All-Star Chứng khoán Malaysia (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Malaysia này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
PGBPROPEL GLOBAL BERHAD
1200.00%0.130MYR8.33%0.010MYR
Mua
402K52.26K72.521MMYR−0.87MYRTài chính
COMCORPCOMINTEL CORPORATION BHD
666.67%0.690MYR76.92%0.300MYR
Sức mua mạnh
6.41M4.423M149.175MMYR−0.01MYR36Công nghệ Điện tử
HEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
439.76%13.440MYR0.30%0.040MYR
Mua
27K362.88K1.72BMYR102.520.13MYR95Dịch vụ Phân phối
HEXINDHEXTAR INDUSTRIES BERHAD
322.58%0.655MYR3.15%0.020MYR
Sức mua mạnh
13.29M8.705M728.562MMYR66.840.01MYRSản xuất Chế tạo
MCOMMCOM HOLDINGS BERHAD
300.00%0.200MYR0.00%0.000MYR
Mua
0037.712MMYR−0.07MYRDịch vụ Thương mại
AORBALPHA OCEAN RESOURCES BERHAD
292.11%2.980MYR5.67%0.160MYR
Sức mua mạnh
200K596K282MMYR106.020.03MYRCông nghiệp Chế biến
PERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
259.60%1.780MYR1.14%0.020MYR
Mua
7.35M13.082M762.715MMYR−0.03MYRCông nghiệp Chế biến
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
233.68%3.170MYR0.00%0.000MYR
Mua
2.112M6.696M5.61BMYR54.280.06MYRDịch vụ Phân phối
HARNLENHARN LEN CORPORATION BHD
211.94%2.090MYR−0.48%−0.010MYR
Mua
1.944M4.062M429.257MMYR552.630.00MYR481Khách hàng Lâu năm
SFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
200.00%1.800MYR−7.69%−0.150MYR
Mua
49.434M88.98M1.56BMYRDịch vụ Công nghiệp
BONIABONIA CORPORATION BHD
177.65%2.360MYR−4.07%−0.100MYR
Mua
544.8K1.286M493.029MMYR7.720.32MYR751Bán Lẻ
SDSSDS GROUP BERHAD
170.91%0.745MYR−0.67%−0.005MYR
Mua
1.273M948.236K307.223MMYR12.910.06MYR1.2KHàng tiêu dùng không lâu bền
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
165.52%2.310MYR−2.12%−0.050MYR
Bán
101.6K234.696K289.913MMYR7.310.32MYR2.799KDịch vụ Phân phối
CYLCYL CORPORATION BHD
163.53%1.120MYR−5.08%−0.060MYR
Mua
1.348M1.51M118MMYR45.040.03MYRCông nghiệp Chế biến
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
161.90%0.990MYR−1.00%−0.010MYR
Theo dõi
3.9M3.861M1.92BMYR12.320.08MYR6.133KDịch vụ Khách hàng
IMASPROIMASPRO CORPORATION BHD
151.68%5.990MYR−0.83%−0.050MYR
Mua
8.2K49.118K483.2MMYR−0.02MYRCông nghiệp Chế biến
SYSCORPSHIN YANG SHIPPING CORP BHD
146.15%0.800MYR−3.03%−0.025MYR
Mua
4.396M3.517M964.077MMYR5.270.16MYRVận chuyển
PWORTHPRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
145.45%0.135MYR8.00%0.010MYR
Sức mua mạnh
4.025M543.389K181.765MMYR−0.01MYR470Khoáng sản phi năng lượng
APBAPB RESOURCES BHD
130.65%1.430MYR3.62%0.050MYR
Sức mua mạnh
2.095M2.996M152.966MMYR17.810.08MYRSản xuất Chế tạo
CRGCRG INCORPORATED BERHAD
128.57%0.240MYR0.00%0.000MYR
Mua
00193.356MMYR8.700.03MYRBán Lẻ
TELADANTELADAN SETIA GROUP BERHAD
123.53%1.330MYR−1.48%−0.020MYR
Mua
114.8K152.684K1.089BMYR28.970.06MYRTài chính
SIGNSIGNATURE INTERNATIONAL BHD
117.32%2.760MYR0.00%0.000MYR
Mua
1.036M2.858M761.761MMYR29.770.09MYRKhách hàng Lâu năm
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
115.79%0.205MYR0.00%0.000MYR
Mua
20.015M4.103M134.351MMYR−0.00MYR661Dịch vụ Thương mại
LGMSLGMS BERHAD
115.00%1.290MYR−2.27%−0.030MYR
Mua
13.338M17.206M601.92MMYR90Dịch vụ Công nghệ
FIAMMAFIAMMA HOLDINGS BHD
108.62%1.210MYR−0.82%−0.010MYR
Theo dõi
1.087M1.315M620.43MMYR16.640.07MYRBán Lẻ
PTRANSPERAK TRANSIT BERHAD
106.50%1.270MYR2.42%0.030MYR
Mua
3.384M4.297M866.893MMYR14.420.09MYR364Vận chuyển
AMLEXAMLEX HOLDINGS BERHAD
104.44%0.460MYR0.00%0.000MYR
Mua
00123.332MMYR14.150.03MYRSản xuất Chế tạo
M&GMARINE & GENERAL BERHAD
100.00%0.100MYR0.00%0.000MYR
Bán
422K42.2K72.388MMYR−0.01MYR117Dịch vụ Công nghiệp
HMHARVEST MIRACLE CAPITAL BERHAD
100.00%0.130MYR4.00%0.005MYR
Mua
1.77M230.139K139.137MMYR18.660.01MYRDịch vụ Công nghệ
MICROLNMICROLINK SOLUTIONS BHD
96.49%1.120MYR1.82%0.020MYR
Sức mua mạnh
5.089M5.7M1.176BMYR17.830.06MYRDịch vụ Phân phối
MBRIGHTMETA BRIGHT GROUP BERHAD
92.35%0.145MYR0.00%0.000MYR
Mua
7.995M1.159M282.365MMYR55.770.00MYRDịch vụ Khách hàng
AJIYAAJIYA BHD
90.91%1.680MYR−1.75%−0.030MYR
Mua
625.1K1.05M498.856MMYR21.430.08MYRDịch vụ Phân phối
ECOMATEECOMATE HOLDINGS BERHAD
90.53%0.905MYR2.84%0.025MYR
Mua
1.798M1.627M308MMYR30.450.03MYRKhách hàng Lâu năm
TANCOTANCO HOLDINGS BHD
90.24%0.390MYR2.63%0.010MYR
Sức mua mạnh
16.629M6.485M677.248MMYR−0.01MYRTài chính
KOTRAKOTRA INDUSTRIES BHD
89.23%5.620MYR0.00%0.000MYR
Mua
13.4K75.308K831.715MMYR12.720.44MYR660Công nghệ Sức khỏe
DELEUMDELEUM BHD
88.42%0.895MYR−1.65%−0.015MYR
Mua
713.5K638.583K365.414MMYR9.390.10MYR588Dịch vụ Phân phối
CSCENICCLASSIC SCENIC BHD
86.76%1.270MYR−0.78%−0.010MYR
Bán
1.291M1.64M315.403MMYR17.950.08MYR343Khách hàng Lâu năm
SMISOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
84.09%0.405MYR1.25%0.005MYR
Mua
4.082M1.653M83.976MMYR−0.02MYRKhoáng sản phi năng lượng
PJBUMIPJBUMI BHD
83.56%0.670MYR−6.94%−0.050MYR
Mua
863.3K578.411K59.04MMYR313.040.00MYRTài chính
POLYDMPOLYDAMIC GROUP BERHAD
81.82%0.400MYR0.00%0.000MYR
Mua
0035.294MMYR4.660.09MYRCông nghệ Điện tử
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
81.25%0.145MYR−3.33%−0.005MYR
Mua
6.908M1.002M79.575MMYR−0.21MYR466Vận chuyển
KSSCK. SENG SENG CORPORATION BHD
78.50%1.190MYR8.18%0.090MYR
Mua
4.12M4.903M142.56MMYR20.450.05MYR246Khoáng sản phi năng lượng
HEXTARHEXTAR GLOBAL BERHAD
76.47%2.400MYR0.84%0.020MYR
Mua
466.6K1.12M3.125BMYR52.310.05MYRCông nghiệp Chế biến
DAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
73.58%1.380MYR0.00%0.000MYR
Mua
4.272M5.896M1.598BMYR−0.16MYRDịch vụ Công nghiệp
PWROOTPOWER ROOT BERHAD
68.89%2.280MYR−0.44%−0.010MYR
Mua
332.6K758.328K1.007BMYR19.720.12MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
PGFPGF CAPITAL BERHAD
62.59%1.130MYR−0.88%−0.010MYR
Bán
1.031M1.164M185.006MMYR17.950.06MYR210Khoáng sản phi năng lượng
PMBTECHPMB TECHNOLOGY BHD
62.48%4.010MYR−0.50%−0.020MYR
Bán
272.7K1.094M5.064BMYR26.120.20MYR1.034KSản xuất Chế tạo
HHGROUPHENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
61.76%0.440MYR1.15%0.005MYR
Mua
831.7K365.948K339.38MMYR13.720.04MYRKhoáng sản phi năng lượng
MIECOMIECO CHIPBOARD BHD
60.71%0.675MYR2.27%0.015MYR
Sức mua mạnh
142.7K96.323K660MMYR30.410.02MYR924Khoáng sản phi năng lượng
MHBMALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
58.90%0.580MYR−11.45%−0.075MYR
Mua
10.362M6.01M1.048BMYR−0.04MYR2.649KDịch vụ Công nghiệp
KYMKYM HOLDINGS BHD
58.57%0.555MYR−3.48%−0.020MYR
Theo dõi
1.115M618.659K87.279MMYR7.300.08MYRCông nghiệp Chế biến
YNHPROPYNH PROPERTY BHD
55.26%4.130MYR−0.48%−0.020MYR
Theo dõi
27.9K115.227K2.206BMYR−0.03MYRTài chính
KAREXKAREX BERHAD
54.22%0.640MYR−2.29%−0.015MYR
Mua
2.296M1.47M690.017MMYR−0.00MYRSản xuất Chế tạo
CNERGENCNERGENZ BERHAD
52.89%0.925MYR−1.60%−0.015MYR
Mua
30.919M28.6M418.882MMYRCông nghệ Điện tử
MESTRONMESTRON HOLDINGS BERHAD
52.46%0.465MYR0.00%0.000MYR
Mua
8.634M4.015M432.659MMYR55.360.01MYR173Sản xuất Chế tạo
DBHDDAMANSARA HOLDINGS BERHAD
52.00%0.760MYR−0.65%−0.005MYR
Theo dõi
170.9K129.884K249.986MMYR−0.12MYRDịch vụ Thương mại
KEINHINKEIN HING INTERNATIONAL BHD
50.30%1.270MYR3.25%0.040MYR
Sức mua mạnh
418.9K532.003K133.947MMYR6.140.20MYR600Sản xuất Chế tạo
MASTERMASTER-PACK GROUP BERHAD
50.00%2.490MYR3.32%0.080MYR
Sức mua mạnh
480K1.195M131.635MMYR7.220.33MYRCông nghiệp Chế biến
TRIVETRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
50.00%0.075MYR25.00%0.015MYR
Sức mua mạnh
8.075M605.595K75.817MMYR5.610.01MYRCông nghệ Điện tử
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
49.66%1.100MYR−2.65%−0.030MYR
Mua
14.919M16.411M2.274BMYR3.220.35MYR792Năng lượng Mỏ
ICONICON OFFSHORE BERHAD
47.62%0.155MYR−3.13%−0.005MYR
Mua
27.183M4.213M432.774MMYR16.840.01MYR707Dịch vụ Công nghiệp
UMCUMEDIC GROUP BERHAD
46.00%0.730MYR2.10%0.015MYR
Mua
9.114M6.653M267.346MMYRCông nghệ Sức khỏe
SYSTECHSYSTECH BHD
45.71%0.255MYR6.25%0.015MYR
Sức mua mạnh
12.486M3.184M83.003MMYR−0.06MYR153Dịch vụ Công nghệ
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
44.34%0.765MYR−1.29%−0.010MYR
Mua
1.427M1.091M641.312MMYR6.310.12MYR800Khoáng sản phi năng lượng
PRIVAPRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
43.75%0.115MYR4.55%0.005MYR
Sức mua mạnh
12.563M1.445M67.542MMYR−0.00MYR142Dịch vụ Công nghệ
SMISCORSMIS CORPORATION BHD
42.24%0.825MYR1.85%0.015MYR
Sức mua mạnh
160.2K132.165K34.152MMYR1.730.47MYRSản xuất Chế tạo
PARAGONPARAGON UNION BHD
41.61%1.940MYR0.00%0.000MYR
Mua
5K9.7K160.977MMYR−0.18MYRSản xuất Chế tạo
MFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
39.67%0.845MYR0.60%0.005MYR
Mua
7.255M6.13M856.875MMYR16.060.07MYRCông nghiệp Chế biến
FSBMFSBM HOLDINGS BHD
39.47%0.265MYR0.00%0.000MYR
Bán
0046.815MMYR−0.05MYRDịch vụ Công nghệ
GAMUDAGAMUDA BHD
38.52%3.920MYR0.26%0.010MYR
Mua
7.334M28.747M10.131BMYR12.370.32MYR3.895KDịch vụ Công nghiệp
SHHSHH RESOURCES HOLDINGS BHD
38.46%0.720MYR0.00%0.000MYR
Mua
33K23.76K71.996MMYR7.720.09MYRKhách hàng Lâu năm
KABKEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
38.33%0.415MYR−1.19%−0.005MYR
Bán
10.619M4.407M759.32MMYR323.080.00MYR216Dịch vụ Công nghiệp
PTTPTT SYNERGY GROUP BERHAD
37.50%1.100MYR0.00%0.000MYR
Mua
0099MMYR11.980.09MYR133Dịch vụ Phân phối
IDEALIDEAL CAPITAL BERHAD
37.50%1.650MYR0.00%0.000MYR
Bán
4K6.6K825.001MMYR0.14MYRTài chính
ATECHAURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
36.88%1.930MYR2.12%0.040MYR
Mua
841.7K1.624M676.96MMYR29.620.06MYRCông nghệ Điện tử
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
36.00%0.170MYR3.03%0.005MYR
Mua
32.495M5.524M1.356BMYR−0.01MYR624Dịch vụ Công nghiệp
MHCAREMETRO HEALTHCARE BERHAD
36.00%0.680MYR0.00%0.000MYR
Mua
00419.363MMYR54.840.01MYRDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
FLBHDFOCUS LUMBER BERHAD
36.00%0.680MYR−1.45%−0.010MYR
Mua
85.6K58.208K154.258MMYR3.370.21MYR637Sản xuất Chế tạo
KAWANKAWAN FOOD BHD
35.03%2.120MYR−2.75%−0.060MYR
Bán
54.6K115.752K790.428MMYR19.690.11MYR533Hàng tiêu dùng không lâu bền
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
33.78%1.980MYR1.02%0.020MYR
Sức mua mạnh
1.945M3.851M2.277BMYR11.670.17MYR894Bán Lẻ
SSB8SOUTHERN SCORE BUILDERS BERHAD
33.33%0.200MYR2.56%0.005MYR
Mua
641.1K128.22K443.155MMYR8.860.02MYRDịch vụ Công nghệ
EDUSPECEDUSPEC HOLDINGS BERHAD
33.33%0.020MYR0.00%0.000MYR
Mua
2.903M58.068K60.926MMYR−0.00MYRDịch vụ Khách hàng
EDENEDEN INC. BHD
33.33%0.160MYR−5.88%−0.010MYR
Bán
30.367M4.859M78.1MMYR1.460.12MYR156Công ty dịch vụ công cộng
COMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
33.33%0.020MYR0.00%0.000MYR
Mua
40.1K80291.673MMYR−0.00MYRDịch vụ Phân phối
CITAGLBCITAGLOBAL BERHAD
32.50%0.265MYR1.92%0.005MYR
Mua
15.93M4.221M488.089MMYR27.370.01MYR410Dịch vụ Công nghiệp
SMRTSMRT HOLDINGS BERHAD
31.82%0.145MYR0.00%0.000MYR
Mua
469.3K68.049K64.56MMYR6.810.02MYRDịch vụ Thương mại
OFIORIENTAL FOOD INDUSTRIES HLDG
31.46%1.170MYR−2.50%−0.030MYR
Theo dõi
70.2K82.134K288MMYR11.850.10MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
30.77%3.400MYR0.00%0.000MYR
Mua
175.8K597.72K1.624BMYR18.580.18MYR1.583KDịch vụ Phân phối
MQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
30.00%0.065MYR−7.14%−0.005MYR
Mua
166.664M10.833M87.576MMYR38.890.00MYRSản xuất Chế tạo
JIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
30.00%0.260MYR−7.14%−0.020MYR
Mua
7.093M1.844M91.108MMYR−0.02MYRCông nghiệp Chế biến
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
29.41%0.660MYR1.54%0.010MYR
Mua
13.981M9.228M206.587MMYR−0.00MYRDịch vụ Phân phối
SYFSYF RESOURCES BHD
29.31%0.375MYR2.74%0.010MYR
Mua
11.626M4.36M207.639MMYR−0.05MYRTài chính
FAREASTFAR EAST HOLDINGS BHD
28.81%3.800MYR0.00%0.000MYR
Mua
002.257BMYR9.270.41MYR271Công nghiệp Chế biến
ACMEACME HOLDINGS BERHAD
28.57%0.225MYR−2.17%−0.005MYR
Mua
905.8K203.805K82.514MMYR−0.01MYRTài chính
CHINWELCHIN WELL HOLDINGS BHD
28.57%1.620MYR2.53%0.040MYR
Mua
227.4K368.388K452.612MMYR4.330.37MYRSản xuất Chế tạo
NHFATTNEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
28.32%2.900MYR3.57%0.100MYR
Sức mua mạnh
100290231.482MMYR6.760.41MYR923Sản xuất Chế tạo
EMETALLEONMETALL GROUP BHD
28.00%0.640MYR2.40%0.015MYR
Bán
440.3K281.792K172.855MMYR4.100.15MYRKhoáng sản phi năng lượng
TROPTROPICANA CORPORATION BERHAD
27.62%1.340MYR4.69%0.060MYR
Theo dõi
721.5K966.81K2.523BMYR−0.07MYR917Tài chính
UZMAUZMA BHD
27.59%0.555MYR−1.77%−0.010MYR
Mua
4.134M2.294M198.897MMYR14.270.04MYRDịch vụ Công nghiệp
MINDAMINDA GLOBAL BERHAD
27.27%0.070MYR0.00%0.000MYR
Mua
800.1K56.007K117.533MMYR19.440.00MYRDịch vụ Khách hàng