Chứng khoán Malaysia được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Malaysia hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SPSETIASP SETIA BHD
58.752 M MYR1.510 MYR+4.14%38.909 M1.216.934 B MYR31.920.05 MYR+32.87%0.89%Tài chính
Mua
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
55.738 M MYR5.180 MYR+0.58%10.76 M1.2142.681 B MYR1.35%Sản xuất Chế tạo
Mua
SUNWAYSUNWAY BERHAD
53.907 M MYR3.470 MYR+1.46%15.535 M1.1119.217 B MYR28.630.12 MYR+6.50%1.59%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
51.081 M MYR11.700 MYR+0.34%4.366 M0.7867.712 B MYR24.410.48 MYR−20.25%3.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GAMUDAGAMUDA BHD
50.046 M MYR5.220 MYR−0.76%9.587 M1.1014.45 B MYR16.390.32 MYR−54.67%2.30%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DNEXDAGANG NEXCHANGE BERHAD
38.241 M MYR0.415 MYR+10.67%92.146 M4.591.31 B MYR−0.03 MYR−114.11%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MISCMISC BHD
36.974 M MYR7.790 MYR−0.13%4.746 M1.7134.773 B MYR16.380.48 MYR+16.48%4.62%Vận chuyển
Mua
SIMEPROPSIME DARBY PROPERTY BERHAD
33.59 M MYR0.945 MYR+4.42%35.545 M1.386.427 B MYR15.750.06 MYR+29.03%2.12%Tài chính
Mua
SIMESIME DARBY BHD
32.259 M MYR2.760 MYR0.00%11.688 M0.7518.811 B MYR5.030.55 MYR+234.10%4.71%Dịch vụ Phân phối
Mua
NESTLENESTLE (M) BHD
32.212 M MYR122.900 MYR+0.33%262.1 K2.6328.82 B MYR43.682.81 MYR+6.37%2.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MYEGMY E.G. SERVICES BHD
32.196 M MYR0.795 MYR0.00%40.498 M1.435.864 B MYR12.100.07 MYR+27.57%1.79%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MRCBMALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
31.875 M MYR0.715 MYR+7.52%44.581 M1.893.194 B MYR31.640.02 MYR+55.86%1.40%Tài chính
Mua
DUFUDUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
30.82 M MYR2.220 MYR+15.03%13.883 M6.471.178 B MYR48.370.05 MYR−63.69%2.48%Công nghệ Điện tử
THETATHETA EDGE BERHAD
29.703 M MYR1.710 MYR+29.55%17.37 M4.38201.725 M MYR21.060.08 MYR+13.09%0.88%Dịch vụ Công nghệ
IHHIHH HEALTHCARE BERHAD
25.801 M MYR6.090 MYR+0.50%4.237 M1.3653.635 B MYR18.170.34 MYR+97.29%1.48%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
AXIATAAXIATA GROUP BERHAD
25.315 M MYR2.570 MYR−1.91%9.85 M1.6223.598 B MYR−0.30 MYR+25.72%3.89%Truyền thông
Mua
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
24.623 M MYR6.700 MYR−1.03%3.675 M1.3753.6 B MYR31.600.21 MYR−73.17%1.94%Công nghiệp Chế biến
Bán
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
23.556 M MYR0.275 MYR−1.79%85.658 M0.842.259 B MYR22.730.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PETGASPETRONAS GAS BHD
22.44 M MYR18.020 MYR−0.22%1.245 M1.5735.657 B MYR19.600.92 MYR+10.58%4.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TMTELEKOM MALAYSIA BHD
22.165 M MYR6.070 MYR−0.98%3.652 M0.6723.294 B MYR12.460.49 MYR+62.23%2.80%Truyền thông
Mua
HHTPADUHEITECH PADU BHD
21.929 M MYR2.360 MYR−7.45%9.292 M1.48238.892 M MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
INARIINARI AMERTRON BERHAD
21.554 M MYR3.170 MYR−0.31%6.799 M1.1211.914 B MYR40.180.08 MYR−22.11%2.46%Công nghệ Điện tử
Mua
PPBPPB GROUP BHD
21.309 M MYR15.800 MYR−0.63%1.349 M1.2922.477 B MYR16.120.98 MYR−36.53%2.53%Công nghiệp Chế biến
Mua
KLKKUALA LUMPUR KEPONG BHD
20.046 M MYR22.780 MYR−0.96%880 K0.9824.964 B MYR39.740.57 MYR−69.26%2.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
DIALOGDIALOG GROUP BHD
19.906 M MYR2.320 MYR0.00%8.58 M0.7413.091 B MYR24.340.10 MYR+6.60%1.59%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FRONTKNFRONTKEN CORPORATION BHD
18.099 M MYR3.980 MYR+1.79%4.548 M1.516.252 B MYR55.900.07 MYR−9.30%1.06%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CDBCELCOMDIGI BERHAD
17.62 M MYR4.180 MYR−0.71%4.215 M2.0749.038 B MYR31.590.13 MYR+35.83%3.16%Truyền thông
Theo dõi
SIMEPLTSIME DARBY PLANTATION BERHAD
17.205 M MYR4.510 MYR−1.10%3.815 M1.3431.19 B MYR16.770.27 MYR−25.24%2.06%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
15.873 M MYR1.490 MYR−0.67%10.653 M1.2614.077 B MYR25.130.06 MYR+18.60%2.15%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GCBGUAN CHONG BHD
15.802 M MYR2.490 MYR−0.80%6.346 M0.732.925 B MYR0.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SSNSSNS NETWORK TECHNOLOGY BERHAD
15.592 M MYR0.410 MYR+6.49%38.028 M1.25661.24 M MYR20.710.02 MYR−26.94%1.83%Dịch vụ Công nghệ
HMHARVEST MIRACLE CAPITAL BERHAD
15.159 M MYR0.120 MYR+4.35%126.323 M17.92147.089 M MYR−0.01 MYR−154.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBAHVESTBAHVEST RESOURCES BERHAD
14.212 M MYR0.605 MYR+7.08%23.491 M2.89750.067 M MYR70.350.01 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IOICORPIOI CORPORATION BHD
14.173 M MYR4.050 MYR+0.50%3.499 M1.4725.308 B MYR28.760.14 MYR−52.27%2.35%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
13.845 M MYR4.470 MYR−2.19%3.097 M8.495.606 B MYR36.430.12 MYR+16.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
MSCMALAYSIA SMELTING CORPORATION
13.837 M MYR2.850 MYR+10.89%4.855 M4.811.197 B MYR14.070.20 MYR−13.54%4.91%Sản xuất Chế tạo
Bán
TOPGLOVTOP GLOVE CORPORATION BHD
13.376 M MYR0.820 MYR−1.20%16.312 M1.046.567 B MYR−0.09 MYR−89.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
KPJKPJ HEALTHCARE BHD
12.562 M MYR1.930 MYR+1.05%6.509 M0.668.423 B MYR31.950.06 MYR+58.95%1.81%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
12.546 M MYR2.900 MYR+1.40%4.326 M1.153.739 B MYR25.750.11 MYR+7.44%2.07%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
UEMSUEM SUNRISE BERHAD
12.496 M MYR1.170 MYR+1.74%10.68 M0.865.918 B MYR78.000.02 MYR−5.66%0.43%Tài chính
Bán
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
12.43 M MYR1.310 MYR+3.15%9.489 M0.703.267 B MYR14.800.09 MYR+36.15%2.29%Tài chính
Sức mua mạnh
UWCUWC BERHAD
11.422 M MYR2.910 MYR+0.69%3.925 M1.733.207 B MYR202.080.01 MYR−85.17%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ZZANTATZANTAT HOLDINGS BERHAD
10.845 M MYR0.515 MYR+6.19%21.058 MCông nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SSBHSBH MARINE HOLDINGS BERHAD
10.832 M MYR0.295 MYR+5.36%36.718 MHàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
QLQL RESOURCES BHD
10.301 M MYR6.160 MYR+0.16%1.672 M0.7314.991 B MYR36.340.17 MYR+20.30%1.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MAXISMAXIS BERHAD
10.149 M MYR3.500 MYR−0.57%2.9 M1.0427.412 B MYR27.600.13 MYR−15.97%4.57%Truyền thông
Theo dõi
IIWCITYISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
9.907 M MYR0.785 MYR0.00%12.62 M1.00723.085 M MYR−0.01 MYR+80.57%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CCPETECHCPE TECHNOLOGY BERHAD
9.681 M MYR1.230 MYR+8.85%7.871 M3.44825.717 M MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
KKSLKSL HOLDINGS BHD
9.647 M MYR1.870 MYR+6.25%5.159 M1.571.902 B MYR4.590.41 MYR+129.12%0.00%Tài chính
HARTAHARTALEGA HOLDINGS BHD
9.613 M MYR2.720 MYR−2.16%3.534 M1.159.295 B MYR−0.09 MYR−169.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TIMECOMTIME DOTCOM BHD
9.268 M MYR5.130 MYR−1.16%1.807 M1.129.484 B MYR30.590.17 MYR−31.72%2.95%Truyền thông
Mua
NNOTIONNOTION VTEC BHD
8.973 M MYR0.515 MYR+14.44%17.424 M3.53265.789 M MYR−0.07 MYR−404.17%0.00%Sản xuất Chế tạo
EE&OEASTERN & ORIENTAL BHD
8.95 M MYR1.050 MYR0.00%8.524 M0.742.099 B MYR23.860.04 MYR−40.78%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EEKOVESTEKOVEST BHD
8.922 M MYR0.470 MYR0.00%18.984 M0.881.394 B MYR−0.06 MYR−17.25%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
CCYPARKCYPARK RESOURCES BERHAD
8.671 M MYR0.990 MYR+1.54%8.758 M1.06807.046 M MYR−0.54 MYR−308.20%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
8.607 M MYR2.800 MYR0.00%3.074 M1.002.254 B MYR4.990.56 MYR−38.06%2.32%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
JTIASAJAYA TIASA HOLDINGS BHD
8.359 M MYR1.390 MYR+0.72%6.014 M0.891.346 B MYR7.260.19 MYR+29.15%3.02%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
POHKONGPOH KONG HOLDINGS BHD
8.357 M MYR1.130 MYR+1.80%7.396 M2.34463.697 M MYR5.540.20 MYR−15.33%2.92%Khách hàng Lâu năm
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
7.882 M MYR1.480 MYR+2.78%5.326 M0.724.358 B MYR21.610.07 MYR+33.79%4.05%Tài chính
Mua
PPERDANAPERDANA PETROLEUM BERHAD
7.564 M MYR0.330 MYR−2.94%22.921 M0.97732.992 M MYR16.670.02 MYR+288.24%0.00%Vận chuyển
MBSBMALAYSIA BUILDING SOCIETY BHD
7.194 M MYR0.780 MYR−0.64%9.223 M1.506.413 B MYR12.320.06 MYR10.90%Tài chính
Bán Mạnh
GENETECGENETEC TECHNOLOGY BERHAD
7.076 M MYR2.020 MYR−2.42%3.503 M1.321.566 B MYR19.980.10 MYR+1.30%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
7.005 M MYR21.700 MYR0.00%322.8 K1.0521.558 B MYR22.860.95 MYR+21.44%3.69%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
6.989 M MYR1.000 MYR+0.50%6.989 M2.83839.521 M MYR8.370.12 MYR−13.72%6.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IJMIJM CORPORATION BHD
6.934 M MYR2.490 MYR+2.89%2.785 M0.298.978 B MYR27.480.09 MYR+133.51%2.41%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TANCOTANCO HOLDINGS BHD
6.923 M MYR0.840 MYR−0.59%8.241 M0.501.752 B MYR158.490.01 MYR+278.57%0.00%Tài chính
SSYNERGYSYNERGY HOUSE BERHAD
6.648 M MYR1.140 MYR+18.75%5.831 M3.59570 M MYR20.990.05 MYR1.40%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GFMGFM SERVICES BERHAD
6.571 M MYR0.415 MYR+5.06%15.834 M1.40315.177 M MYR10.430.04 MYR+23.60%3.71%Dịch vụ Thương mại
PPECCAPECCA GROUP BERHAD
6.538 M MYR1.350 MYR−1.46%4.843 M1.521.009 B MYR22.540.06 MYR−22.41%2.22%Công nghiệp Chế biến
DDAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
6.516 M MYR2.440 MYR−0.41%2.67 M0.732.825 B MYR12.900.19 MYR+76.23%1.84%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CCLOUDPTCLOUDPOINT TECHNOLOGY BERHAD
6.417 M MYR0.645 MYR+1.57%9.949 M0.99342.882 M MYR21.150.03 MYR3.10%Dịch vụ Công nghệ
NNATGATENATIONGATE HOLDINGS BERHAD
6.361 M MYR1.600 MYR+1.27%3.976 M0.583.318 B MYR54.610.03 MYR1.09%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AWCAWC BERHAD
6.319 M MYR0.925 MYR+2.21%6.832 M0.81303.672 M MYR−0.01 MYR−112.58%2.16%Dịch vụ Thương mại
Mua
TDMTDM BHD
5.707 M MYR0.305 MYR+5.17%18.712 M0.78525.479 M MYR0.59%Công nghiệp Chế biến
BBJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
5.699 M MYR0.650 MYR+2.36%8.767 M1.221.26 B MYR122.640.01 MYR−93.29%5.33%Dịch vụ Khách hàng
Bán Mạnh
SSSB8SOUTHERN SCORE BUILDERS BERHAD
5.674 M MYR0.380 MYR+4.11%14.931 M0.92863.584 M MYR22.620.02 MYR2.63%Dịch vụ Công nghệ
PPERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
5.596 M MYR2.540 MYR0.00%2.203 M0.441.113 B MYR−0.02 MYR+83.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
WASCOWASCO BERHAD
5.571 M MYR1.300 MYR0.00%4.286 M1.771.007 B MYR9.290.14 MYR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
JSBJENTAYU SUSTAINABLES BERHAD
5.489 M MYR0.995 MYR−0.50%5.517 M1.12436.753 M MYR−0.06 MYR+20.16%0.00%Dịch vụ Phân phối
YBSYBS INTERNATIONAL BERHAD
5.466 M MYR0.820 MYR+0.61%6.666 M1.00211.935 M MYR−0.01 MYR−123.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
UTDPLTUNITED PLANTATIONS BHD
5.347 M MYR24.800 MYR+1.97%215.6 K0.5010.287 B MYR14.531.71 MYR+17.63%7.26%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BAUTOBERMAZ AUTO BERHAD
5.308 M MYR2.460 MYR−1.60%2.158 M1.112.874 B MYR7.950.31 MYR+27.93%7.32%Bán Lẻ
Mua
EECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
5.205 M MYR0.495 MYR+2.06%10.516 M0.71701.663 M MYR−0.02 MYR+37.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NNAIMNAIM HOLDINGS BHD
5.099 M MYR0.950 MYR+1.60%5.368 M1.06475.706 M MYR13.590.07 MYR+40.93%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SSENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
5.098 M MYR0.330 MYR+3.13%15.447 M0.53257.73 M MYR9.680.03 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NCTNCT ALLIANCE BERHAD
5.019 M MYR0.585 MYR+0.86%8.579 M0.43918.944 M MYR23.400.03 MYR−38.27%0.00%Tài chính
EEATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
4.962 M MYR0.350 MYR+9.37%14.177 M3.73185.675 M MYR7.830.04 MYR+18.25%0.00%Vận chuyển
MMTECMASTER TEC GROUP BERHAD
4.809 M MYR1.060 MYR+4.95%4.537 M0.65Hỗn hợp
Sức mua mạnh
CCRESNDOCRESCENDO CORPORATION BHD
4.634 M MYR3.650 MYR+6.10%1.27 M1.461.02 B MYR1.37%Tài chính
OOPPSTAROPPSTAR BERHAD
4.567 M MYR1.160 MYR+9.43%3.937 M3.90742.279 M MYR38.280.03 MYR1.12%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
VSTECSVSTECS BERHAD
4.501 M MYR2.730 MYR+1.49%1.649 M1.15978.708 M MYR14.440.19 MYR+13.03%2.27%Dịch vụ Công nghệ
IITMAXITMAX SYSTEM BERHAD
4.481 M MYR2.180 MYR−1.36%2.056 M1.642.244 B MYR36.090.06 MYR0.55%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GGLXTGLOSTREXT BERHAD
4.439 M MYR0.245 MYR+2.08%18.12 M1.4699.725 M MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EEPICONEPICON BERHAD
4.431 M MYR0.475 MYR+5.56%9.329 M0.85282.529 M MYR5.290.09 MYR0.00%Dịch vụ Khách hàng
TOMEITOMEI CONSOLIDATED BHD
4.378 M MYR1.690 MYR+1.20%2.591 M1.62234.234 M MYR5.040.34 MYR−29.51%2.37%Khách hàng Lâu năm
PPENERGYPETRA ENERGY BHD
4.351 M MYR1.510 MYR+4.14%2.881 M2.83484.623 M MYR9.110.17 MYR+307.37%4.64%Dịch vụ Công nghiệp
BBPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
4.291 M MYR0.080 MYR0.00%53.643 M1.72269.935 M MYR−0.04 MYR+23.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PPANDAPANDA ECO SYSTEM BERHAD
4.267 M MYR0.345 MYR+7.81%12.369 M0.81231.56 M MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPARKSONPARKSON HOLDINGS BHD
4.265 M MYR0.270 MYR−3.57%15.796 M3.02310.204 M MYR−0.02 MYR+82.87%0.00%Bán Lẻ
MSMMSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
4.169 M MYR3.440 MYR−0.58%1.212 M0.432.418 B MYR−0.07 MYR+72.07%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh