Cổ phiếu Malaysiađược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Malaysia nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
MMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
515.756M0.025MYR−16.67%−0.005MYR
Bán
12.894M72.568MMYR−0.02MYRDịch vụ Công nghệ
MQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
280.382M0.050MYR0.00%0.000MYR
Mua
14.019M62.555MMYR500.000.00MYRSản xuất Chế tạo
SMTRACKSMTRACK BERHAD
137.693M0.055MYR−8.33%−0.005MYR
Mua
7.573M55.008MMYR−0.01MYRCông nghệ Điện tử
LEFORMLEFORM BHD
115.619M0.185MYR21.39M
TOPGLOVTOP GLOVE CORPORATION BHD
81.192M0.870MYR−0.57%−0.005MYR
Bán
70.637M7.006BMYR29.760.03MYR22KCông nghệ Sức khỏe
ZENTECHZEN TECH INTERNATIONAL BERHAD
74.391M0.040MYR−11.11%−0.005MYR
Mua
2.976M36.379MMYR9.000.01MYRSản xuất Chế tạo
INFOMINFOMINA BERHAD
48.515M0.580MYR5.45%0.030MYR28.138MDịch vụ Công nghệ
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
37.399M1.110MYR4.72%0.050MYR
Sức mua mạnh
41.513M2.133BMYR3.020.35MYR792Năng lượng Mỏ
MAXISMAXIS BERHAD
37.108M3.840MYR−1.79%−0.070MYR
Mua
142.494M30.616BMYR24.870.16MYR3.862KTruyền thông
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
31.272M2.100MYR5.00%0.100MYR
Mua
65.671M18.859BMYR40.080.05MYRDịch vụ Phân phối
SERBADKSERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
29.281M0.020MYR−20.00%−0.005MYR
Bán
585.628K92.741MMYR−0.30MYRDịch vụ Khách hàng
MAHSINGMAH SING GROUP BHD
28.681M0.530MYR2.91%0.015MYR
Mua
15.201M1.25BMYR10.710.05MYR1.923KTài chính
DNEXDAGANG NEXCHANGE BERHAD
27.208M0.580MYR−2.52%−0.015MYR
Bán Mạnh
15.78M1.878BMYR6.300.09MYR2KDịch vụ Công nghệ
DIALOGDIALOG GROUP BHD
26.313M2.270MYR1.79%0.040MYR
Mua
59.731M12.583BMYR24.920.09MYR2.68KDịch vụ Công nghiệp
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
26.055M0.145MYR0.00%0.000MYR
Mua
3.778M1.191BMYR−0.02MYR624Dịch vụ Công nghiệp
SIMESIME DARBY BHD
25.842M2.150MYR−2.27%−0.050MYR
Bán Mạnh
55.56M14.982BMYR13.940.16MYR22.862KDịch vụ Phân phối
JADEMJADE MARVEL GROUP BERHAD
25.594M0.290MYR0.00%0.000MYR
Mua
7.422M121.402MMYR39.190.01MYRKhoáng sản phi năng lượng
AIMFLEXAIMFLEX BERHAD
23.921M0.165MYR3.13%0.005MYR
Mua
3.947M235.031MMYR17.390.01MYRDịch vụ Công nghệ
NWPNWP HOLDINGS BHD
23.739M0.200MYR−4.76%−0.010MYR
Bán Mạnh
4.748M119.13MMYR−0.03MYRKhoáng sản phi năng lượng
WIDADWIDAD GROUP BERHAD
23.693M0.420MYR1.20%0.005MYR
Sức mua mạnh
9.951M1.142BMYR15.720.03MYRDịch vụ Công nghiệp
HARTAHARTALEGA HOLDINGS BHD
23.032M1.730MYR−1.70%−0.030MYR
Bán Mạnh
39.846M6.015BMYR33.850.05MYR8.889KSản xuất Chế tạo
UEMSUEM SUNRISE BERHAD
22.909M0.280MYR−6.67%−0.020MYR
Mua
6.415M1.518BMYR−0.02MYR1.08KTài chính
HENGYUANHENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD
22.554M3.570MYR−21.54%−0.980MYR
Bán Mạnh
80.518M1.365BMYR1.622.80MYR425Năng lượng Mỏ
MYEGMY E.G. SERVICES BHD
22.464M0.885MYR0.57%0.005MYR
Sức mua mạnh
19.88M6.42BMYR19.950.04MYRDịch vụ Công nghệ
AXIATAAXIATA GROUP BERHAD
22.217M3.250MYR5.18%0.160MYR
Sức mua mạnh
72.204M28.357BMYR−0.01MYR13.181KTruyền thông
SUNWAYSUNWAY BERHAD
19.666M1.680MYR1.20%0.020MYR
Sức mua mạnh
33.038M8.116BMYR15.370.11MYR10.889KKhách hàng Lâu năm
PMHLDGPAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
17.986M0.080MYR−5.88%−0.005MYR
Theo dõi
1.439M78.954MMYR−0.00MYRDịch vụ Khách hàng
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
17.749M9.420MYR4.43%0.400MYR
Sức mua mạnh
167.199M51.893BMYR14.700.62MYR34.938KCông ty dịch vụ công cộng
ICONICON OFFSHORE BERHAD
17.199M0.155MYR0.00%0.000MYR
Mua
2.666M419.25MMYR16.320.01MYR707Dịch vụ Công nghiệp
KABKEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
17.082M0.430MYR−4.44%−0.020MYR
Bán
7.345M813.558MMYR346.150.00MYR216Dịch vụ Công nghiệp
DIGIDIGI.COM BHD
16.939M4.000MYR3.09%0.120MYR
Sức mua mạnh
67.755M30.167BMYR29.420.13MYR1.438KTruyền thông
MFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
16.911M0.795MYR2.58%0.020MYR
Mua
13.444M790.569MMYR14.820.07MYRCông nghiệp Chế biến
IHHIHH HEALTHCARE BERHAD
16.73M5.800MYR−2.52%−0.150MYR
Bán Mạnh
97.035M52.396BMYR30.170.20MYRDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SIMEPLTSIME DARBY PLANTATION BERHAD
16.678M4.260MYR−2.07%−0.090MYR
Bán Mạnh
71.047M30.083BMYR12.560.35MYR80KCông nghiệp Chế biến
PERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
16.454M1.780MYR1.14%0.020MYR
Mua
29.288M762.715MMYR−0.02MYRCông nghiệp Chế biến
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
16.431M0.150MYR−6.25%−0.010MYR
Mua
2.465M44.148MMYR11.030.02MYRSản xuất Chế tạo
VSV.S INDUSTRY BHD
16.312M0.910MYR1.11%0.010MYR
Mua
14.844M3.454BMYR20.590.04MYRSản xuất Chế tạo
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
16.057M4.850MYR1.04%0.050MYR
Mua
77.878M39.55BMYR27.860.17MYR7.23KSản xuất Chế tạo
GAMUDAGAMUDA BHD
15.737M3.980MYR3.65%0.140MYR
Sức mua mạnh
62.635M9.95BMYR12.150.32MYR3.895KDịch vụ Công nghiệp
BETABETAMEK BERHAD
15.55M0.505MYR2.02%0.010MYR
Sức mua mạnh
7.853MCông nghệ Điện tử
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
14.942M8.540MYR0.23%0.020MYR
Bán
127.601M68.16BMYR8.630.99MYR4.585KCông nghiệp Chế biến
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
14.866M0.200MYR0.00%0.000MYR
Mua
2.973M131.074MMYR−0.01MYR661Dịch vụ Thương mại
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
14.087M0.175MYR0.00%0.000MYR
Theo dõi
2.465M169.593MMYR145.830.00MYRDịch vụ Công nghiệp
SNSSNS NETWORK TECHNOLOGY BERHAD
14.031M0.225MYR0.00%0.000MYR
Bán
3.157MDịch vụ Công nghệ
FFBFARM FRESH BERHAD
14.015M1.580MYR1.94%0.030MYR
Bán
22.144M2.88BMYR51.840.03MYRHàng tiêu dùng không lâu bền
MASTEELMALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
13.43M0.380MYR−2.56%−0.010MYR
Mua
5.103M264.853MMYR10.960.04MYR789Khoáng sản phi năng lượng
MRCBMALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD
13.304M0.320MYR−1.54%−0.005MYR
Theo dõi
4.257M1.452BMYR20.440.02MYRTài chính
UZMAUZMA BHD
12.658M0.460MYR10.84%0.045MYR
Sức mua mạnh
5.823M146.093MMYR26.600.02MYRDịch vụ Công nghiệp
KAREXKAREX BERHAD
12.035M0.635MYR12.39%0.070MYR
Sức mua mạnh
7.642M595.205MMYR−0.00MYRSản xuất Chế tạo
MESTRONMESTRON HOLDINGS BERHAD
11.895M0.455MYR−2.15%−0.010MYR
Mua
5.412M432.659MMYR55.360.01MYR173Sản xuất Chế tạo
DSONICDATASONIC GROUP BERHAD
11.817M0.490MYR−4.85%−0.025MYR
Bán
5.79M1.48BMYR54.210.01MYRCông nghệ Điện tử
YEWLEEYEW LEE PACIFIC GROUP BERHAD
11.758M0.300MYR0.00%0.000MYR
Bán
3.527M159.731MMYRSản xuất Chế tạo
ASIAPLYASIA POLY HOLDINGS BHD
11.681M0.110MYR−15.38%−0.020MYR
Bán Mạnh
1.285M116.98MMYR−0.01MYRSản xuất Chế tạo
EATECHE.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
11.645M0.145MYR0.00%0.000MYR
Mua
1.689M76.922MMYR−0.21MYR466Vận chuyển
AEMULUSAEMULUS HOLDINGS BERHAD
11.108M0.450MYR2.27%0.010MYR
Mua
4.998M293.934MMYR22.450.02MYRCông nghệ Điện tử
EDENEDEN INC. BHD
11.097M0.145MYR−3.33%−0.005MYR
Bán Mạnh
1.609M68.912MMYR1.280.12MYR156Công ty dịch vụ công cộng
JAKSJAKS RESOURCES BERHAD
10.59M0.290MYR1.75%0.005MYR
Mua
3.071M594.886MMYR22.270.01MYR135Dịch vụ Công nghiệp
SPSETIASP SETIA BHD
10.586M0.695MYR4.51%0.030MYR
Mua
7.357M2.71BMYR12.990.05MYR2.063KTài chính
CMSBCAHYA MATA SARAWAK BHD
10.118M1.050MYR0.00%0.000MYR
Mua
10.624M1.128BMYR5.950.18MYR2.144KKhoáng sản phi năng lượng
CAREPLSCAREPLUS GROUP BERHAD
10.007M0.425MYR−1.16%−0.005MYR
Bán
4.253M246.4MMYR−0.21MYR1.728KSản xuất Chế tạo
INARIINARI AMERTRON BERHAD
9.987M2.660MYR−1.85%−0.050MYR
Mua
26.565M10.116BMYR25.810.11MYR5.677KCông nghệ Điện tử
SCOPESCOPE INDUSTRIES BHD
9.867M0.175MYR−2.78%−0.005MYR
Mua
1.727M207.661MMYR29.510.01MYRCông nghệ Điện tử
TMTELEKOM MALAYSIA BHD
9.823M5.600MYR0.36%0.020MYR
Mua
55.008M21.321BMYR19.970.28MYR20KTruyền thông
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
9.576M0.610MYR1.67%0.010MYR
Sức mua mạnh
5.841M190.695MMYR−0.00MYRDịch vụ Phân phối
JSBJENTAYU SUSTAINABLES BERHAD
9.514M0.725MYR0.00%0.000MYR
Mua
6.898M256.099MMYR4.360.17MYRDịch vụ Phân phối
AVIAVILLION BERHAD
9.362M0.090MYR5.88%0.005MYR
Theo dõi
842.544K96.329MMYR−0.01MYRDịch vụ Khách hàng
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
9.131M1.480MYR−5.13%−0.080MYR
Bán
13.513M2.011BMYR13.040.12MYR1.783KDịch vụ Công nghiệp
MALAKOFMALAKOFF CORPORATION BERHAD
9.064M0.625MYR−3.10%−0.020MYR
Bán
5.665M3.152BMYR12.800.05MYR3.922KCông ty dịch vụ công cộng
AGMOAGMO HOLDINGS BERHAD
8.95M0.730MYR−0.68%−0.005MYR
Mua
6.534MDịch vụ Công nghệ
GDEXGDEX BERHAD
8.926M0.140MYR7.69%0.010MYR
Mua
1.25M725.412MMYR−0.00MYR4.233KVận chuyển
SWSCAPSWS CAPITAL BERHAD
8.881M0.280MYR5.66%0.015MYR
Mua
2.487M72.896MMYR30.110.01MYRKhách hàng Lâu năm
MIMI TECHNOVATION BERHAD
8.759M1.330MYR−3.62%−0.050MYR
Mua
11.65M1.236BMYR19.090.07MYRSản xuất Chế tạo
MHBMALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
8.726M0.540MYR11.34%0.055MYR
Sức mua mạnh
4.712M776MMYR−0.04MYR2.649KDịch vụ Công nghiệp
SWIFTSWIFT HAULAGE BERHAD
8.503M0.465MYR2.20%0.010MYR
Bán
3.954M404.861MMYR7.430.06MYR3.262KVận chuyển
HONGSENGHONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
8.501M0.225MYR−2.17%−0.005MYR
Bán
1.913M1.175BMYR16.200.02MYRDịch vụ Phân phối
MISCMISC BHD
8.494M7.200MYR0.00%0.000MYR
Mua
61.157M32.139BMYR19.600.37MYRVận chuyển
AIRPORTMALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
8.489M6.430MYR2.55%0.160MYR
Sức mua mạnh
54.585M10.403BMYR−0.33MYR9.837KVận chuyển
PELIKANPELIKAN INT.CORPORATION BHD
8.149M0.405MYR3.85%0.015MYR
Sức mua mạnh
3.3M235.25MMYR2.180.18MYR1.558KVận chuyển
HEXINDHEXTAR INDUSTRIES BERHAD
8.019M0.590MYR1.72%0.010MYR
Mua
4.731M665.458MMYR61.050.01MYRSản xuất Chế tạo
ECOWLDECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD
7.949M0.680MYR3.03%0.020MYR
Mua
5.405M1.943BMYR9.810.07MYRTài chính
IOICORPIOI CORPORATION BHD
7.669M3.820MYR−1.55%−0.060MYR
Bán Mạnh
29.294M24.245BMYR14.930.26MYR24.247KCông nghiệp Chế biến
RLRESERVOIR LINK ENERGY BHD
7.277M0.410MYR0.00%0.000MYR
Mua
2.984M119.082MMYR−0.02MYR112Tài chính
DAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
7.055M1.400MYR4.48%0.060MYR
Sức mua mạnh
9.877M1.551BMYR−0.16MYRDịch vụ Công nghiệp
KSSCK. SENG SENG CORPORATION BHD
6.916M0.980MYR9.50%0.085MYR
Sức mua mạnh
6.778M115.992MMYR16.640.05MYR246Khoáng sản phi năng lượng
SUPERMXSUPERMAX CORPORATION BHD
6.904M0.890MYR−0.56%−0.005MYR
Bán
6.145M2.343BMYR23.610.04MYR1.7KDịch vụ Phân phối
JIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
6.791M0.240MYR2.13%0.005MYR
Sức mua mạnh
1.63M76.466MMYR−0.02MYRCông nghiệp Chế biến
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
6.478M1.020MYR0.00%0.000MYR
Mua
6.608M1.958BMYR12.560.08MYR6.133KDịch vụ Khách hàng
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
6.422M0.035MYR0.00%0.000MYR
Bán
224.781K134.424MMYR−0.01MYRDịch vụ Phân phối
SCIBSARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
6.353M0.150MYR3.45%0.005MYR
Mua
952.905K84.395MMYR−0.08MYRKhoáng sản phi năng lượng
GHLSYSGHL SYSTEMS BHD
6.333M0.795MYR3.92%0.030MYR
Mua
5.035M872.117MMYR34.150.02MYR1KDịch vụ Công nghệ
TSHTSH RESOURCES BHD
6.328M1.200MYR5.26%0.060MYR
Mua
7.594M1.573BMYR3.310.34MYR7.216KCông nghiệp Chế biến
CNASIACN ASIA CORPORATION BHD
6.008M0.260MYR0.00%0.000MYR
Theo dõi
1.562M48.599MMYR−0.06MYR48Sản xuất Chế tạo
PERDANAPERDANA PETROLEUM BERHAD
5.94M0.120MYR4.35%0.005MYR
Sức mua mạnh
712.824K254.964MMYR−0.12MYR937Vận chuyển
KGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD
5.906M0.010MYR0.00%0.000MYR
Mua
59.063K36.782MMYR−0.01MYR72Khách hàng Lâu năm
AHBAHB HOLDINGS BHD
5.806M0.105MYR−4.55%−0.005MYR
Bán Mạnh
609.609K41.339MMYR−0.02MYRKhách hàng Lâu năm
OPCOMOPCOM HOLDINGS BHD
5.798M0.780MYR0.00%0.000MYR
Bán Mạnh
4.522M217.688MMYR216.670.00MYRSản xuất Chế tạo
NOTIONNOTION VTEC BHD
5.752M0.355MYR−2.74%−0.010MYR
Mua
2.042M188.224MMYR21.600.02MYRSản xuất Chế tạo
XLXL HOLDINGS BERHAD
5.628M0.820MYR5.81%0.045MYR
Sức mua mạnh
4.615M181.993MMYR113.970.01MYRCông nghiệp Chế biến
CITAGLBCITAGLOBAL BERHAD
5.513M0.245MYR−2.00%−0.005MYR
Bán
1.351M469.316MMYR26.320.01MYR410Dịch vụ Công nghiệp
DPHARMADUOPHARMA BIOTECH BERHAD
5.497M1.500MYR2.04%0.030MYR
Sức mua mạnh
8.246M1.4BMYR20.140.07MYR1.594KCông nghệ Sức khỏe