Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Malaysia có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Chứng khoán Malaysia ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASTEELASTEEL GROUP BERHAD
0.090 MYR0.00%27.4K0.2743.638M MYR−0.01 MYR−275.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
BDBBINA DARULAMAN BHD
0.275 MYR+1.85%173K0.9682.041M MYR24.550.01 MYR−53.91%1.70%Dịch vụ Công nghiệp
BKAWANBATU KAWAN BHD
19.520 MYR−0.91%18K0.507.774B MYR20.910.93 MYR−65.91%5.58%Công nghiệp Chế biến
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.015 MYR0.00%4.969M0.89168.77M MYR−0.00 MYR−108.22%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
0.030 MYR0.00%28.833M27.3457.903M MYR−0.04 MYR−262.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
CHINWELCHIN WELL HOLDINGS BHD
1.220 MYR−0.81%81.7K0.77352.35M MYR21.630.06 MYR−84.56%4.48%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
CNERGENCNERGENZ BERHAD
0.555 MYR−7.50%5.469M5.26298.8M MYR2.33%Công nghệ Điện tử
DNONCEDNONCE TECHNOLOGY BHD
0.085 MYR+6.25%8.834M1.3169.514M MYR−0.02 MYR−143.97%0.00%Công nghệ Điện tử
ECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.080 MYR0.00%97K4.0133.658M MYR−0.09 MYR−98.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EIBECOSCIENCE INTERNATIONAL BERHAD
0.310 MYR+1.64%492K6.88103.7M MYR−0.04 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EMETALLEONMETALL GROUP BHD
0.420 MYR0.00%533.6K0.10116.335M MYR−0.03 MYR−117.05%2.98%Khoáng sản phi năng lượng
FIHBFEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.420 MYR−1.18%52.8K0.6360.983M MYR6.450.07 MYR−26.02%1.41%Khách hàng Lâu năm
GBAYGREATER BAY HOLDINGS BERHAD
0.625 MYR0.00%6.5K0.5349.977M MYR−0.02 MYR+18.26%0.00%Công nghiệp Chế biến
GCBGUAN CHONG BHD
1.580 MYR−0.63%1.073M0.561.867B MYR17.250.09 MYR−44.32%1.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HENGYUANHENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD
2.980 MYR−4.79%1.391M6.17939M MYR−1.63 MYR−209.91%3.19%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
HEXCAPHEXTAR CAPITAL BERHAD
0.450 MYR+1.12%1.031M2.17198.899M MYR346.150.00 MYR−96.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
HOHUPHO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.190 MYR−2.56%150K0.54101.061M MYR−0.05 MYR+48.30%0.00%Tài chính
HPMTHPMT HOLDINGS BERHAD
0.335 MYR−1.47%38.8K0.17111.686M MYR16.670.02 MYR−19.28%1.91%Sản xuất Chế tạo
HUBLINEHUBLINE BHD
0.040 MYR0.00%32K0.06171.573M MYR40.000.00 MYR−64.29%0.00%Vận chuyển
KEYASICKEY ASIC BHD
0.050 MYR0.00%509K0.1669.903M MYR−0.00 MYR+78.49%0.00%Công nghệ Điện tử
KGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.005 MYR0.00%1.384M2.8218.391M MYR−0.01 MYR+64.83%0.00%Khách hàng Lâu năm
KGWKGW GROUP BERHAD
0.175 MYR0.00%1.718M0.5584.49M MYR0.00%Vận chuyển
LBALUMLB ALUMINIUM BHD
0.450 MYR0.00%684.5K1.96195.683M MYR8.640.05 MYR−60.05%5.56%Khoáng sản phi năng lượng
MAXISMAXIS BERHAD
3.830 MYR+1.59%2.767M1.3329.527B MYR30.210.13 MYR−15.97%4.51%Truyền thông
Theo dõi
MUDAJYAMUDAJAYA GROUP BHD
0.150 MYR0.00%282.6K0.55281.388M MYR−0.01 MYR−126.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NTPMNTPM HOLDINGS BHD
0.380 MYR0.00%725.6K2.38426.755M MYR−0.01 MYR−208.33%2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
OCROCR GROUP BERHAD
0.060 MYR0.00%75K0.1183.16M MYR−0.00 MYR−25.71%0.00%Tài chính
OPTIMAXOPTIMAX HOLDINGS BERHAD
0.590 MYR−1.67%866.5K0.88325.982M MYR29.350.02 MYR−6.07%3.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
PGBPROPEL GLOBAL BERHAD
0.140 MYR+3.70%155.5K0.4591.24M MYR18.420.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PRGPRG HOLDINGS BERHAD
0.155 MYR−3.13%297.7K0.9768.995M MYR4.920.03 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
RGTECHRADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.280 MYR−3.45%236.9K2.36152.308M MYR22.400.01 MYR−25.15%1.72%Dịch vụ Công nghệ
SCIPACKSCIENTEX PACKAGING (AYER KEROH) BERHAD
2.020 MYR−1.46%20K8.70718.773M MYR22.570.09 MYR−34.19%2.44%Công nghiệp Chế biến
SCOPESCOPE INDUSTRIES BHD
0.130 MYR−3.70%673.4K0.36155.746M MYR−0.00 MYR−126.58%0.00%Công nghệ Điện tử
SYMLIFESYMPHONY LIFE BERHAD
0.305 MYR−4.69%353.4K1.33211.482M MYR−0.10 MYR−227.79%0.00%Tài chính
TAWINTA WIN HOLDINGS BHD
0.035 MYR+16.67%868K0.11103.058M MYR−0.01 MYR−431.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TECHBASETECHBASE INDUSTRIES BERHAD
0.195 MYR−17.02%4.156M8.2662.822M MYR88.640.00 MYR−96.78%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TECHNAXTECHNA-X BERHAD
0.015 MYR0.00%528.7K1.4733.221M MYR−0.02 MYR−117.03%0.00%Công nghiệp Chế biến
XOXXOX BHD
0.015 MYR0.00%724.8K0.7077.863M MYR−0.01 MYR+38.32%0.00%Truyền thông
ZENTECHZEN TECH INTERNATIONAL BERHAD
0.020 MYR+33.33%515.4K1.1339.979M MYR−0.00 MYR−306.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
ZHULIANZHULIAN CORPORATION BHD
1.310 MYR+1.55%1.818M2.50593.4M MYR20.600.06 MYR−23.65%13.18%Sản xuất Chế tạo