Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
AMRH AMERI HOLDINGS INC
1.59-9.66%-0.17Bán174.668K4.010M-15.60390.00Khách hàng Lâu năm
APRN BLUE APRON HOLDINGS INC
5.02-1.57%-0.08Sức bán mạnh370.102K66.124M-4.832343.00Bán Lẻ
ARCH ARCH COAL INC
66.30-3.56%-2.45Bán479.489K997.285M3.6419.433822.00Năng lượng Mỏ
BOIL PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NAT GAS NEW(PST REV SPLT
7.07-6.23%-0.47Bán1.254MHỗn hợp
CEIX CONSOL ENERGY INC
11.10-3.31%-0.38Bán437.877K287.504M3.043.691772.00Năng lượng Mỏ
CEMI CHEMBIO DIAGNOSTICS INC
3.90-2.74%-0.11Bán593.629K69.105M-0.78295.00Công nghệ Sức khỏe
DOG PROSHARES TRUST SHORT DOW30 (POST REV SPLIT)
47.94-0.12%-0.06Bán419.453KHỗn hợp
DPK DIREXION SHARES ETF TRUST DEVELOPED MKTS BEAR 3X SHS
9.48-0.73%-0.07Bán2.036KHỗn hợp
DRV DIREXION SHARES ETF TRUST MSCI REAL ESTATE BEAR 3X SHARES (P/S_
24.46-0.23%-0.06Bán20.046KHỗn hợp
DXD PROSHARES TRUST ULTRASHORT DOW 30 ETF
21.27-0.37%-0.08Bán428.953KHỗn hợp
DYB WISDOMTREE TRUST DYNAMIC BEARISH U S EQUITY FD
19.82-0.49%-0.10Bán1.036KHỗn hợp
EFU PROSHARES TRUST ULTRASHORT MSCI EAFE NEW
19.57-0.56%-0.11Bán355Hỗn hợp
EFZ PROSHARES TRUST PSHS SH MSCI EAF
23.96-0.25%-0.06Bán2.204KHỗn hợp
ESCA ESCALADE INC
8.97-2.18%-0.20Bán27.530K127.957M15.700.57531.00Khách hàng Lâu năm
EVIX UBS AG LONDON VELOCITYSHS 1X LNG VSTOXX FUT ETN LKD VS
3.16-1.58%-0.05Sức bán mạnh6Hỗn hợp
FAMI FARMMI INC
0.78-4.90%-0.04Bán185.244K10.030M-0.03101.00Bán Lẻ
FAZ DIREXION SHARES ETF TRUST FINANCIAL BEAR 3X SHS
25.87-1.15%-0.30Bán714.652KHỗn hợp
FINZ PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHRT FINL SEL SEC (POST SPLIT)
4.07-1.93%-0.08Bán2.240KHỗn hợp
FRBK REPUBLIC FIRST BANCORP INC
3.84-1.29%-0.05Bán130.207K225.957M204.250.02531.00Tài chính
FUT PROSHARES TRUST MANAGED FUTURES STRATEGY ETF
39.05-0.08%-0.03Sức bán mạnh58Hỗn hợp
GAZ BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG NAT GAS SUBINDEX ETN B
23.37-2.99%-0.72Sức bán mạnh8.092KHỗn hợp
GPOR GULFPORT ENERGY CORP
1.90-7.32%-0.15Bán7.235M303.447M0.822.33350.00Năng lượng Mỏ
HDGE ADVISORSHARES TRUST RANGER EQUITY BEAR ETF
5.120.10%0.01Bán308.757KHỗn hợp
HGSH CHINA HGS REAL ESTATE INC
0.57-8.21%-0.05Bán344.750K25.678M6.930.08142.00Khách hàng Lâu năm
HIBS DIREXION DAILY S&P 500 HIGH BETA BEAR 3X SHARES
18.270.38%0.07Bán1.630KHỗn hợp
HNRG HALLADOR ENERGY CO
2.41-5.86%-0.15Sức bán mạnh163.523K72.900M29.570.08848.00Năng lượng Mỏ
KEQU KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP
12.58-0.43%-0.05Bán11.045K34.584M-1.09856.00Sản xuất Chế tạo
MACK MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC
3.253.17%0.10Bán25.916K43.430M-2.5927.00Công nghệ Sức khỏe
MGPI MGP INGREDIENTS INC NEW
38.18-27.66%-14.60Bán2.436M650.091M17.382.20332.00Công nghiệp Chế biến
MYSZ MY SIZE INC
2.96-8.20%-0.27Bán144.669K5.907M-33.3229.00Công nghệ Sức khỏe
MYY PROSHARES TRUST SHORT S&P MID CAP 400 ETF (POST SPLIT)
39.120.08%0.03Bán1.049KHỗn hợp
MZZ PROSHARES TRUST PSHS ULSHT MD400
13.570.37%0.05Bán2.721KHỗn hợp
NR NEWPARK RESOURCES INC
5.26-3.31%-0.18Bán804.437K471.896M33.100.162500.00Dịch vụ Công nghiệp
PASS DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY CONSUMER DISCRETIONARY BEAR 3X SHS
12.61-0.86%-0.11Bán32.121KHỗn hợp
PHX PANHANDLE OIL & GAS INC
8.87-5.13%-0.48Sức bán mạnh61.815K144.927M-2.4822.00Năng lượng Mỏ
PSQ PROSHARES TRUST SHORT QQQ PROSHARES (POST REV SPLIT)
23.38-0.55%-0.13Bán1.271MHỗn hợp
QD QUDIAN INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS CLASS A
3.52-0.85%-0.03Sức bán mạnh15.684M823.247M2.021.741154.00Dịch vụ Công nghệ
QID PROSHARES TRUST ULTRASHORT QQQ ETF
21.27-0.98%-0.21Bán2.704MHỗn hợp
REK PROSHARES TRUST SHORT REAL ESTATE FD ETF
12.59-0.43%-0.06Sức bán mạnh6.807KHỗn hợp
REW PROSHARES TRUST ULTRASHORT TECHONOLOGY
11.00-2.48%-0.28Bán7.929KHỗn hợp
RIBT RICEBRAN TECHNOLOGIES
1.25-3.76%-0.05Bán223.880K48.868M-0.40102.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
RUSS DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY RUSSIA BEAR 3X SHS(POST SPLIT)
5.57-3.80%-0.22Bán254.458KHỗn hợp
RWM PROSHARES TRUST SHORT RUSSELL2000 (POST REV SPLIT)
36.210.28%0.10Bán179.238KHỗn hợp
RXD PROSHARES TRUST ULTRASHORT HEALTHCARE (POST REV SPLIT)
16.24-0.49%-0.08Bán2.204KHỗn hợp
S SPRINT CORPORATION
4.82-2.03%-0.10Bán27.158M19.795B-0.6628500.00Truyền thông
SCC PROSHARES TRUST ULTRASHORT CONSUMER SVCS(POST REV SPLIT)
12.52-1.03%-0.13Sức bán mạnh3Hỗn hợp
SDOW PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHRT DOW 30
35.00-0.46%-0.16Bán1.268MHỗn hợp
SDP PROSHARES TRUST ULTRASHORT UTILS (POST REV SPLIT)
13.73-1.28%-0.18Bán6.270KHỗn hợp
SDS PROSHARES TRUST ULTRASHRT S&P 500 POST REV SPLIT USD DIS
23.40-0.64%-0.15Bán7.541MHỗn hợp
SEF PROSHARES TRUST PROSHARES SHORT FINANCIALS
18.86-0.34%-0.07Bán5.900KHỗn hợp
SH PROSHARES TRUST SHORT S&P 500 NEW (POST REV SPLIT)
23.30-0.30%-0.07Bán2.866MHỗn hợp
SIJ PROSHARES TRUST PSHS ULTSHT INDL (POST REV SPLIT)
10.260.10%0.01Bán520Hỗn hợp
SJB PROSHARES TRUST SHORT HIGH YIELD
20.500.10%0.02Bán28.696KHỗn hợp
SKF PROSHARES TRUST ULTRASHORT FINANCIALS (POST REV SPLIT)
13.20-0.83%-0.11Bán15.875KHỗn hợp
SLRX SALARIUS PHARMACEUTICALS INC
2.88-4.95%-0.15Bán171.790K12.992M-11.434.00Dịch vụ Thương mại
SMDD PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHT MIDCAP400
5.890.34%0.02Bán3.811KHỗn hợp
SOXS DIREXION SHARES ETF TRUST SEMICONDUCTOR BEAR 3X SHARES (PST SPLT)
18.80-1.98%-0.38Bán4.988MHỗn hợp
SPDN DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY S&P 500 BEAR 1X INDEX(POST SPLIT)
23.70-0.49%-0.12Bán21.577KHỗn hợp
SPXS DIREXION SHARES ETF TRUST DIREXION DAILY S&P 500 BEAR 3X USD DIS
12.10-0.82%-0.10Bán6.218MHỗn hợp
SPXU PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT S&P5000 ETF
18.26-1.24%-0.23Bán4.296MHỗn hợp
SQQQ PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHORT QQQ NEW 2019(R/S)
19.26-1.53%-0.30Bán13.978MHỗn hợp
SRS PROSHARES TRUST ULTRASHORT REAL ESTATE(POST REV SPLIT)
17.75-0.11%-0.02Bán21.390KHỗn hợp
SRTY PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHT RUS2000 NEW 2017(POST SPLT)
16.940.95%0.16Bán261.083KHỗn hợp
SSG PROSHARES TRUST ULTRASHORT SEMICONDCTRS
13.88-1.10%-0.15Bán9.816KHỗn hợp
SZK PROSHARES TRUST ULTSHT CONSUMER GOODS
10.29-0.39%-0.04Bán604Hỗn hợp
TAIL CAMBRIA ETF TRUST TAIL RISK ETF
19.26-0.23%-0.04Bán191.264KHỗn hợp
TECS DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY TECHNLGY BEAR 3X SHS
5.99-2.12%-0.13Bán905.857KHỗn hợp
TVIX CREDIT SUISSE NASSAU VELOCITY SH DY 2X SHT TM ETN NEW 19(P/S)
39.360.15%0.06Bán6.793MHỗn hợp
TWM PROSHARES TRUST PSHS ULSHRUS2000 (POST REV SPLIT)
12.070.67%0.08Bán379.746KHỗn hợp
TZA DIREXION SHARES ETF TRUST SMALL CAP BEAR 3X SHS
33.171.04%0.34Bán2.571MHỗn hợp
UGAZ CREDIT SUISSE NASSAU TRACKER ZERT 02/02/32(S&P GSCI NATURA)
56.06-9.35%-5.78Bán6.050MHỗn hợp
UNG UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP UNIT (POST REV SPLIT)
15.54-3.36%-0.54Bán10.309MHỗn hợp
UNL UNITED STS 12 MNTH NATURL GAS FD LP UNIT BEN INT
8.09-1.58%-0.13Sức bán mạnh3.652KHỗn hợp
VIXM PROSHARES TRUST II VIX MID-TERM FUTURES (POST REV SPLIT)
19.830.25%0.05Bán27.115KHỗn hợp
VIXY PROSHARES TRUST II VIX SHORT TERM FUTURES ETF USD
10.960.27%0.03Bán1.874MHỗn hợp
VXX BARCLAYS BANK PLC/BARCLAYS US CCP IPATH SER B S&P 500 VIX SHORT TERM FUTUR
13.320.23%0.03Bán33.490MHỗn hợp
WEBS DIREXION DAILY DOW JONES INTERNET BEAR 3X SHARES
18.26-0.50%-0.09Bán5.682KHỗn hợp
WISA SUMMIT WIRELESS TECHNOLOGIES INC
0.49-8.33%-0.04Sức bán mạnh253.785K12.312M-0.6545.00Công nghệ Điện tử
WTMF WISDOMTREE TRUST MANAGED FUTURES STRATEGY FD
36.83-0.03%-0.01Bán24.122KHỗn hợp
YCOM PROSHARES TRUST ULTRASHORT COMUNCATON SRVCS SELECT SECTR
23.43-1.56%-0.37Bán110Hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất