Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Malaysia

Cổ phiếu Malaysia có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.010 MYR0.00%4.768M3.9436.782M MYR−0.01 MYR+32.53%0.00%Khách hàng Lâu năm
SCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
0.010 MYR−33.33%279.3K0.0732.223M MYR−0.00 MYR+61.54%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.010 MYR0.00%887.384M135.25112.513M MYR−0.01 MYR−221.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
XOXXOX BHD
0.015 MYR+50.00%2.852M2.5977.863M MYR−0.02 MYR−343.24%0.00%Truyền thông
COMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
0.015 MYR0.00%00.0082.506M MYR−0.00 MYR+16.67%0.00%Dịch vụ Phân phối
ZENTECHZEN TECH INTERNATIONAL BERHAD
0.015 MYR−25.00%7.983M14.5939.979M MYR−0.00 MYR−500.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
TECHNAXTECHNA-X BERHAD
0.015 MYR0.00%126.8K0.4633.221M MYR11.540.00 MYR−98.87%0.00%Công nghiệp Chế biến
TALAMTTALAM TRANSFORM BERHAD
0.015 MYR0.00%107.4K0.1064.39M MYR−0.00 MYR−28.57%0.00%Tài chính
HONGSENGHONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
0.015 MYR0.00%67.745M0.2576.626M MYR−0.01 MYR−200.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
MQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
0.020 MYR0.00%1.132M0.3730.416M MYR−0.01 MYR−1090.91%0.00%Sản xuất Chế tạo
MTRONICMETRONIC GLOBAL BHD
0.020 MYR+33.33%687.4K0.5230.622M MYR−0.01 MYR+78.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SERBADKSERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
0.020 MYR0.00%074.192M MYR−0.38 MYR−46.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
0.020 MYR0.00%1.595M0.7440.682M MYR−0.02 MYR−41.67%0.00%Khách hàng Lâu năm
CMECME GROUP BHD
0.025 MYR0.00%16K0.0826.202M MYR−0.00 MYR+71.79%0.00%Khách hàng Lâu năm
ALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.025 MYR0.00%319.3K0.2138.296M MYR2.550.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
0.025 MYR−16.67%2.516M0.6748.252M MYR−0.02 MYR−132.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
G3G3 GLOBAL BERHAD
0.025 MYR0.00%700K0.4394.339M MYR41.670.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
CLOUDCLOUDARON GROUP BERHAD
0.025 MYR0.00%00.0020.78M MYR−0.00 MYR−252.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SAUDEESAUDEE GROUP BERHAD
0.025 MYR0.00%537K0.2039.042M MYR−0.01 MYR−181.48%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TAWINTA WIN HOLDINGS BHD
0.030 MYR0.00%260K0.03103.058M MYR−0.01 MYR−127.91%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALRICHALDRICH RESOURCES BERHAD
0.030 MYR0.00%3.911M6.8433.404M MYR−0.00 MYR−150.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
REACHREACH ENERGY BHD
0.030 MYR0.00%10.137M14.7063.869M MYR−0.09 MYR+55.44%0.00%Năng lượng Mỏ
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.030 MYR0.00%33.5K0.0219.847M MYR−0.04 MYR−14.89%0.00%Dịch vụ Phân phối
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
0.035 MYR−12.50%76.78M0.90189.175M MYR23.330.00 MYR0.00%Dịch vụ Phân phối
BARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.035 MYR0.00%28.5K0.0735.103M MYR−0.01 MYR−198.11%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GPACKETGREEN PACKET BHD
0.040 MYR−11.11%4.24M1.1379.797M MYR−0.01 MYR+90.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HUBLINEHUBLINE BHD
0.040 MYR0.00%1.185M2.30171.573M MYR400.000.00 MYR−96.00%0.00%Vận chuyển
CLASSITACLASSITA HOLDINGS BERHAD
0.040 MYR0.00%1.297M0.8349.31M MYR−0.02 MYR+36.54%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PERMAJUPERMAJU INDUSTRIES BHD
0.045 MYR0.00%75K0.1987.622M MYR−0.01 MYR+66.67%0.00%Bán Lẻ
ARBBARB BERHAD
0.045 MYR−18.18%13.531M10.0156.241M MYR−0.01 MYR−133.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SAPNRGSAPURA ENERGY BERHAD
0.045 MYR−10.00%2.762M0.39826.59M MYR−0.19 MYR+52.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
AVIAVILLION BERHAD
0.050 MYR0.00%1.645M2.6256.664M MYR−0.00 MYR−1633.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KEYASICKEY ASIC BHD
0.050 MYR0.00%92.4K0.0569.903M MYR−0.00 MYR+78.49%0.00%Công nghệ Điện tử
WAJAWAJA KONSORTIUM BERHAD
0.050 MYR0.00%250K0.8055.757M MYR−0.03 MYR+2.92%0.00%Công nghệ Điện tử
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.050 MYR0.00%3.566M14.0548.455M MYR−0.10 MYR−39.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SMTRACKSMTRACK BERHAD
0.050 MYR0.00%22.166M1.5961.149M MYR−0.01 MYR+39.42%0.00%Công nghệ Điện tử
FITTERSFITTERS DIVERSIFIED BHD
0.050 MYR+11.11%74.874M2.08117.065M MYR−0.05 MYR+27.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
CNHCITRA NUSA HOLDINGS BERHAD
0.050 MYR−9.09%270.5K3.2036M MYR−0.00 MYR+20.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DESTINIDESTINI BERHAD
0.050 MYR0.00%1.43M0.26249.53M MYR−0.01 MYR+49.57%0.00%Sản xuất Chế tạo
VIZIONEVIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.055 MYR0.00%1.203M1.58112.528M MYR−0.03 MYR+72.50%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OCROCR GROUP BERHAD
0.055 MYR−8.33%589K1.0376.23M MYR−0.02 MYR−86.52%0.00%Tài chính
PUCPUC BERHAD
0.055 MYR0.00%1.114M0.05135.728M MYR−0.01 MYR+73.08%0.00%Dịch vụ Thương mại
PNEPCBPNE PCB BHD
0.060 MYR−14.29%15.1K0.1233.634M MYR−0.03 MYR+33.51%0.00%Công nghệ Điện tử
JADIJADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.060 MYR0.00%31K0.9683.957M MYR−0.02 MYR−81.13%0.00%Công nghiệp Chế biến
XOXTECHXOX TECHNOLOGY BERHAD
0.060 MYR0.00%166.9K0.8853.618M MYR37.500.00 MYR−63.64%0.00%Truyền thông
REKATECHREKATECH CAPITAL BERHAD
0.060 MYR0.00%00.0035.52M MYR−0.02 MYR−192.77%0.00%Dịch vụ Thương mại
KANGERKANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.060 MYR0.00%3.948M9.7343.895M MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
TRIVETRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.060 MYR0.00%55.7K0.3575.818M MYR−0.01 MYR−222.22%0.00%Công nghệ Điện tử
ITRONICINDUSTRONICS BHD
0.065 MYR+8.33%11.101M1.0545.993M MYR−0.00 MYR+89.40%0.00%Công nghệ Điện tử
ZELANZELAN BHD
0.065 MYR+30.00%13.33M12.5154.92M MYR0.840.08 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BTMBTM RESOURCES BHD
0.065 MYR0.00%00.0081.672M MYR−0.02 MYR+50.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IVORYIVORY PROPERTIES GROUP BERHAD
0.070 MYR0.00%00.0034.306M MYR−0.13 MYR+42.32%0.00%Tài chính
EUROEURO HOLDINGS BHD
0.070 MYR0.00%610K1.0289.871M MYR−0.01 MYR+61.73%0.00%Khách hàng Lâu năm
BPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
0.070 MYR0.00%8.698M1.27236.193M MYR−0.04 MYR+23.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SINARANSINARAN ADVANCE GROUP BERHAD
0.070 MYR+16.67%2K0.0564.047M MYR−0.01 MYR+10.99%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TDEXTECHNODEX BHD
0.070 MYR0.00%36K0.8959.066M MYR−0.01 MYR+20.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
LUSTERLUSTER INDUSTRIES BHD
0.070 MYR0.00%333.5K0.21211.587M MYR87.500.00 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
ASIAPLYASIA POLY HOLDINGS BHD
0.070 MYR0.00%512.1K0.9667.095M MYR−0.01 MYR+19.47%0.00%Sản xuất Chế tạo
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
0.070 MYR0.00%25K0.0125.629M MYR−0.04 MYR−15.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.075 MYR0.00%386.7K0.0891.499M MYR−0.07 MYR−16525.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AGESAGESON BERHAD
0.075 MYR0.00%620.9K0.2523.375M MYR25.860.00 MYR−97.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RENEUCORENEUCO BERHAD
0.075 MYR−6.25%7.812M0.1784.148M MYR−0.22 MYR−482.99%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.080 MYR0.00%00.0033.658M MYR−0.09 MYR−98.86%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DNONCEDNONCE TECHNOLOGY BHD
0.080 MYR+6.67%345.6K0.0469.514M MYR−0.02 MYR−143.97%0.00%Công nghệ Điện tử
GIIBGIIB HOLDINGS BERHAD
0.080 MYR0.00%3.052M1.7147.304M MYR14.290.01 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
IRISIRIS CORPORATION BHD
0.085 MYR−5.56%4.078M1.33277.347M MYR8.170.01 MYR+103.92%0.00%Công nghệ Điện tử
MERIDIANMERIDIAN BERHAD
0.085 MYR0.00%56K0.4318.604M MYR−0.05 MYR+20.68%0.00%Tài chính
FASTFAST ENERGY HOLDINGS BERHAD
0.085 MYR0.00%980.5K0.2236.598M MYR−0.08 MYR−414.84%0.00%Vận chuyển
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.085 MYR+6.25%60K0.0555.707M MYR−0.01 MYR+63.09%0.00%Dịch vụ Thương mại
ASDIONASDION BHD
0.085 MYR0.00%1.55M0.2343.409M MYR−0.01 MYR+62.24%0.00%Vận chuyển
HANDALHANDAL ENERGY BERHAD
0.085 MYR0.00%942.9K0.2331.705M MYR6.200.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AMEDIAASIA MEDIA GROUP BERHAD
0.095 MYR0.00%110K2.5429.574M MYR16.380.01 MYR−48.67%0.00%Dịch vụ Thương mại
JKGLANDJKG LAND BERHAD
0.095 MYR0.00%122.4K0.36216.118M MYR9.310.01 MYR−8.11%0.00%Tài chính
ASTEELASTEEL GROUP BERHAD
0.095 MYR0.00%388.1K3.0346.063M MYR−0.01 MYR−6.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
BIOHLDGBIOALPHA HOLDINGS BERHAD
0.095 MYR+5.56%448.4K0.29133.617M MYR−0.03 MYR+14.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
REXREX INDUSTRY BHD
0.100 MYR0.00%337K2.2965.767M MYR−0.06 MYR−1042.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SMCAPSINMAH CAPITAL BERHAD
0.100 MYR+5.26%305.9K0.9541.643M MYR−0.03 MYR+10.58%0.00%Công nghiệp Chế biến
AASIAASTRAL ASIA BHD
0.100 MYR−4.76%2.7K0.0165.998M MYR−0.01 MYR−142.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
PWORTHPRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.100 MYR−4.76%100K0.07160.363M MYR−0.00 MYR−108.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NOVAMSCNOVA MSC BHD
0.105 MYR0.00%110.2K0.12125.411M MYR−0.00 MYR+64.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ICONICICONIC WORLDWIDE BERHAD
0.105 MYR+5.00%2.203M1.1659.047M MYR−0.08 MYR−3011.54%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
0.105 MYR0.00%2.23M0.10178.046M MYR−0.19 MYR−155.93%0.00%Dịch vụ Công nghệ
THRIVENTHRIVEN GLOBAL BERHAD
0.105 MYR0.00%920.4K0.6857.429M MYR−0.08 MYR−567.46%0.00%Tài chính
UCRESTUCREST BERHAD
0.105 MYR0.00%2.618M0.4277.897M MYR11.670.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
PARLOPARLO BERHAD
0.105 MYR−8.70%6.804M4.8363.121M MYR−0.01 MYR+75.40%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ASBADVANCE SYNERGY BHD
0.105 MYR−4.55%10.092M0.68265.565M MYR−0.02 MYR+25.86%0.95%Dịch vụ Công nghệ
NIHSINNI HSIN GROUP BERHAD
0.105 MYR0.00%413K0.8557.254M MYR−0.01 MYR−42.86%0.00%Khách hàng Lâu năm
ASIAPACASIAN PAC HOLDINGS BHD
0.105 MYR+5.00%99.2K0.18156.329M MYR42.000.00 MYR0.00%Tài chính
EDUSPECEDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.110 MYR0.00%14.632M1.52129.017M MYR−0.01 MYR−204.55%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ABLEGRPABLEGROUP BERHAD
0.110 MYR−4.35%19.6K0.2629.029M MYR47.830.00 MYR+666.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PRIVAPRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.110 MYR+4.76%130.1K0.0967.542M MYR100.000.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
CYBERECYBERJAYA EDUCATION GROUP BERHAD
0.110 MYR0.00%1.381M0.91184.695M MYR24.440.00 MYR+40.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CHEETAHCHEETAH HOLDINGS BHD
0.115 MYR−4.17%32K0.0951.514M MYR−0.04 MYR−237.82%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SERSOLSERSOL BERHAD
0.115 MYR−4.17%260K4.8984.117M MYR−0.02 MYR+16.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
BENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
0.115 MYR+4.55%1.297M0.51117.172M MYR−0.06 MYR−31.76%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EVDEVD BERHAD
0.120 MYR0.00%271.2K0.5850.887M MYRDịch vụ Công nghệ
WIDADWIDAD GROUP BERHAD
0.120 MYR+4.35%8.647M0.33371.574M MYR−0.01 MYR−100.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LKLLKL INTERNATIONAL BERHAD
0.120 MYR+4.35%933.8K1.0146.567M MYR−0.03 MYR−207.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
L&GLAND & GENERAL BHD
0.120 MYR−4.00%3.017M1.01356.776M MYR10.000.01 MYR+150.00%5.00%Tài chính
SIABSIAB HOLDINGS BERHAD
0.120 MYR0.00%2.306M5.9070.756M MYR−0.04 MYR−13.08%0.00%Dịch vụ Công nghiệp