Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Malaysia

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
AME AME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.58-36.29%-0.90Sức bán mạnh1.256M1.059B18.750.13Khách hàng Lâu năm
COMPUGT COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh379.000K76.394M-0.00Dịch vụ Phân phối
PASUKGB PASUKHAS GROUP BERHAD
0.09-21.74%-0.03Bán168.111M133.146M-0.22Sản xuất Chế tạo
YONGTAI YONG TAI BHD
0.16-20.00%-0.04Sức bán mạnh108.484M269.693M-0.01Công nghiệp Chế biến
EMICO EMICO HOLDINGS BHD
0.55-18.05%-0.12Mua146.159M78.568M-0.02159.00Sản xuất Chế tạo
TALAMT TALAM TRANSFORM BERHAD
0.03-16.67%-0.01Bán13.204M128.779M-0.0189.00Tài chính
TGL TEO GUAN LEE CORPORATION BHD
1.01-14.41%-0.17Bán209.300K96.152M19.340.06699.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh1.050M38.287M-0.13Dịch vụ Công nghiệp
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh7.521M72.792M-0.01Dịch vụ Công nghệ
IQZAN IQZAN HOLDING BERHAD
0.09-14.29%-0.01Bán5.427M23.293M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
SASBADI SASBADI HOLDINGS BHD
0.15-14.29%-0.03Sức bán mạnh14.967M74.241M-0.00Dịch vụ Khách hàng
KTB KONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.17-12.50%-0.03Mua17.556M80.559M-0.02Dịch vụ Khách hàng
XOX XOX BHD
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh1.734M161.435M-0.04Truyền thông
Y&G Y&G CORPORATION BHD
1.35-12.34%-0.19Mua679.100K336.457M101.990.0248.00Tài chính
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.14-12.12%-0.02Mua15.584M137.935M-0.02Dịch vụ Công nghệ
DOLPHIN DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.08-11.11%-0.01Sức bán mạnh19.215M84.217M-0.01Sản xuất Chế tạo
JOE JOE HOLDING BERHAD
0.04-11.11%-0.01Bán2.645M137.660M-0.00Khách hàng Lâu năm
HHGROUP HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.57-10.85%-0.07Bán1.046M90.046M-0.31Khoáng sản phi năng lượng
DESTINI DESTINI BERHAD
0.22-10.20%-0.03Bán22.513M407.565M-0.11824.00Công nghệ Điện tử
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.86-10.14%-0.21Mua2.702M182.219M59.830.03800.00Công nghệ Điện tử
ORION ORION IXL BERHAD
0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh2.999M42.825M-0.09Dịch vụ Công nghệ
AEM AE MULTI HOLDINGS BHD
0.04-10.00%-0.01Bán12.627M108.175M-0.02Công nghệ Điện tử
UCREST UCREST BERHAD
0.27-10.00%-0.03Bán34.616M186.563M15.460.02Công nghệ Điện tử
CEPCO CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
0.88-9.74%-0.10Bán7.200K72.759M-0.28Khoáng sản phi năng lượng
SUBUR SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.83-9.73%-0.09Mua1.269M174.186M5.870.16Khoáng sản phi năng lượng
CHEETAH CHEETAH HOLDINGS BHD
0.47-9.62%-0.05Sức bán mạnh2.505M179.181M26.940.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
SIMEPLT SIME DARBY PLANTATION BERHAD
3.45-9.21%-0.35Sức bán mạnh8.320M26.280B17.260.2285000.00Công nghiệp Chế biến
JOHAN JOHAN HOLDINGS BHD
0.10-9.09%-0.01Bán1.439M128.483M-0.02Sản xuất Chế tạo
DNONCE DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.41-8.99%-0.04Sức bán mạnh9.763M139.342M9.410.05Hỗn hợp
TAS TAS OFFSHORE BERHAD
0.26-8.93%-0.03Sức bán mạnh468.600K48.947M0.01Hỗn hợp
ASIABRN ASIA BRANDS BERHAD
0.54-8.55%-0.05Sức bán mạnh81.800K136.099M9.620.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
INIX INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.11-8.33%-0.01Bán4.057M55.992M-0.02Dịch vụ Công nghệ
BCMALL BCM ALLIANCE BERHAD
0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh1.834M93.882M-0.00Khách hàng Lâu năm
M3TECH M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh4.408M53.618M-0.01Truyền thông
AT AT SYSTEMATIZATION BHD
0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh7.351M283.987M-0.01Sản xuất Chế tạo
SEALINK SEALINK INTERNATIONAL BHD
0.17-8.33%-0.01Sức bán mạnh1.734M90.000M-0.09Sản xuất Chế tạo
TOPGLOV TOP GLOVE CORPORATION BHD
2.81-8.17%-0.25Sức bán mạnh59.153M24.502B3.110.98Công nghệ Sức khỏe
ANNJOO ANN JOO RESOURCES BHD
2.51-8.06%-0.22Bán3.945M1.481B11.980.272029.00Sản xuất Chế tạo
COMFORT COMFORT GLOVES BERHAD
1.37-8.05%-0.12Sức bán mạnh5.586M864.860M1.770.84Khoáng sản phi năng lượng
HARNLEN HARN LEN CORPORATION BHD
0.81-8.00%-0.07Bán3.068M171.978M1.600.55530.00Khách hàng Lâu năm
CHOOBEE CHOO BEE METAL INDUSTRIES BHD
1.86-7.92%-0.16Bán903.700K263.684M4.050.50Khoáng sản phi năng lượng
XL XL HOLDINGS BERHAD
1.06-7.83%-0.09Mua5.645M109.788M359.380.00Công nghiệp Chế biến
KSSC K. SENG SENG CORPORATION BHD
0.77-7.78%-0.07Bán1.640M96.192M16.630.05122.00Khoáng sản phi năng lượng
SAMCHEM SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.78-7.69%-0.07Theo dõi7.476M459.680M7.000.12Dịch vụ Phân phối
QUALITY QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
1.45-7.64%-0.12Mua150.700K91.000M28.440.06Khoáng sản phi năng lượng
HIGHTEC KUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
2.06-7.62%-0.17Mua7.477M250.854M34.630.06Hỗn hợp
PELIKAN PELIKAN INT.CORPORATION BHD
0.42-7.61%-0.04Bán15.684M277.474M63.010.011539.00Vận chuyển
EWINT ECO WORLD INTERNATIONAL BERHAD
0.49-7.55%-0.04Sức bán mạnh4.020M1.272B10.390.05216.00Tài chính
YKGI YKGI HOLDINGS BERHAD
0.18-7.50%-0.01Bán9.791M87.159M26.670.01Sản xuất Chế tạo
VIZIONE VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.12-7.41%-0.01Sức bán mạnh8.185M138.113M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
ALCOM ALCOM GROUP BERHAD
0.81-7.39%-0.07Bán1.089M118.211M5.090.17Khoáng sản phi năng lượng
MAYBULK MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.69-7.33%-0.06Bán16.926M750.000M-0.01Vận chuyển
BPPLAS BP PLASTICS HOLDING BHD
2.53-7.33%-0.20Mua2.406M512.293M13.000.21Công nghiệp Chế biến
PRESTAR PRESTAR RESOURCES BHD
0.64-7.30%-0.05Sức bán mạnh4.940M239.519M3.670.19571.00Sản xuất Chế tạo
LYC LYC HEALTHCARE BERHAD
0.26-7.27%-0.02Sức bán mạnh2.335M118.670M-0.03Dịch vụ Công nghệ
PMHLDG PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh114.600K65.021M-0.00Dịch vụ Khách hàng
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh267.200K58.505M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
SMETRIC SECUREMETRIC BERHAD
0.13-7.14%-0.01Sức bán mạnh4.607M80.711M-0.01Công nghệ Điện tử
PARKSON PARKSON HOLDINGS BHD
0.20-6.98%-0.01Bán13.633M229.444M-0.35Bán Lẻ
WIDETEC WIDETECH (M) BHD
4.94-6.97%-0.37Mua1.116M237.641M-0.05Sản xuất Chế tạo
SMISCOR SMIS CORPORATION BHD
0.73-6.96%-0.06Bán1.563M33.309M133.900.01Sản xuất Chế tạo
ATTA ATTA GLOBAL GROUP BERHAD
0.47-6.93%-0.04Sức bán mạnh195.500K108.369M10.910.05Khách hàng Lâu năm
HLT HLT GLOBAL BERHAD
0.60-6.92%-0.04Sức bán mạnh2.630M459.636M14.190.05Hàng tiêu dùng không lâu bền
BENALEC BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.14-6.90%-0.01Bán3.431M123.118M-0.07114.00Dịch vụ Công nghiệp
TURIYA TURIYA BHD
0.27-6.90%-0.02Mua6.288M66.331M67.440.00Công nghệ Điện tử
DIALOG DIALOG GROUP BHD
2.31-6.85%-0.17Sức bán mạnh13.709M13.993B25.750.10Dịch vụ Công nghiệp
PGLOBE PARAGON GLOBE BERHAD
0.28-6.78%-0.02Bán1.488M220.254M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
KARYON KARYON INDUSTRIES BHD
0.28-6.78%-0.02Bán15.869M140.335M18.210.02240.00Công nghiệp Chế biến
BINACOM BINASAT COMMUNICATIONS BERHAD
0.34-6.76%-0.03Bán6.210M105.982M42.530.01Truyền thông
MULPHA MULPHA INTERNATIONAL BHD
2.22-6.72%-0.16Bán635.900K751.515M16.500.14Dịch vụ Khách hàng
LKL LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.21-6.67%-0.01Sức bán mạnh7.396M173.950M-0.01Công nghệ Sức khỏe
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.07-6.67%-0.01Sức bán mạnh800.900K49.898M-0.02Dịch vụ Công nghệ
KOBAY KOBAY TECHNOLOGY BHD
4.95-6.60%-0.35Bán2.787M1.623B66.330.08Sản xuất Chế tạo
MAHSING MAH SING GROUP BHD
0.71-6.58%-0.05Sức bán mạnh5.315M1.845B22.820.031744.00Sản xuất Chế tạo
GREENYB GREENYIELD BHD
0.28-6.56%-0.02Bán3.886M101.791M17.430.02156.00Hỗn hợp
SYSTECH SYSTECH BHD
0.21-6.52%-0.01Sức bán mạnh3.727M79.545M-0.01151.00Dịch vụ Công nghệ
EDARAN EDARAN BHD
0.88-6.42%-0.06Bán2.354M54.141M10.250.09Dịch vụ Công nghệ
MELEWAR MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.44-6.38%-0.03Sức bán mạnh5.044M168.926M4.580.12Khoáng sản phi năng lượng
SOLUTN SOLUTION GROUP BERHAD
0.67-6.34%-0.04Sức bán mạnh4.316M312.322M-0.00Sản xuất Chế tạo
KAB KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.37-6.33%-0.03Bán19.954M678.138M116.180.00186.00Dịch vụ Công nghiệp
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.07-6.25%-0.01Mua5.288M84.241M-0.02Sản xuất Chế tạo
MRCB MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
0.38-6.25%-0.03Sức bán mạnh9.039M1.787B2000.000.001770.00Tài chính
MILUX MILUX CORPORATION BHD
0.62-6.06%-0.04Bán164.300K155.137M44.000.01162.00Khách hàng Lâu năm
CHUAN CHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.55-6.03%-0.04Bán1.126M97.829M40.000.01Dịch vụ Phân phối
PUNCAK PUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.39-6.02%-0.03Bán1.816M185.608M15.200.03Công ty dịch vụ công cộng
KYM KYM HOLDINGS BHD
0.47-6.00%-0.03Bán2.395M74.945M125.000.00219.00Công nghiệp Chế biến
AZRB AHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.23-6.00%-0.01Sức bán mạnh457.800K149.063M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
HIAPTEK HIAP TECK VENTURE BHD
0.55-5.98%-0.04Bán34.129M1.009B8.120.08Khoáng sản phi năng lượng
EURO EURO HOLDINGS BHD
0.55-5.98%-0.04Bán4.253M469.111M34.410.02Sản xuất Chế tạo
ESAFE EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.32-5.97%-0.02Bán2.923M80.599M16.110.02Khách hàng Lâu năm
SERBADK SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
0.32-5.97%-0.02Sức bán mạnh81.159M1.243B1.940.17Dịch vụ Công nghiệp
REACH REACH ENERGY BHD
0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh708.600K93.195M-0.07Hỗn hợp
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.08-5.88%-0.01Bán284.000K78.771M-0.04Dịch vụ Công nghệ
MERIDIAN MERIDIAN BERHAD
0.16-5.88%-0.01Sức bán mạnh431.800K128.092M-0.01Tài chính
ASIAFLE ASIA FILE CORPORATION BHD
2.42-5.84%-0.15Bán262.400K500.531M7.970.32Công nghiệp Chế biến
TSRCAP TSR CAPITAL BHD
0.24-5.77%-0.01Sức bán mạnh522.100K45.357M3.750.07Dịch vụ Công nghiệp
SCIB SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.49-5.77%-0.03Sức bán mạnh7.473M273.540M1.800.29Khoáng sản phi năng lượng
KOSSAN KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
2.45-5.77%-0.15Sức bán mạnh7.160M6.634B2.221.17Hỗn hợp
INNITY INNITY CORPORATION BHD
0.57-5.74%-0.04Bán83.200K85.036M17.990.03Dịch vụ Thương mại
NICE NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.17-5.71%-0.01Sức bán mạnh3.704M136.074M-0.00Khách hàng Lâu năm
Tải thêm