Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Malaysia có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Malaysia với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MERIDIANMERIDIAN BERHAD
18.604M MYR0.085 MYR0.00%56K0.43−0.05 MYR+20.68%0.00%Tài chính
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
19.847M MYR0.030 MYR0.00%33.5K0.02−0.04 MYR−14.89%0.00%Dịch vụ Phân phối
CLOUDCLOUDARON GROUP BERHAD
20.78M MYR0.025 MYR0.00%00.00−0.00 MYR−252.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AGESAGESON BERHAD
23.375M MYR0.075 MYR0.00%620.9K0.2525.860.00 MYR−97.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
25.629M MYR0.070 MYR0.00%25K0.01−0.04 MYR−15.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
CMECME GROUP BHD
26.202M MYR0.025 MYR0.00%16K0.08−0.00 MYR+71.79%0.00%Khách hàng Lâu năm
ARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
26.449M MYR0.380 MYR−5.00%10K0.2017.040.02 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VSOLARVSOLAR GROUP BERHAD
26.591M MYR0.165 MYR+6.45%71.523M23.48−0.03 MYR+57.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MCLEANMCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
27.61M MYR0.140 MYR0.00%00.00−0.02 MYR−27.22%0.00%Dịch vụ Thương mại
MUHMULTI-USAGE HOLDINGS BHD
28.209M MYR0.500 MYR+2.04%25K0.8426.880.02 MYR−88.95%0.00%Tài chính
ABLEGRPABLEGROUP BERHAD
29.029M MYR0.110 MYR−4.35%19.6K0.2647.830.00 MYR+666.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PASUKGBPASUKHAS GROUP BERHAD
29.532M MYR0.155 MYR0.00%389.1K1.11−0.06 MYR+79.13%0.00%Sản xuất Chế tạo
AMEDIAASIA MEDIA GROUP BERHAD
29.574M MYR0.095 MYR0.00%110K2.5416.380.01 MYR−48.67%0.00%Dịch vụ Thương mại
WOODLANWOODLANDOR HOLDINGS BHD
30.201M MYR0.755 MYR0.00%30K2.00−0.06 MYR−185.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
30.416M MYR0.020 MYR0.00%1.132M0.37−0.01 MYR−1090.91%0.00%Sản xuất Chế tạo
GOCEANGREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
30.618M MYR0.145 MYR0.00%841.2K0.83−0.01 MYR+70.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
MTRONICMETRONIC GLOBAL BHD
30.622M MYR0.020 MYR+33.33%687.4K0.52−0.01 MYR+78.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HANDALHANDAL ENERGY BERHAD
31.705M MYR0.085 MYR0.00%942.9K0.236.200.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
32.223M MYR0.010 MYR−33.33%279.3K0.07−0.00 MYR+61.54%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AEMAE MULTI HOLDINGS BHD
32.453M MYR0.150 MYR−3.23%156.5K0.12−0.10 MYR+71.14%0.00%Công nghệ Điện tử
KAMDARKAMDAR GROUP(M)BHD
32.668M MYR0.165 MYR0.00%00.00−0.04 MYR−233.57%0.00%Bán Lẻ
TECHNAXTECHNA-X BERHAD
33.221M MYR0.015 MYR0.00%126.8K0.4611.540.00 MYR−98.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
ALRICHALDRICH RESOURCES BERHAD
33.404M MYR0.030 MYR0.00%3.911M6.84−0.00 MYR−150.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
PNEPCBPNE PCB BHD
33.634M MYR0.060 MYR−14.29%15.1K0.12−0.03 MYR+33.51%0.00%Công nghệ Điện tử
ECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
33.658M MYR0.080 MYR0.00%00.00−0.09 MYR−98.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SMISCORSMIS CORPORATION BHD
33.73M MYR0.800 MYR+1.27%17.2K0.64−0.01 MYR−101.88%0.00%Sản xuất Chế tạo
IVORYIVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
34.306M MYR0.070 MYR0.00%00.00−0.13 MYR+42.32%0.00%Tài chính
DFCITYDFCITY GROUP BERHAD
34.831M MYR0.330 MYR0.00%00.00−0.02 MYR−401.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
35.103M MYR0.035 MYR0.00%28.5K0.07−0.01 MYR−198.11%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FARLIMFARLIM GROUP (M) BHD
35.196M MYR0.230 MYR0.00%96K2.91−0.04 MYR−259.07%0.00%Tài chính
REKATECHREKATECH CAPITAL BERHAD
35.52M MYR0.060 MYR0.00%00.00−0.02 MYR−192.77%0.00%Dịch vụ Thương mại
CNHCITRA NUSA HOLDINGS BERHAD
36M MYR0.050 MYR−9.09%270.5K3.20−0.00 MYR+20.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FASTFAST ENERGY HOLDINGS BERHAD
36.598M MYR0.085 MYR0.00%980.5K0.22−0.08 MYR−414.84%0.00%Vận chuyển
YGLYGL CONVERGENCE BHD
36.681M MYR0.135 MYR+3.85%50K0.37−0.00 MYR+84.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD
36.782M MYR0.010 MYR0.00%4.768M3.94−0.01 MYR+32.53%0.00%Khách hàng Lâu năm
PARKWDPARKWOOD HOLDINGS BERHAD
37.148M MYR0.135 MYR0.00%10K0.64−0.02 MYR−277.65%0.00%Tài chính
KOMARKKOMARKCORP BHD
38.099M MYR0.165 MYR+3.13%107.3K0.33−0.03 MYR+83.66%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
38.296M MYR0.025 MYR0.00%319.3K0.212.550.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HWATAIHWA TAI INDUSTRIES BHD
38.539M MYR0.515 MYR−4.63%274.7K0.94−0.10 MYR−21.64%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAUDEESAUDEE GROUP BERHAD
39.042M MYR0.025 MYR0.00%537K0.20−0.01 MYR−181.48%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RALCORALCO CORPORATION BHD
39.114M MYR0.770 MYR−3.75%8.5K2.96−0.06 MYR−174.88%0.00%Công nghiệp Chế biến
MENTIGAMENTIGA CORPORATION BHD
39.9M MYR0.570 MYR−13.64%4000.19−0.16 MYR+36.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
ZENTECHZEN TECH INTERNATIONAL BERHAD
39.979M MYR0.015 MYR−25.00%7.983M14.59−0.00 MYR−500.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
SMILESMILE-LINK HEALTHCARE GLOBAL BERHAD
40.071M MYR0.160 MYR−3.03%10K0.31−0.00 MYR+70.00%0.31%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EMICOEMICO HOLDINGS BHD
40.212M MYR0.320 MYR0.00%10K0.4114.220.02 MYR−28.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
MPIREMPIRE GLOBAL BERHAD
40.431M MYR0.135 MYR−6.90%30K0.06−0.02 MYR+77.41%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
40.682M MYR0.020 MYR0.00%1.595M0.74−0.02 MYR−41.67%0.00%Khách hàng Lâu năm
SMCAPSINMAH CAPITAL BERHAD
41.643M MYR0.100 MYR+5.26%305.9K0.95−0.03 MYR+10.58%0.00%Công nghiệp Chế biến
ATAT SYSTEMATIZATION BHD
41.846M MYR0.185 MYR0.00%534.9K0.83−0.42 MYR+42.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
YLIYLI HOLDINGS BHD
42.16M MYR0.410 MYR−1.20%130K0.241.430.29 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
BIGB.I.G. INDUSTRIES BHD
42.533M MYR0.670 MYR−2.19%357.8K0.7417.090.04 MYR+16.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
NYLEXNYLEX (M) BHD
43.029M MYR0.240 MYR0.00%00.00−0.01 MYR+97.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
ASDIONASDION BHD
43.409M MYR0.085 MYR0.00%1.55M0.23−0.01 MYR+62.24%0.00%Vận chuyển
CABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
43.794M MYR0.245 MYR0.00%156.1K0.3624.500.01 MYR+733.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KANGERKANGER INTERNATIONAL BERHAD
43.895M MYR0.060 MYR0.00%3.948M9.730.00%Sản xuất Chế tạo
WATTAWATTA HOLDING BHD
43.93M MYR0.520 MYR+1.96%5K10.00−0.02 MYR−128.43%0.00%Dịch vụ Phân phối
PRKCORPPERAK CORPORATION BHD
44M MYR0.440 MYR−1.12%6.6K0.9016.420.03 MYR−79.40%0.00%Vận chuyển
HWGBHO WAH GENTING BHD
44.193M MYR0.215 MYR−2.27%198.6K0.4127.560.01 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
BERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
45.155M MYR0.140 MYR0.00%00.0025.930.01 MYR−91.84%0.00%Khách hàng Lâu năm
SCCSCC HOLDINGS BERHAD
45.171M MYR0.320 MYR0.00%00.0026.450.01 MYR−31.64%3.13%Dịch vụ Phân phối
TSRCAPTSR CAPITAL BHD
45.357M MYR0.260 MYR+8.33%3K0.242.850.09 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FLEXIFLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD
45.549M MYR0.160 MYR0.00%00.0050.000.00 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
ITRONICINDUSTRONICS BHD
45.993M MYR0.065 MYR+8.33%11.101M1.05−0.00 MYR+89.40%0.00%Công nghệ Điện tử
ASTEELASTEEL GROUP BERHAD
46.063M MYR0.095 MYR0.00%388.1K3.03−0.01 MYR−6.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
SAPRESSAPURA RESOURCES BHD
46.068M MYR0.330 MYR−2.94%21.2K1.451.010.33 MYR0.00%Tài chính
TIMWELLTIMBERWELL BHD
46.306M MYR0.520 MYR0.00%00.00−0.02 MYR−130.97%3.85%Khoáng sản phi năng lượng
LKLLKL INTERNATIONAL BERHAD
46.567M MYR0.120 MYR+4.35%933.8K1.01−0.03 MYR−207.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GIIBGIIB HOLDINGS BERHAD
47.304M MYR0.080 MYR0.00%3.052M1.7114.290.01 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
KIALIMKIA LIM BHD
47.382M MYR0.765 MYR0.00%420.4K0.409.720.08 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
48.252M MYR0.025 MYR−16.67%2.516M0.67−0.02 MYR−132.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
48.455M MYR0.050 MYR0.00%3.566M14.05−0.10 MYR−39.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CWGCWG HOLDINGS BERHAD
49.096M MYR0.300 MYR0.00%00.0011.720.03 MYR−16.34%2.50%Sản xuất Chế tạo
CLASSITACLASSITA HOLDINGS BERHAD
49.31M MYR0.040 MYR0.00%1.297M0.83−0.02 MYR+36.54%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GBAYGREATER BAY HOLDINGS BERHAD
49.977M MYR0.625 MYR0.00%00.000.00%Công nghiệp Chế biến
EVDEVD BERHAD
50.887M MYR0.120 MYR0.00%271.2K0.58Dịch vụ Công nghệ
CYLCYL CORPORATION BHD
51.5M MYR0.515 MYR−1.90%14K0.28−0.01 MYR0.97%Công nghiệp Chế biến
CHEETAHCHEETAH HOLDINGS BHD
51.514M MYR0.115 MYR−4.17%32K0.09−0.04 MYR−237.82%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IHBINFRAHARTA HOLDINGS BERHAD
51.864M MYR0.135 MYR−3.57%868.5K1.66−0.05 MYR+62.77%0.00%Khách hàng Lâu năm
ENGKAHENG KAH CORPORATION BHD
52.564M MYR0.445 MYR0.00%00.00−0.03 MYR+0.95%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EUROSPEUROSPAN HOLDINGS BHD
53.306M MYR1.200 MYR0.00%11K8.46−0.08 MYR−8.21%0.00%Khách hàng Lâu năm
XOXTECHXOX TECHNOLOGY BERHAD
53.618M MYR0.060 MYR0.00%166.9K0.8837.500.00 MYR−63.64%0.00%Truyền thông
TRIMODETRI-MODE SYSTEM (M) BERHAD
54.78M MYR0.330 MYR−13.16%555.5K26.6321.850.02 MYR−75.72%1.97%Vận chuyển
TECHBASETECHBASE INDUSTRIES BERHAD
54.803M MYR0.205 MYR−4.65%2.679M1.8293.180.00 MYR−96.78%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ZELANZELAN BHD
54.92M MYR0.065 MYR+30.00%13.33M12.510.840.08 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
55.707M MYR0.085 MYR+6.25%60K0.05−0.01 MYR+63.09%0.00%Dịch vụ Thương mại
WAJAWAJA KONSORTIUM BERHAD
55.757M MYR0.050 MYR0.00%250K0.80−0.03 MYR+2.92%0.00%Công nghệ Điện tử
TCSTCS GROUP HOLDINGS BERHAD
55.77M MYR0.130 MYR−3.70%168.6K1.00−0.08 MYR−811.63%0.00%Khách hàng Lâu năm
ARBBARB BERHAD
56.241M MYR0.045 MYR−18.18%13.531M10.01−0.01 MYR−133.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SEBSEREMBAN ENGINEERING BERHAD
56.573M MYR0.710 MYR−3.40%10017.150.04 MYR−35.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
AVIAVILLION BERHAD
56.664M MYR0.050 MYR0.00%1.645M2.62−0.00 MYR−1633.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KHJBKIM HIN JOO (MALAYSIA) BERHAD
57M MYR0.150 MYR−3.23%62.5K0.22−0.00 MYR−116.41%4.00%Bán Lẻ
TURIYATURIYA BHD
57.182M MYR0.250 MYR−3.85%186K0.4113.440.02 MYR+57.63%0.00%Công nghệ Điện tử
NIHSINNI HSIN GROUP BERHAD
57.254M MYR0.105 MYR0.00%413K0.85−0.01 MYR−42.86%0.00%Khách hàng Lâu năm
HHHCORPHIAP HUAT HOLDINGS BHD
57.279M MYR0.145 MYR+3.57%472.9K2.437.360.02 MYR−4.37%0.00%Năng lượng Mỏ
THRIVENTHRIVEN GLOBAL BERHAD
57.429M MYR0.105 MYR0.00%920.4K0.68−0.08 MYR−567.46%0.00%Tài chính
XINHWAXIN HWA HOLDINGS BERHAD
58.801M MYR0.230 MYR0.00%574.2K0.45−0.08 MYR−366.47%0.00%Vận chuyển
GLBHDGOLDEN LAND BERHAD
58.991M MYR0.275 MYR0.00%28.4K0.37−0.07 MYR+46.06%0.00%Tài chính
ICONICICONIC WORLDWIDE BERHAD
59.047M MYR0.105 MYR+5.00%2.203M1.16−0.08 MYR−3011.54%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TDEXTECHNODEX BHD
59.066M MYR0.070 MYR0.00%36K0.89−0.01 MYR+20.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
MERCURYMERCURY INDUSTRIES BHD
59.156M MYR0.920 MYR0.00%00.00−0.03 MYR+77.55%0.00%Dịch vụ Công nghiệp