Các công ty của Malaysia có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Malaysia sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IHHIHH HEALTHCARE BERHAD
2.952 B MYR6.240 MYR+1.46%9.538 M2.5554.163 B MYR18.620.34 MYR+97.29%1.46%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
2.77 B MYR11.720 MYR+0.69%5.94 M1.0567.365 B MYR24.450.48 MYR−20.25%3.95%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TIMECOMTIME DOTCOM BHD
2.569 B MYR5.220 MYR+0.19%1.873 M1.989.632 B MYR31.130.17 MYR−31.72%2.91%Truyền thông
Mua
MISCMISC BHD
2.124 B MYR7.870 MYR−1.62%3.214 M0.7435.71 B MYR16.540.48 MYR+16.48%4.50%Vận chuyển
Mua
TMTELEKOM MALAYSIA BHD
1.871 B MYR6.100 MYR0.00%6.188 M1.4223.41 B MYR12.530.49 MYR+62.23%2.79%Truyền thông
Mua
SIMEPLTSIME DARBY PLANTATION BERHAD
1.86 B MYR4.400 MYR−1.57%2.78 M1.1730.913 B MYR16.360.27 MYR−25.24%2.08%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PETGASPETRONAS GAS BHD
1.82 B MYR18.080 MYR−0.33%638.9 K0.6435.894 B MYR19.660.92 MYR+10.58%3.97%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
1.696 B MYR6.830 MYR+0.29%3.822 M1.4554.48 B MYR32.220.21 MYR−73.17%1.91%Công nghiệp Chế biến
Bán
CDBCELCOMDIGI BERHAD
1.552 B MYR4.070 MYR−0.97%5.159 M2.0648.216 B MYR30.760.13 MYR+35.83%3.21%Truyền thông
Theo dõi
SIMESIME DARBY BHD
1.458 B MYR2.840 MYR+1.07%19.622 M1.2019.152 B MYR5.180.55 MYR+234.10%4.63%Dịch vụ Phân phối
Mua
PPBPPB GROUP BHD
1.394 B MYR15.720 MYR−0.63%1.252 M1.7222.506 B MYR16.040.98 MYR−36.53%2.53%Công nghiệp Chế biến
Mua
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
1.214 B MYR5.380 MYR−1.10%5.299 M0.4044.824 B MYR1.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
IOICORPIOI CORPORATION BHD
1.114 B MYR4.010 MYR−0.25%3.947 M1.6025.12 B MYR28.480.14 MYR−52.27%2.36%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MAXISMAXIS BERHAD
993 M MYR3.480 MYR−1.14%2.32 M1.1427.569 B MYR27.440.13 MYR−15.97%4.55%Truyền thông
Theo dõi
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
943.076 M MYR21.600 MYR+0.28%257.8 K1.1021.399 B MYR22.750.95 MYR+21.44%3.71%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
GAMUDAGAMUDA BHD
860.113 M MYR5.200 MYR+1.96%8.703 M1.3314.123 B MYR16.330.32 MYR−54.67%2.35%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CAPITALACAPITAL A BERHAD
836.986 M MYR0.685 MYR+2.24%5.976 M0.792.851 B MYR3.280.21 MYR0.00%Vận chuyển
Mua
KLKKUALA LUMPUR KEPONG BHD
834.259 M MYR22.760 MYR−0.61%1.218 M1.6525.095 B MYR39.710.57 MYR−69.26%2.62%Công nghiệp Chế biến
Mua
WPRTSWESTPORTS HOLDINGS BERHAD
779.432 M MYR3.880 MYR+0.78%975.2 K1.7813.128 B MYR16.970.23 MYR+11.40%4.39%Vận chuyển
Mua
SUNWAYSUNWAY BERHAD
737.775 M MYR3.330 MYR+0.30%9.422 M0.5318.646 B MYR27.480.12 MYR+6.50%1.66%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
707.771 M MYR25.760 MYR+0.23%415.5 K1.0410.66 B MYR15.101.71 MYR+17.63%7.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NESTLENESTLE (M) BHD
659.87 M MYR126.400 MYR+1.36%187.2 K1.2929.242 B MYR44.922.81 MYR+6.37%2.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
560.675 M MYR1.500 MYR+0.67%13.552 M1.3814.078 B MYR25.300.06 MYR+18.60%2.15%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BIMBBANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
553.05 M MYR2.500 MYR+1.63%640.6 K0.405.576 B MYR10.180.25 MYR6.83%Tài chính
Theo dõi
F&NFRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
536.899 M MYR31.500 MYR−0.06%61.7 K0.5011.556 B MYR22.741.39 MYR+3.30%1.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DIALOGDIALOG GROUP BHD
510.522 M MYR2.410 MYR−0.82%9.277 M0.8313.711 B MYR25.290.10 MYR+6.60%1.52%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MBSBMALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
491.809 M MYR0.780 MYR+1.30%7.224 M0.916.331 B MYR12.320.06 MYR11.04%Tài chính
Bán Mạnh
BKAWANBATU KAWAN BHD
490.917 M MYR19.960 MYR+0.30%118.1 K10.377.853 B MYR21.380.93 MYR−65.91%3.02%Công nghiệp Chế biến
MYEGMY E.G. SERVICES BHD
487.652 M MYR0.785 MYR+1.29%39.416 M1.005.717 B MYR11.950.07 MYR+27.57%1.83%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SCIENTXSCIENTEX BERHAD
438.141 M MYR4.090 MYR+1.24%636.1 K0.756.267 B MYR12.600.32 MYR+17.95%2.48%Công nghiệp Chế biến
Mua
KKSLKSL HOLDINGS BHD
414.623 M MYR1.700 MYR−0.58%1.095 M0.241.739 B MYR4.170.41 MYR+129.12%0.00%Tài chính
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
407.914 M MYR0.900 MYR0.00%20.242 M0.746.121 B MYR15.000.06 MYR+29.03%2.22%Tài chính
Mua
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
400.518 M MYR2.710 MYR−0.37%1.989 M0.312.19 B MYR4.830.56 MYR−38.06%2.39%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
AAHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
397.989 M MYR3.040 MYR+0.33%112 K0.632.178 B MYR5.460.56 MYR+292.45%1.60%Dịch vụ Phân phối
Bán
MFCBMEGA FIRST CORPORATION BHD
383.708 M MYR4.790 MYR−0.83%779.8 K0.974.576 B MYR11.780.41 MYR−3.17%1.63%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
383.399 M MYR3.550 MYR+0.57%707.5 K3.054.533 B MYR11.890.30 MYR−1.58%6.45%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AAXAIRASIA X BERHAD
369.108 M MYR1.190 MYR+0.85%2.029 M1.07527.546 M MYR1.350.88 MYR−98.35%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
TAKAFULSYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD
346.911 M MYR3.550 MYR−0.28%339.9 K0.752.981 B MYR8.560.41 MYR+8.96%3.93%Tài chính
Sức mua mạnh
QLQL RESOURCES BHD
346.821 M MYR6.380 MYR+0.16%3.525 M1.3315.502 B MYR37.640.17 MYR+20.30%1.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MMBMRMBM RESOURCES BHD
334.454 M MYR4.860 MYR−1.02%185 K0.701.919 B MYR5.680.86 MYR+18.78%3.67%Bán Lẻ
Mua
INARIINARI AMERTRON BERHAD
323.535 M MYR3.050 MYR+0.33%6.842 M0.7311.425 B MYR38.660.08 MYR−22.11%2.57%Công nghệ Điện tử
Mua
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
305.843 M MYR2.360 MYR+0.43%2.399 M0.952.746 B MYR7.620.31 MYR+27.93%7.66%Bán Lẻ
Mua
SOPSARAWAK OIL PALMS BHD
300.45 M MYR2.990 MYR+0.34%60.4 K0.292.655 B MYR8.870.34 MYR−38.33%3.36%Công nghiệp Chế biến
Mua
SPSETIASP SETIA BHD
298.573 M MYR1.380 MYR−0.72%19.165 M0.616.426 B MYR29.180.05 MYR+32.87%0.96%Tài chính
Mua
HLINDHONG LEONG INDUSTRIES BHD
290.606 M MYR10.580 MYR−1.31%37.7 K0.603.37 B MYR10.231.03 MYR+11.41%5.32%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
UOADEVUOA DEVELOPMENT BERHAD
279.551 M MYR1.880 MYR+1.08%170.7 K0.914.632 B MYR16.460.11 MYR+23.19%16.13%Tài chính
Theo dõi
DDXNDXN HOLDINGS BHD.
275.396 M MYR0.620 MYR0.00%2.107 M0.833.09 B MYR10.760.06 MYR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PETRONMPETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD
272.061 M MYR4.880 MYR−0.20%68 K0.401.32 B MYR5.11%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
KPJKPJ HEALTHCARE BHD
263.408 M MYR1.960 MYR+1.55%15.658 M1.308.423 B MYR32.450.06 MYR+58.95%1.81%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
GENPGENTING PLANTATIONS BERHAD
253.486 M MYR6.060 MYR−0.82%74.5 K0.195.482 B MYR21.440.28 MYR−46.21%1.96%Công nghiệp Chế biến
Mua
BURSABURSA MALAYSIA BHD
252.379 M MYR7.450 MYR−0.27%766.2 K1.396.045 B MYR23.890.31 MYR+11.36%3.88%Tài chính
Theo dõi
DRBHCOMDRB-HICOM BHD
238.881 M MYR1.360 MYR−0.73%1.893 M1.042.649 B MYR11.000.12 MYR+27.29%1.46%Khách hàng Lâu năm
Mua
PADINIPADINI HOLDINGS BHD
222.691 M MYR3.530 MYR+0.57%123.1 K0.172.309 B MYR12.870.27 MYR−22.25%2.85%Bán Lẻ
Theo dõi
DDAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
218.92 M MYR2.550 MYR−2.30%5.136 M1.153.022 B MYR13.480.19 MYR+76.23%1.72%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
215.287 M MYR1.250 MYR0.00%4.657 M0.363.117 B MYR14.120.09 MYR+36.15%2.40%Tài chính
Sức mua mạnh
MATRIXMATRIX CONCEPTS HOLDINGS BHD
207.22 M MYR1.810 MYR0.00%701.4 K0.332.265 B MYR9.340.19 MYR+3.09%5.39%Tài chính
Mua
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
189.323 M MYR1.450 MYR+2.11%5.328 M0.574.181 B MYR21.170.07 MYR+33.79%4.23%Tài chính
Mua
TAANNTA ANN HOLDINGS BHD
182.652 M MYR4.190 MYR+0.48%904.1 K1.681.837 B MYR10.100.41 MYR−46.32%8.39%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SYGROUPSHIN YANG GROUP BERHAD
180.923 M MYR0.595 MYR−0.83%109.2 K0.36701.147 M MYR4.750.13 MYR−29.09%5.00%Vận chuyển
VSV.S INDUSTRY BHD
178.793 M MYR0.880 MYR+0.57%6.967 M1.093.387 B MYR21.570.04 MYR−10.72%1.94%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
159.035 M MYR4.880 MYR−0.81%227.7 K0.266.469 B MYR24.650.20 MYR+412.95%1.22%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IJMIJM CORPORATION BHD
158.275 M MYR2.390 MYR+1.27%8.44 M1.218.509 B MYR26.380.09 MYR+133.51%2.54%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
154.371 M MYR4.570 MYR+3.16%2.112 M1.905.556 B MYR37.250.12 MYR+16.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LAGENDALAGENDA PROPERTIES BERHAD
152.936 M MYR1.450 MYR0.00%787.8 K1.021.214 B MYR9.180.16 MYR−10.58%4.48%Tài chính
Sức mua mạnh
JTIASAJAYA TIASA HOLDINGS BHD
151.791 M MYR1.320 MYR+3.13%2.749 M0.591.239 B MYR6.900.19 MYR+29.15%3.28%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
150.107 M MYR4.990 MYR+0.40%142.5 K0.658.796 B MYR58.840.08 MYR+27.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
HARBOURHARBOUR-LINK GROUP BHD
147.832 M MYR1.210 MYR0.00%184.9 K0.82482.278 M MYR4.860.25 MYR−48.69%4.96%Vận chuyển
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
147.705 M MYR2.310 MYR+1.32%214.3 K1.072.221 B MYR15.180.15 MYR−9.35%4.39%Công nghiệp Chế biến
Mua
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
145.109 M MYR2.880 MYR+2.13%2.268 M0.663.636 B MYR25.580.11 MYR+7.44%2.13%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SSKYWLDSKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD
143.996 M MYR0.610 MYR+0.83%2.112 M1.11605 M MYR4.220.14 MYR7.02%Tài chính
Sức mua mạnh
SKPRESSKP RESOURCES BHD
140.518 M MYR0.900 MYR+0.56%6.831 M2.001.398 B MYR15.250.06 MYR−47.51%5.03%Sản xuất Chế tạo
Mua
RRCECAPRCE CAPITAL BHD
138.784 M MYR2.690 MYR+1.51%749 K1.131.847 B MYR13.670.20 MYR+6.78%5.66%Tài chính
Theo dõi
UCHITECUCHI TECHNOLOGIES BHD
135.231 M MYR3.920 MYR+0.51%273.5 K0.481.794 B MYR13.250.30 MYR+7.49%5.64%Công nghệ Điện tử
Bán
KKERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
132.287 M MYR1.780 MYR+0.56%617.3 K0.732.235 B MYR16.970.10 MYR+25.33%4.52%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
VITROXVITROX CORPORATION BHD
128.302 M MYR7.570 MYR−1.94%482 K1.747.299 B MYR57.440.13 MYR−33.57%0.70%Công nghệ Điện tử
Mua
BIPORTBINTULU PORT HOLDINGS BHD
125.061 M MYR5.840 MYR0.00%7.3 K1.342.686 B MYR21.480.27 MYR−2.09%2.05%Vận chuyển
Mua
LBSLBS BINA GROUP BHD
125.05 M MYR0.680 MYR−1.45%1.728 M0.561.081 B MYR8.830.08 MYR−5.06%3.55%Tài chính
Mua
CTOSCTOS DIGITAL BERHAD
118.374 M MYR1.390 MYR0.00%3.664 M1.023.211 B MYR27.150.05 MYR+64.63%2.39%Dịch vụ Thương mại
Mua
FPIFORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
117.323 M MYR2.840 MYR+0.35%214.5 K0.23730.152 M MYR6.190.46 MYR+10.85%7.42%Sản xuất Chế tạo
AAMWAYAMWAY (M) HOLDINGS BHD
115.926 M MYR7.220 MYR−1.10%11.4 K0.281.2 B MYR10.240.71 MYR+50.78%8.22%Bán Lẻ
Theo dõi
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
115.633 M MYR1.000 MYR−0.99%1.443 M0.38847.978 M MYR8.370.12 MYR−13.72%5.94%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CMSBCAHYA MATA SARAWAK BHD
115.13 M MYR1.080 MYR+0.93%3.843 M0.601.149 B MYR10.070.11 MYR−61.37%2.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AEONAEON CO. (M) BHD
114.8 M MYR1.090 MYR0.00%613 K0.631.53 B MYR13.330.08 MYR+3.28%3.67%Bán Lẻ
Theo dõi
FRONTKNFRONTKEN CORPORATION BHD
111.951 M MYR3.840 MYR+2.40%3.684 M0.845.891 B MYR53.930.07 MYR−9.30%1.12%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
DKSHDKSH HOLDINGS(M)BHD
110.515 M MYR4.860 MYR+1.25%24.9 K0.32756.759 M MYR6.930.70 MYR+3.79%3.33%Vận chuyển
Mua
WASCOWASCO BERHAD
108.402 M MYR1.440 MYR+4.35%2.034 M0.601.069 B MYR10.290.14 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
KRETAMKRETAM HOLDINGS BHD
108.339 M MYR0.610 MYR0.00%00.001.42 B MYR12.980.05 MYR−0.84%2.46%Công nghiệp Chế biến
CCABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
107.131 M MYR0.735 MYR+5.00%1.847 M3.46490.943 M MYR5.010.15 MYR+26.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
BBJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
103.404 M MYR0.685 MYR0.00%3.725 M0.381.328 B MYR129.250.01 MYR−93.29%5.06%Dịch vụ Khách hàng
Bán Mạnh
FGVFGV HOLDINGS BERHAD
103.002 M MYR1.380 MYR0.00%87.1 K0.194.712 B MYR2.17%Công nghiệp Chế biến
Bán
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
102.651 M MYR2.540 MYR+0.40%1.265 M0.571.683 B MYR17.870.14 MYR+67.37%1.58%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AAMEAME ELITE CONSORTIUM BERHAD
101.555 M MYR1.690 MYR−0.59%222.4 K0.201.089 B MYR9.880.17 MYR+33.57%2.94%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MRCBMALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
101.031 M MYR0.675 MYR+1.50%21.486 M0.662.971 B MYR29.870.02 MYR+55.86%1.50%Tài chính
Mua
GCBGUAN CHONG BHD
101.009 M MYR2.730 MYR+2.25%12.092 M2.343.136 B MYR0.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CCIHLDGC.I. HOLDINGS BHD
100.447 M MYR2.810 MYR0.00%8.6 K0.33455.22 M MYR6.070.46 MYR−22.15%5.34%Sản xuất Chế tạo
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
99.525 M MYR0.270 MYR0.00%33.215 M0.312.218 B MYR22.310.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FAREASTFAR EAST HOLDINGS BHD
99.185 M MYR3.500 MYR0.00%1 K0.282.078 B MYR20.960.17 MYR−54.36%4.29%Công nghiệp Chế biến
MMAGNIMAGNI-TECH INDUSTRIES BHD
95.371 M MYR2.160 MYR+1.41%103.4 K0.35923.25 M MYR7.820.28 MYR+24.19%4.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TSHTSH RESOURCES BHD
95.112 M MYR1.140 MYR0.00%2.111 M0.661.573 B MYR16.570.07 MYR−79.25%9.21%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
KKPPROPKERJAYA PROSPEK PROPERTY BERHAD
91.512 M MYR0.795 MYR+2.58%388.7 K0.40418.61 M MYR7.750.10 MYR+5.88%3.87%Tài chính