Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu penny — Thị trường Chứng khoán Malaysia

phù hợp cho số đông các nhà đầu tư hơn, cổ phiếu giá rẻ rất dễ mua và có khả năng mang lại lợi nhuận lớn. Nhưng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan: cổ phiếu giá thấp thường thiếu tính thanh khoản, nghĩa là thường có ít người mua hơn, vì vậy có thể khó bán những tài sản này.

            
PHB PEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010.00%0.00Bán206.800K2068.00107.692M-0.00Tài chính
DAYA DAYA MATERIALS BHD
0.010.00%0.00Bán00.0020.429M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.01-40.00%-0.01Sức bán mạnh54.609M819132.00110.356M-0.00Dịch vụ Công nghệ
MNC M N C WIRELESS BERHAD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh4.145M62173.5035.176M-0.01Truyền thông
COMPUGT COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00Bán760.000K11400.0057.296M-0.00Dịch vụ Phân phối
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Mua154.059M2310889.5068.504M-0.02Dịch vụ Công nghệ
FINTEC FINTEC GLOBAL BERHAD
0.010.00%0.00Bán18.183M272745.0084.005M-0.47Tài chính
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.010.00%0.00Bán3.341M50122.5032.528M-0.01Dịch vụ Công nghệ
EAH EA HOLDINGS BERHAD
0.020.00%0.00Mua6.151M123020.00101.447M-0.01Dịch vụ Thương mại
EDUSPEC EDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.0233.33%0.01Sức mua mạnh1.024M20474.0045.266M-0.01Dịch vụ Khách hàng
TALAMT TALAM TRANSFORM BERHAD
0.020.00%0.00Bán555.000K11100.0085.853M-0.0189.00Tài chính
ALAM ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.030.00%0.00Bán1.829M45715.0038.291M-0.08184.00Dịch vụ Công nghiệp
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.030.00%0.00Bán891.000K22275.0027.348M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
KGROUP KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.030.00%0.00Bán140.000K3500.0063.858M19.230.00Dịch vụ Công nghệ
BORNOIL BORNEO OIL BHD
0.030.00%0.00Sức bán mạnh150.776M3769397.50186.444M6.250.00Dịch vụ Khách hàng
DOLMITE DOLOMITE CORPORATION BHD
0.030.00%0.00Sức bán mạnh5.600K168.0017.724M0.160.1929.00Hỗn hợp
XOX XOX BHD
0.03-14.29%-0.01Bán7.293M218802.00141.955M-0.04Truyền thông
MLAB MLABS SYSTEMS BHD
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh1.086M32592.0050.729M-0.0457.00Khách hàng Lâu năm
SANICHI SANICHI TECHNOLOGY BHD
0.030.00%0.00Bán19.491M584745.0042.093M-0.04Sản xuất Chế tạo
KANGER KANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.040.00%0.00Bán10.351M362278.00209.276M147.00Sản xuất Chế tạo
JOE JOE HOLDING BERHAD
0.040.00%0.00Bán30.998M1084916.00107.069M17.500.00Khách hàng Lâu năm
DGB DGB ASIA BERHAD
0.040.00%0.00Bán791.400K27699.0056.768M-0.04Khách hàng Lâu năm
AEM AE MULTI HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Bán1.660M58100.0075.727M-0.02Công nghệ Điện tử
GOCEAN GREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.04-12.50%-0.01Bán12.965M453771.5084.464M-0.01Công nghiệp Chế biến
ANZO ANZO HOLDINGS BERHAD
0.04-12.50%-0.01Bán6.175M216114.5044.647M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
PASUKGB PASUKHAS GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Bán1.302M52080.0046.312M-0.21Sản xuất Chế tạo
PDZ PDZ HOLDINGS BHD
0.04-11.11%-0.01Bán4.791M191640.0022.562M-0.07Vận chuyển
TOPBLDS TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.04-20.00%-0.01Bán2.689M107580.0035.298M-0.27Dịch vụ Công nghiệp
XDL XIDELANG HOLDINGS LTD
0.040.00%0.00Bán674.000K26960.0084.649M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
FOCUS FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Bán30.465M1218616.00254.888M11.430.00Công nghệ Điện tử
ORION ORION IXL BERHAD
0.040.00%0.00Bán710.100K28404.0040.560M-0.09Dịch vụ Công nghệ
HUBLINE HUBLINE BHD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh14.028M561120.00171.571M-0.01Công nghiệp Chế biến
BPURI BINA PURI HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Bán41.100K1849.5071.686M-0.07Dịch vụ Công nghiệp
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.040.00%0.00Bán2.351M105808.5053.864M-0.49Dịch vụ Công nghệ
TIGER TIGER SYNERGY BERHAD
0.040.00%0.00Sức bán mạnh12.807M576333.00115.655M-0.01Tài chính
M3TECH M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.050.00%0.00Bán11.370M568510.0044.681M-0.01Truyền thông
BCMALL BCM ALLIANCE BERHAD
0.0511.11%0.01Mua7.812M390610.0070.412M-0.00Khách hàng Lâu năm
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh45.300K2265.0057.916M-0.03Sản xuất Chế tạo
MCOM MCOM HOLDINGS BERHAD
0.050.00%0.00Bán00.009.428M-0.00Dịch vụ Thương mại
M&G MARINE & GENERAL BERHAD
0.06-8.33%-0.01Bán307.600K16918.0043.433M2.290.03104.00Dịch vụ Công nghiệp
MQTECH MQ TECHNOLOGY BHD
0.0610.00%0.01Bán542.200K29821.0043.883M-0.00Sản xuất Chế tạo
AGES AGESON BERHAD
0.0610.00%0.01Bán3.427M188479.5064.932M2.080.03Dịch vụ Công nghiệp
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.06-15.38%-0.01Sức bán mạnh308.600K16973.0030.441M-0.45Dịch vụ Công nghiệp
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh182.000K10010.0029.975M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.060.00%0.00Bán88.300K4856.5057.267M-0.01Dịch vụ Công nghệ
AT AT SYSTEMATIZATION BHD
0.0622.22%0.01Mua22.837M1256046.00233.241M-0.01Sản xuất Chế tạo
MINDA MINDA GLOBAL BERHAD
0.06-14.29%-0.01Sức bán mạnh8.419M505128.0092.533M12.960.01Dịch vụ Khách hàng
IQZAN IQZAN HOLDING BERHAD
0.069.09%0.01Bán200.300K12018.0012.201M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
CME CME GROUP BHD
0.060.00%0.00Mua6.647M398844.0058.100M20.000.00Sản xuất Chế tạo
PMHLDG PAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.060.00%0.00Bán4.851M291030.0055.732M-0.00Dịch vụ Khách hàng
SAUDEE SAUDEE GROUP BERHAD
0.06-7.69%-0.01Bán5.630M337788.0051.291M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh8.140M529087.0051.249M-0.02Dịch vụ Công nghệ
PERMAJU PERMAJU INDUSTRIES BHD
0.078.33%0.01Bán1.058M68744.0057.735M-0.05Bán Lẻ
THHEAVY TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.070.00%0.00Bán821.500K53397.50144.370M-0.02108.00Dịch vụ Công nghiệp
SINARAN SINARAN ADVANCE GROUP BERHAD
0.070.00%0.00Bán527.100K34261.5045.748M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
DOLPHIN DOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh13.231M859989.0073.851M-0.06Sản xuất Chế tạo
REACH REACH ENERGY BHD
0.070.00%0.00Bán5.707M399483.0076.749M-0.07Hỗn hợp
AAX AIRASIA X BERHAD
0.07-6.67%-0.01Bán12.432M870268.00311.111M-1.56Vận chuyển
SCBUILD SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.07-6.67%-0.01Bán7.136M499541.0080.557M-0.00Dịch vụ Phân phối
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.070.00%0.00Bán2.763M207240.0075.221M0.970.08Dịch vụ Công nghiệp
PNEPCB PNE PCB BHD
0.07-6.25%-0.01Sức bán mạnh2.509M188152.5044.844M-0.01Công nghệ Điện tử
IMPIANA IMPIANA HOTELS BERHAD
0.07-6.25%-0.01Bán16.834M1262520.00111.547M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
ZELAN ZELAN BHD
0.08-5.88%-0.01Bán3.312M264944.0071.818M2.080.04Dịch vụ Công nghiệp
MUIIND MALAYAN UNITED INDUSTRIES BHD
0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh2.123M169832.00249.268M-0.03Bán Lẻ
CNH CITRA NUSA HOLDINGS BERHAD
0.08-5.88%-0.01Bán2.068M165440.0060.575M40.480.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.080.00%0.00Bán407.400K32592.0074.138M-0.04Dịch vụ Công nghệ
EATECH E.A.TECHNIQUE (M) BERHAD
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh138.600K11781.0047.745M-0.30Vận chuyển
OLYMPIA OLYMPIA INDUSTRIES BHD
0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh705.600K59976.0092.109M-0.01131.00Hỗn hợp
SMTRACK SMTRACK BERHAD
0.096.25%0.01Mua6.545M556367.5036.613M-0.02Công nghệ Điện tử
BRAHIMS BRAHIMS HOLDINGS BERHAD
0.096.25%0.01Bán7.810M663850.0024.574M-0.57298.00Vận chuyển
MACPIE MACPIE BERHAD
0.090.00%0.00Bán7.147M607486.5080.446M-0.01Dịch vụ Khách hàng
JOHAN JOHAN HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00Bán1.284M109140.0099.282M-0.07Sản xuất Chế tạo
SAPNRG SAPURA ENERGY BERHAD
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh85.933M7733934.001.517B-0.113440.00Dịch vụ Công nghiệp
MMAG MMAG HOLDINGS BERHAD
0.09-10.00%-0.01Sức bán mạnh17.221M1549917.00131.247M-0.02Dịch vụ Công nghệ
KOMARK KOMARKCORP BHD
0.090.00%0.00Sức bán mạnh4.020M361773.0051.960M-0.04Dịch vụ Thương mại
INIX INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.0920.00%0.01Bán4.587M412812.0038.495MDịch vụ Công nghệ
IDBTECH IDB TECHNOLOGIES BERHAD
0.090.00%0.00Mua00.0045.000M300.000.00Dịch vụ Công nghệ
PRIVA PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.09-10.00%-0.01Sức bán mạnh7.585M682605.0061.402M-0.01137.00Dịch vụ Công nghệ
JADI JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.090.00%0.00Bán8.235M741141.0094.672M-0.00Công nghiệp Chế biến
EASTLND EASTLAND EQUITY BHD
0.090.00%0.00Bán760.000K68400.0037.941M-0.20Tài chính
CNOUHUA CHINA OUHUA WINERY HLDGS LTD
0.090.00%0.00Mua1.794M161415.0060.120M-0.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
VIZIONE VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.090.00%0.00Bán763.600K68724.0092.075M45.000.00Dịch vụ Công nghiệp
KEYASIC KEY ASIC BHD
0.100.00%0.00Sức bán mạnh8.280M786600.00126.859M-0.0131.00Công nghệ Điện tử
S&FCAP S & F CAPITAL BERHAD
0.100.00%0.00Bán807.700K76731.5052.285M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
JKGLAND JKG LAND BERHAD
0.100.00%0.00Bán1.331M126435.50216.118M9.310.01Tài chính
APPASIA APPASIA BERHAD
0.10-9.52%-0.01Sức bán mạnh729.400K69293.00114.501M262.500.00Dịch vụ Công nghệ
PICORP PROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.10-5.00%-0.01Sức bán mạnh995.900K94610.5065.563M-0.01595.00Dịch vụ Thương mại
WMG WMG HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Bán100.000K10000.0044.459M-0.02Tài chính
DYNACIA DYNACIATE GROUP BERHAD
0.100.00%0.00Bán1.005M100500.0067.507M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
MINETEC MINETECH RESOURCES BHD
0.10-4.76%-0.01Bán502.500K50250.00122.360M1050.000.0097.00Dịch vụ Công nghiệp
LKL LKL INTERNATIONAL BERHAD
0.10-13.04%-0.01Bán69.551M6955060.0089.769M-0.01Công nghệ Sức khỏe
TECHNAX TECHNA-X BERHAD
0.10-4.76%-0.01Mua20.695M2069530.00213.340M-0.11Công nghiệp Chế biến
MATANG MATANG BERHAD
0.10-4.76%-0.01Bán15.444M1544410.00228.060M45.650.0060.00Công nghiệp Chế biến
DGSB DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.105.26%0.01Mua446.500K44650.0070.844M-0.03Dịch vụ Công nghệ
YONGTAI YONG TAI BHD
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh17.596M1759620.00148.334M-0.01124.00Công nghiệp Chế biến
GPACKET GREEN PACKET BHD
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh5.617M589795.50153.501M-0.05154.00Dịch vụ Công nghệ
ICON ICON OFFSHORE BERHAD
0.10-4.55%-0.01Bán974.200K102291.00297.351M18.970.0189.00Dịch vụ Công nghiệp
CRG CRG INCORPORATED BERHAD
0.105.00%0.01Mua15.000K1575.0080.565M20.410.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NOVAMSC NOVA MSC BHD
0.100.00%0.00Bán2.005M210504.00122.159M-0.01Dịch vụ Công nghệ
FAST FAST ENERGY HOLDINGS BERHAD
0.10-4.55%-0.01Bán3.847M403966.50133.678M-0.00142.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm