Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
1902 PINEHILL PACIFIC BERHAD 0.15-16.22%-0.03Bán22.000K27.748M-0.14640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2429 TANCO HOLDINGS BHD 0.10-16.00%-0.02Sức bán mạnh8.782M84.032M-0.01371.00Tài chính
5084 IBRACO BHD 0.54-12.90%-0.08Bán42.500K308.151M20.580.03119.00Tài chính
0126 MICROLINK SOLUTIONS BHD 0.40-12.09%-0.06Bán9.000K76.246M-0.30Công nghệ
8605PA FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD - RCPS 16/26 0.08-11.11%-0.01Mua11.600K41.471M14.970.03170.00Công nghiệp
7123 PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD 0.08-11.11%-0.01Bán18.635M92.249M11.780.012662.00Vật liệu cơ bản
7206PB TH HEAVY ENGINEERING BERHAD-ISLAMIC IRREDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES 15/20 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh10.600K67.359M-0.09683.00Năng lượng
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh80042.434M-0.01124.00Công nghệ
7243 BIO OSMO BHD 0.04-11.11%-0.01Bán180.000K35.835M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5198 ABM FUJIYA BERHAD 0.40-11.11%-0.05Bán6.100K81.100M10.630.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6076 ENCORP BHD 0.51-9.82%-0.06Bán76.900K164.816M-0.12172.00Công nghiệp
5188 CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD 0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh243.000K36.785M-0.00106.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0066 VSOLAR GROUP BERHAD 0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh260.000K42.520M-0.0116.00Công nghệ
5035 KNUSFORD BHD 0.61-8.96%-0.06Bán20066.844M-0.12317.00Công nghiệp
0145 TFP SOLUTIONS BHD 0.12-7.69%-0.01Bán80.000K26.691M-0.0046.00Công nghệ
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD 0.06-7.69%-0.01Bán130.000K16.865M-0.0362.00Công nghệ
0103 MNC WIRELESS BHD 0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh360.000K33.528M-0.0060.00Công nghệ
8931 JERASIA CAPITAL BHD 0.39-7.14%-0.03Sức bán mạnh101.000K34.502M5.890.073978.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7245 WZ SATU BERHAD 0.30-6.25%-0.02Bán798.400K149.036M17.500.0299.00Vật liệu cơ bản
6025 BERJAYA MEDIA BHD 0.23-6.12%-0.01Mua3.200K57.667M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2283 ZELAN BHD 0.08-5.88%-0.01Bán1.611M71.905M-0.10371.00Công nghiệp
0048 ANCOM LOGISTICS BERHAD 0.08-5.88%-0.01Bán481.300K40.279M-0.00873.00Công nghiệp
0079 ORION IXL BERHAD 0.08-5.88%-0.01Bán217.200K50.974M333.330.00Công nghệ
8117 POLY GLASS FIBRE (M) BHD 0.41-5.75%-0.03Bán2.500K69.675M36.220.01133.00Vật liệu cơ bản
9059 TSH RESOURCES BHD 1.15-5.74%-0.07Bán139.300K1.688B15.960.072094.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0159 ASIA MEDIA GROUP BERHAD 0.09-5.56%-0.01Mua280.500K21.578M12.320.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
0105 ASIA POLY HOLDINGS BHD 0.09-5.26%-0.00Sức bán mạnh220.200K41.967M71.430.00248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6262 INNOPRISE PLANTATIONS BERHAD 0.75-5.06%-0.04Bán99.000K359.586M9.750.082351.00Vật liệu cơ bản
4847 KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD 0.10-5.00%-0.01Bán401.100K40.329M-0.03491.00Công nghiệp
5924 MTD ACPI ENGINEERING BHD 0.20-4.88%-0.01Mua22.000K47.543M6.370.03654.00Công nghiệp
2135 GOPENG BHD 1.38-4.83%-0.07Sức bán mạnh14.000K260.348M51.260.03121.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7149 ENG KAH CORPORATION BHD 1.00-4.76%-0.05Sức bán mạnh35.700K74.387M62.190.02356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9466 KKB ENGINEERING BHD 0.82-4.62%-0.04Mua233.400K223.265M48.020.02541.00Công nghiệp
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD 0.10-4.55%-0.01Bán240.000K56.011M244.190.00104.00Công nghệ
7228 T7 GLOBAL BERHAD 0.43-4.44%-0.02Mua1.691M188.986M48.310.01600.00Năng lượng
3018 OLYMPIA INDUSTRIES BHD 0.11-4.35%-0.01Bán311.400K117.840M5.640.02326.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8745 LEWEKO RESOURCES BHD 0.22-4.35%-0.01Sức bán mạnh10.000K74.127M-0.03310.00Vật liệu cơ bản
8443 HIL INDUSTRIES BHD 0.66-4.35%-0.03Bán4.800K230.770M13.000.05533.00Vật liệu cơ bản
3662 MALAYAN FLOUR MILLS BHD 1.32-4.35%-0.06Sức bán mạnh1.846M760.330M16.050.082246.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5163 SEREMBAN ENGINEERING BERHAD 0.34-4.29%-0.01Bán25.000K28.035M14.370.02150.00Công nghiệp
2143 ECM LIBRA FINANCIAL GRP BHD 0.35-4.11%-0.01Bán66.700K163.282M195.530.00500.00Tài chính
1694 MENANG CORPORATION (M) BHD 0.47-4.08%-0.02Mua535.900K235.877M50.050.01109.00Tài chính
0082 GREEN PACKET BHD 0.35-4.05%-0.01Bán187.700K281.073M-0.021000.00Công nghệ
5231 PELIKAN INT.CORPORATION BHD 0.59-4.03%-0.03Bán127.000K343.466M13.470.041916.00Công nghiệp
1287 PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD 0.12-4.00%-0.01Sức bán mạnh1.260M116.251M-0.00169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5040 MEDA INC. BHD 0.38-3.85%-0.01Bán40.000K192.333M-0.03455.00Tài chính
8192 MERCURY INDUSTRIES BHD 1.25-3.85%-0.05Mua50052.301M4.070.31100.00Vật liệu cơ bản
5255 ICON OFFSHORE BERHAD 0.12-3.85%-0.01Bán8.961M153.223M-0.05Năng lượng
7239 SCANWOLF CORPORATION BHD 0.26-3.77%-0.01Bán365.000K25.527M6.290.04Vật liệu cơ bản
6556 ANN JOO RESOURCES BHD 2.07-3.72%-0.08Mua1.355M1.203B6.500.382211.00Vật liệu cơ bản
9881 LEADER STEEL HOLDINGS BHD 0.39-3.70%-0.01Mua68.700K51.917M7.120.05132.00Vật liệu cơ bản
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD 0.13-3.70%-0.01Mua4.689M75.450M-0.0143.00Công nghệ
6491 KUMPULAN FIMA BHD 1.58-3.66%-0.06Mua600463.430M14.140.111045.00Công nghiệp
5098 MALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD 0.66-3.65%-0.03Theo dõi6.921M293.020M3.370.20367.00Vật liệu cơ bản
7201 PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION 0.14-3.57%-0.01Bán366.200K92.234M143.620.00209.00Công nghiệp
5145 SEALINK INTERNATIONAL BHD 0.14-3.57%-0.01Bán11.000K70.086M-0.10Công nghiệp
9954 ASIA KNIGHT BERHAD 0.14-3.57%-0.01Mua560.100K80.870M-0.03267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7200 TEK SENG HOLDINGS BHD 0.28-3.51%-0.01Sức bán mạnh1.353M99.340M5.220.06285.00Vật liệu cơ bản
0028 SCOPE INDUSTRIES BHD 0.14-3.45%-0.01Bán14.200K81.370M31.040.01704.00Công nghệ
0018 LAMBO GROUP BERHAD 0.14-3.45%-0.01Bán40.000K303.379M17.280.0185.00Công nghệ
7145 PRINSIPTEK CORPORATION BHD 0.14-3.45%-0.01Mua1.622M50.617M14.960.01187.00Công nghiệp
7183 IRE-TEX CORPORATION BHD 0.14-3.45%-0.01Bán764.500K21.098M-0.11478.00Vật liệu cơ bản
7157 CYL CORPORATION BHD 0.56-3.45%-0.02Bán10.000K58.071M629.210.00465.00Vật liệu cơ bản
5175 IVORY PROPERTIES GROUP BERHAD 0.28-3.39%-0.01Bán82.000K144.752M13.290.02422.00Tài chính
5113 RIMBUNAN SAWIT BHD 0.29-3.33%-0.01Mua36.800K426.071M-0.07786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0152 DGB ASIA BERHAD 0.14-3.33%-0.01Mua2.120M113.566M237.700.00Công nghệ
1643 LANDMARKS BHD 0.73-3.29%-0.03Mua148.800K402.452M-0.06764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5205 EVERSENDAI CORPORATION BERHAD 0.90-3.24%-0.03Bán5.013M723.408M7.180.1215000.00Công nghiệp
0010 IRIS CORPORATION BHD 0.15-3.23%-0.01Mua8.114M383.617M-0.05684.00Công nghệ
8834 IREKA CORPORATION BHD 0.61-3.17%-0.02Mua7.000K114.032M17.720.031076.00Công nghiệp
6556PA ANN JOO RESOURCES BERHAD-REDEEMABLE CONVERTIBLE CUMULATIVE PREFERENCE SHARES 2016/2024 0.92-3.16%-0.03Bán20.800K1.203B6.500.382211.00Vật liệu cơ bản
7168 PRG HOLDINGS BERHAD 0.77-3.14%-0.03Bán379.100K241.487M67.720.01954.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2097 EASTLAND EQUITY BHD 0.15-3.12%-0.01Bán202.100K39.355M-0.03430.00Tài chính
5208 EITA RESOURCES BERHAD 1.24-3.12%-0.04Bán21.900K166.605M11.020.11355.00Công nghiệp
5242 SOLID AUTOMOTIVE BHD 0.32-3.03%-0.01Sức bán mạnh140.400K129.493M59.700.01267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5080 POH KONG HOLDINGS BHD 0.48-3.00%-0.01Sức bán mạnh300.000K205.429M6.920.071200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7253 HANDAL RESOURCES BERHAD 0.49-2.97%-0.01Mua587.200K80.900M-0.03Công nghiệp
7091 UNIMECH GROUP BHD 0.98-2.97%-0.03Bán673.300K136.752M10.500.10369.00Công nghiệp
7217 EONMETALL GROUP BHD 0.50-2.91%-0.01Mua199.200K97.088M5.590.09Vật liệu cơ bản
9474 BRAHIMS HOLDINGS BERHAD 0.34-2.90%-0.01Mua347.100K81.619M-0.031200.00Công nghiệp
6874 KUB MALAYSIA BHD 0.34-2.82%-0.01Mua1.173M197.788M5.910.062753.00Năng lượng
9571 MITRAJAYA HOLDINGS BHD 0.53-2.75%-0.01Mua1.242M489.003M6.000.10521.00Công nghiệp
3255 HEINEKEN MALAYSIA BERHAD 22.84-2.73%-0.64Mua25.100K7.102B25.570.89587.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
0007 PUC BERHAD 0.18-2.70%-0.01Bán9.097M294.837M-0.0163.00Công nghệ
0039 GFM SERVICES BERHAD 0.55-2.65%-0.01Bán815.100K249.304M21.750.0363.00Công nghiệp
5195 CENSOF HOLDINGS BERHAD 0.19-2.56%-0.01Mua436.200K97.963M-0.02147.00Công nghệ
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD 0.19-2.56%-0.01Mua2.404M138.712M-0.0150.00Công nghệ
5263 SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD 1.90-2.56%-0.05Mua677.800K2.524B17.660.111161.00Công nghiệp
7029 MASTER-PACK GROUP BERHAD 0.57-2.54%-0.01Bán152.000K32.266M6.680.09213.00Vật liệu cơ bản
4723 JAKS RESOURCES BERHAD 1.15-2.54%-0.03Bán5.122M645.007M4.280.27213.00Công nghiệp
7052 PADINI HOLDINGS BHD 5.85-2.50%-0.15Mua205.500K3.952B23.990.241762.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4235 LION INDUSTRIES CORPORATION 0.80-2.45%-0.02Mua8.964M585.817M3.660.225139.00Vật liệu cơ bản
0038 PLASTRADE TECHNOLOGY BHD 0.20-2.44%-0.01Bán5.000K30.870M-0.03112.00Vật liệu cơ bản
0178 SEDANIA INNOVATOR BERHAD 0.20-2.44%-0.01Bán187.000K46.347M41.490.00Dịch vụ Viễn thông
7293 YINSON HOLDINGS BHD 4.51-2.38%-0.11Bán22.000K5.056B16.850.27289.00Công nghiệp
7020 YKGI HOLDINGS BERHAD 0.20-2.38%-0.01Bán201.900K73.734M-0.03418.00Vật liệu cơ bản
7035 CCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD 0.83-2.34%-0.02Bán2.123M539.929M14.480.06924.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4863 TELEKOM MALAYSIA BHD 3.81-2.31%-0.09Mua10.478M14.674B16.800.2326407.00Dịch vụ Viễn thông
5087 MYCRON STEEL BHD 0.42-2.30%-0.01Mua105.600K123.494M5.330.08110.00Công nghiệp
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD 0.21-2.27%-0.01Bán67.600K102.162M-0.0563.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất