Cổ phiếu Malaysia có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Malaysia sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PPMHLDGPAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
+640.00%0.370 MYR−7.50%12.476 M0.33371.547 M MYR−0.00 MYR+21.43%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SSENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
+547.83%0.745 MYR+0.68%31.543 M1.06577.939 M MYR21.850.03 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EEDUSPECEDUSPEC HOLDINGS BERHAD
+400.00%0.150 MYR0.00%10.098 M1.01176.177 M MYR−0.01 MYR−684.62%0.00%Dịch vụ Khách hàng
UEMSUEM SUNRISE BERHAD
+360.00%1.150 MYR−1.71%7.203 M0.545.918 B MYR76.670.02 MYR−5.66%0.64%Tài chính
Bán
SSYNERGYSYNERGY HOUSE BERHAD
+323.68%1.610 MYR−2.42%893.2 K0.88825 M MYR29.650.05 MYR0.97%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
NNOTIONNOTION VTEC BHD
+293.44%1.200 MYR−4.76%14.36 M0.38650.279 M MYR−0.02 MYR−364.04%0.00%Sản xuất Chế tạo
TASTAS OFFSHORE BERHAD
+270.00%0.740 MYR−8.07%5.815 M2.35144.344 M MYR5.050.15 MYR+3084.78%1.24%Sản xuất Chế tạo
MMINETECMINETECH RESOURCES BHD
+237.50%0.135 MYR0.00%5.087 M0.27240.933 M MYR−0.00 MYR+67.97%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AAGESAGESON BERHAD
+233.33%0.100 MYR−4.76%7.844 M0.9932.725 M MYR34.480.00 MYR−97.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EE&OEASTERN & ORIENTAL BHD
+230.16%1.040 MYR0.00%9.404 M1.082.105 B MYR23.640.04 MYR−40.78%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SSSB8SOUTHERN SCORE BUILDERS BERHAD
+216.28%0.680 MYR0.00%28.132 M1.581.545 B MYR40.480.02 MYR1.47%Dịch vụ Công nghệ
BBAHVESTBAHVEST RESOURCES BERHAD
+215.79%0.600 MYR0.00%4.568 M0.42743.928 M MYR69.770.01 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JCYJCY INTERNATIONAL BERHAD
+209.38%0.495 MYR−3.88%55.651 M1.641.088 B MYR−0.01 MYR+78.56%0.00%Công nghệ Điện tử
MMMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
+205.00%0.305 MYR+1.67%1.581 M0.03508.741 M MYR−0.19 MYR−155.93%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TURIYATURIYA BHD
+200.00%0.465 MYR−2.11%2.264 M0.50108.646 M MYR25.000.02 MYR+57.63%0.00%Công nghệ Điện tử
AASDIONASDION BHD
+200.00%0.060 MYR0.00%871.7 K0.2730.641 M MYR−0.01 MYR+62.24%0.00%Vận chuyển
EECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
+194.59%0.545 MYR+0.93%19.733 M1.91765.45 M MYR−0.02 MYR+37.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CCHGPCHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
+189.11%2.920 MYR+1.04%215 K0.251.909 B MYR44.510.07 MYR+295.18%0.00%Khách hàng Lâu năm
MMAGMAMAGMA GROUP BERHAD
+188.24%0.245 MYR0.00%6.113 M1.26232.235 M MYR−0.02 MYR+26.42%0.00%Tài chính
HHTPADUHEITECH PADU BHD
+184.67%1.950 MYR+1.56%2.168 M0.73194.353 M MYR27.310.07 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SPSETIASP SETIA BHD
+184.62%1.480 MYR−1.99%5.606 M0.347.163 B MYR30.580.05 MYR+24.42%0.89%Tài chính
Mua
CCRESNDOCRESCENDO CORPORATION BHD
+181.67%3.380 MYR−0.88%217.3 K0.39952.818 M MYR1.47%Tài chính
FFSBMFSBM HOLDINGS BHD
+181.34%0.420 MYR−4.55%4.835 M2.03213.72 M MYR60.870.01 MYR−54.90%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPWRWELLPOWERWELL HOLDINGS BERHAD
+179.41%0.475 MYR−2.06%21.938 M0.84281.568 M MYR17.210.03 MYR+258.44%4.12%Sản xuất Chế tạo
THETATHETA EDGE BERHAD
+174.58%1.620 MYR−3.57%2.06 M0.47198.186 M MYR19.950.08 MYR+13.09%0.89%Dịch vụ Công nghệ
VSTECSVSTECS BERHAD
+174.26%3.730 MYR−1.84%1.235 M0.411.362 B MYR19.880.19 MYR+6.77%1.74%Dịch vụ Công nghệ
MSMMSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
+170.53%2.570 MYR−1.53%6.782 M1.031.835 B MYR65.230.04 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
+168.82%1.250 MYR+0.81%34.695 M0.998.433 B MYR18.060.07 MYR+44.77%2.02%Tài chính
Sức mua mạnh
SEALINKSEALINK INTERNATIONAL BHD
+164.71%0.225 MYR0.00%44.972 M4.48112.5 M MYR−0.01 MYR+80.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
EDARANEDARAN BHD
+163.83%1.240 MYR−1.59%454.2 K0.5872.961 M MYR31.080.04 MYR+307.14%2.38%Dịch vụ Công nghệ
SMETRICSECUREMETRIC BERHAD
+161.11%0.235 MYR+9.30%5.854 M0.99124.069 M MYR−0.00 MYR+53.33%0.00%Công nghệ Điện tử
SSNSSNS NETWORK TECHNOLOGY BERHAD
+160.42%0.625 MYR−3.85%38.658 M0.621.048 B MYR31.570.02 MYR−26.94%1.15%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BBNASTRABINASTRA CORPORATION BERHAD
+156.67%2.100 MYR−2.33%985 K0.611.167 B MYR24.500.09 MYR−4.46%0.00%Công nghệ Điện tử
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
+156.41%1.500 MYR−1.96%9.151 M0.543.917 B MYR16.950.09 MYR+36.15%1.96%Tài chính
Sức mua mạnh
CGBCENTRAL GLOBAL BERHAD
+155.81%0.825 MYR0.00%9.841 M1.43621.114 M MYR−0.06 MYR−506.08%0.00%Khách hàng Lâu năm
YLIYLI HOLDINGS BHD
+150.82%0.765 MYR−1.92%806.4 K0.3580.207 M MYR2.670.29 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
PPBAPBA HOLDINGS BHD
+147.85%2.020 MYR−0.98%1.005 M1.02675.235 M MYR18.700.11 MYR−25.67%1.59%Công ty dịch vụ công cộng
KIALIMKIA LIM BHD
+138.57%0.835 MYR−4.02%486.2 K0.7353.886 M MYR10.610.08 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MCLEANMCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
+138.46%0.310 MYR−4.62%2.205 M0.4764.094 M MYR−0.02 MYR−27.22%0.00%Dịch vụ Thương mại
PPERDANAPERDANA PETROLEUM BERHAD
+138.24%0.405 MYR0.00%10.33 M0.44899.855 M MYR15.460.03 MYR+240.26%0.00%Vận chuyển
AWCAWC BERHAD
+137.11%1.150 MYR0.00%1.985 M0.59378.4 M MYR−0.01 MYR−112.58%1.74%Dịch vụ Thương mại
Mua
SUNWAYSUNWAY BERHAD
+135.67%3.700 MYR−1.33%12.664 M0.7121.113 B MYR30.880.12 MYR+5.00%1.47%Khách hàng Lâu năm
Mua
IIWCITYISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
+134.38%0.750 MYR0.00%6.712 M0.67690.846 M MYR−0.01 MYR+80.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RRANHILLRANHILL UTILITIES BERHAD
+131.92%1.350 MYR−14.01%70.669 M7.822.029 B MYR30.610.04 MYR−43.02%2.54%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
MMNHLDGMN HOLDINGS BERHAD
+130.16%0.725 MYR−2.68%3.209 M0.56335.167 M MYR28.100.03 MYR+130.36%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AVALANDAVALAND BERHAD
+129.03%0.355 MYR−2.74%9.522 M0.95531.803 M MYR5.950.06 MYR+578.41%0.00%Tài chính
IIFCAMSCIFCA MSC BHD
+127.66%0.535 MYR−3.60%11.001 M0.70336.829 M MYR89.170.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNAIMNAIM HOLDINGS BHD
+126.92%1.180 MYR−2.48%2.171 M0.73605.899 M MYR16.860.07 MYR+41.13%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SSCGBHDSOUTHERN CABLE GROUP BERHAD
+125.42%0.665 MYR−0.75%9.937 M1.81536.848 M MYR18.070.04 MYR+102.20%0.42%Sản xuất Chế tạo
MRCBMALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
+124.59%0.685 MYR−1.44%9.171 M0.373.105 B MYR30.310.02 MYR+55.86%1.44%Tài chính
Mua
GFMGFM SERVICES BERHAD
+124.32%0.415 MYR−3.49%8.721 M0.72326.569 M MYR9.790.04 MYR+28.48%3.58%Dịch vụ Thương mại
AARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
+122.73%0.490 MYR+3.16%26.4 K0.2533.061 M MYR21.970.02 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CCCKCCK CONSOLIDATED HOLDINGS BHD
+121.92%1.620 MYR+8.00%12.88 M4.36939.967 M MYR11.910.14 MYR+36.82%2.33%Bán Lẻ
Bán
DDAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
+120.00%2.750 MYR−2.48%4.264 M1.013.265 B MYR12.110.23 MYR+177.85%1.60%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
+117.02%3.060 MYR−0.97%3.521 M2.022.065 B MYR20.240.15 MYR+56.36%1.29%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
KKSLKSL HOLDINGS BHD
+116.57%1.830 MYR−2.66%2.221 M1.251.912 B MYR4.490.41 MYR+129.12%0.00%Tài chính
BBPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
+112.50%0.425 MYR−1.16%6.484 M0.48290.18 M MYR−0.19 MYR+23.52%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MM&GMARINE & GENERAL BERHAD
+103.85%0.265 MYR−3.64%1.73 M0.55199.067 M MYR9.740.03 MYR+231.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IIBRACOIBRACO BHD
+103.70%1.100 MYR+1.85%214.4 K0.41589.73 M MYR14.690.07 MYR+12.46%3.24%Tài chính
Sức mua mạnh
GGDBGDB HOLDINGS BERHAD
+103.57%0.285 MYR−1.72%2.349 M0.41271.875 M MYR28.500.01 MYR−6.54%0.00%Khách hàng Lâu năm
SSKBSHUTSKB SHUTTERS CORPORATION BHD
+102.94%0.690 MYR−1.43%1.504 M0.8392.425 M MYR6.630.10 MYR−1.05%0.00%Sản xuất Chế tạo
IINTAINTA BINA GROUP BERHAD
+102.33%0.435 MYR+3.57%6.749 M1.19228.496 M MYR10.240.04 MYR+140.11%3.57%Khách hàng Lâu năm
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
+101.35%1.490 MYR−0.67%5.589 M0.774.417 B MYR21.750.07 MYR+33.79%4.00%Tài chính
Mua
KKGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD
+100.00%0.010 MYR0.00%10.568 M6.5336.782 M MYR−0.01 MYR+32.53%0.00%Khách hàng Lâu năm
EEATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
+100.00%0.340 MYR+6.25%19.64 M1.42169.76 M MYR7.820.04 MYR−28.22%0.00%Vận chuyển
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
+99.38%3.210 MYR−0.62%653.9 K0.224.165 B MYR27.650.12 MYR+16.57%1.86%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
HHSSEBHSS ENGINEERS BERHAD
+98.00%0.990 MYR−1.98%1.681 M1.89513.565 M MYR24.030.04 MYR+21.89%0.91%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PPTTPTT SYNERGY GROUP BERHAD
+97.14%2.070 MYR0.00%561.8 K0.33414.901 M MYR−0.02 MYR−115.47%0.00%Dịch vụ Phân phối
LLFECORPLFE CORPORATION BHD
+96.15%0.255 MYR+8.51%7.56 M1.34260.528 M MYR20.900.01 MYR+1933.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IICONICON OFFSHORE BERHAD
+95.00%0.780 MYR+0.65%4.48 M0.81482.231 M MYR−0.03 MYR−108.82%6.45%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
PPEKATPEKAT GROUP BERHAD
+94.87%0.760 MYR−2.56%1.745 M0.44503.075 M MYR35.850.02 MYR+35.90%1.28%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
+92.70%5.280 MYR−0.38%2.079 M1.257.01 B MYR22.040.24 MYR+274.38%1.13%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TANCOTANCO HOLDINGS BHD
+91.75%0.930 MYR+5.08%24.82 M1.041.847 B MYR175.470.01 MYR+278.57%0.00%Tài chính
OOFIORIENTAL FOOD INDUSTRIES HLDG
+91.74%2.090 MYR−1.42%147.6 K0.52508.8 M MYR15.660.13 MYR+50.68%2.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EEDELTEQEDELTEQ HOLDINGS BERHAD
+91.67%0.460 MYR−5.15%6.636 M0.54258.28 M MYR88.460.01 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CUSCAPICUSCAPI BHD
+90.62%0.305 MYR−1.61%2.637 M0.28292.914 M MYR42.360.01 MYR0.00%Dịch vụ Thương mại
PIEP.I.E. INDUSTRIAL BHD
+88.25%6.250 MYR+5.93%1.559 M1.522.266 B MYR34.380.18 MYR+6.44%1.19%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
PPLENITUPLENITUDE BHD
+87.91%1.710 MYR+4.27%430.4 K3.90625.715 M MYR9.270.18 MYR+147.52%1.83%Tài chính
PPENERGYPETRA ENERGY BHD
+87.50%1.500 MYR+1.35%879.8 K0.48474.995 M MYR8.480.18 MYR+104.87%4.73%Dịch vụ Công nghiệp
PPRTASCOPROTASCO BHD
+87.50%0.300 MYR0.00%2.716 M0.47144.522 M MYR22.390.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PPARKSONPARKSON HOLDINGS BHD
+87.50%0.300 MYR+3.45%16.917 M3.25333.182 M MYR−0.02 MYR+82.87%0.00%Bán Lẻ
EENGTEXENGTEX GROUP BHD
+87.00%1.100 MYR−1.79%1.694 M0.59488.704 M MYR33.430.03 MYR−18.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
JTIASAJAYA TIASA HOLDINGS BHD
+86.26%1.220 MYR+4.27%5.727 M2.361.133 B MYR6.370.19 MYR+29.15%3.59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MMCEHLDGMCE HOLDINGS BERHAD
+86.00%1.860 MYR−2.62%518.3 K0.52235.995 M MYR11.820.16 MYR+24.33%1.57%Sản xuất Chế tạo
AAZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
+84.62%0.240 MYR−4.00%2.162 M0.43164.02 M MYR2.520.10 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KANGERKANGER INTERNATIONAL BERHAD
+83.33%0.055 MYR−8.33%5.398 M5.2943.895 M MYR55.000.00 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
ZELANZELAN BHD
+83.33%0.055 MYR0.00%450.6 K0.3546.471 M MYR0.710.08 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GGPHAROSGOLDEN PHAROS BHD
+82.46%0.520 MYR−2.80%1.103 M0.7975.315 M MYR2.950.18 MYR+113.18%10.93%Sản xuất Chế tạo
WASCOWASCO BERHAD
+82.46%1.560 MYR0.00%631.9 K0.301.208 B MYR11.140.14 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BBERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
+80.00%0.135 MYR0.00%00.0043.543 M MYR25.000.01 MYR−91.84%0.00%Khách hàng Lâu năm
KKIMLUNKIMLUN CORPORATION BERHAD
+79.49%1.400 MYR+0.72%541.6 K0.69491.174 M MYR70.000.02 MYR0.72%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
UZMAUZMA BHD
+77.78%1.120 MYR0.00%2.052 M1.37433.698 M MYR9.370.12 MYR+30.60%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
RRSAWITRIMBUNAN SAWIT BHD
+77.78%0.240 MYR+4.35%1.375 M0.48469.596 M MYR20.000.01 MYR0.00%Công nghiệp Chế biến
BBMGREENBM GREENTECH BERHAD
+77.46%1.260 MYR−3.82%1.282 M1.15675.96 M MYR22.950.05 MYR+174.50%1.34%Sản xuất Chế tạo
Bán
GCBGUAN CHONG BHD
+76.83%4.350 MYR+12.69%24.732 M3.644.534 B MYR30.190.14 MYR+33.30%0.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PPUNCAKPUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
+76.19%0.370 MYR0.00%1.387 M1.20165.482 M MYR18.690.02 MYR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SSCABLESARAWAK CABLE BERHAD
+75.00%0.140 MYR−3.45%1.487 M0.1757.853 M MYR−0.35 MYR−230.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSUPERLNSUPERLON HOLDINGS BHD
+75.00%1.190 MYR−0.83%1.354 M1.21190.466 M MYR17.890.07 MYR+313.04%2.29%Công nghiệp Chế biến
MIMI TECHNOVATION BERHAD
+74.10%2.420 MYR+1.26%3.273 M0.422.141 B MYR28.670.08 MYR+21.44%1.67%Sản xuất Chế tạo
Mua
LLOTUSLOTUS KFM BERHAD
+73.08%0.225 MYR−4.26%587.5 K1.31240.46 M MYR102.270.00 MYR+37.50%0.00%Công nghiệp Chế biến