%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
−5.56%0.085 MYR418.8K0.1184.461M MYR−0.07 MYR−1113.89%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HLTHLT GLOBAL BERHAD
−5.56%0.170 MYR1.019M0.21143.447M MYR−0.06 MYR−10.57%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
−5.56%0.085 MYR327.7K0.3220.59M MYR−0.27 MYR−45.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
UMSUMS HOLDINGS BHD
−5.47%1.900 MYR4.1K0.7481.787M MYR18.740.10 MYR+2.74%3.98%Dịch vụ Phân phối
MELATIMELATI EHSAN HOLDINGS BHD
−5.41%0.525 MYR29K6.6764.605M MYR3.620.15 MYR−11.31%1.80%Dịch vụ Công nghiệp
ENCORPENCORP BHD
−5.36%0.265 MYR21K0.1385.401M MYR−0.05 MYR−37.43%0.00%Tài chính
KSLKSL HOLDINGS BHD
−5.31%1.070 MYR2.824M1.151.129B MYR3.200.33 MYR+93.52%0.00%Tài chính
KOSSANKOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
−5.29%1.610 MYR4.954M0.424.44B MYR374.420.00 MYR−97.10%1.44%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ARBBARB BERHAD
−5.26%0.090 MYR331.1K0.19117.36M MYR5.810.02 MYR−82.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
−5.26%0.090 MYR46.1K0.04126.584M MYR−0.04 MYR−227.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PESTECHPESTECH INTERNATIONAL BERHAD
−5.26%0.270 MYR5.307M0.72286.613M MYR−0.26 MYR−1930.07%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SCGBHDSOUTHERN CABLE GROUP BERHAD
−5.19%0.365 MYR7.062M2.96304.019M MYR15.530.02 MYR+79.39%0.74%Sản xuất Chế tạo
YLIYLI HOLDINGS BHD
−4.88%0.390 MYR100K0.2642.16M MYR25.830.02 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
OWGONLY WORLD GROUP HOLDINGS BERHAD
−4.67%0.510 MYR2.777M2.36240.913M MYR18.820.03 MYR0.00%Dịch vụ Khách hàng
TJSETIATUJU SETIA BERHAD
−4.65%0.205 MYR2K0.1068.118M MYR−0.01 MYR+92.32%4.65%Dịch vụ Công nghiệp
ICONICICONIC WORLDWIDE BERHAD
−4.55%0.105 MYR281.8K0.0564.671M MYR−0.07 MYR−680.36%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PARLOPARLO BERHAD
−4.55%0.105 MYR147.3K0.3366.127M MYR−0.01 MYR+36.16%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MKLANDMK LAND HOLDINGS BHD
−4.55%0.210 MYR219K0.21265.01M MYR20.000.01 MYR−23.91%0.00%Tài chính
CYBERECYBERJAYA EDUCATION GROUP BERHAD
−4.55%0.105 MYR1.814M1.65184.695M MYR23.330.00 MYR+60.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
−4.49%0.425 MYR2.613M0.41757.87M MYR24.010.02 MYR−79.56%2.30%Dịch vụ Phân phối
ABLEGRPABLEGROUP BERHAD
−4.17%0.115 MYR142.7K0.2531.668M MYR54.760.00 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NIHSINNI HSIN GROUP BERHAD
−4.17%0.115 MYR23.4K0.0365.433M MYR−0.01 MYR−3.03%0.00%Khách hàng Lâu năm
DESTINIDESTINI BERHAD
−4.17%0.115 MYR277.9K0.11191.306M MYR−0.03 MYR−2420.00%0.00%Vận chuyển
TOPGLOVTOP GLOVE CORPORATION BHD
−4.07%0.825 MYR78.796M0.757.207B MYR−0.12 MYR−493.54%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
MYCRONMYCRON STEEL BHD
−4.05%0.355 MYR461.6K0.13117.741M MYR−0.04 MYR−127.23%8.33%Khoáng sản phi năng lượng
AEMULUSAEMULUS HOLDINGS BERHAD
−4.00%0.240 MYR493.8K0.18160.824M MYR−0.02 MYR−193.67%0.00%Công nghệ Điện tử
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
−4.00%0.120 MYR221.6K0.1645.766M MYR−0.03 MYR−3.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
HEXCAREHEXTAR HEALTHCARE BERHAD
−4.00%0.240 MYR1.187M0.15279.947M MYR−0.08 MYR−889.32%0.00%Sản xuất Chế tạo
GLOMACGLOMAC BHD
−4.00%0.360 MYR550K1.58288.025M MYR9.140.04 MYR−24.23%4.00%Tài chính
Sức mua mạnh
TITIJYATITIJAYA LAND BERHAD
−3.92%0.245 MYR121.7K0.32313.719M MYR72.060.00 MYR+1600.00%0.00%Tài chính
HANDALHANDAL ENERGY BERHAD
−3.85%0.125 MYR1.34M0.3431.971M MYR5.660.02 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
YBYB VENTURES BERHAD
−3.85%0.250 MYR300K1.8177.004M MYR−0.08 MYR−177.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
DOMINANDOMINANT ENTERPRISE BHD
−3.85%0.750 MYR1K0.04128.887M MYR9.830.08 MYR−55.67%3.85%Khoáng sản phi năng lượng
HTPADUHEITECH PADU BHD
−3.83%0.880 MYR113.7K0.1577.943M MYR−0.16 MYR+18.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MALTONMALTON BHD
−3.80%0.380 MYR279.2K2.13208.616M MYR−0.16 MYR−213.93%0.00%Tài chính
SBCCORPSBC CORPORATION BHD
−3.75%0.385 MYR48K0.10100.647M MYR1283.330.00 MYR−99.58%0.00%Tài chính
LUXCHEMLUXCHEM CORPORATION BHD
−3.74%0.515 MYR464.1K0.85572.378M MYR19.360.03 MYR−53.17%2.99%Dịch vụ Phân phối
CHINWELCHIN WELL HOLDINGS BHD
−3.73%1.290 MYR183.6K5.88386.726M MYR9.360.14 MYR−58.82%4.08%Sản xuất Chế tạo
Bán
EDARANEDARAN BHD
−3.73%0.775 MYR633.1K0.1644.008M MYR13.740.06 MYR2.30%Dịch vụ Công nghệ
DNONCEDNONCE TECHNOLOGY BHD
−3.70%0.130 MYR191.3K0.6756.48M MYR−0.01 MYR−128.84%0.00%Công nghệ Điện tử
PERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
−3.63%2.920 MYR2.199M0.261.209B MYR−0.11 MYR−285.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KIALIMKIA LIM BHD
−3.61%0.400 MYR43.1K1.0122.917M MYR15.150.03 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASBADVANCE SYNERGY BHD
−3.57%0.135 MYR1.171M0.34354.087M MYR−0.02 MYR−173.85%0.71%Dịch vụ Công nghệ
PBAPBA HOLDINGS BHD
−3.51%1.100 MYR271.2K0.28390.577M MYR12.260.09 MYR−65.87%2.54%Công ty dịch vụ công cộng
E&OEASTERN & ORIENTAL BHD
−3.51%0.550 MYR3.629M0.561.064B MYR10.620.05 MYR−12.20%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
UEMSUEM SUNRISE BERHAD
−3.50%0.690 MYR16.348M1.023.718B MYR50.740.01 MYR0.68%Tài chính
Bán
LAYHONGLAY HONG BHD
−3.45%0.280 MYR5.259M0.55218.394M MYR7.430.04 MYR+3.57%1.02%Công nghiệp Chế biến
PWORTHPRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
−3.45%0.140 MYR13K0.04223.207M MYR−0.02 MYR−37.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
THETATHETA EDGE BERHAD
−3.38%0.715 MYR52.1K0.0386.116M MYR17.790.04 MYR2.05%Dịch vụ Công nghệ
MBSBMALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
−3.38%0.715 MYR11.929M2.926.126B MYR13.100.05 MYR11.41%Tài chính
Bán Mạnh
RANHILLRANHILL UTILITIES BERHAD
−3.37%0.860 MYR7.918M0.571.183B MYR10.440.08 MYR+263.00%4.35%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
−3.33%0.290 MYR1.683M0.23151.192M MYR3.550.08 MYR0.00%Vận chuyển
RSAWITRIMBUNAN SAWIT BHD
−3.33%0.145 MYR1.496M1.26296.05M MYR−0.01 MYR−3750.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
−3.33%0.870 MYR2.685M1.97762.618M MYR6.400.14 MYR+10.75%6.59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SPSETIASP SETIA BHD
−3.29%0.735 MYR5.864M0.663.116B MYR27.740.03 MYR−48.24%1.96%Tài chính
Theo dõi
MENANGMENANG CORPORATION (M) BHD
−3.27%0.740 MYR41.6K0.54382.55M MYR19.840.04 MYR+51.01%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PLENITUPLENITUDE BHD
−3.25%1.190 MYR36.1K0.52473.102M MYR7.090.17 MYR+165.51%2.02%Tài chính
KPPROPKERJAYA PROSPEK PROPERTY BERHAD
−3.25%0.745 MYR195.6K0.67308.11M MYR7.340.10 MYR+7.64%3.90%Tài chính
SMETRICSECUREMETRIC BERHAD
−3.23%0.150 MYR2.496M1.7692.331M MYR60.000.00 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
ATAIMSATA IMS BERHAD
−3.17%0.305 MYR657.1K0.49378.902M MYR−0.21 MYR−409.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
RGTECHRADIANT GLOBALTECH BERHAD
−3.13%0.310 MYR148.3K0.69168.064M MYR24.800.01 MYR−25.15%1.56%Dịch vụ Công nghệ
EDELTEQEDELTEQ HOLDINGS BERHAD
−3.13%0.310 MYR4.927M0.75173.074M MYR0.00%Công nghệ Điện tử
CAREPLSCAREPLUS GROUP BERHAD
−3.13%0.310 MYR7.087M0.32193.04M MYR−0.22 MYR−153.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
AMTELAMTEL HOLDINGS BHD
−3.10%0.625 MYR202.6K1.5263.798M MYR16.850.04 MYR+8.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AXIATAAXIATA GROUP BERHAD
−3.04%2.230 MYR2.501M0.6021.571B MYR−0.57 MYR−6000.00%4.26%Truyền thông
Mua